Byla 2K-369/2013

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Aldonos Rakauskienės, Olego Fedosiuko ir pranešėjo Antano Klimavičiaus, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios N. A. V. kasacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 16 d. nuosprendžio, kuriuo ji nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 225 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo redakcija) teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimu dvejiems metams, 225 straipsnio 2 dalį teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimu trejiems metams, 228 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo redakcija) 100 MGL (13 000 Lt) dydžio bauda, 300 straipsnio 1 dalį 40 MGL (5200 Lt) dydžio bauda, 228 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo redakcija) teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimu trejiems metams, 24 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio 1 dalį 50 MGL (6500 Lt) dydžio bauda; vadovaujantis BK 63 straipsnio 1-3 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimas penkeriems metams ir 150 MGL (19 500 Lt) dydžio bauda; vadovaujantis BK 72 straipsnio 2, 5 dalimis, konfiskuota 5100 Lt vertės jos turto.

2Skundžiama ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 31 d. nutartis, kuria nuteistosios apeliacinis skundas atmestas.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4N. A. V. nuteista už tai, kad, būdama valstybės tarnautoja – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Rokiškio skyriaus (toliau – VSDFV Rokiškio skyriaus) direktore, turėdama teisę veikti šio juridinio asmens vardu ir turėdama administracinius įgaliojimus, padarė šias veikas:

5organizuojant keturių biuro baldų komplektų viešąjį pirkimą, tiesiogiai iš vadybininko R. V. ir netiesiogiai iš savininko A. V., dėl kurių ikiteisminis tyrimas nutrauktas, veikusių IĮ „Algrida“ vardu ir interesais, 2007 m. rugsėjį VSDFV Rokiškio skyriaus administracinėse patalpose Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 15, reikalavo ir nuo 2007 m. rugsėjo 28 d. iki 2008 m. spalio savo namuose Rokiškyje, ( - ), priėmė kyšį – dvi bendros 3100 Lt vertės spintas už neteisėtą veikimą vykdant direktorės įgaliojimus: už tai, kad, pažeisdama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo etikos principus, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, iš anksto pažadėjusi neteisėtai sudarė išskirtines sąlygas IĮ „Algrida“ atstovams patiems pasirinkti kitas viešajame pirkime dalyvaujančias įmones ir susitarti su jų atstovais, kad jie pateiktų komercinius pasiūlymus su didesnėmis perkamų baldų kainomis, nei IĮ „Algrida“, šios įmonės tai ir padarė, ir taip padėjo IĮ „Algrida“ neteisėtai tapti šio viešojo pirkimo laimėtoja;

6organizuojant sekretorės kabineto ir Draudos poskyrio kabineto baldų komplektų viešuosius pirkimus, tiesiogiai iš vadybininko R. V. ir netiesiogiai iš savininko A. V., veikusių IĮ „Algrida“ vardu ir interesais, 2008 m. rugsėjį–lapkritį VSDFV Rokiškio skyriaus administracinėse patalpose reikalavo ir 2009 m. sausio 12 d., per savo sūnų L. V. jo nuomojamame bute Vilniuje, ( - ), priėmė jo naudai kyšį – bendros 2000 Lt vertės spintą ir komodą, už neteisėtą veikimą vykdant direktorės įgaliojimus: už tai kad, pažeisdama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus valstybės tarnybos bei valstybės tarnautojo etikos principus, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, iš anksto pažadėjusi, organizuojant sekretorės kabineto baldų komplekto viešąjį pirkimą, neteisėtai sudarė išskirtines sąlygas IĮ „Algrida“ be kvietimo dalyvauti pirkime, kitus kvietimus tyčia pateikė Vilniuje esančiomis įmonėms, kurių paslaugos jai iš anksto buvo žinomos kaip brangesnės už IĮ „Algrida“ teikiamas paslaugas, todėl šių įmonių pateikti komerciniai pasiūlymai buvo su didesnėmis perkamų baldų kainomis nei IĮ „Algrida“, o organizuojant Draudos poskyrio kabineto baldų komplekto viešąjį pirkimą, neteisėtai sudarė sąlygas IĮ „Algrida“ atstovams patiems pasirinkti kitas viešajame pirkime dalyvaujančias įmones ir susitarti su jų atstovais, kad jie pateiktų komercinius pasiūlymus su didesnėmis perkamų baldų kainomis nei IĮ „Algrida“, o šios įmonės tai ir padarė; ir taip padėjo IĮ „Algrida“ neteisėtai tapti šių dviejų viešųjų pirkimų laimėtoja;

72008 m. gruodžio 31 d., darbo metu, VSDFV Rokiškio skyriaus administracinėse patalpose, veikdama bendrininkų grupe su tiesiogiai jai pavaldžiu Ūkio skyriaus vedėju ir Supaprastintų viešųjų pirkimų organizatoriumi V. K., dėl kurio ikiteisminis tyrimas nutrauktas, pažeisdama Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus valstybės tarnybos bei valstybės tarnautojo etikos principus, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus viešojo administravimo principus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Rokiškio skyriaus nuostatų 15.1 ir 15.2 punktų reikalavimus užtikrinti, kad teritorinio skyriaus veikloje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, VSDFV Rokiškio skyriaus supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 98 punkto reikalavimą apklausti 3 arba daugiau tiekėjų, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir suklastojo bei panaudojo tikrą dokumentą, nurodžiusi V. K. fiktyviai atlikti VSDFV Rokiškio skyriuje supaprastintą „Sodros“ logotipo iškabos viešąjį pirkimą, suklastoti VSDFV Rokiškio skyriaus 2008 m. gruodžio 31 d. tiekėjų apklausos pažymą Nr. 158 dėl „Sodros“ logotipo iškabos pirkimo, kuria pagal išankstinį susitarimą UAB „Čia, ten ir visur“ neteisėtai pripažinta supaprastinto „Sodros“ logotipo iškabos mažos vertės pirkimo nugalėtoja, ir pateikti VSDFV Rokiškio skyriaus Finansų ir apskaitos skyriui paslaugų apmokėjimui vykdyti; dėl to Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir valstybė patyrė didelės neturtinės žalos – buvo paminti viešųjų pirkimų principai, apribota kitų ūkio subjektų teisė sąžiningai konkuruoti, dalyvaujant viešajame pirkime, sumenkintas valstybės, VSDFV Rokiškio skyriaus ir visos VSDFV prestižas, diskredituotas valstybės tarnautojo vardas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo ir nebaudžiamumo sistemą, nebuvo išnaudotos galimybės perkamas paslaugas įsigyti pigiau;

82009 m. balandžio 13 d.–2010 m. kovo 20 d. VSDFV Rokiškio skyriuje, bendrininkų grupe su tiesiogiai jai pavaldžiu vairuotoju G. K., dėl kurio ikiteisminis tyrimas nutrauktas, pažeidusi Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus valstybės tarnybos bei valstybės tarnautojo etikos principus, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus viešojo administravimo principus, VSDFV Rokiškio skyriaus nuostatų 15.1 ir 15.2 punktų reikalavimus užtikrinti, kad teritorinio skyriaus veikloje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, VSDFV Rokiškio skyriaus tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių 3 punkto reikalavimą naudotis tarnybiniais automobiliais skyriaus uždaviniams bei funkcijoms vykdyti, o tarnybinių automobilių naudojimą koordinuoti Rokiškio skyriaus direktoriui, 8 punkte nustatytą draudimą skyriaus darbuotojams naudotis tarnybiniu automobiliu ne tarnybos reikmėms neatlygintinai, 31 punkto reikalavimą, pasinaudojus tarnybiniu automobiliu tarnybinėms funkcijoms ir užduotims vykdyti, kelionės lape pasirašyti už nuvažiuotą kelią, taip pat VSDF valdybos ir jos įstaigose naudojamą lengvųjų automobilių kelionės lapų apskaitos taisykles, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdama asmeninės turtinės naudos – pateisinti VSDFV tarnybinėms išvykoms skirto kuro išnaudojimą važinėjant asmeniniais tikslais, ir organizavo keturių tikrų dokumentų suklastojimą ir panaudojimą, nurodžiusi G. K. į VSDFV Rokiškio skyriaus lengvųjų automobilių keturis kelionės lapus įrašyti žinomai melagingus duomenis apie tarnybines išvykas ir pateikti Finansų ir apskaitos skyriui apmokėjimui vykdyti, dėl to Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir valstybė patyrė didelės neturtinės žalos – buvo paminti valstybės tarnybos principai, sumenkintas valstybės, VSDFV Rokiškio skyriaus ir visos VSDFV prestižas, diskredituotas valstybės tarnautojo vardas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo ir nebaudžiamumo sistemą, nebuvo išnaudotos galimybės sutaupyti VSDFV tarnybiniams tikslams skirtą kurą.

9Kasaciniame skunde nuteistoji prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 16 d. nuosprendį bei Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 31 d. nutartį ir baudžiamąją bylą nutraukti.

10Kasatorė skunde nurodo, kad teismai netinkamai taikė baudžiamosios teisės normas ir padarė esminių Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) pažeidimų, nes jos veiksmai be pagrindo kvalifikuoti kaip nusikalstamos veikos, baudžiamuoju procesu prieš ją paneigtas baudžiamosios teisės kaip ultima ratio principas. Teismai nukrypo nuo Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos (pvz., Albert and Le Compte v. Belgium) ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-85/2013) praktikos bylose, susijusiose su darbu valstybės tarnyboje. Jos manymu, dėl nepagrįsto kitų (civilinių, darbo ar administracinių) teisinių santykių kriminalizavimo operatyviniai veiksmai (telefoninių pokalbių klausymasis) prieš ją neteisėti, be to, jie truko nepagrįstai ilgai, nes net ir surinkus pakankamai kaltinimo požiūriu duomenų apie nusikaltimo sudėties buvimą konkrečioje jos veikoje, operatyvinės veiklos subjektas neinicijavo ikiteisminio tyrimo pradžios, o leido jai veikti toliau, dėl to buvo pažeistos BPK 2, 3 straipsnių, 176 straipsnio 1 dalies, 215 straipsnio nuostatos, įpareigojančios ikiteisminio tyrimo pareigūnus ir prokurorą per trumpiausią laiką atskleisti nusikalstamas veikas. Telefoniniai pokalbiai vyko 2008 m. spalį, o užfiksuoti tik 2010 m. gegužės 17 d. protokoluose, todėl buvo pažeisti BPK 179 straipsnio 2 dalyje nustatyti tyrimo veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimo reikalavimai, juo labiau kad per daugiau kaip metus laiko nuo pirmosios veikos, už kurios padarymą ji nuteista, pabaigos 2009 m. sausį, jokių papildomų duomenų ikiteisminio tyrimo įstaiga nesurinko. Be to, operatyviniai veiksmai buvo taikomi prieš visą jos šeimą (sutuoktinį, visus tris sūnus), o tai negali būti pripažinta teisėtu procesu BPK 11 straipsnio prasme, pažeidžia Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos garantuotą teisę į privatų ir šeimos gyvenimą.

11Kasatorė pažymi, kad apeliacinės instancijos teismui nutartyje pripažinus, jog tiek vieno, tiek ir didesnio skaičiaus tiekėjų dalyvavimas pirkimo konkurse buvo teisėtas, bet kokie kiti jos veiksmai negali būti vertinami kaip neteisėtas veikimas Viešųjų pirkimų įstatymo bei VSDFV Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 27 bei 87 punktų prasme ir taip sudaryti neteisėtumo požymį, atribojantį BK 225 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą nuo BK 225 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo. Be to, kasatorė mano, kad ji nuteista už tokį netiesioginį veikimą, t. y. už tai, kad sudarė sąlygas IĮ „Algrida“ atstovams pasirinkti kitas viešajame pirkime dalyvaujančias įmones ir susitarti su jų atstovais, kad jie pateiktų komercinius pasiūlymus su didesnėmis perkamų baldų kainomis nei IĮ „Algrida“, kuris neįėjo į jos, kaip VSDFV Rokiškio skyriaus direktorės, pareigas ir kuris galėtų būti vertinamas tik kaip IĮ „Algrida“ atstovų ekscesas, bet ir tai tik tuo atveju, jeigu šioje situacijoje nebūtų galima supaprastinto viešojo pirkimo procedūra (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-161/2012).

12Kasatorė nurodo, kad jos veiksmai kvalifikuoti kaip BK 228 straipsnio 1, 2 dalyse ir 300 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikaltimų sutaptis neteisingai, nes jos veikoje nėra didelės žalos požymio, kuris privalėjo būti nustatinėjamas ir pagal turtinės žalos dydį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-10/2008, 2K-715/2007, 2K-512/2004, 2K-7-228/2008), bet civilinis ieškinys byloje nebuvo pareikštas. Taigi žala nenustatyta.

13Kasatorė teigia, kad už „Sodros“ logotipo pirkimą ji nuteista nepagrįstai, nes jos veikimas nesusijęs su asmeniniu praturtėjimu, jos veiksmai atnešė tik naudos VSDFV Rokiškio skyriui. Teismai pripažino, kad padaryta didelė neturtinė žala, nors mažos vertės pirkimas savaime reiškia, kad nebuvo panaudotos didelės valstybės ar valstybės institucijos lėšos, be to, jos panaudotos tikslingai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010, 2K-608/2010, 2K-426/2010, 2K-559/2011), o kitos veikos taip pat nesiekė tokio pavojingumo, kad būtų kvalifikuojamos kaip nusikaltimas pagal BK 300 straipsnį.

14Kasatorė nurodo, kad BPK 219 straipsnio 3 dalies reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas pagal BPK 254 straipsnio 3 dalies nuostatas turėjo būti grąžintas prokurorui, nes jame nenurodytas veikų padarymo laikas, atskirų veikų padarymo būdas, nenustatytas turtinės žalos dydis ir tai apsunkino gynybą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-387/2011).

15Kasatorė pažymi, kad pirmosios instancijos teismas atmetė jos pareikštą nušalinimą prokurorui, nors jį grindė reikšmingomis aplinkybėmis. Kasatorė mano, kad nepritartina praktikai, kai kaltinimas jai grindžiamas jos ir kaltinimą palaikančio prokuroro pokalbio suvestinėmis, nes tai reiškia, kad prokuroras ne tik organizavo ir kontroliavo ikiteisminį tyrimą, bet atliko veiksmus, kuriuos atlikti galėjo tik pareigūnas, neatskleidžiantis savo tapatybės, griežtai baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka. Asmuo, pokalbiu su kuriuo grindžiamas kaltinimas, galėjo būti apklaustas kaip liudytojas, o valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras, kol jis nėra nušalintas, negali būti apklaustas kaip liudytojas baudžiamojoje byloje, todėl kasatorė negalėjo tinkamai gintis. Be jokio pagrindo atmestas nušalinimas ir bylą pirmosios instancijos teisme nagrinėjusiai teisėjai, o bylos perdavimas ne Rokiškio rajono apylinkės teismui, kuriam kaip pirmosios instancijos teismui tokia byla turėjo būti teisminga, taip pat kelia didžiulių abejonių. Dėl šių aplinkybių suvaržytos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje garantuojamos ir BPK 44 straipsnio 5, 6 dalyse įtvirtintos jos teisės proceso metu (Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendime byloje Daktaras prieš Lietuvą), kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-422/2010).

16Kasatorė teigia, kad vien tai, jog pirmosios instancijos teisme po kelių teisiamojo posėdžio pertraukų ji prisipažino dėl padarytų veikų, nesudarė pagrindo taikyti BPK 273 straipsnio 1 dalies nuostatų dėl sutrumpinto įrodymų tyrimo, nes veikų padarymo aplinkybės, aprašytos nesilaikant BPK 219 straipsnio 3 punkto reikalavimų. Nebuvo tinkamai nustatyta tariamai kaip kyšio perduotų baldų vertė (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-218/2009).

17Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Gintas Ivanauskas atsiliepimu į kasacinį skundą prašo nuteistosios N. A. V. kasacinį skundą atmesti.

18Prokuroras nurodo, kad teismai bylos aplinkybes išnagrinėjo išsamiai ir nešališkai, visus įrodymus ir bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes įvertino vadovaudamiesi įstatymu ir nepažeisdami BPK reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismas motyvuotai atmetė nuteistosios argumentus dėl to, kad jos padarytiems teisės pažeidimams netaikytina baudžiamoji atsakomybė, dėl per ilgai trukusių operatyvinių veiksmų ir per ilgo laiko tarpo nuo veikos padarymo iki ikiteisminio tyrimo pradžios, kuriuos ji vėl nurodo kasaciniame skunde. Prokuroras pažymi, kad teismai nurodė, kuo pasireiškė kasatorės ginčijamas didelės žalos požymis, o teismų išvadas dėl šio požymio, jo manymu, patvirtina tai, kad nuteistoji, siekdama turtinės naudos ir piktnaudžiaudama tarnyba, padarė kitą nusikaltimą – klastojo dokumentus, organizavo dokumentų klastojimą ir juos realizavo. Prokuroras pažymi, kad kaltinamasis aktas surašytas pagal BPK 219 straipsnio reikalavimus, kad nuteistoji pirmosios instancijos teisme visiškai pripažinusi savo kaltę sutiko su sutrumpintu įrodymų tyrimu, kad proceso metu nenustatyta prokuroro ir teismo nušalinimo pagrindų. Apibendrindamas prokuroras nurodo, kad kasatorės nesutikimas su teismų atliktu įrodymų vertinimu ir pateiktomis išvadomis, nesant esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, nėra pagrindas naikinti ar keisti teismų sprendimus.

19Nuteistosios N. A. V. kasacinis skundas atmestinas.

20Dėl veikų kvalifikavimo

21Už kyšininkavimą, numatytą BK 225 straipsnyje (2007 m. birželio 28 d. įstatymo redakcija), baudžiamas valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai priėmęs, pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį, reikalavęs ar provokavęs jį duoti už jo veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. BK 225 straipsnio 2 dalis taikoma tada, kai kyšis priimamas, pažadama ar susitariama jį priimti, reikalaujama ar provokuojama jį duoti už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. Neteisėtas veikimas suprantamas kaip veiksmai, kurių valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo neturi teisės atlikti vykdydamas įgaliojimus (pvz., savo tarnybinės kompetencijos viršijimas, sprendimo priėmimas nesilaikant teisės aktų nustatytų reikalavimų, nusikalstamos veikos ar kitos rūšies viešosios teisės pažeidimo padarymas ir t. t.) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-207/2013)

22Kasatorė teigia, kad jos veikos turi būti kvalifikuojamos pagal BK 225 straipsnio 1 dalį nenustačius jos veiksmuose BK 225 straipsnio 2 dalyje numatyto neteisėto veikimo požymio, nes tiek vieno, tiek ir didesnio skaičiaus tiekėjų dalyvavimas pirkimo konkurse buvo teisėtas, todėl Viešųjų pirkimų įstatymo bei VSDFV Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 27 bei 87 punktų prasme, organizuodama baldų viešuosius pirkimus, ji veikė teisėtai.

23Iš byloje nustatytų aplinkybių ir teismų sprendimų turinio matyti, kad kasatorė nuteista už tai, jog vykdydama vadovaujamo VSDFV Rokiškio skyriaus organizuotus viešuosius pirkimus dalyvaujant keliems tiekėjams, neužtikrino vienodų dalyvavimo sąlygų, o iš anksto laimėtoju išsirinko IĮ ,,Algrida“, kurios atstovams patarė susitarti, kad kitos bendrovės konkurse dalyvautų tik formaliai, t. y. komerciniuose pasiūlymuose nurodytų žinomai didesnes už IĮ ,,Algrida“ perkamų baldų kainas, ir šios bendrovės tai padarė. Tokius kasatorės veiksmus teismai teisingai pripažino neteisėtais, nes, nesilaikant esminių Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų, šie veiksmai buvo tik viešųjų pirkimų imitacija. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad būtent kasatorės veiksmų neteisėtumas sudarė galimybę jai siekti savanaudiškų tikslų – gauti kyšių iš IĮ ,,Algrida“ už pažadėtą viešųjų pirkimų laimėjimą. Jeigu kasatorė būtų viešuosius pirkimus organizavusi laikydamasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, gauti kyšio už nežinomą ir todėl negarantuotą viešųjų pirkimų rezultatą nebūtų galėjusi.

24Iš teismų sprendimų turinio matyti, kad N. A. V. perduotų kaip kyšis baldų vertė nustatyta remiantis liudytojo R. V. parodymais, o kasatorės teiginiai, kad kyšio dalyko – baldų vertė nustatyta netinkamai, neargumentuoti.

25Pagal BK 228 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo redakcija) baudžiamas valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė. Jeigu BK 228 straipsnio 1 dalyje numatyta veika padaryta siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, nesant kyšininkavimo požymių, ji kvalifikuojama pagal BK 228 straipsnio 2 dalį. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi teismų praktikoje aiškinamas kaip valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-194/2013, 2K-283/2013, 2K-316/2013).

26Byloje nustatyta, kad kasatorė N. A. V. bendrininkų grupe su tiesiogiai jai pavaldžiu VSDFV Rokiškio skyriaus Ūkio skyriaus vedėju ir supaprastintų viešųjų pirkimų organizatoriumi V. K. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir suklastojo bei panaudojo tikrą dokumentą fiktyviai organizuodami VSDFV Rokiškio skyriuje supaprastintą „Sodros“ logotipo iškabos viešąjį pirkimą, dėl to Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir valstybė patyrė didelės neturtinės žalos – buvo paminti viešųjų pirkimų principai, apribota kitų ūkio subjektų teisė sąžiningai konkuruoti, dalyvaujant viešajame pirkime, sumenkintas valstybės, VSDFV Rokiškio skyriaus ir visos VSDFV prestižas, diskredituotas valstybės tarnautojo vardas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo ir nebaudžiamumo sistemą, nebuvo išnaudotos galimybės perkamas paslaugas įsigyti pigiau.

27Taip pat byloje nustatyta, kad kasatorė bendrininkų grupe su tiesiogiai jai pavaldžiu VSDFV Rokiškio skyriaus vairuotoju G. K. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdama asmeninės turtinės naudos – pateisinti VSDFV tarnybinėms išvykoms skirto kuro išnaudojimą važinėjant asmeniniais tikslais, ir organizavo VSDFV Rokiškio skyriaus lengvųjų automobilių keturių kelionės lapų suklastojimą bei panaudojimą, dėl to Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir valstybė patyrė didelės neturtinės žalos – buvo paminti valstybės tarnybos principai, sumenkintas valstybės, VSDFV Rokiškio skyriaus ir visos VSDFV prestižas, diskredituotas valstybės tarnautojo vardas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo ir nebaudžiamumo sistemą, nebuvo išnaudotos galimybės sutaupyti VSDFV tarnybiniams tikslams skirtą kurą. Teismai padarė motyvuotas ir teisingas išvadas apie tai, kad veika (kuria sukelti BK 228 straipsnio 1 dalyje nurodyti padariniai) užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Kasatorės argumentai, kad jos padarytos veikos nėra tokio pavojingumo, jog už jas turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, neturi teisinio pagrindo.

28Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes baudžiamasis įstatymas pritaikytas tinkamai – nuteistosios veikos pagal BK 225 straipsnio 2 dalį (dviejų 3100 Lt vertės spintų kyšio paėmimas), 225 straipsnio 2 dalį (2000 Lt vertės spintos ir komodos kyšio paėmimas), 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį (piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi organizuojant fiktyvų „Sodros“ logotipo iškabos viešąjį pirkimą, tikro dokumento suklastojimas ir panaudojimas), 228 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio 1 dalį (piktnaudžiavimas tarnyba siekiant turtinės naudos – pateisinti asmeniniams tikslais važinėjant VSDFV tarnybinėms išvykoms skirto kuro išnaudojimą, keturių tikrų dokumentų – VSDFV Rokiškio skyriaus lengvųjų automobilių kelionės lapų klastojimas ir klastojimo organizavimas, taip pat panaudojimas nurodžius juos pateikti Finansų ir apskaitos skyriui apmokėjimui vykdyti) – kvalifikuotos teisingai.

29Dėl kitų kasacinio skundo argumentų

30Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo nuosprendžio pagrįstumą ir teisėtumą, nutartyje motyvuotai atmetė kasaciniame skunde nuteistosios kartojamus teiginius dėl operatyvinių veiksmų trukmės ir jų metu surinktų įrodymų pakankamumo, ikiteisminio tyrimo pradžios, tyrimo veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimo, bylos teismingumo. Kasatorės reiškiamas nesutikimas su teismų padarytomis išvadomis, nenustačius BPK pažeidimų, nėra pagrindas keisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ar apeliacinę nutartį.

31Kasatorės skundo argumentai dėl kaltinamojo akto ir pareikštų nušalinimų nebuvo nagrinėti apeliacinės instancijos teisme, todėl, vadovaujantis BPK 367 straipsnio 3 dalimi, nenagrinėjami.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

33Atmesti nuteistosios N. A. V. kasacinį skundą.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Skundžiama ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Teisėjų kolegija... 4. N. A. V. nuteista už tai, kad, būdama valstybės tarnautoja – Valstybinio... 5. organizuojant keturių biuro baldų komplektų viešąjį pirkimą, tiesiogiai... 6. organizuojant sekretorės kabineto ir Draudos poskyrio kabineto baldų... 7. 2008 m. gruodžio 31 d., darbo metu, VSDFV Rokiškio skyriaus administracinėse... 8. 2009 m. balandžio 13 d.–2010 m. kovo 20 d. VSDFV Rokiškio skyriuje,... 9. Kasaciniame skunde nuteistoji prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės... 10. Kasatorė skunde nurodo, kad teismai netinkamai taikė baudžiamosios teisės... 11. Kasatorė pažymi, kad apeliacinės instancijos teismui nutartyje pripažinus,... 12. Kasatorė nurodo, kad jos veiksmai kvalifikuoti kaip BK 228 straipsnio 1, 2... 13. Kasatorė teigia, kad už „Sodros“ logotipo pirkimą ji nuteista... 14. Kasatorė nurodo, kad BPK 219 straipsnio 3 dalies reikalavimų neatitinkantis... 15. Kasatorė pažymi, kad pirmosios instancijos teismas atmetė jos pareikštą... 16. Kasatorė teigia, kad vien tai, jog pirmosios instancijos teisme po kelių... 17. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir... 18. Prokuroras nurodo, kad teismai bylos aplinkybes išnagrinėjo išsamiai ir... 19. Nuteistosios N. A. V. kasacinis skundas atmestinas.... 20. Dėl veikų kvalifikavimo ... 21. Už kyšininkavimą, numatytą BK 225 straipsnyje (2007 m. birželio 28 d.... 22. Kasatorė teigia, kad jos veikos turi būti kvalifikuojamos pagal BK 225... 23. Iš byloje nustatytų aplinkybių ir teismų sprendimų turinio matyti, kad... 24. Iš teismų sprendimų turinio matyti, kad N. A. V. perduotų kaip kyšis... 25. Pagal BK 228 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo redakcija)... 26. Byloje nustatyta, kad kasatorė N. A. V. bendrininkų grupe su tiesiogiai jai... 27. Taip pat byloje nustatyta, kad kasatorė bendrininkų grupe su tiesiogiai jai... 28. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes... 29. Dėl kitų kasacinio skundo argumentų... 30. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo... 31. Kasatorės skundo argumentai dėl kaltinamojo akto ir pareikštų nušalinimų... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 33. Atmesti nuteistosios N. A. V. kasacinį skundą....