Byla 2KT-87/2013
Dėl Kauno apylinkes teismo 2013 m. gegužes 13 d. sprendimo civilineje byloje Nr. 2-1354-638/2013, n u s t a t e:

1Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus pirmininkas Arunas Rudzinskas, susipažines su 2013 m. birželio 14 d. gautu atsakovo UAB „Impex house“ apeliaciniu skundu del Kauno apylinkes teismo 2013 m. gegužes 13 d. sprendimo civilineje byloje Nr. 2-1354-638/2013, n u s t a t e:

2atsakovo UAB „Impex house“ apeliacinis skundas del Kauno apylinkes teismo 2013 m. gegužes 13 d. sprendimo civilineje byloje Nr. 2-1354-638/2013 yra paduotas tiesiogiai apygardos teismui.

3Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 1 dalis nustato, kad apeliacinio skundo priemimo klausima sprendžia sprendima priemes pirmosios instancijos teismas, t.y. apeliacinio skundo priemimo ir perdavimo apeliacines instancijos teismui klausimu išsprendimas teismingas pirmosios instancijos teismui.

4Paduodamas apeliacini skunda tiesiogiai apeliacines instancijos teismui, apeliantas pažeide funkcinio teismingumo taisykles, nustatytas Civilinio proceso kodekso 315 straipsnyje.

5Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo procesini dokumenta paduoda teismui pažeisdamas teismingumo taisykles, teismas privalo toki dokumenta atsisakyti priimti (Civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 6 dalis, 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Ne pagal teisminguma paduotas apeliacinis skundas su priedais gražinamas ji padavusiam asmeniui.

6Apeliantui išaiškinama, kad apeliaciniai skundai apygardos teismui paduodami per ta apylinkes teisma, kurio sprendimas skundžiamas, šiuo atveju apeliacinis skundas paduotinas Kauno apylinkes teismui.

7Civiliniu bylu skyriaus pirmininkas, atsižvelgdamas i tai, kas išdestyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 5 dalimi bei 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

8Kauno apygardos teismui tiesiogiai paduota atsakovo UAB „Impex house“ apeliacini skunda (reg. Nr. E1-21547) del Kauno apylinkes teismo 2013 m. gegužes 13 d. sprendimo civilineje byloje Nr. 2-1354-638/2013 atsisakyti priimti.

9Skunda gražinti ji padavusiam asmeniui. Civiliniu bylu skyriaus

Proceso dalyviai
Ryšiai