Byla 2-765-370/2012
Dėl individualaus pobūdžio administracinių aktų panaikinimo, žemės perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiais, vindikacijos ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė, sekretoriaujant Jelenai Ušakovai, dalyvaujant ieškovei Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorei E. R., atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei J. D., atsakovų V. D., E. D. ir V. D. atstovui advokatui R. L., atsakovės L. B. atstovui advokatui P. O., atsakovo J. U. atstovui advokatui V. F., atsakovės S. M. ir B. M. atstovui advokatui G. D., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, E. R. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, J. U., B. M., S. M., L. B., kartu ir atsakovo V. B. teisių perėmėjai, V. D., V. D., E. D. dėl individualaus pobūdžio administracinių aktų panaikinimo, žemės perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiais, vindikacijos ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu teismo prašo:

 1. Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-12-30 įsakymo Nr. Ž34-659 „Dėl Pagėgių savivaldybės X kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ 1 punkte nurodyto priedo 2 punktą (eilutę), kuriuo patvirtinta J. U. žemėtvarkos projekte suformuota žemėnauda perduoti neatlygintinai: sklypo Nr. 801, 15,39 ha ploto, 18 007 Lt nominalios vertės, žemės ūkio paskirties (t. 1. b. l. 52, 53).
 2. Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-05-23 sprendimą Nr. 34S-24 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje piliečiui J. U.“, kuriuo J. U. atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį 9,35 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 15,39 ha žemės sklypą (vertė 18 007 Lt), esantį Tauragės apskrityje, Pagėgių savivaldybėje, X seniūnijos X kaime (t. 1, b. l. 54).
 3. Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-05-23 įsakymą Nr. 34VĮ-(14.34.2.)-583 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo Pagėgių savivaldybėje“, kuriuo nustatyti žemės sklypo Nr. 8001, esančio X kaime, Pagėgių savivaldybėje, kadastro duomenys (t. 1, b. l. 55).
 4. Pripažinti negaliojančiu Telšių apskrities viršininko 2010-05-18 įsakymo Nr. P1.Ž-1123 „Dėl Plungės rajono savivaldybės X seniūnijos X kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto 2010 m. patvirtinimo“ 1.2 punkte nurodyto 1 priedo 17 punktą, kuriame nustatyti J. U. suteikiamo neatlygintinai žemės sklypo kadastriniai duomenys: projekto plane Nr. 532, 2,37 ha ploto, žemės ūkio paskirties (t. 1, b. l. 59–63).
 5. Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-12-06 įsakymo Nr. Ž36-351 „Dėl apskrities viršininko įsakymų pakeitimo“ 2 punkte nurodyto 1 priedo 17 punktą (eilutę), kuriuo pakeistas Telšių apskrities viršininko 2010-05-18 įsakymo Nr. P1.Ž-1123 „Dėl Plungės rajono savivaldybės X seniūnijos X kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto 2010 m. patvirtinimo“ 1 priedo 17 punktas išbraukiant „Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas)“ (t. 1, b. l. 64).
 6. Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-12-16 sprendimą Nr. S36-20 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje piliečiui J. U.“, kuriuo J. U. atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 1,77 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 1,3374 ha žemės sklypą (vertė – 1 715 Lt), 2,8226 ha miško sklypą (vertė – 1 694 Lt) Telšių apskrityje, Plungės rajono savivaldybėje, X kaime (t. 1, b. l. 65).
 7. Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-01-18 įsakymo Nr. 36VĮ-(14.36.2.)-31 „Dėl žemės sklypų perdavimo nuosavybėn neatlygintinai Plungės rajono savivaldybėje“, kuriuo, remiantis 2010-12-16 sprendimu Nr. S36-20, J. U. buvo perduota neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčiu turėtajam 1,79 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypas Nr. 530-1 (vertė – 1 094 Lt) ir 2,37 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas Nr. 532 (vertė – 2 315 Lt), esantys X kadastro vietovėje, X kaime, X seniūnijoje, Plungės rajono savivaldybėje (t. 1, b. l. 66).
 8. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2010-06-14 įsakymo Nr. 4-3356 – (1.3) „Dėl X kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto patvirtinimo Kretingos rajone“ 1.2. punkte nurodyto sąrašo 1 punktą, kuriame nustatyta, kad J. U. perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiai turėtiesiems žemės sklypai: 18,69 ha, projekto plane Nr. 0001/164, 4,53 ha Nr. 0003/164-1, 18,74 ha Nr. 0003/164-2 (t. 1, b. l. 74–76).
 9. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2010-06-28 sprendimą Nr. 16311, kuriuo J. U. buvo atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 20,35 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčius turėtajam 41,96 ha ploto žemės sklypus (vertė – 39 192 Lt), esančius Klaipėdos apskrityje, Kretingos rajone X (4,53 ha), X (18,74 ha) ir X (18,69 ha) kaimuose (t. 1, b. l. 77).
 10. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2010-06-28 įsakymu Nr. 4-3731-(1.3) „Dėl nuosavybės teisės atkūrimo į žemę (mišką) Kretingos rajone“ patvirtinto priedo 3 punktą, kuriame nustatyta, kad J. U. atkuriama nuosavybės teisė perduodant neatlygintinai 18,69 ha žemės sklypas Nr. 164, X k., X sen., Akmenės r. (t. 1, b. l. 78–80).
 11. Pripažinti negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. T3GP-12535, ir perdavimo–priėmimo aktą, notarinio registro Nr. T3GP-12536, patvirtintus 2010-12-06 Telšių rajono 3-ojo notarų biuro notaro G. P., kurių pagrindu J. U. perleido B. M. 18,74 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, esantį X k., Kretingos r. sav. (t. 1, b. l. 126–129).
 12. Pripažinti negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. T3GP-12540, ir perdavimo–priėmimo aktą, notarinio registro Nr. T3GP-12541, patvirtintus 2010-12-06 Telšių rajono 3-ojo notarų biuro notaro G. P., kurių pagrindu J. U. perleido B. M. 18,69 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, esantį X k., Kretingos r. sav. (t. 1, b. l. 122–125).
 13. Pripažinti negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. T3GP-12545, ir perdavimo–priėmimo aktą, notarinio registro Nr. T3GP-12546, patvirtintus 2010-12-06 Telšių rajono 3-ojo notarų biuro notaro G. P., kurių pagrindu J. U. perleido B. M. 4,53 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, esantį X k., Kretingos r. sav. (t. 1, b. l. 118–121).
 14. Pripažinti negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 3010, patvirtintą 2011-06-06 Tauragės rajono 3-ojo notaro biuro notarės V. J., kurios pagrindu J. U. perleido V. B. 15,39 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, esantį X k., Pagėgių sav. (t. 1, b. l. 130–136).
 15. Pripažinti negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 1342, patvirtintą 2011-03-07 Plungės rajono 2-ojo notaro biuro notarės G. D., kurios pagrindu J. U. perleido V. D. 1,79 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, esantį X k., Plungės r. sav. (t. 1, b. l. 137–144).
 16. Pripažinti negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 5768, patvirtintą 2011-07-27 Plungės rajono 2-ojo notaro biuro notarės G. D., kurios pagrindu V. D. perleido V. D. 1,79 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, esantį X k., Plungės r. sav. (t. 1, b. l. 145–151).
 17. Panaikinti nuosavybės teisę į šiuos žemės sklypus ir įpareigoti savininkus šiuos žemės sklypus perduoti valstybės žinion:
 1. B. M. ir S. M. – 4,53 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio paskirties, esantį X k., X sen., Kretingos r. sav.; 18,69 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio paskirties, esantį X k., X sen., Kretingos r. sav.; 18,74 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio paskirties, esantį X k., X sen., Kretingos r. sav.;
 2. V. B. ir L. B. – 15,39 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio paskirties, esantį X k., X sen., Pagėgių sav.;
 3. V. D. ir E. D. – 1,79 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, miškų ūkio paskirties, esantį X k., X sen., Plungės r. sav.; 2,37 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio paskirties, esantį X k., X sen., Plungės r. sav.
 1. Taikyti restituciją, įpareigojant:
 1. atsakovą J. U. grąžinti pinigus: 167 840 Lt sutuoktiniams B. M. ir S. M., gautus pagal pripažintinus negaliojančiais 2010-12-06 žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis, notarinio registro Nr. T3GP-12545, Nr. T3GP-12540, Nr. T3GP-12535, ir žemės sklypo perdavimo–priėmimo aktus, notarinio registro Nr. T3GP-12546, Nr. T3GP-12541, Nr. T3GP-12536, patvirtintus Telšių rajono 3-ojo notarų biuro notaro G. P.; 60 000 Lt sutuoktiniams V. B. ir L. B., gautus pagal pripažintiną negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 3010, patvirtintą 2011-06-06 Tauragės rajono 3-ojo notaro biuro notarės V. J.; 6 000 Lt V. D., gautus pagal pripažintiną negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 1342, patvirtintą 2011-03-07 Plungės rajono 2-ojo notaro biuro notarės G. D.;
 2. atsakovę V. D. grąžinti 6 000 Lt sutuoktiniams V. D. ir E. D., gautus pagal pripažintiną negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 5768, patvirtintą 2011-07-27 Plungės rajono 2-ojo notaro biuro notarės G. D.
 1. Priteisti iš atsakovų žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad Klaipėdos apygardos prokuratūroje 2011-08-01 gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) 2011-07-28 raštas Nr. 26SD-(14.26.7.)-438 dėl Nacionalinės žemės tarnybos ir Klaipėdos apskrities viršininko sprendimų panaikinimo teismine tvarka inicijavimo. Šis raštas buvo paruoštas remiantis Nacionalinės žemės tarnybos 2011-06-20 raštu Nr. 1SD-(7.3)-4367 „Dėl J. U. vardu parengtų išvadų teisėtumo“.

4Pagal iš Nacionalinės žemės tarnybos gautą informaciją Klaipėdos apygardos prokuratūroje atlikto tyrimo metu nustatyti teisės aktų bei viešojo intereso pažeidimai. Viešojo intereso pažeidimai nustatyti 2011-09-01 gavus duomenis iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2011-08-31 raštais Nr. (P1-6616) P2-5500, Nr. (P1-6617) P2-5501, Nr. (P1-6621) P2-5502, Nr. (P1-6622) P2-5503, Nr. (P1-6626) P2-5504, dėl J. U. giminystės ryšio nustatymo.

5Klaipėdos apygardos prokuratūroje atlikus tyrimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo J. U. į buvusios savininkės Z. B. turėtą ir valdytą 150 ha žemės valdą X kaime, X seniūnijoje, Akmenės rajone, teisėtumo, pagal pateiktą informaciją ir tyrimo metu surinktus duomenis nustatyta, kad J. U. neturi subjektinės teisės į Z. B. iki nacionalizacijos turėtą turtą, kadangi jis nėra Z. B. anūkas, o nuosavybės teisių atkūrimo byloje pateikti jo giminystės ryšį su Z. B. patvirtinantys dokumentai yra suklastoti. Dėl šios priežasties prašomi panaikinti J. U. nuosavybės teisių atkūrimo procedūras įforminantys administraciniai aktai yra neteisėti, nes pažeidžia Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 1 str. 2 d. 1 punkto, 2, 9, 10 straipsnių, Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 11, 12, 14, 105 punktų nuostatas, jie parengti ir suklastotų dokumentų apie J. U. ir Z. B. giminystę pagrindu, dėl šios priežasties jie pripažintini neteisėtais ir negaliojančiais ab initio (CK 1.80 str., 1.95 str. 1 d.).

6J. U. privalėtų grąžinti žemės sklypus, įgytus neteisėtų administracinių aktų pagrindu, valstybės dispozicijon, tačiau jis laikotarpiu nuo 2010-12-29 iki 2011-08-05 juos perleido atsakovams B. M. ir S. M., V. B. ir L. B., V. D., o ši – V. D. ir E. D. Šie sandoriai naikintini, kadangi neteisėtai įgytas nekilnojamasis turtas negalėjo būti perleistas, laikytina, kad atsakovai sandoriai įgijo žemės sklypus be savininko valios (CK 4.48 str. 1 d.). Valstybė turtą – ginčo žemės sklypus – prarado dėl padaryto nusikaltimo, todėl remiantis CK 4.96 str. 2 dalimi, turtas išreikalautinas natūra valstybės dispozicijon, o pirkimo–pardavimo sandorių šalims taikytina restitucija, t. y. prievolinių santykių šalys grąžintinos į pirmykštę padėtį.

7Galiojant neatitinkantiems įstatymų reikalavimų administraciniams aktams yra pažeidžiamas viešasis interesas, kurį prokuroras pagal Prokuratūros įstatymo 2 str. 2 d. 7 punktą ir 19 str. 2 d. 1 punktą turi apginti.

8Atsakovai V. D. ir E. D. ieškinio jiems nepripažįsta. Nurodo, kad yra sąžiningi žemės sklypų įgijėjai. Jų su atsakove V. D. sudarytą sandorį tvirtino notaras. Nėra duomenų, kad V. D. iš atsakovo J. U. įsigijo žemę nesąžiningai. Atsakovas J. U. nuosavybės teises į žemės sklypus įsigijo valstybės institucijų priimtų administracinių aktų pagrindu. Nors ieškovė nurodo, kad nuosavybės teisės į žemės sklypus buvo atkurtos gal būt padarius nusikaltimą, bet iki šiol nėra priimtas joks apkaltinamasis nuosprendis. Be to, jei atsakovas J. U. tikrai įgijo nusikalstamu būdu nuosavybės teises į žemės sklypus, tai visa žala turėtų būti išieškoma šioje byloje iš kaltų asmenų, t. y. nesąžiningų šalių, šiuo atveju solidariai iš J. U. ir valstybės pareigūnų, nes ginčas kyla būtent dėl valstybės institucijų, turinčių užtikrinti nuosavybės atkūrimo procedūrų teisėtumą, bet to nepadariusių, kaltės.

9Atsakovė V. D. atsiliepime ieškinio jai nepripažįsta. Nurodė, kad ji yra sąžininga įgijėja. Dėl pasikeitusios finansinės situacijos iš J. U. pirktą žemės sklypą pardavė. Nors ieškovė grindžia savo reikalavimus tuo, kad valstybė prarado žemės sklypus dėl galimo J. U. padaryto nusikaltimo, tačiau nėra priimtas joks apkaltinamasis nuosprendis, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimus.

10Atsakovų V. D., E. D. ir V. D. atstovas advokatas R. L. teismo posėdyje savo atstovaujamųjų atsiliepimuose išdėstytą poziciją palaiko. Papildomai nurodo, kad Nacionalinė žemės tarnyba su 2011-06-20 raštu Nr. 1SD-(7.3)-4367, adresuotame Klaipėdos ir Vilniaus apygardų prokuratūroms, pateikė virš 300 lapų priedų, Nacionalinės žemės tarnybos Akmenės žemėtvarkos skyrius su 2011-07-28 raštu, adresuotu Klaipėdos apygardos prokuratūrai, pateikė tik 200 lapų priedų, o prokuratūros ieškinys teismui pateiktas su dar mažiau priedų. Advokato nuomone, Nacionalinė žemės tarnyba savo rašte jau buvo atsakiusi į daugelį klausimų, susijusių su galimai suklastotais dokumentais, prokuratūros veiksmai buvo pertekliniai, todėl vieno mėnesio terminas, skaičiuojant jį nuo 2011-07-28 buvo pakankamas. Prašo taikyti ieškinio senatį.

11Atsakovai S. M. ir B. M. atsiliepime ieškinio jiems nepripažįsta. Nurodo, kad yra sąžiningi žemės sklypų įgijėjai, sandorį tvirtino notaras, todėl atsakovai niekaip protingai negalėjo įvertinti rizikos. Be to, nepateikti įrodymai, kad daiktas prarastas dėl padaryto nusikaltimo. Gražinant į pradinę padėtį, jiems būtų padaryta didžiulė žala, nes pirkdami žemės sklypus siejo tai su atitinkamais lūkesčiais ir planais. Atsakovai negali būti atsakingi už valstybės tarnautojų aplaidžius veiksmus.

12Atsakovų S. M. ir B. M. atstovas advokatas G. D. teismo posėdyje savo atstovaujamųjų atsiliepimuose išdėstytą poziciją palaiko. Papildomai nurodo, kad ieškinyje jau suformuluota pozicija, kad padarytas nusikaltimas. Advokato nuomone, ieškinys neatitinka CPK 300 straipsnio reikalavimų, šiuo matu nėra konstatuotas nusikalstamos veikos faktas, subjektai neįvardyti. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad atskirais atvejais naikinti sprendimą atkurti nuosavybės teises negalima, t. y. jei po kiek laiko gali būti priimtas toks pat sprendimas, byloje nagrinėjamu atveju – kitam pretendentui A. J. B. Prokuratūra neišsiaiškino jokių aplinkybių dėl kito pretendento, todėl ieškinys yra skubotas. Taip pat byloje taikytinas Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytas 30 dienų terminas administraciniam aktui ginčyti, šis terminas taikytinas ir prokurorui. Kitaip apskundimo terminas priklausytų nuo prokuroro subjektyvaus manymo, kada jam pakanka duomenų ieškiniui pareikšti. Prokuratūra pradėjo tyrimą 2011 m. liepos mėnesį, Klaipėdos apygardos prokuratūra Akmenės žemėtvarkos skyriaus išvadą gavo 2011 m. rugpjūčio mėn., prokurorė savo 2011-08-30 tarnybiniame pranešime nurodė aplinkybes dėl dokumentų klastojimo ir giminystės ryšio. Kadangi prokurorai yra savarankiški ir turi įgaliojimus veikti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ieškinys atmestinas dėl senaties. Šioje byloje labai svarbus pareigūnų atsakomybės faktorius, tačiau nėra jokių įrodymų, kad kada nors koks nors subjektas atliko kokius nors veiksmus, dėl kurių buvo priimti suklastoti nuosavybės teisių atkūrimo J. U. pagrindu buvę dokumentai, nėra duomenų, kad būtų panaikinta nuosavybės registracija valstybės registruose, nėra jokių duomenų, kad notaras būtų pažeidęs kokius nors įstatymus ar nepatikrinęs kokių nors duomenų, kurių pagrindu J. U. su B. M. sudarė sandorius. Todėl nėra pagrindo naikinti sandorius. Nagrinėjamu atveju taikant vindikaciją nebūtų išlaikyta šalių interesų pusiausvyra. Neišsprendus teisingo atlyginimo klausimo, sandorių panaikinimas jo klientams prarandant turtą, reikštų viešojo intereso pažeidimą.

13Atsakovė L. B. atsiliepime nurodo, kad su jai ir mirusiam jos sutuoktiniui pareikštu ieškiniu nesutinka. Jie plėtojo vėjų jėgainių verslą, elektros energijos gamyba buvo viena iš ūkinės veiklos rūšių, priklausiusių UAB „ENERGO VENTUM“, kurios vienintelis akcininkas buvo jos sutuoktinis V. B. Be to, ji pati yra savininkė individualios įmonės, kurios viena iš ūkinės veiklos rūšių yra elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas. Vykdant elektros energijos gamybos verslą, jie ieškojo žemės sklypų, kurie būtų tinkami vėjo jėgainių statybai, todėl ginčo žemės sklypas, esantis X k., Pagėgių sav., buvo būtent nupirktas siekiant statyti vėjo jėgaines. Preliminariai įvertinus žemės sklypo vietovės privalumus bei numatomą poveikį aplinkos komponentams, šis žemės sklypas buvo tinkamas vėjo jėgainių statybai. Įsigiję žemės sklypą planavo jo paskirties pakeitimą, kaip jau yra padarę dėl kitų turimų žemės sklypų, tačiau pareikštas ieškinys užkirto tam kelią. Mano, kad sutuoktinis pagal 2011-06-06 sutartį įsigijęs ginčo žemės sklypą, tapo sąžiningu įgijėju. Mirus V. B., paveldėjimo teisės pereis jai, todėl ji taip pat bus sąžininga įgijėja. Mano, kad iš sąžiningo įgijėjo daikto negalima išreikalauti. Išimtis numatyta tik dėl daikto, kurį savininkas prarado dėl kitų asmenų padarytos nusikaltimo. Nors ieškinys grindžiamas tokia aplinkybe, tačiau nėra pateikta įrodymų apie nusikaltimą, o civilinėje byloje neužtenka formalaus fakto konstatavimo, nes ir teisminėje praktikoje nurodoma, kad toks faktas turi būti įrodinėjamas apkaltinamuoju nuosprendžiu. Mano, kad ieškinys pareikštas skubotai. Mano, kad teismas turėtų bylą stabdyti, iki bus priimtas procesinis sprendimas baudžiamojo proceso tvarka baudžiamojoje byloje dėl dokumentų suklastojimo ir nuosavybės teisių į žemę atkūrimo J. U. teisėtumo.

14Atsakovės L. B. atstovas advokatas P. O. teismo posėdyje savo atstovaujamosios atsiliepime išdėstytą poziciją palaiko. Papildomai nurodo, kad ieškovė, prašydama panaikinti administracinius aktus, nesiremia Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsniu, numatančiu tokių aktų panaikinimo sąlygas ir pasekmes. Taip pat yra suėjęs terminas tuos aktus nuginčyti administracinės teisenos tvarka. Ieškovė nenurodo pagrindų, kodėl žemės perleidimo sandoriai yra negaliojantys pagal CK 1.80 str. Byloje įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nėra konstatuotas nusikaltimo faktas. Jokiu įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nuosprendžiu nėra nustatyta, kad J. U. nėra Z. B. anūkas. Sąžiningumo prezumpcija galioja. Valstybė savininkams atkurdama nuosavybės teises netapo šios žemės savininke. L. B. į įsigytą žemės sklypą investavo, siekė vykdyti verslą, todėl jos atžvilgiu ieškinys yra nesąžiningas ir atmestinas.

15Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime nurodo, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Sutinka, kad atkuriant nuosavybės teisę į žemę atsakovui J. U. gal būt buvo padaryti įstatymo pažeidimai, todėl administraciniai aktai, sprendimai turėtų būti panaikinti, tačiau nesutinka, kad dėl sudarytų ir ginčijamų sandorių turėtų būti taikoma restititucija, nes pagal ieškinio faktines aplinkybes reikalavimas vertintinas kaip vindikacinio pobūdžio, tai yra reikalaujama daiktą grąžinti iš svetimo neteisėto valdymo, o reikalavimą pareiškusio asmens ir daikto valdytojo nesieja prievoliniai santykiai. Taip pat mano, kad prokurorė neteisingai aiškina CPK 300 str. 2 dalį, nes teismas bylą galėtų išnagrinėti iš esmės, kai nusikalstamos veikos požymiai nesusiję su bylos dalyku ir neturi įtakos teisiniam rezultatui civilinėje byloje. Priešingu atveju teismas turėtų bylą stabdyti. Kadangi ikiteisminis tyrimas nebaigtas, nėra priimtas apkaltinamasis nuosprendis, o nustatyti tik gal būt nusikalstamos veikos požymiai (dokumentų klastojimo), todėl mano, kad negalima spręsti klausimo dėl teisinių padarinių pašalinimo, nes pagal CK 4.96 str. 2 d. gali būti išreikalaujamas daiktas iš sąžiningo įgijėjo tik kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo.

16Atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė J. D. teismo posėdyje atstovaujamos institucijos atsiliepime išdėstytą poziciją palaiko. Papildomai nurodo, kad atsakovai nepagrįstai visą atsakomybę bando suversti nuosavybės teisių atkūrimo procesą vykdžiusioms institucijoms, nes pats J. U. atliko aktyvius veiksmus, pats ar per įgaliotinius sudarinėjo sutartis žinodamas, kad jo nuosavybės teisių atkūrimo procese pateikti dokumentai yra netinkami ar apskritai nepateikti. Be J. U. veiksmų nuosavybės teisių atkūrimas negalėtų būti vykdomas. Atlikus ikiteisminį tyrimą daug kas išryškėtų, būtų nustatyta, kas padarė nusikalstamas veikas ar buvo suklaidinti pareigūnai, ar jie kalti. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad nuosavybės teisės J. U. negalėjo būti atkurtos, todėl ieškinys yra pagrįstas.

17Atsakovas J. U. atsiliepime nurodo, kad su ieškiniu nesutinka (t. 2, b. l. 127). Nurodo, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kad valstybės institucijos pažeidė imperatyvias teisės normas. Šios aplinkybės nepatvirtintos nei teismų sprendimais, nei aukštesnių institucijų aktais, kuriais būtų panaikinti atitinkami sprendimai. Nepridėti įrodymai, kad kokie nors pareigūnai už teisės normų pažeidimus yra patraukti atsakomybėn, nenurodyta, kokias teisės normas sandorius sudarę fiziniai asmenys pažeidė ir kodėl šie sandoriai prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Ieškovė neigiamas pasekmes siekia sukurti ne įstatymus pažeidinėjusioms valstybės institucijoms, o fiziniams asmenims. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra akcentavęs, jog tam, kad prokuroras galėtų nuspręsti, pažeistas konkrečiu atveju viešasis interesas ar ne, yra pagrindas kreiptis į teismą, ar ne, jam reikia surinkti duomenų. Tačiau iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovė nesurinko jokių duomenų apie tai, kad įstatymų pažeidimus būtų padarę atsakovais traukiami piliečiai, tarp jų – ir J. U. Ieškovė pažeidžia nekaltumo prezumpciją be apkaltinamojo teismo nuosprendžio formuodama J. U., kaip nusikaltimą padariusio asmens, įvaizdį. Vien tai, kad pažeista asmens nuosavybės teisė buvo atkurta ar kitaip atstatyta ne specialaus įstatymo nustatyta tvarka, savaime nereiškia, kad egzistuoja viešasis interesas, sudarantis pagrindą išreikalauti nekilnojamąjį turtą. Pareigūnai procese turi veikti atsakingai ir stropiai, imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrintos žmogaus teisės. Net prokurorų Etikos kodekso 5.1 straipsnyje nustatyta prokurorų pareiga visada veikti protingai ir teisingai, priimti apgalvotus ir teisėtus sprendimus. Šiuo požiūriu prokuroro ieškinys yra skubotas. Be to, byloje nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti nei restitucijos, nei vindikacijos. Prokurorė neprašo dvišalės restitucijos, o vienašalei restitucijai nėra pagrindo, nes daiktas nėra prarastas. Vindikacijos nėra pagrindo taikyti, nes valstybė nėra žemės sklypų, į kuriuos buvo atkurtos nuosavybės teisės J. U., savininkė ir nepretendavo ja būti. Nebūdama žemės savininke, valstybė negali jos prarasti. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo tikslas – grąžinti piliečiams okupacinės valdžios nusavintą turtą. J. U. neįgijo nuosavybės sandorio pagrindu, nuosavybės teisė jam buvo atkurtą administraciniu aktu. J. U. neturėjo jokių teisinių ar faktinių svertų įtakoti valstybės instituciją dėl jam palankaus sprendimo, nes šį procesą reglamentuoja įstatymas.

18J. U. pareiškimu atsisakė dalyvauti teismo posėdyje, nes jam pareikšti įtarimai dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1 dalyje, todėl jis pasinaudoja BPK 80 straipsnyje nustatyta teise atsisakyti duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką. Jo manymu, dalyvavimas teismo posėdyje gali pažeisti jo teises ir teisėtus interesus (t. 3, b. l. 8, 9).

19Atsakovo J. U. atstovas advokatas V. F. teismo posėdyje savo atstovaujamojo atsiliepime išdėstytą poziciją palaiko. Nurodo, kad negalės atsakyti į klausimus, kurie susiję su faktinėmis bylos aplinkybėmis J. U. atkuriant nuosavybės teises ir sudarant žemės perleidimo sandorius, išskyrus tas aplinkybes, kurios atspindėtos byloje pateiktuose dokumentuose. Jokių faktinių aplinkybių, kurios yra byloje pateiktuose dokumentuose, J. U. neneigia. J. U. prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo pateikė įsitikinęs, kad jo ir Z. B. giminystės ryšys egzistuoja. Neatmesta galimybė, kad M. U. yra nesantuokinė E. B. duktė. Galbūt ji apie tai žinojo ir galbūt papasakojo sūnui Jonui. Ar tikrai giminystės ryšys egzistuoja, niekas šiandien pasakyti negali. J. U. prašymą pildė apie 1992–1993 m. J. U. nieko nepažeidė užpildydamas prašymo atkurti nuosavybės teises formą. Ne naują, o A. J. B. jau anksčiau užpildytą formą, J. U. padavė įgaliotas institucijos atstovas. Formoje J. U. įrašė savo teisingus duomenis, laikydamas save Z. B. anūku. J. U. manė, kad yra B. šeimos palikuonis, o galbūt jo motina sąžiningai klydo. J. U. susidarė įspūdis, kad A. J. B. galimai yra jo giminaitis. Turbūt todėl, kad tokius paaiškinimus jis davė agrarinės tarnybos darbuotojams, jam davė ne naują blanką, kadangi kalba ėjo apie du pretendentus į tą patį turtą. Bažnyčios Krikšto ir Santuokos sakramentų pažymų J. U. rankose niekada neturėjo, pas juos surašiusį kunigą niekada nesikreipė, iš kunigo šių dokumentų negavo ir asmeniškai žemėtvarkai nepateikė. Ar J. U. pats teikė kokius nors nuosavybės ar giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus, advokatas pasakyti negali, o tik spėja, kad jei šių dokumentų nuosavybės teisių atkūrimo byloje nėra, vadinasi J. U. jų neteikė. Galbūt todėl neteikė, kad agrarinė tarnyba jam tokios pareigos neišaiškino. Taip pat advokatas nurodo, kad byloje nedera ieškinio dalykas ir pagrindas. Pirmiausia nagrinėtini viešojo administravimo teisiniai santykiai. Viešojo administravimo subjektų sprendimams taikytinas Administracinių bylų teisenos įstatymas, kurio 89 straipsnyje nustatyti tokių sprendimų naikinimo pagrindai bei teisinės pasekmės. Ieškovė remiasi ne viešojo administravimo teisės, o civilinės teisės normomis, kas yra neįmanoma, nes sumaišomos skirtingo teisinio reguliavimo sritys. Ieškovė visiškai neatkreipia dėmesio į J. U. motinos pavardės, vardų neatitikimus dokumentuose.

20Ieškinys tenkintinas.

21Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos prokuratūroje 2011-08-01 gautas Nacionalinės žemės tarnybos 2011-07-28 raštas Nr. 26SD-(14.26.7.)-438 dėl Nacionalinės žemės tarnybos ir Klaipėdos apskrities viršininko sprendimų panaikinimo teismine tvarka inicijavimo (t. 1, b. l. 19–23). Šis raštas buvo paruoštas remiantis Nacionalinės žemės tarnybos 2011-06-20 raštu Nr. 1SD-(7.3)-4367 „Dėl J. U. vardu parengtų išvadų teisėtumo“ (t. 1, b. l. 27–36). Klaipėdos apygardos prokuratūroje atlikus tyrimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo J. U. į buvusios savininkės Z. B. turėtą ir valdytą 150 ha žemės valdą X kaime, X seniūnijoje, Akmenės rajone, teisėtumo pagal pateiktą informaciją ir tyrimo metu surinktus duomenis nustatyta, kad: J. U. tuometinei Akmenės rajono žemėtvarkos skyriaus X agrarinės reformos tarnybai 1992 m. (prašyme mėnuo nenurodytas, o diena 20) pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises į buvusios žemės savininkės Z. B. iki nacionalizacijos valdytą 121,89 ha žemės plotą (taisyta į 152 ha) X kaime, X seniūnijoje, Akmenės rajone (t. 1, b. l. 37, 38). Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Akmenės rajono žemėtvarkos skyrius (toliau – Akmenės rajono žemėtvarkos skyrius) parengė ir 2008-11-28 patvirtino pažymą Nr. 4784 dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų (toliau – Pažyma) (t. 1, b. l. 39), kurioje nurodyta, kad J. U. turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusios žemės savininkės Z. B. iki nacionalizacijos valdytą 106,3 ha žemės, 20,1 ha miško ir 23,6 ha vandens telkinio plotą (iš viso 150 ha) X k., Akmenės rajone. Pažymoje Nr. 4784 nurodyta, kad ji parengta pagal „1992 m. prašymą grąžinti nuosavybę, M. B. gimimo sakramento pažymą, M. B. santuokos sakramento pažymą, M. B. mirties liudijimo kopiją, J. U. gimimo liudijimo pažymą, 1931 m. Žemės reformos departamento liudijimą, 1930 m. Elgesių kaimo žemės savininkų planą ir eksplikaciją“. Šiuos dokumentus J. U. pateikė jo giminystės ryšiui su Z. B. įrodyti bei buvusios savininkės Z. B. turėtam žemės nuosavybės faktui patvirtinti. Iš pateikto 1931 m. Žemės reformos departamento liudijimo (t. 1, b. l. 40, 41) matyti, kad pagal 1931-01-30 Žemės tvarkymo departamento patvirtintą 1930 metais sudarytą planą Z. G.–B., Aleksandro dukteriai, priklausė 152,55 ha žemės, tame skaičiuje 18,70 ha miško. Šiaulių apskrities X valsčiaus Elgesių dvaro žemės savininkų plane ir eksplikacijoje (t. 1, b. l. 42–45) nurodyta, jog Z. B. neliečiama žemės ūkio norma yra 6,40 ha sodybų, 106,16 ha ariamos, 17,65 ha pievų, 1,10 ha ganyklų, 18,70 ha miško žemės, kas iš viso sudaro 150,01 ha tinkamų žemių; netinkamos žemės sudaro 2,54 ha.; iš viso – 152,55 ha žemės. Krikšto sakramento pažymoje (be numerio ir datos), išduotoje Kelmės Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios kunigo D. K. (t. 1, b. l. 46), nurodoma, kad M. B.–U., gimusi 1903 m. (tiksli gimimo data nežinoma) E. B. ir Z. G.-B. santuokoje buvo pakrikštyta Kelmės Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios. Santuokos sakramento pažymoje (be numerio ir datos), išduotoje Kelmės Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios kunigo D. K. (t. 1, b. l. 47), nurodoma, kad M. B., gimusi 1903 m., sudarė sakramentinę santuoką su J. U., gimusiu 1886 m., Kelmės Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. M. U. mirties liudijimo Nr. 275144 (t. 1, b. l. 48) kopijoje nurodoma, kad ji mirė 1984 m. spalio 4 d., būdama 81 metų amžiaus. J. U. gimimo liudijimo pažymoje – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus išduotame 1945-05-18 gimimo įraše Nr. 57 (t. 1, b. l. 49) nurodoma, kad J. U. gimė 1945-05-14 Pakruojo r., Kairelių kaime, motina – M. U., 41 metų amžiaus, tėvas – J. U., 58 metų amžiaus.

22Šiaulių apskrities viršininkas 2008-12-02 patvirtino išvadą Nr. 3207 (t. 1, b. l. 50), kurioje nurodyta, kad buvusi žemės savininkė Z. B. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdė 131,3 ha žemės ir 18,7 ha miško. Šios išvados 1 punkte nurodyta, kad J. U. turi teisę atkurti nuosavybės teises į 9,35 ha žemės, kuri priskirta valstybės išperkamai žemei (vertė – 18 007 Lt), iš kurios 3,5 ha (vertė – 6 741 Lt) užimta asmeninio ūkio žeme. Ši išvada Akmenės rajono žemėtvarkos skyriaus 2008-12-02 raštu Nr. SA-617 (t. 1, b. l. 51) persiųsta į Tauragės apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Pagėgių savivaldybės žemėtvarkos skyrių.

23Nacionalinės žemės tarnybos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2010-12-30 įsakymo Nr. Ž34-659 „Dėl Pagėgių savivaldybės X kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ (t. 1, b. l. 52, 53) 1 punktu patvirtino A. V. įmonės projekto autoriaus A. V. 2010 metais parengtą Pagėgių savivaldybės X kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą ir jame suformuotas žemės sklypų ribas, kadastro nustatytas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas – 1 priedą. Šio priedo 2 punkte nurodyta, kad J. U. patvirtintas suprojektuotas perduodamas neatlygintinai nuosavybėn 15,39 ha ploto, 18 007 Lt vertės, žemės ūkio paskirties žemės sklypas Nr. 801. Nacionalinės žemės tarnybos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011-05-23 sprendimu Nr. 34S-24 (t. 1, b. l. 54) ir 2011-05-23 įsakymu Nr. 34VĮ-(14.34.2.)-583 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo Pagėgių savivaldybėje“ (t. 1, b. l. 55) atkūrė nuosavybės teises į J. U. tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 9,35 ha žemės, perduodamas neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 15,39 ha žemės sklypą (vertė – 18 007 Lt) X kaime, X seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje. Šio sprendimo ir įsakymo pagrindu J. U. vardu Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas 15,39 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, X kaime, X seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje (t. 1, b. l. 56, 57).

24Šiaulių apskrities viršininkas 2009-02-12 patvirtino Išvadą Nr. 3221 (t. 1, b. l. 58). Šios išvados 1 punkte nurodyta, kad J. U. turi teisę atkurti nuosavybės teises į 1,77 ha žemės, kuri priskirta valstybės išperkamai žemei (vertė – 3 409 Lt), iš kurios 0,66 ha (vertė – 1 271 Lt) užimta asmeninio ūkio žeme. Išvadoje nurodyta ją persiųsti Telšių apskrities Plungės r. X seniūniją.

25Telšių apskrities viršininkas 2010-05-18 įsakymu Nr. P1.Ž-1123 „Dėl Plungės rajono savivaldybės X seniūnijos X kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto 2010 m. patvirtinimo“ (t. 1, b. l. 59–63) patvirtino UAB „Viriga“ 2010 metais parengtą Plungės rajono savivaldybės X kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą patikslintame laisvame 103,47 ha valstybinės žemės, miško, vandens telkinių plote, jame suprojektuotas žemės, miško, vandens telkinių sklypų ribas, plotus, nustatytas pagrindines žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypų naudojimo būdus ir pobūdžius, taikomas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas bei servitutus žemės sklypams, kurie fiziniams ir juridiniams asmenims buvo suprojektuoti pagal iki 2009-11-13 pateiktus prašymus, ir suprojektuotų perduodamų nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčių turėtajam, parduodamų valstybinės žemės, miško sklypų kadastro duomenis pagal 1 priedą. J. U. minėto priedo 17 punktu (eilute) patvirtinti 2 suprojektuoti, perduodami neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypai X kaime: Nr. 532 – 2,37 ha ploto, žemės ūkio paskirties, Nr. 530-1 – 1,79 ha ploto, miškų ūkio paskirties. Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2010-12-06 įsakymo Nr. Ž36-351 „Dėl apskrities viršininko įsakymų pakeitimo“ (t. 1, b. l. 64) 2 punktu pakeitė Telšių apskrities viršininko 2010-05-18 įsakymo Nr. P1.Ž-1123 „Dėl Plungės rajono savivaldybės X seniūnijos X kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto 2010 m. patvirtinimo“ 1 priedą, kuriuo buvo pakeistas ir minėto priedo 17 punktas (eilutė), nurodant, kad žemės sklypui projektiniu Nr. 532 stulpelyje „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir servitutai“ išbraukiami žodžiai „Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas)“. Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-12-16 sprendimu Nr. S36-20 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje piliečiui J. U.“ (t. 1, b. l. 65) atkurtos nuosavybės teisės į J. U. tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 1,77 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 1,3374 ha žemės sklypą (vertė – 1 715 Lt), 2,8226 ha miško sklypą (vertė – 1 694 Lt) X kaime, Plungės rajono savivaldybėje. Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-01-18 įsakymu Nr. 36VĮ-(14.36.2.)-31 „Dėl žemės sklypų perdavimo nuosavybėn neatlygintinai Plungės rajono savivaldybėje“ (t. 1, b. l. 66), remiantis 2010-12-16 sprendimu Nr. S36-20, J. U. buvo perduota neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčiu turėtajam 1,79 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypas Nr. 530-1, (vertė – 1 094 Lt) ir 2,37 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas Nr. 532 (vertė – 2 315 Lt), esantys X kadastro vietovėje, X kaime, X seniūnijoje Plungės rajono savivaldybėje. Šio sprendimo ir įsakymo pagrindu J. U. vardu Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti 2 žemės sklypai: 1,79 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX (t. 1, b. l. 67, 68) ir 2,37 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX (t. 1, b. l. 69–71) X kaime, X seniūnijoje Plungės rajono savivaldybėje.

26Šiaulių apskrities viršininkas 2009-02-12 patvirtino Išvadą Nr. 3223 (t. 1, b. l. 72). Šios išvados 1 punkte nurodyta, kad J. U. turi teisę atkurti nuosavybės teises į 23,35 ha (vėliau, Šiaulių apskrities viršininko 2009-03-31 įsakymu Nr. V-1669 patikslintas žemės plotas vietoj skaičiaus „23,35“, įrašant skaičių „20,35“) žemės, kuri priskirta grąžintinai žemei (vertė – 39 192 Lt). Ši išvada Akmenės rajono žemėtvarkos skyriaus 2009-04-01 raštu Nr. SD-203 (t. 1, b. l. 73) persiųsta Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kretingos rajono žemėtvarkos skyrių.

27Klaipėdos apskrities viršininkas 2010-06-14 įsakymu Nr. 4-3356 – (1.3) „Dėl X kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto patvirtinimo Kretingos rajone“ (t. 1, b. l. 74–75) patvirtino valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto Klaipėdos filialo parengtą 2010 metų Kretingos X kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą ir jame suformuotas žemės sklypų ribas ir plotus, nustatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, žemės naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus suprojektuotų žemės sklypų plotus, kuriems taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos bei servitutai. Šio įsakymo 1.2 punktu patvirtintas piliečių, kuriems perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiai turėtiesiems žemės sklypai, miškas ir vandens telkiniai, sąrašas (t. 1, b. l. 77). J. U. minėto sąrašo 1 punkte (eilutėje) patvirtinti 3 suprojektuoti, perduodami neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčiai turėtiesiems žemės sklypai X kadastrinėje vietovėje: Nr. 0001/164 – 18,69 ha ploto, Nr. 0003/164-1 – 4,53 ha ploto, Nr. 0003/164-2 – 18,74 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Klaipėdos apskrities viršininkas 2010-06-28 sprendimu Nr. 16311 (t. 1, b. l. 77) bei 2010-06-28 įsakymu Nr. 4-3731-(1.3) „Dėl nuosavybės teisės atkūrimo į žemę (mišką) Kretingos rajone“ (t. 1, b. l. 78–80) patvirtinto priedo 3 punktu atkūrė nuosavybės teises į J. U. tenkančią nekilnojamojo turto dalį – 20,35 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčius turėtajam 41,96 ha ploto žemės sklypus (vertė – 39 192 Lt), esančius Klaipėdos apskrityje, Kretingos rajone X (4,53 ha), X (18,74 ha) ir X (18,69 ha) kaimuose. Šio sprendimo ir įsakymo pagrindu J. U. vardu nekilnojamojo turto registre įregistruoti 3 žemės sklypai: 4,53 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, esantis X kaime, X seniūnijoje, Kretingos r. sav. (t. 1, b. l. 81, 82), 18,74 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, esantis X kaime, X seniūnijoje, Kretingos r. sav. (t. 1, b. l. 83–85) ir 18,69 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, esantis X kaime, X seniūnijoje, Kretingos r. sav. (t. 1, b. l. 86, 87).

28Klaipėdos apygardos prokuratūroje 2011-08-30 pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 30-9-00068-2011 dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 3 d., 182 str. 2 d. padarymo pateikiant Akmenės rajono žemėtvarkos skyriui suklastotus dokumentus apie J. U. ir Z. B. giminystę. Šis ikiteisminis tyrimas 2011-08-31 raštu Nr. 3-7205 (3.25) persiųstas vykdymui į Šiaulių apygardos prokuratūrą, kurioje 2011-07-27 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 40-9-00085-11 pagal nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 228 str. 1 d., 300 str. 1 d., 22 str. 1 d. ir 182 str. 2 d., požymius, susijusius su galimai neteisėtu nuosavybės teisių atkūrimu J. U. (t. 1, b. l. 116).

29Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Akmenės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-07-13 įsakymo Nr. 26VĮ-(14.26.2)-306 „Dėl sprendimo panaikinti J. U. vardu parengtas išvadas priėmimo“ 1 punktu buvo nutarta panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2008-12-02 Išvadą Nr. 3207 bei 2009-02-12 Išvadas Nr. 3221 ir Nr. 3223, parengtas J. U. vardu, nes jos buvo parengtos ir patvirtintos piliečiui, išvadų parengimo metu neturėjusiam teisės atkurti nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą; 2 punktu nutarta kreiptis į Klaipėdos apygardos prokuratūrą dėl Nacionalinės žemės tarnybos 2011-05-23 sprendimo Nr. 34S-24, 2010-12-16 sprendimo Nr. S36-20 ir Klaipėdos apskrities viršininko 2010-06-28 sprendimo Nr. 16311 panaikinimo teismine tvarka. (t. 1, b. l. 117). Šis įsakymas buvo pakeistas Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Akmenės žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-08-10 įsakymo Nr. 26VĮ-(14.26.2)-364 1.2 punktu ankstesnio įsakymo 1 punktą išdėstant taip: panaikinti J. U. vardu parengtas išvadas Nr. 3203, Nr. 3204, Nr. 3205, Nr. 3206, Nr. 3208, Nr. 3209, Nr. 32010, Nr. 3211, Nr. 3214, Nr. 3215, Nr. 3217, Nr. 3222, Nr. 3224, Nr. 3236, Nr. 3237, Nr. 3238 ir Nr. 3239, kurios buvo persiųstos į tuometinius Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Tauragės, Ignalinos, Molėtų, Zarasų rajono ir Rietavo savivaldybės žemėtvarkos skyrius (t. 2, b. l. 82). Duomenų, kad šie įsakymai J. U. ginčyti teisės aktų nustatyta tvarka, nėra.

30J. U. žemės sklypus, į kuriuos buvo atkurtos nuosavybės teisės perleido:

314,53 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio paskirties, esantį X k., X sen. Kretingos r. sav., pagal žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. T3GP-12545, ir žemės sklypo perdavimo–priėmimo aktą, notarinio registro Nr. T3GP-12546, patvirtintus 2010-12-06 Telšių rajono 3-ojo notarų biuro notaro G. P., už 18 120 Lt pardavė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise B. M. ir S. M. (t. 1, b. l. 118–121);

3218,69 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio paskirties, esantį X k., X sen. Kretingos r. sav., pagal žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. T3GP-12540, ir žemės sklypo perdavimo–priėmimo aktą, notarinio registro Nr. T3GP-12541, patvirtintus 2010-12-06 Telšių rajono 3-ojo notarų biuro notaro G. P., už 74 760 Lt pardavė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise B. M. ir S. M. (t. 1, b. l. 122–125);

3318,74 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio paskirties, esantį X k., X sen. Kretingos r. sav., pagal žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. T3GP-12535, ir žemės sklypo perdavimo–priėmimo aktą, notarinio registro Nr. T3GP-12536, patvirtintus 2010-12-06 Telšių rajono 3-ojo notarų biuro notaro G. P., už 74 960 Lt pardavė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise B. M. ir S. M. (t. 1, b. l. 126–129);

3415,39 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio paskirties, esantį X k., X sen. Pagėgių sav., pagal žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 3010 , patvirtintą 2011-06-06 Tauragės rajono 3-ojo notaro biuro notarės V. J., už 60 000 Lt pardavė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise V. B. ir L. B. (t. 1, b. l. 130–136);

351,79 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, miškų ūkio paskirties, esantį X k., X sen. Plungės r. sav., pagal žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 1342, patvirtintą 2011-03-07 Plungės rajono 2-ojo notaro biuro notarės G. D., už 2 000 Lt pardavė asmeninės nuosavybės teise V. D. (t. 1 b. l. 137–144), kuri pagal žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 5768, patvirtintą 2011-07-27 Plungės rajono 2-ojo notaro biuro notarės G. D., už 2 000 Lt pardavė jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise V. D. ir E. D. (t. 1, b. l. 145–151);

362,37 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio paskirties, esantį X k., X sen. Plungės r. sav., pagal žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 1342, patvirtintą 2011-03-07 Plungės rajono 2-ojo notaro biuro notarės G. D., už 4 000 Lt pardavė asmeninės nuosavybės teise V. D. (t. 1 b. l. 137–144), kuri pagal žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 5768, patvirtintą 2011-07-27 Plungės rajono 2-ojo notaro biuro notarės G. D., už 4 000 Lt pardavė jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise V. D. ir E. D. (t. 1, b. l. 145–151).

37Šiaulių apygardos prokuratūroje dėl galimai neteisėto nuosavybės teisių atkūrimo J. U. 2011-07-27 pradėtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 40-9-00085-11 pagal požymius nusikalstamų veikų, numatytų BK 228 str. 1 d., 300 str. 1 d., 22 str. 1 d. ir 182 str. 2 d. (t. 2, b. l. 45, 46).

382012-03-21 J. U. pareikšti įtarimai padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 str. 1 dalyje (t. 3, b. l. 9).

39Dėl viešojo intereso

40CPK 49 str. 1 dalies nuostata suteikia prokurorui teisę spręsti, yra konkrečiu atveju viešasis interesas inicijuoti civilinę bylą ar jo nėra. Dėl to kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka, gindamas viešąjį interesą, prokuroras gali visais atvejais, nustatęs tokį teisės aktų pažeidimą, kurio pobūdis, prokuroro nuomone, turi esminę reikšmę asmenų, jų grupių, valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams ir sudaro pagrįstas prielaidas prokuroro reiškiamam materialiniam teisiniam reikalavimui patenkinti. Galutinai apie viešojo intereso buvimą ar nebuvimą sprendžia teismas, nagrinėjantis civilinę bylą, iškeltą pagal prokuroro ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose: 2006-04-19 Nr. 3K-3-291/2006, 2009-07-31 Nr. 3K-3-319/2009).

41Viešojo intereso apsaugos klausimais yra gausi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika pagal kurią laikomasi nuostatos, kad nuosavybės teisių atkūrimas, laikantis specialiojo teisinio reglamentavimo nuostatų, yra viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose: 2006-04-24 Nr. 3K-3-242/2006, 2007-07-23 Nr. 3K-3-310/2007, 2007-12-18 Nr. 3K-3-578/2007, 2008-08-01 Nr. 3K-3-297/2008, 2009-07-31 Nr. 3K-3-319/2009, 2009-10-09 Nr. 3K-3-397/2009, 2011-04-05 3K-3-149/2011, 2011-05-24 3K-3-252/2011, 2011-10-18 3K-3-394/2011).

42Prokurorė ieškinį šioje byloje pareiškė gindama valstybės interesą, nurodo, nuosavybės teisių atkūrimo J. U. procese buvo pažeistos imperatyvios įstatymų normos, o taip pa, kad yra pagrindo manyti, jog nuosavybės teisės buvo atkurtos dėl padaryto nusikaltimo – Klaipėdos apygardos prokuratūroje 2011-08-30 pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 30-9-00068-2011 dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 3 d., 182 str. 2 d. padarymo pateikiant Akmenės rajono žemėtvarkos skyriui suklastotus dokumentus apie J. U. ir Z. B. giminystę. Šis ikiteisminis tyrimas 2011-08-31 raštu Nr. 3-7205 (3.25) persiųstas vykdymui į Šiaulių apygardos prokuratūrą, kurioje 2011-07-27 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 40-9-00085-11 pagal nusikalstamų veikų, numatytų BK 228 str. 1 d., 300 str. 1 d., 22 str. 1 d. ir 182 str. 2 d., požymius, susijusius su galimai neteisėtu nuosavybės teisių atkūrimu J. U. (t. 1, b. l. 116). Šiaulių apygardos prokuratūroje pradėti dar dvylika ikiteisminių tyrimų dėl BK 228 str. 1 d., 300 str. 1 d., 300 str. 3 d., 182 str. 2 d., 22 str. 1 d. numatytų nusikalstamų veikų, kurias galimai padarė tie patys asmenys ir šie ikiteisminiai tyrimai susiję su Klaipėdos apygardos prokuratūroje 2011-08-30 pradėtu ikiteisminiu tyrimu Nr. 30-9-00068-2011, todėl visi trylika ikiteisminių tyrimų sujungti (t. 2, b. l. 179). Teismo nuomone, vien pagrįsti įtarimai dėl nusikaltimo padarymo (konkrečiu atveju – dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo tarnyba, dokumento suklastojimo), nuosavybės teisių atkūrimo procese yra pakankamu pagrindu konstatuoti, kad prokuroras šioje byloje turi teisę ginti viešąjį interesą.

43Dėl ieškinio senaties

44Teismo praktikoje vieningai laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai į teismą (tiek bendrosios kompetencijos, tiek administracinį) kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam ieškiniui (prašymui) paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose: 2007-12-18 Nr. 3K-3-578/2007, 2010-04-19 Nr. 3K-3-177/2010, 2010-04-28 Nr. 3K-3-143/2010; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose: 2005-09-28 Nr. A7-585/2005, 2008-07-25 Nr. A-146–335/2008, 2009-12-24 Nr. A-261-1502/2009). Jei būtų konstatuota, kad viešąjį interesą ginantis subjektas (nagrinėjamu atveju – prokuroras), turėdamas pagrindą manyti, kad priimant atitinkamą sprendimą galėjo būti pažeisti teisės aktų reikalavimai, delsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir kreipimuisi į teismą, ginant viešąjį interesą, reikalingus duomenis surinko per nepagrįstai ilgą terminą, tai terminas pareiškimui paduoti turėtų būti skaičiuojamas nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti. Taigi, termino pradžia viešąjį interesą ginančiam subjektui kreiptis į teismą skaičiuojama nuo tada, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, priklausomai nuo to, kuris momentas atsiranda anksčiau.

45Termino prokurorui kreiptis į teismą, ginant viešąjį interesą, eigos pradžios ypatumas, palyginus su savo subjektinę teisę ginančiais asmenimis, t. y. ne nuo administracinio akto gavimo, o nuo duomenų apie viešojo intereso pažeidimą surinkimo ar turėjimo juos surinkti, yra ne privilegija viešąjį interesą ginančiam subjektui, o grindžiamas nuoseklia proceso įstatymų aiškinimo logika. Prokuroras nėra ginčijamų materialinių teisinių santykių dalyvis. Privatūs subjektai yra tiesioginiai administracinio akto adresatai ar kitokiu būdu dalyvauja administraciniu aktu sukurtuose teisiniuose santykiuose, todėl jie, gavę administracinį aktą, suvokia, ar šis aktas turi įtakos jų teisėms ir pareigoms, ar jis pažeidžia jų teises ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą ginant savo teises. Skirtingai nei privatūs subjektai, prokuroras, Prokuratūros įstatymo 19 str. 1 dalyje nustatyta tvarka gavęs informaciją apie asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų pažeidimą, ne kiekvienu atveju turi pagrindą manyti, kad aktas pažeidžia viešąjį interesą ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Pirmiausia jis turi nustatyti, ar administracinis aktas yra priimtas srityje, susijusioje su viešuoju interesu, ar šis aktas pažeidžia viešąjį interesą.

46Be to, netgi tuo atveju, kai konstatuojamas senaties termino kreiptis į teismą su ieškiniu dėl viešojo intereso gynimo praleidimas, tai dar nereiškia absoliutaus pagrindo atmesti tokį ieškinį – teismo turi būti pasverta, kuri iš vertybių yra svarbesnė konkrečioje viešojo intereso gynimo byloje, įvertintos visos aplinkybės, dėl kurių ilgą laiką nebuvo kreiptasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo, taip pat įvertinti prokuroro, viešojo administravimo subjekto veiksmai, fizinio ar juridinio asmens, kurio naudai priimti ginčijami administraciniai aktai, veiksmai jų teisėtumo ir sąžiningumo aspektu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose: 2007-12-18 3K-3-578/2007, 2008-03-14 Nr. 3K-7-38/2008, 2011-08-23 Nr. 3K-3-344/2011, 2011-12-16 Nr. 3K-3-518/2011, 2012-06-14 Nr. 3K-3-310/2012).

47Nagrinėjamoje byloje prokurorė, gindama valstybės interesus, ieškinį reiškė tiek ginčydama sprendimus atkurti nuosavybės teisės, tiek vėlesnius žemės sklypų pardavimo sandorius, taip pat reikšdama vindikacinį reikalavimą. Šiuo atveju reikšmingas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas 30 dienų terminas. Šioje teisės normoje nustatyto sutrumpinto ieškinio senaties termino privalo laikytis visi asmenys, taip pat prokuroras, gindamas viešąjį interesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose: 2006-12-19 Nr. 3K-3-666/2006, 2007-06-05 Nr. 3K-3-149/2007, 2007-12-18 Nr. 3K-3-578/2007, 2010-01-24 Nr. 3K-3-7/2010, 2011-04-05 3K-3-149/2011).

48Ieškovė nurodo, kad Viešojo intereso pažeidimai nustatyti 2011-09-01 gavus duomenis iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2011-08-31 raštais Nr. (P1-6616) P2-5500, Nr. (P1-6617) P2-5501, Nr. (P1-6621) P2-5502, Nr. (P1-6622) P2-5503, Nr. (P1-6626) P2-5504 dėl J. U. giminystės ryšio nustatymo (t. 1, b. l. 105–114), kurie patvirtina, kad J. U. motina nėra Z. B. į kurios iki nacionalizacijos turėtą turtą buvo atkurtos nuosavybės teisės J. U. Vadovaudamasis anksčiau nurodyta teismų praktika ieškinio senaties klausimu, teismas konstatuoja, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyto 30 dienų termino eigos pradžia laikytina 2011-09-01, t. y. kada prokurorė gavo dokumentus, paneigiančius J. U. giminystės ryšį su Z. B. Akmenės žemėtvarkos skyriaus 2011-07-28 kreipimasis raštu Nr. 26SD-(14.26.7.)-438 (t. 1, b. l. 19–23) į Klaipėdos apygardos prokuratūrą nelaikytinas ieškinio senaties eigos pradžia, kadangi rašte tik nurodyta, kad Z. B. nuosavybės teisių atkūrimo byloje nėra dokumentų, kurie įrodytų, kad J. U. yra buvusios žemės savininkės anūkas, atkūrimo byloje esančioje Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios Krikšto sakramento ir Santuokos sakramento pažymose nenurodoma, kokiais šios bažnyčios dokumentų įrašais remiantis buvo išduotos minėtos pažymos bei kuo remiantis šiose pažymose nurodyta informacija, be to, abejose pažymose nenurodyta, kada J. U. motina M. U. buvo pakrikštyta bei sudarė santuoką su J. U., pažymas išdavė kunigas, kuris 2003-12-31 buvo seminarijos studentas, taip pat atkūrimo byloje nėra Z. B. mirties liudijimo, kuris įrodytų, kad Z. B. iki nacionalizacijos buvo šios žemės savininkė. Taip pat nustatyta, kad J. U. gimimo įrašas bei bažnyčios pažymos pateiktos pažeidžiant Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 str. 4 dalį. Teismo nuomone, Akmenės žemėtvarkos skyriaus nurodytos aplinkybės dėl bažnyčios pažymų nesudarė pakankamo pagrindo nuspręsti, jog J. U. ir žemės savininkės Z. B. nesieja giminystės ryšys, t. y. jos galėjo būti vertintinos tik kaip bažnyčios pažymų trūkumai, kuriuos galima ištaisyti. Dokumentų pateikimas praleidus terminą pats savaime taip pat nelaikytinas tokia aplinkybe, kad šį pažeidimą privalėtų imtis ginti būtent prokuroras. Analogiškai vertintinas ir Nacionalinės žemės tarnybos 2011-06-20 raštas Nr. 1SD-(7.3)-4367 (t. 1, b. l. 24–36). Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės 2011-08-30 tarnybiniame pranešime Nr. LS-349 (t. 1, b. l. 115) konstatuojama, kad Kelmės Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų Bažnyčios kunigo D. K. išduotos yra galimai suklastotos. Ikiteisminis tyrimas pradėtas nedelsiant (t. 1, b. l. 116). Prokurorė privalėjo patikrinti jai pateiktą informaciją ir protingai bei atsakingai įvertinti, ar nurodyti pažeidimai sudaro pagrindą ginti viešąjį interesą pareiškiant ieškinį teisme. Nuo formalių pažeidimų paaiškėjimo žemėtvarkos institucijose iki 2011-09-01, kai prokurorė gavo pakankamai duomenų, sudarančių pagrindą išvadai, jog yra pažeistas viešasis interesas, praėjo neilgas laiko tarpas, nėra pagrindo išvadai, kad prokurorė veikė neoperatyviai ir galėjo surinkti reikiamus duomenis greičiau, juo labiau, kad kilo pagrįstų įtarimų dėl nusikalstamų veikų nuosavybės teisių atkūrimo procese. Kadangi ieškinys teisme buvo gautas 20011-09-06, teismas vadovaudamasis išdėstytu konstatuoja, kad ieškovė senaties termino nepraleido.

49Atskirai pažymėtina, kad atsakovų argumentai, kad ieškovė ieškinio senaties terminą praleido, nedera su jų pačių argumentais, kad ieškinys yra per ankstyvas, t. y. kol įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nenustatytas nusikaltimo padarymo faktas. Advokatas G. D. taip pat nurodė, kad ieškinys skubotas, nes prokuratūra neišsiaiškino jokių aplinkybių dėl kito pretendento, advokatas V. F. nurodė, kad prokuratūra nesurinko pakankamai ieškinį pagrindžiančių duomenų, pareikšdami ieškinį veikė neatsakingai ir skubotai.

50Dėl nuosavybės teisių atkūrimo atsakovui J. U. teisėtumo

51Ieškinys pareikštas tuo pagrindu, kad nuosavybės teisės į žemės sklypus atsakovui J. U. buvo atkurtos pažeidžiant Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 1 str. 2 d. 1 punkto, 2, 9, 10 straipsnių, Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 11, 12, 14, 105 punktų nuostatas, ginčijami individualaus pobūdžio administraciniai aktai parengti ir suklastotų dokumentų apie J. U. ir Z. B. giminystę pagrindu, o J. U. su kitais atsakovais sudaryti žemės perleidimo sandoriai yra negaliojantys nuo jų sudarymo momento CK 1.80 str., 1.95 str. 1 d., 4.48 str. pagrindu.

52Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono policijos komisariato 2011-08-09 raštu Nr. 40-75-S-5522 pateikti dokumentai – M. U., gim. 1903-04-07 Joniškio rajone, prašymo išduoti (pakeisti) buvusios LTSR pasą Forma Nr.1, kopijos (t. 1, b. l. 88–94), Vilniaus apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokuroro 2011-08-30 raštu Nr. 1.10-8152 pateikti Šiaulių apskrities archyvo 2011-08-22 raštu Nr. PŽ1-1215-(8.3) atsiųsti dokumentai – Kairelių kaimo ūkinių knygų ištraukų apie J. U. ir M. U. šeimos sudėtį kopijos (t. 1, b. l. 95–104), Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2011-08-31 pažymos Nr. (P1-6616) P2-5500, Nr. (P1-6621) P2-5502, Nr. (P1-6622) P2-5503, Nr. (P1-6626) P2-5504 (t. 1, b. l. 105–108), Lietuvos valstybės istorijos bei Šiaulių apskrities archyvų pateikti dokumentai, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus 2011-08-30 raštu Nr. 466 ir 2011-08-05 raštu Nr. 409 pateikti dokumentai (t. 1, b. l. 109–114), Lietuvos centrinio archyvo 2011-09-20 raštu Nr. R4-1452 pateikta Lietuvos TSR valstybinio statistikos komiteto archyvinio fondo Pakruojo (buv. Linkuvos) rajono visasąjunginio 1959 m. gyventojų surašymo byloje esančio Linkuvos rajono Žeimelio apylinkės X kaimo gyventojo J. U. surašymo lapas (t. 2, b. l. 63, 64), Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2011-09-16 pažyma Nr. (P1-6353)P2-5954 (t. 2, b. l. 65), Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2011-10-12 raštas Nr. R4-1631 Šiaulių apskrities viršininko archyvinio fondo J. J. S.–G. asmens liudijimui gauti pateikti duomenys ir Lietuvos statistikos vadybos archyvinio fondo, visuotinio Lietuvos generalinės srities gyventojų surašymo 1942-05-27 žiniose esančio Šiaulių aps. Kriukų vls. X mstl. X g. gyventojo P. S. buto–ūkio lapas (t. 2, b. l. 66–80), Gyventojų registro tarnybos 2011-08-09 pažyma Nr. (29)3A-715 (t. 2, b. l. 89), Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2011-09-07 pažyma Nr. P6-772/P10-1866 ir 1966-10-07 mirties akto įrašas Nr. 19 (t. 2, b. l. 90, 91) patvirtina, kad J. U. motina M. U., gimusi 1903-04-07 (kai kuriuose dokumentuose nurodoma, kad jos gimimo data yra 1903-03-07 arba 1903-02-07), yra J. S. (G.) ir P. (F., F.) S. dukra, t. y. jos mergautinė pavardė buvo S., o ne B., ji mirė 1966 m., kad J. U. tėvas buvo sudaręs santuoką ne su M. B., o su M. S., gimusia 1903-04-07 (arba 1903-03-07, arba 1903-02-07), mirusia 1984-10-04.

53Teismas daro išvadą, kad vien šių oficialių rašytinių įrodymų pakanka konstatuoti, kad J. U. nėra Z. B. anūkas (CPK 176 str. 1 d., 178 str., 185 str., 197 str. 2 d.). Atsakovai jokių leistinų įrodymų apie J. U. giminystės ryšį su Z. B. nepateikė, tik kėlė hipotetines versijas. Šiuo klausimu teismas pažymi, kad tiek ieškovų argumentai, tiek atsakovų atsikirtimai turi būti grįsti fakto žinojimu ir tą faktą patvirtinančiais leistinais įrodymais, o ne hipotetine fakto egzistavimo galimybe, grįsta kitų spėjamų faktų palankia sudėtimi. Byloje nagrinėjamu atveju, atsakovų atsikirtimai nenurungė ieškovės pateiktų įrodymų dėl J. U. ir Z. B. giminystės ryšio nebuvimo.

54Be to, kaip savo turiniu neatitinkantys tikrovės, neteisėti ir suklastoti pripažinti ir vieninteliai J. U. giminystės ryšį su Z. B. nuosavybės teisių atkūrimo byloje pateikti dokumentai: Kelmės Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų Bažnyčios kunigo D. K. išduota ir pasirašyta Krikšto sakramento pažyma, nurodanti, kad M. B.-U., gimusi 1903 m. (tiksli gimimo data nežinoma) E. B. ir Z. G.–B. santuokoje buvo pakrikštyta Kelmės Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios, bei Santuokos sakramento pažyma, nurodanti, kad M. B., gimusi 1903 m., sudarė sakramentinę santuoką su J. U., gimusiu 1886 m., Kelmės Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje (t. 1, b. l. 46, 47).

55Kunigas D. K. 2011-08-05 apklaustas baudžiamojoje byloje pats patvirtino, kad pažymas parašė 2008 metais tik pagal žmonių, kurie dėl jų kreipėsi, pasakojimą, pasitikėdamas jais. Išrašydamas kunigas pažymų neregistravo, taip pat nenurodė išrašymo datos, nes galvojo, kad jos bus negaliojančios (t. 2, b. l. 142).

56Šiaulių vyskupas E. B. 2011-08-12 rašte Nr. 0190/11 Klaipėdos apygardos prokuratūrai nurodė, kad kun. D. K. teisė pasirašyti dokumentus ir atstovauti parapiją juridinėje plotmėje vyskupo raštu ar dekretu nebuvo suteikta. Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas nuo 2003-07-24 yra kun. A. U., todėl tik jis turi teisę pasirašyti juridinius dokumentus, susijusius su Krikšto, Santuokos ar kitų pažymų išdavimu ir atstovauti parapiją įvairiose institucijose. Krikšto ir Santuokos pažymos gali būti išduodamos tik radus įrašus parapijos archyve saugomose Krikštų, Santuokos registracijų knygose. Neradus įrašo, apie įvykusį Krikšto ar Santuokos sakramentų suteikimo faktą, galima išrašyti tik pažymą, kad tokių įrašų parapijos archyve nėra. Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vikaro kun. D. K. išduotos pažymos yra negaliojančios (t. 2, b. l. 85).

57Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas kun. A. U. 2011-08-11 pažymoje Nr. 11-S-84 nurodo, kad parapijos archyve yra saugomos Krikštų metrikų knygos nuo 1927 m. iki 2011 m., todėl apie M. B. (galimai gimusios 1903 m.), E. B. ir Z. G.-B. (B.) dukters gimimo faktą, krikštą ir šeimą jokių duomenų nėra. Parapijos archyve yra saugomos Santuokos metrikų knygos nuo 1940 m. iki 2011 m. Patikrinus metrikų įrašus nuo 1940 m. iki 1955 m. duomenų apie M. B. ir J. U. (galimai gimusio 1886 m.) sudarytą santuoką nerasta (t. 2, b. l. 86).

58Taip pat klastojimo požymius atitinka ir Lietuvos teismo ekspertizės centro 2012-04-25 tyrimo išvadoje Nr. 11Š-66 (12) konstatuotos aplinkybės, kad 1992-05-20 B. A.-J., E. prašyme (grąžinti žemę, išmokėti kompensaciją) įrašai apie J. U. ir jo parašas parašyti kitu rašikliu ir kitais rašymo veiksmais nei kiti prašymo įrašai; virš įrašo „121,89“ geliniu rašikliu buvo parašytas įrašas „150“, kuris buvo veikiamas mechaniškai ir po to dar šratinuku parašytas įrašas „155“ (t. 3, b. l. 4–6).

59Lietuvos teismo ekspertizės centro 2012-05-18 tyrimo išvadoje Nr. 11Š-67 (12) konstatuotos aplinkybės, kad rankraštinius įrašus 1992-05-20 B. A.-J., E. prašyme (grąžinti žemę, išmokėti kompensaciją) parašė ne vienas ir tas pats asmuo; su J. U. susijusius įrašus parašė J. U., kitus įrašus parašė ne J. U.; tikėtina, kad skiltyje „Prašytojo parašas“ pasirašė J. U. (t. 3, b. l. 26–29).

60Šiaulių apygardos ONKT skyriaus prokuroro 2012-02-23 rašte Nr. 8-4-04-1445 nurodoma, kad viename iš epizodų, susijusių su J. U. nuosavybės teisių į buvusios savininkės Z. B. nekilnojamąjį turtą atkūrimu, atlikus specialų dokumentų techninį tyrimą 2011-12-14 specialisto išvadoje Nr. 11Š-241 (11) nurodyta, kad Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2009-06-24 išvadoje Nr. 3238, parengtoje J. U. vardu, dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, prašant išvadą persiųsti į Telšių apskrities Mažeikių r., X sen., esantis antspaudas yra ne atspaustas, o išspausdintas spalvinio rašalinio spausdinimo būdu, t. y. ikiteisminio tyrimo metu nustatyti akivaizdūs dokumento klastojimo požymiai (t. 2, b. l. 179).

61J. U. prašymas atkurti nuosavybės teises neregistruotas (t.3, b. l. 57), surašytas ant B. A. J., E. prašymo (t. 1, b. l. 37, 38). Nėra duomenų, kad J. U. giminystės ryšį su savininke patvirtinantys dokumentai (2008 m. kunigo D. K. išduotos pažymos) pateko į nuosavybės teisių atkūrimo bylą apeinant Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 str. 4 dalies, Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 patvirtintų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 14 punkto ribojimus nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentus pateikti iki 2003-12-31. Atsakovas J. U. atsisakė dalyvauti teismo posėdyje ir paaiškinti bylai reikšmingas aplinkybes, susijusias su nuosavybės teisių atkūrimo procesu, jį atstovaujantis advokatas (CPK 51 str. 1, 2 d.) šių aplinkybių bent kiek išsamiau paaiškinti negalėjo dėl jų nežinojimo, tik kėlė įvairias spėjimais paremtas versijas. Tokiu atveju yra pagrindas taikyti contra spoliatorem prezumpciją, t. y. laikyti egzistuojant nepalankiausius atsakovui J. U. faktus.

62Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad visi ieškovės prašomi panaikinti nuosavybės teisių atkūrimo procese su nuosavybės teisių J. U. atkūrimu susiję individualaus pobūdžio administraciniai teisės aktai (jų atitinkamos dalys) prieštarauja imperatyvioms Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio, kuriame išvardyti teisę į nuosavybės teisių atkūrimą turintys subjektai, 9 straipsnio, nustatančio nuosavybės teises bei giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus, 10 straipsnio, nustatančio prašymų atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikimo tvarką, nuostatoms ir jas atitinkančioms Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 11, 12, 14 punktų nuostatoms, taip pat 105 punkte nustatytai tvarkai dėl perdavimo neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės, miško sklypą ar vandens telkinį, todėl naikintini (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 1 ir 3 p., 2 d.).

63Dėl pasekmių

64Prokurorė ieškinį šioje byloje pareiškė gindama viešąjį, t. y. valstybės, interesą, reikalaudama grąžinti neteisėtų administracinių aktų pagrindu J. U. įgytus ir vėliau kitiems atsakovams perleistus žemės sklypus valstybės nuosavybėn, o tarp pripažintų negaliojančiais žemės sklypų perleidimo sandorių šalių taikyti restituciją. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008-10-30 nutarime ,,Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.96 str. 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išaiškino, kad nuosavybės teisės subjektais gali būti fiziniai ir juridiniais asmenys, inter alia valstybė, kuri civiliniuose santykiuose dalyvauja lygiais pagrindais, kaip ir kiti šių santykių dalyviai (CK 2.36 straipsnis). Nuosavybės teisę pagal CK 4.48 straipsnio 1 dalį gali perduoti tik pats savininkas ar jo įgaliotas asmuo. Kai daiktas įgyjamas be savininko valios, daikto įgijimas savaime nereiškia ir nuosavybės teisės į tą daiktą atsiradimo. Tokiu atveju asmuo, įgijęs daiktą, netampa to daikto savininku, o tik faktiniu šio daikto valdytoju. Nurodytame nutarime pažymėta, kad asmuo, nors ir sąžiningai įgijęs turtą, kurį savininkas prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo, nėra prilyginamas to daikto savininkui. Taigi savininko ir sąžiningo įgijėjo teisinis statusas pagal Civilinį kodeksą yra nevienodas. Būtų paneigiamas Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintas nuosavybės neliečiamumo principas, jeigu, savininkui praradus turtą dėl kito asmens padaryto nusikaltimo, savininko teisės nebūtų ginamos. Savininkui praradus turtą dėl kito asmens padaryto nusikaltimo, nereiškia, kad jis praranda nuosavybės teises ir kitas asmuo, įgijęs šį turtą, tampa jo savininku. Šis principas yra svarbi konstitucinė nuosavybės teisių apsaugos garantija. Konstitucinis Teismas nurodytame nutarime konstatavo, kad CK 4.96 str. 2 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu, pagal kurį nekilnojamasis daiktas iš sąžiningo įgijėjo yra paimamas tais atvejais, kai savininkas jį prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo, nenukrypstama nuo Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintų imperatyvų. Tokios pozicijos laikomasi ir formuojant kasacinio teismo praktiką šiuo klausimu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-149/2011, 2011-05-24 nutartis civilinėje byloje 3K-3-252/2011).

65Atsakovai atsikerta, kad byloje nagrinėjamu atveju vindikacijos taikymui CK 4.96 str. 2 dalies, numatančios galimybę iš sąžiningo įgijėjo išreikalautas nekilnojamasis daiktą, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo, pagrindu būtinas apkaltinamasis teismo nuosprendis, kuriuo būtų konstatuotas nusikaltimo faktas. Šį atsakovų argumentą teismas atmeta. Teismo nuomone, aukščiau (dalyje Dėl nuosavybės teisių atkūrimo atsakovui J. U. teisėtumo) išdėstytos faktinės aplinkybės suteikia pagrindo manyti, kad J. U. Z. B. nuosavybės teisių atkūrimo procese dalyvavo nusikalstamų veikų pagrindu. Nusikaltimo, kaip CK 4.96 str. 2 dalies kvalifikuojančio požymio faktas gali būti konstatuotas ir nagrinėjant bylą civilinio proceso tvarka, nors ir vykdytame baudžiamajame procese nenustatytas konkretus nusikaltimą padaręs asmuo. Tai negali būti laikoma asmens nekaltumo prezumpcijos principo pažeidimu, nes joks asmuo teismo sprendimu neapkaltinamas nusikaltimo padarymu, o tik konstatuojamas nusikalstamos veikos faktas, kuris atskirais įstatymų nustatytais atvejais yra būtinas civilinių santykių teisiniam kvalifikavimui. Pripažinus, kad CK 4.96 straipsnio 2 dalyje nustatytas kvalifikuojantis požymis turi būti konstatuotas tik apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu, ir esant objektyviems, nutartyje nurodytiems pagrindams, dėl kurių ikiteisminis tyrimas ar jo pabaigimas negalimi ir dėl to nenustatomas ar neįvardijamas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, reikštų, kad esant šiems pagrindams savininkas niekada negalėtų apginti savo nuosavybės teisių civilinio proceso tvarka ir išsireikalauti turtą, prarastą be savo valios. Taigi nusikaltimo fakto konstatavimas galimas ir bylą nagrinėjant civilinio proceso tvarka, neįvardijant konkretaus, galimai kalto dėl nusikaltimo padarymo asmens, jei šis klausimas dėl objektyvių priežasčių neišsprendžiamas vykdyto baudžiamojo proceso nustatyta tvarka priimant nuosprendį. Kita vertus, teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą civilinio proceso nustatyta tvarka, pagal CPK 300 straipsnį kompetentingas konstatuoti nusikaltimo požymius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154/2007). Nors J. U. pareikšti įtarimai padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 str. 1 dalyje (dokumento suklastojimas) (t. 3, b. l. 9), tačiau, kaip minėta, ikiteisminiai tyrimai tęsiami ir dėl veikų numatytų BK 182 str. 2 dalyje (sukčiavimas), BK 228 str. 1 dalyje (piktnaudžiavimas tarnyba), t. y. kaltais asmenimis gali būti pripažinti ir valstybės tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys. Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje konkrečių asmenų kaltė teisinės reikšmės neturi, nes CK 4.96 str. 2 dalis galimybės išreikalauti daiktą iš sąžiningo įgijėjo nesieja su kalto asmens nustatymu. Atskirai pažymėtina, kad BK 300 straipsnyje nustatyta formali nusikaltimo sudėtis, t. y. nusikaltimas laikomas baigtu pagaminus netikrą dokumentą, suklastojus tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikius, gabenus, siuntus, panaudojus ar realizavus. Šioje civilinėje byloje pateikta pakankamai įrodymų, kad Z. B. nuosavybės teisių atkūrimo byloje buvo pateikti suklastoti dokumentai, todėl nusikaltimo faktas yra akivaizdus.

66Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, J. U. su atsakovais sudaryti žemės perleidimo sandoriai pripažintini negaliojančiais nuo jų sudarymo momento (CK 1.80 str., 1.95 str. 1 d., 4.48 str.), atsakovų nuosavybės teisė į šių sandorių pagrindu valdomus žemės sklypus naikintina ir šie sklypai grąžintini valstybės nuosavybėn (CK 4.96 str. 2 d.).

67Žemės sklypų perleidimo sandorius pripažinus negaliojančiais ab initio, taikytina restitucija (CK 6,145 str. 1 d.): iš atsakovo J. U. priteistina: 167 840 Lt sutuoktiniams B. M. ir S. M., 60 000 Lt L. B. (t. 2, b. l. 176), 6 000 Lt V. D., o iš V. D. priteistina 6 000 Lt sutuoktiniams V. D. ir E. D.

68Kadangi po atsakovo V. B. mirties (t. 1, b. l. 12) į 1/2 dalį ginčo žemės sklypo, t. y. 15,39 ha, unikalus Nr. XXX, esantį X k., Pagėgių sav., jo sutuoktinei L. B. 2012-01-23 buvo išduotas nuosavybės teisės liudijimas (t. 2, b. l. 51–63), o į 1/2 dalį minėto žemės sklypo 2012-02-01 išduotas paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas (t. 2, b. l. 154–170), šių liudijimų atitinkamos dalys teismo ex officio pripažintinos negaliojančiomis (CK 1.80 str., 4.47 str. 2 p., 5.1 str. 1, 2 d.).

69Atsakovų argumentai dėl investicijų į žemės sklypus ar kitokių kompensacijų nenagrinėtini, kadangi byloje priešieškinių nebuvo pareikšta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-165/2012).

70Ieškinio suma byloje sudaro 233 840 Lt, todėl už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis sudaro 5 677 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Byloje nekilo ginčo dėl kitų atsakovų B. M., S. M., L. B., V. B., V. D., V. D. ir E. D. sąžiningumo, atsakovas J. U. byloje dalyvauti ir paaiškinti bylai reikšmingas aplinkybes atsisakė (t. 3, b. l. 8), todėl vadovaudamasis CPK 93 str. 4 dalimi teismas visą žyminį mokestį priteisia iš atsakovo J. U.

71Byloje Klaipėdos apygardos teismo 2011-09-16 nutartimi (2011-10-07 ištaisytas rašymo apsirikimas) ir 2012-03-16 nutartimi taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (t. 1, b. l. 156, 157, 173, t. 2, b. l. 189, 190) paliktinos galioti iki sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 3 d.).

72Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas

Nutarė

73ieškinį tenkinti visiškai.

74Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-12-30 įsakymo Nr. Ž34-659 „Dėl Pagėgių savivaldybės X kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ 1 punkte nurodyto priedo 2 punktą (eilutę).

75Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-05-23 sprendimą Nr. 34S-24 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje piliečiui J. U.“.

76Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-05-23 įsakymą Nr. 34VĮ-(14.34.2.)-583 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo Pagėgių savivaldybėje“.

77Pripažinti negaliojančiu Telšių apskrities viršininko 2010-05-18 įsakymo Nr. P1.Ž-1123 „Dėl Plungės rajono savivaldybės X seniūnijos X kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto 2010 m. patvirtinimo“ 1.2 punkte nurodyto 1 priedo 17 punktą.

78Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-12-06 įsakymo Nr. Ž36-351 „Dėl apskrities viršininko įsakymų pakeitimo“ 2 punkte nurodyto 1 priedo 17 punktą (eilutę).

79Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-12-16 sprendimą Nr. S36-20 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje piliečiui J. U.“.

80Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-01-18 įsakymą Nr. 36VĮ-(14.36.2.)-31 „Dėl žemės sklypų perdavimo nuosavybėn neatlygintinai Plungės rajono savivaldybėje“.

81Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2010-06-14 įsakymo Nr. 4-3356 – (1.3) „Dėl X kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto patvirtinimo Kretingos rajone“ 1.2. punkte nurodyto sąrašo 1 punktą.

82Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2010-06-28 sprendimą Nr. 16311.

83Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2010-06-28 įsakymu Nr. 4-3731-(1.3) „Dėl nuosavybės teisės atkūrimo į žemę (mišką) Kretingos rajone“ patvirtinto priedo 3 punktą.

84Pripažinti negaliojančiais žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. T3GP-12535, ir perdavimo–priėmimo aktą, notarinio registro Nr. T3GP-12536, patvirtintus 2010-12-06 Telšių rajono 3-ojo notarų biuro notaro G. P., kurių pagrindu J. U. perleido B. M. 18,74 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, esantį X k., Kretingos r. sav.

85Pripažinti negaliojančiais žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. T3GP-12540, ir perdavimo–priėmimo aktą, notarinio registro Nr. T3GP-12541, patvirtintus 2010-12-06 Telšių rajono 3-ojo notarų biuro notaro G. P., kurių pagrindu J. U. perleido B. M. 18,69 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, esantį X k., Kretingos r. sav.

86Pripažinti negaliojančiais žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. T3GP-12545, ir perdavimo–priėmimo aktą, notarinio registro Nr. T3GP-12546, patvirtintus 2010-12-06 Telšių rajono 3-ojo notarų biuro notaro G. P., kurių pagrindu J. U. perleido B. M. 4,53 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, esantį X k., Kretingos r. sav.

87Pripažinti negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 1342, patvirtintą 2011-03-07 Plungės rajono 2-ojo notaro biuro notarės G. D., kurios pagrindu J. U. perleido V. D. 1,79 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, esantį X k., Plungės r. sav.

88Pripažinti negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 5768, patvirtintą 2011-07-27 Plungės rajono 2-ojo notaro biuro notarės G. D., kurios pagrindu V. D. perleido V. D. 1,79 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, esantį X k., Plungės r. sav.

89Pripažinti negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 3010, patvirtintą 2011-06-06 Tauragės rajono 3-ojo notaro biuro notarės V. J., kurios pagrindu J. U. perleido V. B. 15,39 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, esantį X k., Pagėgių sav.

90Pripažinti negaliojančiu 2012-02-01 Tauragės rajono 1-ojo notaro biuro notarės A. B. L. B. išduoto Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo, notarinio registro Nr. 545, dalį dėl 1/2 dalies 15,39 ha žemės sklypo, unikalus Nr. XXX, esančio X k., Pagėgių sav., paveldėjimo.

91Pripažinti negaliojančiu 2012-01-23 Tauragės rajono 1-ojo notaro biuro notarės A. B. L. B. išduoto Nuosavybės teisės liudijimo, notarinio registro Nr. 335, dalį dėl nuosavybės teisės į 1/2 dalį 15,39 ha žemės sklypo, unikalus Nr. XXX, esančio X k., Pagėgių sav.

92Panaikinti nuosavybės teisę į šiuos žemės sklypus ir įpareigoti savininkus šiuos žemės sklypus perduoti valstybės žinion:

93B. M. ir S. M. – 4,53 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio paskirties, esantį X k., X sen., Kretingos r. sav.; 18,69 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio paskirties, esantį X k., X sen., Kretingos r. sav.; 18,74 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio paskirties, esantį X k., X sen., Kretingos r. sav.;

94L. B. – 15,39 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio paskirties, esantį X k., X sen., Pagėgių sav.;

95V. D. ir E. D. – 1,79 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, miškų ūkio paskirties, esantį X k., X sen., Plungės r. sav.; 2,37 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio paskirties, esantį X k., X sen., Plungės r. sav.

96Taikyti restituciją, įpareigojant:

97atsakovą J. U. grąžinti pinigus: 167 840 Lt sutuoktiniams B. M. ir S. M., gautus pagal pripažintinus negaliojančiais 2010-12-06 žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis, notarinio registro Nr. T3GP-12545, Nr. T3GP-12540, Nr. T3GP-12535, ir žemės sklypo perdavimo–priėmimo aktus, notarinio registro Nr. T3GP-12546, Nr. T3GP-12541, Nr. T3GP-12536, patvirtintus Telšių rajono 3-ojo notarų biuro notaro G. P.; 60 000 Lt L. B., gautus pagal pripažintiną negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 3010, patvirtintą 2011-06-06 Tauragės rajono 3-ojo notaro biuro notarės V. J.; 6 000 Lt V. D., gautus pagal pripažintiną negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 1342, patvirtintą 2011-03-07 Plungės rajono 2-ojo notaro biuro notarės G. D.;

98atsakovę V. D. grąžinti 6 000 Lt sutuoktiniams V. D. ir E. D., gautus pagal pripažintiną negaliojančia žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 5768, patvirtintą 2011-07-27 Plungės rajono 2-ojo notaro biuro notarės G. D.

99Priteisti iš atsakovo J. U. 5 677 Lt žyminio mokesčio valstybei.

100Klaipėdos apygardos teismo 2011-09-16 nutartimi (2011-10-07 ištaisytas rašymo apsirikimas) ir Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-16 nutartimi laikinąsias apsaugos priemonės palikti galioti iki sprendimo įsiteisėjimo.

101Sprendimui įsiteisėjus apie baigtą civilinę bylą pranešti Nekilnojamojo turto registrui.

102Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė,... 2. Ieškovė ieškiniu teismo prašo:
 1. Pripažinti... 3. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos prokuratūroje 2011-08-01 gautas Nacionalinės... 4. Pagal iš Nacionalinės žemės tarnybos gautą informaciją Klaipėdos... 5. Klaipėdos apygardos prokuratūroje atlikus tyrimą dėl nuosavybės teisių... 6. J. U. privalėtų grąžinti žemės sklypus, įgytus neteisėtų... 7. Galiojant neatitinkantiems įstatymų reikalavimų administraciniams aktams yra... 8. Atsakovai V. D. ir E. D. ieškinio jiems nepripažįsta. Nurodo, kad yra... 9. Atsakovė V. D. atsiliepime ieškinio jai nepripažįsta. Nurodė, kad ji yra... 10. Atsakovų V. D., E. D. ir V. D. atstovas advokatas R. L. teismo posėdyje savo... 11. Atsakovai S. M. ir B. M. atsiliepime ieškinio jiems nepripažįsta. Nurodo,... 12. Atsakovų S. M. ir B. M. atstovas advokatas G. D. teismo posėdyje savo... 13. Atsakovė L. B. atsiliepime nurodo, kad su jai ir mirusiam jos sutuoktiniui... 14. Atsakovės L. B. atstovas advokatas P. O. teismo posėdyje savo... 15. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 16. Atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 17. Atsakovas J. U. atsiliepime nurodo, kad su ieškiniu nesutinka (t. 2, b. l.... 18. J. U. pareiškimu atsisakė dalyvauti teismo posėdyje, nes jam pareikšti... 19. Atsakovo J. U. atstovas advokatas V. F. teismo posėdyje savo atstovaujamojo... 20. Ieškinys tenkintinas.... 21. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos prokuratūroje 2011-08-01 gautas... 22. Šiaulių apskrities viršininkas 2008-12-02 patvirtino išvadą Nr. 3207 (t.... 23. Nacionalinės žemės tarnybos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus... 24. Šiaulių apskrities viršininkas 2009-02-12 patvirtino Išvadą Nr. 3221 (t.... 25. Telšių apskrities viršininkas 2010-05-18 įsakymu Nr. P1.Ž-1123 „Dėl... 26. Šiaulių apskrities viršininkas 2009-02-12 patvirtino Išvadą Nr. 3223 (t.... 27. Klaipėdos apskrities viršininkas 2010-06-14 įsakymu Nr. 4-3356 – (1.3)... 28. Klaipėdos apygardos prokuratūroje 2011-08-30 pradėtas ikiteisminis tyrimas... 29. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Akmenės žemėtvarkos skyriaus... 30. J. U. žemės sklypus, į kuriuos buvo atkurtos nuosavybės teisės perleido:... 31. 4,53 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio... 32. 18,69 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio... 33. 18,74 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio... 34. 15,39 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio... 35. 1,79 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, miškų ūkio... 36. 2,37 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX, žemės ūkio... 37. Šiaulių apygardos prokuratūroje dėl galimai neteisėto nuosavybės teisių... 38. 2012-03-21 J. U. pareikšti įtarimai padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 39. Dėl viešojo intereso... 40. CPK 49 str. 1 dalies nuostata suteikia prokurorui teisę spręsti, yra... 41. Viešojo intereso apsaugos klausimais yra gausi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 42. Prokurorė ieškinį šioje byloje pareiškė gindama valstybės interesą,... 43. Dėl ieškinio senaties... 44. Teismo praktikoje vieningai laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai į teismą... 45. Termino prokurorui kreiptis į teismą, ginant viešąjį interesą, eigos... 46. Be to, netgi tuo atveju, kai konstatuojamas senaties termino kreiptis į... 47. Nagrinėjamoje byloje prokurorė, gindama valstybės interesus, ieškinį... 48. Ieškovė nurodo, kad Viešojo intereso pažeidimai nustatyti 2011-09-01 gavus... 49. Atskirai pažymėtina, kad atsakovų argumentai, kad ieškovė ieškinio... 50. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo atsakovui J. U. teisėtumo... 51. Ieškinys pareikštas tuo pagrindu, kad nuosavybės teisės į žemės sklypus... 52. Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono policijos komisariato 2011-08-09... 53. Teismas daro išvadą, kad vien šių oficialių rašytinių įrodymų pakanka... 54. Be to, kaip savo turiniu neatitinkantys tikrovės, neteisėti ir suklastoti... 55. Kunigas D. K. 2011-08-05 apklaustas baudžiamojoje byloje pats patvirtino, kad... 56. Šiaulių vyskupas E. B. 2011-08-12 rašte Nr. 0190/11 Klaipėdos apygardos... 57. Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas kun. A.... 58. Taip pat klastojimo požymius atitinka ir Lietuvos teismo ekspertizės centro... 59. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2012-05-18 tyrimo išvadoje Nr. 11Š-67... 60. Šiaulių apygardos ONKT skyriaus prokuroro 2012-02-23 rašte Nr. 8-4-04-1445... 61. J. U. prašymas atkurti nuosavybės teises neregistruotas (t.3, b. l. 57),... 62. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad visi ieškovės... 63. Dėl pasekmių... 64. Prokurorė ieškinį šioje byloje pareiškė gindama viešąjį, t. y.... 65. Atsakovai atsikerta, kad byloje nagrinėjamu atveju vindikacijos taikymui CK... 66. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, J. U. su atsakovais sudaryti žemės... 67. Žemės sklypų perleidimo sandorius pripažinus negaliojančiais ab initio,... 68. Kadangi po atsakovo V. B. mirties (t. 1, b. l. 12) į 1/2 dalį ginčo žemės... 69. Atsakovų argumentai dėl investicijų į žemės sklypus ar kitokių... 70. Ieškinio suma byloje sudaro 233 840 Lt, todėl už ieškinį mokėtinas... 71. Byloje Klaipėdos apygardos teismo 2011-09-16 nutartimi (2011-10-07 ištaisytas... 72. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas... 73. ieškinį tenkinti visiškai.... 74. Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Tauragės ir... 75. Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Tauragės ir... 76. Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Tauragės ir... 77. Pripažinti negaliojančiu Telšių apskrities viršininko 2010-05-18 įsakymo... 78. Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo... 79. Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo... 80. Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo... 81. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2010-06-14... 82. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2010-06-28... 83. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2010-06-28... 84. Pripažinti negaliojančiais žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį,... 85. Pripažinti negaliojančiais žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį,... 86. Pripažinti negaliojančiais žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį,... 87. Pripažinti negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį,... 88. Pripažinti negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį,... 89. Pripažinti negaliojančia žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį,... 90. Pripažinti negaliojančiu 2012-02-01 Tauragės rajono 1-ojo notaro biuro... 91. Pripažinti negaliojančiu 2012-01-23 Tauragės rajono 1-ojo notaro biuro... 92. Panaikinti nuosavybės teisę į šiuos žemės sklypus ir įpareigoti... 93. B. M. ir S. M. – 4,53 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr.... 94. L. B. – 15,39 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr. XXX,... 95. V. D. ir E. D. – 1,79 ha žemės sklypą, unikalus Nr. XXX, kadastrinis Nr.... 96. Taikyti restituciją, įpareigojant:... 97. atsakovą J. U. grąžinti pinigus: 167 840 Lt sutuoktiniams B. M. ir S. M.,... 98. atsakovę V. D. grąžinti 6 000 Lt sutuoktiniams V. D. ir E. D., gautus pagal... 99. Priteisti iš atsakovo J. U. 5 677 Lt žyminio mokesčio valstybei.... 100. Klaipėdos apygardos teismo 2011-09-16 nutartimi (2011-10-07 ištaisytas... 101. Sprendimui įsiteisėjus apie baigtą civilinę bylą pranešti Nekilnojamojo... 102. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...