Byla e2-686-302/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Instita“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. kovo 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Instita“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“ dėl žalos atlyginimo.

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Instita“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Aukštaitijos vandenys“ 211 774,64 Eur žalos, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –pareikšto ieškinio reikalavimo sumai areštuoti atsakovei priklausantį kilnojamąjį ir (ar) nekilnojamąjį turtą ar kitą antstolio surastą ir aprašytą turtą, o jo nepakankant – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis. Prašyme nurodė, kad ieškinio suma yra pakankamai didelė, atsakovės veikla yra ūkinio komercinio pobūdžio, todėl nepaneigta tikimybė, kad atsakovė gali prisiimti dar didesnių prievolių nei jau jų turi, gali įkeisti reikšmingą dalį turimo turto, todėl atsakovės turtinė padėtis nėra stabili. Atsakovė ir šiuo metu yra įkeitusi dalį savo turto. Viešąjį pirkimą, dėl kurio kilo ginčas, laimėjusiai UAB „Edrija“ neįvykdžius pirkimo sutarties, atsakovė paskelbė naują viešąjį pirkimą ir sudariusi sutartį su nauju laimėtoju privalės su juo atsiskaityti daugiau nei 2 mln. Eur suma.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Panevėžio apygardos teismas 2019 m. kovo 5 d. nutartimi ieškovės prašymą atmetė.

134.

14Teismas nustatė, kad ieškovės pateikti VĮ Registrų centro duomenys patvirtina, jog dalis atsakovės turto yra įkeista. Tačiau atsakovės balanso duomenys patvirtina, kad jos turimo turto dydis už 2017 metus yra 62 007 787 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro tik daugiau nei 4 mln. Eur, todėl sprendė, jog teigti, kad per bylos išnagrinėjimo laikotarpį atsakovė gali prarasti turto daugiau nei 50 mln. Eur sumai nėra jokio pagrindo.

155.

16Teismas pažymėjo, jog vien didelė ieškinio suma nėra pakankamu pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Jos gali būti taikomos tik tada, kai yra duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą. Teismo vertinimu, ieškovė niekaip nepagrindė būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, jų taikymas padidintų ieškovės bylinėjimosi išlaidas, nes tam, kad jos realiai būtų pritaikytos, ieškovė privalėtų kreiptis į antstolį, kurio paslaugos yra mokamos.

17III.

18Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

196.

20Ieškovė UAB „Instita“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2019 m. kovo 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

216.1.

22Teismų praktikoje pripažįstama, kad didelė ieškinio suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Pareiga įrodyti gerą turtinę padėtį ir taip paneigti minėtą prezumpciją tenka šaliai, kuri yra suinteresuota laikinųjų apsaugos priemonių netaikymu. Šiuo atveju byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių gerą atsakovės turtinę padėtį – nors jos turimo turto vertė yra pakankamai didelė, didžioji šio turto dalis yra inžineriniai statiniai – nuotekų ir vandentiekio tinklai, kurių paskirtis yra specifinė ir iš kurių išieškoti yra iš esmės neįmanoma.

236.2.

24Atsakovė yra juridinis asmuo, aktyviai vykdantis veiklą ir galintis bet kuriuo metu perleisti ar įkeisti savo turimą turtą, prisiimti didelių turtinių įsipareigojimų. Tokiu būdu atsakovės turtinė padėtis laikytina nestabilia. Areštavus atsakovei priklausantį turtą jos veikla ženkliai nenukentėtų.

257.

26Atsakovė UAB „Aukštaitijos vandenys“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jo netenkinti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

277.1.

28Vien didelė ieškinio suma negali būti vertinama, kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes ji pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro neįmanomu būsimo sprendimo vykdymą. Negana to, ieškinio suma atsakovės atžvilgiu netgi nelaikytina didele – nesudaro net 0,5 proc. atsakovės turimo turto vertės.

297.2.

30Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuomet, kai yra duomenų apie galima atsakovo nesąžiningumą – ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą, jį apsunkinti kitomis prievolėmis. Tokių duomenų ieškovė nepateikė. Nuo pat ieškinio pareiškimo atsakovė nesiėmė jokių nesąžiningų veiksmų, siekdama sumažinti ar nuslėpti turimą turtą. Atsakovės vykdoma veikla, įskaitant kredito sutarčių sudarymą su kredito įstaigomis ar didelės vertės statybos darbų sutarčių sudarymą rodo ne prastą atsakovės finansinę ir ekonominę būklę, tačiau kryptingą veiklos vykdymą.

31Teismas

konstatuoja:

32IV.

33Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

348.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai). Dėl naujų įrodymų priėmimo

369.

37CPK 314 straipsnyje įtvirtinta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

3810.

39Ieškovė UAB „Instita“ kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui naują įrodymą –VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašą apie atsakovei priklausantį nekilnojamąjį turtą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šis įrodymas nėra reikšmingas nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kadangi nekilnojamojo turto sąrašas daugiau reikšmingos informacijos, nei iki šiol yra pateikta byloje, teismui nesuteikia. Todėl teismas atsisako jį priimti (CPK 180 straipsnis). Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

4011.

41Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Instita“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Aukštaitijos vandenys“ 211 774,64 Eur žalos atlyginimą. Ieškovė pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės turtą ieškinio sumos ribose. Pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymą atmetė. Ieškovė pateikė atskirąjį skundą, kurio pagrįstumas nagrinėjamas šioje byloje.

4212.

43CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirma, ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika.

4413.

45Teismas, atlikdamas ieškinio reikalavimų preliminarų vertinimą, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013). Teismų praktikoje pripažįstama, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai byloje jau yra priimtas ieškovui nepalankus pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl ginčo esmės, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016; 2018 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-230-516/2018).

4614.

47Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų, Panevėžio apygardos teismas šio atskirojo skundo nagrinėjimo metu jau yra išnagrinėjęs aptariamą bylą bei 2019 m. balandžio 23 d. sprendimui atmetęs ieškovės UAB „Instita“ ieškinį atsakovei UAB „Aukštaitijos vandenys“. Esant pirmiau nurodytai situacijai, akivaizdu, kad viena iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – tikėtinas ieškinio pagrįstumas – neegzistuoja.

4815.

49Tuo tarpu pasisakant dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos –grėsmės būsimo, ieškovei galimai palankaus, teismo sprendimo įvykdymui, egzistavimo pažymėtina, kad ieškovės atskirajame skunde pateikta pozicija dėl didelės ieškinio sumos kriterijaus yra klaidinga.

5016.

51Naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų taikymo bei aiškinimo praktikoje yra pasisakoma, kad nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nekuria materialinių vertybių, nedidina turto vertės ir nepagerina asmens turtinės padėties, jis padeda išsaugoti esantį turtą iki ginčo išsprendimo iš esmės; vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą; laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie atsakovo galimą nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą, kitaip jį apsunkinti ar apie kitokį jo elgesį, nesuderinamą su sąžiningo asmens elgesio principu (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-96-302/2017; 2017 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-799-464/2017).

5217.

53Iš aukščiau cituotos teismų praktikos darytina išvada, jog pačios ieškovės pasirinkta bei nurodyta ieškinio suma nėra pakankama sąlyga grėsmei, kad sprendimas gali būti neįvykdytas dėl atsakovės vengimo tai padaryti, konstatuoti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo turto masės nepadidina. Kiti ieškovės nurodyti argumentai – atsakovės vykdoma aktyvi ūkinė komercinė veikla, su šalių ginču nesusijęs turto įkeitimas ar didžiosios dalies turimo nekilnojamojo turto rūšis (inžineriniai statiniai) taip pat nėra pakankamos tokiai išvadai padaryti. Pažymėtina, jog teismui turi būti pateikiami ne bet kokie, bet būtent atsakovės nesąžiningumą patvirtinantys argumentai bei įrodymai. Atsakovės nesąžiningumą pagrįstų įrodymai, kad ji ketina paslėpti, perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti turimą turtą ar tokius veiksmus jau yra atlikusi. Tačiau šiuo atveju byloje tokių įrodymų nėra, nors būtent ieškovei tenka pareiga juos pateikti (CPK 178 straipsnis).

5418.

55Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, jog ieškovė neįrodė nei vienos iš dviejų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinų sąlygų egzistavimo. Dėl šios priežasties jos atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 320, 338 straipsniai).

56Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

57Panevėžio apygardos teismo 2019 m. kovo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Instita“ kreipėsi... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. kovo 5 d. nutartimi ieškovės prašymą... 13. 4.... 14. Teismas nustatė, kad ieškovės pateikti VĮ Registrų centro duomenys... 15. 5.... 16. Teismas pažymėjo, jog vien didelė ieškinio suma nėra pakankamu pagrindu... 17. III.... 18. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 6.... 20. Ieškovė UAB „Instita“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos... 21. 6.1.... 22. Teismų praktikoje pripažįstama, kad didelė ieškinio suma preziumuoja... 23. 6.2.... 24. Atsakovė yra juridinis asmuo, aktyviai vykdantis veiklą ir galintis bet... 25. 7.... 26. Atsakovė UAB „Aukštaitijos vandenys“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju... 27. 7.1.... 28. Vien didelė ieškinio suma negali būti vertinama, kaip pagrindas taikyti... 29. 7.2.... 30. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuomet, kai yra... 31. Teismas... 32. IV.... 33. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 34. 8.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 36. 9.... 37. CPK 314 straipsnyje įtvirtinta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 38. 10.... 39. Ieškovė UAB „Instita“ kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės... 40. 11.... 41. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Instita“ kreipėsi į teismą prašydama... 42. 12.... 43. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 44. 13.... 45. Teismas, atlikdamas ieškinio reikalavimų preliminarų vertinimą,... 46. 14.... 47. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos... 48. 15.... 49. Tuo tarpu pasisakant dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui... 50. 16.... 51. Naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje... 52. 17.... 53. Iš aukščiau cituotos teismų praktikos darytina išvada, jog pačios... 54. 18.... 55. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, jog ieškovė... 56. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 57. Panevėžio apygardos teismo 2019 m. kovo 5 d. nutartį palikti nepakeistą....