Byla e2-1400-178/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės „Šebsta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 8 d. nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovių restruktūrizuojamos uždarosios akcinės „Šebsta“, uždarosios akcinės bendrovės „Autokausta“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ulma Construccion Baltic“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Saulės sonata“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, skolos, netesybų priteisimo bei žalos atlyginimo.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Byloje sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrįstumo.

62.

7Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovių ieškinį atsakovei dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, skolos ir netesybų priteisimo, žalos atlyginimo, kurioje ieškovė RUAB „Šebsta“ prašo priteisti iš atsakovės 35 213,35 Eur.

83.

9Ieškovė RUAB „Šebsta“ pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų neužtenkant, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, 35 213,35 Eur sumai. Ieškovės teigimu, ieškinys laikytinas tikėtinai pagrįstu bei egzistuoja grėsmė būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Grėsmę įrodo tai, kad atsakovė vengia teikti informaciją apie savo turtinę padėtį; įstatyme nustatytais terminais nepateikė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės už 2017 m. bei 2017 m. liepą įkeitė visą savo turtą. Tai patvirtina atsakovės nesąžiningumą bei finansinius sunkumus. Be to, 2018 m. atsakovė keturis kartus įtraukta į teisminius procesus dėl skolų, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3106-619/2018 areštavo atsakovės turtą 366 811,30 Eur sumai, o Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gegužės 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eL2-21052-466/2018 – 46 974,93 Eur sumai, kas, ieškovės vertinimu, laikytina prejudicinėmis aplinkybėmis apie pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvimą.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 8 d. nutartimi prašymo netenkino.

135.

14Teismas nurodė, kad nei didelė ieškinio suma, nei objektyvus atsakovės negalėjimas įvykdyti finansinių įsipareigojimų savaime nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuomet, kai esama duomenų apie atsakovės nesąžiningumą, pavyzdžiui, kad atsakovė ketina paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti. Teismo vertinimu, ieškovės nurodytos aplinkybės galimo atsakovės nesąžiningumo, siekiant išvengti būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo, neįrodo. Teismas, įvertinęs atsakovės pateiktus paaiškinimus ir jos turtinę padėtį pagrindžiančius įrodymus, nesąžiningumo požymių atsakovės veiksmuose nenustatė. Teismas nurodė, kad neturi pagrindo spręsti, jog ieškovės prašoma priteisti iš atsakovės suma pastarajai yra didelė. Atsakovės pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovė yra veikianti bendrovė su 5,2 mln. Eur įstatiniu kapitalu; pradelstų įsipareigojimų valstybės ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams neturi; vien per pirmus keturis 2018 m. mėnesius savo klientams išrašė PVM sąskaitų faktūrų 714 495,60 Eur (be PVM) sumai, o atsakovės nekilnojamojo turto vertė viršija 10 mln. Eur. Teismo vertinimu, šie duomenys įrodo ne tik tai, kad ieškovės reikalavimų suma atsakovei nėra didelė (arba bent jau tokia didelė, kad galėtų padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką), bet ir tai, kad atsakovė yra aktyvus, pajamų siekiantis rinkos dalyvis, kurio veiksmai siekio išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo požymių neatitinka. Nenustatęs grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, teismas dėl preliminaraus ieškovės reikalavimų pagrįstumo plačiau nepasisakė.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai

166.

17Ieškovė RUAB „Šebsta“ (toliau ir - apeliantė) atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 8 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

186.1.

19Ieškinys laikytinas tikėtinai pagrįstu, nes byloje surinkta pakankamai įrodymų apie apeliantės atliktų darbų tinkamą kokybę ir iš to kylančią atsakovės pareigą už juos atsiskaityti.

206.2.

21Egzistuoja realus pavojus būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir egzistuoja tikimybė, kad atsakovė gali elgtis nesąžiningai ir siekti išvengti būsimo apeliantei palankaus sprendimo vykdymo. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą užtenka įrodyti tik galimą atsakovės nesąžiningumą, o ne pateikti konkrečius ir neginčijamus įrodymus apie tai, jog atsakovė jau paslėpė ar perleido turtą. Priešingu atveju laikinųjų apsaugos priemonių institutas prarastų savo prasmę.

226.3.

23Atsakovė vengia atskleisti turtinei padėčiai įvertinti reikšmingą informaciją. Ji pateikė tik įrodymus apie turimo turto aktyvą (įstatinio kapitalo dydį, nuosavybės teise priklausantį turtą), tačiau nepateikė informacijos apie turto pasyvą (turimų įsipareigojimų dydį, struktūrą). Toks atsakovės elgesys vertintinas kaip neskaidrus.

246.4.

25Atsakovė juridinių asmenų registrui nėra pateikusi finansinės atskaitomybės už 2017 m., kas laikytina siekiu nuslėpti savo tikrąją finansinę būklę. Atsakovė 2017 m. liepą įkeitė visą savo turtą, taip suteikė vienam ar keliems kreditoriams pirmumo teisę patenkinti savo reikalavimus iš viso atsakovės turto. Tai sudaro pagrindą abejoti atsakovės sąžiningumu bei rodo egzistuojant realią grėsmę, kad atsakovė gali imtis nesąžiningų veiksmų stengdamasi perleisti ar paslėpti turtą arba kitaip apsunkinti būsimo galimai apeliantei palankaus teismo sprendimo vykdymą.

266.5.

27Egzistuoja visi privalomi pagrindai teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios atitinka ekonomiškumo principą, nes teismo sprendimo įvykdomumui jos varžo atsakovę tiek, kiek yra būtina užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą ginče.

282.

29Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

307.1.

31Atliktos ekspertizės išvados ir kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškinys yra nepagrįstas.

327.2.

33Teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovė yra aktyvus, pajamų siekiantis rinkos dalyvis, kurio veiksmai siekio išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo požymių neatitinka.

347.3.

35Atsakovė neturi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai. Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitose ir konsultacinėje pažymoje nurodyti duomenys patvirtina, kad palankaus teismo sprendimo apeliantei atveju atsakovė būtų pajėgi jį įvykdyti.

367.4.

37Civilinėje byloje, kurioje pareikštas daug didesnis ieškinio reikalavimas, teismas konstatavo, kad atsakovės ūkinė – komercinė veikla yra stabili ir nėra nustatytas bent tikėtinas atsakovės nesąžiningumas, siekiant ateityje išvengti galimai jai nepalankaus teismo sprendimo įvykdymo (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-748-553/2018).

387.5.

39Nenustačius bent tikėtino atsakovės nesąžiningumo, siekiant ateityje išvengti galimai jai nepalankaus teismo sprendimo įvykdymo, jos atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra jokio pagrindo.

40IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, motyvai ir išvados

413.

42CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

434.

44Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

455.

46Atskirasis skundas netenkintinas.

476.

48Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo ieškovui galinčio būti palankiu teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar prašyme dėl tokių priemonių taikymo nurodytų aplinkybių pakanka jų taikymui.

497.

50Nagrinėjamoje byloje Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi atsakovės atžvilgiu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas 76 487,13 Eur sumai, tačiau teismui 2015 m. birželio 3 d. nutartimi sutikus su atsakovės atskiruoju skundu, 2015 m. gegužės 20 d. nutartis panaikinta ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintas. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 3 d. nutartis palikta nepakeista.

518.

522018 m. gegužės 28 d. apeliantė kreipėsi su prašymu pareikšto ieškinio reikalavimo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės turto areštą 35 213,35 Eur sumai. Pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikyti atsisakė, konstatavęs grėsmės teismo sprendimo įvykdymui nebuvimą. Apeliantė nesutikimą su šia teismo išvada iš esmės grindžia tuo, kad egzistuoja pagrindai laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, nes (1) ieškinys yra tikėtinai pagrįstas bei (2) yra realus pavojus būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nes atsakovė gali elgtis nesąžiningai ir siekti išvengti būsimo apeliantei palankaus sprendimo vykdymo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirojo skundo argumentai neteikia pagrindo skundžiamos nutarties panaikinimui.

539.

54Minėta, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi prima facie (preliminariai) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Pažymėtina, kad sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas nenagrinėja bylos iš esmės ir ieškinio pagrįstumą vertina tik (ne)tikėtinumo aspektu. Pareikštų reikalavimų pagrįstumas, šalių pateikti rašytiniai įrodymai, be kita ko, ir atliktos teismo ekspertizės išvados bus teismo įvertinti tik bylą išnagrinėjus iš esmės priimant sprendimą dėl ginčo baigties. Pažymėtina ir tai, kad apeliacinės instancijos teismas šioje proceso stadijoje bylos duomenų pagrindu neįžvelgia akivaizdaus pareikšto ieškinio nepagrįstumo. Be to, ne ši laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina sąlyga buvo atsisakymo jas taikyti pagrindu, todėl nagrinėjamu atveju esminę reikšmę turi antrosios sąlygos – sprendimo įvykdymo galimų komplikacijų – vertinimas.

5510.

56Sprendžiant dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nagrinėjamu atveju aktualu yra tai, kad tarp šalių yra kilęs turtinio pobūdžio ginčas. Apeliantės reikalavimas atsakovei reiškiamas 35 213,35 Eur sumai. Apeliantė grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą įrodinėja vadovaudamasi didele ieškinio suma bei atsakovės nesąžiningumu. Pirmosios instancijos teismas nenustatė atsakovės veiksmuose nesąžiningumo požymių bei, įvertinęs atsakovės turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus, sprendė, kad apeliantės prašoma priteisti iš atsakovės suma pastarajai nėra pagrindo laikyti didele.

5711.

58Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje buvo suformuluota teisės aiškinimo taisyklė, kad teismo sprendimo įvykdymo galimas pasunkėjimas preziumuojamas turtinių ginčų atvejais, kai ginčas tarp šalių kilęs dėl didelės pinigų sumos (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-210/2013; 2014 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-50/2014 ir kt.), tačiau pažymėtina, jog ši prezumpcija nėra absoliuti, nes kiekvienu atveju teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams ir pan., yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-22/2012; 2013 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1535/2013 ir kt.). Be to, aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pasisakoma, jog byloje, kurioje yra pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti reikšminga ne tik ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, bet ir jo elgesys iki bylos iškėlimo ar jos nagrinėjimo metu, leidžiantis įvertinti atsakovo (ne)sąžiningumą. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tuomet, kai, be kita ko, esama duomenų ir apie atsakovo nesąžiningumą, pavyzdžiui, ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-629-302/2017; 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1034-464/2017 ir kt.).

5912.

60Nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismu, kad apeliantės reikalavimų suma – 35 213,35 Eur, atsakovei nėra didelė arba bent jau tokia didelė, kad galėtų padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Sutiktina su apeliante, kad juridinio asmens turtinę padėtį pagrindžia ne tik turimo turto aktyvas (ilgalaikis ir trumpalaikis turtas), bet ir pasyvas (mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai). Tačiau nagrinėjimu atveju pagrįstai atsižvelgta į turimo turto ir pareikšto reikalavimo atsakovei santykį, t. y. turtas viršija 10 mln. Eur, įstatinis kapitalas sudaro 5,2 mln. Eur, o ieškinio reikalavimas – 35 213,35 Eur. Be to, atsakovė neturi pradelstų įsipareigojimų valstybės ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams. Taip pat iš atsakovės procesinio dokumento – atsiliepimo į apeliantės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei prie jo pridėtų įrodymų matyti, kad atsakovė vykdo ilgalaikį projektą „Saulės sonata“ (statomas statinių kompleksas), kurio įgyvendinimas numatytas iki 2020 metų. Atsakovės teigimu, iš pastatytuose pastatuose suformuotų nekilnojamojo turto vienetų pardavimo per 2018 m. I ketvirtį atsakovė gavo 700 000 Eur pajamų bei yra sudariusi preliminarių sutarčių už daugiau nei 6 mln. Eur. Taigi, neginčytina, kad atsakovė yra aktyviai ūkinę – komercinę veiklą vykdanti bendrovė, kuriai, net ir atsižvelgiant į galimą veiklos dinamiką, apeliantės reikalavimas 35 213,35 Eur sumai savaime dar nepatvirtina atsakovės nepajėgumo įvykdyti teismo sprendimo ir visiško ieškinio tenkinimo atveju. Be to, apeliantė nepateikė argumentų, leidžiančių manyti, kad atsakovė būtent dėl nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio bandys turtą perleisti, paslėpti ar jį apsunkinti suvaržymais.

6113.

62Grėsmės teismo sprendimo vykdymui nepagrindžia ir apeliantės nurodomas argumentas dėl atsakovės turto 2017 metais įkeitimo. Visų pirma, byloje nepateikti duomenys, kokia apimtimi yra įkeistas atsakovės turtas. Antra, atsakovė pirmosios instancijos teismui nurodė, kad jos vykdomas projektas „Saulės sonata“ yra finansuojamas banko, todėl šios prievolės užtikrinimui yra įkeičiamas statomas ir/arba kitas turimas nekilnojamasis turtas, kreditas suteikiamas etapais – kiekvienam statomam objektui atskirai, o grąžinus kreditą pagal vieną kreditavimo sutartį yra suteikiamas naujas kreditas. Šios aplinkybės suponuoja išvadą, kad atsakovei priklausančio turto įkeitimo nėra pagrindo laikyti siekiu išvengti galimo jai nepalankaus teismo sprendimo vykdymo, nes toks turto įkeitimas nagrinėjamu atveju laikytinas normalia ūkinę – komercinę veiklą vykdančio asmens verslo praktika.

6314.

64Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės nurodomos grėsmę teismo sprendimo vykdymui patvirtinančios aplinkybės (vengimas teikti informaciją apie savo turtinę padėtį, 2017 m. įkeistas turtas, atsakovės įtraukimas į kitus teisminius procesus) neteikia pagrindo manyti, kad atsakovė – veikiantis privatus pelno siekiantis juridinis asmuo – ieškinio tenkinimo atveju neturės galimybių sumokėti apeliantei priteistos sumos arba jos išieškojimas būtų itin apsunkintas (CPK 185 str.). Taip pat apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad atsakovės veiksmuose nustatyti nesąžiningumo požymių nėra pakankamo pagrindo.

6515.

66Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių nėra pakankamo pagrindo konstatuoti grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiamą nutartį naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

67Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

68Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Byloje sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovių... 8. 3.... 9. Ieškovė RUAB „Šebsta“ pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 8 d. nutartimi prašymo netenkino.... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad nei didelė ieškinio suma, nei objektyvus atsakovės... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai... 16. 6.... 17. Ieškovė RUAB „Šebsta“ (toliau ir - apeliantė) atskirajame skunde prašo... 18. 6.1.... 19. Ieškinys laikytinas tikėtinai pagrįstu, nes byloje surinkta pakankamai... 20. 6.2.... 21. Egzistuoja realus pavojus būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir egzistuoja... 22. 6.3.... 23. Atsakovė vengia atskleisti turtinei padėčiai įvertinti reikšmingą... 24. 6.4.... 25. Atsakovė juridinių asmenų registrui nėra pateikusi finansinės... 26. 6.5.... 27. Egzistuoja visi privalomi pagrindai teismui taikyti laikinąsias apsaugos... 28. 2.... 29. Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo... 30. 7.1.... 31. Atliktos ekspertizės išvados ir kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai... 32. 7.2.... 33. Teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovė yra aktyvus, pajamų siekiantis... 34. 7.3.... 35. Atsakovė neturi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo... 36. 7.4.... 37. Civilinėje byloje, kurioje pareikštas daug didesnis ieškinio reikalavimas,... 38. 7.5.... 39. Nenustačius bent tikėtino atsakovės nesąžiningumo, siekiant ateityje... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, motyvai ir išvados... 41. 3.... 42. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 43. 4.... 44. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 45. 5.... 46. Atskirasis skundas netenkintinas.... 47. 6.... 48. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo ieškovui... 49. 7.... 50. Nagrinėjamoje byloje Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi... 51. 8.... 52. 2018 m. gegužės 28 d. apeliantė kreipėsi su prašymu pareikšto ieškinio... 53. 9.... 54. Minėta, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 55. 10.... 56. Sprendžiant dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nagrinėjamu... 57. 11.... 58. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje buvo suformuluota teisės aiškinimo... 59. 12.... 60. Nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismu, kad apeliantės... 61. 13.... 62. Grėsmės teismo sprendimo vykdymui nepagrindžia ir apeliantės nurodomas... 63. 14.... 64. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės nurodomos grėsmę... 65. 15.... 66. Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių nėra pakankamo pagrindo konstatuoti... 67. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 68. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....