Byla 1-838-311/2015
Dėl šių LR Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimų iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „(duomenys neskelbtini)“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2011-02-15 iki 2012-12-31. Šiais veiksmais A. P. padarė nusikaltimą, numatytą BK 223 str. 1 d

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant Birutei Čyžaitei, dalyvaujant: prokurorui Virgilijui Lazauskui, gynėjoms advokatėms Vidai Kabečienei, R. A., kaltinamiesiems R. J. P., A. P.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje :

3A. P., gimęs ( - ), Kaune, asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, vedęs, gyv. ( - ), nedirbantis, neteistas,

4kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 223 str. 1 d. ir

5R. J. P., gimęs ( - ), Kaune, asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, išsilavinimas - vidurinis, išsituokęs, gyv. ( - ), nedirbantis, teistas:

      1. Kauno apylinkės teismo 2012-05-18 pagal BK 182 str. 1 d., 222 str. 1d.- 40 MGL bauda;
      2. Kauno apylinkės teismo 2012-05-21 pagal BK 245 str. 1 d. 6 MGL bauda,

6kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 182 str. 2 d., nusikaltimą, numatytą 300 str. 3 d.,

Nustatė

7A. P. aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2011-02-15 iki 2012-12-31, būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalies nuostatą “Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”; 14 str. 2 d. nuostatą “už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių dokumentų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys“, būdamas atsakingu už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, per apie daromą nusikaltimą nieko nežinančią vyr. buhalterę N. D. įformino apskaitoje ir patvirtino savo parašu UAB „( - )“ vardu išrašytus suklastotus kasos pajamų orderius: 2011-08-9 serija DES Nr. 1100018, 2011-09-7 serija DES Nr. 1100022, 2011-05-17 serija DES Nr. 1100006, 2011-05-9 serija DES Nr. 1100005, 2011-04-21 serija DES Nr. 1100002, 2011-03-28 serija DES Nr. 1100001, kuriuose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ iš UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ gavo, iš viso 81 995 Lt už parduotas prekes – metalo laužą ir miškovežio montavimo paslaugas, nors realiai jokių prekių minėtoms bendrovėms nepardavė, paslaugų neatliko ir pinigų negavo. Šiais savo veiksmais A. P. pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 6 straipsnio 2 d., kuriame nurodyta, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“; 12 straipsnio 1 d., kuriame nurodyta, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais... Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“. Dėl šių LR Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimų iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „( - )“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2011-02-15 iki 2012-12-31. Šiais veiksmais A. P. padarė nusikaltimą, numatytą BK 223 str. 1 d.

8R. J. P. apgaule savo naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės, o būtent:

9laikotarpiu nuo 2011-03-28 iki 2012-05-07 veikdamas vieninga tyčia ir turėdamas vieningą nusikalstamą tikslą - apgaule, sukčiaujant pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, siekdamas išvengti didelės vertės turtinės prievolės į valstybės biudžetą sumokėti PVM, žinodamas, kad ūkio subjektai, PVM mokėtojai, prekių bei paslaugų nepirks, jei nebus pateikiamos PVM sąskaitos faktūros, kuriose būtų išskirtas ir nurodytas PVM, būdamas nesusijęs darbo santykiais su UAB „( - )“ (į.k. ( - ), reg. ( - )), tačiau ją realiai valdydamas, disponuodamas šios bendrovės dokumentais ir naudodamas ją kaip priedangą neteisėtai veiklai nuslėpti, naudodamas šios įmonės vardu išrašomas PVM sąskaitas faktūras, į kurias įrašius prekių kainą ir 21 proc. PVM bei pardavus šias prekes bei paslaugas Lietuvos Respublikos ūkio subjektams, apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės sumokėti į valstybės biudžetą 171 690 Lt PVM ( ekvivalentu 49 724,86 eurų), o būtent:

10įteisino ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų neteisėtai, be dokumentų, nesumokant Pridėtinės vertės mokesčio (PVM), atliktus miškovežių ir ekspozicinių pakylų montavimo darbus pasinaudodamas UAB „( - )“ vardu bei dokumentais, t.y. neva atstovaudamas UAB „( - )“ žodžiu susitarė su UAB „( - )“ direktoriumi Ž. A. ir sudarė fiktyvias sutartis raštu: 2011-11-29 sutartį Nr. 20111129 ir 2012-04-27 sutartį Nr. 20120427, kurios buvo patvirtintos apie daromą nusikaltimą nežinančio - UAB „( - )“ direktoriaus Ž. A. ir fiktyviu UAB „( - )“ direktoriaus A. P. parašais bei pagal kurias tariamai UAB „( - )“ įsipareigojo atlikti minėtai UAB „( - )“ montavimo darbus, o pastaroji – nustatytu terminu atsiskaityti, nors realiai jokių darbų UAB „( - )“ atlikti neketino. Po to, pateikė apie daromą nusikaltimą nežinančiai UAB „( - )“ buhalterei N. D. duomenis PVM sąskaitų – faktūrų, sutarčių bei atliktų darbų aktų išrašymui. N. D. pagal pateiktus duomenis apie užsakovą, darbų pavadinimus, darbų atlikimo ir pardavimo datą bei kainą UAB „( - )“ vardu išrašius šias žinomai R. J. P. suklastotas PVM sąskaitas – faktūras: 2011-03-28 serija LT Nr. 2011-00001 už 7 260 Lt ( ekvivalentu 2 102,64 eurų), tame tarpe 1 260 Lt PVM ( ekvivalentu 364,92 eurų); 2011-04-21 serija LT Nr. 2011-00002 už 19 360 Lt ( ekvivalentu 5 607,04 eurų), tame tarpe 3 360 Lt PVM ( ekvivalentu 973,12 eurų); 2011-05-09 serija LT Nr. 2011-00007 už 6 897 Lt ( ekvivalentu 1 997,51 eurų), tame tarpe 1 197 Lt PVM ( ekvivalentu 346,68 eurų); 2011-05-17 serija LT Nr. 2011-00008 už 9 680 Lt ( ekvivalentu 2 803,52 eurų), tame tarpe 1 680 Lt PVM ( ekvivalentu 486,56 eurų); 2011-06-14 serija LT Nr. 2011-00010 už 19 118 Lt ( ekvivalentu 5 536,96 eurų), tame tarpe 3 318 Lt PVM ( ekvivalentu 960,96 eurų); 2011-08-01 serija LT Nr. 2011-00017 už 33 396 Lt ( ekvivalentu 9 672,15 eurų), tame tarpe 5 796 Lt PVM ( ekvivalentu 1 678,64 eurų); 2011-09-07 serija LT Nr. 2011-00020 už 4 840 Lt ( ekvivalentu 1 401,76 eurų), tame tarpe 840 Lt PVM ( ekvivalentu 243,28 eurų); 2011-10-03 serija LT Nr. 2011-00022 už 4 840 Lt ( ekvivalentu 1 401,76 eurų), tame tarpe 840 Lt PVM ( ekvivalentu 243,28 eurų); 2011-10-26 serija LT Nr. 2011-00025 už 3 630 Lt ( ekvivalentu 1 051,32 eurų), tame tarpe 630 Lt PVM ( ekvivalentu 182,46 eurų); 2011-11-25 serija LT Nr. 2011-00030 už 18 876 Lt ( ekvivalentu 5 466,87 eurų), tame tarpe 3 276 Lt PVM ( ekvivalentu 948,80 eurų); 2011-12-20 serija LT Nr. 2011-00033 už 19 239 Lt ( ekvivalentu 5 572 eurų), tame tarpe 3 339 Lt PVM ( ekvivalentu 967,04 eurų); 2011-12-29 serija LT Nr. 2011-00034 už 15 125 Lt ( ekvivalentu 4 380,50 eurų), tame tarpe 2 625 Lt PVM ( ekvivalentu 760,25 eurų); 2012-03-06 serija LT Nr. 2011-00042 už 72 600 Lt ( ekvivalentu 21 026,41 eurų), tame tarpe 12 600 Lt PVM ( ekvivalentu 3 649,21 eurų); 2012-03-30 serija LT Nr. 2011-00047 už 20 812 Lt ( ekvivalentu 6 027,57 eurų), tame tarpe 3 612 Lt PVM ( ekvivalentu 1 046,11 eurų); 2012-05-7 serija LT Nr. 2011-00054 už 59 290 Lt ( ekvivalentu 17 171,57 eurų), tame skaičiuje 10 290 Lt PVM ( ekvivalentu 2 980,19 eurų), iš viso už 314 963 Lt ( ekvivalentu 91 219,59 eurų), tame tarpe 54 663 Lt PVM ( ekvivalentu 15 831,50 eurų), taip pat išrašius 2011-11-29 sutartį Nr. 20111129, 2012-04-27 sutartį Nr. 20120427, 2012-03-06 bei 2012-05-07 darbų priėmimo ir perdavimo aktus, t.y. išrašius suklastotus dokumentus, kuriuose buvo nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad UAB „( - )“ atliko ir pardavė miškovežių montavimo, ekspozicinių pakylų montavimo darbus įmonei UAB „MTT prekyba“, nors realiai darbus neteisėtai, nedeklaruojant pajamų, nemokant mokesčių ir nesurašant apskaitos dokumentų atliko ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, R.J. P. šiuos suklastotus dokumentus – PVM sąskaitas – faktūras, sutartis ir atliktų darbų aktus perdavė UAB „( - )“ direktoriui Ž. A.. Po to, pastarajam, nežinojusiam kad UAB „( - )“ Pardavimo PVM nemokės, įmonės „( - )“ apskaitoje pateiktų dokumentų pagrindu įforminus minėtas ūkines operacijas – darbų pirkimą iš UAB „( - )“, iš viso už 314 963 Lt ( ekvivalentu 91 219,59 eurų), tame tarpe 54 663 Lt PVM ( ekvivalentu 15 831,50 eurų), bei kaip atsiskaitymą už darbus pagal UAB „( - ) ‘ vardu išrašytus kasos pajamų orderio kvitus – 2011-01-9 serija DES Nr. 12001, 2011-03-28 serija DES Nr. 1100001, 2011-04-21 serija DES Nr. 1100002, 2011-05-9 serija DES Nr. 1100005, 2011-05-17 serija DES Nr. 1100006, 2011-06-14 serija DES Nr. 1100008, 2011-08-1 serija DES Nr. 1100015, 2011-09-7 serija DES Nr. 1100022, 2011-10-3 serija DES Nr. 1100024, 2011-10-26 serija DES Nr. 1100027, 2011-11-25 serija DES Nr. 1100032, 2011-12-20 serija DES Nr. 1100034, 2011-12-29 serija DES Nr. 1100035, 2012-02-1 serija DES Nr. 12006, 2012-03-6 serija DES Nr. 12009, 2012-03-26 serija DES Nr. 12014, 2012-04-27 serija DES Nr. 12022, 2012-05-3 serija DES Nr. 12023, 2012-05-7 serija DES Nr. 12024 ir sumokėjus jam (R. J. P.) iš viso 314 993 Lt grynais pinigais, R. J. P. Pardavimo PVM – 54 663 Lt ( ekvivalentu 15 831,50 eurų) į valstybės biudžetą nesumokėjo;

11-taip pat jis, pasinaudodamas UAB „( - )“ vardu bei dokumentais, įteisino iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų neteisėtai, be dokumentų, nesumokant Pridėtinės vertės mokesčio (PVM), įsigytą metalo laužą ir jo pardavimą, t.y. pateikė apie daromą nusikaltimą nežinančiai UAB „( - )“ buhalterei N. D. duomenis PVM sąskaitų – faktūrų išrašymui. N. D. pagal pateiktus duomenis apie pirkėją, pardavimo datą, prekės pavadinimą bei kainą išrašius šias žinomai jam suklastotas PVM sąskaitas – faktūras: 2011-04-27 serija LT Nr. 2011-00004 už 12 947 Lt ( ekvivalentu 3 749,71 eurų), tame tarpe 2 247 Lt PVM ( ekvivalentu 650,78 eurų); 2011-04-29 serija LT Nr. 2011-00005 už 16 215,23 Lt ( ekvivalentu 4 696,26 eurų), tame tarpe 2 814,21 Lt PVM ( ekvivalentu 815,05 eurų); 2011-06-09 serija LT Nr. 2011-00009 už 18 876 Lt ( ekvivalentu 5 466,87 eurų), tame tarpe 3 276 Lt PVM ( ekvivalentu 948,80 eurų); 2011-06-20 serija LT Nr. 2011-00013 už 29 403 Lt ( ekvivalentu 8 515,70 eurų), tame tarpe 5 103 Lt PVM ( ekvivalentu 1 477,93 eurų); 2011-06-21 serija LT Nr. 2011-00014 už 26 317,5 Lt ( ekvivalentu 7 622,07 eurų), tame tarpe 4 567,5 Lt PVM ( ekvivalentu 1 322,84 eurų); 2011-08-09 serija LT Nr. 2011-00018 už 23 958 Lt ( ekvivalentu 6 938,72 eurų), tame tarpe 4 158 Lt PVM ( ekvivalentu 1 204,24 eurų); 2011-08-22 serija LT Nr. 2011-00019 už 43 729,4 Lt ( ekvivalentu 12 664,91 eurų), tame tarpe 7 589,4 Lt PVM ( ekvivalentu 2 198,04 eurų); 2011-09-26 serija LT Nr. 2011-00021 už 24 200 Lt ( ekvivalentu 7 008,80 eurų), tame tarpe 4 200 Lt PVM ( ekvivalentu 1 216,40 eurų); 2011-10-20 serija LT Nr. 2011-00024 už 22 385 Lt ( ekvivalentu 6 483,14 eurų), tame tarpe 3 885 Lt PVM ( ekvivalentu 1 125,17 eurų); 2011-11-04 serija LT Nr. 2011-00026 už 18 876 Lt ( ekvivalentu 5 466,87 eurų), tame tarpe 3 276 Lt PVM ( ekvivalentu 948,80 eurų); 2011-11-07 serija LT Nr. 2011-00027 už 18 755 Lt ( ekvivalentu 5 431,82 eurų), tame tarpe 3 255 Lt PVM ( ekvivalentu 942,71 eurų); 2011-11-09 serija LT Nr. 2011-00028 už 3 509 Lt ( ekvivalentu 1 016,28 eurų), tame tarpe 609 Lt PVM ( ekvivalentu 176,38 eurų); 2011-11-10 serija LT Nr. 2011-00029 už 6 098,4 Lt ( ekvivalentu 1 766,22 eurų), tame tarpe 1 058,4 Lt PVM ( ekvivalentu 306,53 eurų); 2011-11-29 serija LT Nr. 2011-00032 už 38 720 Lt ( ekvivalentu 11 214,09 eurų), tame tarpe 6 720 Lt PVM ( ekvivalentu 1 946,25 eurų); 2012-01-16 serija LT Nr. 2011-00036 už 17 540,16 Lt ( ekvivalentu 5 079,98 eurų), tame tarpe 3 044,16 Lt PVM ( ekvivalentu 881,65 eurų); 2012-01-19 serija LT Nr. 2011-00037 už 24 393,6 Lt ( ekvivalentu 7 064,87 eurų), tame tarpe 4 233,6 Lt PVM ( ekvivalentu 1 226,14 eurų); 2012-01-23 serija LT Nr. 2011-00038 už 22 476,96 Lt ( ekvivalentu 6 509,78 eurų), tame tarpe 3 900,96 Lt PVM ( ekvivalentu 1 129, 80 eurų); 2012-01-25 serija LT Nr. 2011-00039 už 23 522,4 Lt ( ekvivalentu 6 812,56 eurų), tame tarpe 4 082,4 Lt PVM ( ekvivalentu 1 182,34 eurų); 2012-01-30 serija LT Nr. 2011-00040 už 20 618,4 Lt ( ekvivalentu 5 971,50 eurų), tame tarpe 3 578,4 Lt PVM ( ekvivalentu 1 036,38 eurų); 2012-02-01 serija LT Nr. 2011-00041 už 22 215,6 Lt ( ekvivalentu 6 434,08 eurų), tame tarpe 3 855,6 Lt PVM ( ekvivalentu 1 116,66 eurų); 2012-02-06 serija LT Nr. 2011-00042 už 31 944 Lt ( ekvivalentu 9 251,62 eurų), tame tarpe 5 544 Lt PVM ( ekvivalentu 1 605,65 eurų); 2012-02-09 serija LT Nr. 2011-00043 už 13 552 Lt ( ekvivalentu 3 924,93 eurų), tame tarpe 2 352 Lt PVM ( ekvivalentu 681,19 eurų); 2012-03-08 serija LT Nr. 2011-00043.1 už 20 570 Lt ( ekvivalentu 5 957,48 eurų), tame tarpe 3 570 Lt PVM ( ekvivalentu 1 033,94 eurų); 2012-03-14 serija LT Nr. 2011-00044 už 22 748 Lt ( ekvivalentu 6 588,28 eurų), tame tarpe 3 948 Lt PVM ( ekvivalentu 1 143,42 eurų); 2012-03-19 serija LT Nr. 2011-00045 už 21 780 Lt ( ekvivalentu 6 307,92 eurų), tame tarpe 3 780 Lt PVM ( ekvivalentu 1 094,76 eurų); 2012-03-21 serija LT Nr. 2011-00046 už 21 296 Lt ( ekvivalentu 6 167,75 eurų), tame tarpe 3 696 Lt PVM ( ekvivalentu 1 070,44 eurų); 2012-03-22 serija LT Nr. 2011-00047 už 31 297,86 Lt ( ekvivalentu 9 064,49 eurų), tame tarpe 5 431,86 Lt PVM ( ekvivalentu 1 573,18 eurų); 2012-03-26 serija LT Nr. 2011-00048 už 29 403 Lt ( ekvivalentu 8 515,70 eurų), tame tarpe 5 103 Lt PVM ( ekvivalentu 1 477,93 eurų); 2012-05-03 serija LT Nr. 2011-00052 už 29 040 Lt ( ekvivalentu 8 410,57 eurų), tame tarpe 5 040 Lt PVM ( ekvivalentu 1 459,68 eurų); 2012-05-04 serija LT Nr. 2011-00053 už 17 908 Lt ( ekvivalentu 5 186,52 eurų), tame tarpe 3 108 Lt PVM ( ekvivalentu 900,14 eurų) iš viso už 674 295,51 Lt ( ekvivalentu 195 289,48 eurų), tame tarpe 117 027 Lt PVM ( ekvivalentu 33 893,36 eurų), kuriose buvo nurodyti melagingi duomenis apie tai, kad UAB „( - )“ pardavė metalo laužą įmonei UAB „( - )“, nors realiai metalo laužo, kurį jis pats buvo įsigijęs iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nesurašant apskaitos dokumentų, UAB „( - )“ neturėjo ir minėtai bendrovei nepardavė, šias suklastotas PVM sąskaitas – faktūras R. J. P. perdavė UAB „( - )“ direktoriui G. M.. Po to, pastarajam, nežinojusiam kad UAB „( - )“ Pardavimo PVM nemokės, UAB „( - )“ apskaitoje pateiktų dokumentų pagrindu įforminus minėtas ūkines operacijas – metalo laužo pirkimą iš UAB „( - )“, iš viso už 674 295,51 Lt ( ekvivalentu 195 289,48 eurų), tame tarpe 117 027 Lt PVM ( ekvivalentu 33 893,36 eurų) bei kaip atsiskaitymą už prekes UAB „( - )“ vardu išrašytus kasos pajamų orderio kvitus: 2011-04-27 serija DES Nr. 1100003, 2011-04-29 serija DES Nr. 1100004, 2012-05-3 serija DES Nr. 12019, 2011-06-9 serija DES Nr. 1100007, 2011-06-20 serija DES Nr. 1100011, 2011-06-21 serija DES Nr. 1100012, 2011-06-22 serija DES Nr. 1100013, 2011-08-9 serija DES Nr. 1100018, 2011-08-22 serija DES Nr. 1100019, 2011-08-24 serija DES Nr. 1100020, 2011-08-26 serija DES Nr. 1100021, 2011-09-26 serija DES Nr. 1100023, 2011-10-20 serija DES Nr. 1100026, 2011-11-4 serija DES Nr. 1100028, 2011-11-7 serija DES Nr. 1100029, 2011-11-9 serija DES Nr. 1100030, 2011-11-10 serija DES Nr. 1100031, 2011-11-29 serija DES Nr. 1100033, 2012-01-16 serija DES Nr. 12002, 2012-01-19 serija DES Nr. 12003, 2012-01-23 serija DES Nr. 12004, 2012-01-25 serija DES Nr. 12005, 2012-01-30 serija DES Nr. 12007, 2012-02-1 serija DES Nr. 12008, 2012-02-6 serija DES Nr. 12009, 2012-02-9 serija DES Nr. 12010, 2012-03-8 serija DES Nr. 12010, 2012-03-14 serija DES Nr. 12011, 2012-03-19 serija DES Nr. 12012, 2012-03-21 serija DES Nr. 12013, 2012-03-22 serija DES Nr. 12014, 2012-03-26 serija DES Nr. 12015, 2012-05-3 serija DES Nr. 12019, 2012-05-4 serija DES Nr. 12020 ir sumokėjus jam (R. J. P.) iš viso 674 295,51 Lt ( ekvivalentu 195 289,48 eurų) grynais pinigais, R. J. P. Pardavimo PVM – 117 027 Lt PVM ( ekvivalentu 33 893,36 eurų) į valstybės biudžetą nesumokėjo, t.y. R. J. P. apgaule savo naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – sumokėti iš viso 171 690 Lt PVM ( ekvivalentu 49 724,86 eurų), padarant valstybės biudžetui to paties dydžio didelę turtinę žalą ir šiais savo veiksmais padarė nusikaltimą, numatytą BK 182 str. 2 d.

12Be to, R. J. P. pagamino netikrą dokumentą ir žinomai jam netikrą dokumentą panaudojo, dėl ko buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

13-laikotarpiu nuo 2011-03-28 iki 2012-05-07, nebūdamas susijęs darbo santykiais su UAB „( - )“, ( - ), reg. ( - ), tačiau realiai ją valdydamas, pasinaudojęs apie daromą nusikaltimą nežinančia vyr. buhaltere N. D., pateikė pastarajai duomenis ir nurodė jai išrašyti UAB „( - )“ vardu PVM sąskaitas – faktūras bei darbų priėmimo ir perdavimo aktus. N. D. įvykdžius (jo) R. J. P. nurodymus, t.y. išrašius įmonei „( - )“ šias PVM sąskaitas – faktūras: 2011-03-28 serija LT Nr. 2011-00001 už 7 260 Lt ( ekvivalentu 2 102,64 eurų), tame tarpe 1 260 Lt PVM ( ekvivalentu 364,92 eurų); 2011-04-21 serija LT Nr. 2011-00002 už 19 360 Lt ( ekvivalentu 5 607,04 eurų), tame tarpe 3 360 Lt PVM ( ekvivalentu 973,12 eurų); 2011-05-09 serija LT Nr. 2011-00007 už 6 897 Lt ( ekvivalentu 1 997,51 eurų), tame tarpe 1 197 Lt PVM ( ekvivalentu 346,68 eurų); 2011-05-17 serija LT Nr. 2011-00008 už 9 680 Lt ( ekvivalentu 2 803,52 eurų), tame tarpe 1 680 Lt PVM ( ekvivalentu 486,56 eurų); 2011-06-14 serija LT Nr. 2011-00010 už 19 118 Lt ( ekvivalentu 5 536,96 eurų), tame tarpe 3 318 Lt PVM ( ekvivalentu 960,96 eurų); 2011-08-01 serija LT Nr. 2011-00017 už 33 396 Lt ( ekvivalentu 9 672,15 eurų), tame tarpe 5 796 Lt PVM ( ekvivalentu 1 678,64 eurų); 2011-09-07 serija LT Nr. 2011-00020 už 4 840 Lt ( ekvivalentu 1 401,76 eurų), tame tarpe 840 Lt PVM ( ekvivalentu 243,28 eurų); 2011-10-03 serija LT Nr. 2011-00022 už 4 840 Lt ( ekvivalentu 1 401,76 eurų), tame tarpe 840 Lt PVM ( ekvivalentu 243,28 eurų); 2011-10-26 serija LT Nr. 2011-00025 už 3 630 Lt ( ekvivalentu 1 051,32 eurų), tame tarpe 630 Lt PVM ( ekvivalentu 182,46 eurų); 2011-11-25 serija LT Nr. 2011-00030 už 18 876 Lt ( ekvivalentu 5 466,87 eurų), tame tarpe 3 276 Lt PVM ( ekvivalentu 948,80 eurų); 2011-12-20 serija LT Nr. 2011-00033 už 19 239 Lt ( ekvivalentu 5 572 eurų), tame tarpe 3 339 Lt PVM ( ekvivalentu 967,04 eurų); 2011-12-29 serija LT Nr. 2011-00034 už 15 125 Lt ( ekvivalentu 4 380,50 eurų), tame tarpe 2 625 Lt PVM ( ekvivalentu 760,25 eurų); 2012-03-06 serija LT Nr. 2011-00042 už 72 600 Lt ( ekvivalentu 21 026,41 eurų), tame tarpe 12 600 Lt PVM ( ekvivalentu 3 649,21 eurų); 2012-03-30 serija LT Nr. 2011-00047 už 20 812 Lt ( ekvivalentu 6 027,57 eurų), tame tarpe 3 612 Lt PVM ( ekvivalentu 1 046,11 eurų); 2012-05-7 serija LT Nr. 2011-00054 už 59 290 Lt ( ekvivalentu 17 171,57 eurų), tame skaičiuje 10 290 Lt PVM ( ekvivalentu 2 980,19 eurų), iš viso už 314 963 Lt ( ekvivalentu 91 219,59 eurų), tame tarpe 54 663 Lt PVM ( ekvivalentu 15 831,50 eurų) taip pat išrašius 2012-03-06 bei 2012-05-07 darbų priėmimo ir perdavimo aktus, t.y. išrašius dokumentus, kuriuose buvo nurodyti žinomai jam melagingi duomenys apie tai, kad UAB „( - )“ atliko ir pardavė miškovežių montavimo, ekspozicinių pakylų montavimo darbus įmonei UAB „( - )“, nors realiai darbus neteisėtai, nedeklaruojant pajamų, nemokant mokesčių ir nesurašant apskaitos dokumentų atliko ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys; įmonei UAB „( - )“ išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: 2011-04-27 serija LT Nr. 2011-00004 už 12 947 Lt ( ekvivalentu 3 749,71 eurų), tame tarpe 2 247 Lt PVM ( ekvivalentu 650,78 eurų); 2011-04-29 serija LT Nr. 2011-00005 už 16 215,23 Lt ( ekvivalentu 4 696,26 eurų), tame tarpe 2 814,21 Lt PVM ( ekvivalentu 815,05 eurų); 2011-06-09 serija LT Nr. 2011-00009 už 18 876 Lt ( ekvivalentu 5 466,87 eurų), tame tarpe 3 276 Lt PVM ( ekvivalentu 948,80 eurų); 2011-06-20 serija LT Nr. 2011-00013 už 29 403 Lt ( ekvivalentu 8 515,70 eurų), tame tarpe 5 103 Lt PVM ( ekvivalentu 1 477,93 eurų); 2011-06-21 serija LT Nr. 2011-00014 už 26 317,5 Lt ( ekvivalentu 7 622,07 eurų), tame tarpe 4 567,5 Lt PVM ( ekvivalentu 1 322,84 eurų); 2011-08-09 serija LT Nr. 2011-00018 už 23 958 Lt ( ekvivalentu 6 938,72 eurų), tame tarpe 4 158 Lt PVM ( ekvivalentu 1 204,24 eurų); 2011-08-22 serija LT Nr. 2011-00019 už 43 729,4 Lt ( ekvivalentu 12 664,91 eurų), tame tarpe 7 589,4 Lt PVM ( ekvivalentu 2 198,04 eurų); 2011-09-26 serija LT Nr. 2011-00021 už 24 200 Lt ( ekvivalentu 7 008,80 eurų), tame tarpe 4 200 Lt PVM ( ekvivalentu 1 216,40 eurų); 2011-10-20 serija LT Nr. 2011-00024 už 22 385 Lt ( ekvivalentu 6 483,14 eurų), tame tarpe 3 885 Lt PVM ( ekvivalentu 1 125,17 eurų); 2011-11-04 serija LT Nr. 2011-00026 už 18 876 Lt ( ekvivalentu 5 466,87 eurų), tame tarpe 3 276 Lt PVM ( ekvivalentu 948,80 eurų); 2011-11-07 serija LT Nr. 2011-00027 už 18 755 Lt ( ekvivalentu 5 431,82 eurų), tame tarpe 3 255 Lt PVM ( ekvivalentu 942,71 eurų); 2011-11-09 serija LT Nr. 2011-00028 už 3 509 Lt ( ekvivalentu 1 016,28 eurų), tame tarpe 609 Lt PVM ( ekvivalentu 176,38 eurų); 2011-11-10 serija LT Nr. 2011-00029 už 6 098,4 Lt ( ekvivalentu 1 766,22 eurų), tame tarpe 1 058,4 Lt PVM ( ekvivalentu 306,53 eurų); 2011-11-29 serija LT Nr. 2011-00032 už 38 720 Lt ( ekvivalentu 11 214,09 eurų), tame tarpe 6 720 Lt PVM ( ekvivalentu 1 946,25 eurų); 2012-01-16 serija LT Nr. 2011-00036 už 17 540,16 Lt ( ekvivalentu 5 079,98 eurų), tame tarpe 3 044,16 Lt PVM ( ekvivalentu 881,65 eurų); 2012-01-19 serija LT Nr. 2011-00037 už 24 393,6 Lt ( ekvivalentu 7 064,87 eurų), tame tarpe 4 233,6 Lt PVM ( ekvivalentu 1 226,14 eurų); 2012-01-23 serija LT Nr. 2011-00038 už 22 476,96 Lt ( ekvivalentu 6 509,78 eurų), tame tarpe 3 900,96 Lt PVM ( ekvivalentu 1 129, 80 eurų); 2012-01-25 serija LT Nr. 2011-00039 už 23 522,4 Lt ( ekvivalentu 6 812,56 eurų), tame tarpe 4 082,4 Lt PVM ( ekvivalentu 1 182,34 eurų); 2012-01-30 serija LT Nr. 2011-00040 už 20 618,4 Lt ( ekvivalentu 5 971,50 eurų), tame tarpe 3 578,4 Lt PVM ( ekvivalentu 1 036,38 eurų); 2012-02-01 serija LT Nr. 2011-00041 už 22 215,6 Lt ( ekvivalentu 6 434,08 eurų), tame tarpe 3 855,6 Lt PVM ( ekvivalentu 1 116,66 eurų); 2012-02-06 serija LT Nr. 2011-00042 už 31 944 Lt ( ekvivalentu 9 251,62 eurų), tame tarpe 5 544 Lt PVM ( ekvivalentu 1 605,65 eurų); 2012-02-09 serija LT Nr. 2011-00043 už 13 552 Lt ( ekvivalentu 3 924,93 eurų), tame tarpe 2 352 Lt PVM ( ekvivalentu 681,19 eurų); 2012-03-08 serija LT Nr. 2011-00043.1 už 20 570 Lt ( ekvivalentu 5 957,48 eurų), tame tarpe 3 570 Lt PVM ( ekvivalentu 1 033,94 eurų); 2012-03-14 serija LT Nr. 2011-00044 už 22 748 Lt ( ekvivalentu 6 588,28 eurų), tame tarpe 3 948 Lt PVM ( ekvivalentu 1 143,42 eurų); 2012-03-19 serija LT Nr. 2011-00045 už 21 780 Lt ( ekvivalentu 6 307,92 eurų), tame tarpe 3 780 Lt PVM ( ekvivalentu 1 094,76 eurų); 2012-03-21 serija LT Nr. 2011-00046 už 21 296 Lt ( ekvivalentu 6 167,75 eurų), tame tarpe 3 696 Lt PVM ( ekvivalentu 1 070,44 eurų); 2012-03-22 serija LT Nr. 2011-00047 už 31 297,86 Lt ( ekvivalentu 9 064,49 eurų), tame tarpe 5 431,86 Lt PVM ( ekvivalentu 1 573,18 eurų); 2012-03-26 serija LT Nr. 2011-00048 už 29 403 Lt ( ekvivalentu 8 515,70 eurų), tame tarpe 5 103 Lt PVM ( ekvivalentu 1 477,93 eurų); 2012-05-03 serija LT Nr. 2011-00052 už 29 040 Lt ( ekvivalentu 8 410,57 eurų), tame tarpe 5 040 Lt PVM ( ekvivalentu 1 459,68 eurų); 2012-05-04 serija LT Nr. 2011-00053 už 17 908 Lt ( ekvivalentu 5 186,52 eurų), tame tarpe 3 108 Lt PVM ( ekvivalentu 900,14 eurų)iš viso už 674 295,51 Lt ( ekvivalentu 195 289,48 eurų), tame tarpe 117 027 Lt PVM ( ekvivalentu 33 893,36 eurų) kuriose buvo nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad UAB „( - )“ pardavė metalo laužą įmonei UAB „( - )“, nors realiai metalo laužo, kurį jis pats buvo įsigijęs iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, nesurašant apskaitos dokumentų, UAB „( - )“ neturėjo ir minėtai bendrovei nepardavė, tuo būdu R. J. P. pagamino minėtus netikrus dokumentus ir šiuos žinomai jam netikrus dokumentus panaudojo, laikotarpiu nuo 2011-03-28 iki 2012-05-07 pateikdamas – PVM sąskaitas – faktūras ir darbų priėmimo - perdavimo aktus įmonei UAB „( - )“, o laikotarpiu nuo 2011-04-27 iki 2012-05-04 pateikdamas PVM sąskaitas – faktūras įmonei UAB „( - )“. Pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras jam ( R. J. P.) iš viso sumokėjus 989 258,51 Lt ( ekvivalentu 286 509,07 eurų) grynais pinigais, R. J. P. Pardavimo PVM – 171 690 Lt PVM ( ekvivalentu 49 724,87 eurų) į valstybės biudžetą nesumokėjo ir apgaule savo naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – sumokėti iš viso 171 690 Lt PVM ( ekvivalentu 49 724,87 eurų), dėl to valstybės biudžetui buvo padaryta didelės – 171 690 Lt ( ekvivalentu 49 724,87 eurų) turtinės žalos, t.y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 300 str. 3 d.

14Kaltinamasis A. P. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jis apie 1 metus dirbo R. P. įmonėje „( - )“ darbininku. Su R. P. buvo pažįstamas ir draugavo apie 20 metų. Jo įmonė užsiėmė statybomis, o A. P. buvo darbininkas, dirbo statybos darbus- dėdavo struktūrą. Jis aukšto profilio specialistas, ką jam liepdavo, tą darydavo- klojo plyteles, tinkavo. Turi tekintojo, šaltkalvio specialybes, tinkuotojo III-čią kategoriją. Mokėsi, turi pažymėjimą, kad yra baigęs mokslus. Po kurio laiko R. P. jam pradėjo nemokėti pinigų, sakė, kad neturi pinigų, įmonė bankrutuoja, todėl A. P. išėjo iš darbo.

15Po kurio laiko pas jį atėjo R. P. ir pasakė: „A., ar gali ant savęs įmonę pasiimti?“, t.y. pasiūlė savo vardu įkurti įmonę, taip pat pasakė, kad po 1-2 mėnesių tą įmonę perimtų pats jis pats, o A. P. niekuo rūpintis nereikės. A. P. pasitarė su žmona ir sutiko su R.J. P. pasiūlymu, nes pastarasis patikino, kad nebus jokių problemų. Su R.J. P. ir buhaltere N. D. nuėjo į Registrų centrą, surašė įmonės steigimo dokumentus. Dokumentus pasiėmė buhalterė ir R. P.. Jis tik įkūrė įmonę ir daugiau nieko nedarė. Įmonė ofiso neturėjo. R. P. jam atveždavo pasirašyti važtaraščius, ar daugiau jokių dokumentų neatveždavo- neatsimena. Pasirašydavo sąskaitas- faktūras, algalapių nepasirašydavo, nėra gavęs jokių pinigų. 2012-01-05 išvyko dirbti į Norvegiją. Negali pasakyti, kiek iki išvykimo dirbo toje įmonėje direktoriumi. Nepilnus metus buvo direktoriumi. Per tą laiką dirbo statybos darbus, darė balkonus. Jam R. P. pasakydavo, kur reikia važiuoti dirbti ir jis nuvažiuodavo. R. P. pinigus mokėjo grynais ir po nedaug. A. P. klausė, kodėl tiek mažai moka. R. P. jam sakydavo, kad vėliau duos. Po to A. P. sugalvojo išvažiuoti į užsienį. Išvažiuodamas apie tai pasakė R. P. ir parašė raštą, kad atleistų jį iš direktoriaus pareigų. R. P. pasakė: „A., tu nesikišk, viskas bus tvarkoj“. Tačiau įmonės R. P. neperėmė. Kiek A. P. jam skambindavo, šis vis sakydavo, kad viskas bus tvarkoj, dar sakė: „Tu nesikišk, kur tau nereikia. Aš visus dokumentus sutvarkysiu“. Kadangi R. P. buvo jo draugas, juo pasitikėjo. Kai buvo areštuota mašina, pasakė R. P., kad jis sumokėtų mokesčius. Jis sakė, kad sumokės. R. P. įmonėje oficialiai nedirbo. Kai jį pradėjo kviesti tyrėjai, tai supratau, kad jį apgavo. Nelabai skaitydavo dokumentus, kuriuos pasirašydavo. Lengvabūdiškai pasitikėjo draugu, nesuprato, kad atsako už to dokumento turinį. UAB „( - )“, UAB „( - )“ jam negirdėtos. Jis buvo nuvažiavęs pas buhalterę į ofisą. Buhalterė jam nieko nesakė, tik pasirašė sąskaitas – faktūras ir išėjo. Skaitė, kas parašyta. Nesutinka, kad jo pasirašytos sąskaitos- faktūros. Kasos pajamų orderių nepasirašė. Nežino, kas buvo įmonės akcininkas, dėl akcininko dokumentų nepasirašinėjo. Kai jį iškvietė teisėjas, sužinojo, kad buvo akcijos. Jis kaltas dėl to, kad pasitikėjo žmogumi, o jis jį apgavo. Nepripažįsta to, kad jis kaltas. Jo išsilavinimas- spec. vidurinis, yra baigęs IV proftechninę mokyklą, jis tekintojas. Nebaigė jokių kursų apie įmonės valdymą, finansinę apskaitą. Nežinojo, kaip valdyti įmonę, kuo užsiima direktorius. Nėra skaitęs Buhalterinės apskaitos įstatymo.

16Kaltinamasis R. J. P. parodė, kad įmonė buvo perkama A. P. vardu. Pastarasis puikiai žinojo, ką perka. Tuo metu buvo krizė. A. P. nebuvo darbininkas. Jo namuose buvo sandėliuojami įrankiai, stovėjo įmonės automobilis. Jis darydavo technologinius darbus, galėjo ir hidraulikos darbus atlikti daug pigiau, nei hidraulikos įmonė. Su A. P. dažnai susitikdavo. Jis sakė, kad neturi darbo, nebent kaimynui tvorą nudažo. Sakė, kad gali pasiūlyti darbo, tik reikia įsteigti įmonę. N. D. pardavinėjo įmonę, perrašė ją A. P.. Jai pinigai nebuvo mokami. A. P. susirinkdavo žmones (darbininkus), tarp kurių buvo daug jo kaimynų. Jis atlikdavo darbus, valdė visus įrankius, automobilius. Nebuvo taip, kad jam sakytų, jog viską padarys, sutvarkys. Buhalterė tvarkė buhalteriją. Jis sudarydavo statybinių darbų sąmatas. A. P. klausdavo, kokia turi būti darbo kaina, kad jam apsimokėtų dirbti. „( - )“ jokių pareigų neužėmė. Jam tik reikėdavo išmatuoti kvadratus ir pasakyti, kiek už darbą reikia paimti pinigų. Darbininkas nepasakys, kiek kainuos ir transporto, ir kitos išlaidos. A. P. neturėjo klientų, darbo. Perdavė jam klientus, su kuriais anksčiau dirbo, kurie buvo mokūs. Skambindavo naujos įmonės ir būdavo nauji darbai. Tuo metu nebuvo sudėtinga įkurti įmonę. Visi klientai jau pažinojo A. P.. UAB „( - )“ jau buvo atlikti darbai. Žmones jis rinkdavosi pats, pats išmokėdavo atlyginimus. Jie pažįstami su A. P. apie 25 metus, o darbo santykiai buvo apie 5 metus. A. P. dirbo „( - )“, kur jis buvo savininkas ir direktorius, o jis buvo darbininkas. Pasiūlė A. P. įkurti įmonę. Neturėjo darbuotojų, nei noro dirbti statybinius darbus. Į jį kreipėsi buvę klientai, klausė, ką galėtų pasiūlyti. Nesakė A. P., ar jam reikia UAB, ar AB įkurti. Nežinojo, ar jis turi patirtį įmonės valdyme. Jis dirbo ne vien kaip darbininkas- suremontuodavo įrangą, jei reikėdavo. Įmonė prieš tai priklausė buhalterei N. D., ji ją perrašė A. P.. N. D. dirbo „( - )“ buhaltere. Arvydas jos bute darė remontą. Pasiūliau pirkti įmonę iš N. D.. Negali nei patvirtinti, nei paneigti to, ar jis ėjo į Registrų centrą, kai buvo perrašoma įmonė, buvo tik kaip vairuotojas, į Registrų centrą nėjau. Jis tuo metu norėjo išeiti iš to verslo, nes jis skaudžiai baigėsi- buvo daug areštuoto turto. Nebuvo skirtumo (hierarchijos) tarp jo ir A. P.. Jis apžiūrėdavo, ar gali atlikti darbus. Įmonės dokumentai ir antspaudai buvo pas N. D. namuose. A. P. be avanso niekada nedirbdavo, penktadienį dar gaudavo pinigus. Kai kada, jei jam perduodavo pinigus užsakovai, jis sumokėdavau juos A. P., o kitais atvejais- tiesiogiai užsakovai sumokėdavo. Jei būdavo likęs likutis, atiduodavo A. P.. Klientams nemokėdavo pinigų. L. M. jam nėra mokėjęs pinigų, L. M. netiesą sako. L. M. pavardę tik dabar išgirdo, yra jį matęs kelis kartus ( - ) kaime, atvežus medžiagas. Jis paklausė N. D., kaip dabar steigiamos įmonės. Ji pasakė, kad turi įmonę, kurią nori perrašyti. Ne kartą yra vežęs užsakovams dokumentus, užsakovų, prieš kuriuos buvo įsipareigojęs, buvo daug. Buvo sakęs A. P. pasakyti, jei užsakovai nurodydavo, kad trūksta dokumentų. Buhalteriją tvarkė N. D.. Dokumentai dėl statybinių darbų atlikimo būdavo suderinami, paduodami savininkui, kuris juos pasirašydavo, o jis nuveždavo į buhalteriją. Pripažįsta, kad miškovežio darbai buvo atlikti, už juos buvo sumokėta, kai kuriuos dokumentus jis pasirašė. Tai buvo fizinis darbas, kurį reikėjo atlikti. Sąskaitos- faktūros tikrai nebuvo suklastotos. Būdavo taip, kad atlikti darbai, pinigai sumokėti, o sąskaitų nebuvo. Skambindavo buhalterei, ji išrašydavo sąskaitas ir jis jas paimdavo. Turėjo automobilį, kuris priklausė jam ir sunkvežimiuką, kuriuo naudojosi A. P.. Siūlė šias mašinas pirkti įmonėms, kurios perka automobilius ardymui detalėm. Pasiūlė 1100 Lt, o UAB „( - )“ pasiūlė dvigubai daugiau kaip už metalo laužą. Jam kažkokį procentą sumokėdavo už prirodymą (jo darbą). Buvo nedidelė nauda. A. P. jam palikdavo dalį pinigų už objektą. Nepagalvojo, kad jį galėtų oficialiai įdarbinti. Darbininkų buvo daugiau, kiek – nežino, tik gal ne visi oficialiai įforminti. Vienam objekte buvo 3-4 žmonės. Jam priklausantis automobilis buvo parduotas, nežino, kaip jį pardavė- kaip įmonė ar kaip fizinis asmuo. Galimai M. B. buvo atvežęs perpjautą miškovežio priekabą, iš statybų buvo atvežta metalo ir parduota. Kažkas iš žemės ūkio technikos buvo pirkta. Jis nesirūpino metalo laužo pirkimu. Kelis kartus ir jis toje aikštelėje pridavė metalą, ir A. P. galėjo jam neinant tai daryti, jis nebuvo įsipareigoję apie tai pranešti. Traktoriaus dokumentai buvo išrašyti „( - )“, o ji pardavė jį „( - )“. Jis visada dokumentus už atliktus darbus nuveždavo buhalterei, užsakovui, pasirašydavo ir nuveždavo atgal, sau nė vieno dokumento nepasiliko. Neneigia, kad organizavo darbus. Būdavo paprasčiau: mato sieną, pasiūlo kainą, A. P. klausia, ar padarys už tiek. Supranta, kuo yra kaltinamas. Pripažįsta, kad yra kaltas iš dalies. Nepripažįsta, kad visur yra jo parašai, pasirašė dalį sąskaitų- faktūrų. A. P. dirbo „( - )“. Jam išmokėjo visus pinigus už darbą toje įmonėje. Jis pirmas gaudavo pinigus, jis nuspręsdavo, kas kiek vertas ir išdalindavo pinigus darbininkams. Jis nepadarė A. P. direktorium, jis pats juo pasidarė. Jam pasakė, kad, norint atlikti darbus, kuriuos jis daro, reikia įsteigti įmonę. Jis vis klausdavo, gal turi kokį objektą, kokio darbo. Sakė jam, kad, kuo galės, tuo padės. N. D. „( - )“ buvo buhaltere. Nebuvo susitarimo, išreikštos valios, kad ji ir toliau liktų buhaltere naujoje įmonėje. Nežino to, kad A. P. buvo perrašytos akcijos. Neteisybė, kad tik jis dalyvavo akcijų perrašyme. Arba N. D. meluoja, arba neprisimena. Nežino, kodėl Juridinių asmenų registrui pateiktame dokumente parašai yra ne A. P.. Jis apie prekybą metalais nieko nesupranta, negaliu paaiškinti, kodėl prekybos metalais atsikaitymas vyko ne per banką. Prieš A. P. išvykstant į Norvegiją, jie buvo susitikę. Jis nesakė, kad išvyksta. Iš A. P. giminaičio sužinojo, kad jis išvyko. Jis prašė padėti giminaičiams, kai buvo Norvegijoje. Negali pasakyti, kodėl dėl prekybos metalais taip gavosi. Jam net nebuvo žinoma, kad A. P. iš karto netapo akcininku. N. D. jam jokių dokumentų nedavė. Akcijų pirkime, greičiausiai, dalyvavo, bet jie persirašinėjo akcijas vienas su kitu. Lieka prie parodymų, kad niekada niekam nemokėjo pinigų už įmonę. Pas jį aplanko su dokumentais niekada nebuvo. Veždavo darbininkus į statybinius objektus, žinojo, kur buvo vykdomi statybos darbai. A. P. galėjo nustatyti, ar tinkamas darbininkas Jis žino L. M., bet negaliu detalizuoti jo veiklos. Linksmakalnyje griovė namą ir jiems leido pasiimti sijas. Jas pridavė į metalo supirktuvę. Vienas griovimas buvo jo iniciatyva. Leido pasiimti plytas. N. D. informavo apie tai, kad yra tinkamas plytų likutis, ji sakė, kad ne visi dokumentai yra. Sakė jai, kad, ką paima, tą grąžina. Jis yra vidurinio išsilavinimo, baigęs KTU mašinų gamybos fakulteto tris kursus.

17Liudytojas R. M. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta, susitiko su jais 2011 metais statybose, turbūt, juos jam rekomendavo. Jis buvo UAB „( - )“ vadovas, ( - )statė kotedžą ir reikėjo atlikti tinkavimo darbus. A. R. P., su kuriuo aptarė darbus. Atvažiuodavo po 2-3 žmones, kurie atliko santechnikos, tinkavimo darbus. Su įmone buvo sudarytos sutartys. Vėliaus sužinojo, kad A. P. yra direktorius, bet pas juos R. P. atvažiuodavo dažniau. Jie pasirašinėjo dokumentus, R. P. atsiskaitydavo grynais pinigais. A. P. buvo atvažiavęs broką taisyti. Kai R. P. nebūdavo, kartais darbininkai atveždavo dokumentus. Vadovavo visam tam reikalui R. P.. Pas jį A. P. dirbo vieną dieną, pasakė, kad jis yra direktorius, o visos medžiagos „eina per R. P.“. Jokių dokumentų dėl pinigų mokėjimo su A. P. nepasirašė. R. P. atveždavo darbininkus, pinigus priimdavo, mano, kad A. P. pinigų nemokėjo. Paprastai visada dirbdavo 2-3 žmonės, R. P. nedirbo kartu su A. P. statybos darbų. Ikiteisminio tyrimo metu viską geriau prisiminė, kai vyko apklausa, nematė nei vieno veido, o pavardė jam nieko nesakė. Tik teisme pamatė, kas yra kas. Ikiteisminio tyrimo metu rodė tik R. P. nuotrauką, nuotraukoje veidas buvo apvalus.

18Liudytojas D. G. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta. Gyvena viename rajone, jų amžius panašus. Paskui 2012-2013 metais rudenį pas juos UAB „( - )“ dirbo pagalbiniu darbininku. A. P. supažindino jį su R. P., pristatė jį kaip vadovą, liepė viską su juo derinti. Jis pasirašė R. P. atvežtą darbo sutartį. Dirbo vairuotoju-vežė šiukšles, taip pat žmones į darbą. Jis dirbo prie Romainių, prie Užliedžių, vežė iš Užliedžių metalą, buvusį angare, į supirkimo punktą, teko nuvežti į objektą klijų. Su A. P. reikalų neturėjo, nurodymus jam duodavo R. P.. Dirbo ne daugiau kaip pusę metų. Atlyginimą A. P. mokėdavo grynais pinigais- bet kur- kavinėje ir pan., pasirašydavo algalapyje. Mašinoje buvo ofisas. Išėjo iš darbo, nes visi „dingo kaip į vandenį“- visi telefonai buvo išjungti. Dirbdavo, kai jam paskambindavo. Po visko nuėjo į Sodrą klausti, ar jis dirba. Patvirtina savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Neklausė kieno mašina jis važiuoja, gaudavo jos dokumentus. Po metalo pridavimo popierius atiduodavo R. P.. Žinodavo supirktuvėje, iš kur atvežamas metalas, pinigų už metalo laužą – automobilių detales negaudavo. Ten buvo automobilių detalės. Kai jam pasiūlė darbą, žinojo, kad A. P. buvo įmonės direktorius. Su juo daugiau reikalų neturėjo, jis lyg į užsienį buvo išvažiavęs. Didesnėm sumom pasirašytų dokumentų neturėjo, jokių pinigų nevežė. A. P. į Užliedžius buvo atsivežęs stelažus, galvojo dirbti. Daugiau su juo nebendravo.

19Liudytojas G. M. parodė, kad abu kaltinamieji jam matyti, pristatydavo metalo laužą. UAB „( - )“ supirkdavo juodą metalo laužą, o šie žmonės jį pristatydavo. Negali pasakyti, ar kaip juridiniai asmenys jie tai darydavo, neprisimena. Jo parodymai ikiteisminio tyrimo metu teisingi. Apklausos metu jam rodė asmenų nuotraukas kompiuteryje.

20Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas G.m. parodė, kad jam dirbant UAB „( - )“ direktoriaus pareigose, 2011 metais, tikslaus laiko nepamena, į UAB „( - )“ kreipėsi nepažįstamas asmuo, kuris pasakė, kad norėtų parduoti metalo laužo. Asmeniui pasakius, kad metalo laužą gali atvežti, jis pradėjo į UAB „( - )“ priklausančią metalo laužo supirkimo aikštelę, esančią adresu ( - ), vežti metalo laužą. Atvežamą metalo laužą sudarė įvairi nenaudojama žemės ūkio technika, įvairios nenaudojamos metalinės konstrukcijos. Metalo laužo atvežimu rūpinosi tas pats asmuo, kuris pas jį buvo kreipęsis dėl metalo laužo pardavimo. Metalo laužas būdavo parduodamas UAB „( - )“ vardu ir jis tą asmenį suprato esant kaip UAB „( - )“ direktorių, kuris jam buvo prisistatęs A. vardu. Ar tas asmuo buvo A. P., , jis nežino, kadangi tikslesnių savo anketinių duomenų jis nenurodė. Metalo laužas buvo vežamas įvairiais sunkiasvoriais automobiliais, dėl atvežamo metalo laužo krovinio važtaraščiai UAB „( - )“ išrašomi bei paliekami nebuvo. Atvežtas metalo laužas būdavo pasveriamas svarstyklėmis, esančiomis UAB „( - )“ minėtoje aikštelėje, ir po to būdavo išrūšiuojamas. Pasvėrus ir išrūšiavus atvežtą metalo laužą minėtam asmeniui „A.“ jis pranešdavo, kiek atvežtas metalo laužas svėrė ir pranešdavo tikslią metalo laužo kainą, kurią jam sutinka mokėti ir tada pagal tuos pateiktus duomenis „A.“ jam pateikdavo UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras bei kasos pajamų orderio kvitus, pagal kuriuos jis sumokėdavo pinigus (3 t., b.l. 26-28).

21Liudytojas Ž. A. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta. Su R. P. kaip įmonės vadovu pažįstami nuo 2011 metų, prekiavo technika, susipažino parodoj. Jis yra UAB „( - )“ direktorius. Jie kalbėjo apie techniką, kaip ką daro. Atsirado galimybė atlikti paslaugas- buvo bendro pobūdžio pasiūlymai atlikti technikos surinkimo darbus. Kai reikėdavo juos atlikti, susisiekdavo telefonu. Sutarties neturėjo. Kai būdavo poreikis atlikti darbą, tai su R. P. aptardavo jį ir apmokėjimą. Su juo bendravo kaip su įmonės atstovu, dokumentų netrikino. Jis buvo prisistatęs įmonės atstovu. Projekto eigoje būdavo gaunama įmonės dokumentacija. Dokumentus gaudavo susitikę kontoroje. Prie jų nepasirašinėdavo dokumentų, kadangi R. P. nebuvo direktorius. Jis pats pasirašęs dokumentus atiduodavo R. P., o tada jau jis veždavo, kad juos pasirašytų vadovas. Atsiskaitoma buvo grynais po darbų atlikimo. Jis pats asmeniškai sumokėdavo pinigus R. P. ir gaudavo pinigų priėmimo dokumentą. Kvitelį atveždavo jau pasirašytą iš jų pusės, tik jam reikėdavo pasirašyti. Gal ir buvo susitikę su A. P., gal ir galėjau suprasti, kad jis buvo UAB „( - )“ atstovas, bet negalėjo suprasti, kad jis buvo vadovas. Pagrindiniai darbai- miškovežio surinkimas ir ekspozicijos stendų surinkimas. Buvo atliekami ir statybos darbai (nugriovimo ir pan.). Jis pats patikrindavo, kaip buvo atlikti darbai, pretenzijų neturėjo. Jo įmonės buveinė yra Rinkūnų kaime, tai ten ir būdavo atliekami darbai. Parodos vykdavo Akademijoj ir kitose vietose. Žinojo, kad bendravo su asmeniu, vardu R.. Dokumentai būdavo antspauduoti. Juos iš praktikos pasirašo ne direktorius. Iš jų įmonės gaudavo pasirašytus dokumentus, tuo momentu jie neabejojo. Grynais pinigais visada būdavo atsiskaitoma, tai nestebino. Kiltų abejonių, jei kas nors būtų buvę nepadaryta.

22Liudytojas P. D. parodė, kad A. P. nepažįsta, su juo nebendravo, gal yra matęs. Jo žmona dirbo „Kalniečių“ prekybos centre, gal ji padėjo su buhalterine apskaita. Prieš keletą metų jis įkūrė UAB „( - )“ tam, kad vežti iš Ispanijos automobilių detales. Su šia įmone buvo 1 ar 2 sandoriai, o paskui bendrovę reikėjo parduoti. 3-4 mėnesius buvo šios įmonės savininkas. Nusprendus parduoti firmą, žmona pasakė, kad jos pažįstamas ieško pirkti firmą. Jam ir pardavė ją. Tik žmona užsiėmė dokumentų tvarkymu, nes jis pats lietuvių kalbos nemokėjo, nesigaudė buhalterijoje. Pasitikėjo žmona, nežinojo ir nesidomėjo, kas nupirko firmą. Pardavus formą, mano, kad kažkokį tai laiką žmona užsiėmė tos firmos buhalterine apskaita. Nežino, ar nauji firmos savininkai buvo atvykę į žmonos darbo vietą. Gal R. P. ir buvo atvažiavęs, bet jis nesiaiškino, ar jis atvežė kokius nors dokumentus. Prieš įmonės pardavimą kelis kartus žmonos darbo vietoje matė tą žmogų. Žmona sakė, kad jis nori pirkti firmą. To žmogaus – R. P. asmens duomenų nežinojo. Tyrimo metu FNTT pareigūnas jam rodė vieno asmens nuotrauką su pavarde. Neatsimena, ar buvo atliktas R. P. atpažinimas. Įmonės pirkėjo vardą ir pavardę sužinojo po to, kai pardavė akcijas. Žmona išvertė akcijų pardavimo dokumentą, jis jį pasirašė ir atidavė. Neatsimena, kaip buvo sumokėti pinigai už akcijas. Šeimos biudžetu rūpinasi žmona. Mano, kad tada neturėjo sąskaitos, todėl nebuvo pavedimu atsiskaityta už akcijas.

23Liudytoja N. D. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta, R. P. pažįsta daugiau, o A. P. – tik kelis kartus yra mačiusi. R. P. įsidarbino firmoje, kurioje ji dirbo buhaltere, vadybininku, o po to jis tapo tos firmos direktoriumi, kokiu būdu R. P. tapo direktoriumi nežino. Prieš 7 metus su R. P. dirbo įmonėje, kuri bankrutavo. Jų santykiai kuriam laikui nutrūko, o vėliau jis paskambino ir paklausė, gal žino, kur kreiptis dėl įmonės steigimo. Su vyru tuo metu steigė UAB, nutarė parduoti savo įmonę. Paskambino R. P. ir pasakė, kad jei jį tai dar domina, tai jie parduoda UAB. Jis pasakė, kad domina ir kad paskambins vėliau. Paskambinęs pasakė, kad nori pirkti įmonę. Ji R. P. perdavė visus įmonės dokumentus, priėmimo-perdavimo aktas nebuvo surašytas. R. P. informavo, kad įmonės savininku ir vadovu bus A. P., atvežė jo dokumentus. Ji užpildė dokumentus ir R. P. juos nuvežė A. P. pasirašyti. Neprisimena, ar į Registrų centrą ėjo kartu. R. P. jai periodiškai atveždavo buhalterinius dokumentus, o ji pagal tai supildydavo registrus ir atiduodavo dokumentus arba, kai reikėdavo išrašyti sąskaitą, jis sudiktuodavo duomenis, ji išrašydavo sąskaitą ir jam paduodavo. Pirkėjas sąskaitą pasirašydavo ir tada jai paduodavo. R. P. toje įmonėje oficialiai neužėmė jokių pareigų. Jis sakė, kad A. P. laikinai bus įmonės vadovu, o jis, kai išspręs asmenines (skyrybų) problemas, perims vadovavimą. Su A. P., kaip su vadovu, neturėjo kontaktų. Ji nematė, kad jis pasirašytų dokumentus. Ji paduodavo dokumentus pasirašymui, o jai juos atveždavo su parašu. Pats R. P. pasakojo, kad turėjo asmeninių problemų. R. P. norėjo įsteigti UAB ir vykdyti veiklą. Ji UAB „( - )“ dirbo neilgai- vasario mėnesį vyko dokumentų perdavimas, o liepos mėnesį išėjo į dekretą. Ji suvesdavo visas grąžintas sąskaitas- faktūras į registrą. Matydavo pagal numeraciją, kad grąžindavo ne visas sąskaitas. Sakydavo, kad paieškos, kad ji anuliuota. Suvesdavo tik tas, kurios būdavo pasirašytos. Nepasirašytas sąskaitas grąžindavo. Dažniausiai sakydavo, kad pirkėjams (tose sąskaitose, kurios buvo nepasirašytos) pritaikė nuolaidą, kad reikia jas perrašyti. Ji tik su R. P. bendravo. Gal 4-5 tokios sąskaitos buvo. Įmonėms „( - )“, „( - )“ išrašinėjo sąskaitas dėl metalo konstrukcijų pridavimo. Jai R. P. paaiškino, kad jie demontuoja fermas ir savininkas leido pasiimti metalą. Sakė, kad turi būti metalo įsigijimo sąskaita. Sakė, kad savininkas dabar išvykęs ir kad išrašys sąskaitas, kai grįš. Kelios tokios sąskaitos buvo pateiktos. Ji dirbo namuose, į objektus nevažinėjo. Ką pasakojo VMI duodama paaiškinimus, neprisimena. Negali būti, kad sakė, jog A. P. viską organizavo. Su juo darbinių santykių neturėjo. VMI surašė, kaip jiems patogiau. A. P. buvo vadovas. Ji dirbo iki 2011 liepos mėnesio. Kiek žino, po jos buhalterio įmonėje nebuvo. Išeidama į dekretą dokumentus perdavė R. P.. Įmonė turėjo sąskaitą Swed banke. Pagal dokumentus matėsi, kad didžioji dalis operacijų buvo atliekamos grynaisiais pinigais. Ant banko sąskaitos dažniausiai būdavo uždėtas areštas, ji buvo tuščia. VSDFV prašymu buvo areštuota banko sąskaita. Kasos pajamų orderius atnešdavo kartus su sąskaitomis- faktūromis (jie būdavo susegti). Ji vykdė įnešimus į kasą. A. P. darbo užmokestis nebuvo mokamas nei karto- kaupėsi skola. Sakė R. P., kad reikia parašų ant algalapių, atrodo, kad parašų nebuvo. A. P., kaip vadovo, nėra mačiusi. Jį matė, kai jis vykdė remonto darbus butuose. Jį matė su darbine apranga. Nesidomėjo, kas jam parūpindavo tuos darbus. Kol kartu dirbo, A. P. nekalbėjo apie skolą, o kai jau nedirbo lyg pasakė, kad įmonė jam skolinga. Mano, kad ir kitiems darbuotojams buvo neišmokėti pinigai. Prisimenu, kad „( - )“ buvo A. P.. Žinojo prieš pirkimą, kad įmonės akcijas pirks A. P. vardu. Pirkimo- pardavimo sandoryje dalyvavo tik R. P., kuris mokėjo pinigus už akcijas. Kai R. P. pateikdavo dokumentus, ji juos suvesdavau ir atiduodavo jam. Ar įvyko operacija, nėra buhalterio pareiga kontroliuoti. Jai atlyginimą išmokėdavo R. P. grynais pinigais J.. Sakė, kad ir A. P. moka algą, bet jo parašų neturi. Oficialiai kasininkas buvo vadovas. Per ją nėjo grynieji pinigai. Grynųjų pinigų įnešta į sąskaitą nebuvo, o išimami pinigai buvo bankomato kortele. Kas tai darė, nežino.

24Liudytojas M. B. parodė, kad jam negirdėta man UAB „( - )“, su ja reikalų neturėjo. 2011-2013 metais dirbo įmonėje, kurios pavadinimo neprisimena, direktorium. Įmonė užsiiminėjo spalvoto metalo supirkimu. Jį supirkdavom iš įmonių ir iš pavienių asmenų. Turbūt, būdavo pavedimu atsiskaitoma, ir grynais pinigais. Patvirtina savo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu. Neatsimena, kad būtų dingę įmonės sąskaitos- faktūros ar kas būtų prašęs jas nusikopijuoti. Įmonės buhalteriją tvarkė samdomas buhalteris.

25Liudytojas L. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 metais jis pažįstamą asmenį vardu E. paklausė, ar jis nežino kur būtų galima įsidarbinti. Jis pasakė, kad žino asmenį, kuriam statybose reikia darbininkų ir pasakė, kad jis tuo asmeniu pakalbės ir paskambins. Po kiek tai laiko jam paskambino E. ir pasakė, kad jis atvažiuočiau iki jo namų, esančių Kaune, Šilainių mikrorajone, kur su juo norėtų paklabėti asmuo, kuris galėtų priimti į darbą. Nuvykus į sutartą vietą, jo laukė E. iki tol nepažįstamas asmuo, kuris prisistatė R. vardu ir pasakė, jog jis turi statybų įmonę ir jam yra reikalingi darbuotojai. Su R. aptarus kokį darbą jam įmonėje reikėtų dirbti, jis sutiko būti priimtas į darbą. R. pasakė, kad kitą dieną jis jam paduotų savo asmens dokumento kopiją. Sekančią dieną jis perdavė R. savo asmens dokumento kopiją ir R. jam pasakė, kad jis oficialiai bus įdarbintas įmonėje UAB „( - )“. Ar įmonė UAB „( - )“ turėjo savo ofisą jis nežino, kadangi, jeigu kada ko nors reikėdavo iš R., tai jis vykdavo į jo namus, esančius Kaune, Šilainių mikrorajone ( tikslaus adreso nežino). Kiek be jo įmonėje UAB „( - )“ dar dirbo darbuotojų, jis to nežino. Kol jis dirbo UAB „( - )“, tai jis įmonėje dirbo kaip vairuotojas, nes jam tekodavo vežioti po objektus darbininkus ir statybines medžiagas. Kada ir iš kur reikia paimti žmones ir kur juos reikia nuvežti, visada pasakydavo prieš tai paskambinęs R.. Kiek jis pamena, tai žmones jis veždavo į Užliedžius, kur buvo statomi gyvenamieji namai, kur tie asmenys atliko vidaus apdailos darbus. Taip pat jam buvo tekę asmenis vežti į Linksmakalnį, kur jie griovė kažkokius tai pasatus, bei kitame pastate atliko apdailos darbus. Ar tie žmonės, kuriuos R. paliepimu jis vežiojo, buvo oficialūs UAB „( - )“ darbuotojai, jis to nežino. Kol jis dirbo UAB „( - )“ ,tai jam niekada neteko vežti žmonių, kad jie atliktų miškovežių, ekspozicinių pakylų, montavimo darbus neteko ir apie tokių darbų atlikimą, jis nieko negirdėjo ir nematė, kad jie būtų atliekami. Apie tai, kad UAB „( - )“ būtų pardavinėjusi metalo laužą, jis iš nieko negirdėjo ir jam pačiam vežti parduoti metalo laužo UAB „( - )“ vardu neteko. Kol jis dirbo UAB „( - )“, tai jis manė, kad Raimundas yra UAB „( - )“ direktorius, kadangi jis duodavo jam bei kitiems asmenims nurodymus, ką reikia dirbti, bei jis mokėdavo už darbą pinigus (t. 3, b.l. 49-50).

26Iš UAB „( - )“ 2013-05-20 patikrinimo akto Nr. AU16-11 matyti, kad UAB „( - )“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma pažeidžiant Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatą „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”; 14 str. 2 d. nuostatą “už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių dokumentų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys“, 6 straipsnio 2 d., kuriame nurodyta, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“; 12 straipsnio 1 d., kuriame nurodyta, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais... Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus". Dėl šių LR Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimų iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „( - )“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros ( t. 1, b.l. 21-28).

27Iš 2013-06-25 Kauno valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo dėl patikrinimo akto patvirtinimo Nr.(04.3)-K3-162 matyti, kad šiuo sprendimu buvo patvirtintos UAB „( - )“ 2013-05-20 patikrinimo akto Nr. AU16-11 išvados (t.1, b.l. 16-20).

28Iš 2014-09-10 specialisto išvados Nr. 11-699(14) matyti, kad UAB „( - )“ kasos pajamų orderių kvituose: 2011-08-9 serija DES Nr. 1100018, 2011-09-7 serija DES Nr. 1100022, 2011-05-17 serija DES Nr. 1100006, 2011-05-9 serija DES Nr. 1100005, 2011-04-21 serija DES Nr. 1100002, 2011-03-28 serija DES Nr. 1100001 pasirašė A. P. ( t. 2, b.l. 150-165). UAB „( - )“ kasos pajamų orderių kvituose: 2011-08-9 serija DES Nr. 1100018, 2011-09-7 serija DES Nr. 1100022, 2011-05-17 serija DES Nr. 1100006, 2011-05-9 serija DES Nr. 1100005, 2011-04-21 serija DES Nr. 1100002, 2011-03-28 serija DES Nr. 1100001 pasirašė A. P. (t. 2, b.l. 42, 94, 95, 96, 97, 98 ).

29Iš Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos gautos medžiagos dėl UAB „( - )” matyti, kad UAB ,, ( - )“ 2011 metų 06 ir 08 mėnesiais nedeklaravo pardavimų bendrovei ,, ( - )“ ir kad UAB „( - )” nuo 2011 metų lapkričio mėnesio neteikė jokių deklaracijų, pagal 2011-11-09 AVMI sprendimą buvo išregistruota iš PVM mokėtojų registro (t. 1, b.l. 24,82-95).

30Iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos gautos medžiagos dėl UAB „( - )” matyti, kad UAB,, ( - )“ 2012 metų sausio mėnesį nedeklaravo pardavimų bendrovei ,, ( - )“, kad UAB “ ( - )” veiklos nevykdo (t. 1, b.l. 25, 104-105).

31Iš asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolo matyti, kad Ž. A. atpažino R. J. P. kaip asmenį, kuriam jis pateikdavo UAB „( - )“ vardu išrašytus dokumentus, su kuriuo derindavo darbų atlikimą ir kuriam sumokėjo pinigus pagal pateiktus UAB „( - )“ kasos pajamų orderius (t. 3, b.l. 35-36).

32Surinktų ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad nusikaltimo sudėtis, esanti kaltinamojo A. P. veikoje, visiškai įrodyta, jo veika teisingai kvalifikuota pagal BK 223 str. 1 d.; nusikaltimų sudėtys, esančios kaltinamojo Raimundo J. P. veikoje, visiškai įrodytos, jo veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 182 str. 2 d., 300 str. 3 d.

33Sukčiavimo (BK 182 str.) esmė – tai neteisėtas turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas panaudojant apgaulę. Sukčiavimas objektyviai pasireiškia tam tikrų alternatyvių veikų padarymu: 1) svetimo turto savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 2) svetimos turtinės teisės savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 3) turtinės prievolės savo ar kitų naudai išvengimu apgaule; 4) turtinės prievolės savo ar kitų naudai panaikinimu apgaule. Šie sukčiavimo objektyvieji požymiai BK 182 straipsnio 1 dalies dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš nurodytų veikų. Kvalifikuojant kaltininko veikas kaip sukčiavimą, būtina nustatyti, koks konkretus objektyvusis sukčiavimo požymis labiausiai atitinka kaltininko padarytą veiką (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-112/2012).

34BK 182 str. 2 d. numatyta kvalifikuota sukčiavimo sudėtis nustatanti baudžiamąją atsakomybę tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino (įstatymo redakcija, galiojusi veikos padarymo metu).

35Subjektyvusis sukčiavimo požymis yra tai, kad šią nusikalstamą veiką darantis asmuo veikia tyčia (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-255/2012). Sukčiavimas padaromas tik esant tiesioginei tyčiai, t. y. kai kaltininkas suvokia, kad, apgaule esmingai suklaidinęs turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas, arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusiojo asmens turto, neteisėtai ir neatlygintinai, savo ar kitų asmenų naudai įgyja svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengia ar panaikina turtinę prievolę, numato, kad dėl jo veikos nukentėjusysis patirs turtinę žalą, ir to nori bei siekia (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-112/2012, 2K-161/2013). Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo kitų teisės pažeidimų, tarp jų ir nuo civilinio delikto, ir darantis turto užvaldymą ar turtinės teisės įgijimą neteisėtą baudžiamąja teisine prasme, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus, asmenis, kurių žinioje yra turtas, ar asmenis, turinčius teisę spręsti teisinį ginčą ir priimančius privalomai vykdytiną sprendimą, siekiant tokiu būdu įgyti svetimą turtą ar turtinę teisę (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-620/2010). Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto užvaldymo, turtinės teisės įgijimo, turtinės prievolės išvengimo ar panaikinimo būdas ir gali pasireikšti nukentėjusiojo suklaidinimu jam pateikiant objektyvios tikrovės neatitinkančią informaciją dėl turto, turtinės teisės perleidimo, turtinės prievolės įvykdymo, arba nutylint esmines jo apsisprendimui dėl turto, turtinės teisės perleidimo, aplinkybes, turint teisinę pareigą apie jas pranešti. Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui, arba kaltininko turtinės prievolės įvykdymu, tačiau kaltininko apgaulė turi būti esminė, t. y. turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui minėtiems veiksmams atlikti ar pripažinti kaltininko turtinių prievolių įvykdymą.

36Apgaulė grobiant PVM paprastai reiškiasi suklastotų dokumentų įtraukimu į ūkio subjektų buhalterinę apskaitą, jų pagrindu sukurtos suklastotos PVM deklaracijos ar kitų dokumentų pateikimu mokesčių inspekcijai, suklaidinant šią instituciją dėl mokestinės prievolės dydžio nustatymo.

37Pagal BK 300 str. 1 d. atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Pagal BK 300 str. 3d. atsako tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytas veikas, jeigu dėl to buvo padaryta didelės žalos, arba pagamino didelį kiekį netikrų asmens tapatybės kortelių, pasų, vairuotojo pažymėjimų ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų, arba suklastojo didelį kiekį tikrų asmens tapatybės kortelių, pasų, vairuotojo pažymėjimų ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų, arba žinomai netikrų ar žinomai suklastotų tikrų didelį kiekį asmens tapatybės kortelių, pasų, vairuotojo pažymėjimų ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo.

38BK 300 str. 1 d. numatyto nusikaltimo dalykas – dokumentas – tai kiekvienas bet kokia forma sudarytas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2006, 2K-16/2010, 2K-263/2010, 2K-401/2011, 2K-113/2012, 2K-139/2012). Dokumento suklastojimas – tai veiksmai, kuriais sukuriamas dokumento netikrumas arba jo turinio neteisingumas. Dokumento turinys ir forma turi didelę reikšmę, nes suteikia informaciją, koks asmuo jį sukūrė, kam atsiranda sukurto ir pasirašyto dokumento pagrindu atitinkamos teisės ir pareigos (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-361/2012). Kvalifikuojant dokumento suklastojimą pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, būtina nustatyti tiesioginę kaltininko tyčią, t. y. kad jis suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, supranta, jog suklastoja dokumentą, kuris gali sukelti teisines pasekmes, ir nori taip veikti. Pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba aiškiai netikrą arba aiškiai suklastotą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Šioje BK 300 straipsnio dalyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra formali (neapima padarinių atsiradimo), o objektyvieji sudėties požymiai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad asmuo atliktų bent vieną iš BK 300 straipsnio 1 dalies dispozicijoje išvardytų pavojingų veikų. BK 300 straipsnyje esanti teisės norma saugo valdymo tvarką, dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumą, informacijos dokumente patikimumą ir taip užtikrina normalią, teisingą dokumentų apyvartą. Apie žalą šiai baudžiamojo įstatymo saugomai vertybei, taigi ir apie padarytos veikos pavojingumą, turi būti sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes. Baudžiamosios atsakomybės klausimas tokiais atvejais spręstinas nustatant, ar veika realiai yra kėsinamasi į valdymo tvarką, ar dėl tokios veikos jai padaroma žala arba kyla tokios žalos atsiradimo grėsmė. Taigi ne bet kokie duomenų iškraipymai daro veiką pavojingą ir nusikalstamą. Jeigu dokumente įrašyti tikrovės neatitinkantys faktai negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010, Nr. 2K-559/2011, Nr. 2K-608/2010, Nr. 2K-426/2010, Nr. 2K-113/2012).

39Būtent tokiais veiksmais ir pasireiškė kaltinamojo R.J. P. veika. Kaltinamojo R.J. P. parodymus, kad jis tik pasiūlė A. P. įsteigti įmonę, UAB „( - )“ buvo pirkta A. P. vardu, kuris žinojo, ką perka, pats A. P. susirinkdavo darbininkus, jis nesakė A. P., jog viską padarys, sutvarkys, jis tik sudarydavo statybinių darbų sąmatas, jam tik reikėdavo išmatuoti kvadratus ir pasakyti, kiek už darbą reikia paimti pinigų, jis tik perdavė A. P. klientus, su kuriais anksčiau dirbo, kurie buvo mokūs, dokumentai dėl statybinių darbų atlikimo būdavo suderinami, paduodami savininkui, kuris juos pasirašydavo, o R.J. P. tik nuveždavo į buhalteriją, teismas vertina kritiškai, kaipo neobjektyvius, neatitinkančius faktinių bylos aplinkybių, t.y. kaip jo gynybinę poziciją, siekiant išvengti atsakomybės už padarytas nusikalstamas veikas.

40Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausti liudytojai R. M., D. G., Ž. A., L. M. patvirtino, kad dėl statybinių darbų tardavosi su R.J. P., pastarasis atsiskaitydavo grynais pinigais, jis viskam vadovavo, o A. P. į statybų objektą buvo atvažiavęs broką taisyti. Liudytojas Ž. A. nurodė, kad kai būdavo poreikis atlikti darbą, tai su R. P. aptardavo jį ir apmokėjimą, su juo bendravo kaip su įmonės atstovu, jis pats asmeniškai sumokėdavo pinigus R. P. ir gaudavo pinigų priėmimo dokumentą. Tai yra, visi šie teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausti liudytojai vienareikšmiškai patvirtino, kad R.J. P. jis buvo pagrindinis UAB „( - )“ asmuo, organizavęs įmonės veiklą, gaudavęs pinigus už atliktus darbus. Jis pats surašydavo ir pateikdavo klientams dokumentus dėl paslaugų atlikimo ar prekių pirkimo-pardavimo. Įmonės buhalterė N. D. nurodė, kad nors R. P. oficialiai nedirbo UAB „( - )“, bet ji suprato, kad būtent jis organizuoja visą įmonės veiklą, jis ir jai pristatydavo dokumentus buhalterinei apskaitai atlikti. Suprato, kad A. P. tik formaliai buvo įmonės direktorius, o realiai įmonėje dirbo statybos darbus. Trūkstamus dokumentus pateikti taip pat prašydavo R. P..

41Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą buvo įtrauktos sąskaitos apie sandorius, kurie realiai nebuvo sudaryti. Siekiant pateisinti metalo laužo pirkimą, į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą buvo įtraukti pirkimai iš UAB ,, ( - )“ ir UAB „( - )”, tačiau iš bylos medžiagos, Kauno AVMI patikrinimo akto, liudytojo M. B. parodymų akivaizdžiai matyti, kad tokių sandorių nebuvo. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos medžiaga patvirtina, kad UAB,, ( - )“ 2011 metų 06 ir 08 mėnesiais nedeklaravo pardavimų bendrovei ,, ( - )“ ir kad UAB „( - )” nuo 2011 metų lapkričio mėnesio neteikė jokių deklaracijų, pagal 2011-11-09 AVMI sprendimą buvo išregistruota iš PVM mokėtojų registro. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtina, kad UAB,, ( - )“ 2012 metų sausio mėnesį nedeklaravo pardavimų bendrovei ,, ( - )“, kad UAB „( - )” veiklos nevykdo. Šios aplinkybės patvirtina, kad kaltinamojo R. J. P. veika pagal BK 300 str. 3 d. kvalifikuota teisinga, nes dėl suklastotų dokumentų pagaminimo ir panaudojimo į valstybės biudžetą nesumokėjo ir apgaule savo naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – sumokėti iš viso 171 690 Lt PVM (ekvivalentu 49 724,87 eurų), dėl to valstybės biudžetui buvo padaryta didelės – 171 690 Lt (ekvivalentu 49 724,87 eurų) turtinės žalos.

42BK 223 str. 1 d. nustatyta baudžiamoji atsakomybė už šių veikų padarymą: 1) buhalterinės apskaitos netvarkymą, 2) aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą, 3) buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimą, kai jos sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius. Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų įstatymų bei norminių aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas. Kvalifikuojant veiką kaip aplaidų apskaitos tvarkymą, būtina nustatyti konkrečius teisės aktus, kurių nuostatas kaltininkas pažeidė, nes BK 223 straipsnio norma yra blanketinė, t. y. nukreipia į kitus norminius aktus. Tai neatsargus nusikaltimas, kurio sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė už jį kyla tik tuo atveju, kai yra nustatomi BK 223 str. 1 d. nurodyti nusikalstami padariniai: negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Šie padariniai yra alternatyvūs – pakanka nustatyti bent vieną iš jų. Aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, o kilus abejonėms dėl jų pagrįstumo gali būti skiriama ekspertizė (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-305/2009, 2K-216/2011, 2K-157/2011).

43Šios nusikalstamos veikos objektas – buhalterinės apskaitos vedimo tvarka, papildomas – valstybės finansiniai interesai. Aplaidaus apskaitos tvarkymo dalykas yra apskaitos dokumentas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą (sąskaitos-faktūros, kasos čekiai ir pan.), ir apskaitos registras – apskaitos dokumentų pagrindu parengta ūkinių operacijų arba ūkinių įvykių suvestinė, kurioje apibendrinti jų duomenys (didžiosios knygos, žurnalai-orderiai, analitinės apskaitos knygelės ir pan.).

44Išanalizavus ir įvertinus visus byloje surinktus įrodymus konstatuotina, kad kaltinamasis A. P., būdamas UAB „( - )“ vadovas, pažeidė buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, dėl ko iš dalies negalima nustatyti bendrovės turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

45Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 straipsnio (2003-12-18 įstatymo Nr. IX-1914 redakcija) 1 dalyje nurodyta, kad už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą. Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. To paties įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, o 4 dalyje nurodyta, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti.

46Kaltinamojo A. P. neatsargi kaltės forma pasireiškė tuo, kad neteisėtai įformino apskaitoje ir patvirtino savo parašu UAB „( - )“ vardu išrašytus suklastotus 6 kasos pajamų orderius, kuriuose nurodė žinomai jam melagingus duomenis apie tai, kad neva UAB „( - )“ iš UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ gavo iš viso 81 995 Lt už parduotas prekes – metalo laužą ir miškovežio montavimo paslaugas, nors realiai jokių prekių minėtoms bendrovėms nepardavė, paslaugų neatliko ir pinigų negavo. A. P., pasirašydamas šiuos kasos pajamų orderių su melagingais duomenimis ir įtraukdamas į buhalterinės apskaitos dokumentus, suvokė pavojingą savo nusikalstamos veikos pobūdį, numatė padarinius ir to siekė. Dėl A. P. padarytų Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 d., 12 straipsnio 1 d., reikalavimų netinkamo vykdymo ir atsiradusių padarinių iš dalies nebuvo galimybės nustatyti UAB „( - )“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2011-02-15 iki 2012-12-31.

47Kaltinamasis R. J. P. kaltas ir baustinas.

48Spręsdamas klausimą dėl bausmės R.J. P. skyrimo, teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų stadijas, kaltinamojo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Bausmės skiriamos, vadovaujantis BK 54 str. -61 str. nuostatomis.

49R. J. P. kaltu prisipažino iš dalies, padarė vieną sunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus, šiuo nuosprendžiu aptariamas nusikalstamas veikas padarė neišnykus teistumui, psichiatrijos ligoninėse nesigydė, įrašytas į narkologinę įskaitą, diagnozė- psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį, abstinencijos būsena, R. J. P. atlikti teismo psichiatrinę ekspertizę nereikalinga (t. 3, b.l. 137, 138, 142).

50Kaip matyti iš bylos medžiagos, kaltinamasis R.J. P. anksčiau teistas už analogiškas nusikalstamas veikas, t.y. už sukčiavimą bei apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą, jam dirbant UAB „( - )“ direktoriumi. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad bausmės tikslia bus pasiekti tik paskyrus laisvės atėmimo bausmę.

51Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis R.J. P. šiuo nuosprendžiu aptariamas nusikalstamas veikas padarė, dar būdamas neteistas, todėl sprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, t.y. bausmės vykdymas atidėtinas.

52Kaltinamasis A. P. kaltu prisipažino visiškai, padarė vieną nesunkų nusikaltiną, anksčiau neteistas, psichiatrijos ligoninėse nesigydė, į narkologinę įskaitą neįrašytas.

53Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausta L. P. nurodė, kad jie su kaltinamuoju A. P. yra 20 metų vedę, charakterizuoja jį teigiamai. Jis dirba ūkio darbus, yra rūpestingas tėvas. Apie bylą sužinojo tik tada, kai jai pradėjo skambinėti į darbą ir gavo antstolio raštus. Vyras nedirbo vadovaujančio darbo, dirbo statybose, tinkuoja, dažo, niekada nebuvo darbų vykdytoju, baigęs profesinę mokyklą. Mokėjo paskaičiuoti, kiek reikia cemento, dažų, bet buhalterinių pagrindų neturi. Dėl bylos vyras nebegauna normalaus darbo. Vyras jos klauso, jie bendrauja, kalbasi, neleidžia jam būti tokiam patikliam kaip anksčiau. Ji pajėgi prisiimti atsakomybę dėl vyro, po įvykio jis atsiduoda į rankas. Šeimoje apsvarstė įmokų Sodrai mokėjimo klausimą ir jas moka.

54Kaltinamasis A. P. ir jo gynėja prašo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laiduotoju paskiriant L. P. – kaltinamojo sutuoktinę. L. P. išreiškusi savo valią būti laiduotoja, charakterizuojama teigiamai. Teismas sprendžia, kad yra pagrindas laiduotoja pasitikėti ir spręsti, kad ji galės pagal savo asmenines savybes ir kaip artimas šeimos narys daryti teigiamą įtaką kaltinamajam A. P., kaip tai numatyta BK 40 str.3 d.

55Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą yra sąlyginė atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšis, kai asmuo nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžiamas perduodant jį pagal laidavimą teismo pasitikėjimo vertam asmeniui.

56Lietuvos Respublikos BK 40 str. 1 d. numatyta, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Vadovaujantis LR BK 40 str. 2 d., asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą tik esant visoms būtinosioms sąlygoms, apibūdinančioms nusikalstamą veiką padariusį asmenį bei jo elgesį padarius tokią veiką: a) asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką; b) jis visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, ir c) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir d) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

57Iš bylos medžiagos matyti, kad kaltinamasis A. P. atitinka visas nurodytas įstatymo sąlygas. Nusikalstamą veiką jis padarė pirmą kartą, kaltu prisipažino visiškai ir dėl to nuoširdžiai gailisi, charakterizuojamas teigiamai, todėl, teismo nuomone, yra pagrindo manyti, jog jis ateityje laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Įvertinus paminėtas aplinkybes, yra pakankamas pagrindas manyti, kad jo sutuoktinė L. P. darys teigiamą įtaką A. P..

58Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taikytinos LR BK 40 straipsnio nuostatos ir A. P. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės, jį perduodant L. P. atsakomybėn pagal laidavimą be užstato vienerių metų laikotarpiui, baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukiant.

59Vadovaujantis BK 72 str. 5 d. iš kaltinamojo R. J. P. išieškotina konfiskuotino turto vertę atitinkanti suma – 171 690 Lt, t. y. 49724,87 eurų turtinės žalos.

60Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 301-302 str., 303 str. 1 d., 2 d., 304 str., 305 str. 1 d., 5 d., 6 d., 307 str. 1 d.,7 d., 308 str., 115 str. 1 d., BK 67 str. 1 d., 2 d. 4 p., 69 str.,

Nutarė

61R. J. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 182 str. 2 d., 300 str. 3 d. ir nuteisti jį:

62pagal BK 182 str. 2 d. - laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

63pagal BK 300 str. 3 d. –laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.

64Paskirtąsias bausmes, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti galutinę subendrintą bausmę- laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams.

65Vadovaujantis BK 75 str. paskirtosios bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams, įpareigojant neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

66R. J. P. paskirtą kardomąją priemonę–įpareigojimą periodiškai- registruotis policijos įstaigoje iki nuosprendžio įsiteisėjimo ir bausmės pradėjimo vykdyti palikti nepakeistą, pradėjus vykdyti bausmę-panaikinti.

67Iš kaltinamojo R. J. P. išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią sumą –49 724,87 € (keturiasdešimt devynis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt keturis eurus 87 eurocentus) (171 690 Lt) turtinės žalos.

68A. P., padariusį nusikaltimą, numatytą BK 223 str. 1 d., atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės BK 40 str. 1 d. pagrindu pagal laidavimą be užstato 1 (vienerių) metų laikotarpiui, perduodant jį laiduotojo L. P. (asmens kodas ( - ) atsakomybėn.

69A. P. paskirtą kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki nuosprendžio įsiteisėjimo pal;ikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

70Baudžiamąją bylą A. P. atžvilgiu nutraukti.

71Išaiškinti A. P., kad:

72-jei asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarys naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

73-jei asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

74Dokumentus, turinčius reikšmės bylai: UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitos faktūros į UAB „( - )“; UAB „( - )“ vardu išrašytus kasos pajamų orderio kvitus į UAB „( - )“; UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras į UAB „( - )“; UAB „( - )“ vardu išrašytus kasos pajamų orderio kvitus į UAB „( - )“, palikti byloje.

75Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant Birutei... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje :... 3. A. P., gimęs ( - ), Kaune, asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos... 4. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 5. R. J. P., gimęs ( - ), Kaune, asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos... 6. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 182 str. 2 d., nusikaltimą,... 7. A. P. aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o... 8. R. J. P. apgaule savo naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės, o... 9. laikotarpiu nuo 2011-03-28 iki 2012-05-07 veikdamas vieninga tyčia ir... 10. įteisino ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų neteisėtai, be... 11. -taip pat jis, pasinaudodamas UAB „( - )“ vardu bei dokumentais, įteisino... 12. Be to, R. J. P. pagamino netikrą dokumentą ir žinomai jam netikrą... 13. -laikotarpiu nuo 2011-03-28 iki 2012-05-07, nebūdamas susijęs darbo... 14. Kaltinamasis A. P. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jis apie 1... 15. Po kurio laiko pas jį atėjo R. P. ir pasakė: „A., ar gali ant savęs... 16. Kaltinamasis R. J. P. parodė, kad įmonė buvo perkama A. P. vardu. Pastarasis... 17. Liudytojas R. M. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta, susitiko su jais 2011... 18. Liudytojas D. G. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta. Gyvena viename rajone,... 19. Liudytojas G. M. parodė, kad abu kaltinamieji jam matyti, pristatydavo metalo... 20. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas G.m. parodė, kad jam dirbant UAB „( -... 21. Liudytojas Ž. A. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta. Su R. P. kaip įmonės... 22. Liudytojas P. D. parodė, kad A. P. nepažįsta, su juo nebendravo, gal yra... 23. Liudytoja N. D. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta, R. P. pažįsta daugiau,... 24. Liudytojas M. B. parodė, kad jam negirdėta man UAB „( - )“, su ja... 25. Liudytojas L. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 metais jis... 26. Iš UAB „( - )“ 2013-05-20 patikrinimo akto Nr. AU16-11 matyti, kad UAB... 27. Iš 2013-06-25 Kauno valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo dėl... 28. Iš 2014-09-10 specialisto išvados Nr. 11-699(14) matyti, kad UAB „( - )“... 29. Iš Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos gautos medžiagos... 30. Iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos gautos medžiagos... 31. Iš asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką protokolo matyti, kad Ž. A.... 32. Surinktų ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma... 33. Sukčiavimo (BK 182 str.) esmė – tai neteisėtas turtinės naudos sau ar... 34. BK 182 str. 2 d. numatyta kvalifikuota sukčiavimo sudėtis nustatanti... 35. Subjektyvusis sukčiavimo požymis yra tai, kad šią nusikalstamą veiką... 36. Apgaulė grobiant PVM paprastai reiškiasi suklastotų dokumentų įtraukimu į... 37. Pagal BK 300 str. 1 d. atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo... 38. BK 300 str. 1 d. numatyto nusikaltimo dalykas – dokumentas – tai kiekvienas... 39. Būtent tokiais veiksmais ir pasireiškė kaltinamojo R.J. P. veika.... 40. Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausti liudytojai R. M., D. G., Ž. A., L.... 41. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad į UAB „( - )“... 42. BK 223 str. 1 d. nustatyta baudžiamoji atsakomybė už šių veikų padarymą:... 43. Šios nusikalstamos veikos objektas – buhalterinės apskaitos vedimo tvarka,... 44. Išanalizavus ir įvertinus visus byloje surinktus įrodymus konstatuotina, kad... 45. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 straipsnio... 46. Kaltinamojo A. P. neatsargi kaltės forma pasireiškė tuo, kad neteisėtai... 47. Kaltinamasis R. J. P. kaltas ir baustinas.... 48. Spręsdamas klausimą dėl bausmės R.J. P. skyrimo, teismas atsižvelgia į... 49. R. J. P. kaltu prisipažino iš dalies, padarė vieną sunkų ir vieną... 50. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kaltinamasis R.J. P. anksčiau teistas už... 51. Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis R.J. P. šiuo... 52. Kaltinamasis A. P. kaltu prisipažino visiškai, padarė vieną nesunkų... 53. Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausta L. P. nurodė, kad jie su... 54. Kaltinamasis A. P. ir jo gynėja prašo atleisti jį nuo baudžiamosios... 55. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą yra sąlyginė... 56. Lietuvos Respublikos BK 40 str. 1 d. numatyta, kad asmuo, padaręs... 57. Iš bylos medžiagos matyti, kad kaltinamasis A. P. atitinka visas nurodytas... 58. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taikytinos LR BK 40 straipsnio nuostatos ir... 59. Vadovaujantis BK 72 str. 5 d. iš kaltinamojo R. J. P. išieškotina... 60. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 301-302... 61. R. J. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 182 str. 2 d.,... 62. pagal BK 182 str. 2 d. - laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems)... 63. pagal BK 300 str. 3 d. –laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.... 64. Paskirtąsias bausmes, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., subendrinti dalinio... 65. Vadovaujantis BK 75 str. paskirtosios bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems)... 66. R. J. P. paskirtą kardomąją priemonę–įpareigojimą periodiškai-... 67. Iš kaltinamojo R. J. P. išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią... 68. A. P., padariusį nusikaltimą, numatytą BK 223 str. 1 d., atleisti nuo... 69. A. P. paskirtą kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki... 70. Baudžiamąją bylą A. P. atžvilgiu nutraukti.... 71. Išaiškinti A. P., kad:... 72. -jei asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą,... 73. -jei asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą,... 74. Dokumentus, turinčius reikšmės bylai: UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM... 75. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo paskelbimo dienos gali būti...