Byla 2A-491-798/2019
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Aldonos Tilindienės ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „PROJECT SERVICES“ ieškinį atsakovui A. K. dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1065-866/2019 iškelta bankroto byla atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB, BUAB arba bendrovė) „PROJECT SERVICES“; bankroto administratore paskirta mažoji bendrija (toliau – ir MB) „Lasis“ (toliau – ir bankroto administratorius arba administratorius); ši nutartis įsiteisėjo 2015 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus apygardos teismo 2016 m sausio 12 d. nutartimi BUAB „PROJECT SERVICES“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; 2018 m. sausio 31 d. nutartimi likvidavimo terminas pratęstas iki 2019 m. sausio 18 d. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi BUAB „PROJECT SERVICES“ bankrotas pripažintas tyčiniu; ši nutartis įsiteisėjo 2017 m. rugsėjo 30 d.

82.

9Ieškovė BUAB „PROJECT SERVICES“, atstovaujama bankroto administratorės MB „Lasis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo A. K. 79 265,41 Eur nuostolių atlyginimą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo BUAB „PROJECT SERVICES“ buvusiam bendrovės vadovui (atsakovui) kilo pareiga perduoti administratoriui bendrovės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis bei visus bendrovės dokumentus. Šios pareigos atsakovas tinkamai neįvykdė, nes perdavė administratoriui tik nedidelę dalį bendrovės turto ir dokumentų. Už minėtos pareigos pažeidimą atsakovas privalo atlyginti bendrovei ir jos kreditoriams nuostolius pagal Juridinių asmenų registrui pateiktus paskutinius 2012 m. finansinės atskaitomybės duomenimis, t. y. prašė priteisti 79 265,41 Eur skirtumą tarp 2012 m. balanse nurodytos viso turto vertės ir administratoriui perduoto turto vertės.

103.

11Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-522-232/2017 ieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovei iš atsakovo A. K. 15 041,00 Eur nuostolių atlyginimą. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. vasario 8 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 16 d. sprendimą panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

134.

14Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 19 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir priteisė ieškovei UAB „PROJECT SERVICES“ iš atsakovo A. K. 61 831,91 Eur nuostolių atlyginimą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. vasario 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; į valstybės biudžetą iš atsakovo priteisė 1 537,00 Eur žyminį mokestį.

155.

16Dėl prejudicinių faktų. Teismo vertinimu, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-5609-866/2016, kuria pripažintas BUAB „PROJECT SERVICES“ bankrotas tyčiniu, yra nustatyti prejudiciniai faktai, jog A. K. 2014 m. gruodžio 31 d. kasos išlaidų orderiu Nr. 39 iš UAB „PROJECT SERVICES“ kasos išėmė 40 979,14 Lt bei 2014 m. gruodžio 31 d. kasos išlaidų orderiu Nr. 40 išėmė 28 387,04 Lt, iš viso 69 366,18 Lt (20 089,83 Eur); nėra duomenų, kad iš kasos paimtos lėšos buvo panaudotos bendrovės interesais; nuo lėšų iš kasos paėmimo iki bankroto bylos UAB „PROJECT SERVICES“ iškėlimo praėjo gana nedidelis laiko tarpas, kas taip pat suponuoja išvadą, jog bendrovės valdymas buvo nesąžiningas. Nagrinėjamojoje byloje atsakovas neįrodinėjo iš kasos paimtų pinigų panaudojimo bendrovės veiklai faktų, todėl teismas iš atsakovo priteisė jo iš bendrovės kasos paimtas 20 089,83 Eur lėšas, kurių paėmimo iš kasos faktas konstatuotas minėta įsiteisėjusia prejudicine nutartimi.

176.

18Dėl apskaitos dokumentų. Teismas nustatė, kad bankroto administratoriui neperduoti: BUAB ,,PROJECT SERVICES“ vadovo patvirtintas buhalterinių sąskaitų planas, debitorių ir kreditorių bei ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašai nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo dienai, vykdytą įrankių nuomos veiklą patvirtinantys dokumentai – sutartys, išrašytos sąskaitos faktūros, gautas įplaukas patvirtinantys dokumentai, ilgalaikio turto apskaitą patvirtinantys dokumentai (pajamavimo, išlaidavimo, nurašymo, sunaudojimo ir inventorizacijos aktai), dalis gautų ir išrašytų sąskaitų faktūrų registrų, dalis suvestinių buhalterinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių (didžioji knyga) (pateikti tik fragmentai, dalis dokumentų neįskaitomi). Pagal Juridinių asmenų registrui pateiktus 2012 m. bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus (paskutinius) bendrovė turėjo 79 826,23 Eur vertės turto: 15 480,77 Eur ilgalaikio ir 64 345,46 Eur trumpalaikio turto. Pagal 2015 m. rugpjūčio 27 d. finansinės atskaitomybės duomenis bendrovės turtas sudarė 41 888,00 Eur, iš jo 127,00 Eur ilgalaikio turto. Teismo vertinimu, atsakovo dalinai perduotoje apskaitoje nėra nuoseklumo, todėl administratorė pagrįstai nurodė, kad nėra įmanoma tiksliai nustatyti kuo remiantis atsakovas sudarė 2015 m. rugpjūčio 27 d. ir 2015 m. rugsėjo 30 d. balansus. 2015 m. rugpjūčio 27 d. balanse turtas nurodytas 41 888,00 Eur vertės, o 2015 m. rugsėjo 30 d. – 30 857,00 Eur vertės. Po nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo (2015 m. rugpjūčio 24 d.) bendrovės turtas sumažėjo 11 031,00 Eur suma. Atsakovas nepateikė duomenų, kokias finansines operacijas po bankroto bylos iškėlimo bendrovė vykdė. Be to, minėtuose balansuose 2014 m. finansinių metų rodikliai atspindėti skirtingai – pagal 2015 m. rugpjūčio 27 d. balansą 2014 m. turtas sudarė 46 824,00 Eur, o pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. balansą 2014 m. turtas sudarė 37 452,00 Eur. Šių balansų tikrumą atsakovas patvirtino savo parašu ir pripažįsta aplinkybę, jog jis sudarė balansus. Teismas sutiko su ieškove, kad yra pagrindas remtis artimiausiu bankroto bylos iškėlimo dienai balansu, t. y. sudarytu 2015 m. rugpjūčio 27 d., kuriame nurodyta, jog bendrovės ilgalaikis turtas buvo 127,00 Eur vertės, o trumpalaikis turtas 41 761,00 Eur vertės; iš viso sudarė 41 888,00 Eur. 2018 m. vasario 21 d. trumpalaikio turto perdavimo–priėmimo aktu perduoto turto vertė nurodyta 15 219,25 Eur. Atsakovas nėra perdavęs administratoriui tvarkingos ir pilnos bendrovės buhalterinės apskaitos, todėl neįmanoma nustatyti kokios finansinės operacijos galėjo būti vykdytos po bendrovės bankroto bylos iškėlimo, dėl kurių po nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo bendrovės turtas sumažėjo net 11 031,00 Eur suma. Aplinkybę, jog atsakovas sąmoningai slepia apskaitos dokumentus pripažino ir Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr.eB2-5609-866/2016 (dėl bankroto pripažinimo tyčiniu). Trūkstami apskaitos dokumentai galimai vis dar yra slepiami pas atsakovą arba jis dokumentus yra praradęs. Šie trūkstami apskaitos dokumentai, neabejotinai laikytini įrodymais civilinėje byloje, nes jie galėtų padėti nustatyti tikrąjį bendrovės turto pokytį ir tikslius minėtų laikotarpių finansinius duomenis. Taip pat teismas sutiko su ieškovės argumentu, kad pagal contra spoliatorem prezumpciją reiškia, jog šaliai nepateikus ar atsisakius pateikti įrodymą, reikia laikyti egzistuojant tai šaliai pačius nepalankiausius faktus, kuriuos tas nepateiktas įrodymas būtų patvirtinęs. Atsakovo nepateikti dokumentai patvirtintų, jog nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. jokių faktinių bendrovės turto pokyčių nebuvo (be kita ko atsižvelgiant į tai, jog po bankroto bylos iškėlimo (nemokumo būsenoje) bendrovė neturėjo pagrindo perleisti turto, atsiskaitinėti su kreditoriais). Todėl, teismo vertinimu, skaičiuojant žalą yra pagrindas remtis 2015 m. rugpjūčio 27 d. balansu (artimiausiu bankroto bylos iškėlimo dienai). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo perduoto turto vertė (remiantis realizavimo kaina) yra 145,92 Eur, todėl 2015 m. rugpjūčio 27 d. bendrovės balanse nurodyta turto vertė (41 888,00 Eur) mažintina 145,92 Eur suma ir sudaro 41 742,08 Eur. Teismas padarė išvadą, jog iš viso atsakovo padaryti nuostoliai BUAB ,,PROJECT SERVICES“ yra 61 831,91 Eur (41 742,08 Eur (neperduoto turto vertė pagal 2015 m. rugpjūčio 27 d. balansą) + 20 089,83 Eur (iš kasos paimtos ir bendrovei negrąžintos lėšos).

197.

20Dėl perduoto turto realizavimo tvarkos. Turtas, dėl kurio pardavimo tinkamumo vyksta ginčas, buvo parduotas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka, nes 2017 m. lapkričio 19 d. BUAB ,,PROJECT SERVICES“ kreditorių susirinkimas nusprendė atiduoti turtą į administratoriaus pasirinktą žaliavų perdirbimo įmonę. Jeigu žaliavų perdirbimo įmonė visą ar dalį turto atsisakytų priimti, turtą ar jo dalį perduoti į sąvartyną. 2017 m. gruodžio 20 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr.171 duomenimis ir iš fotonuotraukų galima spręsti, kad perduoti įrankiai yra paveikti korozijos, nudėvėti, o neaiškios paskirties kabių ir vinių įpakavimas pažeistas. Įrankių dokumentų nėra. Nurodyti duomenys nepatvirtina, kad įrankius bei prekes buvo galima panaudoti pagal paskirtį arba perduoti prekybos įmonei realizavimui. Teismas sutiko, jog nesant vientisų sandėlio apskaitos dokumentų nėra galimybės nustatyti trumpalaikio turto įsigijimo kainos. Be to, tikėtina, jog atsakovo pateiktame akte nurodytos turto vertės padidintos, nes, pavyzdžiui, perduoto rišimo įrankio vertė nurodyta 2 200,00 Eur, nors, pagal 2010 m. gruodžio 22 d. sąskaitą faktūrą VIL 10120007 rišimo įrankiais įsigyti po 506,95 Eur (1 750,40 Lt). Logiška manyti, kad įrankiai per kelis metus iš esmės nusidėvėjo.

218.

22Dėl atsakovo atsakomybės sąlygų. Teismas sprendė, jog nustatytos visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos: i) neteisėti veiksmai (t. y. įstatyminės bei teismo nustatytos pareigos perduoti administratoriui turtą po bankroto bylos iškėlimo nevykdymas, taip pat įstatyminės pareigos išsaugoti ir tinkamai apskaityti bendrovės turtą nevykdymas, bei išimtų iš bendrovės kasos lėšų negrąžinimas bendrovei; ii) bendrovė prarado ar atsakovas sąmoningai neperdavė turto pagal balansą, taip pat nesugrąžino 2014 m. iš kasos paimtų pinigų; iš viso nuostoliai sudaro 61 831,91 Eur (41 742,08 Eur + 20 089,83 Eur); iii) priežastinis ryšys – atsakovo įstatyminių pareigų nevykdymas (bendrovės turto neišsaugojimas bei jo neperdavimas administratoriui) lėmė žalą bendrovei ir jos kreditoriams, nes minėtas turtas negali būti realizuojamas, o gautos lėšos negali būti panaudotos atsiskaitymui su kreditoriais), dėl atsakovo netinkamai vykdytų pirmiau minėtų įstatyminių pareigų kilo žala, nes bendrovė neteko turto kurį realizavus bent dalinai būtų galima atsiskaityti su kreditoriais; iiii) kaltė – nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama.

239.

24Apibendrinęs išdėstytą, teismas sprendė priteisti ieškovei iš atsakovo 61 831,91 Eur nuostolių atlyginimą (41 888,00 Eur 2015 m. rugpjūčio 27 d. balanse nurodyto turto vertė - (145, 92 Eur atsakovo perduoto turto vertė = 41 742,08 Eur likusi neperduoto turto vertė + 20 089,83 Eur negrąžinti iš kasos paimti pinigai).

2510.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio, todėl teismas bylinėjimosi išlaidas, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškojo iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai.

27III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2811.

29Apeliaciniu skundu atsakovas A. K. prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti visiškai.

3012.

31Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, kadangi rėmėsi tik bankroto administratoriaus pateikta pozicija, neatsižvelgė į liudytojų parodymus. Pirmosios instancijos teismui buvo pateikta avansinė apyskaita, kurios teismas netyrė ir nevertino. Pagal 2015 m. balanso duomenis ir 2014–2015 m. Didžiųjų knygų duomenis, apeliantas bendrovei skolingas 5 261,81 Eur, t. y. 2015 m. sausio 1 d. išlaidų dokumentais nepagrįstas lėšų likutis sudarė 9 785,67 Eur, o iki 2015 m. rugsėjo 30 d. buvo padengta 4 523,86 Eur, todėl likusi skola bendrovei sudaro 5 261,81 Eur. Šios aplinkybės buvo nustatytos civilinėje byloje Nr. 2-522-232/2017 ir apeliacinės instancijos teismas šių aplinkybių nepaneigė. Be to su bendrovės kreditoriais apeliantas atsiskaitė iš savo asmeninių lėšų, nuo 2014 m. sausio 22 d. padengė 11 379,93 Eur įsipareigojimų. Ši suma nurodyta avansinėje apyskaitoje. Bendrovė verslą vykdė iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. balansą ilgalaikio turto vertė sudarė 3 612,00 Eur ir 27 245,00 Eur trumpalaikio. Trumpalaikis turtas buvo perduotas bankroto administratoriui. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad perduotas turtas yra bevertis. Taip pat pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybes, kad bankroto administratorius nesiėmė veiksmų, susijusių su turto pardavimu.

3213.

33Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė BUAB ,,PROJECT SERVICES“, atstovaujama bankroto administratorės MB „Lasis“, prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

3414.

35Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas apklausė liudytojus, tačiau jų parodymai buvo nepatikimi, todėl teismas jais nesirėmė pagrįstai. 20 089,83 Eur pinigų paėmimo iš kasos ir nesugrąžinimo bendrovei faktas konstatuotas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-5609-866/2016. Ir apeliantas pirmosios instancijos teisme neįrodinėjo aplinkybės, kad šias lėšas panaudojo bendrovės reikmėms ar interesais. Taip pat apeliantas neįrodinėjo aplinkybės, kad iš savo asmeninių lėšų atsiskaitė su kreditoriais. Administratoriui nėra perduoti visi dokumentai, todėl nėra pagrindo teigti, kad avansinė apyskaita yra teisinga; į bylą pateikta 2013 m. sausio 1 d. avansinė apyskaitą administratoriui nebuvo perduota, taip pat nėra perduotos avansinės apyskaitos už ankstesnius laikotarpius, todėl nėra galimybės duomenų palyginti. Apelianto už bendrovės lėšas pirkti daiktai nėra užpajamuoti ar nurašyti, todėl iš viso nėra aišku kaip tie daiktai pateko į bendrovę ir, ar buvo naudojami bendrovės reikmėms. Apelianto pateiktų balansų duomenys prieštaringi. Realiai perduoto turto vertė sudaro 145,92 Eur.

36Teisėjų kolegija

konstatuoja:

37IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Dėl bylos esmės

3915.

40Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė.

41Dėl apeliacinio skundo tenkinimo iš dalies

4216.

43Dėl apelianto teiginio, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nepasisakė dėl apklaustų liudytojų parodymų. Pirmosios instancijos teismas išklausė liudytojus L. S., M. R. ir G. G., tačiau skundžiamu sprendimu dėl jų parodymų nepasisakė. Nustatyta, jog 2018 m. birželio 14 d. apklausta liudytoja (buhalterė) L. S. negalėjo patvirtinti aplinkybės, jog balansus sudarė ji, taip pat negalėjo paaiškinti reikšmingų bylai aplinkybių. 2018 m. spalio 1 d. apklausti liudytojai (apelianto draugai) M. R. ir G. G. vengė paaiškinti bylai reikšmingas aplinkybes, pvz., kodėl bendrovės įsigyta įranga, kuri perduota administratoriui, buvo įvertinta brangiau už įsigijimo kainą. Teisėjų kolegijos vertinimu, dėl subjektyviųjų veiksnių, darančių įtaką liudytojų nurodomoms faktinėms aplinkybėms, yra pagrindas pripažinti jų parodymus nepatikimais ir jais nesiremti. Tokiais subjektyviaisiais veiksniais pripažintini liudytojų ir apelianto tarpusavio santykiai (apelianto draugystė su M. R. ir G. G. bei pavaldumo santykiai su L. S.), dėl kurių faktinės aplinkybės galėjo būti interpretuojamos (arba nutylimos) apelianto naudai. Pažymėtina ir tai, kad apeliaciniame skunde nėra pateikta jokių paaiškinimų, kokių liudytojų ir kokie parodymai yra reikšmingi nagrinėjamai bylai. Ginčijamos aplinkybės dėl dokumentų ir turto perdavimo / neperdavimo bei lėšų panaudojimo bendrovės reikmėms / interesais pirmiausia įrodinėjamos rašytiniais įrodymais (dokumentais). Todėl apelianto formaliai nurodytas teiginys, jog pirmosios instancijos teismas liudytojų parodymus ignoravo, atmestinas kaip nepagrįstas.

4417.

45Dėl įrodymų vertinimo. Kasacinio teismo praktika įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais yra suformuota ir nuosekliai išplėtota. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015;kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; 2012 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2012; kt.). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad įstatymo nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą dėl tam tikrų aplinkybių buvimo tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; kt.). Taigi, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių šalių įrodinėjamas aplinkybes. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti byloje tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl turi galimybę ir privalo pats ištaisyti pirmosios instancijos teisme bylos nagrinėjimo metu padarytus pažeidimus; pašalinti tiek bylos faktinių aplinkybių nustatymo klaidas, tiek materialiosios ir proceso teisės normų taikymo ir aiškinimo nustatytus trūkumus.

4618.

47Dėl bankrutavusio bendrovės vadovo civilinės atsakomybės už tinkamą dokumentų ir turto neperdavimą administratoriui. Bankroto administratorius reikalavimą priteisti iš apelianto žalos atlyginimą grindžia šiomis aplinkybėmis: i) A. K., eidamas BUAB „PROJECT SERVICES“ vadovo pareigas, laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki bankroto bylos iškėlimo (2015 m. rugpjūčio 24 d.) neteikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui finansinės atskaitomybės dokumentų; ii) 2015 m. rugsėjo 4 d. įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „PROJECT SERVICES“ apeliantas neperdavė administratoriui visų bendrovės dokumentų per teismo nustatytus terminus.; iii) apeliantas tinkamai neįvykdė Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutarties įpareigojimų perduoti bankroto administratoriui BUAB ,,PROJECT SERVICES“ turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

4819.

49Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus.

5020.

51Bendrovės vadovo pareiga rūpintis bendrovės finansine atskaitomybe kildintina iš CK 2.87 straipsnio 1 dalies bei nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ir ABĮ) – bendrovės vadovas atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2 punktas), tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 3 punktas) bei bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 6 punktas). Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (toliau – ir ĮFAĮ) 28 straipsniu nustatyta, jog įmonės vadovas, nevykdantis pareigų, susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu Juridinių asmenų registrui, arba netinkamai jas vykdantis, privalo atlyginti visą padarytą žalą įmonei ir (arba) kitiems asmenims. Taip pat Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – ir BAĮ) 4 straipsniu nustatyta, kad ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Įmonės vadovas atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus bei apskaitos dokumentų išsaugojimą (BAĮ 21 straipsnis).

5221.

53Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog bendrovės vadovo pareiga elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu apima pareigą tinkamai vesti turto apskaitą, teikti kasmetinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui, taip pat išsaugoti duomenis apie įmonės finansines operacijas įstatymų nustatytą laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015). Vadovo pareiga perduoti bankroto administratoriui bendrovės dokumentus ir turtą (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis) kyla iš juridinio asmens veiklą reglamentuojančių įstatymų, tais atvejais, kai pažeidžiamos specialiuosiuose įstatymuose nustatytos pareigos, vadovui taikoma civilinė deliktinė atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2011 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011; 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014; 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014; 2015 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-131-687/2015; 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015; 2016 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-276-248/2016 ir kt.).

5422.

55Juridinių asmenų registro tvarkytojo viešai teikiamais duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), BUAB „PROJECT SERVICES“ buvo įregistruota 2008 m. rugpjūčio 11 d.; nuo 2011 m. balandžio 22 d. akcininkas ir nuo 2011 m. balandžio 22 d. iki 2015 m. rugsėjo 11 d. vadovas – apeliantas A. K.. BUAB „PROJECT SERVICES“ finansinės atskaitomybės dokumentai juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti 2008–2012 finansinių metų laikotarpiu. Taigi, 2013–2014 metų ir iki bankroto bylos iškėlimo (2015-08-24) finansinės atskaitomybės dokumentai juridinių asmenų registro tvarkytojui nebuvo pateikti.

5623.

57Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi taip pat įpareigojo BUAB ,,PROJECT SERVICES“ valdymo organus per 15 d. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui turtą ir dokumentus pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Kadangi nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2015 m. rugsėjo 4 d., todėl terminas įvykdyti teismo įpareigojimą suėjo 2015 m. rugsėjo 19 d. Nustatytu terminu apeliantas teismo įpareigojimo neįvykdė. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 23 d. įsiteisėjusia nutartimi, kuria apeliantui skirta bauda už bendrovės turto ir dokumentų neperdavimą, nustatytos aplinkybės (CPK 182 straipsnio 2 punktas), jog A. K. raštu ir telefonu buvo ne kartą priminta jo pareiga vykdyti Vilniaus apygardos teismo nutartį, tačiau nutarties nevykdė. 2015 m. spalio 25 d. antstolis S. M. vadovui įteikė procesinius dokumentus ir pakartotinai paragino skubiai vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutarties dalį dėl turto bei dokumentų perdavimo teismo paskirtam bankroto administratoriui. Vadovas perdavė bankroto administratoriui dalį dokumentų: 7 segtuvus su įvairiais dokumentais laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2012 m. (ne pilna apskaita, atskiri segtuvai), dėžes su neaiškios paskirties ir vertės metalo gaminiais (nedidelės ritės su viela, vinys, kabės), bendrovės antspaudą; administratoriui nebuvo perduoti visi apskaitos dokumentai laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2012 m., jokie apskaitos dokumentai laikotarpiu nuo 2013 m. iki 2015 m., debitorių ir kreditorių sąrašai, ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašai, finansinės atskaitomybės dokumentai (nei už vienus finansinius metus), bendrovės sutartys. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog bankroto administratoriui yra neperduoti UAB ,,PROJECT SERVICES“ vadovo patvirtintas buhalterinių sąskaitų planas, debitorių ir kreditorių bei ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašai nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo dienai, vykdytą įrankių nuomos veiklą patvirtinantys dokumentai – sutartys, išrašytos sąskaitos faktūros, gautas įplaukas patvirtinantys dokumentai, ilgalaikio turto apskaitą patvirtinantys dokumentai (pajamavimo, išlaidavimo, nurašymo, sunaudojimo ir inventorizacijos aktai), dalis gautų ir išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų registrų, dalis suvestinių buhalterinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių (didžioji knyga) (pateikti tik fragmentai, dalis dokumentų neįskaitomi). Taigi, suėjus terminui (2015-09-19) visi bankroto administratoriaus reikalauti dokumentai taip ir nepateikti.

5824.

592016 m. birželio 8 d. priėmimo perdavimo aktu Nr. 1 administratoriui perduota dalis bendrovės turto – akte nurodyti daiktai: kabės, vinys, viela (t. 1, b. l. 151). Administratorius paprašė pateikti ilgalaikio turto ir sandėlio likučių sąrašus (t. 1, b. l. 154). Apeliantas šio prašymo neįvykdė. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartimi nustatytas terminas, per kurį buvęs vadovas buvo įpareigotas perduoti bankroto administratoriui likusį bendrovei priklausantį trumpalaikį turtą pagal sudarytą aktualų faktiškai perduodamo turto sąrašą, o administratorė MB „Lasis“ įpareigota šį turtą priimi sutikrinus su apskaitos dokumentų duomenimis. Akcentuotina, jog šia nutartimi konstatuota (CPK 182 straipsnio 2 punktas), jog administratoriui 2016 m. birželio 8 d., ir 2016 m. rugsėjo 30 d. aktais perduoti 2013 m. ir 2014 m. pirkimai, pardavimai, atskaitingų asmenų apyskaita, kasa; 2016 m. spalio 3 d. aktu perduoti įmonės registracijos ir PVM mokėtojo registracijos pažymėjimai, akcininko sprendimai, įstatai, 2015 m. pirkimai, pardavimai. 2016 m. dokumentų priėmimo perdavimo aktai teismui nepateikti, tačiau administratorius tokių duomenų neginčijo. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartimi, kuria Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis palikta nepakeista, pažymėta, jog 2016 m. birželio 8 d. priėmimo–perdavimo aktais administratoriui perduota dalis bendrovės apskaitos dokumentų, taip pat perduotas bendrovės turtas – akte nurodytas kiekis skirtingų pavadinimų daiktų (kabės, vinys, viela). Taigi, bankroto administratoriui buvo parduota tik dalis bendrovės turto.

6025.

61Kaip minėta, 2015 m. rugpjūčio 24 d. teismo nutartis, kuria iškelta bankroto byla UAB „PROJECT SERVICES“, įsiteisėjo 2015 m. rugsėjo 4 d., todėl apeliantui kilo pareiga perduoti administratoriui bankrutavusios bendrovės turtą pagal 2015 m. rugsėjo 4 d. balansą. Bendrovės balansas, kurio pagrindu apeliantas turėjo pareigą perduoti administratoriui turtą nesudarytas ir į bylą nepateiktas (CPK 178 straipsnis).

6226.

63Apeliantas į bylą pateikė du skirtingus balansus: i) 2016 m. kovo 31 d. balansą, sudarytą 2015 m. rugpjūčio 27 d. duomenimis, ir ii) 2015 m. rugsėjo 30 d. balansą, sudarytą 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis. 2016 m. kovo 31 d. balanso, sudaryto 2015 m. rugpjūčio 27 d. duomenimis, BUAB „PROJECT SERVICES“ iš viso turto vertė buvo 41 888,00 Eur: 41 761,00 Eur trumpalaikio ir 127,00 Eur ilgalaikio turto (t. 1, b. l. 76). 2015 m. rugsėjo 30 d. balanso, sudaryto 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, iš viso bendrovės turto vertė buvo 30 857,00 Eur: 27 245,00 Eur trumpalaikio turto bei 3 612,00 Eur ilgalaikio (t. 1, b. l. 159–160). Taigi, šių balansų duomenys apie ilgalaikį ir trumpalaikį turtą skiriasi. Teisėjų kolegijos vertinumu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi 2016 m. kovo 31 d. balansu, sudarytu 2015 m. rugpjūčio 27 d. duomenimis, kadangi šis balansas artimesnis duomenimis, buvusiems nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dieną (2015 m. rugsėjo 4 d.) (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas), o vėlesnis balansas (2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis) parodo bendrovės padėtį, buvusią po 2015 m. rugpjūčio 24 d. teismo nutarties įsiteisėjimo. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių aplinkybes, jog po 2015 m. rugpjūčio 24 d. teismo nutarties įsiteisėjimo (2015 m. rugsėjo 4 d.) BUAB „PROJECT SERVICES“ veiklą tęsė (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonė turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą, jeigu jos veiklos rezultatas mažina balanse rodomus nuostolius, ir iš šios veiklos gautas pajamas naudoti su šia veikla susijusioms išlaidoms (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punktas). Šiuo atveju, palyginus aptariamų balansų, duomenis, matyti, jog BUAB „PROJECT SERVICES“ turtas sumažėjo 11 031,00 Eur suma (nuo 41 888,00 Eur iki 30 857,00 Eur), o įsipareigojimai (per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai) padidėjo 3 266,00 Eur suma (nuo 26 732,00 Eur iki 29 998,00 Eur). Taigi, 2015 m. rugpjūčio 27 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d. laikotarpio (ir po nutarties, kuria iškelta bankroto byla įsiteisėjimo) bendrovės veiklos rezultatai blogėjo, nes turto vertė sumažėjo didesne suma, nei įvykdyta (sumažinta) įsipareigojimų. Dėl to galima vertinti, jog 2015 m. rugsėjo 4 d. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, BUAB „PROJECT SERVICES“ neturėjo teisės vykdyti ūkinės-komercinės veiklos.

6427.

65Nustatyta, jog A. K. 2016 m. birželio 8 d. prekių perdavimo–priėmimo aktu Nr. 1 perdavė administratoriui 560,82 Eur vertės bendrovės turto dalį (t. 1, b. l. 152). Taip pat 2018 m. vasario 21 d. trumpalaikio turto perdavimo–priėmimo aktu BUAB „PROJECT SERVICES įgaliotas asmuo M. R. perdavė bankroto administratoriui 15 219,25 Eur vertės turtą (t. 3, b. l. 91). Taigi, BUAB „PROJECT SERVICES trumpalaikio turto faktiškai perduota mažiau (15 219,25 Eur + 560,82 Eur = 15 780,07 Eur), nei nurodyta balanse, sudarytame 2015 m. rugpjūčio 27 d. duomenimis (41 761,00 Eur).

6628.

67Apibendrinus nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, darytina išvada, jog apeliantui taikoma civilinė atsakomybė už tai, kad jis, būdamas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, nevykdė ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2, 3 ir 6 punktais, ĮFAĮ 28 straipsniu bei BAĮ 4 straipsniu nustatytų pareigų. Taip pat nevykdė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto reikalavimo – neperdavė administratoriui viso bendrovės turto pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

6829.

69Dėl nuostolių, susijusių su netinkamu dokumentų ir turto perdavimu administratoriui, atlyginimo. Kaip minėta, 2016 m. birželio 8 d. prekių perdavimo–priėmimo aktu Nr. 1 apeliantas perdavė administratoriui bendrovės turto dalį – vielas, vinis, ir kabes (t. 1, b. l. 151). Pagal perimto turto vertės paskaičiavimo lentelės duomenis, administratoriui faktiškai perduoto minėtu aktu turto vertė sudarė 560,82 Eur (t. 1, b. l. 152). Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartimi, kuria Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis palikta nepakeista, konstatuota, jog teismui pateikto 2017 m. lapkričio 27 d. BUAB „PROJECT SERVICES“ kreditorių susirinkimo protokolo duomenimis kreditoriai pritarė administratoriaus siūlomai nurodyto perduoto turto pardavimo tvarkai, nustačius iš viso 560,82 Eur pradinę turto pardavimo kainą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad administratoriui perduotas turtas buvo parduotas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. 2017 m. lapkričio 27 d. antrasis BUAB ,,PROJECT SERVICES“ kreditorių susirinkimas nusprendė atiduoti turtą į administratoriaus pasirinktą žaliavų perdirbimo įmonę, jei žaliavų perdirbimo įmonė visą ar dalį turto atsisakytų priimti, turtą ar jo dalį perduoti į sąvartyną (t. 3, b. l.164–171). 2018 m. kovo 12 d. trečiasis BUAB ,,PROJECT SERVICES“ kreditorių susirinkimas nusprendė bendrovės 560,82 Eur vertės turtą atiduoti į administratoriaus pasirinktą žaliavų perdirbimo įmonę; jeigu žaliavų perdirbimo įmonė atsiskys turtą priimti, turtą ar jo dalį perduoti į sąvartyną (t. 3, b. l. 169–171). Iš į bylą pateiktų PVM sąskaitų–faktūrų nustatyta, jog BUAB ,,PROJECT SERVICES“ pardavė K. D. metalo laužą 2018 m. sausio 16 d. už 25,20 Eur (t. 1, b.l. 155) ir 2018 m. kovo 15 d. už 120,75 Eur. Taigi, faktiškai perduotas 560,82 Eur vertės turtas (sandėlio likučiai) buvo parduotas kaip metalo laužas už 145,92 Eur. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad 2016 m. birželio 8 d. prekių perdavimo–priėmimo aktu Nr. 1 faktiškai perduoto turto vertė realiai buvo mažesnė, nei 560,82 Eur (CPK 178 straipsnis). Bylos duomenimis, minėti daiktai (vielos, vinys, ir kabės) buvo perduoti administratorei 2016 m. birželio 8 d. ir 2017 m. lapkričio 27 d. kreditorių susirinkimas nustatė iš viso 560,82 Eur pradinę turto pardavimo kainą. Turtas parduotas kaip metalo laužas 2018 m. sausio 16 d. ir kovo 15 d., t. y. beveik po dvejų metų laiko nuo ji perdavimo taip pat BUAB ,,PROJECT SERVICES“ kreditorių susirinkimo valia. Byloje nėra duomenų, kokiomis sąlygomis buvo laikomas administratorei perduoti vielos, vinys, ir kabės (CPK 178 straipsnis). Teisėjų kolegijos vertinimu, per laikotarpį, kuriuo aptariamas turtas buvo bankroto administratoriaus žinioje (nuo 2016 m. birželio 8 d. iki 2018 m. sausio 16 d. ir 2018 m kovo 15 d.), taip pat galėjo nuvertėti tiek, jog tapo metalo laužu ir dėl to apeliantas jokių tyčinių veiksmų neatliko, todėl nėra pagrindo perduoto 560,82 Eur turto vertę sumažinti 145,92 Eur gauta pardavus turtą kaip metalo laužą suma.

7030.

71Nustatyta, jog 2018 m. vasario 21 d. trumpalaikio turto perdavimo–priėmimo aktu BUAB „PROJECT SERVICES įgaliotas asmuo M. R. perdavė bankroto administratoriui 15 219,25 Eur vertės turtą: kabes, vinis, įvairius įrankius, jungimo movas, įvairias detales, grąžtą, medvarščius, rišimo įrankius, vinių kalimo įrankius ir t. t. (t. 3, b. l. 39–41). Įrankių dokumentai administratoriui neperduoti, nuoseklių sandėlio apskaitos dokumentų nėra. Administratorius patvirtino aplinkybę, jog nėra galimybės tiksliai nustatyti viso jam perduoto trumpalaikio turto įsigijimo kainų. Tačiau iš 2018 m. vasario 21 d. trumpalaikio turto perdavimo–priėmimo akto lentelės 50 punkto nustatyta, kad administratorei perduoti 3 vnt. rišimo įrankiai, kurių vertė sudarė 6 600,00 Eur. Administratorė pateikė teismui 2010 m. gruodžio 22 d. PVM sąskaitą–faktūrą, kurios duomenimis BUAB „PROJECT SERVICES“ įsigijo 2 vnt. armatūros rišimo įrankius po 506,95 Eur (1 750,40 Lt); iš viso 1 013,90 Eur (t. 4, b. l. 5, 24). Teisėjų kolegijos vertinimu, administratorė įrodė aplinkybę, jog minėti aktu perduotų 3 vnt. rišimo įrankių vertė (6 600,00 Eur) yra per didelė, kadangi neatitinka įrankių įsigijimo dokumentuose nurodytos kainos. Todėl armatūros rišimo įrankių 6 600,00 Eur vertė mažinama iki 1 520,85 Eur armatūros rišimo įrankių įsigijimo kainos (506,95 Eur × 3 vnt.). Atitinkamai ir perduoto turto vertė mažintina 5 079,15 Eur suma (6 600,00 Eur – 1 520,85 Eur). Konstatuotina, jog 2018 m. vasario 21 d. trumpalaikio turto perdavimo–priėmimo aktu bankroto administratoriui faktiškai perduotas mažesnės vertės turtas, t. y. 10 140,10 Eur BUAB „PROJECT SERVICES“ vertės turtas (15 219,25 Eur – 5 079,15 Eur ).

7231.

732018 m. vasario 21 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 19 duomenis ir fotonuotraukų duomenimis, administratoriui perduoti naudoti (nudėvėti) įrankiai, paveikti korozijos, kabių ir vinių pakuotės pažeistos (atidarytos). Dėl turto nusidėvėjimo pažymėtina, kad iki bankroto bylos iškėlimo bendrovė veiklą vykdė, todėl akivaizdu, jog galėjo naudoti įrankius ir kitus daiktus (t. y. nuomoti įrankius, imti iš pakuočių vinis, kabes ir pan.). Be to, šis bendrovės turtas buvo perduotas administratoriui (2018 m. vasario 21 d.) po kelių metų po bankroto bylos iškėlimo (2015 m. rugpjūčio 24 d.). Akcentuotina, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. vasario 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-428-823/2018 konstatavo, jog BUAB ,,PROJECT SERVICES“ vadovas siekė perduoti bankroto administratoriui turimą bendrovės trumpalaikį turtą (sandėlio likučius), tačiau dalis bendrovės turto ilgą laiką nebuvo perduota dėl administratoriaus atsisakymo šį turtą priimti. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. vasario 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-66-516/2018 taip pat pažymėjo, kad dalį turto buvęs vadovas jau yra perdavęs, o likusios dalies negali perduoti ne dėl savo kaltės, o dėl to, jog bankroto administratorė šio turto neperima. Taigi, administratorius savo neveikimu taip pat prisidėjo prie turto nusidėvėjimo / nuvertėjimo.

7432.

75Išdėstytų motyvų pagrindu, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas turi atlyginti bendrovei ir jos kreditoriams 31 060,08 Eur nuostolius, susijusius su dokumentų ir trumpalaikio turto dalies neperdavimu (41 761,00 Eur balansinė trumpalaikio turto vertė - 10 700,92 Eur faktiškai perduoto turto vertės (560,82 Eur + 10 140,10 Eur) .

7633.

77Apeliaciniu skundu nėra kvestionuojamos aplinkybės dėl 2016 m. kovo 31 d. balanse, sudarytame 2015 m. rugpjūčio 27 d., nurodyto 127,00 Eur ilgalaikio turto neperdavimo. Todėl atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, skundžiamą sprendimą dalyje, kuria priteista iš 41 742,08 Eur neperduoto turto vertė pagal balansą, pakeisti. Priteisti BUAB ,,PROJECT SERVICES“ iš A. K. 31 187,08 Eur nuostolių atlyginimą (127,00 Eur neperduotas ilgalaikis turtas + 41 761,00 Eur neperduotas trumpalaikis turtas - 10 700,92 Eur (560,82 Eur + 10 140,10 Eur ) perduotas trumpalaikis turtas) (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

7834.

79Dėl bankrutavusios bendrovės vadovo civilinės atsakomybės už nepagrįstą pinigų paėmimą iš bendrovės kasos. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.eB2-5609-866/2016, kuria UAB „PROJECT SERVICES“ bankrotas pripažintas tyčiniu nustatyta (CPK 182 straipsnio 2 punktas), jog pagal 2014 m. gruodžio 31 d. kasos išlaidų orderius Nr. 39 (40 979,14 Lt) bei Nr. 40 (28 387,04 Lt) A. K., eidamas vadovo pareigas iš bendrovės gavo iš viso 20 089,83 Eur (69 366,18 Lt) ir nėra aišku, ar šios lėšos buvo panaudotos bendrovės reikmėms ir interesais, dėl to jam taikomas civilinės deliktinės atsakomybės institutas už valdymo organams (vadovams) įstatymais nustatytų imperatyvių pareigų pažeidimą.

8035.

81Dėl nuostolių, susijusių su vadovo nepagrįstai paimtais pinigais iš bendrovės kasos, atlyginimo. Apeliantas teigia, jog aplinkybės, kad pagal 2015 m. avansinės apyskaitos duomenis dokumentais nepagrįstas išlaidų likutis sudarė 9 785,67 Eur, tačiau 2015 m. rugsėjo 30 d. padengė 4 523,86 Eur sumą, buvo nustatytos civilinėje byloje Nr. 2-522-232/2017 ir apeliacinės instancijos teismas šių aplinkybių nepaneigė. Teisėjų kolegija su nurodytais teiginiais nesutinka, kadangi nei sprendimu civilinėje byloje Nr.2-522-232/2017, nei Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-66-516/2018 nėra konstatuotos aplinkybės, jog apelianto iš bendrovės kasos paimtų 20 089,83 Eur lėšų panaudojimas bendrovės reikmėms / interesais nepagrįstas tik dėl 5 261,81 Eur sumos. Antra, Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 16 d. sprendimas buvo panaikintas Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartimi ir byla grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, nurodė, kad apeliantas neįrodinėjo iš kasos paimtų 20 089,83 Eur panaudojimo bendrovės veikslai faktų, todėl teismas skundžiamu sprendimu papildomai priteisė ir iš bendrovės kasos paimtas 20 089,83 Eur lėšas, kurių paėmimo iš kasos faktas konstatuotas įsiteisėjusia prejudicine Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-5609-866/2016.

8236.

83Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino apelianto į bylą pateiktų patektų dokumentų (avansinės apyskaitos, Didžiųjų knygų, pirkimo sąskaitų faktūrų registrų bei pirkimų žurnalų). Nurodo, kad pagal 2015 m. balanso duomenis ir didžiąją knygą iš paimtų 20 089,83 Eur liko skolingas bendrovei tik 5 261,81 Eur. Papildomai nurodo, jog iš savo asmeninių lėšų (grynais pinigais ir banko sąskaitos) nuo 2014 m. sausio 22 d. sumokėjo kreditoriams 11 379,93 Eur ir ši suma yra atspindėta avansinėje apyskaitoje.

8437.

85Bylos duomenimis, apeliantas iš bendrovės paėmė 20 089,83 Eur dviejų 2014 m. gruodžio 31 d. kasos išlaidų orderių pagrindu. Į Didžiosios knygos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis yra įtrauktos ir A. K. gautos 40 979,14 Lt bei 28 387,04 Lt sumos (iš viso 20 089,83 Eur) (t. 3, b. l. 79). Taip pat Didžiojoje knygoje nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. nurodyta, kad debeto likutis pabaigai sudarė 33 787,98 Lt (9 785,67 Eur). Didžiojoje knygoje nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. nurodyta, kad debeto likutis pabaigai sudarė 5 261,81 Eur (9 785,67 Eur debeto likutis - 4 523,86 Eur kredito apyvartos) (t. 3, b. l. 55, 83). Taip pat apeliantas į bylą yra pateikęs: a) 2013 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. pirkimų sąskaitų faktūrų registrų žurnalą (t. 3, b. l. 57, 61) ir 2013 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. pirkimų žurnalą (t. 3, b. l. 58–60, 62–64); b) 2014 m. sausio 1 d.–2014 m. gruodžio 31 d. pirkimo sąskaitų faktūrų registrų žurnalą (t. 3, b. l. 70) ir 2014 m. sausio 1 d.–2014 m. gruodžio 31 d. pirkimų žurnalą (t. 3, b. l. 72–75); c) 2015 m. sausio 1 d.–2014 m. gruodžio 31 d. pardavimų sąskaitų faktūrų registrų žurnalą (t. 3, b. l. 67) ir 2015 m. sausio 1 d.– 2015 m. gruodžio 31 d. pardavimus (t. 3, b. l. 68); d) avanso apyskaitą nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. (t. 2, b. l. 118–120). Pateikto atskaitingo asmens A. K. avanso apyskaitos (24351) nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. (t. 2, b. l. 118– 120) duomenys analogiški Didžiosios knygos nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. (t. 3, b. l. 55, 83) duomenims. Taigi, iš šių dokumentų galima nustatyti bendrovėje vykusias atsiskaitymų operacijas nuo 2013 m. pradžios iki 2015 m. pabaigos. Atsižvelgus į tai, kad apeliantas pinigus paėmė iš bendrovės 2014 m. gruodžio 31 d., ankstesni laikotarpiai nagrinėjamam klausimui dėl gautų pinigų panaudojimo bendrovės reikmėms / interesais nereikšmingi.

8638.

87Civilinėje byloje galioja ir negali būti paneigtas rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims, o teismas neturi būti aktyvesnis už pačią šalį, jei ši nededa pastangų gauti įrodymus, bet, nurodydama tik deklaratyvius nesutikimo su priešingos šalies argumentais teiginius, įrodinėjimo naštą siekia perkelti teismui (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1466-464/2015).

8839.

89Nagrinėjamu atveju, apeliaciniu skundu formaliai teigiama, kad apeliantas skolingas bendrovei tik 5 261,81 Eur, o ne 20 089,83 Eur, t. y. skunde nepateikta jokių motyvuotų paaiškinimų (arba skaičiavimų), susijusių su atliktais mokėjimais iš paimtos 20 089,83 Eur sumos, taip pat nepaaiškinta, kodėl 2014 m. gruodžio 31 d. iš bendrovės buvo paimti 20 089,83 Eur, o 2014 m. gruodžio 31 d. Didžiojoje knygoje skola bendrovei sumažinta iki 9 785,67 Eur.

9040.

912014 m. sausio 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d. pirkimų žurnalo duomenimis, apelianto pinigų gavimo datą (2014 m. gruodžio 31 d.) nurodytas 125,83 Lt (36,43 Eur) pirkimas iš kreditorės UAB „Bitė Lietuva“ (t. 3, b. l. 75). Pinigų judėjimo kasoje 2015 m. sausio 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu duomenimis A. K. 2015 m. sausio 7 d. įnešė 3 300,00 Eur (t. 2, b. l. 126) ir iš šios sumos buvo sumokėta 47,02 Eur UAB „Bitė Lietuva“; 2015 m. liepos 10 d. apeliantui išmokėti 5 161,77 Eur (t. 2, b. l. 126). Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad iš 20 089,83 Eur sumos 2013 m. gruodžio 31 d. buvo atsiskaityta su kreditoriais, tačiau neneigtina, kad iš šios sumos 2015 m. sausio 7 d. galėjo būti įnešti 3 300,00 Eur. Tačiau įvertinus aplinkybių visumą, jog 2014 m. gruodžio 31 d. buvo paimti 20 089,83 Eur, 2015 m. sausio 7 d. įnešti 3 300,00 Eur, o 2015 m. liepos 10 d. vėl išmokėti 5 161,77 Eur, spręstina, kad ginčijamu laikotarpiu išimta pinigų buvo daugiau, nei įnešta. Kaip minėta, 2014 m. sausio 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d. pirkimų žurnalo duomenimis, 2013 m. gruodžio 31 d. nurodytas 125,83 Lt (36,44 Eur) mokėjimas kreditorei UAB „Bitė Lietuva“, tačiau pinigų judėjimo kasoje 2015 metų laikotarpiu duomenimis, 47,02 Eur mokėjimas UAB „Bitė Lietuva“ atliktas iš A. K. 2015 m. sausio 7 d. įneštos 3 300,00 Eur sumos. Kiti į bylą pateikti duomenys (žr. šios nutarties 38 punktą) patvirtina tik 2015 m. pardavimus, t. y. parodo BUAB ,,PROJECT SERVICES“ skolas pirkėjams-debitoriams. Apeliantas nepateikė paaiškinimų ir nuoseklių duomenų nuo 2015 m. pradžios iki bankroto bylos iškėlimo jo asmeniškai atliktus mokėjimus kreditoriams, kurie yra nurodyti Didžiojoje knygoje nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. (CPK 178 straipsnis). Pagal įrodinėjimo civiliniame procese taisykles, teismo procesinis sprendimas negali būti grindžiamas spėjimu ar prielaidomis, o tais atvejais, kai byloje nepakanka įrodymų patvirtinti šalies nurodomoms aplinkybėms, sprendimas priimamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo pareiga (negatyvusis įrodinėjimo pareigos aspektas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje 2018 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1140-823/2018).

9241.

93Apibendrinusi nustatytas aplinkybes ir įrodymų visumą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliantas nepaneigė (neįrodė) aplinkybės, konstatuotos Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-5609-866/2016, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria priteistas ieškovei iš apelianto 20 089,83 Eur nuostolių atlyginimas, paliekama nepakeista (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

94Dėl procesinių palūkanų

9542.

96Skolininkas iki visiško prievolės įvykdymo naudojasi kreditoriaus pinigais, todėl privalo už termino prievolei įvykdyti praleidimą mokėti sutarties ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, nepriklausomai nuo skolininko kaltės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.37, 6.210, 6.261 straipsniai). Iškėlus civilinę bylą skolininkui gali būti skaičiuojamos procesinės palūkanos (CK 6.37, 6.210 straipsniai). Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio Procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Nustatyta, jog 2016 m. vasario 26 d. civilinė byla buvo perduota nagrinėti teisėjai L. Uckienei (t. 1, b. l. 1). Ieškinio priėmimo klausimas išspręstas kartu su klausimu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, t. y. 2016 m. kovo 1 d. (t. 1, b. l. 23–24). Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t. 1, b. l. 41). Kadangi procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti yra būtinosios sąlygos, todėl ieškovei priteisiamos iš apelianto penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 51 276,91 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. kovo 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

97Dėl bylos procesinės baigties

9843.

99Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. sprendimo dalis, kuria priteista BUAB ,,PROJECT SERVICES“ iš A. K. 41 742,08 Eur neperduoto turto vertė pagal balansą, keičiama, priteisiant ieškovei iš atsakovo 31 187,08 Eur nuostolių atlyginimą; likusi sprendimo dalis, kuria priteistas ieškovei iš apelianto 20 089,83 Eur nuostolių atlyginimas, paliekama nepakeista (CPK 326 straipsnio 1 ir 3 dalys). BUAB ,,PROJECT SERVICES“ priteisiama iš A. K. iš viso 51 276,91 Eur (31 187,08 Eur + 20 089,83 Eur) nuostolių. Taip pat BUAB ,,PROJECT SERVICES“ iš A. K. priteisiamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 51 276,91 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. kovo 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

100Dėl bylinėjimosi išlaidų

10144.

102Apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeitė skundžiamą teismo sprendimą, todėl atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 straipsnio 5 dalis). nagrinėjamu atveju ieškinio reikalavimai sudarė 79 826,23 Eur, iš kurių tenkinti 51 276,91 Eur, t. y. tenkinta 64,24 proc. reikalavimų. Nuo ieškinio reikalavimo mokėtina žyminio mokesčio suma sudaro 1 897,00 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1punktas), todėl valstybei iš apelianto priteisiama1 218,33 Eur žyminio mokesčio dalis (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidos iš ieškovės nepriteisiamos (CPK 83 straipsnio 1 dalis 8 punktas).

103Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

10445.

105Nagrinėjamojoje byloje Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartimi ieškovės reikalavimų užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – 79 826,23 Eur sumai areštuoti atsakovui A. K. priklausantis nekilnojamasis ir / ar kilnojamasis turtas, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Tik nesant (trūkstant) tokio turto leista areštuoti atsakovo pinigines lėšas ir / ar turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos, leidžiant atsakovui gauti pinigines lėšas, kurios yra darbo užmokestis ir jam prilygintas pajamas, disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu, neviršijant Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos (MMA) bei atsiskaityti su ieškove pagal pareikštą ieškinį.

10646.

107Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartimi taikomų laikinųjų apsaugos priemonių mastas sumažintas iki 15 041,00 Eur sumos, t. y. ieškovės reikalavimų užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – 15 041,00 Eur sumai, areštuoti atsakovui A. K. priklausantis nekilnojamasis ir / ar kilnojamasis turtas, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Tik nesant (trūkstant) tokio turto, leista areštuoti atsakovo pinigines lėšas ir / ar turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos, leidžiant atsakovui gauti pinigines lėšas, kurios yra darbo užmokestis ir jam prilygintas pajamas, disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu, neviršijant Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos (MMA) bei atsiskaityti su ieškove pagal pareikštą ieškinį.

10847.

109Remiantis CPK 150 straipsnio 3 dalimi, jeigu ieškinys tenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį tenkino, tačiau dėl laikinųjų pasaugos priemonių nepasisakė. Šalys nėra pateikusios pirmosios instancijos teismui prašymų, susijusių su Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi pakeistomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Apeliaciniu skundu ir atsiliepimu į jį taip pat nėra keliamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių (jų masto). Todėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

110Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

111Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. sprendimą pakeisti iš dalies.

112Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,PROJECT SERVICES“, j. a. k. 301824611, iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) 51 276,91 Eur (penkiasdešimt vieną tūkstantį du šimtus septyniasdešimt šešis eurus ir devyniasdešimt vieną centą) nuostolių atlyginimą ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (51 276,91 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. kovo 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

113Priteisti valstybei iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) 1 218,33 Eur (vieną tūkstantį du šimtus aštuoniolika eurų ir trisdešimt tris centus) žyminio mokesčio.

114Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi civilinėje... 8. 2.... 9. Ieškovė BUAB „PROJECT SERVICES“, atstovaujama bankroto administratorės... 10. 3.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 16 d. sprendimu civilinėje byloje... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 19 d. sprendimu ieškinį tenkino... 15. 5.... 16. Dėl prejudicinių faktų. Teismo vertinimu, Vilniaus apygardos teismo 2016 m.... 17. 6.... 18. Dėl apskaitos dokumentų. Teismas nustatė, kad bankroto administratoriui... 19. 7.... 20. Dėl perduoto turto realizavimo tvarkos. Turtas, dėl kurio pardavimo tinkamumo... 21. 8.... 22. Dėl atsakovo atsakomybės sąlygų. Teismas sprendė, jog nustatytos visos... 23. 9.... 24. Apibendrinęs išdėstytą, teismas sprendė priteisti ieškovei iš atsakovo... 25. 10.... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio,... 27. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 28. 11.... 29. Apeliaciniu skundu atsakovas A. K. prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m.... 30. 12.... 31. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo... 32. 13.... 33. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė BUAB ,,PROJECT SERVICES“,... 34. 14.... 35. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas apklausė liudytojus, tačiau jų... 36. Teisėjų kolegija... 37. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. Dėl bylos esmės... 39. 15.... 40. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 41. Dėl apeliacinio skundo tenkinimo iš dalies... 42. 16.... 43. Dėl apelianto teiginio, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamu... 44. 17.... 45. Dėl įrodymų vertinimo. Kasacinio teismo praktika įrodinėjimo bei įrodymų... 46. 18.... 47. Dėl bankrutavusio bendrovės vadovo civilinės atsakomybės už tinkamą... 48. 19.... 49. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 10... 50. 20.... 51. Bendrovės vadovo pareiga rūpintis bendrovės finansine atskaitomybe... 52. 21.... 53. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog bendrovės vadovo pareiga elgtis... 54. 22.... 55. Juridinių asmenų registro tvarkytojo viešai teikiamais duomenimis (CPK 179... 56. 23.... 57. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi taip pat... 58. 24.... 59. 2016 m. birželio 8 d. priėmimo perdavimo aktu Nr. 1 administratoriui perduota... 60. 25.... 61. Kaip minėta, 2015 m. rugpjūčio 24 d. teismo nutartis, kuria iškelta... 62. 26.... 63. Apeliantas į bylą pateikė du skirtingus balansus: i) 2016 m. kovo 31 d.... 64. 27.... 65. Nustatyta, jog A. K. 2016 m. birželio 8 d. prekių perdavimo–priėmimo aktu... 66. 28.... 67. Apibendrinus nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, darytina išvada, jog... 68. 29.... 69. Dėl nuostolių, susijusių su netinkamu dokumentų ir turto perdavimu... 70. 30.... 71. Nustatyta, jog 2018 m. vasario 21 d. trumpalaikio turto perdavimo–priėmimo... 72. 31.... 73. 2018 m. vasario 21 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 19... 74. 32.... 75. Išdėstytų motyvų pagrindu, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas... 76. 33.... 77. Apeliaciniu skundu nėra kvestionuojamos aplinkybės dėl 2016 m. kovo 31 d.... 78. 34.... 79. Dėl bankrutavusios bendrovės vadovo civilinės atsakomybės už nepagrįstą... 80. 35.... 81. Dėl nuostolių, susijusių su vadovo nepagrįstai paimtais pinigais iš... 82. 36.... 83. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino... 84. 37.... 85. Bylos duomenimis, apeliantas iš bendrovės paėmė 20 089,83 Eur dviejų 2014... 86. 38.... 87. Civilinėje byloje galioja ir negali būti paneigtas rungimosi principas (CPK... 88. 39.... 89. Nagrinėjamu atveju, apeliaciniu skundu formaliai teigiama, kad apeliantas... 90. 40.... 91. 2014 m. sausio 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d. pirkimų žurnalo duomenimis,... 92. 41.... 93. Apibendrinusi nustatytas aplinkybes ir įrodymų visumą, teisėjų kolegija... 94. Dėl procesinių palūkanų... 95. 42.... 96. Skolininkas iki visiško prievolės įvykdymo naudojasi kreditoriaus pinigais,... 97. Dėl bylos procesinės baigties... 98. 43.... 99. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. sprendimo dalis, kuria priteista... 100. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 101. 44.... 102. Apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti,... 103. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 104. 45.... 105. Nagrinėjamojoje byloje Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartimi... 106. 46.... 107. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi, Vilniaus... 108. 47.... 109. Remiantis CPK 150 straipsnio 3 dalimi, jeigu ieškinys tenkinamas, taikytos... 110. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 111. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. sprendimą pakeisti iš dalies.... 112. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,PROJECT... 113. Priteisti valstybei iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) 1 218,33 Eur (vieną... 114. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi taikytas...