Byla eB2-423-230/2017
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukso žemė“ pripažinimo pabaigusia veiklą ir jos išregistravimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė,

2sekretoriaujant Vilijai Noreikienei,

3dalyvaujant trečiojo asmens (kreditorės) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus įgaliotai atstovei R. M.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aukso žemė“ administratoriaus įgalioto asmens prašymą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukso žemė“ pripažinimo pabaigusia veiklą ir jos išregistravimo ir

Nustatė

5bankrutavusios UAB „Aukso žemė“ administratoriaus įgaliotas asmuo 2017 m. liepos 4 d. pateikė teismui pakartotinį prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Prašyme nurodė, kad išsiuntė elektroniniu ir registruotu paštu įsakymą dėl BUAB „Aukso žemė“ turto ir dokumentų perdavimo buvusio vadovo A. B. atstovui J. M.. Bankroto administratorius 2017 m. vasario 21 d. gavo BUAB „Aukso žemė“ vadovo A. B., atstovaujamo advokato J. M., 2017 m. vasario 13 d. paaiškinimus dėl reikalavimo perduoti dokumentus ir turtą. Minėtais paaiškinimais buvęs BUAB „Aukso žemė“ vadovas nurodė, jog jis buvo fiktyviai bei apgaulės būdu įdarbintas bendrovės vadovu, jis įmonės nesteigė, akcijų nepirko, jokių dokumentų, antspaudų negavo ir neturėjo, jokios veiklos nevykdė ir apie šios įmonės veiklą nieko nežino, įmonės turto nevaldė. Remiantis viešų registrų duomenimis, BUAB „Aukso žemė“ vardu nėra registruoto nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, todėl nėra lėšų ne tik kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui, bet ir bankroto administravimo išlaidų padengimui. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad tolesnės bankroto procedūros tik didins bankroto administravimo išlaidų sumą. Nuo nutarties, kuria įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, buvo atlikti įmonės likvidavimo veiksmai, numatyti ĮBĮ 31 straipsnyje, todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

6Administratoriaus įgaliotas asmuo 2017 m. rugsėjo 15 d. pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, o nepriėmus sprendimo dėl pabaigos, atstatydinti MB „Nemokumo advokatas“ iš BUAB „Aukso žemė“ bankroto administratoriaus pareigų, pačiam prašant. Nurodė, kad BUAB „Aukso žemė“ bankroto procedūra yra stabdoma ir vykdoma neefektyviai dėl BUAB „Aukso žemė“ bankroto administratoriaus ir kreditorių nesugebėjimo susitarti tarpusavyje, priimant sprendimus dėl tolimesnės bankroto procedūros eigos ir kitų BUAB „Aukso žemė“ bankroto eigoje iškilusių klausimų. Administratoriui imantis visų priemonių surasti buvusį įmonės vadovą, šiai dienai vis dar nėra aiškūs BUAB „Aukso žemė“ valdymo organai, todėl nėra žinoma, kas privalo įgyvendinti Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 11d. nutartimi nustatytą prievolę bankroto administratoriui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus. Administratoriui nėra perduoti jokie įmonės dokumentai, BUAB „Aukso žemė“ vardu kito registruotino nekilnojamojo ar kilnojamojo turto nėra, nuo nutarties, kuria įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, buvo atlikti įmonės likvidavimo veiksmai, akivaizdu, jog tolesnės bankroto procedūros tik didins bankroto administravimo išlaidų sumą, nors lėšų joms padengti ir taip nėra.

7Trečiasis asmuo (kreditorius) VSDFV Kauno skyrius prašo nepriimti sprendimo dėl įmonės pabaigos. Nurodo, jog bankroto administratoriaus MB „Nemokumo advokatas“ įgaliotas asmuo J. V. nuo 2017 m. sausio 31 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos, iki šiol nėra sušaukęs kreditorių susirinkimo ir kreditoriai iki šios dienos nėra priėmę nutarimo kreiptis į teismą dėl UAB „Aukso žemė“ veiklos pripažinimo pasibaigusia. Bankroto administratorius gavo buvusio vadovo A. B., atstovaujamo advokato J. M., paaiškinimą dėl savo fiktyvaus įdarbinimo, informaciją, kad galimai tie patys asmenys įsteigė VšĮ Šeimos sveikatos centras „Hipokratus“, UAB „Aukso žemė“, UAB „Logistika“ ir vykdė veiklą, todėl galimai bendrovės dokumentai yra pas šiuos asmenis. VšĮ Šeimos sveikatos centras „Hipokratus“ bankrotas Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 30 d. nutartimi buvo pripažintas tyčiniu. Dėl šių ir kitų įmonių veiklos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos nusikalstamų veikų tyrimo skyriuje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-01056-13. Bankroto administratorius nei teismui, nei kreditoriams nepateikė įrodymų, kad kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos nusikalstamų veikų tyrimo skyrių dėl informacijos gavimo ikiteisminiame tyrime Nr. 06-1-01056-13 apie UAB „Aukso žemė“ tyrimo eigą bei gavo atsakymą. A. B. pateikus paaiškinimą ir paaiškėjus naujoms aplinkybėms apie UAB „Aukso žemė“ veiklą, darytina prielaida, kad UAB „Aukso žemė“ bankrotas turi tyčinio bankroto požymių.

8Trečiojo asmens (kreditoriaus) VSDFV Kauno skyriaus įgaliota atstovė R. M. paaiškino, kad bankroto administratorius po 2017 m. sausio 31 d. teismo nutarties nesušaukė kreditorių susirinkimo, kuris pritartų administratoriaus kreipimuisi į teismą dėl UAB „Aukso žemė“ veiklos pabaigos, kreditoriai savo pozicijos šiuo klausimu nebuvo išreiškę. Be to, paaiškėjo naujos aplinkybės po vadovo A. B. atstovo pateikto paaiškinimo. Buvęs vadovas A. B. teigia, kad jis buvo tik statytinis, fiktyvus vadovas, taigi liko nenustatyta, kas buvo tikrieji įmonės vadovai, kurie yra atsakingi dėl įmonės nemokumo. UAB „Aukso žemė“ ir VšĮ „Hipokratus“ veiklos yra susijusios, įmonei vadovavo tas pats A. B., VšĮ „Hipokratus“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu, iš įmonės vadovo priteista žala. Kauno apylinkės teisme buvo išnagrinėta baudžiamoji byla, kurioje A. B. nuteistas, tačiau Kauno apygardos teismas A. B. priėmė išteisinamąjį nuosprendį bei grąžino bylą nustatyti kaltiems asmenims. Šiai dienai nėra jokios informacijos, ar ikiteisminis tyrimas buvo atnaujintas, ar tie kaltieji asmenys yra nustatyti. Administratorius nesiėmė jokių veiksmų šiai informacijai gauti ir kad būtų atlyginta padaryta žala kreditoriams. Su administratoriumi buvo bendraujama tik žodžiu, raštu į jį nebuvo kreiptasi dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo. Administratoriaus atstatydinimas ir naujo administratoriaus paskyrimas padidintų administravimo išlaidas.

9Administratoriaus prašymas tenkintinas, priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos.

10Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi UAB ,,Aukso žemė“ iškelta bankroto byla. Teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi UAB ,,Aukso žemė“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

11Pagal ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

12Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės patenkinti kuo daugiau bankrutavusios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Taigi remiantis ĮBĮ 32 straipsniu bankroto procedūros gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas siekiant įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę taip patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013; 2014 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014).

13Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi, kuria UAB ,,Aukso žemė“ iškelta bankroto byla, įmonės administracijos vadovas buvo įpareigotas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus.

14Iš VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro išrašo duomenų matyti, kad įmonės administracijos vadovu nuo 2013 m. balandžio 2 d. iki 2015 m. spalio 9 d. buvo A. B..

15Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo 2017 m. kovo 16 d. nuosprendžiu A. B. buvo pripažintas kaltu pagal BK 223 straipsnio 1 dalį (dėl VšĮ Šeimos sveikatos centras „Hipokratus“) ir pagal BK 223 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „Aukso žemė“) ir jam paskirta subendrinta bausmė – 2 259,60 Eur bauda. Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 29 d. nuosprendžiu Kauno apylinkės teismo 2017 m. kovo 16 d. nuosprendį, kuriuo A. B. pripažintas kaltu padaręs dvi nusikalstamas veikas, numatytas BK 223 straipsnio 1 dalyje, panaikino ir A. B. dėl pareikštų kaltinimų pagal 223 straipsnio 1 dalį išteisino, kadangi neįrodyta, jog jis dalyvavo padarant nusikalstamas veikas. Apeliacinės instancijos teismas byloje surinktų įrodymų pagrindu konstatavo, jog A. B. buvo formalus VšĮ Šeimos sveikatos centras „Hipokratus“ ir UAB „Aukso žemė“ įmonių vadovas, tačiau realiai jokių įmonės vadovo funkcijų neatliko. Tais atvejais, kai formaliai įmonės vadovu esantis asmuo realiai įmonės vadovo funkcijų neatlieka, baudžiamosios atsakomybės subjektu pagal BK 223 straipsnį gali būti pripažintas asmuo, faktiškai vadovaujantis įmonei. Teismas pripažino, kad nagrinėjamojoje byloje nenustatyti visi nusikalstamos veikos, numatytos BK 223 straipsnyje, subjektyvieji požymiai (kaltė), todėl A. B. atžvilgiu priimtas išteisinamasis nuosprendis ir byla perduota prokurorui, kad šis imtųsi priemonių nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui nustatyti.

16Trečiasis asmuo (kreditorius) VSDFV Kauno skyrius administratoriaus prašymo dėl įmonės pabaigos nepagrįstumą įrodinėja tuo, kad šiuo metu nėra informacijos (administratorius nesikreipė dėl tokios informacijos gavimo), ar nustatyti kalti asmenys ir jų atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kreditorius siekia, kad BUAB „Aukso žemė“ bankroto procedūros būtų tęsiamos iki tol, kol bus nustatyti kalti asmenys, iš kurių būtų galima reikalauti žalos atlyginimo kreditoriams. Tačiau pažymėtina, jog ikiteisminio tyrimo atlikimas ir nusikalstamą veiką padariusių asmenų (faktinių įmonės vadovų) nustatymas (jeigu jie apskritai bus nustatyti) užtruks gana ilgą laikotarpį, be to, nėra aišku, ar atlikus ikiteisminį tyrimą byla su kaltinamuoju aktu bus perduota teismui (pvz., ikiteisminis tyrimas gali būti nutraukus nesurinkus pakankamai įrodymų) ir ar bus priimtas apkaltinamasis nuosprendis byloje, tuo tarpu bankroto procedūros turi būti vykdomos operatyviai, be nepateisinamo delsimo, o priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti turi būti naudojamos tik protingos ir būtinos. Tuo tarpu formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant objektyvių įrodymų egzistuojant realią galimybę taip patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos. Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog aplinkybė, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 29 d. nuosprendžiu byla perduota prokurorui nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui nustatyti, nėra pakankama priežastis toliau tęsti bankroto procedūras ir neužkerta kelio teismui spręsti klausimą dėl BUAB „Aukso žemė“ pabaigos.

17Minėta išvada darytina atsižvelgiant ir į tai, kad tuo atveju, kai juridinio asmens dalyvio – valdymo organo vienasmenio ar kolegialaus narių (nario) – veiksmai nuosprendžiu pripažinti nusikalstamais ir lėmusiais įmonės negalėjimą įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, tai šie juridinio asmens valdymo organo nariai atsako prieš trečiuosius asmenis pagal juridinio asmens prievoles savo turtu solidariai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Kasacinis teismas yra akcentavęs, kad kreditoriai turi teisę reikšti netiesioginį ieškinį bankrutuojančios įmonės vardu, jei pati bankrutuojanti įmonė (jos administratorius) savo teisės reikalauti žalos atlyginimo neįgyvendintų. Tokiu atveju, patenkinus netiesioginį ieškinį, išreikalautas turtas būtų įskaitomas į skolininko turtą ir naudojamas visų skolininko kreditorių reikalavimams tenkinti (CK 6.68 straipsnio 5 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Tačiau ši pozicija neturi būti aiškinama kaip ribojanti kreditorių teisę pareikšti tiesioginį ieškinį bendrovės vadovams (dalyviams) atskirose bylose pasibaigus bankroto procesui (likvidavus bankrutavusią įmonę) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-19/2012). Lietuvos apeliacinis teismas taip pat yra konstatavęs, kad sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo ir įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro faktas neužkerta kelio kreditoriui teisme įrodinėti bankroto administratoriaus ar kitų asmenų civilinės atsakomybės sąlygas ir prašyti priteisti padarytos žalos atlyginimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-980-186/2015). Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog baudžiamosios atsakomybės buvusiam įmonės vadovui taikymas nėra niekaip susijęs su bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimo galimybe ir neturi teisinės reikšmės įmonės ar jos kreditorių teisės kreiptis dėl žalos atlyginimo iš buvusio įmonės vadovo bendraisiais civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindais atsiradimui (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2015-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-444-943/2015).

18Atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką, spręstina, jog neužbaigtos (ar galimai dar nepradėtos) ikiteisminio tyrimo procedūros (baudžiamasis procesas), nedaro negalimu sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimą, kadangi šiuo sprendimu kreditoriui nebus užkirsta galimybė reikalauti atlyginti nuostolius. Tokios praktikos laikosi ir apeliacinės instancijos teismas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2016-02-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-380-196/2016).

19Trečiasis asmuo (kreditorius) VSDFV Kauno skyrius taip pat nurodo, jog UAB „Aukso žemė“ bankrotas turi tyčinio bankroto požymių, VšĮ Šeimos sveikatos centras „Hipokratus“ ir UAB „Aukso žemė“ yra susijusios įmonės, joms vadovavo tas pats asmuo (A. B.), VšĮ Šeimos sveikatos centras „Hipokratus“ bankrotas pripažintas tyčiniu, iš įmonės vadovo priteista žala, o šioje byloje administratorius nesiėmė jokių veiksmų informacijai iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gauti, dėl ko, kreditoriaus nuomone, nėra pagrindo priimti sprendimo dėl įmonės pabaigos.

20Pažymėtina, jog vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir 21 straipsnio 2 dalies 3 punktu, teisę kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu turi tiek kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, tiek įmonės bankroto administratorius. Vadovaujantis ĮBĮ 20 straipsniu, jeigu įmonės bankroto bylą nagrinėjantis teismas nustato tyčinį bankrotą, administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per penkerių metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. 2013 m. balandžio 18 d. įstatymu Nr. XII-237 įstatymų leidėjas ĮBĮ 20 straipsnio 7 dalyje įtvirtino galimybę taikyti bankrutavusios įmonės vadovo atsakomybę įmonės kreditoriams tuo atveju, kai bankrotas buvo pripažintas tyčiniu. Nurodytoje teisės normoje nustatyta, kad, likvidavus įmonę dėl bankroto, kuris buvo pripažintas tyčiniu, žalą dėl įmonės neįvykdytos kreditoriui (kreditoriams) prievolės, kurios dydis negali viršyti dėl asmens tyčinės veikos susidariusių ir bankroto proceso metu nepatenkintų reikalavimų sumos, turi atlyginti asmuo (asmenys), dėl kurio (kurių) veikimo ar neveikimo kilo tyčinis bankrotas, jeigu prievolė neįvykdyta dėl šio (šių) asmens (asmenų) veikimo ar neveikimo ir šis kreditorius (kreditoriai) CPK nustatyta tvarka pareiškė ieškinį teismui dėl žalos atlyginimo. Be to, BK 209 straipsnio pagrindu įmonės vadovas gali būti traukiamas ir baudžiamojon atsakomybėn tuo atveju, kai nustatoma, kad jis sąmoningai blogai valdydamas įmonę nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė didelės turtinės žalos kreditoriams.

21Administratoriaus pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu atsiradimą galėtų sąlygoti įmonės sandorių tikrinimo metu bankroto administratoriaus padarytos prielaidos, kad yra tyčinio bankroto požymių. Šios pareigos atsiradimą taip pat galėtų sąlygoti kreditorių susirinkimo sprendimo kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais įgyvendinimas, kiek jis susijęs su pavedimo vykdymu, atsižvelgiant į įmonę ir įmonės bankroto administratorių siejančius pavedimo teisinius santykius bei iš šių teisinių santykių kylančią įmonės bankroto administratoriaus pareigą veikti sąžiningai, rūpestingai, bendradarbiauti su įmonės kreditoriais.

22Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, jog kreditorių susirinkimas būtų pavedęs BUAB „Aukso žemė“ bankroto administratoriui kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu. Be to, kaip jau minėta, įstatymas įmonės bankroto proceso metu yra suteikęs teises ginti savo interesus ir patiems kreditoriams, aktyviais veiksmais dalyvaujant bankroto procese, taip pat ir kreipiantis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Tačiau šiuo atveju byloje nėra duomenų, jog kreditorius VSDFV Kauno skyrius būtų kreipęsis į teismą su pareiškimu dėl BUAB „Aukso žemė“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Kreditoriai bankroto procese turi ne tik teisę ginti savo teises ir teisėtus interesus, bet ir procesinę pareigą juos atlikti tinkamai ir nepraleidžiant įstatymų nustatytų terminų bei nepaneigiant bankroto procesui keliamų tikslų, kartu siekiant ir kiek įmanoma operatyvaus bankroto proceso vykdymo ir užbaigimo.

23Vertinant bankroto administratoriaus neveikimą, nesikreipiant į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, įmonės kreditorių teisės gauti žalos atlyginimą ĮBĮ 20 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka galimo pažeidimo aspektu (dėl įmonės bankroto proceso metu nepatenkintų kreditorių reikalavimų), teismas atkreipia dėmesį, jog net ir nepripažinus įmonės bankroto tyčiniu, kreditoriams nėra užkertamas kelias kreiptis dėl žalos atlyginimo bendraisiais civilinės atsakomybės pagrindais. Be to, nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių kontekste tikėtina, jog atsakovės BUAB „Aukso žemė“ kreditoriai yra įvertinę savo galimų reikalavimų įvykdymo išieškojimo iš buvusio šios įmonės vadovo A. B. turto galimybes, atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 29 d. nuosprendžiu A. B. dėl pareikštų kaltinimų pagal 223 straipsnio 1 dalį buvo išteisintas, nustačius, jog A. B. buvo formalus UAB „Aukso žemė“ vadovas, realiai jokių įmonės vadovo funkcijų neatliko, o kiti kalti padarę nusikalstamą veiką asmenys iki šiol nėra nustatyti.

24Kreditorius VSDFV Kauno skyrius taip pat nurodo, jog administratorius nėra sušaukęs kreditorių susirinkimo dėl įmonės pabaigos, tačiau, atkreiptinas dėmesys, jog ĮBĮ nuostatos nenumato bankroto administratoriaus pareigos sušaukti kreditorių susirinkimą spręsti klausimui dėl įmonės pabaigos. Be to, pagal Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalį kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, turi teisę tik reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą, tačiau kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 13 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-409/2009). Kreditorius VSDFV Kauno skyrius nepateikė teismui duomenų, jog būtų raštu kreipęsis į administratorių ar teismą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo (nurodė, kad buvo tik bendrauta su administratoriumi žodžiu), o administratorius/teismas turi teisę, bet ne pareigą sušaukti kreditorių susirinkimą.

25Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kuo operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš Juridinių asmenų registro ĮBĮ 32 straipsnyje nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; 2014 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014).

26Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir suformuotą teismų praktiką, teismo vertinimu, BUAB „Aukso žemė“ bankroto procedūrų tęsimas prieštarautų tiek teisminio proceso baigties bei trukmės, tiek bankroto procedūrų sąnaudų požiūriu, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, bankroto proceso tikslams ir viešajam interesui įgyvendinti bankroto byloje. Bylai išnagrinėti pateikti administratoriaus duomenys bei kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus nurodytos aplinkybės nepatvirtina, kad bankroto procedūros atliktos (užbaigtos) netinkamai, kad neišnaudotos visos galimybės tenkinti kreditorių reikalavimus.

27Iš byloje esančių duomenų matyti, kad BUAB „Aukso žemė“ turto ir piniginių lėšų neturi, padengti kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybės, bankroto proceso metu pajamų nebuvo gauta, administravimo išlaidos buvo dengiamos iš asmeninių administratoriaus lėšų, liko nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai bendrai 20 178,65 Eur sumai. Įmonė veiklos nevykdo, mokumas neatstatytas, visi privalomi bankroto procesiniai veiksmai atlikti. Iš pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pažymos matyti, kad likviduojama įmonė su departamentu yra atsiskaičiusi.

28Esant išdėstytoms aplinkybėms yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis) ir todėl nesvarstytinas administratoriaus prašymas jį atstatydinti paties prašymu, kadangi šis prašymas buvo reiškiamas kaip alternatyvus, jei būtų nepatenkintas prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

30pripažinti bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę ,,Aukso žemė“ (juridinio asmens kodas 302594533, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. sav. teritorija) veiklą pabaigusia ir ją išregistruoti.

31Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

32Įpareigoti administratorių sprendimo nuorašą įteikti kreditoriams.

33Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė,... 2. sekretoriaujant Vilijai Noreikienei,... 3. dalyvaujant trečiojo asmens (kreditorės) Valstybinio socialinio draudimo... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutavusios... 5. bankrutavusios UAB „Aukso žemė“ administratoriaus įgaliotas asmuo 2017... 6. Administratoriaus įgaliotas asmuo 2017 m. rugsėjo 15 d. pateikė teismui... 7. Trečiasis asmuo (kreditorius) VSDFV Kauno skyrius prašo nepriimti sprendimo... 8. Trečiojo asmens (kreditoriaus) VSDFV Kauno skyriaus įgaliota atstovė R. M.... 9. Administratoriaus prašymas tenkintinas, priimtinas sprendimas dėl įmonės... 10. Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi UAB ,,Aukso žemė“... 11. Pagal ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia likusio... 12. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs... 13. Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi,... 14. Iš VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro išrašo duomenų matyti,... 15. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad Kauno... 16. Trečiasis asmuo (kreditorius) VSDFV Kauno skyrius administratoriaus prašymo... 17. Minėta išvada darytina atsižvelgiant ir į tai, kad tuo atveju, kai... 18. Atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką, spręstina, jog neužbaigtos (ar... 19. Trečiasis asmuo (kreditorius) VSDFV Kauno skyrius taip pat nurodo, jog UAB... 20. Pažymėtina, jog vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir 21... 21. Administratoriaus pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo... 22. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, jog kreditorių susirinkimas būtų pavedęs... 23. Vertinant bankroto administratoriaus neveikimą, nesikreipiant į bankroto... 24. Kreditorius VSDFV Kauno skyrius taip pat nurodo, jog administratorius nėra... 25. Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kuo operatyviau užbaigti... 26. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir suformuotą teismų praktiką,... 27. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad BUAB „Aukso žemė“ turto ir... 28. Esant išdėstytoms aplinkybėms yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4... 30. pripažinti bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę ,,Aukso žemė“... 31. Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5... 32. Įpareigoti administratorių sprendimo nuorašą įteikti kreditoriams.... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...