Byla e2S-563-614/2018
Dėl juridinio asmens organo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys 375–osios daugiabučių namų savininkų bendrijos nariai

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. S., P. Č., N. K., I. J., G. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 17 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovų A. S., P. Č., N. K., I. J. ir G. R. ieškinį atsakovei 375–ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai dėl juridinio asmens organo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys 375–osios daugiabučių namų savininkų bendrijos nariai.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui dėl juridinio asmens organo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, prašydami pripažinti negaliojančiu 375–osios daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – Bendrija) įgaliotinių susirinkime priimtą sprendimą dėl Bendrijos pirmininko išrinkimo.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –sustabdyti Bendrijos pirmininko A. B. įgaliojimus ir paskirti UAB „Namų ūkis“ laikinąja daugiabučių namų administratore iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; įpareigoti A. B. per 5 dienas nuo teismo nutarties priėmimo dienos perduoti laikinajai administratorei visą buhalteriją, antspaudą, raktus, dokumentus, susijusius su Bendrijos valdymu, ir įpareigoti laikinąją administratorę atlikti bendrijos veiklos reviziją.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. kovo 17 d. nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė, paskyrė trečiąjį asmenį J. I. trečiųjų asmenų, veikiančių ieškovų pusėje, įgaliotu asmeniu procesiniams dokumentams gauti.
 2. Teismas nurodė, kad ieškovai prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė aplinkybėmis, kad nėra išrinktos revizijos komisijos, dabartinis bendrijos primininkas išriktas neteisėtai, neperregistravo bendrijos įstatų įsigaliojus tam tikriems įstatymų pakeitimams, jis nešaukė kasmetinių susirinkimų, neatsiskaitė už savo veiklą nariams, nepateikė kasmetinių ūkinės-finansinės veiklos ataskaitų, neteikia bendrijos narių sąrašų, informacijos apie butų savininkus, panaudotas bendrijos lėšas, savavališkai nustatė sau darbo užmokestį. Todėl dabartinis bendrijos pirmininkas toliau gali daryti išvardytus pažeidimus, o ateityje gali tekti neteisėtus bendrijos pirmininko veiksmus ginčyti teisme.
 3. Teismas padarė išvadas, kad ieškovų prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka šios civilinės bylos nagrinėjimo ribų, nes prašomi pritaikyti veiksmai iš esmės atitinka CK 2.131 str. 1 d. 2 ir 7 p. nustatytas priemones, kurių teismas gali imtis išnagrinėjęs bylą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo. Pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje ieškovai pareiškė ieškinį dėl bendrijos įgaliotinių susirinkimo nutarimo perrinkti Bendrijos pirmininką naujai kadencijai pripažinimo negaliojančiu, bet ne dėl bendrijos veiklos tyrimo. Todėl ieškovų prašymą teismas atmetė kaip nepagrįstą.
 4. Teismas taip pat ieškovų prašymu paskyrė Bendrijos narę J. I. trečiųjų asmenų ieškovo pusėje įgaliotu asmeniu procesiniams dokumentams gauti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

9

 1. Ieškovai A. S., P. Č., N. K., I. J., G. R. padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 17 d. nutarties, kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti – sustabdyti Bendrijos pirmininko A. B. įgaliojimus, paskirti Bendrijai laikiną daugiabučių namų administratorę UAB „Namų ūkis“ iki teismo sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimo; įpareigoti Bendrijos primininką A. B. per 5 dienų nuo nutarties priėmimo dienos UAB „Namų ūkis“ perduoti visą buhalteriją, antspaudą, raktus ir kitus dokumentus, susijusius su Bendrijos valdymu bei įpareigoti laikinai paskirtą administratorių UAB „Namų ūkis“ atlikti Bendrijoje reviziją. Skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas galimai neįsigilino į esančią situaciją ir netinkamai suprato susiklosčiusias aplinkybes dėl 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininko A. B. įgaliojimų. Skundžiamoje nutartyje argumentavimas neatitinta teisingumo ir protingumo principų, o taip pat suformuotos teismų praktikos tokiu klausimu.
  2. Ieškovų, siekiančių, kad esamas Bendrijos pirmininkas nepadarytų Bendrijai žalos, prašomų laikinųjų apsaugos priemonių prevencinis pobūdis numatytas CPK 145 str. 12 punkte, t. y. kaip įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti. Todėl, ieškovų nuomone, šiuo atveju tai yra tinkamos laikinosios apsaugos priemonės pareikštam ieškinio reikalavimui užtikrinti. Taip pat šios priemonės prašomos siekiant išlaikyti status quo, nes yra akivaizdžių duomenų apie ieškinio pagrįstumą.
  3. Pažymi, kad Bendrijos nariai jau ne pirmą skundžia Bendrijos priimtus sprendimus dėl jų neteisėtumo ir prašo stabdyti neteisėtai išrinkto pirmininko įgaliojimus. Nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-1346-819/2016, apeliacinės instancijos teismas 2016 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-2503-392/2016 buvo sustabdęs Bendrijos pirmininko A. B. įgaliojimus iki civilinės bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme. Tačiau šių teismo įpareigojimų Bendrijos A. B. nesilaikė ir toliau ėjo Bendrijos pirmininko pareigas, priiminėjo Bendrijai nepalankius sprendimus be jokio balsavimo bei mokėjo sau atlyginimą iš Bendrijos narių mokamų įmokų.
 2. Atsakovas 375–ajai daugiabučių namų savininkų bendrija nesutiko su atskiruoju skundu ir prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skundžiama nutartis yra teisėta, motyvuota ir priimta pagrįstai, priimta ir surašyta laikantis civilinio proceso įstatymo nuostatų, įvertinus visas reikšmingas aplinkybes. Ieškovai skunde nenurodė pažeidimų, kuriuos, jų nuomone, būtų padaręs pirmosios instancijos teismas. Ieškovai nenurodė naujų argumentų ar aplinkybių, o tik atkartoja ieškinyje išdėstytus argumentus. Vien ta aplinkybė, kad teismas priėmė ieškovams nepalankią nutartį, negali būti pagrindu šią nutartį panaikinti.
  2. Pažymi, kad CPK 145 str. 1 d. 12 p. nurodyta laikinoji apsaugos priemonė yra susijusi tik su prevenciniu ieškiniu, kurį reglamentuoja CK 6.255 str. 1 d. Prevencinio ieškinio dalykas yra specifinis, todėl tokio ieškinio užtikrinimui galima prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, numatytas CPK 145 str. 1 d. 12 p., kaip prevencinio pobūdžio priemones. Šiuo atveju ieškovai nereiškia prevencinio ieškinio, jie ginčija juridinio asmens organo sprendimą ir prašo jį pripažinti negaliojančiu, todėl prašomos taikyti priemonės nėra susijusios su pareikštais reikalavimais.
  3. Ieškovai nepateikė aiškių argumentų ir įrodymų, kokius neteisėtus ir nuostolius sukeliančius veiksmus gali atlikti bendrijos pirmininkas, kokias nenaudingas sutartis gali sudaryti arba kokia žala gali kilti, be to, neginčija jokių sutarčių sudarymo ar vykdymo. Todėl ieškovų prašymas yra grindžiamas tik samprotavimais, nors prašoma taikyti specifinio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones.
  4. Pažymi, kad ieškovų ginčijamas sprendimas dėl bendrijos pirmininko išrinkimo, kaip juridinis faktas buvo užregistruotas dar 2016 m. liepos 20 d. Todėl byloje turės būti išspręstas ieškinio padavimo senaties termino klausimas, t. y. ar ieškinys iš viso paduotas pagrįstai.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė. Atskirasis skundas atmetamas.
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui dėl juridinio asmens organo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, prašydami pripažinti negaliojančiu Bendrijos įgaliotinių 2016 m. birželio 9 d. susirinkime priimtą sprendimą Bendrijos pirmininko išrinkimo iki 2018 m. birželio 9 d. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti Bendrijos pirmininko A. B. įgaliojimus ir paskirti UAB „Namų ūkis“ laikinąja daugiabučių namų administratore iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; įpareigoti A. B. per 5 dienas nuo teismo nutarties priėmimo dienos perduoti laikinajai administratorei visą buhalteriją, antspaudą, raktus, dokumentus, susijusius su Bendrijos valdymu, ir įpareigoti laikinąją administratorę atlikti bendrijos veiklos reviziją.
 3. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai priėmė skundžiamą nutartį dalyje, kurioje atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 4. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovai grindė aplinkybėmis, kad nėra išrinktos revizijos komisijos, dabartinis bendrijos primininkas išriktas neteisėtai, neperregistravo bendrijos įstatų įsigaliojus tam tikriems įstatymų pakeitimams, jis nešaukė kasmetinių susirinkimų, neatsiskaitė už savo veiklą nariams, nepateikė kasmetinių ūkinės–finansinės veiklos ataskaitų, neteikia bendrijos narių sąrašų, informacijos apie butų savininkus, panaudotas bendrijos lėšas, savavališkai nustatė sau darbo užmokestį, todėl dabartinis bendrijos pirmininkas toliau gali daryti šiuos pažeidimus, o ateityje gali tekti ieškovams ginčyti neteisėtus bendrijos pirmininko veiksmus teisme.
 5. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje padarė išvadas, kad ieškovų prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka šios civilinės bylos nagrinėjimo ribų, nes prašomi pritaikyti veiksmai iš esmės atitinka CK 2.131 str. 1 d. 2 ir 7 p. nustatytas priemones, kurių teismas gali imtis išnagrinėjęs bylą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo. Su pirmosios instancijos teismo pozicija apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka.
 6. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatliekamas įrodymų, susijusių su bylos esme, vertinimas, nepasisakoma dėl ginčo esmės, vertinamas tik prima facie ieškinio reikalavimų pagrįstumas. Teismas tik preliminariai nustato tikimybę, kad dėl pareikštų reikalavimų pateiktų įrodymų viseto pagrindu gali būti priimtas ginčo šaliai palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1350/2014, 2012-08-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012, 2012-04-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-364/2012, 2011-09-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011). Taigi pirmoji privaloma laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga, pateikus ieškinį, yra preliminarus jo pagrįstumas. Be to, teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra būtinos, gali realiai užtikrinti būsimo teismo sprendimo tinkamą įvykdymą, susijusios su pareikštais reikalavimais ir neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, apsaugodamas galimus reikalavimus, kurie byloje nebuvo pareikšti. netaikyti priemonių, kurios teismo sprendimo tinkamam įvykdymui užtikrinti nėra būtinos.
 7. Įvertinęs byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šioje proceso stadijoje nėra pagrindo teigti, kad ieškovo ieškinys yra prima facie pagrįstas ir galėtų būti tenkinamas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-4081-912/2017 ieškovų ieškinį atmetė, konstatavęs, jog ginčijamu 2016 m. birželio 9 d. susirinkimo nutarimu išrinktas A. B. Bendrijos pirmininku teisėtai. Nors šis sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, tačiau teismų praktikoje laikoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir/ar yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-601/2014, 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2233/2013, 2013 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-974/2013, 2013 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-868/2013, 2013 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-285/2013). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-4081-912/2017 iš esmės, priimdamas nepalankų ieškovams galutinį teismo sprendimą, darytina išvada, kad ieškovai tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimų. Taigi nesant pirminės laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 str. 1 d., nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį. Ši aplinkybė sudaro savarankišką ieškovų atskirojo skundo atmetimo teisinį pagrindą.
 8. Kita įstatyme įtvirtinta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – egzistuojanti grėsmė, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatyme neįtvirtintas kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, sąrašas. Ar taikyti ir kokia apimtimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones nustato teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus.
 9. Nagrinėjamoje byloje ieškovai pareiškė ieškinį dėl Bendrijos įgaliotinių 2016 m. birželio 9 d. susirinkimo nutarimo perrinkti Bendrijos pirmininką naujai kadencijai (iki 2018 m. birželio 9 d.) pripažinimo negaliojančiu. Ieškovas šiuo atveju prašo sustabdyti Bendrijos pirmininko A. B. įgaliojimus ir paskirti UAB „Namų ūkis“ laikinąja daugiabučių namų administratore iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; įpareigoti A. B. per 5 dienas nuo teismo nutarties priėmimo dienos perduoti laikinajai administratorei visą buhalteriją, antspaudą, raktus, dokumentus, susijusius su Bendrijos valdymu, ir įpareigoti laikinąją administratorę atlikti bendrijos veiklos reviziją. Pažymėtina, kad ieškovai, grįsdami savo prašymą taikyti CPK 145 str. 1 d. 12 p. numatytas laikinąsias apsaugos priemones (t. y. įpareigojimus atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti), nepateikė pagrįstų įrodymų, kad Bendrijos pirmininko atliekami veiksmai daro kokią nors žalą Bendrijai ar tokia žala gali tikėtinai atsirasti. 2016 m. birželio 9 d. susirinkimo metu Bendrijos pirmininko išrinkimo teisėtumas paaiškės tik įsiteisėjus pirmosios instancijos teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimui, o dėl A. B. atliekamų kitų galimai neteisėtų veiksmų (t. y. revizijos komisijos nesudarymo, Bendrijos įstatų neįregistravimo, kasmetinių susirinkimų neorganizavimo, neatsiskaitymo už savo veiklą ir Bendrijos lėšas Bendrijos nariams) ieškovai nepateikė jokių įrodymų (CPK 12, 178 str.). Todėl teismas negali taikyti laikinųjų apsaugos priemonių vadovaujantis vien ieškovų nepagrįsta įrodymais nuomone arba ankstesniais teismų sprendimais kitose bylose, kadangi teismas pagal CPK 144 str. 1 d. taiko laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgdamas tik į konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes.
 10. Taigi darytina išvada, kad ieškovai nepateikė įrodymų dėl teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės, o kitų pagrįstų aplinkybių, dėl kurių reikėtų tenkinti ieškovų prašymą, šiuo atveju nėra. Todėl, pirmosios instancijos teismas, netaikęs laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjamoje byloje, nepažeidė teisingumo, proporcingumo principų ir užtikrino ginčo šalių interesų pusiausvyrą.
 11. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2017 m. kovo 17 d. nutartis yra pagrįsta, todėl atskirasis skundas atmestinas ir skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai