Byla e2-648-585/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintas iš dalies

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Zelianka,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vėjo ratai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 7 d. nutarties, kuria ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintas iš dalies,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Vėjo ratai“ kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovų V. L. ir G. Z. solidariai priteisti ieškovei 135 953, 28 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų metines procesines palūkanas; pripažinti negaliojančiomis 2017 m. lapkričio 21 d. sutuoktinių turto pasidalijimo sutartį Nr. 14-6172 ir 2017 m. lapkričio 24 d. dovanojimo sutartį Nr. 14-6302, sudarytas tarp V. L. ir R. L.; taikyti restituciją natūra – atsakovui V. L. ir atsakovei R. L. bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise grąžinant butą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), 1/24 patalpos (automobilių stovėjimo patalpa), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), ir 1/17 patalpos, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini); priteisti ieškovei iš atsakovų V. L., G. Z. ir R. L. bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams V. L. ir G. Z. priklausantį kilnojamąjį/nekilnojamąjį turtą ir/arba pinigines lėšas, esančias tiek pas atsakovus, tiek pas trečiuosius asmenis, turtines teises 135 953,28 Eur sumai užtikrinti. Taip pat ieškovė prašė atlikti įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo nekilnojamajam turtui – butui, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), 2697/536150 žemės sklypui, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), 1/24 patalpos, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), ir 1/17 patalpos, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklausančiam atsakovei R. L. Nurodė, jog rašytiniai įrodymai preliminariai leidžia teigti, kad ieškovės reikalavimai pagrįsti, o ieškinys tenkintinas. Ginčas kilo dėl didelės pinigų sumos. Ieškovei nėra žinomos atsakovų pajamos, atsakovai nesąžiningi ieškovės atžvilgiu.

83.

9Atsakovai G. Z., V. L. ir R. L. pateikė atsiliepimus į ieškovės prašymą, atsakovų argumentai yra iš esmės tokie patys. Nurodė, kad ieškovė neįrodo sunkios atsakovų turtinės padėties. Atsakovų tariamas nesąžiningumas grindžiamas ne konkrečiais atsakovų veiksmais, susijusiais su grėsme galimam sprendimo įvykdymo negalimumui, tačiau tais pačiais argumentais bei įrodymais, kuriais grindžiami ieškinio reikalavimai. Atsakovė R. L. neprieštaravo, kad prašymas būtų tenkinamas dalyje dėl jai prašomų taikyti apribojimų bei pridėjo laidavimą, kuriuo ji įsipareigoja visu savo turtu atsakyti ieškovei, jeigu atsakovė G. Z., už kurią laiduojama, neįvykdys įsiteisėjusio teismo sprendimo. Viso nurodyto R. L. nekilnojamojo turto vertė viršija ieškovės reikalavimus. Tad atlikus įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo prašyme nurodytam nekilnojamajam turtui, teismo sprendimo įvykdymas bus visiškai užtikrintas. Papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų neproporcingas.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 7 d. nutartimi ieškovės UAB „Vėjo ratai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies – nutarė padaryti įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo atsakovei R. L. šiam nekilnojamajam turtui: butui, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), 2697/536150 žemės sklypui, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), 1/24 patalpos, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), ir 1/17 patalpos, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini); kitoje dalyje prašymą atmetė.

135.

14Teismas nurodė, kad ieškovė ieškinyje išdėstė faktines aplinkybes, gindama savo teisę, ir tikėtinai pagrindė reikalavimą, pateikė įrodymus. Preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų pagrįstumą, teismas nurodė, jog neturi pagrindo spręsti, kad ieškovės reiškiami reikalavimai akivaizdžiai nepagrįsti ar, kad ieškovė pasirinko neleistiną, aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą, todėl sprendė, jog pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga įrodyta.

156.

16Kitas būtinas elementas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pagal naujausią ir aktualiausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką ieškinio sumos dydis gali būti tik vienas iš daugelio kriterijų, sprendžiant dėl kilsiančios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, tačiau vien jis negali būti vertinamas kaip pakankamas pagrindas nutarti dėl tokios grėsmės buvimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-157-464/2018; 2019 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-210-943/2019).

177.

18Teismo vertinimu, ieškovė atsakovų nesąžiningumą grindžia tais pačiais argumentais bei įrodymais, kuriais grindžiami ieškinio reikalavimai. Tuo tarpu jokių argumentų ir įrodymų, leidžiančių daryti bent tikėtiną išvadą apie atsakovų siekį specialiai vengti ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymo, ieškovė nepateikė, todėl teismas konstatavo, kad šioje proceso stadijoje nėra nustatytas atsakovų nesąžiningumas, o pareikšto ieškinio suma neteikia pagrindo konstatuoti grėsmės teismo sprendimo įvykdymui buvimą ir taikyti atsakovų turtui ir/ar turtinėms teisėms bei piniginėms lėšoms areštą.

198.

20Teismas taip pat pažymėjo, jog R. L. pateikė į bylą laidavimą, kuriuo ji įsipareigoja visu savo turtu atsakyti ieškovei, jeigu G. Z., už kurią laiduojama, neįvykdys įsiteisėjusio teismo sprendimo. VĮ Registrų centras duomenimis R. L. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto bendra vidutinė rinkos vertė viršija prašomą solidariai priteisti iš V. L., G. Z. sumą, 135 953, 28 Eur. Vien buto, esančio (duomenys neskelbtini), vidutinė rinkos vertė yra 139 000 Eur. Taigi R. L. turimo nekilnojamojo turto vertė pakankama būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

219.

22Ginčo sutarčių, kurias prašoma pripažinti negaliojančiomis objektas yra nekilnojamasis turtas. Pripažinus sutartis negaliojančiomis, pagal ieškinį restitucija turėtų būti atliekama natūra. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tokio pobūdžio bylose negali būti ignoruojamas faktas, kad nesiėmus priemonių apriboti atsakovų teisę disponuoti jų žinioje esančiu ir ginčo objektą sudarančiu turtu, egzistuoja galimybė, jog atsakovai, net ir neturėdami nesąžiningų ketinimų, šį turtą perleis sąžiningiems tretiesiems asmenims (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-998-516/2018; 2018 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1336-370/2018). Tokiu atveju teismo sprendimo realus įvykdymas (ginčo turto sugrąžinimas) gali tapti sunkiai įmanomas.

2310.

24Todėl, teismo vertinimu, nors šiuo atveju nebūtų proporcinga taikyti atsakovų turto areštą, tačiau yra pagrindas padaryti įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo. Įrašo viešame registre apie draudimą perleisti nuosavybės teises atlikimas yra tik prevencinė priemonė, užtikrinanti ginčo šalių status quo išsaugojimą. Šis apribojimas netrukdys R. L. turtu naudotis ir valdyti. Taigi ši prevencinė priemonė užtikrins ieškovės reikalavimus, o atsakovės teisių ir teisėtų interesų nepažeis.

25III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2611.

27Ieškovė UAB „Vėjo ratai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 7 d. nutartį dalyje, kuria atmesta dalis ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir ieškovės prašymą šioje dalyje tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2811.1.

29Pirmosios prašytos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas – būtų užtikrinusios ieškinio reikalavimą dėl 135 953, 28 Eur priteisimo, o antrosios – įrašo viešame registre atlikimas dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimo draudimo – būtų užtikrinusios ieškinio reikalavimą dėl sutuoktinių turto padalijimo ir dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo. Tad tik abi minėtos laikinosios apsaugos priemonės būtų visiškai užtikrinusios būsimo ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

3011.2.

31Ieškovė yra pareiškusi objektyviai didelį turtinį reikalavimą, o atsakovų tiksli finansinė padėtis nėra žinoma, vien dėl to ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turėjo būti tenkintas pilna apimtimi.

3211.3.

33Pažymima, jog faktinę grėsmę ieškinio pateikimo metu daugeliu atveju yra sudėtinga arba netgi neįmanoma įrodyti, todėl turto arešto prašančiam asmeniui suteikta teisė remtis ir didelės ieškinio sumos kriterijumi. Būtent atsakovui, siekiančiam laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, tenka pareiga pagrįsti, kad ieškinio suma jam nėra reikšminga, o turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teisimo sprendimo neįvykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-648-370/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-552-943/2017; 2017 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. E2-130-943/2017; kt.). Byloje nėra jokių atsakovų gerą finansinę padėtį pagrindžiančių duomenų, o jų nesant, manytina, jog ieškovė įrodė, kad egzistuoja reali grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui.

3411.4.

35Ieškovė ieškinyje nurodė, kokius nesąžiningus veiksmus jos atžvilgiu atliko V. L. ir G. Z., pateikė tai patvirtinančius įrodymus. Tuo tarpu aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui patvirtina atsakovo jau atlikti nesąžiningi veiksmai ieškovo atžvilgiu, leidžiantys labiau tikėtinai spręsti dėl to, jog tokių veiksmų jis gali imtis ateityje, siekdamas išvengti nepalankaus sprendimo įvykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-770-464/2017).

3611.5.

37Laidavime nurodyta, kad jis įsigalioja ieškovei per 5 dienas jį akceptavus ir tokį akceptą pateikus teismui ir bylos dalyviams, tačiau tokių veiksmų ieškovė neatliko. Be to, jame nurodyta, kad jis galioja tik ieškiniu reikalaujamai priteisti žalos atlyginimo sumai, tačiau ieškiniu taip pat prašoma priteisti 5 procentų procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas, kurių laidavimas neapima, taip pat jis netaikytinas atsakovo atžvilgiu. Be to, nėra aišku, kokia reali atsakovei priklausančio turto būklė, nėra pateikta įrodymų apie turto vidutinę rinkos vertę ir pan. Todėl laidavimas negali būti laikomas vienintele ieškinio reikalavimų užtikrinimo priemone, turi būti taikomas ir ieškovės prašomas turto areštas.

3812.

39Atsakovai V. L. ir R. L. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 7 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

4012.1.

41Ieškovė turi įrodyti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo grėsmę. Tuo tarpu jokių argumentų ir įrodymų, leidžiančių daryti išvadą apie atsakovų siekį specialiai vengti ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymo, ieškovė nepateikė, todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, kad šioje proceso stadijoje nėra nustatytas atsakovų nesąžiningumas.

4212.2.

43Vien tų pačių argumentų ir įrodymų, kuriais grindžiamas ieškinys, nurodymas įrodinėjant atsakovų nesąžiningumą, negali būti vertinamas pagrindu asmens atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai neįrodo atsakovų nesąžiningumo. Teismui nepateikta jokių duomenų apie turimo turto perleidimą ar siekimą jį perleisti ginčo metu. Tuo tarp nesąžiningumo, taikant laikinąsias apsaugos priemones, teisės aktai nepreziumuoja (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2018 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-204-196/2018 ir kt.).

4412.3.

45Vien ieškinio pateikimas ir jame didelės vertės reikalavimo nurodymas negali suteikti ieškovei pranašumo ar lemti ribojimų atsakovams nustatymą. R. L. pateikė į bylą laidavimą, kuriuo ji įsipareigoja visu savo turtu atsakyti ieškovei, jeigu G. Z. neįvykdys įsiteisėjusio teismo sprendimo. R. L. priklausančio nekilnojamojo turto bendra vidutinė rinkos vertė viršija prašomą priteisti iš atsakovų sumą. Be to, teismo sprendimo įvykdymui nekyla grėsmė padarius įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo R. L.

4612.4.

47Teismas teisingai konstatavo, kad vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-157-464/2018; 2019 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-210-943/2019).

4812.5.

49Ieškovė turėjo galimybę akceptuoti laidavimą ir visiškai užtikrinti savo reikalavimo patenkinimą jai palankaus teismo sprendimo atveju, tačiau šia teise nepasinaudojo ir tokie jos veiksmai rodo, kad, jos vertinimu, grėsmės, jog galimas teismo sprendimas bus neįvykdytas, nėra. Tikrasis ieškovės tikslas – neproporcingai suvaržyti atsakovų teises. Esant laidavimui, o taip pat atlikus įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo, papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų neproporcingas.

5013.

51Atsakovė G. Z. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė. Teismas

konstatuoja:

52IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5314.

54Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

55Dėl atskirojo skundo argumentų

5615.

57Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dalyje, kuria prašyta taikyti atsakovų V. L. ir G. Z. turto areštą. Apeliacinės instancijos teismas su tokia ieškovės procesine pozicija sutinka. Kaip teisingai nurodo ieškovė, ji ieškiniu yra pareiškusi du savarankiškus reikalavimus (vieną – dėl žalos atlyginimo, kitą – dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis), kiekvienam iš jų užtikrinti buvo prašoma taikyti po vieną laikinąją apsaugos priemonę (reikalavimui dėl žalos atlyginimo užtikrinti – turto areštą, reikalavimui dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis – įrašo viešame registre atlikimą dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimo draudimo). Ieškovės prašymą tenkinus iš dalies, laikinosiomis apsaugos priemonėmis užtikrintas tik vienas iš dviejų ieškinio reikalavimų – reikalavimas dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

5816.

59Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nors ieškovės pareikšti ieškinio reikalavimai yra tarpusavyje susiję, tačiau šių reikalavimų išnagrinėjimo rezultatai nesąlygoja vienas kito, t. y. yra galima situacija, kai reikalavimas dėl žalos atlyginimo būtų tenkinamas, o reikalavimas dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis – atmetamas ir vice versa. Taigi jei skundžiama nutartis būtų palikta nepakeista ir išnagrinėjus bylą, susiklostytų pirmasis iš nurodytų šalių ginčo procesinių baigčių atvejis, tuomet sprendimo, kuriuo būtų patenkintas reikalavimas dėl žalos atlyginimo, įvykdymas nebūtų niekaip užtikrintas.

6017.

61Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.6. straipsnio 4 dalį, jeigu skolininko pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Solidarumas reiškia, kad reikalavimas nedalomas, kai yra skolininkų daugetas, ir pareiga atlyginti nuostolius negali būti skaidoma į dalis, nors yra keli skolininkai. Nedaloma prievolė turi reikšmės ir sprendžiant dėl laikinųjų prievolių taikymo, nes svarbu, ar bent vienas iš skolininkų galės įvykdyti prievolę, t. y. įvykdyti tikėtinai palankų ieškovui teismo sprendimą visa apimtimi. Tuo atveju, jeigu ieškinyje reikalaujama, kad prievolę įvykdytų visi skolininkai bendrai, sprendžiant klausimą dėl egzistuojančios realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, turi būti įvertinta ne vieno atsakovo, bet visų solidarių atsakovų galimybė įvykdyti ieškovui tikėtinai palankų būsimą teismo sprendimą. Esant solidariai atsakomybei, pakanka, kad bent vienas skolininkas būtų pajėgus įvykdyti tikėtinai palankų ieškovui teismo sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1312-180/2017).

6218.

63Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškiniu reikalauja iš atsakovų V. L. ir G. Z. priteisti ieškovei 135 953, 28 Eur žalos atlyginimą solidariai. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovės prašymą taikyti turto areštą atsakovų V. L. ir G. Z. atžvilgiu, tokį procesinį sprendimą grindė aplinkybe, kad šioje proceso stadijoje nėra nustatytas atsakovų nesąžiningumas.

6419.

65Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad kai byloje yra reiškiami turtinio pobūdžio reikalavimai, grėsmei, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, nustatyti gali būti reikšmingi tokie faktai, kaip ieškinio suma, skolininko turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, jo elgesys iki bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu. Nė vienai iš šių aplinkybių negali būti suteikiama išskirtinė reikšmė, kiekvienu atveju svarbu įvertinti jų visumą. Šiame kontekste Lietuvos apeliacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, jog šalies elgesiui iki civilinės bylos iškėlimo esant vienai iš sprendimo neįvykdymo realią grėsmę patvirtinančių aplinkybių, net ir tuo atveju, jeigu šalies turtinė padėtis pati savaime neleistų spręsti apie grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui buvimą, apie tokią grėsmę gali liudyti asmens jau atlikti nesąžiningi veiksmai, leidžiantys labiau tikėtinai spręsti ir dėl to, jog tokių veiksmų jis gali imtis ateityje, siekdamas išvengti nepalankaus jam sprendimo vykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-770-464/2017). Pažymėtina, kad CPK 144 straipsnio 1 dalyje nenurodyta, iš kokių aplinkybių teismas gali spręsti apie grėsmę neapsunkintam sprendimo įvykdymui. Kaip minėta, teismų praktika patvirtina, kad pirmiausia tokia grėsmė nustatoma iš atsakovo elgesio, kuris gali demonstruoti jo aiškius ketinimus atlikti konkrečius veiksmus arba polinkį apskritai elgtis nesąžiningai – tiek santykyje su ieškovu, tiek santykiuose su kitais asmenimis. Atsakovo galimų ketinimų nesąžiningumą teismas gali nustatyti ne tik iš jo elgesio, galimai nurodančio pasirengimą atlikti veiksmus, kurie apsunkintų teismo sprendimo įvykdymą, tačiau ir iš jo ankstesnių, jau atliktų veiksmų, nors tiesiogiai nesusijusių su teismo sprendimo vykdymo pasunkinimu arba padarymu įvykdymą negalimu, bet aiškiai nesąžiningų. Todėl teismas, nustatęs, kad byloje pateikta pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas praeityje elgėsi aiškiai nesąžiningai, turi pagrindą daryti išvadą, kad tas, kuris nesąžiningai elgėsi praeityje, tikėtina, demonstruos tokį elgesį ir ateityje. Atsakovo veiksmai, iš kurių gali būti nustatytas jo nesąžiningumas, sudarantis pagrindą spręsti, kad gali būti pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas, t.y., kad egzistuoja būtinoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga, nustatyta CPK 144 straipsnio 1 dalyje, gali būti atlikti tiek po ieškinio pareiškimo ir civilinės bylos iškėlimo, tiek prieš pat ieškinio pareiškimą, tiek ir ankstesniu laikotarpiu, ypač jeigu tokie veiksmai atlikti ieškiniu nurodomų santykių su ieškovu laikotarpiu ir tiesiogiai susiję su teisių ir pareigų tokiame santykyje įgyvendinimu.

6620.

67Apeliacinės instancijos teismas su pirmosios instancijos teismo išvada vertinant ieškinyje nurodomus atsakovų elgesio faktus kaip preliminariai nustatytas aplinkybes, nepakankamas konstatuoti esant pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nesutinka. Pažymėtina, jog ieškovė ieškiniu nurodo ir įrodinėja, kad atsakovė G. Z., būdama UAB „VLD Solutions“ direktore ir todėl veikdama šios įmonės vardu, 2013 m. lapkričio 8 d. iš ieškovės gavusi 120 000 Eur avansą, be aiškaus tokio sprendimo paaiškinimo ieškovei tą pačią dieną visą gautų lėšų sumą, viršijančią savo atsiliepime į ieškinį (atsiliepimo 15 p.) nurodomą bendrų UAB „VLD Solutions“ 2013 metų pajamų dydį, pervedė į „NHL TREUHAND GMBH-M.NETT TREUHANDER“ banko sąskaitą, esančią Šveicarijos banke, žinodama, kad UAB „VLD Solutions“ neturi jokio nekilnojamojo ar kito turto, galinčio užtikrinti jos kreditorių galimybes nukreipti išieškojimą į įmonės turtą, nei iki gautų lėšų pervedimo, nei po to UAB „VLD Solutions“ nesuteikus ieškovei paslaugų pagal 2013 m. lapkričio 4 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. 04/11/13-PER, taip faktiškai pašalindama galimybes savo vadovaujamai įmonei sutartį įvykdyti, o ieškovei susigrąžinti jos sumokėtą avansą. Tuo tarpu atsakovo V. L. atžvilgiu ieškovė įrodinėja ne tik jo kaip buvusio UAB „VLD Solutions“ vadovo nesąžiningus bei neteisėtus veiksmus, ieškovei su UAB „VLD Solutions“ sudarius 2013 m. lapkričio 4 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 04/11/13-PER, bet ir tai, jog šis atsakovas vertingą jo nuosavybes teise turėtą nekilnojamąjį turtą atsidalijo iš bendrosios jungtinės nuosavybės ir dovanojimo pagrindu perleido jį atsakovei R. L. šioje byloje ginčijamomis sutartimis 2017 m. lapkričio mėnesį, t. y. iš karto po to, kai 2017 m. spalio 20 d. gavo 2017 m. spalio 16 d. ieškovės UAB „VLD Solutions“ pareikštą ieškinį dėl 120 000 Eur avanso priteisimo.

6821.

69Šios nutarties 20 punkte nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą preliminariai daryti labiau tikėtiną išvadą, kad abu nurodomi atsakovai iki šios civilinės bylos iškėlimo veikė nesąžiningai. Dėl to yra grėsmė, kad atsakovai ir ateityje imsis nesąžiningų veiksmų siekdami išvengti galimo sau nepalankaus teismo sprendimo vykdymo. O tai, pirmosios instancijos teismui konstatavus, kad ieškinys preliminariai pagrįstas, reiškia, kad nagrinėjamoje byloje yra nustatytas CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas atsakovams V. L. ir G. Z. taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą.

7022.

71Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, jog jeigu ieškovas atsakovais patraukė kelis asmenis ir įrodinėja jų solidariąją prievolę ieškovui bei prašo areštuoti atsakovų turtą ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui, teismas turi areštuoti ne kiekvieno atsakovo turtą atskirai ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui, o taikyti areštą atsakovų turtui bendrai, neviršijant ieškinio sumos, nes laikinosios apsaugos priemonės taikomos neviršijant bendros ieškinio sumos apskritai, o ne visa reikalavimo apimtimi kiekvienam iš solidariųjų skolininkų (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-949/2008; 2009 m. gegužės 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-532/2009; 2012 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1150/2012). Jei esant skolininkų daugetui, areštuojamas žymiai didesnės vertės nei ieškinio suma turtas, pažeidžiami ekonomiškumo ir proporcingumo principai (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1483/2013). Vadovaujantis nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo praktika, abiejų atsakovų, V. L. ir G. Z., ieškovės identifikuotas turtas areštuotinas bendrai 135 953,28 Eur sumai.

7223.

73Apeliacinės instancijos teismas papildomai pažymi, jog, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pagal naujausią ir aktualiausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką ieškinio sumos dydis gali būti tik vienas iš daugelio kriterijų, sprendžiant dėl kilsiančios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, tačiau vien jis negali būti vertinamas kaip pakankamas pagrindas nutarti dėl tokios grėsmės buvimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-157-464/2018; 2019 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-210-943/2019). Apeliacinės instancijos teismas vertino ieškinio sumą visų šioje byloje teisiškai reikšmingų aplinkybių kontekste, nenukrypdamas nuo minėtos Lietuvos apeliacinio teismo praktikos nagrinėjamu klausimu. Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad visi ieškovės argumentai, kuriais ieškinio sumos kriterijui suteikiama išskirtinė reikšmė, yra atmestini.

7424.

75Vadovaujantis anksčiau išdėstytais argumentais, skundžiama nutartis dalyje dėl ieškovės prašymo taikyti turto areštą atsakovų V. L. ir G. Z. turi būti pakeista ir ši ieškovės prašymo dalis turi būti patenkinta, areštuojant atsakovams V. L. ir G. Z. priklausantį nekilnojamąjį arba kilnojamąjį turtą, turtines teises ir/arba pinigines lėšas, esantį pas atsakovus arba pas trečiuosius asmenis, bendrai 135 953,28 Eur sumai (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

76Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

77Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 7 d. nutarties dalį dėl ieškovės UAB „Vėjo ratai“ prašymo taikyti areštą atsakovų V. L. ir G. Z. turtui pakeisti ir šioje dalyje ieškovės UAB „Vėjo ratai“ prašymą tenkinti – ieškovės reikalavimui užtikrinti areštuoti atsakovams V. L., asmens kodas (duomenys neskelbtini), ir G. Z., asmens kodas (duomenys neskelbtini), priklausantį (nurodomu eiliškumu) nekilnojamąjį arba kilnojamąjį turtą, turtines teises ir/arba pinigines lėšas, esantį pas atsakovus arba pas trečiuosius asmenis, bendrai 135 953,28 Eur sumai.

78Likusią Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 7 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Vėjo ratai“... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. 3.... 9. Atsakovai G. Z., V. L. ir R. L. pateikė atsiliepimus į ieškovės prašymą,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 7 d. nutartimi ieškovės UAB... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad ieškovė ieškinyje išdėstė faktines aplinkybes,... 15. 6.... 16. Kitas būtinas elementas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – grėsmė... 17. 7.... 18. Teismo vertinimu, ieškovė atsakovų nesąžiningumą grindžia tais pačiais... 19. 8.... 20. Teismas taip pat pažymėjo, jog R. L. pateikė į bylą laidavimą, kuriuo ji... 21. 9.... 22. Ginčo sutarčių, kurias prašoma pripažinti negaliojančiomis objektas yra... 23. 10.... 24. Todėl, teismo vertinimu, nors šiuo atveju nebūtų proporcinga taikyti... 25. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. 11.... 27. Ieškovė UAB „Vėjo ratai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 28. 11.1.... 29. Pirmosios prašytos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas... 30. 11.2.... 31. Ieškovė yra pareiškusi objektyviai didelį turtinį reikalavimą, o... 32. 11.3.... 33. Pažymima, jog faktinę grėsmę ieškinio pateikimo metu daugeliu atveju yra... 34. 11.4.... 35. Ieškovė ieškinyje nurodė, kokius nesąžiningus veiksmus jos atžvilgiu... 36. 11.5.... 37. Laidavime nurodyta, kad jis įsigalioja ieškovei per 5 dienas jį akceptavus... 38. 12.... 39. Atsakovai V. L. ir R. L. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti... 40. 12.1.... 41. Ieškovė turi įrodyti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo grėsmę. Tuo... 42. 12.2.... 43. Vien tų pačių argumentų ir įrodymų, kuriais grindžiamas ieškinys,... 44. 12.3.... 45. Vien ieškinio pateikimas ir jame didelės vertės reikalavimo nurodymas negali... 46. 12.4.... 47. Teismas teisingai konstatavo, kad vien didelė ieškinio suma pati savaime nei... 48. 12.5.... 49. Ieškovė turėjo galimybę akceptuoti laidavimą ir visiškai užtikrinti savo... 50. 13.... 51. Atsakovė G. Z. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė. Teismas... 52. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 53. 14.... 54. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 55. Dėl atskirojo skundo argumentų... 56. 15.... 57. Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė... 58. 16.... 59. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nors ieškovės pareikšti... 60. 17.... 61. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad jog pagal Lietuvos... 62. 18.... 63. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškiniu reikalauja iš atsakovų V. L. ir G. Z.... 64. 19.... 65. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad kai byloje yra reiškiami... 66. 20.... 67. Apeliacinės instancijos teismas su pirmosios instancijos teismo išvada... 68. 21.... 69. Šios nutarties 20 punkte nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą preliminariai... 70. 22.... 71. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, jog jeigu ieškovas atsakovais... 72. 23.... 73. Apeliacinės instancijos teismas papildomai pažymi, jog, kaip teisingai... 74. 24.... 75. Vadovaujantis anksčiau išdėstytais argumentais, skundžiama nutartis dalyje... 76. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 77. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 7 d. nutarties dalį dėl ieškovės... 78. Likusią Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 7 d. nutarties dalį palikti...