Byla 2A-835/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiūlio ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-993-440/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Meyer & John“, uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių plentas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Meyer & John“ ir UAB „Šiaulių plentas“, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos 2013 m. liepos 3 d. sprendimą Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“, 2013 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. S-1905 „Dėl pretenzijos“ ir 2013 m. liepos 16 d. sprendimą Nr. S-1991 „Dėl pretenzijos“, gražinti šalis į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, teismui pripažinus 2013 m. rugpjūčio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir UAB „ Meyer & John“ viešojo pirkimo ( rangos darbų) sutartį niekine; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas UAB „Kamesta“ procesiniuose dokumentuose (ieškinyje, dublike, rašytiniuose paaiškinimuose) nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ 2012 m. rugpjūčio 7 d. ir ieškovas UAB „Kamesta“ 2012 m. rugpjūčio 8 d. pateikė pasiūlymus dalyvauti atsakovo paskelbtame atvirame konkurse „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr.122404. 2012 m. rugpjūčio 10 d. perkančioji organizacija informavo tiekėjus apie UAB „Meyer & John“ pasiūlymo atmetimą, 2012 m. lapkričio 27 d. – apie UAB „Kamesta“ pasiūlymo atmetimą. 2012 m. lapkričio 27 d. perkančioji organizacija nustatė pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažino tiekėjo UAB „Šiaulių plentas“ pasiūlymą. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi nutarė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus dėl tiekėjų UAB „Meyer & John“ ir UAB „Kamesta“ pasiūlymų atmetimo, pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, grąžinti tiekėjus UAB „Meyer & John“ ir UAB „Kamesta“ į viešąjį pirkimą, įpareigojant perkančiąją organizaciją iš naujo vertinti šių tiekėjų pasiūlymus bei sudaryti naują pasiūlymų eilę. 2013 m. birželio 11 d. ieškovas pateikė prašymą perkančiajai organizacijai dėl informacijos pateikimo apie tiekėjo UAB „Meyer & John“ pateiktus dokumentus, patvirtinančius jo atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, ir leidimo susipažinti su tiekėjo UAB „Meyer & John“ kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais. 2013 m. liepos 3 d. perkančioji organizacija informavo ieškovą, kad UAB „Meyer & John“ visus su pasiūlymu susijusius dokumentus nurodė kaip konfidencialius, todėl viešojo pirkimo komisija negali leisti su jais susipažinti. 2013 m. liepos 3 d. sprendimu perkančioji organizacija sudarė pasiūlymų eilę ir laimėtoju nustatė tiekėjo UAB „Meyer & John“ pasiūlymą. Nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu neleisti susipažinti su tiekėjo UAB „Meyer & John“ kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais, ieškovas 2013 m. liepos 8 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurią viešojo pirkimo komisija 2013 m. liepos 10 d. atmetė kaip nepagrįstą. Nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir UAB „Meyer & John“ laimėtoju paskelbimo, ieškovas 2013 m. liepos 12 d. pateikė perkančiajai organizacijai antrą pretenziją, kurią viešojo pirkimo komisija 2013 m. liepos 16 d. sprendimu atmetė kaip nepagrįstą. Ieškovo teigimu, perkančioji organizacija, atsisakydama ieškovui leisti susipažinti su visa UAB „Meyer & John“ pasiūlymo informacija kaip neva konfidencialia, pažeidė VPĮ įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, VPĮ 6 straipsnio 1 dalį, pirkimo sąlygų 31 punktą. VPĮ 6 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija pažeidė, kadangi atsakymą į ieškovo prašymą dėl leidimo susipažinti su kito tiekėjo pasiūlymo informacija pateikė praėjus 21 dienai nuo prašymo gavimo dienos, t. y. pažeisdama nustatytą maksimalų 15 dienų terminą. Ieškovo nuomone, perkančioji organizacija negalėjo pripažinti konfidencialiais UAB „Meyer & John“ pasiūlymą sudarančius dokumentus – UAB „Meyer & John“ pasiūlymo formą, UAB „Meyer & John“ pasiūlymo formos priedą, UAB „Meyer & John“ jungtinės veiklos partnerio Meyer & John GmbH & Co.KG subrangovų UAB „Simatika“, UAB „Limega“ deklaracijas, UAB „Meyer & John“ jungtinės veiklos partnerio Meyer & John GmbH & Co.KG subrangovų UAB „Simatika“, UAB „Limega“ atitikimą pirkimo sąlygų 4 priedo 1 ir 3 punktams patvirtinančius dokumentus, UAB „Meyer & John“ jungtinės veiklos partnerio Meyer & John GmbH & Co.KG subrangovų UAB „Simatika“, UAB „Limega“ atitikimą pirkimo sąlygų 25 punktui patvirtinančius dokumentus, UAB „Meyer & John“ minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos formą, UAB „Meyer & John“ jungtinės veiklos partnerio Meyer & John GmbH & Co.KG sąžiningumo deklaracijas, UAB „Meyer & John“ jungtinės veiklos partnerio Meyer & John GmbH & Co.KG atitikimą pirkimo sąlygų 4 priedo 2, 4, 5, 6, 7 punktams patvirtinančius dokumentus, UAB „Meyer & John“ jungtinės veiklos partnerio Meyer & John GmbH & Co.KG atitikimą pirkimo sąlygų 4 priedo 8, 9, 10, 11 punktuose nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus, UAB „Meyer & John“ pasiūlymo galiojimą užtikrinančius dokumentus ir įgaliojimus, kadangi šiuose dokumentuose nėra jokių komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialiųjų pasiūlymo aspektų. Ieškovo manymu, komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialiųjų pasiūlymo aspektų gali būti tik UAB „Meyer & John“ su Meyer & John GmbH & Co.KG sudarytoje jungtinės veiklos sutartyje ir UAB „Meyer & John“/ Meyer & John GmbH & Co.KG įvykdytų svarbiausių objektų sąraše. Nurodė, kad perkančiosios organizacijos neteisėtu ir nepagrįstu atsisakymu leisti ieškovui susipažinti su visa UAB „Meyer & John“ pasiūlymo informacija buvo nepagrįstai suvaržyta ieškovo teisė susipažinti du UAB „Meyer & John“ pasiūlymu ir atitinkamai nepagrįstai apsunkinta galimybė ginti viešojo pirkimo procedūrų metu pažeistas teises ir teisėtus interesus. Nurodė, kad ieškovui nebuvo pateiktas susipažinti UAB „Meyer & John“ 2013 m. birželio 28 d. raštas Nr. 83, kuriuo neva buvo pagrįstas viso UAB „Meyer & John“ pasiūlymo konfidencialumas, todėl kadangi minėtame rašte esanti informacija yra svarbi ieškovui sprendžiant klausimą dėl perkančiosios organizacijos atsisakymo leisti jam susipažinti su visa UAB „Meyer & John“ pasiūlymo informacija, ieškovas prašo leisti jam susipažinti su šiuo raštu. Ieškovo teigimu, perkančioji organizacija, gavusi UAB „Meyer & John“ paaiškinimą dėl informacijos konfidencialumo, turėjo pareigą įvertinti ar UAB „Meyer & John“ pasiūlyme nėra informacijos, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, bei nustačiusi tokią informaciją ją paskelbti. Pažymėjo, kad susipažinęs su UAB „Meyer & John“ pasiūlymo forma ir pasiūlymo galiojimą užtikrinančiu dokumentu, pateiktais kitose civilinėse bylose, nustatė, jog UAB „Meyer & John“ pasiūlymą pateikė kartu su jungtinės veiklos partneriu Meyer & John GmbH & Co.KG, tačiau galimai nepateikė UAB „Meyer & John“ ir Meyer & John GmbH & Co.KG sąžiningumo deklaracijų, todėl perkančioji organizacija pripažindama UAB „Meyer & John“ pirkimo sąlygų neatitinkantį pasiūlymą laimėjusiu, pažeidė skaidrumo principą. Ieškovo manymu, teismas, tenkindamas ieškinį, kuriuo inter alia yra pareikštas reikalavimas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo, turi ex efficio pripažinti viešojo pirkimo (rangos darbų) sutartį neteisėta ab initio ir taikyti teisines pasekmes – grąžinti šalis į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį (CK 1.78 str. 5 d.). Nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu perkančioji organizacija neįvykdė teismo įpareigojimo pateikti teismui Šiaulių miesto savivaldybės administracijos raštą, kuriuo perkančioji organizacija kreipėsi į UAB „Meyer & John“ su prašymu pateikti atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančius dokumentus, bei UAB „Meyer & John“ raštą, kuriuo perkančiajai organizacijai buvo pateikti atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai, be to, Viešųjų pirkimų tarnyba neįvykdė teismo įpareigojimo pateikti duomenis apie UAB „Meyer & John“ atliktus dokumentų įkėlimo veiksmus, tikslų nustatyti dokumentų įkėlimo laiką, įkeltų dokumentų kopijų, todėl kadangi dėl nepateiktų perkančiosios organizacijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos duomenų, buvo suvaržyta ieškovo teisė ir pareiga rungtis, vadovaujantis CPK 199 straipsnio 6 dalimi ieškovas prašo skirti perkančiajai organizacijai ir Viešųjų pirkimų tarnybai iki vieno tūkstančio litų baudas.

5Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija procesiniuose dokumentuose (atsiliepime, triplike, rašytiniuose paaiškinimuose) nurodė, kad UAB „Meyer & John“, pateikdamas pasiūlymą paskelbtame pirkime, pasiūlymo dalyje dėl informacijos konfidencialumo nurodė, kad negali būti atskleista informacija, nurodyta pasiūlyme, jungtinės veiklos sutartyje, minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijoje, taip pat informacija apie subrangovus. Ieškovui 2013 m. birželio 11 d. pateikus prašymą perkančiajai organizacijai dėl informacijos pateikimo apie tiekėjo UAB „Meyer & John“ pateiktus dokumentus, patvirtinančius jo atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, ir leidimo susipažinti su tiekėjo UAB „Meyer & John“ kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais, viešojo pirkimo komisija 2013 m. birželio 20 d. paprašė tiekėjo UAB „Meyer & John“ pagrįsti informacijos konfidencialumą. 2013 m. birželio 28 d. UAB „Meyer & John“ pateikė perkančiajai organizacijai paaiškinimą dėl konfidencialios informacijos bei įmonės dokumentus, kuriais įmonėje apspręsta kokia informacija teikiama dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose ir kokia informacija gali disponuoti tik perkančiosios organizacijos. Įvertinus pateiktą paaiškinimą, buvo nuspręsta visus UAB „Meyer & John“ pasiūlymo dokumentus laikyti konfidencialiais bei atsisakyti ieškovui leisti susipažinti su prašomais tiekėjo UAB „Meyer & John“ dokumentais. Atsakovo manymu, ieškovas netinkamai aiškina perkančiosios organizacijos pareigą atskleisti trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialią informaciją. Atsakovo teigimu, VPĮ 6 ir 41 straipsnių kontekste trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialios informacijos atskleidimas ieškovui būtų lėmęs tiesioginį šių nuostatų pažeidimą, todėl perkančioji organizacija pagrįstai nesupažindino ieškovo su visu trečiojo asmens pasiūlymu. Atsakovo teigimu, UAB „Meyer & John“ tinkamai ir laiku įvykdė reikalavimą pateikti tiekėjo sąžiningumo deklaraciją, pateikė labiausiai priimtiną pasiūlymą su mažiausia pasiūlymo kaina, todėl perkančioji organizacija neturėjo pagrindo atmesti šio tiekėjo pasiūlymo kaip neatitinkančio pirkimo sąlygų 10.4 punkte nustatyto reikalavimo VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir pirkimo sąlygų 66.2 punkto pagrindu. Tai, kad pateikdamas pasiūlymą ir užpildydamas pasiūlymo formą pagal pirkimo sąlygų 1 priedą, UAB „Meyer & John“ netiksliai nurodė pridedamų dokumentų pavadinimus ir pridedamų dokumentų puslapių skaičių, nesudaro pagrindo išvadai, kad UAB „Meyer & John“ pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, kadangi perkančioji organizacija tolesniais veiksmais užtikrino viešojo pirkimo procedūrų tinkamą įvykdymą. Atsakovo nuomone, perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas nugalėtojas, panaikinimas vien formaliais pagrindais reikštų viešojo pirkimo tikslo pažeidimą. Nurodė, kad nagrinėjamoje byloje teismui atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neliko kliūčių sudaryti viešojo pirkimo (rangos darbų) sutartį, todėl ieškovo argumentai dėl teismo pareigos ex officio pripažinti sudarytą rangos sutartį niekine, yra nepagrįsti. Nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu perkančioji organizacija nepateikė laiku visų teismo reikalaujamų dokumentų dėl darbuotojos, atsakingos už šių dokumentų pateikimą, atostogų, kitų darbuotojų klaidos, tačiau kadangi visi teismo prašomi dokumentai buvo pateikti vėliau, ieškovas prašo prašymą dėl baudos perkančiajai organizacijai skyrimo netenkinti.

6Trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ procesiniuose dokumentuose (atsiliepime, rašytiniuose paaiškinimuose, triplike) nurodė, kad trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymą sudaro konfidenciali informacija, turinti svarbią reikšmę konkurencinėje kovoje, todėl didesnis nei yra būtina ir įstatyme nenumatytas pateikto pasiūlymo informacijos atskleidimas sąlygotų žalą trečiojo asmens konkurencinėms pozicijoms ir nebūtų pateisinamas. Trečiojo asmens pasiūlyme esanti informacija patenka į UAB „Meyer & John“ ir Meyer & John GmbH & Co.KG Vilniaus filialo konfidencialios informacijos sąrašus, todėl nesant įstatyme numatytų pagrindų negali būti atskleista. Trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ 2013 m. birželio 28 d. raštu pagrindė pasiūlymo informacijos konfidencialumą. Trečiojo asmens teigimu, UAB „Meyer & John“ sąžiningumo deklaracijas pateikė kartu su pasiūlymu, todėl ieškovas nepagrįstai nurodo, jog trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 21 d. sprendimu nusprendė tenkinti ieškinį iš dalies; panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. S-1905 „Dėl pretenzijos“; leisti ieškovui UAB „Kamesta“ susipažinti su 2013 m. birželio 28 d. UAB „Meyer & John“ raštu Nr. 83 Šiaulių miesto savivaldybės administracijai; kitoje dalyje ieškinį atmesti; priteisti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ieškovui UAB „ Kamesta“ 2 160 Lt atstovavimo išlaidų ir 250 Lt žyminio mokesčio; priteisti iš ieškovo UAB „Kamesta“ trečiajam asmeniui UAB „Meyer & John“ 3 000 Lt atstovavimo išlaidų.

9Teismas, remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis, susijusiomis su ieškovo teise pareikšti pretenziją ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje ir kreiptis į teismą su ieškiniu dėl perkančiosios organizacijos galimai neteisėtų veiksmų, vadovaudamasis VPĮ 93 straipsnio 3 dalimi, 94 straipsnio 1 dalimi, 423² straipsnio 1 dalimi, padarė išvadą, kad ieškovas nustatyta tvarka ir terminais pateikė pretenzijas, laikėsi nustatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, nepraleido nustatyto termino kreiptis į teismą.

10Teismas, įvertinęs perkančiosios organizacijos 2013 m. liepos 3 d. rašto Nr. S-1829 turinį, nustatė kad perkančioji organizacija neatsakė į ieškovo prašymą pateikti duomenis ar trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ pateikė kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir leisti susipažinti su dokumentais.

11Teismas sprendė, kad ieškovo argumentai, jog perkančioji organizacija dėl informacijos pagrindimo kreipėsi tik 2013 m. liepos 8 d. gavusi ieškovo pretenziją, nepagrįsti, kadangi bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas į UAB „Meyer & John“ kreipėsi 2013 m. birželio 20 d. raštu Nr. S-1705 prašydamas patikslinti informacijos konfidencialumą arba nurodyti kurie dokumentai nėra konfidencialūs.

12Teismas, įvertinęs trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ paaiškinimus dėl konfidencialios informacijos ir ieškovo dublike nurodytus argumentus dėl tam tikros informacijos pripažinimo konfidencialia, sutiko su ieškovo argumentais, kad nėra reikšminga ta aplinkybė, kad ieškovas turi galimybę gauti dokumentus iš VĮ Registrų centro, nes konkrečiu atveju yra reikšminga, tai ar pažeistos, ar ne ieškovo teisės siekiant įgyvendinti VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje ir viešojo pirkimo sąlygų 31 punkte numatytą teisę susipažinti su vieša informacija.

13Teismas taip pat sutiko su ieškovo argumentais, kad perkančiosios organizacijos pareiga neatskleisti informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas, nėra absoliuti ir turi būti derinama su skaidrumo, nediskriminavimo, veiksmingos teisinės apsaugos principais.

14Teismas, atsižvelgęs į tai, kad pirkimo sąlygų 31 punkte nurodyta kokia informacija negali būti laikoma konfidenciali, tame tarpe subrangovai, kainos sudedamosios dalys ir kita, į tai, kad dalį informacijos perkančioji organizacija paskelbė atplėšiant vokus, dalis informacijos dėl minėtų dokumentų jau buvo paviešinta kitose bylose, padarė išvadą, jog viešai skelbtini duomenys, su kuriais ieškovui nebuvo leista susipažinti, neturi komercinės paslapties požymių ir neatitinka CK 1.116 straipsnio, VPĮ 6 straipsnio nuostatų.

15Teismas pažymėjo, kad nors trečiasis asmuo ir teikė paaiškinimus dėl konfidencialios informacijos, tačiau perkančioji organizacija trečiojo asmens pateiktų argumentų teisėtumo iš esmės nesvarstė, kas patvirtina, kad procedūriniai veiksmai buvo atlikti, tačiau jų atlikimas savaime neužtikrino perkančiosios organizacijos pareigų tinkamo vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013).

16Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad perkančioji organizacija nurodydama, jog visi dokumentai, susiję su trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymu yra konfidencialūs, nepagrįstai susiaurino ieškovo teisę susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais iki informacijos, kuri skelbiama susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais posėdyje.

17Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija, atsisakydama leisti ieškovui susipažinti su visa UAB „Meyer & John pasiūlymo informacija, iš dalies pažeidė VPĮ įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 1 dalį, konkurso sąlygų 31 punktą (įvertinant tai, kad dalis informacijos yra konfidenciali).

18Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines aplinkybes, įvertinęs byloje esančius duomenis, bei tai, kad perkančioji organizacija nesprendė ir nevertino su kuria informacija ieškovas turi teisę susipažinti, kuri informacija yra konfidenciali, kuri ne, 2013 m. liepos 10 d. pretenzijoje Nr. S-1905 nurodė tik tai, kad dėl pasiūlyme esančios informacijos konfidencialumo kiekvienu atveju sprendžia pats tiekėjas, į tai, kad trečiasis asmuo perkančiosios organizacijos prašymu pagrindė pasiūlymo konfidencialumą, vadovaudamasis pirkimo sąlygų 31 punktu bei VPĮ nuostatomis, konstatavo, kad perkančiosios organizacijos 2013 m. liepos 10 d. sprendimas Nr. S-1905 „Dėl pretenzijos“ pripažintinas nepagrįstu, neteisėtu, todėl naikintinas.

19Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines aplinkybes, duomenis apie pateiktus UAB „Meyer & John“ viešojo pirkimo dokumentus, sprendė, kad pirkimo sąlygų 10.4 punkte numatyti reikalavimai nepažeisti, todėl nėra pagrindo vertinti, kad UAB „Meyer & John“ pasiūlymas ieškovo nurodytais argumentais neatitiko reikalavimų ir turėjo būti atmestas vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto (pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) ir pirkimo sąlygų 66.2 punkto pagrindu (dalyvio pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta arba pateikta netinkama tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir kt.).

20Teismas, atsižvelgęs į tai, kad abejonės dėl galimai neįkeltų dokumentų bylos nagrinėjimo metu nepasitvirtino, bei įvertinęs tai, kad minėtos sąžiningumo deklaracijos buvo pateiktos, sprendė, kad viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. S-1991 „Dėl pretenzijos“ naikinti nėra pagrindo.

21Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis ir vadovaudamasis Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100, 11.3 punkto, VPĮ 32 straipsnio 5 dalies, 39 straipsnio 1 dalies nuostatomis, padarė išvadą, kad teismui nėra jokio pagrindo vertinti, kad 2012 m. rugpjūčio 7 d. minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija Nr. 1 nebuvo užpildyta iki 2012 m. rugpjūčio 7 d. pasiūlymo pateikimo, taip pat nėra pagrindo vertinti, kad perkančiosios organizacijos veiksmai dėl minėtos deklaracijos pateikimo aplinkybių buvo neteisėti, bei nėra pagrindo vertinti perkančiosios organizacijos veiksmų kaip piktnaudžiavimo ar daryti prielaidas dėl galimų konfidencialių perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susitarimų.

22Teismas sprendė, kad trečiojo asmens pateikta minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija Nr. 1 nelaikytina jo pasiūlymo pakeitimu, pripažintina kartu su pasiūlymu pateiktų duomenų apie kvalifikaciją patikslinimu.

23Teismas, spręsdamas klausimą dėl viešojo pirkimo (rangos darbų) sutarties pripažinimo negaliojančia, atsižvelgęs į bylos aplinkybes, į tai, kad netenkintas ieškovo prašymas panaikinti 2013 m. liepos 3 d. pirkimo Nr. 122404 sprendimą Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“, įvertinęs VPĮ nuostatas dėl viešojo pirkimo procedūrų ir numatytų terminų, sprendė, kad viešojo pirkimo (rangos darbų) sutarties sudarymas 2013 m. rugpjūčio 6 d. nepažeidė VPĮ 95 straipsnio, VPĮ 951 straipsnio, kitų įstatymo nuostatų reikalavimų, todėl teismui nenustačius šiurkščių perkančiosios organizacijos pažeidimų, sudarančių pagrindą sutartį pripažinti negaliojančia, nėra pagrindo 2013 m. rugpjūčio 6 d. viešojo pirkimo (rangos darbų ) sutarties naikinti.

24Teismas, spręsdamas klausimą dėl baudų skyrimo perkančiajai organizacijai ir Viešųjų pirkimų tarnybai, įvertinęs perkančiosios organizacijos nurodytas aplinkybes dėl dokumentų nepateikimo, nustatytas byloje aplinkybes bei tai, kad byloje nenustatyta, jog buvo vengiama vykdyti teismo įpareigojimus, vadovaudamasis CPK 199 straipsnio nuostatomis, padarė išvadą, kad perkančiajai organizacijai ir Viešųjų pirkimų tarnybai baudos neskirtinos.

25Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas dublike bei 2013 m. rugsėjo 16 d. teikdamas rašytinius paaiškinimus pareiškė prašymą susipažinti su 2013 m. birželio 28 d. UAB „Meyer & John“ raštu Nr. 83 Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ar šio rašto dalimi, bei į tai, kad šiame rašte nėra konfidencialios informacijos, sprendė, kad ieškovo prašymas dėl susipažinimo su 2013 m. birželio 28 d. UAB „Meyer & John“ raštu Nr. 83 yra pagrįstas.

26Teismas, vadovaudamasis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose taisyklėse „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ rekomenduojamais civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžiais bei atsižvelgęs į tai, kad bylos nagrinėjimas vyko rašytinio proceso tvarka, į byloje nagrinėjamų klausimų sudėtingumą, į byloje rengtų dokumentų kiekį, į dokumentų apimtis, į galimas darbo ir laiko sąnaudas ruošiant procesinius dokumentus, į kitas darbo laiko sąnaudas, į ieškovo paruoštų procesinių dokumentų - ieškinio, dubliko, paaiškinimų apimtis, juose keliamų klausimų sudėtingumą, ieškovo teismų praktikos analizę, vadovaudamasis teisingumo, protingumo principais, padarė išvadą, kad ieškovo patirtos 6 480 Lt dydžio išlaidos yra pagrįstos, todėl atsižvelgiant į tai, kad tenkintinas vienas ieškovo reikalavimas proporcingai tenkintiems reikalavimams iš atsakovo priteistina 2 160 Lt atstovavimo išlaidų ir 250 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

27Teismas, spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiajam asmeniui, atsižvelgęs į trečiojo asmens pateiktų procesinių dokumentų skaičių, turinį, apimtis, keltų klausimų sudėtingumą, įvertinęs tai, kad trečiojo asmens atsiliepime nurodyti argumentai dėl konfidencialios informacijos iš esmės sutampa su trečiojo asmens argumentais, nurodytais perkančiajai organizacijai prašyme dėl konfidencialios informacijos paaiškinimo, įvertinęs tai, kad trečiojo asmens ruoštas triplikas pateiktas didesnės apimties, jame analizuota teismo praktika, įvertinęs tai, kad trečiasis asmuo teikė paaiškinimus, padarė išvadą, kad trečiojo asmens prašomos priteisti atstovavimo išlaidos yra nepagrįstai didelės, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo principais tokių išlaidų atlyginimas mažintinas iki 4 500 Lt; atitinkamai proporcingai patenkintiems reikalavimams iš ieškovo trečiajam asmeniui priteistina 3 000 Lt.

28III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

29Ieškovas UAB „Kamesta“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimo motyvus dėl UAB „Meyer & John“ pasiūlymo dalies (su Meyer & John GmbH & Co.KG sudarytos jungtinės veiklos sutarties ir UAB „Meyer&john“/ Meyer & John GmbH & Co.KG įvykdytų svarbiausių statybos objektų sąrašo) konfidencialumo, konstatuojant, kad visas UAB pasiūlymas yra viešas; nustatyti protingą terminą, per kurį atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija turi įvykdyti ieškovo UAB „Kamesta“ 2013 m. birželio 11 d. prašymą leisti susipažinti su visais UAB „Meyer & John“ pasiūlymo viešais dokumentais; panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo reikalavimas dėl perkančiosios organizacijos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2013 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“ ir 2013 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. S-1991 „Dėl pretenzijos“ panaikinimo, taip pat sprendimo dalį, kuria paskirstytos ir priteistos bylinėjimosi išlaidos, bei priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai.

30Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

311) Pirmosios instancijos teismo išvada dėl UAB „Meyer & John“ su Meyer & John GmbH & Co.KG sudarytos jungtinės veiklos sutarties ir UAB „Meyer&john“/ Meyer & John GmbH & Co.KG įvykdytų svarbiausių statybos objektų sąrašo konfidencialumo, kurią pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, kad neva ieškovas pats pripažino, kad šie UAB „Meyer & John“ pasiūlymo dokumentai nėra vieši, yra nepagrįsta. Apelianto vertinimu, ieškovas, kuriam nebuvo leista susipažinti su visu UAB „Meyer & John“ pasiūlymu, neturėjo objektyvios galimybės nustatyti ar minėtuose dokumentuose yra konfidencialios informacijos, todėl pirmosios instancijos teismas padarydamas minėtą išvadą negalėjo vadovautis vien ieškovo pareiškimu bei turėjo pareigą, kurios neįvykdė, ištirti bei įvertinti, ar šiuose byloje esančiuose UAB „Meyer & John“ pasiūlymo dokumentuose iš tikrųjų yra konfidencialios informacijos. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria buvo panaikintas perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo ieškovui buvo atsisakyta leisti susipažinti su visa UAB „Meyer & John“ pasiūlymo informacija kaip neva konfidencialia, motyvai nepagrįstai susiaurino VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje, pirkimo sąlygų 31 punkte įtvirtintą ieškovo teisę susipažinti su visa UAB „Meyer & John“ pasiūlymo vieša informacija, todėl ši sprendimo dalis apeliacinės instancijos teismo turi būti atitinkamai pakeista;

322) Pirmosios instancijos teismas tik formaliai nustatęs, kad iš dalies buvo pažeisti VPĮ įtvirtinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai ir kartu nenustatęs šiurkščių perkančiosios organizacijos pažeidimų, sudarančių pagrindą viešojo pirkimo sutartį pripažinti negaliojančia, netinkamai taikė ir aiškino VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus. Apelianto manymu, kadangi pirmosios instancijos teismas nei nusprendė tęsti peržiūros procedūrą teismo procese, nei grąžino šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, todėl atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu viešasis pirkimas yra pasibaigęs ir 2014 m. vasario 6 d. baigsis terminas ieškiniui dėl sudarytos pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia pateikti, apeliacinis teismas turi nustatyti protingą terminą, per kurį viešojo pirkimo komisija įvykdytų ieškovo prašymą ir leistų susipažinti ieškovui su visa UAB „Meyer & John“ pasiūlymo vieša informacija;

333) Pirmosios instancijos teismas išvadą dėl UAB „Meyer & John“ pasiūlymo ir kvalifikacijos atitikimo nustatytiems reikalavimams padarė tinkamai neištyręs ir neįvertinęs visų UAB „Meyer & John“ pasiūlymą sudarančių dokumentų;

344) Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad viešojo pirkimo komisija neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė leisti ieškovui susipažinti su UAB „Meyer & John“ viešais pasiūlymo dokumentais, įskaitant susijusius su subrangovais, neatsižvelgė į tai, kad UAB „Meyer & John“ pažeidė pirkimo sąlygų 25 punktą, VPĮ 24 straipsnio 5 dalį, nes apie rėmimąsi M. Š. pajėgumais atskleidė informaciją tik po pasiūlymų pateikimo ir taip pakeitė savo pasiūlymo esmę, todėl UAB „Meyer & John“ pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų;

355) Pirmosios instancijos teismas UAB „Meyer & John“ deklaracijos nepateikimą nustatytu terminu nepagrįstai vertino kaip klaidą, kadangi jokios klaidos bylos nagrinėjimo metu neįrodinėjo nei perkančioji organizacija, nei trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“;

366) Pirmosios instancijos teismas neteisingai UAB „Meyer & John“ deklaraciją vertino kaip UAB „Meyer & John“ kvalifikaciją patvirtinantį įrodymą, nes tiekėjas pasirašydamas šią deklaraciją ir pateikdamas ją kartu su pasiūlymu, deklaruoja perkančiajai organizacijai, kad tiekėjo kvalifikacija pasiūlymo teikimo metu yra tinkama, o vėlesnis po pasiūlymo pateikimo toks deklaravimas, kaip ir sąžiningumo deklaravimas, yra negalimas. Apelianto manymu, UAB „Meyer & John“ deklaravo savo kvalifikacijos atitikimą žymiai mažesniam nei pirkimo sąlygų 4 priedo 9 punkte nustatytam minimaliam kvalifikaciniam reikalavimui, todėl viešojo pirkimo komisija nepagrįstai paprašė UAB „Meyer & John“ patikslinti deklaraciją, kaip nevą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, o turėjo pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų;

377) Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad perkančioji organizacija viešojo pirkimo metu pažeidė draudimą keisti pirkimo sąlygas, kurios buvo nustatytos ir viešojo pirkimo dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje, todėl pirmosios instancijos teismas ex officio turėjo spręsti klausimą dėl tam tikrų pirkimo sąlygų pripažinimo negaliojančiomis;

388) Pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. Apelianto teigimu, nagrinėjamu atveju ieškiniu buvo pareikšti du, o ne tris, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, reikalavimai, kadangi reikalavimas panaikinti 2013 m. liepos 3 d. sprendimą Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“ ir reikalavimas panaikinti 2013 m. liepos 16 d. sprendimą Nr. S-1991 „Dėl pretenzijos“ sudaro vieną visumą. Todėl atsižvelgiant į tai, būtų pagrįsta ir teisinga atitinkamai pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

39Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ištyrė ir įvertino byloje surinktus įrodymus bei išnagrinėjo tarp šalių kilusį ginčą ir priėmė sprendimą, tinkamai įvertindamas konkretų atvejį. Pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai sprendė, kad nustatyti perkančiosios organizacijos padaryti pažeidimai neleidžiant ieškovui susipažinti su UAB „Meyer & John“ pateikto pasiūlymo nevieša informacija, yra neesminiai, bei pagrįstai vertino, kad nustatytos aplinkybės dėl ieškovo teisės susipažinti su trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pateikta nevieša informacija, neįtakojo ir neturėjo lemiamos reikšmės perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“ priėmimui, todėl šalių grąžinimas į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį prieštarautų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams. Atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismo išvados dėl UAB „Meyer & John“ pasiūlymo ir kvalifikacijos atitikimo nustatytiems reikalavimams nepaneigia apelianto argumentai, kad UAB „Meyer & John“ rėmėsi subrangovo, kuris nebuvo nurodytas pasiūlyme, pajėgumais, kadangi apelianto nurodomas M. Š., kaip atskiras subrangovas UAB „Meyer & John“ pasiūlyme nurodytas ir neturėjo būti, nes šis asmuo yra UAB „Simatika“ darbuotojas, kurio negalima traktuoti kaip naujo ūkio subjekto. Pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs aplinkybę, kad trečiasis asmuo teismo buvo grąžintas į viešojo pirkimo pasiūlymų vertinimo stadiją, pagrįstai sprendė, kad perkančioji organizacija pastebėjusi, kad pateiktoje deklaracijoje nepatikslintas 9 punktas, turėjo teisę paprašyti trečiojo asmens šiuos duomenis patikslinti. Atsakovo manymu, apelianto argumentai, kad viešojo pirkimo metu perkančioji organizacija pažeidė draudimą keisti pirkimo sąlygas, kurios buvo nustatytos ir viešojo pirkimo dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje, yra nepagrįsti bei negali būti nagrinėjami teisme, kadangi nurodyti argumentai nebuvo pateikti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka bei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

40Trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad apeliacinio skundo argumentai, kad subrangovas, kurio pajėgumais remiamasi vykdant viešojo pirkimo sutartį, nebuvo nurodytas trečiojo asmens pasiūlyme ir kad trečiasis asmuo netinkamai užpildė minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, neturėtų būti vertinami apeliacinės instancijos teisme, kadangi šie argumentai nebuvo nagrinėjami pirmosios instancijos teisme, dėl jų pagrįstumo nebuvo davę paaiškinimų byloje dalyvaujantys asmenys. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį dalyje dėl viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. S-1905 „Dėl pretenzijos“ panaikinimo, pagrindė kokia tiekėjo nurodyta informacija turėtų būti laikoma vieša bei atsižvelgęs į tai, kad perkančioji organizacija kritiškai neįvertino trečiojo asmens nurodymo, kad visa informacija yra konfidenciali, pagrįstai nenagrinėjo kokia informacija konfidenciali negali būti. Trečiojo asmens manymu, kadangi dalis trečiojo asmens pasiūlyme esančios informacijos nėra vieša, nes joje yra konfidenciali informacija, kuri atitinka konfidencialios informacijos požymius, todėl apelianto prašymas pripažinti, kad visas trečiojo asmens pasiūlymas yra viešas, yra nepagrįsta. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir pilnutinai išnagrinėjo visas trečiojo asmens pasiūlymo ir vėlesnio susirašinėjimo su perkančiąja organizacija detales ir pagrįstai pripažino, kad trečiojo asmens pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygas, o perkančioji organizacija teisėtai pripažino trečiąjį asmenį pirkimo laimėtoju. Trečiojo asmens manymu, apelianto argumentas, kad UAB „Meyer & John“ subrangovas M. Š., kurio pajėgumais remiamasi vykdant viešojo pirkimo sutartį, nebuvo išviešintas trečiojo asmens pasiūlyme, yra nepagrįstas, nes apelianto nurodomas M. Š. trečiojo asmens pasiūlymo pateikimo metu buvo subrangovo UAB „Simatika“ darbuotojas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad viešojo pirkimo komisija turėjo teisę prašyti trečiojo asmens patikslinti minimalių kvalifikacinių reikalavimų deklaraciją, kadangi tokie minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos patikslinimai, esant įstatymo nustatytoms sąlygoms yra leidžiami ir viešųjų pirkimų principų nepažeidžia. Pirmosios instancijos teismas teisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

41IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

42Apeliacinis skundas atmestinas, Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

43Dėl bylos nagrinėjimo ribų

44Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

45Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kamesta“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-993-440/2013, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

46Dėl faktinių bylos aplinkybių

47Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas UAB „Kamesta“ ir trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ pateikė pasiūlymus dalyvauti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2012 m. birželio 2 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtame pirkime „Inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 122404. 2012 m. rugpjūčio 10 d. raštu perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija informavo tiekėjus apie vokų atplėšimo metu paskelbtą informaciją, pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir jų pasiūlytas kainas. 2012 m. rugpjūčio 10 d. raštu perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija informavo tiekėją UAB „Meyer & John“, kad pagal pateiktą minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją jo kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, tačiau pateiktas pasiūlymas atmestinas dėl neatitikimo VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimui, kadangi pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas – 2012 m. lapkričio 8 d. neatitinka pirkimo sąlygose nustatyto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino – 2012 m. gruodžio 31 d. 2012 m. lapkričio 27 d. raštu perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija informavo tiekėją UAB „Kamesta“, kad atmeta jo pasiūlymą dėl neatitikimo VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktui, kadangi dalyvis neatitinka pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjo minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija“ 9 punkto reikalavimo. 2012 m. lapkričio 27 d. raštu viešojo pirkimo komisija informavo pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie sudarytą pasiūlymų eilę ir pirkimą laimėjusį tiekėjo UAB „Šiaulių plentas“ pasiūlymą. UAB Tiekėjai „Kamesta“ ir UAB „Meyer & John“, nesutikdami su perkančiosios organizacijos sprendimais dėl pasiūlymų atmetimo, pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, kreipėsi į teismą su ieškiniais dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. vasario 11 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-577-357/2013 nusprendė UAB „Kamesta“ ieškinį tenkinti, panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. S-3131 „Dėl pasiūlymo atmetimo“, 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. 3132 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo“, 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimą Nr. S-3267 „Dėl pretenzijos“, UAB „Kamesta“ grąžinti į konkursą, Šiaulių miesto savivaldybės administraciją įpareigoti iš naujo atlikti ieškovo UAB „Kamesta“ pasiūlymo vertinimą bei sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. kovo 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-574-124/2013 nusprendė UAB „Meyer & John“ ieškinį atmesti. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs apeliacinius skundu dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. ir 2013 m. kovo 14 d. sprendimų, 2013 m. gegužės 31 d. sprendimu nusprendė Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-577-357/2013 palikti nepakeistą, Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-574-124/2013 panaikinti, UAB „Meyer & John“ ieškinį tenkinti, panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą Nr. TVPP-277 atmesti UAB ,,Mayer ir John“ pasiūlymą ir šio konkurso dalyvio pasiūlymą grąžinti į viešojo konkurso pasiūlymų vertinimo stadiją. Po tiekėjų UAB „Meyer & John“ ir UAB „Kamesta“ grąžinimo į konkursą 2013 m. birželio 11 d. raštu Nr. 1214 tiekėjas UAB „Kamesta“ kreipėsi į perkančiąją organizaciją su prašymu dėl duomenų pateikimo apie tiekėjo UAB „Meyer & John“ kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų pateikimo ir leidimo su šiais dokumentais susipažinti. Viešojo pirkimo komisija 2013 m. liepos 3 d. raštu Nr. S-1829 informavo tiekėją UAB „Kamesta“, kad UAB „Meyer & John“ visus su pasiūlymu susijusius dokumentus nurodė kaip konfidencialius, todėl komisija negali atskleisti informacijos, kurią dalyvis nurodė kaip konfidencialią. 2013 m. liepos 8 d. tiekėjas UAB „Kamesta“ pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, reikalaudamas įvykdyti pareigą, nustatytą VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje, leidžiant UAB „Kamesta“ įgaliotam atstovui susipažinti su visa UAB „Meyer & John“ pasiūlymo informacija, kuri nėra ir negali būti laikoma konfidencialia. Viešojo pirkimo komisija 2013 m. liepos 10 d. raštu Nr. S-1905 informavo tiekėją UAB „Kamesta“, kad jo reikalavimas leisti susipažinti su UAB „Meyer & John“ pasiūlymo informacija yra nepagrįstas, todėl pretenzija atmestina. 2013 m. liepos 3 d. raštu Nr. S-1830 viešojo pirkimo komisija informavo tiekėjus apie kainos didėjimo tvarka sudarytą pasiūlymų eilę bei pirkimą laimėjusį tiekėjo UAB „Meyer & John“ pasiūlymą. Nesutikdamas su viešojo pirkimo komisijos sprendimu dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymo nustatymo, tiekėjas UAB „Kamesta“ 2013 m. liepos 12 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl perkančiosios organizacijos 2013 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. S-1830, kurią viešojo pirkimo komisija 2013 m. liepos 14 d. raštu atmetė. Nesutikdamas su perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimais dėl pretenzijų atmetimo, UAB „Kamesta“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu dėl nurodytų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

48Byloje nagrinėjamas ginčas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, vertinant UAB „Meyer & John“ pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir atsisakant ieškovui UAB „Kamesta“ leisti susipažinti su trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymu ir jį sudarančiais dokumentais, teisėtumo ir pagrįstumo.

49Dėl viešųjų pirkimų

50Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

51Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų, kaip apeliacijos objekto

52Ieškovas UAB „Kamesta“ apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais dalyje dėl UAB „Meyer & John“ pasiūlymo dalies konfidencialumo, prašo konstatuoti, kad visas UAB „Meyer & John“ pasiūlymas yra viešas.

53Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal bendrą taisyklę apeliacine tvarka yra skundžiami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai (įsakymai, nutartys), išskyrus CPK numatytus atvejus (CPK 301 str. 1 d.). CPK nenumatytas apeliacijos ribojimas dėl teismo sprendimo motyvų skundimo (CPK 303 str.). Teismo sprendimo motyvuojamoji dalis yra sudėtinė teismo sprendimo dalis (CPK 270 str.). Teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodomos teismo nustatytos bylos aplinkybės, motyvai dėl atmestų įrodymų, įstatymai ir kiti teisės aktai, teismo išvados ir teisiniai argumentai (CPK 270 str. 4 d.). CPK 279 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimui įsiteisėjus, šalys ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai negali kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių. Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo neturėtų teisės į apeliaciją dėl teismo sprendime nustatytų faktų ir teisinių santykių, negalint pradėti kitos bylos dėl tų pačių faktų ir teisinių santykių, tai reikštų nepagrįstą teisės į teisminę gynybą ribojimą, neatitiktų reikalavimo užtikrinti teisę į apeliaciją. Tokia teisės taikymo taisyklė formuojama ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-968). Apeliacine tvarka yra patikrinama ir faktinė, ir teisinė neįsiteisėjusio teismo sprendimo pusės. Teismo sprendimo motyvais yra konstatuojami tam tikri reikšmingi faktai ir teisiniai santykiai, kurie turi ar gali turėti įtaką ne tik ginčo šalių, bet ir kitų asmenų teisių ir pareigų atsiradimui, pasikeitimui ar pasibaigimui. Tai reiškia, kad teisinę reikšmę turi ne tik teismo sprendimo rezoliucinė dalis, bet ir nustatymas konkrečių faktų ir teisinių santykių, kurie vertintini kaip prejudiciniai, turintys res judicata (teismo galutinai išspręsto klausimo) galią. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, gali panaikinti visą sprendimą ar jo dalį ir priimti naują sprendimą arba pakeisti teismo sprendimą. Iš paminėtų nuostatų darytina išvada, kad gali būti skundžiamas tiek visas sprendimas, tiek jo motyvuojamoji dalis.

54Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytą teisinį reglamentavimą ir byloje nustatytas faktines aplinkybes, sprendžia, kad apelianto UAB „Kamesta“ reikalavimas pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus dalyje dėl UAB „Meyer & John“ pasiūlymo konfidencialumo, suformuluotas pagal apeliacinės instancijos teismo teises, todėl gali būti savarankišku apeliacijos objektu (CPK 326 str.).

55Dėl trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymo duomenų konfidencialumo

56Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines aplinkybes, padarė išvadą, kad perkančioji organizacija nurodydama, jog visi dokumentai, susiję su trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymu yra konfidencialūs bei atsisakydama ieškovui leisti susipažinti su visa UAB „Meyer & John“ pasiūlymo informacija, nepagrįstai susiaurino ieškovo teisę susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais iki informacijos, kuri skelbiama susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais posėdyje, bei iš dalies pažeidė VPĮ įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 1 dalį, pirkimo sąlygų 31 punktą, tačiau toks perkančiosios organizacijos pažeidimas nelaikytinas šiurkščiu bei nesudaro pagrindo viešojo pirkimo (rangos) sutarties panaikinimui. Apeliantas, nesutikdamas su tokiais pirmosios instancijos teismo motyvais ir padarytomis išvadomis, nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymo konfidencialumo, turėjo įvertinti, ar trečiojo asmens pasiūlymo dokumentuose iš tikrųjų yra konfidencialios informacijos bei nustatęs viešųjų pirkimų principų pažeidimą spręsti klausimą dėl viešojo pirkimo (rangos) sutarties pripažinimo negaliojančia.

57Teisėjų kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, pažymi, kad skaidrumo principo taikymas, pasireiškiantis viešumo garantijų įgyvendinimu, dažnai sukelia koliziją tarp konfidencialumo pareigos ir viešumo. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui, gauti šią informaciją. Viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimo metu konfidencialumą privalo užtikrinti už peržiūros procedūrą atsakinga institucija. Vis dėlto reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją turi būti derinamas su veiksmingos teisinės apsaugos principu ir bylos šalių teise į gynybą bei teisminės institucijos pareiga užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą. Dėl to už viešojo pirkimo procedūrų peržiūrą atsakinga institucija nepatenka tarp subjektų, kuriems negalima suteikti konfidencialios ir komercinę paslaptį turinčios informacijos. Tačiau ji pati privalo užtikrinti duomenų slaptumą (Teisingumo Teismo 2008 m. vasario 14 d. Sprendimas Varec, C-450/06, Rink. 2008, p. I-581).

58VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti jai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas; tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai; dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Ši VPĮ nuostata taip pat turi būti aiškinama ir taikoma kartu su kitomis VPĮ normomis, kuriose atskirai reguliuojamas dalyvių informavimas dėl jų pasiūlymų atmetimo priežasčių, apie laimėtojo pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, prekių pavyzdžius (jei tokių pateikimas buvo numatytas pirkimo sąlygose) ir kitą informaciją (VPĮ 41 str.). Atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, taikoma nepiktnaudžiaujant įstatymų suteiktomis teisėmis, pavyzdžiui, nurodžius, kad visą pasiūlymą (plačiąja prasme) sudaro konfidenciali informacija.

59VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. VPĮ atskirai neįtvirtinta konfidencialios informacijos sampratos. Ši atskleista Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalyje, kurioje numatyta, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija yra prašoma supažindinti su kito dalyvio pasiūlymu, ji tai turi padaryti atsižvelgdama į prašomos pateikti informacijos pobūdį bei į tiekėjo valią tam tikrus duomenis įslaptinti. Perkančioji organizacija, nors ji nėra peržiūros institucija, bet dėl ikiteisminės ginčų sprendimo sistemos turi plačius įgaliojimus bendradarbiauti su tiekėjais (prašančiuoju ir prašomuoju), o kartais ir pareigą, išplaukiančią iš tiekėjų veiksmingos teisių apsaugos tikslo, pagal jos kompetenciją ir turimas priemones imtis reikalingų veiksmų, užtikrinančių tiekėjams realias galimybes apginti galbūt pažeistus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).

60Jei tiekėjo pasiūlyme nenurodyta, kad yra teikiama konfidenciali informacija, perkančioji organizacija gali suabejoti, ar įvykdžiusi tiekėjo prašymą, nepažeis konfidencialios informacijos apsaugos, todėl gali kreiptis į tiekėją jo klausdama, ar iš tiesų visa informacija vieša. Tai aiškintina perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti tiekėjų sąžiningą varžymąsi neapsiribojant konkrečiomis VPĮ įtvirtintomis imperatyviosiomis nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 25 d. nutartis priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Teisingumo Teismo pažymėta, kad dėl ypač rimtos žalos, kuri galėtų atsirasti neteisėtai atskleidus konkurentui tam tikrą informaciją, peržiūros institucija, prieš pateikdama šią informaciją bylos šaliai, turi atitinkamam ūkio subjektui suteikti galimybę reikalauti šios informacijos konfidencialumo ar komercinių paslapčių slaptumo (pagal analogiją žr. Teisingumo Teismo 1986 m. birželio 24 d. Sprendimą AKZO Chemie ir AKZO Chemie UK prieš Komisiją, 53/85, Rink. p. 1965).

61Kita vertus, jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo, kad visa informacija konfidenciali, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tokį tiekėją (kai gauna kito tiekėjo prašymą susipažinti), prašydama jo patikslinti neviešinamos informacijos apimtį, nes akivaizdu, kad pagal VPĮ ir CK nuostatas visas pasiūlymas negali būti konfidencialus. Perkančiosios organizacijos veiksmai, susiję su konfidencialios informacijos atskleidimu ar įslaptinimu, skųstini teismui, kuris priima sprendimą, įvertinęs ūkio subjektų sąžiningos konkurencijos ir veiksmingos teisių gynybos pusiausvyrą.

62Iš pirmiau nurodytų argumentų darytina išvada, kad informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks įrašas perkančiajai organizacijai neturi lemiamos įtakos, ši dėl duomenų slaptumo sprendžia atsižvelgdama į tokios informacijos pobūdį, pavyzdžiui, į kituose teisės aktuose įtvirtintą pareigą išviešinti tam tikrus duomenis, taip pat į CK 1.116 straipsnio nuostatas. Bet kokiu atveju dėl viešųjų pirkimų santykių specifikos informacijos slaptumas – daugiau išimtinė, o ne bendro pobūdžio situacija (jau vien iš pavadinimo etimologijos matyti, kad šie santykiai vieši, ne slapti).

63Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Teisingumo Teismo sprendime 2008 m. vasario 14 d. Sprendime Varec, C-450/06, Rink. 2008, be kita ko, konstatuota, kad tam, jog neiškraipytos tiekėjų konkurencijos tikslas būtų pasiektas, svarbu, kad perkančiosios organizacijos neatskleistų informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procedūromis, kuria galėtų būti pasinaudota siekiant iškraipyti konkurenciją tiek vykstant dabartinei sutarties sudarymo, tiek vėlesnėms procedūroms. Informacijos konfidencialumas siejamas su galimos žalos grėsme. Taigi duomenų slaptumas aiškintinas siaurai, neproporcingai neapribojant ieškovo teisės į gynybą ir tik tikslu nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims.

64Pirmiau nurodyti Teisingumo Teismo išaiškinimai koreliuoja su kasacinio teismo CK 1.116 straipsnio aiškinimo ir taikymo praktika. Kasacinio teismo dėl šios nuostatos atskirai pažymėta, kad komercinės paslaptys yra pramoninės nuosavybės objektas, taigi, kaip ir visi kiti pramoninės nuosavybės objektai (patentai, prekių ženklai, dizainas, pan.), yra svarbi konkuravimo rinkoje priemonė. Skirtingai negu kitų pramoninės nuosavybės objektų atveju, komercinės paslapties apsauga siejama būtent su jos slaptumu (neviešumu), o ne registravimu, patentavimu. Kad būtų laikoma komercine paslaptimi, informacija turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (nevieša). Slaptumas yra fakto, o ne teisės klausimas. Komercinę paslaptį sudaro tik tokia informacija, kuri nėra visuotinai žinoma ar laisvai prieinama tretiesiems asmenims. Tai, kad nurodyta informacija „nėra visuotinai žinoma“, nereiškia, jog informacija turi būti absoliučiai slapta. Komercine paslaptimi laikoma informacija, kurią savininkas saugo protingomis pastangomis, pavyzdžiui, fizinėmis, techninėmis, teisinėmis, organizacinėmis ar kitokiomis priemonėmis; ar asmuo ėmėsi priemonių saugoti informaciją, vertinama pagal tai, ar jis priėmė sprendimą paskelbti konkrečius duomenis kaip saugotinus ir ėmėsi protingų saugos priemonių. Papildomai pažymėtina, kad konkrečiu atveju pastangos turėtų būti „protingos“, bet ne „ypatingos“, nes tai nepagrįstai susiaurintų komercinės paslapties ribas; 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama. Tam, kad informacija sudarytų komercinę paslaptį, nepakanka, kad ji būtų slapta, nes tokiu atveju tai tiesiog būtų paslaptis, o ne komercinė paslaptis. Komercinė paslaptis turi suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą, t. y. tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan.; 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad įstatymas saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant informacijos, kuri yra kito ūkio subjekto komercinė paslaptis, naudojimą, perdavimą, skelbimą be šio ūkio subjekto sutikimo, taip pat tokios informacijos gavimą iš asmenų, neturinčių teisės šios informacijos perduoti, turint tikslą konkuruoti, siekiant naudos sau arba padarant žalą šiam ūkio subjektui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2012).

65Bylos duomenimis nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“, pateikdamas pasiūlymą viešajame pirkime, pasiūlymo dalyje dėl informacijos konfidencialumo nurodė, kad perkančioji organizacija negali atskleisti tretiesiems asmenims informacijos, nurodytos pasiūlyme, jungtinės veiklos sutartyje, minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijoje bei informacijos apie subrangovus. Ieškovui UAB „Kamesta“ pateikus perkančiajai organizacijai užklausimą dėl trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų pateikimo ir leidimo su šiais dokumentais susipažinti, perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija nustačiusi, kad tiekėjas UAB „Meyer & John“, teikdamas pasiūlymą, nurodė, kad visa pasiūlymo informacija yra konfidenciali, 2013 m. birželio 20 d. raštu Nr. S-1705 kreipėsi į trečiąjį asmenį UAB „Meyer & John“ prašydama jo patikslinti neviešinamos informacijos apimtį, taip pat pagrįsti pasiūlymo informacijos konfidencialumą. Trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“, vykdydamas viešojo pirkimo komisijos įpareigojimą, 2013 m. birželio 28 d. raštu paaiškino, kaip ir buvo nurodyta dalyvio pasiūlyme, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali bei šios informacijos priskyrimą konfidencialiai informacijai pagrindė rašte nurodytais dokumentais bei pridedamais įmonės dokumentais, kuriais apspręsta kokia informacija, tiekiama viešiesiems pirkimams, laikytina konfidencialia ir kuria turi teisę disponuoti tik perkančiosios organizacijos. Gavusi trečiojo asmens paaiškinimą dėl konfidencialios pasiūlymo informacijos, viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą apie atsisakymą atskleisti informaciją, kurią trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ nurodė, kaip konfidencialią.

66Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymo, ieškovo prašomi susipažinti dokumentai iš esmės susiję su informacija dėl trečiojo asmens kvalifikacijos. Tokio pobūdžio dokumentai paprastai neturi slaptumą kvalifikuojančių požymių, jų turinio išviešinimas, be teisių peržiūros procedūroje, tiekėjui nesuteikia jokio neteisėto konkurencinio pranašumo, šią informaciją galima sužinoti ir kitais būdais, pavyzdžiui, su atitinkamu tiekėju kartu dalyvaujant kitame pirkime.

67Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymo konfidencialumo, nustatė, kad nelaikytina konfidencialia informacija apie subrangovų pavadinimus, informacija, teikiama viešajam registrui, taip pat informacija paskelbta vokų atplėšimo metu bei paviešinta kitose bylose. Teisėjų kolegija sutinka su tokiomis pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis. Bylos duomenys patvirtina, kad trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymą sudaro ne vien pirmosios instancijos teismo pripažinti nekonfidencialiais dokumentai, tokie kaip pasiūlymas, laidavimo raštas, įgaliojimai, Registro centro pažymos, pažymos iš valstybinių institucijų, balansai, pelnų nuostolių ataskaitos, kurie skelbiami viešai ir buvo pateikti kitose bylose, tačiau ir kiti dokumentai, kuriuose esanti informacija atitinka komercinės paslapties požymius. Tokiais dokumentais, apeliacinio teismo vertinimu, laikytini statybos objektų sąrašas, objektų atlikimo pažymos, pripažinimo tinkamais naudoti aktai, informacija susijusi su subrangovais, siūlomų medžiagų techninės charakteristikos, siūlomų įrenginių techninės charakteristikos, įkainotų darbų žiniaraščiai, rangovo techninis pasiūlymas ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie tiekėjo siūlomą produkciją, verslo partnerius ir kitą informacija turinti komercinę vertę.

68Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad tik dalis trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymo dokumentų atitinka konfidencialių dokumentų požymius, todėl perkančioji organizacija nepatikrinusi trečiojo asmens pasiūlymo dokumentuose esančios informacijos konfidencialumo ir nurodydama, kad visi dokumentai, susiję su trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymu yra konfidencialūs, nepagrįstai susiaurino ieškovo teisę susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais iki informacijos, kuri skelbiama susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais posėdyje.

69Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai pasisakė dėl trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymo dokumentuose esančios informacijos, teisingai dalį trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymo dokumentų kvalifikavo kaip konfidencialius, todėl vien tai, kad skundžiamame sprendime teismas nepasisakė dėl kiekvieno trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymo dokumento atskirai, nesudaro pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus šioje dalyje, nurodant, kad visas trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymas yra viešas.

70Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytos nustatytos aplinkybės dėl ieškovo teisės susipažinti su trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pateiktu pasiūlymu, neįtakojo ir neturėjo lemiamos reikšmės perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“ priėmimui, todėl viešojo pirkimo sutarties panaikinimas ir šalių grąžinimas į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį prieštarautų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams bei viešojo pirkimo tikslui.

71Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliantas iš esmės yra susipažinęs su trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymo informacija, kuri nagrinėjamoje byloje pripažinta kaip vieša, sprendžia, jog apelianto prašymas dėl termino, per kurį perkančioji organizacija turi įvykdyti ieškovo prašymą ir leisti jam susipažinti su visa trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymo vieša informacija, yra nepagrįstas.

72Dėl trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams

73Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymo atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, padarė išvadą, kad trečiasis asmuo tinkamai ir laiku pateikė minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, todėl jo pasiūlymas atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir negalėjo būti atmestas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies ir konkurso sąlygų 66.2 punkto pagrindu. Apeliantas, nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją kaip UAB „Meyer & John“ kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, todėl nepagrįstai sprendė, jog UAB „Meyer & John“ galėjo patikslinti minėtą deklaraciją, kaip neva kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą. Teisėjų kolegija sutikdama su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, sprendžia, jog apelianto argumentai dėl trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymo neatitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams yra nepagrįsti.

74Teisėjų kolegija pažymi, kad VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, tai perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Pirmiausia pažymėtina, kad, nors duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ar netiksliais kvalifikuojami tada, kai tiekėjas pateikia atitinkamą kvalifikaciją iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi trūkumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011), tačiau, taikant VPĮ 32 straipsnį dėl tiekėjo kvalifikacijos patikrinimo ir šio straipsnio 5 dalį dėl tiekėjo kvalifikacijos duomenų trūkumų ištaisymo, turi būti įvertinama kvalifikacijos duomenų visuma, o ne atskira jų grupė ar dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011). Kai pasiūlymą pateikia tiekėjas, kuris ketina pasitelkti subrangovus, kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų visuma laikytini visi duomenys, kuriais įrodinėjama tiek rangovo, tiek subrangovo (subrangovų), atliksiančių dalį darbų, pajėgumo atitiktis pirkimo sąlygoms.

75Atmesti tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu pagrindu galima tik tada, kai pateikti duomenys aiškiai rodo, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų, arba tiekėjas nepašalino jam nurodytų perkančiosios organizacijos trūkumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2005). Aiškus perkančiosios organizacijos įsitikinimas tiekėjo kvalifikacijos neatitiktimi galimas tik jai tinkamai vykdant pareigas pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį. Ši nuostata turi būti aiškinama kartu su VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią perkančioji organizacija turi pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas.

76Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) 11.3 punktas numato, kad tais atvejais, kai tiekėjas nepateikia minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos, tačiau pateikia bent vieną kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą, perkančioji organizacija vykdo pareigą paprašyti tiekėjo pateikti minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

77Bylos duomenimis nustatyta, kad atnaujinus viešojo pirkimo procedūras perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija 2013 m. birželio 4 d. pranešimu Nr. S-1500 pareikalavo, kad tiekėjas UAB „Meyer & John“ pateiktų tiekėjo minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos formą, dokumentus patvirtinančius atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams bei lokalines sąmatas ir suvestinius skaičiavimus. Vykdydamas perkančiosios organizacijos nurodymą, tiekėjas UAB „Meyer & John“ 2013 m. birželio 13 d. pateikė viešojo pirkimo komisijai minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančius dokumentus, lokalines sąmatas, suvestinius skaičiavimus. Iš minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos turinio matyti, kad deklaracija užpildyta 2012 m. rugpjūčio 7 d., užpildytos deklaracijos forma atitinka deklaracijos, pateiktos 2012 m. rugpjūčio 10 raštu Nr. 89, formą.

78Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad viešojo pirkimo procedūros buvo skundžiamos teismine tvarka, pirkimo procedūros buvo sustabdytos ir vėliau atnaujintos, sprendžia, kad perkančioji organizacija pastebėjusi, kad trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pateiktoje deklaracijoje nepatikslintas 9 punktas, turėjo teisę paprašyti trečiojo asmens šiuos duomenis patikslinti. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos patikslinimas, esant įstatymo nustatytoms sąlygoms, buvo būtinas, todėl patikslinus kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją viešųjų pirkimų principai ir kitų tiekėjų interesai nebuvo pažeisti.

79Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tikslu nustatyti, ar tinkamai ir laiku trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ pateikė viešojo pirkimo komisijai kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, buvo išreikalauti duomenys iš Viešųjų pirkimų tarnybos informacinės sistemos, atliktas viešojo pirkimo auditas. Iš išreikalautų duomenų ir atlikto audito išvadų matyti, kad trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ 2012 m. rugpjūčio 7 d. nuo 17 val. 53 min. iki 17 val. 55 min. CVP IS priemonėmis įkėlė 8 rinkmenas su dokumentais, pasiūlymą pateikė 2012 m. rugpjūčio 7 d. 18 val. 7 min.; pateikdamas dokumentus trečiasis asmuo netiksliai nurodė kai kurių pridedamų dokumentų pavadinimus, tačiau visumoje pateikė visus su pasiūlymu nurodytus dokumentus („Meyer&John‘ tiekėjo deklaraciją, tiekėjo „Meyer&John“ sąžiningumo deklaraciją, „Meyer&John GmbH&CoKG“ tiekėjo deklaraciją, tiekėjo „Meyer&John GmbH&CoKG“ sąžiningumo deklaraciją, UAB „SIMATIKA“ tiekėjo deklaraciją, tiekėjo UAB „SIMATIKA“ sąžiningumo deklaraciją, UAB „LIMEGA“ tiekėjo deklaraciją, tiekėjo UAB „LIMEGA“ sąžiningumo deklaraciją), išskyrus UAB „Meyer & John“ minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovo abejonės dėl laiku ir tinkamai neįkeltų trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymo dokumentų nepasitvirtino.

80Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvados dėl UAB „Meyer & John“ pasiūlymo ir kvalifikacijos atitikimo nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams nepaneigia apelianto argumentai, kad UAB „Meyer & John“ rėmėsi subrangovo, kuris nebuvo nurodytas pasiūlyme, pajėgumais, kadangi apelianto nurodomas M. Š., kaip atskiras subrangovas UAB „Meyer & John“ pasiūlyme nurodytas ir neturėjo būti, nes šis asmuo yra UAB „Simatika“ darbuotojas, kurio negalima traktuoti kaip naujo ūkio subjekto.

81Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

82Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

83Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

84Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pirmosios instancijos teisme

85Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Apelianto teigimu, nagrinėjamu atveju ieškiniu buvo pareikšti du, o ne trys, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, reikalavimai, kadangi reikalavimas panaikinti 2013 m. liepos 3 d. sprendimą Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“ ir reikalavimas panaikinti 2013 m. liepos 16 d. sprendimą Nr. S-1991 „Dėl pretenzijos“ sudaro vieną visumą.

86Teisėjų kolegija pažymi, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

87Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipdamasis į teismą su ieškiniu prašė panaikinti tris perkančiosios organizacijos galimai neteisėtus sprendimus, kurie buvo priimti skirtingu laiku bei sprendžiant skirtingus klausimus. Skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu panaikintas tik vienas iš trijų ieškovo prašomų perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų.

88Esant nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas ieškovui priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydis yra proporcingas patenkintiems ieškinio reikalavimams, todėl apelianto argumentai dėl netinkamai paskirstytų bylinėjimosi išlaidų nepagrįsti.

89Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

90Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, tinkamai jas kvalifikavo, nepažeidė proceso teisės normų dėl įrodymų vertinimo taisyklių, iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, nenukrypo nuo teismų suformuotos praktikos, todėl tenkindamas ieškinį iš dalies priėmė teisingą ir pagrįstą procesinį sprendimą (CPK 263 str. 1 d.).

91Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

92Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

93Apeliacinio skundo nagrinėjimo metu trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ pateikė prašymą dėl 4 230,11 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pateikė įrodymus pagrindžiančius prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą.

94Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, į tai, kad apeliaciniame skunde nebuvo keliamos naujos, itin sudėtingos teisinės problemos, kurios nebuvo keltos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, bei į tai, kad apeliacinis skundas išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, sprendžia, kad priteistina iš ieškovo trečiajam asmeniui bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 2 000 Lt (CPK 98 str. 1 d.).

95Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas ieškovui nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

96Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

97Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

98Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ (juridinio asmens kodas 259805810) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Meyer & John“ (juridinio asmens kodas 300149374) 2 000 Lt (du tūkstančius litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 6. Trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ atsiliepimu į ieškinį su... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 21 d. sprendimu nusprendė tenkinti... 9. Teismas, remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis, susijusiomis su ieškovo... 10. Teismas, įvertinęs perkančiosios organizacijos 2013 m. liepos 3 d. rašto... 11. Teismas sprendė, kad ieškovo argumentai, jog perkančioji organizacija dėl... 12. Teismas, įvertinęs trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ paaiškinimus... 13. Teismas taip pat sutiko su ieškovo argumentais, kad perkančiosios... 14. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad pirkimo sąlygų 31 punkte nurodyta kokia... 15. Teismas pažymėjo, kad nors trečiasis asmuo ir teikė paaiškinimus dėl... 16. Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad... 17. Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija, atsisakydama leisti ieškovui... 18. Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines aplinkybes, įvertinęs... 19. Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines aplinkybes, duomenis apie... 20. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad abejonės dėl galimai neįkeltų dokumentų... 21. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis ir vadovaudamasis Tiekėjų... 22. Teismas sprendė, kad trečiojo asmens pateikta minimalių kvalifikacinių... 23. Teismas, spręsdamas klausimą dėl viešojo pirkimo (rangos darbų) sutarties... 24. Teismas, spręsdamas klausimą dėl baudų skyrimo perkančiajai organizacijai... 25. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas dublike bei 2013 m. rugsėjo 16 d.... 26. Teismas, vadovaudamasis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, 2004 m. balandžio 2 d.... 27. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 28. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 29. Ieškovas UAB „Kamesta“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Šiaulių... 30. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 31. 1) Pirmosios instancijos teismo išvada dėl UAB „Meyer & John“ su... 32. 2) Pirmosios instancijos teismas tik formaliai nustatęs, kad iš dalies buvo... 33. 3) Pirmosios instancijos teismas išvadą dėl UAB „Meyer & John“... 34. 4) Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad viešojo pirkimo komisija... 35. 5) Pirmosios instancijos teismas UAB „Meyer & John“ deklaracijos... 36. 6) Pirmosios instancijos teismas neteisingai UAB „Meyer & John“... 37. 7) Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad perkančioji... 38. 8) Pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė bylinėjimosi... 39. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 40. Trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 41. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 42. Apeliacinis skundas atmestinas, Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d.... 43. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 44. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 45. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 46. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 47. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas UAB „Kamesta“ ir trečiasis asmuo... 48. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų,... 49. Dėl viešųjų pirkimų ... 50. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 51. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų, kaip apeliacijos objekto... 52. Ieškovas UAB „Kamesta“ apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios... 53. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal bendrą taisyklę apeliacine tvarka yra... 54. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytą teisinį reglamentavimą ir... 55. Dėl trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymo duomenų... 56. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines... 57. Teisėjų kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis,... 58. VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali... 59. VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali... 60. Jei tiekėjo pasiūlyme nenurodyta, kad yra teikiama konfidenciali informacija,... 61. Kita vertus, jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo, kad visa informacija... 62. Iš pirmiau nurodytų argumentų darytina išvada, kad informacijos... 63. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Teisingumo Teismo sprendime 2008 m. vasario... 64. Pirmiau nurodyti Teisingumo Teismo išaiškinimai koreliuoja su kasacinio... 65. Bylos duomenimis nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“,... 66. Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymo,... 67. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens UAB... 68. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad... 69. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai pasisakė... 70. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytos nustatytos aplinkybės dėl ieškovo... 71. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliantas iš esmės yra... 72. Dėl trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ atitikimo minimaliems... 73. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens UAB... 74. Teisėjų kolegija pažymi, kad VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jeigu... 75. Atmesti tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu... 76. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų... 77. Bylos duomenimis nustatyta, kad atnaujinus viešojo pirkimo procedūras... 78. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad viešojo pirkimo procedūros... 79. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tikslu nustatyti, ar tinkamai... 80. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvados dėl UAB... 81. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 82. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 83. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai... 84. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pirmosios instancijos teisme... 85. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje dėl... 86. Teisėjų kolegija pažymi, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 87. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipdamasis į teismą su ieškiniu prašė... 88. Esant nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 89. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 90. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 91. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 92. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 93. Apeliacinio skundo nagrinėjimo metu trečiasis asmuo UAB „Meyer &... 94. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, į tai, kad... 95. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 96. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 97. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 98. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ (juridinio...