Byla e2-494-798/2020
Dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys V. S., A. N., uždaroji akcinė bendrovė „Sartė“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Sartė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kartis“, atstovaujamos bankroto administratoriaus L. S., prašymą dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys V. S., A. N., uždaroji akcinė bendrovė „Sartė“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-456-580/2020 iškėlė bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB , BUAB arba bendrovė) „Kartis“; bankroto administratoriumi paskyrė L. S.. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. nutartimi atsakovė UAB „Kartis“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Atsakovės bankroto administratorius 2019 m. spalio 23 d. pateikė teismui prašymą pripažinti BUAB „Kartis“ bankrotą tyčiniu.

82.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – ir VMI) atsiliepime neprieštarauja, kad bankroto administratoriaus prašymas dėl BUAB „Kartis“ bankroto pripažinimo tyčiniu būtų tenkintas.

103.

11Suinteresuotas asmuo UAB „Sartė“ prašo tenkinti prašymą dėl BUAB „Kartis“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

124.

13Suinteresuotas asmuo V. S. atsiliepime prašo netenkinti bankroto administratoriaus prašymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

145.

15Suinteresuotas asmuo A. N. atsiliepime prašo bankroto administratoriaus prašymą atmesti.

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

176.

18Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 8 d. nutartimi prašymą dėl atsakovės BUAB „Kartis“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmetė; priteisė iš BUAB „Kartis“ bankroto administravimo išlaidoms skiriamų lėšų suinteresuotiems asmenims V. S. 3 388,00 Eur, A. N. 300,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

197.

20Teismas, ištyręs bylos medžiagą ir atsižvelgęs į šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes, nenustatė prielaidų, suponuojančių būtinumą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, todėl sprendė netenkinti suinteresuoto asmens UAB „Sartė“ prašymo dėl bylos nagrinėjimo žodiniame procese. Dėl tyčinio bankroto

218.

22Kadangi BUAB „Kartis“ bankroto procedūros pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, sprendžiant dėl BUAB „Kartis“ bankroto pripažinimo tyčiniu, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) redakcija, galiojusia iki 2020 m. sausio 1 d. Dėl BUAB „Kartis“ vadovų pareigos kreiptis dėl atsakovės bankroto bylos

239.

24Teismas nustatė, kad bankroto administratorius prašo pripažinti BUAB „Kartis“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu pagrindu, nes BUAB „Kartis“ buvę vadovai V. S. ir A. N. nevykdė pareigos laiku pateikti pareiškimą dėl nuo 2010 m. gruodžio 31 d. nemokios bendrovės bankroto bylos iškėlimo ir iki bankroto bylos iškėlimo BUAB „Kartis“ turto vertė sumažėjo daugiau kaip keturis kartus. Teismo vertinimu, aplinkybė, jog BUAB „Kartis“ buvo nemoki nuo 2010 m, gruodžio 31 d. konstatuota Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 11 d. nutartyje. Byloje nėra duomenų, jog BUAB „Kartis“ 2010 m. susidūrus su finansiniais sunkumais buvę vadovai turėjo aiškiai suprasti, jog nėra galimybių išvengti bendrovės likvidavimo dėl bankroto. BUAB „Kartis“2010–2018 metų laikotarpiu dalyvavo teisminiuose procesuose su UAB „Sartė“ (galutinis teismo sprendimas priimtas 2018 m. vasario 14 d.) bei A. D. (2016 m. liepos 25 d. iškelta fizinių asmenų bankroto byla; UAB „Kartis“ iki bankroto bylos inicijavimo buvo šių asmens kreditorius). Teismas sprendė, jog nuo 2010 m. BUAB „Kartis“ teismine tvarka gynė savo pažeistas teises, dėl to bendrovės vadovų inicijavimas UAB „Kartis“ bankroto proceso negali būti laikomas sąmoningu vengimu kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, t. y. pagrindu pripažinti BUAB „Kartis“ bankrotą tyčiniu pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto

2510.

26Bankroto administratorius ekonomiškai nepagrįstu sandoriu, sąlygojusiu BUAB „Kartis“ priklausiusio turto sumažėjimą ir pažeidžiančiu bendrovės kreditorių interesus, nurodė 2012 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kurios pagrindu BUAB „Kartis“ perleido reikalavimo teises UAB „AIT investicijos“ į reikalavimą UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“. Suinteresuotas asmuo UAB „Sartė“ papildė, jog šio sandorio sudarymo metu prievolės įvykdymo terminas nebuvo suėjęs. Teismas nustatė, jog 2012 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi BUAB „Kartis“ už 101 367,01 Eur perleido UAB „AIT investicijos“ reikalavimo teises į skolininkės UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ 361 013,44 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Sumokėta suma buvo pervesta UAB „Doletos langai“, o pastaroji šią sumą BUAB „Kartis“ vadovo A. N. prašymu pervedė UAB „Doleta“. Suinteresuotas asmuo V. S. paaiškino, jog sprendimas perleisti UAB „AIT investicijos“ reikalavimo teises į 361 013,44 Eur dydžio reikalavimą buvo sąlygotas apsunkintų galimybių išsiieškoti skolą iš skolininkės UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. teismo nutartimi buvo iškelta restruktūrizavimo byla UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“, kuri buvo nutraukta 2017 m. lapkričio 17 d. teismo nutartimi, pasibaigus restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminui ir nepateikus šio plano įgyvendinimo akto. 2018 m. birželio 8 d. UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ buvo likviduota dėl bankroto. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas vertino, jog nuo 2010 m. UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ finansinė padėtis buvo sunki, todėl reikalavimo teisės perleidimas už beveik tris kartus mažesnę sumą nei pati reikalavimo teisė savaime nėra nuostolingas sandoris. Objektyvių duomenų, jog BUAB „Kartis“ būtų realiai galėjęs išieškoti skolą, nėra, todėl toks sandoris nelaikytinas sąmoningu siekiu sumažinti atsakovės turtą. Gautos pajamos už reikalavimo teisės perleidimą buvo panaudotos atsiskaityti su atsakovės kreditore UAB „Doleta“. V. S. atsiliepime į prašymą nurodė, jog buvo priimtas sprendimas kol BUAB „Kartis“ nepradės gauti pelno, UAB „Doleta“ nereikalaus iš BUAB „Kartis“ skolos grąžinimo. Reikalavimo teisių perleidimo sutartis sudaryta 2012 m. rugpjūčio 22 d. BUAB „Kartis“ 2011 m. turėjo 345 853,00 Eur ir 2012 m. 353 834,00 Eur nuostolių. Teismas konstatavo, jog nurodytu laikotarpiu bendrovės finansinė padėtis blogėjo, ji pelno negavo, todėl BUAB „Kartis“ skolos UAB „Doleta“ įvykdymo terminas negalėjo būti laikomas suėjusiu.

2711.

28Bankroto administratoriaus teigimu, BUAB „Kartis“ ekonomiškai nenaudinga buvo 2012–2013 metų laikotarpiu vykdyta personalo ir transporto priemonių UAB „Doleta Export“ nuoma, kadangi atsakovė nuo 2011 m. nevykdė veiklos. Teikta atlygintinė personalo nuoma UAB DOLETA EXPORT negalėjo išsaugoti BUAB „Kartis“ mokumo, o 2012 m. patirtos bendrosios ir administracinės sąnaudos atsirado dėl šios veiklos vykdymo. V. S. atsikirto, jog siekiant ateityje tęsti BUAB „Kartis“ veiklą, tol, kol vyks teisminis ginčas su UAB „Sartė“, buvo siekiama išlaikyti esamus BUAB „Kartis“ darbuotojus bei bent iš dalies kompensuoti sąnaudas darbuotojų atlyginimui. Teismas nustatė, UAB „Sartė“, BUAB „Kartis“ iškeltos civilinės bylos dėl

29207 114,03 Eur nuostolių atlyginimo pagrindu Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 10 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas BUAB „Kartis“ 715 123,35 Lt (207 114,00 Eur) vertės turtas, taip pat areštuotos BUAB „Kartis“ banko sąskaitoje buvusios piniginės lėšos. V. S. paaiškino, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo BUAB „Kartis“ negalėjo vykdyti savo pagrindinės veiklos pilna apimtimi, nes negalėjo atsiskaityti su įmonės tiekėjais. Taigi byloje nėra ginčo, jog BUAB „Kartis“ nuo 2011 m. iš esmės nevykdė pagrindinės ūkinės-komercinės veiklos (2012 m. pardavimo pajamos iš vykdytos ūkinės komercinės veiklos siekė 2 046,17 Eur). Didžiąją dalį BUAB „Kartis“ gautinų lėšų nuo 2012 m. sudarė iš kitos BUAB „Kartis“ vykdytos ūkinės-komercinės veiklos gautinos lėšos. Bankroto administratoriaus pateiktais duomenimis, gautinos lėšos iš BUAB „Kartis“ teiktų personalo nuomos paslaugų UAB „DOLETA EXPORT 2012 m. sudarė 65 164,50 Eur. 2013 m. BUAB „Kartis“ taip pat teikė UAB DOLETA EXPORT ir transporto priemonių nuomos paslaugas, gautinos lėšos sudarė 22 353,81 Eur. 2013 m. teiktos UAB DOLETA EXPORT personalo nuomos paslaugų gautinos lėšos sudarė 20 103,80 Eur. 2012 m. BUAB „Kartis“ darbuotojams išmokėjo 56 128,78 Eur darbo užmokesčio, 112,25 Eur įmokų į Garantinį fondą, 17 386,64 Eur įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – ir VSDFV). 2012 m. bendrovė sumokėjo darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių mokėjimų iš viso 73 627,67 Eur. Teismas konstatavo, jog 2012 m. BUAB „Kartis“ gautos pajamos iš personalo nuomos UAB DOLETA EXPORT neleido visiškai padengti sąnaudų atsakovės darbuotojų išlaikymui, tačiau toks sprendimas negali būti savaime laikomas sąmoningu siekiu sumažinti įmonės turtą ĮBĮ 20 straipsnio prasme. BUAB „Kartis“ gavo lėšų iš teiktų personalo ir transporto priemonių nuomos paslaugų, kurios leido padengti beveik visas sąnaudas atsakovės darbuotojų išlaikymui. Pagal BUAB „Kartis“ 2011–2013 metų laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitas, BUAB „Kartis“ veiklos bendrosios ir administracinės sąnaudos nuo 2011 m. iki 2012 m. padidėjo nuo 84 022,53 Eur iki 169 043,96 Eur. 2013 m. veiklos sąnaudos sudarė 55 836,13 Eur. Iš bankroto administratoriaus pateiktos 2012 m. sąnaudų lentelės matyti, jog didžiąją dalį sąnaudų sudarė: patalpų nuomos (10 716,49 Eur), kuro (16 251,34 Eur), automobilių remonto ir eksploatavimo (11 429,53 Eur), darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių išlaidų (73 876,90 Eur), ilgalaikio turto amortizacijos (24 108,13 Eur), komandiruočių (39 736,20 Eur). Personalo nuomos sąnaudos sudarė 32 073,00 Eur. Teismas nesutiko su bankroto administratorium, kad visos BUAB „Kartis“ 2012 m. patirtos bendrosios ir administracinės sąnaudos atsirado būtent dėl atsakovės teiktų personalo nuomos paslaugų. Teismas padarė išvadą, kad 2012 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartis, 2012–2013 metais teiktos personalo ir transporto priemonių nuomos paslaugos ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme nelaikytinos bendrovei nenaudingais sandoriais, kuriais buvo iš esmės pabloginta UAB „Kartis“ padėtis ir pažeisti kreditorių interesai. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkto

3012.

31Teismas nustatė, kad bankroto administratorius ir suinteresuotas asmuo UAB „Sartė“ prašo BUAB „Kartis“ bankrotą pripažinti tyčiniu, nes BUAB „Kartis“ veikla buvo perkelta į susijusią UAB DOLETA EXPORT. BUAB „Kartis“ nuo 2011 m. nevykdė pagrindinės ūkinės komercinės veiklos, įmonių vadovai sutapo, BUAB „Kartis“ teikė personalo nuomos UAB DOLETA EXPORT paslaugas; BUAB „Kartis“ darbuotojai buvo perkelti į susijusią įmonę. Teismo vertinimu, byloje nėra objektyvių duomenų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti BUAB „Kartis“ veiklos perkėlimą į UAB DOLETA EXPORT. Tai, jog įmonių vadovai sutapo, abi įmonės vykdė panašią veiklą, įmonėse keitėsi darbuotojų skaičius, o BUAB „Kartis“ teikė personalo ir transporto priemonių nuomos paslaugas UAB DOLETA EXPORT, savaime nesudaro pagrindo spręsti apie BUAB „Kartis“ vykdytos veiklos perkėlimą į susijusią įmonę. Už suteiktas personalo ir transporto priemonių nuomos paslaugas BUAB „Kartis“ gavo pajamų ir byloje nėra duomenų, jog UAB DOLETA EXPORT būtų perėmusi vykdyti BUAB „Kartis“ sutartinius įsipareigojimus, reikalavimo teises, kitą turtą, t. y. atsakovės vadovai siekė visus įsipareigojimus palikti BUAB „Kartis“, o vykdytą veiklą perkelti į susijusią įmonę. Teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovės veikla buvo perkelta į kitą įmonę, tokiu būdu eliminuojant bendrovės kreditorių galimybes patenkinti savo reikalavimus iš jos turto. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto

3213.

33Bankroto administratorius nurodo, kad galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms, BUAB „Kartis“ per kasą, atskaitingus asmenis ir atsiskaitomąsias banko sąskaitas vykdė su darbo užmokesčio mokėjimu darbuotojams, mokėjo privalomąsias įmokas valstybei, atsakovės vadovai 2014 m. nurašė 117 466,98 Eur vertės bendrovės turtą ir vykdė kitus atsiskaitymus tretiesiems asmenims, atliko įskaitymą, dėl to pažeidė CK 6.9301 straipsnyje numatytas imperatyvias nuostatas. Suinteresuotas asmuo UAB „Sartė“ papildomai pažymėjo, kad bendrovės vadovai sąmoningai nevykdė antstolės patvarkymų, t. y. nurašė debitorių skolas, kurios buvo areštuotos, apie tai neinformavo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdančios antstolės. Teismas nustatė, jog Vilniaus apygardos teismas 2010 m, gruodžio 10 d. nutartimi BUAB „Kartis“ kreditorė UAB „Sartė“ reikalavimų užtikrinimui areštuotas skolininkei priklausęs nekilnojamasis ir / ar kilnojamasis turtas, jo nesant ar nepakankant – piniginės lėšos ir / ar turtinės teisės 207 114,04 Eur (715 123,35 Lt) sumai, nustatant, kad areštuotomis piniginėmis lėšomis leidžiama mokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su kreditore UAB „Sartė“. Bankroto administratoriaus pateiktais duomenimis, nuo 2011 m. iki 2018 m. UAB „Kartis“ per kasą, atskaitingus asmenis ir atsiskaitomąsias banko sąskaitas vykdė su darbo užmokesčio mokėjimu darbuotojams, mokesčių mokėjimu valstybei, socialinio draudimo įmokų mokėjimu ir su atsiskaitymu su kreditore UAB „Sartė“ nesusijusius mokėjimus tretiesiems asmenims (tiekėjams). Nurodytu laikotarpiu per kasą buvo atlikta 3 174,48 Eur mokėjimų, per atskaitingus asmenis – 15 181,64 Eur, per sąskaitas kredito įstaigose – 19 122,66 Eur. Šalys neginčija nurodytų mokėjimų atlikimo. Taip pat šalys neginčija, jog BUAB „Kartis“ turtas nuo 2011 m. nuolat mažėjo. Iš byloje esančių bendrovės finansinių atskaitomybių matyti, kad 2010 m. bendrovė iš viso turėjo 1 062 346 Eur vertės turto, iš kurio materialus turtas sudarė 87 208,90 Eur, o pagal 2018 m. balansą, bendrovė turėjo iš viso 217 529,00 Eur vertės turto, iš kurio materialus turtas sudarė 13,00 Eur. Teismas sutiko su bankroto administratorium, jog esant areštuotam BUAB „Kartis“ turtui atlikti 37 478,78 Eur dydžio atsiskaitymai su trečiaisiais asmenimis neatitinka BUAB „Kartis“ kreditorių interesų, tačiau pažymėjo, jog šiuo atveju nurodyti mokėjimai buvo atlikti bendrovės tiekėjams ir lizingo bendrovėmis, t. y. asmenims, susijusiems su atsakovės vykdytais pardavimais ir veikla. Teismo vertinimu, atsiliepime į bankroto administratoriaus prašymą pagrįstai nurodyta, kad tokiais atsiskaitymais buvo siekiama išlaikyti bendrovės mokumą ir išvengti įsipareigojimų didėjimo, todėl minėti atsiskaitymai nesudaro pagrindo spręsti, jog UAB „Kartis“ veikla sąmoningai buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės turtą buvo apribotos arba panaikintos.

3414.

35Bankroto administratorius taip pat nurodo, jog 2012 m. rugsėjo 24 d. BUAB Kartis“ atlikto įskaitymo pagrindu (UAB „AIT Investicijos“ pagal 2012 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartį mokėtina 101 367,01 Eur (350 000,00 Lt) suma buvo įskaityta, sumažinant BUAB „Kartis“ prievoles kreditorei UAB „Doleta“) buvo pažeistas CK 6.9301 straipsnyje numatytas imperatyvas dėl atsiskaitymų eiliškumo. Teismo vertinimu, tai, jog įskaitymo metu BUAB „Kartis“ turėjo 19 426,26 Eur pradelstą įsipareigojimą kreditorei UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ nėra pakankamas tyčiniam bankrotui preziumuoti. Nurodyti atsiskaitymai turi būti atlikti žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes bendrovė neturės pakankamai turto. Pagal 2012 m. balansą BUAB „Kartis“ turėjo 2 464 165 Lt (713 671,51 Eur) vertės turto ir įskaitymo atlikimo laikotarpiu atsakovė turėjo tik vieną kreditorę UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 17 d. sprendimu atmestas UAB „Sartė“ ieškinys BUAB „Kartis“; UAB „Sartė“ atsakovės kreditore tapo 2018 m., Lietuvos apeliaciniam teismui 2018 m, birželio 20 d. priėmus galutinį sprendimą, kuriuo buvo paliktas nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 14 d. sprendimas, kuriuo UAB „Sartė“ ieškinys tenkintas iš dalies. ĮBĮ nuostatos tyčinį bankrotą sieja ne vien su formaliu CK 6.9301 straipsnyje įtvirtinto atsiskaitymų eiliškumo pažeidimu, bet su sąmoninga bendrovės valdymo organų veikla, siekiant išvengti atsiskaitymo su visais ar dalimi bendrovės kreditorių. Teismo vertinimu, šiuo atveju tokių aplinkybių konstatuoti nėra pagrindo, kadangi 2012 m. įskaitymo metu nebuvo pagrindo spręsti, jog turėjo būti žinoma aplinkybė, jog BUAB „Kartis“ turto nepakaks padengti kreditorės UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ reikalavimo.

3615.

37Bankroto administratorius taip pat nurodo, kad 2014 m. BUAB „Kartis“ vadovai nurašė

38117 466,98 Eur vertės turtą (atsargas). V. S. šios aplinkybės neginčija, tačiau nurodo, jog šis turtas yra dingęs 2010 m. dėl buvusio vadovo A. D. neteisėtų veiksmų. 2011 m. buvo atlikta inventorizacija bei nustatyta, kad BUAB „Kartis“ trūksta 325703, 54 Lt (94 330,27 Eur) vertės ilgalaikio ir trumpalaikio turto, o 2014 m. priimtas sprendimas nurašyti BUAB „Kartis“117 466,98 Eur vertės atsargas. Bankroto administratorius pažymėjo, kad jam nebuvo perduoti minėto turto nurašymą pagrindžiantys dokumentai. V. S. pateikė UAB „Vilniaus Doleta“ 2011 m. gruodžio 30 d. direktoriaus protokolą dėl trumpalaikio ir ilgalaikio turto, kurio duomenimis, po atliktos inventorizacijos buvo nustatytas turto trūkumas. Bankroto administratorius 2019 m. lapkričio 11 d. rašte nurodė, jog dėl A. D. veiksmų trūksta BUAB „Kartis“ 76 412,65 Eur vertės turto. Teismo vertinimu, turto nurašymas kartu su visuma kitų aplinkybių (inicijuotų teisminių ginčų A. D.) savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, kad turtas buvo nurašytas sąmoningai blogai valdant bendrovę ir siekiant iš esmės dar labiau pabloginti jos padėtį.

3916.

40Šalių teigimu, BUAB „Kartis“ nepagrįstai 2014 m. nurašė debitorių 494 382,82 Eur dydžio skolas. Bankroto administratoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. rašte nurodyta apie perduotus skolų nurašymo aktus ir pažymėtina, jog šios skolos pripažintinos kaip beviltiškos. Pagrindiniai skolininkai, kurių skolos buvo nurašytos: UAB „Doleta LTD“ (22 742,00 Eur), „Nortum Impex Limited“ (25 386,19 Eur), UAB „Statybų linija“ (213 639,84 Eur), UAB „Stiklo briauna“ (73 998,78 Eur), UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ (144 810,00 Eur). UAB „Doleta LT“, UAB „Statybų linija“, UAB „Stiklo Briauna“ atitinkamai 2013 m. rugsėjo 6 d., 2013 m. sausio 9 d. ir 2010 m. sausio 4 d. buvo iškeltos bankroto bylos; „Nortum Impex Limited“ yra išregistruota, UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ 2018 m. birželio 8 d. išregistruota likvidavus dėl bankroto. Likę BUAB „Kartis“ debitoriai buvo smulkūs (skolos siekė kelis šimtus ar tik kelis tūkstančius eurų). Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, jog nurodytos debitorių skolos buvo nurašytos nepagrįstai.

4117.

42Suinteresuotas asmuo UAB „Sartė“ papildomai nurodė, kad bendrovės vadovai sąmoningai nevykdė antstolės, kuri vykdė nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, patvarkymų, t. y. nurašė debitorių finansinius reikalavimus, kurie buvo areštuoti bei neinformavo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdančios antstolės apie jų gavimą ir / ar šių sumų nepervedė į antstolės depozitinę sąskaitą, pateikė klaidingą informaciją antstolei apie bendrovės nuosavybės teise valdomą turtą, neišsaugojo ir bankroto administratoriui neperdavė bendrovės turto, kuris taip pat buvo areštuotas, užtikrinant UAB „Sartė“ reikalavimus. Teismas pažymėjo, jog CPK numatytas baudų už antstolio reikalavimų nevykdymą skolininkui skyrimo institutą. Šiuo atveju suinteresuoto asmens nurodyti skolininko pažeidimai vykdymo procese vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl atskirai negali būti vertinami.

4318.

44Teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės (nuo 2011 m. iki 2018 m. vykdyti atsiskaitymai su trečiaisiais asmenimis, 2012 m. rugsėjo 24 d. įskaitymas, 117 466,98 Eur vertės turto ir debitorių skolų nurašymas) nesudaro pagrindo konstatuoti, jog BUAB „Kartis“ ūkinė-komercinė veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į atsakovės turtą būtų apribotos ir (ar) panaikintos ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto prasme. Tokie vadovų veiksmai gali būti atitinkamai įvertinti naudojant kitas teisės priemones (pavyzdžiui, civilinę atsakomybę), bet nelemia savaiminio konstatavimo, jog atsakovė prie bankroto privesta tyčia. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto

4519.

46Bankroto administratorius pažymėjo, jog buvęs BUAB „Kartis“ vadovas V. S., neperdavė dokumentų, pagrindžiančių įskaitymus tarp BUAB „Kartis“ ir trečiųjų asmenų, kurie buvo nustatyti nustatytos išanalizavus BUAB „Kartis“ sąskaitos 443 (Skolos tiekėjams) ir sąskaitos 2411 (Pirkėjai) 2012 m. apyvartas (Priedai Nr. 33-34), taip pat neperdavė 2014 m. BUAB „Kartis“ priklausiusio turto nurašymą patvirtinančių dokumentų. Byloje pateiktas 2019 m. vasario 14 d. lydraštyje dėl dokumentų pateikimo yra išvardintas bankroto administratoriui perduotų dokumentų sąrašas. Nėra duomenų, jog bankroto administratorius būtų kreipęsis į V. S. ar kitus su BUAB „Kartis“ veikla susijusius asmenis nurodydamas, kad jam trūksta kokių nors buhalterinės apskaitos dokumentų, taip pat bankroto administratorius neprašė skirti baudos BUAB „Kartis“ vadovams už teismo įpareigojimų nevykdymą ir dokumentų neperdavimą. Neatmestina, jog atsakovės buhalterinės apskaitos tvarkymo procesas galėjo turėti trūkumų, tačiau vien bankroto administratoriaus tam tikrų dokumentų neturėjimas, nesant byloje kitų įrodymų, kurie pagrįstų buvusio įmonės vadovo siekį dokumentų neperdavimu nuslėpti bendrovės turto iššvaistymą ar žalą įmonės kreditoriams, pats savaime nėra pakankamas įmonės bankroto pripažinimui tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu. Teismo vertinimu, šiuo atveju nenustatytas tyčinis blogas atsakovės Valdymas (esminė tyčinio bankroto sąlyga). Taip pat nenustatyta, jog BUAB „Kartis“ veikla buvo sąmoningai nukreipta dar labiau pabloginti jos turtinę padėtį. Todėl bankroto administratoriaus prašymą dėl BUAB „Kartis“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmetė.

47III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4820.

49Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo UAB „Sartė“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl atsakovės UAB „Kartis“ bankroto pripažinimo tyčiniu perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas

50(2 894,93 Eur pagal 2020 m. vasario 21 d. prašymą). Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

5120.1.

52Skundžiama nutartis priimta teismui neišsprendus bankroto administratoriaus prašyme suinteresuoto asmens atsiliepime į prašymą nuodytų prašymų dėl dokumentų išreikalavimo. Byla išnagrinėta formaliai, neatlikus išsamaus faktinių aplinkybių ir įrodymų visumos vertinimo; teismas rėmėsi suinteresuoto asmens V. S. paaiškinimais, todėl pažeidė įrodymų vertinimo taisykles.

5320.2.

54UAB „Sartė“ 2010 m. lapkričio 23 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš UAB „Kartis“ 715 123,35 Lt nuostolių, o taip pat prašė šio reikalavimo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8664-258/2010 areštavo UAB „Kartis“ priklausantį nekilnojamąjį ir / ar kilnojamąjį turtą; nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovės nekilnojamojo ir / ar kilnojamojo turto, areštavo pinigines lėšas ir / ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, neviršinat 715 123,35 Lt sumos, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškove; areštuotą turtą pavesta saugoti bendrovei. Ši nutartis buvo pateikta antstolei

55N. Š., kuri areštavo bendrovės ilgalaikį turtą, banko sąskaitose ir kasoje esančias lėšas, transporto priemones ir gautinas sumas. Šalių ginčas išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-835-943/2018. Visą teisminio ginčo laikotarpį atsakovės turtas buvo mažinamas, o pateikus antstoliui vykdyti vykdomąjį raštą paaiškino, jog nėra turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą.

5620.3.

57Pirmosios instancijos teismas nustatė UAB „Kartis“ 2010 m. gruodžio 31 d. nemokumo momentą, tačiau nepagrįstai konstatavo, kad bendrovės vadovų neveikimas (nesikreipimas dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai bendrovei) net 8 metus negali būti laikomas sąmoningu vengimu vykdyti įstatyme nustatytas pareigas. Vadovas ir akcininkas žinojo apie bendrovės nemokumą 2010 m. ir 2014 m. turėjo suvokti, kad nepavyks atkurti mokumo. Iš UAB „Kartis“ finansinių dokumentų akivaizdu, jog bendrovės finansinė būklė nuo 2010 m. blogėjo. Bendrovės turtas nuo 2010 m. iki 2018 m. sumažėjo nuo 1 062 346,00 Eur iki 13,00 Eur. Jeigu bendrovės vadovas 2011 m. pradžioje būtų kreipęsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovės kreditoriai turėtų galimybę bent iš dalies patenkinti savo reikalavimus. Be to, nuo 2011 m. bendrovė faktiškai jokios veiklos nevykdė. 2010 m. pardavimo pajamos buvo 1 168 260,00 Eur, o 2011 m. 9 821,30 Eur, o 2013–2016 metų laikotarpiu bendrovė jokių pajamų neturėjo. Nevykdant veiklos ir negaunant jokių pajamų, mokumo atkūrimas faktiškai neįmanomas. Iš buvusio bendrovės vadovo A. D. 2013 m. buvo priteista 79 819,20 Eur suma UAB „Kartis“, tačiau 2013 m. bendrovė turėjo 689 411,50 Eur vertės turto, o įsipareigojimai sudarė 1 317 929 Eur, t. y. buvo nemoki. A. D. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto pateikė 2014 m., Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. liepos 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-27269-600/2016 iškėlė bankroto bylą A. D.. Taigi, atsakovės vadovas ir akcininkas V. S. jau nuo 2014 m. žinojo, kad A. D. bendrovei nesumokės. 2014 m. bendrovė turėjo 84 339,00 Eur vertės turto; lyginant su 2013 m. turtas sumažėjo 8 kartus (2013 m. 689 411,5 Eur vertės turto; įsipareigojimai 2013 m. buvo 1 317 929,00 Eur, o 2014 m. 1 337 549,00 Eur). Taigi bendrovės finansinė padėtis blogėjo. Nuo 2014 m. bendrovė darbuotojų neturėjo iš viso.

58Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto

5920.4.

60Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad bendrovės vadovų sudaryti sandoriai ir priimti sprendimai nelaikytini BUAB „Kartis“ nenaudingais sandoriais, kuriais iš esmės pabloginta atsakovės padėtis ir pažeisti kreditorių interesai.

61Dėl 2012 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimo perleidimo sandorio

6220.5.

63Skundžiamos nutarties dalis dėl 2012 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimo perleidimo sandorio yra nemotyvuota (teismas neatsakė, ar reikalavimo perleidimo sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka buvo ekonomiškai naudinga nemokumo būsenos bendrovei ir jos kreditoriams). Pagal reikalavimo perleidimo sutarties 2.1 papunktį pinigų suma, gauta už perleistą reikalavimą, turėjo būti pervesta UAB „Doletos langai“, o šią sumą UAB „Doletos langai“ bendrovės vadovo A. N. prašymu pervedė UAB „Doleta“. Toks UAB „Kartis“ vadovo sprendimas buvo nenaudingas bendrovei, nes atsakovės skola kreditorei UAB „Doleta“ nebuvo pradelsta ir jos mokėjimo terminas buvo atidėtas iki tol, kol atsakovė gaus pelną. 2012 m. atsakovės finansinė padėtis buvo itin bloga, tačiau ji pervedė susijusiai UAB „Doleta“ 101 367,01 Eur (350 000,00 Lt).

64Dėl sprendimo teikti personalo nuomos paslaugas vertinimo

6520.6.

66Bankroto administratorius nurodė, kad nuo 2011 m. bendrovė ūkinės-komercinės veiklos nevykdė, o 2012 m. visos gautos pajamos susidarė iš kitos veiklos – personalo nuomos susijusiai UAB DOLETA EXPORT. 2012 m. iš personalo nuomos bendrovė gavo

67225 000,00 Lt (65 164,50 Eur) be PVM pajamų, o 2013 m. 69 414,39 Lt (20 103,80 Eur) be PVM. Tačiau 2012 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad, vykdydama šią veiklą, UAB „Kartis“ nepatyrė jokių sąnaudų, tačiau reali situacija buvo kitokia.

6820.7.

69Bankroto administratorius pateikė teismui duomenis apie 2011–2013 metų laikotarpiu bendrovės turėtas sąnaudas (2019 m. lapkričio 22 d. atsiliepimo priedas Nr. 1, lentelė Nr. 5). BUAB „Kartis“ 2012 m. išmokėjo darbuotojams 56 128,78 Eur darbo užmokesčio,

70112,25 Eur įmokų į Garantinį fondą, 17 386,64 Eur įmokų VSDFV. Taigi, 2012 m. sumokėjo iš viso 73 627,67 Eur, tačiau turėjo: 32 073,00 Eur tiesiogines personalo nuomos sąnaudas, 42 174,80 Eur darbuotojų komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo sąnaudas. Taigi, 2012 m. darbuotojų ir personalo nuomos sąnaudos sudarė 147 875,47 Eur, o personalo nuomos pajamas buvo 65 164,50 Eur. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai susiaurino su personalo nuoma susijusiais sąnaudas vien patirtomis personalo nuomos sąnaudomis (skundžiamos nutarties 31 punktas), kurios taip įvardytos bendrovės buhalterinėje apskaitoje. Bendrovės vadovai neginčijo aplinkybės, kad 2012 m. visi darbuotojai buvo išnuomoti susijusiai įmonei ir bendrovė nuo 2011 m. ūkinės-komercinės veiklos nevykdė. Dėl to akivaizdu, jog sąnaudos, susijusios su darbuotojų darbo užmokesčiu ir su darbo santykiais susijusiais mokėjimais, tiek darbuotojų komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, buvo tiesiogiai susijusios su personalo nuoma, nes jų negalima niekaip pateisinti kita atsakovės vykdyta veikla. Bendrovei neturint darbuotojų ir nevykdant jokios ūkinės-komercinės veiklos, tokios sąnaudos nėra patiriamos. Patalpų nuomos 10 716,49 Eur ir patalpų apsaugos 387,71 Eur, 1 625,83 Eur biuro kanceliarinės prekių, 3 252,82 Eur telefonų, ryšio 16 251,34 Eur kuro ir 434,43 Eur automobilių nuomos, 1 199,58 Eur reprezentacinių išlaidų bei 483,05 Eur reprezentacinių išlaidų, nemažinančių pelno atsakovė negalėjo turėti, nes nebuvo darbuotojų (jie buvo išnuomoti susijusiai įmonei) ir veikos nevykdė. 2012 m. sąnaudos, susijusios su personalo nuoma, sudaro 182 226,72 Eur

71(147 875,47 Eur + 34 351,25 Eur), t. y. beveik tris kartus viršijo iš personalo nuomos

722012 m. gautas pajamas (65 164,50 Eur). Bendrovės sprendimas teikti personalo nuomos paslaugas susijusiai įmonei buvo itin nuostolingas UAB „Kartis“.

7320.8.

74Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi suinteresuoto asmens V. S. bylos įrodymams prieštaraujančiais paaiškinimais, kad sprendimas išnuomoti darbuotojus buvo su tikslu tęsti UAB „Kartis“ veiklą, išsaugoti darbuotojus iki baigsis ginčas su UAB „Sartė“, taip bent iš dalies kompensuoti sąnaudas darbuotojų atlyginimams. Teismas nepasisakė dėl administratoriaus pateiktų įrodymų (detalizuotos lentelės apie sąnaudų dinamiką). Iš bankroto administratoriaus pateiktos lentelės akivaizdu, kad bendrovės sąnaudos nuo 2011 m. iki 2012 m. padidėjo (2011 m. turėjo 113 949,57 Eur, o 2012 m. 234 984,72 Eur sąnaudų). Iš pateiktos lentelės taip pat matyti, kad UAB „Kartis“ 2012 m. patyrė papildomų sąnaudų, kurių nepatyrė 2011 m.: 16 251,34 Eur kuro, 39 736,20 Eur komandiruočių, 2 345,92 Eur komandiruočių (ES naujų galimybių projektas), 434,43 Eur automobilių nuomos ir kt. Be to, tam tikros sąnaudos, lyginant su 2011 m., padidėjo:

752012 m. patalpų nuoma 10 716,49 Eur, o 2011 m. 2 612,31 Eur (per metus padidėjo 4 kartus); 2012 m. darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos sudarė 73 876,91 Eur, 2011 metais 34 431,92 Eur (padidėjo du kartus); 2012 m. automobilių remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudarė 11 429,53 Eur, o 2011 m. 16,55 Eur (padidėjo apie 11 tūkst. kartų) ir kt.

76Dėl transporto priemonių nuomos sandorio vertinimo

7720.9.

78Pirmosios instancijos teismas atsakovės sprendimą teikti transporto priemonių nuomos paslaugas susijusiai įmonei vertino kaip bendrovei naudingą sandorį net neanalizuodamas šio sandorio naudingumo / žalingumo BUAB „Kartis“ aplinkybių. Todėl skundžiama nutartis neatitinka CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimo motyvuoti daromas išvadas. Apeliantės nuomone, kaip ir dėl personalo nuomos, BUAB „Kartis“ dengė susijusios įmonės sąnaudas, o ne savo. Atsakovė turėjo 5 automobilius, iš kurių 4 buvo valdomi lizingo sutarčių pagrindu. Byloje nėra duomenų kokio dydžio buvo lizingo įmokos ir palūkanos 2013 m. transporto priemonių nuomos metu. UAB „Sartė“ 2019 m. gruodžio 2 d. atsiliepime į prašymą prašė teismo išreikalauti duomenis, svarbius nustatant transporto priemonių nuomos susijusiai įmonei pelningumą / nuostolingumą. Pirmosios instancijos teismas šio prašymo neišsprendė. Dėl to aplinkybės dėl sąnaudų, susijusių su transporto priemonių nuoma, neatskleistos.

79Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkto

8020.10.

81Pirmosios instancijos teismas padarė formalią išvadą, kad byloje nėra duomenų, jog bendrovės veikla buvo perkelta į susijusią UAB „Doleta Export“. Šiam tyčinio bankroto požymiui nustatyti kreditorė UAB „Sartė“ ir bankroto administratorius buvo pareiškę prašymus išreikalauti įrodymus, kurių pirmosios instancijos teismas neišsprendė ir savo iniciatyva netyrė ir nevertino aplinkybių, leidžiančių nustatyti tyčinio bankroto požymius, todėl neatskleidė bylos esmės.

82Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto

8320.11.

84Pirmosios instancijos teismo išvada dėl tyčinio bankroto požymio (ĮBĮ 20 straipsnio

852 dalies 4 punktas) nebuvimo yra nepagrįsta ir padaryta neištyrus visų bylos įrodymų;

861) teismas nenurodė ir byloje esančiais įrodymais nepagrindė kokių vertingų tikslų atliktais atsiskaitymais sąžiningai siekė bendrovės vadovai; 2) iš skundžiamos nutarties 41 punkto turinio nesuprantama kokiais įrodymais teismas vadovavosi teigdamas, jog mokėjimai, kurių suma siekė 37 478,78 Eur, buvo atlikti įmonės tiekėjams ir lizingo bendrovėms, todėl jais buvo siekiama išlaikyti įmonės mokumą ir išvengti įmonės skolinių įsipareigojimų didėjimo; 3) mokėjimai atlikti atsakovei esant nemokiai ir nevykdant veiklos, tačiau pirmosios instancijos teismas rėmėsi deklaratyviais paaiškinimais bei sprendė, kad tokiais mokėjimais buvo siekiama išlaikyti įmonės mokumą; 4) teismas neįvertino atsiskaitymų eiliškumo pažeidimo masto bei nepateikė motyvų kodėl buvo siekiama atsiskaityti su susijusia į UAB „Doleta“, jai pervedant 101 367,01 Eur sumą, gautiną pagal 2012 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimo perleidimo sutartį (skundžiamos nutarties 42 punktas) ir kt. Taip pat teismas nepagrįstai konstatavo, jog 117 466,98 Eur vertės atsargos buvo nurašytos 2014 m. bendrovės vadovams turint tokį veiksmą pateisinančius dokumentus ir nevertino bankroto administratoriaus nurodytų aplinkybių, kad tik dalies atsargų (76 412,65 Eur) sumažėjimą lėmė buvusio bendrovės vadovo A. D. veiksmai. Kita dalis atsargų buvo nurašyta nesant jokių tai pagrindžiančių dokumentų. Suinteresuoto asmens V. S. pateikti 2011 m. gruodžio 30 d. ir 2013 m, sausio 8 d. protokolai dėl trumpalaikio ir ilgalaikio turto nepagrindžia 175 144,83 Eur vertės atsargų nurašymo. Nutartyje paiminėti 2014 m. turto inventorizavimo aktai, kuriais konstatuotas 117 466,98 Eur turto trūkumas, į bylą nepateikti. Taigi teismas rėmėsi realiai neegzistuojančiais dokumentais.

8720.12.

88Skolų nurašymas bendrovei esant nemokiai vertintinas kaip sąmoningai blogas įmonės valdymas. Buvo nurašyta „Doleta LTD“ skola ir neaišku kodėl nebuvo reikalaujama grąžinti iki šios įmonės išregistravimo, taip pat ir iš UAB „Stiklo briauna“, UAB „Statybų linija“ ir kt.

8920.13.

90Antstolė, vykdydama nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priėmė patvarkymus dėl šių lėšų (gautinų sumų) aprašymo (atsiliepimo priedai Nr. 16–29). Tarp antstolės areštuotų gautinų sumų buvo ir sumos, gautinos iš kitų debitorių, taip pat iš UAB DOLETA EXPORT, arešto mastas 715 123,55 Lt sumai, tačiau jokios sumos nebuvo pervestos į antstolės depozitinę sąskaitą. Akivaizdu, kad tokiu būdu nebuvo vykdoma nei teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nei antstolės patvarkymai. Dėl to kreditorės interesai buvo pažeisti, nes ji neteko galimybės patenkinti savo reikalavimo iš bendrovės turto. Atsakovė nurašė didžiąją dalį skolų, kurios buvo aprašytos ir areštuotos antstolei vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Be kita ko bendrovės vadovas pateikė antstolei klaidingą informaciją apie bendrovės turtą (nenurodė atsargų). Dėl šios priežasties šis turtas nebuvo aprašytas ir areštuotas. Galiausiai, BUAB „Kartis“ atsiskaitinėjo su tiekėjais, nors bendrovės kasoje, bankų sąskaitose esančios lėšos buvo areštuotos, leidžiant iš areštuotų lėšų tik išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas. Jeigu atsakovė atsikaitė ir su lizingo bendrove, šis atsiskaitymas taip pat prieštarauja CK 6.9301 str. nustatytam atsikaitymų eiliškumui, nes tuo metu jau buvo pradelstas įsipareigojimas kreditorei UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto

9120.14.

92Bankroto administratoriui neperduoti įskaitymo aktai ar kiti buhalterinės apskaitos dokumentai, nurodyti bendrovės sąskaitos (skolos tiekėjams) ir sąskaitos 2411 (pirkėjai) 2012 m. apyvartose. Neperdavus nurodytų dokumentų negalima identifikuoti šiuose dokumentuose nurodytų operacijų, įvertinti, ar atlikti atsiskaitymai buvo teisėti ir pagrįsti. Bankroto administratoriui taip pat nebuvo perduoti ilgalaikio turto ir kito turto apskaitos dokumentai. Nepateikus ilgalaikio turto ir kito turto apskaitos dokumentų (ilgalaikio turto nurašymo dokumentų), negalima tiksliai nustatyti bendrovės turto, t. y. kokį turtą bendrovė turėjo iki bankroto bylos iškėlimo, kokia jo dalis pagrįstai nurašyta ir pan. Buhalterinėje apskaitoje nėra dokumentų, kurių pagrindu 2014 metais buvo nurašyta 117 466,98 (405 590,00 Lt) ilgalaikio ir kito turto. Bankroto administratoriui nebuvo perduoti skolinių įsipareigojimų nurašymo aktai, kiti dokumentai, kurių pagrindu buvo nurašytos skolos, dėl ko taip pat negalima nustatyti, ar skolos buvo nurašytos pagrįstai. Bankroto administratoriui nebuvo perduotos didžiosios knygos ir buhalterinė programa. Dėl to pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nekonstatavo ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodyto tyčinio bankroto požymio.

9321.

94Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo V. S. prašo skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:

9521.1.

96BUAB „Kartis“ turtas nuo 2010 m. iki 2018 m. sistemingai nemažėjo; turto sumažėjimas įvyko 2014 m., kai buvo nurašyta 117 466,98 Eur vertės atsargų bei 499 096 Eur vertės debitorių skolų. Poreikis nurašyti BUAB „Kartis“ atsargas kilo dėl buvusio BUAB „Kartis“ vadovo A. D. neteisėtų veiksmų. 2011 m. sausio 19 d. buvo atlikta inventorizacija, kurios metu paaiškėjo, jog trūksta 94 330,27 Eur vertės ilgalaikio ir trumpalaikio turto. Papildoma inventorizacija atlikta 2013 m. sausio 7 d., kurios metu buvo nustatytas 94 330,27 Eur vertės ilgalaikio ir trumpalaikio turto trūkumas. Taigi A. D. vadovavimo BUAB „Kartis“ metu (2010 m.) buvo prarasta 94 330,27 Eur vertės bendrovės turto. BUAB „Kartis“ debitorių 499 096,00 Eur skolos buvo nurašytos ne siekiant sumažinti turtą, o dėl objektyvių priežasčių – debitoriai tapo nemokūs.

9721.2.

982014 m. turtas buvo 84 339,00 Eur, o 2018 m. jau 217 529,00 Eur. Vadinasi, kad šiuo laikotarpiu BUAB „Kartis“ turtas nesumažėjo, o priešingai, padidėjo. Atitinkamai buvo didesnės galimybės BUAB „Kartis“ kreditoriams patenkinti savo turimus reikalavimus. 2011 m. bendrovės veikla buvo ne nutraukta, o sustabdyta dėl vykusio teisminio ginčo su UAB „Sartė“. Dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių bendrovė neteko galimybės atsikaityti su tiekėjais ir įsigyti žaliavų tolimesnei veiklai, bendrovės pajamos sumažėjo. BUAB „Kartis“ kreditorių galimybės patenkinti savo reikalavimus iš BUAB „Kartis“ turto buvo vienodos 2011 m. ir 2018 m., kuomet buvo iškelta bankroto byla. 2011 m. faktiška turto vertė beveik nesiskyrė nuo 2018 m. turėtos turto vertės.

9921.3.

1002010 m. gruodžio 31 d. bendrovės pradelsti įsipareigojimai sudarė 1 068 226,34 Eur, iš kurių 1 048 800,08 Eur skola UAB „Doleta“ ir 19 426,26 Eur skola UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“. BUAB „Kartis“ ir UAB „Doleta“ yra tos pačios grupės įmonės. V. S. BUAB „Kartis“ ir UAB „Doleta“ akcininkas. Įmonių akcininkas priėmė atsakovei naudingą sprendimą – UAB „Doleta“ nereikalaus iš BUAB „Kartis“ skolos grąžinimo kol bendrovė nepradės gauti pelno.

10121.4.

102UAB „Kartis“ vadovams pagrindą nesikreipti dėl bankroto iškėlimo ir tikėtis, kad teisminis ginčas su UAB „Sartė“ išsispręs BUAB „Kartis“ naudai, suteikė būtent Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 17 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-222-258/2012, kuriuo buvo atmestas UAB „Sartė“ ieškinys BUAB „Kartis“. Esant palankiam pirmos instancijos teismo sprendimui, BUAB „Kartis“ vadovai pagrįstai tikėjosi, kad ir galutinis teismo sprendimas bus palankus ne UAB „Sartė“, o BUAB „Kartis“. Įsipareigojimų kreditoriams dydis nuo 2010 m. iki 2018 m. nepakito (iki 2018 m. atsakovė buvo skolinga 1 048 800,08 Eur UAB „Doleta“ ir 19 426,26 Eur UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“).

10321.5.

104BUAB „Kartis“ vadovai nesudarė bendrovei nenaudingų sandorių, nepagrįstai nenurašė bendrovės turto bei nepriėmė neracionalių sprendimų. Pirma, bankroto administratorius reikalavimo teisių perleidimo sutartį kaip BUAB „Kartis“ nenaudingą sandorį ginčijo tik tuo aspektu, kad BUAB „Kartis“ perleido savo 361 013,44 Eur reikalavimo teisę į UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ UAB „AIT investicijos“ tik už 101 367,01 Eur sumą t. y. už tris kartus mažesnę pinigų sumą. Į šiuo argumentus pirmosios instancijos teismas išsamiai atsakė. Teismo nutarties nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Antra, atskirajame skunde pateikti klaidingi duomenys apie 2012 m. BUAB „Kartis“ bendrąsias ir veiklos sąnaudas. Pagal BUAB „Kartis“ 2012 m. pelno (nuostolių) ataskaitą bendrosios ir veiklos sąnaudos 2012 m. sudarė 168 966,06 Eur (583 406 Lt), o UAB „Sartė“ teigia, kad šios sąnaudos buvo

105234 984,72 Eur t. y. net 60 000,00 Eur didesnės. Bankroto administratoriaus patikslinto prašymo lentelėje Nr. 2 nurodyta tik 170 180,43 Eur. Taip pat atskirajame skunde pateikti skaičiavimai yra aiškiai klaidinantys teismą, nes dalis darbuotojų 2012 m. dirbo BUAB „Kartis“, todėl BUAB „Kartis“ turėjo darbuotojų išlaikymo. 2011 m. BUAB „Kartis“ neteikė personalo nuomos paslaugų UAB DOLETA EXPORT. Iš byloje esančių BUAB „Kartis“ buhalterinės apskaitos dokumentų matyti, kad 2012 m. BUAB „Kartis“ iš personalo nuomos gavo 65 164,50 Eur be PVM pajamų ir 2012 m. BUAB „Kartis“ visiems savo darbuotojams išmokėjo 56 128,78 Eur darbo užmokestį, 112,25 Eur įmokų į Garantinį fondą,

10617 386,64 Eur įmokų VSDFV (iš viso 73 627,67 Eur). Gautos pajamos iš personalo nuomos UAB DOLETA EXPORT leido padengti beveik visas atsakovės darbuotojų išlaikymo sąnaudas. Tokiu būdu buvo galima ne tik išsaugoti BUAB „Kartis“ darbuotojus, bet ir gauti pajamų BUAB „Kartis“ sąnaudų padengimui. Tokia veikla nenuostolinga, o naudinga siekiant išsaugoti tolimesnę veiklą. Iš bendros sąnaudų sumos atėmus BUAB „Kartis“ sumokėtas su darbo santykiais susijusias sumas (168 966,06 Eur - 73 627,67 Eur), gauname, kad 2012 m. kitos BUAB „Kartis“ veiklos sąnaudos sudarė 95 338,39 Eur. Šias sąnaudas didžiąja dalimi sudarė ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudos, patalpų nuomos sąnaudos, automobilių remonto ir eksploatavimo sąnaudos t.y. šios sąnaudos buvo susijusios su BUAB „Kartis“ tolimesnės veiklos vykdymui reikalingomis normaliomis išlaidomis, o ne personalo nuoma. Be to, UAB „DOLETA EXPORT 2012 m. padengė BUAB „Kartis“ visas jos dėl personalo nuomos patirtas sąnaudas, iš viso 32 073 Eur. Dėl to BUAB „Kartis“ 2012 m. iš savo lėšų turėjo padengti tik apie 63 265,39 Eur (95 338,39 Eur - 32 073 Eur) veiklos sąnaudų, kai bendra sąnaudų suma 2012 m. sudarė 168 966,06 Eur. BUAB „Kartis“ 2012 m. savo veiklą dar vykdė, dėl to patyrė veiklos sąnaudas. BUAB „Kartis“ 2012 m. patirtos bendrosios ir veiklos sąnaudos itin nepadidėjo (padidėjo 55 000,00 Eur): 2011 m. bendrosios ir veiklos sąnaudos sudarė 113 949,55 Eur, o 2012 m. 168 966,06 Eur. Kaip matyti iš bankroto administratoriaus į bylą pateiktų duomenų, BUAB „Kartis“ iš transporto priemonių nuomos gavo 22 353,81 Eur pajamų, o 2013 m. bendrosios veiklos sąnaudos sudarė tik

10756 018,59 Eur. Todėl akivaizdu, kad vien tik automobilių nuoma UAB DOLETA EXPORT leido padengi beveik pusę 2013 m. atsakovės bendrųjų ir veiklos sąnaudų.

10821.6.

109Tai, kad pirmosios instancijos teismas neišreikalavo duomenų apie BUAB „Kartis“ mokėtų lizingo įmokų ir palūkanų dydžius už transporto priemones, nereiškia, kad teismo nutartis yra savaime neteisėta. Nepaisant to, ar 2013 m. BUAB „Kartis“ butų nuomojęs savo automobilius ar ne, bendrovė vis tiek būtų turėjusi pareigą dengti lizingo įmokas už šias transporto priemones.

11021.7.

111Sprendimas dalį buvusių UAB „Kartis“ darbuotojų 2012–2013 metais nuomoti UAB „Doleta Export“ buvo priimtas siekiant ne perkelti BUAB „Kartis“ vykdytą veiklą į UAB „Doleta Export“, tačiau siekiant išlaikyti BUAB „Kartis“ mokumą (nes BUAB „Kartis“ buvo netekusi galimybės laisvai disponuoti banko sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis). Šiuo atveju UAB DOLETA EXPORT neperėmė BUAB „Kartis“ nebaigtų vykdyti sutarčių ir (arba) reikalavimo teisių.

11221.8.

113Vien ta aplinkybė, kad galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms buvo atliekami atsiskaitymai su tiekėjais ir lizingo bendrovėmis (sumokėta 37 478,78 Eur suma), kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nereiškia ir negali reikšti tyčinio BUAB „Kartis“ bankroto. Iš bankroto administratoriaus sudarytos atsiskaitymų lentelės matyti, jog atsiskaitymai su tiekėjais buvo vykdomi 2011 m., kai BUAB „Kartis“ vykdė veiklą ir gavo pajamas iš pardavimų. Pagal 2012 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį gautomis lėšomis atsiskaityti nuspręsta būtent su BUAB „Kartis“ pagrindine kreditore UAB „Doleta“, kurios skola buvo labai didelė (1 048 800,08 Eur). Todėl nors reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymo metu dar galiojo teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, tačiau esant priimtam palankiam BUAB „Kartis“ sprendimui, BUAB „Kartis“ pagrįstai manė, kad atsiskaitydama su UAB „Doleta“ elgiasi teisėtai.

11421.9.

115Nurašytos atsargos siekiant ne sumažinti BUAB „Kartis“ turtą, o dėl to, kad jos buvo prarastos dėl A. D. neteisėtų veiksmų. Kitų bankrutavusių debitorių skolos ne nurašytos, o perkeltos į užbalansinę sąskaitą kaip beviltiškos. Tokiam veiksmui atlikti BUAB „Kartis“ nereikėjo antstolės leidimo ar informavimo. Bendrovės balansai buvo viešai prienami ir nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neapėmė BUAB „Kartis“ viso turto, todėl 99 946,71 Eur vertės atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių ir liko neareštuotos bei BUAB „Kartis“ galėjo šiuo turtu laisvai disponuoti.

11621.10.

117V. S. perdavė bankroto administratoriui BUAB „Kartis“ esminius buhalterinės apskaitos dokumentus, kurių pakanka nustatyti visas aplinkybes, susijusias su BUAB „Kartis“ veikla. 117 466,98 Eur ilgalaikio ir kito turto nurašymą pagrindžiantys dokumentai bankroto administratoriui buvo neperduoti, tačiau tokie dokumentai buvo pateikti teismui. Nors bankroto administratorius teigia, kad BUAB „Kartis“ buhalterinėje apskaitoje trūksta dokumentų, kurie pagrįstų tarp BUAB „Kartis“ ir trečiųjų asmenų sudarytas užskaitas, kurios nustatytos išanalizavus BUAB „Kartis“ sąskaitos 443 (Skolos tiekėjams) ir sąskaitos 2411 (Pirkėjai) 2012 m. apyvartas, 2014 m. atlikto BUAB „Kartis“ priklausiusio turto nurašymą pagrindžiančių dokumentų, tačiau dėl šių dokumentų trūkumo yra galimybė nustatyti bendrovės veiklą.

118Teismas

konstatuoja:

119IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl bylos nagrinėjimo ribų

12022.

121Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl naujų įrodymų

12223.

123Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. vasario 20 d. gavo apeliantės UAB „Sartė“ prašymą dėl rašytinio įrodymo (BUAB „Kartis“ bankroto administratoriaus 2020 m. vasario 7 d. pranešimo) priėmimo. Pagal CPK 314 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Taip siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu ir skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir išsamų bylos ištyrimą, bylinėtis sąžiningai, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme, o ne sukuriant netikėtumus po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50-1075/2019, 29 punktas). Nauju įrodymu apeliantė įrodinėja aplinkybes, kad BUAB „Kartis“ bankroto administratorius detalizavo (išvardino), kokie būtent bendrovės dokumentai jam neperduoti ir sudaro kliūtis nustatyti ne tik nagrinėjamai bylai reikšmingas aplinkybes, bet ir tikrąsias bankroto priežastis (ar bendrovė vykdydama įskaitymus, atsiskaitymus su kreditoriais, nurašydama turtą buvo moki / nemoki, identifikuoti visas bendrovės finansines operacijas, sudarytus sandorius, tikruosius bendrovės pinigų srautus ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas bylos nagrinėjimo eigoje spręs dėl apeliantės pateikto dokumento priėmimo ir pridėjimo prie bylos. Dėl nagrinėjamai bylai reikšmingų faktinių aplinkybių

12424.

125Iš valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centras Juridinių asmenų registro (toliau – ir Juridinių asmenų registras arba juridinių asmenų registro tvarkytojas) viešai teikiamų duomenų nustatyta, kad UAB „Kartis“ (2003-08-28–2018-09-26 metų laikotarpiu pavadinimas UAB „Vilniaus Doleta“) buvo įregistruota 2003 m. rugpjūčio 28 d. vykdyti pelno siekiančią ūkinę-komercinę veiklą; bendrovės veiklos objektas buvo gamyba, prekyba, paslaugos. UAB „Kartis“ akcininkas nuo 2003 m. rugpjūčio 28 d. yra V. S.; generalinio direktoriaus pareigas ėjo: i) 2009-03-06–2011-01-24 metų laikotarpiu A. D., ii) 2011-01-24–2011-08-03 metų laikotarpiu J. V. (mirties data 2011 m. lapkričio 24 d.); iii) 2011-08-03–2014-05-26 metų laikotarpiu A. N. ir iiii) 2014-05-26–2019-01-09 metų laikotarpiu V. S.. Juridinių asmenų registro tvarkytojui yra pateikti 2009–2017 finansinių metų laikotarpio UAB „Kartis“ finansinės atskaitomybės dokumentai.

12625.

127Juridinių asmenų registrui yra pateikti UAB „Kartis“ 2009–2017 metų laikotarpių finansinės atskaitomybės dokumentų rinkiniai. 1) 2009 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė 3 606 364,00 Lt (458 236,00 Lt ilgalaikis ir 3 148 128,00 Lt trumpalaikis turtas), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 4 467 673,00 Lt. 2009 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė minus 918 8140,00 Lt; 2) 2010 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė 3 380 589,00 Lt (301 116,00 Lt ilgalaikio ir 3 079 473,00 trumpalaikio turto bei 345 096,00 Lt per vienerius metus gautinos sumos), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 4 629 519,00 Lt. 2010 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė minus 387 622,00 Lt; 3) 2011 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė 2 977 120,00 Lt (215 112,00 Lt ilgalaikio ir 2 762 008,00 Lt trumpalaikio turto bei 349769,00 Lt per vienerius metus gautinos sumos), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 4 684 101,00 Lt. 2011 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė minus 345 853,00 Lt; 4) 2012 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė

1282 464 165,00 Lt (133 615,00 Lt ilgalaikis ir 2 330 550,00 Lt trumpalaikis turtas bei 366 648,00 Lt per vienerius metus gautinos sumos), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 4 572 295,00 Lt. 2012 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė minus 353 834,00 Lt; 5) 2013 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė 2 380 400,00 Lt (59 190,00 Lt ilgalaikis ir 2 321 210,00 Lt trumpalaikis turtas bei

1291 962 186,00 Lt per vienerius metus gautinos sumos ), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 4 533 471,00 Lt. 2013 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė minus 44 941,00 Lt; 6) 2014 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė 291 207,00 Lt (15 175,00 Lt ilgalaikis ir 276 032,00 Lt trumpalaikis turtas bei 238 905,00 Lt per vienerius metus gautinos sumos), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 4 618 292,00 Lt. 2014 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė minus 2 156 940,00 Lt; 7) 2015 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė 78 505,00 Eur (117,00 Eur ilgalaikis ir 78 388,00 Eur trumpalaikis turtas bei 64 530 ,00 Eur per vienerius metus gautinos sumos). 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė 13 471,00 Eur;

1308) 2016 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė 78 757,00 Eur (88,00 Eur ilgalaikis ir 78 669,00 Eur kitas trumpalaikis turtas), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 1 312 081,00 Eur. 2016 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė 6 415,00 Eur; 9) 2017 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė 76 656,00 Eur (13,00 Eur ilgalaikis ir 76 643 ,00 Eur kitas trumpalaikis turtas), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 1 313 024,00 Eur. 2017 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovės grynasis pelnas sudarė minus 3 045,300 Eur.

13126.

132UAB „Kartis“ vadovas V. S. 2018 m. lapkričio 23 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kartis“. Vilniaus apygardos teismo

1332018 m. gruodžio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-456-580/2018, kuria iškelta bankroto byla atsakovei UAB „Kartis“, nemokumas konstatuotas pagal UAB „Kartis“ 2017 m. balanso duomenimis (bendrovė turėjo 13,00 Eur vertės ilgalaikio turto ir 76 643,00 Eur vertės trumpalaikio turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 1 313 024,00 Eur) bei pagal pareiškėjo pateiktus duomenis (skolos kreditoriams sudarė 1 401 993,16 Eur bei debitorių skolos buvo 80 398,22 Eur).

13427.

135UAB „Doleta“ įregistruota 1992 m. gruodžio 21 d.; veiklos objektas – komercinė ūkinė veikla, susijusi su gamyba, prekyba, paslaugų teikimu, tarpininkavimu, konsultavimu bei kita teisės aktų nedraudžiama veikla. V. S. 1995-03-29–2013-05-10 metų laikotarpiu valdybos pirmininkas, nuo 2013-05-10 valdybos narys ir 1992-12-21–2009-05-25 bei 2013-03-15–2013-05-10 metų laikotarpiais generalinis direktorius.

13628.

137UAB DOLETA EXPORT įregistruota 2010 m. rugsėjo 28 d.; įmonės tikslai: užsiimti tokia komercine-ūkine veikla, kad efektyviai būtų įgyvendinami Bendrovės akcininkų bei klientų interesai, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, taip pat gauti maksimalų pelną; bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Nuo 2011 m. rugpjūčio 3 d. UAB DOLETA EXPORT vadovas

138A. N.; akcininkas 2010-09-28–2014-02-11 metų laikotarpiu buvo A. Š..

13929.

140Vilniaus apygardos teisme 2010 m. lapkričio 22 d. buvo gautas UAB „Kleta“ (dabar UAB „Sartė“) ieškinys atsakovei UAB „Vilniaus Doleta“ (dabar BUAB „Kartis“) dėl 715 123,35 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 10 d. nutartimi ieškovės UAB „Kleta“, reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 715 123,35 Lt sumai areštuotas UAB „Vilniaus Doleta“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir / ar kilnojamasis turtas; nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovo nekilnojamojo ir / ar kilnojamojo turto, areštuotos atsakovės piniginės lėšos ir / ar turtinės teisės, priklausančios atsakovei ir esančios pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, neviršijant 715 123,35 Lt sumos, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, bei atsiskaityti su ieškove; areštuotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą draudžiama parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims; areštuotas pinigines lėšas draudžiama perleisti tretiesiems asmenims; turtą surasti ir aprašyti pavesti nutartį vykdančiam antstoliui. Areštuotą turtą pavesti saugoti atsakovui. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-222-258/2012 ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gruodžio 12 d. civilinėje byloje Nr. 2A-1125/2013 panaikino Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 17 d. sprendimą ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-47-431/2018 ieškinį tenkino iš dalies: priteisti UAB „Sartė“ iš UAB „Vilniaus Doleta“ 87 967,66 Eur nuostolių atlyginimą,

1416 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2010-11-23) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; likusią ieškinio dalį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. birželio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-835-943/2018 Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 14 d. sprendimą paliko nepakeistą bei priteisė UAB „Sartė“ iš UAB „Vilniaus Doleta“ 1 090,31 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

14230.

143Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 2 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-126-881/2012 ieškovės UAB „Vilniaus Doleta“ (dabar BUAB „Kartis“) ieškinys atsakovui A. D. tenkintas iš dalies: priteista UAB „Vilniaus Doleta“ iš A. D. 329 358,44 Lt nuostolių, 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. rugpjūčio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 868,00 Lt žyminis mokestis ir 5 400,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; priteista A. D. iš UAB „Vilniaus Doleta“ 683,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; priteista valstybei naudai iš A. D. 42,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; likusi ieškinio dalis atmesta. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1354/2013 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 5 d. sprendimas pakeistas: sumažinta UAB „Vilniaus Doleta“ iš atsakovo A. D. priteista nuostolių suma iki 269 321,72 Lt; sumažinta UAB „Vilniaus Doleta“ iš A. D. priteista žyminio mokesčio suma iki 5 197,00 Lt, o išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma iki 4 406,00 Lt; padidinta A. D. iš UAB „Vilniaus Doleta“ priteista išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma iki 1 081,00 Lt; sumažinta valstybės naudai iš atsakovo priteista išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu suma iki 34,00 Lt; kita sprendimo dalis palikta nepakeista. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-19246-600/2019 iškelta bankroto byla A. D. ir U. D.; paskirtas bankroto administratorius L. V. M. (ši nutartis įsiteisėjo 2016 m. rugpjūčio 1 d.). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartimi patvirtinti A. D. ir U. D. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, taip pat ir kreditorės UAB „Vilniaus Doleta“ (dabar BUAB „Kartis“) 79 819,20 Eur dydžio reikalavimas, kuris buvo patikslintas 2017 m. sausio 16 d. teismo nutartimi (patvirtintas patikslintas UAB „Vilniaus Doleta“ 114 352,47 Eur dydžio finansinis reikalavimas). Dėl bendrovės nemokumo momento

14431.

145Pripažįstant bankrotą tyčiniu nustatytinas bendrovės nemokumo faktas, t. y. teismas turi nustatyti momentą, kada bendrovė tapo faktiškai nemokia (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1789-241/2017; 2018 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-736-798/2018 ir kt.). Pirmosios instancijos teismas atsakovės BUAB „Kartis“ nemokumo momentą nustatė 2010 m. gruodžio 31 d.

14632.

147Pažymėtina, kad teismo nustatytas įmonės nemokumo momentas savaime nereiškia bendrovės tyčinio bankroto nurodytą datą, kadangi bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti bendrovės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, nurodytus ĮBĮ 20 straipsnyje. ĮBĮ, reglamentuodamas tyčinio bankroto pripažinimą, neįpareigoja įvardyti atsakingo (kaltojo) asmens. Tačiau teismo nutartyje motyvuojant tyčinio bankroto pripažinimą, analizuojami įvairūs įmonės veiklos epizodai ir įmonės valdymo organų narių bei kitų asmenų veiksmai. Taip yra todėl, kad įstatymas su bankroto pripažinimu tyčiniu tiesiogiai jokių materialinių teisinių padarinių nesieja. Bankroto pripažinimas tyčiniu tik gali lemti tolesnių tyrimo veiksmų atlikimą (teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos šios nutarties kopiją pateikia prokurorui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo – ĮBĮ 20 straipsnio 6 dalis), taip pat ieškinių dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais arba žalos atlyginimo pareiškimą (ĮBĮ

14820 straipsnio 5 ir 7 dalys).

14933.

150Apeliantės teigimu, nuo 2010 m. gruodžio 31 d. atsakovė buvo nemoki, tačiau iki 2014 m. turėjo turto, iš kurio galėjo vykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Vėliausiai 2014 m. gruodžio 31 d., buvęs vadovas turėjo inicijuoti UAB „Kartis“ bankroto bylą.

15134.

152Nustatyta, jog BUAB „Kartis“ akcininkas yra V. S.; 2011-08-03–2014-05-26 metų laikotarpiu bendrovės generalinio direktoriaus pareigas ėjo A. N., 2014-05-26–2019-01-09 metų laikotarpiu V. S.. Pagal 2011–2014 metų laikotarpio balansų duomenis, UAB „Kartis“ buvo nemoki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (2011 m. 4 684 101,00 Lt, 2012 m. 4 572 295,00 Lt, 2013 m. 4 533 471,00 Lt, 2014 m. 4 618 292,00 Lt) viršijo pusę turto vertės (2011 m. 2 464 165,00 Lt, 2012 m. 2 464 165,00 Lt, 2013 m. 2 380 400,00 Lt, 2014 m. 291 207,00 Lt). BUAB „Kartis“ 2011 m. finansinės atskaitomybės dokumentai sudaryti (vadovo A. N.), patvirtinti (akcininko V. S.) ir juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti 2012 m. gegužės 31 d. 2012 m. finansinės atskaitomybės dokumentai sudaryti 2013 m. kovo 4 d. (vadovo A. N.), patvirtinti 2013 m. kovo 3 d. (akcininko V. S.) ir juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti 2013 m. gegužės 15 d. 2013 m. finansinės atskaitomybės dokumentai sudaryti (vadovo A. N.) ir patvirtinti (akcininko V. S.) 2014 m. gegužės 16 d. ir juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti 2014 m. gegužės 29 d. 2014 m. finansinės atskaitomybės dokumentai sudaryti (vadovo V. S.) ir patvirtinti (akcininko V. S.) 2015 m. balandžio 24 d. ir juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti 2014 m. gegužės 28 d. Apie bendrovės nemokumo būkles, buvusias 2011 m. gruodžio 31 d., 2012 m. gruodžio 31 d., 2013 m. gruodžio 31 d. buvo žinoma BUAB „Kartis“ buvusiam generaliniam direktoriui A. N. ir akcininkui V. S.. Apie 2014 m. gruodžio 31 d. bendrovės nemokumo būklę buvo žinoma buvusiam generaliniam direktoriui ir akcininkui V. S..

15335.

154Atsakovės bankroto administratorius ir suinteresuotas asmuo UAB „Sartė“ įrodinėja, jog BUAB „Kartis“ reali turto vertė buvo mažesnė, kadangi balansuose nurodytas turto vertes sudarė debitorių skolos (per vienerius metus gautinos sumos), kuriomis atsakovė realiai nedisponavo. Atsakovė nesiėmė priemonių atgauti skolas iš debitorių ir jų negrąžino į bendrą turto masę, kai kurie debitoriai bankrutavo ir jų skolos buvo nurašytos.

15536.

156Vertinant trumpalaikio turto sudėtį, teismų praktikoje preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti bei grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015).

15737.

158Taip pat bankroto administratoriaus įrodinėja, kad BUAB „Kartis“ 2014 m. nepagrįstai nurašė savo 117 466,98 Eur vertės atsargas. Suinteresuotas asmuo V. S. paaiškino, kad sudarant BUAB „Kartis“ 2014 m. balansą, buvo atliktos papildomos revizijos bei surašyti bendrovės turto inventorizavimo aktai, kurių pagrindu buvo priimtas sprendimas nurašyti iš viso 117 466,98 Eur atsargas. Apeliantė teigia, kad 2014 m. bendrovės turto inventorizavimo aktas bankroto administratoriui neperduotas ir į bylą nepateiktas.

15938.

160Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-126-881/2012 konstatuota, jog pagal 2011 m. sausio 19 d. inventorizacijos įmonės sandėlyje Vilniuje, Polocko 43C išvadas, lyginant su duomenimis pagal buhalterinės apskaitos dokumentus, realiai trūko UAB „Vilniaus Doleta“ 266 810,78 Lt vertės turto ir 10 874,62 Lt (t. 1., b. l. 59). UAB „Auditoriaus konsultacijos“ 2011 m. liepos 12 d. pateikė išvadą, kad įvertinus 2011 m. sausio 19 d. inventorizacijos duomenis ir apskaitos duomenis, turto trūkumas – 277 507,17 Lt, o į bendrovės dėl turto trūkumo patirtus nuostolius papildomai įtrauktina 58 276 Lt (PVM mokestis, kuris buvo atsiimtas ir kurį reikia grąžinti į valstybės biudžetą, turtui nedalyvavus ekonominėje bendrovės veikloje). Remdamasis inventorizacijos duomenimis ir šia išvada, ieškovė UAB „Vilniaus Doleta“ iš A. D. prašė teismo priteisti 335 783,17 Lt (97 2495,53 Eur) (277 507,17 Lt + 58 276,00 Lt) nuostolių atlyginimą. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 2 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-126-881/2012 ieškovės UAB „Vilniaus Doleta“ (dabar BUAB „Kartis“) ieškinį atsakovui A. D. tenkino iš dalies: priteisė UAB „Vilniaus Doleta“ iš A. D. 329 358,44 Lt nuostolių, 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. rugpjūčio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusi ieškinio dalis atmesta. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1354/2013 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 5 d. sprendimas pakeistas: sumažinta UAB „Vilniaus Doleta“ iš atsakovo A. D. priteista nuostolių suma iki 269 321,72 Lt (78 000, 96 Eur); sumažinta UAB „Vilniaus Doleta“ iš A. D. priteista žyminio mokesčio suma iki 5 197,00 Lt, o išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma iki 4 406,00 Lt; padidinta A. D. iš UAB „Vilniaus Doleta“ priteista išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma iki 1 081,00 Lt; kita sprendimo dalis palikta nepakeista.

16139.

162Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo pagrindu 2014 m. galėjo būti nurašytas dingęs 78 000,96 Eur (269 321,72 Lt) vertės bendrovės turtas (atsargos), dėl kurių dingimo suinteresuoti asmenys A. N. ir V. S. neatsakingi. Tačiau suinteresuotas asmeniui V. S. kyla pareiga įrodyti, kad 2014 m. pagrįstai nurašė ir 39 466,02 Eur vertės turtą (117 466,98 Eur - 78 000,96 Eur).

16340.

164Galioja ir negali būti paneigtas rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1466-464/2015). Teismo procesinis sprendimas negali būti grindžiamas spėjimu ar prielaidomis, o tais atvejais, kai byloje nepakanka įrodymų patvirtinti šalies nurodomoms aplinkybėms, sprendimas priimamas tos šalies nenaudai (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1140-823/2018).

16541.

166Be to, bankroto administratoriaus teigimu, buvo nurašyta ir daugiau BUAB „Kartis“ turto, t. y. nurašytos iš viso 480 576,81 Eur debitorių skolos (UAB „Doleta LTD“ 22 742,00 Eur + 25 386,19 Eur „Nortum Impex Limited“ + 213 639,84 Eur UAB „Statybų linija“ + 73 998,78 Eur UAB „Stiklo briauna“ + 144 810,00 Eur UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“). Pirmosios instancijos teismas nenustatė kada suėjo debitorių skolų mokėjimo terminai, kokių priemonių bendrovė buvo ėmusis skoloms susigrąžinti, kada ir kokių debitorių skolos buvo nurašytos, kas priėmė sprendimą dėl šių skolų nurašymo, ar debitorių skolos buvo įtrauktos į bendrovės balansą (kokių metų). Taip pat pirmosios instancijos teismas nepatikrino bankroto administratoriaus nurodytų aplinkybių, kad UAB „Doleta LT“, UAB „Statybų linija“, UAB „Stiklo Briauna“ atitinkamai 2013 m. rugsėjo 6 d., 2013 m. sausio 9 d. ir 2010 m,. sausio 4 d. buvo iškeltos bankroto bylos, ar BUAB „Kartis“ šių debitorių bankroto bylose buvo (yra) patvirtinta kreditorė BUAB „Kartis“ (su kokio dydžio reikalavimu), nenustatė kada „Nortum Impex Limited“ buvo išregistruota ir, ar UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ 2018 m. birželio 8 d. išregistruota. Apeliantė paaiškino, kad debitorei UAB „Mega property“ bankroto byla iškelta 2019 m. gegužės 10 d., o UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ 2017 m. lapkričio 10 d., tačiau jų skolos buvo nurašytos 2013 m. spalio 31 d. Galiausiai pirmosios instancijos teismas formaliai nurodė, jog likę BUAB „Kartis“ debitoriai buvo smulkūs (skolos siekė kelis šimtus ar tik kelis tūkstančius eurų).

16742.

168Apibendrinus nustatytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos aplinkybių, susijusių su bendrovės realia finansine padėtimi 2011–2014 metų laikotarpiu ir finansinės padėties dinamikos suinteresuotų asmenų A. N. ir V. S. vadovavimo bendrovei metu (koks buvo bendrovės realus turto ir įsipareigojimų santykis ir kaip (dėl ko) jis keitėsi). Nustačius UAB „Kartis“ realią finansinę padėtį atitinkamo suinteresuoto asmens vadovavimo bendrovei metu, byloje atsakytina į klausimą, ar nurodyti suinteresuoti asmenys tinkamai / netinkamai vykdė įstatymuose nustatytas pareigas (ar yra priežastinis ryšys tarp delsimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kartis“ ir bendrovės padėties esminio pabloginimo).

16943.

170Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, jog ne bet kokie veiksmai yra pakankami tyčiniam bankrotui konstatuoti, bet tik tie, kurie iš esmės pablogino nemokios įmonės padėtį (įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y. kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013; 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017). Tam, jog būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2014; kt.). Dėl vadovo pareigos laiku inicijuoti nemokios bendrovės bankroto bylą (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies

1711 punktas)

17244.

173Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu.

17445.

175ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi ir šis nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsiant, o šio straipsnio 4 dalyje nustatyta įmonės vadovo, kitų asmenų pagal kompetenciją, kurie, esant ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti, civilinė atsakomybė.

17646.

177Aiškindamas ĮBĮ 8 straipsnį, kasacinis teismas yra nurodęs, kad įmonės vadovo pareiga laiku inicijuoti bankroto bylą nustatyta todėl, kad vadovas yra tas asmuo, kuris geriausiai žino (privalo žinoti) įmonės finansinę būklę, jos galimybę vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus suėjus jų vykdymo terminui, todėl privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-89-378/2017 20 punktą).

17847.

179Juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019).

18048.

181Minėta, ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, kai įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu, todėl įmonės vadovo pareigos laiku kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimas gali būti pripažintas tyčinio bankroto požymiu, tačiau kasacinis teismas, atsižvelgdamas į tai, kad įmonės vadovo pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimas yra savarankiškas deliktas, galintis lemti pareigos atlyginti žalą įmonei ir kreditoriams atsiradimą (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis), išaiškino, kad šios pareigos pažeidimas papildomai gali būti kvalifikuojamas kaip tyčinio bankroto požymis tik tais atvejais, kai bankroto byla laiku neinicijuojama sąmoningai (įmonės vadovui aiškiai suvokiant, kad įmonė yra nemoki ir neturi galimybių išvengti likvidavimo dėl bankroto), taip pat laikotarpiu, kai turėjo būti inicijuota bankroto byla, sąmoningai sudarant sandorius, pažeidžiančius kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-297-915/2018, 27 punktas).

18249.

183Atsakovės administratorius prašyme dėl bankroto pripažinimo tyčiniu nurodo, kad nuo 2010 m. gruodžio 31 d. esant bendrovei nemokiai, buvę vadovai A. N. ir V. S. nesikreipė į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo ir sąmoningai didino nuo 2011 m. veiklos nevykdančios ir nemokios UAB „Kartis“ skolas bei mažino turtą (iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Kartis“ turto neliko). Jeigu būtų laiku inicijuotas bankroto procesas UAB „Kartis“, turto būtų pakakę didesnei daliai kreditorių finansinių reikalavimų padengti.

18450.

185Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo V. S. nurodo, kad 2011 m. BUAB „Kartis“ veikla buvo ne nutraukta, o sustabdyta, nes dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 10 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių bendrovė neteko galimybės atsikaityti su tiekėjais ir įsigyti žaliavų tolimesnei veiklai vykdyti, dėl to bendrovės pajamos sumažėjo. Šis ginčas galutinai išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 20 d. nutartimi.

18651.

187Taigi bylos duomenimis, apie blogą finansinę padėtį, trukusią kelerius metus žinojo UAB „Kartis“ buvę vadovai ir akcininkas. Byloje nėra atsakyta į klausimą, kodėl ilgą laiką nebuvo sprendžiamas klausimas dėl susidariusios blogos bendrovės finansinės padėties ištaisymo. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas įstatymo 38 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, valdyba (jeigu valdyba nesudaroma, ? bendrovės vadovas) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl sprendimų, nurodytų šio Įstatymo 59 straipsnio 10 dalies 2 punkte ir 11 dalyje. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį. Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 4 dalis nustato, kad jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju nepriėmė sprendimo ištaisyti bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, bendrovės valdyba (jei valdyba nesudaroma ? bendrovės vadovas) ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą, tačiau, jeigu po sumažinimo įstatinis kapitalas būtų mažesnis už šio Įstatymo

1882 straipsnyje nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, jis gali būti mažinamas tik iki šio Įstatymo 2 straipsnyje nustatyto minimalaus įstatinio kapitalo dydžio.

18952.

190Ilgalaikis, kelerius metus trukęs nemokios įmonės turtinės padėties bloginimas – rodo ne siekį išsaugoti įmonę, o tyčinius veiksmus pratęsti įmonės veiklą ir bankrutuoti labai nepalankiomis kreditoriams sąlygomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348-219/2019).

19153.

192Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismu, kad nuo 2010 m. teisme buvo ginamos BUAB „Kartis“ pažeistos teisės, dėl to bendrovės buvusių vadovų neveikimas (bankroto bylos neinicijavimas) negali būti laikomas sąmoningu vengimu kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Aplinkybė, kad 2010–2018 metų laikotarpiu UAB „Kartis“ bylinėjosi su UAB „Sartė“ savaime nepanaikino atsakovės buvusių vadovų ir akcininko pareigos spręsti klausimą dėl blogos bendrovės finansinės padėties ištaisymo arba inicijuoti nemokiai bendrovei restruktūrizavimo / bankroto bylą.

19354.

194Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog sprendžiant atsakovės mokumo / nemokumo, laikotarpiu, kuriuo vyko teisminis ginčas kreditorės UAB „Sartė“ finansinis reikalavimas neįtraukiamas į bendrą atsakovės pradelstų įsipareigojimų masę. Įmonės skola, dėl kurios vyksta teisminis ginčas, sprendžiant įmonės mokumo klausimą, neįskaičiuojama į bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų masę (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-301/2014, 2016 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1487-186/2016).

19555.

196Teisminio ginčo su atsakovės buvusiu vadovu A. D. 2011–2013 metų laikotarpiu (ieškinys teisme gautas 2011 m. rugpjūčio 8 d.; Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 2 d. sprendimu ieškovės UAB „Vilniaus Doleta“ ieškinys atsakovui A. D. tenkintas iš dalies; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1354/2013 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 5 d. sprendimas pakeistas) metu nuo 2011 m. (atliktos inventorizacijos) bendrovės vadovas ir akcininkas žinojo apie turto trūkumą, t. y. aplinkybes apie sumažėjusią bendrovės turto masę dėl buvusio vadovo neteisėtų veiksmų.

19756.

198Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl BUAB „Kartis“ turtinės padėties dinamikos buvusių vadovų A. N. / V. S. vadovavimo metu. Ši aplinkybė nagrinėjamai bylai yra labai reikšminga, kadangi bankroto administratorius ir suinteresuotas asmuo UAB „Sartė“ įrodinėja, kad BUAB „Kartis“ veikla buvo organizuota taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į turtą buvo panaikintos: nuo 2010 m. gruodžio 31 d. bendrovė buvo nemoki, 2010 m. buvo areštuotas UAB „Kartis“ didelės vertės turtas, dėl taikytų apribojimų bendrovė nuo 2011 m. pagrindę veiklą sustabdė (nevykdė), vadovai bankroto bylos neinicijavo, 2012–2013 metais susijusiai įmonei išnuomojo savo darbuotojus, 2013 m. išnuomojo savo transporto priemones, taip pat 2012 m. pirmumo teise atsiskaitė su kreditore (susijusia įmone, kurios reikalavimo terminas nebuvo suėjęs), 2014 m. nurašė atsargas ir debitorių skolas. Bendrovės turto nuo 2011 m. iki bankroto bylos iškėlimo 2018 m. iš esmės neliko.

19957.

200Taigi byloje atsakytina į klausimą, ar laikotarpiu, kai turėjo būti iškelta bankroto byla, bendrovės vadovas atliko veiksmus, kuriais siekė privesti bendrovę iki bankroto, sąmoningai sudarė sandorius, pažeidžiančius kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus, bloginančius jau nemokios bendrovės turtinę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-301-219/2019). Dėl bendrovės valdymo organų pareigos perduoti bankroto administratoriui turtą bei dokumentus (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktai)

20158.

202ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi (įsiteisėjo 2018 m. gruodžio 22 d.), kuria iškelta bankroto byla atsakovei UAB „Kartis“, nustatytas bankrutuojančios UAB „Kartis“ vadovui 15 dienų terminas, skaičiuojamas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį bankroto administratoriui turėjo būti perduotas bendrovės turtas pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visi dokumentai. Byloje tarp šalių nėra ginčo, kad dalis BUAB „Kartis“ dokumentų yra perduota bankroto administratoriui.

20359.

204Bankroto administratoriaus patikslinto pareiškimo priede Nr. 5 nurodė, kad jam neperduoti 2014 m. kasos dokumentai, 2010 m. spalio–gruodžio mėnesių avanso apyskaitos dokumentai, priešpriešinių vienarūšių reikalavimą įskaitymą pagrindžiantys dokumentai, turto nurašymo aktai ir buhalterinė programa. Apeliantė pateikė įrodymą, kad bankroto administratorius raštu kreipėsi į BUAB „Kartis“ buvusį vadovą V. S. dėl trūkstamų dokumentų: i) 2010–2014 m. priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą pagrindžiančių dokumentų, ii) 2010–2014 m. turto nurašymą pagrindžiančių dokumentų, iii) 2010 m. spalio – gruodžio mėn. avanso apyskaitos dokumentų, iiii) 2011 m. I ketvirčio ir 2014 m. kasos dokumentų, iiiii) buhalterinės programos pateikimo. Neturėdamas nurodytų dokumentų administratorius negali identifikuoti turimuose dokumentuose nurodytų operacijų, įvertinti, ar atlikti atsiskaitymų pagrįstumo, negali tiksliai nustatyti bendrovės turto, t. y. kokį turtą atsakovė turėjo iki bankroto bylos iškėlimo, kokia jo dalis pagrįstai nurašyta ir pan., o buhalterinė programa leis identifikuoti visas bendrovės finansines operacijas, sudarytus sandorius, tikruosius bendrovės pinigų srautus, taigi tokios neperdavus, negalima nustatyti visų įmonės finansinių operacijų, sudarytų sandorių ar patikrinti kitų buhalterinių apskaitos dokumentų teisingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-510-915/2018). Taip pat apeliantė pažymėjo, kad vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo areštuotas bendrovės ilgalaikis turtas (kompiuteriai, ofiso įranga irk t.), kurio saugotoja buvo UAB „Kartis“, tačiau šis turtas bankroto administratoriui neperduotas.

20560.

206Iš skundžiamos nutarties turinio akivaizdu, kad teismas netyrė ir nevertino dokumentų ir turto perdavimo / neperdavimo aplinkybių, dėl to neaišku, kokie būtent dokumentai užkerta kelią bankroto administratoriui nustatyti BUAB „Kartis“ veiklos, turto, kreditorių ir debitorių skolų dydžius nuo 2011 m. sausio 1 d. iki bankroto bylos iškėlimo bei koks turtas buvo areštuotas ir turėjo būti saugojamas iki teisminio ginčo su UAB „Sartė“ pabaigos, ar išsaugotas (perduotas / neperduotas bankroto administratoriui). Nurodyti klausimai (dėl tyčinio bankroto požymio, įtvirtinto ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte) grąžinami pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nustačius, kad dokumentai ir / arba turtas neišsaugoti, spręstina dėl tyčinio bankroto požymio, įtvirtinto ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte.

20761.

208Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tyčinio bankroto požymio, įtvirtinto ĮBĮ 20 straipsnio

2092 dalies 5 punkte, specifiką, kuri pasireiškia tuo, kad dėl apgaulingai ir (arba) netinkamai vykdytos buhalterinės apskaitos arba neišsaugotų buhalterinės apskaitos dokumentų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Kai nėra galimybės visiškai ar iš dalies nustatyti šių aplinkybių, tampa neįmanoma ar itin sudėtinga įvertinti įmonės nemokumo priežastis – ar šis nemokumas buvo sukeltas sąmoningais veiksmais, ar jau nemokios įmonės padėtis sąmoningai buvo dar esmingai pabloginta. Tokių veiksmų egzistavimui ir priežastiniam ryšiui su nemokumu nustatyti būtina tirti įmonės finansinius dokumentus, jos valdymo organų sprendimus, sudarytus sandorius ir pan., tačiau šių aplinkybių neįmanoma ištirti, kai trūksta atitinkamų duomenų, nes bankroto administratoriui nebuvo perduoti reikalingi įmonės apskaitos dokumentai arba buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai. Šiuo aspektu Lietuvos Aukščiausiais Teismas išaiškino, kad, esant ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytoms aplinkybėms, susijusioms su apgaulingu ir (arba) netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu arba neišsaugotais buhalterinės apskaitos dokumentais, kai dėl to visiškai ar iš dalies negalima nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, siekiant pripažinti bankrotą tyčiniu, neprivalo būti atskirai nustatytas ryšys tarp šių aplinkybių ir įmonės privedimo prie bankroto arba jau nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo. Priešingas aiškinimas, kad net ir netinkamai tvarkius buhalterinę apskaitą arba neišsaugojus buhalterinės apskaitos dokumentų tyčinio bankroto nustatymas būtų įmanomas tik įrodžius konkrečias įmonės privedimo prie nemokumo priežastis, padarytų tyčinio bankroto aplinkybių įrodinėjimą neįmanomą bei neatitiktų principo, jog niekas negali gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmų (nullus commodum capere de sua injuria propria). Tačiau kasacinis teismas akcentavo, jog remiantis ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktu, ne bet kuris buhalterinės apskaitos tvarkymo taisyklių pažeidimas ir ne bet kuris buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimas lemia bankroto pripažinimą tyčiniu, o tik toks, dėl kurio negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Toks negalėjimas turi būti susijęs su objektyviu neįmanomumu įvertinti įmonės nemokumo priežastis. Jei įmonės veiklą galima įvertinti remiantis kitais duomenimis (pvz., pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais), be kita ko ir netiesioginiais įrodymais, taip pat jei akivaizdu, kad įmonės nemokumo priežastys yra kitos, nei tos, kurias galimai patvirtintų trūkstami buhalterinės apskaitos dokumentai, nebelieka pagrindo pripažinti bankrotą tyčiniu remiantis ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktu. Dėl to ir būtina įvertinti, ar dėl bankroto administratorės nurodytų dokumentų neperdavimo nebeįmanoma nustatyti esminių aplinkybių, susijusių su įmonės veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-510-915/2018, 28 ir 29 punktai).

21062.

211Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sprendžiant klausimą dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu, turi būti nustatyta, kad dėl neperduotų dokumentų yra eliminuota bankroto administratoriaus galimybė nustatyti BUAB „Kartis“ veiklos, turto, kreditorių ir debitorių skolų dydžius. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad vien tam tikrų dokumentų neperdavimas savaime nėra pakankamas įmonės bankroto pripažinimui tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu. Dėl reikalavimo perleidimo, personalo bei transporto priemonių nuomos sandorių (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punktas)

21263.

213Teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

21464.

215Atsakovės bankroto administratorius tyčinio bankroto požymį pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies

2162 punktą įrodinėja 2012 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimo perleidimo, 2012 m. personalo nuomos paslaugų bei 2013 m. transporto priemonių nuomos sandoriais.

21765.

218Nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu už

219101 367,01 Eur BUAB „Kartis“ perleido UAB „AIT investicijos“ savo reikalavimo teises į skolininkės UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ 361 013,44 Eur dydžio finansinį reikalavimą. BUAB „Kartis“ negavo 101 367,01 Eur, kadangi 2012 m. rugsėjo 24 d. įskaitymo pagrindu

220101 367,01 Eur suma buvo sumažintas BUAB „Kartis“ prievolės (kurios įvykdymo terminas nebuvo suėjęs) kreditorei UAB „Doleta“ dydis. Šio sandorio sudarymo metu UAB „Kartis“ akcininkas ir UAB „Doleta“ valdybos pirmininkas buvo V. S.. Suinteresuotas asmuo V. S. teigia, kad buvo priimtas sprendimas, jog UAB „Doleta“ nereikalaus iš UAB „Kartis“ 1 048 800,08 Eur skolos grąžinimo, kol UAB „Kartis“ nepradės gauti pelno. Byloje nėra nustatyta, ar reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymo metu (2012 m. rugpjūčio 22 d.) BUAB „Kartis“ pradėjo gauti pelną, todėl UAB „Doleta“ įgijo reikalavimo teisę. Pagal pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, 2011 m. bendrovės grynasis pelnas sudarė minus 345 853,00 Lt, o 2012 m. – minus 353 834,00 Lt. Taigi pirmosios instancijos teismas neatsakė į klausimą, ar susijusių įmonių sudarytas sandoris, kuriuo atsakovė negavo lėšų už perleistą reikalavimo teisę ir padengė dalį susijusios kreditorės UAB „Doleta“ reikalavimo buvo ekonomiškai naudingas UAB „Kartis“ (pagal byloje nustatytas aplinkybes: nuo 2010 m. areštuotas didelės vertės turtas, 2011 m. dėl neteisėtų buvusio vadovo veiksmų bendrovė neteko dalies turto; nuo 2011 m. nevykdė pagrindinės ūkinės-komercinės veiklos; pagal 2011 m. ir 2012 m. balansų duomenis nemoki).

22166.

2222012 m. BUAB „Kartis“ gavo 65 164,50 Eur bei 2013 m. gavo 20 103,80 Eur pajamų pagal personalo nuomos sandorį, sudarytą su UAB DOLETA EXPORT. Taip pat 2013 m. BUAB „Kartis“ gavo 22 353,81 Eur pajamų pagal transporto priemonių nuomos sutartį, sudarytą su UAB DOLETA EXPORT. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė kokiomis sąlygomis, tvarka, terminais ir kt. personalo nuomos sutartimi BUAB „Kartis“ darbuotojai (kokie) buvo išnuomoti susijusiai UAB DOLETA EXPORT, taip pat kokios atsakovės transporto priemonės, kokiomis sąlygomis, tvarka, terminais ir kt. 2013 m. transporto priemonių nuomos sutartimi buvo išnuomotos susijusiai įmonei. Teismas formaliai nurodė 2012 m. bendrovės sąnaudas, tačiau netyrė ir nevertino atskirai: i) personalo nuomos sąnaudų (kurias sudaro ir automobilių nuomos, kuro, patalpų nuomos sąnaudos) bei ii) automobilių remonto ir transporto priemonių nuomos sąnaudų (kurias sudaro kuro ir automobilių eksploatavimo bei remonto sąnaudos) pagrįstumo ir teisėtumo. Kaip minėta, byloje nenustatyta reali UAB „Kartis“ finansinė padėtis 2012 m. ir 2013 m., todėl neaišku, ar buvo priimtas teisingas sprendimas tęsti veiklą nevykdant pagrindinės veiklos, o nuomojant bendrovės darbuotojus ir transporto priemones susijusiai įmonei.

22367.

224Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Dėl atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumo (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktas)

22568.

226Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal CK 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-158-219/2017).

22769.

228CK 6.9301 straipsnio, reglamentuojančio atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą, 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šioje normoje nurodyta eile. Pirmąja eile skolininkas privalo atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo; antrąja eile – pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; trečiąja eile – pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; ketvirtąja eile – pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; penktąja eile – pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka (CK 6.9301 straipsnio 1 dalis). Atsiskaitymai pagal tos pačios eilės reikalavimus atliekami mokėjimo dokumentų gavimo kalendorinio eiliškumo tvarka (CK 6.9301 straipsnio 2 dalis).

22970.

230Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-611/2017 yra išaiškinta, kad sprendžiant dėl reikalavimų tenkinimo eiliškumo pažeidimo turi būti nustatyta CK 6.9301 straipsnyje nurodytų sąlygų visuma. Pirma, turi būti nustatyta, kad skolininkas atsiskaitymo metu neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti. Nustatant šią aplinkybę, būtina įvertinti skolininko turimas lėšas grynaisiais ir negrynaisiais pinigais atlikto ginčijamo atsiskaitymo momentu, taip pat pareikštų reikalavimų skolininkui tuo pačiu momentu apimtį. Antra, turi būti nustatyta, kad skolininkas atliko mokėjimą pažeisdamas CK 6.9301 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytą eiliškumą, t. y. turi būti nustatyta, ar egzistuoja pirmesnės eilės kreditoriai, kaip jie įvardijami aptartoje normoje, palyginti su kreditoriumi, kuriam atliktas mokėjimas yra ginčijamas. Vertinant, ar mokėjimai buvo atlikti nepažeidžiant įstatymo nustatyto mokėjimų eiliškumo, neturi reikšmės aplinkybė, kokia buvo kiekvieno iš kreditorių reikalavimų dalies tenkinimo proporcija pagal jų turimus reikalavimus per tam tikrą laikotarpį ir jos palyginimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-504-1075/2018, 42 punktas).

23171.

232Aiškindamas CK 6.9301 straipsnio tikslus, kasacinis teismas yra pripažinęs, kad: 1) CK 6.9301 straipsnyje nustatyta privaloma mokėjimų eiliškumo tvarka yra skirta įmonėms, patiriančioms laikinų finansinių sunkumų – neturinčioms pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti; šis reguliavimas, priešingai negu įtvirtintas ĮBĮ, nesiejamas su įmonės nemokumu ar situacija, kai yra pagrindas konstatuoti, kad įmonė ne tik šiuo metu negali, bet ir negalės ateityje atsiskaityti su kreditoriais (CK 6.9301 straipsnio 3 dalis); 2) CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintu reguliavimu siekiama užtikrinti finansinę drausmę ir apsaugoti pirmesnėje eilėje esančių kreditorių teisę lėšas gauti anksčiau už paskesnėje eilėje esančius kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-278-469/2019).

23372.

234Atsakovės bankroto administratorius įrodinėja, jog galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms ir esant pradelstam 19 426,26 Eur įsipareigojimui kreditorei UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, nuo 2011 m. iki 2018 m., UAB „Kartis“ įvykdė iš viso 37 478,78 Eur mokėjimų darbuotojams, valstybei, bei tretiesiems asmenims (tiekėjams, lizingo įmonei), taip pat 2012 m. sumokėjo 101 367,01 Eur susijusiai kreditorei UAB „Doleta“, kuria reikalavimo vykdymo terminas nebuvo suėjęs.

23573.

236Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismu, jog ginčijamais atsiskaitymais buvo siekiama išlaikyti atsakovės mokumą ir išvengti skolinių įsipareigojimų didėjimo, kadangi ši išvada padaryta formaliai, remiantis suinteresuoto asmens V. S. paaiškinimais ir nenustačius CK 6.9301 straipsnyje nurodytų sąlygų visumos. Sprendžiant dėl atsakovės UAB „Kartis“ bankroto pripažinimo tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu teismas: 1) turi nustatyti, ar ginčijamų atsiskaitymų metu BUAB „Kartis“ turėjo / neturėjo pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, t. y. įvertinti bendrovės turėtas lėšas grynaisiais ir negrynaisiais pinigais bei pareikštų reikalavimų BUAB „Kartis“ apimtį ginčijamų atsiskaitymų momentu; 2) nustatyti, ar BUAB „Kartis“ atliko ginčijamus mokėjimus pažeisdamas CK 6.9301 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytą eiliškumą, t. y. įvertinti, ar mokėjimų atlikimo metu egzistavo pirmesnės eilės kreditoriai, palyginti su kreditoriais, kuriems buvo atlikti. Dėl veiklos ir turto perkėlimo į susijusią įmonę (ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punktas)

23774.

238ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punktas įtvirtina tyčinio bankroto prezumpciją, pagal kurią įmonės bankrotas preziumuojamas tyčiniu, jeigu įmonės veikla ir turtas buvo perkelti į kitą įmonę, įmonę reorganizavus arba įmonės dalį atskyrus, kai veiklą vykdo ir finansinius įsipareigojimus prisiima turto nevaldanti įmonė, kita veikianti ar naujai įsteigta įmonė perėmė įmonės nebaigtas vykdyti sutartis ir (arba) reikalavimo teises ir į šią įmonę perėjo dirbti darbuotojai ir (arba) vadovai ir (arba) su jais susiję asmenys. Pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 70 straipsnio 2 dalies 5 punktą, teismas spręsdamas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, gali atsižvelgti į tai, jog veikla ir (ar) turtas buvo perkelti į kitą juridinį asmenį, kai finansiniai įsipareigojimai ar jų dalis liko veiklą ir (ar) turtą perdavusiame juridiniame asmenyje,

23975.

240Bankroto administratorius ir apeliantė UAB „Sartė“ prašo BUAB „Kartis“ bankrotą pripažinti tyčiniu ir tuo pagrindu, jog BUAB „Kartis“ veikla buvo perkelta į susijusią įmonę UAB „Doleta Export“.

24176.

242Nustatyta, kad 2003-08-28–2018-09-26 metų laikotarpiu UAB „Kartis“ pavadinimas buvo UAB „Vilniaus Doleta“. 2010 m. rugsėjo 28 d. buvo įregistruota UAB DOLETA EXPORT. Personalo ir transporto priemonių nuomos sandorių sudarymo metu BUAB „Kartis“ ir UAB DOLETA EXPORT vadovavo A. N.. Apeliantė nurodo, kad UAB DOLETA EXPORT 2011–2012 metų laikotarpiu dirbo tik du darbuotojai, o BUAB „Kartis“ – 13 darbuotojų. Šiuo laikotarpiu UAB DOLETA EXPORT pajamos didėjo, o BUAB „Kartis“ mažėjo, tačiau 2012 m. bendrovėje buvo papildomai įdarbinti 12 darbuotojų. 2013 m. gruodžio 31 d. BUAB „Kartis“ liko dirbti tik 2 darbuotojai. Nutrūkus personalo nuomai, UAB DOLETA EXPORT darbuotojų skaičius padidėjo.

24377.

244Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas neatsakė į klausimus, ar UAB „Kartis“ vadovas, žinodamas apie bendrovės nemokumo būseną ir nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, žinodamas apie galiojančias laikinąsias apsaugos priemones, nuo 2011 m. sustabdęs (netęsdamas) pagrindinę ūkinę-komercinę veiklą, pagrįstai (sąžiningai) organizavo bendrovės veiklą tokiu būdu, kai bendrovės darbo ištekliai (darbuotojai) neperėjo dirbti ir darbo priemones (transporto priemonės) nebuvo perkelti į susijusią įmonę, o buvo išnuomoti to paties vadovo A. N. vadovaujamai UAB DOLETA EXPORT, mažas pajamas gaunančioje bendrovėje 2012 m. padidintas darbuotojų skaičius, o 2013 m. sumažintas bei nutraukti nuomos teisiniai santykiai. Byloje nėra nustatyta, kam buvo naudingesni (BUAB „Kartis“ ar UAB DOLETA EXPORT) nuomos teisiniai santykiai.

24578.

246Suinteresuotas asmuo UAB „Sartė“ atsiliepime į prašymą dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu, prašė išreikalauti iš VSDFV duomenis apie BUAB „Kartis“ buvusius darbuotojus, kurių sąrašas yra pateiktas kartu su BUAB „Kartis“ bankroto administratoriaus patikslintu prašymu pripažinti BUAB „Kartis“ bankrotą tyčiniu darbovietę po jų atleidimo iš darbo BUAB „Kartis“ dienas; išreikalauti iš UAB DOLETA EXPORT buhalterinius dokumentus, kurių pagrindu 2012 m. vyko tarpusavio atsiskaitymai tarp UAB DOLETA EXPORT ir BUAB „Kartis“. Atsakovės administratoriaus patikslintame prašyme dėl BUAB „Kartis“ bankroto pripažinimo tyčiniu prašė teismo išreikalauti iš VSDFV duomenis apie buvusių bendrovės darbuotojų darbovietę po jų atleidimo iš darbo bendrovėje.

24779.

248Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad bankroto bylos priskirtinos prie bylų, kuriose yra viešojo intereso. Teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva tik Civilinio proceso kodekso ir kitų įstatymų numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 179 straipsnio 2 dalis). Ši nuostata reglamentuoja bendrosios taisyklės, kad teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva, išimtį ir taikytina nedispozityviosiose bylose (šeimos, darbo, ypatingosios teisenos, bankroto, restruktūrizavimo bei kitose), kuriose teismas pagal įstatymą privalo veikti ex officio (savo iniciatyva). Tokiose bylose teismas ne tik turi teisę, bet ir privalo savo iniciatyva rinkti įrodymus, jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nepateikia įrodymų, taip pat tais atvejais, kai pateiktų įrodymų nepakanka reikšmingoms bylai aplinkybėms nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-399-701/2015).

24980.

250Vilniaus apygardos teismas neišsprendė BUAB „Kartis“ bankroto administratoriaus ir suinteresuoto asmens UAB „Sartė“ prašymų ir savo iniciatyva reikšmingų nagrinėjamai bylai įrodymų nesurinko, todėl neaišku, kokiu laikotarpiu, kokie darbuotojai dirbo BUAB „Kartis“ ir (arba) UAB DOLETA EXPORT, kokiu laikotarpiu ir kokie BUAB „Kartis“ darbuotojai buvo išnuomoti UAB DOLETA EXPORT, kokiomis sąlygomis išnuomoti, kokias sąnaudas bei pajamas, susijusias su išnuomotais darbuotojais turėjo BUAB „Kartis“ ir UAB DOLETA EXPORT. Taip pat nėra galimybės nustatyti, kokiu laikotarpiu, kokios transporto priemonės priklausė atsakovei ir kada bei kokios transporto priemonės buvo išnuomotos UAB DOLETA EXPORT, kokiomis sąlygomis išnuomoti, kokias sąnaudas bei pajamas, susijusias su išnuomotomis transporto priemonėmis turėjo BUAB „Kartis“ ir UAB DOLETA EXPORT.

25181.

252Taigi neišsprendęs pareikštų procesinių prašymų ir nebūdamas aktyvus, teismas nesiaiškino visų reikšmingų aplinkybių, susijusių su tyčinio bankroto požymių nustatymu (dėl turėtų sąnaudų ir pajamų santykio, susijusių su atitinkamais laikotarpiais susijusiose įmonėse dirbusiais darbuotojais) bei transporto priemonių sąnaudomis ir pajamomis (mokėtais nuomos, lizingo mokėjimais), taip pat dėl pasirinktos schemos susijusiais įmonei išnuomoti savo turtą ir darbuotojus). Dėl bylos procesinės baigties

25382.

254Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismui yra suteikta teisė panaikinti apskųstą teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant dėl CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; kt.). Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino ir nenustatė pagrindinių faktinių aplinkybių, kurios yra teisiškai svarbios tam, kad būtų teisingai išspręsta byla, išnagrinėtas ginčas, šių aplinkybių negalima nustatyti apeliacinės instancijos teisme dėl to, kad reikia surinkti naujus įrodymus. Todėl atskirasis skundas tenkinamas, Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 8 d. nutartis panaikinama ir byla perduodama nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

25583.

256Pirmosios instancijos teismas turi atsakyti į šiuos esminius klausimus: 1) kokia buvo bendrovės finansinė padėtis nuo 2011 m. iki bankroto bylos iškėlimo (2018 m. gruodžio 14 d.), kas nurodytais laikotarpiais vadovavo bendrovei, kas sudarė ginčijamus sandorius (priėmė sprendimus, susijusius su bendrovės valdymu); nuo kada bendrovės veikla nuostolinga (faktiškai nemoki) ir kaip iki bankroto bylos iškėlimo keitėsi bendrovės finansinė padėtis; kada ir kokiam bendrovės vadovui kilo pareiga inicijuoti nemokiai bendrovei bankroto bylą (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktas); 2) koks konkrečiai turtas ir dokumentai nėra perduoti bankroto administratoriui (sudaro arba panaikina galimybes identifikuoti tikrąsias bankroto priežastis) (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir / arba 5 punktai); 3) kieno sudaryti ir kokie sandoriai bei kokią įtaką turėjo bendrovės finansinei padėčiai, atitinkamai buvo / nebuvo nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi bendrovei ir (arba) pažeidė / nepažeidė kreditorių teises ir interesus (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktai); 4) ar galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms skolos įskaitymas susijusiai įmonei, atsiskaitymai su tiekėjais, debitorių skolų nurašymas, darbuotojų ir transporto priemonių nuoma pažeidė / nepažeidė kreditorių teises ir interesus (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktas); 5) ar nuomos teisinių santykių pagrindu buvo / nebuvo įgyvendintas „feniksų“ reiškinys (darbuotojai ir turtas (transporto priemonės) į susijusią įmonę) (ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Pažymėtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė kada tarp susijusių įmonių baigėsi nuomos teisiniai santykiai ir kokių veiksmų buvo imtasi iki bankroto bylos iškėlimo.

25784.

258Apeliacinės instancijos teismas priima ir prideda prie bylos BUAB „Kartis“ bankroto administratoriaus 2020 m. vasario 7 d. pranešimą dėl dokumentų perdavimo bei pasiūlo byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti nuomones. Prašymai dėl įrodymų išreikalavimo paliekami spręsti pirmosios instancijos teismui. Dėl bylinėjimosi išlaidų

25985.

260Byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, todėl apeliacinės instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo nesprendžia. Kol teismas dėl ginčo esmės nėra priėmęs procesinio sprendimo, iš kurio būtų galima nustatyti, kuri šalis laimėjo ginčą, priteisti bylinėjimosi išlaidas nėra pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-280-219/2018).

261Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 337 straipsnio 1 dalies

2623 punktu,

Nutarė

263Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi civilinėje byloje... 8. 2.... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų... 10. 3.... 11. Suinteresuotas asmuo UAB „Sartė“ prašo tenkinti prašymą dėl BUAB... 12. 4.... 13. Suinteresuotas asmuo V. S. atsiliepime prašo netenkinti bankroto... 14. 5.... 15. Suinteresuotas asmuo A. N. atsiliepime prašo bankroto administratoriaus... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 6.... 18. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 8 d. nutartimi prašymą dėl... 19. 7.... 20. Teismas, ištyręs bylos medžiagą ir atsižvelgęs į šalių procesiniuose... 21. 8.... 22. Kadangi BUAB „Kartis“ bankroto procedūros pradėtos iki šio įstatymo... 23. 9.... 24. Teismas nustatė, kad bankroto administratorius prašo pripažinti BUAB... 25. 10.... 26. Bankroto administratorius ekonomiškai nepagrįstu sandoriu, sąlygojusiu BUAB... 27. 11.... 28. Bankroto administratoriaus teigimu, BUAB „Kartis“ ekonomiškai nenaudinga... 29. 207 114,03 Eur nuostolių atlyginimo pagrindu Vilniaus apygardos teismo 2010 m.... 30. 12.... 31. Teismas nustatė, kad bankroto administratorius ir suinteresuotas asmuo UAB... 32. 13.... 33. Bankroto administratorius nurodo, kad galiojant laikinosioms apsaugos... 34. 14.... 35. Bankroto administratorius taip pat nurodo, jog 2012 m. rugsėjo 24 d. BUAB... 36. 15.... 37. Bankroto administratorius taip pat nurodo, kad 2014 m. BUAB „Kartis“... 38. 117 466,98 Eur vertės turtą (atsargas). V. S. šios aplinkybės neginčija,... 39. 16.... 40. Šalių teigimu, BUAB „Kartis“ nepagrįstai 2014 m. nurašė debitorių 494... 41. 17.... 42. Suinteresuotas asmuo UAB „Sartė“ papildomai nurodė, kad bendrovės... 43. 18.... 44. Teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės (nuo 2011 m. iki 2018 m. vykdyti... 45. 19.... 46. Bankroto administratorius pažymėjo, jog buvęs BUAB „Kartis“ vadovas V.... 47. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 48. 20.... 49. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo UAB „Sartė“ prašo Vilniaus... 50. (2 894,93 Eur pagal 2020 m. vasario 21 d. prašymą). Nurodo šiuos atskirojo... 51. 20.1.... 52. Skundžiama nutartis priimta teismui neišsprendus bankroto administratoriaus... 53. 20.2.... 54. UAB „Sartė“ 2010 m. lapkričio 23 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 55. N. Š., kuri areštavo bendrovės ilgalaikį turtą, banko sąskaitose ir... 56. 20.3.... 57. Pirmosios instancijos teismas nustatė UAB „Kartis“ 2010 m. gruodžio 31 d.... 58. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto... 59. 20.4.... 60. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad bendrovės... 61. Dėl 2012 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimo perleidimo sandorio... 62. 20.5.... 63. Skundžiamos nutarties dalis dėl 2012 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimo... 64. Dėl sprendimo teikti personalo nuomos paslaugas vertinimo... 65. 20.6.... 66. Bankroto administratorius nurodė, kad nuo 2011 m. bendrovė... 67. 225 000,00 Lt (65 164,50 Eur) be PVM pajamų, o 2013 m. 69 414,39 Lt (20 103,80... 68. 20.7.... 69. Bankroto administratorius pateikė teismui duomenis apie 2011–2013 metų... 70. 112,25 Eur įmokų į Garantinį fondą, 17 386,64 Eur įmokų VSDFV. Taigi,... 71. (147 875,47 Eur + 34 351,25 Eur), t. y. beveik tris kartus viršijo iš... 72. 2012 m. gautas pajamas (65 164,50 Eur). Bendrovės sprendimas teikti personalo... 73. 20.8.... 74. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi suinteresuoto asmens V.... 75. 2012 m. patalpų nuoma 10 716,49 Eur, o 2011 m. 2 612,31 Eur (per metus... 76. Dėl transporto priemonių nuomos sandorio vertinimo... 77. 20.9.... 78. Pirmosios instancijos teismas atsakovės sprendimą teikti transporto... 79. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkto... 80. 20.10.... 81. Pirmosios instancijos teismas padarė formalią išvadą, kad byloje nėra... 82. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto... 83. 20.11.... 84. Pirmosios instancijos teismo išvada dėl tyčinio bankroto požymio (ĮBĮ 20... 85. 2 dalies 4 punktas) nebuvimo yra nepagrįsta ir padaryta neištyrus visų bylos... 86. 1) teismas nenurodė ir byloje esančiais įrodymais nepagrindė kokių... 87. 20.12.... 88. Skolų nurašymas bendrovei esant nemokiai vertintinas kaip sąmoningai blogas... 89. 20.13.... 90. Antstolė, vykdydama nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 91. 20.14.... 92. Bankroto administratoriui neperduoti įskaitymo aktai ar kiti buhalterinės... 93. 21.... 94. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo V. S. prašo skundą... 95. 21.1.... 96. BUAB „Kartis“ turtas nuo 2010 m. iki 2018 m. sistemingai nemažėjo; turto... 97. 21.2.... 98. 2014 m. turtas buvo 84 339,00 Eur, o 2018 m. jau 217 529,00 Eur. Vadinasi, kad... 99. 21.3.... 100. 2010 m. gruodžio 31 d. bendrovės pradelsti įsipareigojimai sudarė 1 068... 101. 21.4.... 102. UAB „Kartis“ vadovams pagrindą nesikreipti dėl bankroto iškėlimo ir... 103. 21.5.... 104. BUAB „Kartis“ vadovai nesudarė bendrovei nenaudingų sandorių,... 105. 234 984,72 Eur t. y. net 60 000,00 Eur didesnės. Bankroto administratoriaus... 106. 17 386,64 Eur įmokų VSDFV (iš viso 73 627,67 Eur). Gautos pajamos iš... 107. 56 018,59 Eur. Todėl akivaizdu, kad vien tik automobilių nuoma UAB DOLETA... 108. 21.6.... 109. Tai, kad pirmosios instancijos teismas neišreikalavo duomenų apie BUAB... 110. 21.7.... 111. Sprendimas dalį buvusių UAB „Kartis“ darbuotojų 2012–2013 metais... 112. 21.8.... 113. Vien ta aplinkybė, kad galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms buvo... 114. 21.9.... 115. Nurašytos atsargos siekiant ne sumažinti BUAB „Kartis“ turtą, o dėl to,... 116. 21.10.... 117. V. S. perdavė bankroto administratoriui BUAB „Kartis“ esminius... 118. Teismas... 119. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 120. 22.... 121. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 122. 23.... 123. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. vasario 20 d. gavo apeliantės UAB... 124. 24.... 125. Iš valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centras Juridinių asmenų... 126. 25.... 127. Juridinių asmenų registrui yra pateikti UAB „Kartis“ 2009–2017 metų... 128. 2 464 165,00 Lt (133 615,00 Lt ilgalaikis ir 2 330 550,00 Lt trumpalaikis... 129. 1 962 186,00 Lt per vienerius metus gautinos sumos ), o per vienerius metus... 130. 8) 2016 m. balanso duomenimis, bendrovės turto vertė sudarė 78 757,00 Eur... 131. 26.... 132. UAB „Kartis“ vadovas V. S. 2018 m. lapkričio 23 d. kreipėsi į Vilniaus... 133. 2018 m. gruodžio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-456-580/2018,... 134. 27.... 135. UAB „Doleta“ įregistruota 1992 m. gruodžio 21 d.; veiklos objektas –... 136. 28.... 137. UAB DOLETA EXPORT įregistruota 2010 m. rugsėjo 28 d.; įmonės tikslai:... 138. A. N.; akcininkas 2010-09-28–2014-02-11 metų laikotarpiu buvo A. Š..... 139. 29.... 140. Vilniaus apygardos teisme 2010 m. lapkričio 22 d. buvo gautas UAB „Kleta“... 141. 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo... 142. 30.... 143. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 2 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.... 144. 31.... 145. Pripažįstant bankrotą tyčiniu nustatytinas bendrovės nemokumo faktas, t.... 146. 32.... 147. Pažymėtina, kad teismo nustatytas įmonės nemokumo momentas savaime... 148. 20 straipsnio 5 ir 7 dalys).... 149. 33.... 150. Apeliantės teigimu, nuo 2010 m. gruodžio 31 d. atsakovė buvo nemoki, tačiau... 151. 34.... 152. Nustatyta, jog BUAB „Kartis“ akcininkas yra V. S.; 2011-08-03–2014-05-26... 153. 35.... 154. Atsakovės bankroto administratorius ir suinteresuotas asmuo UAB „Sartė“... 155. 36.... 156. Vertinant trumpalaikio turto sudėtį, teismų praktikoje preziumuojama, kad... 157. 37.... 158. Taip pat bankroto administratoriaus įrodinėja, kad BUAB „Kartis“ 2014 m.... 159. 38.... 160. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-126-881/2012... 161. 39.... 162. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, įsiteisėjusio teismo procesinio... 163. 40.... 164. Galioja ir negali būti paneigtas rungimosi principas (CPK 12 straipsnis),... 165. 41.... 166. Be to, bankroto administratoriaus teigimu, buvo nurašyta ir daugiau BUAB... 167. 42.... 168. Apibendrinus nustatytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 169. 43.... 170. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, jog ne bet kokie veiksmai yra pakankami... 171. 1 punktas)... 172. 44.... 173. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas pripažįsta bankrotą... 174. 45.... 175. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės... 176. 46.... 177. Aiškindamas ĮBĮ 8 straipsnį, kasacinis teismas yra nurodęs, kad įmonės... 178. 47.... 179. Juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos... 180. 48.... 181. Minėta, ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad teismas... 182. 49.... 183. Atsakovės administratorius prašyme dėl bankroto pripažinimo tyčiniu... 184. 50.... 185. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo V. S. nurodo, kad 2011... 186. 51.... 187. Taigi bylos duomenimis, apie blogą finansinę padėtį, trukusią kelerius... 188. 2 straipsnyje nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, jis gali būti... 189. 52.... 190. Ilgalaikis, kelerius metus trukęs nemokios įmonės turtinės padėties... 191. 53.... 192. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismu, kad... 193. 54.... 194. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog sprendžiant atsakovės... 195. 55.... 196. Teisminio ginčo su atsakovės buvusiu vadovu A. D. 2011–2013 metų... 197. 56.... 198. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl BUAB „Kartis“... 199. 57.... 200. Taigi byloje atsakytina į klausimą, ar laikotarpiu, kai turėjo būti... 201. 58.... 202. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad įmonės valdymo organai... 203. 59.... 204. Bankroto administratoriaus patikslinto pareiškimo priede Nr. 5 nurodė, kad... 205. 60.... 206. Iš skundžiamos nutarties turinio akivaizdu, kad teismas netyrė ir nevertino... 207. 61.... 208. Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tyčinio bankroto požymio,... 209. 2 dalies 5 punkte, specifiką, kuri pasireiškia tuo, kad dėl apgaulingai ir... 210. 62.... 211. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sprendžiant klausimą dėl... 212. 63.... 213. Teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad buvo sudaryti... 214. 64.... 215. Atsakovės bankroto administratorius tyčinio bankroto požymį pagal ĮBĮ 20... 216. 2 punktą įrodinėja 2012 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimo perleidimo, 2012 m.... 217. 65.... 218. Nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 22 d. reikalavimo teisių perleidimo... 219. 101 367,01 Eur BUAB „Kartis“ perleido UAB „AIT investicijos“ savo... 220. 101 367,01 Eur suma buvo sumažintas BUAB „Kartis“ prievolės (kurios... 221. 66.... 222. 2012 m. BUAB „Kartis“ gavo 65 164,50 Eur bei 2013 m. gavo 20 103,80 Eur... 223. 67.... 224. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį... 225. 68.... 226. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktą teismas pripažįsta bankrotą... 227. 69.... 228. CK 6.9301 straipsnio, reglamentuojančio atsiskaitymo grynaisiais ir... 229. 70.... 230. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje... 231. 71.... 232. Aiškindamas CK 6.9301 straipsnio tikslus, kasacinis teismas yra pripažinęs,... 233. 72.... 234. Atsakovės bankroto administratorius įrodinėja, jog galiojant laikinosioms... 235. 73.... 236. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismu, jog... 237. 74.... 238. ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punktas įtvirtina tyčinio bankroto... 239. 75.... 240. Bankroto administratorius ir apeliantė UAB „Sartė“ prašo BUAB... 241. 76.... 242. Nustatyta, kad 2003-08-28–2018-09-26 metų laikotarpiu UAB „Kartis“... 243. 77.... 244. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 245. 78.... 246. Suinteresuotas asmuo UAB „Sartė“ atsiliepime į prašymą dėl atsakovės... 247. 79.... 248. Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad bankroto bylos priskirtinos... 249. 80.... 250. Vilniaus apygardos teismas neišsprendė BUAB „Kartis“ bankroto... 251. 81.... 252. Taigi neišsprendęs pareikštų procesinių prašymų ir nebūdamas aktyvus,... 253. 82.... 254. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismui... 255. 83.... 256. Pirmosios instancijos teismas turi atsakyti į šiuos esminius klausimus: 1)... 257. 84.... 258. Apeliacinės instancijos teismas priima ir prideda prie bylos BUAB „Kartis“... 259. 85.... 260. Byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, todėl... 261. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 262. 3 punktu,... 263. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti...