Byla 2K-332/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Alvydo Pikelio, Antano Klimavičiaus ir pranešėjo Vytauto Piesliako, sekretoriaujant Dianai Šataitytei, dalyvaujant prokurorui Arūnui Meškai, nuteistajam G. O., gynėjui Vaidučiui Paliukui

2teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo G. O. ir Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 11 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nuosprendžio.

3Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 11 d. nuosprendžiu G. O. nuteistas pagal:

4BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį ir, vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, jam paskirta dvejų metų laisvės apribojimo bausmė. Vadovaujantis BK 48 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalimis, 6 dalies 1 ir 5 punktais G. O. įpareigotas per šį laikotarpį nuo 21 val. iki 7 val. būti namuose ir per laisvės apribojimo bausmės laikotarpį neatlygintinai išdirbti 200 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi invalidais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Taip pat G. O. privalo be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos.

5BK 203 straipsnio 2 dalį 12 500 Lt (100 MGL) dydžio bauda;

6BK 300 straipsnio 1 dalį 12 500 Lt (100 MGL) dydžio bauda.

7Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu ir 6 dalimi pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį ir BK 300 straipsnio 1 dalį paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu, griežtesne bausme – laisvės apribojimui, apimant švelnesnę – baudą, ir subendrinta bausmė paskirta dveji metai laisvės apribojimo, įpareigojant šį laikotarpį nuo 21 val. iki 7 val. būti namuose ir per laisvės apribojimo bausmės laikotarpį neatlygintinai išdirbti 200 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi invalidais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Taip pat G. O. privalo be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos. Ši subendrinta bausmė vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 65 straipsnio 2 dalimi sudėjimo būdu subendrinta su pagal BK 203 straipsnio 2 dalį paskirta 12500 Lt (100 MGL) bausme ir galutinė subendrinta bausmė G. O. paskirta dveji metai laisvės apribojimo, įpareigojant šį laikotarpį nuo 21 val. iki 7 val. būti namuose ir per laisvės apribojimo bausmės laikotarpį neatlygintinai išdirbti 200 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi invalidais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis ir be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos ir 12 500 Lt (100 MGL) dydžio bauda.

8Baudžiamasis procesas G. O. dėl kaltinimo pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 3 dalį ir BK 277 straipsnį (1994 m. liepos 19 d. įstatymo Nr. I-551 redakcija) nutrauktas, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

9Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu ir 66 straipsniu į bausmės laiką įskaitytas kardomajame kalinime išbūtas laikas nuo 2003 m. birželio 25 d. iki 2003 m. rugpjūčio 7 d., vieną kardomojo kalinimo dieną prilyginant dviem laisvės apribojimo dienom.

10Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 105 436,02 Lt civilinis ieškinys G. O. ir Dž. V. paliktas nenagrinėtas.

11Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti Dž. V., V. G., Š. K. M., V. M., ir N. V., tačiau jie nuosprendžio kasacine tvarka neskundžia.

12Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nuosprendžiu nuteistojo G. O. apeliacinis skundas patenkintas. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 11 d. nuosprendis pakeistas. G. O. nusikalstama veika iš 2000 m. BK 22 straipsnio 1 dalies, 182 straipsnio 2 dalies perkvalifikuota į 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalį ir vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nutraukta, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminams.

13Baudžiamoji byla dėl 2000 m. BK 203 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nutraukta, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminams.

14G. O. nuo 2003 m. birželio 25 d. iki 2003 m. rugpjūčio 7 d. kardomajame kalinime išbūtas laikas įskaitytas į pagal BK 300 straipsnio 1 dalį paskirtą 12 500 Lt (100 MGL) dydžio baudos bausmę, vieną kardomajame kalinime išbūtą dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai. Likusi Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 11 d. nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

15Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo ir jo gynėjo, prašiusių nuteistojo kasacinį skundą tenkinti, o prokuroro atmesti, prokuroro, prašiusio jo kasacinį skundą tenkinti, o nuteistojo kasacinį skundą atmesti, paaiškinimus

Nustatė

16Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu G. O. pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį buvo nuteistas už tai, kad veikdamas kartu su N. V., pasikėsino apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą, o būtent, nuo 2000 m. lapkričio 8 d., būdamas UAB „PTG Baltic“, įmonės kodas 1081846, registruota Kaune, ( - ), komercijos direktoriumi, turėdamas tikslą įgyti didelės vertės svetimą turtą, gaunamą kaip grąžintiną PVM, organizavo ir vykdė apgaulingą realiai įvykusių keramikos dirbinių pirkimo sandorių įforminimą įmonių, nedalyvavusių šiose sandoriuose apskaitoje ir neįvykusių spausdinimo mašinos Heidelberg Speedmaster SM74DI-4+L,52x74 pirkimo–pardavimo–perdavimo kaip turtinį įnašą – nuomos sandorių įforminimą įmonių apskaitoje ir taip pasikėsino įgyti 61 5000 Lt valstybė biudžeto lėšų, gaunamų kaip PVM.

17Čekijos piliečiui L. Š. už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą sumą įsigijus iš keramikos dirbinių gamintojų – fizinio asmens R. V. L. ir V. ir V. R. įmonės „Suvenyrinė keramika“ – be apskaitos dokumentų 45693 vnt. keramikos dirbinių, G. O., patvirtindamas parašu, suklastojo PVM sąskaitas-faktūras ser. GBB 2001 m. sausio 31 d. Nr. 9776472, 2001 m. vasario 28 d. Nr. 9776481, 2001 m. balandžio 11 d. Nr. 9776486, 2001 m. gegužės 19 d. Nr. 9776522, 2001 m. liepos 2 d. Nr. 9776510; ser. LBF 2001 m. rugpjūčio 2 d. Nr. l 154406, 2001 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 1154443, 2001 m. spalio 4 d. Nr. 1154447, 2001 m. spalio 31 d. Nr. 1154437, 2001 m. lapkričio 22 d. Nr. 1154471, 2001 m. gruodžio 5 d. Nr. 1154485, kuriose nurodė žinomai melagingus duomenis apie tai, kad tuos pačius 16633 vnt. keramikos dirbinius bei kitus 29060 vnt. (kurių įsigijimas UAB „Taralis“ nepagrįstas apskaitos dokumentais, iš viso 45693 vnt. keramikos dirbinių), UAB „Taralis“ parduoda UAB „PTG Baltic“ už 14 101 728 Lt, tame skaičiuje 2 151 111,06 Lt PVM.

18Taip pat G. O., patvirtindamas parašu, suklastojo dokumentus – KPO kvitus ser. SAC 2001 m. birželio 4 d. Nr. 27980825, 2001 m. birželio 5 d. Nr. 27980866, 2001 m. birželio 6 d. Nr. 27980867, 2001 m. birželio 11 d. Nr. 27980869, 2001 m. birželio 20 d. Nr. 27980870, 2001 m. birželio 14 d. Nr. 27980871, 2001 m. birželio 15 d. Nr. 27980872, 2001 m. birželio 18 d. Nr. 27980873, 2001 m. birželio 20 d. Nr. 27980874, 2001 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 27980875, kuriuose patvirtino žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Taralis“ už parduotus keramikos dirbinius iš UAB „PTG Baltic“ gavo 328 000 Lt.

19Po to G. O., patvirtindamas parašu ir UAB „PTG Baltic“ antspaudu, suklastojo PVM sąskaitas-faktūras ser. LBE 2001 m. kovo 1 d. Nr. 2350782, 2001 m. balandžio 11 d. Nr. 2350783, 2001 m. rugsėjo 6 d. Nr. 2350798, 2001 m. spalio 4 d. Nr. 2350808, 2001 m. gruodžio 6 d. Nr. 2350812 bei patvirtindamas UAB „PTG Baltic“ antspaudu, suklastojo PVM sąskaitas-faktūras ser. LBE 2001 m. vasario 2 d. Nr. 2350751, 2001 m. gegužės 18 d. Nr. 2350771, 2001 m. liepos 3 d. Nr. 2350790, 2001 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 2350795, 2001 m. spalio 31 d. Nr. 2350809, 2001 m. lapkričio 22 d. Nr. 2350810, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad tuos pačius 45693 vnt. keramikos dirbinių UAB „PTG Baltic“ pardavė eksportui Čekijos firmai „Lumar“, atstovaujamai L. Š., už 41 358 JAV dolerių, tuometiniu valiutos kursu 165 432 Lt.

20Po to G. O. pateikė šiuos žinomai suklastotus dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras) įtraukti į UAB „PTG Baltic“ buhalterinę apskaitą. Įtraukus šias PVM sąskaitas-faktūras į įmonės buhalterinę apskaitą ir pateikus Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, esančiai Kaune, Juozapavičiaus pr. 57, UAB „PTG Baltic“ PVM deklaracijas: 2001 m. vasario 15 d. PVM deklaraciją už 2001 m. sausio mėn., 2001 m. birželio 4 d. patikslintą PVM deklaraciją už 2001 m. sausio mėn., 2001 m. kovo 14 d. PVM deklaraciją už 2001 m. vasario mėn., 2001 m. birželio 4 d. patikslintą PVM deklaraciją už 2001 m. vasario mėn., 2001 m. balandžio 17 d. PVM deklaraciją už 2001 m. kovo mėn., 2001 m. birželio 4 d. patikslintą PVM deklaraciją už 2001 m. kovo mėn., 2001 m. gegužės 14 d. PVM deklaraciją už 2001 m. balandžio mėn., 2001 m. birželio 4 d. patikslintą PVM deklaraciją už 2001 m. balandžio mėn., 2001 m. birželio 15 d. PVM deklaraciją už 2001 m. gegužės mėn., 2001 m. liepos 10 d. PVM deklaraciją už 2001 m. birželio mėn., 2001 m. rugpjūčio 10 d. PVM deklaraciją už 2001 m. liepos mėn., 2001 m. rugsėjo 12 d. patikslintą PVM deklaraciją už 2001 m. liepos mėn., 2001 m. rugsėjo 14 d. PVM deklaraciją už 2001 m. rugpjūčio mėn., 2001 m. spalio 10 d. PVM deklaraciją už 2001 m. rugsėjo mėn., 2001 m. lapkričio 15 d. PVM deklaraciją už 2001 m. spalio mėn., 2001 m. gruodžio 12 d. PVM deklaraciją už 2001 m. lapkričio mėn., 2002 m. sausio 10 d. PVM deklaraciją už 2001 m. gruodžio mėn., 2002 m. sausio 23 d. patikslintą PVM deklaraciją už 2001 m. gruodžio mėn., buvo neteisėtai suformuota 1 938 519 Lt PVM atskaita.

21Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. O., patvirtindamas parašu bei UAB „PTG Baltic“ antspaudu, suklastojo dokumentus: 2002 m. birželio 11 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 01 ir 2002 m. birželio 27 d. prekių priėmimo–perdavimo aktą, kuriuose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad Dž. V., parduoda bei perduoda UAB „PTG Baltic“ spausdinimo mašiną Heidelberg Speedmaster SM74DI-4+L,52x74, kurios vertė 3 400 000 Lt. Po to G. O., kartu su N. V., patvirtindami parašais, suklastojo 2002 m. birželio 27 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LBE Nr. 2350850, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad šią spausdinimo mašiną UAB „PTG Baltic“ parduoda UAB „Viešbučių spektras“, įmonės kodas 3580375, registruota Kaune, ( - ), atstovaujamai direktoriaus N. V., už 4 050 645 Lt, iš jų 617 898 Lt PVM. Taip UAB „PTG Baltic“ privalomas mokėti į biudžetą 617 898 Lt PVM buvo padengtas iš G. O. fiktyviais sandoriais neteisėtai sukurtos 1 938 519 Lt PVM atskaitos.

22Po to N. V. gavo 2002 m. birželio 28 d. spausdinimo mašinos Heidelberg Speedmaster SM74DI-4+L,52x74 žinomai neteisingą turto įvertinimo ataskaitą

23Vykdydamas nusikalstamos veikos planą, pasinaudodamas suklastota turto įvertinimo ataskaita, N. V., patvirtindamas parašu bei UAB „Viešbučių spektras“ antspaudu suklastojo: 2002 m. birželio 27 d. priėmimo-perdavimo aktą, kuriame buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „Viešbučių spektras“ perdavė spausdinimo mašiną Heidelberg Speedmaster SM74DI-4+L,52x74 UAB „Gronhoj elektronik“ kaip turtinį įnašą už įsigyjamas naujai išleistas UAB „Gronhoj elektronik“ akcijas įstatinio kapitalo didinimui, bei patvirtindamas parašu ir UAB „Viešbučių spektras“ antspaudu – 2002 m. birželio 28 d. akcijų pasirašymo sutartį, kurioje numatyta, kad UAB „Gronhoj elektronik“ įsipareigoja pateikti UAB „Viešbučių spektras“ 171 800 vardinių akcijų, o UAB „Viešbučių spektras“ įsipareigoja priimti ir sumokėti už akcijas įnešant turtinį įnašą – spausdinimo mašiną. Po to jie suorganizavo fiktyvų sandorį, kad spausdinimo mašiną UAB „Gronhoj elektronik“ išnuomoja V. M.

24Taip sukūrus fiktyvią spausdinimo mašinos pirkimo–pardavimo–perdavimo kaip turtinį įnašą – nuomos sandorių grandinę, G. O. nurodymu, N. V. 2002 m. liepos 25 d. pateikė Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, esančiai Kaune, Juozapavičiaus pr. 57, savo parašu patvirtintą PVM deklaraciją už 2002 m. birželio mėn., kurioje nurodė žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Viešbučių spektras“ grąžintina iš biudžeto 617 895 Lt PVM suma, taip pat N. V., siekdamas sau ir G. O. apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą, 2002 m. rugpjūčio 6 d. pateikė 2002 m. rugpjūčio 5 d. prašymą grąžinti iš valstybės biudžeto 615 000 Lt grąžintiną PVM, nurodant pervesti ją į UAB „Viešbučių spektras“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke „Snoras“, Kauno filiale, kurio adresas Kaunas, K. Donelaičio g. 76. Tačiau jie nusikalstamos veikos nebaigė ir didelės vertės svetimo turto neįgijo dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes Kauno apskrities VMI 2002 m. rugsėjo 27 d. buvo pradėtas planinis UAB „Viešbučių spektras“ PVM patikrinimas. G. O., veikdamas kartu su N. V., pasikėsino įgyti didelės vertės svetimą turtą – 615 000 Lt valstybės biudžeto lėšų, gaunamų kaip PVM.

25Kauno apygardos teismas šią G. O. nusikalstamą veiką iš 2000 m. BK 22 straipsnio 1 dalies, 182 straipsnio 2 dalies perkvalifikavo į 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalį ir, vadovaudamasis, BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, baudžiamąją bylą nutraukė, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

26Taip pat jis Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu buvo nuteistas už tai, kad iš anksto žinodamas, jog kito asmens vardu įsteigiamas juridinis asmuo realiai jokios ūkinės –komercinės veiklos nevykdys, mokesčių valstybei nemokės, o yra reikalingas neteisėtai veiklai nuslėpti, pasinaudodamas giminaičio O. M. pasitikėjimu bei jo asmens dokumentais, 2001 m. rugpjūčio 1 d. O. M. vardu įsteigė UAB „Viešbučių spektras“, įmonės kodas 3580375, registruota Kaune, ( - ). Taip G. O. įsteigė juridinį asmenį, naudojamą neteisėtai veiklai nuslėpti. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, baudžiamąją bylą dėl BK 203 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos nutraukė, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

27Taip pat G. O. nuteistas už tai, kad būdamas UAB „PTG Baltic“, įmonės kodas 1081846, registruota Kaune, ( - ), komercijos direktoriumi, suklastojo dokumentus. Žinodamas, kad UAB „PTG Baltic“ keramikos dirbinių faktiškai nepirko–nepardavė, už juos pinigų nemokėjo bei žinodamas, kad spausdinimo mašina Heidelberg Speedmaster SM74DI-4+L,52x74 realiai neegzistuoja ir UAB „PTG Baltic“ jos nepirko–nepardavė, žinomai melagingus duomenis patvirtindamas savo parašu ir UAB „PTG Baltic“ antspaudu suklastojo šiuos dokumentus:

282002 m. birželio 11 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 01 apie tai, kad UAB „PTG Baltic“ vardu komercijos direktorius G. O. iš fizinio asmens Dž. V. nupirko spausdinimo mašiną Heidelberg Speedmaster SM74DI-4+L,52x74 už 3400000 Lt.;

292002 m. birželio 27 d. prekių priėmimo–perdavimo aktą, apie tai, kad Dž. V. perdavė UAB „PTG Baltic“, atstovaujamai G. O., spausdinimo mašiną;

302001 m. kovo 1 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350782 apie tai, kad UAB „PTG Baltic“ pardavė eksportui 2668 vnt. keramikos gaminių Čekijos firmai „Lumar“, atstovaujamai L. Š., už 2677 JAV dolerių (tuometiniu valiutos kursu 10 708 Lt);

312001 m. balandžio 11 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350783 apie tai, kad UAB „PTG Baltic“ pardavė eksportui 4170 vnt. keramikos gaminių Čekijos firmai „Lumar“, atstovaujamai L. Š., už 4023 JAV dolerių (tuometiniu valiutos kursu 16 092 Lt);

322001 m. rugsėjo 6 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350798 apie tai, kad UAB „PTG Baltic“ pardavė eksportui 2440 vnt. keramikos gaminių Čekijos firmai „Lumar“, atstovaujamai L. Š., už 2539 JAV dolerių (tuometiniu valiutos kursu 10 156 Lt);

332001 m. spalio 4 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350808 apie tai, kad UAB „PTG Baltic“ pardavė eksportui 3715 vnt. keramikos gaminių Čekijos firmai „Lumar“, atstovaujamai L. Š., už 4039 JAV dolerių (tuometiniu valiutos kursu 16 156 Lt);

342001 m. gruodžio 6 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350812 apie tai, kad UAB „PTG Baltic“ pardavė eksportui 4875 vnt. keramikos gaminių Čekijos firmai „Lumar“, atstovaujamai L. Š., už 4871 JAV dolerių (tuometiniu valiutos kursu 19 484 Lt).

35Taip pat G. O., patvirtindamas parašu, suklastojo:

362002 m. birželio 27 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LBE Nr. 2350850 apie tai, kad UAB „PTG Baltic“ vardu komercijos direktorius G. O. pardavė UAB „Viešbučių spektras“, atstovaujamai N. V., minėtą spausdinimo mašiną už 405 0645 Lt, iš jų 617 895 Lt PVM;

372001 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija GBB Nr. 9776472, apie tai, kad UAB „Taralis“ vardu direktorius Dž. V. pardavė UAB „PTG Baltic“, atstovaujamai komercijos direktoriaus G. O., 4070 vnt. keramikos dirbinių už 1 683 927,20 Lt, iš jų 256 870,26 Lt PVM;

382001 m. vasario 28 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija GBB Nr. 9776481, apie tai, kad UAB „Taralis“ vardu direktorius Dž. V. pardavė UAB „PTG Baltic“, atstovaujamai komercijos direktoriaus G. O., 2668 vnt. keramikos dirbinių už 881 507,20 Lt, iš jų 134 467,20 Lt PVM;

392001 m. balandžio 11 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija GBB Nr. 9776486, apie tai, kad UAB „Taralis“ vardu direktorius Dž. V. pardavė UAB „PTG Baltic“, atstovaujamai komercijos direktoriaus G. O., 4170 vnt. keramikos dirbinių už 1 372 847,40 Lt, iš jų 209 417,40 Lt PVM;

402001 m. gegužės 19 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija GBB Nr. 9776552 apie tai, kad UAB „Taralis“ vardu direktorius Dž. V. pardavė UAB „PTG Baltic“, atstovaujamai komercijos direktoriaus G. O., 3725 vnt. keramikos dirbinių už 1 226 344,50 Lt, iš jų 187 069,50 Lt PVM;

412001 m. liepos 2 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija GBB Nr. 9776510 apie tai, kad UAB „Taralis“ vardu direktorius Dž. V. pardavė UAB „PTG Baltic“, atstovaujamai komercijos direktoriaus G. O., 2280 vnt. keramikos dirbinių už 750 621,60 Lt, iš jų 114 501,60 Lt PVM;

422001 m. rugpjūčio 2 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LBF Nr. 1154406, apie tai, kad UAB „Taralis“ vardu direktorius Dž. V. 2001 m. rugpjūčio 2 d. pardavė UAB „PTG Baltic“, atstovaujamai komercijos direktoriaus G. O., 1400 vnt. keramikos dirbinių už 460 908 Lt, iš jų 70 308,00 Lt PVM;

432001 m. rugsėjo 6 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LBF Nr.1154443, apie tai, kad UAB „Taralis“ vardu direktorius Dž. V. 2001 m. rugsėjo 6 d. pardavė UAB „PTG Baltic“, atstovaujamai komercijos direktoriaus G. O., 2440 vnt. keramikos dirbinių už 803 296,80 Lt, iš jų 122 536,80 Lt PVM;

442001 m. spalio 4 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LBF Nr. 1154447, apie tai, kad UAB „Taralis“ vardu direktorius Dž. V. 2001 m. spalio 4 d. pardavė UAB „PTG Baltic“, atstovaujamai komercijos direktoriaus G. O., 3715 vnt. keramikos dirbinių už 1 223 052,30 Lt, iš jų 186 567,30 Lt PVM;

452001 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LBF Nr. 1154437, apie tai, kad UAB „Taralis“ vardu direktorius Dž. V. 2001 m. spalio 31 d. pardavė UAB „PTG Baltic“, atstovaujamai komercijos direktoriaus G. O., 7560 vnt. keramikos dirbinių už 2 453 220 Lt, tame skaičiuje 374 220 Lt PVM;

462001 m. lapkričio 22 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LBF Nr. 1154471, apie tai, kad UAB „Taralis“ vardu direktorius Dž. V. pardavė UAB „PTG Baltic“, atstovaujamai komercijos direktoriaus G. O., 6790 vnt. keramikos dirbinių už 1 922 928 Lt, iš jų 293 328 Lt PVM;

472001 m. gruodžio 5 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LBF Nr. 1154485, apie tai, kad UAB „Taralis“ vardu direktorius Dž. V. 2001 m. gruodžio 5 d. pardavė UAB „PTG Baltic“, atstovaujamai komercijos direktoriaus G. O., 4875 vnt. keramikos dirbimų už 1 323 075 Lt, iš jų 201 825 Lt PVM;

482001 m. birželio 4 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980825, apie tai, kad UAB „Taralis“ kasininkas Dž. V. priėmė iš UAB „PTG Baltic“ komercijos direktoriaus G. O. už prekes–keramikos dirbinius, parduotus pagal sąskaitą-faktūrą ser. 9776472, 9000 Lt.;

492001 m. birželio 5 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980866, apie tai, kad UAB „Taralis“ kasininkas Dž. V. priėmė iš UAB „PTG Baltic“ komercijos direktoriaus G. O., už prekes – keramikos dirbinius, parduotus pagal sąskaitą-faktūrą ser. 9776472, 8000 Lt.;

502001 m. birželio 6 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980867, apie tai, kad UAB „Taralis“ kasininkas Dž. V. priėmė iš UAB „PTG Baltic“ komercijos direktoriaus G. O., už prekes – keramikos dirbinius, parduotus pagal sąskaitą-faktūrą ser. 9776472, 9000 Lt.;

512001 m. birželio 11 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980869, apie tai, kad UAB „Taralis“ kasininkas Dž. V. priėmė iš UAB „PTG Baltic“ komercijos direktoriaus G. O., už prekes–keramikos dirbinius, parduotus pagal sąskaitą-faktūrą ser. 9776472, 9000 Lt.;

522001 m. birželio 12 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980870, apie tai, kad UAB „Taralis“ kasininkas Dž. V. priėmė iš UAB „PTG Baltic“ komercijos direktoriaus G. O., už prekes–keramikos dirbinius, parduotus pagal sąskaitą-faktūrą ser. 9776472, 9000 Lt.;

532001 m. birželio 14 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980871, apie tai, kad UAB „Taralis“ kasininkas Dž. V. priėmė iš UAB „PTG Baltic“ komercijos direktoriaus G. O., už prekes–keramikos dirbinius, parduotus pagal sąskaitą-faktūrą ser. 9776472, 9000 Lt.;

542001 m. birželio 15 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980872, apie tai, kad UAB „Taralis“ kasininkas Dž. V. priėmė iš UAB „PTG Baltic“ komercijos direktoriaus G. O., už prekes–keramikos dirbinius, parduotus pagal sąskaitą-faktūrą ser. 9776472, 9000 Lt.;

552001 m. birželio 18 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980873, apie tai, kad UAB „Taralis“ kasininkas Dž. V. priėmė iš UAB „PTG Baltic“ komercijos direktoriaus G. O., už prekes–keramikos dirbinius, parduotus pagal sąskaitą-faktūrą ser. 9776472, 9000 Lt.;

562001 m. birželio 20 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980874, apie tai, kad UAB „Taralis“ kasininkas Dž. V. priėmė iš UAB „PTG Baltic“ komercijos direktoriaus G. O. už prekes–keramikos dirbinius, parduotus pagal sąskaitą-faktūrą ser. 9776472, 9000 Lt.;

572001 m. rugpjūčio 20 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980875, apie tai, kad UAB „Taralis“ kasininkas Dž. V. priėmė iš UAB „PTG Baltic“ komercijos direktoriaus G. O., už prekes–keramikos dirbinius, parduotus pagal sąskaitą-faktūrą ser. 9776472, 24 800 Lt.

58Taip pat G. O., patvirtindamas UAB „PTG Baltic“ antspaudu, suklastojo:

592001 m. vasario 2 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350751 apie tai, kad UAB „PTG Baltic“ pardavė eksportui 4070 vnt. keramikos gaminių Čekijos firmai „Lumar“, atstovaujamai L. Š., už 5000 JAV dolerių (tuometiniu valiutos kursu 20 000 Lt);

602001 m. gegužės 18 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350771 apie tai, kad UAB „PTG Baltic“ pardavė eksportui 3725 vnt. keramikos gaminių Čekijos firmai „Lumar“, atstovaujamai L. Š., už 12000 JAV dolerių (tuometiniu valiutos kursu 48 000 Lt);

612001 m. liepos 3 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350790 apie tai, kad UAB „PTG Baltic“ pardavė eksportui 2280 vnt. keramikos gaminių Čekijos firmai „Lumar“, atstovaujamai L. Š., už 2246 JAV dolerių (tuometiniu valiutos kursu 8984 Lt );

622001 m. rugpjūčio 3 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350795 apie tai, kad UAB „PTG Baltic“ pardavė eksportui 1400 vnt. keramikos gaminių Čekijos firmai „Lumar“, atstovaujamai L. Š., už 2000 JAV dolerių (tuometiniu valiutos kursu 8000 Lt);

632001 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350809 apie tai, kad UAB „PTG Baltic“ pardavė eksportui 7560 vnt. keramikos gaminių Čekijos firmai „Lumar“, atstovaujamai L. Š., už 5473 JAV dolerių (tuometiniu valiutos kursu 21 892 Lt);

642001 m. lapkričio 22 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350810 apie tai, kad UAB „PTG Baltic“ pardavė eksportui 6790 vnt. keramikos gaminių Čekijos firmai „Lumar“, atstovaujamai L. Š., už 5490 JAV dolerių (tuometiniu valiutos kursu 21 960 Lt).

65Kasaciniu skundu Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo teismą panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

66Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalį, nes įrodymus vertino remdamasis ne išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, o apibendrinta išvada, nustatydamas, kad pirmosios instancijos teismo išvados yra grįstos prielaidomis, taip pat nevertino, kiek pirmosios instancijos teismo pripažinti įrodymai yra susiję tarpusavyje. Šie pažeidimai yra esminiai, nes jie sukliudė apeliacinės instancijos teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį ar nutartį.

67Kasatorius pažymi, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalis, kuria nuteistojo G. O. veika perkvalifikuota iš 2000 m. BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalies į 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalį yra prieštaringa ir paremta prielaidomis. Nors apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje nurodyta, kad nuteistasis, sudarydamas tikras ir fiktyvias sutartis siekė susiformuoti savo vadovaujamos įmonės PVM atskaitą ir taip išvengti privalomų mokėjimų (importo mokesčių) biudžetui, tačiau nesuprantama, kokių duomenų pagrindu teismas galėjo padaryti šią išvadą. Iš bylos duomenų matyti, kad importo įsiskolinimą turėjo ne UAB „Viešbučių spektras“, o UAB „PTG Baltic“. Pats nuteistasis pirmosios instancijos teismo posėdyje pateikė dokumentus apie tai, kad UAB „PTG Baltic“ ginčija importo mokesčių paskaičiavimą. Tuo tarpu manipuliacijomis su neegzistuojančia spausdinimo mašina UAB „Viešbučių spektras“, o ne UAB „PTG Baltic“, įgijo teisę į pirkimo PVM susigrąžinimą. Todėl nuteistasis, žinodamas, kad neegzistuojančios spausdinimo mašinos pirkimo-pardavimo sandoris tarp UAB „PTG Baltic“ ir UAB „Viešbučių spektras“ yra fiktyvus, tačiau sudarius šį sandorį UAB „PTG Baltic“ įgyja pareigą sumokėti pardavimo PVM, „investavo“ į nusikalstamą veiką savo nusikalstamais veiksmais sukurtą PVM permoką (virš 600 000 Lt pardavimo PVM) ir atliko žalingus UAB „PTG Baltic“ veiksmus, kuriais negalėjo tikėtis ateityje išvengti importo mokesčių.

68Kasatoriaus manymu, apeliacinės instancijos teismas, nepagrįstai rėmėsi vien tik nuteistojo G. O. parodymais, kurie paneigti kita bylos medžiaga, ir nepagrįstai atmetė kito nuteistojo šioje byloje – N. V. parodymus, neanalizavo ir nevertino bylos duomenų kaip visumos. Nors G. O. tvirtino, kad N. V. dėl PVM sugrąžinimo kreipėsi be jo žinios, bylos duomenys tai paneigia. Kasatorius nurodo, kad G. O. jau po neteisėtos PVM atskaitos UAB „PTG Baltic“ suformavimo, rūpinosi spausdinimo mašinos Heidelberg Speedmaster SM 74DI-4+L,52x74 kaina, ieškojo vietos spausdinimo mašinos sandėliavimui (nors pats pripažino, kad mašinos realiai nebuvo, kas rodo, jog tariama spausdinimo mašinos vieta reikalinga tik jos tariamam egzistavimui patvirtinti) šią vietą apžiūrėjo, klastojo dokumentus apie tariamos spausdinimo mašinos įsigijimą UAB „PTG Baltic“ vardu iš Dž. V. ir jos pardavimą UAB „Viešbučių spektras“. Pažymėtina, kad UAB „Viešbučių spektras“ taip pat buvo įkurta nuteistojo iniciatyva (jis bendrovei surado patalpas bei paskyrė direktoriumi O. M., po to – N. V.). Taip UAB „Viešbučių spektras“ neteisėtai buvo sukurtas grąžintinas PVM.

69Byloje nustatyta, kad N. V. ir O. M. buvo UAB „Viešbučių spektras“, kuriai vadovavo G. O., direktoriai. UAB „Viešbučių spektras visas steigimo išlaidas padengė G. O., atliko visą organizacinį darbą, o jo nurodymu giminaitis O. M. perdavė pareigas ir akcijas N. V. (O. M. ir V. L. parodymai). Apie vieno direktoriaus pakeitimą kitu G. O. informavo O. M. tik 2003 m. sausio mėnesį. UAB „Viešbučių spektras“ įnešus spausdinimo mašiną kaip turtinį įnašą UAB „Gronhoj elektronik“, UAB „Viešbučių spektras“ įgijo UAB „Gronhoj elektronik“ akcijas, kurias perdavė UAB „PTG Baltic“. Pažymėtina, kad PTG „Baltic“ – G. Obelieniaus įmonė, kuriai tariamai vadovavo įkalinimo įstaigoje esantis K. B. (K. B. parodymai). Po 2002 m. rugpjūčio 5 d. prašymo grąžinti permoką pateikimo VMI, UAB „Viešbučių spektras“ direktorius nesikeitė, niekas neatšaukė prašymo sugrąžinti permoką, nors UAB „Viešbučių spektras“ planinis patikrinimas buvo pradėtas tik 2002 m. rugpjūčio 27 d. G. O. atleido N. V. iš UAB „Viešbučių spektras“ direktoriaus pareigų tik 2003 m. kovo 13 d., o perėmęs iš jo visus dokumentus, perdavė juos nesamam asmeniui – tariamam direktoriui T. B. (T. B. parodymai).

70Kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, G. O. buvo UAB „PTG Baltic“ komercijos direktoriumi ir realiai jai vadovavo, todėl jeigu jis būtų norėjęs tik padengti mokesčių įsiskolinimą, jis būtų ir toliau būtų dengęs mokesčius būtent UAB „PTG Baltic“. Kartu nelogiškas ir nesuprantamas atrodo ir daugiau kaip 600 000 Lt grąžintino PVM perkėlimas iš UAB „PGT Baltic“ į UAB „Viešbučių spektras“, jeigu, pasak nuteistojo, jis nesiekė jokios materialinės naudos. Kad visų išvardytų veiksmų tikslas buvo apgaule užvaldyti valstybės lėšas, nurodė ir ikiteisminio tyrimo teisėjo apklausiamas N. V.

71Kasatorius teigia, kad visi anksčiau paminėti G. O. veiksmai bei tai, kad Kauno apskrities VMI pradėjus UAB „Viešbučių spektras“ patikrinimą po prašymo grąžinti PVM pateikimo, jis atvyksta pas O. M. ir jam nurodo, ką kalbėti, jeigu atvyks VMI ar FNTT pareigūnai, rodo, kad jis ne tik dalyvavo šioje įvykių grandinėje nuo pačios pradžios iki galo (bendraudamas su L. Š., taip pat keramikos pardavėjais R. V. L. ir V. R. bei V. R., kuriuos, beje, tik jis vienas iš visų kaltinamųjų ir pažinojo, įformindamas UAB „PTG Baltic“ vardu visus tariamus prekybinius sandorius, įsteigdamas UAB „Viešbučių spektras“ bei paskirdamas jos direktorius, organizuodamas realiai nesančios spausdinimo mašinos tariamus perleidimo sandorius ir pats juose dalyvaudamas), bet ir numatė, kad dėl N. V. prašymo neteisėtai grąžinti PVM padarys turtinę žalą valstybės biudžetui, ir to siekė, tačiau nusikaltimas liko nebaigtas dėl nuo G. O. valios nepriklausančių aplinkybių, nes Kauno apskrities VMI 615 000 Lt PVM permokos negrąžino, o pradėjo UAB „Viešbučių spektras“ patikrinimą.

72Esant šios aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą apie nuteistųjų G. O. ir N. V. susitarimą apgaule įgyti svetimą didelės vertės turtą – 615 000 Lt PVM permoką.

73Kasatorius taip pat nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK 326 straipsnio 4 dalį, 329 straipsnį, nes panaikinęs pirmosios instancijos teismo 2007 m. balandžio 11 d. nuosprendį, kuriuo G. O. buvo pripažintas kaltu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, ir pakeitęs nuosprendžio dalį, kuria G. O. pripažintas kaltu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, šią nusikalstamą veiką perkvalifikuodamas į 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalį, nepriėmė naujo nuosprendžio, o pakeitė panaikintą nuosprendį. Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje nebuvo pasisakyta, į ką buvo nukreipta nuteistojo G. O. tyčia, ar buvo padaryta žala valstybės biudžetui, jei taip, tai kokio dydžio, kokių mokesčių ir kokiais veiksmais išvengta. Taigi apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje nebuvo nurodyta pagal 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalį kvalifikuotos nusikalstamos veikos aplinkybės – vietos, laiko, būdo, padarinių ir kt.

74Kasatorius nurodo, kad baudžiamasis procesas dėl G. O. padarytos BK 203 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos nepagrįstai nutrauktas BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad apeliacinės instancijos teismas nustatęs, kad kaltinamojo akto dalis dėl nuteistajam G. O. inkriminuotos BK 203 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos aprašymo neatitinka BPK 219 straipsnio reikalavimų, turėjo grąžinti bylą prokurorui, o ne bylą nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminams. Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismas padarė esminį baudžiamojo įstatymo pažeidimą ir neteisėtai nutraukė bylą.

75Kasatorius pabrėžia, kad kaltinamajame akte buvo nurodyta, o pirmosios instancijos teismo nuosprendyje pripažinta nustatyta G. O. inkriminuotos BK 203 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos aplinkybės, t. y. kokiai neteisėtai veiklai UAB „Viešbučių spektras“ buvo įsteigta, taip pat veikos laikas, vieta, būdas, todėl BPK 219 ir 305 straipsnių reikalavimai nebuvo pažeisti. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas nurodydamas, kad kaltinamajame akte turėjo būti nustatyta veikla, kurią turėjo vykdyti, bet nevykdė UAB „Viešbučių spektras“, bei kokia uždrausta komercine, ūkine veikla ar licencijuojama veikla, ji, neturėdama leidimo, vertėsi, be pagrindo išplėtė aplinkybių, numatytų BPK 219 straipsnyje sąrašą.

76Kasaciniu skundu nuteistasis G. O. prašo teismą pakeisti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nuosprendį: jo nusikalstamą veiką iš 2000 m. BK 300 straipsnio 1 dalies perkvalifikuoti į 1961 m. 207 straipsnio 1 dalį ir bylą šioje dalyje nutraukti, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

77Kasatorius skunde teigia, kad jo padarytas 2000 m. BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikaltimas pagal nusikalstamos veikos sudėties požymius atitiko jo padarymo metu galiojusio 1961 m. BK 207 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį. 1961 m. BK 207 straipsnio 1 dalies sankcija numatė laisvės atėmimą iki trejų metų arba pataisos darbus iki dvejų metų arba baudą, o 2000 m. BK 300 straipsnio 1 dalies sankcija – baudą arba areštą arba laisvės atėmimą iki trejų metų. Taigi 2000 m. BK 300 straipsnio 1 dalies sankcija, lyginant su 1961 m. BK 207 straipsnio 1 dalies, numato analogiškus laisvės atėmimo bausmės dydžius bei baudos bausmę. Tačiau sprendžiant veikos kvalifikavimo klausimą būtina atsižvelgti ne tik į BK specialiosios dalies straipsnio sankciją, bet ir BK bendrosios dalies normas. Skunde nurodoma, kad pagal 1961 m. BK 49 straipsnio 1 dalies 3 punktą asmeniui, padariusiam 1961 m. BK 207 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą, buvo nustatytas penkerių metų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas nuo tos dienos, kai buvo padarytas nusikaltimas, už kurį pagal įstatymą gali būti skiriamas laisvės atėmimas ne daugiau kaip penkeriems metams. Tuo tarpu BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikaltimas BK 11 straipsnio prasme yra nesunkus, o 2000 m. BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto „a“ papunktis numato penkerių metų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminą, kai padarytas neatsargus arba nesunkus tyčinis nusikaltimas. Kasatoriaus manymu, 1961 m. BK 49 straipsnio nuostatos dėl patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties yra palankesnė negu 2000 m. BK 95 straipsnyje įtvirtintos apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties nuostatos. Kasatorius teigia, kad 1961 m. BK 49 straipsnyje numatyti patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminai nutrūksta įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui. Toks patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties termino aiškinimas sietinas su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad asmuo laikomas nekaltu , kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Kadangi kasatorius yra nuteistas už nusikalstamą veiką, padarytą 2002 m. rugpjūčio mėnesį, o 1961 m. BK 49 straipsnyje nustatyto patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties termino skaičiavimo tvarka jam yra palankesnė. Tai patvirtina ta aplinkybė, kad 2008 m sausio 25 d. įsiteisėjus Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 11 d. nuosprendžiui buvo suėjęs patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas už nusikaltimą, numatytą 1961 m. BK 207 straipsnio 1 dalyje. Todėl, vadovaujantis BK 3 straipsnio 2 dalimi, kasatoriaus padaryta nusikalstama veika turėjo būtų kvalifikuojama pagal 1961 m. BK 207 straipsnio 1 dalį ir taikomi šiame baudžiamajame įstatyme numatyti palankesni senaties terminai.

78Kartu kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nustatęs, jog akivaizdžiai netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas ir dėl to suėjus senaties terminams nuteistąjį reikia atleisti nuo bausmės, turėjo išplėsti bylos nagrinėjimo ribas ir pasisakyti dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 11 d. nuosprendžio dalies, kuria kasatorius buvo pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 300 str. 1 d., nors ši nuosprendžio dalis ir nebuvo skundžiama apeliaciniu skundu. Tokią teismų praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nurodydamas, kad nuosprendžio pakeitimus, susijusius su baudžiamojo įstatymo taikymu, tačiau nenurodytus apeliaciniame skunde, apeliacinis teismas gali padaryti, nustatęs aiškią baudžiamojo įstatymo taikymo klaidą, dėl kurios reikia priimti BPK 451 straipsnyje numatytą sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė byla Nr. 2K-46/2008). Todėl apeliacinės instancijos teismas, neišplėsdamas bylos nagrinėjimo ribų, pažeidė BPK 320 straipsnio reikalavimus. Šis pažeidimas laikytinas esminiu, nes jis sutrukdė teismui priimti teisingą nuosprendį.

79Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinis skundas tenkintinas, o nuteistojo G. O. kasacinis skundas paliekamas nenagrinėtu.

80Dėl G. O. padarytos veikos perkvalifikavimo nagrinėjant bylą Kauno apygardos teisme į 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalį ir padarytų baudžiamojo proceso įstatymų pažeidimų

81BK 182 straipsnis nustato, kad tas kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino padarė sukčiavimą. Apylinkės teismas pripažino G. O. kaltu kartu su N. V. pasikėsinus sukčiauti vykdant operacijas su nesama spausdinimo mašina Heidelberg Speedmaster SM74DI-4+L,52x74 ir pateikiant prašymą VMI gražinti UAB „Viešbučių spektras“ 615 000 Lt permokėto PVM.

82Kauno apygardos teismas nagrinėdamas bylą pagal nuteistojo G. O. apeliacinį skundą kitaip įvertino įrodymus ir nutarė, kad dėl operacijų su spausdinimo mašina Heidelberg Speedmaster SM74DI-4+L,52x74 ir prašymu gražinti 615 000 Lt valstybės biudžeto lėšų, gaunamų kaip gražintina PVM, nėra G. O. kaltės dėl sukčiavimo. Apygardos teismas nusprendė, kad jis nežinojo ir neįtakojo N. V. veiksmų dėl kreipimosi į VMI, todėl negali būti atsakingas už pastarojo veiksmus. Kartu teismas nustatė, kad G. O. vykdydamas operacijas su spausdinimo mašina siekė išvengti privalomųjų mokėjimų, todėl šioje nuosprendžio dalyje perkvalifikavo veiką į 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalį ir po to nutraukė bylą dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties. Tačiau, kaip pagrįstai teigia kasaciniame skunde prokuroras, apygardos teismas šioje dalyje padarė esminius baudžiamojo proceso įstatymų pažeidimus. Pirmiausia teismas dėl kaltinimo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir BK 182 straipsnio 1 dalį apylinkės teismo nuosprendį kartu ir panaikino, ir pakeitė. Tuo buvo pažeistos BKP 326 straipsnio 2 dalies nuostatos.

83Antra, Kauno apygardos teismas priimdamas naują nuosprendį pažeidė BPK 331 straipsnio nuostatas, nes perkvalifikavęs veiką į 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalį nuosprendyje nenurodė BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkte privalomų nurodyti nusikalstamos veikos, kurios padarymas teismo konstatuojamas, esminių aplinkybių, dėl ko tampa neaišku, dėl kokios veikos apygardos teismas konstatuoja G. O. 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos padarymą. Tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. birželio 20 d. išaiškinimo „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ 5 punkte pasakyta, kad Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis surašomas laikantis BPK XXIII skyriaus pagrindinių nuostatų, atsižvelgiant į BPK 331 straipsnio reikalavimus. Pažymėtina, kad Kauno miesto apylinkės teisme G. O. jau buvo kaltinamas pagal 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalį (dėl veikų, susijusių su operacijomis su keramikos dirbiniais), teismas pripažino jį padarius kaltinime suformuluotą veiką, tačiau baudžiamasis procesas buvo nutrauktas suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui. Kyla klausimas, ar perkvalifikuodamas G. O. veiką į BK 277 straipsnio 1 dalį, apygardos teismas nepažeidė dvigubos atsakomybės negalimumo principo, įtvirtinto BK 2 straipsnio 6 dalyje. Kadangi Kauno apygardos teismas nuosprendyje nenurodė BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytų privalomų nurodyti nusikalstamos veikos požymių, kolegija negali paneigti, kad perkvalifikuojant veiką buvo pažeistas non bis im idem principas ir G. O. antrą kartą buvo teismo pripažintas padaręs tą pačią nusikalstamą veiką.

84Pažymėtina, kad apylinkės teismas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir BK 182 straipsnio 1 dalį G. O. buvo nuteisęs už dviejų rūšių veiksmus: pirma, kad jis organizavo ir vykdė apgaulingą keramikos dirbinių pirkimo sandorių įforminimą įmonių, nedalyvavusių šiose sandoriuose apskaitoje, ir antra, kad jis organizavo ir vykdė neįvykusių spausdinimo mašinos Heidelberg Speedmaster SM74DI-4+L,52x74 sandorių įforminimą įmonių apskaitoje ir taip pasikėsino įgyti 615 000 Lt valstybė biudžeto lėšų, gaunamų kaip grąžintinas PVM. Kaip galima spręsti iš Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžio, už veiksmus, susijusius su neteisėtomis operacijomis su keramikos dirbiniais ir jų išdavoje pateikus prašymus įskaityti mokėtinus įmonės mokesčius ir juos įskaičius, valstybei buvo padaryta 105 436,02 Lt žala, G. O. buvo konstatuota 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstama veika, tačiau baudžiamasis procesas buvo nutrauktas dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties. Tačiau apylinkės teismo nuosprendžio nustatomojoje dalyje dėl nuteisimo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir BK 182 straipsnio 1 dalį pakartoti tie patys nusikalstamos veikos požymiai, kaip ir konstatuojant BK 277 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį. Taigi susidaro įspūdis, kad ir apylinkės teismas G. O. tą patį inkriminavo du kartus.

85Be to, atkreiptinas dėmesys, kad Kauno apygardos teismas G. O. veiką į 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalį galėjo perkvalifikuoti tik dėl neteisėtų operacijų su keramikos dirbiniais. Kas dėl veiksmų susijusių su neįvykusių spausdinimo mašinos Heidelberg Speedmaster SM74DI-4+L,52x74 sandorių įforminimo įmonių apskaitoje ir PVM ataskaitos dėl 615 000 Lt gražinimo pateikimo teisinio vertinimo, tai ši veika niekaip negali būti vertinama kaip turtinės žalos padarymas apgaule ir perkvalifikuojama į 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalį dėl to, kad pateikiant prašymą gražinti tariamai permokėtą PVM, siekiama ne išvengti mokesčių, o užvaldyti svetimą turtą. Tuo tarpu 1961 m. BK 277 straipsnyje numatyto nusikaltimo esmė yra tame, kad kaltininkas svetimo turto nepagrobia, tačiau turėdamas pareigą atsiskaityti ar atlikti privalomus mokėjimus, panaudoja apgaulę ir šios pareigos nevykdo. Taigi šiuo atveju apgaulė panaudojama ne turtui pagrobti, o siekiant išvengti atsiskaitymų ar kitų privalomųjų mokėjimų, t. y. siekiant išsaugoti savo turtą. Darant neteisėtas operacijas su spausdinimo mašina, jokių privalomų mokėjimų išvengimo nei apylinkės, nei apygardos teismai nuosprendžiuose nekonstatavo.

86Be to, UAB „Viešbučių spektras“ formaliai nebuvo G. O. įmonė, todėl neteisėtomis operacijomis su spausdinimo mašina jis negalėjo išvengti mokesčių. Jo padarytais veiksmais mokėjimų išvengtų ne G. O. vadovaujama UAB „PTG Baltic“, o UAB „Viešbučių spektras“, kuriai vadovavo N. V. Taigi perkvalifikuojant veiką iš BK 22 straipsnio 1 dalies ir BK 182 straipsnio 1 dalies į 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalį buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas.

87Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą teismo posėdyje, nusikalstamą veiką iš 2000 m. BK 22 straipsnio 1 dalies ir 182 straipsnio 2 dalies perkvalifikavo į 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalį, nes padarė išvadą, jog nuteistasis G. O. nesuvokė, kad kitas nusikalstamos veikos bendrininkas – N. V., kėsinosi apgaule užvaldyti dėl fiktyvių spausdinimo mašinos pirkimo-pardavimo-perdavimo ir nuomos sandorių susidariusią PVM permoką. Kolegija laiko, kad padarytoje veikoje, priklausomai nuo faktinių bylos aplinkybių ir jų vertinimo, arba yra sukčiavimo nusikaltimo požymiai ir šioje dalyje turėjo būti paliktas apylinkės teismo nuosprendis, arba G. O. turėjo būti išteisintas, nepadarius veikos turinčios nusikaltimo požymių.

88Apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas apylinkės teismo nuosprendį ir perkvalifikuodamas nuteistojo G. O. veiką iš 2000 m. BK 22 straipsnio 1 dalies, 182 straipsnio 2 dalies į 1961 m. BK 277 straipsnio 1 dalį, kitaip įvertino įrodymus, o būtent pasirėmė išimtinai vien tik kaltinamojo parodymais. Teismas atmetė kito nuteistojo šioje byloje – N. V., duotus parodymus, liudytojo O. M. parodymus ir nesiejo šių asmenų parodymų su kitomis bylos aplinkybėmis, tame tarpe su paties G. O. parodymais.

89Nors žinomai melaginga deklaracija apie tariamai susidariusią PVM permoką ir prašymas šią permoką grąžinti buvo pateiktas ne G. O. ir jis neigė žinojęs apie kito bendrininko, t. y. N. V., veiksmus, teismas jo parodymus turėjo vertinti visų bylos aplinkybių kontekste.

90Minėtos aplinkybės kelia abejonių dėl įrodymų vertinimo nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme. Kolegija laiko, kad apeliacinė instancijos teismas vertindamas įrodymus pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas.

91Dėl veikos kvalifikavimo pagal BK 203 straipsnio 2 dalį ir baudžiamojo proceso nutraukimo pagal BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą

92G. O. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 11 d. nuosprendžiu buvo nuteistas už tai, kad iš anksto žinodamas, jog kito asmens vardu įsteigiamas juridinis asmuo realiai jokios ūkinės–komercinės veiklos nevykdys, mokesčių valstybei nemokės, o yra reikalingas neteisėtai veiklai nuslėpti, pasinaudodamas giminaičio O. M. pasitikėjimu bei jo asmens dokumentais, 2001 m. rugpjūčio 1 d. O. M. vardu įsteigė juridinį asmenį – UAB „Viešbučių spektras“, įmonės kodas 3580375, registruota Kaune, ( - ). Taip G. O. įsteigė juridinį asmenį, naudojamą neteisėtai veiklai nuslėpti.

93Kauno apygardos teismas 2008 m. sausio 25 d. nuosprendžiu vadovaudamasis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, baudžiamąją bylą dėl BK 203 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos nutraukė, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui. Apygardos teismas konstatavo, kad G. O. BK 203 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką padarė 2002 m. rugpjūčio 6 d., t. y. nuo prašymo grąžinti neteisėtai suformuotą 615 000 Lt PVM permoką Kauno apskrities VMI pateikimo dienos. Penkerių metų senaties terminas, pasak apygardos teismo, suėjo 2007 m. rugpjūčio 6 dieną.

94Nuteistojo padarytas 2000 m. BK 203 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas pagal nusikalstamos veikos sudėties požymius atitiko jo padarymo metu galiojusio 1961 m. BK 307 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį. Kadangi 2000 m. BK 203 straipsnio 2 dalis numatė švelnesnį asmens baudžiamumą, teismas pagrįstai padaryta veiką kvalifikavo pagal 2000 m. BK 203 straipsnio 2 dalį. Tiek 2000 m. BK 203 straipsnio 2 dalyje, tiek 1961 m. BK 307 straipsnio 2 dalyje numatytų nusikaltimų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai yra vienodi – penkeri metai.

95Pagal BK 95 straipsnio 2 dalį apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas skaičiuojamas nuo nusikalstamos veikos padarymo iki nuosprendžio priėmimo dienos. Taigi apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties eiga baigiasi nuosprendžio priėmimo dieną pirmosios instancijos teisme. Pirmosios instancijos teismas apkaltinamąjį nuosprendį dėl G. O. inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 203 straipsnio 2 dalyje, priėmė 2007 m. balandžio 11 dieną dar nesuėjus penkerių metų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui. Tačiau apygardos teismas neteisingai laikė, kad apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai eina ir po apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo iki jo įsiteisėjimo, ir dėl to taikė BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Tuo apygardos teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

96Iš naujo nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka pagal nuteistojo G. O. apeliacinį skundą Kauno apygardos teismas turi atsižvelgti į netinkamą baudžiamojo įstatymo pritaikymą nutraukiant baudžiamąjį procesą remiantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu dėl nusikalstamos veikos, dėl kurios G. O. apylinkės teismo buvo nuteistas pagal BK 203 straipsnio 2 dalį

97Dėl G. O. kasacinio skundo.

98Nuteistasis G. O. kasaciniu skundu prašo jo 2000 m. BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką perkvalifikuoti į 1961 m. BK 207 straipsnio 1 dalį ir baudžiamąją bylą nutraukti suėjus senaties terminams.

99Sutinkamai su BPK 367 straipsnio 3 dalimi kasacine tvarka įsiteisėjusį nuosprendį galima apskusti tik dėl tų klausimų, kurie buvo nagrinėti apeliacinė instancijos teisme. Kasatorius šio klausimo apeliaciniame skunde nekėlė ir jis nebuvo nagrinėjamas apeliacinės instancijos teisme.

100Kartu kolegija pažymi, kad šio klausimo negalima išspręsti ir dėl to, kad tenkinant prokuroro kasacinį skundą bylą perduodama naujam nagrinėjimui apeliacinės instancijos teisme. Šį klausimą kasatorius turi teisę iškelti pakartotinai nagrinėjant bylą Kauno apygardos teisme.

101Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

102Panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 11 d. nuosprendžiu G. O.... 4. BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį ir, vadovaujantis BK 54... 5. BK 203 straipsnio 2 dalį 12 500 Lt (100 MGL) dydžio bauda;... 6. BK 300 straipsnio 1 dalį 12 500 Lt (100 MGL) dydžio bauda.... 7. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu ir 6 dalimi... 8. Baudžiamasis procesas G. O. dėl kaltinimo pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 25... 9. Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu ir 66 straipsniu... 10. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 105 436,02 Lt civilinis... 11. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti Dž. V., V. G., Š. K. M., V. M., ir N. V.,... 12. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008... 13. Baudžiamoji byla dėl 2000 m. BK 203 straipsnio 2 dalyje numatytos... 14. G. O. nuo 2003 m. birželio 25 d. iki 2003 m. rugpjūčio 7 d. kardomajame... 15. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo ir jo... 16. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu G. O. pagal BK 22 straipsnio 1... 17. Čekijos piliečiui L. Š. už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą sumą... 18. Taip pat G. O., patvirtindamas parašu, suklastojo dokumentus – KPO kvitus... 19. Po to G. O., patvirtindamas parašu ir UAB „PTG Baltic“ antspaudu,... 20. Po to G. O. pateikė šiuos žinomai suklastotus dokumentus (PVM... 21. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. O., patvirtindamas parašu bei UAB „PTG... 22. Po to N. V. gavo 2002 m. birželio 28 d. spausdinimo mašinos Heidelberg... 23. Vykdydamas nusikalstamos veikos planą, pasinaudodamas suklastota turto... 24. Taip sukūrus fiktyvią spausdinimo mašinos pirkimo–pardavimo–perdavimo... 25. Kauno apygardos teismas šią G. O. nusikalstamą veiką iš 2000 m. BK 22... 26. Taip pat jis Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu buvo nuteistas už... 27. Taip pat G. O. nuteistas už tai, kad būdamas UAB „PTG Baltic“, įmonės... 28. 2002 m. birželio 11 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 01 apie tai, kad UAB... 29. 2002 m. birželio 27 d. prekių priėmimo–perdavimo aktą, apie tai, kad Dž.... 30. 2001 m. kovo 1 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350782 apie tai, kad... 31. 2001 m. balandžio 11 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350783 apie... 32. 2001 m. rugsėjo 6 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350798 apie tai,... 33. 2001 m. spalio 4 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350808 apie tai, kad... 34. 2001 m. gruodžio 6 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350812 apie tai,... 35. Taip pat G. O., patvirtindamas parašu, suklastojo:... 36. 2002 m. birželio 27 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LBE Nr. 2350850 apie... 37. 2001 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija GBB Nr. 9776472, apie tai,... 38. 2001 m. vasario 28 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija GBB Nr. 9776481, apie... 39. 2001 m. balandžio 11 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija GBB Nr. 9776486, apie... 40. 2001 m. gegužės 19 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija GBB Nr. 9776552 apie... 41. 2001 m. liepos 2 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija GBB Nr. 9776510 apie tai,... 42. 2001 m. rugpjūčio 2 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LBF Nr. 1154406, apie... 43. 2001 m. rugsėjo 6 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LBF Nr.1154443, apie tai,... 44. 2001 m. spalio 4 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LBF Nr. 1154447, apie tai,... 45. 2001 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LBF Nr. 1154437, apie tai,... 46. 2001 m. lapkričio 22 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LBF Nr. 1154471, apie... 47. 2001 m. gruodžio 5 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LBF Nr. 1154485, apie... 48. 2001 m. birželio 4 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980825, apie tai, kad UAB... 49. 2001 m. birželio 5 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980866, apie tai, kad UAB... 50. 2001 m. birželio 6 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980867, apie tai, kad UAB... 51. 2001 m. birželio 11 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980869, apie tai, kad UAB... 52. 2001 m. birželio 12 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980870, apie tai, kad UAB... 53. 2001 m. birželio 14 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980871, apie tai, kad UAB... 54. 2001 m. birželio 15 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980872, apie tai, kad UAB... 55. 2001 m. birželio 18 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980873, apie tai, kad UAB... 56. 2001 m. birželio 20 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980874, apie tai, kad UAB... 57. 2001 m. rugpjūčio 20 d. KPO kvitą ser. SAC Nr. 27980875, apie tai, kad UAB... 58. Taip pat G. O., patvirtindamas UAB „PTG Baltic“ antspaudu, suklastojo:... 59. 2001 m. vasario 2 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350751 apie tai,... 60. 2001 m. gegužės 18 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350771 apie tai,... 61. 2001 m. liepos 3 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350790 apie tai, kad... 62. 2001 m. rugpjūčio 3 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350795 apie... 63. 2001 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350809 apie tai,... 64. 2001 m. lapkričio 22 d. PVM sąskaitą-faktūrą ser. LBE Nr. 2350810 apie... 65. Kasaciniu skundu Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo... 66. Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK 20... 67. Kasatorius pažymi, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalis,... 68. Kasatoriaus manymu, apeliacinės instancijos teismas, nepagrįstai rėmėsi... 69. Byloje nustatyta, kad N. V. ir O. M. buvo UAB „Viešbučių spektras“,... 70. Kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip teisingai pažymėjo pirmosios... 71. Kasatorius teigia, kad visi anksčiau paminėti G. O. veiksmai bei tai, kad... 72. Esant šios aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą... 73. Kasatorius taip pat nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK... 74. Kasatorius nurodo, kad baudžiamasis procesas dėl G. O. padarytos BK 203... 75. Kasatorius pabrėžia, kad kaltinamajame akte buvo nurodyta, o pirmosios... 76. Kasaciniu skundu nuteistasis G. O. prašo teismą pakeisti Kauno apygardos... 77. Kasatorius skunde teigia, kad jo padarytas 2000 m. BK 300 straipsnio 1 dalyje... 78. Kartu kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nustatęs, jog... 79. Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinis skundas... 80. Dėl G. O. padarytos veikos perkvalifikavimo nagrinėjant bylą Kauno apygardos... 81. BK 182 straipsnis nustato, kad tas kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo... 82. Kauno apygardos teismas nagrinėdamas bylą pagal nuteistojo G. O. apeliacinį... 83. Antra, Kauno apygardos teismas priimdamas naują nuosprendį pažeidė BPK 331... 84. Pažymėtina, kad apylinkės teismas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir BK 182... 85. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad Kauno apygardos teismas G. O. veiką į 1961... 86. Be to, UAB „Viešbučių spektras“ formaliai nebuvo G. O. įmonė, todėl... 87. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą teismo posėdyje, nusikalstamą... 88. Apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas apylinkės teismo nuosprendį... 89. Nors žinomai melaginga deklaracija apie tariamai susidariusią PVM permoką ir... 90. Minėtos aplinkybės kelia abejonių dėl įrodymų vertinimo nagrinėjant... 91. Dėl veikos kvalifikavimo pagal BK 203 straipsnio 2 dalį ir baudžiamojo... 92. G. O. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 11 d. nuosprendžiu... 93. Kauno apygardos teismas 2008 m. sausio 25 d. nuosprendžiu vadovaudamasis BPK 3... 94. Nuteistojo padarytas 2000 m. BK 203 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas... 95. Pagal BK 95 straipsnio 2 dalį apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties... 96. Iš naujo nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka pagal nuteistojo G. O.... 97. Dėl G. O. kasacinio skundo.... 98. Nuteistasis G. O. kasaciniu skundu prašo jo 2000 m. BK 300 straipsnio 1 dalyje... 99. Sutinkamai su BPK 367 straipsnio 3 dalimi kasacine tvarka įsiteisėjusį... 100. Kartu kolegija pažymi, kad šio klausimo negalima išspręsti ir dėl to, kad... 101. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 5 punktu,... 102. Panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų...