Byla 2K-358/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aldonos Rakauskienės, Gintaro Godos ir pranešėjo Valerijaus Čiučiulkos,

2kasacine rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. S. gynėjo advokato Jono Stankevičiaus kasacinį skundą dėl Kupiškio rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 23 d. nuosprendžio, kuriuo V. S. nuteistas pagal BK 281 straipsnio 6 dalį laisvės atėmimu ketveriems metams, bausmę atliekant atviroje kolonijoje. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3 dalimi, 68 straipsniu, V. S. taikyta baudžiamojo poveikio priemonė uždraudimas trejiems metams naudotis specialia teise – vairuoti kelių transporto priemones.

3Iš V. S. priteista: nukentėjusiajai S. K. 90 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, 1500 Lt turėtoms išlaidoms advokato paslaugoms apmokėti; valstybei 30 Lt proceso (pašto) išlaidų.

4Skundžiama ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 17 d. nutartis, kuria nuteistojo V. S. gynėjo advokato J. Stankevičiaus apeliacinis skundas atmestas.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Čiučiulkos pranešimą,

Nustatė

6V. S. nuteistas už tai, kad jis 2007 m. liepos 20 d., apie 23. 40 val., Kupiškio rajone, kelio Skapiškio geležinkelio stoties gyvenvietė - Pandėlys 3-iame kilometre, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tuo pažeisdamas Kelių eismo taisyklių (KET redakcija, galiojusi iki 2008-09-01) 68 punkte nurodytą reikalavimą, vairuodamas automobilį VW Golf, valstybinis numeris ( - ) nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, tuo sukeldamas pavojų kitų eismo dalyvių saugumui, nesuvaldė automobilio, išvažiavo į priešingos krypties eismui skirtą juostą bei susidūrė su priešinga kryptimi važiavusiu mopedu „APRILIA SR 50“, valstybinis numeris ( - ), kurį vairavo G. K., tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių (KET redakcija, galiojusi iki 2008-09-01) 53, 172 punktuose nurodytus reikalavimus. Dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų G. K. žuvo.

7Kasaciniame skunde nuteistojo V. S. gynėjas advokatas J. Stankevičius prašo panaikinti skundžiamus teismų sprendimus ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo. Savo prašymą gynėjas motyvuoja tuo, kad buvo pažeistos BPK 20 straipsnio nuostatos, nes įrodymai įvertinti neatlikus išsamaus bei nešališko visų bylos aplinkybių išnagrinėjimo, nepašalinti akivaizdūs prieštaravimai, visos abejonės dėl kaltumo įvertintos nuteistojo nenaudai. Kasatoriaus nuomone, teismas negalėjo remtis liudytojų: J. G., S. M. parodymais, nes jie duoti praėjus aštuoniems mėnesiams po įvykio, apklausos protokoluose taisytos datos, mažai tikėtina, kad įvykio aplinkybėmis (tamsiu paros metu) jie galėjo atpažinti mopedu važiuojantį vairuotoją, liudytojai apklausti po to, kai nukentėjusysis susipažino su 2008 m. sausio 16 d. specialisto išvada Nr. 11-2415(07), kurioje nurodyta, kad tyrimui pateiktoje medžiagoje nėra nustatyta, ar mopedas prieš eismo įvykį važiavo su įjungtomis šviesomis. Be minimos specialisto išvados gynėjas daro nurodą ir į mopedo apžiūros protokolus, tvirtindamas, kad atsižvelgiant į šiuose dokumentuose užfiksuotus duomenis nėra pagrindo teigti, jog dėl eismo įvykio kaltas vien tik V. S.. Iš gynėjo kasacinio skundo turinio seka, kad jis mano, jog dėl eismo įvykio kaltas ir žuvusysis, nes jis važiavo su nedegančiu priekiniu žibintu. Kasatoriaus nuomone, iš liudytojų T. R. ir D. T. parodymų, duotų apeliacinės instancijos teisme, galima daryti išvadą, kad V. S., pastebėjęs savo eismo juostoje neapšviestą kliūtį (stovinčius D. T. su draugu), vengdamas susidūrimo pasuko į kairę išvažiuodamas į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su be šviesų mopedu važiavusiu G. K. Be to, anot gynėjo, D. T. ir jo draugo parodymų patikrinimo vietoje metu būtų galima nustatyti autoįvykio kilimo priežastį ir V. S. kaltę. Kasatorius skunde pažymi, kad apžiūros metu mopedo šviesų jungtukas buvo neįjungtas, todėl neįrodžius, kad elektros srovė į mopedo žibinto lemputę buvo paduodama apeinant jungiklį, negalima tvirtinti, kad mopedo žibintas švietė.

8Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus prokuroras Regimantas Žukauskas atsiliepime prašo nuteistojo V. S. gynėjo advokato J. Stankevičiaus kasacinį skundą atmesti. Prokuroro nuomone, vertindami įrodymus teismai nepažeidė BPK 20 straipsnio reikalavimų, išvadas apie bylos aplinkybes padarė kruopščiai ir visapusiškai įvertinę nukentėjusiųjų bei liudytojų parodymus, eismo įvykio vietos ir eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių apžiūros metu užfiksuotus duomenis, specialistų išvadas. Šie įrodymai, kaip teigia prokuroras, gauti teisėtu būdu, papildo vienas kitą ir sudaro vientisą loginę įrodymų grandinę, kuri leido teismams padaryti išvadą, jog būtent nuteistojo V. S. padaryti grubūs KET reikalavimų pažeidimai – automobilio vairavimas esant sunkaus laipsnio girtumo būsenoje, žymus leistino važiavimo greičio viršijimas, buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios nuteistasis nesuvaldė automobilio, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su mopedu, kurį vairavo nepilnametis G. K.. Prokuroras atsiliepime pažymi, kad G. K. mirė nuo susidūrimo metu gautų sužalojimų, todėl tarp nuteistojo veiksmų ir atsiradusių padarinių yra tiesioginis priežastinis ryšys. Prokuroras nesutinka su kasacinio skundo teiginiais apie tai, kad teismai netinkamai įvertino liudytojų J. G. ir S. M. parodymus, nes jie buvo įvertinti sulyginus su kitais byloje esančiais įrodymais. Anot prokuroro, minimų liudytojų parodymų teisingumą patvirtina ne tik nukentėjusiųjų parodymai apie tai, kad jų sūnus išvažiavo mopedu su degančiomis šviesomis, bet ir apeliacinės instancijos teisme posėdyje apklausto tiesioginio įvykio liudytojo D. T. parodymai. Prokuroras mano, kad šio liudytojo parodymais netikėti teismas neturėjo pagrindo, juolab, kad jis buvo apklaustas gynybos iniciatyva. Tai, kad mopedas buvo techniškai tvarkingas, su veikiančiomis šviesomis, kaip atsiliepime nurodo prokuroras, patvirtina savaitę prieš eismo įvykį atliktos šios transporto priemonės techninės apžiūros bei po eismo įvykio atliktų apžiūrų metu gauti duomenys. Be to, prokuroras pažymi, kad iš apžiūras atlikusių liudytojų J. G., A. S. parodymų matyti, kad apžiūrėdami mopedą jie ne kartą keitė šviesos jungiklio padėtį, todėl 2008 m. rugpjūčio 12 d. apžiūros metu nustatytos aplinkybės nei paneigia, nei patvirtina nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymų, kad mopedas važiavo su degančiomis šviesomis. Atsiliepime prokuroras atkreipia dėmesį į tai, kad skunde nurodyta aplinkybė, jog V. S. į priešingą eismo juostą išvažiavo siekdamas apvažiuoti staiga atsiradusią kliūtį (neapšveistoje pakelėje stovinčius D. T. su draugu), neparemta bylos medžiaga, nes pagal bylos duomenis tokios aplinkybės nenustatytos. Todėl, prokuroro nuomone, jos nurodymas kasaciniame skunde vertintinas tik kai dar viena iš gynybinių versijų.

9Nukentėjusioji S. K. atsiliepime prašo nuteistojo V. S. gynėjo kasacinį skundą atmesti. Nukentėjusiosios nuomone, teismai tinkamai įvertino byloje surinktų įrodymų visetą ir padarė abejonių nekeliančias išvadas. Nukentėjusioji pažymi, kad apeliacinės instancijos teisme apklausto liudytojo D. T. parodymai patvirtino teismo nustatytas aplinkybes, kad būdamas labai sunkaus girtumo būsenos nuteistasis V. S. grubiai pažeidė KET reikalavimus, nevažiavo kiek galima arčiau dešinės kelio pusės, nemažino greičio ir nesustojo prieš artėjančią kitą transporto priemonę, bet ją taranavo. Nukentėjusioji atsiliepime teigia, kad kasacinio skundo argumentus apie aplinkybes, privertusias manevruoti, paneigia paties nuteistojo V. S. parodymai, nes jis nė karto neparodė, kad jam būtų reikėję aplenkti staiga atsiradusią kliūtį. Priešingai, jis tvirtino, kad važiavo visai nemanevruodamas. Nukentėjusiosios nuomone, kasatorius nepagrįstai kritikuoja liudytojų J. G., S. M. parodymus (kuriuos jie davė prisiekę teisme), nes teismas juos įvertino tinkamai, sugretinęs su kitais byloje surinktais įrodymais. Kasatoriaus papildomai nurodyti liudytojos T. R. parodymai, nukentėjusiosios nuomone, yra išvestiniai, o kiti parodymai šios liudytojos parodymų dėl kasatoriaus nurodomų aplinkybių nepatvirtina. Be to, nukentėjusioji teigia, kad kasacinio skundo motyvas, jog eismo įvykis galimai kilo dėl menamo jos sūnaus padaryto pažeidimo, t. y. priekinio mopedo žibinto neuždegimo yra nepagrįstas, neparemtas bylos duomenimis. Nukentėjusioji pažymi, kad teiginius dėl mopedo šviesų jungiklio padėties teismas motyvuotai aptarė.

10Kasacinis skundas atmestinas.

11Iš bylos duomenų matyti, kad priešingai nei skunde teigia kasatorius, pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, o įrodymus įvertino nepažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų, t. y. atsižvelgdamas į jų visetą. Byloje nustatyta, kad V. S. 2007 m. liepos 20 d., apie 23. 40 val., vairuodamas automobilį VW Golf pažeidė kelių eismo saugumo taisykles (pažeidė KET, galiojusių 2007-01-01 – 2008-04-09 53, 68, 172 punktų reikalavimus), nes vairavo automobilį būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, tuo sukeldamas pavojų kitų eismo dalyvių saugumui, nesuvaldė automobilio, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą bei susidūrė su ja priešpriešiais važiavusiu mopedu, kurį vairavo G. K. Dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų G. K. mirė. Taip V. S. sukėlė eismo įvykį, dėl kurio žuvo žmogus. Pagal nustatytas aplinkybes nuteistojo V. S. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 281 straipsnio 6 dalį, t. y. baudžiamasis įstatymas pritaikytas tinkamai. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad nuteistojo V. S. gynėjas kasaciniame skunde netvirtina, kad aptartas aplinkybes teismas nustatė netinkamai. Kasatorius teigia, kad liko neišsamiai ištirta aplinkybė, ar prieš eismo įvykį degė G. K. vairuojamo mopedo priekinis žibintas. Šis teiginys sudarė ir apeliacinio nuteistojo V. S. gynėjo skundo esmę. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad aptariamas kasatoriaus teiginys yra nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolo, skundžiamo teismo nuosprendžio turinys bei kita bylos medžiaga patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visus su šia aplinkybe susijusius įrodymus (tai įvykio vietos apžiūros, mopedo apžiūros duomenys, liudytojų parodymai) ir padarė išvadą, kad mopedo priekinis žibintas prieš autoįvykį buvo įjungtas. Šią aplinkybę papildomai tyrė ir apeliacinės instancijos teismas, apklausdamas gynybos nurodytus liudytojus. Tačiau ir po papildomo tyrimo teismo išvada, kad mopedo žibintas buvo įjungtas, nepasikeitė. Su tokia išvada kasatorius nesutinka ir savo skunde tvirtina, kad ji padaryta netinkamai įvertinus įrodymus: anot kasatoriaus, teismas nepagrįstai vienais įrodymais rėmėsi, o kitus atmetė. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pats įrodymų vertinimas nėra bylos kasacinio nagrinėjimo dalykas, nes BPK 376 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kasacinės instancijos teismas patikrina apskųstus nuosprendžius ir nutartis tik teisės taikymo aspektu. Tai reiškia, kad kasacinės instancijos teismas patikrina, ar nebuvo padaryta esminių BPK reikalavimų pažeidimų, o teismo išvadų pagrįstumas tikrinamas tik apeliacinio proceso metu. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad kasatorius neteisingai supranta ir jo ginčijamos aplinkybes įtaką jo ginamojo atsakomybei. Byloje nustatyta, kad transporto priemonių susidūrimas įvyko lygiame kelyje prie pat kairiojo (V. S. važiavimo kryptimi) važiuojamosios dalies krašto. Tai reiškia, kad G. K. vairuotas mopedas V. S. automobiliui nesudarė kliūties, o tuo pačiu aplinkybė, buvo ar nebuvo įjungtas to mopedo priekinis žibintas, su autoįvykiu priežastiniu ryšiu nėra susijusi. Todėl kasatorius skunde nepagrįstai tvirtina, kad dėl eismo įvykio gali būti kaltas ne vien tik V. S., kad dėl jo gali būti kaltas ir žuvusysis.

12Iš to, kas išdėstyta, išplaukia, kad keisti ar naikinti skundžiamus teismų sprendimus dėl nuteistojo V. S. gynėjo kasaciniame skunde nurodytų motyvų nėra pagrindo.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Nuteistojo V. S. gynėjo advokato Jono Stankevičiaus kasacinį skundą atmesti.