Byla 1A-46-518/2019
Dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Lino Žukausko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Albino Bielskio, Ernestos Montvidienės, sekretoriaujant Rasai Maldanytei, Agatai Minkel, dalyvaujant prokurorams Gintarui Eidukevičiui, Daivai Skorupskaitei – Lisauskienei, Linai Beinarytei, nuteistiesiems D. B., G. G., G. M., gynėjams advokatams Marinai Laurinaitienei, Artūrui Baužai, specialistams Ž. L., G. A.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų G. G., G. M. bei nuteistosios D. B. ir jos gynėjos advokatės Marinos Laurinaitienės apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nuosprendžio, kuriuo:

3D. B. pripažinta kalta padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 1 dalyje, 223 straipsnio 1 dalyje, ir nuteista:

4- pagal BK 182 straipsnio 1 dalį 50 MGL (1 883 Eur) dydžio bauda;

5- pagal BK 223 straipsnio 1 dalį 40 MGL (1 506,40 Eur) dydžio bauda.

6Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos dalinio bausmių sudėjimo būdu ir D. B. paskirta galutinė subendrinta bausmė – 70 MGL (2 636,20 Eur) dydžio bauda.

7Taip pat nuosprendžiu D. B. išteisinta dėl kaltinimo pagal BK 246 straipsnio 2 dalį, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

8G. G. pripažinta kalta padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 223 straipsnio 1 dalyje (dvi nusikalstamos veikos), ir nuteista:

9- pagal BK 223 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos tvarkymo) 40 MGL (1 506,40 Eur) dydžio bauda;

10- pagal BK 223 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos tvarkymo) 30 MGL (1 129,80 Eur) dydžio bauda.

11Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos dalinio bausmių sudėjimo būdu ir G. G. paskirta galutinė subendrinta bausmė – 55 MGL (2 071,30 Eur) dydžio bauda.

12G. M. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalyje, 223 straipsnio 1 dalyje, ir nuteistas:

13- pagal BK 182 straipsnio 1 dalį 60 MGL (2 259,60 Eur) dydžio bauda;

14- pagal BK 223 straipsnio 1 dalį 40 MGL (1 506,40 Eur) dydžio bauda.

15Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir G. M. paskirta galutinė subendrinta bausmė – 80 MGL (3 012,80 Eur) dydžio bauda.

16Taip pat nuosprendžiu G. M. išteisintas dėl kaltinimo pagal BK 246 straipsnio 2 dalį, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

17V. Gl. civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas.

18Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

19I.

20Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė

211.

22D. B. nuteista už tai, kad:

231.1.

24turėdama tikslą apgaule savo, G. M. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų naudai įgyti svetimą turtą, dirbdama UAB „S“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), reg. ( - ), finansininkės pareigose ir žinodama, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) prokuristo G. M. bendrovės lėšomis apmokėta: 720,04 Lt (205,54 Eur) suma pagal 2008 m. kovo 26 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija KA Nr. 325637 iš R. P. firmos „R“ (duomenys pakeisti) nupirktai detalei nebuvo panaudota UAB „S” (duomenys pakeisti) automobiliams; 14 725,26 Lt (4 264,73 Eur) suma pagal 2008 m. balandžio 17 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija HS Nr. 10015133 iš UAB „H“ (duomenys pakeisti) nupirktai paslaugai nebuvo panaudota UAB „S“ (duomenys pakeisti) automobiliams; 2 815 Lt (815,28 Eur) suma pagal 2008 m. rugsėjo 10 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija RAT Nr. 0036117 iš G. D. IĮ „T“ (duomenys pakeisti) nupirktai prekei nebuvo panaudota UAB „S“ (duomenys pakeisti) automobiliams; 6 152,85 Lt (1 781,99 Eur) suma pagal 2010 m. rugpjūčio 11 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija INZ Nr. 0000774 iš „I“ (duomenys pakeisti) nupirktai prekei nebuvo panaudota UAB „S“ (duomenys pakeisti) automobiliams; 3 351,70 Lt (970,72 Eur) suma pagal 2011 m. vasario 26 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija GED Nr. 5022488 iš UAB „K“ (duomenys pakeisti) nupirktai paslaugai nebuvo panaudota UAB „S“ (duomenys pakeisti) automobiliams; 1 391,50 Lt (403,00 Eur) suma pagal 2011 m. birželio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija GED Nr. 5022804 iš UAB „K“ (duomenys pakeisti) nupirktai paslaugai nebuvo panaudota UAB „S“ (duomenys pakeisti) automobiliams, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, G. M. pateiktas PVM sąskaitas faktūras įrašė į bendrovės apskaitos registrus kaip bendrovei „S“ (duomenys pakeisti) suteiktas prekes ir paslaugas, tokiu būdu apgaule savo, G. M. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų naudai įsigijo svetimą UAB „S“ (duomenys pakeisti) priklausantį 29 156,35 Lt (8 444,26 Eur) vertės turtą ir UAB „S“ (duomenys pakeisti) padarė 29 156,35 Lt (8 444,26 Eur) turtinę žalą.

251.2.

26laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d. dirbdama UAB „M“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), reg. ( - ), vyriausiosios buhalterės pareigose ir pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad „Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas“, būdama atsakinga už UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterinių įrašų teisingumą, pagal PVM sąskaitas faktūras už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. priskaičiavo UAB „S“ (duomenys pakeisti) už paslaugas 333 898,18 Lt skolą, nors per tą patį laikotarpį UAB „S“ (duomenys pakeisti) sumokėjo grynais pinigais ir banko pervedimais 344 808,80 Lt, t. y. 10 910,62 Lt daugiau; UAB „M“ (duomenys pakeisti) 2011 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. sausio 31 d. inventorizavimo aktuose įrašė inventorizuotos transporto priemonės „MAN 26.533“ vertę 163 214,74 Lt, nors 2011 m. gegužės 24 d. ilgalaikio materialaus turto pajamavimo akte Nr. 2011071-01 buvo nurodyta minimo automobilio vertė 100 131,20 Lt, dėl ko nebuvo galimybės nustatyti automobilio vertės padidinimo 14 860,23 Lt, todėl UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterinė apskaita už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d. nėra tinkama, objektyvi ir palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 straipsnį „Reikalavimai apskaitos informacijai“, kuriame nurodyta, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“, taip aplaidžiai tvarkė UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „M“ (duomenys pakeisti) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

272.

28G. M. nuteistas už tai, kad:

292.1.

30turėdamas tikslą apgaule savo, D. B. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų naudai įgyti svetimą turtą, nuo 2004 m. gegužės 26 d. būdamas UAB „S“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), reg. ( - ), prokuristu ir žinodamas, kad: pagal 2008 m. kovo 26 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija KA Nr. 325637 iš R. P. firmos „R“ (duomenys pakeisti) nupirkta detalė nebuvo panaudota UAB „S“ (duomenys pakeisti) automobiliams, apmokėjo už ją 720,04 Lt (208,54 Eur) bendrovės lėšomis ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje D. B. įtraukti į UAB „S“ (duomenys pakeisti) apskaitos registrus; pagal 2008 m. balandžio 17 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija HS Nr. 10015133 iš UAB „H“ (duomenys pakeisti) nupirkta paslauga nebuvo panaudota UAB „S“ (duomenys pakeisti) automobiliams, apmokėjo už ją 14 725,26 Lt (4 264,73 Eur) bendrovės lėšomis ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje D. B. įtraukti į UAB „S“ (duomenys pakeisti) apskaitos registrus; pagal 2008 m. rugsėjo 10 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija RAT Nr. 0036117 iš G. D. IĮ „T“ (duomenys pakeisti) nupirkta prekė nebuvo panaudota UAB „S“ (duomenys pakeisti) automobiliams, apmokėjo už ją 2 815 Lt (815,28 Eur) bendrovės lėšomis ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje D. B. įtraukti į UAB „S“ (duomenys pakeisti) apskaitos registrus; pagal 2010 m. rugpjūčio 11 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija INZ Nr. 0000774 iš „I“ (duomenys pakeisti) nupirkta prekė nebuvo panaudota UAB „S“ (duomenys pakeisti) automobiliams, apmokėjo už ją 6 152,85 Lt (1 781,99 Eur) bendrovės lėšomis ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje D. B. įtraukti į UAB „S“ (duomenys pakeisti) apskaitos registrus; pagal 2011 m. vasario 26 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija GED Nr. 5022488 iš UAB „K“ (duomenys pakeisti) nupirkta paslauga nebuvo panaudota UAB „S“ (duomenys pakeisti) automobiliams, apmokėjo už ją 3 351,70 Lt (970,72 Eur) bendrovės lėšomis ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje D. B. įtraukti į UAB „S“ (duomenys pakeisti) apskaitos registrus; pagal 2011 m. birželio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija GED Nr. 5022804 iš UAB „K“ (duomenys pakeisti) nupirkta paslauga nebuvo panaudota UAB „S“ (duomenys pakeisti) automobiliams, apmokėjo už ją 1 391,50 Lt (403 Eur) bendrovės lėšomis ir šią PVM sąskaitą faktūrą pateikė ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje D. B. įtraukti į UAB „S“ (duomenys pakeisti) apskaitos registrus, tokiu būdu apgaule savo, D. B. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų naudai įsigijo svetimą UAB „S“ (duomenys pakeisti) 29 156,35 Lt (8 444,26 Eur) vertės turtą ir UAB „S“ (duomenys pakeisti) padarė 29 156,35 Lt (8 444,26 Eur) turtinę žalą.

312.2.

32laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 13 d. iki 2010 m. sausio 18 d. dirbdamas UAB „P“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), reg. ( - ), direktoriaus pareigose ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio 1 ir 2 dalis būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, bei nuo 2010 m. sausio 18 d. būdamas faktiniu UAB „P“ (duomenys pakeisti) vadovu ir turėdamas savo žinioje UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos dokumentus, neužtikrino, kad UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinė apskaita už 2009-2012 metus būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 straipsnį „Reikalavimai apskaitos informacijai“, kuriame nurodyta, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“; nenustatė UAB „P“ (duomenys pakeisti) apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarkos, kuri numatytų priemones, užtikrinančias dokumentų, saugumą, dėl ko nebuvo išsaugoti ir tyrimui pateikti: UAB „P“ (duomenys pakeisti) finansinės atskaitomybės už 2010-2011 m., pelno nuostolių ataskaitos, 2009-2011 m. balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščiai, ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos dokumentai, sandėlio apskaitos dokumentai, atsargų nurašymo aktai, gamybos savikainos apskaičiavimo, debitorių ir kreditorių registrai, skolų suderinimo aktai, kasos knygos, inventorizacijos aprašai, įsakymai, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas“ 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, 16 straipsnio „Apskaitos registrai“ 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“ ir 4 dalį, kurioje nurodyta, kad „Apskaitos registrai gali būti rašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Apskaitos duomenis kompiuterinėse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius“, 19 straipsnio „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka“ 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka“, 2 dalį, kurioje nurodyta, kad „Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“, Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 5 d. Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. 1-1115 10 straipsnio „Dokumentų valdymo organizavimas“ 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „Valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės veiklos dokumentai turi būti efektyviai valdomi ir prieinami jos pačios ir kitų asmenų poreikiams tenkinti, apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo, sunaikinimo. Už valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentų valdymo organizavimą teisės norminių aktų nustatyta tvarka atsako tos institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas ar kitas tos institucijos, įstaigos ar įmonės įgaliotas asmuo (toliau – vadovas)“, 12 straipsnio „Dokumentų saugojimas” 1 dalį, kurioje numatyta, kad „Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybės įgalioti asmenys, nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys privalo: 1) saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius; 2) išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės; <...>“, taip aplaidžiai tvarkė UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „P“ (duomenys pakeisti) veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 13 d. iki 2012 m. vasario 1 d.

333.

34G. G. nuteista už tai, kad:

353.1.

36laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 1 d. dirbdama uždarosios akcinės bendrovės „M“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), reg. ( - ), direktorės pareigose ir pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio 1 ir 2 dalis būdama atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą bei dokumentų išsaugojimą, nenustatė UAB „M“ (duomenys pakeisti) apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarkos, kuri numatytų priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, dėl ko nebuvo išsaugoti ir tyrimui pateikti: transporto priemonės „MAN 26.533“, už kurią 2011 m. gegužės 24 d. bendrovė „M“ (duomenys pakeisti) pervedė 29 000 Eur gavėjui ( - ), įsigijimo dokumentai; debitoriniai-kreditoriniai įsiskolinimai pagal įmones; 2008 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra MEG Nr. 3; 2008 m. balandžio 1 d. kreditinė sąskaita faktūra MEG Nr. 3; 2008 m. vasario 28 d. PVM sąskaita faktūra PM1591.2 855 Lt (247,83 Eur) sumai; 2008 m. kovo 4 d. PVM sąskaita faktūra PM1603 354 Lt (102,53 Eur) sumai; 2008 m. birželio 30 d. PVM sąskaita faktūra PM1759 354 Lt (102,53 Eur) sumai; 2008 m. lapkričio 5 d. PVM sąskaita faktūra PM1858 708 Lt (205,05 Eur) sumai; 2009 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra PM2046 1 134,08 Lt (328,45 Eur) sumai; 2009 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra PM2291 357 Lt (103,39 Eur) sumai; 2009 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra PM2292 357 Lt (103,39 Eur) sumai; 2009 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaita faktūra PM2548 726 Lt (210,26 Eur) sumai; 2010 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaita faktūra M3457 1 452,20 Lt (420,59 Eur) sumai; dokumentai, pagrindžiantys 2009 m. gruodžio 31 d. balansinėse sąskaitose 4431 ir 521 apskaitytų ūkinių operacijų turto perleidimo pajamas – 14 000,53 Lt (4 054,83 Eur) „( - )“; dokumentai, pagrindžiantys vadovo patvirtintą transporto priemonių remonto ir išlaikymo tvarką; degalų sunaudojimo suvestinės už laikotarpį nuo 2008 m. sausio – spalio mėnesių ir 2011 m. vasario – gruodžio mėnesių; kuro, esančio talpykloje, apskaitos žurnalai; dokumentai, nurodantys kokios detalės ir darbai buvo sunaudoti 2010 m. gruodžio 20 d. puspriekabei „STEEL“ 10 560,00 Lt sumai, 2010 m. gruodžio 15 d. automobiliui „MB ( - )“ 700,67 Lt (202,93 Eur) sumai, 2010 m. gruodžio 9 d. automobiliui „MB ( - )“ 2 782,19 Lt (805,78 Eur) sumai, 2010 m. gruodžio 2 d. automobiliui „MB ( - )“ 55,01 Lt (15,93 Eur) sumai, 2010 m. gruodžio 1 d. automobiliui „MB ( - )“ 12 510,00 Lt (3 631,05 Eur) sumai, 2010 m. lapkričio 30 d. automobiliui „Scania 124GB“ 24,79 Lt (7,18 Eur) sumai, 2010 m. lapkričio 23 d. automobiliui „Mitsubishi Lancer“ 584,05 Lt (169,15 Eur) sumai, 2010 m. lapkričio 3 d., automobilis nenurodytas, 128,10 Lt (37,10 Eur) sumai; kelionės lapai Serija BLBM nuo Nr. 538601 iki 538900; tuo pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 straipsnio „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka“ 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka“, 2 dalį, kurioje nurodyta, kad „patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“, 2004 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. IX-2084 12 straipsnio 1 punktą, kuriame numatyta, kad „Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybės įgalioti asmenys, nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys privalo: 1) saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius; 2) išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės“, Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtintų „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės 10.15 punktą, kuriame numatyta, kad „Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo dokumentų pavedimai, avanso apyskaitos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir kita), saugomi 10 metų, 10.19 punktą, kuriame numatyta, kad apskaitos registrai saugomi 10 metų, reikalavimus, taip aplaidžiai tvarkė UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, dėl ko nebuvo galima iš dalies nustatyti bendrovės turto, vertės, įsipareigojimų dydžio bei struktūros, nuosavo kapitalo dydžio už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d.

373.2.

38laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. lapkričio 15 d. dirbdama UAB „P“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), reg. ( - ), buhalterės pareigose ir pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad „už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas“, būdama atsakinga už UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinių įrašų teisingumą, 2011 m. vasario 22 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) avanso apyskaitoje apskaitė 62,51 Lt (18,10 Eur) išlaidas pagal dokumentą Nr. SPB1003770 už UAB „R“ (duomenys pakeisti) parduotą prekę – kablį F3 196 baltą, už kurią sumokėjo UAB „S“ (duomenys pakeisti) tiekėjas R. B., dėl ko nėra galimybės nustatyti, kodėl už UAB „P“ (duomenys pakeisti) parduotą prekę atsiskaitė UAB „S“ (duomenys pakeisti) tiekėjas R. B.; be to, UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje apskaitė D. V. įmonės 2011 m. rugpjūčio 12 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija DVĮ Nr. 0001710 už transporto paslaugas bendrai 6 413,00 Lt (1 857,33 Eur) sumai, kurias D. V. įmonė suteikė UAB „S“ (duomenys pakeisti), dėl ko UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinė apskaita už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. lapkričio 15 d. nėra tinkama, objektyvi ir palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams, tuo pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 straipsnį „Reikalavimai apskaitos informacijai“, kuriame nurodyta, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“, taip aplaidžiai tvarkė UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „P“ (duomenys pakeisti) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. lapkričio 15 d.

394.

40Be to, D. B. ir G. M. buvo kaltinami tuo, kad jie, veikdami bendrininkų grupe, D. B. dirbdama UAB „M“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), reg. ( - ), vyriausiosios buhalterės pareigose, o G. M. būdamas šios įmonės akcininkas, ir žinodami, kad 2012 m. liepos 24 d. Kauno rajono apylinkės teismo nutartimi yra areštuotas, 2012 m. rugpjūčio 8 d. turto aprašu aprašytas ir D. B. saugoti patikėtas UAB „M“ (duomenys pakeisti) priklausantis turtas: krovininis automobilis ,,VW MAN 10.150“, valst. Nr. ( - ) unikalus Nr. ( - ), 5 793,27 Eur (20 000 Lt) vertės, specialios paskirties priekaba ,,STEELMEC SVF 13.5-41.5“, valst. Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), 90 000 Lt (26 065,80 Eur) vertės, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje paslėpė minėtą areštuotą bendros 110 000 Lt (31 858,20 Eur) vertės turtą, į kurį nukreiptas išieškojimas, taip paslėpė aprašytą ir areštuotą didelės vertės turtą.

41II.

42Apeliacinių skundų argumentai

435.

44Nuteistoji D. B. ir jos gynėja advokatė Marina Laurinaitienė apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nuosprendžio dalį dėl D. B. pripažinimo kalta padarius BK 182 straipsnio 1 dalyje ir 223 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas veikas ir D. B. atžvilgiu priimti naują – išteisinamąjį nuosprendį.

455.1.

46Apeliaciniame skunde nurodoma, kad skundžiamas nuosprendis D. B. atžvilgiu yra neteisėtas ir nepagrįstas, pirmosios instancijos teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį D. B. atžvilgiu, netinkamai įvertino įrodymus, netinkamai pritaikė byloje baudžiamąjį įstatymą, nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių.

475.2.

48Skunde nesutinkama su teismo išvada, jog D. B. apgaule įgijo UAB „S“ (duomenys pakeisti) turtą. Cituojant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, teigiama, jog apgaulė yra esminis nusikalstamos veikos požymis, skiriantis ją nuo civilinio delikto, apgaulei taikomas esmingumo kriterijus, t. y. suklaidinimas turi turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui dėl turto perdavimo kitam asmeniui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-387/2009, 2K-538/2010, 2K-7-255/2012, 2K-161/2013, 2K-179/2013). Kaip papildomi taip pat taikytini kreditoriaus teisinės padėties pasunkinimo kriterijus (kai dėl skolininko veiksmų kreditoriaus galimybės atkurti pažeistas teises civilinėmis teisinėmis priemonėmis esmingai pasunkintos) bei nukentėjusiojo atidaus ir rūpestingo elgesio kriterijus. Vadovaujantis pastaruoju kriterijumi, naudojama apgaulė turi įveikti bent minimalų protingo nukentėjusiojo elgesio lygį. Nenustačius šių kriterijų, prioritetas teiktinas civilinėms teisių atkūrimo priemonėms (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-312/2013). Be to, svarbu nustatyti ne tik apgaulės faktą, bet ir kad kaltininkas, darydamas veiką, suvokė, jog jis apgaudinėja turto savininką ar kitą asmenį, galintį priimti sprendimą dėl turto, pranešdamas neteisingus duomenis, meluodamas, nutylėdamas ar iškraipydamas esmines aplinkybes, faktus ir pan., numatant, kad taip veikiant asmuo bus suklaidintas, ir taip norėjo įgyti svetimą turtą ar turtinę teisę (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-178/2014, 2K-589/2013, 2K-346/2012, 2K-133/2010, 2K-78/2009, 2K-7-198/2008, 2K-7-388/2007). Akcentuojamas ir baudžiamosios atsakomybės ultima ratio pobūdis, o būtent tai, kad tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teismų praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-409/2011, 2K-P-267/2011, 2K-P-183/2012, 2K-7-251/2013, 2K-7-262/2013). Tai dera ir su konstitucine jurisprudencija, jog sprendžiant, ar pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis, visuomenės poveikio priemonėmis ar pan.) (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimai).

495.3.

50Kaip nurodoma skunde, skundžiamame nuosprendyje nepagrįstai nurodyta, kad kaltinime nurodytos PVM sąskaitos-faktūros buvo apmokėtos prokuristo G. M., kadangi PVM sąskaitos-faktūros buvo apmokėtos iš bendrovės atsiskaitomosios sąskaitos per banką. Pastaroji aplinkybė konstatuota ir specialisto išvadoje. Teismo išvada, kad prekės ir paslaugos pagal kaltinime nurodytas PVM sąskaitas-faktūras buvo pirktos ne UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonėms, o UAB „M“ (duomenys pakeisti), yra neįrodyta. Kaip matyti iš bylos medžiagos, miškovežis MAN, valst. Nr. ( - ) kurio remontuotą hidraulinį cilindrą 2013 m. kovo 13 d. vykusioje apžiūroje apžiūrėjo G. Ga., priklausė ne UAB „S“ (duomenys pakeisti), o UAB „M“ (duomenys pakeisti). Todėl liudytojo G. Ga. parodymai, kad apžiūrėto miškovežio UAB „H“ (duomenys pakeisti) neremontavo, nepagrindžia pirmosios instancijos teismo išvadų. Priešingai, iš liudytojo G. Ga. parodymų galima spręsti, jog pagal PVM sąskaitą-faktūrą buvo remontuotas būtent UAB „S“ (duomenys pakeisti) miškovežis. Taip pat byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad D. B. apgaule įgijo UAB „S“ (duomenys pakeisti) pinigines lėšas, kaip ir nėra įrodymų, jog automobiliai, už kurių remontą sumokėjo UAB „S“ (duomenys pakeisti), priklausė D. B..

515.4.

52Teigiama, kad D. B. su UAB „S“ (duomenys pakeisti) siejo darbiniai teisiniai santykiai, todėl atlikdama finansininkės pareigas D. B. privalėjo UAB „S“ (duomenys pakeisti) išrašytas ir buhalterijai pateiktas PVM sąskaitas-faktūras įtraukti į bendrovės apskaitos registrus. PVM sąskaitų-faktūrų už transporto priemonių remontą gavimas ir įtraukimas į apskaitos registrus D. B. buvo įprasta veikla. Byloje nėra jokių įrodymų, kad D. B. neva žinojo, jog PVM sąskaitos-faktūros išrašytos už ne UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonių remontą. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) turėjo pakankamai didelį transporto priemonių parką, kurį aktualiu laikotarpiu sudarė apie 10 transporto priemonių ir kurias reikėjo dažnai remontuoti. Tuo labiau kad PVM sąskaitos-faktūros buvo pasirašytos UAB „S“ (duomenys pakeisti) darbuotojų R. B. ir G. M.. Pastarieji be kita ko parodė, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) turėjo MAN markės miškovežį, kurį remontuodavo UAB „H“ (duomenys pakeisti).

535.5.

54Be to, D. B. veikoje nenustatytas ne tik apgaulės panaudojimas ir svetimo turto užvaldymas, bet ji neturėjo ir tikslo užvaldyti turto savo ar kitų asmenų naudai. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių D. B. veikoje buvus tiesioginę tyčią. D. B. neįtikinėjo nei bendrovės direktoriaus P. M., nei prokuristo G. M. apmokėti pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Nors D. B. pripažinta kalta padariusi savo veiksmais turtinę žalą UAB „S“ (duomenys pakeisti), bet pastaroji byloje nėra pareiškusi civilinio ieškinio ir nepripažinta civiliniu ieškovu.

555.6.

56Skunde nesutinkama ir su tuo, kad D. B. aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą. Skundžiamame nuosprendyje nepagrįstai konstatuota, kad D. B., darydama užskaitas tarp UAB „M“ (duomenys pakeisti) ir UAB „S“ (duomenys pakeisti), pastarajai nepagrįstai priskaičiavo 10 910,62 Lt įsiskolinimą. Tai prieštarauja atlikus UAB „M“ (duomenys pakeisti) ūkinės-finansinės veiklos tyrimą surašytai 2017 m. gruodžio 22 d. specialisto išvadai Nr. 5-2/189/2017, kurioje buvo patvirtintas D. B. atliktų skolų-užskaitų tarp UAB „S“ (duomenys pakeisti) ir UAB „M“ (duomenys pakeisti) įrašų buhalterinėje apskaitoje teisingumas laikotarpyje nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. sausio 31 d. Todėl jokio nusikalstamo D. B. veikimo šiuo atveju nebuvo. Kaltinimo dalis dėl nepagrįstai 14 860,23 Lt padidintos automobilio MAN 26.533 valst. Nr. ( - ) 2011 m. apskaitytos vertės prieštarauja papildomai 2017 m. gruodžio 22 d. specialisto išvadai, kurioje nustatyta, kad iš papildomam tyrimui pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų tik 2011 m. rugsėjo 9 d. UAB „K“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaita-faktūra GED Nr. 5023042 už 43 416,96 Lt galėjo didinti transporto priemonės vertę, bet tyrimo metu taip ir nebuvo nustatyta, kodėl minėta transporto priemonė buvo apskaityta 19 666,58 Lt didesne nei įvedimo į eksploataciją verte. Taigi, pagal kaltinimą transporto priemonės apskaityta vertė buvo nepagrįstai padidinta 14 860,23 Lt suma, o specialisto išvadoje minima 19 666,58 Lt suma. Visgi, tikėtina, jog tyrimo metu transporto priemonės vertės padidėjimo priežasčių nebuvo galima nustatyti dėl to, kad specialistei nebuvo pateikti visi pirminiai buhalteriniai dokumentai. Tai, kad tyrimui buvo pateikti ne visi pirminiai buhalteriniai dokumentai, įrodo ir faktas, jog pati D. B. surado ir pateikė teismui papildomas PVM sąskaitas-faktūras.

575.7.

58Be to, baudžiamoji atsakomybė nėra numatyta už netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą apskirtai, asmuo pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tada, kai dėl įstatymų ir norminių aktų pažeidimų atsiranda nusikalstami padariniai, t. y. negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Net jei ir neatsirastų PVM sąskaitų-faktūrų, pateisinančių automobilio MAN apskaitytos 2011 m. vertės padidėjimą, tai savaime nereiškia, kad tokie padariniai nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kilo. Jeigu specialistė nustatė tikslų automobilio vertės nepagrįstą padidėjimą dėl to, kad šio automobilio remonto darbai, nurodyti D. B. pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose, buvo įtraukti ne į UAB „M“ (duomenys pakeisti) išlaidų registrą, o į turto vertės registrą (šio remonto suma padidėjo automobilio vertė), toks pažeidimas yra lengvai atstatomas buhalterinėje apskaitoje ir D. B. padaryta klaida savaime negali užtraukti baudžiamosios atsakomybės.

596.

60Nuteistasis G. M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nuosprendžio dalį dėl G. M. pripažinimo kaltu padarius BK 182 straipsnio 1 dalyje ir 223 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas veikas ir G. M. atžvilgiu priimti naują – išteisinamąjį nuosprendį.

616.1.

62Apeliaciniame skunde nurodoma, kad nuosprendis G. M. atžvilgiu yra nepagrįstas ir neteisėtas, pirmosios instancijos teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, netinkamai įvertino įrodymus, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, skundžiamame nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Taip pat G. M. apeliaciniame skunde, analogiškai kaip ir D. B. apeliaciniame skunde (5.2. punktas), cituojama teismų praktika dėl sukčiavimą kaip nusikaltimą nuo kitų veikų atskiriančių požymių (apgaulė, prievolės įvykdymo pasunkinimas), be to, akcentuojamas ir baudžiamosios atsakomybės ultima ratio pobūdis, todėl papildomai šie apeliacinio skundo argumentai nekartojami.

636.2.

64Atkreipiamas dėmesys į tai, kad priešingai nei konstatuota skundžiamame nuosprendyje, specialistų išvadoje nurodyta, kad visoms bendrovėms, kuriose buvo remontuojamos transporto priemonės pagal kaltinime nurodytas PVM sąskaitas-faktūras, buvo sumokėta iš UAB „S“ (duomenys pakeisti) atsiskaitomosios sąskaitos pavedimais per banką. Tai paneigia apygardos teismo išvadą, jog PVM sąskaitas-faktūras apmokėjo G. M., o paskui jas pateikė D. B. įtraukti į apskaitos registrus. Pažymima ir tai, kad G. M. su UAB „S“ (duomenys pakeisti) siejo darbo teisiniai santykiai, pagal savo pareigas G. M. visas sąskaitas privalėjo pateikti buhalterijai, kad jos būtų įtrauktos į buhalterinės apskaitos registrus, o D. B. savo ruožtu taip pat privalėdavo visas pateiktas PVM sąskaitas-faktūras įtraukti į buhalterinės apskaitos registrus.

656.3.

66Be to, visos nuosprendyje nurodytos PVM sąskaitos-faktūros buvo išrašytos UAB „S“ (duomenys pakeisti), kuri turėjo pakankamai didelį transporto priemonių parką ir tos transporto priemonės buvo pakankamai dažnai remontuojamos. Pagal bylos duomenis, bendrovėje aktualiu laikotarpiu buvo apie 10 transporto priemonių. Byloje nėra įrodymų, kad automobiliai, už kurių remontą išrašytas PVM sąskaitas-faktūras apmokėjo UAB „S“ (duomenys pakeisti), priklausė G. M. ar D. B.. Iš esmės byloje nebuvo nustatyta, už kokių automobilių remontą buvo išrašytos kaltinime nurodytos PVM sąskaitos-faktūros, todėl apygardos teismo išvada, jog buvo remontuotos ne UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonės, o UAB „M“ (duomenys pakeisti) transporto priemonės, yra nepagrįsta. Teisminio bylos nagrinėjimo metu liudytojas G. Ga. nurodė, kad dalyvaudamas miškovežio MAN, valst. Nr. ( - ) priklaususio UAB „M“ (duomenys pakeisti), apžiūroje patvirtino, jog šio automobilio UAB „H“ (duomenys pakeisti) neremontavo. Vadinasi pagal 2008 m. balandžio 17 d. PVM sąskaitą-faktūrą buvo remontuotas tik UAB „S“ (duomenys pakeisti) priklausantis MAN markės automobilis.

676.4.

68Apelianto teigimu, byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad G. M. apgaule įgijo turtą, G. M. net neturėjo tikslo užvaldyti UAB „S“ (duomenys pakeisti) turto savo ar kitų asmenų naudai, bylos duomenys nepatvirtina ir G. M. veikus tiesiogine tyčia. Teisme D. B. parodė, kad dėl apmokėjimų pagal PVM sąskaitas-faktūras sprendė tik direktorius P. M., D. B. tik nurodydavo reikalingus atlikti mokėjimus ir už ką tie mokėjimai, o P. M. patvirtindavo. G. M. neįtikinėjo bendrovės savininko ir direktoriaus P. M. sumokėti remonto bendrovėms lėšas už automobilių remontą. Kita vertus, nors G. M. su D. B. pripažinti kaltais savo veiksmais padarę turtinę žalą UAB „S“ (duomenys pakeisti), bet ši įmonė nepatraukta civiliniu ieškovu ir nereikalauja atlyginti tariamai padarytos žalos.

696.5.

70Skunde nesutinkama ir su G. M. pripažinimu kaltu dėl aplaidaus UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos tvarkymo. Teismo išvada, jog G. M. buvo faktinis UAB „P“ (duomenys pakeisti) vadovas, o R. Ku., R. Ž. ir D. S. buvo statytiniai direktoriai, kurie direktoriaus pareigų faktiškai neatliko, darbo užmokesčio už direktoriaus pareigas negavo ir tik vykdė G. M. nurodymus, yra nepagrįsta. Byloje nustatyta, kad 2009 m. liepos mėnesį vokietis P. M. atvyko į Lietuvą ir siekdamas gauti Europos Sąjungos finansavimą įkūrė dar įmonę („P“ (duomenys pakeisti)), kuriai vadovauti turėjo G. M., bet net iki 2010 metų vidurio įmonė faktiškai neveikė, tuo metu buvo tik ruošiami projekto dokumentai, iki tol nebuvo joje jokių apskaitos dokumentų, sutarčių, o kartu ir jų saugojimo tvarkos. Tuo laikotarpiu G. M. duodavo nurodymus darbuotojams tik todėl, kad vienintelis mokėjo vokiečių kalbą, tačiau iš esmės G. M. tik perduodavo P. M. nurodymus, kol 2010 m. sausio 13 d. atvykęs į Lietuvą P. M. pasakė, kad G. M. pagal įstatymą negali būti direktoriumi, nes dirbo pagal prokūrą kitoje P. M. įmonėje (UAB „S“ (duomenys pakeisti)), bei paskyrė kitą direktorių. Taigi, nuo 2010 m. sausio 13 d. G. M. nebebuvo nei faktinis, nei oficialus UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktorius.

716.6.

72Pažymima, kad veiką kvalifikuojant pagal BK 223 straipsnį privaloma nustatyti bent vieną iš šio baudžiamojo įstatymo dispozicijoje numatytų padarinių, t. y. kad dėl kaltininko veiksmų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Baudžiamasis įstatymas nenustato baudžiamosios atsakomybės už netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą apskritai. Be to, turi būti nustatytas konkretus pažeidimas ir kaip jis nulėmė konkrečių padarinių atsiradimą. Nepakanka vien tik deklaratyvaus teiginio, jog nebuvo išsaugoti apskaitos dokumentai ir dėl to negalima iš dalies nustatyti atitinkamo ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros už atitinkamą laikotarpį. Visgi nagrinėjamoje byloje apygardos teismas apsiribojo tik tokia bendro pobūdžio formuluote ir jokių pavojingų padarinių nesukonkretino.

736.7.

74Kita vertus, kadangi G. M. negali būti atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą tuo laikotarpiu, kai nebebuvo UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktoriumi, todėl byloje turėjo būti tiksliai nustatyta, kokie padariniai kilo būtent G. M. vadovavimo laikotarpiu, bet to taip pat nebuvo padaryta. Tuo labiau kad jokių padarinių kilti ir negalėjo, nes tuo metu jokių dokumentų įmonėje nebuvo, UAB „P“ (duomenys pakeisti) nevykdė jokios ūkinės finansinės veiklos.

756.8.

76Anot apelianto, byloje nebuvo įvertinta tai, kad pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 3 dalį ūkio subjektai, tvarkydami buhalterinę apskaitą, ūkines operacijas registruoja dvejybiniu įrašu, kas reiškia, kad ta pati ūkinė operacija įrašoma du kartus į skirtingus apskaitos registrus, todėl, nesant vieno apskaitos registro, ūkio subjekto duomenis nesunkiai galima nustatyti iš kitų apskaitos registrų. Tačiau nagrinėjamoje byloje specialistai ir teismas nepasitelkė kitų esamų apskaitos registrų, pagal kuriuos galima nustatyti nesamo registro duomenis ir, apsiriboję, kad nėra kažkurio apskaitos registro, nepagrįstai konstatavo, kad nėra galimybės iš dalies nustatyti UAB „P“ (duomenys pakeisti) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Nuteistojo manymu, toks buhalterinės apskaitos pažeidimas, kuris nurodytas nuosprendyje, negali būti traktuojamas kaip aplaidus apskaitos tvarkymas, nes, kaip jau buvo nurodyta aukščiau, vien buhalterinės apskaitos tvarkymas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, šiuo atveju bendrovė gali pati ištaisyti buhalterinės apskaitos klaidas.

777.

78Nuteistoji G. G. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nuosprendį, kuriuo ji pripažinta kalta padariusi dvi nusikalstamas veikas, numatytas BK 223 straipsnio 1 dalyje, ir priimti naują – išteisinamąjį nuosprendį.

797.1.

80Apeliaciniame skunde nurodoma, kad nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisėtas, pirmosios instancijos teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį G. G. atžvilgiu, netinkamai įvertino įrodymus, netinkamai pritaikė byloje baudžiamąjį įstatymą, teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių.

817.2.

82Skunde nesutinkama su apygardos teismo išvada, kad G. G., būdama UAB „M“ (duomenys pakeisti) direktore, nepakankamai domėjosi dokumentų laikymo vieta bei sąlygomis, neatliko veiksmų vykdant teisės aktais nustatytą buhalterinės dokumentacijos saugojimą, kurie užtikrintų, kad bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai būtų tinkamai saugomi, nebūtų sunaikinti, prarasti ir būtų išsaugoti per visą teisės aktų nustatytą laiką. Byloje nėra surinkta įrodymų, jog G. G. neužtikrino UAB „M“ (duomenys pakeisti) dokumentų išsaugojimo. Nurodoma, kad G. G. dirbo UAB „M“ (duomenys pakeisti) nuo 2007 m. lapkričio 26 d. iki 2011 m. spalio 5 d., nuo 2011 m. spalio 5 d. turėjo nedarbingumą ir įmonės veikloje nebedalyvavo dėl sveikatos problemų, po to išėjo į ilgalaikes vaiko priežiūros atostogas. Iki tol, kol G. G. dirbo UAB „M“ (duomenys pakeisti), buhalterinė apskaita buvo vedama tvarkingai, ji visada laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, niekas nereiškė jokių pretenzijų, mokesčių inspekcijai laiku buvo pateikiamos ataskaitos, dokumentai buvo archyvuojami ir saugomi, niekada nebuvo dingęs joks įmonės dokumentas, tuo labiau kad UAB „M“ (duomenys pakeisti) dėl savo vykdomos veiklos – transporto paslaugų teikimo pervežant medieną, medienos atliekas, pjuvenas – buvo nuolat tikrinama darbų saugos inspekcijos. Buhaltere dirbusi D. B. teisme taip pat patvirtino, jog dokumentai buvo laikomi tvarkingai bei G. G. išeinant į ilgalaikes vaiko auginimo atostogas tvarkingai perduoti. G. G., išeidama į ilgalaikes vaiko auginimo atostogas, pasirašė dokumentų priėmimo-perdavimo aktus, įgaliojimus, bet dėl praėjusio ilgo laiko tarpo nebeprisimena, kam buvo paskirta laikinai eiti direktoriaus pareigas. Iki G. G. išeinant į vaiko priežiūros atostogas, visi dokumentai tvarkingai suarchyvuoti buvo palikti įmonėje, sudėti ir saugomi lentynose, nei vienas dokumentas ar sąskaita nebuvo dingę. G. G. negali atsakyti už tai, kas vyko, kai ji turėjo nedarbingumą ar buvo vaiko priežiūros atostogose ir faktiškai įmonės veikloje nebedalyvavo.

837.3.

84Pažymima, kad kvalifikuojant veiką pagal BK 223 straipsnį privaloma nustatyti bent vieną iš šio baudžiamojo įstatymo dispozicijoje numatytų padarinių, t. y. kad dėl kaltininko veiksmų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Baudžiamasis įstatymas nenustato baudžiamosios atsakomybės už netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą apskritai. Nepakanka vien tik deklaratyvaus teiginio, kad neišsaugojus apskaitos dokumentų negalima iš dalies nustatyti atitinkamo ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros už atitinkamą laikotarpį. Turi būti konkrečiai nurodoma, kokius padarinius sukėlė kaltininko padaryta veika. Tačiau nagrinėjamoje byloje apygardos teismas pavojingų padarinių nesukonkretino, o tik apsiribojo bendromis įstatymo formuluotėmis.

857.4.

86Atkreipiamas dėmesys, kad nebuvo įvertinta tai, jog pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 3 dalį ūkio subjektai, tvarkydami buhalterinę apskaitą, ūkines operacijas registruoja dvejybiniu įrašu, kas reiškia, jog ta pati ūkinė operacija įrašoma du kartus į skirtingus apskaitos registrus, todėl, nesant vieno apskaitos registro, ūkio subjekto duomenis nesunkiai galima nustatyti iš kitų apskaitos registrų. Tačiau nagrinėjamoje byloje nebuvo atsižvelgta į kitus esamus apskaitos registrus, pagal kuriuos galima nustatyti nesamo registro duomenis, o buvo apsiribota tik tuo, kad nėra kažkurio apskaitos registro, taip nepagrįstai konstatuojant, jog nėra galimybės iš dalies nustatyti UAB „M“ (duomenys pakeisti) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

877.5.

88Taip pat nesutinkama su G. G. pripažinimu kalta dėl UAB „P“ (duomenys pakeisti) aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo. G. G. nurodo, kad savo darbą atliko tinkamai, laikydamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų norminių aktų reikalavimu, buhalterija buvo vedama tvarkingai, nebuvo jokių nusiskundimų, išeinant iš darbo viskas buvo perduota direktoriui ir akcininkui. UAB „P“ (duomenys pakeisti) dažnai tikrino mokesčių inspekcija, nuolat būdavo pateikiamos ataskaitos Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kurios jokių pretenzijų neturėjo. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad G. G. UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhaltere buvo paskirta akcininko P. M., kuris yra tiek UAB „P“ (duomenys pakeisti), tiek UAB „S“ (duomenys pakeisti) savininkas. Būtent P. M. priimdavo visus sprendimus ir duodavo nurodymus, su juo viskas buvo derinama, pati G. G. jokių finansinių sprendimų nepriimdavo.

897.6.

90Nuteistosios teigimu, tarp UAB „P“ (duomenys pakeisti) ir UAB „S“ (duomenys pakeisti) buvo susitarta UAB „P“ (duomenys pakeisti) avanso apyskaitoje apskaityti 62,51 Lt išlaidų, nors už prekę atsiskaitė UAB „S“ (duomenys pakeisti) tiekėjas R. B.. Dėl UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje apskaitytos D. V. įmonės PVM sąskaita-faktūra už transporto paslaugas 6 413 Lt sumai, kurias D. V. įmonė suteikė UAB „S“ (duomenys pakeisti), įvyko nesusipratimas, tai tėra klaida, o ne pažeidimas, užtraukiantis baudžiamąją atsakomybę. Šiuo atveju padarytą buhalterinės apskaitos klaidą ištaisyti gali pati bendrovė.

918.

92Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistieji G. G. ir G. M. bei jų gynėjas advokatas A. Bauža prašė nuteistųjų G. G. ir G. M. apeliacinius skundus tenkinti, nuteistoji D. B. ir jos gynėja advokatė M. Laurinaitienė prašė nuteistosios D. B. apeliacinį skundą tenkinti bei nuteistųjų atžvilgiu priimti išteisinamąjį nuosprendį, valstybinį kaltinimą palaikanti prokurorė prašė nuteistųjų apeliacinius skundus atmesti.

93III.

94Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

959.

96Apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.

9710.

98Byloje apeliacinių skundų dėl G. M. ir D. B. išteisinimo dėl kaltinimo pagal BK 246 straipsnio 2 dalį nėra gauta, esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų šioje bylos dalyje teisėjų kolegija nenustatė, todėl apeliacine tvarka baudžiamoji byla tikrinama tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

9911.

100Nuteistųjų G. G., G. M. ir D. B. apeliaciniuose skunduose nesutinkama su pirmosios instancijos teismo išvadomis bei prašoma G. G. išteisinti pagal BK 223 straipsnio 1 dalį (dėl dviejų nusikalstamų veikų), G. M. išteisinti pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 223 straipsnio 1 dalį, D. B. išteisinti pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 223 straipsnio 1 dalį, nes, anot apeliantų, jų veikose nėra jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų sudėčių objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių. Apeliantų teigimu, priimdamas skundžiamą nuosprendį pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktus duomenis, nepagrįstai nesivadovavo G. G., G. M. ir D. B. parodymais, o išvadas grindė prieštaringais liudytojų parodymais, specialistų išvadomis ir jas surašiusių specialisčių paaiškinimais, todėl teismo išvados prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms.

101Dėl aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo

10212.

103G. G., D. B. ir G. M. nuteisti pagal BK 223 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta atsakomybė už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą. G. G. nuteista kaip UAB „M“ (duomenys pakeisti) direktorė, o G. M. nuteistas kaip UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktorius už tai, kad neišsaugojo įmonių buhalterinės apskaitos dokumentų, taip pat G. G. nuteista kaip UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterė, o D. B. nuteista kaip UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterė už tai, kad neužtikrinusios buhalterinės apskaitos įrašų teisingumo aplaidžiai tvarkė įmonių buhalterinę apskaitą.

10413.

105Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus ir pirmosios instancijos teisme ištirtus įrodymus, taip pat bylą nagrinėjant apeliacine tvarka atlikusi papildomą įrodymų tyrimą, konstatuoja, kad su apeliaciniuose skunduose nurodytais teiginiais dėl nuteistųjų išteisinimo pagal BK 223 straipsnio 1 dalį galima sutikti tik iš dalies. Teisėjų kolegijos vertinimu, G. G. kaip UAB „M“ (duomenys pakeisti) direktorei ir G. M. kaip UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktoriui inkriminuotų nusikalstamų veikų aplinkybės buvo išnagrinėtos išsamiai ir nešališkai, įrodymai įvertinti nepažeidžiant BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų, šios G. G. ir G. M. inkriminuotos veikos pagrįstai pripažintos nusikalstamomis, nuteistųjų kaltė padarius nusikalstamas veikas įrodyta, veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 223 straipsnio 1 dalį. Tačiau vertindamas byloje surinktus įrodymus ir nustatytas faktines aplinkybes dėl G. G. kaip UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterei ir D. B. kaip UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterei inkriminuotų nusikalstamų veikų, numatytų BK 223 straipsnio 1 dalyje, pirmosios instancijos teismas padarė išvadas, prieštaraujančias faktinėms bylos aplinkybėms, dėl to nepagrįstai konstatavo G. G. ir D. B. veikose BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymius, ir netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

10614.

107BK 223 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už kelių alternatyvių veikų padarymą: 1) teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos netvarkymą, kai buvo privaloma tai daryti; 2) aplaidų teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymą; 3) buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimą įstatymų nustatytą laiką, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Buhalterinė apskaita baudžiamojo įstatymo prasme – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją, priimti ekonominius sprendimus ir (arba) sudaryti finansinę atsakomybę. Pagal teismų praktiką, aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų norminių aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, netinkamas vykdymas (pvz., nesurašomi, nesurenkami visi buhalterinės apskaitos dokumentai, nesudaromi ir netvarkomi apskaitos registrai, dokumentai ir registrai surašomi nesilaikant Buhalterinės apskaitos įstatymo ar kitų norminių aktų reikalavimų ir pan.), o buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimas – tai bet koks neatsargus jų praradimas anksčiau laiko, kuris šiems dokumentams saugoti nustatytas įstatymų, kai dokumentai prarandami dėl įstatymų nežinojimo ar neteisingo jų suvokimo, arba netinkamo apskaitos dokumentų saugojimo. Baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad asmuo būtų padaręs bet kurią iš nurodytų veikų. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio nuostatas asmens turtas – tai materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės, kurias valdo ir naudoja ir (arba) kuriomis disponuoja ūkio subjektas ir kurias naudojant tikimasi gauti ekonominės naudos; asmens nuosavas kapitalas – subjekto turto dalis, likusi iš viso turto atėmus visus įsipareigojimus kreditoriams; asmens įsipareigojimai – tai skoliniai įsipareigojimai kreditoriams, skolų apimtis, mastas, jų pobūdis, kreditorių tinklas ir pan.; įsipareigojimų struktūra – informacija apie kreditorius, t. y. kokiems asmenims skolininkas yra įsipareigojęs. Aptariamo nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai veika sukelia bent vieną iš šiame BK straipsnyje numatytų padarinių – negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

10815.

109Aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo subjektas yra specialusis. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 10 ir 11 straipsnius ūkio subjekto buhalterinę apskaitą tvarko ir už buhalterinių įrašų teisingumą atsako arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – tais atvejais, kai ūkio subjektas turi savarankišką apskaitos tarnybą, arba buhalterinių ir audito, konsultacinių įmonių specialistai – tais atvejais, kai ūkio subjekto buhalterinė apskaita tvarkoma pagal sutartis su tomis buhalterinėmis, audito ar konsultacinėmis įmonėmis, arba minėto įstatymo 10 straipsnyje numatytais atvejais pats įmonės savininkas (individualios įmonės atveju), ūkininkas (ūkininko ūkio atveju), gyventojas (individualios veiklos atveju). Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnį ūkio subjekto vadovas atsako už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka. Realizuoti šią atsakomybę jis paprastai privalo priimdamas įsakymą dėl įmonės buhalterinės apskaitos organizavimo įmonėje bei apskaitos dokumentų išsaugojimo.

11016.

111Tiek G. G., tiek G. M. savo kaltės dėl jiems kaip UAB „M“ (duomenys pakeisti) ir UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktoriams inkriminuotos nusikalstamos veikos nepripažino.

11216.1.

113G. G. parodė, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. dirbo UAB „M“ (duomenys pakeisti) direktore, buhalterė buvo D. B., 2011 m. rugsėjo mėnesį turėjo nedarbingumą, nes laukėsi dukters, nuo to laiko įmonės veikloje nebedalyvavo ir nieko negali pasakyti apie įmonės veiklą, po to išėjo vaiko priežiūros atostogų. Kaip paaiškino nuteistoji, kol dirbo direktore jai atrodė, kad buhalterinė apskaita vedama tvarkingai, laikantis teisės aktų reikalavimų, kiek atsimena, su D. B., kuri dirbo buhaltere, kalbėdavosi apie dokumentų saugojimą, minėjo 10 metų terminą, nors nebuvo surašytas atskiras dokumentas, bet dokumentai buvo saugojami, dedami į segtuvus. Nuteistosios manymu, įmonė nebuvo tokia didelė, kad reikėtų vidinių teisės aktų dėl dokumentų saugojimo. G. G. tvirtino, kad visi kaltinime nurodyti dokumentai iki jos nedarbingumo buvo sudėti lentynose. Nuteistoji nurodė, kad jai esant nedarbingume laikinai direktoriaus pareigas ėjo D. B., o išėjus vaiko priežiūros atostogų buvo paskirtas naujas direktorius, prieš nedarbingumą jokių dokumentų niekam neperdavė, tik vėliau išeinant vaiko priežiūros atostogų buvo surašyti dokumentų perdavimo aktai, jokios pretenzijos dėl dokumentų neperdavimo nebuvo reikštos.

11416.2.

115G. M. parodė, kad dirbo UAB „S“ (duomenys pakeisti) technikos direktoriumi, jam buvo suteikta prokūra, šios įmonės akcininkas buvo P. M., kuris siekdamas gauti Europos Sąjungos paramą įkūrė UAB „P“ (duomenys pakeisti) bei paskyrė G. M. šios įmonės direktoriumi, tačiau vėliau buvo pranešta, kad G. M. pagal teisės aktų reikalavimus negali būti direktoriumi, tada P. M. nuėjo į gamybos cechą ir išsirinkęs vieną iš darbuotojų paskyrė jį direktoriumi. Kaip paaiškino nuteistasis, jo vadovavimo laikotarpiu UAB „P“ (duomenys pakeisti) veiklos nevykdė, tuo metu buvo rengiamas projektas Europos Sąjungos paramai gauti, reali veikla prasidėjo 2010 m. pavasarį, kai jis jau nebebuvo direktoriumi, kadangi įmonei nevykdant veiklos praktiškai jokių buhalterinės apskaitos dokumentų nebuvo, todėl jis ir nenustatė dokumentų saugojimo tvarkos.

11617.

117Nors nuteistieji G. G. ir G. M. savo kaltės nepripažino, bet jų parodymus paneigia, o kartu ir kaltę patvirtina, byloje apklaustų liudytojų parodymai, UAB „M“ (duomenys pakeisti) ir UAB „P“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu bylai reikšmingų duomenų visumos vertinimo pasėkoje padarytos išvados bei specialistės paaiškinimai.

11817.1.

119Paprastai teismo išvada dėl to, ar kilo baudžiamajame įstatyme numatyti padariniai, bylose, susijusiose su apgaulingu ar aplaidžiu buhalterinės apskaitos tvarkymu, yra grindžiama specialisto išvadomis, revizijos ar patikrinimo aktais, o prireikus gali būti skiriama ekspertizė. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegijai nekyla abejonių dėl buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir dėl to kilusių padarinių nustatymo pagrįstumo.

12017.2.

121Atlikus UAB „M“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą surašytoje 2012 m. rugpjūčio 31 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/159 (3 t., b. l. 50-75) nustatyta, kad:

122- išanalizavus duomenis apie UAB „M“ (duomenys pakeisti) 2008-2012 metais inventorizuotas transporto priemones, nerastas dokumentas, kurio pagrindu buvo įsigyta transporto priemonė „MAN 26.533“, valst. Nr. ( - ) į eksploataciją įvesta 2011 m. gegužės 24 d., ir už kurią 2011 m. gegužės 24 d. buvo pervesta 29 000 Eur (100 131,20 Lt) „( - )“;

123- tiriant UAB „M“ (duomenys pakeisti) ir UAB „S“ (duomenys pakeisti) tarpusavio atsiskaitymus nebuvo galima nustatyti, kokiu pagrindu inventorizavimo apraše nurodyti įsiskolinimai, nes nebuvo pateikti debitoriniai – kreditoriniai įsiskolinimai pagal įmones, dėl to iš dalies negalima nustatyti UAB „M“ (duomenys pakeisti) įsiskolinimų struktūros;

124- balansinėse sąskaitose 2411 ir 5005 apskaityta 2008 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra MEG Nr. 3, pagal kurią UAB „S“ (duomenys pakeisti) atvaizduotas pardavimas, 2008 m. balandžio 1 d. apskaityta PVM sąskaita faktūra MEG Nr. 3, kuri atvaizduoja 2008 m. kovo 31 d. PVM sąskaitos faktūros anuliavimą, tačiau tyrimo metu nebuvo pateikta nei 2008 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra MEG Nr. 3, nei 2008 m. balandžio 1 d. kreditinė sąskaita faktūra MEG Nr. 3, dėl to nebuvo galima nustatyti, ar buvo išrašyta 2008 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra ir kokių dokumentų pagrindu ji buvo anuliuota;

125- balansinėse sąskaitose 4412 ir 6110 apskaitytos UAB „S“ (duomenys pakeisti) išrašytos PVM sąskaitos faktūros: 2008 m. vasario 28 d. Nr. PM1591 2 855 Lt sumai, 2008 m. kovo 4 d. Nr. PM1603 354 Lt sumai, 2008 m. birželio 30 d. Nr. PM1759 354 Lt sumai, 2008 m. lapkričio 5 d. Nr. PM1858 708 Lt sumai, 2009 m. kovo 31 d. Nr. PM2046 1 134,08 Lt sumai, 2009 m. liepos 31 d. Nr. PM2291 357 Lt sumai, 2009 m. liepos 31 d. Nr. PM2292 357 Lt sumai, 2009 m. gruodžio 31 d. Nr. PM2548 726 Lt sumai, 2010 m. gruodžio 31 d. Nr. M3457 1 452,20 Lt sumai, bet tyrimui minėtos PVM sąskaitos – faktūros nepateiktos, todėl negalima nustatyti už kokias paslaugas ar prekes jos išrašytos;

126- 2009 m. gruodžio 31 d. balansinėse sąskaitose 4431 ir 521 apskaitytos ūkinės operacijos apskaitytos kaip ilgalaikio turto perleidimo pajamos – 14 000,53 Lt „( - )“, bet tyrimui nepateikti dokumentai, kurių pagrindu buvo padaryti šie įrašai;

127- tyrimui nepateikta vadovo patvirtinta transporto priemonių remonto ir išlaikymo tvarka, degalų sunaudojimo suvestinės už 2008 m. sausio – spalio mėnesius, 2011 m. vasario – gruodžio mėnesius, nepateikti dokumentai, kokioje talpykloje buvo sandėliuojamas nupirktas ir neužpiltas į automobilius kuras, nepateikti kuro, esančio talpykloje, apskaitos žurnalai, dėl to negalima patikrinti degalų sunaudojimo;

128- pagal tyrimui pateiktus materialinių vertybių nurašymo aktus į sąnaudas buvo nurašytos eksploatacijos ir remonto išlaidos 2010 m. gruodžio 20 d. puspriekabei „STEEL“ 10 560,00 Lt sumai, 2010 m. gruodžio 15 d. automobiliui „MB ( - )“ 700,67 Lt sumai, 2010 m. gruodžio 9 d. automobiliui „MB ( - )“ 2 782,19 Lt sumai, 2010 m. gruodžio 2 d. automobiliui „MB ( - )“ 55,01 Lt sumai, 2010 m. gruodžio 1 d. automobiliui „MB ( - )“ 12 510,00 Lt sumai, 2010 m. lapkričio 30 d. automobiliui „Scania 124GB“ 24,79 Lt sumai, 2010 m. lapkričio 23 d. automobiliui „Mitsubishi Lancer“ 584,05 Lt sumai, 2010 m. lapkričio 3 d., automobilis nenurodytas, 128,10 Lt sumai, tačiau nebuvo pateikti dokumentai, nurodantys kokios detalės ir darbai buvo sunaudoti kiekvienu atveju.

129Atsižvelgiant į nurodytus aplinkybes, specialisto išvadoje konstatuota, jog dėl to iš dalies negalima nustatyti UAB „M“ (duomenys pakeisti) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

13017.3.

1312012 m. lapkričio 30 d. papildomoje specialisto išvadoje Nr. 5-2/218 konstatuota, jog dėl pateiktų papildomų buhalterinės apskaitos dokumentų pirminės specialisto išvados esmė nesikeičia (4 t., b. l. 59-66). Papildomoje specialisto išvadoje nurodyta, kad tyrimui buvo pateikta 2011 m. gegužės 24 d. „( - )“ sąskaita Nr. 2011071, pagal kurią UAB „M“ (duomenys pakeisti) buvo parduota transporto priemonė „MAN 26.533“ už 29 000 Eur, bet pagal bylos duomenis pirmasis transporto priemonės savininkas Lietuvoje buvo UAB „( - )“, todėl nesant transporto priemonės pirkimo pardavimo sutarties bei priėmimo perdavimo akto, negalima nustatyti, iš ko UAB „M“ (duomenys pakeisti) įsigijo transporto priemonę. Taip pat papildomoje specialisto išvadoje nurodyta, kad UAB „M“ (duomenys pakeisti) nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d. nebuvo įregistravusi kuro talpyklos, o pagal tyrimui pateiktus dokumentus negalima nustatyti, kur buvo sandėliuojamas kuras. Nors kuro sunaudojimą buvo bandoma paaiškinti surašytais krovinių gabenimo važtaraščiais, bet tyrimui nebuvo pateikti kelionės lapai Serija BLBM nuo Nr. 538601 iki 538900, todėl negalima nustatyti, koks atstumas buvo nuvažiuojamas važtaraščiuose nurodytu maršrutu, taip pat nėra galimybės nustatyti, ar degalų ataskaitose nurodyti transporto priemonių nuvažiuoti kilometrai buvo nuvažiuoti atliekant sąskaitose faktūrose nurodytas transporto paslaugas.

13217.4.

133Ikiteisminio tyrimo metu dar kartą papildomai pateikus UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos dokumentus, buvo surašyta 2014 m. gegužės 16 d. papildoma specialisto išvada Nr. 5-2/88 (4 t., b. l. 174-181). Papildomo tyrimo metu nustatyta, kad pateiktose transporto priemonių remonto bei transporto priemonių prekių (detalių ir kt.) įsigijimo PVM sąskaitose faktūrose nenurodyta, kokia transporto priemonė remontuota ir kokiai transporto priemonei tinkamos įsigytos prekės, todėl nėra galimybės sutikrinti nurašymo aktų teisingumo ir nustatyti kokioms konkrečiai transporto priemonėms buvo įsigytos prekės ar atlikti remonto darbai. Vėlgi konstatuota, kad dėl nepateiktų debitorinių – kreditorinių įsiskolinimų pagal įmones nėra galimybės nustatyti, kokį tarpusavio atsiskaitymo likutį turėjo UAB „S“ (duomenys pakeisti) tiriamojo laikotarpio pradžiai, kokių dokumentų pagrindu inventorizavimo apraše Nr. 15 įrašytas UAB „S“ (duomenys pakeisti) įsiskolinimas, nepateiktos buhalterinės pažymos, kurių pagrindu taisyti buhalterinės apskaitos įrašai. Atlikus tyrimą padaryta išvada, kad iš dalies negalima nustatyti UAB „M“ (duomenys pakeisti) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

13417.5.

135Atlikus UAB „P“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą surašytoje 2013 m. balandžio 6 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/70 konstatuota, kad tyrimui nebuvo pateikta: UAB „P“ (duomenys pakeisti) finansinės atskaitomybės už 2010, 2011 metus, pelno (nuostolių) ataskaitos, 2009-2011 metų balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščiai, ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos dokumentai, sandėlio apskaitos dokumentai, atsargų nurašymo aktai, gamybos savikainos apskaičiavimo, debitorių ir kreditorių registrai, kasos knyga, inventorizacijos aprašai 2009 m. gruodžio 31 d., 2010 m. gruodžio 31 d., 2011 m. gruodžio 31 d. būklei, įsakymai, dėl to negalima nustatyti UAB „P“ (duomenys pakeisti) veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros (7 t., b. l. 47-62). Specialisto išvadoje detalizuota, kad dėl nepateiktų finansinės atskaitomybės už 2010-2011 metus, 2009-2011 metų pelno (nuostolių) ataskaitos, gamybos savikainos apskaičiavimo negalima nustatyti įmonės veiklos rezultatų, dėl nepateiktų ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos dokumentų, sandėlio apskaitos dokumentų, atsargų nurašymo aktų, gamybos savikainos apskaičiavimo, debitorių ir kreditorių registrų, skolų suderinimo aktų, balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių, kasos knygos negalima nustatyti įmonės turto, dėl nepateiktų finansinės atskaitomybės už 2010-2011 metus, balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių, ilgalaikio turto apskaitos dokumentų, inventorizacijos aprašų, kasos knygos negalima nustatyti nuosavo kapitalo, taip pat negalima nustatyti įsipareigojimų dydžio ir struktūros dėl nepateiktų finansinės atskaitomybės, 2009-2011 metų balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių, skolų suderinimo aktų, debitorių ir kreditorių registrų, kasos knygos.

13617.6.

137Ikiteisminio tyrimo metu įvertinus papildomai pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus surašytoje 2014 m. vasario 5 d. papildomoje specialisto išvadoje Nr. 5-2/20 nurodyta, kad nors tyrimui ir buvo pateikta 2009 m. finansinė atskaitomybė, bet nepateikti 2009 m. buhalterinės apskaitos sintetiniai ir analitiniai registrai, kurių nepateikus nėra galimybės nustatyti, ar teisingi duomenys įrašyti į balansą, padaryta išvada, kad dėl papildomai pateiktų dokumentų nesikeičia pirminės specialisto išvados esmė – iš dalies negalima nustatyti UAB „P“ (duomenys pakeisti) turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 13 d. iki 2012 m. vasario 1 d. (7 t., b. l. 112-120). 2015 m. sausio 22 d. papildomoje specialisto išvadoje Nr. 5-2/15 konstatuota, kad pirminės ir papildomos specialisto išvadų esmė nesikeičia ir dėl nepateiktų anksčiau minėtų buhalterinės apskaitos dokumentų iš dalies negalima nustatyti UAB „P“ (duomenys pakeisti) veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros tiriamuoju laikotarpiu (7 t., b. l. 141-150).

13817.7.

139Teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti specialisto išvadų dalies dėl tyrimui nepateiktų UAB „M“ (duomenys pakeisti) ir UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos dokumentų ir dėl to kilusių padarinių teisingumu ir pagrįstumu. Byloje nėra duomenų, kurie paneigtų specialisto išvadas, jokių objektyvių duomenų, kurie leistų abejoti specialisto išvadų teisingumu, nėra nurodyta ir apeliaciniuose skunduose bei nebuvo pateikta bylą nagrinėjant apeliacine tvarka. UAB „M“ (duomenys pakeisti) ir UAB „P“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimus atlikusi specialistė Ž. L. tiek pirmosios instancijos teisme, tiek bylą nagrinėjant apeliacine tvarka surašytas išvadas patvirtino. Nors byloje buvo teikiami papildomi buhalterinės apskaitos dokumentai, tačiau nei G. G., nei G. M. inkriminuotų veikų aprašymuose nurodyti dokumentai nebuvo pateikti. Dėl vis papildomai pateikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų baudžiamojo proceso metu net kelis kartus buvo atliekami papildomi įmonių ūkinės finansinės veiklos tyrimai, kas neleidžia abejoti atliktų tyrimų išsamumu.

14017.8.

141Byloje apklaustų liudytojų parodymai paneigia nuteistųjų teiginius dėl neva ne visų tyrimui perduotų dokumentų. Kaip liudytoja apklausta A. S. parodė, kad jos vadovaujama UAB „C“ (duomenys pakeisti) nuo 2012 m. sausio 1 d. pradėjo tvarkyti UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo kreipėsi P. M., iš UAB „P“ (duomenys pakeisti) pasiėmė visus buvusius dokumentus, buvo perduoti tik pirminės apskaitos dokumentai, apyvartos žiniaraščių nerado, nebuvo kasos knygos, dokumentus perdavė tuometinis UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktorius D. S.. Liudytoja patikino, visus turėtus UAB „P“ (duomenys pakeisti) dokumentus perdavusi ikiteisminiam tyrimui. K. P. parodė, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) buvo įdarbinta 2011 m. gruodžio mėnesį, tose pačiose patalpose veikė ir UAB „P“ (duomenys pakeisti), nors ji ir nedirbo pastarojoje įmonėje, bet dalyvavo perduodant visus UAB „P“ (duomenys pakeisti) dokumentus buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei, perduodant dokumentus dalyvavo ir D. S. kaip UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktorius, bet jis nežinojo, kokie tai dokumentai. D. S. patvirtino, kad perdavė visus dokumentus, kuriuos rado.

14217.9.

143Specialisto išvadų nepaneigia ir nuteistųjų teiginiai dėl galimybės nustatyti buhalterinės apskaitos duomenis remiantis dvejybiniu įrašu. Tokie apeliantų teiginiai yra deklaratyvūs. Kita vertus, tiek UAB „M“ (duomenys pakeisti), tiek UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos dokumentai buvo vertinami net kelis kartus, po ko specialisto išvadose nustatyta, kad tyrimui nebuvo pateikta daug reikšmingų buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko negalima iš dalies nustatyti įmonių veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

14417.10.

145Pažymėtina, kad G. G. ir G. M. nebuvo nei kaltinami, nei nuteisti už buhalterinės apskaitos netvarkymą ar netinkamą tvarkymą. G. G. ir D. B. parodė, kad UAB „M“ (duomenys pakeisti) ir UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinė apskaita buvo vedama tvarkingai, laikantis teisės aktų reikalavimų. Byloje nėra duomenų, kad G. G. ir G. M. inkriminuotų nusikalstamų veikų aprašyme nurodyti buhalterinės apskaitos dokumentai iš viso nebuvo vedami ar nuteistieji būtų atlikę kokius nors veiksmus, susijusius su buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimu. Buhalterinės apskaitos dokumentų nepavyko rasti ir ikiteisminio tyrimo metu. Taip pat tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylą nagrinėjant teisme ne kartą papildomai buvo teikiami vis kiti buhalterinės apskaitos dokumentai, bet specialisto išvadoje nurodytų trūkstamų buhalterinės apskaitos dokumentų tarp jų nebuvo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog specialisto išvadose išvardinti dokumentai tiesiog nebuvo išsaugoti. Šios išvados nepaneigia ir nuteistosios G. G. deklaratyvūs teiginiai, jog jos įsitikinimu visi UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos dokumentai, kurių neišsaugojimas jai yra inkriminuotas, neva tikrai kažkur yra.

14617.11.

147Kaip jau buvo nurodyta, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies nuostatą už buhalterinės apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako būtent ūkio subjekto vadovas. Tiek UAB „M“ (duomenys pakeisti) direktore buvusi G. G., tiek UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktoriumi buvęs G. M. neneigė, jog nebuvo priėmę jokių vidinių teisės aktų, susijusių su įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimu, t. y. netinkamai įgyvendino iš Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų jiems kylančią pareigą.

14817.12.

149G. G. parodė, kad su D. B. kalbėdavosi apie buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimą, žinojo, kad jie turi būti saugomi 10 metų, bet, jos manymu, įmonė buvo per maža ir joje nebuvo daug buhalterinės apskaitos dokumentų, jog būtų nustatyta atskira tvarka dėl jų saugojimo. Tokie nuteistosios parodymai tik patvirtina, kad G. G. buvo žinoma pareiga užtikrinti dokumentų saugojimą ir kartu rodo neatsakingą požiūrį į teisės aktų reikalavimų laikymąsi. Nuteistosios atsakomybės už jai numatytos pareigos neįvykdymą nešalina ir tai, kad G. G. nuo 2011 m. spalio mėnesio buvo laikinai nedarbinga, o 2012 m. pavasarį išėjo vaiko priežiūros atostogų. Nors G. G. laikino nedarbingumo laikotarpiu kaip laikinai einanti direktorės pareigas pasirašinėjo D. B., bet joks įsakymas dėl tokio pavadavimo nebuvo priimtas, jokie įgaliojimai ir buhalterinės apskaitos dokumentai D. B. nebuvo perduoti. Kaip matyti iš bylos medžiagos, po G. G. UAB „M“ (duomenys pakeisti) direktoriumi paskirtas R. J., kuriam neva buvo perduoti visi įmonės dokumentai, tebuvo formalus įmonės vadovas. Liudytoju apklaustas R. J. parodė, kad dirbo UAB „S“ (duomenys pakeisti) vairuotoju, paskui jį pervedė į UAB „M“ (duomenys pakeisti), vėliau D. B. jo paprašė būti UAB „M“ (duomenys pakeisti) direktoriumi, tačiau būdamas direktoriumi toliau dirbo įprastą sau darbą. Atlyginimo kaip direktorius negaudavo, dokumentus pasirašinėdavo, bet nežino kokius. Liudytojas R. Ko. patvirtino, kad R. J. pažinojo kaip UAB „M“ (duomenys pakeisti) eilinį darbuotoją ir tik apklausiamas sužinojo, jog šis buvo įmonės direktoriumi. Liudytoju apklaustas antstolis V. K. parodė, kad bandant UAB „M“ (duomenys pakeisti) direktoriui R. J. įteikti dokumentus, šis iš karto paskambino D. B., kuri uždraudė iš antstolio priimti bet kokius dokumentus. Iš to galima suprasti, jog R. J. tik formaliai ėjo UAB „M“ (duomenys pakeisti) direktoriaus pareigas ir jokie dokumentai realiai jam nebuvo perduoti ir jis už jų išsaugojimą negali atsakyti.

15017.13.

151G. M. nurodė, kad buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo tvarkos nenustatė, nes bendrovė jo vadovavimo metu veiklos praktiškai nevykdė. Buvo rengiamas projektas, tačiau buhalterinės apskaitos dokumentų buvo labai mažai. Vis tiktai tokiu asmens subjektyviu vertinimu negali būti pateisinamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme numatytos pareigos nevykdymas. Tuo labiau kai G. M. visą jam inkriminuotą laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 13 d. iki 2012 m. vasario 1 d. faktiškai ėjo UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktoriaus pareigas. Nors, pagal bylos duomenis, G. M. UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktoriumi buvo nuo 2009 m. rugpjūčio 13 d. iki 2010 m. sausio 18 d., nuo 2010 m. sausio 18 d. iki 2010 m. lapkričio 8 d. direktoriumi buvo R. Ku., nuo 2010 m. lapkričio 8 d. iki 2011 m. balandžio 5 d. – R. Ž., nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d. – D. S., tačiau po G. M. direktoriais buvę R. Ku., R. Ž. ir D. S. buvo tik formalūs įmonės vadovai. Liudytojas P. M., UAB „S“ (duomenys pakeisti) ir UAB „P“ (duomenys pakeisti) savininkas, parodė, kad G. M. UAB „S“ (duomenys pakeisti) pradėjo dirbti techniniu direktoriumi. Vėliau jam buvo išduota prokūra, o įsteigus UAB „P“ (duomenys pakeisti) buvo sutarta, kad vieni darbuotojai iš UAB „S“ (duomenys pakeisti) pereis į UAB „P“ (duomenys pakeisti) ir pastarosios įmonės direktoriumi buvo numatytas G. M.. Pastarasis negalėjo direktoriumi būti, nes buvo kitos įmonės prokuristas, bet faktiškai jis vadovavo abiem įmonėms. Šiuos parodymus patvirtino ir kiti byloje apklausti liudytojai. D. S. parodė, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) dirbo meistru, paskui G. M. paprašė būti UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktoriumi, vėliau, kaip direktorius, perdavė UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos dokumentus UAB „C“ (duomenys pakeisti), tačiau nežino, ar UAB „P“ (duomenys pakeisti) apskaita buvo vedama tvarkingai, jam tapus direktoriumi. Jis jokių dokumentų neperėmė, prieš tai UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktoriumi buvo R. Ž., kuris taip pat nieko nežinojo. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo pagarsinti R. Ž. ikiteisminio tyrimo parodymai, kad UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktoriumi buvo nuo 2010 m. lapkričio 4 d. iki 2011 m. balandžio 5 d., iki tol dirbo UAB „S“ (duomenys pakeisti) darbininku. Eiti UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktoriaus pareigas jam pasiūlė G. M., kuris sakė, kad nieko nereikės dirbti. Jam tapus direktoriumi, jokių įmonės dokumentų niekas neperdavė, pats jokių dokumentų nerengė, dažniausiai pasirašydavo D. B. pateiktus dokumentus ir toliau dirbo ceche įprastą darbininko darbą. Išeidamas iš darbo taip pat niekam jokių dokumentų neperdavė (11 t., b. l. 101, 103). Liudytojas A. D. parodė, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) dirbo staliumi, vėliau dirbo UAB „P“ (duomenys pakeisti). R. Ž. buvo toks pat darbuotojas kaip ir jis, bet kartu buvo ir UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktoriumi. Liudytojas V. Š. parodė, kad dirbo UAB „P“ (duomenys pakeisti), užsiimančia padėklų gamyba, ir, kaip suprato, direktoriumi buvo G. M.. Patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kad UAB „P“ (duomenys pakeisti) įsidarbino 2011 metais. Buvo įsitikinęs, jog G. M. yra įmonės direktorius, nes kiti darbuotojai jį vadino direktoriumi (11 t., b. l. 122). Liudytoja V. G. parodė, kad pirmiausia pradėjo dirbti UAB „S“ (duomenys pakeisti), po to buvo įdarbinta UAB „P“ (duomenys pakeisti), pastarosios įmonės direktorių buvo daug - R. Ž., D. S. ir dar kažkas, darbus nurodydavo ne G. M., bet meistrai. Tačiau apklausiama ikiteisminio tyrimo metu V. G. nurodė, jog jai įsidarbinant UAB „P“ (duomenys pakeisti) įmonės direktoriumi buvo R. Ž., bet jis buvo tik formalus direktorius, realiai įmonei vadovavo, sprendimus priiminėjo, nurodymus dėl darbų duodavo G. M., taip pat buvo ir dirbant kitiems direktoriams (11 t., b. l. 121). Daroma išvada, jog G. M. pagrįstai inkriminuotas ir tas laikotarpis, kuriuo oficialiai jis nebuvo UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktoriumi.

15217.14.

153Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad G. G. ir G. M. atitinka BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos subjekto požymius. Jiems pagrįstai inkriminuota, jog dėl specialisto išvadose nurodytų buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimo buvo pažeisti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 1, 2 dalies, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio, Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtintų „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės“ 10.15, 10.19 punktų reikalavimai apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka 10 metų patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertinant galimus rizikos veiksnius, tam, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai. Nuteistieji nenustatė UAB „M“ (duomenys pakeisti) ir UAB „P“ (duomenys pakeisti) apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarkos, kuri numatytų priemones, užtikrinančias dokumentų, saugumą, dėl ko šie dokumentai nebuvo išsaugoti ir pateikti tyrimui. Nuteistieji akivaizdžiai ignoravo buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir jų nevykdė, nors šiuos reikalavimus neabejotinai žinojo, bei galėjo ir turėjo numatyti, kad šių reikalavimų nesilaikymas gali sukelti baudžiamajame įstatyme numatytus padarinius.

15418.

155Įvertinus visas nustatytas aplinkybes, konstatuojama, jog G. G. ir G. M. veikose nustatyti visi objektyvieji ir subjektyvieji BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymiai, todėl G. G. ir G. M. pagrįstai nuteisti pagal BK 223 straipsnio 1 dalį.

15619.

157Tačiau, kaip jau buvo nurodyta anksčiau, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje nustatytas aplinkybes dėl G. G. kaip UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterei ir D. B. kaip UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterei inkriminuotų nusikalstamų veikų pagal BK 223 straipsnio 1 dalį.

15820.

159Šiame kontekste pažymėtina, kad baudžiamoji teisė nėra formali teisė, ji nustato atsakomybę tik už pavojingas veikas, o ne formalius pažeidimus, todėl negali būti laikoma nusikaltimu tokia veika, kuri tik formaliai atitinka BK straipsnį ir realiai nepažeidžia baudžiamojo įstatymo saugomų visuomeninių santykių, o kartu ir neturi visuomenei pavojingo pobūdžio. Teismų praktikoje ne kartą atkreiptas dėmesys į tai, kad nustatydami kaltę dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo teismai neturi apsiriboti vien formaliu buhalteriniu vertinimu, būtina analizuoti nustatytų kaltininko veiksmų pavojingumą ir spręsti, ar būtent dėl šio asmens padaryto pažeidimo kilo BK 223 straipsnio 1 dalyje nurodyti padariniai, įvertinti baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimo galimybes (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2013, 2K-109-942/2019). Baudžiamajai atsakomybei pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir 223 straipsnio 1 dalį kilti nepakanka, kad būtų nustatyti teisės aktų, numatančių reikalavimus buhalterinei apskaitai, pažeidimai, baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai dėl straipsnio dispozicijoje išvardintų veikų padarymo atsiranda BK 222 ir 223 straipsnių dispozicijose nurodytos pasekmės. Jų konstatavimas yra teisės klausimas, kurį spręsdamas teismas remiasi specialisto išvada, kuri yra techninio pobūdžio, tačiau teisės požiūriu ji vertinama visų byloje ištirtų įrodymų kontekste. Svarbu pažymėti, jog tam, kad teismas padarytų išvadą dėl negalimumo visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, turi būti nustatyta, jog padaryta daug buhalterinės apskaitos įstatymo pažeidimų, t. y. į apskaitą neįtraukta ar apgaulingai įtraukta ne viena, o keliolika ar net keliasdešimt buhalterinių operacijų. Jei į buhalterinę apskaitą neįtraukta viena buhalterinė operacija ir tiksliai žinoma jos piniginė išraiška, vargu ar pateisinama būtų išvada dėl negalimumo visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-498/2011). Be to, svarbu konstatuoti priežastinį ryšį tarp buhalterinės apskaitos pažeidimų ir kilusių padarinių. Smulkūs, nereikšmingi buhalterinės apskaitos pažeidimai gali neturėti įtakos padarinių kilimui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-277-696/2017, 2K-356-696/2017, 2K-224-976/2019).

16021.

161G. G., kaip UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterei pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 11 straipsnio 1 dalį atsakingai už UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinių įrašų teisingumą, inkriminuota nusikalstama veika pasireiškė tuo, kad:

162- 2011 m. vasario 22 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) avanso apyskaitoje buvo apskaitytos 62,51 Lt išlaidos pagal dokumentą Nr. SPB1003770 už UAB „R“ ( - ) parduotą prekę, už kurią sumokėjo UAB „S“ (duomenys pakeisti) tiekėjas R. B.;

163- UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje buvo apskaityta D. V. įmonės 2011 m. rugpjūčio 12 d. PVM sąskaita faktūra Serija DVĮ Nr. 0001710 už transporto paslaugas bendrai 6 413,00 Lt sumai, kurias D. V. įmonė suteikė UAB „S“ (duomenys pakeisti).

16422.

165G. G. iš esmės neneigė jai inkriminuotų buhalterinės apskaitos pažeidimų, bet teigė, jog šie atvejai galėjo būti paprasčiausia klaida arba galėjo būti toks susitarimas, kai vienos įmonės PVM sąskaitos faktūros apmokamos kitos įmonės lėšomis, nes tiek UAB „S“ (duomenys pakeisti), tiek UAB „P“ (duomenys pakeisti) savininkas buvo P. M., su kuriuo buvo derinami visų sąskaitų apmokėjimai.

16623.

167Minėti G. G. inkriminuoti buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimai buvo nustatyti atlikus UAB „P“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą surašytose 2013 m. balandžio 6 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/70 (7 t., b. l. 47-62) ir 2015 m. sausio 22 d. papildomoje specialisto išvadoje Nr. 5-2/15 (7 t., b. l. 141-150). Tačiau neneigiant paties pažeidimų fakto nustatymo pagrįstumo ir teisingumo, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino patį buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimo faktą ir nevertino, ar būtent šie pažeidimai turėjo įtakos tam, jog iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „P“ (duomenys pakeisti) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Atkreiptinas dėmesys, kad dėl G. G. veikos kilusių padarinių laikotarpis (nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. lapkričio 15 d.) persidengia su už aplaidų UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos tvarkymą nuteistam G. M. inkriminuotu laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 13 d. iki 2012 m. vasario 1 d.

16824.

169Kaip matyti iš 2013 m. balandžio 6 d. specialisto išvados Nr. 5-2/70, dėl avansinėje apyskaitoje apskaitytų 62,51 Lt išlaidų nurodyta, kad nėra galimybės nustatyti, kodėl už UAB „P“ (duomenys pakeisti) parduotą prekę atsiskaitė UAB „S“ (duomenys pakeisti) tiekėjas R. B., o dėl į apskaitą įtrauktos D. V. įmonės PVM sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas nurodyta, kad nėra galimybės nustatyti, kodėl minėta PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta UAB „P“ (duomenys pakeisti) už plokščių, kurių pastaroji įmonė neįsigijo, pervežimą. Tačiau šie padariniai neatitinka BK 223 straipsnio 1 dalies dispozicijoje numatytų padarinių. Skundžiamame nuosprendyje nėra nurodyta, kaip šie padariniai yra susiję su BK 223 straipsnio 1 dalies dispozicijoje numatytais padariniais, t. y. ar dėl minėtų dviejų PVM sąskaitų faktūrų apskaitymo negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Priešingai, 2013 m. balandžio 6 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/70 pažymėta, jog UAB „P“ (duomenys pakeisti) veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros negalima nustatyti, ne dėl minėtų dviejų PVM sąskaitų faktūrų įtraukimo į apskaitą, o dėl nepateiktų ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos dokumentų, sandėlio apskaitos dokumentų, atsargų nurašymo aktų, gamybos savikainos apskaičiavimo, debitorių ir kreditorių registrų, balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių, kasos knygos, skolų suderinimo aktų, inventorizacijos aprašų, įsakymų, finansinės atskaitomybės už 2010-2011 metus.

17025.

1712015 m. sausio 22 d. papildomoje specialisto išvadoje Nr. 5-2/15 taip pat konstatuota, kad nepateikus kasos knygos negalima nustatyti, ar buvo apskaityti išmokėti grynieji pinigai 62,51 Lt UAB „R“ ( - ), dėl tyrimui nepateiktų ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos dokumentų, sandėlio apskaitos dokumentų, atsargų nurašymo aktų, gamybos savikainos apskaičiavimo dokumentų, debitorių ir kreditorių registrų nėra galimybės nustatyti, ar 2011 m. rugpjūčio 12 d. prekes iš Vokietijos, naudojantis D. V. įmonės transportu, gavo UAB „P“ (duomenys pakeisti) ar UAB „S“ (duomenys pakeisti).

17226.

173Taigi, UAB „P“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta, kad BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytus padarinius pirmiausia įtakojo ne minėtų dviejų PVM sąskaitų faktūrų įtraukimas į buhalterinę apskaitą, o specialisto išvadose nurodytų buhalterinės apskaitos dokumentų ir registrų nepateikimas tyrimui, dėl kurių neišsaugojimo kaltu pripažintas UAB „P“ (duomenys pakeisti) direktorius G. M..

17427.

175Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, daroma išvada, kad G. G. kaip UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterei inkriminuotas buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimas, pasireiškęs dviejų PVM sąskaitų faktūrų įtraukimu į apskaitą, nesiekia tokio pavojingumo laipsnio, už kurį kiltų baudžiamoji atsakomybė, ir nesukėlė BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytų padarinių, todėl skundžiamo nuosprendžio dalis, kurioje G. G. pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 223 straipsnio 1 dalį dėl aplaidaus UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos tvarkymo, naikinama ir G. G. dėl šios nusikalstamos veikos išteisinama (BPK 329 straipsnio 1 punktas).

17628.

177D. B., kaip UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterei pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 11 straipsnio 1 dalį atsakingai už UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterinių įrašų teisingumą, inkriminuota nusikalstama veika pasireiškė tuo, kad:

178- pagal PVM sąskaitas faktūras už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. UAB „S“ (duomenys pakeisti) už paslaugas buvo priskaičiuota 333 898,18 Lt skola, nors per tą patį laikotarpį UAB „S“ (duomenys pakeisti) sumokėjo grynais pinigais ir banko pervedimais 344 808,80 Lt, t. y. 10 910,62 Lt daugiau;

179- UAB „M“ (duomenys pakeisti) 2011 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. sausio 31 d. inventorizavimo aktuose buvo įrašyta inventorizuotos transporto priemonės „MAN 26.533“ vertė 163 214,74 Lt, nors 2011 m. gegužės 24 d. ilgalaikio materialaus turto pajamavimo akte Nr. 2011071-01 buvo nurodyta minimo automobilio vertė 100 131,20 Lt, dėl ko nebuvo galimybės nustatyti automobilio vertės padidinimo 14 860,23 Lt.

18029.

181Teisėjų kolegijos vertinimu, D. B. nebuvo jokio pagrindo inkriminuoti nepagrįsto UAB „S“ (duomenys pakeisti) 333 898,18 Lt įsiskolinimo už suteiktas paslaugas apskaitymo UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje.

18229.1.

183Kaip matyti iš 2012 m. rugpjūčio 31 d. specialisto išvados Nr. 5-2/159 dėl UAB „M“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo (3 t., b. l. 50-75), laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. buvo priskaičiuota ne 333 898,18 Lt skola, bet tiesiog iš viso tuo laikotarpiu tokiai sumai UAB „M“ (duomenys pakeisti) už suteiktas paslaugas išrašė PVM sąskaitų faktūrų UAB „S“ (duomenys pakeisti). Šiuo atveju įsiskolinimas negali būti tapatinamas su suteiktomis paslaugomis už bendrą 333 898,18 Lt sumą. Tuo labiau kad byloje nėra duomenų, jog PVM sąskaitos faktūros būtų išrašytos nepagrįstai – už realiai nesuteiktas paslaugas.

18429.2.

185Be to, minėtoje specialisto išvadoje taip pat nurodyta, kad pagal 2008 m. gruodžio 31 d. inventorizavimo aprašą Nr. 15 inventorizuota UAB „S“ (duomenys pakeisti) skola, atsiradusi 2008 m. gruodžio 12 d., buvo 14 980,89 Lt, o skola, atsiradusi 2008 m. gruodžio 31 d., buvo 3 016 Lt (specialisto išvados 16 priedas (3 t., b. l. 121). Tai iš esmės prieštarauja skundžiamame nuosprendyje D. B. inkriminuotam 333 898,18 Lt įsiskolinimo apskaitymui.

18629.3.

1872017 m. gruodžio 22 d. papildomoje specialisto išvadoje Nr. 5-2/189/2017 dėl UAB „M“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo buvo nustatyta, jog tuo pačiu laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. UAB „S“ (duomenys pakeisti) sumokėjo UAB „M“ (duomenys pakeisti) 344 100,80 Lt, t. y. didesnę pinigų sumą už tą, kuriai buvo išrašyta PVM sąskaitų faktūrų (15 t., b. l. 75-84). Kita vertus, vien tai savaime nereiškia, jog tiriamo laikotarpio pabaigoje UAB „S“ (duomenys pakeisti) negalėjo būti skolinga UAB „M“ (duomenys pakeisti). Kaip matyti iš 2012 m. rugpjūčio 31 d. specialisto išvados Nr. 5-2/159, PVM sąskaitos faktūros už UAB „S“ (duomenys pakeisti) suteiktas paslaugas buvo išrašomos ir iki tiriamojo laikotarpio pradžios (2008 m. sausio 1 d.) (specialisto išvados 12 priedas (3 t., b. l. 106-107). Taigi, civiliniai santykiai UAB „S“ (duomenys pakeisti) ir UAB „M“ (duomenys pakeisti) siejo dar iki 2008 m. sausio 1 d., todėl tam tikras įsiskolinimas galėjo būti susidaręs dar iki 2008 m. sausio 1 d. Tačiau 2014 m. gegužės 16 d. papildomoje specialisto išvadoje Nr. 5-2/88 dėl UAB „M“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo konstatuota, kad dėl tyrimui nepateiktų debitorinių – kreditorinių įsiskolinimų pagal įmones nėra galimybės nustatyti, kokį tarpusavio atsiskaitymo likutį turėjo UAB „M“ (duomenys pakeisti) su UAB „S“ (duomenys pakeisti) 2007 m. gruodžio 31 d. (tiriamojo laikotarpio pradžiai) (4 t., b. l. 174-181). Taip pat UAB „M“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta, jog UAB „M“ (duomenys pakeisti) balansinėse sąskaitose 4412 ir 2411 apskaitytos senų laikotarpių pažymos, kuriomis sumažintas UAB „S“ (duomenys pakeisti) įsiskolinimas už paslaugas (2008 m. vasario 29 d. – 2 855 Lt, 2008 m. lapkričio 5 d. – 1 416 Lt, 2008 m. gruodžio 31 d. – 3 016 Lt, 2009 m. kovo 31 d. – 1 134,08 Lt, 2009 m. gruodžio 31 d. – 5 599,42 Lt, 2010 m. gruodžio 31 d. – 1 452 Lt), bet pažymos, nurodančios ūkines operacijas, kurių pagrindu buvo atliktos minėtos užskaitos, tyrimui nebuvo pateiktos.

18829.4.

189Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byloje iš esmės negalima nustatyti, ar pagrįstai 2008 m. gruodžio 31 d. inventorizuoti UAB „S“ (duomenys pakeisti) 14 980,89 Lt, ir 3 016 Lt, bet ne kaip nurodyta skundžiamame nuosprendyje – 333 898,18 Lt, dydžio, įsiskolinimai, tačiau to negalima padaryti dėl specialisto išvadose nurodytų buhalterinės apskaitos dokumentų nepateikimo, už ką nuteista G. G., bet ne dėl D. B. veiksmų.

19030.

191Dėl nepagrįstai padidintos transporto priemonės „MAN“ vertės D. B. parodė, kad transporto priemonė „MAN“ buvo pirkta iš Vokietijos, į ją reikėjo daug investuoti, kad būtų galima naudotis, todėl atitinkamai padidėjo ir į eksploataciją įvestos transporto priemonės vertė. Tačiau bylos duomenimis įrodyta, jog minimos transporto priemonės vertė buhalterinėje apskaitoje buvo padidinta nepagrįstai.

19230.1.

1932012 m. rugpjūčio 31 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/159 dėl UAB „M“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo nustatyta, kad transporto priemonė „MAN 26.533“, valst. Nr. ( - ) į eksploataciją įvesta 2011 m. gegužės 24 d., pagal 2011 m. gegužės 24 d. ilgalaikio materialaus turto pajamavimo aktą Nr. 2011071-01 transporto priemonė priimta į eksploataciją 100 131,20 Lt verte, inventorizavimo aktuose 2011 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. sausio 31 d. transporto priemonė apskaityta 163 214,74 Lt verte, bet tyrimo metu nebuvo galimybės nustatyti, kodėl transporto priemonė buvo apskaityta didesne nei įvedimo į eksploataciją verte (3 t., b. l. 50-75). Įvertinus papildomai pateiktus dokumentus surašytoje 2014 m. gegužės 16 d. papildomoje specialisto išvadoje Nr. 5-2/88 nurodyta, kad dokumentai, pagrindžiantys, kodėl transporto priemonė „MAN 26.533“, valst. Nr. ( - ) buvo apskaityta 63 083,54 Lt didesne nei įvedimo į eksploataciją verte, tyrimui nebuvo pateikti (4 t., b. l. 174-181).

19430.2.

195Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme D. B. gynėjai advokatei M. Laurinaitienei pateikus PVM sąskaitas faktūras (15 t., b. l. 41-58), Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartimi buvo paskirta atlikti papildomą UAB „M“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą (15 t., b. l. 60-66). 2017 m. gruodžio 22 d. papildomoje specialisto išvadoje Nr. 5-2/189/2017 dėl automobilio „MAN 26.533“, valst. Nr. ( - ) nustatyta, kad tik viena iš papildomai pateiktų PVM sąskaitų faktūrų (2011 m. rugsėjo 9 d. UAB „K“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaita faktūra 43 416,96 Lt sumai) galėjo didinti transporto priemonės vertę, todėl 2012 m. lapkričio 30 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/218 nurodyta nepagrįstai apskaityta didesnė transporto priemonės vertė vietoje 63 083,54 Lt keičiama į 19 666,58 Lt (15 t., b. l. 75-84).

19630.3.

197Apklausiama apeliacinės instancijos teisme specialistė Ž. L. savo surašytas specialisto išvadas patvirtino ir parodė, kad vadovavosi Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostata, jog jei atliekamas naudojamo ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas arba remontas, kuris pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina naudingąsias jo savybes, šio remonto arba rekonstravimo verte yra didinama remontuoto arba rekonstruoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina. Visais kitais atvejais remonto išlaidos priskiriamos sąnaudoms ir atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, per kurį jos faktiškai patiriamos. Iš papildomam tyrimui pateiktų PVM sąskaitų faktūrų tik pagal vieną iš jų galėjo būti grindžiamas transporto priemonės vertės padidėjimas, o kitos PVM sąskaitos faktūros pagrindžia ne 58 277,19 Lt vertės padidėjimą, o tik išlaidas transporto priemonei.

19831.

199Nors byloje ir nustatyta, jog transporto priemonė „MAN 26.533“ UAB „M“ (duomenys pakeisti) apskaitoje nepagrįstai apskaityta 163 214,74 Lt, nes nėra dokumentų, pagrindžiančių 19 666,58 Lt vertės padidėjimą, bet, teisėjų kolegijos nuomone, nustatytas pavienis buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimas nagrinėjamu atveju nesiekia tokio pavojingumo, kad už tai kiltų baudžiamoji atsakomybė. Atsižvelgiant į tai, skundžiamo nuosprendžio dalis, kurioje D. B. pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 223 straipsnio 1 dalį dėl aplaidaus UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos tvarkymo, naikinama ir D. B. dėl šios nusikalstamos veikos išteisinama (BPK 329 straipsnio 1 punktas).

200Dėl sukčiavimo

20132.

202G. M. ir D. B. skundžiamu nuosprendžiu nuteisti pagal BK 182 straipsnio 1 dalį už tai, kad G. M., būdamas UAB „S“ (duomenys pakeisti) prokuristu, D. B., dirbdama UAB „S“ (duomenys pakeisti) finansininkės pareigose, bei žinodami, kad pagal UAB „S“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras iš tikrųjų prekės ir paslaugos nebuvo panaudotos UAB „S“ (duomenys pakeisti) automobiliams, G. M. apmokėjo PVM sąskaitas faktūras įmonės lėšomis ir pateikė D. B. įtraukti į apskaitos registrus, taip apgaule savo ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų naudai įgijo svetimą UAB „S“ (duomenys pakeisti) 29 156,35 Lt (8 444,26 Eur) vertės turtą.

20333.

204Nuteistieji savo kaltės dėl jiems inkriminuoto nusikaltimo nepripažino.

20533.1.

206G. M. parodė, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) dirbo technikos direktoriumi, jo funkcijos buvo pasirūpinti, kad įmonėje vyktų gamybinė veikla, kad darbuotojai turėtų darbo, užtektų medienos, prižiūrėti personalą, jų darbą. Nuteistasis nurodė, jog kartu su D. B. nesukčiavo bei apgaule įmonės turto neįgijo. Nors G. M. negalėjo prisiminti ir paaiškinti kiekvienos jam inkriminuotos nusikalstamos veikos aprašyme nurodytos PVM sąskaitos faktūros, tačiau kategoriškai tvirtino, jog jei buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra, tai neabejotinai remonto darbai buvo atlikti ir detalės buvo perkamos realiai, o ne fiktyviai.

20733.2.

208D. B. nurodė, kad nebuvo jokio susitarimo su G. M., nežinojo, jog PVM sąskaitose faktūrose nurodyti neteisingi duomenys, teigė, įmonės pinigų nepasisavinusi. Nuteistoji parodė, kad nuo 1995 m. rugpjūčio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 5 d. UAB „S“ (duomenys pakeisti) dirbo finansininke, pagal pareigas ji neturėjo tikrinti nei dokumentų, nei pirminių dokumentų teisėtumo, tik susistemindavo visus dokumentus, paruošdavo balansus, ataskaitas, atlikdavo mokėjimus. Be to, dirbo dar dvi buhalterės - L. M. ir G. G., kurios ir suvesdavo pirminius dokumentus į apskaitą, tačiau negali pasakyti, kuri iš jų į apskaitą įtraukė kaltinime nurodytas PVM sąskaitas faktūras.

20934.

210Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus ir ištirtus įrodymus, taip pat atlikusi papildomą įrodymų tyrimą bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas padarė išvadas, neatitinkančias faktinių bylos aplinkybių, bei neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą D. B. atžvilgiu nepagrįstai priėmęs apkaltinamąjį nuosprendį, o G. M. veiką nepagrįstai kvalifikavęs pagal BK 182 straipsnio 1 dalį.

21135.

212G. M. ir D. B. inkriminuota apgaule įgyta 29 156,35 Lt suma grindžiama tuo, kad pagal šešias PVM sąskaitas faktūras išmokėtos pinigų sumos už parduotas prekes ir paslaugas nebuvo panaudotos UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonėms.

21335.1.

2142014 m. rugpjūčio 29 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/130 dėl UAB „S“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo išanalizavus PVM sąskaitų faktūrų išrašymo aplinkybes, konstatuota, jog pagal R. P. firmos „R“ (duomenys pakeisti) 2008 m. kovo 26 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija KA Nr. 325637 už 720,04 Lt, UAB „H“ (duomenys pakeisti) 2008 m. balandžio 17 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija HS Nr. 10015133 už 14 725,26 Lt, G. D. IĮ „T“ (duomenys pakeisti) 2008 m. rugsėjo 10 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija RAT Nr. 0036117 už 2 815 Lt, „I“ (duomenys pakeisti) 2010 m. rugpjūčio 11 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija INZ Nr. 0000774 už 6 152,85 Lt, UAB „K“ (duomenys pakeisti) 2011 m. vasario 26 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija GED Nr. 5022488 už 3 351,70 Lt, UAB „K“ (duomenys pakeisti) 2011 m. birželio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija GED Nr. 5022804 už 1 391,50 Lt sumokėta UAB „S“ (duomenys pakeisti) lėšomis, nors buvo remontuotos ir detalės pirktos ne UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonėms (9 t., b. l. 147-159). UAB „S“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą atlikusi G. A. pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose apklausta kaip liudytoja savo surašytas specialisto išvadas patvirtino ir nurodė, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) lėšomis buvo remontuojamos ne šios įmonės transporto priemonės. Tačiau bylos medžiaga tik iš dalies patvirtina specialisto išvadoje nustatytas aplinkybes.

21535.2.

216Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „S“ (duomenys pakeisti) pateiktame 2008 m. kovo 26 d. R. P. firmos „R“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitos faktūros Serija KA Nr. 325637 egzemplioriuje nurodyta, jog buvo pirktas sankabos stiprintuvas. Tačiau iš tyrimo metu gautame R. P. firmos „R“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitos faktūros egzemplioriuje papildomai nurodyta, kad minėta detalė buvo pirkta transporto priemonei „Scania“. Į UAB „S“ (duomenys pakeisti) įtrauktame PVM sąskaitos faktūros egzemplioriuje transporto priemonės pavadinimas užtušuotas. Jau aptartose 2012 m. gruodžio 17 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/228 ir 2014 m. rugpjūčio 29 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/130, kuriose buvo išsamiai išanalizuoti duomenys dėl UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonių pirkimo-pardavimo sandorių, nustatyta, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonę „Scania“ įsigijo 2006 m. rugpjūčio 28 d., o UAB „M“ (duomenys pakeisti) pardavė 2007 m. lapkričio 26 d. Taigi, aptariama PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta jau po to, kai transporto priemonė „Scania“ buvo parduota UAB „M“ (duomenys pakeisti). Kitų transporto priemonių „Scania“ UAB „S“ (duomenys pakeisti) neturėjo. Šios aplinkybės patvirtina, kad R. P. firmos „R“ (duomenys pakeisti) 2008 m. kovo 26 d. PVM sąskaita faktūra Serija KA Nr. 325637 už 720,04 Lt sumą buvo išrašyta už detalės, panaudotos ne UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonei, įsigijimą.

21735.3.

2182008 m. balandžio 17 d. UAB „H“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaita faktūra Serija HS Nr. 10015133 išrašyta UAB „S“ (duomenys pakeisti) už 14 725,26 Lt sumą už hidraulinės sistemos remontą. Tačiau PVM sąskaitoje faktūroje nėra detalizuota, kokios transporto priemonės hidraulinė sistema buvo remontuota. Nors į UAB „S“ (duomenys pakeisti) apskaitą įtrauktame PVM sąskaitos faktūros egzemplioriuje padarytas prierašas „Mercedes priek.“, visgi iš to negalima vienareikšmiškai spręsti, jog PVM sąskaita faktūra išrašyta ne už UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonės remontą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad PVM sąskaita faktūra yra pasirašyta UAB „S“ (duomenys pakeisti) dirbusio tiekėjo-ekspeditoriaus R. B.. Tai sudaro pagrindo manyti, kad vis dėlto buvo remontuota UAB „S“ (duomenys pakeisti) priklausanti transporto priemonė. Skundžiamame nuosprendyje nepagrįstai remtasi remonto darbus atlikusios UAB „H“ (duomenys pakeisti) direktoriaus G. Ga. parodymais, apžiūros aktu ir protokolu. Liudytoju apklaustas UAB „H“ (duomenys pakeisti) direktorius G. Ga. parodė, kad jo įmonėje buvo remontuojamos UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonės. Atlikus remonto darbus, ant remontuotos detalės visada padarydavo atžymas. Ikiteisminio tyrimo metu jam buvo parodytas apžiūrai miškovežis „MAN“, valst. Nr. ( - ) ant kurio detalių jokių atžymų nebuvo padaryta. Tai matyti ir iš 2013 m. kovo 13 d. apžiūros protokolo (10 t. b. l. 56-60). Tačiau 2012 m. rugpjūčio 31 d. specialisto išvada Nr. 5-2/159 nustatyta, kad transporto priemonė „MAN 26.533“, valst. Nr. ( - ) UAB „M“ (duomenys pakeisti) į eksploataciją įvesta tik 2011 m. gegužės 24 d., t. y. vėliau nei buvo išrašyta aptariama PVM sąskaita faktūra. Todėl vien tai, kad ant šio miškovežio nebuvo UAB „H“ (duomenys pakeisti) atliktus remonto darbus patvirtinančių atžymų niekaip nepatvirtina, jog aptariama PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta už ne UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonės remontą. UAB „S“ (duomenys pakeisti) pateiktas 2013 m. sausio 30 d. apžiūros aktas (10 t., b. l. 55) taip pat neturi jokios įrodomosios reikšmės, nes jam tiksliai nėra įvardintas miškovežis, kuris buvo apžiūrėtas, ir ar jis iš viso buvo naudojamas aptariamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu. Įvertinus nurodytas aplinkybes, daroma išvada, jog nuteistiesiems nepagrįstai buvo inkriminuotas svetimo turto įgijimas pagal 2008 m. balandžio 17 d. UAB „H“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitą faktūrą Serija HS Nr. 10015133.

21935.4.

2202008 m. rugsėjo 10 d. G. D. IĮ „T“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitos faktūros RAT Nr. 0036117 UAB „S“ (duomenys pakeisti) egzempliorius gavėjo nepasirašytas, tačiau G. D. IĮ „T“ (duomenys pakeisti) pateiktas PVM sąskaitos faktūros egzempliorius pasirašytas vairuotojo V. Gr.. Pagal byloje esančius duomenis V. Gr. dirbo UAB „M“ (duomenys pakeisti) (1 t., b. l. 60). Visgi atkreiptinas dėmesys į tai, kad aptariamoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta, jog padangos buvo perkamos priekabai, valst. Nr. ( - ). 2014 m. rugpjūčio 29 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/130 atsakant į pirmą klausimą nurodyta, jog UAB „S“ (duomenys pakeisti) pagal 2007 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą PD Nr. 07015730 iš UAB „( - )“ įsigijo puspriekabę „Steelmec SVF13.5-4“, valst. Nr. ( - ), kuri buvo parduota UAB „M“ (duomenys pakeisti) 2010 m. vasario 24 d. Taigi, šiuo atveju neginčijamai nustatyta, kad aptariama PVM sąskaita faktūra išrašyta už UAB „S“ (duomenys pakeisti) priklausančiai transporto priemonei pirktas prekes, nors PVM sąskaitą faktūrą ir pasirašė UAB „M“ (duomenys pakeisti) dirbęs V. Gr.. Atsižvelgiant į tai, nuteistiesiems nepagrįstai buvo inkriminuotas svetimo turto įgijimas pagal 2008 m. rugsėjo 10 d. G. D. IĮ „T“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitą faktūrą RAT Nr. 0036117.

22135.5.

222Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2010 m. rugpjūčio 11 d. „I“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaita faktūra Serija INZ Nr. 0000774 dėl remonto darbų ir detalių pardavimo už 6 152,85 Lt yra nepasirašyta, bet į UAB „S“ (duomenys pakeisti) apskaitą įtrauktame PVM sąskaitos faktūros egzemplioriuje yra padarytas prierašas „MAN L.“. Pagal bylos duomenis R. L. dirbo UAB „M“ (duomenys pakeisti). Esant šioms aplinkybėms, daroma išvada, jog 2010 m. rugpjūčio 11 d. „I“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaita faktūra Serija INZ Nr. 0000774 už 6 152,85 Lt sumą buvo išrašyta už darbus ir detales, kurios panaudotos ne UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonėms.

22335.6.

224Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2011 m. vasario 28 d. UAB „K“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaita faktūra Serija GED Nr. 5022488 dėl remonto darbų ir detalių pardavimo už 3 351,70 Lt sumą pasirašyta G. M.. PVM sąskaitoje faktūroje nenurodyta, už kurios konkrečiai transporto priemonės darbus ir detales ji buvo išrašyta. Prie PVM sąskaitos faktūros pateiktas užsakymo lapas galimai yra ne dėl tų darbų, už kuriuos išrašyta PVM sąskaita faktūra, nes užsakymo lape ir PVM sąskaitoje faktūroje neatitinka pinigų sumos. Taigi, byloje nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima neginčytinai spręsti, ar buvo remontuota ne UAB „S“ (duomenys pakeisti) priklausanti transporto priemonė. Kadangi visos abejonės aiškintinos baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai, todėl darytina išvada, kad nuteistiesiems nepagrįstai buvo inkriminuotas svetimo turto įgijimas pagal 2011 m. vasario 28 d. UAB „K“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitą faktūrą Serija GED Nr. 5022488.

22535.7.

226Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2011 m. birželio 21 d. UAB „K“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaita faktūra Serija GED Nr. 5022804 dėl remonto darbų ir detalių pardavimo už 1 1391,50 Lt yra pasirašyta R. L.. Tyrimui nebuvo pateiktas remonto darbų užsakymo lapas, kadangi jis neišlikęs. Kaip jau buvo nurodyta, R. L. dirbo UAB „M“ (duomenys pakeisti). Iš šių aplinkybių galima spręsti, jog pagal 2011 m. birželio 21 d. UAB „K“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitą faktūrą Serija GED Nr. 5022804 buvo remontuojama ne UAB „S“ (duomenys pakeisti) priklausanti transporto priemonė.

22735.8.

228Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, nuteitiesiems nepagrįstai buvo inkriminuotas svetimo turto įgijimas pagal 2008 m. balandžio 17 d. UAB „H“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitą faktūrą Serija HS Nr. 10015133, išrašytą 14 725,26 Lt sumai, 2008 m. rugsėjo 10 d. G. D. IĮ „T“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitą faktūrą RAT Nr. 0036117, išrašytą 2 815 Lt sumai, 2011 m. vasario 28 d. UAB „K“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitą faktūrą Serija GED Nr. 5022488, išrašytą 3 351,70 Lt sumai. Atmetus nepagrįstai inkriminuotas PVM sąskaitas faktūras, UAB „S“ (duomenys pakeisti) buvo padaryta 8 264,39 Lt (2 393,53 Eur) turtinė žala.

22936.

230Skundžiamame nuosprendyje taip pat nepagrįstai konstatuota, jog aptartas PVM sąskaitas faktūras UAB „S“ (duomenys pakeisti) lėšomis apmokėjo G. M. ir po to pateikė įtraukti į buhalterinę apskaitą. Apeliacinės instancijos teisme apklausta G. A. nurodė, kad visi mokėjimai pagal aptartas PVM sąskaitas faktūras buvo atliekami per banką. Tai patvirtina ir byloje esantys mokėjimo pavedimai, sąskaitų išrašai (10 t., b. l. 121, 135, 140, 144-146, 155, 158). Tiek G. M., tiek D. B. nurodė, jog visų pirma G. M. pats ar PVM sąskaitas faktūras pasirašę darbuotojai jas pateikdavo į buhalteriją, kur jos buvo įtraukiamos į apskaitą, o vėliau buvo formuojami mokėjimo pavedimai. Byloje nepaneigta, jog ir nagrinėjamu atveju buvo laikomasi tos pačios procedūros. Taip pat byloje nėra duomenų, jog pagal PVM sąskaitas faktūras pervestos piniginės lėšos vėliau būtų buvusios perduotos G. M. ir D. B., todėl akivaizdu, jog jie patys šių piniginių lėšų neįgijo.

23137.

232Nors byloje ir nustatyta, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) buvo padaryta turtinė žala įmonės lėšomis apmokėjus ne įmonei priklausančių transporto priemonių remontą ir detalių įsigijimą, bet skundžiamame nuosprendyje nepagrįstai ši nusikalstama veika buvo kvalifikuota kaip sukčiavimas. Visų pirma, skundžiamame nuosprendyje neatskleista, kuo pasireiškė esminis sukčiavimo požymis – apgaulė, panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją ar asmenį, kurio žinioje yra turtas. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju jokia apgaulė ir negalėjo būti panaudota, kadangi sukčiavimas kaip nusikalstama veika, numatyta BK 182 straipsnyje, objektyviai pasireiškia svetimo turto, turtinės teisės įgijimu. Taigi, sukčiavimo atveju turtas jo įgijėjui yra svetimas. Tačiau nagrinėjamu atveju G. M. 2004 m. gegužės 26 d. buvo išduota UAB „S“ (duomenys pakeisti) prokūra, pagal kurią G. M. buvo suteikta teisė bei įgaliojimai bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijose, atstovauti santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis tokioje apimtyje kaip nustatyta bendrovės įstatuose ir priskirta bendrovės direktoriaus kompetencijai (3 t., b. l. 87). Todėl G. M. kaip UAB „S“ (duomenys pakeisti) prokuristui buvo patikėtas įmonės turtas. Taigi, G. M. atitinka BK 184 straipsnyje numatyto subjekto požymius.

23338.

234Pagal BK 184 straipsnį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Pagal teismų praktiką turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia tretiesiems asmenims. Iššvaistydamas turtą kaltininkas neteisėtai pasinaudoja jam suteiktais įgaliojimais turto atžvilgiu. Turto iššvaistymo neatlygintinumas pasireiškia tuo, jog turtas iššvaistomas neatlyginant jo vertės arba ją atlyginant aiškiai neteisingai, dėl ko padaroma žalos turto savininkui.

23539.

236Nagrinėjamoje byloje buvo itin išsamiai išnagrinėtos aplinkybės dėl transporto priemonių remonto ir PVM sąskaitų faktūrų už transporto priemonių remonto darbus išrašymo. Liudytojai G. Š. ir V. A., 2011 metais UAB „M“ (duomenys pakeisti) dirbę vairuotojais, nurodė, kad nurodymus dėl darbų duodavo G. M., taip pat su juo spręsdavo visus kilusius klausimus. Liudytojas R. J. parodė, kad iš UAB „S“ (duomenys pakeisti) perėjus dirbti į UAB „M“ (duomenys pakeisti) buvo naudojamasi tomis pačiomis transporto priemonėmis, jos buvo laikomos ten pat, nurodymus dėl darbų duodavo G. M.. Liudytojas V. Gr. parodė, kad vairuotoju pradėjo dirbti UAB „S“ (duomenys pakeisti), o vėliau buvo pervestas į UAB „M“ (duomenys pakeisti), G. M. pasakė, kad perėjus dirbti į kitą įmonę darbo pobūdis nesikeis, toliau bus dirbama su tomis pačiomis transporto priemonėmis už tą patį atlyginimą. Liudytojo teigimu, UAB „M“ (duomenys pakeisti) nurodymus dėl darbo duodavo G. M., taip pat pastarasis nurodydavo, kur vežti remontuoti transporto priemones, kokiai įmonei išrašyti PVM sąskaitas faktūras. Liudytojas R. B. parodė, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) iš pradžių dirbo meistru, paskui tiekėju ir G. M. nurodymu pirkdavo prekes UAB „S“ (duomenys pakeisti), rečiau - UAB „M“ (duomenys pakeisti). Liudytojas V. M. parodė, kad dirbo UAB „M“ (duomenys pakeisti) vairuotoju, įmonei vadovavo G. G., buhalterė buvo D. B., G. M. dirbo UAB „S“ (duomenys pakeisti), šios įmonės patalpose buvo ir UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterija. Nors apklausiamas teisme liudytojas tvirtino, jog nurodymus jam duodavo V. Gl., bet apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu teigė, kad nurodymus dėl darbų duodavo G. M. (11 t., b. l. 131-132). Parodymų keitimo aplinkybių liudytojas negalėjo paaiškinti. Pats G. M. taip pat pripažino, jog jis būdavo informuojamas dėl transporto priemonių gedimų ir tada nuspręsdavo, ar reikia remontuoti ir jei taip, tai kur atlikti transporto priemonių remontą. Taigi, byloje neginčytinai nustatyta, jog G. M. aktyviai dalyvavo tiek UAB „S“ (duomenys pakeisti), tiek UAB „M“ (duomenys pakeisti) veikloje, darbuotojams nurodydavo darbus, būdavo informuojamas apie kiekvienos transporto priemonės gedimus, nurodydavo, kur ir kurias transporto priemones remontuoti, kokios įmonės vardu išrašyti PVM sąskaitas faktūras, po ko pats arba darbuotojai PVM sąskaitas faktūras pateikdavo į įmonės buhalteriją.

23740.

238Atsižvelgiant į liudytojų parodymus, nekyla abejonių dėl to, kad G. M. kaip UAB „S“ (duomenys pakeisti) prokuristas neteisėtai panaudojo savo įgaliojimus įmonės turto atžvilgiu, nurodydamas darbuotojams UAB „S“ (duomenys pakeisti) vardu remontuoti ne šiai įmonei priklausiusias transporto priemones, po ko pats arba įmonės darbuotojai pateikdavo PVM sąskaitas faktūras į buhalteriją. Nekyla abejonių dėl to, kad G. M. suvokė savo veiksmų pavojingumą, suprato, jog apmokėjus už UAB „S“ (duomenys pakeisti) nepriklausančių transporto priemonių remontą ir detales bus iššvaistytas įmonės turtas ir to sąmoningai siekė.

23941.

240G. M. kaltės nepaneigia ir tai, kad mokėjimai pagal UAB „S“ (duomenys pakeisti) išrašytas PVM sąskaitas faktūras buvo atliekami tik gavus įmonės savininko P. M. pritarimą. Kaip jau buvo nurodyta, vien iš išrašytų PVM sąskaitų faktūrų nebuvo galima nustatyti, jog jos iš tikrųjų išrašytos ne už UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonių remonto darbus. Atlikus tyrimą buvo nustatyti atskiri atvejai, kai buvo remontuotos ir detalės pirktos ne UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonėms. G. M. veiką kvalifikavus kaip turto išvaistymą, neturi reikšmės, jog nėra nustatyta kieno transporto priemonės buvo remontuotos UAB „S“ (duomenys pakeisti), šiuo atveju svarbu tai, kad nekyla abejonių dėl to, jog buvo remontuotos ne UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonės. Taip pat G. M. baudžiamosios atsakomybės nešalina ir tai, kad byloje nėra pareikštas civilinis ieškinys, nei UAB „S“ (duomenys pakeisti), nei šios savininkas P. M. nėra pripažinti nukentėjusiaisiais (civiliniais ieškovais).

24142.

242Vertinant D. B. kaltę dėl jai inkriminuoto nusikaltimo pažymėtina, kad byloje nenustatyta, jog D. B. buvo žinoma apie G. M. nusikalstamus veiksmus. Byloje nėra paneigti D. B. parodymai, jog ji kaip UAB „S“ (duomenys pakeisti) finansininkė neįtraukinėdavo į buhalterinę apskaitą PVM sąskaitų faktūrų, tai darė buhalterėmis dirbusios G. G. ir L. M.. D. B. pripažino, jog apmokėdavo pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Skundžiamame nuosprendyje konstatuojant D. B. kaltę apsiribota prielaidos pobūdžio teiginiu, jog D. B. neabejotinai buvo žinoma, kokiomis transporto priemonėmis disponuoja UAB „S“ (duomenys pakeisti). Visgi, kaip jau buvo nurodyta, PVM sąskaitos faktūros išrašytos taip, kad vien iš jų negalima nustatyti, jog buvo remontuota ne UAB „S“ (duomenys pakeisti) transporto priemonė. Byloje nėra duomenų, kad anksčiau aptartose PVM sąskaitose faktūrose prierašus būtų padariusi ar transporto priemonės „Scania“ pavadinimą užtušavusi D. B.. Nenustatytas ir D. B. bei G. M. susitarimas veikti bendrai. Taigi, D. B. veikoje nėra nustatyta nei objektyviųjų, nei subjektyviųjų jai inkriminuotos nusikalstamos veikos sudėties požymių.

24343.

244Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, skundžiamo nuosprendžio dalis, kurioje D. B. pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, naikinama ir D. B. dėl jai inkriminuotos nusikalstamos veikos išteisinama (BPK 329 straipsnio 1 punktas). Skundžiamo nuosprendžio dalis, kurioje G. M. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, keičiama BPK 328 straipsnio 1 ir 3 punkto pagrindais dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir bylos aplinkybių neatitinkančių teismo išvadų, perkvalifikuojant G. M. veiką į BK 184 straipsnio 1 dalį ir iš nusikalstamos veikos aprašymo pašalinant neįrodytas aplinkybes, jog nusikalstama veika padaryta bendrininkaujant su D. B., bei panaudojus apgaulę. Taip pat pašalinamos aplinkybės dėl svetimo turto įgijimo pagal 2008 m. balandžio 17 d. UAB „H“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitą faktūrą Serija HS Nr. 10015133, išrašytą 14 725,26 Lt sumai, 2008 m. rugsėjo 10 d. G. D. IĮ „T“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitą faktūrą RAT Nr. 0036117, išrašytą 2 815 Lt sumai, 2011 m. vasario 28 d. UAB „K“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitą faktūrą Serija GED Nr. 5022488, išrašytą 3 351,70 Lt sumai, bei nurodant, kad buvo išvaistytas UAB „S“ (duomenys pakeisti) turtas – 8 264,39 Lt (2 393,53 Eur).

24544.

246Laikoma nustatyta, kad:

247G. M., nuo 2004 m. gegužės 26 d. būdamas UAB „S“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), reg. ( - ), prokuristu, dėl to turėdamas teisę bei įgaliojimus bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijose, atstovauti santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis tokioje apimtyje kaip nustatyta bendrovės įstatuose ir priskirta bendrovės direktoriaus kompetencijai, bei žinodamas, kad:

248- pagal 2008 m. kovo 26 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija KA Nr. 325637, išrašytą 720,04 Lt (208,54 Eur) sumai, iš R. P. firmos „R“ (duomenys pakeisti) nupirkta detalė nebuvo panaudota UAB „S“ (duomenys pakeisti) automobiliams;

249- pagal 2010 m. rugpjūčio 11 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija INZ Nr. 0000774, išrašytą 6 152,85 Lt (1 781,99 Eur) sumai, iš „I“ (duomenys pakeisti) nupirkta prekė nebuvo panaudota UAB „S“ (duomenys pakeisti) automobiliams;

250- pagal 2011 m. birželio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija GED Nr. 5022804, išrašytą 1 391,50 Lt (403 Eur) sumai, iš UAB „K“ (duomenys pakeisti) nupirkta paslauga nebuvo panaudota UAB „S“ (duomenys pakeisti) automobiliams;

251tačiau G. M. nurodymu šias PVM sąskaitas faktūras ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje pateikus įtraukti į UAB „S“ (duomenys pakeisti) apskaitos registrus bei už jas apmokėjus UAB „S“ (duomenys pakeisti) piniginėmis lėšomis, tokiu būdu G. M., pasinaudodamas kaip UAB „S“ (duomenys pakeisti) prokuristui suteiktas įgaliojimais, iššvaistė UAB „S“ (duomenys pakeisti) 8 264,39 Lt (2 393,53 Eur) vertės turtą ir UAB „S“ (duomenys pakeisti) padarė 8 264,39 Lt (2 393,53 Eur) turtinę žalą.

25245.

253Teisėjų kolegijos vertinimu, perkvalifikavus G. M. nusikalstamą veiką baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimai ir G. M. garantuojamos procesinės teisės nebuvo pažeisti.

25445.1.

255Pažymėtina, jog suformuotoje teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, gali būti taikoma ir BPK 256 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta kaltinime nurodytos veikos faktinių aplinkybių pakeitimo iš esmės skirtingomis aplinkybėmis tvarka, be to, prokuroras ir nukentėjusysis turi teisę iki įrodymų tyrimo teisme pabaigos pateikti rašytinį prašymą pakeisti kaltinime nurodytos veikos kvalifikavimą. Prokuroras, nepriklausomai nuo to, ar yra pateikęs apeliacinį skundą, turi teisę teikti apeliacinės instancijos teismui prašymą dėl kaltinimo esminių faktinių aplinkybių ar veikos kvalifikavimo pakeitimo, jei tai lengvina nuteistojo teisinę padėtį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-66-648/2018, 2K-202-511/2019).

25645.2.

257Šiuo atveju buvo laikomasi BPK 256 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų: apie galimą kaltinimo keitimą proceso dalyviai informuoti dar 2019 m. balandžio 5 d. teismo posėdyje, prokuroro prašymas pakeisti kaltinimą pateiktas 2019 m. gegužės 14 d. teismo posėdyje, kuriame buvo padaryta pertrauka leisti proceso dalyviams susipažinti su prokuroro prašymu, 2019 m. spalio 17 d. teismo posėdyje išklausyti G. M. ir D. B. paaiškinimai dėl su jais susijusio prokuroro prašymo pakeisti kaltinimą.

25845.3.

259Teisėjų kolegijos vertinimu, prokuroro prašyme dėl kaltinimo keitimo G. M. ir D. B. inkriminuotos nusikalstamos veikos aplinkybės (veikos laikas, atlikti veiksmai, veikos padarymo būdas – neteisėtas apmokėjimas už prekes ir paslaugas įmonės lėšomis, padarytos žalos dydis) nesikeitė, iš esmės pakeistas tik teisinis atliktų veiksmų vertinimas. Kaip matyti iš teismo posėdžio protokolų, iš esmės nesikeitė ir G. M. bei D. B. gynyba dėl jiems inkriminuotų veikų. Inkriminuojamų nusikalstamų veiksmų, jų padarinių apimties, taip pat ir gynybos nuo pareikšto kaltinimo aspektais nėra pagrindo teigti, kad nuteistojo padėtis keičiant kaltinimą buvo pasunkinta. Be to, nors tiek BK 182 straipsnio 1 dalyje, tiek BK 184 straipsnio 1 dalyje numatyti nusikaltimai priskiriami nesunkių nusikaltimų kategorijai, tačiau už pastarąjį numatyta švelnesnė atsakomybė – laisvės atėmimas iki dviejų metų, kai už sukčiavimą numatytas laisvės atėmimas iki trejų metų.

26045.4.

261Nėra pagrindo sutikti su nuteistųjų ir jų gynėjų teiginiais, jog nusikalstamos veikos perkvalifikavimas nėra galimas dėl suėjusio apkaltinamojo nuosprendžio senaties termino. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai skaičiuojami iki momento, kai dėl vertinamos nusikalstamos veikos pirmą kartą priimamas apkaltinamasis nuosprendis. Kai tokį apkaltinamąjį nuosprendį priima pirmosios instancijos teismas, tačiau vėlesnėse proceso stadijose keičiamas tos pačios nusikalstamos veikos kvalifikavimas į švelnesnį BK straipsnį ar jo dalį, senaties terminų suėjimas gali būti konstatuotas tik tuo atveju, kai senatis pagal pasikeitusį BK straipsnį ar jo dalį jau buvo suėjusi priimant pirmosios instancijos teismo apkaltinamąjį nuosprendį. Tokia senaties terminų skaičiavimo taisyklė ne kartą patvirtinta kasacinės instancijos teismų praktikoje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-332/2008, 2K-380-942/2015, 2K-48-788/2018). Šiuo atveju apkaltinamojo nuosprendžio senaties termino dėl G. M. inkriminuotos nusikalstamos veikos pabaiga, kaip teisingai nurodė ir proceso dalyviai, buvo 2019 m. birželio 21 d. Skundžiamas nuosprendis priimtas 2018 m. birželio 7 d. dar nesuėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

262Dėl bausmių

26346.

264Nors nuteistųjų apeliaciniuose skunduose nėra ginčijamos jiems paskirtos bausmės, tačiau atkreiptinas dėmesys į pirmosios instancijos teismo netinkamą bausmės pagal BK 223 straipsnio 1 dalį skyrimo G. G. ir G. M. motyvavimą. Be to, perkvalifikavus G. M. veiką pagal BK 184 straipsnio 1 dalį ir pašalinus dalį G. M. inkriminuotų aplinkybių, spręstina dėl bausmės pagal BK 184 straipsnio 1 dalį paskyrimo.

26546.1.

266Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 2 dalis).

26746.2.

268G. G. ir G. M. pagal BK 223 straipsnio 1 dalį nuteisti 40 MGL dydžio baudomis. Kaip matyti iš skundžiamame nuosprendyje išdėstytų bausmės skyrimo motyvų, skirdamas bausmę pirmosios instancijos teismas BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą įvardijo nesunkiu. Tačiau BK 223 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstama veika priskiriama neatsargiems nusikaltimams. Skundžiamame nuosprendyje darant išvadas dėl G. G. ir G. M. kaltės taip pat nurodyta, jog jie nusikalto neatsargia kaltės forma. Taigi, akivaizdu, jog skirdamas bausmę pirmosios instancijos teismas netinkamai atsižvelgė į padaryto nusikaltimo kaltės formą. BK 47 straipsnio 3 dalies 5 punkto redakcijoje, galiojusioje nusikaltimo padarymo metu, buvo numatyta, kad už neatsargų nusikaltimą skiriama iki 75 MGL dydžio bauda. Skundžiamu nuosprendžiu G. G. ir G. M. pagal BK 223 straipsnio 1 dalį paskirtos po 40 MGL dydžio baudos, nors motyvuojant bausmės skyrimą nurodyta, jog skiriama bauda, kurios dydis nustatomas mažesnes už sankcijoje numatytą bausmės vidurkį, kas neatsargaus nusikaltimo atveju sudarytų 38 MGL. Atsižvelgiant į tai, skundžiamas nuosprendis keičiamas BPK 328 straipsnio 2 punkto pagrindu dėl neteisingai paskirtos bausmės, sumažinant G. G. ir G. M. pagal BK 223 straipsnio 1 dalį paskirtą baudą iki 30 MGL.

26946.3.

270Skundžiamame nuosprendyje skirdamas bausmę pagal BK 182 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismas išsamiai išdėstė visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes. G. M. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. G. M. pripažintas kaltu padaręs nesunkų tyčinį ir neatsargų nusikaltimus, anksčiau neteistas, nebaustas administracine tvarka, turi šeimą, dirba. Taigi, iš esmės yra charakterizuojamas teigiamai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir tai, kad bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka G. M. inkriminuotos nusikalstamos veikos apimtis sumažėjo, G. M. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį skirtina savo dydžiu mažesnė bauda nei buvo paskirta skundžiamu nuosprendžiu.

271Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalies 2 punktu, 4 dalimi, 328 straipsnio 1, 2, 3 punktais, 329 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

272Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nuosprendį pakeisti.

273Panaikinti nuosprendžio dalį, kurioje D. B. pripažinta kalta padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalyje ir 223 straipsnio 1 dalyje, bei D. B. išteisinti dėl kaltinimų pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir 223 straipsnio 1 dalį nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

274Panaikinti nuosprendžio dalį, kurioje G. G. pripažinta kalta padariusi nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 straipsnio 1 dalyje (dėl aplaidaus UAB „P“ (duomenys pakeisti) apskaitos tvarkymo), ir nuteista 30 MGL dydžio bauda, bei G. G. dėl kaltinimo pagal BK 223 straipsnio 1 dalį (dėl aplaidaus UAB „P“ (duomenys pakeisti) apskaitos tvarkymo) išteisinti nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

275G. G. už nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 straipsnio 1 dalyje (dėl aplaidaus UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos tvarkymo), paskirtą 40 MGL dydžio baudą sumažinti iki 30 MGL (1 129,80 Eur) dydžio.

276G. M. nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje, perkvalifikuoti pagal BK 184 straipsnio 1 dalį ir paskirti G. M. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį 50 MGL (1 883 Eur) dydžio baudą.

277G. M. už nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 straipsnio 1 dalyje, paskirtą 40 MGL dydžio baudą sumažinti iki 30 MGL (1 129,80 Eur) dydžio.

278Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, G. M. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį ir BK 223 straipsnio 1 dalį paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu bei G. M. paskirti galutinę subendrintą bausmę – 70 MGL (2 636,20 Eur) dydžio baudą.

279Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. D. B. pripažinta kalta padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 4. - pagal BK 182 straipsnio 1 dalį 50 MGL (1 883 Eur) dydžio bauda;... 5. - pagal BK 223 straipsnio 1 dalį 40 MGL (1 506,40 Eur) dydžio bauda.... 6. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos... 7. Taip pat nuosprendžiu D. B. išteisinta dėl kaltinimo pagal BK 246 straipsnio... 8. G. G. pripažinta kalta padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 223... 9. - pagal BK 223 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „M“ (duomenys pakeisti)... 10. - pagal BK 223 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „P“ (duomenys pakeisti)... 11. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos... 12. G. M. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 182... 13. - pagal BK 182 straipsnio 1 dalį 60 MGL (2 259,60 Eur) dydžio bauda;... 14. - pagal BK 223 straipsnio 1 dalį 40 MGL (1 506,40 Eur) dydžio bauda.... 15. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos... 16. Taip pat nuosprendžiu G. M. išteisintas dėl kaltinimo pagal BK 246... 17. V. Gl. civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas.... 18. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 19. I.... 20. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė... 21. 1.... 22. D. B. nuteista už tai, kad:... 23. 1.1.... 24. turėdama tikslą apgaule savo, G. M. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų... 25. 1.2.... 26. laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d. dirbdama UAB... 27. 2.... 28. G. M. nuteistas už tai, kad:... 29. 2.1.... 30. turėdamas tikslą apgaule savo, D. B. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų... 31. 2.2.... 32. laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 13 d. iki 2010 m. sausio 18 d. dirbdamas... 33. 3.... 34. G. G. nuteista už tai, kad:... 35. 3.1.... 36. laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 1 d. dirbdama... 37. 3.2.... 38. laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. lapkričio 15 d. dirbdama UAB... 39. 4.... 40. Be to, D. B. ir G. M. buvo kaltinami tuo, kad jie, veikdami bendrininkų grupe,... 41. II.... 42. Apeliacinių skundų argumentai... 43. 5.... 44. Nuteistoji D. B. ir jos gynėja advokatė Marina Laurinaitienė apeliaciniame... 45. 5.1.... 46. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad skundžiamas nuosprendis D. B. atžvilgiu... 47. 5.2.... 48. Skunde nesutinkama su teismo išvada, jog D. B. apgaule įgijo UAB „S“... 49. 5.3.... 50. Kaip nurodoma skunde, skundžiamame nuosprendyje nepagrįstai nurodyta, kad... 51. 5.4.... 52. Teigiama, kad D. B. su UAB „S“ (duomenys pakeisti) siejo darbiniai... 53. 5.5.... 54. Be to, D. B. veikoje nenustatytas ne tik apgaulės panaudojimas ir svetimo... 55. 5.6.... 56. Skunde nesutinkama ir su tuo, kad D. B. aplaidžiai tvarkė buhalterinę... 57. 5.7.... 58. Be to, baudžiamoji atsakomybė nėra numatyta už netinkamą buhalterinės... 59. 6.... 60. Nuteistasis G. M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 61. 6.1.... 62. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad nuosprendis G. M. atžvilgiu yra... 63. 6.2.... 64. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad priešingai nei konstatuota skundžiamame... 65. 6.3.... 66. Be to, visos nuosprendyje nurodytos PVM sąskaitos-faktūros buvo išrašytos... 67. 6.4.... 68. Apelianto teigimu, byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad G. M.... 69. 6.5.... 70. Skunde nesutinkama ir su G. M. pripažinimu kaltu dėl aplaidaus UAB „P“... 71. 6.6.... 72. Pažymima, kad veiką kvalifikuojant pagal BK 223 straipsnį privaloma... 73. 6.7.... 74. Kita vertus, kadangi G. M. negali būti atsakingas už buhalterinės apskaitos... 75. 6.8.... 76. Anot apelianto, byloje nebuvo įvertinta tai, kad pagal Lietuvos Respublikos... 77. 7.... 78. Nuteistoji G. G. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 79. 7.1.... 80. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisėtas,... 81. 7.2.... 82. Skunde nesutinkama su apygardos teismo išvada, kad G. G., būdama UAB „M“... 83. 7.3.... 84. Pažymima, kad kvalifikuojant veiką pagal BK 223 straipsnį privaloma... 85. 7.4.... 86. Atkreipiamas dėmesys, kad nebuvo įvertinta tai, jog pagal Lietuvos... 87. 7.5.... 88. Taip pat nesutinkama su G. G. pripažinimu kalta dėl UAB „P“ (duomenys... 89. 7.6.... 90. Nuteistosios teigimu, tarp UAB „P“ (duomenys pakeisti) ir UAB „S“... 91. 8.... 92. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistieji G. G. ir G. M. bei jų... 93. III.... 94. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 95. 9.... 96. Apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.... 97. 10.... 98. Byloje apeliacinių skundų dėl G. M. ir D. B. išteisinimo dėl kaltinimo... 99. 11.... 100. Nuteistųjų G. G., G. M. ir D. B. apeliaciniuose skunduose nesutinkama su... 101. Dėl aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo... 102. 12.... 103. G. G., D. B. ir G. M. nuteisti pagal BK 223 straipsnio 1 dalį, kurioje... 104. 13.... 105. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus ir pirmosios instancijos... 106. 14.... 107. BK 223 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už kelių alternatyvių... 108. 15.... 109. Aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo subjektas yra specialusis. Pagal... 110. 16.... 111. Tiek G. G., tiek G. M. savo kaltės dėl jiems kaip UAB „M“ (duomenys... 112. 16.1.... 113. G. G. parodė, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. dirbo UAB „M“ (duomenys... 114. 16.2.... 115. G. M. parodė, kad dirbo UAB „S“ (duomenys pakeisti) technikos... 116. 17.... 117. Nors nuteistieji G. G. ir G. M. savo kaltės nepripažino, bet jų parodymus... 118. 17.1.... 119. Paprastai teismo išvada dėl to, ar kilo baudžiamajame įstatyme numatyti... 120. 17.2.... 121. Atlikus UAB „M“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą... 122. - išanalizavus duomenis apie UAB „M“ (duomenys pakeisti) 2008-2012 metais... 123. - tiriant UAB „M“ (duomenys pakeisti) ir UAB „S“ (duomenys pakeisti)... 124. - balansinėse sąskaitose 2411 ir 5005 apskaityta 2008 m. kovo 31 d. PVM... 125. - balansinėse sąskaitose 4412 ir 6110 apskaitytos UAB „S“ (duomenys... 126. - 2009 m. gruodžio 31 d. balansinėse sąskaitose 4431 ir 521 apskaitytos... 127. - tyrimui nepateikta vadovo patvirtinta transporto priemonių remonto ir... 128. - pagal tyrimui pateiktus materialinių vertybių nurašymo aktus į sąnaudas... 129. Atsižvelgiant į nurodytus aplinkybes, specialisto išvadoje konstatuota, jog... 130. 17.3.... 131. 2012 m. lapkričio 30 d. papildomoje specialisto išvadoje Nr. 5-2/218... 132. 17.4.... 133. Ikiteisminio tyrimo metu dar kartą papildomai pateikus UAB „M“ (duomenys... 134. 17.5.... 135. Atlikus UAB „P“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą... 136. 17.6.... 137. Ikiteisminio tyrimo metu įvertinus papildomai pateiktus buhalterinės... 138. 17.7.... 139. Teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti specialisto išvadų dalies dėl... 140. 17.8.... 141. Byloje apklaustų liudytojų parodymai paneigia nuteistųjų teiginius dėl... 142. 17.9.... 143. Specialisto išvadų nepaneigia ir nuteistųjų teiginiai dėl galimybės... 144. 17.10.... 145. Pažymėtina, kad G. G. ir G. M. nebuvo nei kaltinami, nei nuteisti už... 146. 17.11.... 147. Kaip jau buvo nurodyta, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos... 148. 17.12.... 149. G. G. parodė, kad su D. B. kalbėdavosi apie buhalterinės apskaitos... 150. 17.13.... 151. G. M. nurodė, kad buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo tvarkos... 152. 17.14.... 153. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad G. G. ir G. M.... 154. 18.... 155. Įvertinus visas nustatytas aplinkybes, konstatuojama, jog G. G. ir G. M.... 156. 19.... 157. Tačiau, kaip jau buvo nurodyta anksčiau, pirmosios instancijos teismas... 158. 20.... 159. Šiame kontekste pažymėtina, kad baudžiamoji teisė nėra formali teisė, ji... 160. 21.... 161. G. G., kaip UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterei pagal Lietuvos... 162. - 2011 m. vasario 22 d. UAB „P“ (duomenys pakeisti) avanso apyskaitoje buvo... 163. - UAB „P“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje buvo apskaityta D.... 164. 22.... 165. G. G. iš esmės neneigė jai inkriminuotų buhalterinės apskaitos... 166. 23.... 167. Minėti G. G. inkriminuoti buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimai buvo... 168. 24.... 169. Kaip matyti iš 2013 m. balandžio 6 d. specialisto išvados Nr. 5-2/70, dėl... 170. 25.... 171. 2015 m. sausio 22 d. papildomoje specialisto išvadoje Nr. 5-2/15 taip pat... 172. 26.... 173. Taigi, UAB „P“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu... 174. 27.... 175. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, daroma išvada, kad G. G. kaip UAB... 176. 28.... 177. D. B., kaip UAB „M“ (duomenys pakeisti) buhalterei pagal Lietuvos... 178. - pagal PVM sąskaitas faktūras už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki... 179. - UAB „M“ (duomenys pakeisti) 2011 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. sausio 31... 180. 29.... 181. Teisėjų kolegijos vertinimu, D. B. nebuvo jokio pagrindo inkriminuoti... 182. 29.1.... 183. Kaip matyti iš 2012 m. rugpjūčio 31 d. specialisto išvados Nr. 5-2/159 dėl... 184. 29.2.... 185. Be to, minėtoje specialisto išvadoje taip pat nurodyta, kad pagal 2008 m.... 186. 29.3.... 187. 2017 m. gruodžio 22 d. papildomoje specialisto išvadoje Nr. 5-2/189/2017 dėl... 188. 29.4.... 189. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byloje iš esmės negalima nustatyti,... 190. 30.... 191. Dėl nepagrįstai padidintos transporto priemonės „MAN“ vertės D. B.... 192. 30.1.... 193. 2012 m. rugpjūčio 31 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/159 dėl UAB „M“... 194. 30.2.... 195. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme D. B. gynėjai advokatei M.... 196. 30.3.... 197. Apklausiama apeliacinės instancijos teisme specialistė Ž. L. savo surašytas... 198. 31.... 199. Nors byloje ir nustatyta, jog transporto priemonė „MAN 26.533“ UAB „M“... 200. Dėl sukčiavimo... 201. 32.... 202. G. M. ir D. B. skundžiamu nuosprendžiu nuteisti pagal BK 182 straipsnio 1... 203. 33.... 204. Nuteistieji savo kaltės dėl jiems inkriminuoto nusikaltimo nepripažino.... 205. 33.1.... 206. G. M. parodė, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) dirbo technikos... 207. 33.2.... 208. D. B. nurodė, kad nebuvo jokio susitarimo su G. M., nežinojo, jog PVM... 209. 34.... 210. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus ir ištirtus įrodymus, taip... 211. 35.... 212. G. M. ir D. B. inkriminuota apgaule įgyta 29 156,35 Lt suma grindžiama tuo,... 213. 35.1.... 214. 2014 m. rugpjūčio 29 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/130 dėl UAB „S“... 215. 35.2.... 216. Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „S“ (duomenys pakeisti) pateiktame... 217. 35.3.... 218. 2008 m. balandžio 17 d. UAB „H“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaita faktūra... 219. 35.4.... 220. 2008 m. rugsėjo 10 d. G. D. IĮ „T“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitos... 221. 35.5.... 222. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2010 m. rugpjūčio 11 d. „I“ (duomenys... 223. 35.6.... 224. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2011 m. vasario 28 d. UAB „K“ (duomenys... 225. 35.7.... 226. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2011 m. birželio 21 d. UAB „K“ (duomenys... 227. 35.8.... 228. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, nuteitiesiems nepagrįstai buvo... 229. 36.... 230. Skundžiamame nuosprendyje taip pat nepagrįstai konstatuota, jog aptartas PVM... 231. 37.... 232. Nors byloje ir nustatyta, kad UAB „S“ (duomenys pakeisti) buvo padaryta... 233. 38.... 234. Pagal BK 184 straipsnį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo... 235. 39.... 236. Nagrinėjamoje byloje buvo itin išsamiai išnagrinėtos aplinkybės dėl... 237. 40.... 238. Atsižvelgiant į liudytojų parodymus, nekyla abejonių dėl to, kad G. M.... 239. 41.... 240. G. M. kaltės nepaneigia ir tai, kad mokėjimai pagal UAB „S“ (duomenys... 241. 42.... 242. Vertinant D. B. kaltę dėl jai inkriminuoto nusikaltimo pažymėtina, kad... 243. 43.... 244. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, skundžiamo nuosprendžio dalis,... 245. 44.... 246. Laikoma nustatyta, kad:... 247. G. M., nuo 2004 m. gegužės 26 d. būdamas UAB „S“ (duomenys pakeisti),... 248. - pagal 2008 m. kovo 26 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija KA Nr. 325637,... 249. - pagal 2010 m. rugpjūčio 11 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija INZ Nr.... 250. - pagal 2011 m. birželio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija GED Nr.... 251. tačiau G. M. nurodymu šias PVM sąskaitas faktūras ikiteisminio tyrimo... 252. 45.... 253. Teisėjų kolegijos vertinimu, perkvalifikavus G. M. nusikalstamą veiką... 254. 45.1.... 255. Pažymėtina, jog suformuotoje teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 256. 45.2.... 257. Šiuo atveju buvo laikomasi BPK 256 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų: apie... 258. 45.3.... 259. Teisėjų kolegijos vertinimu, prokuroro prašyme dėl kaltinimo keitimo G. M.... 260. 45.4.... 261. Nėra pagrindo sutikti su nuteistųjų ir jų gynėjų teiginiais, jog... 262. Dėl bausmių... 263. 46.... 264. Nors nuteistųjų apeliaciniuose skunduose nėra ginčijamos jiems paskirtos... 265. 46.1.... 266. Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio... 267. 46.2.... 268. G. G. ir G. M. pagal BK 223 straipsnio 1 dalį nuteisti 40 MGL dydžio... 269. 46.3.... 270. Skundžiamame nuosprendyje skirdamas bausmę pagal BK 182 straipsnio 1 dalį... 271. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 272. Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nuosprendį pakeisti.... 273. Panaikinti nuosprendžio dalį, kurioje D. B. pripažinta kalta padariusi... 274. Panaikinti nuosprendžio dalį, kurioje G. G. pripažinta kalta padariusi... 275. G. G. už nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 straipsnio 1 dalyje (dėl... 276. G. M. nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje,... 277. G. M. už nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 straipsnio 1 dalyje, paskirtą... 278. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, G. M. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį... 279. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....