Byla 2-5451-1004/2019
Dėl skolos priteisimo bei pagal atsakovės mažosios bendrijos „Kestvita“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių lyra“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje, uždaroji akcinė bendrovė „Vaivorykštė“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Tikroji vaivorykštė“

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Ritai Levickytei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių lyra“ atstovui generaliniam direktoriui R. Š. ir atsakovės mažosios bendrijos „Kestvita“ atstovui advokatui R. S., nedalyvaujant trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje, uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Tikroji vaivorykštė“ atstovams,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių lyra“ ieškinį atsakovei mažajai bendrijai „Kestvita“ dėl skolos priteisimo bei pagal atsakovės mažosios bendrijos „Kestvita“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių lyra“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje, uždaroji akcinė bendrovė „Vaivorykštė“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Tikroji vaivorykštė“.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė ieškiniu (I t., b. l. 65-76) prašė teismo priteisti iš atsakovės 37800,00 Eur netesybų, 8 procentų metines procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinyje nurodė, kad uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Šiaulių lyra“ (užsakovas) ir mažoji bendrija (toliau – MB) „Kestvita“ (rangovas) 2017 m. rugsėjo 14 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ) (toliau - Rangos sutartis), pagal kurią užsakovas užsakė ir pavedė rangovui atlikti, o rangovas sutiko atlikti Rangos sutartyje nurodytus darbus viešbučio paskirties statybos objekte ( - ), nustatytomis sąlygomis ir tvarka. MB „Kestvita“ įsipareigojo atlygintinai savo jėgomis, rizika, priemonėmis ir mechanizmais atlikti viešbučio paskirties pastato fasadinių sandwich tipo plokščių įrengimo, skardinimo darbus ir fasadinių sandwich tipo plokščių montavimo darbo projekto parengimo ir suderinimo su UAB „Šiaulių lyra“, pagal UAB „AIF LT“ parengtus ir paruoštus techninius projektus, darbus, atlikti darbus pagal techninio projekto brėžinius, specifikacijas ir galiojančius teisės aktus bei perduoti UAB „Šiaulių lyra“ darbus iki 2017 m. lapkričio 10 d. 2017 m. spalio 11 d. Statybvietės priėmimo – perdavimo aktu ieškovė perdavė atsakovei statybvietę, esančią ( - ). Fasadinių plokščių montavimo kaina pagal orientacinį plokščių plotą sudarė 12665,00 Eur + PVM.

83.

9Pažymėjo, jog atsakovė MB „Kestvita“ vėlavo atlikti šalių Rangos sutartimi sutartus darbus, todėl ji turi pareigą ieškovei mokėti baudą, lygią 300,00 Eur už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Nurodė, kad tokia bauda laikoma minimaliais ieškovės nuostoliais. Atsakovei vėluojant atlikti darbus nuolat žodžiu ir raštu ragino vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Dėl MB „Kestvita“ finansinių sunkumų ir siekdama išsaugoti Rangos sutartį ieškovė geranoriškai tenkino atsakovės prašymus ir apmokėjo sąskaitas už keltuvo ir technikos nuomą, dvi mašinas žvyro, skirtų MB „Kestvita“ plokščių montavimo darbams objekte ( - ). Nepaisant to, atsakovė MB „Kestvita“ Rangos sutarties tinkamai iki 2018-06-21 neįvykdė, darbų sutartu terminu nebaigė, tuo nesilaikė sutarties sąlygų ir ją pažeidė.

104.

112018 m. birželio 22 d. UAB „Vaivorykštė“, UAB „Šiaulių lyra“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ (užsakovai) ir MB „Kestvita“ (rangovas) pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 2018/06/22 prie Statybos rangos sutarčių Nr. ( - ), ir Nr. ( - ), (toliau – Papildomas susitarimas), pagal kurį rangovas sutiko ir įsipareigojo už laikotarpį nuo darbų pradžios iki papildomo susitarimo sudarymo dienos sumokėti užsakovui UAB „Šiaulių lyra“ 1500,00 Eur dydžio delspinigius (netesybas) už laiku neatliktus darbus pagal Rangos sutartį. Taip pat rangovas įsipareigojo atlikti skardinimo darbus pagal Rangos sutartį ne vėliau kaip per 60 dienų po medžiagų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, užsakovui UAB „Šiaulių lyra“ sulaikant 500,00 Eur rangovui mokėtiną sumą.

125.

13Papildomu susitarimu buvo siekiama sudaryti galimybę MB „Kestvita“ tęsti įsipareigojimų vykdymą UAB „Šiaulių lyra“, taip pat kitiems juridiniams asmenims, nereikalaujant netesybų, skaičiuotų pagal Rangos sutartį (baudos, lygios 300,00 Eur, už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną). Todėl esant susitarimo faktui 2018 m. birželio 22 d. UAB „Šiaulių lyra“ išrašė MB „Kestvita“ PVM sąskaitą faktūrą 1500,00 Eur sumai už netesybas pagal Rangos sutartį ir Papildomą susitarimą.

146.

15Esant atsakovės tęstiniam sutartinių įsipareigojimų pažeidimui 2018-08-23 UAB „Šiaulių lyra“ išrašė MB „Kestvita“ PVM sąskaitą faktūrą 64500,00 Eur sumai už netesybas pagal Rangos sutartį ir Papildomą susitarimą, 2018-09-24 atliekant 500,00 Eur sulaikytos sumos įskaitymą. Nurodė, jog vėliau sekė dar vienas 857,23 Eur sumos atsakovei įskaitymas.

167.

17Nors atsakovė iki šiol nėra sumokėjusi 63142,77 Eur skolos sumos (64500,00 – 500,00 – 857,23 Eur), vertindama faktines aplinkybes, teismų praktiką, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus, UAB „Šiaulių lyra“ reiškia ieškinio MB „Kestvita“ reikalavimą tik dėl 37800,00 Eur dalies netesybų priteisimo. Tačiau į raginimus sumokėti skolą atsakovė nereagavo. Netesybos apskaičiuotos tik už 180 pradelstų atlikti dienų laikotarpį, skaičiuojant ne po Rangos sutartyje numatytą 300,00 Eur dienai įkainį, o 30 procentų sumažinant ir skaičiuojant 210,00 Eur dienai. Pažymėjo, jog pagal viešai skelbiamą informaciją statybos rangos darbai nuolat brangsta ir jau mažiausiai pabrango 86453,38 Eur, skaičiuojant pastato konstruktyvo įrengimo dalies kainą.

188.

19Rašytiniais paaiškinimais (I t., b. l. 147-151) ieškovė nesutiko, jog 2018-04-11 atsakovė darbus pagal Rangos sutartį atliko pilna apimtimi. Pažymėjo, jog atsakovės pateiktos fotonuotraukos neįrodo, jog jos darytos nurodytu laiku bei apskritai darytos ieškovės objekte ( - ). Paaiškino raštu, jog nesutinka ir su tuo, kad jos sutartinių įsipareigojimų neįvykdymas sąlygojo MB „Kestvita“ sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą.

209.

21Raštu dėl įrodymų prijungimo (II t., b. l. 1-2) ieškovė pateikė objekto ( - ), statybos darbų žurnalo kopiją. Rašytiniais paaiškinimais paaiškino, jog statybos žurnalą pildė išimtinai atsakovė UAB „Kestvita“. Todėl pagal statybos žurnalo duomenis, faktinė atsakovės darbų pradžia, kuri nurodyta 2017-10-25, o pabaiga - 2018-04-10, neatitinka tikrovės. Nurodė, jog paskutinis iš atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas iš ieškovės pusės statybos rangos sutartyje nurodytu būdu buvo pasirašytas apskritai 2018-06-29.

2210.

23Raštu dėl įrodymų prijungimo (II t., b. l. 187-188) ieškovė pateikė peržiūrai objekto ( - ), statybos darbų žurnalo originalą.

2411.

25Atsiliepimu į atsakovės 2019-09-23 priešieškinį (II t., b. l. 171-175) ieškovė prašė priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš atsakovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė neįrodė 2857,23 Eur tariamos ieškovės skolos, kurią atsakovė laiko žala. Mano, jog atsakovė nutyli ir/ar ignoruoja esmines faktines aplinkybes, jog pagal Rangos sutartį pati atsakovė nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir ji sąlygojo darbų vėlavimą. Todėl atsakovės veiksmai (neveikimas), netinkamas darbų organizavimas, finansinių srautų nepaskirstymas ar blogas finansinės padėties neatskleidimas/neįvertinimas lėmė neigiamas pasekmes bei apsunkintą Rangos sutarties vykdymą.

2612.

27Pažymėjo, jog 2857,23 Eur neva ieškovės skolą atsakovė grindžia tik 2018-06-26 išrašyta PVM sąskaita faktūra KV 46 bei atliktų darbų aktu. Tačiau atsakovė neatskleidžia šalis siejusių priešpriešinių reikalavimų (skolos balanso), kad prie priešieškinio pridėta minėta atsakovo PVM sąskaita faktūra būtų buvusi ieškovės neapmokėta.

2813.

29Nurodė, jog minima atsakovės PVM sąskaita faktūra 8245,00 Eur sumai buvo apmokėta pagal su atsakovės priešieškiniu pridėtas PVM sąskaitas faktūras, sumos dalimi ieškovės sumokėta UAB „Cramo“, tiesioginiais ieškovės pervedimais atsakovei bei įskaityta 1500,00 Eur netesybų suma, 500,00 Eur sulaikyta skolos suma bei išminusuota 857,23 Eur skolos suma. Pažymėjo, jog tuo atsakovės PVM sąskaita faktūra KV 46 8245,00 Eur sumai yra pilnai apmokėta. Atsakovui neginčijus atliktų įskaitymų, jie laikytini galiojančiais sandoriais.

3014.

31Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinio reikalavimus prašė tenkinti, 2019-09-23 priešieškinį atmesti. Palaikė iš esmės procesiniuose dokumentuose (atsiliepime, rašytiniuose paaiškinimuose) išdėstytus argumentus dėl ieškinio reikalavimų, nesutikimo su priešieškiniu. Papildė, kad jei atsakovė Rangos sutartimi ėmėsi 745 m2 fasadinių sandwich tipo plokščių montavimo, tai turėjo žinoti, kaip ir kokiu būdu atlikti skardinimo darbus. Atsiliepime į pirminį atsakovės priešieškinį detalizavo, kokius įskaitymus atliko, todėl nėra atsakovei nėra skolinga pagal minimą PVM sąskaitą faktūrą.

3215.

33Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (I t., b. l. 125-131) prašė ieškovės ieškinį atmesti ir priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, jog atsakovė Rangos sutartimi sulygtus darbus pilna apimtimi yra atlikusi 2018-04-11, tačiau dėl ieškovės kaltės neturėjo galimybės jų atlikti laiku. Nurodė, jog atsakovė pagal Rangos sutartį turėjo atlikti tik plokščių montavimo ir skardinimo darbus. Kartu su atsiliepimu pateikė 2018-03-22 darytas pastato, esančio ( - ), fotonuotraukas 1-1, 2-2, 3-3 ir brėžinį, o juose matosi, jog UAB „Šiaulių lyra“ tam tikrose pastato vietose nepritvirtino sijų (metalinių konstrukcijų), laikančių fasadines sandwich tipo plokštes. Nurodė, kad be šių sijų fasadinių plokščių montavimas nėra galimas. Nereaguojant į žodinius prašymus, 2018-03-27 ieškovei pateikė prašymą raštu dėl sutarčių vykdymo. Tačiau UAB „Šiaulių lyra“ į pateiktus raginimus visiškai nereagavo.

3416.

352018-06-22 pranešimu ieškovei pakartotinai nurodė neatliktų plokščių montavimo darbų priežastį ir prašė kuo skubiau ją pašalinti. Ėmėsi protingų priemonių, geranoriškai ieškovės prašė kuo skubiau naudotis šalių kooperacijos pareiga ir įrengti fasado sijas tam, kad fasadinių sandwich tipo plokščių montavimo darbai būtų atlikti pilna apimtimi. Nesutiko su ieškovės nepagrįstai paskaičiuotomis netesybomis ir raštais nurodė, jog ieškovės sutartinių įsipareigojimų neįvykdymas sąlygojo dalinį MB „Kestvita“ sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą. Mano, kad ieškovė 2018-08-23 PVM sąskaitos faktūros pagrindu nepagrįstai reiškia 37800,00 Eur sumos netesybų reikalavimą atsakovei, tuo siekdama nepagrįstai pasipelnyti.

3617.

37Atsakovė rašytiniais paaiškinimais (II t., b. l. 73-76) teismui pateikė neredaguotas foto nuotraukas ir paaiškino, jog jomis teisėtai ir pagrįstai įrodinėja nesutikimo su ieškovės ieškiniu aplinkybes. Atsakovė kelia klausimą ar kaip rangovas galėjo tinkamai ir laiku užbaigti įsipareigotus darbus be glaudaus bendradarbiavimo su pačiu užsakovu.

3818.

392019-09-23 priešieškiniu (II t., b. l. 133-137) atsakovė prašė iš ieškovės atsakovės naudai priteisti 2857,23 Eur, 8 procentus metinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant sumokėtą žyminį mokestį.

4019.

41Pažymėjo, jog atsakovė įgyvendino visus 2017 m. rugsėjo 14 d. sudarytos Statybos rangos sutartimi Nr. ( - ), (byloje - Rangos sutartis) prisiimtus įsipareigojimus, t. y. atliko visus galimus atlikti statybos rangos darbus. Tačiau ieškovė atsakovei liko skolinga 2857,23 Eur sumą už atliktus statybos rangos darbus. Nurodė, jog pagal 2017-11-23 Atliktų darbų aktą ir pateiktą ieškovei apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą KV 23 6766,00 Eur sumai (be PVM) tarp šalių ginčo nėra. Taip pat tarp šalių nėra ginčo pagal 2017-12-15 Atliktų darbų aktą ir pateiktą ieškovei apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą KV 27 2133,50 Eur sumai (be PVM). Tačiau pagal 2018-06-29 Atliktų darbų aktą ir pateiktą ieškovei PVM sąskaitą – faktūrą KV 46 8246,46 Eur sumai (be PVM), ieškovė liko skolinga 2857,23 Eur (8245,00 – 5387,77 = 2857,23 Eur). Ieškovė atliko atsakovei 1230,97 Eur ir 1846,46 Eur sumų pavedimus, taip pat buvo atliktas 1310,34 Eur tarpusavio sąskaitų įskaitymas bei vėlesnis 1000,00 Eur sumos pavedimas. Visų mokėjimų suma sudaro tik 5387,77 Eur sumą.

4220.

43Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė 2019-09-23 priešieškinio reikalavimus, ieškovės ieškinį prašė atmesti. Iš esmės palaikė procesiniuose dokumentuose (atsiliepime, rašytiniame paaiškinime) išdėstytus argumentus dėl 2019-09-23 priešieškinio reikalavimų, nesutikimo su ieškiniu. Pažymėjo, jog Rangos sutartimi nustatytos apimties darbų per 1 mėnesį nėra įmanoma atlikti. Fotonuotraukos įrodo, jog ne dėl atsakovės kaltės buvo problemų dėl nesumontuotų metalinių konstrukcijų, kurios turėjo laikyti fasadines sandwich tipo plokštes. Papildė, jog ieškovė nepateikė kitų dokumentų, kurie įrodytų, jog ji visiškai atsiskaitė pagal minimą PVM sąskaitą faktūrą. Mano, jog šalių nebuvo numatyti konkretūs terminai dėl cokolio mazgo įrengimo darbų pradžios.

4421.

45Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje, UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Tikroji vaivorykštė“ atsiliepimu (I t., b. l. 174-176, 178-180) prašė ieškovės ieškinį atsakovei tenkinti visa apimtimi. Patvirtino, jog tarp šalių 2018 m. birželio 22 d. buvo pasirašytas Papildomas susitarimas Nr. 2018/06/22 prie Statybos rangos sutarčių Nr. ( - ), ir Nr. ( - ). Pažymėjo jog tarp trečiųjų asmenų ir MB „Kestvita“ sutartiniai tam tikrų darbų atlikimo terminai jau iki Papildomo susitarimo pasirašymo buvo šiurkščiai pažeisti. Papildomu susitarimu MB „Kestvita“ sutartinių tam tikrų darbų terminai buvo pratęsti. Pažymėjo, jog 2018-06-22 Papildomu susitarimu atsakovė patvirtino iki šio susitarimo sudarymo susidariusį netesybų faktą bei pripažino pareigą mokėti ieškovei 64500,00 Eur netesybų sumą. Paaiškino, jog MB „Kestvita“ neįvykdė Papildomu susitarimu prisiimtų sutartinių įsipareigojimų ir tretiesiems asmenims.

4622.

47Atsiliepimu į atsakovės priešieškinį (II t., b. l. 178-179) tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje, UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Tikroji vaivorykštė“ prašė atsakovės priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Mano, jog atsakovės 2019-09-23 priešieškinys yra nepagrįstas, neįrodytas ir nemotyvuotas.

4823.

49Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje, UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Tikroji vaivorykštė“ prašė šią civilinę bylą nagrinėti tretiesiems asmenims nedalyvaujant (I t., b. l. 175, 179). Trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje, atstovai parengiamajame ir teismo posėdžiuose nedalyvavo, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, apie parengiamąjį ir teismo posėdžius pranešta tinkamai, todėl byla parengiamajame ir teismo posėdžiuose išnagrinėta trečiųjų asmenų atstovams nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 247 straipsnio 2 dalis).

50Ieškinys tenkintinas iš dalies, 2019-09-23 atsakovės priešieškinys atmestinas.

5124.

52Iš bylos rašytinės medžiagos nustatyta, kad 2017 m. rugsėjo 14 d. UAB „Šiaulių lyra“ (užsakovas) ir atsakovė MB „Kestvita“ (rangovas) sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 17/09/14-( - ) (byloje - Rangos sutartis), pagal kurią užsakovas užsakė ir pavedė rangovui atlikti, o rangovas sutiko atlikti Rangos sutartyje nurodytus darbus statybos viešbučio paskirties objekte ( - ), nustatytomis sąlygomis ir tvarka. MB „Kestvita“ įsipareigojo atlygintinai savo jėgomis, rizika, priemonėmis ir mechanizmais atlikti viešbučio paskirties pastato fasadinių sandwich tipo plokščių įrengimo, skardinimo darbus ir fasadinių sandwich tipo plokščių montavimo darbo projekto parengimo ir suderinimo su UAB „Šiaulių lyra“, pagal UAB „AIF LT“ parengtus ir paruoštus techninius projektus, darbus, atlikti darbus pagal techninio projekto brėžinius, specifikacijas ir galiojančius teisės aktus bei perduoti UAB „Šiaulių lyra“ darbus iki 2017 m. lapkričio 10 d. (I t., b. l. 6-15, 16, 17). Rangos sutartis 2018-10-01 raštu dėl rangovės MB „Kestvita“ kaltės vienašališkai nutraukta nuo 2018-10-24 (II t., b. l. 59-61). 2017 m. spalio 11 d. Statybvietės priėmimo – perdavimo aktu užsakovas UAB „Šiaulių lyra“ perdavė rangovui MB „Kestvita“ statybvietę, esančią ( - ) (I t., b. l. 78). MB „Kestvita“ prašymais prašė UAB „Šiaulių lyra“ apmokėti sąskaitas už keltuvo ir technikos nuomą, dvi mašinas žvyro, skirtų plokščių montavimo darbams objekte ( - ) (I t., b. l. 82-84). Pateikti UAB „Šiaulių lyra“ pagal prašymus mokėjimus patvirtinantys įrodymai (banko sąskaitos operacijos) (I t., b.l. 85). Pateikti UAB „Šiaulių lyra“ elektroniniu paštu MB „Kestvita“ siųsti raštai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (I t., b. l. 18-19, 20-21, 22-23, 24-29, 35-40, 86-87). 2018 m. birželio 22 d. UAB „Vaivorykštė“, UAB „Šiaulių lyra“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ (užsakovai) ir MB „Kestvita“ (rangovas) pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 2018/06/22 prie Statybos rangos sutarčių Nr. ( - ), ir Nr. ( - ) (byloje – Papildomas susitarimas), pagal kurį rangovas sutiko ir įsipareigojo už laikotarpį nuo darbų pradžios iki papildomo susitarimo sudarymo dienos sumokėti užsakovui UAB „Šiaulių lyra“ 1500,00 Eur dydžio delspinigius (netesybas) už laiku neatliktus darbus pagal 2017-09-14 Rangos sutartį. Taip pat rangovas įsipareigojo atlikti skardinio darbus pagal Rangos sutartį ne vėliau kaip per 60 dienų po medžiagų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, užsakovui UAB „Šiaulių lyra“ sulaikant 500,00 Eur rangovui mokėtiną sumą (I t., b. l. 30-33). 2018-06-18 UAB „Šiaulių lyra“ išrašė MB „Kestvita“ PVM sąskaitą faktūrą Serija SLY Nr. 0027785 64500,00 Eur sumai už netesybas pagal Rangos sutartį, kuri turėjo būti apmokėta iki 2018-06-23 (I t., b. l. 26). 2018-06-22 UAB „Šiaulių lyra“ išrašė MB „Kestvita“ PVM sąskaitą faktūrą Serija SLY Nr. 0027785 1500,00 Eur sumai už netesybas pagal Rangos sutartį ir Papildomą susitarimą, kuri turėjo būti apmokėta iki 2018-06-27 (I t., b. l. 34, II t., b. l. 176). 2018-08-23 UAB „Šiaulių lyra“ išrašė MB „Kestvita“ PVM sąskaitą faktūrą Serija SLY Nr. 0028391 64500,00 Eur sumai už netesybas pagal Rangos sutartį ir Papildomą susitarimą, kuri turėjo būti apmokėta iki 2018-08-28 (I t, b. l. 41, 42, 198). UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Tikroji vaivorykštė“ pranešė UAB „Šiaulių lyra“, jog MB „Kestvita“ nėra užbaigusi atlikti statybos rangos darbų pagal šių šalių statybos rangos sutartis ir 2018-06-22 Papildomą susitarimą (I t., b. l. 43, 44). MB „Kestvita“ pateikė 2018-03-22 darytas pastato, esančio esančią ( - ), fotonuotraukas 1-1, 2-2, 3-3, šias fotonuotraukas be paaiškinimų, brėžinį, kitas objekto fotonuotraukas (I t., b. l. 132-135, II t., b. l. 77-95). Pateikti MB „Kestvita“ UAB „Šiaulių lyra“ adresuoti raštai dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir nesutikimai dėl netesybų mokėjimo (I t., b. l. 136-142). 2019-05-09 pažyma MB „Kestvita“ pažymėta, jog aktuota UAB „Šiaulių lyra“ - 17144,50 Eur, apmokėta - 4931,65 Eur, nuskaičiuota paslaugos, medžiagos, elektra - 6612,51 Eur, likutis – 5600,34 Eur (I t., b. l. 197). Pagal 2017 m. 11 mėnesio Atliktų darbų aktą dėl sandwich plokščių montavimo (kiekis – 398 m2) 8186,86 Eur sumai, 2017-11-23 MB „Kestvita“ minėtai sumai UAB „Šiaulių lyra“ išrašė PVM sąskaitą faktūrą KV 23 (I t., b. l. 199, 200, 201, II t., b. l. 144, 145, 146). Pagal 2017 m. 12 mėnesio Atliktų darbų aktą dėl sandwich plokščių montavimo (kiekis – 125,5 m2) 2581,53 Eur sumai, 2017-12-15 MB „Kestvita“ minėtai sumai UAB „Šiaulių lyra“ išrašė PVM sąskaitą faktūrą KV 27 (I t., b. l. 202, 203, 204, II t., b. l. 141, 142, 143). Pagal 2018 m. 4 mėnesio Atliktų darbų aktą dėl sandwich plokščių montavimo (kiekis – 430 m2) UAB „Kestvita“ atliko darbų 8845,10 Eur sumai (II t., b. l. 199-201). Pagal 2018 m. 6 mėnesio Atliktų darbų aktą dėl sandwich plokščių montavimo (kiekis – 485 m2) 9976,45 Eur sumai, (8245,00 Eur be PVM) 2018-06-26 MB „Kestvita“ minėtai sumai UAB „Šiaulių lyra“ išrašė PVM sąskaitą faktūrą KV 46 (I t., b. l. 205, 206, 207, II t., b. l. 138, 139, 140). Pateiktos statybos žurnalo Nr. 5, dėl rangos darbų viešbučio paskirties pastate ( - ), kopijos, originalo apžiūros metu prijungta kopija (II t., b. l. 5-14, 198). Pateiktas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019-05-29 Statybos patikrinjimo, nagrinėjant skundą, aktas (kontrolinis klausimynas) (II t., b. l. 98-110). UAB „Šiaulių lyra“ 2018-07-16, 2018-07-24 banko pavedimais UAB „Kestvita“ pervedė 1230,97, 1846,46 Eur sumas (II t., b. l. 147, 148). Pateiktos UAB „Šiaulių lyra“ UAB „Kestvita“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros 16,43, 616,56, 308,61, 169,04 Eur sumoms, pagal UAB „Kestvita“ prašymą tiesioginį 1000,00 Eur sumos UAB „Šiaulių lyrą“ apmokėjimą UAB „Cramo“ (II t., b. l. 149, 150, 151, 152, 153-154).

53Dėl bylos esmės, ieškinio ir 2019-09-23 priešieškinio reikalavimų.

5425.

55Byloje kilo ginčas dėl atsakovės MB „Kestvita“, kaip rangovės, sutartinės civilinės atsakomybės pagal šalių sudarytą statybos rangos darbų sutartį ir ieškovės UAB „Šiaulių lyra“, kaip užsakovės, dalinio atsiskaitymo už rangovės atliktus darbus pagal šalių sudarytą statybos rangos darbų sutartį.

5626.

57Byloje nustatyta, kad ginčo šalis siejo statybos rangos teisinai santykiai. Tokių teisinių santykių šalys neginčija ir juos pripažįsta. Šalys buvo laisvos sudaryti rangos sutartį ir savo laisva valia susitarti dėl teisių ir pareigų apimties (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 straipsnis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmės arba įstatymai (CK 6.189 straipsnis). Rangos sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Rangos sutarties sudarymą bei konkrečius reikalavimus rangos sutarties dalykui, visų pirma, lemia užsakovo poreikis gauti darbo rezultatą. Statybos rangos sutartis sudaroma įmonių, pastatų, gyvenamųjų namų ir kitokių statinių statybai ar rekonstrukcijai, taip pat montavimo, paleidimo ar kitokiems darbams atlikti. Taigi statybos rangos sutartys iš kitų rangos sutarčių išskiriamos pagal savo dalyką – tai sutartys dėl statinių statymo ar kitų statybos darbų atlikimo (CK 6.681 straipsnis). Iš statybos rangos kylantiems santykiams, kaip specialiosios, prioritetiškai taikomos CK 6.681 – 6.699 straipsnių normos, bendrosios rangos sutarties nuostatos – tiek, kiek jos neprieštarauja specialiosioms bei jų nereglamentuotiems klausimams. Statybos veikloje būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą (statybos darbai ir statiniai neturi kelti pavojaus žmonių saugumui, aplinkai ir pan.), todėl statybos santykiai, susiję su esminiais reikalavimais statiniams, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naudojimo ir priežiūros, nugriovimo veikla ir kt., reglamentuojami imperatyviųjų viešosios teisės normų (Statybos įstatymo, jį lydinčių aktų, statybos techninių reglamentų, kt.). Šie statybos santykių teisinio reglamentavimo ypatumai lemia atitinkamą sutarties laisvės principo esant statybos rangos sutartiniams santykiams ribojimą.

5827.

59Ginčo šalys skirtingai aiškina supratusios Rangos sutarties sąlygas. Pažymėtina, jog rangos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes bei kitas CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas nuostatas. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį, aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-09-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2006-01-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2006). Sutarčių teisėje pripažįstama, kad sutartis galioja tokio turinio, kokio siekė jos šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2013; 2012-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2012). Įstatyme atkreiptinas dėmesys ir į šalių bendradarbiavimą, jog statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (CK 6.691 straipsnis).

6028.

61Teismų praktikoje nurodoma kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2008-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011-08-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2014-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2014 ir kt.).

6229.

63CK 6.256 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje pateikta netesybų apibrėžtis – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Todėl netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa. Pirma, jos yra prievolės užtikrinimo būdas. Antra, netesybos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma, todėl jas galima taikyti tik tuo atveju, jeigu yra visos įstatyme nustatytos civilinės atsakomybės sąlygos. Kilus ginčui dėl netesybų išieškojimo (sutarties sąlygų pažeidimo), skolininkas privalo įrodyti, kad sutartį vykdė tinkamai (CK 6.75 straipsnis).

6430.

65Netesybos yra išvestinė prievolė iš pagrindinės, t. y. ji gali atsirasti tik tada, kai skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo pagrindinę prievolę. Teismas, nagrinėdamas bylą pagal ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, turi aiškintis ne tik aplinkybes, susijusias su netesybų (delspinigių) nustatymu, jų dydžiu ir kt., bet pirmiausia turi nustatyti, ar pagrindinė prievolė, kurios įvykdymui užtikrinti nustatytos netesybos, yra galiojanti, ar skolininkas tinkamai įvykdė pagrindinę prievolę, ar nėra ginčo dėl pagrindinės prievolės, ir kitas reikšmingas aplinkybes. Civilinėje byloje dėl delspinigių priteisimo aplinkybės, susijusios su pagrindinės prievolės įvykdymu, įeina į įrodinėjimo dalyko sudėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-213/2014; 2016-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-131-687/2016).

6631.

67CK 6.681 straipsnio 1 dalis nustato, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Pagal CK 6.652 straipsnio 2 dalį, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos termino, ir už tarpinių terminų pažeidimą. Jeigu rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, tai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius, jeigu dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis). Toks teisinis reguliavimas suponuoja, kad užsakovas rangos teisiniuose santykiuose rangovui praleidus viso darbo galutinį terminą turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius tik tuo atveju, jei darbų įvykdymas tokiomis sąlygomis užsakovui prarado prasmę.

6832.

69Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad atsakovė MB „Kestvita“ vėlavo atlikti šalių Rangos sutartimi sutartus darbus. Rangos darbų sutarties pradžią ieškovė pagrįstai sieja su 2017-09-14, kai atsakovei buvo perduota ne tik darbų ir kita montavimo darbams vykdyti privalomoji dokumentacija bei ir darbų frontas (Rango sutarties 4.1. – 4.2 punktai). Rangos darbų terminai numatyti šalių Rangos sutarties 14.2 punkte (Rangos sutarties 4.3. punktas). Visus rangos sutartimi sulygtus darbus rangovas turėjo baigti iki 2017-11-10. 2017-10-11 Statybvietės priėmimo – perdavimo aktu ieškovė perdavė atsakovei statybvietę, esančią ( - ).

7033.

71Teismas vertina, kad ieškovas įrodė, jog paskutinis iš atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas iš ieškovės pusės statybos rangos sutartyje nurodytu būdu buvo pasirašytas 2018-06-29. Tai, jog atsakovė vėlavo atlikti pagal Rangos sutartį prisiimtus darbus įrodo ieškovės pateikti raginimai raštu vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Nustatyta, jog atsakovė MB „Kestvita“ Rangos sutarties tinkamai neįvykdė iki 2018-06-21, nes šalys 2018 m. birželio 22 d. UAB „Vaivorykštė“, UAB „Šiaulių lyra“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ (užsakovai) ir MB „Kestvita“ (rangovas) pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 2018/06/22 prie Statybos rangos sutarčių Nr. ( - ), ir Nr. ( - ), (byloje – Papildomas susitarimas), pagal kurį rangovas įsipareigojo atlikti skardinimo darbus pagal Rangos sutartį. Tai, jog atsakovė vėlavo vykdyti Rangos sutartimi prisiimtus darbus įrodo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019-05-29 Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktas bei iš dalies tai, jog Papildomas susitarimas buvo pasirašytas ne tik su ieškove, bet ir su bylos trečiaisiais asmenimis vėluojant vykdyti Statybos rangos sutartį Nr. 17/11/07-ELEKT.

7234.

73Teismo vertinimu, iš tiesų, kaip nurodė ieškovė, vien pagal statybos žurnalo duomenis, negalima teigti, jog atsakovės darbų pradžia - 2017-10-25, o pabaiga - 2018-04-10. Tai, jog atlikti darbai nebuvo ieškovės nustatyta tvarka priimti, pagrįstai negalima laikyti darbų užbaigimu. Atsakovė kartu su atsiliepimu pateikė darytas pastato, esančio T( - ), fotonuotraukas 1-1, 2-2, 3-3 ir brėžinį, kuriuose galimai matosi, jog UAB „Šiaulių lyra“ tam tikrose pastato vietose nepritvirtino sijų (metalinių konstrukcijų), laikančių fasadines sandwich tipo plokštes. Nors atsakovė pateikė ir neredaguotas foto nuotraukas, tačiau šie atsakovės įrodymai vertintini kaip neturintys įrodyto ryšio su ieškovės objektu ( - ), bei neįrodo, jog fotonuotraukos iš tiesų padarytos 2018-03-22. Rangos sutartimi šalys nebuvo susitarę, kad kokias tai metalines konstrukcijas UAB „Šiaulių lyra“ turėjo pareigą tvirtinti iki montavimo pradžios ar jų montavimo eigoje bei pabaigoje. Papildomu susitarimu šalys taip pat neaptarė kokių tai ieškovės neatliktų darbų, dėl kurių atsakovė negalėjo vykdyti fasadinių sandwich tipo plokščių montavimo ar skardinimo darbų.

7435.

75Tai, jog šalys pagal Rangos sutartį pakankamai bendradarbiavo, įrodo faktinės aplinkybės, kad ieškovė geranoriškai tenkino atsakovės prašymus ir apmokėjo sąskaitas už keltuvo ir technikos nuomą, dvi mašinas žvyro, skirtų MB „Kestvita“ plokščių montavimo darbams objekte ( - ). Tai paneigia atsakovės argumentus, jog dėl ieškovės kaltės ji neturėjo galimybės jų atlikti laiku. Nors atsakovė nurodė, kad Rangos sutartimi nustatytos apimties darbų per 1 mėnesį nėra įmanoma atlikti, tačiau atsakovė Rangos sutartimi ėmėsi 745 m2 fasadinių sandwich tipo plokščių montavimo, skardinimo darbų, todėl konstatuotina, kad ji turėjo žinoti, kaip ir kokiu būdu atlikti Rangos sutartimi sutartus darbus. Teismas sutinka su ieškovės argumentu, jog atsakovės veiksmai (neveikimas), netinkamas darbų organizavimas, finansinių srautų nepaskirstymas ar blogas finansinės padėties neatskleidimas/neįvertinimas lėmė neigiamas pasekmes bei apsunkintą Rangos sutarties vykdymą.

7636.

77Nustačius atsakovės vėlavimą atlikti nustatytu terminu pagal Rangos sutartimi sutartus darbus, Papildomu susitarimu MB „Kestvita“ buvo sudaryta galimybė tęsti įsipareigojimų vykdymą UAB „Šiaulių lyra“, taip pat kitiems juridiniams asmenims, nereikalaujant netesybų, skaičiuotų pagal Rangos sutartį (baudos, lygios 300,00 Eur, už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną). Todėl esant susitarimo faktui 2018 m. birželio 22 d. UAB „Šiaulių lyra“ išrašė MB „Kestvita“ PVM sąskaitą faktūrą 1500,00 Eur sumai už netesybas pagal Rangos sutartį ir Papildomą susitarimą. Šios sąskaitos faktūros atsakovė nėra apmokėjusi. Kad šalys susitarė dėl 1500,00 Eur sumos netesybų rodo ir tai, jog ieškovė vienašališkai panaikino 2018-06-18 PVM sąskaitą faktūrą Serija SLY Nr. 0027785 64500,00 Eur sumai. Ta pačia serija ir numeriu ieškovė UAB „Šiaulių lyra“ 2018-06-22 išrašė MB „Kestvita“ PVM sąskaitą faktūrą 1500,00 Eur sumai (Serija SLY Nr. 0027785). Vėliau iškovė atliko minėto dydžio delspinigių sumos užskaitymą, todėl dėl šalių skolos balanso daugiau teismas pasisakys vertindamas atsakovės 2019-09-23 priešieškinio reikalavimus.

7837.

79Pažymėtina, jog Papildomu susitarimu šalys susitarė dėl fiksuotų 1500,00 Eur netesybų už laikotarpį nuo darbų pradžios iki susitarimo sudarymo dienos (Papildomo susitarimo 4 punktas). Rangovas taip pat įsipareigojo atlikti skardinimo darbus ne vėliau kaip per 60 dienų nuo darbų medžiagų perdavimo – priėmimo akto, t. y. ginčo šalys susitarė dėl naujo termino nebaigties atsakovės pagal Rangos sutartį darbams atlikti (Papildomo susitarimo 5 punktas). Pagal papildomą susitarimą papildomi delspinigiai nebus skaičiuojami, jei rangovas atliks darbus, numatytus susitarime pilna apimtimi ir kokybiškai bei ištaisys teiktus atliktų darbų akto trūkumus (Papildomo susitarimo 13 punktas).

8038.

81Teismo vertinimu Papildomu susitarimu šalys susitarė, jog atsakovė ne tik numatys tik realų aktuojamų plokščių montavimo darbų kiekį, bet ir pabaigs atlikti skardinimo darbus. Tai, jog pagal 2018 m. 6 mėnesio Atliktų darbų aktą dėl sandwich plokščių montavimo (kiekis – 485 m2) 9976,45 Eur sumai, 2018-06-26 MB „Kestvita“ UAB „Šiaulių lyra“ išrašyta PVM sąskaita faktūra KV 46, nerodo, jog atsakovė tuo metu tinkamai atliko skardinimo darbus, kuriems atlikti terminas buvo pratęstas. Todėl šių darbų neatlikus, atsakovė pagrįstai laikoma pažeidusi Rangos sutartį ir Papildomą susitarimą.

8239.

83Teismo vertinimu Rangos sutartyje ir Papildomame susitarime sutartyje rangos darbų sutarties objektas ir darbų atlikimo terminai apibrėžti aiškiai. Iš atliktų darbų priėmimo aktų nustatyta, kad atsakovė atliko ir perdavė, o ieškovė priėmė tik sandwich tipo montavimo plokščių darbus, tačiau šių plokščių skardinimo darbai nebuvo atlikti iki 2018-08-22. Todėl 2018-08-23 UAB „Šiaulių lyra“ išrašė MB „Kestvita“ PVM sąskaitą faktūrą Serija SLY Nr. 0028391 64500,00 Eur sumai už netesybas pagal Rangos sutartį ir Papildomą susitarimą. Todėl darytina išvada, kad šalių sutartimis sutartų darbų atlikimo terminais visi šalių sutarti darbai nebuvo atlikti. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad atsakovė neįrodė, kad ginčo sutartį įvykdė tinkamai, nors pagal įstatymą tokia įrodinėjimo pareiga šiuo atveju tektų atsakovei (CK 6.75 straipsnis).

8440.

85Tačiau teismas sutinka su atsakovės argumentu, jog netesybos negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis nes, kaip nurodoma kasacinio teismo praktikoje, netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005) bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007). Naujausioje kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad nepaneigiant sutarties laisvės ir privalomumo šalims principų, ginčą nagrinėjančiam teismui suteikta tam tikra netesybų kontrolės funkcija: tais atvejais, kai netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė yra iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti iki protingos sumos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-152-313/2018). Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, dėl to netesybos gali būti mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek ir jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012).

8641.

87CK 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti du savarankiški pagrindai, kada teismas gali mažinti netesybas – jeigu jos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Taigi, teismo teisė mažinti netesybas kyla nustačius vieną arba abi šias sąlygas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad ar netesybos yra neprotingai didelės, turi būti vertinama atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Iki kokio dydžio sumažinti neprotingai dideles netesybas, kiekvienu atveju vertintina pagal konkrečios bylos aplinkybes, šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Neprotingai didelės netesybos turi būti mažinamos tiek, kad būtų užtikrinta prievolės šalių interesų pusiausvyra – tiek skolininko interesas, jog netesybos išliktų kompensuojamojo pobūdžio ir nebūtų baudinės, tačiau taip pat turi būti gerbiamas kreditoriaus interesas, kad netesybos atliktų ir sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės funkciją, todėl mažinant netesybas neturi būti visiškai pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis), o toks pažeidimas būtų, jei netesybos būtų mažinamos iki realiai patirtų ar minimalių nuostolių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

8842.

89Esminiu kriterijumi, kurio pagrindu teismas vertina netesybų dydį, pripažįstamas netesybų santykis su patirtais nuostoliais. Patirtų nuostolių dydis yra žemiausia riba, iki kurios, remiantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas gali sumažinti netesybas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2015-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 358-916/2015). Kadangi netesybos atlieka ne tik kompensavimo, bet ir prevencinę funkciją, t. y. skatina skolininką susilaikyti nuo pažeidimo, todėl galimi atvejai, kai dėl sutarties pažeidimo nepatirta jokių nuostolių ar neigiamų pasekmių, tačiau protingo dydžio netesybos priteisiamos.

9043.

91Kaip minėta, Rangos sutarties 15.1 papunktyje įtvirtinta, kad, neapsiribojant šios sutarties nuostatų ir užsakovo teisių pagal taikytinus įstatymus dėl užsakovo nuostolių atlyginimo, rangovas, dėl savo kaltės vėluodamas atlikti darbus pagal sutarties 14.2 papunktyje nurodytą terminą daugiau kaip 5 darbo dienas turi sumokėti užsakovui baudą, lygią 300,00 Eur už kiekvieno pažeidimo kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, kuri šalių susitarimu yra laikoma minimaliais užsakovo nuostoliais, patirtais dėl sutarties pažeidimo bei atlyginti kitus užsakovo nuostolius, kiek jų nepadengia minėta bauda. Nors teikdama ieškinį ieškovė netesybas apskaičiavo tik už 180 pradelstų atlikti dienų laikotarpį, skaičiuojant ne po Rangos sutartyje numatytą 300,00 Eur dienai įkainį, o 30 procentų sumažinant ir skaičiuojant 210,00 Eur dienai, tačiau teismo vertinimu, ginčo sutartyje nustatytos ir ieškovės vienašališkai sumažintos netesybos vis tiek yra neprotingai didelės, o atsakovė yra iš dalies įvykdžiusi prievolę.

9244.

93Nagrinėjamu atveju atsakovei sumažintų apskaičiuotų delspinigių dydis (37800,00 Eur) vis tiek daugiau kaip du kartus viršija atsakovei už atliktus darbus pagal Rangos sutartį sutartą sumokėti sumą (15324,65 Eur vien dėl fasadinių sandwich tipo plokščių sumontavimo). Todėl delspinigių sumos dydis vertintinas kaip neproporcingas, lyginant vien su įvykdytos ginčo sutarties dalies suma. Nors ieškovė pažymėjo, jog pagal viešai skelbiamą informaciją statybos rangos darbai nuolat brangsta ir jau mažiausiai pabrango 86453,38 Eur, skaičiuojant pastato konstruktyvo įrengimo dalies kainą, tačiau šiuo atveju visų ieškovės investicijų į ginčo objektą dydis neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl netesybų dydžio, nes priklausomai nuo darbų eigos investicijų dydis į ginčo objektą nuolat kinta. Siekiant nepažeisti šalių interesų pusiausvyros, svarbi aplinkybė, kad abi santykių šalis yra juridiniai asmenys, kuriems yra keliami didesni atidumo ir rūpestingumo standartai.

9445.

95Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad kreditorius pagrįsti netesybas įrodinėdamas nuostolius privalo tik tuo atveju, jeigu pareiškiamas reikalavimas mažinti netesybas ar kyla netesybų mažinimo teismo iniciatyva klausimas. Kreditorius turėtų įrodinėti tikėtinus nuostolius, tačiau tik tam, kad pagrįstų protingą netesybų dydį. Tai, kad netesybų suma viršija nuostolių sumą, nebūtinai reiškia, kad netesybos automatiškai privalo būti sumažintos. Nustatant, ar netesybos, palyginus su nuostoliais, nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2013). Pažymėtina, jog atsakovei atsiliepime į ieškinį pareiškus reikalavimą mažinti delspinigius, ieškovei kilo pareiga pagrįsti protingą netesybų dydį, t. y. pateikti įrodymus pagrindžiančius ieškovės tikėtinus nuostolius, atsiradusius dėl atsakovės netinkamo prievolės pagal sutartį vykdymo. Tik palyginus ieškovės patirtus nuostolius su reikalaujamais priteisti delspinigiais, galima spręsti, ar delspinigių dydis yra protingas ar ne. Nagrinėjamu atveju, ieškovė netesybų dydį grindė visų ieškovės investicijų į ginčo objektą dydžiu bei tuo, kad sumažinti delspinigiai laikomi minimaliais ieškovės nuostoliais. Todėl laikytina, kad ieškovė nepateikė įrodymų apie patirtus nuostolius dėl atsakovės laiku nebaigtų darbų pagal Rangos sutartį.

9646.

97Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas mažina priteistinas iš atsakovės netesybas iki 25,00 Eur už kiekvieno pažeidimo kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Todėl ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies ir ieškovei iš atsakovės priteistini 1500,00 Eur sumos delspinigiai (25,00 Eur x 60 dienų (nuo 2018-06-23 iki 2018-08-22). Todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 1500,00 Eur delspinigių, tuo ieškovės ieškinį tenkinant iš dalies (CPK 178, 185 straipsniai).

9847.

992019-09-23 priešieškiniu atsakovė prašė iš ieškovės atsakovės naudai priteisti 2857,23 Eur. Šią sumą teismas vertina kaip atsakovės prašymą priteisti skolą, o ne žalą. Atsakovė priešieškinyje nurodė, jog pagal 2018-06-29 Atliktų darbų aktą ir pateiktą ieškovei PVM sąskaitą – faktūrą KV 46 8245,00 Eur sumai (be PVM), ieškovė liko skolinga 2857,23 Eur (8245,00 – 5387,77 = 2857,23 Eur). Ieškovė atliko atsakovei 1230,97 Eur ir 1846,46 Eur sumų pavedimus, taip pat buvo atliktas 1310,34 Eur tarpusavio sąskaitų įskaitymas bei vėlesnis 1000,00 Eur sumos pavedimas. Visų mokėjimų suma sudaro tik 5387,77 Eur sumą.

10048.

101Tarp šalių nėra ginčo dėl tarpusavyje atliktų 5387,77 Eur sumos mokėjimų iš 8246,46 Eur sumos be PVM. Teismas sutinka su ieškovės argumentais, jog minima atsakovės PVM sąskaita faktūra 8245,00 Eur sumai buvo apmokėta pagal su atsakovės pirminiu priešieškiniu pateiktas PVM sąskaitas faktūras, sumos dalimi ieškovės sumokėta UAB „Cramo“, tiesioginiais ieškovės pervedimais atsakovei bei įskaityta 1500,00 Eur netesybų suma, 500,00 Eur sulaikyta skolos suma bei išminusuota 857,23 Eur skolos suma.

10249.

103CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui atlikti turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius - ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010). Įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2010-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010).

10450.

105Apie priešpriešinių reikalavimų įskaitymą atsakovei turėjo būti žinoma pagal 2018-10-01 raštą (II t., b. l. 59-61), kuriuo nuo 2018-10-24 vienašališkai nutraukta šalių Rangos sutartis dėl rangovo MB „Kestvita“ kaltės bei rašytinius bylos duomenis, nes atsakovės nebuvo apmokėta 2018-06-22 1500,00 Eur sumos PVM sąskaita faktūra Serija SLY Nr. 0027785, ieškovė buvo sulaikiusi 500,00 Eur mokėjimą skardinimo darbų užtikrinimui atsakovei (2018-09-24 raštas (I t., b. l. 39-40) bei 857,23 Eur išminusuota skolos (pagal ieškovės atsiliepimą į atsakovės pirminį priešieškinį, II t., b. l. 15-23). Teismui paskaičiavus delspinigių dydžius, o ieškovei nuo 2018-10-24 nutraukus Rangos sutartį atsirado pagrindas atlikti tarpusavio priešpriešinius užskaitymus.

10651.

107Pažymėtina, jog atsakovei neginčijus atliktų įskaitymų, jie laikytini galiojančiais sandoriais. Todėl teismas įvertinęs įrodymų visumą konstatuoja, kad ieškovės atliktas priešpriešinis 2857,23 Eur sumos įskaitymas pagal priešieškinį yra teisėtas. Ieškovė laikytina visiškai atsiskaičiusi pagal 2018-06-29 Atliktų darbų aktą ir pateiktą ieškovei PVM sąskaitą – faktūrą KV 46 8245,00 Eur sumai, todėl esant ir trečiųjų asmenų prašymui atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą, atsakovės 2019-09-23 priešieškinys atmestinas kaip neįrodytas (CK 6.130 straipsnis, CPK 178, 185 straipsniai).

10852.

109Kiti šalių ginčo argumentai yra nutolę nuo ginčo esmės, todėl teismas jų nevertina ir dėl jų nepasisako.

110Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

11153.

112Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, 6.261 straipsnio 1 dalį atsakovė privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, o praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės palūkanas, skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalį - palūkanas, lygias vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normai, padidintai 8 procentiniais punktais (pagal Lietuvos banko viešai skelbiamus duomenis, pareiškimo dėl teismo įsakymo pateikimo teismui dieną 2019-02-22 VILIBOR palūkanų norma buvo 0,00. Todėl atsakovė ieškovei privalo sumokėti 8,00 procentų metines procesines palūkanas už priteistą 1500,00 Eur sumą nuo 2019 m. vasario 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

113Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir kiti bylos klausimai.

11454.

115Ieškovės ieškinys buvo tenkintas iš dalies, jį tenkinant 3,97 procentais. Ieškovė yra patyrusi 1106,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro žyminis mokestis (264,00 Eur žyminio mokesčio už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo; 792,00 Eur už žyminio mokesčio priemoką teikiant ieškinį bei 50,00 Eur dėl žyminį mokestį už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo), kurios pagrįstos rašytiniais įrodymais (I t., b. l. 5, 77, 111). Todėl iš atsakovo priteistina 43,93 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 80 str. 1 d. 1. p., 93 str. 2 d.).

11655.

117Atsakovės priešieškinys atmestas. Tačiau ieškovės ieškinį tenkinus 3,97 procentais, atsakovė turi teisę į 96,03 procentus ne visų 2177,60 Eur (be PVM) bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (II t., b. l. 189-197), kurios yra pagrįstos rašytiniais įrodymais, atlyginimą, o tik į tą dalį, kuri susijusi su ieškovės ieškiniu, t. y. 1977,60 Eur (mažinant 3,97 proc.). Todėl atsakovės patirtos 1899,09 Eur bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistinos iš ieškovės proporcingai iš dalies patenkintam ieškinio turtiniam reikalavimui (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d., 98 str.). Advokato teisinės pagalbos išlaidų dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtintų maksimalių dydžių. Atlikus ginčo šalių bylinėjimosi išlaidų tarpusavio užskaitymą (1899,09 Eur – 43,93 Eur), iš ieškovės atsakovei priteistina 1855,16 Eur suma.

11856.

119Procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma sudaro 29,33 Eur. Pagal ieškinio tenkinimo iš dalies proporcijas, atmetus priešieškinį, tačiau įvertinus priežastis kodėl susidarė bylinėjimosi išlaidos (t. y. jų suma ženkliai padidėjo atsakovei teikiant priešieškinį ir 2019-09-23 priešieškinį), ieškovei išlaidų suma už procesinių dokumentų siuntimą nustatytina mažesnė nei atsakovei, t. y. 9,33 Eur priteisiant iš ieškovės, o iš atsakovės priteistinos 20,00 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei (CPK 96 straipsnio 2, 3, 5 dalys).

12057.

121Atsakovė prašė grąžinti permokėtą 136,00 Eur ir nepanaudotą žyminio mokesčio dalį. 2019-09-26 teismo nutartimi (II t., b. l. 155-156) 137,00 Eur žyminio mokesčio dalies grąžinimo klausimas paliktas spręsti priimant galutinį procesinį sprendimą byloje. Atlikus bylinėjimosi išlaidų tarpusavio užskaitymą, atsakovei grąžintina 117,00 Eur žyminio mokesčio suma (137,00 – 20,00 Eur) (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

122Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas.

12358.

1242019-04-03 teismo nutartimi civilinėje byloje atsakovei MB „Kestvita“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurias pritaikius nutarta areštuoti ne didesnei kaip 37800,00 Eur reikalavimo sumai, atsakovei MB „Kestvita“ (į.k. ( - )) priklausančius nekilnojamuosius ir/arba kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant šį turtą perleisti ir/arba įkeisti, o šio turto nesant ar esant nepakankamai – areštuoti ne didesnei kaip 37800,00 Eur reikalavimo sumai, atsakovės MB „Kestvita“ pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsiskaityti su ieškove UAB „Šiaulių lyra“ (į.k. ( - )) bei mokėti privalomus mokesčius valstybei ir darbo užmokestį darbuotojams (turto areštų aktų registro Nr. ( - )) (I t., b.l. 113-116), tenkinus ieškinį iš dalies ir mažinant jų apimtį iki 1500,00 Eur, paliktinos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

125Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

126Ieškovės ieškinį tenkinti iš dalies, 2019-09-23 atsakovė priešieškinį atmesti.

127Priteisti iš atsakovės MB „Kestvita“, į.k. ( - ), 1500,00 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų, 00 centų) delspinigius, 8 (aštuonių) procentų metines procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo 2019 m. vasario 22 d. iki visiško teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei UAB „Šiaulių lyra“, į.k. ( - ).

128Priteisti iš ieškovės UAB „Šiaulių lyra“, į.k. ( - ), 1855,16 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus penkiasdešimt penkis eurus, 16 centų) bylinėjimosi išlaidų atsakovei MB „Kestvita“, į.k. ( - ).

129Grąžinti atsakovei MB „Kestvita“, į.k. ( - ), 117,00 Eur (vieno šimto septyniolikos eurų, 00 centų) dalį žyminio mokesčio permokos iš 2019-06-10 sumokėtos 120,00 Eur žyminio mokesčio sumos per Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

130Likusioje dalyje ieškovės ieškinį atmesti.

131Priteisti iš ieškovės UAB „Šiaulių lyra“, į.k. ( - ), 9,33 Eur (devynis eurus, 33 centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas ( - ), įmokos kodas 5660 – žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu).

1322019-04-03 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5451-1004/2019 atsakovei MB „Kestvita“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės tenkinus ieškinį iš dalies ir sumažinus jų apimtį iki 1500,00 Eur, palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

133Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė ieškiniu (I t., b. l. 65-76) prašė teismo priteisti iš atsakovės... 6. 2.... 7. Ieškinyje nurodė, kad uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 8. 3.... 9. Pažymėjo, jog atsakovė MB „Kestvita“ vėlavo atlikti šalių Rangos... 10. 4.... 11. 2018 m. birželio 22 d. UAB „Vaivorykštė“, UAB „Šiaulių lyra“, UAB... 12. 5.... 13. Papildomu susitarimu buvo siekiama sudaryti galimybę MB „Kestvita“ tęsti... 14. 6.... 15. Esant atsakovės tęstiniam sutartinių įsipareigojimų pažeidimui 2018-08-23... 16. 7.... 17. Nors atsakovė iki šiol nėra sumokėjusi 63142,77 Eur skolos sumos (64500,00... 18. 8.... 19. Rašytiniais paaiškinimais (I t., b. l. 147-151) ieškovė nesutiko, jog... 20. 9.... 21. Raštu dėl įrodymų prijungimo (II t., b. l. 1-2) ieškovė pateikė objekto... 22. 10.... 23. Raštu dėl įrodymų prijungimo (II t., b. l. 187-188) ieškovė pateikė... 24. 11.... 25. Atsiliepimu į atsakovės 2019-09-23 priešieškinį (II t., b. l. 171-175)... 26. 12.... 27. Pažymėjo, jog 2857,23 Eur neva ieškovės skolą atsakovė grindžia tik... 28. 13.... 29. Nurodė, jog minima atsakovės PVM sąskaita faktūra 8245,00 Eur sumai buvo... 30. 14.... 31. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinio reikalavimus prašė... 32. 15.... 33. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (I t., b. l. 125-131) prašė ieškovės... 34. 16.... 35. 2018-06-22 pranešimu ieškovei pakartotinai nurodė neatliktų plokščių... 36. 17.... 37. Atsakovė rašytiniais paaiškinimais (II t., b. l. 73-76) teismui pateikė... 38. 18.... 39. 2019-09-23 priešieškiniu (II t., b. l. 133-137) atsakovė prašė iš... 40. 19.... 41. Pažymėjo, jog atsakovė įgyvendino visus 2017 m. rugsėjo 14 d. sudarytos... 42. 20.... 43. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė 2019-09-23 priešieškinio... 44. 21.... 45. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ieškovės... 46. 22.... 47. Atsiliepimu į atsakovės priešieškinį (II t., b. l. 178-179) tretieji... 48. 23.... 49. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ieškovės... 50. Ieškinys tenkintinas iš dalies, 2019-09-23 atsakovės priešieškinys... 51. 24.... 52. Iš bylos rašytinės medžiagos nustatyta, kad 2017 m. rugsėjo 14 d. UAB... 53. Dėl bylos esmės, ieškinio ir 2019-09-23 priešieškinio reikalavimų.... 54. 25.... 55. Byloje kilo ginčas dėl atsakovės MB „Kestvita“, kaip rangovės,... 56. 26.... 57. Byloje nustatyta, kad ginčo šalis siejo statybos rangos teisinai santykiai.... 58. 27.... 59. Ginčo šalys skirtingai aiškina supratusios Rangos sutarties sąlygas.... 60. 28.... 61. Teismų praktikoje nurodoma kad teismai, vertindami šalių pateiktus... 62. 29.... 63. CK 6.256 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai... 64. 30.... 65. Netesybos yra išvestinė prievolė iš pagrindinės, t. y. ji gali atsirasti... 66. 31.... 67. CK 6.681 straipsnio 1 dalis nustato, kad statybos rangos sutartimi rangovas... 68. 32.... 69. Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad atsakovė MB „Kestvita“... 70. 33.... 71. Teismas vertina, kad ieškovas įrodė, jog paskutinis iš atliktų darbų... 72. 34.... 73. Teismo vertinimu, iš tiesų, kaip nurodė ieškovė, vien pagal statybos... 74. 35.... 75. Tai, jog šalys pagal Rangos sutartį pakankamai bendradarbiavo, įrodo... 76. 36.... 77. Nustačius atsakovės vėlavimą atlikti nustatytu terminu pagal Rangos... 78. 37.... 79. Pažymėtina, jog Papildomu susitarimu šalys susitarė dėl fiksuotų 1500,00... 80. 38.... 81. Teismo vertinimu Papildomu susitarimu šalys susitarė, jog atsakovė ne tik... 82. 39.... 83. Teismo vertinimu Rangos sutartyje ir Papildomame susitarime sutartyje rangos... 84. 40.... 85. Tačiau teismas sutinka su atsakovės argumentu, jog netesybos negali būti... 86. 41.... 87. CK 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti du savarankiški pagrindai, kada... 88. 42.... 89. Esminiu kriterijumi, kurio pagrindu teismas vertina netesybų dydį,... 90. 43.... 91. Kaip minėta, Rangos sutarties 15.1 papunktyje įtvirtinta, kad, neapsiribojant... 92. 44.... 93. Nagrinėjamu atveju atsakovei sumažintų apskaičiuotų delspinigių dydis... 94. 45.... 95. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad kreditorius pagrįsti netesybas... 96. 46.... 97. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas mažina priteistinas iš... 98. 47.... 99. 2019-09-23 priešieškiniu atsakovė prašė iš ieškovės atsakovės naudai... 100. 48.... 101. Tarp šalių nėra ginčo dėl tarpusavyje atliktų 5387,77 Eur sumos... 102. 49.... 103. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 104. 50.... 105. Apie priešpriešinių reikalavimų įskaitymą atsakovei turėjo būti žinoma... 106. 51.... 107. Pažymėtina, jog atsakovei neginčijus atliktų įskaitymų, jie laikytini... 108. 52.... 109. Kiti šalių ginčo argumentai yra nutolę nuo ginčo esmės, todėl teismas... 110. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 111. 53.... 112. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, 6.261 straipsnio 1 dalį atsakovė privalo... 113. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir kiti bylos klausimai.... 114. 54.... 115. Ieškovės ieškinys buvo tenkintas iš dalies, jį tenkinant 3,97 procentais.... 116. 55.... 117. Atsakovės priešieškinys atmestas. Tačiau ieškovės ieškinį tenkinus 3,97... 118. 56.... 119. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma sudaro 29,33 Eur. Pagal... 120. 57.... 121. Atsakovė prašė grąžinti permokėtą 136,00 Eur ir nepanaudotą žyminio... 122. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas.... 123. 58.... 124. 2019-04-03 teismo nutartimi civilinėje byloje atsakovei MB „Kestvita“... 125. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270... 126. Ieškovės ieškinį tenkinti iš dalies, 2019-09-23 atsakovė priešieškinį... 127. Priteisti iš atsakovės MB „Kestvita“, į.k. ( - ), 1500,00 Eur (vieno... 128. Priteisti iš ieškovės UAB „Šiaulių lyra“, į.k. ( - ), 1855,16 Eur... 129. Grąžinti atsakovei MB „Kestvita“, į.k. ( - ), 117,00 Eur (vieno šimto... 130. Likusioje dalyje ieškovės ieškinį atmesti.... 131. Priteisti iš ieškovės UAB „Šiaulių lyra“, į.k. ( - ), 9,33 Eur... 132. 2019-04-03 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.... 133. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...