Byla 1-732-1023/2018

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui, dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorei Gitanai Kaupei, kaltinamajam K. K. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui R. B., jo atstovui advokatui Alfredui Besuspariui, teismo ekspertui L. U., nedalyvaujant civilinio ieškovo Kauno teritorinės ligonių kasos atstovui,

2viešame teismo teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje K. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Prienų r. sav., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, registruotas Užimtumo tarnyboje, besimokantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį ir 284 straipsnį.

3Teismas

Nustatė

4K. K. 2018 m. balandžio 8 d. apie 22.00 val., viešoje vietoje – ( - ), esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, įžūliu elgesiu, vandališkais veiksmais, pasireiškusiais fizinio smurto panaudojimu, demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai, tyčia sudavė ranka mažiausiai vieną smūgį nukentėjusiajam R. B. į veidą ir nukentėjusiajam dėl to parkritus ant žemės tyčia spyrė jam du kartus į galvos sritį, tuo nukentėjusiajam R. B. padarydamas nesunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį odos nubrozdinimais kaklo srityje, apatinio žandikaulio kūno lūžimu ir tokiais savo veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką. Šiais veiksmais K. K. padarė nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 1 dalyje ir BK 284 straipsnyje.

5Kaltinamasis K. K. teismo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir parodė (b. l. 160-166), kad viskas vyko šiais metais vasarą, galėjo būti balandžio mėnesis, buvo vakaras, tamsu apie 21 val. Ten buvo D. K., M. K., A. J., jis ir A. Š.. Jie gėrė ( - ) prie parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelėje ir atvažiavo R. B.. Jis išlipo iš automobilio, rūkė, kalbėjo visokias nesąmones, buvo iš visų prisiskolinęs. Jį jis išprovokavo savo kalbomis. Turėjo praeityje tarpusavio nesutarimų. Jam to užteko ir kaip išgėręs buvo, tai trenkė jam į veidą. Nukentėjusysis nuo jo smūgio nukrito. Turbūt krito ant veido, bet buvo vakaras, todėl nelabai matė. Dar spyrė jam vieną kartą su koja į viršutinę kūno dalį, galėjo būti į galvą. Aplink buvo žmonių, tai asmenys su kuriais kartu gėrė, galėjo būti atėję žmonių į parduotuvę. Nepažįstamų asmenų nebuvo. Tuo momentu ten nieko nebuvo. R. B. įspyrė vieną kartą, yra tikras kad galėjo būti ir du smūgiai. Po to jis atsikėlė ir išvažiavo pas mamą. Jo niekas nekėlė, o servetėlę jam davė D. K., kadangi buvo praskelta lūpa ir buvo kraujo. Savo poelgį vertina blogai. Mano, kad civilinis ieškinys yra per didelis.

6Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai, padarytos nusikalstamos veikos priskiriamos prie nesunkių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 11 straipsnio 3 dalis) nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės aiškios, todėl byla, remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273 straipsniu, sutinkant prokurorui, teismo posėdyje buvo nagrinėta, atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą, neapklausiant liudytojų, o nukentėjusįjį apklausiant tik dėl civilinio ieškinio.

7Be kaltinamojo K. K. kaltės pripažinimo ir duotų parodymų, kurie tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio nagrinėjimo metu iš esmės sutapo, buvo nuoseklūs, kaltinamojo kaltę patvirtina ir kiti baudžiamosios bylos duomenys, kurie pripažintini tinkamais įrodymais ir ištirti BPK 273 ir 291 straipsnių nustatyta tvarka:

8-

9kaltinamojo K. K. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 67-68), kuriais nustatyta, kad nusikalstamos veikos padarymo metu jis buvo neblaivus. 2018 m. balandžio 8 d. apie 21 val. jis kartu su D. K., A. K., M. K. ir A. J. atėjo iš ( - ), esančio stadiono į netoliese esančią automobilių stovėjimo aikštelę. Aikštelėje visi vartojo alkoholį. Jis buvo nemažai išgėręs alkoholio. Į tą pačią aikštelę automobiliu atvažiavo pažįstamas R. B., kuris kalbėjo prie jų kažkokias nesąmones, žino jis, kad R. daug kam yra skolingas, o čia atvažiavęs „kietinosi“. Tada jis supykęs ant R., aišku dar ir dėl to, kad buvo neblaivus, priėjo prie R. ir ranka sudavė vieną smūgį jam į veidą. Nuo smūgio R. parkrito ant žemės ir tada lyg jam dar kažkur spyrė, tačiau ar pataikė nepamena. Dėl savo poelgio labai gailisi ir pažada atlyginti padarytą žalą;

10-

11nukentėjusiojo R. B. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 21), kuriais nustatyta, kad jis 2018 m. balandžio 8 d. apie 23 val., vairuodamas automobilį VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) važiavo link savo namų, esančių ( - ). Važiuodamas pro aikštelę, esančią ( - ), pamatė joje stovinčius pažįstamus. Jis privažiavo prie jų ir išlipo pakalbėti. Ten buvo apie dešimt jaunuolių, tarp jų ir merginų. Tarp jų buvo pažįstamas A. J., M. K., A. K., K. K.. Jis pasikalbėjęs su pažįstamais, nusisuko nuo jų pažiūrėti į šoną ir tuo metu pajuto vieną smūgį iš kumščio į dešinę veido pusę. Nuo smūgio jis parkrito ant žemės. Jam būnant ant žemės nemažiau tris kartus pajuto spyrį į galvą. Jis matė, kad smūgius jam sudavė kažkuris iš K.. Kai jis atsistojo, pajuto, kad jam iš burnos bėga kraujas. Tada jis sėdo į automobilį ir išvažiavo namo. Mama iškvietė greitąją pagalbą ir policiją;

12-

13liudytojo A. J. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 34-35), kuriais nustatyta, kad jis 2018 m. balandžio 8 d. apie 22 val., kartu su savo drauge A. Š. automobiliu atvažiavo į aikštelę, esančią ( - ) Būnant aikštelėje, prie jų automobiliu privažiavo jo kaimynas R. B.. R. jam buvo skolingas akumuliatorių ir pinigų, tai apie tai ir kalbėjosi. Šalimais buvo ir jo pažįstami A. K., K. K., D. K. ir M. K.. Visi buvo išgėrę alkoholio. R. buvo blaivus. Bendravo gražiai, nebuvo jokio pykčio. Jam kalbantis su Rimvydu, staiga pajautė, kad K. K. staigiai pribėgo prie R. ir jį kažkaip partrenkė ant žemės. Tada pamatė, kad R. guli ant žemės. Jo veidas buvo kruvinas, o K. stovi šalia R.. Tada jis atitraukė Kazimierą nuo R.. Nieko jam K. nesakė už ką sužalojo R.;

14-

15liudytojo D. K. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 38), kuriais nustatyta, kad 2018 m. balandžio mėn. vakare, tiksliai kuriuo laiku neprisimena, tačiau jau buvo tamsu, jis kartu su A. K., M. K., A. J. ( - ), esančioje aikštelėje gėrė alkoholinius gėrimus. Toliau nuo jų buvo ir K. K.. Į aikštelę automobiliu atvažiavo ir pažįstamas R. B.. Apie tai, kad K. sužalojo R. jis sužinojo, tik kai į aikštelę atvažiavo policijos pareigūnai. Jis nematė kaip K. sužalojo R., nes buvo tamsu ir jie buvo toliau nuo jų;

16-

17liudytojo M. K. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 41), kuriais nustatyta, kad 2018 m. balandžio mėn. pradžioje vakare, galėjo būti apie 22 val., kartu su D., kurio pavardės nežino ir A. buvo aikštelėje, esančioje ( - ) ir ten gėrė alkoholį. Taip pat netoliese buvo ir D. brolis K.. Jiems būnant aikštelėje automobiliu atvažiavo iš matymo pažįstamas R. B.. Tą vakarą jis buvo labai girtas ir nelabai ką prisimena. Prisimena, kad į aikštelę buvo atvykę policijos pareigūnai, tačiau jis nematė nei kas kam sudavė smūgius nei dėl ko. Tik vėliau, kai atvažiavo greitosios automobilis į aikštelę, jis sužinojo, kad R. B. sužalotas, tačiau kas jį sužalojo jis pasakyti negali, nes nežino;

18-

19Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvada Nr. G363/2018(06) (b. l. 25), kuria nustatyta, kad R. B. odos nubrozdinimai kaklo srityje, apatinio žandikaulio kūno lūžimas galėjo būti padaryta kieto buvo daikto poveikyje galimai prie užduotyje nurodyto laiko ir aplinkybių. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl apatinio žandikaulio kūno lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Sužalojimas galėjo būti padarytas ir vieno trauminio poveikio pasėkoje;

20-

21Įvykio vietos apžiūros protokolas ir fotolentelė (b. l. 12-17), kurias nustatyta, kad įvykio vieta yra ( - ), automobilių stovėjimo aikštelėje;

22-

23Blaivumo testas Nr. 6810 (b. l. 63), kuriuo nustatyta, kad 2018 m. balandžio 8 d. 23.51 val. K. K. buvo neblaivus, jam nustatyta 0,65 promilės jo iškvėptame ore.

24Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 138 straipsnio 1 dalyje, kvalifikavimo ir vertinimo

25BK 138 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nurodyta, kad tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių <...> padarė nusikaltimą. Priklausomai nuo sveikatos sutrikdymo masto, priklauso ir veikos pavojingumo laipsnis bei atsakomybės dydis. Šios nusikalstamos veikos dalykas – kito žmogaus kūnas. Veika sveikatos sutrikdymo atveju pasireiškia kaip neteisėtas tyčinis arba neatsargus mechaninis, cheminis, terminis, biologinis ir bet koks kitoks fizinis poveikis kito žmogaus organizmui, pažeidžiant jo kūno audinių (organų) vientisumą ar sutrikdant jų funkcijas. Nesunkus sveikatos sutrikdymas nustatomas atsižvelgiant į sveikatos sutrikdymo laikotarpį ir į darbingumo praradimą. Nesunkus sveikatos sutrikdymas nustatomas, kai dėl sužalojimo ar susargdinimo nebūna BK 135 straipsnyje numatytų padarinių, bet sužalojimas ar susargdinimas sutrikdo sveikatą ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui.

26Baudžiamojoje byloje ištyrus esančius įrodymus ir įvertinus juos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinimai K. K. dėl nusikalstamos veikos numatytos BK 138 straipsnio 1 dalyje padarymo pasitvirtino. K. K. kaltu dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 138 straipsnio 1 dalyje, įvykdymo prisipažino visiškai. Paties kaltinamojo teismo posėdžio metu duoti nuoseklūs ir aiškūs parodymai (b. l. 166-166), rašytiniai dokumentai: apklausos protokolai – kalinamojo K. K. parodymai (b. l. 67-68), nukentėjusiojo R. B. parodymai (b. l. 21), liudytojų A. J., D. K. ir M. K. parodymai (b. l. 34-35, 38, 41), įvykio vietos apžiūros protokolas (b. l. 12-17), specialisto išvada (b. l. 25), eksperto L. U. parodymai duoti teismo posėdžio metu, kad jis savo pateiktą išvadą palaiko ir kad pagal pateiktus į bylą papildomus medicininius dokumentus nukentėjusiojo sužalojimo mastas nesikeičia iš nesunkaus į sunkų (b. l. 160-166), blaivumo testas (b. l. 63), neginčijamai patvirtina, kad K. K. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje, t. y. jis 2018 m. balandžio 8 d. apie 22.00 val., viešoje vietoje - ( - ), esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, įžūliu elgesiu, vandališkais veiksmais, pasireiškusiais fizinio smurto panaudojimu, demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai, tyčia sudavė ranka mažiausiai vieną smūgį nukentėjusiajam R. B. į veidą ir nukentėjusiajam dėl to parkritus ant žemės tyčia spyrė jam du kartus į galvos sritį, tuo nukentėjusiajam R. B. padarydamas nesunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį odos nubrozdinimais kaklo srityje, apatinio žandikaulio kūno lūžimu. Dėl žandikaulio lūžimo R. B. sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui, tačiau nebuvo BK 135 straipsnyje numatytų padarinių. Kaltinamasis veikė tiesiogine neapibrėžta tyčia – suvokė daromos pavojingos nusikalstamos veikos pobūdį, tai yra, jog smūgiuodamas kumščiu nukentėjusiajam R. B. į galvos sritį ir jam nukritus ant žemės spirdamas koja į galvos sritį daro pavojingą poveikį nukentėjusiojo organizmui, numatė, kad tokiais neteisėtais veiksmais gali sukelti jam bet kokį sveikatos sutrikdymą, taip pat ir nesunkų, ir to norėjo. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad tarp K. K. veikos ir kilusių padarinių yra tiesioginis priežastinis ryšys. Apibendrinus visa tai, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, jog kaltinamasis K. K. padarė nusikaltimą, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje ir jo padaryta nusikalstama veika yra kvalifikuota teisingai bei įrodyta aukščiau aptartais įrodymais.

27Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 straipsnyje, kvalifikavimo ir vertinimo.

28Pagal BK 284 straipsnio nuostatas baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. BK 284 straipsnio dispozicijoje nurodyti keli alternatyvūs viešosios tvarkos pažeidimo būdai, vienas iš kurių yra įžūlus elgesys, kuris inkriminuotas kaltinamajam. Įžūlus elgesys reiškia agresyvų, moralės požiūriu nepriimtiną, aplinkinius šokiruojantį veikimą ar neveikimą, kuriuo sutrikdoma visuomenės rimtis ar viešoji tvarka. Toks elgesys gali būti fizinis smurtas prieš žmogų, trukdymas kitiems žmonėms dirbti, mokytis, ilsėtis ir pan. Baudžiamajai atsakomybei pagal BK 284 straipsnį būtina nustatyti padarinius – realų visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymą. Šių padarinių konstatavimas kartu reiškia ir tai, kad veika yra pavojinga ne tik konkrečiam konflikto dalyviui, bet ir aplinkai ar aplinkiniams. Visuomenės tvarkos ar rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai dėl prieš asmenį panaudoto fizinio smurto aplinkiniai pasijunta šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti, nutraukiamas žmonių poilsis ar darbas, padaroma didelė materialinė žala, sutrikdoma normali įmonių ar įstaigų veikla, žmonėms sukeliamas didelis išgąstis ar kyla sumaištis, nutraukiamas jiems skirtas renginys, sustabdomas eismas ir pan. Sprendžiant, ar kaltininko veiksmai sukėlė šiuos padarinius, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kokia buvo aplinkinių reakcija, koks nukentėjusiųjų skaičius, kiek truko neteisėti veiksmai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-491/2013, 2K-303/2014, 2K-141-507/2015, 2K-54-222/2017, 2K-120-628/2018).

29Baudžiamojoje byloje ištyrus esančius įrodymus ir įvertinus juos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinimai K. K. dėl nusikalstamos veikos numatytos BK 284 straipsnyje padarymo pasitvirtino. K. K. kaltu dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 straipsnyje, įvykdymo prisipažino visiškai. Paties kaltinamojo teismo posėdžio metu duoti nuoseklūs ir aiškūs parodymai (b. l. 160-166), rašytiniai dokumentai: apklausos protokolai – kalinamojo K. K. parodymai (b. l. 67-68), nukentėjusiojo R. B. parodymai (b. l. 21), liudytojų A. J., D. K. ir M. K. parodymai (b. l. 34-35, 38, 41), įvykio vietos apžiūros protokolas (b. l. 12-17), specialisto išvada (b. l. 25), blaivumo testas (b. l. 63), neginčijamai patvirtina, kad K. K. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 straipsnyje, t. y. jis 2018 m. balandžio 8 d. apie 22.00 val., viešoje vietoje - ( - ), esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, įžūliu elgesiu, vandališkais veiksmais, pasireiškusiais fizinio smurto panaudojimu, demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai, tyčia sudavė ranka mažiausiai vieną smūgį nukentėjusiajam R. B. į veidą ir nukentėjusiajam dėl to parkritus ant žemės tyčia spyrė jam du kartus į galvos sritį, tuo nukentėjusiajam R. B. padarydamas nesunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį odos nubrozdinimais kaklo srityje, apatinio žandikaulio kūno lūžimu ir tokiais savo veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką. Kaltinamasis veikė tiesiogine neapibrėžta tyčia – suvokė daromos pavojingos nusikalstamos veikos pobūdį, tai yra, jog 22 val. vakaro (įprastu poilsio metu), viešoje vietoje (prie parduotuvės esančioje automobilių aikštelėje), matant kitiems pašaliniams asmenims (A. J., D. K., M. K. ir kitiems ikiteisminio tyrimo neapklaustiems asmenims), suduodamas smūgius R. B., šokiravo aplinkinius asmenis, nutraukė žmonių poilsį, sukėlė jiems didelį išgąstį ir sukėlė sumaištį. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad tarp K. K. veikos ir kilusių padarinių yra tiesioginis priežastinis ryšys. Apibendrinus visa tai, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, jog kaltinamasis K. K. padarė nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnyje ir jo padaryta nusikalstama veika yra kvalifikuota teisingai bei įrodyta aukščiau aptartais įrodymais.

30Bausmės skyrimas

31Teismas, skirdamas kaltinamajam bausmę, vadovaujasi BK 54 straipsnyje išdėstytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, nusikalstamų veikų stadijas, kaltės formas, veikų padarymo motyvus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Tinkamai įvertinti kaltininko asmenybę, jo vaidmenį nusikalstamos veikos padaryme, yra svarbi teisingos bausmės parinkimo sąlyga. Vadovaujantis teisingumo principu, kaltininkui turi būti paskirta bausmė, kuri būtų proporcinga padarytai veikai ir kaltininko asmenybei.

32Teismas, skirdamas bausmę K. K., atsižvelgia į nusikalstamos veikos pobūdį (padaryti du tyčiniai nusikaltimai), kaltės formą (nusikaltimus padarė veikdamas tiesiogine tyčia), nusikalstamos veikos stadiją (nusikalstamos veikos baigtos), kaltinamojo asmenybę – neteistas (b. l. 54-55), baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų (b. l. 56-57), nedirba (b. l. 58), registruotas Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (b. l. 59), psichiatro ir narkologo įskaitose neįrašytas (b. l. 61), mokosi ( - ) ( - ) (b. l. 160), yra jauno darbingo amžiaus. Kaltinamasis padarė dvi tyčines nusikalstamas veikas žmogaus sveikatai ir visuomenės rimčiai, priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 3 dalis). Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, numatyta BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe, numatyta BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punkte, pripažintina tai, kad jis nusikalstamas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, vertinant kaltinamojo K. K. asmenybę aptarto teisinio reguliavimo kontekste, siekiant BK 41 straipsnio 1 dalyje numatytų tikslų, spręstina, jog bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam skiriant laisvės apribojimą, paskiriant įpareigojimus: per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, tęsti mokslą arba, per 2 mėnesius pradėti dirbti arba tęsti darbą arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per 10 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis (BK 48, 54, 55, 59, 60, 61 straipsniai). Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis kaltinamajam paskirtos bausmės subendrintinos apimant esant idealiajai nusikaltimų sutapčiai. Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino, byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, K. K. paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 straipsnio 1 ir 2 dalys).

33Dėl civilinių ieškinių

34BPK 44 straipsnio 10 dalis numato, kad kiekvienas nuo nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą. Be to, BPK 109 straipsnis numato, kad kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę reikalauti žalos atlyginimo, o kaltinamasis, padaręs žalą, privalo ją visiškai atlyginti. BPK 115 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą ieškinį arba jį atmeta. Civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, tačiau kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Žala – tai asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. CK 6.263 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą asmeniui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

35Civilinis ieškovas Kauno teritorinė ligonių kasa ikiteisminio tyrimo metu pareiškė civilinį ieškinį dėl 866,23 Eur priteisimo iš kaltinamojo (b. l. 46). Ieškinyje nurodoma, kad nukentėjusysis R. B. dėl apatinio žandikaulio lūžio nuo 2018 m. balandžio 9 d. iki 2018 m. balandžio 18 d. buvo gydomas LSMU ligoninėje Kauno klinikose stacionare, jam buvo atlikta bendroji anestezija, apatinio žandikaulio lūžio uždara repozicija su fiksacija, apatinio žandikaulio komplikuoto lūžio atvira repozicija. Viso nukentėjusiajam buvo suteikta paslaugų už 866,23 Eur. Pažymėtina, kad civilinis ieškovas turtinę žalą patyrė suteikdamas nukentėjusiajam medicinines paslaugas ir šalindamas kaltinamojo nusikalstamais veiksmais padarytus padarinius – nukentėjusiojo sveikatos sutrikdymą, prašomos priteisti išlaidos yra pagrįstos byloje pateiktais įrodymais (b. l. 47), akivaizdžios, realios, būtinos ir protingos, todėl šios išlaidos priteistinos iš kaltinamojo K. K.. Tai atitinka CK 6.249 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos normos turinį ir teismų praktiką nagrinėjant bylas dėl civilinių ieškinių sveikatos sutrikdymo atvejais (BPK 115 straipsnis).

36Nukentėjusysis R. B. bylos nagrinėjimo metu pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo iš kaltinamojo K. K. priteisti 1734,45 Eur turtinės žalos ir 7000,00 Eur neturtinės žalos atlyginimą (b. l. 99-101). Nukentėjusysis civiliniame ieškinyje nurodo, kad jis stacionare buvo gydomas 9 dienas, o po to jam buvo tęsiamas nedarbingumo lapelis. Viso sirgo nuo 2018 m. balandžio 9 d. iki 2018 m. birželio 18 d. – 71 dieną. Jam buvo nustatyta apatinio žandikaulio lūžis, daugybiniai veido ir jam gretimų kūno sričių sumušimai, blogas dantų sukandimas. Jis pagal darbo sutartį dirba ( - ), kur jo darbo užmokestis yra 400 Eur. Per 2018 m. balandžio mėn. jam darbdavio tebuvo išmokėta 138,24 Eur. Už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 11 d. iki 2018 m. balandžio 27 d. VSDF Alytaus skyrius jam išmokėjo 88,81 Eur ligos pašalpą. Per 2018 m. balandžio mėn. dėl patirto sužalojimo jis neteko 227,05 Eur darbinių pajamų. Nuo balandžio 28 d. iki birželio 1 d. jam buvo išmokėta ligos pašalpa 136,64 Eur. Negavo darbo užmokesčio – 263,36 Eur. Nuo 2018 m. birželio 1 iki 18 d. jam buvo išmokėta 41,00 Euro ligos pašalpa. Jo vienos dienos darbo užmokestis sudaro 17,78 Eur. Taigi per šį laikotarpį jis butų uždirbęs 320,04 Eur, o tegavo tik 41,00 Eur, todėl neteko pajamų – 274,04 Eur. Bendra negauta suma – 764,45 Eur. Be to vaistų pirkimui išleido 10,38 Eur. Tai patvirtinama pridedamais vaistų pirkimo kvitais. Dėl žandikaulio lūžimo jis negalėjo valgyti kramtomo maisto. Todėl papildomai buvo perkamas lengvai virškinimas maistas. Šio maisto pirkimui išleido – 700 Eur. Kadangi 62 dienas buvo gydomas ambulatoriškai, todėl turėjo važinėti į Kauno MUKL burnos ir žandikaulio chirurgijos skyrių 18 kartų. Viena kelionė į gydymo įstaigą Kaune jam kainavo po 15,00 Eur (automobilio eksploatavimo išlaidos, kuras, mašinos stovėjimas Kauno mieste prie klinikų). Tai sudaro 270 Eur. Dar reikia pridėti išlaidas kelionei pas tyrėjus, į Prienų savivaldybę dėl advokato paskyrimo, kas sudaro 100 Eur. Todėl viso jis patyrė turtinių išlaidų – 1734,45 Eur. Jo pergyvenimai, nepatogumai, beje kurie dar tęsiasi ir dabar, nes po sužalojimo liko ant veido randas, pakito veido simetrija turėtų būti įvertinti 7 000 Eur neturtine žala.

37Teismo posėdžio metu nukentėjusysis civilinis ieškovas R. B. nurodė, jog po įvykio jautėsi labai prastai, po smūgio atsistojo, buvo išmuštas dantis, vienoje vietoje buvo lūžęs žandikaulis, o kitoje vietoje buvo atviras žandikaulio lūžis. Per šiaudelį valgė jogurtus, numetė 10 kg svorio, iki dabar negali normaliai kramtyti kieto maisto, keičiantis orui skauda ir negali dar normaliai išsižioti. Šiuo metu dratai yra išimti. Tai buvo pirmas toks įvykis jo gyvenime. Skausmai buvo tokie, kad Kauno klinikose 5 kartus per dieną leido nuskausminamuosius vaistus į raumenis. Per šiaudelį galėdavo išgerti vaistus nuo skausmo, tačiau jie jam nepadėdavo. Taip pat buvo įdėtas kateteris per kurį į veną leido vaistus, tačiau taip pat nepadėdavo. Padėdavo, kai leisdavo vaistus į raumenis, nes buvo didelis dantų tempimas. Po viso to jo dantys pradėjo trupėti, liko kreivi, pasikeitė sukandimas. Taip pat veidas liko ne toks koks buvo, liko randas. Dar skaudėjo rankas ir nugarą. Tikriausiai krisdamas susimušė. Šiai dienai nedirba, kadangi išėjo iš darbo. Po įvykio dar dirbo. Palaiko civilinio ieškinio dalį dėl turtinės žalos. 700 eurų maistui paskaičiavo 71 dienai, pirkdavo jogurtus, košeles, t. y. tai ką per šiaudelį galėjo suvalgyti. Pirko specialius papildus, kad nekristų svoris. Tai buvo maisto papildai, vitaminai sportui, kad nekristų svoris. Įprastai per mėnesį maistui išleidžia apie 300 eurų. Gyvena su sužadėtine ir mažamečiu vaiku. Važiavo 18 kartų į Kauno burnos ir žandikaulio chirurgijos skyrių, kadangi ten švietė, nukabino gumas, dratus išėmė. Neturi čekių, kad važiavo 18 kartų. Ne visus juos rinko. Čekių, kad pirko specialų maistą neturi, neturi ir čekių dėl patirtų išlaidų važiuojant pas tyrėjus, į savivaldybę. Neturtinę žalą grindžia savo skausmais, išgyvenimais, nepatogumais. Jis buvau surakintas 71 d. ir negalėjo nei normaliai valgyti, nei rišliai kalbėti su žmonėmis. Taip liko kreivas veidas. Liko po smakru 5 cm dydžio randas visam gyvenimui. Jis pergyvena dėl savo išvaizdos. Tai kas pateikta prie ieškinio daugiau kitų dokumentų neturi. Pirkimo kvitų rašalas išbluko, nieko nesimatė ir juos išmetė. Tyrimo metu jam paaiškino, kad reikia saugoti, bet buvo per vėlu.

38Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad dėl kaltinamojo veiksmų, priežastiniu ryšiu susijusių su pasekmėmis – nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nukentėjusysis negalėjo dirbti nuo 2018 m. balandžio 9 d. iki 2018 m. birželio 18 d., prarado darbines pajamas, jis turi teisę į prašomų priteisti negautų pajamų kompensavimą. Teismas pagal pateiktus į bylą duomenis nustatė, kad prieš nurodytą nedarbingumo laikotarpį R. B. gavo 353 Eur kasmėnesinių darbinių grynųjų pajamų, už 2018 m. balandžio mėnesį gavo 138,24 Eur darbinių grynųjų pajamų, 96,68 Eur ligos išmoką, už 2018 m. gegužės mėnesį gavo tik 149,25 Eur ligos išmoką, už 2018 m. birželio mėnesį gavo 82 Eur ligos išmoką (b. l. 102, 103). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad R. B. 2018 m. balandžio mėnesį neteko 118,08 Eur darbinių pajamų (353-138,24-96,68), 2018 m. gegužės mėnesį neteko 203,75 Eur darbinių pajamų (353-149,25), 2018 m. birželio mėnesį neteko 271 Eur darbinių pajamų (353-82), viso per nurodytą laikotarpį neteko 592,83 Eur darbinių pajamų, todėl esant pateiktiems įrodymams, kad gautos VSDF išmokos buvo mažesnės už tuo laikotarpiu nukentėjusiojo prarastas pajamas, ši ieškinio dalis dėl turtinės žalos, susijusios su negautų pajamų kompensavimu, tenkintina iš dalies, priteisiant 592,83 Eur negautų pajamų (CK 6.263, 6.283, 6.288, 6.290 straipsniai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 650 „Dėl Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas, BPK 113, 115 straipsniai, CPK 178, 185 straipsniai). Taip pat, iš kaltinamojo priteistinos nukentėjusiojo turėtos išlaidos vaistų pirkimui – 10,38 Eur (6,19 Eur + 4,19 Eur), kurios yra pagrįstos byloje pateiktais pirkimo kvitais (b. l. 105), bei 30,00 Eur išlaidos už UAB „Grožio chirurgija“ konsultaciją (b. l. 157). Nukentėjusysis nurodė, kad jis dėl sulaužyto žandikaulio patyrė 700,00 Eur išlaidų lengvai perkamo maisto pirkimui, tačiau prie civilinio ieškinio nepridėjo jokių įrodymų, kurie pagrįstų šias jo nurodytas aplinkybes, todėl šis civilinio ieškinio reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas. Teismas pažymi, kad nukentėjusysis akivaizdu, jog patyrė, skausmą, nepatogumus dėl jam kaltinamojo veiksmais sulaužyto žandikaulio, tačiau jis šiuos nepatogumus įvertino prašoma priteisti neturtinės žalos suma, o turtinė žala visais atvejais turi būti pagrįsta rašytiniais įrodymais (BPK 113, 115 straipsniai, CPK 178, 185 straipsniai). Taip pat, atmestini ieškinio reikalavimai dėl 270,00 Eur išlaidų kelionėms pas gydytojus, bei 100,00 Eur išlaidų kelionėms pas tyrėjus ir į savivaldybę, nes šie ieškinio reikalavimai, taip pat, nėra pagrįsti šias išlaidas patvirtinančiais įrodymais, tokiais kaip kuro pylimo kvitais, sąskaitomis, stovėjimo kvitais ir pan. Pažymėtina, kad tai, jog nukentėjusysis turi automobilį dar neįrodo transporto išlaidų patyrimo. Be to, pats nukentėjusysis teismo posėdžio metu pripažino, jog ikiteisminio tyrimo metu jam buvo išaiškinta, kad saugotų kvitus, juolab jau 2018 m. gegužės 29 d. asmeniui buvo pradėta teikti teisinė pagalba (b. l. 106), todėl tai, kad nukentėjusysis neišsaugojo kvitų, vertinant pagal vidutiniškai išsilavinusio, protingo ir apdairaus asmens (lot. bonus pater familias) standartą, laikytina nerūpestingu ir neatidžiu elgesiu bei bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimu. Esant šioms teisiškai reikšmingoms aplinkybėms iš kaltinamojo K. K. nukentėjusiajam R. B. priteistina viso 633,21 Eur turtinės žalos atlyginimo. Kitoje dalyje R. B. ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo atmestinas kaip nepagrįstas. R. B. išaiškintina, kad jeigu po šio teismo procesinio sprendimo dėl žalos atlyginimo priėmimo nukentėjusiojo sveikata pablogėja, jis turi teisę pareikšti ieškinį dėl papildomų išlaidų atlyginimo.

39Nusikalstama veika asmeniui padarytos neturtinės žalos samprata ir jos apskaičiavimo kriterijai nustatyti CK 6.250 straipsnyje. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį, neturtinės žalos apskaičiavimo kriterijų sąrašas nėra baigtinis, todėl teismas, nustatydamas konkretų neturtinės žalos dydį, privalo įvertinti ne tik CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus, bet atsižvelgti ir į kitas reikšmingas bylos faktines aplinkybes, kurios mažina ar didina žalos atlyginimą. CK normos taip pat nenustato maksimalios ir minimalios neturtinės žalos dydžio ribos. Tai palikta teismo diskrecijai. Tačiau neturtinės žalos atlyginimo atveju visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti pritaikytas visa apimtimi, nes neturtinės žalos neįmanoma kompensuoti. Teismo funkcija – kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo asmens patirtą fizinį ir dvasinį skausmą ir kitus neigiamus neturtinio pobūdžio išgyvenimus. Priteistinos neturtinės žalos dydį bylose lemia konkrečios aplinkybės, kurios įvairiose bylose būna skirtingos, todėl ir teismų praktika nustatant neturtinės žalos dydį yra įvairi. Kartu pažymėtina, kad neturtinės žalos dydžio klausimas yra ne teisės, bet fakto klausimas, dėl to teismų praktikoje nustatomos ir priteisiamos atlyginti žalos dydis, esant tiems patiems padariniams, būna skirtingas. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalį, neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Byloje nustatyta, kad būtent kaltinamojo K. K. nusikalstamais veiksmais buvo nesunkiai sutrikdyta nukentėjusiojo R. B. sveikata, taigi tarp kaltinamojo veiksmų ir kilusių padarinių yra tiesioginis priežastinis ryšys. Specialisto išvadoje (b. l. 25), nurodyta, kad R. B. padaryti šie sužalojimai: odos nubrozdinimai kaklo srityje, apatinio žandikaulio kūno lūžimas, sužalojimas kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl apatinio žandikaulio kūno lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Iš pateiktų į bylą medicininių dokumentų matyti, kad dėl sužalojimo nukentėjusysis patyrė lūžgalių repozicijos ir fiksacijos operaciją, skundėsi skausmais, pasikeitusiu sukandimu, buvo aplikacinėje nejautroje nuimti metaliniai įtvarai, stebėtas patinimas apatinio žandikaulio srityje, veido asimetrija, rekomenduotas minkštas maistas, mažas fizinis aktyvumas (b. l. 131-136, 145, 146, 156). Minėto nukentėjusiojo įvykio metu patirtas sužalojimas leidžia pagrįstai teigti, kad dėl nusikalstamos veikos jis patyrė fizinius skausmus, nepatogumus, negalėjo normaliai atlikti kasdieninių žmogaus fiziologinių funkcijų, susijusių su valgymu dėl žandikaulio lūžio ir reikalingos žandikaulio operacijos, su ja susijusių pooperacinių skausmų ir papildomos burnos higienos palaikymo esant burnoje įtvarams, tokiu būdu buvo sutrikdytas jo normalus kasdienis gyvenimas, jis neabejotinai patyrė taip pat su tuo susijusius dvasinius išgyvenimus. Teismas atsižvelgia ir į kaltinamojo asmenybę, turtinę padėtį, jis yra jauno darbingo amžiaus, sveikas, tačiau nedirba, mokosi 11-oje klasėje. Teismas taip pat atsižvelgia į teismų formuojamą praktiką dėl neturtinės žalos priteisimo nesunkaus sveikatos sužalojimo atvejais: nuo 579,24 Eur iki 2896 Eur (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-557/2010, 2K-420/2010; 2K-325/2010, 2K-35/2014, 2K-202-693/2015, 2K-258-699/2015, 2K-21-942/2016, 2K-287-697/2017, 2K-139895/2017, 2K-265-976/2017, 2K-142-489/2018 ir kt.). Taigi, įvertinus visa tai bei tai, kad nors nukentėjusiojo patirtų sužalojimų gydymas vyko pakankamai sklandžiai, žandikaulio lūžis sugijo, tačiau nepavyko visiškai išvengti liekamųjų reiškinių (liko randas, veido asimetrija, kompleksuoja dėl išvaizdos, b. l. 156, 160-166), įvertinus dar ir sužalojimo pobūdį, nepatogumus, fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, patiriamą baimę, priteistinos turtinės žalos dydį, taip pat ir aukščiau aptartą kaltinamąjį charakterizuojančią medžiagą, yra pagrindas spręsti, kad nukentėjusiojo prašoma 7000,00 Eur suma neturtinei žalai atlyginti, yra per didelė, todėl mažintina iki 2000 Eur sumos kuri, teismo nuomone, atitinka sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus, ir neprieštarauja teismų praktikai panašaus pobūdžio bylose (CPK 178 straipsnis, CK 6.250 straipsnis).

40Dėl proceso išlaidų

41Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, dalyvavusio byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad nukentėjusiojo nurodomas jo patirtų atstovavimo išlaidų dydis neįpareigoja teismo priteisti nurodomą sumą, o yra tik viena iš aplinkybių, į kurią atsižvelgiama nustatant proceso išlaidų dydį. Teismas negali priteisti proceso dalyvio prašomos atstovavimo išlaidų sumos, jei yra pagrindas konstatuoti, kad nurodoma atstovavimo suma yra per didelė (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-605/2011).

42Iš 2018 m. spalio 2 d. gautos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažymos Nr. NTP-7-5793 matyti, kad valstybė už teisinės pagalbos tiekimą nukentėjusiajam patyrė 169,00 Eur išlaidų (b. l. 154). Teismas pažymi, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos išlaidos susidarė dėl kaltinamojo neteisėtų veiksmų nukentėjusiojo atžvilgiu, todėl pripažinus kaltinamąjį kaltu dėl nusikalstamų veikų padarymo, šios išlaidos yra priteistinos iš kaltinamojo, kuris yra jauno, darbingo amžiaus, duomenų apie sveikatos problemas nepateikė, todėl turėtų dirbti ir gauti pajamas, todėl mažinti šias išlaidas ar jų nepriteisti nėra pagrindo, todėl vadovaujantis LR BPK 106 straipsnio 2 dalimi, prašomos priteisti 169,00 Eur Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos išlaidos priteistinos iš kaltinamojo K. K..

43Daiktų turinčių reikšmę nusikalstami veikai tirti ir nagrinėti byloje nėra.

44Kardomųjų priemonių paskirtis yra užtikrinti kaltinamojo dalyvavimą procese ir nuosprendžio įvykdymą, taip pat siekiant užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms (BPK 119 straipsnis), o BPK 139 straipsnyje yra numatyta, kad paskirta kardomoji priemonė panaikinama, kai ji tampa nebereikalinga arba baigiama taikyti, pradėjus bausmės vykdymą. Atsižvelgiant į tai, K. K. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos paliktina kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 69-70).

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273, 297, 302, 304, 307, 312 straipsniais,

Nutarė

46K. K. pripažinti kaltu padarius:

47-

48nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnyje ir paskirti jam 10 (dešimties) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, tęsti mokslą arba per 2 mėnesius pradėti dirbti arba tęsti darbą arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis;

49-

50nusikaltimą, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jam 1 (vienų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, tęsti mokslą arba per 2 mėnesius pradėti dirbti arba tęsti darbą arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

51Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis K. K. paskirtas bausmes subendrinti apimant ir paskirti – 1 (vienų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, tęsti mokslą arba per 2 mėnesius pradėti dirbti arba tęsti darbą arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

52Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir K. K. skirti galutinę – 1 (vienų) metų mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, tęsti mokslą arba per 2 mėnesius pradėti dirbti arba tęsti darbą arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per 10 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

53Civilinio ieškovo Kauno teritorinės ligonių kasos, įmonės kodas 188783839, civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš K. K. 866,23 (aštuonis šimtus šešiasdešimt šešis eurus ir 23 ct) turtinės žalos atlyginimo Kauno teritorinės ligonių kasos, įmonės kodas 188783839, naudai.

54Civilinio ieškovo R. B., asmens kodas ( - ) civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš K. K. 633,21 Eur (šešis šimtus trisdešimt tris eurus ir 21 ct) turtinės žalos atlyginimo ir 2000 (du tūkstančius eurų) neturtinės žalos atlyginimo. Kitoje dalyje civilinį ieškinį atmesti.

55Priteisti valstybei iš K. K. 169,00 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt devynis eurus) Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų, kurios turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

56Kaltinamajam K. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o jam įsiteisėjus, panaikinti.

57Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida... 2. viešame teismo teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą,... 3. Teismas... 4. K. K. 2018 m. balandžio 8 d. apie 22.00 val., viešoje vietoje – ( - ),... 5. Kaltinamasis K. K. teismo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir... 6. Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai, padarytos nusikalstamos... 7. Be kaltinamojo K. K. kaltės pripažinimo ir duotų parodymų, kurie tiek... 8. -... 9. kaltinamojo K. K. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 67-68),... 10. -... 11. nukentėjusiojo R. B. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 21),... 12. -... 13. liudytojo A. J. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 34-35), kuriais... 14. -... 15. liudytojo D. K. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 38), kuriais... 16. -... 17. liudytojo M. K. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 41), kuriais... 18. -... 19. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvada Nr.... 20. -... 21. Įvykio vietos apžiūros protokolas ir fotolentelė (b. l. 12-17), kurias... 22. -... 23. Blaivumo testas Nr. 6810 (b. l. 63), kuriuo nustatyta, kad 2018 m. balandžio 8... 24. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 138 straipsnio 1 dalyje, kvalifikavimo... 25. BK 138 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nurodyta, kad tas, kas sužalojo ar... 26. Baudžiamojoje byloje ištyrus esančius įrodymus ir įvertinus juos Lietuvos... 27. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 straipsnyje, kvalifikavimo ir... 28. Pagal BK 284 straipsnio nuostatas baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas... 29. Baudžiamojoje byloje ištyrus esančius įrodymus ir įvertinus juos Lietuvos... 30. Bausmės skyrimas... 31. Teismas, skirdamas kaltinamajam bausmę, vadovaujasi BK 54 straipsnyje... 32. Teismas, skirdamas bausmę K. K., atsižvelgia į nusikalstamos veikos pobūdį... 33. Dėl civilinių ieškinių... 34. BPK 44 straipsnio 10 dalis numato, kad kiekvienas nuo nusikalstamos veikos... 35. Civilinis ieškovas Kauno teritorinė ligonių kasa ikiteisminio tyrimo metu... 36. Nukentėjusysis R. B. bylos nagrinėjimo metu pareiškė civilinį ieškinį,... 37. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis civilinis ieškovas R. B. nurodė, jog... 38. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad dėl kaltinamojo veiksmų, priežastiniu... 39. Nusikalstama veika asmeniui padarytos neturtinės žalos samprata ir jos... 40. Dėl proceso išlaidų... 41. Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas,... 42. Iš 2018 m. spalio 2 d. gautos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 43. Daiktų turinčių reikšmę nusikalstami veikai tirti ir nagrinėti byloje... 44. Kardomųjų priemonių paskirtis yra užtikrinti kaltinamojo dalyvavimą... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273,... 46. K. K. pripažinti kaltu padarius:... 47. -... 48. nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnyje ir paskirti jam 10 (dešimties)... 49. -... 50. nusikaltimą, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jam 1 (vienų)... 51. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis K. K. paskirtas bausmes... 52. Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu... 53. Civilinio ieškovo Kauno teritorinės ligonių kasos, įmonės kodas 188783839,... 54. Civilinio ieškovo R. B., asmens kodas ( - ) civilinį ieškinį tenkinti iš... 55. Priteisti valstybei iš K. K. 169,00 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt... 56. Kaltinamajam K. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 57. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu...