Byla 1A-7-594/2020
Dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų (toliau – Kauno apylinkės teismas) 2018 m. spalio 30 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albino Antanaičio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Giedriaus Endriukaičio, Nerijaus Meilučio,

2sekretoriaujant Rimantei Litvinavičiūtei, Indrei Vitkutei,

3dalyvaujant prokurorui Mariui Venckūnui,

4išteisintajam A. R.,

5išteisintojo gynėjams advokatams R. G., D. K.,

6išteisintajam V. G.,

7išteisintojo gynėjams advokatams M. V., S. T.,

8išteisintajam R. R.,

9išteisintojo gynėjams advokatams V. P., A. R. M.,

10išteisintajai D. P.,

11išteisintosios gynėjams advokatams J. J., A. B.,

12išteisintajam A. R.,

13išteisintojo gynėjams advokatams M. Š., E. J. G.,

14išteisintajam V. M.,

15išteisintojo gynėjams advokatams R. M., E. G.,

16viešame teismo posėdyje, apeliacine žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Mariaus Venskūno apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų (toliau – Kauno apylinkės teismas) 2018 m. spalio 30 d. nuosprendžio, kuriuo:

17A. R., kaltintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį, išteisintas, jam nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Jam taikytą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuspręsta nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

18V. G. (toliau – V. G.), kaltintas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „( - )“), 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „( - )“), 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „( - )“), 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „( - )“), 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „( - )“), išteisintas, jam nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Jam taikytą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuspręsta nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

19R. R. (toliau – R. R.), kaltintas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 220 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, išteisintas, jam nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Jam taikytą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuspręsta nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

20D. P. (toliau – D. P.), kaltinta pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 220 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, išteisinta, jai nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Jai taikytą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuspręsta nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti;

21A. R., kaltintas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 220 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, išteisintas, jam nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Jam taikytą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuspręsta nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

22V. M. (toliau – V. M.), kaltintas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 220 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, išteisintas, jam nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Jam taikytą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuspręsta nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

23Tuo pačiu nuosprendžiu laikiną nuosavybės teisės apribojimą į A. R. turtą – žemės sklypą, nuosprendžiui įsiteisėjus, nuspręsta panaikinti.

24Teisėjų kolegija

Nustatė

251.

26A. R. buvo kaltinamas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį tuo, kad savo ir kitų naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 10 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi, laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. birželio 17 d. bendrai veikdamas kartu su šios įmonės darbuotoju V. G., tvarkiusiu neoficialios prekybos apskaitą, turėdamas tikslą apgaule sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai ( - ) piliečio A. Z., transportavimo paslaugų neteiks, nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei arba kitoms buhalterijos darbuotojoms žinomai jam suklastotos 2006 m. rugpjūčio 28 d. sutarties su firma „( - )“, patvirtintos jo paties parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Vyr. buhalterei arba kitoms buhalterijos darbuotojoms įvykdžius A. R. nurodymus ir išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso 2008 m. už 7032580,99 litų (2036776,25 eurų), t. y. išrašius PVM sąskaitas – faktūras, kuriose įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ tarptautinių pervežimų paslaugas, iš viso už 18699250,61 litų (5415677,30 eurų) sumą, šias PVM sąskaitas – faktūras buhalterijos darbuotojoms arba A. S., arba D. A., arba G. G., arba G. K., arba J. V., arba L. P., arba V. L. patvirtinus savo parašu, A. R. minėtų suklastotų dokumentų, sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų, pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – tarptautinių pervežimų paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 18699250,61 litų (5415677,30 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 25148570,67 litų, t. y. už 6449320,06 litų daugiau, negu nurodyta dokumentuose. Po ko, elektroniniu būdu pateikus ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai UAB „( - )“ metines pelno mokesčio deklaracijas: 2007 m. rugsėjo 28 d. pateikus deklaraciją už 2006 metus; 2008 m. rugsėjo 29 d. pateikus deklaraciją už 2007 metus; 2009 m. birželio 17 d. pateikus deklaraciją už 2008 metus, t. y. deklaracijas, kuriose įrašyti žinomai jam melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus atitinkamai 6449320 litų suma, tuo būdu A. R., įformindamas apskaitoje aukščiau išvardintus suklastotus dokumentus, neapskaitydamas dalies už suteiktas paslaugas gautų pajamų, pateikus neteisingus duomenis ( - ) AVMI, kartu su bendrininku V. G. apgaule UAB „( - )“ naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės, iš viso 735137 litų pelno mokesčio, padarant valstybės biudžetui to paties dydžio turtinę žalą.

272.

28A. R. taip pat buvo kaltinamas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį tuo, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 10 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, bendrai veikdamas kartu su UAB „( - )“ darbuotoju V. G., tvarkiusiu neoficialią prekybos apskaitą, pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), neva atstovaujamai( - ) piliečio A. Z., transportavimo paslaugų neteiks ir transporto priemonių neparduos, nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei arba kitoms buhalterijos darbuotojoms žinomai jam suklastotos 2006 m. rugpjūčio 28 d. sutarties su firma „( - )“, patvirtintos jo paties parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą, parduodamas transporto priemones bei kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Vyr. buhalterei arba kitoms buhalterijos darbuotojoms įvykdžius A. R. nurodymus ir išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), t. y. išrašius PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ tarptautinių pervežimų paslaugas, iš viso už 19111014,27 litų (5534932,30 eurų) sumą, taip pat išrašius sąskaitas faktūras ( - ), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ pardavė transporto priemones firmai „( - )“ iš viso už 119121,60 litą (34500 eurų), minėtas, aukščiau išvardintas PVM sąskaitas – faktūras darbuotojoms arba A. S., arba D. A., arba G. G., arba G. K., arba J. V., arba L. P., arba V. L. patvirtinus savo parašu, A. R. minėtos suklastotos sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – tarptautinių pervežimų paslaugas bei transporto priemonių pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 19230135,87 litus (5569432,30 eurus), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos bei transporto priemonės buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 6717961,71 litą, t. y. už 6661594,75 litus daugiau, negu nurodyta dokumentuose. Šiais savo veiksmais A. R., įformindamas apskaitoje aukščiau išvardintus suklastotus dokumentus, neapskaitydamas dalies už suteiktas paslaugas bei parduotas prekes gautų pajamų, kurias be apskaitos naudojo įmonės reikmėms, padedant bendrininkui V. G., apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl šių Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 10 d.

293.

30V. G. buvo kaltinamas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad apgaule kitų naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gegužės 20 d., turėdamas tikslą apgaule sumažinti mokėtiną UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ pelno mokestį, tvarkė neoficialią šių bendrovių prekybos apskaitą, teikė įmonėms žinomai neteisingus duomenis apie teikiamas paslaugas bei parduodamas prekes, fiktyvioms operacijoms nuslėpti panaudojo užsienio firmos „( - )“, registracija Nr. ( - ), neva atstovaujamos ( - ) piliečio A. Z., vardą, dokumentus, antspaudą bei elektronines mokėjimo priemones – PIN kodą bei slaptažodžius, kuriais pats disponavo, t. y. laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. birželio 17 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), darbuotoju, bendrai veikdamas kartu su A. R., laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 10 d. buvusiu šios bendrovės direktoriumi, tvarkydamas neoficialios prekybos apskaitą, turėdamas tikslą apgaule UAB „( - )“ naudai sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, neva ( - ) piliečio A. Z. atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais pats ir disponavo, transportavimo paslaugų neteiks, A. R. organizavus žinomai jam suklastotos 2006 m. rugpjūčio 28 d. sutarties su firma „( - )“ išrašymą, pastarajam ją pasirašius bei patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas A. R. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei arba kitoms buhalterijos darbuotojoms duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Buhalterijos darbuotojoms minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras ( - ), t. y. išrašius PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ tarptautinių pervežimų paslaugas, iš viso už 18699250,61 litų (5415677,30 eurus) sumą, šias PVM sąskaitas – faktūras buhalterijos darbuotojoms arba A. S., arba D. A., arba G. G., arba G. K., arba J. V., arba L. P., arba V. L. patvirtinus savo parašu, A. R. minėtų suklastotų dokumentų, sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų, pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – tarptautinių pervežimų paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 18699250,61 litų (5415677,30 eurus), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 25148570,67 litų, t. y. už 6449320,06 litų daugiau, negu nurodyta oficialiuose apskaitos dokumentuose, po ko elektroniniu būdu pateikus ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai UAB „( - )“ metines pelno mokesčio deklaracijas: 2007 m. rugsėjo 28 d. pateikus deklaraciją už 2006 metus; 2008 m. rugsėjo 29 d. pateikus deklaraciją už 2007 metus; 2009 m. birželio 17 d. pateikus deklaraciją už 2008 metus, t. y. deklaracijas, kuriose įrašyti žinomai jam melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus atitinkamai iš viso 6449320,06 litų suma, tuo būdu V. G. kartu su bendrininku A. R. apgaule UAB „( - )“ naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – iš viso 735137,00 litus pelno mokesčio, padarant valstybės biudžetui to paties dydžio turtinę žalą.

311.1.

32Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. G., laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 30 d., veikdamas kartu su UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi R. R., tvarkydamas neoficialios prekybos apskaitą, turėdamas tikslą apgaule UAB „( - )“ naudai sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad ši įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, neva( - ) piliečio A. Z. atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu ir slaptažodžiais pats ir disponavo, transporto paslaugų tarptautiniais maršrutais neteiks, R. R. organizavus žinomai jam suklastotos 2006 m. rugpjūčio 28 d. krovinių vežimo sutarties Nr. ( - ) išrašymą, pastarajam ją pasirašius bei patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas R. R. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei R. G. bei buhalterei R. Š. duomenis apie: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Buhalterijos darbuotojoms minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius ir pasirašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso 2007 metais už 3177539,33 litus (920279 eurus), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 4308141,43 litą, R. R. šių suklastotų dokumentų, sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų, pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 4308141,43 litą (1247724 eurus), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 6390421,61 litą (1831156,10 eurus), t. y. už 2082280,18 litą daugiau, negu nurodyta dokumentuose, po ko, 2007 m. rugsėjo 28 d. elektroniniu būdu pateikus ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) UAB „( - )“ metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2006 metus, o 2008 m. rugsėjo 29 d. pateikus metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2007 metus, t. y. pateikus suklastotas deklaracijas, kuriose buvo įrašyti žinomai V. G. melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus atitinkamai 725872,00 litų (už 2006 m.) ir 1356408,00 litų (už 2007 m.) sumomis, V. G. tuo būdu kartu su bendrininku R. R. apgaule UAB „( - )“ naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – iš viso 312342,00 litų pelno mokesčio, padarant valstybės biudžetui to paties dydžio didelę turtinę žalą;

331.2.

34Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G., laikotarpiu nuo 2009 m. birželio 18 d. dirbdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), vadybininku, laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. veikdamas kartu su šios įmonės direktore D. P., tvarkydamas neoficialios prekybos apskaitą, turėdamas tikslą apgaule UAB „( - )“ naudai sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad ši įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, neva ( - ) piliečio A. Z. atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu ir slaptažodžiais pats ir disponavo, transporto paslaugų tarptautiniais maršrutais neteiks, D. P. organizavus žinomai jam suklastotos 2009 m. balandžio 1 d. krovinių vežimo sutarties su firma „( - )“ išrašymą, pastarajai ją pasirašius ir patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas D. P. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei L. P., o nuo 2009 m. balandžio 28 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. – vyr. buhalterei V. V. duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Buhalterijos darbuotojoms minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso 2009 metais už 655410,52 litų (189819,96 eurų), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 655410,52 litų, šias sąskaitas laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. balandžio 27 d. pasirašius L. P., o likusias – V. V., D. P. šių suklastotų dokumentų, sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų, pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 655410,52 litų (189819,96 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 968223,82 litus (280417 eurų), t. y. už 312813,3 litų daugiau, negu nurodyta dokumentuose, po ko 2010 m. rugsėjo 30 d. elektroniniu būdu pateikus ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) suklastotą UAB „( - )“ metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2009 metus, kurioje buvo įrašyti žinomai jam melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus atitinkamai 312813,3 litų suma, V. G. tuo būdu kartu su bendrininke D. P. apgaule UAB „( - )“ naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – iš viso 62562,00 litus pelno mokesčio, padarant valstybės biudžetui to paties dydžio didelę turtinę žalą;

351.3.

36Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G. laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. veikdamas bendrai kartu su UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi A. R., tvarkydamas neoficialios prekybos apskaitą, turėdamas tikslą apgaule UAB „( - )“ naudai sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, ( - ) piliečio A. Z. neva atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu ir slaptažodžiais pats ir disponavo, transportavimo paslaugų neteiks, A. R. organizavus žinomai jam suklastotos 2009 m. kovo 1 d. krovinio vežimo sutarties su firma „( - )“ išrašymą, pastarajam ją pasirašius ir patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas A. R. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei D. A. duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Vyr. buhalterei minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso 2009 metais už 194392,64 litus (56300,00 eurų), A. R. pasirašius 2009 m. balandžio 8 d. dieną išrašytose sąskaitose, o 2009 m. lapkričio 18 d. – 2010 m. rugsėjo 16 d. laikotarpio sąskaitose pasirašius vyr. buhalterei D. A., A. R. minėtos suklastotos sutarties bei suklastotų PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 194392,64 litus (56300 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 433505,95 litus (125552,00 eurus), t. y. už 239113,31 litų daugiau, negu nurodyta dokumentuose, po ko 2010-10-01 elektroniniu būdu pateikus ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) UAB „( - )“ metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2009 metus, kurioje įrašyti žinomai jam melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus atitinkamai 239113,31 litų suma, V. G. tuo būdu kartu su bendrininku A. R. apgaule UAB „( - )“ naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – iš viso 47822,00 litų pelno mokesčio, padarant valstybės biudžetui to paties dydžio didelę turtinę žalą.

371.4.

38Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G., laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki 2011 m. gegužės 19 d. bendrai veikdamas kartu su UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi V. M., tvarkydamas neoficialią įmonės apskaitą, turėdamas tikslą apgaule UAB „( - )“ naudai sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, ( - ) piliečio A. Z. neva atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu ir slaptažodžiais pats ir disponavo, transporto paslaugų, performinimo paslaugų, krovos ir sandėliavimo paslaugų neteiks, V. M. organizavus žinomai jam suklastotos 2006 m. rugsėjo 12 d. prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarties Nr. ( - ) su firma „( - )“ išrašymą, sutartį pasirašius apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiam muitinės sandėlio vadovui G. Z. ir ją patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas V. M. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei R. R. duomenis apie paslaugų apimtis, turinį, paslaugų atlikimo laiką bei kainą. Vyr. buhalterei minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti saugojimo, performinimo, krovos paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso 2006 metais už 879403,99 litus (254693,00 eurus), ( - ) iš viso 2007 metais už 1993438,39 litus (73673,00 USD; 522072,11 eurus), ( - ), iš viso 2008 metais už 649533,82 litus (188118 eurų), ( - ), iš viso 2009 metais už 223430,7 litų (64710,00 eurų), ( - ) iš viso 2010 metais už 340388,54 litus (98583,34 eurus), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai jam melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugas, iš viso už 4086195,44 litų, V. M. šių suklastotų dokumentų, sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų, pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 4086195,44 litų (73673 USD; 189819,96 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 7650321,04 litų (46930,00 USD; 2183448,00 eurų), t. y. už 3564125,60 litų daugiau, negu nurodyta dokumentuose, po ko elektroniniu būdu pateikus ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) UAB „( - )“ metines pelno mokesčio deklaracijas: 2007 m. birželio 26 d. pateikus deklaraciją už 2006 metus, 2008 m. balandžio 23 d. pateikus deklaraciją už 2007 metus, 2009 m. balandžio 14 d. pateikus deklaraciją už 2008 metus, 2010 m. rugpjūčio 2 d. pateikus deklaraciją už 2009 metus, 2011 m. gegužės 19 d. pateikus deklaraciją už 2010 metus, t. y. deklaracijas, kuriose įrašyti žinomai jam melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus iš viso 3564125,60 litų suma, V. G. tuo būdu kartu su bendrininku V. M. apgaule UAB „( - )“ naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – iš viso 576234,00 litus pelno mokesčio, padarant valstybės biudžetui to paties dydžio didelę turtinę žalą.

394.

40Be to, V. G. buvo kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, už tai, kad padėjo apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 10 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), darbuotoju ir tvarkydamas neoficialią įmonės prekybos apskaitą, bendrai veikdamas kartu su šios įmonės direktoriumi A. R., pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, neva ( - ) piliečio A. Z. atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais pats ir disponavo, transportavimo paslaugų neteiks, A. R. pažeidus 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“, ir organizavus žinomai jam suklastotos 2006 m. rugpjūčio 28 d. sutarties su firma „( - )“ išrašymą, pasirašymą ir realizavimą, t. y. A. R. ją pasirašius bei patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, V. G., vykdydamas A. R. nurodymus, PVM sąskaitų – faktūrų sąskaitų išrašymui pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei arba kitoms buhalterijos darbuotojoms duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Buhalterijos darbuotojoms minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), t. y. išrašius PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ tarptautinių pervežimų paslaugas, iš viso už 19111014,27 litų (5534932,30 eurų) sumą, taip pat išrašius PVM sąskaitas – faktūras: (duomenys neskelbitni), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ pardavė transporto priemones firmai „( - )“ iš viso už 119121,60 litą (34500 eurus), minėtas, aukščiau išvardintas PVM sąskaitas – faktūras darbuotojoms arba A. S., arba D. A., arba G. G., arba G. K., arba J. V., arba L. P., arba V. L. patvirtinus savo parašu, A. R. minėtos suklastotos sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – tarptautinių pervežimų paslaugas bei transporto priemonių pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 19230135,87 litus (5569432,30 eurus), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos bei transporto priemonės buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 25772609,03 litus, t. y. už 6661594,75 litais daugiau, negu nurodyta dokumentuose, V. G. tuo būdu teikdamas priemones, duomenis, slėpdamas tikrąsias UAB „( - )“ pajamas, padėjo bendrininkui A. R. apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl nurodytų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 10 d.

414.1.

42Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G., laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 11 d. iki 2009 m. birželio 17 d., dirbdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija (duomenys neskelbitni), laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 11 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. bendrai veikdamas kartu su šios įmonės direktoriumi A. P. S., pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, tvarkydamas neoficialią įmonės apskaitą, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, neva( - )piliečio A. Z. atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais pats ir disponavo, transportavimo paslaugų neteiks, vykdydamas direktoriaus A. P. S., kuris pažeidė 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“, nurodymus, pateikė PVM sąskaitų – faktūrų išrašymui apie nusikaltimą nieko nežinančioms buhalterijos darbuotojoms A. S. arba D. A. duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Minėtoms buhalterijos darbuotojoms įvykdžius A. P. S. nurodymus ir pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius bei pasirašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso už 64567,36 litus, t. y. išrašius PVM sąskaitas – faktūras, kuriose įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ tarptautinių pervežimų paslaugas, A. P. S. minėtų suklastotų PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – tarptautinių pervežimų paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 64567,36 litus (18700,00 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 120934,32 litus, t. y. už 56366,96 litais daugiau, negu nurodyta dokumentuose, V. G. tuo būdu teikdamas priemones, duomenis, slėpdamas tikrąsias įmonės pajamas, padėjo UAB „( - )“ direktoriui A. P. S. apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl nurodytų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 11 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

435.

44Be to, V. G. buvo kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, už tai, kad padėjo apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. bendrai veikdamas kartu su UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi R. R., pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, tvarkydamas neoficialią prekybos apskaitą, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, neva( - ) piliečio A. Z. atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais pats ir disponavo, transportavimo paslaugų neteiks, R. R. pažeidus 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“ ir organizavus žinomai jam suklastotų sutarčių: 2006 m. rugpjūčio 28 d. krovinių vežimo sutarties Nr. ( - ) ir 2007 m. kovo 1 d. pardavimo-pirkimo sutarties, sudarytų su firma „( - )“ išrašymą, pasirašymą ir realizavimą, t. y. R. R. jas pasirašius bei patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, V. G., vykdydamas R. R. nurodymus, PVM sąskaitų – faktūrų sąskaitų išrašymui pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei R. G. bei buhalterei R. Š. duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Buhalterijos darbuotojoms minėtų suklastotų sutarčių, kuriose įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ) iš viso 2009 metais už 305572,80 litus (88500,00 eurų), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 7410806,79 litus (2146318 eurus), taip pat išrašius 2007 m. kovo 1 d. PVM sąskaitą - faktūrą ( - ), už 13120,64 litų (3800,00 eurų) bei 2007 m. kovo 1 d. perdavimo – priėmimo aktą, t. y. dokumentus, kuriuose nurodyti žinomai jam melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ pardavė transporto priemonę „Renault AE 385“, identifikavimo Nr. ( - ), užsienio firmai „( - )“, dalį minėtų PVM sąskaitų - faktūrų savo parašais patvirtinus arba R. G. arba R. Š., R. R. pasirašius minėtame akte, po ko R. R. minėtų suklastotų sutarčių bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų bei transporto priemonės pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 7423927,43 litus, nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos bei automobilis buvo be apskaitos ir dokumentų parduoti įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 10598825,46 litus, t. y. už 3188018,67 litų daugiau, negu nurodyta dokumentuose, V. G. tuo būdu teikdamas priemones, duomenis, slėpdamas tikrąsias UAB „( - )“ pajamas, padėjo R. R. apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl nurodytų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

456.

46Be to, V. G. buvo kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, už tai, kad padėjo apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: nuo 2009 m. birželio 18 d. dirbdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), vadybininku, laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d., veikdamas kartu su šios įmonės direktore D. P. pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą, tvarkydamas neoficialią prekybos apskaitą, tyčia, žinodamas, kad ši įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, neva ( - ) piliečio A. Z. atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu ir slaptažodžiais pats ir disponavo, transporto paslaugų tarptautiniais maršrutais neteiks, D. P. pažeidus 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“ ir organizavus žinomai jam suklastotos 2009 m. balandžio 1 d. krovinių vežimo sutarties su firma „( - )“ išrašymą ir realizavimą, pastarajai ją pasirašius ir patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas D. P. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei L. P., o nuo 2009 m. balandžio 28 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. - vyr. buhalterei V. V. duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Buhalterijos darbuotojoms minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso 2009 metais už 655410,52 litų (189819,96 eurų), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 655410,52 litų, šias sąskaitas laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. balandžio 27 d. pasirašius L. P., o likusias – V. V., D. P. šių suklastotų dokumentų – sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 655410,52 litų (189819,96 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 968223,82 litus (280417 eurų), t. y. už 312813,3 litų daugiau, negu nurodyta dokumentuose, V. G. tuo būdu teikdamas priemones, duomenis, slėpdamas tikrąsias UAB „( - )“ pajamas, padėjo D. P. apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl nurodytų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d.

477.

48Be to, V. G. buvo kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, už tai, kad padėjo apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. bendrai veikdamas kartu su UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi A. R., pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, tvarkydamas neoficialią įmonės apskaitą, tyčia, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai,( - ) piliečio A. Z. neva atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu ir slaptažodžiais pats ir disponavo, transportavimo paslaugų neteiks, A. R. pažeidus 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“ ir organizavus žinomai jam suklastotos 2009 m. kovo 1 d. krovinio vežimo sutarties su firma „( - )“ išrašymą bei realizavimą, pastarajam ją pasirašius ir patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas A. R. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei D. A. duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą, vyr. buhalterei minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso 2009 m. už 194392,64 litus (56300 eurų); ( - ), iš viso 2010 m. už 398830,38 litų (115509,26 eurų), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai jam melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 593223,02 litus (171809,26 eurus), A. R. pačiam pasirašius minėtose sąskaitose arba jo nurodymu pasirašius vyr. buhalterei D. A., po ko, A. R. minėtų suklastotų sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 593223,02 litus, nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 1149144,54 litus (332815,26 eurų), t. y. už 555921,51 litu daugiau, negu nurodyta dokumentuose, V. G. tuo būdu teikdamas priemones, duomenis, slėpdamas tikrąsias UAB „( - )“ pajamas, padėjo direktoriui A. R. apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl nurodytų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d.

498.

50Be to, V. G. buvo kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, už tai, kad padėjo apgaulingai tvarkyti buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. bendrai veikdamas kartu su UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi V. M. pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, tvarkydamas neoficialią prekybos apskaitą, tyčia, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, ( - ) piliečio A. Z. neva atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu ir slaptažodžiais pats ir disponavo, transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugų neteiks, V. M. pažeidus 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“ ir organizavus žinomai jam suklastotos 2006 m. rugsėjo 12 d. prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarties Nr. ( - ) su firma „( - )“ išrašymą bei realizavimą, pastarajam ją pasirašius ir patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas V. M. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei R. R. duomenis apie paslaugų apimtis, turinį, paslaugų atlikimo laiką bei kainą, vyr. buhalterei minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso 2006 metais už 879403,99 litus (254693 eurų); ( - ), iš viso 2007 metais už 1993438,39 litus (73673 USD; 522072,11 eurus); ( - ), iš viso 2008 metais už 649533,82 litus (188118 eurų); ( - ), iš viso 2009 metais už 223430,7 litų (64710 eurų); ( - ), iš viso 2010 metais už 340388,54 litus (98583,34 eurus), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugas, iš viso už 4086195,44 litų; taip pat išrašius PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso už 219252,80 litus (63500 eurų), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ pardavė firmai „( - )“ 5 vienetus vilkikų „Renault Premium“, po ko V. M. šios suklastotos sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto, performinimo, krovos, sandėliavimo paslaugų bei vilkikų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 4305448,24 litus, nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos bei transporto priemonės buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 7650321,04 litą (46930,00 USD; 2183448,00 eurus), t. y. už 3564125,60 litais daugiau, negu nurodyta dokumentuose, V. G. tuo būdu teikdamas priemones, duomenis, slėpdamas tikrąsias UAB „( - )“ pajamas, padėjo direktoriui V. M. apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl nurodytų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d.

519.

52R. R. buvo kaltinamas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, už tai, kad kitų naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 30 d. būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi, bendrai veikdamas kartu su V. G., tvarkiusiu neoficialią prekybos apskaitą, turėdamas tikslą apgaule sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai( - )piliečio A. Z., transporto paslaugų tarptautiniais maršrutais neteiks, nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei R. G. bei buhalterei R. Š. žinomai jam suklastotos 2006 m. rugpjūčio 28 d. krovinių vežimo sutarties Nr. ( - ), sudarytos su firma „( - )“, patvirtintos jo paties parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Buhalterėms įvykdžius R. R. nurodymus ir išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso 2006 metais už 1130602,10 litus (327445 eurus); ( - ), iš viso 2007 metais už 3177539,33 litus (920279 eurus), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 4308141,43 litą, R. R. šių suklastotų dokumentų – sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 4308141,43 litą (1247724 eurus), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 6390421,61 litą (1831156,10 eurus), t. y. už 2082280,18 litų daugiau, negu nurodyta dokumentuose. 2007 m. rugsėjo 28 d. elektroniniu būdu pateikus ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) UAB „( - )“ metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2006 metus, o 2008 m. rugsėjo 29 d. pateikus metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2007 metus, t. y. pateikus suklastotas deklaracijas, kuriose buvo įrašyti žinomai R. R. melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus atitinkamai 725872 litų (už 2006 m.) ir 1356408 litų (už 2007 m.) sumomis, R. R. tuo būdu, įformindamas apskaitoje aukščiau išvardintus suklastotus dokumentus, neapskaitydamas dalies už suteiktas paslaugas gautų pajamų, pateikus neteisingus duomenis ( - ) AVMI, kartu su bendrininku V. G. apgaule UAB „( - )“ naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – iš viso 312342 litų pelno mokesčio už 2006 ir 2007 metus, padarant valstybės biudžetui to paties dydžio didelę turtinę žalą.

5310.

54Be to, R. R. buvo kaltinamas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, už tai, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, bendrai veikdamas kartu su V. G., tvarkiusiu neoficialią prekybos apskaitą, pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai ( - ) piliečio A. Z., transportavimo paslaugų neteiks ir transporto priemonių neparduos, nurodė apie nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei R. G. bei buhalterei R. Š. žinomai jam suklastotų sutarčių: 2006 m. rugpjūčio 28 d. krovinių vežimo sutarties Nr. ( - ) ir 2007 m. kovo 1 d. pardavimo-pirkimo sutarties, sudarytų su firma „( - )“, patvirtintų jo paties parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Buhalterėms įvykdžius R. R. nurodymus ir išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: 1) ( - ), iš viso 2006 metais už 1130602,1 litus (327445 eurus); ( - ), iš viso 2007 metais už 3177539,33 litus (920279 eurus); ( - ), iš viso 2008 metais už 2797092,56 litus (810094 eurus); ( - ), iš viso 2009 metais už 305572,80 litus (88500 eurų), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 7410806,79 litus (2146318 eurų), taip pat išrašius 2007 m. kovo 1 d. PVM sąskaitą - faktūrą ( - ), už 13120,64 litų (3800 eurų), bei 2007 m. kovo 1 d. perdavimo – priėmimo aktą, t. y. dokumentus, kuriuose nurodyti žinomai jam melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ pardavė transporto priemonę „Renault AE 385“, identifikavimo Nr. ( - ), užsienio firmai „( - )“, dalį PVM sąskaitų - faktūrų savo parašais patvirtinus arba R. G. arba R. Š., R. R. pasirašė minėtame akte, o V. G. kompiuteriu atspausdino fiktyvų A. Z. parašą. Po ko, R. R. minėtų suklastotų dokumentų, sutarčių bei PVM sąskaitų – faktūrų, pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų bei transporto priemonės pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 7423927,43 litus, nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos bei automobilis buvo be apskaitos ir dokumentų parduoti įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 10598825,46 litus, t. y. už 3188018,67 litų daugiau, negu nurodyta dokumentuose. Šiais savo veiksmais R. R., įformindamas apskaitoje aukščiau išvardintus suklastotus dokumentus, neapskaitydamas dalies už suteiktas paslaugas gautų pajamų, padedant bendrininkui V. G. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl šių Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

5511.

56Be to, R. R. buvo kaltinamas pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, dėl to, kad pateikė neteisingus duomenis apie pajamas ir pelną, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. liepos 27 d. būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi, siekdamas išvengti pelno mokesčio, pažeisdamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 4 straipsnio „Mokesčio bazė“ 1 d., kurioje nurodyta, kad “Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje”, per nieko apie daromą nusikalstamą veiką nežinančią vyr. buhalterę įrašė į Pelno mokesčio deklaracijas žinomai jam melagingus duomenis apie apmokestinamąsias pajamas, pelną bei pelno mokestį, t. y.: 1) pelno mokesčio deklaracijoje už 2006 metus nepagrįstai sumažino 2006 metų apmokestinamąsias pajamas 725872 litų suma, bendrovės deklaruotą 2006 metų apmokestinamojo pelno sumą (1254698 litų) nepagrįstai sumažino 725872 litų suma, nuo kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 108881 lito (725872 x 15 %) pelno mokesčio; 2) pelno mokesčio deklaracijoje už 2007 metus nepagrįstai sumažino 2007 metų apmokestinamąsias pajamas 1356408 litų suma, bendrovės deklaruotą 2007 metų apmokestinamojo pelno sumą (398599 litų) nepagrįstai sumažino 1356408 litų suma, nuo kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo sumokėti į valstybės biudžetą 203461 litą (1356408 x 15 %) pelno mokesčio; 3) pelno mokesčio deklaracijoje už 2008 metus nepagrįstai sumažino 2008 metų apmokestinamąsias pajamas 855341 lito suma, bendrovės deklaruotą 2008 metų nuostolių sumą (1555648 litų) nepagrįstai padidino 855341 lito suma; 4) pelno mokesčio deklaracijoje už 2009 metus nepagrįstai sumažino 2009 metų apmokestinamąsias pajamas 250397 litų suma, bendrovės deklaruotą 2009 metų nuostolių sumą (1555648 litų) nepagrįstai padidino 250397 litų suma. Po ko, aukščiau nurodytas suklastotas pelno mokesčio deklaracijas elektroniniu būdu pateikė valstybės įgaliotai institucijai - ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai: deklaraciją už 2006 metus pateikė 2007 m. rugsėjo 28 d., deklaraciją už 2007 metus – 2008 m. rugsėjo 29 d., deklaraciją už 2008 metus – 2009 m. sausio 29 d., deklaraciją už 2009 metus – 2010 m. liepos 27 d.

5712.

58D. P. buvo kaltinama pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, dėl to, kad apgaule kitų naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės, o būtent: laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. būdama UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktore, bendrai veikdama kartu V. G., nuo 2009 m. birželio 18 d. dirbusiu UAB „( - )“ vadybininku ir tvarkiusiu neoficialios prekybos apskaitą, turėdama tikslą apgaule sumažinti mokėtiną Pelno mokestį, tyčia, žinodama, kad jos vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai ( - ) piliečio A. Z., transporto paslaugų neteiks, laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. balandžio 27 d. nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei L. P., o nuo 2009 m. balandžio 28 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. vyr. buhalterei V. V. žinomai jai suklastotos 2009 m. balandžio 1 d. krovinių vežimo sutarties, sudarytos su firma „( - )“, patvirtintos jos pačios parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Buhalterėms įvykdžius D. P. nurodymus ir išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso 2009 metais už 655410,52 litų (189819,96 eurų), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 655410,52 litų, šias sąskaitas laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. balandžio 27 d. pasirašius L. P., o likusias – V. V., D. P. šių suklastotų dokumentų, sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų, pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 655410,52 litų (189819,96 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 968223,82 litų (280417 eurų), t. y. 312813,3 litų daugiau, negu nurodyta dokumentuose. Po ko, 2010-09-30 elektroniniu būdu pateikus ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) UAB „( - )“ suklastotą metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2009 metus, kurioje buvo įrašyti žinomai D. P. melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus atitinkamai 312813,3 litų suma, D. P. tuo būdu, įformindama apskaitoje aukščiau išvardintus suklastotus dokumentus, neapskaitydama dalies už suteiktas paslaugas gautų pajamų, pateikus neteisingus duomenis ( - ) AVMI, kartu su bendrininku V. G. apgaule UAB „( - )“ naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – iš viso 62562 litų Pelno mokesčio, padarant valstybės biudžetui to paties dydžio didelę turtinę žalą.

5913.

60Be to, D. P. buvo kaltinama pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, dėl to, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. būdama UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktore bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdama atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą, bendrai veikdama kartu su V. G., nuo 2009 m. birželio 18 d. dirbusiu UAB „( - )“ vadybininku ir tvarkiusiu neoficialios prekybos apskaitą, pažeisdama 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“, žinodama, kad jos vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai ( - ) piliečio A. Z., transportavimo paslaugų neteiks ir transporto priemonių neparduos, laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. balandžio 27 d. nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei L. P., o laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 28 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. - vyr. buhalterei V. V. žinomai jai suklastotos 2009 m. balandžio 1 d. krovinių vežimo sutarties, sudarytos su firma „( - )“, patvirtintos jos pačios parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Buhalterėms įvykdžius D. P. nurodymus ir išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso 2009 metais už 655410,52 litų (189819,96 eurų); ( - ), iš viso 2010 metais už 1309515,14 litų (379261,79 eurą), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai jam melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 1964925,66 litus (569081,75 eurą), šias sąskaitas laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. balandžio 27 d. pasirašius L. P., o likusias – V. V., taip pat išrašius 2009 m. gruodžio 18 d. PVM sąskaitą - faktūrą ( - ), už 11048,96 litus (3200 eurų), kurioje nurodyti žinomai jai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ pardavė automobilio puspriekabę „Samro 8629 PH 33“ (pagamintą 2000 metais, V/Nr. ( - )) užsienio firmai „( - )“, šią sąskaitą pasirašius V. V., D. P. minėtų suklastotų dokumentų – sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų bei transporto priemonės pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 1975974,62 litus, nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos bei automobilis buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 3172532,77 litus, t. y. už 1207607,12 litais daugiau, negu nurodyta dokumentuose. Šiais savo veiksmais D. P., įformindama apskaitoje aukščiau išvardintus suklastotus dokumentus, neapskaitydama dalies už suteiktas paslaugas gautų pajamų, kurias be apskaitos naudojo įmonės veikloje, padedant bendrininkui V. G., apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl šių Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d.

6114.

62Be to, D. P. buvo kaltinama pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, dėl to, kad pateikė neteisingus duomenis apie pajamas ir pelną, o būtent: laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. būdama UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktore, siekdama išvengti pelno mokesčio, pažeisdama Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 4 straipsnio „Mokesčio bazė“ 1 d., kurioje nurodyta, kad “Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje”, per nieko apie daromą nusikalstamą veiką nežinančią vyr. buhalterę įrašė į metinę pelno mokesčio deklaraciją žinomai jai melagingus duomenis apie apmokestinamąsias pajamas, pelną bei pelno mokestį, t. y. pelno mokesčio deklaracijoje už 2009 metus nepagrįstai sumažino 2009 metų apmokestinamąsias pajamas bei pelną 312813,3 litų suma, nuo kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 62562 litų (312813 x 20 %) pelno mokesčio; po ko, aukščiau nurodytą suklastotą pelno mokesčio deklaraciją už 2009 metus 2010-09-30 elektroniniu būdu pateikė valstybės įgaliotai institucijai - ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

6315.

64A. R. buvo kaltinamas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, dėl to, kad apgaule kitų naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės, o būtent: laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi, bendrai veikdamas kartu su V. G., tvarkiusiu neoficialios prekybos apskaitą, turėdamas tikslą apgaule sumažinti mokėtiną Pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai ( - ) piliečio A. Z., transportavimo paslaugų neteiks, nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei D. A. žinomai jam suklastotos 2009 m. kovo 1 d. krovinio vežimo sutarties su firma „( - )“, patvirtintos jo paties parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Vyr. buhalterei įvykdžius A. R. nurodymus ir išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso 2009 metais už 194392,64 litus (56300 eurų), A. R. pats pasirašė 2009 m. balandžio 8 d. dieną išrašytose sąskaitose, o 2009 m. lapkričio 18 d. – 2010 m. rugsėjo 16 d. laikotarpio sąskaitose jo nurodymu pasirašė vyr. buhalterė D. A. Po ko, A. R. minėtų suklastotų sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 194392,64 litus (56300 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 433505,95 litus (125552 eurų), t. y. už 239113,31 litų daugiau, negu nurodyta dokumentuose. Po ko, 2010 m. spalio 1 d. elektroniniu būdu pateikus ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) UAB „( - )“ metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2009 metus, kurioje įrašyti žinomai jam melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus atitinkamai 239113,31 litų suma, A. R. tuo būdu, įformindamas apskaitoje aukščiau išvardintus suklastotus dokumentus, neapskaitydamas dalies už suteiktas paslaugas gautų pajamų, pateikus neteisingus duomenis ( - ) AVMI, kartu su bendrininku V. G. apgaule UAB „( - )“ naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – iš viso 47822 litų Pelno mokesčio, padarant valstybės biudžetui to paties dydžio didelę turtinę žalą.

6516.

66Be to, A. R. buvo kaltinamas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, dėl to, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, bendrai veikdamas kartu su V. G., tvarkiusiu neoficialios prekybos apskaitą, pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai( - )piliečio A. Z., transportavimo paslaugų neteiks, nurodė apie nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei D. A. žinomai jam suklastotos 2009 m. kovo 1 d. krovinio vežimo sutarties su firma „( - )“, patvirtintos jo paties parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą ir kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Vyr. buhalterei įvykdžius A. R. nurodymus ir išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras: 1( - ), iš viso 2009 m. už 194392,64 litus (56300 eurų); ( - ), iš viso 2010 m. už 398830,38 litų (115509,26 eurus), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai jam melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 593223,02 litus (171809,26 eurus), A. R. pats pasirašė minėtose sąskaitose arba jo nurodymu pasirašė vyr. buhalterė D. A. Po ko, A. R. minėtų suklastotų sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 593223,02 litus, nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 1149144,54 litus (332815,26 eurų), t. y. už 555921,51 litu daugiau, negu nurodyta dokumentuose. Šiais savo veiksmais A. R., įformindamas apskaitoje aukščiau išvardintus suklastotus dokumentus, neapskaitydamas dalies už suteiktas paslaugas gautų pajamų, kurias be apskaitos naudojo įmonės reikmėms, padedant bendrininkui V. G., apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl šių Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d.

6717.

68Be to, A. R. buvo kaltinamas pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, dėl to, kad pateikė neteisingus duomenis apie pajamas ir pelną, o būtent: laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 1 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi, siekdamas išvengti pelno mokesčio, pažeisdamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 4 straipsnio „Mokesčio bazė“ 1 d., kurioje nurodyta, kad “Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje”, per nieko apie daromą nusikalstamą veiką nežinančią vyr. buhalterę įrašė į Pelno mokesčio deklaraciją už 2009 metus žinomai jam melagingus duomenis apie apmokestinamąsias pajamas bei pelną, sumažindamas 2009 metų apmokestinamąsias pajamas 239113 litų suma, bendrovės deklaruotą 2009 metų apmokestinamąjį pelną nepagrįstai sumažindamas 239113 litų suma, nuo kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 47822 litų (239113 x 20 %) pelno mokesčio. Po ko, aukščiau nurodytą suklastotą pelno mokesčio deklaraciją 2010 m. spalio 1 d. elektroniniu būdu pateikė valstybės įgaliotai institucijai - ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

6918.

70V. M. buvo kaltinamas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, dėl to, kad apgaule kitų naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki 2011 m. gegužės 19 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi, bendrai veikdamas kartu su V. G., tvarkiusiu neoficialios prekybos apskaitą, turėdamas tikslą apgaule sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai ( - ) piliečio A. Z., transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugų neteiks, nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiam muitinės sandėlio vadovui G. Z. sudaryti sutartį su minėta užsienio firma. Pastarajam 2006 m. rugsėjo 12 d. sudarius prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. ( - ) ir ją pasirašius, taip pat uždėjus kompiuteriu atspausdintą fiktyvų A. Z. parašą, šios sutarties pagrindu V. M. pats arba jo nurodymu su daroma nusikalstama veika nesusijusi vyr. buhalterė R. R. pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: paslaugų apimtis, paslaugų atlikimo laiką, turinį, vertę bei kainą išrašė šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso 2006 metais už 879403,99 litus (254693 eurus); ( - ), iš viso 2007 metais už 1993438,39 litus (73673 USD; 522072,11 eurus); ( - ), iš viso 2008 metais už 649533,82 litus (188118 eurų); ( - ), iš viso 2009 metais už 223430,7 litus (64710 eurų); ( - ), iš viso 2010 metais už 340388,54 litus (98583,34 eurus), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugas, iš viso už 4086195,44 litų. Po ko, V. M. šių suklastotų dokumentų – sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 4086195,44 litus (73673 USD; 189819,96 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 7650321,04 litą (46930 USD; 2183448 eurus), t. y. 3564125,60 litais daugiau, negu nurodyta dokumentuose. Po ko, elektroniniu būdu pateikus ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) UAB „( - )“ metines pelno mokesčio deklaracijas: 2007 m. birželio 26 d. pateikus deklaraciją už 2006 metus, 2008 m. balandžio 23 d. pateikus deklaraciją už 2007 metus, 2009 m. balandžio 14 d. pateikus deklaraciją už 2008 metus, 2010 m. rugpjūčio 2 d. pateikus deklaraciją už 2009 metus, 2011 m. gegužės 19 d. pateikus deklaraciją už 2010 metus, t. y. deklaracijas, kuriose įrašyti žinomai V. M. melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus iš viso 3564125,6 litų suma, V. M. tuo būdu, įformindamas apskaitoje aukščiau išvardintus suklastotus dokumentus, neapskaitydamas dalies už suteiktas paslaugas gautų pajamų, pateikus neteisingus duomenis ( - ) AVMI, kartu su bendrininku V. G. apgaule UAB „( - )“ naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – iš viso 576234 litų pelno mokesčio, padarant valstybės biudžetui to paties dydžio didelę turtinę žalą.

7119.

72Be to, V. M. buvo kaltinamas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, dėl to, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, bendrai veikdamas kartu su V. G., tvarkiusiu neoficialios prekybos apskaitą, pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai ( - ) piliečio A. Z., transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugų neteiks, nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiam muitinės sandėlio vadovui G. Z. sudaryti sutartį su minėta užsienio firma. Pastarajam 2006 m. rugsėjo 12 d. sudarius prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. ( - ) ir ją pasirašius, taip pat kompiuteriu atspausdinus fiktyvų neva A. Z. parašą, šios sutarties pagrindu V. M. pats arba jo nurodymu su daroma nusikalstama veika nesusijusi vyr. buhalterė R. R. pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: paslaugų apimtis, paslaugų atlikimo laiką, turinį, vertę bei kainą išrašė šias PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso 2006 metais už 879403,99 litus (254693 eurus); ( - ), iš viso 2007 metais už 1993438,39 litus (73673 USD; 522072,11 eurus); ( - ), iš viso 2008 metais už 649533,82 litus (188118 eurus); ( - ), iš viso 2009 metais už 223430,7 litų (64710 eurų); ( - ), iš viso 2010 metais už 340388,54 litus (98583,34 eurus), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugas, iš viso už 4086195,44 litus; taip pat išrašius PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso už 219252,80 litus (63500 eurų), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ pardavė firmai „( - )“ 5 vienetus vilkikų „Renault Premium“. Po ko, V. M. šių suklastotų dokumentų, sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų, pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto, performinimo, krovos, sandėliavimo paslaugų bei vilkikų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 4305448,24 litus, nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos bei transporto priemonės buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 7650321,04 litą (46930 USD; 2183448 eurus), t. y. 3564125,60 litais daugiau, negu nurodyta dokumentuose. Šiais savo veiksmais V. M., įformindamas apskaitoje aukščiau išvardintus suklastotus dokumentus, neapskaitydamas dalies už suteiktas paslaugas gautų pajamų, padedant bendrininkui V. G., apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl šių Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d.

7320.

74Be to, V. M. buvo kaltinamas pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, dėl to, kad pateikė neteisingus duomenis apie pajamas ir pelną, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki 2011 m. gegužės 19 d. būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi, siekdamas išvengti pelno mokesčio, pažeisdamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 4 straipsnio „Mokesčio bazė“ 1 d., kurioje nurodyta, kad “Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje”, per nieko apie daromą nusikalstamą veiką nežinančią vyr. buhalterę įrašė į Pelno mokesčio deklaracijas žinomai jam melagingus duomenis apie apmokestinamąsias pajamas, pelną bei pelno mokestį, t. y. 1) metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2006 metus nepagrįstai sumažino 2006 metų apmokestinamąsias pajamas 591976 litų suma, apmokestinamojo pelno sumą sumažino 591976 litų suma, nuo kurios nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 88796 litų (591.976 x 15 %) pelno mokesčio; 2) metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2007 metus nepagrįstai sumažino 2007 metų apmokestinamąsias pajamas 1757590 litų suma, deklaruotą 2007 metų apmokestinamojo pelno sumą (390608 litų) sumažino 1757590 litų suma, nuo kurios nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 263638 litų (1.757.590 x 15 %) pelno mokesčio; 3) metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2008 metus nepagrįstai sumažino 2008 metų apmokestinamąsias pajamas 376828 litų suma, deklaruotą 2008 metų apmokestinamojo pelno sumą sumažino 376828 litų suma bei nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 27843 litų (185.621 x 15 %) pelno mokesčio; 4) metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2009 metus nepagrįstai sumažino 2009 metų apmokestinamąsias pajamas 641114 litų suma, deklaruotą 2009 metų apmokestinamojo pelno sumą (141103 litų) sumažino 832321 litų suma, nuo kurios nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 166464 litų (832321 x 20 %) pelno mokesčio; 5) metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2010 metus nepagrįstai sumažino 2010 metų apmokestinamąsias pajamas 196618 litų suma, deklaruotą 2010 metų apmokestinamojo pelno sumą (223351 litų) sumažino 196618 litų suma, nuo kurios nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 29493 litų (196618 x 15 %) pelno mokesčio. Po ko, aukščiau nurodytas suklastotas metines pelno mokesčio deklaracijas elektroniniu būdu pateikė valstybės įgaliotai institucijai – ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, t. y. deklaraciją už 2006 metus pateikė 2007 m. birželio 26 d., deklaraciją už 2007 metus pateikė 2008 m. balandžio 23 d., deklaraciją už 2008 metus pateikė 2009 m. balandžio 14 d., deklaraciją už 2009 metus pateikė 2010 m. rugpjūčio 2 d., deklaraciją už 2010 metus pateikė 2011 m. gegužės 19 d.

7521.

76Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų visumą, skundžiamu nuosprendžiu konstatavęs, kad nėra duomenų, patvirtinančių, jog A. R., V. G., R. R., D. P., A. R., V. M. būtų prisidėję prie jiems inkriminuojamų nusikalstamų veikų darymo, padarė išvadą, jog jie nepadarė jiems inkriminuojamų veikų ir vadovaudamasis BPK 305 straipsnio 5 dalies 1 punktu, priėmė išteisinamąjį nuosprendį.

7722.

78Apeliaciniu skundu Kauno apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras M. Venskūnas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. išteisinamąjį nuosprendį ir priimti naują apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo A. R. (dėl UAB „( - )“) pripažinti kaltu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, BK 222 straipsnio 1 dalį, V. G. pripažinti kaltu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, BK 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio l dalį (dėl padėjimo apgaulingai tvarkyti UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą), BK 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio l dalį (dėl padėjimo apgaulingai tvarkyti UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą), BK 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio l dalį (dėl padėjimo apgaulingai tvarkyti UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą), BK 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio l dalį (dėl padėjimo apgaulingai tvarkyti UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą), BK 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio l dalį (dėl padėjimo apgaulingai tvarkyti UAB „Taiga“ buhalterinę apskaitą), R. R. (dėl UAB „( - )“) pripažinti kaltu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, BK 222 straipsnio l dalį, BK 220 straipsnio l dalį, D. P. pripažinti kalta pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, BK 222 straipsnio l dalį, BK 220 straipsnio l dalį, A. R. (dėl UAB „( - )“) pripažinti kaltu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, BK 222 straipsnio l dalį, BK 220 straipsnio l dalį, V. M. (dėl UAB „( - )“) pripažinti kaltu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, BK 222 straipsnio l dalį, BK 220 straipsnio l dalį bei paskirti jiems apeliaciniame skunde nurodytas bausmes.

791.1.

80Skunde nurodoma, kad apylinkės teismo išteisinamajame nuosprendyje padarytos išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Prokuroro teigimu, apylinkės teismas visiškai neanalizavo byloje surinktų ir teisminio nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų, jų tiesiogiai nevertino, o tik konstatavo, kad įrodymų, pagrindžiančių kaltinamųjų kaltę byloje nėra.

811.2.

82Skunde pabrėžiama, kad apylinkės teismas nepagrįstai rėmėsi liudytojų J. M. ir A. Z. parodymais. Šių asmenų parodymai turėjo būti vertinami kritiškai. Ikiteisminio tyrimo metu nei vienas iš bylos dalyvių nebuvo užsiminęs apie liudytoją J. M., jis neužėmė jokių pareigų įmonėje „( - )“, jo pavardė nebuvo nurodyta nei viename dokumente. Įvertinus tai, kad J. M. nėra oficialiai susijęs su „( - )“, jo parodymai turėjo būti vertinami kaip niekiniai. Be to, šis asmuo parodė, kad įmonė mokėjo mokesčius, nors bylos duomenimis nustatyta, kad „( - )“ buvo ofšorinė kompanija, kuri neturėjo pareigos mokėti jokių mokesčių, kas taip pat kelia abejonių šio liudytojo parodymų patikimumu. A. Z. parodymai taip pat kelia tam tikrų abejonių, nes ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas pagal teisinės pagalbos prašymą ( - ), šis asmuo paneigė bet kokį savo dalyvavimą įmonės „( - )“ veikloje bei ryšius su Lietuvos įmonėmis. Tuo tarpu teisminio nagrinėjimo metu savanoriškai atvyko į teismą ir davė parodymus, kad jis vis dėlto buvo „( - )“ įgaliotas asmuo ir jos veikloje dalyvavo. Tačiau jis negalėjo paaiškinti įmonės sudarytų sandorių sudarymo aplinkybių. Neneigė, kad buvo įtrauktas į šios įmonės veiklą J. M. iniciatyva, buvo atvykęs į Lietuvą, buvo banke „( - )“, kur atidarė įmonės sąskaitą. Negalėjo pasakyti ar ši įmonė mokėjo kokius nors mokesčius, kas nustatydavo paslaugų kainas vykdė mokėjimus, tvarkė buhalterinę apskaitą, prekių ir paslaugų apskaitą, ieškojo klientų, kas buvo įmonės „( - )“ klientai. Vertinant šio liudytojo parodymus visų byloje esančių duomenų kontekste, atsižvelgiant į tai, kad nėra nustatyta, jog A. Z. pasirašė kokius nors dokumentus, matyti, kad jis J. M., V. G. ir A. R. tebuvo įtrauktas į šią neteisėtą veiklą kaip fiktyvus “( - )“ atstovas, tikslu formaliai pagrįsti įforminamus dokumentus bei tikslu sudaryti sąlygas banke „( - )“ atidaryti sąskaitą įmonės „( - )“ vardu.

831.3.

84Skunde nurodoma, kad apylinkės teismas nemotyvavo dėl kokių priežasčių nesirėmė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialisto duotomis išvadomis, nors apklausiamas apylinkės teisme specialistas V. G. savo išvadas patvirtino. Teisme specialistui buvo užduoti klausimai nepriskirtini jo kompetencijai, todėl specialisto paaiškinimai negalėjo būti vertinami kaip nepritarimas surašytai išvadai. Be to, apylinkės teismas nepagrįstai nevertino ir antspaudų bei rašysenos ekspertizių, kurios leidžia daryti išvadą, kad nenustatyta, jog bent viename dokumente, susijusiame su „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“, pasirašė A. Z. Buvo naudojami mažiausiai du skirtingi A. Z. parašo antspaudai, kurių vienas kratų metu buvo rastas ir paimtas UAB „( - )“ patalpose, tačiau šis parašo antspaudas neatitinka realaus A. Z. parašo, nors juo „pasirašyta“ visuose UAB „( - )“ dokumentuose, UAB „( - )“ dokumentuose, 2006 m. rugpjūčio 28 d. krovinių vežimo sutartyje, 2006 m. sausio 2 d. Krovinių vežimo sutartyje, 2004 m. gruodžio 22 d. sutartyje dėl suteiktos paskolos subordinavimo (anglų kalba) ir UAB „( - )“ dokumentuose, 2006 m. rugsėjo 12 d. prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartyje Nr. ( - ), 2006 m. rugsėjo 12 d. priede Nr. ( - ) prie 2006 m. rugsėjo 12 d. sutarties Nr. ( - ) (anglų kalba).

851.4.

86Skunde teigiama, kad visos bendrovės realiai paslaugas suteikė ir gavo pajamų daugiau, nei buvo atvaizduota jų buhalterinėje apskaitoje, ką patvirtina byloje esančios specialisto išvados:

871.1.1.

882011 m. lapkričio 25 d. specialisto išvada Nr. ( - ) (UAB „( - )“ ūkinės veiklos tyrimas) patvirtina, kad pagal sąskaitas, atspausdintas iš UAB „( - )“ kompiuterio serverio ar V. G. kompiuterio, ir kurios buvo pateiktos apmokėti tikriesiems bendrovės „( - )” transporto paslaugu užsakovams, bendrovės “( - )” atliktų transporto paslaugų vertė buvo nurodyta didesnė, nei bendrovė „( - )“ buvo įforminusi įmonės „( - )“ vardu išrašytose sąskaitose. Tačiau šių sąskaitų duomenys į bendrovės „( - )“ buhalterinę apskaitą nebuvo įtraukti ir tokiu būdu bendrovė „( - )“ įformindama transporto paslaugų pardavimą įmonės „( - )“ vardu sumažintomis paslaugų kainomis, tačiau buhalterinėje apskaitoje neįforminus transporto paslaugų pardavimo tikriesiems transporto paslaugų užsakovams (įvairioms užsienio įmonėms) realiomis paslaugų kainomis (kuriomis paslaugų užsakovai - įvairios užsienio įmonės atsiskaitė už atliktas transporto paslaugas per įmonės „( - )“ sąskaitą banke arba grynais pinigais), bendrovė „( - )“ buhalterinėje apskaitoje nepagrįstai sumažino pajamas (6 717 961 Lt) ir tai tapo viena iš bendrovės „( - )“ nemokumo priežasčių ir dėl to 2009 m. spalio 9 d. Kauno apygardos teisme bendrovei buvo iškelta bankroto byla. Šie duomenys patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. įmonės apskaitoje, pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, buvo įformintos realiai neįvykusios ūkinės operacijos (tarptautinių pervežimų paslaugos bei transporto priemonių pardavimas įmonei „( - )“). Sulyginus bendrovės „( - )“ 2006 - 2009 metais įmonei „( - )“ išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytą paslaugų vertę su sąskaitų (tyrimo metu išimtų ir atspausdintų iš bendrovės „( - )“ kompiuterio serverio ar V. G. kompiuterio) išrašytų bei pateiktų apmokėti užsienio įmonėms (tikriesiems transporto paslaugų užsakovams) už UAB “( - )” suteiktas transporto paslaugas duomenimis, buvo nustatyti skirtumai, viso 6717961,71 Lt. Bendrovė „( - )“ ( - ) apskrities VMI pateiktose pelno mokesčio deklaracijose nurodė neteisingus duomenis. UAB „( - )“ apskaitoje buvo sumažintos apmokestinamosios pajamos. Dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

891.1.2.

902011 m. birželio 29 d. specialisto išvada Nr. ( - ) (dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų) patvirtina, kad įmonė „( - )“ tiriamuoju laikotarpiu bendrovei „( - )“ pervedė viso 7 424 414 Lt (2 152 004 eur). Laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. įmonės apskaitoje, pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, buvo įformintos realiai neįvykusios ūkinės operacijos (tarptautinių pervežimų paslaugos bei transporto priemonių pardavimas firmai „( - )“). Tyrimo metu sulyginus bendrovės „( - )“ 2006 - 2009 metais įmonės „( - )“ išrašytose PVM sąskaitose - faktūrose nurodytą paslaugų vertę su sąskaitų (tyrimo metu išimtų ir atspausdintų iš bendrovės „( - )“ kompiuterio serverio ar V. G. kompiuterio) išrašytų bei pateiktų apmokėti užsienio įmonėms (tikriesiems užsakovams) už UAB „( - )“ suteiktas transporto paslaugas duomenimis, buvo nustatyti skirtumai - iš viso 3 188 018 Lt. Tokiu būdu apskaitoje buvo sumažintos apmokestinamosios pajamos. Dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. Bendrovė „( - )“ ( - ) apskrities VMI pateiktose pelno mokesčio deklaracijose nurodė neteisingus duomenis.

911.1.3.

922011 m. kovo 14 d. specialisto išvada Nr. ( - ) (dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų) patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. įmonės apskaitoje, pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, buvo įformintos realiai neįvykusios ūkinės operacijos (tarptautinių pervežimų paslaugos bei transporto priemonių pardavimas firmai „( - )“). Sulyginus bendrovės „( - )“ 2009-2010 metais įmonei „( - )“ išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytą paslaugų vertę su sąskaitų (tyrimo metu išimtų ir atspausdintų iš bendrovės „( - )“ kompiuterio serverio ar V. G. kompiuterio) išrašytų bei pateiktų apmokėti užsienio įmonėms (tikriesiems transporto paslaugų užsakovams) už UAB “( - )” suteiktas transporto paslaugas duomenimis, buvo nustatyti skirtumai - iš viso 1207607,12 Lt, tokiu būdu įmonės apskaitoje buvo sumažintos apmokestinamosios pajamos. Dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. Bendrovė „( - )“ ( - ) apskrities VMI pateiktose pelno mokesčio deklaracijose nurodė neteisingus duomenis, t. y. nepagrįstai sumažino ( - ) apskrities VMI pateiktoje metinėje pelno mokesčio deklaracijoje deklaruotas 2009 metų apmokestinamąsias pajamas 312813 Lt, bendrovės deklaruotą 2009 metų apmokestinamąjį pelną (258747 Lt) nepagrįstai sumažino 312813 Lt, nuo kurio vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 62562 Lt (312813 x 20 %) pelno mokesčio. Todėl bendrovė „( - )“ metinėje pelno mokesčio deklaracijoje, pateiktoje ( - ) apskrities VMI už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. pateikė neteisingus duomenis apie bendrovės apskaičiuotas pajamas, apmokestinamąjį pelną ir pelno mokestį.

931.1.4.

942011 m. balandžio 15 d. specialisto išvada Nr. ( - ) (dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų) patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. įmonės apskaitoje, pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, buvo įformintos realiai neįvykusios ūkinės operacijos (tarptautinių pervežimų paslaugos firmai „( - )“). Sulyginus bendrovės „( - )“ 2009-2010 m. įmonei „( - )“ išrašytose PVM sąskaitose - faktūrose nurodytą paslaugų vertę su sąskaitų (tyrimo metu išimtų ir atspausdintų iš bendrovės „( - )“ kompiuterio serverio ar V. G. kompiuterio) išrašytų bei pateiktų apmokėti užsienio įmonėms (tikriesiems transporto paslaugų užsakovams) už UAB „( - )“ suteiktas transporto paslaugas buvo nustatyti skirtumai - iš viso 555921,51 Lt, tokiu būdu apskaitoje buvo sumažintos apmokestinamosios pajamos. Dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. Bendrovė „( - )“ ( - ) apskrities VMI pateiktose pelno mokesčio deklaracijose nurodė neteisingus duomenis, t. y. bendrovė „( - )“ nepagrįstai sumažino Marijampolės apskrities VMI pateiktoje metinėje pelno mokesčio deklaracijoje deklaruotas 2009 metų apmokestinamąsias pajamas 239113 Lt, bendrovės deklaruotą 2009 metų apmokestinamąjį pelną nepagrįstai sumažino 239113 Lt, nuo kurio vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 47822 Lt (239113 x 20 %) pelno mokesčio. Todėl bendrovė „( - )“ metinėje pelno mokesčio deklaracijoje, pateiktoje ( - ) apskrities VMI už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpį pateikė neteisingus duomenis apie bendrovės apskaičiuotas pajamas, apmokestinamąjį pelną ir pelno mokestį.

951.1.5.

962011 m. rugsėjo 28 d. specialisto išvada Nr. ( - ) (dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų) patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. įmonės apskaitoje, pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, buvo įformintos realiai neįvykusios ūkinės operacijos (tarptautinių pervežimų paslaugos firmai „( - )“). Sulyginus bendrovės „( - )“ 2009-2010 įmonei „( - )“ išrašytose PVM sąskaitose - faktūrose nurodytą paslaugų vertę su sąskaitų (tyrimo metu išimtų ir atspausdintų iš bendrovės „( - )“ kompiuterio serverio ar V. G. kompiuterio) išrašytų bei pateiktų apmokėti užsienio įmonėms (tikriesiems transporto paslaugų užsakovams) už UAB „( - )“ suteiktas muitinės tarpininkavimo, sandėliavimo paslaugas ir kt., buvo nustatyti skirtumai - iš viso 3 564 125 Lt, tokiu būdu šia suma apskaitoje buvo sumažintos apmokestinamosios pajamos. Dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. Bendrovė „( - )“ ( - ) apskrities VMI pateiktose pelno mokesčio deklaracijose nurodė neteisingus duomenis.

971.1.

98Prokuroro teigimu, byloje esantys duomenys patvirtina, kad V. G. turėjo įmonės „( - )“ banko sąskaitos internetinės bankininkystės prisijungimo kodus, kitus sąskaitos valdymui reikalingus įrankius, kontroliavo visų įmonių finansinius srautus, sąskaitas, jų turinį, tvarkė neoficialią įmonių paslaugų apskaitą, kurią kaupė savo kompiuteryje bei „( - )“ patalpose buvusiame serveryje. Visus šiuos paslaugų bei finansinius srautus tiesiogiai ar netiesiogiai derino su V. M. ar A. R. Todėl darytina išvada, kad A. R., V. G., R. R., D. P., V. M., A. R., žinodami, kad jų vadovaujamose įmonėse yra pasirašytos fiktyvios paslaugų sutartys su įmone „( - )“, žinodami, kad ši įmonė yra registruota lengvatinėje mokesčių jurisdikcijoje (( - ) saloje), t. y. žinodami, kad įmonė „( - )“ yra ofšorinė ir neturi jokios prievolės mokėti mokesčius, teikdami paslaugas realiems ( - ) registruotiems paslaugų gavėjams, šių paslaugų teikimą formino per ofšorinę įmonę „( - )“, oficialiuose įmonių apskaitos dokumentuose įformindami mažesnes paslaugų kainas, nei jiems realiai mokėjo paslaugų gavėjai, tokiu būdu slėpė tikrąsias įmonių pajamas, dėl ko vengė mokėti tinkamus Pelno mokesčius, viso valstybei padarydami žalą - 1 734 097 Lt (502 636 eurų). Toks realiai neįvykusių ūkinių operacijų įtraukimas į juridinio asmens veiklą, šių operacijų deklaravimas mokesčių administratoriui, pagal ilgalaikę teismų praktiką atitinka nusikalstamų veikų, numatytų BK 182 straipsnyje, 220 straipsnyje, 222 straipsnyje požymius.

991.2.

100Skunde taip pat nurodoma, kad teismas priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį ir skirdamas kaltinamiesiems bausmes turėtų atsižvelgti į tai, kad kaltinamieji charakterizuojami teigiamai, dirba, praeityje neteisti, jų atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta, kaltinami padarę vieną sunkų (BK 182 straipsnio 2 dalis), vieną apysunkį (BK 222 straipsnio l dalis), vieną nesunkų (BK 220 straipsnio 1 dalis) nusikaltimus, kurių pasekmėje valstybės biudžetui buvo padaryta didelė turtinė žala, tačiau atsižvelgiant į kaltinamųjų iš esmės teigiamas asmenybes, į tai kad nuo padarytų nusikalstamų veikų šiuo metu jau yra praėjęs gana ilgas laiko tarpas, nėra jokių duomenų, kad jie per šį laiką padarė kokias nors naujas nusikalstamas veikas, nėra pagrindo manyti, kad ateityje gali daryti naujas veikas, todėl bausmės tikslai gali būti pasiekti be realios laisvės atėmimo bausmės.

1012.

102Atsiliepimais į prokuroro apeliacinį skundą išteisintojo A. R. gynėjas advokatas M. Š., išteisintasis V. M., išteisintosios D. P. gynėjas advokatas J. J., išteisintojo V. G. gynėjas advokatas R. P. prašė apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. išteisinamąjį nuosprendį palikti galioti.

1032.1.

104Išteisintojo A. R. gynėjas advokatas M. Š. atsiliepime teigia, kad nagrinėjamoje byloje A. R. veikoje nebuvo įrodyti BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymiai, kadangi A. R. neturėjo tiesioginės tyčios išvengti prievolės mokėti pelno mokesčio. UAB „( - )“ pervežimo paslaugas teikė realiai veikiančiai įmonei „( - )“, iš kurios už paslaugas gavo išrašytose tikrose bei nesuklastotose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytas sumas ir visas gautas sumas įtraukė į UAB „( - )“ apskaitą, ko pasėkoje valstybinei mokesčių inspekcijai teikė deklaracijas, kuriose buvo nurodytos realios bei nesumažintos UAB „( - )“ gautos pajamos. Tokia išvada darytina, atsižvelgus į tai, kad byloje buvo nustatyta, jog „( - )“ buvo reali, veiklą vykdanti užsienio įmonė, turėjusi banko sąskaitą Lietuvos Respublikoje, banke ( - ), vertėsi krovinių pervežimu ir kita komercine veikla. A. R. vadovaujama UAB „( - )“ turėjo sudarytą sutartį su „( - )“, kurios pagrindu pagal užsakymus teikė „( - )“ krovinių pervežimo paslaugas. Už suteiktas paslaugas UAB „( - )“ išrašydavo PVM sąskaitas-faktūras „( - )“, kurias pastaroji apmokėdavo. Tai, kad ši įmonė buvo realiai veikianti patvirtino liudytojas A. Z., nurodydamas, kad jis buvo „( - )“ atstovas Lietuvoje, taip pat liudytojas J. M., kuris patvirtino kartu su M. G. įkūrė šią įmonę, o jos veikla buvo tarpininkavimas teikiant transporto paslaugų ekspedijavimo paslaugas. Šis liudytojas patvirtino, kad įmonės veikla buvo plati ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus. Minėtas aplinkybes dėl „( - )“ realiai vykusios veiklos patvirtino ir kiti liudytojai G. G., D. K., L. P., A. A., G. Z., R. G., V. V., J. D., R. Š., M. M., A. P., R. M., A. P. Samuolis. Visos šios aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad A. R., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, siekė per užsienyje įsteigtą įmonę „( - )“ fiktyviai sumažinti UAB „( - )“ gaunamas pajamas, taip išvengdamas mokėtino pelno mokesčio. Nors prokuroras ir nurodo, kad UAB „( - )“, veikdamas per fiktyvią įmonę „( - )“, gavo daugiau pajamų nei deklaravo ir taip išvengė prievolės sumokėti 47 822 litų pelno mokesčio, tačiau byloje nėra nė vieno įrodymo, kad tokia neva nuslėpta suma būtų kada nors ir kokiais nors būdais apskritai pasiekusi UAB „( - )“ banko sąskaitą arba asmeniškai A. R.. Tokia išvada grindžiama vien tik prokuroro prielaidomis. Nesant jokių objektyvių duomenų, kad UAB „( - )“ 2009 arba 2010 metais realiai gavo didesnes pajamas, negu nurodyta „( - )“ išrašytose PVM sąskaitose - faktūrose ir valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose UAB „( - )“ pelno mokesčio deklaracijose, arba kad UAB „( - )“ ar A. R. kokiu nors būdu pasisavino neva sutaupytą pelno mokestį, nėra pagrindo daryti išvadą, kad UAB „( - )“ teikiamose deklaracijose neteisingai nurodė savo gautas pajamas, ko pasėkoje išvengė mokėtino pelno mokesčio mokėjimo, kadangi negavus jokių papildomų pajamų, negali būti priskaičiuojamas joks pelno mokestis. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, tiek A. R., tiek ir V. G. byloje patvirtino, kad jie vienas kitą pažinojo tik iš matymo, tarpusavyje iš viso nebendravo ir jokių verslo ar asmeninių santykių neturėjo. Be to, išteisintasis A. R. „( - )“ pažinojo tik kaip vieną iš UAB „( - )" klientų, iš kurio užsakymų gautos pajamos sudarė tik nedidelę dalį (6,48 procento) UAB „( - )“ per 2009 m. gautų pajamų. Nei apie V. G. santykius su „( - )“, nei apie jo vykdomus matematinius skaičiavimus šiai įmonei, išteisintasis nieko nežinojo. Šios aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, kad A. R., praktiškai nepažinodamas nei „( - )“ atstovų, nei V. G., neturėjo net teorinių galimybių per šią įmonę sumažinti mokėtiną pelno mokestį. Nors prokuroras A. R. kaltę dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo grindžia 2011 m. balandžio 15 d. specialisto išvada dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo rezultatų, tačiau ši išvada, kaip pagrįstai pažymėjo ir apylinkės teismas, negali būti vertinama, kaip patikimas įrodymas, kadangi ji yra sąlyginė, t. y. specialistui suformuotoje užduotyje jau buvo preziumuojama, jog „( - )“ yra fiktyvi įmonė, nors tokių duomenų ikiteisminio tyrimo metu nebuvo surinkta. Specialistas V. G. apklausiamas apylinkės teisme patvirtino, kad jeigu sąlyga dėl „( - )“ fiktyvumo nebūtų buvusi nurodyta užduotyje, specialisto išvados galėjo būti ir kitokios. Išvados prieštaringumą pagrindžia ir tai, kad nesutampa išvadoje ir kaltinamajame akte nurodyta tariamai gauta ir į apskaitą neįtraukta pinigų suma, todėl ja negalima vadovautis kaip patikimu įrodymu, pagrindžiančiu A. R. kaltę. Atsiliepime taip pat nesutinkama su prokuroro apeliaciniu skundo prašymu pripažinti A. R. kaltu pagal BK 220 straipsnio 1 dalies ir BK 222 straipsnio 1 dalies nuostatas. Nagrinėjamu atveju, remiantis byloje surinktais įrodymais, pripažinus kad įmonė „( - )“ buvo realiai veiklą vykdantis juridinis asmuo, kuriam UAB „( - )“ pagal sudarytą sutartį teikė krovinių pervežimo paslaugas, už kurias teisėtai išrašė PVM sąskaitas-faktūras bei gavo sąskaitose nurodytas sumas, taip pat nesant jokių objektyvių duomenų, kad UAB „( - )“ būtų gavusi daugiau pajamų, negu buvo nurodyta „( - )“ išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose, darytina išvada, jog valstybinei mokesčių inspekcijai buvo nurodyti tik teisingi ir tikrovę atitinkantys duomenys apie UAB „( - )“ pajamas, o šios įmonės buhalterinė apskaita buvo vedama nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, joje atsispindėjo realiai vykusios ūkinės operacijos, ko pasėkoje yra galima nustatyti UAB „( - )“ veiklą, įmonės turtą, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydį ir struktūrą, todėl nėra pagrindo A. R. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 220 straipsnio 1 dalyje ir 222 straipsnio 1 dalyje.

1052.2.

106Išteisintasis V. M. atsiliepime nurodo, kad prokuroras nepagrįstai liudytojų A. Z. ir J. M. parodymus vertina kritiškai ir laiko juos nepatikimais. Priešingai, kaip matyti iš minėtų liudytojų apklausos apylinkės teisme, jų parodymai yra detalūs ir nuoseklūs ir jų nepaneigia jokie byloje esantys duomenys. Prokuroro apeliaciniame skunde padaryta išvada, kad neva įmonė “( - )“ jokių mokesčių nemokėjo yra nepagrįsta. Byloje neginčytinai nustatyta, kad minėta įmonė yra realiai vykdantis veiklą ir verslo sandoriuose dalyvaujantis, mokesčių administratoriui žinomas, ūkio subjektas, tačiau ikiteisminio tyrimo metu nebuvo imtasi jokių priemonių surinkti duomenis apie šios įmonės veiklą. Šios bendrovės atžvilgiu nėra pradėta jokių procedūrų dėl neteisėtos veiklos. Šios įmonės veiklos teisėtumą ir realumą patvirtino ir liudytojais apklausti G. G., D. K., L. P., A. A. (S.), G. Z., R. G., V. V., J. D., R. Š., M. M., A. P., R. M., A. P. S. ir dėl kurių patikimumo prokuroras abejonių nekėlė. Taigi, jokia veikla ir gaunamos pajamos nuo mokesčių administratoriaus nebuvo slepiamos, dėl to išteisintasis V. M., kaip įmonės „( - )“ vadovas neturėjo tyčios išvengti privalomų mokesčių mokėjimo. Pažymima, kad teismas pagrįstai vadovavosi ir liudytojo A. Z. teismui duotais parodymais, kai jis detaliai ir logiškai paaiškino jam žinomas aplinkybes bei priežastis, pagrindžiančias jo duotų parodymų prieštaringumą, t. y. apie jam gresiančią asmeninę atsakomybę ir politinę situaciją ( - ), kas sąlygojo jo nenorą duoti parodymus prieš save. Atsiliepime išteisintasis pabrėžia, kad apylinkės teismas pagrįstai nesivadovavo specialisto išvadomis ir laikė jas sąlyginėmis, kas leido pagrįstai abejoti jų patikimumu. Kaip matyti iš pateiktos specialistui užduoties joje buvo nurodyta pagrindinė sąlyga, kad bendrovė “( - )” yra fiktyvi, tačiau tai byloje surinktais ir teismo ištirtais įrodymais buvo paneigta. Be to, pats specialistas, apklausiamas teisiamojo posėdžio metu, patvirtino, jog jeigu ši sąlyga užduotyje nebūtų nurodyta, specialisto išvados galėjo būti ir kitokios. Šios aplinkybės patvirtina, kad tokiomis specialisto išvadomis negalima vadovautis grindžiant asmens kaltę. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad pagal suformuotą naujausią Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką „veiksmai, kuomet įmonė vykdant prekybą už parduodamas prekes neįtraukė į buhalterinę apskaitą visų gaunamų pajamų, gali būti kvalifikuojami pagal BK 222 straipsnį, kaip apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas bei galimai pagal BK 220 straipsnį kaip neteisingas duomenų pateikimas VMI apie pajamas”, tačiau ne kaip sukčiavimas, pagal BK 182 straipsnį. Atsiliepime taip pat nurodoma, kad vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms. Kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo ir įrodymų naštos jam perkelti negalima, bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai.

1072.3.

108Išteisintosios D. P. gynėjas advokatas J. J. atsiliepime nurodo, kad kaltinimai D. P. iš esmės yra grindžiami tik sąlygine specialisto išvada ir liudytoju apklausto pareigūno, atlikusio ikiteisminį tyrimą, D. J. paaiškinimais, jog iš bylos medžiagos buvo tokie duomenys, kad „( - )“ buvo realiai veiklos nevykdanti įmonė. Apylinkės teismas pagrįstai nesivadovavo sąlyginėmis specialisto išvadomis. Apklausiamas teisiamajame posėdyje specialistas V. G. nurodė, kad jam užduotys atlikti tyrimus buvo suformuluotos taip, kad tiriamuoju atveju įmonė „( - )” neva neegzistavo. Pastebėtina, jog visose ikiteisminio tyrimo pareigūno suformuluotose užduotyse atlikti įmonių ūkinės veikios tyrimus buvo nurodoma, jog „Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta“, kad „A. Z. sudarė fiktyvią paskolos sutartį“, „realiai šių prekių minėtai įmonei nepardavė“, „pardavė paslaugas bei prekes realios veiklos nevykdančiai ir fiktyviomis operacijoms įforminti įsteigtai įmonei „( - )“ ir pan., tačiau duomenų apie tai, kokiu būdu ikiteisminio tyrimo įstaiga nustatė, jog įmonė „( - )“ yra fiktyvi, byloje nėra. Tai tik ikiteisminį tyrimą vykdžiusių pareigūnų padaryta prielaida, nes net pačios įmonės ,,( - )“ ūkinė veikla tirta nebuvo. Kaip nurodė specialistas, jeigu būtų ištirta, kad ,,( - )“ egzistuoja, būtų visiškai kita išvada. Specialistas taip pat patvirtino, kad visais atvejais, kurie buvo tirti, paslaugos užsakovas buvo įmonė „( - )“, išvadose nėra jokių kitų atvejų, kad būtų tiriami kiti užsakovai. Iš „( - )“ jokie dokumentai atliktam tyrimui nebuvo pateikti. Specialistas taip pat patvirtino, kad visi atsiskaitymai tarp įmonių ir „( - )“ vyko bankiniais pavedimais. Lietuvos įmonėms turėti ūkinius-finansinius santykius su ofšorine kompanija įstatymai nedraudžia. Specialistas patvirtino, kad jo pateiktos išvados yra sąlyginės, o sudarinėjami sandoriai tarp įmonių ir kitų tirtų įmonių (UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir kt.) bei „( - )“ realiai vyko. Įvertinus tai, kad nei „( - )“ nei kitų užsienio subjektų veikla nebuvo tirta, neaišku kuo remiantis buvo padaryta prielaida neva „( - )“ buvo fiktyviai veikianti įmonė, o finansiniai santykiai tarp „( - )“ ir įmonių sutartyse įformintomis sąlygomis faktiškai neegzistavo, o įmonės paslaugas teikė visiškai kitiems ūkio subjektams, jei tokie subjektai ikiteisminio tyrimo metu net nebuvo nustatyti. Išteisintosios gynėjo teigimu byloje yra daugybė įrodymų, patvirtinančių realią „( - )“ veiklą ir egzistavusius finansinius santykius su įmonėmis, t. y. A. R., V. G., R. R., D. P., A. R., V. M. išsamūs parodymai apie jų vadovaujamų įmonių realius verslo sandorius su „( - )“, „( - )“ įgalioto atstovo A. Z., vadovo J. M. parodymai apie realią įmonės veiklą, verslo santykius su kitomis įmonėmis, sandorius su įmonėmis, įmonėse dirbusių darbuotojų (liudytojų G. G., D. K., L. P., A. A. (S.), G. Z., R. G., V. V., J. D., R. Š.) parodymai apie tai, jog vyko realūs sandoriai su „( - )“, ši įmonė buvo realiai veikianti, liudytojų (kitų įmonių direktorių) M. M., A. P., R. M., A. P. S. parodymai apie realius verslo santykius su „( - )“. Atsiliepime nesutinkama ir su apeliacinio skundo motyvais dėl A. Z. neva parašo klastojimo, kurie yra visiškai nepagrįsti. Pats liudytojas A. Z. detaliai paaiškino aplinkybes, susijusias su jo parašo naudojimu, kurias patvirtino ir J. M. ir V. G., nurodydami, kad A. Z. buvo padaryta parašo faksimilė. Be to, ir specialistų išvadose dėl parašo-spaudo tyrimo yra nurodoma, jog kai kurie A. Z. parašai buvo pasirašyti ranka, o kai kurie parašo faksimiliniu spaudu, ko teisės aktai nedraudžia. Šios aplinkybės, priešingai nei tai aiškina prokuroras, parodo, jog įmonė „( - )“ vykdė realią veiklą ir turėjo jai atstovaujančius asmenis.

1092.4.

110Išteisintasis V. G. ir jo gynėjas advokatas R. P. atsiliepime pabrėžia, kad apylinkės teismas pagrįstai rėmėsi A. Z. ir J. M. parodymais, kurie buvo nuoseklūs ir logiški ir nesivadovavo sąlyginėmis specialisto išvadomis. Apklausiamas apylinkės teisme specialistas V. G. aiškiai parodė, kad jam pateikta užduotis buvo suformuluota taip, kad „( - )“ neegzistavo. Jei būtų ištirta, kad „( - )“ egzistuoja, būtų kita išvada. Akivaizdu, kad pačioje pradžioje suformulavus netinkamą užduotį specialistui ir nurodžius neteisingas pradines sąlygas, jo padarytos išvados negali būti laikomas patikimu įrodymu, pagrindžiančiu asmenų kaltę. Įmonės “( - )” egzistavimas nekelia jokių abejonių, apie šios įmonės egzistavimą patvirtino tiek liudytojai A. Z. ir J. M., tiek ir A. R., V. G., D. P., V. M., liudytojai G. G., D. K., A. A. (S.), G. Z., R. G., V. V., J. D., R. M., A. P. S. Specialistas, duodamas parodymus, patvirtino, kad be važtaraščio CMR tarptautiniai pervežimai neįmanomi, nes važiuojant su kroviniu tai yra esminis dokumentas, tačiau kaip matyti iš bylos duomenų, būtent šiuos dokumentus tyrėjai ir prokuroras nusprendė ignoruoti ir suformulavo tokią užduotį, kuri pagrįsta klaidinga prielaida, kad „( - )“ realiai nevykdė jokios veiklos. Tačiau CMR važtaraštis yra būtent tas dokumentas, kuris konkrečiai ir įrodo, kad ūkinės operacijos tarp tiriamų įmonių ir „( - )“ nebuvo fiktyvios. Atsiliepime taip pat pabrėžiama, kad kaltinimas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį V. G. yra taip pat nepagrįstas. Įvertinus tai, kad bylos duomenimis nepasitvirtino prokuroro padaryta išvada, jog „( - )“ buvo realiai veiklos nevykdanti įmonė, o sutartys, sudarytos tarp tiriamų įmonių ir „( - )“ buvo fiktyvios, darytina išvada, kad nėra nei objektyvių, nei subjektyvių bendrininkavimo ir veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje požymių. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai, įvertinęs sąlygines specialisto išvadas, nurodė, jog neįmanoma, kaltinimo teigimu, realiai nevykusių ūkinių operacijų pagrindu įvardintas paslaugas parduoti realiems kitiems užsienio subjektams, tokiu būdu tinkamai atribojo buhalterijos organizavimą ir tvarkymą, tinkamai rėmėsi teismų praktika šios kategorijos bylose (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-498/2011, Nr. 2K-277-696/2017, Nr. 2K-356-696/2017, Nr. 2K-159-696/2018 ir kt.). Atsiliepime taip pat nesutinkama su prokuroro skundo teiginiu, kad nors civilinis ieškinys byloje nėra pareikštas, tačiau VMI sieks civilinio proceso būdu išieškoti nesumokėtus mokesčius. Pažymėtina, kad civilinio ieškinio nepareiškimas ir teoriniai būsimi kokių nors institucijų veiksmai ateityje negali būti pagrindu naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nuosprendį.

1113.

112Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje prokuroras pritarė apeliaciniame skunde pareikštiems prašymams ir nurodytiems argumentams, prašė apeliacinį skundą tenkinti, išteisintieji ir jų gynėjai prašė skundą atmesti.

1134.

114Prokuroro apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

1155.

116Apeliacinės instancijos teismo užduotis yra patikrinti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą (BPK 320 straipsnio 3 dalis). Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais (BPK 301 straipsnio 1 dalis, 305 straipsnio 1 ir 3 dalys). Būtina įrodymų vertinimo sąlyga – vidinis įsitikinimas, kuris turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar įrodymai yra patikimi, kas nustatoma išanalizavus jų gavimo tvarką, patikrinus BPK nustatytais veiksmais ir palyginus su kitais byloje esančiais įrodymais. Įrodymų vertinimo rezultatas – išvada dėl įrodymų pakankamumo teismo išvadoms pagrįsti. Įrodymų vertinimas neatsiejamai susijęs su baudžiamosios teisės nuostata, jog asmuo, gali būti pripažintas kaltu, jeigu visi kaltinimo elementai yra pagrįsti įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes. Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį (BK 2 straipsnio 4 dalis). Nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtis – tai baudžiamajame įstatyme numatytų objektyvių ir subjektyvių požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką, kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visuma. Nenustačius bent vieno nusikalstamos veikos sudėties požymio, asmuo negali būti pripažįstamas kaltu dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos.

1176.

118Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka, atlikusi įrodymų tyrimą ir įvertinusi išteisintųjų A. R., R. R., A. R., D. P., V. G. ir V. M., liudytojų D. J., G. G., D. K., L. P., A. A. (S.), G. Z., R. G., V. V., J. D., A. S., R. Š., I. V., D. A., M. M., R. R., N. J., O. V., R. U., M. M., A. Z., J. M., A. P., R. M., A. P. S., D. B. parodymus, specialistų V. G. ir Ž. G. paaiškinimus, elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės protokole, 2012 m. gegužės 2 d. specialisto išvadoje Nr. ( - ), specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos tyrimo, specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų, specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų, specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų, specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų, papildomoje specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų užfiksuotus duomenis ir kitą rašytinę bylos medžiagą, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl to, jog nėra duomenų, kad A. R., V. G., R. R., D. P., A. R., V. M. būtų prisidėję prie jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų darymo, todėl esant abejonėms dėl jų galimai nusikalstamų veikų, jie išteisintini. Ši išvada neatitinka faktinių bylos aplinkybių, ji padaryta išnagrinėtus įrodymus įvertinus fragmentiškai, pažeidžiant BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas, neatlikus išsamios visų bylos duomenų lyginamosios analizės, įrodymai įvertinti selektyviai, nevisapusiškai, nevertinant jų viseto. Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo išteisinamąjį nuosprendį panaikinti ir išteisintųjų atžvilgiu priimti naują - apkaltinamąjį nuosprendį (BPK 329 straipsnio 2 punktas, 326 straipsnio 4 dalis).

1197.

120A. R., apklausiamas apylinkės teisme, kaltu neprisipažino ir parodė, kad nuo 1997 iki 2009 m. dirbo UAB „( - )“ direktoriumi, buvo šios įmonės akcininkas. Taip pat turėjo UAB „( - )“ akcijų. Įmonė užsiėmė tarptautiniais pervežimais. Prekės buvo vežamos iš vakarų į ( - ), iš ( - ) į ( - ), į vakarus. Turėjo apie 100 vienetų transporto priemonių. Būdavo, kad ir samdydavo transportą. Pervežimais užsiėmė vadybininkai, kurie kiekvienas turėjo savo sritį. Jis užsiimdavo pinigų srautų priežiūra ir klientais. UAB „( - )“ buhalteriją tvarkė vyr. buhalterė ir apskaitininkės. Įmonė būdavo kiekvienais metais tikrinama, atliekami auditai, tačiau niekas jokių pažeidimų nebuvo nustatęs. Mokesčių inspekcija taip pat tikrindavo įmonės veiklą, kas 2-3 mėnesius. Nuo 2008 m. prasidėjo krizė ir pradėjo mažėti klientų, krito kainos. Apie 2006 metus, pagal vieno iš darbuotojų - V. G. rekomendacijas, kreipėsi „( - )“ įmonės atstovas A. Z., pasiūlė bendradarbiauti. Jie ( - ) užsiėmė įvairių buities prekių išmuitinimu ir transporto prekyba. Iš UAB „( - )“ pusės pasirašė jis, iš “( - )“ - A. Z. Jie buvo susitikę ( - ), bendravo telefonu, sutartį paruošė jie. Sudarė sutartis su „( - )“, kad būtų lengviau teikti paslaugas ( - ). Pirmą kartą susitikus A. Z. pateikė savo įgaliojimus, buvo ir daugiau „( - )“ atstovų, parodų metu juos teko matyti ir jų ofise, kuris buvo prie ( - ). Nekilo įtarimų dėl fakto, jog įmonė registruota ( - ) salose, nes tokia buvo verslo praktika, kad tos įmonės, kurios dirbo su Rytais, būdavo registruojamos tokiose salose. Jis pats tiesiogiai krovinių pervežimuose nedalyvavo. „( - )“ kreipdavosi telefonu ar įvairiomis elektroninėmis priemonėmis, pervežimus vykdydavo vadybininkai. Įvykdžius krovinio pervežimą, buvo išrašoma sąskaita – faktūra. Jis nurodydavo, kad sąskaitas - faktūras būtina išrašyti, tačiau konkrečiai neliepdavo vienai ar kitai įmonei išrašinėti sąskaitas konkrečiai sumai. „( - )“ įmonė nebuvo niekuo išskirtinė, tai buvo stambi, laiku mokanti už paslaugas įmonė. Kainos šiai įmonei buvo nustatomos tokios, kokios tuo metu buvo rinkoje. Ši įmonė pas juos atėjo su savo klientais. Jis nesidomėjo kas yra galutiniai klientai ( - ). PVM sąskaitas - faktūras buhalterija suvesdavo į programą. Įmonė pirkdavo naujas ar dėvėtas transporto priemones, padirbus, pravažiavus su jomis ar joms nebetinkant, jas pardavinėdavo. Transporto priemones yra pardavę ir „( - )“, tačiau negali pasakyti kokias konkrečiai. Kiek žino, „( - )“ turėjo sąskaitą ( - ) banke. V. G. UAB “( - )“ buvo atsakingas už skolų administravimą ir išieškojimą, klientų atsiskaitymą laiku. Sutarties su „( - )“ pasirašyme V. G. nedalyvavo ir vėliau šios įmonės reikalais nesirūpino. Minėtas asmuo nebuvo atsakingas ir už įmonės buhalterinę apskaitą, tik gaudavo suvestines iš buhalterijos su skolininkų sąrašais. Sąskaitas išrašinėdavo buhalterė, kuri ir mokesčius apskaičiuodavo, nuolat jį informuodavo ir be jo žinios negalėjo daryti jokių pavedimų. V. G. darbas buvo sklandus, jis turėjo užtikrinti, kad įmonė turėtų kuo mažiau skolininkų. V. G. nenurodydavo jam kokius pavedimus daryti. Jis taip pat buvo ir UAB „( - )“ akcininkas, jam priklausė 99 proc. akcijų. Ši įmonė užsiėmė muitinės dokumentų forminimu, išmuitinimu, prekių sandėliavimu Lietuvos ir užsienio klientams. Sandėliai buvo ( - ). Jis nežino kaip atsirado ryšiai tarp „( - )“ ir UAB „( - )“. Šiuo metu jis yra UAB „( - )“ vadovas. Ši įmonė užsiima tarptautiniais pervežimais, jai vadovauja nuo 2014 m. Kuo įmonė užsiėmė 2009 m. jis nežino. Šios įmonės steigėjas A. J. Kaip V. G. susijęs su šia įmone jis nežino, šiuo metu šis asmuo dirba įmonėje su skolų administravimu. UAB „( - )“ jam žinoma, ji UAB „( - )“ klientė, o jos vadovas R. R. (jo brolis). UAB „( - )“ taip pat yra žinoma. Tai jo pusbrolio A. R. įmonė. N. J. pažįsta asmeniškai, tačiau nežino ar jis buvo susijęs su „( - )“, pas jį nėra prašęs daryti pavedimus iš „( - )“ sąskaitos. Nieko negali nurodyti apie A. Z. antspaudo radimo aplinkybes, taip pat ir apie registracijos dokumentus bei V. G. įgaliojimą ir šio kompiuteryje rastas sąskaitas - faktūras. Jo nuomone šios priemonės buvo naudojamos muitinės procedūroms vykdyti. UAB „( - )“ bankrutavo, nes buvo nutrauktos lizingo sutartys, atsirado mokėtinas PVM ir pritrūko lėšų (t. 88, b. l. 2-5).

1217.1.

122Iš esmės analogiškas aplinkybes A. R. nurodė ir ikiteisminio tyrimo metu 2010 m. rugsėjo 28 d. apklausoje, kai patvirtino, kad į jo vadovaujamą įmonę, kaip „( - )? atstovas, kreipėsi A. Z., ir pasiūlė vežti krovinius iš ( - ) į ( - ). Jis suprato, kad „( - )“ užsiima ekspedijavimo paslaugomis. 2006 metais, A. Z. buvo atvykęs į Lietuvą ir jie pasirašė tarptautinių pervežimų sutartį. Užsakymus pateikdavo „( - )“ vadybininkai jo vadovaujamos įmonės vadybininkams. Visi šios bendrovės užsakymai buvo įvykdyti realiai. Buhalterės išrašydavo PVM sąskaitas-faktūras, kurios buvo siunčiamos „( - )“ elektroniniu paštu, faksu arba perduodamos vairuotojams. Atsiskaitymai vykdavo tik bankiniais pavedimais. UAB „( - )“ yra pardavusi ir keletą transporto priemonių minėtai bendrovei (t. 77, b. l. 21-24).

1238.

124V. G., apklausiamas apylinkės teisme, kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2004 m. rudenį įsidarbino įmonėje „( - )“, kuri užsiėmė transportavimu. Jo darbo pobūdis buvo susijęs su skolų administravimu. Jis skambindavo ir derindavo klausimus su skolininkais, prižiūrėdavo sąskaitas. Dabar dirba įmonėje „( - )“. Darbo buvo su labai daug įmonių, turėjo daug pažinčių, draugų ir taip sužinojo apie vieną kompaniją, kuri atliktų transportavimo darbus. Jis A. R. pasiūlė naują klientą, naują užsakovą, kuris veš krovinius. Kas pasirašė sutartį su „( - )“ jis nežino, pasirašyme nedalyvavo, tuo metu šios įmonės dar neatstovavo. Bendravo su J. M., kuris nurodė, kad atvyks „( - )“ atstovas. Jis asmeniškai tik vėliau tapo „( - )“ įgaliotu asmeniu. Įgaliojimą jis turi, jį išrašė šios įmonės direktorė. Šis įgaliojimas jam buvo suteiktas todėl, kad A. Z. mėgdavo piktnaudžiauti alkoholiu ir tai apsunkindavo darbą. Minėtą įgaliojimą jis buvo rodęs ikiteisminio tyrimo metu tyrėjai, tačiau ji jo nepaėmė. Sutarė su J. M., kad jis (V. G.) atliks skolų išieškojimą. Dėl įgaliojimo, funkcijų ir savo pareigų bendravo su J. M. Jam buvo liepta klientams, kuriems „( - )“ atlieka paslaugas, siųsti informaciją, kiek ir už kokias paslaugas jie skolingi ir reikalauti, kad būtų savalaikis atsiskaitymas. Už darbą „( - )“ du kartus gavo po 5000 JAV dolerių. „( - )“ atliko daug darbų, turėjo banko prisijungimus, kad galėtų tikrinti šios įmonės sąskaitas ir stebėti, kada, kas ir kokius pinigus sumokėjo, jei nemokėdavo, rašydavo raštus. Prieigą prie „( - )“ sąskaitos jam suteikė per J. M. Tikslas buvo toks, jog jam reikėjo matyti, kas ir kaip moka, dėl operatyvumo, kas kartą prašyti ( - ) būtų labai ilgai užtrukę. Pas N. J. prašydavo padaryti pavedimus tik lieptas J. M. N. J. buvo pažįstamas su A. R. Jis su N. J. susipažino įmonėje „( - )“, kadangi juo pasitikėjo, todėl ir prašydavo padaryti pavedimus. Iš „( - )“ sąskaitos banke „( - )“ pavedimai būdavo daromi daugiausia įmonei „( - )“, „( - )“, „( - )“ už sandėliavimą. A. Z. faksimilę turėjo, nes „( - )“ buhalterė važiavo atostogauti, todėl ją atsiuntė, sakė, kad jai reikės išrašyti sąskaitas, pavyzdžiui, muitinimo atveju, tai jam reikės tą padaryti. Pats sąskaitų niekam neišrašinėjo ir jokių duomenų nepateikinėjo. „( - )“ realiai vykdė veiklą, jos darbų apimtys buvo didelės. Apvalųjį „( - )“ antspaudą jam buvo perdavę J. M. pavedimu ir buvo liepta jį nuvežti į UAB „( - )“. Antspaudas buvo atiduotas V. M. „( - )“ valdė jos savininkai J. M. ir kitas akcininkas. Kratų metu jo paimtame kompiuteryje rasti duomenys nėra sąskaitos - faktūros, tai buvo skolų suvestinės, nes jis buvo atsakingas už skolų administravimą. Laikmenose yra ir kitų įmonių duomenys, nes šią informaciją jis gaudavo iš ( - ). Tai buvo sistema, skirta identifikuoti skolas ir vykdomus mokėjimus. Pavedimai ateidavo iš ( - ), nors paslaugas atlikdavo ( - ). Galutiniams „( - )“ paslaugų gavėjams sąskaitas išrašydavo buhalterės, vienos vardas buvo L. Dėl skirtumų sąskaitose tai jis bandė paaiškinti, kad sąskaitos imtos iš UAB „( - )“, o lyginamosios kainos imtos iš jo kompiuterio, kur yra suvestiniai duomenys dėl skolų „( - )“, todėl esant tarpininkui ekspeditoriui, šios sumos niekada nebus vienodos. Su galiniais „( - )“ užsakovais bendravo tiesiogiai, nes jam reikėjo sužinoti, kada jie mokės skolas „( - )“, nes jis vykdė šios įmonės skolų administravimą. Mano, kad R. R. apie tai, kas jis dirba „( - )“ sužinojo apie 2009 m. UAB „( - )“ jis nedirbo, tačiau ši įmonė jam girdėta, užsiėmė tarptautiniais pervežimais, taip pat buvo sudariusi sutartį su „( - )“. Žinojo el. pašto adresą ( - ), juo naudojosi. Kad „( - )“ yra registruota ( - ) salose ir yra ofšorinė kompanija jis sužinojo ne iš karto, ar mokėjo kokius nors mokesčius jis nežino (t. 88, b. l. 6-10).

1258.1.

126Ikiteisminio tyrimo metu V. G. buvo nurodęs iš esmės analogiškas aplinkybes, kad jo darbo pobūdis UAB „( - )“ buvo susijęs su skolų administravimu. Iš esmės tuo pačiu jis užsiėmė ir dirbdamas UAB „( - )“. Jokių žinomai melagingų duomenų šių įmonių vyr. finansininkėms jis neteikė, PVM sąskaitų-faktūrų neišrašinėjo. „( - )“ jam yra žinoma, ji turėjo sudariusi sutartis dėl transportavimo paslaugų teikimo su UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“. Jis turi šios įmonės prisijungimo prie banko sąskaitos duomenis. Bendravo su A. Z., kuris buvo „( - )“ atstovas. Dar bendravo su šios firmos darbuotojais J. ir M. Su šia kompanija pradėjo dirbti nuo 2006 m. Jo darbas buvo rūpintis, kad klientai pagal jiems išrašytas sąskaitas laiku sumokėtų pinigus, todėl nuolat tikrindavo įmonės banko sąskaitą. Turėjo ir šios įmonės elektroninį antspaudą bei A. Z. parašą. Kas juos tiksliai jam perdavė neprisimena. N. J. prašydavo daryti pavedimus, nes šis geriau tai suprato, o jis tik tikrindavo sąskaitos išrašus. Kitus asmenis, kuriems pareikšti įtarimai jis pažįsta, tačiau minėti asmenys nežinojo apie tai, kad jis dirbo „( - )“. Niekas iš jų nežinojo, kad faktiškai transporto paslaugas, prekių sandėliavimo paslaugas ar transporto priemones perka ( - ) įmonės. Visos prekės ir paslaugos buvo realiai parduotos, atsiskaitymai vykdavo per banką. Jokios neoficialios UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos jis nevedė. Jo kompiuteryje rasti duomenys yra „( - )“. Už šiai bendrovei atliktus darbus administruojant skolas jam buvo sumokėta. Nežino visų veiklos sričių, kuriomis Lietuvoje užsiėmė „( - )“ (t. 77, b. l. 126-128, 196-197).

1278.2.

128V. G., apklausiamas apeliacinės instancijos teismo posėdyje, patvirtino savo parodymus duotus apylinkės teisme ir nurodė, kad dirbo UAB „( - )“ vadybininku, iki šiol dirba UAB „( - )“. Jis taip pat buvo „( - )“ atstovas, yra tai patvirtinantis įgaliojimas, kurį pateikė apylinkės teisme, nors apie jį buvo sakęs ir tyrėjai. Jo darbo pobūdis buvo skolų derinimas, jų priežiūra, kad skolininkai mokėtų. „( - )“ buvo ekspedicinė įmonė, kuri tiesiogiai bendravo su klientais. „( - )“ nebuvo, kad tik popierius išsiunčia, ji tvarkė važiavimus per sienas ir pan. Ši įmonė pinigus uždirbdavo teikdama ekspedijavimo, tarpininkavimo paslaugas. Įmonėms „( - )“, „( - )“ ir kitoms įmonėms nebūdavo žinoma už kokią kainą „( - )“ susitarė, kad paslauga būtų atlikta, nes tai komercinė paslaptis. Yra tarpininkas, kuris papildomai dirba ir už papildomą darbą gauna atlygį. Dėl „( - )“ sąskaitos valdymo „( - )“ banke, tai konkrečiai nepamena koks asmuo jam perdavė tos sąskaitos prisijungimo duomenis, bet tai buvo suderinta su J. M., kuris yra „( - )“ savininkas. Iš „( - )“ sąskaitos pavedimus darė N. J., todėl, kad jis paprašydavo, nes pastarasis geriau suprato tuos dalykus. Ten būdavo didelės sumos, tai jis (V. G.) bijojo suklysti. Jis gaudavo nurodymus iš ( - ) esančios būstinės kam padaryti pavedimus ir paprašydavo N. J., kuris techniškai tą darbą atlikdavo. Užsakymus gaudavo ne jis, o ( - ) esančioje būstinėje dirbusios vadybininkės ir jos juos derindavo, būdavo, kad tiesiogiai „( - )“ vadybininkės bendraudavo su Lietuvos vadybininkais. Dėl krovinių į ( - ), tai buvo krovinių specifika ir reikėjo tarpininko. ( - ) buvo tokia praktika, kad pinigai buvo pervedami per ofšorines kompanijas ir labai mažai buvo įmonių, kurios turėjo savo, o ne ofšorinę kompaniją iš kurios galėtų padaryti atsiskaitymą. Jis netvarkė „( - )“ buhalterijos, o rūpinosi tik jos skolomis. Jo kompiuteryje rasti duomenys buvo neoficialūs, tai ne sąskaitos, o informacinės lentelės kas ir už ką skolingas.

1299.

130R. R., apklausiamas apylinkės teisme, kaltu neprisipažino ir parodė, kad buvo UAB „( - )“ direktoriumi nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 30 d. A. R. yra jo pusbrolis, A. R. – brolis. V. G. pažinojo kaip UAB „( - )“ darbuotoją. Ši įmonė ekspedijavo krovinius UAB „( - )“. D. P. anksčiau dirbo UAB „( - )“. V. M. dirbo UAB „( - )“. Tuo metu nežinojo, kad V. G. dirbo su „( - )“. Su „( - )“ jų įmonė pradėjo dirbti kai UAB „( - )“ supažindino su šios įmonės vadovu, pasirašė sutartį su A. Z. dėl paslaugų teikimo. Tai galėjo būti 2006 m. rugpjūčio 28 d. Nežino kodėl ant sutarties A. Z. parašas yra atspausdintas. Sutarė, kad UAB „( - )“ derins vežimus ir perduos jų užsakymus UAB „( - )“. Užsakymus jiems perduodavo UAB „( - )“, jie savo ekspeditorių neturėjo. UAB „( - )“ teikė jiems pagalbą, paskirstymą, nes krovinių srautas buvo didelis. Jie suteikdavo paslaugas „( - )“, o UAB „( - )“ tik padėdavo. „( - )“ įvairius krovinius veždavo, dažniausiai iš ( - ) į ( - ). Savo automobilių turėjo apie 20-25. Būdavo iš UAB „( - )“ veždavo, jei iš Lietuvos į ( - ). Dokumentai ateidavo el. paštu, telefonu, pranešdavo kur yra pasikrovimas, kur forminimai, siųsdavo automobilį, pasikraudavo ir vykdavo į muitinę. Atsiskaitymai vykdavo pagal jų „( - )“ išrašytas sąskaitas, pavedimu tiesiogiai jiems. „( - )“ PVM sąskaitas – faktūras išrašydavo sutarties pagrindu, kurioje buvo nurodyta šalys ir vietovės, ir CMR pagrindu. CRM „( - )“ buvo įrašyta kaip paslaugos gavėjas. Jų įmonėje sąskaitas išrašydavo buhalterės, jis pateikdavo joms duomenis ir jo nurodymu buvo išrašomos sąskaitos. Iš kokių sąskaitų buvo pervedami UAB „( - )“ pinigai jis nepamena, tačiau tiek UAB „( - )“, tiek ir „( - )“ nebuvo vieninteliai jų klientai. Yra pardavę UAB „( - )“ vilkiką, tačiau tiksliai nepamena kokiomis sąlygomis (t. 88, b. l. 35-37).

1311.1.

132Iš esmės analogiškas aplinkybes išteisintasis nurodė ir apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, kai parodė, kad nuo 1997 m. yra UAB „( - )“ steigėjas ir direktorius, teikė transportavimo paslaugas. 2010 m. šiai įmonei buvo iškelta bankroto byla. Iki 2008 m. transportavimo paslaugų užsakymus teikdavo daugiausiai UAB „( - )“, nuo 2008 m. jau UAB „( - )“. Su V. G. susipažino 2006 metais, kuris tuo metu dirbo UAB „( - )“ ir buvo atsakingas už skolų išieškojimus. 2006 metais sudarė transporto paslaugų teikimo sutartį su „( - )“, tačiau užsakymus gaudavo per UAB „( - )“, būdavo nurodoma, kam išrašyti sąskaitą faktūrą už krovinių pervežimus. Šios sąskaitos būdavo išrašomos tik po to, kai būdavo suteikta paslauga ir suskaičiuojamos išlaidos. Antras sąskaitos egzempliorius nebūdavo siunčiamas „( - )“, apie mokėtiną sumą informuodavo vadybininką, o V. G. pranešdavo kada jau pinigai būdavo pervedami į įmonės sąskaitą. Kai UAB „( - )“ buvo iškelta bankroto byla, su „( - )“ ryšiai nutrūko, tačiau vėliau, pradėjus dirbti su UAB „( - )“, jie atsinaujino. Jis dirba vadybininku ir UAB „( - )“, kurios direktorius yra jo pusbrolis. Šiose abiejose įmonėse sąskaitos buvo išrašinėjamos vienu egzemplioriumi ir likdavo įmonėje, o mokėtinas sumas jis nurodydavo vadybininkams. Dėl apmokėjimų iš „( - )“ jis visada bendravo su V. G. (t. 78, b. l. 138-139).

1332.

134A. R., apklausiamas apylinkės teisme, kaltu neprisipažino ir parodė, kad laikotarpyje nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. buvo UAB „( - )“ direktorius, šios įmonės akcininkas R. R. Įmonė užsiėmė krovinių pervežimu. Turėjo sutartį su „( - )“, tačiau nepamena kada tiksliai ji buvo sudaryta. Sudarant sutartį pasirašė jis ir paliko ją pasirašytą UAB „( - )“, nes bendradarbiavimas su „( - )“ vykdavo per UAB „( - )“. Krovinius užsakydavo UAB „( - )“, tačiau pagal sutartį atsiskaitymai eidavo tiesiai į UAB „( - )“ sąskaitą, o ne per kitas įmones. Veždavo krovinius iš ( - ). Iš viso turėjo apie 20 automobilių. Atsiskaitymas vykdavo per bankus tiesiogiai. UAB „( - )“ būdavo kaip ekspeditorius, jis rūpinosi kroviniais, o sąskaitas už suteiktas paslaugas išrašydavo „( - )“, jei jiems veždavo. Vežimai „( - )“ sudarė tik 10 procentų visų vežamų krovinių. Jokių neapskaitytų lėšų įmonėje nebuvo, visi atsiskaitymai vykdavo per banką. Sąskaitas išrašydavo buhalterė, jis pateikdavo jai duomenis pagal pasirašytą su „( - )“ sutartį. Buvo toks laikotarpis kai padėjo UAB „( - )“ ir kroviniai realiai buvo vežami per juos. Tai buvo R. R. pasiūlymas. Tuo metu ši įmonė turėjo problemų, buvo areštuotos jų sąskaitos. Jokių neapskaitytų lėšų jo vadovaujama įmonė nėra gavusi. A. R. yra jo pusbrolis, V. G. ir D. P. pažįsta iš matymo, o R. R. yra jo pusbrolis, V. M. nepažįsta (t. 88, b. l. 39-40).

1353.

136V. M., apklausiamas apylinkės teisme, kaltu neprisipažino ir parodė, kad buvo UAB „( - )“ vadovu nuo 2001 m. iki 2014 m. Įmonė užsiėmė muitinės sandėliais, teikė tarpininko paslaugas, ekspedijavo krovinius, transporto priemonių neturėjo. Su A. R. yra įsteigę įmonę „( - )“. Dirbo su „( - )“, kuri nebuvo niekuo išskirtinė įmonė. Jai teikė sandėliavimo, muitinės forminimo, krovos darbų paslaugas. Iš „( - )“ dirbo pagrinde su J. M. A. Z. pažįsta, jis buvo atvykęs pas juos, apžiūrėjo sandėlius. Jis buvo „( - )“ vadovu. Sutartis su „( - )“ atsirado 2006 m., ją pagal įgaliojimą pasirašė G. Z. ir A. Z. Be sutarties negalėjo į sandėlį priimti jokių prekių. Bendradarbiavimas su „( - )“ vyko įprastai, gaudavo informacinį pranešimą apie atvykstančias mašinas, būdavo nurodomos kokios paslaugos reikalingos ir jie atlikdavo. Sąskaitas išrašydavo pagal atliktus darbus. Pas juos buvo muitinės sandėlio programa, ji fiksuodavo sekundės tikslumu paletės padėjimą, susijusį asmenį ir panašiai. Kai baigdavosi mašinos iškrovimas, programa pateikdavo ataskaitą, kiek buvo priimta į sandėlį palečių, būdavo atlikta ataskaita sandėlio darbuotojų kokiu būdu iškraunamos tos paletės, nes gali būti, kad krovinys atvažiuoja palaidas, atlikus pilnai paslaugas išrašoma sąskaita. Atsiskaitymas vykdavo per banką. V. G. pristatė J. M., kaip žmogų, kuris sekdavo skolas ir galėjo pasakyti ar įkrito pinigai. Su V. G. „( - )“ klausimais bendraudavo telefonu, el. paštu. Negalėjo taip būti, kad už suteiktas paslaugas išrašo sąskaitas „( - )“, nors realiai paslaugos teikiamos kitoms įmonėms. Užsakymus dėl „( - )“ gaudavo el. paštu iš ( - ). Metų eigoje muitinė atlikdavo muitinės sandėlio patikrinimus ir nebūdavo jokių pažeidimų. Viskas buvo tikrinama, jokių pažeidimų nebuvo (t. 88, b. l. 40-41).

13732.1. Iš esmės analogiškas aplinkybes V. M. nurodė ir apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, kai parodė, kad nuo 2001 m. dirba UAB „( - )“ vadovu, teikia ekspedijavimo, sandėliavimo ir muitinės tarpininko paslaugas. Nepamena ar pati „( - )“ juos susirado, ar jie ją, tačiau minėta įmonė buvo jų klientas. Žino, kad šią įmonė atstovauja direktorius A. Z. Į UAB „( - )“ atvyksta minėtos įmonės prekės, jos yra sandėliuojamos, vėliau išvežamos arba keliauja tranzitu. Už suteiktas sandėliavimo paslaugas „( - )“ atsiskaito bankiniais pavedimais. Visos sandėliavimo paslaugos minėtai įmonei yra suteiktos realiai, šie sandoriai yra įvykę. Tai patvirtina prekių pristatymo į sandėlį dokumentai, juose esantys duomenys apie vežėjus ir prekių išgabenimo dokumentai bei muitinės dokumentai. Jis niekada nėra liepęs darbuotojui G. Z. sudaryti su „( - )“ fiktyvios paslaugų teikimo sutarties. Iš V. G. nėra gavęs jokių suklastotų duomenų, kad būtų įrašyti į PVM sąskaitas-faktūras (t. 77, b. l. 17-19).

13832.2. V. M., apeliacinės instancijos teismo posėdyje, taip pat nurodė, kad UAB „( - )“ 90 000 eurų iš „( - )“ buvo pervesta už paslaugas, kurias tuo metu suteikė ši įmonė „( - )“, t. y. buvo atlikti krovos darbai, prekių iškrovimas į sandėlį, prekių surinkimas, paruošimas, faktinis pakrovimas į automobilius, prekių sandėliavimas, muitinės dokumentų įforminimas į muitinės sandėlį, ko eigoje vykdavo prekių nurašymai, buvo forminami muitinės dokumentai į kitas šalis, taip pat atliktos pervežimų jūriniais konteineriais paslaugos. Tuo metu UAB „( - )“ užsiimdavo ekspedijavimu, samdydavo automobilius, kuriais veždavo krovinius į ( - ), negali prisiminti kokią įmonę samdė 2006 metais. V. G. jam buvo žinomas kaip „( - )“ atstovas.

13933. D. P., apklausiama apylinkės teisme, kalta neprisipažino ir parodė, kad nuo 2009 iki 2012 m. dirbo UAB „( - )“ direktore. Įmonė užsiėmė tarptautinio pervežimo ir ekspedijavimo paslaugomis. Akcininkas buvo A. J. „( - )“ žinoma iš buvusios darbovietės UAB „( - )“, kurioje dirbo nuo 2004 iki 2009 m. vadybininke. Su visais kaltinamaisiais santykiai buvo darbiniai. Jos vadovaujama įmonė teikė „( - )“ pervežimo paslaugas. Kada tiksliai buvo sudaryta sutartis tarp UAB „( - )“ ir „( - )“ ji nepamena. Sutartį pasirašė A. Z. Kelis kartus yra susitikusi su juo, J. M. teko matyti ( - ). „( - )“ krovinius užsakydavo pervežti iš ( - ). UAB „( - )“ turėjo apie 10 savo automobilių. Užsakymai būdavo pateikiami el. paštu, Skype arba telefonu. Darbo specifika buvo tokia, kad gauna užsakymą, jie siunčia mašiną, mašina pasikrauna, važiuoja į Lietuvą, persiformina dokumentus, važiuoja toliau išsikrauti į ( - ). Krovinį lydėdavo CMR‘as, eksporto deklaracija, TIR‘as. Vairuotojas grįžta su dokumentais įrodančiais, kad krovinys pristatytas, buhalterija išrašo sąskaitą ir išsiunčia užsakovui, atsiskaitymai vykdavo bankiniais pavedimais. „( - )“ egzistavo, jiems vežė krovinius, jie mokėjo pinigus. Kainos su „( - )“ buvo nustatinėjamos priedais prie sutarties. V. G. UAB „( - )“ įdarbino ji. Jis buvo atsakingas už atsiskaitymų priežiūrą. Gaudavo išrašą iš buhalterinės programos, ten matydavosi kokia sąskaita, kada terminas sueina ir jis prižiūrėdavo, kad nebūtų vėluojančių atsiskaitymų. Duomenis apie „( - )“ skolas jis taip pat gaudavo. N. J. pažįsta, jo įmonė užsakydavo pervežti krovinius iš Lietuvos į ( - ). Kad tarptautinio pervežimo paslauga būtų parduota ir įvykdyta be apskaitos dokumentų tikrai negali būti, techniškai tai nėra įmanoma, ypač į ( - ). Tarptautinio pervežimo metu pasikrovus yra išrašomas CMR važtaraštis, pardavimo sąskaita ir eksporto deklaracija, ir ta eksporto deklaracija užsidaro ant sienos arba kažkokiame muitinės sandėlyje, atsidaro TIR‘as, kurie yra štampuojami muitinės, kelių šalių antspaudais ir nuvažiavus į paskirties vietą, krovinys yra išmuitinamas, darosi deklaracija ir gavėjui išsikrovus uždedamas spaudas, kad krovinys priimtas. Ji žinojo, kad UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ buvo sudarę sutartis su „( - )“. Konkretaus sandorio dėl puspriekabės pardavimo „( - )“ ji nepamena, tačiau toks parko atnaujinimas vykdavo nuolat. Nepamena tokių atvejų, kad vairuotojas atvežtų pinigus grynais. Gali būti, kad ant sienos vairuotojui iškilus problemų, jos būdavo sprendžiamos duodant kyšį ir tada vairuotojui grynais pinigai buvo sumokama, tačiau įmonei niekas grynų pinigų neparveždavo (t. 88, b. l. 37-39). Iš esmės tas pačias aplinkybes dėl vykdomos veiklos su „( - )“ D. P. nurodė ir apklausiama ikiteisminio tyrimo metu 2010 m. rugsėjo 28 d. apklausoje, kai parodė, kad nuo 2009 m. dirba UAB „( - )“ direktore, teikia tarptautinių pervežimų paslaugas. Su A. Z., kuris yra „( - )“ atstovas, susipažino dirbdama UAB „( - )?. Buvo pasirašiusi paslaugų teikimo sutartį. Sandoriai su „( - )“ buvo realūs. Gaudavo užsakymą iš „( - )“, siųsdavo mašiną, paimdavo krovinį, kur gaudavo CMR su siuntėjo antspaudu, tuomet veždavo gavėjui, kur šis uždėdavo savo antspaudą, kad krovinys atgabentas. Vairuotojas sugrįždavo į UAB „( - )“, važtaraštį atiduodavo buhalterijai ir pagal tai būdavo išrašomos sąskaitos - faktūros ir pateikiamos „( - )“, kuri apmoka. Kiekviena PVM sąskaita-faktūra atitinka CMR važtaraštį, kur būna gavėjų, siuntėjų, muitinės antspaudai ir parašai, todėl suklastoti jų neįmanoma (t. 78, b. l. 97-98).

14034. Liudytojas J. M., apklausiamas apylinkės teisme patvirtino, kad įmonė „( - )“ buvo jo kartu su pažįstamu M. G. nusipirkta ir egzistuojanti bei realiai vykdanti veiklą įmonė. Su V. G., A. R., V. M., taip pat R. jį siejo darbiniai santykiai. Jo kompanija „( - )“ užsiėmė tarptautine logistika, ne tik pervežimais, bet visu kompleksu paslaugų, kurios reikalingos pervežant prekes iš ( - ) šalių į ( - ). V. G. dirbo įmonėje „( - )“, o vėliau „( - )“, o su visais kitais susipažino per jį. „( - )“ kompanija buvo reikalinga tam, kad valdyti pinigų srautus, atsiskaitymams už logistiką, muitinę. Ji buvo finansiškai patogi, per ją patogu pervedinėti pinigus iš ( - ) į ( - ). Ir šiai dienai tokia praktika yra išlikusi. Lietuva buvo patraukli tuo, kad čia buvo patogu sandėliuoti krovinius, buvo patogu siųsti krovinius nedidelėmis mašinomis į ( - ), o po to iš ten didelėmis mašinomis vežti. V. G. padėjo surasti vežėjus, rado sandėlį, supažindino su kitais žmonėmis, per kuriuos jie paskui dirbo. Darbo principas buvo toks, kad jo vadybininkės priimdavo užsakymus iš ( - ) kompanijų, tada tas užsakymas būdavo perduodamas V. G. kompanijos vadybininkams bendrovėse „( - )“, „( - )“. Būdavo surandamas transportas, kuris parveždavo krovinius į Lietuvą, tuomet jie komponavo juos, formino ( - ) terminalams ir praeidavo muitinę. ( - ) įmonės pirkdavo prekes ( - ). Tai galėjo būti buitinė technika, elektronika, smulkūs indai iš ( - ) ir kita. Kartais būdavo taip, kad galima buvo iškart tiesiogiai vežti krovinį į ( - ), nes būdavo mašina, kuri tiesiogiai į ( - ) važiavo, tačiau būdavo, kad krovinys atkeliaudavo į Lietuvą, į UAB „( - )“ sandėlius, o po to iš ten būdavo vežamas krovinys į ( - ). Vežėjais buvo ne tik tos kompanijos, kuriose dirbo V. G., bet ir kitos įmonės. Nes būdavo tokių situacijų kai tam tikru momentu nebūdavo mašinos pas V. G., tuomet buvo imamos mašinos iš kitų įmonių. Dėl transportavimo kainų buvo tariamasi su klientais. Sąskaitas gaudavo iš Lietuvos kompanijų ir derindavo toliau, o jis kaip tarpininkas uždirbdavo pinigus būtent už tai. Vadybininkai surasdavo krovinius ir kontaktus su jo klientais ( - ), o kontaktus su vežėjais Lietuvoje vykdė kiti. Sutartys buvo pasirašomos, tačiau „( - )“ buvo tik finansų organas, kuris priimdavo pinigus ir perduodavo juos toliau, atsiskaitydavo su visomis šalimis. A. Z. buvo jo įkurtos įmonės atstovas ( - ) ir Lietuvoje. Buvo reikalingas žmogus, kuris galėjo padėti Lietuvoje pirmam laikui. Kartu jie dirbo neilgai, gal 7 mėnesius, nes pasirodė, kad A. Z. nebuvo tinkamas žmogus. Atsiskaitymai vyko negrynųjų pinigų pavedimais. Buvo buhalteris, o per V. G. buvo siunčiamos sąskaitos, kurias apmokėdavo jie arba tiesiogiai ( - ) bendrovė, kuri užsakinėjo transportą. A. Z. sąskaitą Lietuvos banke atidarė jo prašymu. Jis pasirašinėjo įvairius dokumentus, kadangi turėjo įgaliojimą, kuris buvo užsakytas ( - ) salose, per tą pačią juridinę kompaniją, iš kurios buvo nupirkta „( - )“. Lietuvoje sąskaitos buvo atidaromos tam, kad būtų vykdomos finansinės operacijos, kad būtų atsiskaitoma už transportą, logistiką. Kai prasidėjo su A. Z. nesutarimai, jis dažnai nekėlė ragelio, buvo nuspręsta padaryti parašo faksimilę ir išsiųsti dokumentus į sandėlius, negu kiekvieną kartą ieškoti A. Z. telefonu, nervintis ir pergyventi ar krovinys įformintas, ar ne. Tą antspaudą su parašu naudojo tie, kas formino dokumentus sandėlyje. Ant CMR turėjo būti įgaliotinio parašas. Tiek pas jį, tiek pas V. G. buvo A. Z. parašo faksimilė ir įgaliojimas visą laiką. Tie dokumentai buvo ir „( - )“ ir UAB „( - )“. Taip buvo patogu, dėl to ir buvo naudojamas. 2007-2008 metų ( - ) tai buvo tokia valstybė, kur buvo specialios, nerašytos muitinės taisyklės. Buvo toks terminas „rizikos kaštai“, t. y. reikėjo tam tikros mašinos dokumentus perdaryti ir tai reikėdavo padaryti labai greitai. Buvo tai, kad lietuviškos kompanijos išrašinėdavo dvi sąskaitas, vieną kompanijai „( - )“, o kitą rusiškai kompanijai, kuriai buvo vežamas krovinys. Taip būdavo, kai reikėjo vežti tiesiogiai į ( - ) nevažiuojant į Lietuvą. Bet reikia žiūrėti kiekvieną sąskaitą. ( - ) kompanijos ne visada atsiskaitė su „( - )“ pervedimais, buvo atsiskaitoma ir grynaisiais pinigais. Tuo metu, vykdant atsiskaitymus, nebuvo didelio skirtumo tarp grynųjų ir negrynųjų pinigų. Kai užsakinėdavo mašiną, tai nuolatos buvo prašoma, kad pas vairuotoją būtų grynieji pinigai, kadangi kol mašina važiavo iš Lietuvos į ( - ) per sieną ir būdavo taip, kad mašinas tikrindavo ir reikėjo mokėti pinigus. ( - ) buvo tokie laikai, kad jei norėjai, kad tavęs netikrintų tai reikėjo mokėti. Su V. G. kalbėjo telefonu, jis sakė, kad yra problemų, kadangi buvo pasakyta, kad „( - )“ tai fikcija, kad ji neegzistuoja. „( - )“ buvo tarpininkavimo kompanija ir taip užsidirbdavo pinigus, vidutiniškai galėjo būti nuo 200 eurų iki 1 000 ar 1 200 eurų. Viskas priklausė nuo pristatymo sunkumo ir nuo to, kaip sunku buvo pereiti muitinę. Kompanija „( - )“ mokesčius mokėjo ( - ) saloms. Kokie ten tikslūs mokesčiai jis tiksliai negali pasakyti, tačiau juristai ir buhalteris tvarkė visus reikalus su mokesčiais. Jiems buvo pateikiamos sąskaitos ir jie jas apmokėdavo. V. G. labai padėjo tvarkyti visą finansinę buhalteriją Lietuvoje, valdė sąskaitą banke „( - )“. V. G. nebuvo įmonės buhalteris, tačiau teikė paslaugas tvarkant finansus. Jis turėjo įgaliojimą, įvedinėjo duomenis ir pateikdavo juos buhalteriui, vesdavo balansą, kiek mašinų buvo forminama, kas sumokėjo už mašinas, kas nesumokėjo. Atsiskaitydavo tik su V. G., daugiau su niekuo. Mokėjo pagal susitarimą. Suma priklausė nuo įvykdytų darbų. Visa buhalterija buvo tvarkoma elektroninėje erdvėje. Jis nežino, kad „( - )“ būtų pateikinėjamos mažesnės sąskaitos negu buvo sumokama realiai, tačiau jis gali visko ir nežinoti, nes veikė ne vienas, buvo kiti partneriai. Būdavo taip, kad „( - )“ gaudavo 60 000 eurų, o kompanijai „( - )“ būdavo sumokėta 600 eurų, tačiau taip vyko todėl, kad „( - )“ suteikdavo visą kompleksą paslaugų: pervežimo paslaugas, krovinių performinimas ( - ), muitinis išvalymas ( - ), muitų mokesčiai, kurie kartais siekdavo 60 000 dolerių ir 70 000 dolerių, pavyzdžiui, jeigu buvo vežama elektronika. Tuo tarpu klientai atsiskaitydavo už visą suteiktų paslaugų kompleksą. 2009 m. jie vykdė veiklą su UAB „( - )“, UAB „( - )“, „( - )“, „( - )“. Su UAB „( - )“ veiklą vykdė jo partneris. Gali būti, jog Z. nežinojo, kad jo vardu pasirašomi kažkokie dokumentai (t. 87, b. l. 50-56).

14135. Liudytojas A. Z., apklausiamas apylinkės teisme, patvirtino, kad „( - )“ buvo veikianti įmonė, jis buvo šios įmonės atstovas. Paaiškino, kad norėjo įsigyti automobilį iš ( - ), tačiau jo pervežimui buvo reikalinga transporto paslaugas teikianti bendrovė, todėl pradėjo domėtis šia sritimi ir ieškoti įmonės, kurioje mažiausi mokesčiai. Taip susipažino su J. M., kuris pasiūlė tapti jo įmonės atstovu ( - ). Buvo užregistruota „( - )“, atidaryta sąskaita. Kas steigėjas jis nežino, taip pat nepamena kur įmonė registruota. Įmonė užsiėmė pervežimu, sandėliavimu. J. M. jam davė telefono numerį, jis nuvyko į ( - ) ir banke „( - ) atidarė sąskaitą. Prisijungimo duomenis atidavė įmonės atstovams, kuriuos nurodė J. M. Jis tvarkė dokumentus įmonėje, buvo važtaraščiai, kuriuos reikėdavo pasirašyti, jie kartais buvo perduodami per vairuotojus. Negali nurodyti konkrečiai, kada prasidėjo įmonės veikla ir kada baigėsi. Krovinius vežė ( - ) ir į ( - ) šalis. UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ buvo įmonės su kuriomis bendradarbiavo, daugiausiai Lietuvoje dirbo su V. G. Įmonės buhalterinės veiklos netvarkė, kas tvarkė „( - )“ buhalteriją nežino. Jis, kaip įmonės atstovas, ieškojo klientų ( - ), tačiau ši įmonė turėjo atstovų ir kitose šalyse. Faksimilinį parašą turėjo pasidaręs, kadangi reikėjo dažnai važinėti, pasirašinėti, tai jis jį perdavė atstovui ir vairuotojui. Buvo pagaminęs kelias parašo faksimiles. Jo nuomone, faksimilinis parašas buvo naudojamas važtaraščiams, CMR pasirašymui. Atlyginimą už veiklą gavo. Kai atvažiuodavo į Lietuvą, yra gavęs grynų pinigų iš V. G. Su A. R. susipažino jau po įmonės įregistravimo. Su kokiomis ( - ) įmonėms „( - )“ vykdė veiklą ir pervežimus, tiksliai jau nepamena, tačiau suprato, kad veikla realiai buvo vykdoma ir kroviniai vežami, nes buvo visi reikiami dokumentai. Pats asmeniškai krovinių netikrino. Nežinojo kokie ten piniginiai dydžiai, srautai, kaip pinigų judėjimas vyko, bet veikla buvo vykdoma. J. M. buvo „( - )“ vadovas ir galėtų daugiau nurodyti apie šios įmonės veiklos specifiką. Visus sandorius pasirašydavo J. M. nurodymu, yra išrašęs įgaliojimų, tik nepamena kam tiksliai, tačiau V. G. nerašė įgaliojimo. Nežino ar J. M. kam nors rašė įgaliojimus. Liudytojas paneigė savo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu pagal teisinės pagalbos prašymą ( - ), kurie buvo pagarsinti vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi. 2011 m. lapkričio 11 d. vykusioje apklausoje jis nepripažino, jog žinojo įmonę „( - )“, vykdė šioje įmonėje kokią nors veiklą, pasirašinėjo sutartis ar atidarinėjo sąskaitas (t. 12, b. l. 181-185). Liudytojas papildomai parodė, kad tokius parodymus tuo metu davė, nes buvo apklausiamas ( - ) ir baiminosi dėl savo saugumo (t. 87, b. l. 7-9). Analogiškas aplinkybes dėl ( - ) vykusios apklausos metu duotų parodymų paneigimo liudytojas nurodė ir apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu jau Lietuvoje (2012 m. lapkričio 28 d. apklausa). Šios apklausos metu jis patvirtino, kad būti „( - )“ atstovu ( - ) ir ( - ) jam pasiūlė J. M. Jis buvo šios įmonės įgaliotas atstovas, veikęs pagal jam išduotą įgaliojimą. Jis 2006 metais buvo atvykęs į ( - ) ir banke „( - )“ atidarė šios įmonės sąskaitą, jam buvo išduoti sąskaitos valdymui internete reikalingi įrankiai. Jokių pavedimų įmonės vardu internetu jis neatliko, pasirašinėjo tik įvairius dokumentus. Kartais dokumentus jam atveždavo vairuotojai, kartais ekspeditoriai ar kiti asmenys. Visus sąskaitos valdymo internetu įrankius jis perdavė kitiems įmonės atstovams. Turėjo įmonės „( - )“ antspaudą, tačiau kartais jį duodavo vairuotojams, ekspeditoriams, kad jie galėtų patvirtinti reikiamus dokumentus. Patvirtina, kad tai jis pasirašė 2006 metais pervežimo ir pirkimo-pardavimo sutartis bei saugojimo sutartį su UAB „( - )“. Laikotarpiu nuo 2006 metų iki 2010 metų jis pasirašė prekių pervežimo ir sandėliavimo paslaugų sutartis su ne viena Lietuvos įmone, tame tarpe ir UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, taip pat ir kitomis užsienio įmonėmis. Buvo atlikta daug pervežimo ir prekių sandėliavimo paslaugų bei parduota nemažai transporto priemonių. Visi su minėtais sandoriais susiję dokumentai turėtų būti saugomi įmonėje „( - )“. Mokėjimų atlikimas ir atsiskaitymų pagal sudarytus sandorius kontrolė neįėjo į jo kompetenciją. Jis nieko nežinojo apie gautas kokias nors pretenzijas dėl įmonės „( - )“ veiklos ar netinkamų atsiskaitymų (t. 77, b. l. 2-4).

14236. Liudytojas N. J., apklausiamas apylinkės teisme, patvirtino, kad pažįsta V. G., V. M. ir A. R., kitus kaltinamuosius žino iš veidų. Jis paruošdavo banko mokėjimo formą, įrašydavo įmonės pavadinimą, kam daromas pavedimas, sąskaitą ir išsiųsdavo pranešimą el. paštu. Į pavedimo formą įsirašo įmonės gavėjo pavadinimas, kodas, banko sąskaita, banko pavadinimas ir už ką daromas pavedimas, PVM sąskaita faktūra, numeris ir suma. V. G. jo prašė pagalbos pamokyti užpildyti tuos dokumentus. Kelis kartus vyko pas jį į kabinetą ( - ). Jis turėjo darbinių santykių su UAB „( - )“, užsakydavo iš jų transportą savo įmonei, tuo pačiu užsukdavo ir pas V. G. Tai buvo 2009 metais. Jis nežino kuo dirbo V. G. tuo metu, suprato, kad jis buvo „( - )“ darbuotojas. Pavedimai buvo daromi UAB „( - )“, UAB „( - )“. Jis pavedimų nedarydavo, tik užpildydavo formą ir ją išsiųsdavo elektroniniu paštu, o kas darydavo patį pavedimą jis nežino. V. G. jam buvo nurodęs el. pašto adresą kuriuo reikia siųsti, ar tai ( - ) jis negali pasakyti, nepamena. Jam paskambindavo telefonu ir paprašydavo užpildyti formą, nurodavo kokius duomenis įrašyti. Pasikeisdavo paskirtis ir sąskaitos faktūros numeris. Jis turėjo „( - )“ banko sąskaitos kodus. Žinojo koks šios įmonės sąskaitos likutis. Apie du metus mokė V. G. suformuoti pavedimus. Kiek per tą laiką buvo suformuota pavedimų jis tiksliai negali pasakyti. Kur „( - )“ registruota jis nežino. Kartą V. G. kavinėje jam pristatė rusakalbį žmogų kaip „( - )“ savininką. Pats savininkas jo asmeniškai nieko neprašė. A. R. domėjosi daromais pavedimais. Kaip V. G. ir A. R. susiję nežino. Informaciją ką reikia padaryti gaudavo iš V. G. susitikimų metu, per Skype arba telefonu. Jo įmonė „( - )“ parduodavo prekes į ( - ) ir naudojosi UAB „( - )“ paslaugomis. Jie naudojo tarpinę įmonę „( - )“. Kadangi konkrečiai ( - ) įmonei reikėjo prekes ne tiesiogiai iš Lietuvos pirkti, tai jam UAB „( - )“ pasiūlė „( - )“. Jo įmonė atsiskaitymus gaudavo pavedimu iš „( - )” banko. Gali būti, kad pavedimus jis pats suformuodavo. Iš kur į „( - )” sąskaitą ateidavo pinigai jis netikrino, nors ir matydavo likutį. ( - ) įmonė sumokėdavo į „( - )“. Jis jiems pateikdavo sąskaitas, o jie pagal tas sąskaitas apmokėdavo. Įmonei „( - )” jis pateikdavo sąskaitas nuo UAB „( - )“. Jis pardavimo sąskaitą rašydavo įmonei „( - )“, o tada „( - )“ parduodavo į ( - ). Kas „( - )“ sąskaitas rašydavo į ( - ) jis nežino. Atiduodavo UAB „( - )“ tarpininkams dokumentus. UAB „( - )“ jam viską sutvarkydavo. Iš įmonės „( - )“ sąskaitų negaudavo. Gaudavo tik dokumentus, kad pristatė prekes į ( - ). Mano, kad sutartį su „( - )“ buvo sudaręs elektronine forma. Atlygio už pavedimus negaudavo (t. 86, b. l. 133-135). Neteigia, kad ikiteisminio tyrimo metu jo parodymai buvo užrašyti blogai. Užrašyta tai, ką jis tuo metu sakė (t. 86, b. l. 141).

14336.1. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalies pagrindu, apylinkės teisme buvo perskaityti liudytojo N. J. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 167-168, t. 76), kai jis parodė, jog su UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ darbiniai santykiai jo nesiejo. Maždaug 2008 - 2009 m. pažįstamas V. G., dirbantis ( - ), greičiausiai UAB „( - )“, arba A. R., tiksliai neatsimena kuris, paprašė padėti - padaryti pavedimus iš „( - )“ sąskaitos elektroniniu būdu. V., o kartais ir A. atsiųsdavo SMS, kartais susitikus pasakydavo kam „( - )“ vardu padaryti pavedimus. Kadangi jis A. R. buvo skolingas apie 28 000 eurų, tai sutiko padėti. Padėdavo dėl draugiškų santykių, kartais pervežimo geresnes kainas padarydavo. Greičiausiai iš V. G. buvo gavęs pašto dėžutės ( - ) slaptažodį. Kai prisijungė prie šios pašto dėžutės, ten buvo laiškas, prie kurio prisegtas dokumentas su nuskenuotomis kodų lentelėmis, kurių pagalba galėdavo prisijungti prie AB „( - )“ banke esančios „( - )“ sąskaitos ir pažiūrėti likučius. Jam skambindavo A. arba V. ir prašydavo pažiūrėti sąskaitos likutį. Jeigu pinigų būdavo, dažniausiai prašydavo padaryti pavedimą – banko „( - )“ internetiniame puslapyje yra specialios formos, kurias užpildžius jas reikia išsiųsti iš pašto, kuris užregistruotas banke. „( - )“ buvo priskirtas el. pašto adresas - ( - ). Jis netikrindavo ar pavedimas būdavo įvykdomas, kokį nurodyti pavedimo pagrindą jam pasakydavo. Kiek atliko per tuos du metus pavedimų jis tiksliai nežino. Banko sąskaitos kodai visą laiką buvo tie patys, jie nesikeitė. „( - )“ jokio savininko ar įgalioto asmens jis nematė. 2010 metų vasaros pradžioje V. G. jo paprašė, kad užpildytų į ( - ) atsiųstą blanką dėl „( - )“ atstovo paskyrimo. Atstovo duomenys buvo tame pačiame laiške. Jis pasiskambino į banką „( - )“, jam viską paaiškino ir jis užlipdęs visus dokumentus bei juos nuskenavęs Adobe reader (*.pdf) formatu, išsiuntė atgal tuo pačiu elektroninio pašto adresu, iš kur ir buvo gavęs. Į banką jis įgaliojimo nesiuntė. Visus „( - )“ vardu pavedimus darydavo iš vieno savo asmeninio nešiojamo kompiuterio Dell, beveik visų „( - )“ vardu savo darytų pavedimų kopijas saugojo nešiojamoje USB laikmenoje, kuri buvo paimta asmens kratos metu. 2010 metų pradžioje paskambino pažįstamas iš ( - ) ir paprašė padėti nupirkti įvairią įrangą, tačiau norėjo kad sandoriai būtų įforminami per ofšorines kompanijas, kad ( - ) galėtų tuo sandoriu pasidaryti sau naudingą kainą. Jis pasakė, kad pasidomės ir kreipėsi į UAB „( - )“, su kuriais turėjo muitinės tarpininkavimo sutartį ir šios įmonės tarpininkas V. pasiūlė kompaniją „( - )“. Jis ( - ) perdavė šios įmonės rekvizitus, jie paruošė sutartį rusų kalba ir jis ją persiuntė adresu ( - ). Jam atgal buvo atsiųsta pasirašyta sutartis bei pažymėta su „( - )“ antspaudu, kurią jis persiuntė į ( - ) partneriams. Vėliau jis išrašydavo sąskaitą-faktūrą „( - )“ vardu ir muitinės tarpininkas jam pagal ją išrašydavo tarptautinį krovinių gabenimo važtaraštį (CMR). UAB „( - )“ nupirkdavo prekes ir surasdavo kas jas nuveš gavėjui, mokėjimus už šias prekes bendrovė gaudavo pavedimu iš „( - )“. Šiuos parodymus liudytojas patvirtino kaip teisingus (t. 86, b. l. 135).

14437.

145Liudytoja D. A., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad dirbo UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, buvo apskaitininkė. UAB „( - )“ užsiėmė tarptautiniais pervežimais, turėjo savo transportą. Jos darbas buvo nurašinėti kurą, suvesti vairuotojų išlaidas. UAB „( - )“ kokį mėnesį sąskaitas išrašinėjo. Vadybininkai pateikdavo CMR, o ji išrašydavo sąskaitą. Prie CMR buvo užsakymas pridėtas, kaip sutartis. Užsakymus pateikdavo vadybininkai, jų buvo daug. Nepamena ar buvo ilgalaikės sutartys. Lietuvoje iš ( - ) pervežimų buvo. „( - )“ girdėta. Po UAB „( - )“ dirbo UAB „( - )“. A. R. vadovas visą laiką buvo, o ji buhaltere dirbo. Vadyba pateikdavo užsakymą, vairuotojai CMR, o ji išrašydavo sąskaitą ir jas išsiųsdavo. UAB „( - )“ turėjo daug užsakovų ( - ). Nebuvo prašymų perrašyti sąskaitų, neteisingų duomenų neprašė niekas įrašyti į sąskaitas. Apie antrą buhalteriją, jos vedimą nieko nežinojo. V. G. dirbo UAB „( - )“. Tame pačiame pastate kur buvo įsikūrusi UAB „( - )“, buvo įsikūrusi ir UAB „( - )“. Nežino ar V. G. ten dirbo. 2009 metų pelno mokesčių deklaraciją rengė su G., įrašė visas UAB „( - )“ pajamas, neįtrauktų pajamų ji nežino ir patvirtina, kad VMI pateikta deklaracija teisinga. Pervežimai, už kuriuos ji pasirašydavo buvo realiai įvykę, buvo pridėti CMR važtaraščiai, buvo gavėjo štampas, kuris liudija, kad gavėjas gavo krovinį, todėl jie buvo realiai įvykę (t. 86, b. l. 130-131).

14638.

147Liudytoja J. D., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad su D. P., V. G., A. R. ją siejo darbiniai santykiai. 2008 metais įsidarbino įmonėje „( - )“, tvarkė apskaitą, buvo atsakinga už kuro apskaitą. D. P. buvo UAB „( - )“ vadybininke, vėliau pradėjo dirbti UAB „( - )“, kuri buvo įsikūrusi tose pačiose patalpose. Jokių „( - )“ dokumentų nėra mačiusi, tik vieną su jų įmone pasirašytą sutartį. Kroviniai pagrinde keliavo iš ( - ) į ( - ) (t. 86, b. l. 110-111).

14839.

149Liudytoja L. P., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad dirbo UAB „( - )“ nuo 2000 metų ir su įmone „( - )“ kelis mėnesius, buvo vyriausioji buhalterė. UAB „( - )“ vadovavo A. R.. Įmonės užsiėmė krovinių pervežimu. Ji dirbo su GPM, PVM, su mokesčių inspekcija bendravo. Sąskaitas išrašinėjo apskaitininkės, o ji tik duomenis suvesdavo į programą. Priimdavo užsakymus, paduodavo apskaitininkei, ji sąskaitas išrašydavo ir tuomet ji mėnesio gale duomenis suvesdavo. UAB „( - )“ dirbo pagrinde su ( - ), krovinius veždavo iš ( - ). V. G. dirbo su skolų išieškojimu, buvo UAB „( - )“ vadybininkas. Ji mokesčius apskaičiuodavo, duodavo tikslius duomenis, jei įmonė skolinga sumokėdavo, jei permoka būdavo, grąžindavo. Ji sutikrindavo sąskaitas, ar jos teisingai išrašytos. Prie sąskaitos turėjo būti visi dokumentai, CMR, užsakymai ne visada būdavo. Būdavo ir ilgalaikiai susitarimai ir žodiniai. Įmonė „( - )“ girdėta, jos užsakymai būdavo pagrinde su ( - ), jai sąskaitas išrašydavo. Su jokiais įmonių vadovais nėra bendravusi, tame tarpe ir su „( - )“. Skolas išjudindavo V. G. Su įmone „( - )“ nebuvo taip, kad būtų perrašomos sąskaitos, kurios jau buvo išrašytos. Buvo sudaryta ilgalaikė sutartis. Ši įmonė nebuvo vienintelė, kuri užsakydavo transporto paslaugas, tokių įmonių būdavo daug. Mokesčių administratoriaus pastabų dėl sandorių su „( - )“ nebuvo. Patikrinimo aktų, priskaičiuotų papildomų mokesčių taip pat nebuvo (t. 86, b. l. 100-102).

15040.

151Liudytoja G. G., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad dirbo buhaltere UAB „( - )“ nuo 2007 metų, apie 4 mėnesius. UAB „( - )“ buvo transporto įmonė, vežiojo krovinius. Ji išrašydavo sąskaitas, vedė vairuotojų kelionių apskaitą. UAB „( - )“ krovinius vežė iš ( - ) į ( - ), iš ( - ) į ( - ), į ( - ). Buvo sutartis kiekvienam reisui. Užsakymas - sutartis vadinosi. Su „( - )“ irgi taip pat būdavo. Ji viena buvo atsakinga už sąskaitų išrašymą. PVM sąskaitos-faktūros buvo perkamos jau išspausdintos ir jos buvo pildomos ir naudojamos. Kompiuteryje registruodavo sąskaitas - faktūras, įvesdavo numerį. Ji nesiųsdavo į „( - )“ nieko, atiduodavo sąskaitas vadybininkui ir jie išsiųsdavo. Ir kitiems užsakovams rašė sąskaitas, skirtumo tarp kainų nepastebėjo (t. 86, b. l. 56-57).

15240.1.

153Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalies pagrindu buvo perskaityti G. G. liudytojos parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu, kuriuos liudytoja patvirtino, kad dirbo nuo 2007 metų UAB „( - )“ buhaltere, įmonės direktorius buvo A. R. UAB „( - )“ pagrindinė veikla buvo transportavimo ir tarptautinių pervežimų paslaugos. Vežė krovinius iš ( - ) į ( - ). Ji išrašydavo PVM sąskaitas-faktūras pagal vadybininkų pateiktus dokumentus – CMR važtaraštį ir muitinės deklaraciją, pasirašydavo jas ir atiduodavo tam pačiam vadybininkui. Įmonės klientai buvo tiek Lietuvos, tiek užsienio įmonės. Ji pamena įmonę „( - )“, tačiau nežino kokiais maršrutais buvo šios įmonės užsakymai. Su V. G. nebendravo, jam jokių duomenų nesiųsdavo (t. 76, b. l. 129-130).

15441.

155Liudytoja A. S. (A.), apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad su A. R. dirbo įmonėje „( - )“ 2007-2008 metais. Iš pradžių ji buvo transporto vadybininkė, vėliau perėjo į buhalteriją, kur dirbo apskaitininke. Įmonė užsiėmė tarptautinių krovinių pervežimu, turėjo savo transporto parką, apie 70 transporto priemonių. Tarp vadybininkų buvo pasiskirstymas pagal šalis. Yra sistemos kur paskelbiami kroviniai, tada skambinama, derinama, gaunami užsakymai, kurių duomenys perkeliami į sąskaitos šabloną. Vienkartines sutartis pasirašydavo vadybininkas. Vadovas nepasirašydavo ant tų vienkartinių sutarčių. Po sutarties įvykdymo buvo gaunami dokumentai, CMR, pervežimo dokumentai iš vairuotojo, tada su sutartimi į buhalteriją pateikiama, kad išrašytų PVM sąskaitą faktūrą, kurias išrašydavo buhalterės. Veždavo iš ( - ) į ( - ), iš ( - ) į ( - ). „( - )“ užsakymus veždavo iš ( - ) į ( - ) ar toliau. Kokiems klientams nepamena. Su „( - )“ vadybininkais, darbuotojais neteko bendrauti asmeniškai, tačiau su šia įmone nebuvo problemų. Įmonei „( - )“ rašė sąskaitas, buvo visi reikalingi lydimieji dokumentai - CMR važtaraštis, papildomi dokumentai, kurie būna prie pervežimų. Pervežimo įkainiai, maršrutai, PVM tarifai įtarimų nesukėlė (t. 86, b. l. 102-104).

15642.

157Liudytoja I. V., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad nuo 1996 metų iki 2011 metų AB „( - )“ banke dirbo tarptautinio verslo departamente su archyvu ir klientu dokumentais, per ją užsienio klientai sąskaitas atidarinėjo. Tam, kad būtų atidaryta sąskaita reikėjo pateikti registracijos pažymėjimus, įstatus, direktoriaus paskyrimo protokolą, įgaliojimus, visi dokumentai turėjo būti su apostile. Atidaryta sąskaita naudojasi tas asmuo, kuriam ji išduodama, tačiau jis gali perduoti ją ir kitam asmeniui, ir apie tai bankas nebūna informuotas. Atidarant „( - )? sąskaitą pasirašė A. Z., ant sutarties jo parašas. Be paso asmenų nepriima ir sąskaitų neatidarinėja, faksimile pasirašyti neleidžiama, tik originaliu parašu. „( - )? buvo ofšorinė kompanija, tokioms kompanijos tuo metu buvo leidžiama atidaryti sąskaitas banke (t. 86, b. l. 129-130).

15843.

159Liudytojas A. S., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad buvo banko „( - )“ saugos departamento direktorius ir paaiškino, kad asmens, kuris pasirašydavo su banku dokumentus, visada buvo išsiaiškinama tapatybė. Jo vienas iš darbų buvo tikrinti, ar klientas realus, tikrinami buvo tiek įmonės, tiek ir fiziniai asmenys. Jei dokumentuose yra jo parašas, tuomet asmuo, pasirašęs sutartį su banku buvo realus ir patikimas (t. 86, b. l. 111-112).

16044.

161Liudytoja R. Š., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad dirbo UAB „( - )“ nuo 2002 metų iki 2008 metų. Direktoriumi buvo R. R., A. R. direktoriaus brolis. Dirbo buhaltere. Įmonė užsiėmė tarptautiniais pervežimais. Turėjo gal apie 15 transporto priemonių. Ji išrašydavo PVM sąskaitas - faktūras už pervežimą ir avansines apyskaitas. PVM sąskaitą-faktūrą išrašydavo tik tada kai grįždavo iš reiso vairuotojas, priduodavo CMR dokumentus. Sutartys su klientais būdavo tiek vienkartinės, ir ilgalaikės. Jų pagrindu išrašydavo PVM sąskaitas faktūras, kurias išsiųsdavo klientams administratorė arba atiduodavo direktoriui. Ji nesirūpino apmokėjimais, jų nesekdavo. Mokesčius apskaičiuodavo su programa „PRAGMA“. „( - )“ girdėta, buvo toks klientas, su jos atstovais neteko bendrauti (t. 86, b. l. 112-113).

16245.

163Liudytoja D. K., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad su A. R., R. R. siejo darbiniai santykiai. Išrašydama sąskaitas-faktūras ji tikrindavo CRM, tačiau tik svorius, pačio turinio netikrindavo, nepamena ar buvo duomenų apie „( - )“, tačiau šiai įmonei teikdavo vežimo paslaugas. Užsakovas buvo UAB „( - )“, vežėjas buvo UAB „( - )“. Sąskaitai išrašyti pateikdavo važtaraščius, kur nurodyta iš kur vežamas krovinys, koks jo svoris ir to pakakdavo sąskaitoms išrašyti. Sutarties tarp UAB „( - )“ ir „( - )“ nematė, jai buvo pasakoma, kad reikia išrašyti sąskaitą įmonei „( - )“ ir ji išrašydavo, suprato, kad ši įmonė buvo užsakovas. Jokių įtarimų jai dėl minėtos įmonės nekilo. Išrašytas sąskaitas „( - )“, visus tris egzempliorius, ji atiduodavo administratorei ir nežino kur buvo įsikūrusi ši įmonė (t. 86, b. l. 57-58).

16445.1. Liudytoja D. K. patvirtino savo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo pagarsinti vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, kai ji parodė, kad nuo 2008 m. gegužės mėn. iki 2009 m. gruodžio mėn. dirbo UAB „( - )“ buhalterės pareigose, o laikotarpyje nuo 2009 m. balandžio mėn. iki 2009 m. gruodžio mėn. dar dirbo ir UAB „( - )“, vyr. buhalterės pareigose. Abi šios įmonės buvo įsikūrę vienu adresu ( - ). Nors ji niekada ankščiau nebuvo dirbusi vyr. buhalterės darbo, buhalterinio išsilavinimo neturi, tačiau sutiko dirbti šiose pareigose, kadangi A. R. ir R. R. tai jai pasiūlė ir patikino, kad buhalterinę apskaitą padės tvarkyti UAB „( - )“ vyr. buhalterė R. G. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ veikla buvo krovinių pervežimas. Jos darbo laikotarpiu UAB „( - )“ direktoriaus pareigose dirbo R. R., o UAB „( - )“, direktoriaus pareigose dirbo A. R.. Dirbdama UAB „( - )“ buhalterės - apskaitininkės pareigose, ji pagrinde išrašydavo pardavimo PVM sąskaitas - faktūras bendrovės klientams, tvarkė bendrovės darbuotojų, pagrinde vairuotojų, avansinių apyskaitų dokumentus. Dirbdama UAB „( - )“, vyr. buhalterės pareigose ji pagrinde išrašydavo pirminius apskaitos dokumentus, tame tarpe pardavimo dokumentus įmonei „( - )“, o apskaitos registrus, finansinės atskaitomybės ataskaitas tvarkydavo R. G., o ji tik mokėsi juos suvesti. Jos darbo laikotarpiu UAB „( - )“ ir vėliau UAB „( - )“ vienas iš pagrindinių transporto paslaugų pirkėjų buvo užsienio įmonė „( - )“, su kuria kiek jai žinoma UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ buvo sudariusios krovinių pervežimo sutartis. Ji asmeniškai su įmonės „( - )“ atstovais niekada nebendravo, jų niekada nematė, kas iš UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ darbuotojų su jais galėjo bendrauti nežino. Ji dirbdama UAB „( - )“, vėliau UAB „( - )“ išrašydavo minėtų bendrovių transporto paslaugų pardavimo PVM sąskaitas - faktūras įmonei „( - )“. UAB „( - )“ sąskaitas įmonei „( - )“ išrašydavo pagal administratorės I. V. pateikiamus duomenis, kuri nurodydavo krovinių maršrutus, transporto priemones, kuriomis buvo gabenami kroviniai bei kainas, pagal šiuos duomenis ji ir išrašydavo bei pasirašydavo PVM sąskaitas - faktūras minėtai užsienio įmonei. Kiek jai žinoma, duomenis, kuriuos reikia įrašyti į pardavimo sąskaitas užsienio įmonei „( - )“ I. V. gaudavo iš UAB „( - )“ atsakingų darbuotojų tačiau iš kokių konkrečiai nežino. Vėliau, I. V. išėjus iš darbo, duomenis reikalingus išrašyti pardavimo sąskaitas „( - )“ jai pateikdavo J. R., pagal kurios pateiktus duomenis išrašydavo UAB „( - )“ pardavimo sąskaitas minėtai užsienio įmonei. Kiek jai žinoma, šiuos duomenis J. R. kaip ir I. V. gaudavo iš UAB „( - )“ darbuotojų. Dirbant minėtose bendrovėse įmonės „( - )“ užsakymai krovinių pervežimams pateikti nebuvo. Kiek jai žinoma, šios įmonės užsakymų nebuvo, kadangi duomenis kokius maršrutus įrašyti į pardavimo dokumentus minėtai užsienio įmonei, UAB „( - )“, vėliau UAB „( - )“ gaudavo iš UAB „( - )“ darbuotojų, o ne iš „( - )“. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ klientai užsakydami transportą krovinių pervežimui pateikdavo šioms bendrovėms užsakymus, kuriuose atsispindėdavo maršrutas, gabenamas krovinys, jo kiekis bei nurodydavo už kiek sutinka pirkti transporto paslaugą. Kadangi su UAB „( - )“, UAB „( - )“ klientais nebendravo todėl ji nežino ar į minėtų bendrovių pardavimo dokumentus įmonei „( - )“ įrašydavo teisingus duomenis apie parduodamų paslaugų kainas, nežinojo kas realiai ir už kokią sumą perka minėtas paslaugas. Ji žino, kad UAB „( - )“ dirbo V. G., tačiau su juo nebendraudavo (t. 76, b. 1. 126-128).

16546.

166Liudytoja R. G., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad dirbo UAB „( - )“ vyr. buhaltere. Tuo metu įmonei vadovavo R. R. Įmonė užsiėmė tarptautiniais pervežimais, turėjo apie 20 automobilių. Su UAB „( - )“ jų įmonė turėjo sandorių dėl pervežimų, tačiau ji užsakymais neužsiiminėjo, todėl tiksliai nepamena kokie jie buvo. Vadovas spręsdavo su kuo dirbti. UAB „( - )“ taip pat užsiėmė tarptautiniais pervežimais, jai vadovavo A. R. Jai buhalterinę apskaitą vesti padėjo dar viena buhalterė R. Š., kuri išrašinėjo sąskaitas-faktūras, todėl ji asmeniškai nežino kaip ten buvo su „( - )“ pervežimais, tačiau ši įmonė jai atrodė kaip ir bet kuris kitas klientas. Jei klientai neatsiskaitydavo, tuomet jiems buvo skambinama, kas tuo užsiėmė ji tiksliai nežino. Ji pildydavo PVM mokesčių deklaraciją, skaičiuodavo kitus mokesčius, GPM, Sodros mokesčius. Duomenis paimdavo iš išrašytų sąskaitų - faktūrų. Su „( - )“ problemų nebūdavo, ji visada atsiskaitydavo. Negirdėjo, kad A. R. būtų davęs kokius nors nurodymus (t. 86, b. l. 105-106).

16747.

168Liudytoja V. V., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad dirbo su D. P., V. G. ir A. R. UAB „( - )“. Jos pareigos buvo vyr. buhalterė. Kartu su ja buhalteriją tvarkė K. S., R. B., J. M., J. D.. Su UAB „( - )“ neteko dirbti, daugiau nedirbo su jokiomis Rutkausko įmonėmis. UAB „( - )“ jie atlikdavo ekspedicines paslaugas. Įmonės „( - )“ nepamena. Kartais sąskaitas - faktūras išrašinėdavo ji, kartais kitos buhalterės. Sąskaitas išrašinėdavo pagal dokumentus, kuriuos pateikdavo vadybininkai. Su klientais bendraudavo ir dokumentus tvarkydavo vadybininkai. Sutartys su klientais būdavo ir ilgalaikės ir trumpalaikės. Jai pateikdavo CRM, kas juos išrašydavo ji nežino. Sąskaitose ji įrašydavo iš kokios šalies veždavo į kokią, smulkiau tų duomenų nenagrinėjo. Klientai mokėdavo už atliktas paslaugas, buvo nustatyti įkainiai. „( - )“ nebuvo išskirtinė klientė, tik viena iš daugelio. Krovinius veždavo iš ( - ) į ( - ). Kas tvarkė muitinės paslaugas ji nežino. V. G. derindavo skolas, kaip klientai atsiskaitys, kokiais terminais. Ar „( - )“ buvo tarp skolininkų ji nežino (t. 86, b. l. 106).

16948.

170Liudytojas G. Z., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad nuo 2006 metų iki 2009 metų dirbo UAB „( - )“ muitinės sandėlio vadovu. Pažįsta A. R., jo brolį ir V. M. kaip įmonės savininkus. Žinojo, kad A. R. turėjo įmonę „( - )“, jis neduodavo jam tiesioginių nurodymų dėl klientų aptarnavimo ar sandėliavimo. V. G. matytas iš matymo. Įmonė atliko tarpininkavimo paslaugas muitinės procedūroms, pervežimu neužsiėmė. Jo darbinės funkcijos buvo susiję su sutarčių su klientais sudarymu, aptarnavimu, prekių pakrovimu ir iškrovimu. Daug įmonių naudojosi jų paslaugomis. Įkainius buvo nustatęs direktorius. „( - )“ jam yra žinoma. Tiesiogiai asmens priskirto dirbti su konkrečia įmone nebuvo. Buvo tik elektroniniu paštu atsiunčiama informacija, ką į kokią mašiną pakrauti. Dauguma įmonių elektroniniu paštu rašydavo. „( - )“ tuo laikotarpiu nemažai sandėliavo, apie 2-3 metus. Su „( - )“ vadovu tiesiogiai bendrauti neteko. Sutartis buvo pasirašyta elektroniniu paštu. Vienu metu buvo pristatyta, kad čia „( - )“ atstovas, ar tas asmuo buvo šios įmonės vadovas nežino. Tai nebuvo išskirtinis atvejis, dažnai atvesdavo klientus direktorius pasižiūrėti. Prekes atveždavo su transportu, atsiųsdavo informaciją, kad gavėjas yra „( - )“. Jie priimdavo tas prekes, jas įformindavo pagal nustatytas procedūras, sandėliuodavo. Nemano, kad „( - )“ turėjo išskirtines kainas. „( - )“ atveždavo prekes įvairiomis transporto priemonėmis, iš įvairių šalių - ( - ). Daugiausia tai būdavo buitinė technika. Daugumą prekių į ( - ) išveždavo. Jie nesidomėjo kas teikdavo transporto paslaugas, klientas tiesiog atsiųsdavo transporto priemonę pakrovimui ir jie pakraudavo prekes. Su PVM sąskaitomis - faktūromis jam tiesiogiai susidurti neteko. Dėl paslaugų teikimo buvo buhalterija, kuri išstatydavo sąskaitas pagal nustatytus įkainius. Jis nekontroliavo sąskaitų išrašymo, tik prekių įvežimą ir išvežimą, muitinės procedūras. Tai yra importas į sandėlius, eksportas, įforminimas, teikdavo ataskaitas. Su „( - )“ problemų nebuvo. Jei skolininkai būdavo, tai gaudavo nurodymą tai įmonei kažko tai nekrauti kol neatsiskaitys (t. 86, b. l. 104-105).

17149.

172Liudytoja M. M., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad nuo 2006 metų dirba įmonėje „( - )“ muitinės tarpininko atstove. Šios įmonės vadovas V. M. Būdama apskaitininke suvedinėjo transporto duomenis į apskaitos sistemą. Jų įmonė neturi transporto priemonių, užsiima sandėliavimu ir krova, teikia muitinės tarpininko paslaugas. A. R. buvo šios įmonės akcininkas. Ji išduodavo prekes atvažiavusioms transporto priemonėms. UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, UAB „( - )“ girdėtos įmonės, jos užsiėmė pervežimais. Dirbo su „( - )“, ji buvo jų klientas, sandėliavo jų sandėliuose prekes. Yra bendravusi su „( - )“ atstovu J. M. tiek telefonu, tiek ICQ, tačiau jo mačiusi nėra, tik ryšių priemonėmis bendravo. Veždavo įvairias pramonines prekes į ( - ). Su A. Z. neteko bendrauti. Jai direktorius, vadybininkai, pasakydavo savaitės planą, kad turi atvykti pasikrauti mašinos prekes, ji susisiekdavo su klientais, kurie turi pasiimti prekes. J. M. pats susisiekdavo su ja. Ji susistemindavo duomenis ir mėnesio gale persiųsdavo R. R., kuri buvo buhalterė ir išrašydavo sąskaitas. V. G. pažinojo kaip UAB „( - )“ darbuotoją, jis lyg buvo ir „( - )“ atstovas. Siųsdavo jai lenteles, prašydamas sutikrinti ar tam tikros mašinos buvo pas juos atvažiavusios. Kartais prašydavo uždėti kokias kainas, arba pats būdavo įrašęs „( - )“ kainas ir prašydavo sutikrinti. Klientams ( - ) reikėdavo parodyti visą kainą, kuri būdavo iki prekėms atvykstant į ( - ), todėl prašydavo papildomai parašyti sumą, kuriai jie išrašydavo sąskaitas „( - )“. Kainos skirdavosi, nes kai jai atsiųsdavo lenteles, jai tik reikėdavo papildomai parašyti kokio dydžio sąskaitą jie yra išrašę „( - )“. Ji nerašydavo sąskaitų, persiųsdavo informaciją R., o ši išrašydavo sąskaitas. Lentelė būdavo elektroninė, įrašyta „flešiuke“ ir perduodavo jai per vairuotojus. Tai nebuvo oficiali lentelė. Ji matydavo kaip atvažiuodavo į sandėlius prekės, ten buvo ir CRM važtaraščiai, kuriuose nurodyta, kad tai „( - )“ prekės. Ji žino tik du „( - )“ atstovus – J. M. ir V. G.

17349.1. Liudytoja M. M. patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo pagarsinti vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, kai ji parodė, kad nuo 2006 m. rugsėjo 20 d. dirba UAB „( - )“ apskaitininkės pareigose, yra atsakinga už dokumentų archyvavimą, išrašo sąskaitas, apdoroja pirminius duomenis dėl logistikos paslaugų suteikimo (apskaičiuoja kiek kainuoja konkreti logistikos paslauga). Ją į darbą priėmė V. M. Jos darbo vieta yra ( - ). Ji savo darbo metu naudojasi ETS kompiuterine sandėliavimo ir logistikos programa, toje programoje registruojamos įvažiuojančios ir išvažiuojančios mašinos ir duomenys apie jas (kokie susiję dokumentai su įvažiuojančia mašina, nurodomas klientas, mokėtojas), o su mašina įvažiuojančios prekės užpajamuojamos naudojant kompiuterinę programą EQUINOX. Ji išrašo PVM sąskaitas-faktūras, tačiau ne visada, PVM sąskaitas-faktūras taip pat išrašo ir buhalterė R. R., pagal jos elektroniniu paštu ( - ) nusiųstus duomenis. Įmonei “( - )“ sąskaitų ji niekada nėra išrašiusi ir tokių sąskaitų niekada nėra mačiusi. Apie įmonę “( - )“ jai yra žinoma tik iš direktoriaus V. M., kuris nurodė, kad minėta įmonė yra ofšorinė ir kad ją atstovaus J. (tikslios pavardės pasakyti negali, nes nežino) ir A. P., taip pat dar keli asmenys, tačiau jų dabar įvardinti negali. UAB “( - )” direktorius V. M. jai nurodydavo, kad atvažiuoja Jūros arba A. P. (arba kitų jo nurodytų asmenų, kurių dabar tiksliai įvardinti negali, nes nepamena) mašina ir ji programoje iš karto pažymėdavo, kad mokėtojas yra “( - )“. Taip pat būdavo atvejų, kad muitinės tarpininkai, dirbantys jų įmonėje - S. K., A. Š. arba A. M., jai pateikdavo BDK (bendroji deklaraciją), pagal kurią ji matydavo, kad gavėjas yra “( - )“ ir tada ji suvesdavo duomenis į programą “Muitinė”. Kas mėnesį ji pateikdavo duomenis (pagal jos suvestus duomenis į programą ETS) apie “( - )“ suteiktas paslaugas V. G. „skaipu“ Excel variante. Tame variante nebūtinai atsispindėjo pavadinimas “( - )” (t. y. jos nebūtinai buvo įvardijamos kaip “( - )”), jose galėjo būti nurodomi ir asmenų, kurie jai buvo nurodyti kaip atstovaujantys “( - )” duomenys (J., A. P. ir t. t.). Kaip vyko atsiskaitymai “( - )“ su UAB “( - )” už suteiktas paslaugas jai tikrai nėra žinoma (t. 76, b. l. 111-112). Papildomai liudytoja pažymėjo, kad nežino ar A. P. buvo susijęs su „( - )“, direktorius jai nurodydavo, kad tai jo mašina ir ji atžymėdavo programoje. Direktorius jai nurodydavo duomenis apie krovinio tonas ar kubus arba sužinodavo iš CRM važtaraščių šiuos duomenis. UAB „( - )“ neturėjo įgaliojimo ir už „( - )“ negalėjo pildyti muitinės duomenų. Minėtai įmonei buvo teikiamos paslaugos pagal pasirašytą sutartį. Kiekvienai įmonei atskirai buvo nustatomos kainos, remiantis pasirašyta sutartimi. Minėtos excel-o lentelės nebuvo UAB „( - )“ dokumentas (t. 86, b. l. 131-132).

17450.

175Liudytoja R. R., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad pažįsta V. M. kaip UAB „( - )“ direktorių, o A. R. kaip įmonės akcininką. Ji dirbo UAB „( - )“ vyr. buhaltere nuo 2006 metų iki 2013 metų. Įmonė užsiėmė tarpininkavimu ir logistika. Ji dirbdavo ( - ), o iš ( - ) gaudavo el. paštu duomenis ir pagal juos pildydavo deklaracijas. Duomenis jai siųsdavo M. M. Jų įmonė automobilių neturėjo. „( - )“ girdėta, taip pat UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“. „( - )“ buvo išskirtinė, nes jai būdavo didesnės sumos išrašomos nei kitiems klientams. Su atsiskaitymais problemų nebūdavo. Jai atsiųsdavo suformuotas sąskaitas, ji atspausdindavo ir segdavo į segtuvą. Dalyvavo kai buvo atliekama krata, tačiau nežino ką paėmė, protokolą pasirašė, tačiau neskaitė. Atsiskaitymai vykdavo pavedimais, grynųjų pinigų nebuvo (t. 86, b. l. 133).

17651.

177Liudytoja O. V., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad prieš 10 metų dirbo UAB „( - )“ muitinės tarpininko atstove. Įmonės direktorius buvo V. M. Įmonė užsiėmė muitinės tarpininko paslaugomis, gal pervežimai buvo. Ji pateikdavo muitinei visus dokumentus, muitinė įformindavo ir jie paleisdavo. Bendravo su vairuotojais, iš jų gaudavo CMR. Klientai dažniausiai atsiųsdavo dokumentus, bet buvo ir taip, kad vairuotojas atveždavo. Ir su pervežėjais, ir su prekių savininku bendravo. Teko su užsienio firmomis bendrauti elektroniniu paštu. „( - )“ buvo vienas iš klientų. Būdavo, kad Lietuvos įmonės parduoda prekes įmonei „( - )“. Jie atlieka Lietuvos įmonėms visas paslaugas ir negali jų teikti trečiosioms šalims, atlikdavo eksportus Lietuvos ir ( - ) šalims. Dalyvavo 2010 metų rugsėjo mėnesio kratoje, ką išsinešė konkrečiai nežino. Mano, kad rado dokumentų susijusių su „( - )“. Buvo labai daug antspaudų, faksimilinių taip pat, įmonės, vežėjai juos palieka. Sakydavo uždėti antspaudus uždėti kur reikia, parašų nedėdavo. Nepamena ar tarp rastų antspaudų buvo „( - )“ antspaudas. Kratos protokolą skaitė ir pasirašė. Nežino ar buvo su šia įmone pasirašyta sutartis. Tie antspaudai yra dedami ant transporto dokumentų, kurie nėra pirkimo - pardavimo sandoriai, o grynai muitinės procedūroje naudojami. Pravažiuoti ( - ) sienos neįmanoma jei trūksta kažkokių antspaudų, kyla problemos (t. 86, b. l. 135-136).

17852.

179Liudytojas M. M., apklausiamas apylinkės teisme parodė, kad dirbo UAB „( - )“ komercijos direktoriumi. 2008 m. direktoriumi buvo R. M. Jie abu buvo įmonės akcininkai ir keisdavosi pareigomis. Įmonei „( - )“ gal 2003 m. pardavė transporto priemones, tada ir susipažino su A. R. Jų įmonė dirbo ir su „( - )?, kuri nebuvo kažkuo išskirtinė iš kitų klientų. Pardavinėjo jai automobilius. Pardavė 10 automobilių. Atsiskaitymai vykdavo pavedimais. Pinigai įplaukdavo į banko sąskaitą. Atvažiuodavo žmonės pasiimti konkrečios mašinos, prieš atiduodant patikrindavo ar sumokėta. Jų buvo ne vienas. Su tais asmenimis dėl „( - )“ nebendravo. Negali pasakyti su kuo iš tos įmonės bendravo. Pavardžių neminėjo. Su V. G. dėl „( - )“ bendrauti neteko. Parduodant išrašoma sąskaita-faktūra, pirkimo-pardavimo sutartis. Iš „( - )? pirkimo-pardavimo sutartis pasirašydavo A. Z., kurio parašas abejonių nekėlė, viskas atrodė tvarkingai. Sutartis dažnai el. paštu siųsdavo. Kai atvykdavo atsiimti mašinos, atveždavo jau su parašu ir antspaudu. „( - )? nebuvo vienintelė ofšorinė kompanija tarp jų klientų. Jie manė, kad „( - )“ didelė bendrovė, užsiimanti tarpininkavimu, perpardavimu (t. 87, b. l. 22-23).

18053.

181Liudytojas R. M., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad V. G., A. ir R. R. pažįsta, jų santykiai darbiniai. Jo įmonė pardavė apie 40 vilkikų ir kitų transporto priemonių „( - )?. Automobilių atvykdavo pasiimti įmonių atstovai, buvo atstovai ir nuo „( - )“. Teko susitikti su A. Z. Mokėdavo pavedimu, kai gaudavo pinigus, atiduodavo automobilį, viskas vyko sklandžiai. Bendraudavo tiesiogiai su pirkėjais, jiems duodavo sutartį, kas pasirašydavo nežino (t. 87, b. l. 195).

18254.

183Liudytojas A. P., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad jis pažįsta A. R., V. G., D. P., jų santykiai darbiniai. Jis dirbo įmonės „( - )“ direktoriumi. Akcininku nebuvo. Įmonė paėmė 800000 eurų paskolą iš ( - ) įmonės, buvo sudaryta sutartis. Sutartis buvo atsiųsta. Buvo sudaryta 379000 eurų sutartis, realiai gavo 400000 eurų. Pavedimai buvo daromi iš sąskaitos į sąskaitą. Paskolą panaudojo įmonės veiklai. Įmonė „( - )“ girdėta, iš jos pirko nekilnojamąjį turtą (b. l. 194-195, t. 87).

18455.

185Liudytojas A. P. S., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad visus kaltinamuosius pažįsta, buvo darbiniai santykiai. Nuo 2004 iki 2009 m. dirbo UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoju. Vadovavo A. R., kuris buvo akcininkas. R. R. buvo kitos įmonės direktorius, įmonę turėjo ir A. R. V. G. ir D. P. buvo įmonės „( - )“ vadybininkai. V. G. kontroliavo sąskaitų išrašymą. Vadyba komplektuoja dokumentus, perduoda į buhalteriją ir buhalterės išrašo sąskaitas - faktūras. Dokumentus po reiso surinkdavo vadybininkai. Nežino sutarties su „( - )“, nors žinojo, kad tokios sutartys yra, ją sudarė A. R. ( - ) A. Z. buvo atvažiavęs, jis atstovavo „( - )“, visi tai žinojo. „( - )“ jiems nuomojo patalpas (t. 87, b. l. 195-196).

18656.

187Liudytojas D. J., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad jam teko dalyvauti atliekant tyrimą byloje. Gali būti, kad surašė užduotis specialistams. Tuo metu buvo duomenų, kad operacijas, kurios įformintos „( - )“ vardu, įformino kiti asmenys. Jis nenurodė, kad nusikaltimas tikrai buvo padarytas. Tyrimo kryptis buvo, kad operacijos realiai nevykusios. Neprisimena ar „( - )“ vykdė kokią veiklą. Bylos medžiagoje matosi, kad užsakovai yra ( - ) asmenys (t. 85, b. l. 139-140).

18857.

189Liudytojas R. U., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad N. J. apklausoje dalyvavo advokatas. Protokolą rašė jis, taip, kaip pasakojo N. J. Protokolas buvo duotas susipažinti, perskaityti. Pastabų nebuvo, protokolą pasirašė ir gynėjas. Apklausiamas asmuo buvo atsakingas už pavedimus, įmonėje „( - )“. Prisimena, kad asmuo turėjo pašto dėžutę, į kurią gaudavo nurodymus atlikti pavedimus (t. 86, b. l. 141).

19058.

191Liudytojas D. B., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad šioje byloje ikiteisminio tyrimo metu atliko kratas, apklausų nevykdė, tačiau būdavo kartu su tyrėja P. kabinete kai buvo vykdomos apklausos. V. G. žino, tačiau tikrai nėra girdėjęs, kad jis būtų norėjęs pateikti kokius nors dokumentus. Jam asmeniškai taip pat V. G. nepateikė jokių dokumentų (t. 88, b. l. 34-35).

19259.

193Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokoluose bei telefoninių pokalbių suvestinėse yra užfiksuoti laikotarpiu nuo 2010 m. gegužės 14 d. iki 2010 m. rugsėjo 14 d. telefoniniai pokalbiai, vykę tarp V. G. ir kitų asmenų, tame tarpe rusų kalba dėl atsiskaitymų ir mokėjimų už paslaugas, kurie atskleidžia komercinius ryšius tarp jų, iš kurių matyti, kad atsiskaitymai už paslaugas vyko ir grynaisiais pinigais. Taip pat užfiksuoti V. G. ir V. M. pokalbiai apie atsiskaitymus, gautas lėšas, tame tarpe ir pokalbis ar rašyti iš tikrųjų gautą ar pilną sumą, dokumentų išrašymą ir kt. Taip pat ir pokalbiai su A. R., kuriuose jie kalba apie sandorius su ( - ), kaip V. G. išrašo sąskaitas ir siunčia į ( - ), kokie pavedimai už paslaugas daromi, kokios sumos. V. G. pastoviai informuoja A. R. kokiomis sumomis operuojama. Iš pokalbių matyti, kad A. R. bendrauja ir su V. M. Pokalbiuose minimas ir N. bei užfiksuoti N. J. ir V. G. pokalbiai dėl įgaliojimų, pinigų, informacijos perduotos el. paštu. Taip pat kalbama apie tai, kad apmokėjimus reikia daryti į firmos „( - )“ sąskaitą. Faktiškai iš pokalbių matyti, kad V. G. organizuoja sandorių su rusais vykdymą, kontroliuoja apmokėjimą bei veikia įmonės „( - )“ vardu, kaip atstovas. Apie tai žinoma ir A. R. 2017 m. liepos 19 d. užfiksuotas A. R. ir V. G. pokalbis, kuriame kalbama apie įgaliojimo pabaigą ir, kad reikia naujo. Pokalbių, kuriuose būtų užfiksuoti asmenys, skambinantys kaip firmos „( - )“ darbuotojai neužfiksuota. Užfiksuoti V. G. pokalbiai su skambinusiu „( - )“ vardu, V. G. skambutis asmeniui vardu R., kuris patvirtina, kad kalbėjo su A. Pokalbiai tarp R. R. ir V. G. apie pinigines lėšas. 2010 m. liepos 26 d. V. G. ir rusakalbio asmens pokalbis, kurio metu šis teiraujasi į kurią sąskaitą pervesti pinigus „( - )“ ar „( - )“, pasakoma, kad į „( - )“. Kitame pokalbyje V. G. nurodo, kad pavedimo į „( - )“ daryti nereikia, nes pasibaigė įgaliojimas, kad reikia pervesti kitai įmonei. Kitame nurodo, kad neapmokėtas sąskaitas atsiųs el. paštu iš ( - ) (t. 2, b. l. 56-83, 117-120).

19460.

195Kaip matyti iš 2010 m. rugsėjo 28 d. kratos protokolo, atlikus kratą UAB „( - )“ patalpose buvo rastas apvalus firmos „( - )“ antspaudas, šios bendrovės registracijos dokumentai, įgaliojimas, A. Z. spaudas - parašas (t. 3, b.1. 69-92).

19661.

1972010 m. rugsėjo 28 d. kratos protokolas patvirtina, kad atlikus kratą V. G. gyvenamojoje vietoje buvo rastas kompiuteris ir iš jo atspausdinta informacija - pavedimų ir kt. suvestinės, kurios buvo pateiktos specialistui, atlikusiam UAB „( - )“, „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir kt. įmonių tyrimą (t. 3, b. l. 138-162).

19862.

1992010 m. rugsėjo 29 d. protokole užfiksuota, kad buvo apžiūrėtas serveris ir kompiuteris, kuriuo naudojosi V. G., gauta duomenų apie UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, 2006 - 2009 metais įformintus sandorius su įmone „( - )“, pastarosios vardu išrašytas PVM sąskaitas - faktūras tikriesiems transporto paslaugų užsakovams. Gauta medžiaga perduota specialistui atlikusiam paminėtų įmonių veiklos tyrimą (t. 3, b. l. 117, 170-172).

20063.

2012010 m. rugsėjo 28 d. kratos protokole užfiksuota, jog atlikus kratą N. J. darbo vietoje buvo paimti nešiojami kompiuteriai, telefonai, dokumentai (t. 4, b. l. 90-31), kurie buvo apžiūrėti ir užfiksuota, kad kompiuteryje paimtame nuo N. J. stalo rasta informacija, jog šiuo kompiuteriu buvo jungtasi prie „yahoo“ pašto dėžutės ir į ją keliamos bylos, kurių pavadinimuose minima „( - )“, „( - )“. Buvo prisijungta prie pašto dėžutės ( - ), kurioje rasti įvairūs dokumentai ir laiškai (t. 4, b. l. 92-95), tarp atspausdintų dokumentų rasta dokumentai susiję su mokėjimais „( - )“.

20264.

2032010 m. rugsėjo 28 d. kratos protokole užfiksuota, jog atlikus kratą N. J. gyvenamojoje vietoje, buvo rasta ir paimta popieriaus lapas su antspaudo (( - )) atspaudais, paskolos sutartis tarp „( - ) ir UAB „( - )“, UAB „( - )“ kasos išlaidų orderis, 2009-08-10 N. J. ir UAB „( - )“ paskolos sutartis (t. 4, b. l. 116-123).

20465.

2052010 m. rugsėjo 28 d. asmens kratos protokole užfiksuota, jog atlikus N. J. kratą paimta nešiojamos kompiuterinės laikmenos (t. 124-126, t. 4).

20666.

2072010 m. lapkričio 8 d. apžiūros protokolu buvo apžiūrėtos N. J. kompiuterinės laikmenos, kuriose rasti katalogai „( - )“, pavedimai įmonei UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir kt. Dokumentai anglų kalba susiję su „( - )“ registracija ir valdymu, A. Z. paso kopijos, nesupildytos „( - )“ įgaliojimų formos (t. 5, b. l. 192-193, 196-197, 198-200 Medžiaga pateikta specialistui, atlikusiam tyrimą (t. 4, b. l. 138-200, t. 5, b. l. l-200, t. 6, b. l. 1-200, t. 7, b. l. l-41).

20867.

2092011 m. sausio 17 d. daiktų, dokumentų protokole užfiksuota, jog ir banko „( - )“ buvo gauti dokumentai, susiję su įmonės „( - )“ sąskaitos atidarymu, tame tarpe įgaliojimu A. Z., A. Z. paso kopija, IP adresai, iš kurių buvo jungtasi prie „( - )“ banko sąskaitos (t. 7, b. l. 95-160).

21068.

2112010 m. sausio 20 d. rašte nurodyta, kad paklausime nurodyti IP adresai buvo priskirti „( - )“, įmonei „( - )“, UAM „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, E. J., J. G. (t. 1, b. l. 103).

21269.

213( - ) Mokesčių ir Rinkliavų ministerijos ( - ) m. inspekcijos rašte nurodoma, kad turimais duomenimis A. Z. yra registruotas kaip individualus verslininkas, kuris apklausos metu nurodė prekiaujantis elektros prekėmis turguje, kompanijos „( - )“ nežinantis ir jos vardu neveikęs (t. 1, b. l. 110, 112).

21470.

2152010 m. rugsėjo 29 d. ir 2010 m. liepos 5 d. reikalaujamų dokumentų protokolai patvirtina, kad iš UAB „( - )“ bankroto administratoriaus buvo paimti dokumentai ir pateikti specialistui, atlikusiam UAB „( - )“ veiklos tyrimą (t. 7, b. 1. 44-47, 72-75).

21671.

2172011 m. spalio 6 d. BUAB „( - )“ raštas patvirtina, kad ši įmonė papildomai pateikė įmonės dokumentus specialistui, atlikusiam tyrimą (t. 7, b. l. 76-81).

21872.

2192011 m. liepos 8 d. raštu pateikti UAB „( - )“ ir kt. įmonių finansinių ataskaitų rinkiniai perduoti specialistui, atlikusiam tyrimą (t. 10, b. l. 24-200, t. 11, b.1. 1-119).

22073.

2212011 m. birželio 14 d. ( - ) AVMI raštu pateiktų operatyvaus patikrinimo pažymoje nurodoma, kad UAB „( - )“ turėjo komercinių sandorių su firma „( - )“ (t. 8, b. l. 183-200, t. 9, b. l. 1-7).

22274.

2232011 m. birželio 14 d. raštas patvirtina, kad ( - ) AVMI atsiuntė UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ metines pelno deklaracijas, kuriose nurodyti duomenys apie pelną. Šios deklaracijos pateiktos specialistui (t. 8, b. l. 155-180).

22475.

2252011 m. birželio 16 d. paimtų dokumentų protokolas patvirtina, kad iš UAB „( - )“ buvo paimti šios įmonės dokumentai ir perduoti specialistui, atlikusiam UAB „( - )“ veiklos tyrimą (t. 7, b.1. 64).

22676.

2272011 m. gegužės 25 d. raštas patvirtina, kad ( - ) AVMI pateikė specialistui, atlikusiam UAB „( - )“ veiklos tyrimą, UAB „( - )“ metines pelno deklaracijas, kuriose nurodyti duomenys apie pelną ir apmokestinamąsias pajamas (t. 11, b. l. 121-153).

22877.

229Kaip matyti iš 2011 m. gegužės 11 d. rašto, VĮ Registrų centras pateikė BUAB „( - )“ finansines atskaitomybes (t. 11, b. l. 154-200, t. 12, b. l. l - 59).

23078.

2312010 m. rugsėjo 28 d. kratos protokolas patvirtina, kad atliekant kratą UAB „( - )“ ofise buvo rasti šios įmonės dokumentai, kompiuteriai bei serveris, kuriuose esantys duomenys yra susiję su firma „( - )“ (t. 3, b. l. 114-116).

23279.

2332010 m. rugsėjo 29 d., 2010 m. spalio 14 d., 2011 m. vasario 9 d. kompiuterinės technikos apžiūros protokoluose užfiksuota, kad atlikus minėtos technikos apžiūrą reikšmingi duomenys įrašyti į kompiuterines laikmenas ir perduoti specialistui, atlikusiam UAB „( - )“ ūkinės veiklos tyrimą (t. 3, b. l. 117-126).

23480.

2352010 m. gruodžio 31 d., 2011 m. sausio 27 d., 2011 m. vasario 9 d., 2011 m. vasario 22 d. reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolai patvirtina, kad paimti UAB „( - )“ dokumentai perduoti specialistui, atlikusiam įmonės veiklos tyrimą (t. 7, b. l. 49-50, 52-55, 57).

23681.

2372011 m. sausio 6 d. raštas patvirtina, kad VĮ „Registrų centras“ pateikė UAB „( - )“ finansinių ataskaitų rinkinį specialistui atlikusiam šios bendrovės ūkinės veiklos tyrimą (t. 8, b. l. 69-81).

23882.

239Kaip matyti iš 2011 m. sausio 14 d. rašto, ( - ) AVMI pateikė specialistui, atlikusiam UAB „( - )“ veiklos tyrimą, UAB „( - )“ metines pelno deklaracijas bei operatyvinio patikrinimo pažymas (t. 9, b. l. 49, 84-162).

24083.

2412010 m. rugsėjo 28 d. kratos protokole užfiksuota, kad atliekant kratą UAB „( - )“ patalpose buvo rasti ir paimti dokumentai, susiję su firma „( - )“ (t. 2, b. l. 140-141).

24284.

243Kaip matyti iš 2011 m. vasario 24 d. apžiūros protokolo, buvo atlikta rastų kratos metu UAB „( - )“ patalpose dokumentų apžiūra ir jie perduoti specialistui, atlikusiam UAB „( - )“ ūkinės veikos tyrimą (t. 2, b. l. 142-144).

24485.

2452011 m. balandžio 4 d. dokumentų pateikimo protokolu paimti UAB „( - )“ dokumentai perduoti specialistui, atlikusiam įmonės veiklos tyrimą (t. 7, b. l. 49-50, 52-55, 57).

24686.

2472011 m. sausio 6 d. raštas patvirtina, kad VĮ Registrų centras pateikė UAB „( - )“ finansinių ataskaitų rinkinį specialistui atlikusiam šios bendrovės ūkinės veiklos tyrimą (t. 8, b. l. 110-120).

24887.

249Kaip matyti iš 2011 m. vasario 28 d. rašto, ( - ) AVMI pateikė BUAB „( - )“ Pelno mokesčių deklaracijas, kuriose įrašyti duomenys apie pelną ir apmokestinamąsias pajamas (t.8, b. 1. 126-153).

25088.

251Kaip matyti iš 2010 m. rugsėjo 28 d. kratos protokolo, atliekant kratą UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), buvo rasti dokumentai susiję su “( - )“, kurie perduoti specialistui, atlikusiam UAB „( - )“ ūkinės veiklos tyrimą (t. 3, b. l. 140-141).

25289.

2532011 m. liepos 1 d., 2011 m. liepos 18 d. daiktų apžiūros protokolai patvirtina, kad buvo apžiūrėti iš UAB „( - )“ paimti dokumentai ir perduoti specialistui, atlikusiam įmonės veiklos tyrimą (t. 3, b. l. 61-65, 106-109).

25490.

2552011 m. liepos 7 d., 2011 m. liepos 15 d. dokumentų pateikimo protokolai patvirtina, kad iš UAB „( - )“ paimti dokumentai perduoti specialistui, atlikusiam įmonės veiklos tyrimą (t. 7, b. l. 65-66).

25691.

2572011 m. rugsėjo 19 d. raštu UAB „( - )“ perdavė dokumentus specialistui, atlikusiam tyrimą (t. 7, b. l. 161-171). 2011 m. birželio 14 d. raštu, ( - ) AVMI pateikė UAB „( - )“ pelno mokesčių deklaracijas ir patikrinimų medžiagą. Visi šie dokumentai perduoti specialistui, atlikusiam įmonės veiklos tyrimą (t. 8, b. l. 155, t. 9, b. l. 8-47).

25892.

2592011 m. liepos 8 d. raštas patvirtina, kad VĮ Registrų centras pateikė UAB „( - )“ finansinių ataskaitų rinkinį specialistui atlikusiam šios bendrovės ūkinės veiklos tyrimą (t.10, b. l. 24-127).

26093.

261„( - )“ įstatai, duomenys iš korporacijų registratoriaus, ( - ) Salų Respublikos koorporacijų registratoriaus tarnybos išduotas patvirtinimo pažymėjimas, Akcijų sertifikatas patvirtina, kad ši bendrovė yra įsteigta ( - ) Salų Respublikoje pagal Verslo korporacijų aktą 2006 m. liepos 4 d. Jos steigėjas ( - ), direktore paskirta F. P. Pagal 2006 m. liepos 11 d. „( - )“ įgaliojimus šios bendrovės direktorė F. P. įgaliojo J. M. ir A. Z. atstovauti įmonę (t. 87, b. l. 114-185).

26294.

2632006 m. liepos 11 d. „( - )“ specialiu įgaliojimu šios įmonės direktorė F. P. paskyrė V. G. šios įmonės atstovu (t. 88, b. l. 12-13).

26495.

2652012 m. gegužės 2 d. specialisto išvada Nr. ( - ) dėl firmos „( - )“ antspaudo patvirtina, kad tirti pateiktuose AB banko „( - )“ dokumentuose (2006 m. rugpjūčio 10 d. banko sąskaitos sutartyje Nr. ( - ), 2006 m. rugpjūčio 10 d. papildomame susitarime Nr. ( - ), AB banko „( - )“ 2006 m. rugpjūčio 10 d. parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje), UAB „( - )“ dokumentuose (2009 m. balandžio 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2006 m. rugpjūčio 28 d. krovinio vežimo sutarties, 2004 m. gruodžio 22 d. sutartyje dėl suteiktos paskolos subordinavimo (lietuvių kalba), 2006 m. kovo 31 d. rašte ir 2009 m. gegužės 20 d. Tarpusavio skolų užskaitymo sutartyje) ties įrašais „A. Z.“ arba „A. Z.“, arba ties firmų „( - )“ ir „( - )“ atspaudais, arba sutarties lapų apatinėje dalyje dešinėje pusėje esantys parašai yra pasirašyti rankraštiniu būdu geliniu rašikliu ir šratinuku.

266- Išvada taip pat patvirtina, kad UAB „( - )“ dokumentuose (2006 m. rugpjūčio 28 d. Krovinių vežimo sutartyje, 2006 m. sausio 2 d. Krovinių vežimo sutartyje, 2004 m. gruodžio 22 d. sutartyje dėl suteiktos paskolos subordinavimo (anglų kalba)) ir UAB „( - )“ dokumentuose (2006 m. rugsėjo 12 d. Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartyje Nr. ( - ), 2006 m. rugsėjo 12 d. priede Nr. ( - ) prie 2006 m. rugsėjo 12 d. sutarties Nr. ( - ) (anglų kalba)) ties vardu ir pavarde „A. Z.“, arba „A. Z.“, arba „A. Z.“, arba ties firmų „( - )“ ir „( - )“ atspaudais, arba ties tekstu „Prekes priėmė“, arba „Priėmė“, arba sutarčių lapuose apatinėje dalyje dešinėje pusėje esantys parašai nėra pasirašyti rankraštiniu būdu, o yra atspausti lyginamajam tyrimui pateiktu parašo (faksimiliniu) spaudu.

267- Išvadoje taip pat nurodyta, kad tirti pateiktuose UAB „( - )“ dokumentuose (2006 m. rugsėjo 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2006 m. rugpjūčio 28 d. Krovinio vežimo sutarties, 2006 m. gruodžio 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2006 m. rugpjūčio 28 d. Krovinio vežimo sutarties, 2007 m. vasario 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2006 m. rugpjūčio 28 d. Krovinio vežimo sutarties, 2009 m. sausio 5 d. priede Nr. ( - ) prie 2006 m. rugpjūčio 28 d. Krovinio vežimo sutarties, 2006 m. lapkričio 23 d. Pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. ( - )), UAB „( - )“ dokumentuose (2009 m. balandžio 1 d. Krovinių vežimo sutartyje ir 2010 m. sausio 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2009 m. balandžio 1 d. Krovinio vežimo sutarties) bei UAB „( - )“ dokumentuose (2009 m. kovo 1 d. Krovinių vežimo sutartyje, 2009 m. kovo 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2009 m. kovo 1 d. Krovinio vežimo sutarties, 2009 m. kovo 1 d. Krovinių vežimo sutartyje, 2009 m. kovo 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2009 m. kovo 1 d. Krovinio vežimo sutarties, 2010 m. balandžio 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2009 m. balandžio 1 d. Krovinio vežimo sutarties ir 2010 m. sausio 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2009 m. balandžio 1 d. Krovinio vežimo sutarties) ties vardu ir pavarde „A. Z.“ arba ties firmos „( - )“ atspaudu arba sutarčių lapuose apatinėje dalyje kairėje arba dešinėje pusėje esantys parašai nėra pasirašyti rankraštiniu būdu, o yra atspausti parašo (faksimiliniu) spaudu, tačiau ne pateiktu lyginamajam tyrimui, o kitu spaudu.

268- Išvada patvirtina, kad tirti pateiktuose UAB „( - )“ dokumentuose (2006 m. rugsėjo 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2006 m. rugpjūčio 28 d. Krovinio vežimo sutarties, 2006 m. gruodžio 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2006 m. rugpjūčio 28 d. Krovinio vežimo sutarties, 2007 m. vasario 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2006 m. rugpjūčio 28 d. Krovinio vežimo sutarties, 2009 m. sausio 5 d. priede Nr. ( - ) prie 2006 m. rugpjūčio 28 d. Krovinio vežimo sutarties, 2009 m. balandžio 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2006 m. rugpjūčio 28 d. Krovinio vežimo įtarties, 2006 m. lapkričio 23 d. Pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. ( - ) ir 2009 m. gegužės 20 d. Tarpusavio skolų įskaitymo sutartyje), UAB „( - )“ dokumentuose (2009 m. balandžio 1 d. Krovinių vežimo sutartyje, 2010 m. sausio 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2009 m. balandžio 1 d. Krovinio vežimo sutarties), UAB „( - )“ dokumentuose (2009 m. kovo 1 d. Krovinių vežimo sutartyje, 2009 m. kovo 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2009 m. kovo 1 d. Krovinio vežimo sutarties, 2009 m. kovo 1 d. Krovinių vežimo sutartyje, 2009 m. kovo 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2009 m. kovo 1 d. Krovinio vežimo sutarties, 2010 m. balandžio 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2009 m. balandžio 1 d. Krovinio vežimo sutarties, 2010 m. sausio 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2009 m. balandžio 1 d. Krovinio vežimo sutarties), esantys firmos „( - )“ atspaudai „( - ) ( - )“ (tai yra su skaičiumi „4“ centrinėje dalyje) atspausti ne lyginamajam tyrimui pateiktu firmos ,, ( - )“ antspaudu, o kitu reljefiniu antspaudu.

269- Išvadoje nurodyta, kad tirti pateiktuose AB banko „( - )“ dokumentuose (2006 m. rugpjūčio 10 d. banko sąskaitos sutartyje Nr. ( - ), 2006 m. rugpjūčio 10 d. papildomame susitarime Nr. ( - ), banko „( - )“ 2006 m. balandžio 10 d. parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje), UAB „( - )“ 2006 m. rugpjūčio 28 d. Krovinių vežimo sutartyje bei UAB „( - )“ 2006 m. rugsėjo 12 d. Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartyje Nr. ( - ), esantys firmos „( - )“ atspaudai „( - )“ (tai yra be jokio skaičiaus centrinėje dalyje) atspausti ne lyginamajam tyrimui pateiktu firmos „( - )“ antspaudu, o kitu reljefiniu antspaudu. Nustatyti, ar firmos „( - )“ atspaudas be jokio skaičiaus centrinėje dalyje, esantis UAB „( - )“ 2006 m. rugsėjo 12 d. priede Nr. ( - ) prie 2006 m. rugsėjo 12 d. sutarties Nr. ( - ) (anglų kalba), atspaustas lyginamajam tyrimui pateiktu firmos „( - )“ antspaudu ar kitu antspaudu, negalima.

270- Išvada taip pat patvirtina, kad tirti pateiktose UAB „( - )“ 2006 m. sausio 2 d. Krovinių vežimo sutartyje, 2004 m. gruodžio 22 d. sutartyje dėl suteiktos paskolos subordinavimo (anglų ir lietuvių kalbomis) ir 2006 m. kovo 21 d. rašte esantys atspaudai „( - )“ atspausti ne lyginamajam tyrimui pateiktu firmos „( - )“ antspaudu, o kitu reljefiniu antspaudu (t. 13, b. l. l5-29).

27196. 2012 m. liepos 20 d. specialisto išvadoje Nr. ( - ) su priedais nurodyta, kad nenustatyta, jog A. Z. būtų pasirašęs pateiktuose tirti dokumentuose:

272- AB banko „( - )“ dokumentuose (2006 m. rugpjūčio 10 d. banko sąskaitos sutartyje Nr. ( - ), 2006 m. rugpjūčio 10 d. papildomame susitarime Nr. ( - ), banko „( - )“ 2006 m. rugpjūčio 10 d.) parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje, rankraštinius įrašus „A. Z.“ parašė ne A. Z., ne A. R., ne V. G., o kitas asmuo. A. Z. vardu pasirašė ne A. Z. Negalima nustatyti, ar A. Z. vardu pasirašė A. R., ar V. G., ar kitas asmuo.

273- Negalima nustatyti ar UAB „( - )“ dokumentuose (2009 m. balandžio 1 d. priede Nr. ( - ) prie 2006 m. rugpjūčio 28 d. krovinio vežimo sutarties, 2006 m. kovo 21 d. rašte ir 2009 m. gegužės 20 d. Tarpusavio skolų užskaitymo sutartyje) ties įrašais „A. Z.“ arba „A. Z.“, arba ties firmos „( - )“ atspaudais, arba sutarties lapų apatinėje dalyje, A. Z. vardu pasirašė A. Z., ar A. R., ar V. G., ar kitas asmuo.

274- 2004 m. gruodžio 22 d. UAB „( - )“ sutartyje dėl suteiktos paskolos subordinavimo (lietuvių kalba) A. Z. vardu pirmojo lapo apačioje ir antrajame lape, ties firmos „( - )“ antspaudo atspaudu, pasirašė ne A. Z. Negalima nustatyti, ar A. Z. vardu pasirašė A. R., ar V. G., ar kitas asmuo (t. 13, b. l. 32-200, t. 14, b.1. 1-43).

27597.

2762013 m. balandžio 30 d. specialisto išvada Nr. ( - ) su priedais (lyginamoji medžiaga) patvirtina, kad atspaudas (parašas) neatitinka A. Z. parašo (t. 14, b. l. 44-88).

27798.

278Specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos tyrimo nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. UAB „( - )“ apskaitoje, pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, buvo įformintos realiai neįvykusios ūkinės operacijos – tarptautinių pervežimų paslaugos bei transporto priemonių pardavimas firmai „( - )“. Tyrimo metu sulyginus bendrovės „( - )“ 2006 – 2009 metais įmonei „( - )“ išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytą paslaugų vertę su sąskaitų (tyrimo metu išimtų ir atspausdintų iš bendrovės „( - )“ kompiuterio serverio ar V. G. kompiuterio) išrašytų bei pateiktų apmokėti užsienio įmonėms (tikriesiems transporto paslaugų užsakovams) už UAB “( - )” suteiktas transporto paslaugas duomenimis, buvo nustatyti skirtumai – iš viso 6717961,71 Lt. Bendrovė „( - )“ ( - ) AVMI pateiktose pelno mokesčio deklaracijose nurodė neteisingus duomenis:

279-

280nepagrįstai sumažino 2006 metų apmokestinamąsias pajamas 1810919 litų, nuo kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 271638 litus (1810919 x 15 %) pelno mokesčio;

281-

282nepagrįstai sumažino 2007 metų apmokestinamąsias pajamas 2911104 litais, nuo kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 436666 litų (2911104 x 15 %) pelno mokesčio;

283-

284nepagrįstai sumažino 2008 metų apmokestinamąsias pajamas 1727297 litais, nuo kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 26833 litų((1727297 – 1548412) x 15 %) pelno mokesčio;

285-

286nepagrįstai sumažino 2009 metų apmokestinamąsias pajamas 268642 litais, bendrovės deklaruotą 2009 metų nuostolių sumą (2424195 Lt) nepagrįstai padidino 268642 Lt. UAB „( - )“ apskaitoje buvo sumažintos apmokestinamosios pajamos.

287-

288Dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. (nuo t. 45, b. l. 15 iki t. 76, b. l. 110).

28999.

290Specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. įmonės apskaitoje, pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, buvo įformintos realiai neįvykusios ūkinės operacijos – tarptautinių pervežimų paslaugos bei transporto priemonių pardavimas firmai „( - )“. Tyrimo metu sulyginus bendrovės „( - )“ 2006 – 2009 metais įmonei „( - )“ išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytą paslaugų vertę su sąskaitų (tyrimo metu išimtų ir atspausdintų iš bendrovės „( - )“ kompiuterio serverio ar V. G. kompiuterio) išrašytų bei pateiktų apmokėti užsienio įmonėms (tikriesiems transporto paslaugų užsakovams) už UAB “( - )” suteiktas transporto paslaugas duomenimis, buvo nustatyti skirtumai – iš viso 3188018,67 litų, kas rodo, kad UAB „( - )“ apskaitoje buvo sumažintos apmokestinamosios pajamos. Bendrovė „( - )“ ( - ) AVMI pateikė pelno mokesčio deklaracijas, kuriose nurodyti neteisingi duomenys:

291-

292nepagrįstai sumažino 2006 metų apmokestinamąsias pajamas 725872 litais, bendrovės deklaruotą 2006 metų apmokestinamojo pelno sumą (1254698 litais) nepagrįstai sumažino 725872 litais, nuo kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 108881 litu (725872 x 15 %) pelno mokesčio;

293-

294nepagrįstai sumažino 2007 metų apmokestinamąsias pajamas 1356408 litais, bendrovės deklaruotą 2007 metų apmokestinamojo pelno sumą (398599 litus) nepagrįstai sumažino 1356408 litais, nuo kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo sumokėti į valstybės biudžetą 203461 litu (1356408 x 15 %) pelno mokesčio;

295-

296nepagrįstai sumažino 2008 metų apmokestinamąsias pajamas 855341 litais, bendrovės deklaruotą 2008 metų nuostolių sumą (1555648 Lt) nepagrįstai padidino 855341 litais;

297-

298nepagrįstai sumažino 2009 metų apmokestinamąsias pajamas 250397 litais, bendrovės deklaruotą 2009 metų nuostolių sumą (1555648 Lt) nepagrįstai padidino 250397 litais.

299-

300Dėl šių Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. (nuo t. 29, b. l. 112, iki t. 45, b. l. 14).

301100.

302Specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. įmonės apskaitoje, pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, buvo įformintos realiai neįvykusios ūkinės operacijos – tarptautinių pervežimų paslaugos bei transporto priemonių pardavimas firmai „( - )“. Tyrimo metu sulyginus UAB „( - )“ 2009-2010 metais įmonei „( - )“ išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytą paslaugų vertę su sąskaitų (tyrimo metu išimtų ir atspausdintų iš bendrovės „( - )“ kompiuterio serverio ar V. G. kompiuterio) išrašytų bei pateiktų apmokėti užsienio įmonėms (tikriesiems transporto paslaugų užsakovams) už UAB “( - )” suteiktas transporto paslaugas duomenimis, buvo nustatyti skirtumai – iš viso 1207607,12 litai, kas rodo, kad UAB „( - )“ apskaitoje buvo sumažintos apmokestinamosios pajamos. Dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. Bendrovė „( - )“ ( - ) apskrities VMI pateiktose pelno mokesčio deklaracijose nurodė neteisingus duomenis, t.y. UAB „( - )“ nepagrįstai sumažino ( - ) apskrities VMI pateiktoje metinėje pelno mokesčio deklaracijoje deklaruotas 2009 metų apmokestinamąsias pajamas 312813 litais, bendrovės deklaruotą 2009 metų apmokestinamąjį pelną (258747 litų) nepagrįstai sumažino 312813 litais, nuo kurio vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 62562 litus (312813 x 20 %) pelno mokesčio. Todėl bendrovė „( - )“ metinėje pelno mokesčio deklaracijoje, pateiktoje ( - ) apskrities VMI už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m gruodžio 31 d. pateikė neteisingus duomenis apie bendrovės apskaičiuotas pajamas, apmokestinamąjį pelną ir pelno mokestį (t. 19, b. l. 54-200).

303101.

304Specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. įmonės apskaitoje, pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, buvo įformintos realiai neįvykusios ūkinės operacijos – tarptautinių pervežimų paslaugos firmai „( - )“. Tyrimo metu sulyginus bendrovės „( - )“ 2009-2010 m. įmonei „( - )“ išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytą paslaugų vertę su sąskaitų (tyrimo metu išimtų ir atspausdintų iš bendrovės „( - )“ kompiuterio serverio ar V. G. kompiuterio) išrašytų bei pateiktų apmokėti užsienio įmonėms (tikriesiems transporto paslaugų užsakovams) už UAB “( - )” suteiktas transporto paslaugas duomenimis, buvo nustatyti skirtumai – iš viso 555921,51 litas, t. y. apskaitoje buvo sumažintos apmokestinamosios pajamos. Dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. Bendrovė „( - )“ ( - ) apskrities VMI pateiktose pelno mokesčio deklaracijose nurodė neteisingus duomenis, t. y. bendrovė „( - )“ nepagrįstai sumažino ( - ) apskrities VMI pateiktoje metinėje pelno mokesčio deklaracijoje deklaruotas 2009 metų apmokestinamąsias pajamas 239113 litų, bendrovės deklaruotą 2009 metų apmokestinamąjį pelną nepagrįstai sumažino 239113 litų, nuo kurio vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 47822 litus (239113 x 20 %) pelno mokesčio. Todėl bendrovė „( - )“ metinėje pelno mokesčio deklaracijoje, pateiktoje ( - ) apskrities VMI už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. pateikė neteisingus duomenis apie bendrovės apskaičiuotas pajamas, apmokestinamąjį pelną ir pelno mokestį (nuo 14 tomas, b. l. 89 iki 17 tomas, b. l. 2).

305102.

3062011 m. rugsėjo 28 d. specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. įmonės apskaitoje, pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, buvo įformintos realiai neįvykusios ūkinės operacijos – tarptautinių pervežimų paslaugos firmai „( - )“. Tyrimo metu sulyginus bendrovės „( - )“ 2009-2010 m. įmonei „( - )“ išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytą paslaugų vertę su sąskaitų (tyrimo metu išimtų ir atspausdintų iš bendrovės „( - )“ kompiuterio serverio ar V. G. kompiuterio) išrašytų bei pateiktų apmokėti užsienio įmonėms (tikriesiems transporto paslaugų užsakovams) už UAB “( - )” suteiktas muitinės tarpininkavimo, sandėliavimo paslaugas ir kt., buvo nustatyti skirtumai – iš viso 3564125,60 litais, t. y. šia suma apskaitoje buvo sumažintos apmokestinamosios pajamos. Dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d.

307Bendrovė „( - )“ ( - ) apskrities VMI pateiktose pelno mokesčio deklaracijose nurodė neteisingus duomenis:

308-

309bendrovė metinėje pelno mokesčio deklaracijoje pateiktoje už 2006 metus nepagrįstai sumažino 2006 metų apmokestinamąsias pajamas 591976 Lt, bendrovės deklaruotą 2006 metų apmokestinamojo pelno sumą (261158 Lt) nepagrįstai sumažino 591976 Lt, nuo kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 88796 Lt (591976 x 15 %) pelno mokesčio,

310-

311bendrovė metinėje pelno mokesčio deklaracijoje pateiktoje už 2007 metus nepagrįstai sumažino 2007 metų apmokestinamąsias pajamas 1757590 Lt, bendrovės deklaruotą 2007 metų apmokestinamojo pelno sumą (390608 Lt) nepagrįstai sumažino 1757590 Lt, nuo kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 263638 Lt (1757590 x 15 %) pelno mokesčio,

312-

313bendrovė metinėje pelno mokesčio deklaracijoje pateiktoje už 2008 metus nepagrįstai sumažino 2008 metų apmokestinamąsias pajamas 376828 Lt, nepagrįstai sumažino deklaruotą 2008 apmokestinamojo pelno sumą 376828 Lt, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 27843 Lt (185621 x 15 %) pelno mokesčio,

314-

315bendrovė metinėje pelno mokesčio deklaracijoje pateiktoje už 2009 metus nepagrįstai žino 2009 metų apmokestinamąsias pajamas 641114 Lt, bendrovės deklaruotą 2009 metų apmokestinamojo

316pelno sumą (141103Lt) nepagrįstai sumažino 832321 Lt, nuo kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 166464 Lt (832321 x 20 %) pelno mokesčio,

317-

318bendrovė metinėje pelno mokesčio deklaracijoje pateiktoje už 2010 metus nepagrįstai sumažino 2010 metų apmokestinamąsias pajamas 196618 Lt, bendrovės deklaruotą 2010 metų apmokestinamojo pelno sumą (223351Lt) nepagrįstai sumažino 196618 Lt, nuo kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 5 straipsniu nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 29493 Lt (196618 x 15 %) pelno mokesčio (t. 17, b. l. 3-200).

319103.

320Papildomoje 2012 m. kovo 21 d. specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų nurodyta, kad pagal bendrovės pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus matyti, jog piniginės lėšos, kurios iš įmonės „( - )“ 2009 m. gegužės 21 d. mokėjimo pavedimu 100000 EUR (345280 Lt) ir 2009 m. gegužės 26 d. mokėjimo pavedimu 58500 EUR (201988,8 Lt) pervestos į bendrovės „( - )“ sąskaitą Nr. ( - ), atidarytą AB „( - ) bankas“, buvo panaudotos:

321- Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2009 m. gegužės 22 d. mokėjimo pavedimu sumokant 214901,75 Lt sumą (mokėjimo pagrindu nurodant - pagal VMI sprendimą),

322- į V. M. sąskaitą atidarytą AB „( - ) bankas“ 2009 m. gegužės 22 d. mokėjimo pavedimu pervedant 130000 Lt sumą ir 2009-05-26 mokėjimo pavedimu pervedant 140000 Lt sumą, iš viso 270000 Lt sumą (mokėjimo pagrindas - paskolos grąžinimas),

323- į A. R. sąskaitą atidarytą AB „( - ) bankas“ 2009 m. gegužės 26 d. mokėjimo pavedimu pervedant 17900 EUR (61805,12 Lt) sumą (mokėjimo pagrindas - paskolos grąžinimas). Bendrovės mokėjimo dokumentuose įformintų ūkinių operacijų duomenys Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka buvo atspindėti bendrovės „( - )“ 2009 metais pildytuose apskaitos registruose (t. 18, b. l. l-21).

324104.

325Specialistas V. G. apklausiamas apylinkės teisme paaiškino, kad byloje pateiktos jo išvados yra sąlyginės. Jos buvo surašytos ir jose nurodyti mokesčiai buvo apskaičiuoti atsižvelgiant į specialistui ikiteisminio tyrimo metu suformuotą užduotį. Atliekant šių įmonių tyrimus, kurios užsiėmė būtent transporto paslaugomis, t. y. krovinių pervežimais, santykiai su įmone „( - )“ buvo vertinami pagal ikiteisminio tyrimo metu nustatytą sąlygą, kad šių įmonių sutartys pasirašytos su įmone „( - )“ dokumentuose nurodytomis sąlygomis faktiškai nevyko ir dėl to, kad tos bendrovės pačios bendravo su užsakovais ir vykdė tiesiogiai paslaugas su tomis įmonėmis. Konstatuota, kad faktiškai bendrovės įmonei „( - )“ paslaugų neatliko, o atlikinėjo užsienio įmonėms tiesiogiai. Jeigu ištirtų, kad „( - )“ egzistuoja, būtų kita išvada (t. 85, b. l. 132-135, t. 87, b. l. 90-96, 106-110).

326104.1.

327Specialistas V. G. apklausiamas apeliacinės instancijos teismo posėdyje paaiškino, kad visi tyrimai ir specialisto išvados yra surašytos pagal pateiktas tyrėjo užduotis, kuriose buvo nurodyta sąlyga, kad tarp įmonių ir įmonės „( - )“ buvo sudarytos sutartys, pagal kurias faktiškai nevyko sandoriai. Aplinkybes nurodo tyrėjas atliekantis ikiteisminį tyrimą. Dėl išvados, kad sandoriai vyko ne tomis sąlygomis, kaip užfiksuota buhalteriniuose dokumentuose, tai atsižvelgiant į užduotyje nurodytas aplinkybes, kurias nustatė ikiteisminio tyrimo pareigūnai konstatuodami, kad tarp įmonių ir įmonės „( - )“ buvo sudaryta sutartis pagal kurią faktiškai nevyko sandoriai, tai paėmus kiekvieno iš to objekto užduotį preambulėje, kiekvienoje iš jų, šitos aplinkybės konstatuotos. Tyrimas buvo atliekamas pagal užduotyje nurodytas aplinkybes, kad įformintos ūkinės operacijos nevyko tokiomis sąlygomis, kurios buvo nurodytos „( - )“ išrašytose sąskaitose, buvo tiriama kokios atsirado pasekmės - ar nesumokėjo pelno mokesčio, ar tinkamai apskaitė, tokios išvados ir buvo pateiktos. Susipažino su visais buhalteriniais dokumentais kurie buvo pateikti. Papildomai buvo pateikta medžiaga - išimti duomenys iš UAB „( - )“ kompiuterio serverio, t. y. kitos PVM sąskaitos-faktūros su duomenimis, kitomis realiomis kainomis ir tada buvo prašoma įvertinti įformintų paslaugų pardavimą ne tiesiogiai užsienio įmonei, bet tą darant per „( - )“, tai buvo klausiama kiek pajamų yra sumažinta ir kokia yra nesumokėta mokesčių dalis biudžetui. Iš esmės galima teigti, kad buvo atlikti matematiniai skaičiavimai pagal užduotyje nurodytas sąlygas ir pagal pateiktus duomenis. Buvo išvesti skirtumai tarp tirtų įmonių išrašytų faktūrų „( - )“ ir „( - )“ išrašytų faktūrų kitoms užsienio įmonėms. Duomenų patvirtinti, kad šis išvestas skirtumas buvo realiai apmokėtas piniginėmis lėšomis nėra, nes nebuvo tirta kas, kokiomis formomis, kiek apmokėjo į „( - )“ sąskaitą. Taip pat nėra duomenų, kad tirtos bendrovės būtų realiai gavusios pinigus iš tikrųjų užsakovų, buhalterijoje nėra atspindėtos papildomos minėtų įmonių gautos piniginės lėšos. Atliekant tyrimą negautos pajamos, t. y. tos, kurių negavo Lietuvos vežėjai, parduodami savo paslaugas „( - )“, buvo priskaičiuotos kaip jų pajamos, nebuvo nenustatinėjama ar jos realiai buvo gautos ar ne, pagrįstos ar ne, nes klausimas buvo nustatyti pajamų skirtumus ir kokia dėl to atsiranda pelno mokesčio prievolė biudžetui. Dėl įmonių nežinojimo apie tiesioginius užsakymus ir tarpininkavimo, tai teorinėje situacijoje tarpininkavimas gali būti, jis nėra uždraustas, bet išvados ir skaičiavimai yra prie tam tikrų situacijų, pagal užduotį. Tyrimo metu nebuvo aiškintasi su tariamais tikraisiais užsakovais ar jie iš tikrųjų sumokėjo ir kam už jiems suteiktą paslaugą. „( - )“ banko išrašuose buvo mokėjimų iš tų, tarkim, realių įmonių į „( - )“, taip pat iš kratos metu paimtų duomenų yra lentelių, kuriose yra įrašai „grynais pinigais“, bet tam įrašui dokumento nėra, tačiau „( - )“ veikla nebuvo šiuo atveju tiriama (t. 90, b. l. 177-182).

328105.

329Apeliacinės instancijos teisme apklausta specialistė Ž. G. paaiškino, kad atliekant šį tyrimą ji buvo paskirta padėti tyrimo vadovui V. G. ir atliko tik techninį darbą. Jai buvo pateikti elektroniniai failai ir ji sukėlė duomenis ir juos susistemino. Su išvadomis susipažino ir jas tvirtino, nes tokia buvo 2011 m. tvarka. Nežino ar jai buvo pateikti visi buhalterinės apskaitos dokumentai, paprastai tvarka yra tokia, kad atliekant tyrimą yra prašoma visų duomenų tyrimui atlikti (t. 91, b. l. 11-13).

330106.

331Įvertinus aukščiau aptartus nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje surinktus ir tiek pirmosios, tiek aukštesnės instancijos teismo posėdžių metu ištirtus įrodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis ištirtais įrodymais padarė neteisingas ir nepagrįstas išvadas, dėl išteisintųjų kaltės jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų padaryme, dėl ko nepagrįstai jų atžvilgiu priėmė išteisinamąjį nuosprendį.

332Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje, kvalifikavimo

333107.

334Kaltinimai pagal BK 182 straipsnio 2 dalį A. R., R. R., A. R., V. M., D. P., buvo pareikšti dėl to, kad jie veikdami kartu su V. G., tvarkiusiu neoficialią jų vadovaujamų įmonių apskaitą, suklastotų sutarčių su firma „( - )“ pagrindu, žinodami, kad jų vadovaujamos įmonės neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“ paslaugų neteiks, būdami atitinkamų įmonių vadovais davė nurodymus į jų vadovaujamų įmonių buhalterinę apskaitą įtraukti fiktyvių sutarčių su įmone „( - )? pagrindu išrašytas PVM sąskaitas - faktūras, kuriose nurodyti neteisingi duomenys apie realiai neįvykusias ūkines operacijas), kurių pagrindu daugkartiniais veiksmais buvo įrašyti melagingi duomenys į UAB „( - )“, UAB “( - )”, UAB “( - )”, UAB “( - )”, UAB “( - )” pelno mokesčio deklaracijas apie įmonių apmokestinamąsias pajamas ir pelną, tokiu būdu sumažino minėtų įmonių mokėtiną pelno mokestį ir apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės – į valstybės biudžetą mokėtino pelno mokesčio.

335108.

336Sukčiavimas (BK 182 straipsnis) – tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į nuosavybę, turtines teises ir turtinius interesus. Šios nusikalstamos veikos dalykas yra turtinė nauda, kurią apgaulę panaudojęs kaltininkas gauna sau ar kitam asmeniui ir kuri pasireiškia svetimo turto ar turtinės teisės įgijimu, turtinės prievolės panaikinimu ar išvengimu. Nagrinėjamos bylos kontekste svarbus yra turtinės prievolės išvengimo kaip alternatyvaus sukčiavimo požymio aiškinimas. Turtinės prievolės išvengimas – tai kaltininko ar kito asmens pareigos, kilusios iš delikto, sandorio ar kitu teisėtu pagrindu, nevykdymas ar tik dalinis vykdymas panaudojant apgaulę (pvz., kaltininkas neteisėtai atsisako vykdyti savo pareigą kreditoriui, sudarydamas situaciją, kai kreditorius negali civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės). Išvengti turtinės prievolės reiškia atsisakyti vykdyti ją arba naudojant apgaulę sudaryti tokią padėtį, kad kreditorius prarastų realią galimybę įgyvendinti savo turtinę teisę arba ši galimybė būtų iš esmės suvaržyta, o kaltininkas išvengtų realaus pavojaus būti teisiškai priverstas vykdyti savo pareigą teisės turėtojui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-265/2011, 2K-224/2008).

337109.

338Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra pateikęs išaiškinimus, jog mokestis savo teisine prigimtimi yra piniginė prievolė valstybei, t. y. mokesčio įstatymo pagrindu atsirandanti mokesčių mokėtojo pareiga teisingai apskaičiuoti mokestį, laiku sumokėti mokestį bei su juo susijusias sumas į biudžetą ir vykdyti pareigas, susijusias su mokesčių apskaičiavimu ir sumokėjimu (Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 20, 25 punktai). Nors mokestinė prievolė bendriausia prasme gali būti traktuojama kaip turtinės prievolės rūšis, tačiau teisės sistemoje joms suteikiamas skirtingas teisinis statusas ir teisinis režimas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-304-976/2016). Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas valstybės įgaliotai institucijai siekiant nuslėpti mokesčius (BK 220 straipsnis) – tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į finansų sistemą. Nusikalstamos veikos finansų sistemai (BK XXXII skyrius) pirmiausia identifikuojamos pagal jų priešingumą pinigų ir vertybinių popierių apyvartos saugumui, taip pat valstybės fondų (biudžetų) formavimo bei naudojimo tvarkai. Teisingas mokesčių, taip pat ir pelno mokesčio, apskaičiavimas ir mokėjimas – būtina valstybės biudžeto surinkimo sąlyga, taigi tokio pobūdžio mokestiniai pažeidimai pirmiausia laikytini priešingais būtent finansų sistemai. Paprastai neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas mokesčių administratoriui yra kvalifikuojamas pagal BK 220 straipsnį, taip pat, priklausomai nuo bylos aplinkybių, ir kaip apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal BK 222 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosios bylose Nr. 2K-7-176-303/2015, 2K-185-942/2016, 2K-270-942/2015, 2K-180/2014, 2K-16/2014, 2K-99/2013, 2K-646/2012, 2K-213/2012, 2K-511/2011 ir kt.). Sprendžiant dėl sukčiavimo (BK 182 straipsnis) ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo (BK 220 straipsnis) skirtumų, kasacinės instancijos teismo praktikoje atsižvelgiama į tokius pagrindinius šių nusikalstamų veikų atribojimo kriterijus: kėsinimosi objektą, atitinkamo mokesčio reglamentavimo specifiką, naudojamos apgaulės pobūdį, grobimo požymių buvimą ar nebuvimą, tyčios turinį (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-176-303/2015, 2K-156-788/2016). Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimas mokesčių administratoriui, pareigos įsiregistruoti mokesčių mokėtoju nevykdymas, neteisėtai gautų pajamų nedeklaravimas, taigi ir atitinkamų mokesčių nesumokėjimas teismų praktikoje nelaikomi turtiniu sukčiavimu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-398/2013, 2K-515/2014, 2K-189/2014 ir kt.). Ši praktika patvirtinta ir išplėstinėje septynių teisėjų kolegijos nutartyje Nr. 2K-7-304-976/2016. Kita vertus, teismų praktikoje tam tikrais atvejais mokestiniai pažeidimai kvalifikuojami taikant turtinio sukčiavimo normą. Pavyzdžiui, kad kai kurios veikos pateikiant neteisingus duomenis mokesčių administratoriui dėl specifinio mokestinių santykių reguliavimo ir galimybės tiesiogiai kėsintis gauti nepagrįstų išmokų ar kompensacijų iš valstybės biudžeto gali būti vertinamos kaip sukčiavimas (PVM deklaracijų pagrindu įgyjamos fiktyvios teisės į PVM atskaitą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pateikiami melagingi duomenys apie pajamas, sukuriant fiktyvią teisę į atitinkamo dydžio motinystės (tėvystės) pašalpą). Tokių veiksmų teisinį vertinimą iš esmės lemia aplinkybė, jog veiksmai su mokesčių deklaracijomis ar kitais dokumentais atliekami taip siekiant įgyti valstybės biudžeto lėšas ar panaikinti atitinkamą prievolę valstybės biudžetui tarpusavio užskaitų būdu (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-348-788/2017). Tokie veiksmai, kaip neoficialus dalies darbo užmokesčio mokėjimas darbuotojui nesilaikant apskaitos reikalavimų, teikiant melagingus duomenis apie pajamas ir nesumokant atitinkamų mokesčių (GPM ir kt.) kaip sukčiavimas nekvalifikuojami (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-304-976/2016). Pažymėtina, kad mokesčio, kurio buvo vengiama šioje byloje, teisinis reguliavimas nesuponuoja galimybės asmeniui į jų susigrąžinimą arba kitokį kompensavimą, vadinasi, biudžeto lėšos grobiamos nebuvo. Kasacinėje praktikoje neteisingų duomenų į pelno mokesčio deklaraciją įrašymas taip sumažinant mokėtino pelno mokesčio sumą taip pat vertinamas ne kaip sukčiavimas, o kaip nusikaltimas finansų sistemai (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-46-699/2018, 2K-7-648/2019).

339110.

340Minėto teisinio reguliavimo ir teismų praktikos kontekste, vertinant A. R., R. R., A. R., V. M., D. P. ir V. G. pareikštų kaltinimų dėl sukčiavimo pagrįstumą pažymėtina, kad pelno mokesčio, kurio nepagrįstu išvengimu jie buvo kaltinami, teisinis reguliavimas nesuponuoja galimybės asmeniui į jo susigrąžinimą arba kitokį kompensavimą, todėl pagrindo išvadai, kad šiuo atveju apgaule buvo grobiamos biudžeto lėšos/apgaule išvengta didelės vertės turtinės prievolės, nėra. Kaip jau buvo minėta, teismų praktikoje neteisingų duomenų į pelno mokesčio deklaraciją įrašymas, taip sumažinant mokėtino pelno mokesčio sumą, vertinamas ne kaip sukčiavimas, o kaip nusikaltimas finansų sistemai (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-46-699/2018, 2K-7-648/2019).

341111.

342Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei įvertinus teismų praktiką teisėjų kolegija daro išvadą, kad A. R., R. R., A. R., V. M., D. P. ir V. G. inkriminuojami veiksmai, nurodyti šio nuosprendžio 1, 3, 9, 12, 15 ir 18 punktuose (kaltinimai pagal BK 182 straipsnio 2 dalį), neteisėtai sumažinant mokėtiną įmonių pelno mokestį, neatitinka sukčiavimo, numatyto BK 182 straipsnio 2 dalyje, sudėties požymių, tačiau pasitvirtinus kaltinimuose nurodytoms aplinkybėms, gali būti vertinami kaip nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 1 dalyje.

343112.

344Apeliaciniu skundu prokuroras taip pat prašė R. R., A. R., D. P. ir V. M. pripažinti kaltais pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, už tai, kad jie, eidami atitinkamų įmonių direktorių pareigas, siekdami išvengti pelno mokesčio, įrašė į metines pelno mokesčio deklaracijas žinomai melagingus duomenis apie įmonių apmokestinamąsias pajamas, pelną bei pelno mokestį, po ko nurodytas pelno mokesčio deklaracijas pateikė valstybės įgaliotai institucijai. Šiame kontekste pažymėtina, kad nors V. G. ir A. R. kaltinimai pagal BK 220 straipsnio 1 dalį pareikšti nebuvo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šių asmenų veiksmai, nurodyti šio nuosprendžio 1 ir 3 punktuose (kaltinimai pagal BK 182 straipsnio 2 dalį), įvertinus aukščiau aptartą teismų praktiką dėl įstatymo taikymo nusikaltimų nuosavybei ir finansų sistemai bylose, pasitvirtinus minėtuose kaltinimuose nurodytoms aplinkybėms, atitiktų BK 220 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties požymius, teismas vertina galimybę ir šių asmenų veiksmus, kvalifikuotus pagal BK 182 straipsnio 2 dalį kvalifikuoti pagal BK 220 straipsnio 1 dalį (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija).

345113.

346Remiantis BK 220 straipsnio 1 dalimi, baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas, siekdamas išvengti mokesčių įrašė į deklaraciją arba į nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą ir pateikė juos valstybės įgaliotai institucijai. Šio straipsnio prasme, žinomai neteisingais yra laikomi duomenys, neatitinkantys subjekto, kurio vardu pateikiama deklaracija arba nustatyta tvarka patvirtinta ataskaita ar kitas dokumentas, pajamų, pelno, turto ar jų naudojimo. Asmuo suvokia, kad jis pateikė žinomai neteisingus duomenis apie pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą valstybės įgaliotai institucijai, siekdamas išvengti mokesčių, ir to nori. Nusikalstamos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje, sudėtis yra formali. Ši nusikalstama veika laikoma baigta nuo to momento, kai atitinkama valstybės įgaliota institucija gauna deklaraciją, nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą su juose įrašytais neteisingais duomenimis, t. y. nuo šių dokumentų pateikimo momento.

347114.

348Kaip matyti iš prokuroro apeliacinio skundo, jo teigimu, byloje surinkti duomenys patvirtina, kad įmonė „( - )“ realiai jokios veiklos nevykdė, buvo registruota ( - ) salose, todėl turėjo lengvatą nemokėti mokesčių ir buvo naudojama neteisėtai A. R., R. R., A. R., V. G., D. P. ir V. M. veiklai nuslėpti, sutartys dėl paslaugų teikimo ar transporto priemonių pirkimo - pardavimo, prekių saugojimo muitinės sandėlyje sudarytos tarp minėtų asmenų vadovaujamų įmonių ir „( - )“ (2006 m. rugpjūčio 28 d. sutartis su UAB „( - )“, 2006 m. rugpjūčio 28 d. sutartis Nr. ( - ) su UAB „( - )“, 2009 m. balandžio 1 d. sutartis su UAB „( - )“, 2009 m. kovo 1 d. sutartis su UAB „( - )“, 2006 m. rugsėjo 12 d. sutartis Nr. ( - ) su UAB „( - )“) buvo suklastotos, kaltinimuose nurodytose minėtų įmonių išrašytose „( - )“ PVM sąskaitose - faktūrose nurodyti melagingi duomenys apie neva įvykusias ūkines operacijas, nes realiai paslaugų tokiomis sąlygomis, kurios buvo nurodytos įmonių buhalteriniuose dokumentuose, minėtos įmonės „( - )“ nesuteikė ir nepardavė, šios paslaugos/prekės buvo suteiktos tiesiogiai tikriesiems užsakovams už didesnę sumą, tačiau įmonių buhalterinėje apskaitoje nebuvo apskaitytos, tokiu būdu buvo sumažintas minėtų įmonių tikrasis pelnas ar apmokestinamosios pajamos, o PVM sąskaitos – faktūros, buvo įtrauktos į išteisintųjų vadovaujamų įmonių buhalterinę apskaitą ir jose užfiksuoti melagingi duomenys buvo įrašyti į šių įmonių pelno mokesčio deklaracijas, kurios buvo pateiktos mokesčių administratoriui (UAB „( - )“ 2007 m. rugsėjo 28 d. deklaracija už 2006 metus, 2008 m. rugsėjo 29 d. deklaracija už 2007 metus, 2009 m. birželio 17 d. deklaracija už 2008 metus, UAB „( - )“ 2007 m. rugsėjo 28 d. deklaracija už 2006 metus, 2008 m. rugsėjo 29 d. deklaracija už 2007 metus, UAB „( - )“ 2010 m. rugsėjo 30 d. deklaracija už 2009 metus, UAB „( - )“ 2010 m. spalio 1 d. deklaracija už 2009 metus, UAB „( - )“ 2007 m. birželio 26 d. deklaracija už 2006 metus, 2008 m. balandžio 23 d. deklaracija už 2007 metus, 2009 m. balandžio 14 d. deklaracija už 2008 metus, 2010 m. rugpjūčio 2 d. deklaracija už 2009 metus, 2011 m. gegužės 19 d. deklaracija už 2010 metus) ir taip buvo išvengta sumokėti tinkamus pelno mokesčius.

349115.

350Su tokiais prokuroro argumentais teisėjų kolegija iš esmės sutinka. Nagrinėjamu atveju, aptariant pareikštų kaltinimų pagrįstumą/nepagrįstumą, esminė aplinkybė, leidžianti išteisintųjų veiksmus pripažinti nusikalstamais/nenusikalstamais yra nustatymas fakto ar paslaugos ir prekės iš tiesų buvo teikiamos įmonei „( - )“ už įmonių apskaitoje nurodytą kainą ar šia įmone prisidengiant – tiesiogiai kitiems užsakovams, už didesnę kainą, žinant, kad įmonės neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai ( - ) piliečio A. Z., transportavimo ir kitų paslaugų neteiks, kad sudaromos sutartys ir PVM sąskaitos – faktūros yra klastojamos, pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis.

351116.

352Kaip matyti iš firmos „( - )“ steigimo dokumentų, ji buvo įsteigta 2006 m. liepos 4 d. – steigėjas ( - ), įmonės direktorė - F. P., kurios įgaliojimai patvirtinti 2006 m. liepos 11 d. Įmonė registruota ( - ) salos. 2006 m. liepos 11 d. išrašyti įgaliojimai Y. M. (J. M.), (įgaliojimo galiojimo terminas nenurodytas) ir A. Z. (įgaliojimo galiojimo terminas iki 2007 m. rugpjūčio 11 d.), suteikiantys teisę jiems atstovauti šią įmonę (t. 87, b. l. 114-185). 2010 m. rugsėjo 28 d., atlikus kratą UAB „( - )“ patalpose, buvo rastas apvalus firmos „( - )“ antspaudas, įgaliojimai, A. Z. spaudas – parašas, kompiuteriuose - dokumentai su užrašu „( - )“ (t. 3, b. l. 69-92). Pažymėtina, kad kratos metu iš N. J. paimtame kompiuteryje, laikmenose bei prisijungus iš šio kompiuterio prie el. pašto ( - ), buvo rasti dokumentai susiję su firmos „( - )“ registracija ir valdymu, A. Z. paso kopijos, neužpildytos „( - )“ įgaliojimų formos (t. 4, b. l. 92-95, 116-123, t. 5, b. l. 179, 181-182, 196-197, 198-200). V. G. apklausoje yra nurodęs, kad firmos „( - )“ apvalųjį antspaudą, jis perdavė V. M., kuris, kaip matyti iš 2010 m. rugsėjo 28 d. kratos protokolo, ir buvo rastas V. M. vadovaujamos įmonės „( - )“ patalpose, todėl nėra pagrindo abejoti, kad V. M. žinojo apie šį antspaudą bei jo naudojimo paskirtį. Iš išteisintojo V. G., liudytojo N. J. parodymų matyti, jog faktiškai firmos „( - )“ sąskaitos banke „( - )“ elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, A. Z. parašo spaudu, disponavo V. G., kurio kompiuteryje rasti duomenys bei išteisintųjų parodymai patvirtina jo sąsajas su visomis kaltinimuose minimomis įmonėmis. N. J. patvirtino, kad V. G. prašymu jis paruošdavo banko mokėjimo formą, įrašydavo įmonės pavadinimą, kam daromas pavedimas, sąskaitą ir išsiųsdavo V. G. nurodytu el. paštu ( - ). V. G. jam nurodydavo, kokius duomenis įrašyti, pasikeisdavo paskirtis, sąskaitos – faktūros numeris. Kas darydavo pavedimus nežino, tačiau jis (N. J.) taipogi turėjo banko sąskaitos kodus, žinojo, koks šios įmonės sąskaitos likutis. Banko sąskaitos kodai visą laiką buvo tie patys, jie nesikeitė. V. G. laikė įmonės „( - )“ atstovu, A. R. taipogi domėjosi daromais pavedimais. ( - )“ jokio savininko ar įgalioto asmens jis nematė. 2010 metų vasaros pradžioje V. G. jo paprašė, kad užpildytų į ( - ) atsiųstą blanką dėl „( - )“ atstovo paskyrimo. Atstovo duomenys buvo tame pačiame laiške. Jis pasiskambino į banką „( - )“, jam viską paaiškino ir jis užpildęs visus dokumentus bei juos nuskenavęs Adobe reader (*.pdf) formatu, išsiuntė atgal tuo pačiu elektroninio pašto adresu, iš kur ir buvo gavęs. Į banką jis įgaliojimo nesiuntė. Visus „( - )“ vardu pavedimus darydavo iš vieno savo asmeninio nešiojamo kompiuterio Dell, beveik visų „( - )“ vardu savo darytų pavedimų kopijas saugojo nešiojamoje USB laikmenoje, kuri buvo paimta asmens kratos metu (t. 86, b. l. 141, t. 76, b. l. 167-168). Pagrindo abejoti šio liudytojo parodymais nėra, kadangi jo parodymus patvirtina kompiuteryje bei laikmenose rasta informacija. Nors apklausiamas apylinkės teisme liudytojas N. J. buvo nurodęs, kad V. G. vieną kartą jam buvo pristatęs rusakalbį asmenį, kaip „( - )“ savininką, tačiau tos pačios apklausos teisme metu perskaičius jo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kada liudytojas teigė, jog jokio „( - )“ savininko ar įgalioto asmens nematė, parodė, jog jis neteigia, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai užrašyti blogai, buvo užrašyta tai, ką jis tuo metu sakė. Šiame kontekste pažymėtina, kad tai, jog nurodytiems veiksmams atlikti buvo prašoma N. J. pagalbos, neneigė ir V. G. Aukščiau aptartas aplinkybes patvirtina ir užfiksuoti V. G. bei N. J. tarpusavio pokalbiai (t. 2, b. l. 56-83, 117-120). Pažymėtina, kad ir pats V. G. neneigė veikęs įmonės „( - )“ vardu kaip jos atstovas, J. M. pavedimu, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, ikiteisminio tyrimo metu dokumentų, patvirtinančių V. G. įgaliojimus veikti minimos įmonės vardu rasta nebuvo. Įgaliojimą veikti šios įmonės vardu V. G. pateikė tik bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme – 2018 m. kovo 8 d. (t. 88, b. l. 7, 12, 13). Įgaliojime nurodoma, kad įmonės „( - )“ direktorė F. P., paskiria V. G. šios įmonės atstovu, įgaliojimas išduotas 2006 m. liepos 11 d., t. y. tuo pat metu kaip ir įgaliojimai J. M., A. Z. bei F. P., netrukus po aptariamos įmonės įsteigimo (2006 m. liepos 4 d.). Pažymėtina, kad pateikto įgaliojimo išdavimo data, iš esmės paneigia V. G. parodymus, kad jis šios įmonės atstovu tapo vėliau, nei buvo pasirašyta UAB „( - )“ ir „( - )“ sutartis, nes paminėta sutartis buvo pasirašyta 2006 m. rugpjūčio 28 d. Be to, kaip matyti iš V. G. išduoto įgaliojimo, nors jis neva išduotas tą pačią dieną kaip ir J. M. bei A. Z., tačiau jų formos skiriasi – įgaliojime V. G. jo pavardė yra atspausdinta kaip ir visas įgaliojimo tekstas, tuo tarpu įgaliotinių A. Z. ir J. M. įgaliojimuose duomenys įrašyti rankraštiniu įrašu, iš esmės analogiška įgaliojimo neužpildyta forma buvo rasta ir iš N. J. paimtoje duomenų bazėje, be to, V. G. pateiktas įgaliojimas yra be jokių antspaudų, kai tuo tarpu A. Z. įgaliojimas yra su spaudais. Nors apklausiamas apylinkės teisme liudytojas J. M. patvirtino, kad įmonė „( - )“ buvo jo kartu su kitu verslo partneriu nusipirkta realią veiklą vykdanti įmonė, o su V. G., A. R., R. R. ir V. M. jį siejo darbiniai santykiai, su kuriais susipažino per V. G., (kuris iš pradžių dirbo įmonėje „( - )“, o vėliau „( - )“), tačiau šiuos J. M. teiginius objektyviai patvirtinančių įrodymų, byloje nėra. Pažymėtina, kad netgi iš šio liudytojų parodymų matyti, kad įmonė „( - )“ buvo reikalinga finansiniams srautams valdyti, pervedinėti pinigus iš ( - ) į ( - ), o ne ūkinei veiklai vystyti. Liudytojo J. M. teigimu „sutartys buvo pasirašomos, tačiau „( - )“ buvo tik finansų organas, kuris priimdavo pinigus ir perduodavo juos toliau, atsiskaitydavo su visomis šalimis. Per V. G. buvo siunčiamos sąskaitos, kurias apmokėdavo jie arba tiesiogiai ( - ) bendrovė, kuri užsakinėjo transportą“. „Buvo tai, kad lietuviškos kompanijos išrašinėdavo dvi sąskaitas, vieną kompanijai „( - )“, kitą – rusiškai kompanijai, kuriai buvo vežamas krovinys“, kas iš esmės patvirtina, jog įmonėse buvo vykdoma dviguba buhalterinė apskaita, ką neabejotinai patvirtina ir V. G. bei „( - )“ kompiuteriuose rasta informacija (aptarta specialistų išvadose). Be to, kaip matyti iš liudytojo J. M. parodymų visumos, jo parodymai, kiek tai susiję su įmonės „( - )“ veikla, jo vaidmeniu valdant įmonę, yra gan abstraktūs, kas leidžia abejoti jo parodymų dalimi, kiek jie susiję su realiai įmonės „( - )“ vykdyta ūkine veikla, jo ir A. Z. vaidmeniu šioje įmonėje. Nors liudytojo J. M. teigimu, A. Z. buvo jo įkurtos įmonės atstovas ( - ) ir Lietuvoje, kuris turėjo ( - ) salose išduotą įgaliojimą ir jo nurodymu pasirašinėjo įvairius dokumentus, atidarė sąskaitą Lietuvos banke, tačiau kaip matyti iš ( - ) gautos informacijos A. Z. yra registruotas kaip individualus verslininkas, kuris apklausos metu nurodė prekiaujantis elektros prekėmis turguje, kas leidžia abejoti jo kaip įmonės „( - )“ atstovo statusu, juolab, kad apklausiamas ( - ), jis nurodė, jog dirba gydytoju, apie įmonę „( - )“ nežino, sąskaitos banke „( - )“ neatidarinėjo ir jokių operacijų su pinigais šioje sąskaitoje nevykdė, sutarčių su UAB „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“ ir kt. nepasirašinėjo, A. R., V. M., D. P., V. G., R. R., A. R., N. J. nepažįsta, jokių dokumentų, susijusių su įmone „( - )“ neturi (t. 12, b. l. 181-185). Nors apklausiamas Lietuvoje bei vėliau teisme tokius savo parodymus jis paneigė, teigdamas jog taip sakė bijodamas atsakomybės ( - ), tačiau tokie jo pirminius parodymus paneigiantys paaiškinimai yra netikinantys, kadangi iš jo parodymų visumos matyti, kad liudytojo parodymai teisme, kiek jie susiję su neva jo atstovautos įmonės „( - )“ veikla, bei jo paties vaidmeniu šioje įmonėje yra itin abstraktūs. Nors liudytojo teigimu, jis veikdamas kaip firmos atstovas buvo atvykęs į Lietuvą ir atidarė banke sąskaitą, tačiau kaip matyti iš specialisto išvadoje nurodytų duomenų dėl dokumentuose, atidarant banko sąskaitą, esančių jo parašų autentiškumo, nebuvo nustatyta, kad parašai yra A. Z. (t. 13, b. l. 32-200, t. 14, b. l. 1-43), kas iš esmės paneigia A. Z. parodymus duotus teisme, tačiau leidžia teigti, kad jo parodymai duoti apklausiant jį ( - ) buvo teisingi. Šiame kontekste pažymėtina, kad kaip ir nurodė A. Z. apklausiamas ( - ), atlikus kratą jo namuose, jokių dokumentų, susijusių su įmonės „( - )“ veikla, rasta nebuvo (t. 12, b. l. 166). Nors apklausti liudytojais banko „( - )“ darbuotojai (liudytojai I. V., A. S.) patvirtino, kad atidarant banko sąskaitą tikinama asmens tapatybė, tačiau nagrinėjamu atveju įvertinus specialisto išvados duomenis, pirminius A. Z. parodymus duotus ( - ), akivaizdu, jog dokumentus banke pasirašė ne A. Z., kas leidžia daryti išvadą, kad banko sąskaitą atidariusio asmens tapatybė buvo nustatyta netinkamai. A. Z. ir J. M. parodymais, kiek jie susiję su jų vaidmeniu įmonėje „( - )“, leidžia abejoti ir tai, kad atidarius įmonės „( - )“ banko sąskaitą, sąskaitos valdymo įrankiai buvo perduoti Lietuvoje esantiems fiziniams asmenims – kaip jau buvo konstatuota, šiais įrankiais faktiškai disponavo V. G., N. J., galimai ir kiti asmenys, kadangi iš banko „( - )“ pateiktų duomenų apie IP adresus, iš kurių buvo jungtasi prie įmonės „( - )“ banko sąskaitos, prisijungimų iš ( - ) ar ( - ) nefiksuota, tačiau nustatyta, jog buvo jungtasi iš IP adresų, kurie buvo priskirti „( - )“, įmonei „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, E. J., J. G. (t. 1, b. l. 103). Nagrinėjamos bylos kontekste yra visiškai neįtikinama, kad įmonės savininkas, kokiu save įvardino liudytojas J. M., perduotų banko sąskaitos valdymo įrankius kitoje šalyje esantiems asmenims, tokiu būdu suteikdamas galimybę visiškai disponuoti įmonės sąskaitoje esančiomis lėšomis, kas ir buvo nustatyta nagrinėjamu atveju. Byloje esančios specialistų išvados Nr. ( - ) su priedais dėl A. Z. parašo autentiškumo taip pat patvirtina, kad realiai A. Z. jokiuose dokumentuose, susijusiuose su UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ar UAB „( - )“ veikla nepasirašė, kas tik patvirtina, kad realiai „( - )“ ūkinės veiklos nevykdė ir buvo naudojama, kaip priedanga gaunamoms pajamoms slėpti, o šias sutartis sudarę įmonių vadovai žinojo, kad šių sutarčių pagrindu jokių paslaugų ar prekių firmai „( - )“ neteiks, kaip ir ši jiems. Nurodytą išvadą patvirtina ir specialisto išvados Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų, specialisto išvados Nr. ( - )dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų, specialisto išvados Nr. ( - )dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų, specialisto išvados Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų, papildomos specialisto išvados Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos rezultatų, duomenys. Iš prie specialisto išvadų esančių dokumentų akivaizdu, jog neva įmonei „( - )“ teiktos pervežimo, krovinių saugojimo paslaugos, pardavimo sutartys, realiai vyko kitomis sąlygomis nei buvo atvaizduota paminėtų įmonių buhalterinėje apskaitoje, o įmonė „( - )“ realiai jokios ūkinės veiklos nevykdė ir buvo naudojama tik kaip priemonė gaunamoms didesnėms pajamoms paslėpti, ir tokiu būdu sumažinti mokėtiną pelno mokestį. Pagrindo netikėti išvadose nurodytais skaičiavimais bei duotomis išvadomis, pasitvirtinus aplinkybei, kad firma „( - )“ realiai jokios veiklos nevykdė, nėra.

353117.

354Kaip seka iš išteisintųjų parodymų visumos, įmonė „( - )“ jų vadovaujamoms įmonėms neva teikė ekspedijavimo paslaugas, už tai gaudavo atitinkamą atlygį, tačiau kaip jau minėta anksčiau – byloje surinkti duomenys leidžia teigti, kad minima įmonė jokių paslaugų, tame tarpe ir ekspedijavimo neteikė ir negavo. Priešingai, byloje surinktų ir jau aptartų įrodymų visuma, liudytojų, dirbusių išteisintųjų vadovautose įmonėse parodymai, leidžia teigti, jog ekspedijavimo paslaugos buvo organizuojamos pačių įmonėse dirbusių vadybininkų, arba įmonių „( - )“, „( - )“ darbuotojų. Kaip matyti iš apie įmones pateiktų duomenų (jų vadovus, akcininkus, t. 82, b. l. 40-71), visi išteisintieji bei jų vadovautos įmonės buvo tarpusavyje glaudžiai susiję, tiek per giminystės, tiek ankstesnius darbinius santykius, ilgą laiką vertėsi komercine veikla, susijusia su krovinių gabenimu, saugojimu, ekspedijavimu, todėl akivaizdu (įvertinus jau anksčiau aptartas aplinkybes, susijusias su įmonės „( - )“ veikla ir jos paskirtimi), jog jiems buvo žinoma, kad realiai krovinių pervežimo, saugojimo paslaugos, transporto priemonių pardavimas vykdomas tretiesiems asmenims, o sąskaitose – faktūrose įmonei „( - )“ nurodomi neteisingi duomenys. Išteisintųjų sąsajas patvirtina iš užfiksuoti daugumos jų tarpusavio pokalbiai bei jų turinys. Nors nėra užfiksuoti išteisintosios D. P. pokalbiai su V. G., tačiau šiame kontekste pažymėtina, kad ji su V. G. dirbo toje pačioje įmonėje, todėl telefonu jiems nebuvo jokios būtinybės bendrauti. Be to, ji anksčiau dirbo įmonėje „( - )“, kurioje dirbo ir V. G., todėl įvertinus specialisto išvadų duomenis tiek dėl parašų autentiškumo, tiek dėl ūkinės įmonių veiklos, nėra pagrindo abejoti, jog D. P. žinojo, kad neva įmonei „( - )“ teikiamos paslaugos vyko kitomis sąlygomis, t. y. buvo teikiamos tiesiogiai užsakovams, už didesnę kainą, o įmonė „( - )“ naudojama pajamų slėpimui.

355118.

356Visuma išdėstytų aplinkybių, įvertinus aukščiau aptartą teismų praktiką dėl išteisintiesiems inkriminuotos veikos pagal BK 182 straipsnio 2 dalį vertinimo pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, leidžia teigti, jog A. R., V. G. veiksmai, kvalifikuoti kaip nusikalstama veika, numatyta BK 182 straipsnio 2 dalyje, atitinka požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje, tuo tarpu išteisintųjų R. R., A. R., V. M., D. P. veiksmai, kvalifikuoti kaip nusikaltimų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje, BK 220 straipsnio 1 dalyje sutaptis, sudaro tik vieno nusikaltimo, t. y. nusikaltimo, numatyto BK 220 straipsnio 1 dalyje sudėtį, kas leidžia teigti, jog skundžiamu nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį jie buvo išteisinti nepagrįstai, kadangi jų veiksmai turėjo būti kvalifikuoti pagal BK 220 straipsnio 1 dalį.

357Dėl BK 222 straipsnio 1 dalies

358119.

359BK 222 straipsnyje numatytu nusikaltimu yra pažeidžiama buhalterinės apskaitos vedimo tvarka, taip pat ir valstybės finansiniai interesai. Buhalterinė apskaita - tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 4 punktas). Kadangi BK 222 straipsnio dispozicija yra blanketinė, joje nurodyta teisės aktų reikalaujama buhalterinės apskaitos tvarka nustatoma pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą. BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius - dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2018 m. birželio 5 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-177-895/2018). Šiuos duomenis turi būti įmanoma nustatyti analizuojant to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-180/2014, 2K-7-234-942/2015 ir kt.). Išvadai dėl padarinių buvimo pagrįsti ar paneigti paprastai būtini specialiomis žiniomis pagrįstų tyrimų metu gauti duomenys (specialisto išvada, ekspertizės aktas), tačiau galutinę išvadą apie nusikalstamų padarinių buvimą ar nebuvimą daro tik teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, tarp jų ir padarytų buhalterinės apskaitos pažeidimų pobūdį, mastą, priežastis, dėl kurių jie padaryti, ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-601/2012).

360120.

361Kaip matyti iš baudžiamosios bylos duomenų, kaltinimai pagal BK 222 straipsnio 1 dalį A. R., R. R., D. P., A. R., V. M. buvo pateikti dėl to, kad jie, būdami atitinkamai įmonių „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“ direktoriais, būdami atsakingi už minėtų įmonių buhalterinės apskaitos organizavimą, padedant V. G., įtraukė į įmonių buhalterinę apskaitą realiai neįvykusias ūkines operacijas (transporto paslaugų ir transporto priemonių pardavimą firmai „( - )“), nors realiai tokios pačios pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos bei automobiliai buvo parduoti be apskaitos dokumentų už didesnę kainą kitoms ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoms užsienio įmonėms, tokiu būdu neapskaitė dalies gautų pajamų ir jas naudojo įmonių veikloje be apskaitos pažeidžiant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 4, 6 ir 12 straipsnių reikalavimus, dėl ko negalima iš dalies nustatyti minėtų įmonių veiklos, jų turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už kaltinimuose nurodytus atitinkamus laikotarpius.

362121.

363Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, aptariant išteisintųjų veiksmų atitiktį nusikalstamos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje, požymiams, darytina išvada, kad UAB „( - )“, „( - )“, ( - )“, „( - )“, ( - )“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai, kadangi PVM sąskaitose – faktūrose, išrašytose firmai „( - )“ nurodytos paslaugos, parduotos prekės buvo suteiktos/parduotos ne minėtai firmai, o kitiems subjektams už didesnę kainą nei nurodyta į apskaitą įtrauktose PVM sąskaitose – faktūrose. Dėl nurodytų priežasčių, kaip buvo konstatuota specialisto išvadose dėl „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“ ūkinės veiklos, buvo padaryti atitinkami Buhalterinės apskaitos įstatymo pažeidimai bei kilo pasekmės - negalima iš dalies nustatyti minėtų įmonių veiklos, jų turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už kaltinimuose nurodytus atitinkamus laikotarpius. Remiantis išdėstytu darytina išvada, kad išteisintųjų veiksmai ikiteisminio tyrimo metu buvo teisingai kvalifikuoti pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, V. G. – pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, BK 222 straipsnio 1 dalį.

364122.

365Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius ir jų taikymo praktiką apgaulingo apskaitos tvarkymo subjektas yra specialusis, t. y. asmuo, atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą, – vyriausiasis buhalteris, buhalteris, apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai, esant tam tikroms sąlygoms, įmonės vadovas, tačiau pagal minėto įstatymo 21 straipsnio 1 dalį, būtent vadovas atsako už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus, todėl nagrinėjamu atveju nustačius, jog buhalterinę apskaitą tvarkę įmonių darbuotojai nežinojo ir negalėjo žinoti, jog jiems pateikiami neteisingi duomenys, už nusikalstamą veiką yra atsakingi apie ją žinoję įmonių vadovai – nagrinėjamu atveju A. R., R. R., A. R., V. M. ir D. P..

366123.

367Pažymėtina, kad V. G. nebuvo atsakingas nei už vienos iš paminėtų įmonių oficialų buhalterinės apskaitos tvarkymą, t. y. nebuvo specialiuoju nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje, padarymo subjektu. Tačiau jis savo veiksmais prisidėjo prie apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo ir buvo vienas iš nusikaltimų, numatytų BK 222 straipsnio 1 dalyje, bendrininkų – padėjėjas. Jo veiksmai darant jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 straipsnio 1 dalyje objektyviai pasireiškė tuo, kad jis, su kitais bendrininkais - kiekvienos iš minimų įmonės vadovais, siekdamas bendro nusikalstamo sumanymo - padėjo apgaulingai tvarkyti buhalterinę apskaitą, organizavo nusikalstamai veikai nuslėpti naudojamų duomenų perdavimą ūkio subjektams (atitinkamiems jų darbuotojams), o tų subjektų, t. y. atitinkamų įmonių, vadovai PVM sąskaitas - faktūras, kuriose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys, įtraukdavo į savo vadovaujamos įmonės buhalterinę apskaitą, dėl to nebuvo galima iš dalies nustatyti tikrosios nuosprendyje nurodytų įmonių ūkinės, komercinės, finansinės būklės bei įvertinti turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros. Tokiu būdu V. G. padėjo atitinkamų įmonių direktoriams apgaulingai tvarkyti minėtų įmonių buhalterinę apskaitą. Pagal BK 24 straipsnio 6 dalį padėjėjas yra asmuo, padėjęs padaryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo, iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus. Padėjėjo, kaip vieno iš nusikalstamos veikos bendrininkų rūšių, ypatybė yra ta, kad jis tiesiogiai nerealizuoja nusikalstamos veikos sudėties, t. y. neatlieka veiksmų, aprašytų nusikalstamos veikos dispozicijoje, bet atlieka kitokias veikas, kurios lemia vykdytojo veikas ir yra susijusios priežastiniu ryšiu su vykdytojo nusikalstamomis veikomis ir (ar) kilusiais baudžiamajame įstatyme numatytais padariniais, atlieka BK 24 straipsnio 6 dalyje išvardytus veiksmus, kuriais palengvina vykdytojui realizuoti nusikalstamos veikos sudėtį (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-403-648/2016). Baudžiamasis įstatymas imperatyviai nurodo, kad tik organizatorius, kurstytojas ir padėjėjas atsako pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už vykdytojo padarytą veiką. Specialaus apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo subjekto padėjėjas gali neatitikti specialiųjų nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje, subjekto požymių. Pagal teismų praktiką, asmuo, kuris, atlikdamas atitinkamus veiksmus (pavyzdžiui, klastodamas PVM sąskaitas - faktūras ir jas perduodamas įtraukti į įmonių buhalterinę apskaitą ar pan.), aiškiai suvokia, jog padeda apgaulingai tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą, pripažįstamas specialaus apgaulingo apskaitos tvarkymo subjekto padėjėju (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-180/2014). Padėjėjas atsako už vykdytojo padarytas veikas, kurias apėmė jo tyčia (BK 26 straipsnio 1 dalis). Nors padėjėjas nusikalstamos veikos objektyviųjų požymių nerealizuoja arba realizuoja tik iš dalies, bet jo veikimas ar neveikimas pripažįstamas nusikalstamu, nes jis padeda įvykdyti nusikalstamą sumanymą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-657/2012, 2K-115/2012); ir taip padėjėjo veiksmai prisideda prie bendros veiklos priežastinio ryšio su nusikalstamais padariniais (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-2/2014). Nagrinėjamu atveju, be V. G. veiksmų, nebūtų pasiektas nusikalstamas rezultatas – į buhalterinę apskaitą nebūtų buvę įtraukti melagingi duomenys apie neva firmai „( - )“ suteiktas paslaugas bei parduotas prekes, kurių pasekmėje neteisingi duomenys apie pajamas ir pelną buvo nurodyti VMI įmonių pateiktose pelno mokesčio deklaracijose. V. G., padėdamas įgyvendinti nusikalstamą sumanymą, prisidėjo prie įmonių vadovų vykdomo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, įtraukiant jiems į apskaitą suklastotus dokumentus. Jo veiksmai yra priežastiniu ryšiu susiję su atsiradusiais padariniais – negalėjimu iš dalies nustatyti tikrosios nuosprendyje nurodytų įmonių veiklos, jų turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio. Atsižvelgiant į tai, V. G. veiksmai, kiekvienos iš aptariamų įmonių atžvilgiu, kvalifikuotini kaip reali nusikaltimų sutaptis, pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį.

368124.

369Įvertinus aukščiau išdėstytus įrodymus bei motyvus, teisėjų kolegijos vertinimu, neabejotinai patvirtinančius jog buvo padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje (veikas, kaltinimuose A. R. ir V. G. aprašytas kaip nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje, o R. R., A. R., V. M., D. P. aprašytas kaip nusikaltimų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje ir BK 220 straipsnio 1 dalyje, sutaptis, kvalifikavus kaip vieną nusikalstamą veiką, numatytą BK 220 straipsnio 1 dalyje), BK 222 straipsnio 1 dalyje, aukštesnysis teismas nustato, kad:

370124.1.

371A. R. pateikė neteisingus duomenis apie pajamas ir pelną, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 10 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi, laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. birželio 17 d. veikdamas bendrai kartu su šios įmonės darbuotoju V. G., tvarkiusiu neoficialios prekybos apskaitą, turėdamas tikslą sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai( - ) piliečio A. Z., transportavimo paslaugų neteiks, nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei arba kitoms buhalterijos darbuotojoms žinomai jam suklastotos 2006 m. rugpjūčio 28 d. sutarties su firma „( - )“, patvirtintos jo paties parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Vyr. buhalterei arba kitoms buhalterijos darbuotojoms įvykdžius A. R. nurodymus ir išrašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 1 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį), t. y. išrašius PVM sąskaitas – faktūras, kuriose įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ tarptautinių pervežimų paslaugas, iš viso už 18699250,61 litų (5415677,30 eurų) sumą, šias PVM sąskaitas – faktūras buhalterijos darbuotojoms arba A. S., arba D. A., arba G. G., arba G. K., arba J. V., arba L. P., arba V. L. patvirtinus savo parašu, A. R. minėtų suklastotų dokumentų, sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu, per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – tarptautinių pervežimų paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 18699250,61 litų (5415677,30 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 25148570,67 litų, t. y. už 6449320,06 litų (1867852,19 eurų) daugiau, negu nurodyta dokumentuose. Po ko, elektroniniu būdu pateikė ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai UAB „( - )“ metines pelno mokesčio deklaracijas: 2007 m. rugsėjo 28 d. pateikė deklaraciją už 2006 metus, 2008 m. rugsėjo 29 d. pateikė deklaraciją už 2007 metus, 2009 m. birželio 17 d. pateikė deklaraciją už 2008 metus, t. y. deklaracijas, kuriose įrašyti žinomai jam melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus atitinkamai 6449320 litų (1867852,18 eurų) suma. Tokiu būdu A. R., kartu su bendrininku V. G., UAB „( - )“ naudai išvengė 735137 litų (212910,39 eurų) pelno mokesčio sumokėjimo.

372Tokie A. R. veiksmai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 220 straipsnio 1 dalyje, požymius (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija).

373124.2.

374Be to, A. R. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 10 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, bendrai veikdamas kartu su UAB „( - )“ darbuotoju V. G., tvarkiusiu neoficialią prekybos apskaitą, pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai( - )piliečio A. Z., transportavimo paslaugų neteiks ir transporto priemonių neparduos, nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei arba kitoms buhalterijos darbuotojoms žinomai jam suklastotos 2006 m. rugpjūčio 28 d. sutarties su firma „( - )“, patvirtintos jo paties parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą, parduodamas transporto priemones bei kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Vyr. buhalterei arba kitoms buhalterijos darbuotojoms įvykdžius A. R. nurodymus ir išrašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 2 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį), t. y. išrašius PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ tarptautinių pervežimų paslaugas, iš viso už 19111014,27 litų (5534932,30 eurų) sumą, taip pat išrašius sąskaitas - faktūras ( - ), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ pardavė transporto priemones firmai „( - )“ iš viso už 119121,60 litą (34500 eurų), minėtas, aukščiau išvardintas PVM sąskaitas – faktūras darbuotojoms arba A. S., arba D. A., arba G. G., arba G. K., arba J. V., arba L. P., arba V. L. patvirtinus savo parašu, A. R. minėtos suklastotos sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu, per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – tarptautinių pervežimų paslaugas bei transporto priemonių pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 19230135,87 litus (5569432,30 eurus), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos bei transporto priemonės buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 6717961,71 litą, t. y. už 6661594,75 litus (1929331,19 eurų) daugiau, negu nurodyta dokumentuose. A. R., įformindamas apskaitoje aukščiau išvardintus suklastotus dokumentus, neapskaitydamas dalies už suteiktas paslaugas bei parduotas prekes gautų pajamų, kurias be apskaitos naudojo įmonės reikmėms, padedant bendrininkui V. G., apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl šių Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 10 d.

375Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje.

376125.

377V. G., laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gegužės 20 d., turėdamas tikslą sumažinti mokėtiną UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ pelno mokestį, tvarkė neoficialią šių bendrovių prekybos apskaitą, teikė įmonėms žinomai neteisingus duomenis apie teikiamas paslaugas bei parduodamas prekes, fiktyvioms operacijoms nuslėpti panaudojo užsienio firmos „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamos ( - ) piliečio A. Z., vardą, dokumentus, antspaudą bei elektronines mokėjimo priemones – PIN kodą bei slaptažodžius, kuriais pats disponavo, t. y. laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. birželio 17 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), darbuotoju, bendrai veikdamas kartu su A. R., laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 10 d. buvusiu šios bendrovės direktoriumi, tvarkydamas neoficialios prekybos apskaitą, turėdamas tikslą UAB „( - )“ naudai sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, neva( - )piliečio A. Z. atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais pats ir disponavo, transportavimo paslaugų neteiks, A. R. organizavus žinomai jam suklastotos 2006 m. rugpjūčio 28 d. sutarties su firma „( - )“ išrašymą, pastarajam ją pasirašius bei patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas A. R. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei arba kitoms buhalterijos darbuotojoms duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Buhalterijos darbuotojoms minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 3 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį), t. y. išrašius PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ tarptautinių pervežimų paslaugas, iš viso už 18699250,61 litų (5415677,30 eurus) sumą, šias PVM sąskaitas – faktūras buhalterijos darbuotojoms arba A. S., arba D. A., arba G. G., arba G. K., arba J. V., arba L. P., arba V. L. patvirtinus savo parašu, A. R. minėtų suklastotų dokumentų, sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų, pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – tarptautinių pervežimų paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 18699250,61 litų (5415677,30 eurus), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 25148570,67 litų, t. y. už 6449320,06 litų (1867852,19 eurų) daugiau, negu nurodyta oficialiuose apskaitos dokumentuose, po ko elektroniniu būdu pateikus ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai UAB „( - )“ metines pelno mokesčio deklaracijas: 2007 m. rugsėjo 28 d. pateikus deklaraciją už 2006 metus; 2008 m. rugsėjo 29 d. pateikus deklaraciją už 2007 metus; 2009 m. birželio 17 d. pateikus deklaraciją už 2008 metus, t. y. deklaracijas, kuriose įrašyti žinomai melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus atitinkamai iš viso 6449320,06 litų suma, V. G. kartu su bendrininku A. R. UAB „( - )“ naudai išvengė 735137,00 litų (212910,39 eurų) pelno mokesčio sumokėjimo.

378Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. G., laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 30 d., veikdamas kartu su UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi R. R., tvarkydamas neoficialios prekybos apskaitą, turėdamas tikslą UAB „( - )“ naudai sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad ši įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, neva ( - ) piliečio A. Z. atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu ir slaptažodžiais pats ir disponavo, transporto paslaugų tarptautiniais maršrutais neteiks, R. R. organizavus žinomai jam suklastotos 2006 m. rugpjūčio 28 d. krovinių vežimo sutarties Nr. ( - ) išrašymą, pastarajam ją pasirašius bei patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas R. R. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei R. G. bei buhalterei R. Š. duomenis apie: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Buhalterijos darbuotojoms minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius ir pasirašius šias PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 3.1 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 4308141,43 litą, R. R. šių suklastotų dokumentų, sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų, pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 4308141,43 litą (1247724 eurus), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 6390421,61 litą (1831156,10 eurus), t. y. už 2082280,18 litą (603070,02 eurų) daugiau, negu nurodyta dokumentuose, po ko, 2007 m. rugsėjo 28 d. elektroniniu būdu pateikus ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) UAB „( - )“ metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2006 metus, o 2008 m. rugsėjo 29 d. pateikus metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2007 metus, t. y. deklaracijas, kuriose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus atitinkamai 725872,00 litų (už 2006 m.) ir 1356408,00 litų (už 2007 m.) sumomis, V. G. kartu su bendrininku R. R., UAB „( - )“ naudai išvengė 312342 litų (90460,49 eurų) pelno mokesčio sumokėjimo.

379Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G., laikotarpiu nuo 2009 m. birželio 18 d. dirbdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), vadybininku, laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. veikdamas kartu su šios įmonės direktore D. P., tvarkydamas neoficialios prekybos apskaitą, turėdamas tikslą UAB „( - )“ naudai sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad ši įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, neva ( - ) piliečio A. Z. atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu ir slaptažodžiais pats ir disponavo, transporto paslaugų tarptautiniais maršrutais neteiks, D. P. organizavus žinomai jam suklastotos 2009 m. balandžio 1 d. krovinių vežimo sutarties su firma „( - )“ išrašymą, pastarajai ją pasirašius ir patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas D. P. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei L. P., o nuo 2009 m. balandžio 28 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. – vyr. buhalterei V. V. duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Buhalterijos darbuotojoms minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 3.2 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 655410,52 litų, šias sąskaitas laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. balandžio 27 d. pasirašius L. P., o likusias – V. V., D. P. šių suklastotų dokumentų, sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų, pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 655410,52 litų (189819,96 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 968223,82 litus (280417 eurų), t. y. už 312813,3 litų (90596,99 eurų) daugiau, negu nurodyta dokumentuose, po ko 2010 m. rugsėjo 30 d. elektroniniu būdu pateikus ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) UAB „( - )“ metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2009 metus, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus atitinkamai 312813,3 litų suma, V. G. kartu su bendrininke D. P. UAB „( - )“ naudai išvengė 62562 litų (18119,20 eurų) pelno mokesčio sumokėjimo.

380Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G., laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d., veikdamas bendrai kartu su UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi A. R., tvarkydamas neoficialios prekybos apskaitą, turėdamas tikslą UAB „( - )“ naudai sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, ( - ) piliečio A. Z. neva atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu ir slaptažodžiais pats ir disponavo, transportavimo paslaugų neteiks, A. R. organizavus žinomai jam suklastotos 2009 m. kovo 1 d. krovinio vežimo sutarties su firma „( - )“ išrašymą, pastarajam ją pasirašius ir patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas A. R. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei D. A. duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Vyr. buhalterei minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 3.3 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso 2009 metais už 194392,64 litus (56300,00 eurų), A. R. pasirašius 2009 m. balandžio 8 d. dieną išrašytose sąskaitose, o 2009 m. lapkričio 18 d. – 2010 m. rugsėjo 16 d. laikotarpio sąskaitose pasirašius vyr. buhalterei D. A., A. R. minėtos suklastotos sutarties bei suklastotų PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 194392,64 litus (56300 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 433505,95 litus (125552,00 eurus), t. y. už 239113,31 litų (69252 eurus) daugiau, negu nurodyta dokumentuose, po ko 2010 m. spalio 1 d. elektroniniu būdu pateikus ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) UAB „( - )“ metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2009 metus, kurioje įrašyti žinomai jam melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus atitinkamai 239113,31 litų suma, V. G. kartu su bendrininku A. R., UAB „( - )“ naudai išvengė 47822 litų (13850,20 eurų) pelno mokesčio sumokėjimo.

381Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G., laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki 2011 m. gegužės 19 d. bendrai veikdamas kartu su UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi V. M., tvarkydamas neoficialią įmonės apskaitą, turėdamas tikslą UAB „( - )“ naudai sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, ( - ) piliečio A. Z. neva atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu ir slaptažodžiais pats ir disponavo, transporto paslaugų, performinimo paslaugų, krovos ir sandėliavimo paslaugų neteiks, V. M. organizavus žinomai jam suklastotos 2006 m. rugsėjo 12 d. prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarties Nr. ( - ) su firma „( - )“ išrašymą, sutartį pasirašius apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiam muitinės sandėlio vadovui G. Z. ir ją patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas V. M. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei R. R. duomenis apie paslaugų apimtis, turinį, paslaugų atlikimo laiką bei kainą. Vyr. buhalterei minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti saugojimo, performinimo, krovos paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 3.4 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai jam melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugas, iš viso už 4086195,44 litų, V. M. šių suklastotų dokumentų, sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų, pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 4086195,44 litų (73673 USD; 189819,96 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 7650321,04 litų (46930,00 USD; 2183448,00 eurų), t. y. už 3564125,60 litų (1032242,12 eurus) daugiau, negu nurodyta dokumentuose, po ko elektroniniu būdu pateikus ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) UAB „( - )“ metines pelno mokesčio deklaracijas: 2007 m. birželio 26 d. pateikus deklaraciją už 2006 metus, 2008 m. balandžio 23 d. pateikus deklaraciją už 2007 metus, 2009 m. balandžio 14 d. pateikus deklaraciją už 2008 metus, 2010 m. rugpjūčio 2 d. pateikus deklaraciją už 2009 metus, 2011 m. gegužės 19 d. pateikus deklaraciją už 2010 metus, t. y. deklaracijas, kuriose įrašyti žinomai jam melagingi duomenys apie įmonės apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamąjį pelną, juos neteisėtai sumažinus iš viso 3564125,60 litų suma, V. G. kartu su bendrininku V. M., UAB „( - )“ naudai išvengė 576234 litų (166888,90 eurus) pelno mokesčio sumokėjimo.

382Tokie V. G. veiksmai atitinka nusikaltimo numatyto BK 220 straipsnio 1 dalyje požymius (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija).

383125.1.

384Be to, V. G. padėjo apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent:

385V. G. laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 10 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), darbuotoju ir tvarkydamas neoficialią įmonės prekybos apskaitą, bendrai veikdamas kartu su šios įmonės direktoriumi A. R., pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, neva( - )piliečio A. Z. atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais pats ir disponavo, transportavimo paslaugų neteiks, A. R. pažeidus 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, ir organizavus žinomai jam suklastotos 2006 m. rugpjūčio 28 d. sutarties su firma „( - )“ išrašymą, pasirašymą ir realizavimą, t. y. A. R. ją pasirašius bei patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, V. G., vykdydamas A. R. nurodymus, PVM sąskaitų – faktūrų sąskaitų išrašymui pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei arba kitoms buhalterijos darbuotojoms duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Buhalterijos darbuotojoms minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 4 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ tarptautinių pervežimų paslaugas iš viso už 19111014,27 litų (5534932,30 eurų) sumą, taip pat išrašius PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ pardavė transporto priemones firmai „( - )“ iš viso už 119121,60 litą (34500 eurus), minėtas, aukščiau išvardintas PVM sąskaitas – faktūras darbuotojoms arba A. S., arba D. A., arba G. G., arba G. K., arba J. V., arba L. P., arba V. L. patvirtinus savo parašu, A. R. minėtos suklastotos sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – tarptautinių pervežimų paslaugas bei transporto priemonių pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 19230135,87 litus (5569432,30 eurus), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos bei transporto priemonės buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 25772609,03 litus, t. y. už 6661594,75 litais (1929331,19 eurą) daugiau, negu nurodyta dokumentuose, V. G. tuo būdu teikdamas priemones, duomenis, slėpdamas tikrąsias UAB „( - )“ pajamas, padėjo bendrininkui A. R. apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl nurodytų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 10 d.

386Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G., laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 11 d. iki 2009 m. birželio 17 d., dirbdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 11 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. bendrai veikdamas kartu su šios įmonės direktoriumi, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senačiai (toliau – Direktorius), pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, tvarkydamas neoficialią įmonės apskaitą, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, neva( - )piliečio A. Z. atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais pats ir disponavo, transportavimo paslaugų neteiks, vykdydamas Direktoriaus, kurio atžvilgiu byla nutraukta, nurodymus, pažeidžiant 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, reikalavimus, pateikė PVM sąskaitų – faktūrų išrašymui apie nusikaltimą nieko nežinančioms buhalterijos darbuotojoms A. S. arba D. A. duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Minėtoms buhalterijos darbuotojoms įvykdžius Direktoriaus nurodymus ir pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius bei pasirašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 4.1. punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį), iš viso už 64567,36 litus (18700,00 eurų), t. y. išrašius PVM sąskaitas – faktūras, kuriose įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ tarptautinių pervežimų paslaugas, Direktoriui minėtų suklastotų PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – tarptautinių pervežimų paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 64567,36 litus (18700,00 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 120934,32 litus, t. y. už 56366,96 litais (16325 eurais) daugiau, negu nurodyta dokumentuose, V. G. tuo būdu teikdamas priemones, duomenis, slėpdamas tikrąsias įmonės pajamas, padėjo UAB „( - )“ direktoriui apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl nurodytų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 11 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

387Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje

388125.2.

389Be to, V. G., laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d., bendrai veikdamas kartu su UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi R. R., pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, tvarkydamas neoficialią prekybos apskaitą, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, neva( - )piliečio A. Z. atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais pats ir disponavo, transportavimo paslaugų neteiks, R. R. pažeidus 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“ ir organizavus žinomai jam suklastotų sutarčių: 2006 m. rugpjūčio 28 d. krovinių vežimo sutarties Nr. ( - ) ir 2007 m. kovo 1 d. pardavimo-pirkimo sutarties, sudarytų su firma „( - )“ išrašymą, pasirašymą ir realizavimą, t. y. R. R. jas pasirašius bei patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, V. G., vykdydamas R. R. nurodymus, PVM sąskaitų – faktūrų sąskaitų išrašymui pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei R. G. bei buhalterei R. Š. duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Buhalterijos darbuotojoms minėtų suklastotų sutarčių, kuriose įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius šias PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 5 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 7410806,79 litus (2146318 eurus), taip pat išrašius 2007 m. kovo 1 d. PVM sąskaitą - faktūrą ( - ), už 13120,64 litų (3800,00 eurų) bei 2007 m. kovo 1 d. perdavimo – priėmimo aktą, t. y. dokumentus, kuriuose nurodyti žinomai jam melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ pardavė transporto priemonę „Renault AE 385“, identifikavimo Nr. ( - ), užsienio firmai „( - )“, dalį minėtų PVM sąskaitų - faktūrų savo parašais patvirtinus arba R. G. arba R. Š., R. R. pasirašius minėtame akte, po ko R. R. minėtų suklastotų sutarčių bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų bei transporto priemonės pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 7423927,43 litus (2150117,99 eurus), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos bei automobilis buvo be apskaitos ir dokumentų parduoti įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 10598825,46 litus, t. y. už 3188018,67 litų (923314,02 eurų) daugiau, negu nurodyta dokumentuose, V. G. tuo būdu teikdamas priemones, duomenis, slėpdamas tikrąsias UAB „( - )“ pajamas, padėjo R. R. apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl nurodytų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

390Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje.

391125.3.

392Be to, V. G. nuo 2009 m. birželio 18 d. dirbdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), vadybininku, laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d., veikdamas kartu su šios įmonės direktore D. P. pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą, tvarkydamas neoficialią prekybos apskaitą, tyčia, žinodamas, kad ši įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai, neva( - )piliečio A. Z. atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu ir slaptažodžiais pats ir disponavo, transporto paslaugų tarptautiniais maršrutais neteiks, D. P. pažeidus 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ ir organizavus žinomai jam suklastotos 2009 m. balandžio 1 d. krovinių vežimo sutarties su firma „( - )“ išrašymą ir realizavimą, pastarajai ją pasirašius ir patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas D. P. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei L. P., o nuo 2009 m. balandžio 28 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. - vyr. buhalterei V. V. duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą. Buhalterijos darbuotojoms minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 6 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 655410,52 litų, šias sąskaitas laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. balandžio 27 d. pasirašius L. P., o likusias – V. V., D. P. šių suklastotų dokumentų – sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 655410,52 litų (189819,96 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 968223,82 litus (280417 eurų), t. y. už 312813,3 litų (90596,99 eurus) daugiau, negu nurodyta dokumentuose, V. G. tuo būdu teikdamas priemones, duomenis, slėpdamas tikrąsias UAB „( - )“ pajamas, padėjo D. P. apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl nurodytų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d.

393Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje

394125.4.

395Be to, V. G., laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d., bendrai veikdamas kartu su UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi A. R., pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, tvarkydamas neoficialią įmonės apskaitą, tyčia, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai,( - ) piliečio A. Z. neva atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu ir slaptažodžiais pats ir disponavo, transportavimo paslaugų neteiks, A. R. pažeidus 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ ir organizavus žinomai jam suklastotos 2009 m. kovo 1 d. krovinio vežimo sutarties su firma „( - )“ išrašymą bei realizavimą, pastarajam ją pasirašius ir patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas A. R. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei D. A. duomenis apie krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą, vyr. buhalterei minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transportavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 7 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai jam melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 593223,02 litus (171809,26 eurus), A. R. pačiam pasirašius minėtose sąskaitose arba jo nurodymu pasirašius vyr. buhalterei D. A., po ko, A. R. minėtų suklastotų sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 593223,02 litus, nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 1149144,54 litus (332815,26 eurų), t. y. už 555921,51 litą (161005,99 eurus) daugiau, negu nurodyta dokumentuose, V. G. tuo būdu teikdamas priemones, duomenis, slėpdamas tikrąsias UAB „( - )“ pajamas, padėjo direktoriui A. R. apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl nurodytų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d.

396Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje

397125.5.

398Be to, V. G., laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d., bendrai veikdamas kartu su UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi V. M. pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, tvarkydamas neoficialią prekybos apskaitą, tyčia, žinodamas, kad UAB „( - )“ neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai,( - )piliečio A. Z. neva atstovaujamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), kurios dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu ir slaptažodžiais pats ir disponavo, transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugų neteiks, V. M. pažeidus 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“ ir organizavus žinomai jam suklastotos 2006 m. rugsėjo 12 d. prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarties Nr. ( - ) su firma „( - )“ išrašymą bei realizavimą, pastarajam ją pasirašius ir patvirtinus kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, vykdydamas V. M. nurodymus pateikė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei R. R. duomenis apie paslaugų apimtis, turinį, paslaugų atlikimo laiką bei kainą, vyr. buhalterei minėtos suklastotos sutarties, kurioje įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ įsipareigoja teikti transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugas firmai „( - )“, o pastaroji laiku atsiskaityti, pagrindu pagal V. G. pateiktus duomenis išrašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 8 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugas, iš viso už 4086195,44 litų, taip pat išrašius PVM sąskaitas – faktūras: 1( - ), iš viso už 219252,80 litus (63500 eurų), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ pardavė firmai „( - )“ 5 vilkikus „Renault Premium“, po ko V. M. šios suklastotos sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įforminus UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto, performinimo, krovos, sandėliavimo paslaugų bei vilkikų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 4305448,24 litus, nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos bei transporto priemonės buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 7650321,04 litą (46930,00 USD; 2183448,00 eurus), t. y. už 3564125,60 litais (1032242,12 eurus) daugiau, negu nurodyta dokumentuose, V. G. tuo būdu teikdamas priemones, duomenis, slėpdamas tikrąsias UAB „( - )“ pajamas, padėjo direktoriui V. M. apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl nurodytų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d.

399Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje.

400126. R. R. pateikė neteisingus duomenis apie pajamas ir pelną, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 30 d. būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi, bendrai veikdamas kartu su V. G., tvarkiusiu neoficialią prekybos apskaitą, turėdamas tikslą sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai( - ) piliečio A. Z., transporto paslaugų tarptautiniais maršrutais neteiks, nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei R. G. bei buhalterei R. Š. žinomai jam suklastotos 2006 m. rugpjūčio 28 d. krovinių vežimo sutarties Nr. ( - ), sudarytos su firma „( - )“, patvirtintos jo paties parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Buhalterėms įvykdžius R. R. nurodymus ir išrašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 9 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 4308141,43 litą, R. R. šių suklastotų dokumentų – sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 4308141,43 litą (1247724 eurus), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 6390421,61 litą (1831156,10 eurus), t. y. už 2082280,18 litų (603070,02 eurų) daugiau, negu nurodyta dokumentuose. Po ko, siekdamas išvengti pelno mokesčio, per nieko apie daromą nusikalstamą veiką nežinančią vyr. buhalterę įrašė į Pelno mokesčio deklaracijas žinomai jam melagingus duomenis apie apmokestinamąsias pajamas, pelną bei pelno mokestį, t. y.: 1) pelno mokesčio deklaracijoje už 2006 metus, bendrovės deklaruotą 2006 metų apmokestinamojo pelno sumą (1254698 litų) nepagrįstai sumažino 725872 litų suma, nuo kurios nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 108881 lito pelno mokesčio; 2) pelno mokesčio deklaracijoje už 2007 metus, bendrovės deklaruotą 2007 metų apmokestinamojo pelno sumą (398599 litų) nepagrįstai sumažino 1356408 litų suma, nuo kurios nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 203461 litą pelno mokesčio; 3) pelno mokesčio deklaracijoje už 2008 metus, bendrovės deklaruotą 2008 metų nuostolių sumą (1555648 litų) nepagrįstai padidino 855341 lito suma; 4) pelno mokesčio deklaracijoje už 2009 metus, bendrovės deklaruotą 2009 metų nuostolių sumą (1555648 litų) nepagrįstai padidino 250397 litų suma. Po ko, aukščiau nurodytas pelno mokesčio deklaracijas elektroniniu būdu pateikė valstybės įgaliotai institucijai – ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai: deklaraciją už 2006 metus pateikė 2007 m. rugsėjo 28 d., deklaraciją už 2007 metus – 2008 m. rugsėjo 29 d., deklaraciją už 2008 metus – 2009 m. sausio 29 d., deklaraciją už 2009 metus – 2010 m. liepos 27 d. Tokiu būdu R. R. kartu su bendrininku V. G., UAB „( - )“ naudai išvengė 312342 litų (90460,49 eurų) pelno mokesčio sumokėjimo.

401Tokie R. R. veiksmai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 220 straipsnio 1 dalyje požymius (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija).

402126.1. Be to, R. R. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, bendrai veikdamas kartu su V. G., tvarkiusiu neoficialią prekybos apskaitą, pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai( - )piliečio A. Z., transportavimo paslaugų neteiks ir transporto priemonių neparduos, nurodė apie nusikaltimą nieko nežinančioms vyr. buhalterei R. G. bei buhalterei R. Š. žinomai jam suklastotų sutarčių: 2006 m. rugpjūčio 28 d. krovinių vežimo sutarties Nr. ( - ) ir 2007 m. kovo 1 d. pardavimo-pirkimo sutarties, sudarytų su firma „( - )“, patvirtintų jo paties parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Buhalterėms įvykdžius R. R. nurodymus ir išrašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 10 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 7410806,79 litus (2146318 eurų), taip pat išrašius 2007 m. kovo 1 d. PVM sąskaitą - faktūrą ( - ), už 13120,64 litų (3800 eurų), bei 2007 m. kovo 1 d. perdavimo – priėmimo aktą, t. y. dokumentus, kuriuose nurodyti žinomai jam melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ pardavė transporto priemonę „Renault AE 385“, identifikavimo Nr. ( - ), užsienio firmai „( - )“, dalį PVM sąskaitų - faktūrų savo parašais patvirtinus arba R. G. arba R. Š., R. R. pasirašė minėtame akte, o V. G. kompiuteriu atspausdino fiktyvų A. Z. parašą. Po ko, R. R. minėtų suklastotų dokumentų, sutarčių bei PVM sąskaitų – faktūrų, pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų bei transporto priemonės pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 7423927,43 litus, nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos bei automobilis buvo be apskaitos ir dokumentų parduoti įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 10598825,46 litus, t. y. už 3188018,67 litų (923314,02 eurų) daugiau, negu nurodyta dokumentuose. R. R., įformindamas apskaitoje aukščiau išvardintus suklastotus dokumentus, neapskaitydamas dalies už suteiktas paslaugas gautų pajamų, padedant bendrininkui V. G. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl šių Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

403Šiais savo veiksmais R. R. padarė nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje.

404127. D. P., pateikė neteisingus duomenis apie pajamas ir pelną, o būtent: laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. būdama UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktore, bendrai veikdama kartu V. G., nuo 2009 m. birželio 18 d. dirbusiu UAB „( - )“ vadybininku ir tvarkiusiu neoficialios prekybos apskaitą, turėdama tikslą sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodama, kad jos vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai ( - ) piliečio A. Z., transporto paslaugų neteiks, laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. balandžio 27 d. nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei L. P., o nuo 2009 m. balandžio 28 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. vyr. buhalterei V. V. žinomai jai suklastotos 2009 m. balandžio 1 d. krovinių vežimo sutarties, sudarytos su firma „( - )“, patvirtintos jos pačios parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Buhalterėms įvykdžius D. P. nurodymus ir išrašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 12 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 655410,52 litų, šias sąskaitas laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. balandžio 27 d. pasirašius L. P., o likusias – V. V., D. P. šių suklastotų dokumentų, sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų, pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 655410,52 litų (189819,96 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 968223,82 litų (280417 eurų), t. y. 312813,3 litų (90596,99 eurus) daugiau, negu nurodyta dokumentuose. Po ko, siekdama išvengti pelno mokesčio, per nieko apie daromą nusikalstamą veiką nežinančią vyr. buhalterę įrašė į metinę pelno mokesčio deklaraciją žinomai jai melagingus duomenis apie apmokestinamąsias pajamas, pelną bei pelno mokestį, t. y. pelno mokesčio deklaracijoje už 2009 metus nepagrįstai sumažino 2009 metų apmokestinamąsias pajamas bei pelną 312813,3 litų suma, nuo kurios nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 62562 litų pelno mokesčio, po ko, aukščiau nurodytą pelno mokesčio deklaraciją už 2009 metus, 2010-09-30 elektroniniu būdu pateikė valstybės įgaliotai institucijai – ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Tokiu būdu D. P., kartu su bendrininku V. G., UAB „( - )“ naudai išvengė 62562 litų (18119,20 eurų) pelno mokesčio sumokėjimo.

405Tokie D. P. veiksmai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 220 straipsnio 1 dalyje požymius (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija).

406127.1. Be to, D. P. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. būdama UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktore bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdama atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą, bendrai veikdama kartu su V. G., nuo 2009 m. birželio 18 d. dirbusiu UAB „( - )“ vadybininku ir tvarkiusiu neoficialios prekybos apskaitą, pažeisdama 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“, žinodama, kad jos vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai( - ) piliečio A. Z., transportavimo paslaugų neteiks ir transporto priemonių neparduos, laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. balandžio 27 d. nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei L. P., o laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 28 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. - vyr. buhalterei V. V. žinomai jai suklastotos 2009 m. balandžio 1 d. krovinių vežimo sutarties, sudarytos su firma „( - )“, patvirtintos jos pačios parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Buhalterėms įvykdžius D. P. nurodymus ir išrašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 13 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai jam melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 1964925,66 litus (569081,75 eurą), šias sąskaitas laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. balandžio 27 d. pasirašius L. P., o likusias – V. V., taip pat išrašius 2009 m. gruodžio 18 d. PVM sąskaitą - faktūrą ( - ), už 11048,96 litus (3200 eurų), kurioje nurodyti žinomai jai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ pardavė automobilio puspriekabę „Samro 8629 PH 33“ (pagamintą 2000 metais, V/Nr. ( - )) užsienio firmai „( - )“, šią sąskaitą pasirašius V. V., D. P. minėtų suklastotų dokumentų – sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų bei transporto priemonės pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 1975974,62 litus, nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos bei automobilis buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 3172532,77 litus, t. y. už 1207607,12 litais (349747,19 eurus) daugiau, negu nurodyta dokumentuose. D. P., įformindama apskaitoje aukščiau išvardintus suklastotus dokumentus, neapskaitydama dalies už suteiktas paslaugas gautų pajamų, kurias be apskaitos naudojo įmonės veikloje, padedant bendrininkui V. G., apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl šių Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d.

407Šiais savo veiksmais ji padarė nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje.

408128. A. R. pateikė neteisingus duomenis apie pajamas ir pelną, o būtent: laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi, bendrai veikdamas kartu su V. G., tvarkiusiu neoficialios prekybos apskaitą, turėdamas tikslą sumažinti mokėtiną Pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai( - ) piliečio A. Z., transportavimo paslaugų neteiks, nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei D. A. žinomai jam suklastotos 2009 m. kovo 1 d. krovinio vežimo sutarties su firma „( - )“, patvirtintos jo paties parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą bei kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Vyr. buhalterei įvykdžius A. R. nurodymus ir išrašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 15 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso 2009 metais už 194392,64 litus (56300 eurų), A. R. pats pasirašė 2009 m. balandžio 8 d. dieną išrašytose sąskaitose, o 2009 m. lapkričio 18 d. – 2010 m. rugsėjo 16 d. laikotarpio sąskaitose jo nurodymu pasirašė vyr. buhalterė D. A. Po ko, A. R. minėtų suklastotų sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 194392,64 litus (56300 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 433505,95 litus (125552 eurų), t. y. už 239113,31 litų (69252 eurus) daugiau, negu nurodyta dokumentuose. Po ko, siekdamas išvengti pelno mokesčio, per nieko apie daromą nusikalstamą veiką nežinančią vyr. buhalterę į Pelno mokesčio deklaraciją už 2009 metus įrašė žinomai jam melagingus duomenis apie apmokestinamąsias pajamas bei pelną, bendrovės deklaruotą 2009 metų apmokestinamąjį pelną nepagrįstai sumažindamas 239113 litų suma, nuo kurios nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 47822 litų pelno mokesčio. Po ko, aukščiau nurodytą pelno mokesčio deklaraciją 2010 m. spalio 1 d. elektroniniu būdu pateikė valstybės įgaliotai institucijai - ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Tokiu būdu, A. R., kartu su bendrininku V. G., UAB „( - )“ naudai išvengė 47822 litų (13850,20 eurų) pelno mokesčio sumokėjimo.

409Tokie A. R. veiksmai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 220 straipsnio 1 dalyje požymius (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija).

410128.1. Be to, A. R. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, bendrai veikdamas kartu su V. G., tvarkiusiu neoficialios prekybos apskaitą, pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai( - )piliečio A. Z., transportavimo paslaugų neteiks, nurodė apie nusikaltimą nieko nežinančiai vyr. buhalterei D. A. žinomai jam suklastotos 2009 m. kovo 1 d. krovinio vežimo sutarties su firma „( - )“, patvirtintos jo paties parašu bei kompiuteriu atspausdintu fiktyviu A. Z. parašu, pagrindu pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: krovinių apimtis, krovinių turinį, maršrutą ir kainą išrašyti PVM sąskaitas – faktūras. Vyr. buhalterei įvykdžius A. R. nurodymus ir išrašius PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 16 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai jam melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto paslaugas, iš viso už 593223,02 litus (171809,26 eurus), A. R. pats pasirašė minėtose sąskaitose arba jo nurodymu pasirašė vyr. buhalterė D. A.. Po ko, A. R. minėtų suklastotų sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 593223,02 litus, nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 1149144,54 litus (332815,26 eurų), t. y. už 555921,51 litą (161005,99 eurus) daugiau, negu nurodyta dokumentuose. A. R., įformindamas apskaitoje aukščiau išvardintus suklastotus dokumentus, neapskaitydamas dalies už suteiktas paslaugas gautų pajamų, kurias be apskaitos naudojo įmonės reikmėms, padedant bendrininkui V. G., apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl šių Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d.

411Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje.

412129. V. M. pateikė neteisingus duomenis apie pajamas ir pelną, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki 2011 m. gegužės 19 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi, bendrai veikdamas kartu su V. G., tvarkiusiu neoficialios prekybos apskaitą, turėdamas tikslą apgaule sumažinti mokėtiną pelno mokestį, tyčia, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai( - )piliečio A. Z., transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugų neteiks, nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiam muitinės sandėlio vadovui G. Z. sudaryti sutartį su minėta užsienio firma. Pastarajam 2006 m. rugsėjo 12 d. sudarius prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. ( - ) ir ją pasirašius, taip pat uždėjus kompiuteriu atspausdintą fiktyvų A. Z. parašą, šios sutarties pagrindu V. M. pats arba jo nurodymu su daroma nusikalstama veika nesusijusi vyr. buhalterė R. R. pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: paslaugų apimtis, paslaugų atlikimo laiką, turinį, vertę bei kainą išrašė PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 18 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugas, iš viso už 4086195,44 litų. Po ko, V. M. šių suklastotų dokumentų – sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 4086195,44 litus (73673 USD; 189819,96 eurų), nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 7650321,04 litą (46930 USD; 2183448 eurus), t. y. 3564125,60 litais (1032242,12 eurus) daugiau, negu nurodyta dokumentuose. Po ko, siekdamas išvengti pelno mokesčio, per nieko apie daromą nusikalstamą veiką nežinančią vyr. buhalterę įrašė į pelno mokesčio deklaracijas žinomai jam melagingus duomenis apie apmokestinamąsias pajamas, pelną bei pelno mokestį, t. y. 1) metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2006 metus nepagrįstai sumažino 2006 metų apmokestinamąsias pajamas 591976 litų suma, nuo kurios nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 88796 litų pelno mokesčio; 2) metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2007 metus, deklaruotą 2007 metų apmokestinamojo pelno sumą (390608 litų) sumažino 1757590 litų suma, nuo kurios nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 263638 litų pelno mokesčio; 3) metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2008 metus 2008 metų apmokestinamojo pelno sumą nepagrįstai sumažino 376828 litų suma bei nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 27843 litų pelno mokesčio; 4) metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2009 metus nepagrįstai sumažino 2009 metų apmokestinamąsias pajamas 641114 litų suma, deklaruotą 2009 metų apmokestinamojo pelno sumą (141103 litų) sumažino 832321 litų suma, nuo kurios nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 166464 litų pelno mokesčio; 5) metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2010 metus, deklaruotą 2010 metų apmokestinamojo pelno sumą (223351 litų) nepagrįstai sumažino 196618 litų suma, nuo kurios nepriskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 29493 litų pelno mokesčio. Po ko, aukščiau nurodytas suklastotas metines pelno mokesčio deklaracijas elektroniniu būdu pateikė valstybės įgaliotai institucijai – ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, t. y. deklaraciją už 2006 metus pateikė 2007 m. birželio 26 d., deklaraciją už 2007 metus pateikė 2008 m. balandžio 23 d., deklaraciją už 2008 metus pateikė 2009 m. balandžio 14 d., deklaraciją už 2009 metus pateikė 2010 m. rugpjūčio 2 d., deklaraciją už 2010 metus pateikė 2011 m. gegužės 19 d. Tokiu būdu, V. M., kartu su bendrininku V. G. apgaule UAB „( - )“ naudai išvengė 576234 litų (166888,90 eurų) pelno mokesčio sumokėjimo.

413Tokie V. M. veiksmai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 220 straipsnio 1 dalyje požymius (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija).

414129.1. Be to, V. M. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracija ( - ), direktoriumi bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. (galioja nuo 2002-01-01) reikalavimus, kuriame nurodoma, kad „.... už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, bendrai veikdamas kartu su V. G., tvarkiusiu neoficialios prekybos apskaitą, pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., kuriame nurodoma, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama....“, 12 str. kuriame nurodoma, kad „Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 6 str., kuriame nurodyta, kad “Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“, žinodamas, kad jo vadovaujama įmonė neteisėtai veiklai nuslėpti naudojamai užsienio firmai „( - )“, registracija Nr. ( - ), ( - ), neva atstovaujamai( - ) piliečio A. Z., transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugų neteiks, nurodė apie daromą nusikaltimą nieko nežinančiam muitinės sandėlio vadovui G. Z. sudaryti sutartį su minėta užsienio firma. Pastarajam 2006 m. rugsėjo 12 d. sudarius prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. ( - ) ir ją pasirašius, taip pat kompiuteriu atspausdinus fiktyvų neva A. Z. parašą, šios sutarties pagrindu V. M. pats arba jo nurodymu su daroma nusikalstama veika nesusijusi vyr. buhalterė R. R. pagal V. G., kuris realiai disponavo firmos „( - )“ dokumentais, antspaudu bei elektroninėmis mokėjimo priemonėmis – PIN kodu bei slaptažodžiais, pateiktus duomenis: paslaugų apimtis, paslaugų atlikimo laiką, turinį, vertę bei kainą išrašė PVM sąskaitas – faktūras (nurodytas šio nuosprendžio 19 punkte, aprašant kaltinimą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, neva UAB „( - )“ atliko firmai „( - )“ transporto, performinimo, krovos ir sandėliavimo paslaugas, iš viso už 4086195,44 litus; taip pat išrašius PVM sąskaitas – faktūras: ( - ), iš viso už 219252,80 litus (63500 eurų), t. y. PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad neva UAB „( - )“ pardavė firmai „( - )“ 5 vienetus vilkikų „Renault Premium“. Po ko, V. M. šių suklastotų dokumentų, sutarties bei PVM sąskaitų – faktūrų, pagrindu per vyr. buhalterę įformino UAB „( - )“ apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas – transporto, performinimo, krovos, sandėliavimo paslaugų bei vilkikų pardavimą užsienio firmai „( - )“, iš viso už 4305448,24 litus, nors realiai tokios pačios, pagal duomenis sutampančios, dokumentuose įvardintos paslaugos bei transporto priemonės buvo be apskaitos ir dokumentų parduotos įvairiems, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems užsienio subjektams iš viso už 7650321,04 litą (46930 USD; 2183448 eurus), t. y. 3564125,60 litais daugiau (1032242,12 eurus), negu nurodyta dokumentuose. Šiais savo veiksmais V. M., įformindamas apskaitoje aukščiau išvardintus suklastotus dokumentus, neapskaitydamas dalies už suteiktas paslaugas gautų pajamų, padedant bendrininkui V. G., apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. Dėl šių Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d.

415Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje.

416Dėl baudžiamosios atsakomybės senaties taikymo

417130. Šiuo nuosprendžiu konstatavus, kad buvo padaryta A. R. inkriminuota veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje bei veika, numatyta BK 220 straipsnio 1 dalyje (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija, perkvalifikavus iš BK 182 straipsnio 2 dalies), V. G. inkriminuotos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje (dėl UAB „( - )“), BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje (dėl UAB „( - )“), BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje (dėl UAB „( - )“), BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje (dėl UAB „( - )“), BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje (dėl uždarosios akcinės bendrovės „( - )“), bei veika, numatyta BK 220 straipsnio 1 dalyje ((2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija, perkvalifikavus iš BK 182 straipsnio 2 dalies), R. R. inkriminuotos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija, veikas, kvalifikuotas kaip nusikaltimų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje ir BK 220 straipsnio 1 dalyje sutaptis, kvalifikavus tik pagal BK 220 straipsnio 1 dalį), BK 222 straipsnio 1 dalyje, D. P. inkriminuotos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje (veikas, kvalifikuotas kaip nusikaltimų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje ir BK 220 straipsnio 1 dalyje sutaptis, kvalifikavus tik pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, 2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija), BK 222 straipsnio 1 dalyje, A. R. inkriminuotos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje (veikas, kvalifikuotas kaip nusikaltimų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje ir BK 220 straipsnio 1 dalyje sutaptis, kvalifikavus tik pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, 2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija), BK 222 straipsnio 1 dalyje, V. M. inkriminuotos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje (veikas, kvalifikuotas kaip nusikaltimų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje ir BK 220 straipsnio 1 dalyje sutaptis, kvalifikavus tik pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, 2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija), BK 222 straipsnio 1 dalyje, prieš sprendžiant klausimą dėl baudžiamosios atsakomybės jiems taikymo, pasisakytina dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties.

418131. Veikų padarymo metu, nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 1 dalyje (įstatymo redakcijos, galioję iki 2017 m. sausio 1 d.), buvo priskiriama nesunkių, o nusikalstama veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje – apysunkių nusikaltimų kategorijoms (BK 11 straipsnio 3, 4 dalys).

419132. Pažymėtina, kad aptariamų nusikalstamų veikų padarymo laikotarpiu keitėsi BK 95 straipsnyje numatyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai. BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto įstatymo redakcija, galiojusi iki 2010 m. birželio 29 d. (2003 m. balandžio 10 d. įstatymo redakcija) numatė, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas, jei praėję penkeri metai kai padarytas nesunkus tyčinis nusikaltimas ir aštuoneri metai, kai padarytas apysunkis tyčinis nusikaltimas. Tuo tarpu nuo 2010 m. birželio 29 d. įsigaliojusi paminėto straipsnio redakcija (2010 m. birželio 15 d. įstatymas Nr. XI-1291) numato atitinkamai aštuonerių (už nesunkų nusikaltimą) ir dvylikos (už apysunkį nusikaltimą) metų senaties terminus, todėl nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, kuriai įstatymo redakcijai galiojant buvo baigta kiekviena iš aptariamų nusikalstamų veikų.

420133. Pagal BK 95 straipsnio 2 dalį apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas skaičiuojamas nuo nusikalstamos veikos padarymo iki nuosprendžio priėmimo dienos. Nusikalstamos veikos padarymo laikas yra veikimo (neveikimo) laikas arba baudžiamojo įstatymo numatytų padarinių atsiradimo laikas, jeigu asmuo norėjo, kad padariniai atsirastų kitu laiku (BK 3 straipsnio 1 dalis). Senaties terminai skaičiuojami ne nuo nusikalstamos veikos padarymo momento, kuris, remiantis BPK 3 straipsniu, paprastai yra pavojingos veikos padarymas, o nuo įstatyme numatytų padarinių kilimo momento. Jeigu veika yra tęstinė, senaties terminai skaičiuojami nuo paskutinės veikos padarymo. Trunkamiesiems nusikaltimams senatis skaičiuojama nuo kaltininko veikos pabaigos (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-332/2008). Teisiškai svarbus laikas, nuo kurio pradedama skaičiuoti apkaltinamojo nuosprendžio senatis, yra tokios nusikalstamos veikos nutraukimo laikas (trunkamosios veikos atveju) arba paskutinio nusikalstamo veiksmo laikas (tęstinės veikos atveju) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-267/2011, 2K-447/2012). Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai, nustatyti BK 95 straipsnyje, skaičiuojami dėl kiekvienos nusikalstamos veikos atskirai. Šie terminai atskirai skaičiuojami ir tuo atveju, kai jų eiga nutrūksta padarius naują nusikalstamą veiką: tokiu atveju senaties terminai už kelis nusikaltimus pradedami skaičiuoti nuo naujos nusikalstamos veikos padarymo momento dėl kiekvienos nusikalstamos veikos atskirai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-100/2008, 2K-143/2008, 2K-332/2008, 2K-187/2011).

421Dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties A. R.

422134. Kaip matyti iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje aprašymo, A. R. esant UAB „( - )“ direktoriumi laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 10 d., nusikalstama veika buvo vykdoma nuo 2006 m. rugpjūčio 28 d. kai buvo sudaryta sutartis su firma „( - )“, bei šios sutarties pagrindu išrašytos ir į apskaitą įtrauktos PVM sąskaitos - faktūros, kurių pirma išrašyta 2006 m. rugpjūčio 31 d, o paskutinė – 2009 m. balandžio 10 d., dėl ko iš dalies buvo negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 10 d. Nurodytos aplinkybės rodo, kad aptariama nusikalstama veika buvo baigta 2009 m. balandžio 10 d. Tuo tarpu kaip matyti iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje aprašymo (perkvalifikavus iš BK 182 straipsnio 2 dalies), ji baigta 2009 m. birželio 17 d., kai ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai buvo pateikta paskutinė pelno mokesčio deklaracija už 2008 metus. Taigi, abi nusikalstamos veikos padarytos galiojant BK 95 straipsnio redakcijai, numačiusiai 8 metų už apysunkio nusikaltimo ir 5 metų už nesunkaus nusikaltimo padarymą senaties terminus (2003 m. balandžio 10 d. įstatymo redakcija). Kadangi nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 1 dalyje, buvo baigta 2009 m. birželio 17 d., todėl būtent nuo šios datos skaičiuotinas apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas dėl abiejų nusikalstamų veikų, kadangi veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje padarymas, nutraukė senaties eigą anksčiau baigtam nusikaltimui, numatytam BK 222 straipsnio 1 dalyje. Duomenų, kurie leistų teigti, kad senaties eiga sustojo ar nutrūko po 2009 m. birželio 17 d., byloje nėra. Kaip jau buvo minėta, nusikalstama veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje yra apysunkis nusikaltimas, tuo tarpu nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 1 dalyje, jos padarymo metu buvo priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai. Pagal BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto b ir c papunkčius (2003 m. balandžio 10 d. įstatymo redakcija) asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu praėję penkeri metai, kai padarytas nesunkus tyčinis nusikaltimas ir aštuoneri metai, kai buvo padarytas apysunkis tyčinis nusikaltimas. Paminėtų aplinkybių visuma leidžia teigti, kad A. R. atžvilgiu, dėl abiejų nusikalstamų veikų, yra suėjusi apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis, todėl jis negali būti pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, BK 220 straipsnio 1 dalį (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija), todėl jo atžvilgiu baudžiamoji byla nutrauktina (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 303 straipsnio 4 dalis).

423Dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties R. R.

424135. Kaip matyti iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje aprašymo, R. R. esant UAB „( - )“, direktoriumi laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d., nusikalstama veika buvo vykdoma nuo 2006 m. rugpjūčio 28 d. kai buvo sudaryta sutartis su firma „( - )“, bei šios ir 2007 m. kovo 1 d. pardavimo-pirkimo sutarties pagrindu išrašytos ir į apskaitą įtrauktos PVM sąskaitos - faktūros, kurių pirma išrašyta 2006 m. rugsėjo 4 d., o paskutinė – 2009 m. rugsėjo 17 d., dėl ko iš dalies buvo negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. Nurodytos aplinkybės rodo, kad aptariama nusikalstama veika buvo baigta 2009 m. gruodžio 31 d., tuo tarpu kaip matyti iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje aprašymo (veikas, kvalifikuotas kaip nusikaltimų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje ir BK 220 straipsnio 1 dalyje sutaptis, kvalifikavus tik pagal BK 220 straipsnio 1 dalį), ji baigta 2010 m. liepos 27 d., kai ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai buvo pateikta paskutinė pelno mokesčio deklaracija už 2009 metus. Iš paminėtų aplinkybių matyti, jog nusikalstama veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje buvo baigta galiojant BK 95 straipsnio redakcijai, numačiusiai 8 metų senaties terminą už apysunkio nusikaltimo padarymą, tuo tarpu nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 1 dalyje, baigta jau galiojant BK 95 straipsnio įstatymo redakcijai, numatančiai ilgesnius apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminus (2010 m. birželio 15 d. įstatymas Nr. XI-1291, įsigaliojęs nuo 2010 m. birželio 29 d.) – už nesunkų nusikaltimą – aštuonerių metų senaties terminas. Kaip jau buvo minėta, nusikalstama veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje yra apysunkis nusikaltimas, tuo tarpu nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 1 dalyje, jos padarymo metu buvo priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai. Kadangi nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 1 dalyje buvo baigta 2010 m. liepos 27 d., todėl būtent nuo šios datos skaičiuotinas apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas dėl abiejų nusikalstamų veikų, kadangi veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje padarymas, nutraukė senaties eigą anksčiau baigtam nusikaltimui, numatytam BK 222 straipsnio 1 dalyje. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad apkaltinamojo nuosprendžio senaties terminas dėl BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos R. R. suėjo 2018 m. liepos 27 d. (taikoma BK 95 straipsnio redakcija, galiojusi kai buvo baigta paminėta veika). Tuo pačiu metu suėjo ir apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas dėl BK 220 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos (taikoma BK 95 straipsnio 2010 m. birželio 15 d. įstatymo Nr. XI-1291 redakcija). Kadangi dėl abiejų nusikalstamų veikų yra suėjusi apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis, R. R. negali būti pripažintas kaltu ir nuteistas tiek pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, tiek pagal BK 220 straipsnio 1 dalį (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija), todėl jo atžvilgiu baudžiamoji byla nutrauktina (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 303 straipsnio 4 dalis).

425Dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties D. P.

426136. Kaip matyti iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje aprašymo, D. P. laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. esant UAB „( - )“ direktore, nusikalstama veika buvo vykdoma nuo 2009 m. balandžio 1 d. kai buvo sudaryta sutartis su firma „( - )“ bei išrašytos ir į apskaitą įtrauktos PVM sąskaitos - faktūros, kurių pirma išrašyta 2009 m. rugsėjo 1 d., o paskutinė – 2010 m. rugsėjo 28 d., dėl ko iš dalies buvo negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. Nurodytos aplinkybės rodo, kad aptariama nusikalstama veika buvo baigta 2010 m. spalio 31 d., tuo tarpu kaip matyti iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje aprašymo, (veikas, kvalifikuotas kaip nusikaltimų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje ir BK 220 straipsnio 1 dalyje sutaptis, kvalifikavus tik pagal BK 220 straipsnio 1 dalį), ji baigta 2010 m. rugsėjo 30 d., kai ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai buvo pateikta pelno mokesčio deklaracija už 2009 metus. Iš paminėtų aplinkybių matyti, abi nusikalstamos veikos baigtos jau galiojant BK 95 straipsnio įstatymo redakcijai, numatančiai ilgesnius apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminus (2010 m. birželio 15 d. įstatymas Nr. XI-1291, įsigaliojęs nuo 2010 m. birželio 29 d.). Nusikalstama veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje buvo baigta 2010 m. spalio 31 d., todėl būtent nuo šios datos skaičiuotinas apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas dėl abiejų nusikalstamų veikų, kadangi veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje padarymas, nutraukė senaties eigą anksčiau baigtam nusikaltimui, numatytam BK 220 straipsnio 1 dalyje. Kaip jau buvo minėta, nusikalstama veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje yra apysunkis nusikaltimas, tuo tarpu nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 1 dalyje, jos padarymo metu buvo priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad apkaltinamojo nuosprendžio senaties terminas dėl BK 220 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos D. P. suėjo 2018 m. spalio 31 d., todėl D. P. dėl šios veikos negali būti pripažinta kalta, dėl ko jos atžvilgiu baudžiamoji byla šioje dalyje nutrauktina (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 303 straipsnio 4 dalis). Tuo tarpu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje, senaties terminas sueis tik 2022 m. spalio 31 d., todėl kliūčių spręsti jos baudžiamosios atsakomybės klausimą dėl šios veikos, nėra.

427Dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties A. R.

428137. Kaip matyti iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje aprašymo, A. R. nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. būnant UAB „( - )“ direktoriumi, nusikalstama veika buvo vykdoma nuo 2009 m. kovo 1 d. kai buvo sudaryta sutartis su firma „( - )“ bei išrašytos ir į apskaitą įtrauktos PVM sąskaitos - faktūros, kurių pirma išrašyta 2009 m. balandžio 8 d., o paskutinė – 2010 m. rugsėjo 16 d., dėl ko iš dalies buvo negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. Nurodytos aplinkybės rodo, kad aptariama nusikalstama veika buvo baigta 2010 m. spalio 31 d., tuo tarpu kaip matyti iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje aprašymo (veikas, kvalifikuotas kaip nusikaltimų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje ir BK 220 straipsnio 1 dalyje sutaptis, kvalifikavus tik pagal BK 220 straipsnio 1 dalį), ji baigta 2010 m. spalio 1 d., kai ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai buvo pateikta pelno mokesčio deklaracija už 2009 metus. Iš paminėtų aplinkybių matyti, abi nusikalstamos veikos baigtos jau galiojant BK 95 straipsnio įstatymo redakcijai, numatančiai ilgesnius apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminus (2010 m. birželio 15 d. įstatymas Nr. XI-1291, įsigaliojęs nuo 2010 m. birželio 29 d.). Nusikalstama veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje buvo baigta 2010 m. spalio 31 d., todėl būtent nuo šios datos skaičiuotinas apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas dėl abiejų nusikalstamų veikų, kadangi veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje padarymas, nutraukė senaties eigą anksčiau baigtam nusikaltimui, numatytam BK 220 straipsnio 1 dalyje. Kaip jau buvo minėta, nusikalstama veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje yra apysunkis nusikaltimas, tuo tarpu nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 1 dalyje, jos padarymo metu buvo priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad apkaltinamojo nuosprendžio senaties terminas dėl BK 220 straipsnio 1 dalyje (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija) numatytos veikos A. R. suėjo 2018 m. spalio 31 d., todėl jis dėl šios veikos negali būti pripažintas kaltu ir jo atžvilgiu baudžiamoji byla šioje dalyje nutrauktina (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 303 straipsnio 4 dalis). Tuo tarpu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje, senaties terminas sueis tik 2022 m. spalio 31 d., todėl kliūčių spręsti jo baudžiamosios atsakomybės klausimą dėl šios veikos, nėra.

429Dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties V. M.

430138. Kaip matyti iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje aprašymo, V. M. laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d., būnant UAB „( - )“, direktoriumi, nusikalstama veika buvo vykdoma nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. kai buvo sudaryta sutartis su firma „( - )“ bei išrašytos ir į apskaitą įtrauktos PVM sąskaitos - faktūros, kurių pirma išrašyta 2006 m. rugsėjo 30 d., o paskutinė –2010 m. spalio 22 d., dėl ko iš dalies buvo negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. Nurodytos aplinkybės rodo, kad aptariama nusikalstama veika buvo baigta 2010 m. lapkričio 1 d., tuo tarpu kaip matyti iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje aprašymo (veikas, kvalifikuotas kaip nusikaltimų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje ir BK 220 straipsnio 1 dalyje sutaptis, kvalifikavus tik pagal BK 220 straipsnio 1 dalį), ji baigta 2011 m. gegužės 19 d., kai ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai buvo pateikta paskutinė pelno mokesčio deklaracija už 2010 metus. Iš paminėtų aplinkybių matyti, abi nusikalstamos veikos baigtos jau galiojant BK 95 straipsnio įstatymo redakcijai, numatančiai ilgesnius apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminus (2010 m. birželio 15 d. įstatymas Nr. XI-1291, įsigaliojęs nuo 2010 m. birželio 29 d.). Nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 1 dalyje buvo baigta 2011 m. gegužės 19 d., todėl būtent nuo šios datos skaičiuotinas apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas dėl abiejų nusikalstamų veikų, kadangi veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje padarymas, nutraukė senaties eigą anksčiau baigtam nusikaltimui, numatytam BK 222 straipsnio 1 dalyje. Kaip jau buvo minėta, nusikalstama veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje yra apysunkis nusikaltimas, tuo tarpu nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 1 dalyje, jos padarymo metu buvo priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad apkaltinamojo nuosprendžio senaties terminas dėl BK 220 straipsnio 1 dalyje (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija) numatytos veikos V. M. suėjo 2019 m. gegužės 19 d., todėl jis dėl šios veikos negali būti pripažintas kaltu ir jo atžvilgiu baudžiamoji byla šioje dalyje nutrauktina (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 303 straipsnio 4 dalis). Tuo tarpu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje, senaties terminas sueis tik 2023 m. gegužės 19 d., todėl kliūčių spręsti jo baudžiamosios atsakomybės klausimą dėl šios veikos, nėra.

431Dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties V. G.

432105.

433Kaip matyti iš nusikalstamų veikų, numatytų BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje aprašymų (dėl padėjimo apgaulingai tvarkyti UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą), bei motyvų, aptartų aprašant senaties terminus dėl A. R., R. R., A. R., V. M. ir D. P.), nusikalstama veika dėl UAB „( - )“ buvo baigta 2009 m. gruodžio 31 d., nusikalstama veika dėl UAB „( - )“ buvo baigta 2009 m. gruodžio 31 d., nusikalstama veika dėl UAB „( - )“ buvo baigta 2010 m. gruodžio 31 d., nusikalstama veika dėl UAB „( - )“ buvo baigta 2010 m. spalio 31 d., nusikalstama veika dėl UAB „( - )“ buvo baigta 2010 m. lapkričio 1 d. Tuo tarpu kaip matyti iš nusikalstamos veikos, BK 220 straipsnio 1 dalyje aprašymo (perkvalifikavus iš BK 182 straipsnio 2 dalies), ji baigta 2011 m. gegužės 19 d., kai ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai buvo pateikta paskutinė pelno mokesčio deklaracija už 2010 metus. Taigi, abi nusikalstamos veikos baigtos jau galiojant BK 95 straipsnio įstatymo redakcijai, numatančiai ilgesnius apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminus (2010 m. birželio 15 d. įstatymas Nr. XI-1291, įsigaliojęs nuo 2010 m. birželio 29 d.). Kaip jau buvo minėta, nusikalstama veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje yra apysunkis nusikaltimas, tuo tarpu nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 1 dalyje, jos padarymo metu buvo priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai. Nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 1 dalyje buvo baigta 2011 m. gegužės 19 d., todėl būtent nuo šios datos skaičiuotinas apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas dėl abiejų nusikalstamų veikų, kadangi veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje padarymas, nutraukė senaties eigą anksčiau baigtam nusikaltimui, numatytam BK 222 straipsnio 1 dalyje. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad apkaltinamojo nuosprendžio senaties terminas dėl BK 220 straipsnio 1 dalyje (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija) numatytos veikos V. G. suėjo 2019 m. gegužės 19 d., todėl jis negali būti pripažintas kaltu, dėl ko jo atžvilgiu baudžiamoji byla šioje dalyje nutrauktina (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 303 straipsnio 4 dalis). Tuo tarpu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje, senaties terminas sueis tik 2023 m. gegužės 19 d., todėl kliūčių spręsti jo baudžiamosios atsakomybės klausimą dėl šios veikos, nėra.

434Dėl bausmės skyrimo A. R., D. P., V. M. ir V. G.

435106.

436BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę (BK 54 straipsnio 2 dalis).

437107.

438Išteisintųjų A. R., D. P., V. M. ir V. G. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Duomenų, apie jų psichikos sutrikimus, dėl kurių jie negalėjo suvokti savo veiksmų ar jų valdyti, byloje nėra (t. 82, b. l. 29, 31, 33, 35, 37, 39). Jų parodymai yra suprantami, logiški, todėl pagrindo abejoti išteisintųjų pakaltinamumu nėra. Nei vienas iš jų nėra anksčiau teistas, dirba (t. 82, b. l. 9, 10, 15, 19, 21, 23).

439108.

440Nusikalstama veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje yra priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai, už kurio padarymą straipsnio sankcijoje yra numatytos baudos, arešto ir laisvės atėmimo bausmės. Atsižvelgiant į iš esmės teigiamai išteisintuosius charakterizuojančias aplinkybes, į atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nebuvimą, į ilgą proceso trukmę, išteisintiesiems skirtina baudos bausmė. Atsižvelgiant į kiekvieno iš jų vaidmenį padarant jiems inkriminuojamą veiką, taip pat į tai, kad nors V. G. padarant nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 straipsnio 1 dalyje veikė kaip padėjėjas, tačiau jo vaidmuo darant kitiems išteisintiesiems inkriminuotas veikas nebuvo antraeilis, sudarė sąlygas padaryti ir ilgą laiką vykdyti nusikalstamas veikas, jam, kaip ir vykdytojams, už kiekvieną veiką skirtina tokio paties dydžio bausmė – sankcijos vidurkį atitinkanti bauda. Įvertinus visumą aukščiau paminėtų aplinkybių, V. G. paskirtų bausmių subendrinimui taikytinas palankesnis dalinio bausmių sudėjimo būdas. Ir nors nagrinėjamu atveju baudžiamasis procesas tęsėsi pakankamai ilgą laiką, kas sudarė pagrindą spręsti klausimą dėl švelniausios sankcijoje numatytos bausmės paskyrimo išteisintiesiems, tačiau įvertinus išteisintiesiems inkriminuotų veikų darymo trukmę, kilusias pasekmes, skirti švelnesnę nei sankcijos vidurkis baudos bausmę, pagrindo nėra. Nustatant baudos dydį, taikytina BK 47 straipsnio 3 dalis, galiojusi veikų (BK 222 straipsnio 1 dalis) padarymo metu ir numačiusi, jog fiziniam asmeniui už apysunkį nusikaltimą gali būti paskirta iki 200 MGL bauda (BK 47 straipsnio 3 dalies 3 punktas). Apskaičiuojant baudos dydį taikytinas MGL dydis, buvęs veikų padarymo metu - 130 litų, bendrą apskaičiuotą baudos dydį konvertuojant į eurus pagal Euro įvedimo įstatymo nuostatas (pvz. 100 MGL x 130 Lt = 13000 Lt/3.4528), kadangi šiuo metu galiojantis MGL eurais (50 eurų) yra didesnis nei nusikalstamos veikos padarymo metu, todėl MGL skaičiuojant pagal dabar galiojantį dydį, skiriama bausmė pinigine išraiška būtų griežtesnė.

441109.

442Ikiteisminio tyrimo metu išteisintieji buvo sulaikyti: A. R. nuo 2010 m. rugsėjo 28 d. 10.20 val. iki 2010 m. rugsėjo 30 d., 9.45 val. (t. 77, b. l. 14, 16), V. G. nuo nuo 2010 m. rugsėjo 28 d. 17.25 val. iki 2010 m. rugsėjo 30 d., 10 val. (t. 77, b. l. 117-118, 122), V. M. nuo 2010 m. rugsėjo 28 d. 19.50 val. iki 2010 m. rugsėjo 30 d., 9.53 val. (t. 78, b. l. 8, 10), D. P. nuo 2010 m. rugsėjo 28 d. 11.07 val. iki 2010 m. rugsėjo 30 d., 9.30 val. (t. 78, b. l. 89-90, 99), todėl vadovaujantis BPK 66 straipsniu į jiems skiriamą bausmę įskaitytinas sulaikyme išbūtas laikas, vieną sulaikymo dieną prilyginant 2 MGL baudai.

443110.

444A. R. 2010 m. rugsėjo 30 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (t. 77, b. l. 25-27), V. G. 2010 m. spalio 5 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (t. 7, b. l. 129-131), R. R. 2010 m. spalio 5 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (t. 78, b. l. 141-143), V. M. 2010 m. spalio 5 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (t. 78, b. l. 21-23), D. P. 2010 m. spalio 5 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (t. 78, b. l. 102-104), nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintinos (BPK 139 straipsnio 1 dalis).

445111.

4462010 m. rugsėjo 30 d. prokuroro nutarimu paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas į A. R. nekilnojamąjį turtą: žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ) ir gyvenamąjį namą, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintinas (BPK 151 straipsnio 8 dalis).

447112.

448Kompiuterinės laikmenos, kurioje yra AB ( - ) banke esančios firmos „( - )“ sąskaitos išrašai – 2 vienetai, prie 2010-09-29 nešiojamo kompiuterio, paimto iš uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ patalpų, apžiūros protokolo – 1 vienetas, prie 2011-02-09 kompiuterio, paimto iš uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ patalpų, apžiūros protokolo – 1 vienetas, prie 2010-10-14 kompiuterio, paimto iš uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ patalpų, apžiūros protokolo – 1 vienetas, prie 2010-09-29 kompiuterio, paimto iš uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ patalpų – 1 vienetas, prie 2011-01-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo – 1 vienetas, prie 2010-09-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo – 1 vienetas, paimta iš N. J. – 1 vienetas, paimta iš uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ patalpų – 2 vienetai, saugotina kartu su byla (BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Įvairių įmonių antspaudai, rasti uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ patalpose, tame skaičiuje ir firmos „( - )“ apvalus antspaudas – 12 vienetų bei spaudas – parašas 1 vienetas, iš uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ patalpose esančios V. G. darbo vietos paimti lapai su lentelėse įrašytais rankraštiniais įrašais – iš viso 15 lapų, iš V. G. asmens kratos metu paimti du lapai (vienas su prisijungimo prie „( - )“ sąskaitos kodais, kitas su sąskaitos numeriu), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintini (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

449Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 329 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

450Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Mariaus Venskūno apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

451Panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 30 d. nuosprendį ir priimti naują nuosprendį:

452A. R. (gim. ( - )) ir R. R. (gim. ( - )), bylą dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 222 straipsnio 1 dalyje, BK 220 straipsnio 1 dalyje (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija), V. G. (gim. ( - )), A. R. (gim. ( - )), V. M. (gim. ( - )), D. P. (gim. ( - )), bylą dalyje dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, redakcija), nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senačiai (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 303 straipsnio 4 dalis).

453V. G. (gim. ( - )) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje (dėl UAB „( - )“) ir paskirti 100 MGL, t. y. 3765 eurų baudą.

454V. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje (dėl UAB „( - )“) ir paskirti 100 MGL, t. y. 3765 eurų baudą.

455V. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje (dėl UAB „( - )“) ir paskirti 100 MGL, t. y. 3765 eurų baudą.

456V. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje (dėl UAB „( - )“) ir paskirti 100 MGL, t. y. 3765 eurų baudą.

457V. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK 222 straipsnio 1 dalyje (dėl UAB „( - )“) ir paskirti 100 MGL, t. y. 3765 eurų baudą.

458Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti V. G. subendrintą bausmę - 150 MGL, t. y. 5647,59 eurų baudą.

459Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsnio 1 ir 2 dalimis, į V. G. paskirtą bausmę įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2010 m. rugsėjo 28 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. (2 dienos), vieną sulaikymo dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai, ir nustatyti, kad V. G. neatliktoji bausmės dalis yra 146 MGL (5496,98 eurų) bauda.

460D. P. (gim. ( - )) pripažinti kalta, padarius nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje ir paskirti 100 MGL, t. y. 3765 eurų baudą.

461Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsnio 1 ir 2 dalimis, į paskirtą bausmę įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką 2010 m. rugsėjo 28 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. (2 dienos), vieną sulaikymo dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai, ir nustatyti, kad D. P. neatliktoji bausmės dalis yra 96 MGL (3614,46 eurų) bauda.

462A. R. (gim. ( - )) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje ir paskirti 100 MGL, t. y. 3765 eurų baudą.

463V. M. (gim. ( - )) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje ir paskirti 100 MGL, t. y. 3765 eurų baudą.

464Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsnio 1 ir 2 dalimis, į paskirtą bausmę įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2010 m. rugsėjo 28 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. (2 dienos), vieną sulaikymo dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai, ir nustatyti, kad V. M. neatliktoji bausmės dalis yra 96 MGL (3614,46 eurų) bauda.

465A. R. 2010 m. rugsėjo 30 d. nutarimu paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

466V. G. 2010 m. spalio 5 d. nutarimu paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

467R. R. 2010 m. spalio 5 d. nutarimu paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

468V. M. 2010 m. spalio 5 d. nutarimu paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

469D. P. 2010 m. spalio 5 d. nutarimu paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

4702010 m. rugsėjo 30 d. prokuroro nutarimu paskirtą laikiną nuosavybės teisių apribojimą į A. R. (gim. ( - )) nekilnojamąjį turtą: žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ) ir gyvenamąjį namą, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

471Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

472-

473kompiuterines laikmenas (11 vienetų) palikti saugoti prie baudžiamosios bylos.

474-

475įvairių įmonių antspaudus, rastus uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ patalpose (12 vienetų) bei spaudą – parašą (1 vienetas), iš V. G. darbo vietos paimtus lapus su lentelėse įrašytais rankraštiniai įrašais – iš viso 15 lapų, iš V. G. asmens kratos metu paimtus du lapus (vienas su prisijungimo prie „( - )“ sąskaitos kodais, kitas su sąskaitos numeriu), sunaikinti.

476Nuosprendis įsiteisėja jo paskelbimo dieną.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Rimantei Litvinavičiūtei, Indrei Vitkutei,... 3. dalyvaujant prokurorui Mariui Venckūnui,... 4. išteisintajam A. R.,... 5. išteisintojo gynėjams advokatams R. G., D. K.,... 6. išteisintajam V. G.,... 7. išteisintojo gynėjams advokatams M. V., S. T.,... 8. išteisintajam R. R.,... 9. išteisintojo gynėjams advokatams V. P., A. R. M.,... 10. išteisintajai D. P.,... 11. išteisintosios gynėjams advokatams J. J., A. B.,... 12. išteisintajam A. R.,... 13. išteisintojo gynėjams advokatams M. Š., E. J. G.,... 14. išteisintajam V. M.,... 15. išteisintojo gynėjams advokatams R. M., E. G.,... 16. viešame teismo posėdyje, apeliacine žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo... 17. A. R., kaltintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –... 18. V. G. (toliau – V. G.), kaltintas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 24... 19. R. R. (toliau – R. R.), kaltintas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 220... 20. D. P. (toliau – D. P.), kaltinta pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 220... 21. A. R., kaltintas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 220 straipsnio 1 dalį, 222... 22. V. M. (toliau – V. M.), kaltintas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 220... 23. Tuo pačiu nuosprendžiu laikiną nuosavybės teisės apribojimą į A. R.... 24. Teisėjų kolegija... 25. 1.... 26. A. R. buvo kaltinamas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį tuo, kad savo ir kitų... 27. 2.... 28. A. R. taip pat buvo kaltinamas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį tuo, kad... 29. 3.... 30. V. G. buvo kaltinamas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad apgaule... 31. 1.1.... 32. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. G., laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki... 33. 1.2.... 34. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G., laikotarpiu nuo 2009 m. birželio 18 d.... 35. 1.3.... 36. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G. laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki... 37. 1.4.... 38. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G., laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 12 d.... 39. 4.... 40. Be to, V. G. buvo kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1... 41. 4.1.... 42. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G., laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 11 d.... 43. 5.... 44. Be to, V. G. buvo kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1... 45. 6.... 46. Be to, V. G. buvo kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1... 47. 7.... 48. Be to, V. G. buvo kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1... 49. 8.... 50. Be to, V. G. buvo kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1... 51. 9.... 52. R. R. buvo kaltinamas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, už tai, kad kitų... 53. 10.... 54. Be to, R. R. buvo kaltinamas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, už tai, kad... 55. 11.... 56. Be to, R. R. buvo kaltinamas pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, dėl to, kad... 57. 12.... 58. D. P. buvo kaltinama pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, dėl to, kad apgaule... 59. 13.... 60. Be to, D. P. buvo kaltinama pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, dėl to, kad... 61. 14.... 62. Be to, D. P. buvo kaltinama pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, dėl to, kad... 63. 15.... 64. A. R. buvo kaltinamas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, dėl to, kad apgaule... 65. 16.... 66. Be to, A. R. buvo kaltinamas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, dėl to, kad... 67. 17.... 68. Be to, A. R. buvo kaltinamas pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, dėl to, kad... 69. 18.... 70. V. M. buvo kaltinamas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, dėl to, kad apgaule... 71. 19.... 72. Be to, V. M. buvo kaltinamas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, dėl to, kad... 73. 20.... 74. Be to, V. M. buvo kaltinamas pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, dėl to, kad... 75. 21.... 76. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje... 77. 22.... 78. Apeliaciniu skundu Kauno apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir... 79. 1.1.... 80. Skunde nurodoma, kad apylinkės teismo išteisinamajame nuosprendyje padarytos... 81. 1.2.... 82. Skunde pabrėžiama, kad apylinkės teismas nepagrįstai rėmėsi liudytojų J.... 83. 1.3.... 84. Skunde nurodoma, kad apylinkės teismas nemotyvavo dėl kokių priežasčių... 85. 1.4.... 86. Skunde teigiama, kad visos bendrovės realiai paslaugas suteikė ir gavo... 87. 1.1.1.... 88. 2011 m. lapkričio 25 d. specialisto išvada Nr. ( - ) (UAB „( - )“... 89. 1.1.2.... 90. 2011 m. birželio 29 d. specialisto išvada Nr. ( - ) (dėl UAB „( - )“... 91. 1.1.3.... 92. 2011 m. kovo 14 d. specialisto išvada Nr. ( - ) (dėl UAB „( - )“ ūkinės... 93. 1.1.4.... 94. 2011 m. balandžio 15 d. specialisto išvada Nr. ( - ) (dėl UAB „( - )“... 95. 1.1.5.... 96. 2011 m. rugsėjo 28 d. specialisto išvada Nr. ( - ) (dėl UAB „( - )“... 97. 1.1.... 98. Prokuroro teigimu, byloje esantys duomenys patvirtina, kad V. G. turėjo... 99. 1.2.... 100. Skunde taip pat nurodoma, kad teismas priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį ir... 101. 2.... 102. Atsiliepimais į prokuroro apeliacinį skundą išteisintojo A. R. gynėjas... 103. 2.1.... 104. Išteisintojo A. R. gynėjas advokatas M. Š. atsiliepime teigia, kad... 105. 2.2.... 106. Išteisintasis V. M. atsiliepime nurodo, kad prokuroras nepagrįstai liudytojų... 107. 2.3.... 108. Išteisintosios D. P. gynėjas advokatas J. J. atsiliepime nurodo, kad... 109. 2.4.... 110. Išteisintasis V. G. ir jo gynėjas advokatas R. P. atsiliepime pabrėžia, kad... 111. 3.... 112. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje prokuroras pritarė... 113. 4.... 114. Prokuroro apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 115. 5.... 116. Apeliacinės instancijos teismo užduotis yra patikrinti pirmosios instancijos... 117. 6.... 118. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka,... 119. 7.... 120. A. R., apklausiamas apylinkės teisme, kaltu neprisipažino ir parodė, kad nuo... 121. 7.1.... 122. Iš esmės analogiškas aplinkybes A. R. nurodė ir ikiteisminio tyrimo metu... 123. 8.... 124. V. G., apklausiamas apylinkės teisme, kaltu neprisipažino ir parodė, kad... 125. 8.1.... 126. Ikiteisminio tyrimo metu V. G. buvo nurodęs iš esmės analogiškas... 127. 8.2.... 128. V. G., apklausiamas apeliacinės instancijos teismo posėdyje, patvirtino savo... 129. 9.... 130. R. R., apklausiamas apylinkės teisme, kaltu neprisipažino ir parodė, kad... 131. 1.1.... 132. Iš esmės analogiškas aplinkybes išteisintasis nurodė ir apklausiamas... 133. 2.... 134. A. R., apklausiamas apylinkės teisme, kaltu neprisipažino ir parodė, kad... 135. 3.... 136. V. M., apklausiamas apylinkės teisme, kaltu neprisipažino ir parodė, kad... 137. 32.1. Iš esmės analogiškas aplinkybes V. M. nurodė ir apklausiamas... 138. 32.2. V. M., apeliacinės instancijos teismo posėdyje, taip pat nurodė, kad... 139. 33. D. P., apklausiama apylinkės teisme, kalta neprisipažino ir parodė, kad... 140. 34. Liudytojas J. M., apklausiamas apylinkės teisme patvirtino, kad įmonė... 141. 35. Liudytojas A. Z., apklausiamas apylinkės teisme, patvirtino, kad „( -... 142. 36. Liudytojas N. J., apklausiamas apylinkės teisme, patvirtino, kad pažįsta... 143. 36.1. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalies pagrindu, apylinkės teisme... 144. 37.... 145. Liudytoja D. A., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad dirbo UAB „( -... 146. 38.... 147. Liudytoja J. D., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad su D. P., V. G.,... 148. 39.... 149. Liudytoja L. P., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad dirbo UAB „( -... 150. 40.... 151. Liudytoja G. G., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad dirbo buhaltere... 152. 40.1.... 153. Vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalies pagrindu buvo perskaityti G. G.... 154. 41.... 155. Liudytoja A. S. (A.), apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad su A. R.... 156. 42.... 157. Liudytoja I. V., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad nuo 1996 metų iki... 158. 43.... 159. Liudytojas A. S., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad buvo banko „(... 160. 44.... 161. Liudytoja R. Š., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad dirbo UAB „( -... 162. 45.... 163. Liudytoja D. K., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad su A. R., R. R.... 164. 45.1. Liudytoja D. K. patvirtino savo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo... 165. 46.... 166. Liudytoja R. G., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad dirbo UAB „( -... 167. 47.... 168. Liudytoja V. V., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad dirbo su D. P., V.... 169. 48.... 170. Liudytojas G. Z., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad nuo 2006 metų... 171. 49.... 172. Liudytoja M. M., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad nuo 2006 metų... 173. 49.1. Liudytoja M. M. patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo... 174. 50.... 175. Liudytoja R. R., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad pažįsta V. M.... 176. 51.... 177. Liudytoja O. V., apklausiama apylinkės teisme, parodė, kad prieš 10 metų... 178. 52.... 179. Liudytojas M. M., apklausiamas apylinkės teisme parodė, kad dirbo UAB „( -... 180. 53.... 181. Liudytojas R. M., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad V. G., A. ir R.... 182. 54.... 183. Liudytojas A. P., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad jis pažįsta A.... 184. 55.... 185. Liudytojas A. P. S., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad visus... 186. 56.... 187. Liudytojas D. J., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad jam teko... 188. 57.... 189. Liudytojas R. U., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad N. J. apklausoje... 190. 58.... 191. Liudytojas D. B., apklausiamas apylinkės teisme, parodė, kad šioje byloje... 192. 59.... 193. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 194. 60.... 195. Kaip matyti iš 2010 m. rugsėjo 28 d. kratos protokolo, atlikus kratą UAB... 196. 61.... 197. 2010 m. rugsėjo 28 d. kratos protokolas patvirtina, kad atlikus kratą V. G.... 198. 62.... 199. 2010 m. rugsėjo 29 d. protokole užfiksuota, kad buvo apžiūrėtas serveris... 200. 63.... 201. 2010 m. rugsėjo 28 d. kratos protokole užfiksuota, jog atlikus kratą N. J.... 202. 64.... 203. 2010 m. rugsėjo 28 d. kratos protokole užfiksuota, jog atlikus kratą N. J.... 204. 65.... 205. 2010 m. rugsėjo 28 d. asmens kratos protokole užfiksuota, jog atlikus N. J.... 206. 66.... 207. 2010 m. lapkričio 8 d. apžiūros protokolu buvo apžiūrėtos N. J.... 208. 67.... 209. 2011 m. sausio 17 d. daiktų, dokumentų protokole užfiksuota, jog ir banko... 210. 68.... 211. 2010 m. sausio 20 d. rašte nurodyta, kad paklausime nurodyti IP adresai buvo... 212. 69.... 213. ( - ) Mokesčių ir Rinkliavų ministerijos ( - ) m. inspekcijos rašte... 214. 70.... 215. 2010 m. rugsėjo 29 d. ir 2010 m. liepos 5 d. reikalaujamų dokumentų... 216. 71.... 217. 2011 m. spalio 6 d. BUAB „( - )“ raštas patvirtina, kad ši įmonė... 218. 72.... 219. 2011 m. liepos 8 d. raštu pateikti UAB „( - )“ ir kt. įmonių finansinių... 220. 73.... 221. 2011 m. birželio 14 d. ( - ) AVMI raštu pateiktų operatyvaus patikrinimo... 222. 74.... 223. 2011 m. birželio 14 d. raštas patvirtina, kad ( - ) AVMI atsiuntė UAB „( -... 224. 75.... 225. 2011 m. birželio 16 d. paimtų dokumentų protokolas patvirtina, kad iš UAB... 226. 76.... 227. 2011 m. gegužės 25 d. raštas patvirtina, kad ( - ) AVMI pateikė... 228. 77.... 229. Kaip matyti iš 2011 m. gegužės 11 d. rašto, VĮ Registrų centras pateikė... 230. 78.... 231. 2010 m. rugsėjo 28 d. kratos protokolas patvirtina, kad atliekant kratą UAB... 232. 79.... 233. 2010 m. rugsėjo 29 d., 2010 m. spalio 14 d., 2011 m. vasario 9 d.... 234. 80.... 235. 2010 m. gruodžio 31 d., 2011 m. sausio 27 d., 2011 m. vasario 9 d., 2011 m.... 236. 81.... 237. 2011 m. sausio 6 d. raštas patvirtina, kad VĮ „Registrų centras“... 238. 82.... 239. Kaip matyti iš 2011 m. sausio 14 d. rašto, ( - ) AVMI pateikė specialistui,... 240. 83.... 241. 2010 m. rugsėjo 28 d. kratos protokole užfiksuota, kad atliekant kratą UAB... 242. 84.... 243. Kaip matyti iš 2011 m. vasario 24 d. apžiūros protokolo, buvo atlikta rastų... 244. 85.... 245. 2011 m. balandžio 4 d. dokumentų pateikimo protokolu paimti UAB „( - )“... 246. 86.... 247. 2011 m. sausio 6 d. raštas patvirtina, kad VĮ Registrų centras pateikė UAB... 248. 87.... 249. Kaip matyti iš 2011 m. vasario 28 d. rašto, ( - ) AVMI pateikė BUAB „( -... 250. 88.... 251. Kaip matyti iš 2010 m. rugsėjo 28 d. kratos protokolo, atliekant kratą UAB... 252. 89.... 253. 2011 m. liepos 1 d., 2011 m. liepos 18 d. daiktų apžiūros protokolai... 254. 90.... 255. 2011 m. liepos 7 d., 2011 m. liepos 15 d. dokumentų pateikimo protokolai... 256. 91.... 257. 2011 m. rugsėjo 19 d. raštu UAB „( - )“ perdavė dokumentus specialistui,... 258. 92.... 259. 2011 m. liepos 8 d. raštas patvirtina, kad VĮ Registrų centras pateikė UAB... 260. 93.... 261. „( - )“ įstatai, duomenys iš korporacijų registratoriaus, ( - ) Salų... 262. 94.... 263. 2006 m. liepos 11 d. „( - )“ specialiu įgaliojimu šios įmonės... 264. 95.... 265. 2012 m. gegužės 2 d. specialisto išvada Nr. ( - ) dėl firmos „( - )“... 266. - Išvada taip pat patvirtina, kad UAB „( - )“ dokumentuose (2006 m.... 267. - Išvadoje taip pat nurodyta, kad tirti pateiktuose UAB „( - )“... 268. - Išvada patvirtina, kad tirti pateiktuose UAB „( - )“ dokumentuose (2006... 269. - Išvadoje nurodyta, kad tirti pateiktuose AB banko „( - )“ dokumentuose... 270. - Išvada taip pat patvirtina, kad tirti pateiktose UAB „( - )“ 2006 m.... 271. 96. 2012 m. liepos 20 d. specialisto išvadoje Nr. ( - ) su priedais nurodyta,... 272. - AB banko „( - )“ dokumentuose (2006 m. rugpjūčio 10 d. banko sąskaitos... 273. - Negalima nustatyti ar UAB „( - )“ dokumentuose (2009 m. balandžio 1 d.... 274. - 2004 m. gruodžio 22 d. UAB „( - )“ sutartyje dėl suteiktos paskolos... 275. 97.... 276. 2013 m. balandžio 30 d. specialisto išvada Nr. ( - ) su priedais (lyginamoji... 277. 98.... 278. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos tyrimo... 279. -... 280. nepagrįstai sumažino 2006 metų apmokestinamąsias pajamas 1810919 litų, nuo... 281. -... 282. nepagrįstai sumažino 2007 metų apmokestinamąsias pajamas 2911104 litais,... 283. -... 284. nepagrįstai sumažino 2008 metų apmokestinamąsias pajamas 1727297 litais,... 285. -... 286. nepagrįstai sumažino 2009 metų apmokestinamąsias pajamas 268642 litais,... 287. -... 288. Dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo iš dalies... 289. 99.... 290. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos... 291. -... 292. nepagrįstai sumažino 2006 metų apmokestinamąsias pajamas 725872 litais,... 293. -... 294. nepagrįstai sumažino 2007 metų apmokestinamąsias pajamas 1356408 litais,... 295. -... 296. nepagrįstai sumažino 2008 metų apmokestinamąsias pajamas 855341 litais,... 297. -... 298. nepagrįstai sumažino 2009 metų apmokestinamąsias pajamas 250397 litais,... 299. -... 300. Dėl šių Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimų iš... 301. 100.... 302. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos... 303. 101.... 304. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos... 305. 102.... 306. 2011 m. rugsėjo 28 d. specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“... 307. Bendrovė „( - )“ ( - ) apskrities VMI pateiktose pelno mokesčio... 308. -... 309. bendrovė metinėje pelno mokesčio deklaracijoje pateiktoje už 2006 metus... 310. -... 311. bendrovė metinėje pelno mokesčio deklaracijoje pateiktoje už 2007 metus... 312. -... 313. bendrovė metinėje pelno mokesčio deklaracijoje pateiktoje už 2008 metus... 314. -... 315. bendrovė metinėje pelno mokesčio deklaracijoje pateiktoje už 2009 metus... 316. pelno sumą (141103Lt) nepagrįstai sumažino 832321 Lt, nuo kurios... 317. -... 318. bendrovė metinėje pelno mokesčio deklaracijoje pateiktoje už 2010 metus... 319. 103.... 320. Papildomoje 2012 m. kovo 21 d. specialisto išvadoje Nr. ( - ) dėl UAB „( -... 321. - Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų... 322. - į V. M. sąskaitą atidarytą AB „( - ) bankas“ 2009 m. gegužės 22 d.... 323. - į A. R. sąskaitą atidarytą AB „( - ) bankas“ 2009 m. gegužės 26 d.... 324. 104.... 325. Specialistas V. G. apklausiamas apylinkės teisme paaiškino, kad byloje... 326. 104.1.... 327. Specialistas V. G. apklausiamas apeliacinės instancijos teismo posėdyje... 328. 105.... 329. Apeliacinės instancijos teisme apklausta specialistė Ž. G. paaiškino, kad... 330. 106.... 331. Įvertinus aukščiau aptartus nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje surinktus... 332. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje, kvalifikavimo... 333. 107.... 334. Kaltinimai pagal BK 182 straipsnio 2 dalį A. R., R. R., A. R., V. M., D. P.,... 335. 108.... 336. Sukčiavimas (BK 182 straipsnis) – tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į... 337. 109.... 338. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra pateikęs išaiškinimus,... 339. 110.... 340. Minėto teisinio reguliavimo ir teismų praktikos kontekste, vertinant A. R.,... 341. 111.... 342. Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei įvertinus teismų praktiką teisėjų... 343. 112.... 344. Apeliaciniu skundu prokuroras taip pat prašė R. R., A. R., D. P. ir V. M.... 345. 113.... 346. Remiantis BK 220 straipsnio 1 dalimi, baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas,... 347. 114.... 348. Kaip matyti iš prokuroro apeliacinio skundo, jo teigimu, byloje surinkti... 349. 115.... 350. Su tokiais prokuroro argumentais teisėjų kolegija iš esmės sutinka.... 351. 116.... 352. Kaip matyti iš firmos „( - )“ steigimo dokumentų, ji buvo įsteigta 2006... 353. 117.... 354. Kaip seka iš išteisintųjų parodymų visumos, įmonė „( - )“ jų... 355. 118.... 356. Visuma išdėstytų aplinkybių, įvertinus aukščiau aptartą teismų... 357. Dėl BK 222 straipsnio 1 dalies... 358. 119.... 359. BK 222 straipsnyje numatytu nusikaltimu yra pažeidžiama buhalterinės... 360. 120.... 361. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos duomenų, kaltinimai pagal BK 222... 362. 121.... 363. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, aptariant išteisintųjų... 364. 122.... 365. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius ir jų taikymo... 366. 123.... 367. Pažymėtina, kad V. G. nebuvo atsakingas nei už vienos iš paminėtų... 368. 124.... 369. Įvertinus aukščiau išdėstytus įrodymus bei motyvus, teisėjų kolegijos... 370. 124.1.... 371. A. R. pateikė neteisingus duomenis apie pajamas ir pelną, o būtent:... 372. Tokie A. R. veiksmai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 220 straipsnio 1 dalyje,... 373. 124.2.... 374. Be to, A. R. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę... 375. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1... 376. 125.... 377. V. G., laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gegužės 20 d.,... 378. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. G., laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki... 379. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G., laikotarpiu nuo 2009 m. birželio 18 d.... 380. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G., laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki... 381. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G., laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 12 d.... 382. Tokie V. G. veiksmai atitinka nusikaltimo numatyto BK 220 straipsnio 1 dalyje... 383. 125.1.... 384. Be to, V. G. padėjo apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą... 385. V. G. laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 10 d.,... 386. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. G., laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 11 d.... 387. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6... 388. 125.2.... 389. Be to, V. G., laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.,... 390. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6... 391. 125.3.... 392. Be to, V. G. nuo 2009 m. birželio 18 d. dirbdamas UAB „( - )“, įmonės... 393. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6... 394. 125.4.... 395. Be to, V. G., laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d.,... 396. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6... 397. 125.5.... 398. Be to, V. G., laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki 2010 m. lapkričio 1... 399. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6... 400. 126. R. R. pateikė neteisingus duomenis apie pajamas ir pelną, o būtent:... 401. Tokie R. R. veiksmai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 220 straipsnio 1 dalyje... 402. 126.1. Be to, R. R. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą... 403. Šiais savo veiksmais R. R. padarė nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1... 404. 127. D. P., pateikė neteisingus duomenis apie pajamas ir pelną, o būtent:... 405. Tokie D. P. veiksmai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 220 straipsnio 1 dalyje... 406. 127.1. Be to, D. P. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą... 407. Šiais savo veiksmais ji padarė nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1... 408. 128. A. R. pateikė neteisingus duomenis apie pajamas ir pelną, o būtent:... 409. Tokie A. R. veiksmai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 220 straipsnio 1 dalyje... 410. 128.1. Be to, A. R. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą... 411. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1... 412. 129. V. M. pateikė neteisingus duomenis apie pajamas ir pelną, o būtent:... 413. Tokie V. M. veiksmai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 220 straipsnio 1 dalyje... 414. 129.1. Be to, V. M. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą... 415. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1... 416. Dėl baudžiamosios atsakomybės senaties taikymo... 417. 130. Šiuo nuosprendžiu konstatavus, kad buvo padaryta A. R. inkriminuota... 418. 131. Veikų padarymo metu, nusikalstama veika, numatyta BK 220 straipsnio 1... 419. 132. Pažymėtina, kad aptariamų nusikalstamų veikų padarymo laikotarpiu... 420. 133. Pagal BK 95 straipsnio 2 dalį apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo... 421. Dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties A. R.... 422. 134. Kaip matyti iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje... 423. Dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties R. R.... 424. 135. Kaip matyti iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje... 425. Dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties D. P.... 426. 136. Kaip matyti iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje... 427. Dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties A. R.... 428. 137. Kaip matyti iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje... 429. Dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties V. M.... 430. 138. Kaip matyti iš nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje... 431. Dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties V. G.... 432. 105.... 433. Kaip matyti iš nusikalstamų veikų, numatytų BK 24 straipsnio 6 dalyje, BK... 434. Dėl bausmės skyrimo A. R., D. P., V. M. ir V. G.... 435. 106.... 436. BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo... 437. 107.... 438. Išteisintųjų A. R., D. P., V. M. ir V. G. atsakomybę lengvinančių ir... 439. 108.... 440. Nusikalstama veika, numatyta BK 222 straipsnio 1 dalyje yra priskiriama... 441. 109.... 442. Ikiteisminio tyrimo metu išteisintieji buvo sulaikyti: A. R. nuo 2010 m.... 443. 110.... 444. A. R. 2010 m. rugsėjo 30 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė - rašytinis... 445. 111.... 446. 2010 m. rugsėjo 30 d. prokuroro nutarimu paskirtas laikinas nuosavybės... 447. 112.... 448. Kompiuterinės laikmenos, kurioje yra AB ( - ) banke esančios firmos „( -... 449. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos... 450. Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo... 451. Panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 30 d.... 452. A. R. (gim. ( - )) ir R. R. (gim. ( - )), bylą dėl nusikalstamų veikų,... 453. V. G. (gim. ( - )) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 24... 454. V. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6... 455. V. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6... 456. V. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6... 457. V. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6... 458. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti... 459. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsnio 1 ir 2 dalimis, į V. G.... 460. D. P. (gim. ( - )) pripažinti kalta, padarius nusikaltimą, numatytą BK 222... 461. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsnio 1 ir 2 dalimis, į... 462. A. R. (gim. ( - )) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 222... 463. V. M. (gim. ( - )) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 222... 464. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsnio 1 ir 2 dalimis, į... 465. A. R. 2010 m. rugsėjo 30 d. nutarimu paskirtą kardomąją priemonę -... 466. V. G. 2010 m. spalio 5 d. nutarimu paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį... 467. R. R. 2010 m. spalio 5 d. nutarimu paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį... 468. V. M. 2010 m. spalio 5 d. nutarimu paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį... 469. D. P. 2010 m. spalio 5 d. nutarimu paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį... 470. 2010 m. rugsėjo 30 d. prokuroro nutarimu paskirtą laikiną nuosavybės... 471. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai... 472. -... 473. kompiuterines laikmenas (11 vienetų) palikti saugoti prie baudžiamosios... 474. -... 475. įvairių įmonių antspaudus, rastus uždarosios akcinės bendrovės „( -... 476. Nuosprendis įsiteisėja jo paskelbimo dieną....