Byla e2S-882-619/2016
Dėl pripažinimo konkurso nugalėtoju ir n u s t a t ė :

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo AB DNB bankas ir trečiojo asmens K. M. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Visagino transporto centras“ ieškinį atsakovui AB DNB bankas dėl pripažinimo konkurso nugalėtoju ir n u s t a t ė :

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Visagino transporto centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovo AB BND bankas sprendimą pripažinti geriausiu 1895000,00 EUR plius PVM vertės pasiūlymą organizuotame konkurse pastatui – bankui, kurio unikalus Nr. (duomenis neskelbtini), adresas (duomenis neskelbtini), parduoti ir ieškovą pripažinti konkurso nugalėtoju bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti AB DNB bankas pastatą – banką, kurio unikalus Nr. (duomenis neskelbtini), adresas (duomenis neskelbtini). Nurodė, kad atsakovas yra paskelbęs konkurso pasiūlymo eilę. Ieškovas pasirengęs sumokėti daugiausiai už ginčo pastatą, tačiau jo pasiūlymas nėra pripažintas geriausiu. Ieškovas objektyviai pagrindė savo ieškinio reikalavimą. Tuo tarpu atsakovo vykdomo konkurso procedūros, jų eiga, skubotumas, ribojimai apžiūrėti pastatą kelia abejonių dėl sąžiningumo ir skaidrumo. Vadovaujantis konkurso sutartimi atsakovas artimiausiu metu ketina sudaryti preliminąrią sutartį dėl pastato pirkimo, todėl ieškovo manymu nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimai palankaus teismo sprendimo vykdymas bus apsunkintas arba neįmanomas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 31 d. nutartimi ieškovo UAB „Visagino prekybos centras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir ieškinio užtikrinimui taikė laikinąją apsaugos priemonę – padaryti įrašą registre dėl nuosavybės teisės į pastato, esančio (duomenis neskelbtini), unikalus Nr. (duomenis neskelbtini), priklausančio atsakovui AB DNB bankui, perleidimo, dėl šio turto perleidimo, įkeitimo, nuomos, servitutų nustatymo ar bet kokių tokio pobūdžio sutarčių sudarymo draudimo iki šios civilinės bylos išnagrinėjimo. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškinio reikalavimus konstatavo, kad galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas arba tapti iš viso negalimas. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju reikalavimų užtikrinimui turto areštas nėra reikalingas ir pakanka padaryti įrašą apie draudimą perleisti, įkeisti ar sudaryti panašaus pobūdžio sutartis dėl ginčo nekilnojamojo turto. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, tokia laikinoji apsaugos priemonė yra proporcinga ir atitinka šalių interesų pusiausvyrą.

6III. Atskirųjų skundų argumentai ir atsiliepimų į juos argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovas AB DNB bankas prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismo nutartis priimta nesant tam pakankamo pagrindo, taip pat neproporcingai pažeidžia atsakovo interesus. Apelianto nuomone, skirtingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas, atlikus preliminarų ieškinio vertinimą matyti, kad jis aiškiai nepagrįstas. Ieškovas formuluodamas ieškinio pagrindą nepagrįstai remiasi aukciono institutą reglamentuojančiomis CK normomis. Ieškovui buvo žinoma, jog pasiūlymo pateikimas negarantuoja konkurso laimėjimo ir kad konkurso laimėtojo išrinkimas yra visiška pardavėjo prerogatyva ir diskrecija. Šalys aiškiai susitarė, kad pardavėjo priimtas sprendimas dėl konkurso laimėtojo bus galutinis ir neginčijamas. Konkurso nugalėtojo klausimo išsprendimas yra ne teismo, bet konkursą organizuojančios komisijos dispozicija. Net ir patenkinus ieškovo reikalavimą atsakovui nekiltų pareiga sudaryti pirkimo pardavimo sutartį su ieškovu, nes tai pažeistų sutarties laisvės principą. Ieškovo teisės ar interesai nebuvo pažeisti, todėl jis neturi materialinės subjektinės teisės reikalauti panaikinti banko sprendimą parduoti turtą suinteresuotam asmeniui K. M.. Tokios teisės neturėjimas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškinį. Apelianto nuomone, nagrinėjamu atveju atsakovo teisių apribojimas neįtakoja būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdomumo, kadangi net ir ieškinio tenkinimo atveju ieškovas neturėtų pareigos kokiu nors būdu perduoti turtą ieškovui. Ieškovas nepateikė įrodymų kaip atsakovo naudojimasis nuosavybės teise iki teismas galutinai išspręs ginčą neigiamai įtakos paskelbimo konkurso nugalėtoju galimybę ar padarys kokios nors žalos.

8Atskiruoju skundu trečiasis asmuo K. M. prašė įpareigoti atsakovą AB DNB bankas pateikti duomenis apie gaunamas pajamas nuomojant nekilnojamąjį turtą, unikalus Nr. (duomenis neskelbtini), esant (duomenis neskelbtini), panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį nenagrinėjo ieškovo pateikto ieškinio reikalavimų pagrįstumo gretinant juos su pateiktais įrodymais. Teismas deklaratyviais teiginiais, jų nesiejant nei su pareikšto ieškinio reikalavimais, nei su faktinėmis bylos aplinkybėmis tiesiog konstatuojant būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones taikė laikinąsias apsaugos priemones. Tokios teismo išvados suponuoja aplinkybę, kad pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sudaro vien tik ieškinio padavimas teismui. Tai pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei sukelia neproporcingai didelę žalą trečiajam asmeniui. Kad ieškinys nėra pagrįstas įrodo esminiai prieštaravimai pačiame ieškinyje. Ieškovas nurodo, kad pasiūlymą pateikė įskaičiavus mokesčius, o vėliau klaidindamas teismą teigia priešingai. Taigi, ieškovas neįvykdė konkurso sąlygų pateikdamas kainą be PVM, kas įrodo ieškinio nepagrįstumą. Sutarties 5.3 p. numatė, kad pardavėjo priimtas sprendimas konkurso laimėtojo bus galutinis ir neginčijamas ir pirkėjas įsipareigoja dėl konkurso sąlygų nereikšti pretenzijų. Taip pat sutartyje numatyta sąlyga, jog sutartį pasirašanti šalis žino, kad pasiūlymo pateikimas negarantuoja konkurso laimėjimo ir kad laimėtojo išrinkimas visiška pardavėjo diskrecija. Nepagrįsta, apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju netaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti apsunkintas galimai palankus ieškovui teismo sprendimo vykdymas. Ieškovas reikalauja jį pripažinti konkurso nugalėtoju, todėl šiuo atveju nėra įmanoma nustatyti realią kilsiančią grėsmę, kuomet ieškovas galimai bus pripažintas konkurso nugalėtoju. Apeliantas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog taikytos laikinosios apsaugos priemonės neturėtų apsunkinti atsakovo ir sukelti jam papildomų nuostolių. Pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį išimtinai veikė tik ieškovo interesais, neatsižvelgdamas nei į trečiojo asmens K. M. teises, kuris net nebuvo ieškovo įtrauktas į bylą. Trečiajam asmeniui šiuo atveju sukeliama neproporcinga žala, kadangi trečiasis asmuo kaip konkurso laimėtojas įgyja ne tik nuosavybės teisę, bet ir teisę nuomoti patalpas ir gauti už jas pajamas. Trečiasis asmuo neturi duomenų apie tikslaus dydžio gaunamas pajamas, todėl atsakovas įpareigotinas pateikti tokius duomenis.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Visagino transporto centras“ prašė palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 31 d. nutartį nepakeistą. Nepagrįsti atsakovo argumentai, jog ieškovo pateiktas ieškinys nepagrįstas, o atsakovo veiksmai vykdant konkursą laikytini pastato pardavimu aukciono būdu (CK 6.419 str.), bet ne skelbtas viešas konkursas pagal CK 6.947 str. Atsakovo argumentai, jog ieškovas įsipareigojo neskųsti atsakovo sprendimo pripažinti kitą asmenį konkurso nugalėtoju atmestini, kadangi pagal CPK 5 str. atsisakymas teisės kreiptis į teismą negalioja. Atsakovas pasiūlymus iš esmės vertino tik pagal didžiausios kainos kriterijų, todėl ieškovo įsitikinimu, asmeniui pateikusiam didžiausią kainą pasiūliusiam konkurso dalyviui. Atsakovas nesąžiningai nesilaikė šios konkurso sąlygos, o tai suponuoja išvadą, jog konkurso nugalėtojas galimai buvo žinomas dar iki konkurso pradžios. Argumentus dėl tariamo ieškinio nepagrįstumo nuneigia tai, kad pats atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodydamas, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas buvo netikslus ir telefonu per kelias minutes negavęs atsakymo, padarė išvadą, kad ieškovas pateikė mažesnę kainą. Atsakovas iki šiol nenuneigė, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas buvo didžiausias. Nepagrįsti atsakovo argumentai, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės tariamai neturės tiesioginės įtakos ieškinio užtikrinimui, kadangi panaikinus galiojančias laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas tikėtinai pastatą parduos trečiajam asmeniui, todėl ieškovui net ir laimėjus bylą bei konkursą nebus sudarytos prielaidos pirkimo – pardavimo sutarčiai sudaryti. Atsakovas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patiria kiek įmanoma mažiau suvaržymų, nes ir toliau nuomoja pastatą. Laikinųjų apsaugos priemonių apimtis yra pagrįsta, nes bet kuriuo momentu atsakovas gali parduoti pastatą už didesnę sumą nei ketina dabar. Ieškovo nuomone, atsakovo elgesys vertintinas kaip nesąžiningas, o atskirasis skundas paduotas ženkliai praleidus terminą.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirieji skundai tenkintini.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Trečiasis asmuo atskiruoju skundu prašo išreikalauti iš atsakovo AB DNB banko duomenis apie gaunamas pajamas iš ginčo pastato nuomos. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsižvelgiant į civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą, būtent bylos šalims numatyta pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.), taigi įrodymų surinkimas ir pateikimas bylą nagrinėjančiam teismui yra byloje dalyvaujančio asmens teisė, kurią jis turi aktyviai įgyvendinti, siekdamas įrodyti savo argumentų pagrįstumą (CPK 12 str., 42 str., 178 str.). Tik tuo atveju, jei byloje dalyvaujančiam asmeniui nepavyksta gauti įrodymų dėl objektyvių priežasčių, teismas gali spręsti klausimą dėl atitinkamų įrodymų išreikalavimo būtinumo (CPK 199 str.). Šaliai pareiškus prašymą išreikalauti įrodymus, teismas tokio prašymo gali netenkinti, jeigu akivaizdu, jog prašomi išreikalauti įrodymai nei patvirtins, nei paneigs turinčių reikšmės bylai aplinkybių (CPK 180 str.). Apeliacinio teismo vertinimu, ieškovas, prašydamas išreikalauti minėtus įrodymus, nepagrindžia tokio procesinio veiksmo būtinybės, be to, įvertinus tai, kad nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumo, nepagrįstai būtų užvilkintas atskirojo skundo nagrinėjimas ir į bylą būtų priimti perteklinio pobūdžio įrodymai, kurie nėra susiję su tarp šalių nagrinėjamu ginču, todėl prašymas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 314 str.).

14Ieškovas papildomai pateikė į bylą rašytinius paaiškinimus. Pažymėtina, kad pasibaigus apeliacinio (atskirojo) skundo, atsiliepimų terminui keisti (papildyti) skundą yra draudžiama, todėl teismas nutaria atsisakyti priimti ieškovo rašytinius paaiškinimus (CPK 323 str., 338 str.).

15Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas ar pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu.

16Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis suponuoja išvadą, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatliekamas įrodymų, susijusių su bylos esme, vertinimas, nepasisakoma dėl ginčo esmės, vertinamas tik prima facie ieškinio reikalavimų pagrįstumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1350/2014, 2012-08-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012, 2012-04-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-364/2012, 2011-09-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011). Taigi tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos teisėtai, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai preliminariai pagrįstas ir turi egzistuoti reali grėsmė, kad nesiėmus tokių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti/pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti tokių apsaugos priemonių (CPK 144 str. 1 d.).

17Apeliantai atsakovas DNB bankas ir trečiasis asmuo K. M. atskiraisiais skundais nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu. Trečiojo asmens nuomone, pirmosios instancijos teismas ieškinio preliminariai neįvertino ieškinio pagrįstumo, gretinant jį su ieškovo pateiktais įrodymais. Apeliantų nuomone, nagrinėjamu atveju nebuvo teisinio pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, kadangi nėra būtinos sąlygos jų taikymui, t.y. atlikus preliminarų įrodymų vertinimą, matyti, kad ieškinys nepagrįstas, be to atsižvelgiant į ieškinyje suformuluotus reikalavimus, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neturi įtakos ieškinio reikalavimų užtikrinimui.

18Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiais atsakovo ir trečiojo asmens argumentais.

19Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Visagino transporto centras“ ieškiniu siekia atsakovo AB BND bankas sprendimo pripažinti geriausiu 1895000,00 EUR plius PVM vertės pasiūlymą organizuotame konkurse pastatui – bankui, kurio unikalus Nr. (duomenis neskelbtini), adresas (duomenis neskelbtini) parduoti panaikinimo ir ieškovo pripažinimo konkurso nugalėtoju. Ieškovo nuomone, jis pateikė geriausią pasiūlymą, todėl privalo būti pripažintas konkurso nugalėtoju. Tuo tarpu atsakovas nesutinka su ieškovo ieškiniu, argumentuodamas tuo, kad ieškovui buvo žinoma, kad pasiūlymo pateikimas negarantuoja konkurso laimėjimo, o konkurso laimėtojo išrinkimas yra visiška pardavėjo prerogatyva ir diskrecija. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors iš ieškinio ir atsiliepimo argumentų negalima padaryti vienareikšmės išvados, kad ieškinys nėra preliminariai pagrįstas, tačiau iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs šią bylą 2016 m. kovo 15 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė, konstatuodamas, kad ieškovas neįrodė ir nepagrindė, jog banko turto pardavimas vyko pagal aukciono taisykles, neįrodė, kad jo pasiūlyta kaina buvo aiški ir nėra teisinio pagrindo jį pripažinti konkurso laimėtoju.

20Pažymėtina, kad nors šis sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir/ar yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-601/2014, 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2233/2013, 2013 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-974/2013, 2013 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-868/2013, 2013 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-285/2013). Taigi, ieškinio atmetimas procesiniame sprendime nurodytais motyvais yra savarankiškas pagrindas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012, 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012). Atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką ir į aplinkybę, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo civilinę bylą iš esmės, priimdamas galutinį teismo sprendimą ieškovo ieškinį atmesti, darytina išvada, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimų, o kartu ir argumentų, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

21Pažymėtina ir tai, jog laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis suponuoja išvadą, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (LR CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 1 dalis). Taip pat teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti tik tų reikalavimų, kurie buvo pareikšti byloje, įvykdymą. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentais, jog atsakovo teisių disponuoti nuosavybės teise apribojimas neįtakoja būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdomumo, kadangi net ir ieškinio tenkinimo atveju, t.y. pripažinus ieškovą konkurso nugalėtoju, toks sprendimas savaime nereikštų įpareigojimo atsakovui kokiu nors būdu perduoti ginčo turtą ieškovui. Kitaip tariant, ieškovas nepateikė įrodymų kaip atsakovo naudojimasis nuosavybės teise iki teismas galutinai išspręs ginčą neigiamai įtakos jo paskelbimo konkurso nugalėtoju galimybę.

22Įvertinus nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra teisinis pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti.

23Atsakovas ir trečiasis asmuo K. M. prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pagal CPK 93 str. bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas konkrečioje teismo instancijoje. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo ir trečiojo asmens atskirieji skundai tenkinti, jų turėtos bylinėjimosi išlaidos (po 21 EUR sumokėto žyminio mokesčio) priteistinos iš ieškovo UAB „Visagino transporto centras“.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

25atsakovo AB DNB bankas ir trečiojo asmens K. M. atskirąjį skundą tenkinti.

26Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo UAB „Visagino prekybos centras“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

27Priteisti iš ieškovo UAB „Visagino prekybos centras“ (į.k.110088380) atsakovui AB DNB bankas (112029270) 21 EUR žyminio mokesčio.

28Priteisti iš ieškovo UAB „Visagino prekybos centras“ (į.k.110088380) trečiojo asmens K. M. naudai (a.k( - ) 21 EUR žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Visagino transporto centras“ kreipėsi į teismą su... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 31 d. nutartimi ieškovo... 6. III. Atskirųjų skundų argumentai ir atsiliepimų į juos argumentai... 7. Atskiruoju skundu atsakovas AB DNB bankas prašė panaikinti Vilniaus miesto... 8. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo K. M. prašė įpareigoti atsakovą AB DNB... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Visagino transporto... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirieji skundai tenkintini.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Trečiasis asmuo atskiruoju skundu prašo išreikalauti iš atsakovo AB DNB... 14. Ieškovas papildomai pateikė į bylą rašytinius paaiškinimus. Pažymėtina,... 15. Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas ar pagrįsta... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis... 17. Apeliantai atsakovas DNB bankas ir trečiasis asmuo K. M. atskiraisiais... 18. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiais atsakovo ir trečiojo asmens... 19. Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Visagino transporto centras“ ieškiniu... 20. Pažymėtina, kad nors šis sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau teismų... 21. Pažymėtina ir tai, jog laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame... 22. Įvertinus nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 23. Atsakovas ir trečiasis asmuo K. M. prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 25. atsakovo AB DNB bankas ir trečiojo asmens K. M. atskirąjį skundą tenkinti.... 26. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 31 d. nutartį... 27. Priteisti iš ieškovo UAB „Visagino prekybos centras“ (į.k.110088380)... 28. Priteisti iš ieškovo UAB „Visagino prekybos centras“ (į.k.110088380)...