Byla 2K-380/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Alvydo Pikelio, Gintaro Godos ir pranešėjo Vladislovo Ranonio, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. M. kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2009 m. sausio 12 d. nuosprendžio, kuriuo A. M. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams trims mėnesiams, pagal BK 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams trims mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams dešimčiai mėnesių.

2Skundžiama ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 23 d. nutartis, kuria nuteistojo A. M. apeliacinis skundas atmestas.

3Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2009 m. sausio 12 d. nuosprendžiu taip pat nuteistas J. O., o M. M. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 23 d. nutartimi nuteistojo J. O. apeliacinis skundas atmestas. Dėl šios nuosprendžio ir nutarties dalies kasacinių skundų negauta.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,

Nustatė

5A. M. nuteistas už tai, kad jis, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, neteisėtai įgijo 3,278 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, kurią laikė iki 2008 m. sausio mėnesio pradžios, kai minėtą kiekį narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių – parduodamas išplatino J. O.

6Be to, A. M. nuteistas už tai, kad, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, nusipirkdamas už 1 000 Lt, neteisėtai įgijo 217,23 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, kurią laikė iki 2008 m. sausio 24 d., kai tą pačią dieną 21.10 val. automobiliu „VW Golf“ ( - ) atsivežė prie namo, esančio Vilniuje ( - ), kur pasikėsino išplatinti parduodamas už 220 Lt J. O. 10 g minėtos narkotinės medžiagos, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes buvo sulaikytas policijos pareigūnų nusikaltimo padarymo vietoje ir narkotinė medžiaga buvo paimta.

7Kasaciniu skundu A. M. prašo pakeisti Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2009 m. sausio 12 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 23 d. nutarties dalį dėl jo veikos kvalifikavimo 2008 m. sausio 24 d. epizode ir perkvalifikuoti veiką iš BK 260 straipsnio 1 dalies į BK 259 straipsnio 1 dalį bei sušvelninti paskirtą bausmę.

8Kasatorius nurodo, kad teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, kvalifikuodami jo nusikalstamą veiką 2008 m. sausio 24 d. epizode pagal BK 260 straipsnio 1 dalį.

9Nuteistasis A. M. pažymi, kad BPK 20 straipsnio 5 dalis įpareigoja teismą įrodymus vertinti pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu. Tačiau vidinis teismo įsitikinimas turi susiformuoti kruopščiai išnagrinėjus ir atskirai patikrinus iš kiekvieno šaltinio gaunamą informaciją, palyginus ją su informacija, gaunama iš kitų šaltinių. Taigi darytina išvada, kad įrodymai negali būti vertinami atskirai vienas nuo kito.

10Tačiau, pasak kasatoriaus, apeliacinės instancijos teismas šio įrodymų vertinimo reikalavimo nepaisė, ir, pripažindamas, jog A. M. veikoje yra tokie nusikaltimo požymiai: 217,23 g narkotinės medžiagos - kanapių ir jų dalių, neteisėtas įgijimas, laikymas, gabenimas, turint tikslą parduoti ar kitaip platinti, bei pasikėsinimas parduoti J. O., įrodymus vertino atskirai vienas nuo kito ir neįvertino įrodymų visumos. Be to, kasatorius įžvelgia prieštaravimų tarp apeliacinės instancijos teismo nutarties argumentų. Nuteistojo teigimu, apeliacinės instancijos teismas jo, A. M., ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais (apie ketinimą J. O. pavaišinti kanapėmis) vienu atveju tiki ir vadovaujasi, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, o kitu atveju tais pačiais parodymais (apie ketinimą kartu su J. O. parūkyti, o tai rodo, jog A. M. vartojo kanapes) netiki, nurodydamas, kad jų nepatvirtina kita bylos medžiaga. A. M. pažymi, kad jis neturėjo tikslo platinti narkotinių medžiagų, tai patvirtina jo paties ir J. O. parodymai, kurie nepaneigti byloje surinktais įrodymais.

11Atsiliepimu į nuteistojo A. M. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus prokurorė prašo jo kasacinį skundą atmesti.

12Atsiliepime nurodoma, kad A. M. nepagrįstai teigė, jog 217,23 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių jis įsigijo savo vartojimui, neturėdamas tikslo jų platinti, nes per dieną jis surūko apie 1,5-2 g narkotikų. Prokurorė pažymi, kad abiejų instancijų teismai pagrįstai paneigė, kad narkotines medžiagas nuteistasis įsigijo savo vartojimui. Pasak prokurorės, teismas, įvertinęs surinktus įrodymus ir liudytojų parodymus, padarė logišką ir pagrįstą išvadą apie tai, kad A. M. pasikėsino parduoti 10 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių J. O. Šią aplinkybę patvirtina ir paties J. O. parodymai, kad jis ketino iš A. M. įsigyti 10 g narkotinės medžiagos už 220 Lt. Atlikus kratą automobilyje, buvo surasta būtent 10 polietileninių maišelių, kurių viduje žalios spalvos augalinės kilmės medžiaga. Todėl, prokurorės teigimu, A. M. veiksmai 2008 m. sausio 24 d. pasikėsinant parduoti J. O. 10 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių – pagrįstai kvalifikuoti pagal BK 260 straipsnio 1 dalį ir perkvalifikuoti juos į BK 259 straipsnio 1 dalį nėra pagrindo. Atsiliepime pabrėžiama, kad nėra pagrindo švelninti A. M. paskirtos bausmės, nes, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į jo asmenybę, nusikaltimų sunkumą (padaryti du sunkūs tyčiniai nusikaltimai), lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, ir paskyrė tinkamą bausmę.

13Kasacinis skundas atmestinas.

14Dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų laikymosi

15

16Kasatorius ginčija antrojo jo veiksmų kvalifikavimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį teisingumą, tvirtindamas, kad teismai pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalyje išdėstytas įrodymų vertinimo taisykles ir padarė nepagrįstas išvadas jį turėjus tikslą platinti jo ir nuteistojo J. O. sulaikymo metu rastas narkotines medžiagas ir dalį jų pasikėsinus parduoti nuteistajam J. O.

17Pagal BPK 20 straipsnio 5 dalį teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu.

18Pasak kasatoriaus, šio įstatymo pažeidimas pasireiškė tuo, kad apeliacinės instancijos teismas įrodymus vertino atskirai vieną nuo kito ir neįvertino įrodymų visumos. Šiam teiginiui pagrįsti kasatorius nurodo, jo nuomone, prieštaringą tų pačių aplinkybių vertinimą, kai teismas rėmėsi jo ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais apie ketinimą pavaišinti nuteistąjį J. O. kanapėmis, tačiau tuo pat metu teigia nesant duomenų apie jo intensyvų narkotinių medžiagų vartojimą. Kasatorius įžvelgia prieštaringumą, nes ketinimą parūkyti su nuteistuoju J. O. pateikia kaip įrodymą, kad jis pats vartojo narkotines medžiagas.

19Kolegija pažymi, kad įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo, priimančio baigiamąjį aktą, prerogatyva. Nagrinėjimo teisme dalyvių išsakytos nuomonės dėl įrodymų vertinimo ir išvadų padarymo teismui nėra privalomos, tačiau teismo baigiamajame akte turi būti išdėstyti įrodymų vertinimo motyvai. Atmesdamas nuteistojo A. M. apeliacinį skundą, teismas šios nuostatos laikėsi ir pateikė įrodymų dėl to, kokiu tikslu nuteistasis neteisėtai disponavo narkotinėmis medžiagomis, vertinimą, kuris atitinka įstatymo nuostatas ir teismų praktiką.

20Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako ir tas, kas neteisėtai įgijo, laikė, gabeno narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba šias medžiagas pardavė ar kitaip platino. Vadinasi, nusikalstama veika kvalifikuojama pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, jei nustatomas bent vienas iš dispozicijoje nurodytų alternatyvių objektyvių požymių ir tikslas minėtas medžiagas parduoti ar kitaip platinti arba pardavimo ar kitokio platinimo faktas. Tikslas parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas reiškia kaltininko norą atlygintinai ar neatlygintinai perduoti šias medžiagas kitiems asmenims. Kasatorius tokio tikslo nebuvimą grindžia savo ir nuteistojo J. O. parodymais bei savaip interpretuojamais objektyviais bylos duomenimis. Priešingai kasacinio skundo tvirtinimui, teismai įvertino visus bylos duomenis, kurių pagrindu padarė išvadą apie nuteistojo A. M. tikslą platinti narkotines medžiagas ir pasikėsinimą jas parduoti. Jų vertinimas ne taip, kaip norėtų kasatorius, nėra joks įstatymo pažeidimas. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad sprendžiant, ar kaltininkas turėjo tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, svarbią reikšmę turi šių medžiagų kiekis, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius, taip pat tai, ar kaltininkas pats vartoja šias medžiagas, ar anksčiau jas yra platinęs, ar buvo susitarimas su vartotoju ir kiti objektyvūs bylos duomenys (kasacinės nutartys Nr. 2K-84/2007, 2K-781/2007, 2K-4/2009, 2K-36/2009, 2K-75/2009, 2K-281/2009). Apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad nuteistojo A. M. parodymai ikiteisminio tyrimo metu, iš kurių galima spręsti apie jo tikslą platinti narkotines medžiagas, atitinka surastos narkotinės medžiagos kiekį, kratos metu bute rastas pakuotes, užrašus ir kitus bylos duomenis. Toks nuteistojo parodymų vertinimas atitinka BPK 276 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Kolegija neįžvelgia kasatoriaus nurodomo prieštaravimo tarp apeliacinės instancijos teismo argumentų, nes pats savaime narkotinių medžiagų vartojimas neeliminuoja tikslo jas platinti ir pasikėsinimo parduoti.

21Nesant teismų sprendimų panaikinimo arba pakeitimo pagrindų, įtvirtintų BPK 369 straipsnyje, kasacinis skundas netenkintinas.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Atmesti nuteistojo A. M. kasacinį skundą.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Skundžiama ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2009 m. sausio 12 d. nuosprendžiu... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,... 5. A. M. nuteistas už tai, kad jis, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip... 6. Be to, A. M. nuteistas už tai, kad, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip... 7. Kasaciniu skundu A. M. prašo pakeisti Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo... 8. Kasatorius nurodo, kad teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą,... 9. Nuteistasis A. M. pažymi, kad BPK 20 straipsnio 5 dalis įpareigoja teismą... 10. Tačiau, pasak kasatoriaus, apeliacinės instancijos teismas šio įrodymų... 11. Atsiliepimu į nuteistojo A. M. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos... 12. Atsiliepime nurodoma, kad A. M. nepagrįstai teigė, jog 217,23 g narkotinės... 13. Kasacinis skundas atmestinas.... 14. Dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų laikymosi... 15. ... 16. Kasatorius ginčija antrojo jo veiksmų kvalifikavimo pagal BK 260 straipsnio 1... 17. Pagal BPK 20 straipsnio 5 dalį teisėjai įrodymus įvertina pagal savo... 18. Pasak kasatoriaus, šio įstatymo pažeidimas pasireiškė tuo, kad... 19. Kolegija pažymi, kad įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje... 20. Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako ir tas, kas neteisėtai įgijo, laikė,... 21. Nesant teismų sprendimų panaikinimo arba pakeitimo pagrindų, įtvirtintų... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1... 23. Atmesti nuteistojo A. M. kasacinį skundą....