Byla 1-4-167/2018
Dėl ko valstybės biudžetui buvo padaryta didelės 32 739 Lt žalos

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Alfredas Vilbikas

2sekretoriaujant Irenai Skaringienei, Ievai Rimdeikienei, Renatai Kovierei, Sonatai Paplauskienei, Ingai Grigaitienei (Adomėlytei),

3dalyvaujant prokurorei Renatai Vilčinskaitei, dalyvaujant gynėjams advokatams Romaldui Briliui, Modestui Švažui, Henrikui Oseckiui, Algirdui Zakrasui, Karoliui Jonui Jovaišai, Muradui Bakanui. ,

4viešame teismo posėdyje nagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje F. A., a. k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, dirbantis UAB „( - )“ direktoriumi, vedęs, gyv. ( - ), teistas,

5kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 str. 2 d., 182 str. 2 d., 300 str. 3 d., 182 str. 1 d., 300 str. 1 d., 222 str. 1 d., padarymu;

6R. Č., a. k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo išsilavinimo, dirbanti „( - )“ buhaltere, netekėjusi, gyv. ( - ), neteista,

7kaltinama nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d. ir 183 str. 2 d., 182 str. 2 d., padarymu;

8D. J., a. k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, aukštesniojo išsilavinimo, dirbanti UAB „( - )“ direktore, ištekėjusi, gyv. ( - ), neteista,

9kaltinama nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d. ir 183 str. 2 d., 182 str. 2 d., padarymu;

10R. B., a. k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, dirbantis TŪB „( - )“ direktoriumi, vedęs, gyv. ( - ), neteistas,

11kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 str. 2 d., 182 str. 2 d., padarymu;

12TŪB „( - )“ įmonės kodas ( - ), registruota ( - ) adresu: ( - ), neteista,

13kaltinama nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 str. 2 d. ir 182 str. 2 d., padarynu,

Nustatė

14F. A., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi laikotarpyje nuo 2007 m. kovo iki 2007 m. lapkričio mėnesio 23 d. tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus), R. Č., M. V. (baudžiamoji byla nutraukta jam mirus) bei D. J. apgaule UAB „( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM, o būtent:

15F. A., siekdamas sumažinti UAB „( - )“ į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, kaip UAB „( - )“ direktorius ir atstovas, iš nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijo metalų ruošinių bei susitarė su nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM sutiko atlikti UAB „( - )“ statybos darbus bei susitarė su D. J. iš jos įsigyti suklastotas UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM s. f. su įrašytais žinomai melagingais duomenimis, apie tai, kad minėtus metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas UAB „( - )“ perka iš UAB „( - )“, bei pateikė D. J. UAB „( - )“ rekvizitus ir kitus duomenis reikalingus įrašyti į suklastotas PVM s. f. bei kitus dokumentus. D. J. toliau tęsdama nusikalstamą veiką iš F. A. gautus UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti suklastotus dokumentus perdavė V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus), ši duomenis perdavė R. Č., o pastaroji pagal jai pateiktus duomenis kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB „( - )“ PVM s.f. : 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, 2007-03-30 serija NAL Nr. 00874, 2007-06-27 serija NAL Nr. 0838, 2007-10-31 serija NAL Nr. 0914, 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, statybos darbų sutartį Nr. 07/10/24, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-27 serija NAL Nr. 000032024, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-30 serija NAL Nr. 00003041, kasos pajamų orderio kvitą 2007-11-15 serija NAL Nr. 0002193, kasos pajamų orderio kvitą 2007-10-31 serija NAL Nr. 0002182, kasos pajamų orderio kvitą 2007-07-02 serija NAL Nr. 0002251. R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus), o pastaroji nurodė M. V. (baudžiamoji byla nutraukta jam mirus), fiktyviam UAB „( - )“ direktoriui, savo kaip UAB „( - )“ direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. įvykdžius V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus) reikalavimus, pastarasis žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus), o pastaroji juos perdavė D. J.. D. J. toliau tęsdama nusikalstamą veiką iš V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus) gautus suklastotus dokumentus perdavė F. A., kuris tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB „( - )“ vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB „( - )“ prekių ir paslaugų UAB „( - )“ nepardavė, pasirašė kaip prekes ir paslaugas gavęs UAB „( - )“ direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB „( - )“ vyr. finansininkei S. B. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. UAB „( - )“ vyr. finansininkė S. B. nežinodama, kad F. A. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės ir paslaugos realiai UAB „( - )“ parduotos nebuvo ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į UAB „( - )“ 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių PVM deklaracijas, taip 32 739 Lt sumažindami UAB „( - )“ valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007-04-24, 2007-07-24, 2007-10-23 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Šiauliuose, Vilniaus g. 265, darbuotojams,

16be to, jis, būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi laikotarpiu nuo 2007 m. kovo iki 2008 m. rugsėjo 23 d. tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus), R. Č., M. V. (baudžiamoji byla nutraukta jam mirus) bei D. J., apgaule UAB „( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 27 282 Lt pelno mokesčio, o būtent

17F. A., siekdamas sumažinti UAB „( - )“ į valstybės biudžetą mokėtiną pelno mokestį, kaip UAB „( - )“ direktorius ir atstovas, iš nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijo metalų ruošinių bei susitarė su nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM sutiko atlikti UAB „( - )“ statybos darbus bei susitarė su D. J. iš jos įsigyti suklastotas UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM s. f. su įrašytais žinomai melagingais duomenimis, apie tai, kad minėtus metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas UAB „( - )“ perka iš UAB „( - )“, bei pateikė D. J. UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti į suklastotas PVM s. f. bei kitus dokumentus. D. J. toliau tęsdama nusikalstamą veiką iš F. A. gautus UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti suklastotus dokumentus perdavė V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus), o pastaroji duomenis perdavė R. Č., o pastaroji pagal jai pateiktus duomenis kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB „( - )“ PVM s.f. : 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, 2007-03-30 serija NAL Nr. 00874, 2007-06-27 serija NAL Nr. 0838, 2007-10-31 serija NAL Nr. 0914, 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, lokalinę sąmatą, statybos darbų sutartį Nr. 07/10/24, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-27 serija NAL Nr. 000032024, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-30 serija NAL Nr. 00003041, kasos pajamų orderio kvitą 2007-11-15 serija NAL Nr. 0002193, kasos pajamų orderio kvitą 2007-10-31 serija NAL Nr. 0002182, kasos pajamų orderio kvitą 2007-07-02 serija NAL Nr. 0002251. R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus), o pastaroji nurodė M. V. baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB „( - )“, fiktyviam direktoriui, savo kaip UAB „( - )“ direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. (baudžiamoji byla nutraukta jam mirus) įvykdžius V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus) reikalavimus, pastarasis žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus), o pastaroji juos perdavė D. J.. D. J. toliau tęsdama nusikalstamą veiką iš V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus) gautus suklastotus dokumentus perdavė F. A., o pastarasis tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB „TŪB „( - )“‘ vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB „( - )“ prekių ir paslaugų UAB „( - )“ nepardavė, pasirašė kaip prekes ir paslaugas gavęs UAB „( - )“ direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB „( - )“ vyr. finansininkei S. B. bei nurodė jas įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą ir remiantis jais užpildyti UAB „( - )“ 2007 m. pelno deklaraciją. UAB „( - )“ vyr. finansininkė S. B. nežinodama, kad F. A. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės ir paslaugos realiai UAB „( - )“ parduotos nebuvo ir jog UAB „( - )“ dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB „( - )“ 2007 m. pelno deklaraciją ir nepagrįstai padidino sąnaudas 181 883,13 Lt, tuo sumažindamas UAB „( - )“ mokėtiną pelną – 27 282 Lt bei šią deklaraciją 2008-09-23 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio ( - )darbuotojams. Tokiu būdu, F. A., veikdamas bendrininkų grupe su V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus), R. Č., M. V. (baudžiamoji byla nutraukta jam mirus) bei D. J., apgaule UAB „( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM ir 27 282 Lt pelno mokesčio.

18Taip pat jis, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo iki 2007 m. lapkričio 23 d., veikdamas vieninga tyčia, tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių raj., UAB „( - )“ tarnybinėse patalpose, adresu TŪB „( - )“, būdamas UAB „( - )“ įmonės kodas ( - ), direktoriumi, minėtos įmonės finansininkams įtraukimui į įmonės buhalterinę apskaitą perdavė gautas iš D. J. žinomai suklastotas UAB „( - )“

19PVM s.f. 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, 2007-03-30 serija NAL Nr. 00874, 2007-06-27 serija NAL Nr. 0838, 2007-10-31 serija NAL Nr. 0914 kuriose nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad UAB „( - )“ parduoda, o UAB „( - )“ perka metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas už 214 622,09 Lt, tame tarpe 32 739 Lt PVM ir nurodė UAB „( - )“ finansininkams pagal šiuos žinomai suklastotus dokumentus užpildyti 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių UAB „( - )“ PVM deklaracijas. UAB „( - )“ finansininkai nežinodami, kad minėti dokumentai yra suklastoti, F. A. nurodymu užpildė UAB „( - )“ 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių UAB „( - )“ PVM deklaracijas, kur į 2007 m. kovo mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 7 805 Lt didesnę PVM sumą, negu UAB „( - )“ realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 5 448 Lt didesnę PVM sumą, negu UAB „( - )“ realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 19 487 Lt didesnę PVM sumą, negu UAB „( - )“ realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, tokiu būdu F. A. suklastojo UAB „( - )“ 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių PVM deklaracijas. F. A. toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, UAB „( - )“ finansininkams nurodė, minėtas suklastotas PVM deklaracijas pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus darbuotojams, kurie nežinodami, kad PVM deklaracijos suklastotos vykdydami F. A. nurodymą 2007-04-24, 2007-07-24, 2007-10-23 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio ( - )darbuotojams, tokiu būdu panaudojo suklastotas 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių UAB „( - )“ PVM deklaracijas, dėl ko valstybės biudžetui buvo padaryta didelės 32 739 Lt žalos.

20Taip pat jis, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2008 m. rugsėjo mėn. 23 d., veikdamas vieninga tyčia, tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių raj., UAB „( - )“ tarnybinėse patalpose, adresu TŪB „( - )“, būdamas UAB „( - )“ įmonės kodas ( - ), direktoriumi, minėtos įmonės finansininkams įtraukimui į įmonės buhalterinę apskaitą perdavė gautas iš D. J. žinomai suklastotas UAB „( - )“ PVM s.f. 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, 2007-03-30 serija NAL Nr. 00874, 2007-06-27 serija NAL Nr. 0838, 2007-10-31 serija NAL Nr. 0914 kuriose nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad UAB „( - )“ parduoda, o UAB „( - )“ perka metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas už 214 622,09 Lt, tame tarpe 181 883,13 Lt prekių ir paslaugų vertė. UAB „( - )“ vyr. finansininkė S. B. nežinodama, kad UAB „( - )“ vardu išrašytos PVM s. f. 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, 2007-03-30 serija NAL Nr. 00874, 2007-06-27 serija NAL Nr. 0838, 2007-10-31 serija NAL Nr. 0914 yra suklastotos, įtraukė jas į UAB „( - )“ 2007 m. metinę pelno mokesčių deklaraciją ir jos skiltyje „Bendras pelnas (nuostoliai)“ nepagrįstai padidino sąnaudas 181 883,13 Lt, tuo sumažindama UAB „( - )“ mokėtiną pelną 27 282 Lt ir 2008-09-23 vykdydama F. A. nurodymą UAB “( - )“ 2008m. metinę pelno mokesčio deklaraciją su joje įrašytais neteisingais duomenimis pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio ( - ) darbuotojams, tokiu būdu F. A. suklastojo UAB „( - )“ 2007 m. metinę pelno mokesčio deklaraciją.

21Taip pat jis laikotarpyje nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d. apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, o būtent:

22jis, būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas įmonės kodas ( - ), registruotos TŪB „( - )“, direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalies nuostatą “Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas” būdamas atsakingu už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. 01 d. iki 2007 m. lapkričio mėn. 30 d. apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, t.y. pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 6 straipsnio 2 dalies nurodymus, kad „į apskaitą privalomą įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu“, 16 str. 1 d. nurodymus, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, nes įmonės tvarkomoje apskaitoje įvertino, 2007 m. kovo mėn., birželio mėn. ir spalio mėn. ūkinių operacijų suvestiniame registre ,,Pirkimo operacijų žurnalas“ įregistravo tarp PVM s. f. 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, 2007-03-30 serija NAL Nr. 00874, 2007-06-27 serija NAL Nr. 0838, 2007-10-31 serija NAL Nr. 0914 nurodytų ūkio subjektų (tarp UAB ,,TŪB „( - )“” ir UAB ,,( - )“) realiai neįvykusias metalo ruošinių ir statybos darbų pirkimo - pardavimo ūkines operacijas PVM sąskaitose faktūrose nurodytai 214 622,09 Lt sumai, tame skaičiuje 181 883,13 Lt prekių ir paslaugų vertė ir 32 738,96 Lt pirkimo PVM. Dėl to, kad UAB „( - )“ tvarkomojoje buhalterinėje apskaitoje įvertino tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ realiai neįvykusias prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo ūkines operacijas, pagal UAB „( - )“ tvarkomą buhalterinę apskaitą laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėn. 01 d. iki 2007 m. lapkričio mėn. 30 d. negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

23Kaltinamasis F. A., buvo kaltinamas tuo, kad būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos TŪB „( - )“, direktoriumi ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas UAB „( - )“ turtą, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., 2007 m. kovo mėn. – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių, Vilniaus miestuose, tiksliai nenustatytoje vietoje iš organizuotos grupės nario V. B., per D. J. už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo, V. B., R. Č., M. V. suklastotus dokumentus:

24UAB „( - )“ PVM sąskaitą faktūrą ( toliau PVM s.f.) 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, PVM s. f. 2007-03-30 serija NAL Nr. 00874, PVM s. f. 2007-06-27 serija NAL Nr. 0838, PVM s. f. 2007-10-31 serija NAL Nr. 0914, 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, statybos darbų sutartį Nr. 07/10/24, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-27 serija NAL Nr. 000032024, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-30 serija NAL Nr. 00003041, kasos pajamų orderio kvitą 2007-11-15 serija NAL Nr. 0002193, kasos pajamų orderio kvitą 2007-10-31 serija NAL Nr. 0002182, kasos pajamų orderio kvitą 2007-07-02 serija NAL Nr. 0002251, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „( - )“ neva pardavė, o UAB „( - )“ iš viso nupirko prekių ir paslaugų už 214 622,09 Lt. F. A. perdavė šiuos suklastotus dokumentus UAB „( - )“ finansininkei S. B. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. UAB „( - )“ finansininkė S. B. šių suklastotų buhalterinės apskaitos dokumentų pagrindu, imituojant atsiskaitymą grynaisiais pinigais su UAB „( - )“ už neva įmonei UAB „( - )“ parduotas prekes išlaidavo iš įmonės kasos 214 622,09 Lt. F. A., minėtas pinigines lėšas, paimtas iš įmonės kasos pasiliko sau bei panaudojo tiksliai nenustatytiems asmeniniams poreikiams. Tokiu būdu, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės UAB „( - )“ priklausantį turtą - 214 622,09 Lt.

25R. Č. laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2007 m. lapkričio mėn. 23 d., Šiauliuose bei Vilniuje, veikdama kartu su V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus), M. V. (baudžiamoji byla nutraukta jam mirus), veikdama bendrininkų grupe su D. J., F. A., veikdama vieninga tyčia ir turėdama vieningą nusikalstamą tikslą, iš anksto susitarė daryti sunkų ir ilgai trunkantį nusikaltimą – apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, užvaldyti didelės vertės svetimą turtą, kiekvienam bendrininkui atliekant tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį - M. V. (baudžiamoji byla nutraukta jam mirus) UAB „( - )“ fiktyviam direktoriui bei jai klastojant UAB „( - )“ dokumentus, V. B. (byla nutraukta jai mirus) prisiėmė vykdyti užduotis, susijusias su bendrininkų veiklos koordinavimu, UAB „( - )“ veiklos vadovavimu, dokumentų klastojimu, apgaule UAB „( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę į valstybės biudžetą sumokėti 32 739 lt PVM, o būtent:

26ji laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2007 m. lapkričio mėn. 23 d. veikdama su V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus), M. V. (baudžiamoji byla nutraukta jam mirus) bei bendrininkų grupe su D. J., F. A., F. A., siekiant sumažinti UAB „( - )“ į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, kaip UAB „( - )“ direktoriui ir atstovui, iš nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijus metalų ruošinių bei susitarus su nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM sutiko atlikti UAB „( - )“ statybos darbus, susitarė su F. A., kad jam pateiks suklastotas UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM s. f. su įrašytais žinomai melagingais duomenimis, apie tai, kad minėtus metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas UAB „( - )“ perka iš UAB „( - )“. F. A. toliau tęsdamas nusikalstamą veiką pateikė D. J. UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti į suklastotas PVM s. f. bei kitus dokumentus, o pastaroji UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti suklastotus dokumentus perdavė V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus), o pastaroji duomenis perdavė R. Č.. Pastaroji pagal jai pateiktus UAB “( - )“ rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti į suklastotus dokumentus, kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB „( - )“ PVM s.f. : 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, 2007-03-30 serija NAL Nr. 00874, 2007-06-27 serija NAL Nr. 0838, 2007-10-31 serija NAL Nr. 0914, 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, lokalinę sąmatą, statybos darbų sutartį Nr. 07/10/24, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-27 serija NAL Nr. 000032024, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-30 serija NAL Nr. 00003041, kasos pajamų orderio kvitą 2007-11-15 serija NAL Nr. 0002193, kasos pajamų orderio kvitą 2007-10-31 serija NAL Nr. 0002182, kasos pajamų orderio kvitą 2007-07-02 serija NAL Nr. 0002251. R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus), o pastaroji nurodė M. V., UAB „( - )“ fiktyviam direktoriui, savo kaip UAB „( - )“ direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. (baudžiamoji byla nutraukta jam mirus) įvykdžius V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus) reikalavimus, pastarasis žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus), o pastaroji juos perdavė D. J.. D. J. toliau tęsdama nusikalstamą veiką iš V. B. (baudžiamoji byla nutraukta jai mirus) gautus suklastotus dokumentus perdavė F. A., o pastarasis tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB „( - )“ vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB „( - )“ prekių ir paslaugų UAB „( - )“ nepardavė, pasirašė kaip prekes ir paslaugas gavęs UAB „( - )“ direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB „( - )“ vyr. finansininkei S. B. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. UAB „( - )“ vyr. finansininkė S. B. nežinodama, kad F. A. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės ir paslaugos realiai UAB „( - )“ parduotos nebuvo ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į UAB „( - )“ PVM deklaracijas už 2007 m. kovo, birželio, spalio mėn., taip 32 739 Lt sumažindami UAB „( - )“ valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007-04-24, 2007-07-24, 2007-11-23 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio ( - ) darbuotojams. Tokiu būdu, R. Č. veikdama su M. V. (baudžiamoji byla nutraukta jam mirus) bei bendrininkų grupe su D. J., F. A. apgaule UAB „( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM.

27Kaltinamoji R. Č. buvo kaltinama tuo, kad 2007 m. kovo mėn. – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu, Šiauliuose bei Vilniuje, būdama V. B. suburtos ir jos vadovautos organizuotos grupės nare, kurioje ji pati, V. B., M. V., veikdama bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiais D. J., F. A., veikdama vieninga tyčia ir turėdama vieningą nusikalstamą tikslą, iš anksto susitarė daryti sunkų ir ilgai trunkantį nusikaltimą – apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, užvaldyti didelės vertės svetimą turtą, kiekvienam organizuotos grupės nariui atliekant tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį - M. V. organizuotos grupės narių faktiškai valdomos UAB „( - )“, fiktyviam direktoriui bei jai klastojant UAB „( - )“ dokumentus, V. B. prisiėmė vykdyti užduotis, susijusias su organizuotos grupės narių veiklos koordinavimu, organizuotos grupės narių ir UAB „( - )“ veiklos vadovavimu, dokumentų klastojimu, bei žinodama, jog „TŪB „( - )“” faktiškai jokios veiklos nevykdo ir Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia žinomai melagingas ataskaitas, kad ji yra įsteigta nusikalstamai veiklai nuslėpti, padėjo F. A. pasisavinti jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

28- jai, veikiant organizuotoje grupėje su V. B., M. V. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiais D. J., F. A., 2007 m. kovo mėn. – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių ir Vilniaus miestuose V. B. suorganizavo jog būtų suklastoti UAB „( - )“ vardu išrašyti dokumentai. F. A. pateikus D. J. UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti į suklastotas PVM s. f. bei kitus dokumentus, pastaroji UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti suklastotus dokumentus perdavė V. B., o pastaroji duomenis perdavė R. Č.. Pastaroji pagal jai pateiktus UAB “( - )“ rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti į suklastotus dokumentus, kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras ( toliau PVM s.f.) : 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, 2007-03-30 serija NAL Nr. 00874, 2007-06-27 serija NAL Nr. 0838, 2007-10-31 serija NAL Nr. 0914, 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, lokalinę sąmatą, statybos darbų sutartį Nr. 07/10/24, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-27 serija NAL Nr. 000032024, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-30 serija NAL Nr. 00003041, kasos pajamų orderio kvitą 2007-11-15 serija NAL Nr. 0002193, kasos pajamų orderio kvitą 2007-10-31 serija NAL Nr. 0002182, kasos pajamų orderio kvitą 2007-07-02 serija NAL Nr. 0002251, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „( - )“ neva pardavė, o UAB „( - )“ iš viso nupirko prekių ir paslaugų už 214 622,09 Lt. R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B., o pastaroji nurodė M. V., organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB „( - )“, fiktyviam direktoriui, savo kaip UAB „( - )“ direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. įvykdžius V. B. reikalavimus, pastarasis žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B., o pastaroji juos perdavė D. J., o pastaroji juos perdavė F. A.. F. A. šiuos suklastotus dokumentus perdavė UAB „( - )“ finansininkei S. B. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. UAB „( - )“ finansininkė S. B. šių suklastotų buhalterinės apskaitos dokumentų pagrindu, imituojant atsiskaitymą grynaisiais pinigais su UAB „( - )“ už neva įmonei UAB „( - )“ parduotas prekes išlaidavo iš įmonės kasos 214 622,09 Lt. F. A., minėtas pinigines lėšas, paimtas iš įmonės kasos pasiliko sau bei panaudojo tiksliai nenustatytiems asmeniniams poreikiams. Tokiu būdu, 2007 m. kovo mėn. - 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu R. Č. veikdama organizuotoje grupėje su V. B., M. V. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiais D. J., F. A., padėjo F. A. pasisavinti jo žinioje buvusį didelės vertės UAB „( - )“ priklausantį turtą - 214 622,09 Lt.

29Kaltinamoji D. J. buvo kaltinama tuo, kad organizuodama fiktyvių buhalterinės apskaitos dokumentų įsigijimą, padėjo R. B. bei F. A. pasisavinti jų žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

30ji, veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariu V. B. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiu R. B., 2007 m. vasario mėn. – 2008 m.vasario mėn. laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių, Vilniaus miestuose, tiksliai nenustatytoje vietoje, iš organizuotos grupės nario – V. B. gavo ir R. B. TŪB „( - )““ direktoriui, perdavė V. B. ir kitų nenustatytų tos pačios organizuotos grupės narių suklastotus dokumentus:

31UAB „( - )“ pridėtinės vertės mokesčio (toliau tekste, PVM) sąskaitas faktūras (toliau tekste, s.f.) 2007-02-02 serija NAL Nr. 000503, kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 0002073, 00002076, PVM s. f. 2007-02-06 serija NAL Nr. 000508, kasos pajamų orderį serija NAL Nr. 00002017, PVM s. f. 2007-02-09 serija NAL Nr. 000512, kasos pajamų orderį serija NAL Nr. 00002023, PVM s. f. 2007-02-12 serija NAL Nr. 000518, kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 0002091, 00002096, PVM s. f. 2007-02-15 serija NAL Nr. 000521, kasos pajamų orderį serija NAL Nr. 0002034, PVM s. f. 2007-02-19 serija NAL Nr. 000525, kasos pajamų orderį serija NAL Nr. 00002037, PVM s. f. 2007-02-23 serija NAL Nr. 000538, kasos pajamų orderį serija NAL Nr. 00002057, 00002069, 00002091, PVM s. f. 2007-02-22 serija NAL Nr. 000537, kasos pajamų orderį serija NAL Nr. 0002043, PVM s. f. 2007-04-04 serija NAL Nr. 000568, kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002164, 00002171, 00002176, 00002178, 00002181, 00002182, 00002189, 00002192, 00002197, 00002202, PVM s. f. 2007-04-18 serija NAL Nr. 000591, kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002207, 00002210, 00002212, 00002215, 00002220, 00002226, PVM s. f. serija NAL Nr. 000792, kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002236, 00002238, 00002241, 00002242, 00002244, 00002247, 00002248, 00002251, 00002253, 00002255, 00002257, PVM s. f. 2007-10-04 serija NAL Nr. 000795, kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002259, 00002262, 00002264, 00002266, 00002269, 00002271, 00002275, PVM s. f. 2007-11-04 serija NAL Nr. 000839, kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002281, 00002282, 00002284, 00002286, 00002287, 00002289, 00002292, 00002294, PVM s. f. 2007-11-07 serija NAL Nr. 000844, kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002296, 00002297, 00002300, 00002302, 00002303, 00002305, 00002309, PVM s. f. serija NAL Nr. 000887, kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002311, 00002312, 00002314, 00002315, 00002319, 00002321, 00002323, PVM s. f. serija NAL Nr. 000890, kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002325, 00002326, 00002329, 00002331, 00002334, PVM s. f. 2008-01-07 serija NAL Nr. 000903, kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002338, 00002339, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „( - )“ neva pardavė, o TŪB „( - )“ iš viso nupirko prekių už 606 786,09 Lt. R. B. perdavė šiuos suklastotus dokumentus TŪB „( - )“ finansininkams bei nurodė juos įtraukti į TŪB „( - )“ buhalterinę apskaitą. TŪB „( - )“ finansininkai šių suklastotų buhalterinės apskaitos dokumentų pagrindu, imituojant atsiskaitymą grynaisiais pinigais su UAB „( - )“ už neva TŪB „( - )“ parduotas prekes išlaidavo iš įmonės kasos 606 786,09 Lt. R. B., minėtas pinigines lėšas, paimtas iš įmonės kasos pasiliko sau bei panaudojo tiksliai nenustatytiems asmeniniams poreikiams. Tokiu būdu, 2007 m. vasario mėn. - 2008 m. vasario mėn. laikotarpiu D. J., organizuodama minėtų fiktyvių dokumentų pateikimą R. B., padedant organizuotos grupės nariui V. B. ir kitiems nenustatytiems tos pačios organizuotos grupės nariams, padėjo R. B., pasisavinti jo žinioje buvusį didelės vertės R. TŪB „( - )“ priklausantį turtą - 606 786 Lt;

32- taip pat ji, veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiu F. A., 2007 m. kovo mėn. – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių, Vilniaus miestuose, tiksliai nenustatytoje vietoje, iš organizuotos grupės nario – V. B. gavo ir F. A. UAB „( - )“ direktoriui, perdavė V. B., R. Č., M. V. suklastotus dokumentus:

33UAB „( - )“ PVM s. f. 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, PVM s. f. 2007-03-30 serija NAL Nr. 00874, PVM s. f. 2007-06-27 serija NAL Nr. 0838, PVM s. f. 2007-10-31 serija NAL Nr. 0914, 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, statybos darbų sutartį Nr. 07/10/24, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-27 serija NAL Nr. 000032024, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-30 serija NAL Nr. 00003041, kasos pajamų orderio kvitą 2007-11-15 serija NAL Nr. 0002193, kasos pajamų orderio kvitą 2007-10-31 serija NAL Nr. 0002182, kasos pajamų orderio kvitą 2007-07-02 serija NAL Nr. 0002251, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „( - )“ neva pardavė, o UAB „( - )“ iš viso nupirko prekių ir paslaugų už 214 622,09 Lt. F. A. perdavė šiuos suklastotus dokumentus UAB „( - )“ finansininkei S. B. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. UAB „( - )“ finansininkė S. B. šių suklastotų buhalterinės apskaitos dokumentų pagrindu, imituojant atsiskaitymą grynaisiais pinigais su UAB „( - )“ už neva įmonei UAB „( - )“ parduotas prekes išlaidavo iš įmonės kasos 214 622,09 Lt. F. A., minėtas pinigines lėšas, paimtas iš įmonės kasos pasiliko sau bei panaudojo tiksliai nenustatytiems asmeniniams poreikiams. Tokiu būdu, 2007 m. kovo mėn. - 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu D. J., organizuodama minėtų fiktyvių dokumentų pateikimą F. A., padedant organizuotos grupės nariams V. B., R. Č., M. V., padėjo F. A. pasisavinti jo žinioje buvusį didelės vertės UAB „( - )“ priklausantį turtą - 214 622,09 Lt; tokiu būdu D. J. padėjo R. B. bei F. A. pasisavinti jų žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą – viso 821 408,09 Lt.

34Taip pat D. J. buvo kaltinama tuo, kad laikotarpiu nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2008 m. vasario mėn. 25 d., tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus, Šiaulių miestuose, tiksliau nenustatytose vietose, veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiais F. A., R. B., E. U. (E. U. yra miręs) veikdama vieninga tyčia, apgaule UAB „( - )“, TŪB „( - )““, UAB “( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę į valstybės biudžetą sumokėti 188 521,88 Lt PVM, o būtent:

35- ji laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2008 m. vasario mėn. 25 d., veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariu V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančiu R. B., V. B. pasiūlius, pateikti R. B. vadovaujamai TŪB „( - )““ PVM s. f. su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai TŪB „( - )““ parduotas prekes bei tokiu būdu sumažinti TŪB „( - )““ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, R. B. sutiko tokias žinomai suklastotas PVM s. f. iš V. B. per D. J. įsigyti ir įtraukti į TŪB „( - )“ buhalterinę apskaitą, bei pateikė D. J. TŪB „( - )“ rekvizitus bei nurodė kokios prekės turėtų būti nurodytos minėtose PVM s. f., kaip tariamai parduodamos TŪB „( - )“. D. J. iš R. B. gautus duomenis apie tariamai TŪB „( - )“ parduotas prekes perdavė V. B., o pastaroji suorganizavo, kad būtų suklastotos UAB „( - )“ PVM s.f. 2007-02-02 serija NAL Nr. 000503, 2007-02-06 serija NAL Nr. 000508, 2007-02-09 serija NAL Nr. 000512, 2007-02-12 serija NAL Nr. 000518, 2007-02-15 serija NAL Nr. 000521, 2007-02-19 serija NAL Nr. 000525, 2007-02-22 serija NAL Nr. 000538, 2007-02-22 serija NAL Nr. 000537, 2007-04-04 serija NAL Nr. 000568, 2007-04-18 serija NAL Nr. 000591, 2007-10-02 serija NAL Nr. 000792, 2007-10-04 serija NAL Nr. 000795, 2007-11-04 serija NAL Nr. 000839, 2007-11-07 serija NAL Nr. 000844, 2007-12-04 serija NAL Nr. 000887, 2007-12-06 serija NAL Nr. 000890, 2008-01-07 serija NAL Nr. 000903 jose nurodant melagingus duomenis, kad UAB „( - )“ neva pardavė, o TŪB „( - )“ nupirko prekių už 606 786,09 Lt, tame tarpe 92 560,60 Lt PVM. V. B. suklastotus dokumentus perdavė D. J., o pastaroji juos perdavė R. B.. R. B., tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB „( - )“ vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB „( - )“ prekių TŪB „( - )“ nepardavė, pasirašė kaip prekes gavęs TŪB „( - )“ direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė TŪB „( - )“ finansininkams bei nurodė juos įtraukti į TŪB „( - )“ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. TŪB „( - )“ finansininkai nežinodami, kad R. B. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės realiai TŪB „( - )“ parduotos nebuvo ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į TŪB „( - )“ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į TŪB „( - )“ PVM deklaracijas už 2007 m. vasario, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio mėn., taip 92 560,60 Lt sumažindami TŪB „( - )“ valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007-03-26, 2007-05-31, 2007-11-27, 2007-12-21, 2008-01-25, 2008-02-25 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio ( - )darbuotojams. Tokiu būdu D. J. veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nare V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančiu R. B., apgaule TŪB „( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 92 560,60 Lt PVM;

36- taip pat ji laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2007 m. lapkričio mėn. 23 d. F. A., siekiant sumažinti UAB „( - )“ į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, kaip UAB „( - )“ direktoriui ir atstovui, iš nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijus metalų ruošinių bei susitarus su nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM sutiko atlikti UAB „( - )“ statybos darbus, susitarė su F. A., kad jam pateiks suklastotas UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM s. f. su įrašytais žinomai melagingais duomenimis, apie tai, kad minėtus metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas UAB „( - )“ perka iš UAB „( - )“. F. A. toliau tęsdamas nusikalstamą veiką pateikė D. J. UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti į suklastotas PVM s. f. bei kitus dokumentus, o pastaroji UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti suklastotus dokumentus perdavė V. B., o pastaroji duomenis perdavė R. Č.. Pastaroji pagal jai pateiktus UAB “( - )“ rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti į suklastotus dokumentus, kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB „( - )“ PVM s.f. : 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, 2007-03-30 serija NAL Nr. 00874, 2007-06-27 serija NAL Nr. 0838, 2007-10-31 serija NAL Nr. 0914, 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, lokalinę sąmatą, statybos darbų sutartį Nr. 07/10/24, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-27 serija NAL Nr. 000032024, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-30 serija NAL Nr. 00003041, kasos pajamų orderio kvitą 2007-11-15 serija NAL Nr. 0002193, kasos pajamų orderio kvitą 2007-10-31 serija NAL Nr. 0002182, kasos pajamų orderio kvitą 2007-07-02 serija NAL Nr. 0002251. R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B., o pastaroji nurodė M. V., organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB „( - )“, fiktyviam direktoriui, savo kaip UAB „( - )“ direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. įvykdžius V. B. reikalavimus, pastarasis žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B., o pastaroji juos perdavė D. J.. D. J. toliau tęsdama nusikalstamą veiką iš V. B. gautus suklastotus dokumentus perdavė F. A., o pastarasis tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB „( - )“ vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB „( - )“ prekių ir paslaugų UAB „( - )“ nepardavė, pasirašė kaip prekes ir paslaugas gavęs UAB „( - )“ direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB „( - )“ vyr. finansininkei S. B. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. UAB „( - )“ vyr. finansininkė S. B. nežinodama, kad F. A. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės ir paslaugos realiai UAB „( - )“ parduotos nebuvo ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į UAB „( - )s“ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į UAB „( - )“ PVM deklaracijas už 2007 m. kovo, birželio, spalio mėn., taip 32 739 Lt sumažindami UAB „( - )“ valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007-04-24, 2007-07-24, 2007-11-23 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio ( - )darbuotojams. Tokiu būdu, D. J., veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais – V. B., R. Č., M. V. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiu F. A. apgaule UAB „( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM;

37-taip pat ji laikotarpyje nuo 2007 m. rugpjūčio mėn. iki 2007 m. lapkričio mėn. 25 d. veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., M. V. bei organizuotai grupei nepriklausančiu E. U., V. B. pasiūlius, pateikti E. U. jo atstovaujamai UAB „( - )“ PVM s. f. su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB „( - )“ parduotas paslaugas bei tokiu būdu sumažinti UAB „( - )“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, E. U. sutiko tokias žinomai suklastotas PVM s. f. iš V. B. per D. J. įsigyti ir įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, bei pateikė D. J. UAB „( - )“ rekvizitus bei nurodė kokios paslaugos turėtų būti nurodytos minėtose PVM s. f., kaip tariamai parduodamos UAB „( - )“. D. J. iš E. U. gautus duomenis apie tariamai UAB „( - )“ parduotas paslaugas perdavė V. B., o pastaroji suorganizavo, kad būtų suklastotos UAB „( - )“ PVM s.f. 2007-08-14 serija NAL Nr. 0843, 2007-08-27 serija NAL Nr. 0845, 2007-09-28 serija NAL Nr. 0957, 2007-10-05 serija NAL Nr. 0964 bei nurodė M. V., organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB „( - )“, fiktyviam direktoriui, savo kaip UAB „( - )“ direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. įvykdžius V. B. reikalavimus, pastaroji žinomai suklastotus dokumentus perdavė D. J., o pastaroji suklastotus dokumentus perdavė E. U.. E. U., tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB „( - )“ vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB „( - )“ paslaugų UAB „( - )“ nepardavė, šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB „( - )“ finansininkams bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. UAB „( - )“ finansininkai nežinodami, kad E. U. pateiktose PVM s. f. nurodytos paslaugos realiai UAB „( - )“ parduotos nebuvo ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į UAB „( - )“ PVM deklaracijas už 2007 m. rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėn., taip 63 222,29 Lt sumažindami UAB „( - )“ valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007-09-25, 2007-10-23, 2007-11-25 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio ( - )darbuotojams. Tokiu būdu D. J. veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., M. V. bei organizuotai grupei nepriklausančiu E. U. apgaule UAB „( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 63 222,29 Lt PVM; tokiu būdu D. J. veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., M. V., R. Č. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiais F. A., R. B., E. U. iš viso UAB „( - )“, TŪB „( - )“, UAB „( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę į valstybės biudžetą sumokėti 188 521,89 Lt PVM.

38Kaltinamasis R. B., buvo kaltinamas tuo, kad būdamas TŪB „( - )“, įm. k. ( - ), reg. ( - ), direktoriumi ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas TŪB „( - )“ turtą, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariu V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J. 2007 m. vasario mėn. – 2008 m.vasario mėn. laikotarpiu, tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių, Vilniaus miestuose, tiksliai nenustatytoje vietoje iš V. B., per D. J. už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo, V. B. ir kitų nenustatytų to pačios organizuotos grupės narių suklastotus dokumentus:

39UAB „( - )“ PVM sąskaitą faktūrą ( toliau PVM s.f.) 2007-02-02 serija NAL Nr. 000503, prie jos pridedamus kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 0002073, 00002076, PVM s. f. 2007-02-06 serija NAL Nr. 000508, prie jos pridedamą kasos pajamų orderį serija NAL Nr. 00002017, PVM s. f. 2007-02-09 serija NAL Nr. 000512, prie jos pridedamą kasos pajamų orderį serija NAL Nr. 00002023, PVM s. f. 2007-02-12 serija NAL Nr. 000518, prie jos pridedamus kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 0002091, 00002096, PVM s. f. 2007-02-15 serija NAL Nr. 000521, prie jos pridedamą kasos pajamų orderį serija NAL Nr. 0002034, PVM s. f. 2007-02-19 serija NAL Nr. 000525, prie jos pridedamą kasos pajamų orderį serija NAL Nr. 00002037, PVM s. f. 2007-02-23 serija NAL Nr. 000538, prie jos pridedamus kasos pajamų orderį serija NAL Nr. 00002057, 00002069, 00002091, PVM s. f. 2007-02-22 serija NAL Nr. 000537, prie jos pridedamą kasos pajamų orderį serija NAL Nr. 0002043, PVM s. f. 2007-04-04 serija NAL Nr. 000568, prie jos pridedamus kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002164, 00002171, 00002176, 00002178, 00002181, 00002182, 00002189, 00002192, 00002197, 00002202, PVM s. f. 2007-04-18 serija NAL Nr. 000591, prie jos pridedamus kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002207, 00002210, 00002212, 00002215, 00002220, 00002226, PVM s. f. serija NAL Nr. 000792, prie jos pridedamus kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002236, 00002238, 00002241, 00002242, 00002244, 00002247, 00002248, 00002251, 00002253, 00002255, 00002257, PVM s. f. 2007-10-04 serija NAL Nr. 000795, prie jos pridedamus kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002259, 00002262, 00002264, 00002266, 00002269, 00002271, 00002275, PVM s. f. 2007-11-04 serija NAL Nr. 000839, prie jos pridedamus kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002281, 00002282, 00002284, 00002286, 00002287, 00002289, 00002292, 00002294, PVM s. f. 2007-11-07 serija NAL Nr. 000844, prie jos pridedamus kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002296, 00002297, 00002300, 00002302, 00002303, 00002305, 00002309, PVM s. f. serija NAL Nr. 000887, prie jos pridedamus kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002311, 00002312, 00002314, 00002315, 00002319, 00002321, 00002323, PVM s. f. serija NAL Nr. 000890, prie jos pridedamus kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002325, 00002326, 00002329, 00002331, 00002334, PVM s. f. 2008-01-07 serija NAL Nr. 000903, prie jos pridedamus kasos pajamų orderius serija NAL Nr. 00002338, 00002339, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „( - )“ neva pardavė, o TŪB „( - )““ iš viso nupirko prekių už 606 786,09 Lt. R. B. perdavė šiuos suklastotus dokumentus TŪB „( - )““ finansininkei bei nurodė juos įtraukti į TŪB „( - )““ buhalterinę apskaitą. TŪB „( - )““ finansininkė šių suklastotų buhalterinės apskaitos dokumentų pagrindu, imituojant atsiskaitymą grynaisiais pinigais su UAB „( - )“ už neva TŪB „( - )““ parduotas prekes išlaidavo iš įmonės kasos 606 786,09 Lt. R. B., minėtas pinigines lėšas, paimtas iš įmonės kasos pasiliko sau bei panaudojo tiksliai nenustatytiems asmeniniams poreikiams. Tokiu būdu, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nare V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., R. B. pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės TŪB „( - )““ priklausantį turtą - 606 786,09 Lt.

40Be to, R. B. buvo kaltinamas tuo, kad jis, būdamas TŪB „( - )““, įm. k. ( - ), reg. ( - ), direktoriumi, laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2008 m. vasario mėn. 25 d. tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nare V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J. apgaule TŪB „( - )““ naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 92 560,6 Lt PVM, o būtent:

41R. B., veikdamas kartu su D. J., organizuotos grupės nariui V. B. pasiūlius, už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jo vadovaujamai TŪB „( - )““ PVM s. f. su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai TŪB „( - )““ parduotas prekes bei tokiu būdu sumažinti TŪB „( - )““ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, sutiko (R. B.) tokias žinomai suklastotas PVM s. f. iš V. B. per D. J. įsigyti ir įtraukti į TŪB „( - )““ buhalterinę apskaitą, bei pateikė D. J. TŪB „( - )““ rekvizitus bei nurodė kokios prekės turėtų būti nurodytos minėtose PVM s. f., kaip tariamai parduodamos TŪB „( - )““. D. J. iš R. B. gautus duomenis apie tariamai TŪB „( - )““ parduotas prekes perdavė V. B., o pastaroji suorganizavo, kad būtų suklastotos UAB „( - )“ PVM s.f. 2007-02-02 serija NAL Nr. 000503, 2007-02-06 serija NAL Nr. 000508, 2007-02-09 serija NAL Nr. 000512, 2007-02-12 serija NAL Nr. 000518, 2007-02-15 serija NAL Nr. 000521, 2007-02-19 serija NAL Nr. 000525, 2007-02-22 serija NAL Nr. 000538, 2007-02-22 serija NAL Nr. 000537, 2007-04-04 serija NAL Nr. 000568, 2007-04-18 serija NAL Nr. 000591, 2007-10-02 serija NAL Nr. 000792, 2007-10-04 serija NAL Nr. 000795, 2007-11-04 serija NAL Nr. 000839, 2007-11-07 serija NAL Nr. 000844, 2007-12-04 serija NAL Nr. 000887, 2007-12-06 serija NAL Nr. 000890, 2008-01-07 serija NAL Nr. 000903 jose nurodant melagingus duomenis, kad UAB „( - )“ neva pardavė, o TŪB „( - )““ nupirko prekių už 606 786,09 Lt, tame tarpe 92 560,60 Lt PVM. V. B. suklastotus dokumentus perdavė D. J., o pastaroji juos perdavė R. B.. R. B. tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB „( - )“ vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB „( - )“ prekių TŪB „( - )““ nepardavė, pasirašė kaip prekes gavęs TŪB „( - )““ direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė TŪB „( - )““ finansininkei bei nurodė juos įtraukti į TŪB „( - )““ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. TŪB „( - )““ finansininkė nežinodama, kad R. B. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės realiai TŪB „( - )““ parduotos nebuvo ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į TŪB „( - )““ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į TŪB „( - )““ PVM deklaracijas už 2007 m. vasario, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio mėn., taip 92 560,60 Lt sumažindama TŪB „( - )““ valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007-03-26, 2007-05-31, 2007-11-27, 2007-12-21, 2008-01-25, 2008-02-25 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio ( - )darbuotojams. Tokiu būdu R. B. veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nare V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J. apgaule TŪB „( - )““ naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 92 560,60 Lt PVM.

42K. B. TŪB „( - )“, įm. k. ( - ), reg. ( - ), buvo kaltinama tuo, kad atstovaujama direktoriaus R. B., o pastarasis vadovaudamas B. TŪB „( - )“ turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus TŪB „( - )“ vardu bei kontroliuoti jos veiklą, ir o pastarasis veikdamas TŪB „( - )““ vardu, jos naudai ir interesais, laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2008 m. vasario mėn. 25 d., ikiteisminio metu tiksliau nenustatytu laiku, Šiaulių mieste, tiksliau nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nare V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J. apgaule TŪB „( - )““ naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 92 560,60 Lt PVM, o būtent:

43R. B., veikdamas kartu su D. J., organizuotos grupės nariui V. B. pasiūlius, už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jo vadovaujamai TŪB „( - )““ PVM s. f. su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai TŪB „( - )““ parduotas prekes bei tokiu būdu sumažinti TŪB „( - )““ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, sutiko (R. B.) tokias žinomai suklastotas PVM s. f. iš V. B. per D. J. įsigyti ir įtraukti į TŪB „( - )““ buhalterinę apskaitą, bei pateikė D. J. TŪB „( - )““ rekvizitus bei nurodė kokios prekės turėtų būti nurodytos minėtose PVM s. f., kaip tariamai parduodamos TŪB „( - )““. D. J. iš R. B. gautus duomenis apie tariamai TŪB „( - )““ parduotas prekes perdavė V. B., o pastaroji suorganizavo, kad būtų suklastotos UAB „( - )“ PVM s.f. 2007-02-02 serija NAL Nr. 000503, 2007-02-06 serija NAL Nr. 000508, 2007-02-09 serija NAL Nr. 000512, 2007-02-12 serija NAL Nr. 000518, 2007-02-15 serija NAL Nr. 000521, 2007-02-19 serija NAL Nr. 000525, 2007-02-22 serija NAL Nr. 000538, 2007-02-22 serija NAL Nr. 000537, 2007-04-04 serija NAL Nr. 000568, 2007-04-18 serija NAL Nr. 000591, 2007-10-02 serija NAL Nr. 000792, 2007-10-04 serija NAL Nr. 000795, 2007-11-04 serija NAL Nr. 000839, 2007-11-07 serija NAL Nr. 000844, 2007-12-04 serija NAL Nr. 000887, 2007-12-06 serija NAL Nr. 000890, 2008-01-07 serija NAL Nr. 000903 jose nurodant melagingus duomenis, kad UAB „( - )“ neva pardavė, o TŪB „( - )““ nupirko prekių už 606 786,09 Lt, tame tarpe 92 560,60 Lt PVM. V. B. suklastotus dokumentus perdavė D. J., o pastaroji juos perdavė R. B.. R. B. tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB „( - )“ vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB „( - )“ prekių TŪB „( - )““ nepardavė, pasirašė kaip prekes gavęs TŪB „( - )““ direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė TŪB „( - )““ finansininkei bei nurodė juos įtraukti į TŪB „( - )““ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. TŪB „( - )““ finansininkė nežinodama, kad R. B. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės realiai TŪB „( - )““ parduotos nebuvo ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į TŪB „( - )““ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į TŪB „( - )““ PVM deklaracijas už 2007 m. vasario, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio mėn., taip 92 560,60 Lt sumažindama TŪB „( - )““ valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007-03-26, 2007-05-31, 2007-11-27, 2007-12-21, 2008-01-25, 2008-02-25 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio ( - )darbuotojams. Tokiu būdu R. B. veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais D. J., V. B. apgaule TŪB „( - )““ naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 92 560,60 Lt PVM.

44Kaltinamųjų kaltę teismo nustatytomis aplinkybėmis patvirtina byloje surinktų įrodymų visuma.

45Kaltinamoji D. J. teisminio bylos nagrinėjimo metu dėl jai pareikštų kaltinimų kalta neprisipažino ir parodė, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausta 3 kartus. Tvirtina savo anksčiau duotus parodymus, nes nelabai atsimena, kas vyko prieš tiek metų. Dirbo statybų organizacijoje – UAB „( - )“, kuri priklausė estams. Dirbo statybų objektuose, kur visi statybininkai vieni su kitais dalijosi subrangovais, pirkėjais. Taip per E. U. susipažino su V. B.. Jie dirbo statybose ir siūlė kitoms įmonėms bendradarbiavimą. V. B. atstovavo įmonei UAB „( - )“ ir dar vienai, kurios pavadinimo neprisimena. V. B. sakė, kad prekiauja medžiagomis, pastoliais, vykdo statybos darbus. Su E. U. taip pat dirbo viename objekte: Palangoje, Šventojoje, ten E. U. vykdė statybas, o jie darė lietaus nuotekas. Su F. A. dirbo prie drenažų Akmenės rajone. Įmonių buvo daug, visų atsiminti negali. V. B. sakė, kad jų yra statybinė įmonė, kuri atlieka darbus, prekiauja medžiagomis, todėl ji supažindino statybinių objektų vykdytojus su ja. Paslaugas siūlydavo ne jiems vieniems, jie irgi buvo atvažiavę pasiūlyti objektą, bet nesutarė dėl sąmatų kainos. Jos pirma apklausa buvo 2009 m. balandžio 1 d. Pirmoje apklausoje sakė viską taip, kaip ir buvo, tik neatitiko apklausos pabaiga. Per savaitę vieną, du kartus važiuodavo į Kauną, todėl nuveždavo ten dokumentus.

462009 m. balandžio 1 d. D. J. parodė (perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad ji pažinojo E. U., tačiau neatsimena įmonės, kuriai jis atstovavo, pavadinimo, tik gali nurodyti, kad tos įmonės veikla buvo automobilių remontas, o buveinės adresas buvo Šiauliuose, ( - ) gatvėje. Per E. U. ji maždaug 2004 ar 2005 m., ar kiek anksčiau susipažino su V. B., kuri tiekė E. U. įmonei dažus. Kokiai įmonei atstovavo V. B., ji nežino, su ja tuo metu darbiniais klausimais nebendravo, o kalbėdavo apie jos ligą – vėžį, apie jos vaikus. Žino, kad V. B. gyvena Kaune, vieną kartą buvo pas ją namuose, bet adreso nurodyti negali, atsimena tą vietą tik vizualiai. Vieną kartą bendraudama su ja V. B. pasakė, kad ji turi įmonę UAB „( - )“, kuri užsiima metalo konstrukcijos darbais, pateikė jai bukletus. Kada tiksliai įvyko šis pokalbis, ji neprisimena, bet tai galėjo būti panašiu laiku, kaip nurodyta jos pranešime apie įtarimą, t. y. 2006 ar 2007 m. V. B. pasidomėjo, ar ji nežino kokių įmonių, kurios galėtų pasinaudoti UAB „( - )“ teikiamomis paslaugomis. Kaip ji suprato, kalba ėjo apie paslaugas, kurios turėjo būti teikiamos iš tikrųjų. Apie V. B. pasiūlymą ji informavo UAB „( - )“ direktorių F. A., B. TŪB „( - )“ direktorių R. B. ir anksčiau minėtą E. U., su kuriais prieš tai ir po to bendravo darbiniais klausimais, todėl juos pažinojo. Praėjus kuriam laikui visi minėti asmenys skirtingu laiku kreipėsi į ją su prašymu perduoti tam tikrus duomenis UAB „( - )“ atstovei. Ją tokie prašymai nė kiek nestebino, kadangi jie su jais daug bendravo dėl bendrų darbų, kurie nebuvo susiję su UAB „( - )“ arba V. B.. F. A., R. B. ir E. U. palikdavo jai segtuvėlius arba vokus, kad ji juos perduotų V. B.. Kokie ten buvo įrašyti duomenys, ji nežiūrėjo, todėl negali pasakyti, nei dėl kokių paslaugų jie kreipėsi į UAB „( - )“, nei dėl kokios paslaugų kainos tarėsi. Gavus tuos segtuvėlius ir vokus ji stengdavosi tą pačią arba kitą dieną juos išsiųsti į Kauną. Siuntė per ( - ) autobusų stoties siuntų tarnybą, užrašant ant vokų V. B. vardą, pavardę ir mobiliojo telefono numerį. Palikus šiuos dokumentus siųsti ji iš karto susisiekdavo su V. B. telefonu ir pranešdavo jai, kad siunčiami duomenys. Ji atsimena tik vieną atvėjį, kai ji V. B. perdavė voką, gautą iš vieno kažkurio minėto atstovo, kai jos susitarusios susitiko vienoje iš degalinių. Jai atrodo, kad kitų įmonių duomenų ji V. B. neperdavė. Po kurio laiko ji gaudavo iš V. B. siuntas, skirtas F. A., R. B. ir E. U., ir gaudavo jas tokiu pat būdu, kaip siųsdavo jai, t. y. per autobusų stoties siuntų tarnybą. Kad tos siuntos yra siunčiamos, jai telefonu pranešdavo pati V. B.. Ant vokų būdavo užrašytas jos vardas, pavardė ir telefonas, o siuntas ji atsiimdavo pateikus savo asmens dokumentą. Kokios įmonės atstovui buvo skirtos minėtos siuntos su jose buvusiais dokumentais, jai telefonu pranešdavo V. B.. Vienoje siuntoje visada būdavo tik vienai įmonei skirti dokumentai. Vokų ji niekada neatplėšdavo ir nežiūrėdavo jų turinio, o iš karto perduodavo F. A., R. B. arba E. U.. Kiek siuntų, gautų iš F. A., R. B. ir E. U., ji išsiuntė V. B. ir kiek siuntų, skirtų F. A., R. B. ar E. U., gavo iš jos, ji dabar nurodyti negali, bet jų tikrai buvo keletas. Šių siuntų siuntimas ir gavimas kaip tik ir apėmė nurodytą laikotarpį, t. y. 2007 m. ir 2008 m. pradžią. Kokios įmonės buvo nurodomos kaip prekių pardavėjai arba paslaugų tiekėjai F. A., R. B. ir E. U. atstovaujamoms įmonės, ji nežino. Jos žiniomis, F. A., R. B. ir E. U. atstovaujamos įmonės atsiskaitydavo grynais pinigais, nes tą jai minėjo pati V. B. pokalbio su ja metu. Niekas jai į rankas jokių pinigų nebuvo davęs, kad ji juos perduotų V. B.. Galbūt pinigai buvo perduodami jai kartu su kitais dokumentais viename voke, bet ji to tikrai nežinojo. F. A., R. B. ir E. U. galėjo bendrauti su V. B. tiesiogiai. Žino, kad E. U. taip ir darė, o dėl likusių dviejų direktorių ji to teigti tvirtai negali, nes nei jie, nei V. B. jai to niekada nesakė, o ji pati to nematė. Buvo keli atvejai, kai V. B. skambindavo jai ir prašė paskubinti F. A., R. B. ir E. U., kad jie kuo greičiau atsiskaitytų už paslaugas, nes jai reikėjo duomenų, kad iki kito mėnesio būtų apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčiai. Iš to ji suprato, kad UAB „( - )“ yra normaliai veikianti įmonė, realiai teikianti paslaugas ir tvarkingai mokanti mokesčius. Pati V. B. jai sakė, kad UAB „( - )“ dirba 27 asmenys, o vieną kartą, jeigu ji neklysta ir nieko nepainioja, E. U. atstovaujamoje įmonėje buvo atliekamas patikrinimas ir jam buvo reikalinga VMI pažyma dėl UAB „( - )“, kad tai normaliai veikianti įmonė. Lyg ji tokią pažymą ir buvo gavusi iš V. B. ir ją matė, todėl jai nekilo papildomų klausimų dėl UAB „( - )“ veiklos tikrumo. Ji tikrai nežino ir negali pasakyti, ar F. A., R. B. ir E. U. atstovaujamos įmonės įsigijo prekes ir gavo paslaugas iš UAB „( - )“. Jai nebuvo žinoma, kad V. B. padeda normaliai veikiančioms įmonėms išvengti mokesčių sumokėjimą. Ji buvo įsitikinusi, kad V. B. pati dirbo UAB „( - )“, tik nesuprato, kuo. Už tarpininkavimo paslaugas V. B. kelis kartus per mėnesį mokėjo jai po 1000 litų grynais be jokio dokumentinio forminimo, kaip atlygį už įmonių užsakovų paiešką ir dokumentų persiuntimą. Bendrai ji iš V. B. gavo apie 3000–4000 Lt. Iš F. A., R. B. ir E. U. ji negavo nei lito. V. B. jos niekada neprašė paruošti, atspausdinti, parašyti, pasirašyti arba uždėti antspaudus ant dokumentų, skirtų R. B. tikrajai ūkinei bendrijai „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, ir ji nė vieno iš išvardytų veiksmų niekada nedarė. Ji nepažįsta ir nieko negali papasakoti apie R. Č., E. P., M. V., V. Ž., T. C., A. A. Š., V. M., S. P.. Jai dalyvaujant V. B. nei telefonu, nei bendraudama su kitais žmonėmis jos akivaizdoje neprisistatinėjo kaip S. P. arba kokios kitos moters vardu. Ji niekada negirdėjo prieš tai ir neturėjo jokių santykių su UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“. Maždaug prieš metus ji savaime nustojo bendrauti su V. B. ir priežasčių, dėl ko taip įvyko, ji nurodyti negali. Jai atrodo, kad po jos santykių nutraukimo su V. B. įvyko pokalbis tarp jos ir E. U., kurio metu jis paminėjo, kad V. B. už darbų prirodymą (suradimą) ima 8 procentus. 2008 m. lapkričio mėnesį E. U. mirė, o kas pasidarė su jo atstovaujama įmone, ji nežino, nors girdėjo, kad, kai jis dar buvo gyvas, buvo ruošiami dokumentai įmonės bankrotui (t. 5, b. l. 41–44).

47D. J. patvirtino, kad perskaityti parodymai yra teisingi, tik nepripažįsta vienintelio sakinio: „kad iš viso iš V. B. ji gavo 3000–4000 Lt“. Gal ne taip interpretavo, kad už tai gaudavo 3000–4000 Lt, nes tuo metu ji ir pati gaudavo gerą atlyginimą, kuris siekė 4000, o vėliau ir 5000 Lt, nes ji buvo padalinio vadovė. Sakinio, kuris ištaisytas ir parašytas „V. B. kartą jai mokėjo 1000 grynais“, ji neatsimena. Parodžius kaltinamoji D. J. patvirtino, kad ištaisytas sakinys užrašytas jos ranka, parašas prie sakinio taip pat jos. Per daug nesigilino, parodymų neskaitydavo, o tik pasirašydavo, ką jai liepdavo. Pirmoje apklausoje dalyvavo gynėja, kurią ji buvo pasisamdžiusi pagal susitarimą. Neatsimena, ar skaitė pirmąjį apklausos protokolą. Pataisymą protokole pripažįsta. Gal vieną kartą ir buvo, kad jai davė pinigų. Nežino, kodėl nepatikslino tos sumos protokole. Pirma apklausa vyko Šiauliuose balandžio 1 dieną, nes ją paėmė iš darbo. Advokatė tikriausiai dalyvavo visoje apklausoje nuo jos pradžios iki pabaigos. Neatsimena, ar po apklausos jai rodė nuotraukas, kad atpažintų V. B.. Nuotraukas jai rodė Kaune, o ar rodė Šiauliuose, neatsimena. D. J. parodžius 2009 m. balandžio 1 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolą (t. 5, b. l. 45–48), ji patvirtino, kad čia yra V. B. nuotrauka. Normalus dalykas, kad radus objektą vieni kitų klausdavo, kas kokius darbus gali padaryti, ieškoma subranga ir kt. Pokalbiai tarp jos ir kaltinamųjų buvo. Tai buvo jos darbo telefonas, todėl pokalbių buvo daug – tiek su proceso dalyviais, tiek ne su proceso dalyviais. Išklotinės yra iš jos buvusio darbo telefono. Kiek skaitė išklotines, ten buvo rašoma, kad kalbėjo apie UAB „( - )“, bet jie apie UAB „( - )“ nekalbėjo. Viename pokalbyje parašyta, kad su E. U. kalbėjo apie pinigus. Tai yra tiesa, nes jie Palangoje jiems darė vandens nuotekas, buvo padarytos sąmatos ir jie reikalavo, kad sumokėtų už atliktus darbus. Visi pokalbiai yra jos, tik ji ginčija tų pokalbių vertinimą.

48V. B. dokumentų, rodančių, kad ji atstovauja įmonei ( - ), jai neparodė. Ji tik pateikė bukletus, o vizitinių kortelių ar įgaliojimų nerodė. V. B. prirodė F. A., TŪB „( - )“, nes kartu statė „Akropolį“, o daugiau ji neatsimena, gal pristatinėjo kam nors ir daugiau, bet gal jie nesutarė dėl kainos ar pan. Jos įmonė buvo Kaune, todėl ji nuveždavo, ką paduodavo. Kai siųsdavo dokumentus, tai siųsdavo ne tik F. A., E. U. ar dar kieno, bet ir savo įmonės UAB „( - )“ dokumentus tame pačiame pakete. Jai paduodavo sutvarkytus vokus. Savo įmonės dokumentų į F. A. ar kitų įmonių vokelius nedėdavo, o dėdavo į savo įmonės voką. Įmonė UAB „( - )“ pagrindinė būstinė buvo Kaune, o padaliniai buvo Klaipėdoje ir Šiauliuose. UAB „( - )“ dokumentų, siųstų vokeliuose, pasiimti ateidavo V. B.. Pateikus vokus išsiųsti, paskambindavo V. B. ir ji taip sužinodavo, kad vokai išsiųsti. Neatsimena, ar V. B. buvo vienintelis žmogus, kuris pasiimdavo dokumentus. Su kitais UAB „( - )“ darbuotojais, išskyrus V. B., ji nebendravo. Siunčiami dokumentai buvo ir gaunami, jai paskambindavo, o ji tuos dokumentus paimdavo. V. B. paskambindavo ir pasakydavo, kad dokumentai yra išsiųsti. Vokų ji neatidarydavo. Kiek jai žinoma, pagal išrašytus dokumentus darbai tikrai buvo vykdomi. Kasos pajamų orderius už sumokėtus pinigus reikėdavo pateikti buhalterijai, todėl, jeigu nevažiavo į Kauną, siųsdavo juos per siuntas. Padalinys buvo Šiauliuose, bet dirbo visoje Lietuvoje. Gautus vokus atiduodavo vadovams, t. y. R. B., F. A.. Neatsimena, ar kada vokus atidavė ne tiesiogiai vadovui, o kokiam nors kitam darbuotojui. Neatsimena, ar perduodant vokus kalbėdavo apie UAB „( - )“, apie prekių pristatymą, darbų atlikimą. Atstovavo V. B. ne vien UAB „( - )“, siūlydavo ir kitas įmones ir tai vadina ne tarpininkavimu, o bendradarbiavimu. Bendrovėje UAB „( - )“, o taip pat E. U., F. A. bendrovėse ji nebuvo įdarbinta. Neatsimena, ar tuose dokumentuose buvo naudojamas jos įmonės pavadinimas ar darbai. Nežino, kas pateikdavo duomenis, kad jie būtų įrašyti į sąskaitas faktūras, mokėjimo dokumentus. Nežino, ar R. B., F. A. ir E. U. tiesiogiai bendraudavo su V. B., bet gal kartais ir bendraudavo. V. B. lyg ir pati bendravo su tos bendrovės direktoriumi, kurio pavardė, atrodo, buvo M. V.. M. V. jai buvo pristatytas. Jai buvo duotas UAB „( - )“ telefono numeris, jiems reikėjo įsigyti pastolius ir jie tuo numeriu skambino, bet nesutarė dėl pastolių kainos, o gal jie tuo metu jų neturėjo. Tuo metu ji atstovavo savo įmonei – UAB „( - )“. Daug žmonių atliko darbus, negali atsakyti, kurie žmonės kurioje įmonėje dirbo, nes žmonių buvo daug ir dirbančių įmonių buvo daug. Savo darbuotojus ji gali įvardyti, o kitų įmonių darbuotojai jai buvo neįdomūs. „Akropolyje“ dirbo su TŪB „( - )“, o iš viso „Akropolyje“ dirbo 150 įmonių. Jie darė nulinį ciklą, TŪB „( - )“ dirbo su elektra, o kas jiems pristatydavo elektros instaliacijos medžiagas, ji nežino. Su UAB „( - )“ Akmenėje darė drenažą. Ten UAB „( - )“ statė pastatą, o jie atliko nulinį ciklą. Be jos įmonės darbuotojų tame objekte buvo ir kitų darbuotojų, o iš kokios įmonės jie buvo, nežino. Bendrovės UAB „( - )“ vardu darbų atlikimo ji neorganizavo. Ji tik perduodavo UAB „( - )“ (E. U.), TŪB „( - )“ (R. B.) ir UAB „( - )“ (F. A.) bendrovių dokumentus ir kitokių organizacinių darbų atstovaujant UAB „( - )“ neatliko. Šioms trims bendrovėms atliekant darbus, pristatant prekes ji nedalyvavo. Ji iš šių keturių bendrovių naudą turėjo tokią, kad jie duodavo darbų jiems. Kiekvieno vadovo pareiga buvo turėti kuo daugiau objektų. Už kiekvieną papildomą objektą darbe išmokėdavo premijas. Premijas darbe ji gaudavo ir nuo objektų skaičiaus, didėdavo jos atlyginimas. Siųsdavo ne vien šių byloje esančių įmonių dokumentus. Siųsdavo dokumentus, skaičiuodavo sąmatas, o jiems atsiųsdavo projektus. Projektai buvo dideli, todėl juos siųsdavo per siuntas, o gavus projektą skaičiuodavo savo darbus.

492010 m. lapkričio 17 d. D. J. parodė (perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad ji nori patikslinti savo ankstesnius parodymus, duotus pirmos apklausos metu. Maždaug 2004–2005 m., tikslaus laiko jau gerai nepamena, per pažįstamą E. U. susipažino su V. B.. Kiek ji žino, V. B. teikė E. U. įmonei dažus. Kokiai įmonei atstovavo V. B., ji pradžioje nežinojo ir su ja tuo metu darbiniais klausimais nebendravo, o kalbėdavo šiaip apie kasdienius reiklaus. Vėliau jai bendraujant su V. B. jai pasakė, kad ji turi įmonę UAB „( - )“, kuri užsiima metalo konstrukcijos darbais, pateikė jai bukletus. Kada tiksliai įvyko šis pokalbis, ji šiuo metu neprisimena, bet tai galėjo būti apie 2007 m. Jai bendraujant su V. B. jai užsiminė apie galimybę išrašyti UAB „( - )“ vardu dokumentus (PVM sąskaitas faktūras) įmonėms, kurioms reikėtų sandorius pateisinančių dokumentų. Ji pažinojo F. A., R. B., kurie turėjo įmones. Tikslaus laiko ji jau gerai nepamena, į ją kreipėsi F. A., klausdamas ar ji jam negalėtų suorganizuoti dokumentų, pateisinančių sandorius. Dėl dokumentų išrašymo ji kreipėsi į V. B.. Kokiu būdu jai F. A. pateikė duomenis, reikalingus įrašyti į PVM sąskaitas faktūras, bei kokiu būdu ji tuos duomenis perdavė V. B., ji nepamena. V. B. perdavus duomenis po kažkiek laiko jai paskambindavo V. B. ir pasakydavo, kad išsiuntė į Šiaulius voką su dokumentais ir kad jį paimtų. Po V. B. skambučio ji nuvykdavo į ( - ) autobusų stotį, iš siuntų tarnybos paimdavo voką su dokumentais ir dokumentus nuveždavo pasirašyti, kam jie buvo skirti, tai yra arba F. A., arba R. B., arba E. U.. Ji dokumentus minėtiems asmenims palikdavo arba jie juos iš karto pasirašydavo ir ji juos vėl per autobusų stoties siuntų tarnybą išsiųsdavo V. B.. Tarp dokumentų, kuriuos jai atsiųsdavo V. B., būdavo UAB „( - )“ vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros, sąmatos, kasos pajamų orderiai. Kad su vokais būtų buvę kada nors siunčiami pinigai, ji to niekada nematė. Dėl dokumentų išrašymo be F. A. į ją buvo kreipęsis ir R. B. bei E. U. (kuris dirbo UAB „( - )“), kurie taip pat kaip F. A. jai pateikdavo duomenis, reikalingus įrašyti į PVM sąskaitas faktūras, jiuos perduodavo V. B. ir ši per autobusų stoties siuntų tarnybą atsiųsdavo voke jai UAB „( - )“ vardu išrašytus dokumentus, juos ji taip pat perduodavo R. B., E. U.. Kodėl E. U. pats tiesiai nesikreipdavo pas V. B., o darė tai per ją, ji nežino. Ji pati niekada nematė, kad pagal UAB „( - )“ vardu išrašytus dokumentus TŪB „( - )“ būtų tiekiamos prekės. Vokuose, kuriuos ji paimdavo ir vėliau išsiųsdavo, niekada grynųjų pinigų nebūdavo, o apmokėti būdavo išrašyti kasos pajamų orderiai. Kiek tiksliai kartų ji paėmė iš autobusų stoties siuntų tarnybos vokus su dokumentais ir juos perdavė F. A., R. B., E. U., ji nepamena. Už tai, kad ji paimdavo iš autobusų stoties dokumentus ir perduodavo F. A., R. B., E. U., iš V. B. ji gavo iš viso per tą laiką, kiek jai teko perdavinėti dokumentus, apie 5000 litų, tikslios sumos pasakyti negali, nes nepamena (t. 5, b. l. 51–52).

502011 m. vasario 10 d. D. J. parodė (perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad ji dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo į UAB „( - )“ visada bendraudavo su E. U., kuris, kiek žino, dirbo UAB „( - )“ ir kuris organizuodavo visą įmonės veiklą, o kas buvo įmonės direktorius, ji nežino, kartais ji E. U. nurodymu dėl UAB „( - )“ dokumentų perdavimo ar kokių nors duomenų skambindavo ir E. U. žmonai D. U., bet ar ši žinojo, kad UAB „( - )“ vardu išrašomi dokumentai į UAB „( - )“ yra suklastoti ir kad UAB „( - )“ įmonei UAB „( - )“ jo prekių ir paslaugų neparduodavo, ji to nežino, kadangi ji su ja apie tai niekada nekalbėjo, o ar jai apie tai buvo sakęs E. U., ji nežino, dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo į UAB „( - )“ ji bendravo su F. A., taip pat kartais dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo ji F. A. nurodymu skambino ir UAB „( - )“ buhalterei S. B., tačiau, kaip ji suprato, apie tai, kad UAB „( - )“ dokumentai buvo suklastoti, kad UAB „( - )“ įmonei UAB „Feliksą ir kompanija“ jokių prekių ir paslaugų nepardavė, ši nieko nežinojo. Dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo į TŪB „( - )“ ji visada bendravo tik R. B. ir su R. B., išskyrus ją, daugiau niekas dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo bendrauti ir su juo kalbėti negalėjo. Dėl F. A., R. B., E. U. mokėjimo už jiems perduotus suklastotus dokumentus ji nori pasakyti, kad F. A., R. B., E. U. buvo pasakyta, kad už UAB „( - )“ dokumentų išrašymą jie turės mokėti kažkokią dalį pinigų sumos nuo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos PVM sumos. Kokį tiksliai procentą pinigų mokėdavo už UAB „( - )“ dokumentų išrašymą minėti asmenys, ji to jau nepamena. Pinigus, skirtus sumokėti už dokumentų išrašymą, jai F. A., R. B., E. U. perduodavo kartu su UAB „( - )“ jų pasirašytais dokumentais ir juos kartu su dokumentais išsiųsdavo V. B. per siuntų tarnybą arba kartais perduodavo V. B., kai ji su ja susitikdavo, V. B. pinigus, skirtus jai už tarpininkavimą, perduodavo susitikus su ja. Ji susipažinusi su UAB „( - )“ PVM sąskaitomis faktūromis bei UAB „( - )“ kasos pajamų orderio kvitais, išrašytais TŪB „( - )“, taip pat susipažinusi su 2006-10-12 rangos sutartimi 06/10-12-02, sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, 2006-10-14 lokaline sąmata, sudaryta pagal 2006 m. kainas, 2007-10-24 statybos darbų sutartimi Nr. 07/10/24, sudaryta tarp UAB“TŪB „( - )““ ir UAB „( - )“, UAB „( - )“ PVM sąskaitomis faktūromis, atliktų darbų aktais, lokalinėmis sąmatomis, UAB „( - )“ kasos pajamų orderio kvitais, išrašytais į UAB „( - )“„, į UAB „( - )“, nori pasakyti, kad šie visi dokumentai, ko gero, jai buvo atsiųsti V. B. ir juos UAB „( - )“, TŪB „( - )“, UAB „( - )“ atstovams perdavė ji, nes, kaip minėjo, su F. A., R. B., E. U. dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo bendravo tik ji ir jiems dokumentus perduodavo tik ji viena (t. 5, b. l. 66).

51D. J., išklausiusi perskaitytus parodymus, pasakė, kad atvažiavus į Kauną jos paklausė, ar gali duoti parodymus be advokato, ji pasakė, kad gali. Tada jai davė pasirašyti protokolą ir ji tuos dokumentus pasirašė. Visur yra jos parašas. Velesnių apklausų metu D. J. neprašė, kad jai būtų skirtas gynėjas, sutiko būti apklausta gynėjui nedalyvaujant. 2010 m. ir 2011 m. apklausų metu dalyvavo tyrėjas G. R., bet ten taip pat buvo dar du asmenys iš kriminalinio skyriaus. Tie patys buvo atvažiavę pas ją į darbovietę. Protokolus pasirašė nesutikdama su jų turiniu, nes jai buvo pasakyta, jog nesutikus pasirašyti ji bus uždaryta dviem mėnesiams. Ji nenorėjo būti sulaikyta. Kartojo viską, ką jai sakė. Antrą kartą apklausoje pokalbių įrašai jai buvo pateikti, pasirašė neskaičiusi. Nors ten buvo parašyta, kad kalbėjo apie UAB „( - )“, iš tiesų nebuvo nė vieno pokalbio apie UAB „( - )“. Neatsimena, kaip jos parašas atsidūrė po kiekvienu pokalbio atsakymu. Tyrėjas rašė jos žodžius, kuriuos jai sakė, kad sakytų. Informacija į apklausos protokolą atėjo iš tyrėjų, nes jie diktavo, ką reikia sakyti. Protokole išdėstytos mintys yra ne jos.

52Jai buvo parodyta, kur pasirašyti. Jai pasakė, kad po kiekvieno klausimo ir atsakymo turi pasirašyti. R. B., F. A., E. U. dokumentai atsirasdavo tikriausiai jų noru, jie tikriausiai jos paprašydavo. Jos interesas buvo bendradarbiavimas. Dokumentus ne tik paimdavo, bet ir nunešdavo į autobusų stotį, nes kartais pasikeisdavo jos grafikas ir į Kauną važiuoti jai nebereikėdavo. Kadangi dokumentai jau būdavo paimti, ji juos išsiųsdavo. Ji apie fiktyvius dokumentus nežinojo. Darbai buvo vykdomi, visos įmonės dirbo, todėl neįrodyta, kad dokumentai buvo fiktyvūs. Apie kitų įmonių prekių gavimą ir kontrolę ji nežinojo, tų įmonių kontrolė į jos pareigas neįėjo. Kodėl kitos įmonės dokumentus siuntė ne kitokiu būdu, o per ją, ji nežino. R. B. nesikreipė į ją ir neklausė, ar ji žino kokią finansinę įmonę, kuri gali išrašyti fiktyvius dokumentus. Centrinė jų UAB „( - )“ būstinė Kaune darydavo centralizuotas sutartis, jiems buvo nurodytos įmonės, iš kurių reikia pirkti medžiagas, todėl fiktyvių dokumentų savo įmonės vardu nerengė. Jai buvo pasakyta, kad apklausų metu pateiktos susipažinti sąskaitos yra tie patys dokumentai, kuriuos ji siuntė vokuose. Nežinojo, ar F. A. ar jo įmonė bendrauja su UAB „( - )“ vadovais, kitais darbuotojais. F. A. nesikreipė į ją dėl fiktyvių dokumentų išrašymo. Dirbo Akmenėje tuose pačiuose sandėliuose, jie darė vienus darbus, o jo įmonė kitus. Kad UAB „( - )“ nevykdo veiklos, jai nebuvo žinoma. Žinojo ją kaip veiklą vykdančią įmonę, kurioje dirba daug žmonių. Dalį dokumentų perdavė ji, bet nežino, ar tai buvo būtent tie dokumentai. Ji per daug nesidomėjo, kas buvo įdėta į siunčiamus vokus. Dokumentus perdavinėjo todėl, kad jos prašė. Tais pačiais metais, kai siuntė šių trijų įmonių dokumentus vokuose, UAB „( - )“ buvo kaip įmonės UAB „( - )“ subrangovai. Juos samdė UAB „( - )“ darbams Akmenėje. Su TŪB „( - )“ dirbo viename objekte, bet jie jų tiesiogiai nesamdė. Jų įmonės veiklos pobūdis buvo inžineriniai tinklai. Tai yra viskas, kas susiję su nuotekomis, vandentiekiu, kabelio prastūmimu, lietaus nuotekomis, drenažu, t. y. visas nulinis ciklas. Sąskaitos faktūros jai nebuvo pateiktos. Buvo surašyti tik sąskaitų numeriai. Nesigilino, ar būtent šias sąskaitas pateikė ji, ar jos buvo susijusios su ja. Nežinojo, kad dokumentai buvo suklastoti. Tai jai pasakė FNTT darbuotojai. Susitarimų tarp V. B. ir R. B. ar V. B. ir F. A. ji nežinojo. Žinojo, kad jie perka prekes, todėl juos ir supažindino. Kad dokumentai bus suklastoti, nežinojo.

53Kaltinamasis F. A. teisminio bylos nagrinėjimo metu dėl jam pareikštų kaltinimų kaltu neprisipažino ir parodė, kad tuo metu dirbo UAB „( - )“ direktoriumi. Dirbo nuo 2005 m. iki įmonės bankroto bylos. Jam iš UAB „( - )“ reikėjo medžiagų ir jis tas medžiagas gavo. Gruzdžiuose statė didelį sandėlį (30 m pločio, 60–70 m ilgio, 10 m aukščio), kuriam reikėjo didelių konstrukcijų. Gavę konstrukcijas jas sumontavo ir pridavė. Atsiskaitė su valstybe ir su užsakovu. Dėl medžiagų išrašė sąskaitas. Konstrukcijų gamybai patalpų neturėjo. Darbai buvo padaryti, medžiagos buvo nupirktos. Apklausų metu buvo nelabai adekvatus, ką prašė, tą sakė, kokių prašė dokumentų, tokius atvežė. Medžiagos buvo pirktos, jie padarė darbus, buvo surašyti aktai ir objektai priduoti. Vėliau gydėsi nuo alkoholizmo. Neprisimena, ką apklausų metu kalbėjo.

542009 m. balandžio 1 d. F. A. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad jis iš dalies kaltu prisipažįsta ir nori pasakyti, kad V. B., R. Č., V. Ž. jis nepažįsta, taip pat nepažįsta UAB „( - )“ direktoriaus M. V., kiek jis pamena, su juo nėra bendravęs. D. J. vardas ir pavardė jam girdėta, jis ją pažįsta, yra bendravęs, ji jam atveždavo jo prašymu išrašytas UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus. UAB „( - )“ atstovų nepažįsta, nėra su jais bendravęs, nes UAB „( - )“ jo vadovaujamai įmonei UAB „( - )“ jokių paslaugų ir prekių nepardavė, o tik per D. J. jis gavo dokumentus, imituojančius sandorius, kurių realiai nebuvo. UAB „( - )“ jo vadovaujamai įmonei pateiktose sąskaitose yra įrašyti statybos darbai – 150 vietų metalinių konstrukcijų karvidės pastatymas, metalinių konstrukcijų grūdų sandėlio pastatymas bei prekių pardavimas – metalo ruošinių, kampučių skardos ruošinių pardavimas. Sąskaitose nurodytus statybos darbus jo įmonė atliko savo pajėgumais, pasisamdydama papildomai fizinius asmenis ir su jais atsiskaitydama grynais pinigais, sąskaitose minimi darbai tikrai buvo atlikti, statyti objektai yra priduoti ir šiuo metu naudojami pagal paskirtį. Už UAB „( - )“ neva suteiktas paslaugas ir parduotas prekes buvo neva atsiskaityta grynais pinigais, tačiau jokie pinigai UAB „( - )“ mokami nebuvo, D. J. jam pateikdavo tik pasirašytus UAB „( - )“ atstovų kasos pajamų orderių kvitus, pagal kuriuos iš UAB „( - )“ būdavo išlaiduojami pinigai, kuriuos jis panaudojo įmonės reikmėms. PVM sąskaitose faktūrose NAL Nr. 00874,000852, 0914, 0838, kasos pajamų orderių kvituose NAL Nr. 0003041, 000032024, 0002193, 0002182, 0002251, 0002248, 2007-10-24 statybos darbų sutartyje Nr. 07/10/24, 2006-10-12 rangos sutartyje Nr. 06/10-12-02 bei jos priede, 2006-10-14 lokalinėje sąmatoje, ties jo pavarde ir vardu yra jo parašai, jis šiuose dokumentuose pasirašė asmeniškai, minėti dokumentai buvo įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą bei finansinę atskaitomybę – atitinkamų mėnesių PVM deklaracijas bei 2007 metų pelno mokesčio deklaraciją. Minėtus dokumentus jis pats asmeniškai, gavęs juos iš D. J., atidavė į įmonės buhalteriją, įmonės buhalterė nieko nežinojo apie jo santykius su D. J. ir UAB „( - )“ sąskaitų aktyvumą, ji į įmonės apskaitą įtraukė visus jo ar kitų įmonės darbuotojų pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus, ji neprivalo tikrinti sandorio tikrumo ar teisėtumo, ji tik patikrina, ar pateikti dokumentai atitinka apskaitos įstatymų normas. Jis labai gailisi dėl savo veiksmų ir pažada valstybei žalą atlyginti (t. 6, b. l. 5–7).

552010 m. rugsėjo 30 d. F. A. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad dėl UAB „( - )“ PVM sąskaitų faktūrų, dėl UAB „( - )“ vardu išrašytų kasos pajamų orderio kvitų, sutarties, lokalinės sąmatos jis bendravo tik D. J.. Kokiomis aplinkybėmis jis susipažino su D. J., nepamena. Ar jis pats kreipėsi į D. J. dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo į UAB „( - )“,“ ar ji jam pati pasiūlė, kad gali suorganizuoti UAB „( - )“ vardu išrašytus dokumentus į UAB „( - )“, jis nepamena, kokie ryšiai siejo D. J. su UAB „( - )“, jis nežino. Kokiu būdu jis perdavė D. J. duomenis, reikalingus įrašyti į suklastotus UAB „( - )“ dokumentus, nepamena. Kiek jis sumokėjo D. J. už jos jam perduotus UAB „( - )“ dokumentus, nepamena. Pagal UAB „( - )“ vardu išrašytas minėtas PVM sąskaita faktūras jokie pinigai UAB „( - )“ sumokėti nebuvo, išskyrus tuos, kuriuos jis perdavė D. J., kad ji jam suorganizavo minėtus suklastotus UAB „( - )“ vardu išrašytus dokumentus. UAB „( - )“ jokių metalo ruošinių, skardos ruošinių į UAB „( - )“„ nepardavė, jis metalo bei skardos ruošinius buvo įsigijęs pigiau be dokumentų iš nepažįstamų asmenų, kurių dabar jau įvardyti negali, už savo asmenines lėšas ir tų prekių įsigijimą jam reikėjo patvirtinti dokumentais ir tų minėtų prekių įsigijimas buvo patvirtintas suklastotomis UAB „( - )“ PVM sąskaitomis faktūromis. Taip pat viskas vyko analogiškai ir su statybos darbais, kur darbus atliko jo pasamdyti fiziniai asmenys ir todėl jis pasinaudojo UAB „( - )“ vardu išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis, kad patvirtintų atliktų darbų teisėtumą. Visi statybos darbai buvo atlikti, tik juos atliko ne UAB „( - )“, o jo pasamdyti fiziniai asmenys, kurių jis dabar jau įvardyti negali, nes nežino. Dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo į UAB „( - )“ jis į D. J. kreipdavosi tik tada, kai tam atsirasdavo būtinybė, o kada jam vėl reikės ir ar iš viso dar reikės UAB „( - )“ vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, jis nežinojo ir to suplanavęs nebuvo. Iš D. J. gautus minėtus suklastotus dokumentus jis perduodavo UAB „( - )“ buhalterei S. B., o ji UAB „( - )“ dokumentus įtraukė į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą bei VMI teikiamas PVM ir pelno mokesčio deklaracijas. Apie tai, kad pateikti UAB “TŪB „( - )““ dokumentai buvo suklastoti, S. B. nieko nežinojo. Dėl padaryto nusikaltimo jis gailisi ir valstybei padarytą žalą pasižada atlyginti (t. 6, b. l. 10–11).

562011 m. sausio 28 d. F. A. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad už suklastotų UAB „( - )“ PVM sąskaitų faktūrų bei kitų dokumentų išrašymą į UAB „( - )“ jis pinigus mokėdavo tik D. J., daugiau su jokiu kitu UAB „( - )“ atstovu bei kitais asmenimis dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo jis nebendravo. Kiek tiksliai jis sumokėjo už kiekvieną UAB „( - )“ išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, jis nepamena. Kokiomis dalimis D. J. dalydavosi iš jo gautus pinigus su kitais asmenimis, kurie buvo susiję su UAB „( - )“ dokumentų ruošimu, jis nežino. UAB „( - )“ pinigai pagal kasos pajamų orderio kvitus išmokėti nebuvo. Jis žino, kad su D. J. bendraudavo ir UAB „( - )“ buhalterė S. B., tačiau apie tai, kad UAB „( - )“ vardu išrašyti dokumentai buvo suklastoti, ji nieko nežinojo ir negalėjo žinoti, kadangi jai niekas apie tai nieko nesakė. 2007-10-10 įvyko telefoninis pokalbis tarp jo ir D. J., tada jis kalbėjo su D. J. dėl susitikimo, kurio metu turbūt turėjo pasitarti dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo. 2007-10-16 ir 2007-10-25 telefoninių pokalbių su D. J. metu jis tarėsi dėl susitikimo, dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo. 2007-10-31 telefoninio pokalbio su D. J. metu jis kalbėjo apie statybos darbų sutartį tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ ir 2007-10-26 telefoninio pokalbio su D. J. metu jis kalbėjo dėl sutarties, surašytos tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“. 2007-10-31 telefoninio pokalbio su D. J. metu jis kalbėjo dėl susitikimo su D. J.. Dėl ko turėjo atvažiuoti D. J. pas jį, nepamena (t. 6, b. l. 13–15).

57F. A. išklausęs perskaitytus parodymus, pasakė, kad jis atsakė tyrėjui tai, ko jo klausė. Protokoluose surašyta neteisingai, nes viskas buvo padaryta ne taip, kaip čia nurodyta. Medžiagos tikrai buvo pirktos. Kodėl jis pasakė ne taip, nežino, nes nelabai viską suprato. Jeigu būtų normaliai protavęs, būtų buvęs ir gynėjas. Atsirado depresija, vėliau prasidėjo nesutarimai su šeima. Viskas prasidėjo nuo degtinės stiklinės. Gydėsi nuo alkoholizmo prieš 5 metus, tai yra 2013 metais. Su UAB „( - )“ darbuotojais yra bendravęs tik telefonu, su kuo konkrečiai bendravo, nežino. Metalo konstrukcijas atveždavo jie, atvažiuodavo mašina, iškraudavo prekes ir išvažiuodavo. Pinigus mokėjo į rankas tiesiai tam, kuris atveždavo prekes. Savo bendrovėje jokių dokumentų už gautas prekes nepildė. Mokant pinigus jokios sąskaitos neišrašydavo. Sąskaitą pabaigdavo išrašyti tik tada, kai atveždavo visas prekes. Žino, kad pinigų duoti be dokumentų negalima. Jis buvo įmonės kasininkas ir pasižymėdavo, kiek pinigų sumokėjo. Apmokėdavo už atvežtą prekių kiekį, nes prekes vežė daug kartų. Kadangi į priekabą tilpdavo tik 5 metalo konstrukcijos, tai ir sumokėdavo 3000 litų už toną ruošinių. Už atvežtą kiekį atsiskaitydavo tą pačią dieną. Jokių dokumentų jam nedavė. Nepildė jokių dokumentų apie pinigų paėmimą iš kasos. Užsirašydavo tik sau. Kai baigė vežti metalus, surašė sąskaitą faktūrą, kasos išlaidų orderį. Tas dokumentas yra buhalterijoje, o buhalterei išlaidų orderį užpildyti liepė jis. UAB „( - )“ atstovas nebuvo atvažiavęs pasirašyti dokumentų, nes jis viską sudėjo į voką ir išsiuntė jiems. Jis pasirašydavo ir išsiųsdavo orderį, o grįždavo jis jau su M. V. parašu. Nežino, ar M. V. buvo tas žmogus, kuris atveždavo prekes. Visada atvažiuodavo vairuotojas ir dar vienas žmogus. Kokią pavardę rašyti dokumentuose, pasakydavo, kai atveždavo prekes. Jie paduodavo popierėlį, kuriame buvo nurodyta, kiek yra skolingas, už kiek jau yra atsiskaityta, kokios medžiagos yra atvežtos. Pasirašydavo bendrovės UAB „( - )“ kasos pajamų orderyje. Pasirašydavo po to, kai gaudavo prekes. Dokumentus siuntė per D. J.. Jis jai paduodavo ir ji išsiųsdavo. Kodėl pats nesiuntė dokumentų, nežino, bet D. J. už dokumentų siuntimą nieko nemokėjo. Į vokus dėdavo išlaidų orderius (išlaidos įmonei UAB „( - )“ iš jų bendrovės), sąskaitas faktūras. Jie dokumentus pasirašyti atsiųsdavo per D. J.. Jai nesakydavo, kokie dokumentai yra siunčiami, o ji neklausė. Vokas buvo užklijuotas. Kodėl būtent per D. J., jis nežino, bet jis su ja kontaktavo, todėl nieko kito ir neieškojo. Ji buvo tarpininkė, nes jie kartu dirbo. Kartais jis prašydavo jos objektų, o kartais ji prašydavo, kad jie neatiduotų savo objektų kitiems. Taip ir bendradarbiavo, vienas kitam padėdavo. D. J. dokumentus siuntė į Kauną. Į voką pinigų nedėjo, nes pinigus jau buvo sumokėjęs, kai atvežė prekes, jam prekių neduodavo, jeigu nesumokėdavo pinigų. Šampano D. J. nupirkdavo už dokumentų siuntimą. D. J. teko gal 5 eurai iš jo kišenės. Į sąskaitą ar į orderį rašydavo skaičius pagal faktą. D. J., R. Č. nežinojo apie skaičius, kiekius, suderintas kainas. Gal ir bendravo su V. B.. M. V. pavardė jam girdėta, o iš kur, neprisimena. Su juo atsiskaitydavo grynaisiais, iš karto išrašydavo orderį. Žinojo, kad ir jam reikėjo iš karto išrašyti orderį, kodėl neišrašė, nežino. Turėjo objektą Akmenėje, ten buvo statoma didelė karvidė, vėliau buvo statomas grūdų elevatorius ir ten dirbo dvejus metus, dar statė sandėlius Gruzdžiuose. Jie turėjo nedaug žmonių, todėl samdydavo ir kitus žmones. Tikriausiai dalis samdytų darbuotojų buvo iš UAB „( - )“. Neprisimena, su kuo konkrečiai iš UAB „( - )“ susitarė dėl reikalingų darbuotojų. Sutartį su UAB „( - )“ pasirašė po to, kai pasirašė sutartį su užsakovu, nes, kai reikėjo vykdyti darbus, jie nebeįstengė tų darbų atlikti. Neatsimena, ar sutartį su UAB „( - )“ pasirašė iki darbų atlikimo ar jau atlikus darbus. Sąmata sudaroma prieš darbų pradžią. Šiuo atveju su UAB „( - )“ sąmata buvo sudaroma tikriausiai darbų metu, kai pradėjo trūkti darbuotojų. Sąskaitų įmonei UAB „( - )“ nerašė, nes sąskaitas rašė UAB „( - )“. UAB „( - )“ vardu išrašyti dokumentai turbūt buvo tikri. Iš UAB „( - )“ įsigijo medžiagas ir vėliau jas surašė į dokumentus kaip gautas iš UAB „( - )“. UAB „( - )“ tikrai realiai suteikė paslaugas ir atliko darbus, prekės buvo gautos. Neatsimena, kokią sumą už medžiagas ir darbus sumokėjo įmonei UAB „( - )“, gali būti apie 200 000 Lt. UAB „( - )“ darbuotojai dirbo Gruždžiuose, ten buvo vykdomi statybos darbai, t. y. sijų montavimas, o vėliau dengė stogą pas S. Gruzdžiuose, Biržuose ir Akmenėje dirbo galbūt 2007 metais, tiksliai nebeprisimena. Pakruojyje darbų nevykdė. Biržuose statė grūdų džiovyklą. Jo bendrovė užsiimdavo elektros įrengimu ir statybos darbais. Dėl darbų atlikimo buvo sudaroma sutartis, darbų sąmata, aktuose buvo užfiksuojami kiekvieną mėnesį atlikti darbai. Vėliau darbai buvo priduodami priešgaisrinei ir visoms kitoms organizacijoms. Fizinius asmenis priimdavo į darbą oficialiai. Būdavo ir tokių asmenų, kurie dirbdavo pagal patentus. Tokie darbuotojai dirbo Biržų rajone, Akmenėje. Būdavo, kad pasirašoma sutartis tam tikram darbui, tam tikram laikui, o atlikus darbą sutartis pasibaigdavo. Neteisingą apskaitos vedimą pripažįsta nuo tada, kai prasidėjo nesąmoningi mokėjimai. Į ūkinę apskaitą įtraukė visas realiai vykusias ūkines operacijas. Apskaitą tvarkė neteisingai. Dirbo lyg ir 3 objektuose, ten dirbo apie 10 žmonių, o darbų apimtys buvo vertos daugiau nei milijono litų. Sutartį jis sudarė vienas, bet gal ir buvo taip, kad sutartį pasirašyti atėjo UAB „( - )“ atstovas. Jis buvo UAB „( - )“ vienintelis akcininkas. Įmonės buhalteriją tvarkė S. B.. UAB „( - )“ buvo įkurta 2005 metais. Per tą laikotarpį su mokesčiais jokių problemų nebuvo. Pinigai, kurie įrašyti į kasos pajamų orderius, tikrai buvo sumokėti. Pinigų nepasisavino, nes nebūtų galėjęs atlikti darbų už tokią sumą. 214 600 Lt sumos, kurios pasisavinimu yra kaltinamas, gyvenime nėra matęs. Su įmone UAB „( - )“, kurioje dirbo D. J., dirbo bendrame objekte. Telefonu kalbėdavo apie darbus. Visi objektai yra pastatyti ir priduoti, visos sutartys įvykdytos. Užsakovai jokių pretenzijų jiems neturi. Gali būti, kad ikiteisminio tyrimo apklausos metu suklydo sakydamas, kad visi pokalbiai susiję su UAB „( - )“. Pokalbių apie UAB „( - )“ tikrai buvo, bet ne visi pokalbiai buvo būtent apie šią įmonę. Nežino, kodėl jo šiandieniniai parodymai ir ikiteisminio tyrimo metu yra skirtingi. Pripažįsta padaręs žalą valstybei. Nesumokėjo valstybei mokesčių, tai yra PVM. Gali būti, kad ir kitų mokesčių – pelno mokesčių. Pinigų buvo, bet uždarė visas jo sąskaitas prasidėjus ikiteisminiam tyrimui ir todėl valstybei buvo padaryta žala. Žala susidarė iš jo veiklos. Valstybei liko sumokėti 34 000 Lt. Su darbuotojais ir už medžiagas buvo atsiskaityta. Būtų atsiskaitę ir su valstybe, bet ikiteisminio tyrimo metu jiems nebeleido toliau vystyti veiklos. Neorganizavo nusikalstamos grupės, kad išvengtų sumokėti valstybei PVM. Galima tikėti paskutiniais, šiandien jo duotais parodymais. Pripažįsta, kad netinkamai tvarkė buhalteriją. Supranta, kad be orderio nereikėjo duoti pinigų, galėjo daryti pinigų pavedimus, o ne duoti juos grynaisiais. Tai yra jo kaltė, jo apsileidimas.

58Kaltinamasis R. B. teisminio bylos nagrinėjimo metu dėl jam pareikštų kaltinimų kaltu neprisipažino ir parodė, kad iš kaltinamųjų pažinojo D. J., o kitų kaltinamųjų – V. B., M. V., R. Č., F. A. – nepažinojo. 1989 m. įkūrė kooperatyvą ir jame dirbo energetiku. 1990 m. įkūrė TŪB „( - )“. Per 24 metus įvykdė daug darbų objektuose, stipriai išsiplėtė. Atlikinėjo elektros instaliacijos darbus. 2007 m. buvo labai gyvybingi, turėjo labai daug objektų. Vietiniai tiekėjai nespėjo tiekti medžiagų, todėl jie tiesiogiai medžiagas užsisakydavo iš Vokietijos, Baltarusijos. Tiekėjų buvo labai daug. Su D. J. susipažino, kai ji pasiūlė parūpinti jiems medžiagų. UAB „( - )“ sutiko, kad jie už prekes mokėtų etapais, jie nereikalavo sumokėti visų pinigų iš karto, todėl išėjo toks žaidimas su grynaisiais pinigais. Toks susitarimas jiems buvo patogus, nes jis galėjo disponuoti įmonės grynaisiais pinigais. Iš UAB „( - )“ pirktų prekių kaina rinkoje buvo apie 10 proc. mažesnė. Su UAB „( - )“ pradėjo bendrauti nuo 2007 m. Jis bendravo su D. J.. Ji nurodė, kad yra tokia įmonė, kuri turi medžiagų. Jie įsigijo medžiagas, už jas sumokėjo grynaisiais. Mokėjimai buvo sutvarkyti buhalteriškai, buvo išrašomi orderiai. UAB „( - )“ užsiimdavo statybos darbais ir, kiek žino, su elektros darbais tai nebuvo susiję. Jie atveždavo medžiagas ir jie jas priimdavo. Atsiskaityti su UAB „( - )“ grynuosius pinigus gaudavo iš banko. Pinigus paimdavo jis arba buhalterė. Pinigus užpajamuodavo buhalterė D. Č.. Su UAB „( - )“ buvo susitarę, kad gavus medžiagas už jas mokės dalimis. Mokėdavo ne kiekvieną dieną, bet tiksliai periodų negali prisiminti. Išlaidų orderį pildydavo buhalterė, o jis jį pasirašydavo. Atsiskaitymus su UAB „( - )“ vykdė tik jis vienas. UAB „( - )“ pildė pajamų orderį, o TŪB „( - )“ pildė išlaidų orderį. Darbų vadovai atveždavo važtaraščius ir juos paduodavo jam. Jis kontroliavo visas medžiagas. Grynuosius pinigus, skirtus UAB „( - )“, jis paduodavo tik D. J.. Pinigus paduodavo tą pačią dieną, kurią buvo išrašytas kasos išlaidų orderis. Kadangi jų įmonė buvo ne UAB, o TŪB, jis neturėjo jokių apribojimų iš banko pasiimti grynųjų pinigų. Maksimali suma, kurią vienu metu galėjo paimti iš kasos, buvo 9000 Lt. Tai turėjo reikšmės, nes jie už prekes galėjo mokėti etapais. Kitos įmonės reikalauja už pristatytas prekes sumokėti visą sumą iš karto. UAB „( - )“ sąskaitas faktūras gaudavo tik jis. Tai, kad dalis sąskaitų iš UAB „( - )“ yra be prekes gavusio asmens parašo, yra nesusipratimas. Iš UAB „( - )“ gaudavo sąskaitą faktūrą, o tik vėliau kasos pajamų orderį. Pajamų kvitas jam buvo pristatomas ne tą pačią dieną, kurią atliko mokėjimą. Pagal kasos pajamų orderius galėjo būti, kad mokėjimus UAB „( - )“ atliko kas kelios dienos, nes vienu metu iš banko galėjo paimti iki 20 000. Norint iš kasos paimti daugiau, negu 10 000 Lt, apie tai būtinai reikėjo pranešti M. D., kuriuos jam pateikdavo D. J., jau būdavo M. V. parašai. Kasos pajamų orderiai su parašais buvo pateikiami, nors pinigų dar nebuvo sumokėjęs, kadangi jie pasitikėjo vieni kitais. Pasitikrino UAB „( - )“ įmonę paprašydamas jų pateikti VMI pažymą. Negali tiksliai prisiminti, kada paprašė tos pažymos, bet tikriausiai tada, kai pradėjo vystytis veikla. Pažyma buvo gauta tada, kai jau vykdė veiklą su UAB „( - )“. Jie pateikė pažymą, kurioje buvo nurodyta, jog įmonė nėra skolinga, todėl bendravo su jais toliau. Neklausė, ar D. J. dirbo UAB „( - )“, bet su šia įmone jis bendravo tik per D. J.. Iš TŪB „( - )“ jis buvo vienintelis žmogus, kuris bendravo su D. J.. Vieną kartą kartu su vairuotoju buvo atvažiavusi kažkokia moteris, bet tarp kaltinamųjų jos nėra. Kiek žino, D. J. buvo kitos įmonės vadovė ir su UAB „( - )“ vykdė bendrus projektus. Iš UAB „( - )“ gaudavo sąskaitas faktūras, jis jas pasirašydavo. Medžiagas nurodydavo pristatyti į konkretų objektą, o objekte dirbantis vadovas pasirašydavo važtaraščius. Kas iš tiekėjų pasirašydavo važtaraščius, jis nematydavo. Pas juos dirbo 4–5 darbų vadovai ir negali tiksliai pasakyti, kurie darbų vadovai bendravo su UAB „( - )“ atstovais. Darbus objekte kontroliavo darbų vadovas. Objekte kiekvienas darbų vadovas turėjo sąmatą, pagal kurią pradėdavo vykdyti darbus. Vėliau darbų vadovas surašo, kiek per mėnesį atliko darbų, ir laisva forma informaciją apie panaudotas medžiagas pateikdavo buhalterijai. Vykdomame objekte jis būdavo retai. Iš pradžių UAB „( - )“ pristatant prekes kartu su vairuotoju dar būdavo ir lydintis asmuo, o vėliau prekes veždavo tik vairuotojas. Prekių pristatymo metu objektuose jis nebūdavo. D. J. atvažiuodavo, jie sudarydavo sąrašą ir ji užsakydavo medžiagas. Jis kartais užvažiuodavo pas ją į darbą arba ji užvažiuodavo pas jį į darbą ir taip pranešdavo, kiek ir kokių medžiagų jam reikia. Užrašydavo jai medžiagų kiekius ant lapo ir pagal tai ji pristatydavo medžiagas į objektus. Medžiagų kiekius užsakydavo pagal turimą objekto sąmatą, bet užsakydavo ne visas medžiagas iš karto, o dalimis, atsižvelgiant į tai, kiek darbų tam tikru momentu gali atlikti. Kiek ir kokių medžiagų reikia užsakyti, pasitardavo ir nuspręsdavo kartu su darbų vadovu. Konkrečius kabelio numerius D. J. nurodydavo užsakant prekes. PVM sąskaitas faktūras jam atveždavo D. J.. Iš pradžių sąskaitas atveždavo kartu su medžiagomis, bet vėliau atsirado tarpusavio pasitikėjimas ir pirmiausia gaudavo prekes, o tik vėliau sąskaitą. Tiksliai neatsimena, nuo kada tai prasidėjo. Be sąskaitų faktūrų taip pat buvo pildomi važtaraščiai. Jų įmonė turėjo mikroautobusą, kuriuo galėjo atsivežti nedidelius medžiagų kiekius. Dažniausiai tiekėjai buvo suinteresuoti patys pristatyti jiems medžiagas. Kiti medžiagų tiekėjai taip pat pildydavo krovinio važtaraščius. Nė vienos įmonės, kuri jiems pristatė prekes, pateiktų krovinio važtaraščių jie nerinko ir nesaugojo, nes gavus sąskaitą faktūrą krovinio važtaraščio saugojimas nebetenka prasmės. Retkarčiais pristatant prekes kartu su važtaraščiu buvo gaunama ir sąskaita, bet dažniausiai vežėjai pristatydavo prekes tik su važtaraščiais. Gali būti, kad prekių tiekėjai nenorėjo duoti sąskaitos faktūros vairuotojui, kuris yra tik prekių pervežimo įmonės darbuotojas. Sąskaita faktūra yra svarbus dokumentas, todėl ją gaudavo registruotu laišku. Kaip atsiskaitymo dokumentai buvo išrašomi išlaidų orderiai. Įprasta įmonės praktika buvo atsiskaitymas banko pavedimais. Iš UAB „( - )“ pagal vieną sąskaitą nupirktos medžiagos galėjo būti panaudotos keliuose objektuose. Medžiagų likučių praktiškai nelikdavo. Neužsakydavo daugiau medžiagų, negu buvo nurodyta sąmatoje. Likusių medžiagų nebuvo galima panaudoti kituose objektuose. Visas prekes pagal UAB „( - )“ sąskaitas faktūras gavo nepaisant to, kad ant dalies sąskaitų nėra jo parašų. Bendrovės pajamų ir pelno deklaracijose nurodė teisingus duomenis apie PVM sumokėjimą. Medžiagas pagal parodytas sąskaitas gavo. Ant kasos pajamų kvito yra jo parašai ir nurodytą sumą pinigų jis sumokėjo. Jeigu laimėdavo konkursą, su užsakovais sudarydavo sutartis. Konkurso metu pateikdavo savo kainas. Objektus įvykdydavo naudodami savo medžiagas. Sandėlį ( - ) gatvėje įsirengė gal 2007 metais. Ten laikė nedaug medžiagų. Sandėliui buvo skirtos nedidelės patalpos. I. S. ruošdavo sąmatas. A. G. užsiimdavo medžiagų nurašymu. D. Č. tvarkė visą buhalteriją. I. S. pagal darbų vadovo pateiktą informaciją paruošdavo atliktų darbų aktą. A. G. paruošdavo medžiagų nurašymo aktą. Medžiagų nurašymo aktas buvo buhalterinis dokumentas, paruošiamas remiantis atliktų darbų aktu. Darbų vadovas pasirašydavo darbų atlikimo aktus, jis pasirašydavo medžiagų nurašymo aktus, o medžiagų nurašymo aktus pasirašydavo ir A. G.. Medžiagų nurašinėtoja žinojo, kokios medžiagos kokiam objektui buvo skirtos. PVM deklaracijas į VMI pateikdavo D. Č.. Sąskaitas, gautas iš UAB „( - )“, jis pateikdavo į buhalteriją. Nežino, kodėl UAB „( - )“ vardu įmonei TŪB „( - )“ išrašytos sąskaitos faktūros nebuvo įtrauktos į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. Grynuosius pinigus įdėdavo į voką ir jį perduodavo D. J.. Vokas buvo adresuotas UAB „( - )“. UAB „( - )“ buveinėje nėra buvęs. Pinigus suskaičiuodavo ir dėdavo į voką, nes jie vieni kitais pasitikėjo. Neatsimena, ar D. J. perskaičiuodavo pinigus. Maksimali suma, kurią įdėdavo į voką, buvo gal 9000 Lt. Elektros prekių kartais atveždavo ir už didesnę sumą, tačiau buvo susitarę, kad už prekes galima mokėti dalimis. Grynuosius pinigus už prekes visada perduodavo per D. J.. Visus pinigus (606 786,09 Lt), kurių pasisavinimu yra kaltinamas, sumokėjo UAB „( - )“ ir juos perdavė per D. J.. Mokesčių inspekcija juos patikrino du kartus. Jie pateikė visus dokumentus, visos medžiagos buvo nurašytos, darbuotojos surinko dokumentus, kuriuose yra konkrečios medžiagos. Mokesčių inspekcijos darbuotojai sutiko su tuo, kad visos medžiagos yra sutvarkytos ir nurašytos teisingai, tačiau jiems nebuvo aišku, iš kur jie gavo tas medžiagas. Jis savo praktikoje nepamena, kad yra buvęs analogiško tarpininkavimo atvejis, kaip su D. J.. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apklaustas, bet apklausa vyko labai trumpai. Patvirtina, ką sakė ikiteisminio tyrimo metu. Spaudimo ar įtakos apklausų metu jam niekas nedarė.

592009 m. balandžio 6 d. R. B. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad jis neprisipažįsta įvykdęs nusikalstamą veiką, kurios padarymu yra įtariamas, ir paaiškino, kad 1990 metų jis įkūrė tikrąją ūkinę bendriją „( - )“„, kurioje dirba ir kuriai vadovauja iki šiol. TŪB „( - )“ registruota adresu: Šiauliai, ( - ), tačiau apie 5 metus veiklą vykdė adresu: ( - )A. TŪB „( - )“ pagrindinė veikla buvo ir yra elektros montavimo darbai. Dėl jam apklausos metu parodytų dokumentų: 2007-02-02 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros N AL Nr. 000503, 2007-02-06 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros NAL Nr. 000508, 2007-02-09 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros NAL Nr. 000512, 2007-02-12 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros NAL Nr. 000518, 2007-02-15 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros NAL Nr. 000521, 2007-02-19 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros NAL Nr. 000525, 2007-02-22 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros NAL Nr. 000538, 2007-02-22 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros NAL Nr. 000537, 2007-04-04 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros NAL Nr. 000568, 2007-04-18 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros NAL Nr. 000591, 2007-10-02 UAB „( - )“ sąskaitos faktūros NAL Nr. 000792, 2007-10-04 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros Nr. 000795, 2007-11-04 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros NAL Nr. 000839, 2007-11-07 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros NAL Nr. 000844, 2007-12-04 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros NAL Nr. 000887, 2007-12-06 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros Nr. 000890, 2008-01-07 UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros NAL Nr. 000903 gali parodyti, kad jis neprisimena, kada ir kokiomis aplinkybėmis pradėjo bendrauti su UAB „( - )“ atstovu, tačiau gali tvirtai teigti, kad pasiūlymą jis gavo būtent iš UAB „( - )“ atstovo dėl elektros instaliavimo prekių įsigijimo. Pas juos į Šiaulius dažnai atvyksta įvairiausių įmonių atstovai su įvairiausiais siūlymais ir taip buvo su UAB „( - )“ atstovu. Atsimena, kad jis bendravo su dviem moterimis, susijusiomis su UAB „( - )“. Viena iš jų prisistatė kaip O. arba D., tiksliai dabar nepamena, pavardės nežino, jai buvo apie 50 metų amžiaus, apie 160 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, rausvų iki pečių ilgumo plaukų, rengėsi tvarkingai, kalbėjo lietuviškai, ją atpažinti galės, atvažiuodavo vairuodama tamsios spalvos lengvuoju automobiliu, kurio markės ir valstybinių numerių jis nepamena, o kartais atvykdavo su krovininiu automobiliu kaip keleivė. Lyg ji minėjo, kad atvyksta iš Kauno, bet jis bijo suklysti. Kaip šita moteris prisistatė ir kaip ji paaiškino, kad atstovauja UAB „( - )“, jis neatsimena, tačiau gali parodyti, kad ji pasiūlė bendradarbiauti dėl medžiagų tiekimo. Antra moteris, kuri atstovavo UAB TŪB „( - )““, buvo apie 40 metų amžiaus, aukšta, stambi, tamsiais, net juodai dažytais plaukais, rengėsi tvarkingai, kalbėjo lietuviškai, kaip suprato, ji buvo iš Vilniaus, tačiau jis negali atsakyti, kokiu transportu ji atvykdavo. Daugiausia jis bendravo su pirma jo minėta moterimi, todėl antrą moterį įsidėmėjo prastai, mano, kad jos atpažinti negalės. Pirma moteris jam pateikė siūlomų parduoti prekių sąrašą su pardavimo kainomis. Jis palygino tas kainas su kitų įmonių siūlomomis kainomis, ir jos jam labiau tiko, nes buvo kiek mažesnės. Be to, UAB „( - )“ atstovė jam pasiūlė palankesnes mokėjimo sąlygas su didesniu apmokėjimo terminu. Siūlomų prekių gamintojai būdavo įvairūs, t. y. ir Lietuvos, ir užsienio, jie jam buvo žinomi. Prekių tiekėju turėjo būti pati UAB „( - )“, jos darbuotojai jas pristatinėjo į Šiaulius, o kelionę iki Šiaulių apmokėdavo TŪB „( - )“. Sutartis tarp TŪB „( - )“ ir UAB „( - )“ pasirašyta nebuvo. Atsiskaitymai pagal prekes vykdavo pagal PVM sąskaitas faktūras grynais, nes tokia buvo UAB „( - )“ sąlyga. UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras jis gaudavo tą pačią dieną, kai buvo pateikiamos prekes. Transporto priemones su prekėmis lydėjo arba pirma, arba antra jo minėta moteris. Antra moteris tiesiog prisistatydavo, kad ji yra nuo pirmos jo minėtos moters, pateikdavo PVM sąskaitas faktūras. Pradžioje jis pats patikrindavo šalia TŪB „( - )“ buveinės, ar visos prekės yra pristatytos, o paskui pradėjo pasitikėti UAB „( - )“ atstovais ir tik pasirašydavo PVM sąskaitas faktūras netikrindamas prekių. TŪB „( - )“ pateiktų UAB „( - )“ prekių pas save nelaikė, o tiesiog iš karto stengėsi jas pristatyti į darbo objektus. Kažkas iš TŪB “( - )“ atstovų palydėdavo atvykusį transportą su UAB „( - )“ prekėmis iki jų objekto, o ten visų prekių buvimą dar kartą patikrindavo TŪB „( - )“ darbų vadovai. Kiekvieną kartą atvykdavo po vieną krovininį automobilį su tentu, ir kas kartą krovininiai automobiliai buvo skirtingi. Jokių užrašų ant krovininių automobilių arba jų tentų jis neprisimena, valstybinių numerių nurodyti negali. Jo minėtos abi moterys vykdavo kartu su vairuotoju tame pačiame krovininiame automobilyje arba važiuodavo atskirai vairuodamos lengvuosius automobilius. Objektų, kur buvo pristatomos iš UAB „( - )“ pirktos prekės, jis dabar išvardyti negali, kadangi jų buvo labai daug ir reikia žiūrėti konkrečiai pagal dokumentus. Paskui abi moterys kitomis dienomis po vieną atvykdavo į TŪB „( - )“ ir jis su jomis atsiskaitydavo dalimis grynais už iš UAB „( - )“ pirktas prekes. Jam taip buvo patogiau, kadangi visos sumos iš karto neturėdavo mokėti. Joms mokėdavo visas sumas, nurodytas jų atvežtuose UAB „( - )“ kasos pajamų orderiuose. Pinigus iš TŪB „( - )“„ kasos jis paimdavo arba įformindavo TŪB „( - )“„ kasos išlaidų orderiais arba avansine apyskaita. Kai minėtos moterys jam pateikdavo UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras, ant jų jau buvo pasirašyta M. V. vardu, tačiau jis šio asmens nepažįsta, niekada jo nematė ir su juo nebendravo. Ant kai kurių UAB „( - )“ PVM sąskaitų faktūrų, kurie liko TŪB „( - )“, jis nepasirašė, bet tai įvyko per jo žioplumą, o ant kurių pasirašyta jo vardu, parašus atliko jis pats ir taip pat uždėjo antspaudą „TŪB „( - )“ vadovas R. B.“. Su UAB „( - )“ buvo atsikaityta visiškai, skolingi neliko. Ant visų iš TŪB „( - )“„ kratos metu paimtų UAB „( - )“ kasos pajamų orderių jis pasirašė savo vardu ir uždėjo antspaudą „TŪB „( - )“ vadovas R. B.“. Ant jų visų jau buvo pasirašyta M. V. vardu. Visus pinigus UAB „( - )“ atstovėms jis atidavė Šiauliuose, TŪB „( - )“ biure. Jis niekada nebuvo su jomis atsiskaitęs kituose miestuose arba pakeliui į kokį nors miestą. Jis niekada nebuvo gavęs UAB „( - )“ dokumentų paštu arba užantspauduotame voke. Kas paruošė visus jo minėtus UAB „( - )“ dokumentus, jis nežino. Gautas UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras jis perdavė TŪB „( - )“ buhalterei D. Č., kad ji įtrauktų jas į TŪB „( - )“ buhalterinę apskaitą, apskaičiuotų, deklaruotų ir sumokėtų mokesčius valstybei. Taip pat siekdamas atsiskaityti už TŪB „( - )“ pinigų panaudojimą jis perdavė buhalterei ir UAB „( - )“ kasos pajamų orderius. Jam bendrovei ( - ) sumokėti pinigai arba jų dalis grąžinta nebuvo, pas jį tų pinigų neliko. Jis nepažįsta ir nieko negali papasakoti apie V. B., R. Č., D. J., V. Ž., E. P., T. C., A. A. Š., V. M., S. P., nors neatmeta galimybės, kad D. J. galėtų būti jo paminėta O. arba D.. Tai sprendžia iš jos vardo. Jam negirdėti UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ pavadinimai, su šiomis bendrovėmis jokių ūkinių finansinių santykių TŪB „( - )“ neturėjo. Esant poreikiui jis užsakydavo prekes pagal konkrečią PVM sąskaitą faktūrą telefonu. Jis skambino jo pirmai paminėtai moteriškei į mobiliojo ryšio telefoną, numerio pas jį šiuo metu neišliko. 2008 m. pradžioje sumažėjo TŪB „( - )“ apyvarta, todėl jie atsisakė UAB „( - )“ paslaugų ir daugiau į juos nesikreipė, o paskutinį kartą su viena iš tų moterų bendravo 2008-02-06, kaip ir yra išrašytas paskutinis UAB „( - )“ kasos pajamų orderis (t. 6, b. l. 40–43).

60R. B. išklausęs perskaitytus parodymus, pasakė, kad jo parodymai teisingi, su jais jis sutinka. Mokėdavo tik už krovinį, o už UAB „( - )“ prekių pristatymą nemokėjo, nes tuo paprastai rūpinosi tiekėjas, tačiau praėjo daug laiko, todėl gal kažko ir neprisimena. D. J. užvažiuodavo gal kartą per savaitę ir jis jai pasakydavo, kokiomis dienomis atsiskaitys. Pinigų sumas su D. J. dažniausiai aptardavo tada, kai ji atvažiuodavo į TŪB „( - )“. D. J. bendrovė buvo įsikūrusi Šiauliuose, ( - ) gatvėje. D. J. už tarpininkavimą jis nemokėjo. 2007 m. jis jau pažinojo D. J.. Ji iš karto jam prisistatė. Nežino, kodėl ankstesnės apklausos metu nenurodė D. J. vardo ir pavardės. Su D. J. bendrove ( - )“ neturėjo bendrų reikalų, tik žinojo, kad ji ten dirba. Pažinojo ne visus įmonių, kurios jiems tiekė medžiagas, vadovus ir administracijos darbuotojus. Jų užsakovai priėmė objektus, visi objektai įvykdyti, jokių pretenzijų neturi. TŪB „( - )“ yra iškelta bankroto byla. Būdavo, kad į voką, kurį perduodavo D. J., įdėdavo ne tik pinigus, bet ir pasirašytą sąskaitą faktūrą, išlaidų orderius. Galėjo būti, kad kartais susitikimai su D. J. dėl dokumentų perdavimo vykdavo dažniau, negu kartą per mėnesį. Tai priklausydavo nuo pinigų išmokėjimų paskirstymo, bet tiksliai prisiminti negali. Pradžioje suskaičiuodavo pinigus jai dalyvaujant, įdėdavo pinigus į voką ir voką perduodavo D. J.. Vėliau tiesiog perduodavo voką su pinigais. Iš tų dviejų minėtų moterų ikiteisminiame tyrime salėje šiandien yra D. J..

61Kaltinamoji R. Č. teisminio bylos nagrinėjimo metu dėl jai pareikštų kaltinimų kalta neprisipažino ir parodė, kad iki teismo posėdžio nepažinojo D. J., F. A. ir R. B.. Pažinojo tik jau mirusius M. V. ir V. B.. 2006 m. buvo pakviesta dirbti UAB „( - )“ direktore. Pradirbus 4–5 mėn. buvęs įmonės akcininkas pardavė įmonę ir taip įmonėje atsirado naujas akcininkas ir naujas vadovas. UAB „( - )“ dirbo 2006 m., nuo gegužės iki spalio mėnesio. Naujasis vadovas buvo M. V. ir apie mėnesį ji jam perdavinėjo įmonės ūkį: įmonės dokumentus, sąmatas, registravimo dokumentus ir pan., bet jis atvažiuodavo ne kiekvieną dieną, todėl viskas tiek laiko ir užtruko. Dirbant UAB „( - )“ V. B. jai buvo matyta, bet tikslių susipažinimo aplinkybių ji neprisimena. Kai išėjo iš UAB „( - )“, 2007 m. įsidarbino vienoje įmonėje, o vėliau gavo pasiūlymą grįžti prie statybų. UAB „( - )“ įsidarbino 2007 metų pavasarį. Įmonės darbuotojai atvažiuodavo dirbti į Vilnių, todėl reikėjo sukonkretinti darbuotojų susitikimo vietą. Sudarė sutartį su UAB „( - )“, kad šie leistų jiems naudotis jų biuru, stalu, bendru kabinetu ir ryte galėtų susitikti su darbuotojais, paskirstyti jiems darbus. Jos bendradarbiavimas su UAB „( - )“ buvo tik toks, kad naudojosi vienu bendru biuru. Kai pradėjo nuomotis UAB „( - )“ patalpas, stalą, matė, kad V. B. atvažiuoja su direktoriumi M. V.. Galvojo, kad ji yra įmonės akcininkė ar M. V. žmona. Jos ir V. B. santykiai buvo tik kaip asmenų, sėdinčių viename kabinete. Savo parodymų, duotų 2009 m. kovo 24 d., neatsimena.

622009 m. kovo 24 d. R. Č. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad ji dėl inkriminuojamų nusikalstamų veikų kalta prisipažįsta iš dalies. Ji šiuo metu dirba UAB „( - )“„ komercijos direktore (dirba ten nuo 2006 m. pabaigos), ( - ) bendrijoje buhaltere ir UAB „( - )“ direktore. 2006 m. gegužės–spalio mėnesiais ji dirbo UAB „( - )“ direktore. Ji nepažįsta T. C. ir jo nematė, nors jo vardas jai yra girdėtas, berods, iš V. Ž. lūpų. A. A. Š. ji pažįsta iš matymo nuo 2006 m. pabaigos, kadangi jis buvo atvykęs į UAB „( - )“ biurą, adresu: ( - ), pas naują UAB „( - )“ direktorių M. V.. A. A. Š. ji matė tik porą kartų ir tik UAB „( - )“ biure, ten kartu buvo ir UAB „( - )“ biuras. Kokiu tikslu A. A. Š. atvykdavo į UAB „( - )“„ biurą, ji nežino, nematė, kad jis pasirašinėtų ar pildytų kokius nors dokumentus, tiesiog gėrė arbatą ir rūkė. Jai atrodo, kad A. A. Š. bendravo tik su M. V., ji neatsimena, kad jis būtų bendravęs su V. B.. Paskutinį kartą matė A. A. Š. prieš 2 metus ir nežino, kur jis galėtų būti šiuo metu. V. Ž. pažįsta nuo tada, kai įsidarbino UAB „( - )“. Pastarasis jau tuo metu dirbo šioje bendrovėje vadybininku ir jo pareigos liko tos pačios. Kai ji dirbo UAB „( - )“, pastebėjo, kad į įmonės kontorą kartais atvykdavo moteris, kaip vėliau sužinojo, tai V. B.. Ji atvykdavo pas UAB „( - )“ buhalterę, vardu O.. Kokiais klausimais jos bendravo tarpusavyje, ji pasakyti negali, bet taip ji susipažino su V. B. ir pradėjo su ja bendrauti, pradžioje bendrais klausimais. Maždaug 2006 m. gruodį–2007 m. sausį V. B. kreipėsi į ją su prašymu padėti paruošti ir atspausdinti UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras, aiškino, kad ten dirbantis V. Ž. šiuo metu yra užimtas. Ji geranoriškai sutiko padėti, nors negali pasakyti, kokį ryšį V. B. turėjo ir turi su UAB „( - )“. Spėja, kad ji galėjo būti šios bendrovės akcininke. Taip ji pradėjo padėti V. B. ruošti UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras. Negali pasakyti, kad tai buvo nurodymai, o daugiau primindavo prašymus iš V. B. pusės. Būdavo, kad su tokiais prašymas į ją kreipėsi ir V. Ž., o ji jiems abiem geranoriškai padėdavo. Duomenis, kuriuos reikėdavo įrašyti į tuos dokumentus, ji gaudavo iš V. B. ant atskirų popieriukų, kurie jau buvo užpildyti su rankraštiniais įrašais arba atspausdinti. Vėliau ji pradėjo gauti tuos duomenis iš V. B. elektroniniu paštu, tačiau jos elektroninio adreso ji dabar nepamena, o gaudavo duomenis ( - )@gmail.com. Iš V. Ž. ji duomenų negaudavo, o dažniausiai padėdavo jam tuo metu, kai jis dirbdavo kompiuteriu bandydamas atspausdinti dokumentus, bet dažniausiai jam neišeidavo ir jis pradėdavo nervintis, tada prašydavo jam padėti kažką atspausdinti. Taip pagal gautus iš V. B. duomenis ji paruošė ir atspausdino UAB „( - )“„ PVM sąskaitas faktūras, skirtas UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ arba UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, įmonė „R. F.“, UAB „( - )“, įmonė „( - )“, UAB „( - )“. Ji negali pasakyti, ar šioms išvardytoms įmonėms UAB „( - )“ iš tikrųjų buvo suteiktos paslaugos ir atlikti darbai. UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ jai yra girdėti, bet ji nepamena, ar gavo duomenis iš V. B. su prašymu išrašyti šioms įmonėms UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras. Su tokiomis bendrovėmis, kaip AB „A. I.“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, Ž. statybos įmonė, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ , UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - ), R. M. IĮ, buvo realiai dirbama ir teikiamos realios paslaugos iš UAB „( - )“ pusės ir tą ji dar atsimena nuo savo vadovavimo UAB „( - )“ laikų. Dėl UAB „( - )“ gali pasakyti, kad dalis darbų šiai įmonei iš tikrųjų buvo suteikta, o dėl kitos dalies paslaugų šiuo metu neprisimena. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ bendrovių pavadinimų ji prisiminti ir susieti su konkrečiais įvykiais negali, nors pavadinimai yra girdėti. Paruoštas ir atspausdintas UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras ji perduodavo V. Ž. arba V. B., kuri atvykdavo į kontorą ( - ), arba prie jos namų, arba siųsdavo elektroniniu paštu V. B.. UAB „( - )“ dokumentų ji nepasirašydavo, nors matė, kad juose savo vardu pasirašydavo pats M. V.. Taip pat UAB „( - )“ vardu ji paruošdavo kasos pajamų orderius arba sutarčių šablonus, nuomos aktus, įrangos perdavimo aktus. Juos perduodavo tokiu pat būdu, kaip ir PVM sąskaitas faktūras. UAB „( - )“ dokumentus ji ruošdavo tik kompiuteriu, ranka jų nerašė. Tam reikalui naudojosi UAB „( - )“ kompiuteriais ir kartu UAB „( - )“ biure, buvusiame ( - ), o taip pat savo namuose. Nė su vienu atstovu iš įmonių, kurių vardu teko išrašyti UAB „( - )“ dokumentus, ji nebendravo ir nematė. Taip pat V. B. jai skambindavo ir prašydavo perduoti V. Ž., kad jis išgrynintų nuo UAB „( - )“ sąskaitos pinigus, kartais minėjo sumas, bet ne visada, nuo 10 000 litų iki 49 000 litų. Kartais V. Ž. perduodavo jai skirtingas pinigų sumas, kad ji jas perduotų V. B.. Tas perdavimas vykdavo skirtingose Vilniaus miesto vietose, kartais užvažiuodavo pas ją į namus, kartais kontoroje. Ji turėjo priėjimų prie UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ internetinės bankininkystės, galėdavo atlikti ir atlikdavo pinigų pervedimus šių bendrovių sąskaitose, bet niekada nedirbo su šių bendrovių grynais pinigais, jų negrynindavo, neįnešdavo grynus į sąskaitą, neatsiskaitydavo grynais. Prašymus paruošti UAB „( - )“ dokumentus iš V. B. ji gaudavo vidutiniškai kartą per mėnesį, o turint šablonus, tai atlikti neužimdavo daug laiko. Tą darbą ji darė geranoriškai norėdama padėti V. Ž. ir V. B., o už tai ji negaudavo nė lito, nors kartais jai dovanojo nebrangias dovanas, tokias, kaip gėlių puokštė arba saldainių dėžutė. Matė, kad UAB „( - )“ direktorius M. V. realiai dirbo, bendravo su klientais, pasirašinėjo ant V. Ž. paruoštų dokumentų. Nematė, kad ant jos paruoštų UAB „( - )“ dokumentų M. V. dėtų parašą, bet matė jau jo pasirašytus jos paruoštus dokumentus. M. V. kontoroje matė ne kiekvieną dieną, bet pakankamai dažnai. UAB „( - )“ adresu: ( - ), biuro niekada neturėjo, o turėjo tik pašto dėžutę. Jos biuras buvo kartu su UAB „( - )“ biuru ( - ). UAB „( - )“ nutraukė nuomos sutartį šiuo adresu prieš naujuosius metus, 2008 m. pabaigoje, o UAB „( - )“ kontora ten turėjo likti. Pastaruoju metu UAB „( - )“ biuro neturi. Maždaug nuo 2007 m. kovo mėnesio iki dabar UAB „( - )“ buhalteriją tvarko UAB „( - )“. Ta pati įmonė tvarko ir UAB „( - )“ buhalteriją. UAB „( - )“ turėjo ir šiuo metu turi iki 500 m2 pastolių, užsiima pastolių ir bokštelių nuoma, bendrastatybiniais darbais. UAB „( - )“ turėjo daug pastolių, konkretaus skaičiaus nurodyti negali, bet žymiai daugiau, negu UAB „( - )“. Kiek pastolių šiuo metu turi UAB „( - )“ ir ar turi iš viso, ji pasakyti negali, nes to nežino. UAB „( - )“ veikla buvo statyba, remontas, įrangos, įrankių, pastolių nuoma, pardavimas. Šiose įmonėse dirbo daug darbuotojų, tačiau maždaug 2008 m. pradžioje iš UAB „( - )“ pradėjo masiškai išeidinėti darbuotojai, tarp kurių buvo daug pastolių montuotojų. UAB „( - )“ šiuo metu dirba tik vienas montuotojas – Ž. B., o UAB „( - )“, jos žiniomis, iš viso montuotojų neliko. Jai apklausos metu parodyti dokumentai: UAB „( - )“ 2007-12-22 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 000024395, išrašytas UAB „( - )“; UAB „( - )“ 2007-12-29 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 1005, išrašyta UAB „( - )“; UAB „( - )“ 2007-12-19 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 1118, išrašyta SIA „( - )“; UAB „( - )“ 2009-02-27 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 90203, išrašyta UAB „( - )“; UAB „( - )“ 2009-01-30 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 90110, išrašyta UAB „( - )“; UAB „( - )“ 2009-01-30 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 90106, išrašyta UAB „( - )“; UAB „( - )“ 2009-01-30 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 90105, išrašyta UAB „( - )“ yra panašūs į tuos, kuriuos ruošė ji V. B. prašymu, šriftas ir šablonai yra tokie, kuriuos naudojo ji, tačiau kai kurie iš šių dokumentų buvo galbūt pataisyti ir juos taisė ne ji. Susipažinus su apklausos protokolu, nori patikslinti, kad ruošti UAB „( - )“ dokumentus ji pradėjo ne nuo V. B. prašymų, o nuo V. Ž. prašymų padėti jam darbo metu su kompiuteriu. Vėliau ji įsitraukė į UAB „( - )“ dokumentų ruošimą prašant pačiai V. B.. Ar duomenis elektrininiu paštu jai siuntė būtent V. B., ji teigti negali, kadangi nematė, kas sėdėjo už kito kompiuterio, tai gali tik spėti. Pati ji elektroniniu paštu paruoštus UAB „( - )“ dokumentus irgi, galvojo, kad siunčia V. B., bet realiai ji nežinojo, kas tuos dokumentus gaudavo ir naudodavo (t. 5, b. l. 31–35). Parodymuose Č. ištaisė netikslumus patvirtindama juos savo parašu dalyvaujant advokatei.

63Išklausiusi R. Č. perskaitytus parodymus, pasakė, kad negali patvirtinti savo parodymų, nes tuo metu buvo šoko būsenos ir parodė, kad prisipažinimu iš dalies vadina tai, kad ji padėjo viename biure sėdintiems darbuotojams. Pripažįsta, kad padarė vadinamus šablonus, kuriuos suvedė į kompiuterį. Tam, kad kiekvieną kartą ruošiant dokumentą nereiktų jo spausdinti, „Excel“ programoje buvo sukurti šablonai su formulėmis, kad užuominų pagalba atsirastų duomenys ir būtų galima lengviau suruošti dokumentą. Kasos išlaidų, kasos pajamų orderiai, lokalinės sąmatos pagal objektus taip pat buvo suruoštos šablonuose. Šabloną vadina „kepure“. Tokiame šablone nurodytas įmonės vadovas, įmonės pavadinimas, pirkėjas, pardavėjas, lentelė. Visuose kompiuteriuose buvo įdiegtos visos programos ir bet kuriuo kompiuteriu buvo galima naudotis, dirbti. Duomenis pagal šabloną užpildyti nesudėtinga, bet V. Ž. buvo tinginys. Negali tvirtinti, kad rašė duomenis į UAB „( - )“ dokumentus. M. V. ir V. Ž. paklausdavo įmonių kodų ar kitokios informacijos, kurias techniškai ji geriau atlikdavo. Kabinete sėdėdavo retai, pasiskirstydavo darbus ir išsiskirstydavo. Lokalinė sąmata – tai tik ruošiamas dokumentas ir negalima jos vadinti tikru dokumentu. Lokalinės sąmatos UAB „( - )“ ji neruošė. Lokalinės sąmatos buvo ruošiamos naudojantis kompiuterine programa. Iki jai išeinant iš UAB „( - )“ tokia programa buvo, tačiau jai atėjus dirbti kaip UAB „( - )“ darbuotojai nematė, kad tokia programa būtų naudojama. Neatsimena ar ruošė dokumentus, susijusius su UAB „( - )“, bet įmonės pavadinimas jai yra girdėtas. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ bendrų veiklų neturėjo. Gali būti, kad dirbo su kasos pajamų orderiais, sąskaitomis faktūromis ir atliktų darbų aktais, ruošiamais pagal šablonus. Tuo metu, kai ji buvo UAB „( - )“ direktore, sąskaitos faktūros buvo laikomos galiojančiomis tik tuomet, kai jos buvo pasirašomos. Iki tol, kol dokumentas buvo nepasirašytas, jis buvo laikomas tik kaip tam tikra dokumento forma, o ne galiojantis dokumentas. Jos paruoštus sąskaitų faktūrų, lokalinės sąmatos, kasos pajamų orderių šablonus galėjo pasirašyti bet kuris kabinete dirbantis žmogus. V. Ž. nebuvo jokių sunkumų užpildyti paruoštus šablonus, todėl dokumentus galėjo paruošti tiek V. Ž., tiek kitas vadybininkas ar administratorius. Kabinete buvo 4–5 kompiuteriai, kuriuose buvo instaliuoti minėti šablonai, bet iš jų veikė tik 3, o kiti 2 stovėjo šalia. Šablonai buvo sukurti, kol ji dirbo UAB „( - )“ direktore, o jai išeinant iš įmonės šablonai liko UAB „( - )“ kompiuteriuose. Jeigu kildavo problemų, ji padėdavo užpildyti minėtus šablonus. Pirkėjas šablone visada gali keistis, o pozicijos užsiimant statybiniais darbais dažnai būna tos pačios (pastolių montavimas, betonavimo darbai ir pan.), įkainiai išlieka tie patys. Sąskaitos šablone nurodytas pirkėjas, pardavėjas, bet gali būti šablonas, kuriame nurodyti įkainiai, darbai, tačiau pirkėjas ir pardavėjas nėra nurodytas. Čia surašomi darbai, kurie naudojami dažniausiai, o po uždengtomis eilutėmis nesimato tų darbų, kurie naudojami rečiau. Į sąskaitą įrašyti matavimo vienetai ir įkainiai, o pakeitus šiuos skaičius pasikeičia kiti skaičiai, nes skaičiuotė atliekama automatiškai. Gali būti, kad įmonės pavadinimai visada lieka tie patys ir keičiasi tik darbų eilutės. Pakeitus duomenis „Excel“ automatiškai suskaičiuoja galutinę sumą. Tos pačios pozicijos, tik su skirtingais kiekiais, gali sutapti skirtingų įmonių sąskaitose. Jos pateiktame sąskaitos šablone neįrašytas pirkėjas ir pardavėjas. Sąskaitos, kurios yra pridėtos prie bylos medžiagos, yra ruoštos pagal šabloną. Sąskaita už atliktus darbus gali atrodyti kitaip, nes kartu su ja yra ruošiamas atliktų darbų aktas. Parduotoms prekėms sąskaita galėjo būti išrašyta pagal jos paruoštą šabloną. Pirkėjo ir pardavėjo rekvizitų vieta sąskaitos šablone gali keistis. Jungiantis prie kompiuterio kodų nereikėjo. Su V. B. susitarimo nebuvo, nesiskirstydavo užduotimis, jokio uždarbio ji už pagalbą negaudavo. Jų santykiai buvo draugiški, ji paklausdavo, ar gali padėti. V. B. už pagalbą su ja neatsiskaitydavo. Kai gulėjo ligoninėje, V. B. buvo atėjusi jos aplankyti, atnešė jai gėlių, saldainių. Tai buvo vienas toks atvejis ir sistemingai tokios dovanos nepasikartodavo. V. B. neturėjo už ką jai atsidėkoti, todėl joks atsidėkojimas nepasireiškė kitokiomis formomis. Negali paaiškinti, kodėl apklausos protokole atsirado žodis „atsidėkodavo“. UAB „( - )“ direktore dirbo iki 2006 metų. Kol dirbo UAB „( - )“ direktore, įmonė, be statybos darbų, papildomai vykdė pastolių montavimo darbus, vykdė prekybą pastoliais, metalo, medienos gaminiais, tačiau tai nebuvo pagrindinė įmonės veikla. Tuo metu įmonė neprekiavo elektros instaliacijos medžiagomis, kabeliais. Tarpininkavimu, pirkimu, pardavimu dažniausiai užsiimdavo vadybininkai. UAB „( - )“ turėjo ne vieną sandėlį. Vienas sandėlis buvo ( - ) gatvėje šalia biuro, už biuro stovėjo statybiniai vagonėliai, kurie taip pat atliko sandėlio funkcijas, o dar vienos sandėliavimo patalpos buvo Vilniuje, ( - ) soduose. Jos vadovavimo laikotarpiu įmonė pirkdavo laidus, kabelius, nes naudojo juos statybose, tačiau jais neprekiavo. Tarpininkavimas pasireikšdavo tuo, kad žinant, kur gera kaina, galima gauti tam tikras medžiagas, ji pasiūlydavo savo paslaugas, kad nereikėtų ieškoti kito tiekėjo. Tiesiog nupirkdavo pigiau, o parduodavo brangiau ir taip uždirbdavo. Sakydama „uždirbdavau“ turėjo mintyje, kad uždirbs įmonė. Asmeniškai nieko pati neuždirbo. UAB „( - )“ turėjo transporto priemonių. Buvo lengvųjų automobilių, mikroautobusiukų, 2 sunkvežimiai „MAZ“, vienas sunkvežimis „IVECO“ ir dar kažkoks automobilis. Tuo laikotarpiu, kai dirbo UAB „( - )“, įmonė turėjo kabelių, vėdinimo sistemoms reikalingų medžiagų. Krovinio važtaraščiai buvo pildomi, bet už tai atsakingas buvo ne vadovas, o vadybininkai. Negali pasakyti, ar krovinio važtaraštis buvo likęs kompiuteryje, kuriuo vėliau naudojosi kiti darbuotojai. Nežino, kokiomis aplinkybėmis akcininku tapo M. V.. Įmonės veikla, kai direktoriumi tapo M. V. nepasikeitė ir liko ta pati. UAB „( - )“ prekiavo metalo ruošiniais. Įmonės darbuotojai atlikdavo darbus ne tik Vilniuje, bet ir kituose miestuose. Buhalterė UAB „( - )“ dirbo iki 2006 m. spalio mėnesio, o vėliau buvo sudaryta sutartis su buhalterine įmone. Visais kompiuteriais galėjo naudotis bet kuris įmonės darbuotojas. Kompiuteriuose buvo instaliuota programėlė, kuri veikė be jokių slaptažodžių. Jos išėjimas iš įmonės sutapo su akcininko pasikeitimu. Iš įmonės išėjo, nes pavargo, suprato, kad, jeigu įmonėje liks kaip pavaduotoja, visa atsakomybė vis tiek liks jai. Vėliau M. V. buvo geranoriška pagalba už tai, kad juos UAB „( - )“ priėmė palankiomis sąlygomis į ofisą, kartu vežiojo žmonės ir tai buvo kolegialus darbas.M. V. buvo realus įmonės vadovas ir direktorius, nes jis realiai visur dalyvavo, matė, kaip pasirašinėjo sutartis, realiai pasirašinėjo dokumentus. Nežino, kodėl jos apklausos protokole pažymėta, jog nematė, kaip M. V. pasirašinėjo dokumentus. UAB „( - )“ patalpas nuomojosi adresu: ( - ). Tuo metu, kai ji buvo UAB „( - )“ direktorė, įmonė turėjo 5 kabinetus, o vėliau liko 3 kabinetai, virtuvėlė, sandėliukas ir dalis sandėlio. Kai dirbo kaip UAB „( - )“ darbuotoja, kabinete su ja kartu sėdėjo vadybininkai V. Ž., K. N., sandėlininkė, buhalterė (iki kol dar dirbo). Tame kabinete V. B. neturėjo darbo vietos. M. V. savo darbo vietą kabinete turėjo. Kabinete buvo 5 kompiuteriai ir 5 stalai. Vėliau liko tik vienas didelis darbui skirtas kabinetas. Sandėliuke buvo sudėti buhalterijos dokumentai.Nė vienas nesėdėdavo biure visą dieną. Neatsimena, iki kada ruošė UAB „( - )“ dokumentus. Kaip UAB „( - )“ savo kompiuterio tame kabinete neturėjo, o naudojosi UAB „( - )“ kompiuteriu. 2007 m. kovo 26 d. ji pradėjo dirbti UAB „( - )“ ir tuo metu jie su UAB „( - )“ dar nesinaudojo bendru biuru. Nėra tikra, ar 2007 m. kovo 30 d. jau naudojosi bendra būstine su UAB „( - )“. Jai atrodo, kad sutartį su UAB „( - )“ sudarė 2007 m. balandžio pabaigoje ar gegužės mėnesį. Dokumentus galėjo padėti atspausdinti tik nuo tada, kai įsikūrė bendrame biure. Ji UAB „( - )“ banko sąskaita nesinaudojo, nors turėjo prisijungimus prie UAB „( - )“ sąskaitų. Direktoriaus M. V. prašymu patikrindavo, ar sąskaitose yra pinigų, ar jos neužblokuotos. Paimti išrašų važiuodavo į banką. UAB „( - )“ prisijungimus prie banko sąskaitų taip pat turėjo. UAB „( - )“ prisijungimo kodai buvo pas direktorių, o UAB „( - )“ prisijungimo kodai taip pat buvo pas įmonės direktorių. Pas ją buvo tik generatoriai, tačiau UAB „( - )“ direktorius nemokėjo prisijungti prie elektroninės bankininkystės, jis visada prašydavo jos pagalbos. Direktorius M. V. nebuvo pakankamai raštingas. Generatoriaus kodai buvo nuolat kintantys ir juos sužinoti galima buvo tik pajungus generatorių. Prisijungimo pradžią atlikdavo M. V., o ji tik vėliau padėdavo suvesti generatoriaus kodus. Ji atlikdavo tik techninį darbą vien todėl, kad M. V. nesugebėdavo to atlikti pats. 2008 m. pabaigoje patalpų savininkas (( - )) pranešė, kad nuomos sutartis su UAB „( - )“ nutraukiama ir reikia atlaisvinti patalpas. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ išsikraustė iš tų patalpų. Tuo metu UAB „( - )“ dirbo nedaug žmonių, darbuotojai retai atvažiuodavo pasidomėti biuro veikla. Vadybininkas rado kitą būstinę ir pervežinėjo visus įmonės daiktus. Dalis bylų pateko į buhalteriją, dalis pas vadybininką, dalis bylų su kompiuteriais buvo išvežtos į naują kontorą. Paskutiniai darbiniai stalčiai ir tai, kas buvo likę ant palangių, atsidūrė jos namuose. Ji suprato, kad tų daiktų išmesti negalima, ir galvojo, kad kuris nors UAB „( - )“ savininkas atvažiuos pas ją tų daiktų pasiimti. Tiksliai neatsimena, bet atrodo, kad tarp pas ją likusių dokumentų buvo paskutinės 2009 m. sausio, vasario, kovo mėnesių sąskaitos, stalčius su dokumentais, anspaudais ir generatoriais, keli kompiuteriai. Daiktus iš jos paėmė kratos metu. UAB „( - )“ nepersikėlė į naujas UAB „( - )“ patalpas. UAB „( - )“ buvo keletas antspaudų. Dalis jų buvo sunumeruoti, o kiti buvo be numerių, bet atsimena, kad vienas buvo pagrindinis, o kiti buvo su numeriais. Paprastai antspaudai buvo laikomi seife, o raktus nuo seifo turėjo M. V.. Raktai buvo kabinete, stalčiuje. Išsikraustant iš biuro patalpose liko krūvelė dokumentų ant palangės, kėdė, stalas, metalinis seifas ir spintelės. Vienoje iš tų spintelių buvo sudėti visi tie daiktai, todėl antspaudai ir kiti daiktai atsidūrė jos namuose. Kratos metu iš jos namų buvo paimti anspaudai Nr. 1 ir Nr. 2. Pastato savininkas, kuriame patalpas nuomojosi, pasakė, kad viską pasiimtų arba jis viską išmes. Kai antspaudai buvo jos namuose, jie nebuvo naudojami ir jokių dokumentų ji neantspaudavo. Įmonės TŪB „( - )“ pavadinimas jai girdėtas tik iš bylos, o anksčiau šios įmonės nežinojo. Jokių dokumentų, susijusių su TŪB „( - )“, nėra rengusi ir jų nematė. R. B. pirmą kartą pamatė tik posėdžio metu. Apklausos metu sakydama „pridėta mano ranka“ – turėjo mintyje, kad prisidėjo prie šablonų rengimo. Tyrėjas tai interpretavo kaip sąskaitų įmonei TŪB „( - )“ ruošimą. Ji nieko negirdėjo apie jokią organizuotą grupę, kuri veikė UAB „( - )“ naudai ir panaikino įmonei prievolę sumokėti mokesčius valstybei. Jos niekas neprašė suklastoti dokumentų, kad UAB „( - )i“ būtų panaikinta prievolė į biudžetą sumokėti mokesčius. 2007 m., laikotarpiu nuo kovo iki spalio mėnesio, F. A. nepažinojo. Su F. A. nebendravo, apie pinigų pasisavinimą nieko nežino. Nieko F. A. neperdavė ir nėra bendravusi nei su viena, nei su kita įmone.

64Kaltinamosios UAB „( - )“ gynėjas advokatas ir atstovas A. Z. teisminio bylos nagrinėjimo metu dėl pareikštų kaltinimų kaltu neprisipažino ir parodė, jog, kadangi juridinio asmens kaltė kildinama iš fizinio asmens atsakomybės, o UAB „( - )“ atstovas F. A. kaltės nepripažįsta, jis taip pat kaltės nepripažįsta. Šiuo metu UAB „( - )i“ inkriminuotas tik vienas epizodas pagal LR BK 182 str. 2 d., 20 str. 2 d. dėl turtinės prievolės į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM. Jo atstovaujamai įmonei kaltinimas grindžiamas tuo, kad ji veiką vykdė kartu su UAB „( - )“, tačiau šiame procese UAB „( - )“ nėra įtraukta. UAB „( - )“ direktorius yra įtrauktas į šį procesą ir nurodyta, kad jis dalyvavo organizuotoje grupėje. Jeigu jo atstovaujama įmonė UAB „( - )“ dalyvavo klastojant dokumentus siekdama išvengti PVM, mano, kad šiame procese turėjo dalyvauti ir UAB „( - )“ atstovas. UAB „( - )“ viena pati padaryti jai inkriminuojamos nusikalstamos veikos negalėjo, nes dokumentai buvo klastojami UAB „( - )“ vardu išrašant sąskaitas faktūras. UAB „( - )“ savo kaltės nepripažįsta. Jo nuomone, į šį procesą reikėtų iškviesti UAB „( - )“ įmonę (jeigu ji vis dar yra), kuri paaiškintų, kaip buvo klastojami dokumentai, koks buvo klastojimo tikslas. Mano, kad šioje byloje kaltinami asmenys, kurie vežė sąskaitas faktūras ir atliko kurjerio vaidmenį, nebendrininkavo ir nėra susiję su UAB „( - )“. Kiti kaltinamieji apklausų metu nurodė, kad nuveždavo ir parveždavo sąskaitas faktūras. Jis kaip UAB „( - )“ atstovas kaltės nepripažįstu, o VMI nepateikė ieškinio dėl 32 739 Lt PVM sumokėjimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą. UAB „( - )“ veiklą vykdė ir nėra įrodyta, jog metalinės konstrukcijos, kurias įmonė pirko iš UAB „( - )“, nebuvo panaudotos F. A. nurodytame objekte. Pagal dokumentus ūkinės operacijos dėl medžiagų pirkimo vyko tikrai su UAB „( - )“, o ar prekes pristatė būtent UAB „( - )“, reikėtų klausti F. A.. Kur keliavo nupirktos prekės, ikiteisminio tyrimo metu niekas nesiaiškino, o taip pat niekas netikrino, ar nupirktos prekės buvo sumontuotos statybvietėje. UAB „( - )“ turtinių pretenzijų dėl įvykusių sandorių įmonei UAB “( - )““ neturėjo. Neturi duomenų, kad prekės iš UAB „( - )“ nebuvo pristatytos į UAB „( - )“.

652016 m. balandžio 11 d. UAB „( - )“ bankroto administratorė D. Č. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad jai žinomos tos aplinkybės, kurias perskaitė kaltinamajame akte. Apie įvykius nieko negali pasakyti, nes bankroto administratorius tuo metu nebuvo valdymo organas, nei susijęs su įmone, kuri yra kaltinama šioje baudžiamojoje byloje. Neprisipažįsta kalta. Bankroto byla iškelta 2013 m. lapkričio 8 d., po 10 dienų bankroto administratorius perima įmonės valdymą. Ji kaip įgaliotas asmuo bendrovę perėmė nuo 2016 m. vasario 3 d.

662016 m. balandžio 11 d. TŪB „( - )“ bankroto administratorė S. G. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad jos įgaliojimai TŪB „( - )“ prasidėjo nuo 2013 m., kada įmonei buvo iškelta bankroto byla. Įgaliojimai prasidėjo nuo bankroto bylos iškėlimo, patvirtinti ir paliudyti apie aplinkybes, nurodytas kaltinamajame akte, nieko negali. Šioje veikoje kaltės nėra.

67Liudytojas A. B. teisminio bylos nagrinėjimo metu parodė, kad dirbo TŪB „( - )“ darbų vadovu. Dirbdamas Vilniuje priimdavo medžiagas. Jį įdarbino prieš 19 metų, o darbų vadovu dirbo maždaug nuo 2004 iki 2009–2010 metų. Medžiagos buvo užsakomos iš daug įmonių. Dirbo daugiabučių, biurų statybų objektuose Vilniuje ir atlikdavo darbus, susijusius su elektra. UAB „( - )“ jam girdėta. Ši įmonė atveždavo jiems elektros instaliacijai reikalingas medžiagas. Medžiagas vairuotojas atveždavo maždaug vieną kartą per mėnesį, o priimdavo jas pagal važtaraščius. Priimant prekes sutikrindavo kiekius. Sąskaitos nebuvo pateikiamos, o apmokėjimo klausimų jis nespręsdavo, nes už tai buvo atsakingas įmonės vadovas. Niekada nekilo abejonių, kad prekes pristatė kiti asmenys, o ne UAB „( - )“ atstovai. Nematė jokių kitų asmenų, išskyrus vairuotoją, kuris atveždavo medžiagas. Paskambindavo įmonės vadovui, pasakydavo, ko jam reikia, ir jis užsakydavo prekes. Jis pats asmeniškai iš UAB „( - )“ medžiagų neužsakydavo. Atvežtos prekės atitikdavo užsakymą, klaidų nepasitaikydavo. Medžiagas panaudodavo TŪB „( - )“ objektuose diegiant elektros instaliaciją. Važtaraštį jis atiduodavo įmonei ir buhalteris pagal važtaraštį nurašinėdavo medžiagas. Jis, kaip darbų vadovas rūpinosi, kad darbai objektuose būtų atlikti laiku, kontroliuodavo darbininkus. Atlikus darbus būdavo surašomi darbų atlikimo aktai, nes kitaip nebūtų galima priduoti objekto. Objektuose buvo naudojamos jų, o ne užsakovo medžiagos, o tarp jų ir medžiagos, gautos iš UAB „( - )“.Krovinio važtaraščius atiduodavo į buhalteriją. Buhalteriją tvarkė D. Č.. TŪB „( - )“ turėjo sandėlį prekėms sandėliuoti, sandėlis buvo ( - ). Jam pradėjus dirbti įmonėje to sandėlio dar nebuvo. Tiksliai neatsimena, kuriais metais įmonė pradėjo naudotis sandėliu, gal nuo 2004 m. Būdavo, kad prekes į Vilnių gaudavo iš įmonės sandėlio (( - )). Reikiamas prekes iš sandėlio pasiimdavo gavęs buhalterijos leidimą. Atrodo, kad būdavo vidinis sandėlio važtaraštis, pagal kurį buvo išduodamos prekės. Kad medžiagos buvo sunaudotos, matosi užpildytuose darbų aktuose. Pagal juos atsiskaitoma, kiek buvo sunaudota medžiagų, kur jos buvo sunaudotos. Likučių nelabai likdavo, o likusieji galiukai buvo kaip metalo laužas. Darbų atlikimo aktai rašomi tada, kai nori užfiksuoti padarytus darbus. Aktų skaičius priklauso nuo objekto dydžio, todėl būdavo, kad rašydavo ir ne vieną aktą. Byloje nurodytus aktus, kuriuose nurašyta labai daug medžiagų, pildydavo buhalterė. Jie jai pristatydavo informaciją, ką išnaudojo, ir ji viską užpildydavo. Visas medžiagas, nurodytas kiekviename važtaraštyje, sunaudodavo iš karto ir būtent viename objekte. Nežino, kodėl medžiagos, gautos vasarį, buvo sunaudotos tik kitais metais. Jis pasirašydavo darbų atlikimo aktuose, be jo, dar pasirašydavo darbų užsakovas. Kitos įmonės, kurios jiems tiekė prekes, taip pat pildydavo važtaraščius, atveždavo prekes pagal važtaraščius, o sąskaitas siųsdavo tiesiogiai į buhalteriją. Krovinio važtaraščius buhalterei pateikdavo jau gavęs prekes, o ji tas prekes kaip panaudotas nurašydavo pagal darbų atlikimo aktus. A. G. dirbo su sąskaitomis faktūromis, nurašydavo medžiagas. Ji suformuodavo atliktų darbų aktą ir į ji surašydavo medžiagų kiekius. Kiekis buvo nurodomas pagal važtaraštį ir pagal faktą. Važtaraščiuose buvo nurodyti kiekiai, medžiagų rūšys ir kad jis prekes pagal nurodytus aprašymus priėmė. Jis pristatydavo priimtų darbų aktus ir pateikdavo buhalterei duomenis, ką surašyti į nurašymo aktą. Duomenis, nurodytus atliktų darbų akte, buhalterei pateikdavo jis. Medžiagų sunaudojimas buvo fiksuojamas įvairiai, buhalterei pateikdavo raštu, žodžiu ar telefonu. Darbų atlikimo aktus surašydavo A. G.. Darbų aktą pasirašydavo užsakovas ir rangovas. Materialinių vertybių nurašymo aktą pasirašydavo buhalterė. Į objektus, kuriuos jis kontroliavo, medžiagos buvo pristatomos ne iš vieno tiekėjo. Tiekėjo buhalterei nenurodydavo, o ji tuos duomenis tikriausiai atsekdavo pagal sąskaitas faktūras. Sąskaitų numerių, nurodančių, iš kurio tiekėjo kokios prekės buvo pirktos, jis su pateikiamais dokumentais buhalterei nenurodydavo. Tam pačiam objektui analogiškas prekes pirko iš kelių tiekėjų. Ant lapelio, kurį perduodavo buhalterei, rašydavo kabelio rūšį ir kabelio kiekį, o tiekėjo nenurodydavo. Visuose objektuose, kurių atliktų darbų aktuose nurodyta jo, kaip darbų vadovo pavardė, darbus kontroliavo jis. Nėra buvę, kad jam priskirtuose objektuose darbus kontroliavo kitas žmogus. Dirbo objektuose: ( - ); ( - ); „( - )“, „( - )“ (( - )), ( - ); „( - )“ (( - )); „( - )“ (( - )). UAB „( - )“ pristatytos medžiagos tikrai buvo naudotos ( - ), nes tai buvo labai didelis objektas, o dėl kitų objektų tiksliai pasakyti negali. Užbaigus darbus objekte, medžiagų likučiai nebūdavo gražinami atgal į įmonės sandėlį. Sąmata buvo sudaroma pagal projektą. Atėjus į objektą jis jau žinojo, kiek ir kokių medžiagų reikės. Prieš pradėdami darbus jau turėdavo darbų sąmatą. Projektą gaudavo pradėję darbus ir jau žinodavo medžiagų kiekius. Su užsakovu buvo fiksuojama pagal paslėptų (dengtų) darbų aktą. Jų darbą tikrindavo, buvo atliekama techninė priežiūra, techniniai prižiūrėtojai pasirašydavo paslėptų (dengtų) darbų aktuose ir žurnaluose. Sunaudotų medžiagų kiekis matydavosi darbų aktuose. Šiauliuose darbų vadovais dirbo K. K., A. Č.. Negali paaiškinti, kodėl byloje yra nepasirašytas darbų priėmimo aktas. Jis pats eidavo pas užsakovą, gaudavo parašą, pasirašydavo pats, o tada pristatydavo darbų priėmimo aktą į buhalteriją. Medžiagos pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 000525 (t. 2, b. l. 102) panaudotos jo objekte. Toks kabelio kiekis negalėjo būti panaudotos UAB „( - )“, todėl mano, kad tai klaida. Medžiagos pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 000568 (t. 2, b. l. 110) galėjo būti panaudotos jo objekte, bet parašas ant sąskaitos ne jo. Medžiagos pagal PVM sąskaitas faktūras Nr. 000792 (t. 2, b. l. 128),Nr. 000795 (t. 2, b. l. 140) galėjo būti panaudotos jo objekte, bet parašas ant sąskaitos ne jo. Medžiagos pagal PVM sąskaitas faktūras Nr. 000839 (t. 2, b. l. 155), Nr. 000844 (t. 2, b. l. 156), Nr. 000887 (t. 2, b. l. 165), Nr. 000890 (t. 2, b. l. 173), Nr. 000903 (t. 2, b. l. 179) galėjo būti panaudotos jo objekte. Gali patvirtinti, kad pagal darbų atlikimo aktus, ant kurių yra jo parašai, medžiagos objektuose realiai buvo sunaudotos. Jis, kaip darbų vadovas, vienu metu kontroliavo kelis objektus. Darbų atlikimo aktai buvo ruošiami pirmiau, negu nurašymo aktai. Pažyma apie atliktų darbų vertę yra atliktų darbų akto priedas. Jis buvo darbų vadovas, o darbų vykdytojas yra pati įmonė, pavyzdžiui, TŪB „( - )“. Pažymą apie atliktų darbų vertę pasirašo užsakovas, rangovas. Jis pats nepasirašydavo pažymoje apie atliktų darbų vertę. Įmonės pagrindinė buhalterė buvo D. Č., o jai padėdavo A. G.. Apie medžiagų kiekius pranešdavo abiem buhalterijos darbuotojoms. Darbų atlikimo aktus pateikdavo sąmatininkė. Ji paruošdavo darbų aktą be parašo ir jis jį pasirašęs nuveždavo užsakovui. Sąmatininkė buvo vardu I. S.. Ji kompiuteriu paruošdavo ir jam atspausdindavo priimtų darbų aktus arba sąmatas, o pardavimo, pirkimo dokumentų ji neruošdavo.

68Liudytojas G. R. teisminio bylos nagrinėjimo metu parodė, kad kaltinamuosius prisimena iš matymo, su jais bendravo atlikdamas savo kaip tyrėjo funkcijas. Asmeniškai nė vieno iš kaltinamųjų nepažįsta. Ikiteisminis tyrimas byloje buvo pradėtas 2008 metais, o jis šį tyrimą perėmė tikriausiai 2010 metais. Tyrimas buvo pradėtas pagal operatyvinę medžiagą. Tuo metu jis nedirbo su operatyvine medžiaga. Jie tik gaudavo pradėtas bylas. Pirmas apklausas vykdė ne jis. Vėliau, kai darbą perėmė, apklausinėjo visus kaltinamuosius. Kaltinamiesiems spaudimas nebuvo daromas. Kiek atsimena, kaltinamieji turėjo gynėjus, o ar gynėjai dalyvavo visose apklausose, negali pasakyti. Neprisimena, kad kaltinamieji, jų gynėjai advokatai būtų reiškę dėl ko nors pastabas. Dažniausiai kaltinamieji perskaitę protokolą, parašydavo savo pastabas, jeigu jų turėdavo. M. V. apklausė daug kartų. M. V. parodymus sutiko duoti savo valia, jam buvo išaiškintos teisės turėti gynėją. Jo apklausos metu užrašydavo tai, ką jis atsakydavo į užduotus klausimus. Savo pamąstymų į asmens apklausos protokolą nerašydavo. Apklausos metu jis pateikė M. V. dokumentus, susijusius su tyrimu, o jeigu apklausa vyko dėl TŪB „( - )“ ir UAB „( - )“ dokumentų, galėjo jam pateikti būtent šių įmonių dokumentus. Tikriausiai apklausė kaltinamąjį F. A., bet nepamena, ar jo apklausoje dalyvavo gynėjas. Nepastebėjo, kad šioje byloje kuris nors apklausiamas asmuo buvo girtas, patyrė šoką ar nesiorientavo aplinkoje. Jeigu apklausos vyko be gynėjo, teisė turėti gynėją yra išaiškinama visada, o taip pat užrašoma ir protokole. Jeigu bylos protokole yra užrašyta, vadinasi, ši teisė tikrai buvo išaiškinta. Nepamena, ar kaltinamajam F. A. pateikė pokalbių suvestines, ar davė jam išklausyti garso įrašus. Dažniausiai kaltinamiesiems duoda išklausyti pokalbių įrašus. Kaltinamajam F. A. psichologinio skaudimo nedarė ir, kiek pamena, F. A. prisipažino, viską išdėstė pirmoje savo apklausoje, bet tą apklausą vykdė ne jis. D. J. taip pat buvo išaiškinta teisė turėti gynėją, bet ji to nepageidavo. Ji atrodė normaliai, rami, parodymus davė savo noru. Darbo kabinete vienu metu sėdėjo jis vienas, o kitame kabinete sėdėjo dviese su kolega, tačiau neatsimena, kuriuo metu vyko įtariamųjų apklausos. Apklausų metu, be jo, kolegos aktyviai nedalyvavo, klausimų nepateikinėjo. D. J. tikriausiai buvo pateikti pokalbiai. Jeigu D. J. darė patikslinimus, jie turėtų būti pažymėti protokole. Nepamena, kokiu pagrindu D. J. atsisakė advokato. Prieštaravimas tarp dviejų protokolų kalbant apie tą pačią situaciją yra, bet nežino, kodėl apklausos metu nešalino šio prieštaravimo. Jo praktikoje iškilus neaiškumams viduryje apklausos gynėjas nekviečiamas. Nežino, kodėl neuždavė kontrolinio klausimo pinigų sumoms patikslinti. Kaltinamosios D. J. 2011 m. vasario 10 d. apklausos metu sąskaitos faktūros, jeigu jų numeriai yra nurodyti, buvo pateiktos realiai apžiūrai. Kaltinamajai jis parodė kiekvieną sąskaitą faktūrą. Jeigu tame pačiame protokole surašyta, jog buvo klausomasi garso įrašų, vadinasi, jie tikrai buvo pateikti išklausyti. Garso įrašai iš kompaktinių plokštelių buvo klausomi naudojantis kompiuteriu ir garso kolonėlėmis. Nepamena, ar R. Č. pateikiant paskutinius kaltinimus sutiko duoti parodymus. Jeigu byloje nurodyta, kad ji atsisakė duoti parodymus, vadinasi, taip ir buvo. Kaltinamąją R. Č. atpažįsta iš matymo. Nepamena, ar ji visais atvejais turėjo advokatą. Viskas turėtų būti užfiksuota protokoluose. V. B. niekada nedavė parodymų. Kai V. B. davė klausyti įrašus, ji turėjo gynėją, o ar jis dalyvavo visose apklausose, neatsimena. Advokatas V. B. buvo samdomas pagal asmeninį susitarimą. Parodymus ji atsisakė duoti, todėl apklausos nebuvo ilgos. Atsimena, kad V. T. buvo UAB „( - )“ direktorius. Spaudimas jam nebuvo daromas ir parodymus jis davė savo valia. Jo apklausoje gynėjas nedalyvavo, jam buvo išaiškinta teisė turėti gynėją ir jis sutiko duoti parodymus gynėjui nedalyvaujant. Prieš vykdant atpažinimą taip pat turėjo būti išaiškinta teisė turėti gynėją. Liudytojams iš kitų miestų apklausti tikriausiai buvo duoti pavedimai. Liudytoją D. U. apklausė jis. Prievarta prieš ją nebuvo naudojama, o jeigu protokolo pabaigoje yra žmogaus ranka įrašytas prierašas „surašyta teisingai“, vadinasi, taip ir buvo. Kiek pamena, prieštaravimų tarp įtariamųjų nebuvo, tik kai kurie iš viso nedavė parodymų. Gynėjo dalyvavimas nebuvo būtinas. Nežino, kodėl kai kuriose apklausose dalyvavo valstybinis advokatas. Jis buvo susipažinęs su ankstesnės tyrėjos apklausa. Jeigu įtariamąjį kvietėsi papildomai apklausti, vadinasi, jam kilo klausimų dėl ankstesnės apklausos. Nepamena, ar R. B. teikė papildomus TŪB „( - )“ dokumentus, visi pateikti dokumentai yra byloje. Nepamena, ar atliko kokius nors veiksmus dėl TŪB „( - )“ įsigytų medžiagų patikrinimo ar jų apskaitos, panaudojimo. Tuos duomenis reikėtų tikrinti pagal dokumentus, esančius bylos medžiagoje. Tyrimas dėl TŪB „( - )“ ir UAB „( - )“ buvo atliekamas, bet šio tyrimo išvadų jis neprisimena. Netikrino, ar įsigytos medžiagos buvo panaudotos UAB „( - )“ objektuose. Objektų apžiūra nebuvo vykdoma, o ar buvo vykdomas koks nors kitas patikrinimas, nepamena. Tiksliai neprisimena, ar UAB „( - )“ realiai mokėjo už įsigyjamas medžiagas, ar visiškai už jas nemokėjo. Visi duomenys yra byloje. Jie neturėjo kuo pateisinti atsivežtų medžiagų, vykdomų darbų. Iš kur buvo įsigytos medžiagos – tikriausiai reikėtų žiūrėti F. A. parodymuose. Tikriausiai UAB „( - )“ tų medžiagų iš niekur nebuvo įsigijusi, o gal jas pirko iš fiktyvios įmonės. Apklausos metu dažniausiai paleidžiamas telefoninių pokalbių garso įrašas, o žmogus paprašomas pakomentuoti išgirstą pokalbį. Apklausos protokole nurodytas telefono numeris būna pokalbių suvestinėse.

69Telefono numeriai galėjo būti pažymėti prie kiekvieno garso įrašo kompaktinėse plokštelėse. Apklausos metu telefoninio pokalbio įrašas leidžiamas per kompiuterį, garso kolonėles. Įrašas „techninės priemonės nenaudotos“ apklausos protokole reiškia, kad nebuvo daromas apklausos garso ar vaizdo įrašas. Apklausos metu garso įrašai buvo pateikiami išklausyti. Konkrečios kompaktinės plokštelės, iš kurių buvo leidžiami garso įrašai, nebuvo nurodytos apklausos protokoluose. Protokole užfiksuoti telefono numeriai yra iš kompaktinių plokštelių su garso įrašais. Atsidarius kompaktinę plokštelę būna nurodyti telefoniniai numeriai, o taip pat ten pateikta ir kita informacija. Atidarius kiekvieną pokalbį galima matyti, iš kokio į kokį telefono numerį buvo skambinta ar rašyti SMS pranešimai. Pokalbių išklotines ir išslaptinimą darė tie, kas vykdė, tai yra operatyviniai darbuotojai. Telefono numerius sužinojo iš kompaktinių plokštelių. Atidarius norimo pokalbio numeriu pažymėtą failą jame yra garso įrašas ir kiti dokumentai, kuriuose nurodoma pokalbio data, telefono numeriai. Pavyzdžiui, pasirenkamas failas, kurio pavadinimas – pokalbio Nr. 1305 (kompaktinė plokštelė Nr. P-2/9 (RN)). Atidarius šį aplanką matomi keli failai, iš kurių failas pavadinimu „voice“ yra garso įrašas. Atidarius kitą aplanke esantį failą (IRI_2) jame matoma pokalbio data, laikas ir telefono numeriai. Apklausų metu remiantis kompaktinėse plokštelėse esančiais duomenimis nurodė įrašų numerius, pokalbių datas ir telefonų numerius. Dažniausiai žmogui pateikiamos ir išklotinės, ir garso įrašai, o kaip buvo konkrečiai šiuo atveju, negali pasakyti. Protokolas duodamas pasirašyti pabaigus apklausą ir surašius visą protokolą, o ne po kiekvieno atsakymo į pateiktą klausimą. Jis atliko tyrimą visose bylose, susijusiose su UAB „( - )“. Kiek pamena, F. A. įsigijo medžiagas be dokumentų, darbuotojai taip pat atliko darbus be dokumentų. Jie neturėjo dokumentų, pagrindžiančių medžiagų įsigijimą ir pinigų sumokėjimą. Su TŪB „( - )“ viskas buvo panašiai. Kiek žino, UAB „( - )“ buvo realiai veiklą vykdanti bendrovė, kuri užsiėmė pastolių nuoma.

70Liudytojas K. K. teisminio bylos nagrinėjimo metu parodė, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik įmonės vadovą R. B.. Su juo pažįstami seniai. Susipažino 1979 metais, nes kartu studijavo. Vėliau įsidarbino jo įmonėje ir užėmė darbų vadovo pareigas. Kaltinimuose nurodytu laikotarpiu TŪB „( - )“ dirbo darbų vadovu. Dažniausiai darbų vadovas gauna objekto projektą, o kartu su projektu pateikiama ir sąmata. Medžiagas užsakydavo darbų vadovas, o į objektą jos buvo atvežamos pagal važtaraštį. Atlikus darbus buvo surašomi aktai, o panaudotos medžiagos nurašomos. Tai dažniausiai buvo atliekama mėnesio pabaigoje arba baigiant darbus. Atliktų darbų aktus rašydavo jis, o juose dar pasirašydavo genrangovas ir įmonės vadovas. Statybos aikštelėje visada būna darbų tikrintojas, kuris tikrindavo atliekamus darbus (darbų kokybę, sunaudotų medžiagų kiekius), jo parašas taip pat būdavo akte. Objektuose būdavo specialus priežiūros inspektorius, tiksliai jo vardo ir pavardės neprisimena. Darbų priežiūrą dažniausiai vykdydavo genrangovo paskirtas asmuo. Atliktų darbų aktą pagal sunaudotas medžiagas parengdavo jis. Atliktus darbus surašydavo į suvestines ir visus duomenis pateikdavo įmonės administracijai. Sunaudotų medžiagų kiekis su sąmatoje nurodytais medžiagų kiekiais dažniausiai sutapdavo. Pagal turimą sąmatą savo asmeniniuose užrašuose žymėdavo, kokios medžiagos buvo panaudotos, ir tuos duomenis pateikdavo apskaitininkei D. Č. ir sąmatininkei I., jos pavardės nepamena. 2007–2008 m. jo atliekami darbai turėjo vykti Klaipėdoje, bet gerai visko nepamena. Tai tikriausiai buvo prekybos centras „( - )“. Yra buvę, kad kaip darbų vadovas jis turėjo ne vieną objektą, bet ar taip buvo 2007–2008 m., nežino. Statant objektą „( - )“ (Klaipėdoje) dirbo tik viename objekte, nes tai buvo labai didelis objektas. Jam teko dirbti įvairiose Lietuvos vietose – Panevėžyje, Vilniuje, Kaune, mažesniuose miesteliuose. Užsakovui UAB „( - )“ Palangoje vykdė darbus prekybos centre, kur dabar yra parduotuvė „( - )“. Dirbo objekte ( - ) – prekybos centras „( - )“, parduotuvė „( - )“, ( - ) – Jaunųjų gamtininkų centre. UAB „( - )“ jam girdėta. Ši įmonė vežė į kažkokį objektą medžiagas, o kur, tiksliai pasakyti negali. Prekes atveždavo su važtaraščiu, nes sąskaitos faktūros buvo siunčiamos tiesiai į įmonę. Važtaraščiai buvo pasirašomi dviem egzemplioriais, iš jų vienas likdavo medžiagas atvežusiajam, o kitą reikėdavo pateikti į biurą. Gautas prekes patikrindavo ir medžiagos dažniausiai atitikdavo važtaraštyje nurodytus kiekius. UAB „( - )“ medžiagas atveždavo savo transportu, nes jų įmonė niekada neturėjo didelio transporto. Negali pasakyti, nuo kada įmonėje atsirado sandėlis. Sandėlyje buvo laikomos smulkmenos (varžtai ir pan.). Sandėlis buvo įmonės adresu, ( - ) gatvėje. Sandėlis buvo įmonės patalpose (garaže). Konkrečias medžiagas užsakydavo iš savo vadovo tada, kai jų reikėdavo. Sąmata jau būdavo sudaryta iki medžiagų užsakymo pradžios. Medžiagos užsakomos etapais. Visos bendrovės, iš kurių TŪB „( - )“ pirkdavo prekes, taip pat atveždavo pagal važtaraščius. Priimant prekes jis yra matęs ir sąskaitas faktūras, bet taip buvo ne visada. Jis nepasirašinėdavo sąskaitose faktūrose, nes prekių pirkimą atlikdavo ne jis. Pasitikrindavo, ar prekės sąskaitoje faktūroje sutampa su važtaraštyje nurodytomis prekėmis, ir jokių neatitikimų nepastebėdavo. Pagal vieną važtaraštį atveždavo prekes, skirtas tik jo prižiūrimam objektui. Į objektą atvežtas medžiagas laikydavo pačiame objekte. Būdavo, kad labai dideliuose objektuose dirbdavo du darbų vadovai, bet dažniausiai dirbdavo tik vienas darbų vadovas. Dviese dirbo prekybos centre „( - )“ ( - ). Važtaraštį nuveždavo ir atiduodavo buhalterei D. Č.. Sąskaitos faktūros dažniausiai buvo siunčiamos tiesiai į įmonę ir jis jų neperdavinėdavo. Medžiagų likučių nenaudodavo kituose objektuose, nes sąmatos būdavo tikslios ir medžiagų nelikdavo. Užrašai dėl nurašymo aktų, kuriuos pateikdavo įmonei, buvo laisvos formos. Visus duomenis, susijusius su atliktų darbų aktais, apskaitą tvarkančioms darbuotojoms pateikdavo jis. Važtaraščius atiduodavo, kai iš objekto grįždavo į Šiaulius, apie kartą per savaitę. Medžiagų kainų jis nenurodydavo. Atliktų darbų aktas yra parengtas pagal jo pateiktus duomenis. Apskaitininkei jis nurodydavo medžiagos pavadinimus, panaudotus kiekius. Piniginių išraiškų jis nežinojo ir visas kitas eilutes užpildydavo buhalterės. Savo juodraštį pateikdavo buhalterei D. Č.. Sąmatininkė turėjo viską suskaičiuoti, jis buhalterijos darbu niekada nesidomėjo. A. G., kaip ir I., buvo sąmatininkė. Nežino, ar nurašymo aktai buvo rašomi. Pateikdavo lapą, kad tas medžiagas sunaudojo, ir jos viską sutvarkydavo. Atliktų darbų akte tikriausiai turėdavo pasirašyti ir užsakovas.

712009 m. kovo 24 d. M. V. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu, miręs), kad jis 2007 metų rudenį, tiksliai datos neprisimena, nuomojosi sodo namelį Kaune, ( - ) soduose, iš seno pažįstamo, kuris šiuo metu yra jau miręs. Ten begyvenant, vienas iš pažįstamų, vardu A., kurio anketinių duomenų dabar nepamena, supažindino jį su S.. S. anketinių duomenų nežino, tačiau sutikęs ją atpažintų. S. buvo apie 45 metus amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo, apie 165 cm ūgio, ilgų juodos spalvos plaukų. Jokių išskirtinių bruožų neturėjo. S. važinėjo melsvos spalvos apynauju „Audi“ markės automobiliu, valstybinio numerio neįsidėmėjo. S. jam pasiūlė tapti vienos įmonės direktoriumi ir akcininku. Minėjo, kad įmonė verčiasi pastolių montavimu, nuoma. Be to dar minėjo, kad jam niekuo rūpintis nereikės, viskuo pasirūpins kiti asmenys, t. y. buhalterinę apskaitą tvarkys įmonės buhalterė, klientų paieška užsiims Vilniuje gyvenantis V., o jam tik tereikės pasirašinėti dokumentuose, kuriuos ji atveš jam į namus. Kokias pareigas įmonėje užėmė pati S., jam nepasakė, nors pažadėjo mokėti minimalų atlyginimą. Jam sutikus ji užsirašė jo telefono numerį bei perspėjo, kad paskambins ir jis kartu su ja vyks į Vilnių persirašyti įmonės akcijas bei užsiregistruoti įmonės direktoriumi. Taip 2007 metų rudenį, tiksliai datos neprisimena, jam paskambino S. ir nurodė pasiimti savo asmens dokumentą, padoriau apsirengti bei atvykti į ( - ) autobusų stotį, kur jo lauks. Atvykus į ( - ) autobusų stotyje jį pasitiko S. ir jis kartu su ja nuvyko į įmonės kontorą, esančią adresu: ( - ). Kontoroje S. jį informavo, kad jis taps UAB „( - )“ direktoriumi bei akcininku, supažindino su tuometiniu akcininku ir direktoriumi, kurio anketinių duomenų neprisimena, bei įmonės buhaltere. T. S. jam pateikė UAB „( - )“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, jo jau kaip vienintelio UAB „( - )“ akcininko sprendimą paskirti save UAB „( - )“ direktoriumi. Ar buvo pasirašytas UAB „( - )“ dokumentų perdavimo-priėmimo aktas, šiuo metu negali atsakyti, kadangi nepamena. Po to jis kartu su buhaltere nuvyko iki Registrų centro, ten jis jau oficialiai buvo užregistruotas kaip UAB „( - )“ direktorius. Užsiregistravus buhalterė jį nuvežė į Vilniaus autobusų stotį ir iš ten jis grįžo namo. Po kelių dienų jam vėl paskambino S. bei liepė atvažiuoti į Vilnių, kadangi reikėjo patikslinti kažkokius dokumentus Registrų centre. Nuvykus kartu su buhaltere iki Registrų centro, jis vėl pasirašė kažkokiuose jau surašytuose dokumentuose. Vėliau nuvyko į banką „( - )“, ten buvo jo vardu perrašytas kodų generatorius. Generatorių jis paliko įmonės kontoroje ( - ). Kuomet UAB „( - )“ kodų generatorius buvo perrašytas jo vardu, buhalterė ar S., dabar nepamena, supažindino jį su V. Ž., kuris jam prisistatė kaip darbų vykdytojas, dirbantis jau nuo įmonės įsteigimo. S. jį informavo, kad, kuomet jis bus reikalingas, ji jam paskambins. Maždaug po mėnesio jam paskambino S. bei nurodė atvykti į Vilnių. Vilniuje S. jam davė pasirašyti įgaliojimą, kuriuo jis įgaliojo UAB „( - )“ buhalterę, berods, vardu V. ar Z., bei V. Ž., kad pastarieji galėtų įmonės vardu atlikti visus veiksmus. Po to S. jį vėl perspėjo, kad, kuomet jis bus reikalingas, ji vėl jam paskambins. Taigi jam paskambindavo S. ir jie susitikdavo Kaune. S. jam pateikdavo UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, t. y. PVM sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderius, sutartis, kurias jis pasirašydavo bei atiduodavo S.. Teko dokumentus pasirašinėti ir Vilniuje. Taip jis, kaip UAB „( - )“ direktorius, pasirašinėjo UAB „( - )“ dokumentus, susijusius su UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - ), UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „T. Ž.“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, AB „A. I.“, UAB „( - )“, UAB gamykla „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, kaip minėjo, visus pasirašytus dokumentus atiduodavo S.. V. Ž. skambindavo jam ir jis vykdavo į Vilnių, ten yra keletą kartų iš banko ar bankomato išgryninęs UAB „( - )“ pinigus. Išgrynintus pinigus jis iš karto atiduodavo V. Ž.. V. Ž. ir pats grynindavo pinigus. Jis pats niekada nėra bendravęs su UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - ), UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, AB „A. I.“, UAB „( - )“, UAB gamykla „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ atstovais, niekada minėtoms įmonėms darbų neatlikinėjo, prekių nepardavinėjo, taip pat ir neorganizavo darbų atlikimo bei prekių pardavimo. Visa tai organizavo S. su V. Ž., kurie jį užtikrino, kad viskas vyksta teisėtai, paslaugos suteikiamos realiai. Kaip buvo tvarkoma UAB „( - )“ buhalterinė apskaita, jis nesigilino, kadangi S. jį užtikrino, kad viskas yra gerai (t. 4, b. l. 133–135).

722010 m. balandžio 8 d. M. V. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu, miręs), kad jis pasilieka prie savo pirminių parodymų, duotų 2009-03-24 apklausos metu, ir juos tvirtina. Jis, susipažinęs su jam pateiktais UAB „( - )“ vardu išrašytais dokumentais į UAB „( - )“, tai yra PVM sąskaitomis faktūromis 2008-06-25 serija NAL Nr. 80122, 2008-10-31 serija NAL Nr. 80229, 200812-28 serija NAL Nr. 80256, 2008-10-31 atliktų darbų aktu, patvirtino, kad šiuos dokumentus yra pasirašęs jis. PVM sąskaita faktūrą 2008-09-30 serija NAL Nr. 80207, 2008-09-30 atliktų darbų aktą 2008-09-01 atliktų darbų aktą pasirašė ne jis, tai yra ten esantys parašai yra ne jo. Kas pasirašė šiuos dokumentus, jis nežino. Visus minėtus dokumentus, UAB „( - )“ vardu išrašytus UAB „( - )“, kurie yra jo pasirašyti, pateikė pasirašyti V. B.. Kur jis buvo susitikęs su V. B., kai ji jam davė pasirašyti šiuos dokumentus, jis nepamena. Ar pagal minėtus dokumentus UAB „( - )“ suteikė UAB „( - )“ dokumentuose nurodytas paslaugas, jis nežino. Jis pats su UAB „( - )“ atstovais nebendravo. Jis, susipažinęs su jam pateiktais UAB „( - )“ vardu išrašytais dokumentais į UAB „( - )“, tai yra PVM sąskaitomis faktūromis 2007-06-27 serija NAL Nr. 0838, 2007-10-31 serija NAL Nr. 0914, rangos sutartimi Nr. 06/10-12-02/, 2006-10-14 lokaline sąmata, statybos darbų sutartimi Nr. 07/10/24, 2007-06-27 atliktų darbų aktu, lokaline sąmata, 2007-10-24lokaline sąmata, 2007-10-31 atliktų darbų aktu, kasos išlaidų orderiu Nr. 31, kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0002248, kasos išlaidų orderiu Nr. 31, kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0002251, kasos išlaidų orderiu Nr. 43, kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0002182, kasos išlaidų orderiu Nr. 46, kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0002193, patvirtina, kad šiuos dokumentus pasirašė jis ir visus šiuos dokumentus jam pasirašyti pateikė V. B., kuri jam, kaip yra minėjęs, buvo prisistačiusi S. vardu. Kur tiksliai jis pasirašė šiuos dokumentus, nurodyti negali, nes nepamena. UAB „( - )“ vardu išrašyti į UAB „( - )“ dokumentai, tai yra PVM sąskaitos faktūros 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, 2007-03-30 serija NAL Nr. 00874, kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 000032024, kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 00003041, kasos išlaidų orderis Nr. 22, pasirašyti ne jo, kas pasirašė šiuos dokumentus, jis nežino. Jis iš nieko pinigų pagal minėtus kasos išlaidų orderius bei kasos pajamų orderio kvitus negavo, o tik pasirašė pateiktus dokumentus. Jis pats su niekuo iš UAB „( - )“ atstovų nebendravo. Ar UAB „( - )“ atlikinėjo UAB „( - )“ kokius nors darbus, jis to nežino ir jis to nematė. Kas spausdindavo dokumentus, kuriuos jam duodavo pasirašyti V. B., jis nežino, jis pats minėtų dokumentų nespausdino. Pasirašinėdamas V. B. pateiktus dokumentus suprato, kad su UAB „( - )“ veikla yra kažkas negerai, kad dokumentai gali būti naudojami neteisėtai veiklai vykdyti, tačiau tiksliai kokiai, jis to gerai nesuprato, nes jis pats buhalterinės apskaitos tvarkyme bei buhalteriniuose dokumentuose nieko nesupranta (t. 4, b. l. 141–142).

732010 m. rugpjūčio 25 d. M. V. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu, miręs) kad jam apklausos metu pateiktuose dokumentuose, kuriuos UAB „( - )“ išrašė B. TŪB „( - )“, tai UAB „( - )“ 2007-02-02 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000503, UAB „( - )“ 2007-02-06 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000508, UAB „( - )“ 2007-02-09 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000512, UAB „( - )“ 2007-02-12 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000518, UAB „( - )“ 2007-02-15 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000521, UAB „( - )“ 2007-02-19 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000525, UAB „( - )“ 2007-02-22 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000538, UAB „( - )“ 2007-02-22 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000537, UAB „( - )“ 2007-04-04 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000568, UAB „( - )“ 2007-04-18 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000591, UAB „( - )“ 2007-10-02 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000792, UAB „( - )“ 2007-10-04 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000795, UAB „( - )“ 2007-11-04 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000839, UAB „( - )“ 2007-11-07 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000844, UAB „( - )“ 2007-12-04 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000887, UAB „( - )“ 2007-12-06 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000890, UAB „( - )“ 2008-01-07 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000903, UAB „( - )“ 2007-03-08 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002073, UAB „( - )“ 2007-03-12 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002076, UAB „( - )“ 2007-02-06 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002017, UAB „( - )“ 2007-02-09 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002023, UAB „( - )“ 2007-03-26 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002091, UAB „( - )“ 2007-03-30 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002096, UAB „( - )“ 2007-0245 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002034, UAB „( - )“ 2007-02-19 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002037, UAB „( - )“ 2007-02-30 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002057, UAB „( - )“ 2007-03-02 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002069, UAB „( - )“ 2007-03-26 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002091, UAB „( - )“ 2007-02-15 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002043, UAB „( - )“ 2007-06-20 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002164, UAB „( - )“ 2007-06-27 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002171, UAB „( - )“ 2007-07-03 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002176, UAB „( - )“ 2007-07-06 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002178, UAB „( - )“ 2007-07-10 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002181, UAB „( - )“ 2007-07-12 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002182, UAB „( - )“ 2007-07-17 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002189, UAB „( - )“ 2007-07-20 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002192, UAB „( - )“ 2007-07-26 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002197, UAB „( - )“ 2007-07-30 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002202, UAB „( - )“ 2007-08-02 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002207, UAB „( - )“ 2007-08-06 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002210, UAB „( - )“ 2007-08-09 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002212, UAB „( - )“ 2007-08-13 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002215, UAB „( - )“ 2007-08-20 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002220, UAB „( - )“ 2007-08-27 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002226, UAB „( - )“ 2007-10-02 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002236, UAB „( - )“ 2007-10-04 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002238, UAB „( - )“ 2007-10-08 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002241, UAB „( - )“ 2007-10-10 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002242, UAB „( - )“ 2007-10-11 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002244, UAB „( - )“ 2007-10-15 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002247, UAB „( - )“ 2007-10-16 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002248, UAB „( - )“'2007-10-18 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002251, UAB „( - )“ 2007-10-19 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002253, UAB „( - )“ 2007-10-23 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002255, UAB „( - )“ 2007-10-24 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002257, UAB „( - )“ 2007-10-25 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002259, UAB „( - )“ 2007-10-29 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002262, UAB „( - )“ 2007-10-31 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002264, UAB „( - )“ 2007-11-06 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002266, UAB „( - )“ 2007-11-07 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002269, UAB „( - )“ 2007-11-09 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002271, UAB „( - )“ 2007-11-13 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002275, UAB „( - )“ 2007-12-03 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002281, UAB „( - )“ 2007-12-05 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002282, UAB „( - )“ 2007-12-06 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002284, UAB „( - )“ 2007-12-10 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002286, UAB „( - )“ 2007-12-11 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002287, UAB „( - )“ 2007-12-12 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002289, UAB „( - )“ 2007-12-14 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002292, UAB „( - )“, 2007-12-17 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002294, UAB „( - )“ 2007-12-18 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002296, UAB „( - )“ 2007-12-20 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002297, UAB „( - )“ 2007-12-21 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002300, UAB „( - )“ 2007-12-27 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002302, UAB „( - )“ 2007-12-28 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002303, UAB „( - )“ 2008-01-04 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002305, UAB „( - )“2008-01-08 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002309, UAB „( - )“ 2008-01-10 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002311, UAB „( - )“ 2008-01-14 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002312, UAB „( - )“ 2008-01-15 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002314, UAB „( - )“ 2008-01-16 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002315, UAB „( - )“ 2008-01-18 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002319, UAB „( - )“ 2008-01-21 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002321, UAB „( - )“ 2008-01-22 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002323, UAB „( - )“ 2008-01-23 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002325, UAB „( - )“ 2008-01-24 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002326, UAB „( - )“ 2008-01-28 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002329, UAB „( - )“ 2008-01-29 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002331, UAB „( - )“ 2008-01-31 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002334, UAB „( - )“ 2008-02-05 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002338, UAB „( - )“ 2008-02-06 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002339, parašai yra ne jo. Kas pasirašė šiuos dokumentus, jis nežino. Pasirašiusio šiuose dokumentuose R. B. jis nepažįsta, nei su juo, nei su kitais B. TŪB „( - )“ atstovais jis niekada nebendravo, niekada jų nematė, su jais dėl jokių prekių pardavimo nesitarė, jokių prekių jiems nepardavė, to neorganizavo ir nekontroliavo. Kas įrašė duomenis į šiuos dokumentus ir kas juos atspausdino, jis nežino, jis to nedarė. Jis nežino, ar UAB „( - )“ PVM sąskaitose faktūrose, išrašytose bendrovei B. TŪB „( - )“, nurodytos prekės buvo parduotos iš tikrųjų. Taip pat jis negali nurodyti, ar UAB „( - )“ iš tikrųjų turėjo kabelių, lempų, šviestuvų, kabelinių kopėtėlių, plastikinių lovių, laidų, metalo konstrukcijų, plastikinių gaminių, automatinių jungiklių, metalo lovių, kad galėtų juos parduoti. Jis niekada nesilankė ( - ), kur R. B. TŪB „( - )“ nurodo savo adresą. Taip pat jis nežino, kas ir kokia transporto priemone atliko transportavimo paslaugas, jeigu tokios paslaugos iš tikrųjų buvo atliktos, jokių pinigų pagal UAB „( - )“ kasos pajamų orderius ir jų kvitus jis iš R. B. TŪB „( - )“ negavo. Kas gavo šiuos pinigus ir kaip juos panaudojo, jis nežino. Pateiktuose dokumentuose, kuriuos UAB „( - )“ išrašė bendrovei UAB „( - )“: UAB „( - )“ 2007-08-14 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 0843, UAB“( - ) 2007-06-04 lokalinė sąmata, UAB „( - )“ 2007-08-14 atliktų darbų aktas, UAB „( - )“ 2007-08-27 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 0845, UAB „( - )“ 2007-06-04 lokalinė sąmata, UAB „( - )“ 2007-08-27 atliktų darbų aktas, UAB „( - )“ 2007-09-28 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 0957, UAB „( - )“ 2007-06-04 lokalinė sąmata, UAB „( - )“ 2007-06-04 atliktų darbų aktas Nr. 91, UAB „( - )“ 2007-10-05 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 0964, UAB „( - )“ 2006-07-03 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0774, UAB „( - )“ 2007-08-14 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0782, UAB „( - )“ 2007-08-20 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0795, UAB „( - )“ 2007-08-25 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0841, UAB „( - )“ 2007-08-27 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0845, UAB „( - )“ 2007-08-30 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0853, UAB „( - )“ 2007-09-28 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0884, UAB „( - )“ 2007-10-05 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0857, UAB „( - )“ 2007-10-19 kasos pajamų orderio kvito serija NAL Nr. 0864 kopija, UAB „( - )“ 2007-10-23 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0865, UAB „( - )“ 2007-10-30 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0872, savo vardu pasirašė jis. Pasirašiusio šiuose dokumentuose V. T. jis nepažįsta, nei su juo, nei su kitais UAB „( - )“ atstovais jis niekada nebendravo, niekada jų nematė, su jais dėl jokių darbų atlikimo nesitarė, jokių darbų jiems neatliko, to neorganizavo ir nekontroliavo. Visus minėtus jau atspausdintus dokumentus jam Vilniuje arba Kaune pateikė pasirašyti V. B.. Kas įrašė duomenis į šiuos dokumentus ir kas juos atspausdino, jis nežino, jis to nedarė. Jis nežino, ar UAB „( - )“ PVM sąskaitose faktūrose, išrašytose bendrovei UAB „( - )“, nurodyti darbai buvo atlikti iš tikrųjų. Taip pat jis negali nurodyti, ar UAB „( - )“ iš tikrųjų turėjo medžiagas, įrangą, darbo jėgą ir galimybę, kad galėtų nurodytus darbus atlikti. Jis niekada nesilankė ( - ), kur UAB „( - )“ nurodo savo adresą, o taip pat nesilankė dokumentuose nurodytu adresu, ( - ), todėl nežino, ar ten buvo atlikti kokie darbai. Jokių pinigų pagal UAB „( - )“ kasos pajamų orderius ir jų kvitus jis iš UAB „( - )“ negavo. Kas gavo šiuos pinigus ir kaip juos panaudojo, jis nežino (t. 4, b. l. 145–158). 2012 m. birželio 1 d. M. V. parodė, kad jis pasilieka prie savo parodymų, duotų 2009-03-24, 2010-04-08, 2010-08-25 apklausos metu ikiteisminio tyrimo byloje Nr. ( - ), ir prašo jais vadovautis. Apie tai, kad jis pasirašinėdamas įmonės UAB „( - )“ vardu išrašytus dokumentus, kuriuos jam pateikdavo V. B., daro kokį nors nusikaltimą, jis nesuprato. Apie tai, kad pasinaudojant suklastotais UAB „( - )“ vardu išrašytais dokumentais buvo slepiami mokesčiai bei pasisavinamos įmonės lėšos, jis nežinojo ir nesuprato, kaip tai gali būti daroma (t. 9, b. l. 77). Kaltinamasis M. V. patvirtino, kad dokumentuose, esančiuose 1 tomo 112–113; 114 b. l., yra jo parašai. 1 tomo 115 b. l. yra ne jo parašas. 1 tomo 116 b. l., 117 b. l. 118 b. l., 119 b. l. yra jo parašai. Dokumente, esančiame 1 tomo 120 b. l., yra ne jo parašas. Dokumentas, esančiame 1 tomo 121 b. l., yra jo parašas. Dokumentai, esantys 1 tomo 124 b. l., 125 b. l., 126 b. l. Pasirašinėdavo tik dokumentus. Parašai jo. Dokumente, esančiame 1 tomo 56 b. l., yra jo parašas. Dokumentuose, esančiuose pirmame tome 15 b. l., 161 b.l. , 162 b. l. 163 b. l. 164 b. l., 166 b. l., 167 b. l. 181 b. l., yra jo parašai.

742016 m. balandžio 11 d. liudytojas V. T. teisminio bylos nagrinėjimo metu parodė, kad pažįsta F. A. ir R. B.. R. B. pažįsta iš matymo. 2007 m. dirbo UAB „( - )“ direktoriumi. Įmonės UAB „( - )“ direktoriumi paskyrė E. U.. Jis buvo fiktyvus UAB „( - )“ direktorius, viską darė E. U.. Prieš tai viena E. U. įmonė buvo bankrutavusi, ir jis savo vardu nieko negalėjo daryti. Kai buvo UAB „( - )“ direktoriumi, darbų turėjo Šiauliuose, Šventojoje. Apie UAB „( - )“ nieko nežino. Viskam vadovavo E. U.. E. U. duodavo jam tuščią blanką, jis pasirašydavo ir nieko nežino. Ikiteisminio tyrimo metu 2011 m. atpažino D. J.. Yra vežęs E. U. ir yra matęs D. B., ji dirbo ( - ), oro uoste. Kokioje įmonėje ji dirbo, nežino. Nežino, kokie reikalai buvo tarp jos ir E. U.. Pokalbiuose su jais jis nedalyvavo. Vežiodavo E. U. ir, kai nereikėdavo niekur važiuoti, padėdavo statybininkams. Pats asmeniškai lankėsi Palangoje, ten kartu su statybininkais gyveno. UAB „( - )“ atliko mūro darbus, dėjo trinkeles. ( - )– girdėtas adresas. Po to dar dirbo Šventojoje, viešbutyje „( - )“. Šventojoje dirbo laisvai samdomi žmonės. Darydavo apdailos darbus, klodavo grindis. Stogų jie nedarė. Darbuotojai atlikdavo statybinius darbus. Vieną namą yra statę nuo pamatų, o kitus mūrydavo, darė apdailos darbus. E. U. duoti pasirašyti dokumentai buvo darbų atlikimo aktai. Pasirašydamas nematė, ar darbai buvo realiai atlikti. Taip pat pasirašydavo piniginius dokumentus, PVM sąskaitas faktūras. Šiuos dokumentus pateikdavo E. U.. Neprismena, ar tuose dokumentuose buvo UAB „( - )“ atstovų parašai. Jam pinigus paduodavo E. U.. Veždavo pinigus išmokėti darbuotojams. Su kitomis bendrovėmis E. U. atsiskaitydavo pats. Grynieji bendrovės pinigai buvo pas E. U.. E. U. dirbo bendrovėje, jis buvo direktoriaus pavaduotojas. Į buhalteriją dokumentus pristatydavo E. U.. Negali pasakyti, ar pasirašinėdavo pelno, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas. Su V. B. jokių reikalų nėra neturėjęs. Neprisimena, ar jam buvo pateikti dokumentai, kad UAB „( - )“ gavo iš UAB „( - )“ grynuosius pinigus.

752013 m. rugsėjo 9 d. V. T. parodė (perskaityti jo teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad dirbo bendrovėje „( - )“ prieš šešerius metus. Realiai įmonėje dirbo vairuotoju. Dokumentuose jis buvo vairuotoju, o po to jį įformino direktoriumi. Viskam vadovavo E. U.. Jis tik padėdavo parašą ir viskas. Kaip direktorius šiai bendrovei nevadovavo. E. U. yra miręs prieš ketverius metus. Pasirašydavo įmonės dokumentus. Dokumentus pasirašyti pateikdavo E. U.. Asmeniškai tiesiogiai darbuose dalyvavo nuveždamas medžiagas, nes buvo vairuotojas. E. U. sudarinėdavo sutartis. Su užsakovais susitikdavo E. U.. UAB „( - )“, negirdėta. Kokių bendrovių vardais buvo dokumentai, kuriuos pasirašinėdavo, neprisimena. Daug metų pažįsta F. A.. Iš matymo yra matęs D. J.. Yra matęs, kaip D. J. kalbėjo su E. U.. Jis su D. J. nebendravo. Jokių žinių apie direktoriavimą neturėjo, turi vidurinį išsilavinimą. Buhalterijos neišmano. UAB „( - )“ atliko statybos darbus: statė tvoras, dažydavo, mūrydavo. Kai UAB „( - )“ bankrutavo, E. U. tėvas jo paprašė pabūti įmonės direktoriumi, kadangi E. U. savo vardu nieko negalėjo daryti. Jam sakė, kad nieko daryti nereikės. Įmonės antspaudą jis turėjo, bet jis būdavo pas E. U.. E. U. tėvas gyvas, gyvena ( - ). Sakydavo, kad žmonės nori dirbti, reikia padėti parašą, ir jis pasirašydavo. Pasirašydavo orderiuose, su pinigais viską darydavo E. U.. E. U. tvarkydavo įmonės UAB „( - )“ dokumentus, darydavo sąmatas, bendraudavo su kitomis įmonėmis. E. U. sakydavo, kad jis nieko nesupranta, ir viską darydavo pats. Yra vežęs E. U. į ( - ) oro uostą, bet niekada kartu su E. U. nedalyvaudavo susitikimuose. (11 t., b. l. 5-8).

762011 m. kovo 3 d. V. T. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad nuo 2007 m. liepos 23 d. iki 2009 m. vasario 2 d. jis dirbo UAB „( - )“ direktoriumi. Dirbti įmonės direktoriumi jam pasiūlė E. U., pas kurį įmonėje UAB „( - )“ dirbo vairuotoju, o E. U. toje įmonėje dirbo direktoriumi. Minėta įmonė, UAB „( - )“, bankrutavo, todėl E. U. paaiškino, kad jis naujos įmonės direktoriumi būti negali ir todėl UAB „( - )“ direktoriumi jis pasiūlė jam ir jis su jo pasiūlymu sutiko. E. U. jam sakė, kad jis taip pat dirbs naujoje įmonėje – UAB „( - )“ ir jis, t. y. E. U., valdys ir vadovaus įmonei, o jis, t. y. V. T., bus tik formalus direktorius. Jis apie įmonės valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą jokių žinių ir supratimo neturėjo. Dirbdamas UAB „( - )“ jis visiškai pasitikėjo E. U.. UAB „( - )“ veikla buvo statybos, remonto dabai. Visus darbus derindavo ir jiems vadovaudavo E. U., o jis įmonėje atliko vairuotojo darbą, vežiodavo statybines medžiagas, taip pat vežiodavo, kur reikia, ir patį E. U.. Tuo metu, kai jis dirbo UAB „( - )“, įmonėje dirbdavo iki 15 žmonių, kurių skaičius vis nuolatos keisdavosi, tai yra darbininkų sumažėdavo, po to vėl jų priimdavo į darbą. Jam dirbant UAB „( - )“ įmonės darbininkai dirbo prie statomo namo, esančio ( - ). Darbininkai darė namo apdailą iš išorės, taip pat darė laiptus. Visus tuos darbus dirbo tik UAB „( - )“ darbininkai. Apie tai, kad būtų buvę nusamdyti UAB „( - )“ darbininkai, jis nieko nežino ir jis jokių kitų darbininkų niekada nematė. Įmonė UAB „( - )“ jam yra negirdėta ir nežinoma, tos įmonės direktoriaus ir atstovų jis nepažįsta ir su jais niekada nebendravo. Įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė samdomas buhalteris, kurio vardo ir pavardės jis nežino. UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus asmeniui, tvarkiusiam buhalterinę apskaitą, veždavo E. U.. Keletą kartų pas asmenį, kuris tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, yra buvęs, ten jį buvo nuvežęs E. U., kad pasirašytų kažkokius dokumentus, kurie jam buvo paduoti. Jis, susipažinęs su pateiktais UAB „( - )“ vardu išrašytais į UAB „( - )“ dokumentais: 2007-08-14 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 0843, UAB „( - )“ 2007-06-04 lokaline sąmata, UAB TŪB „( - )““ 2007-08-14 atliktų darbų aktu, UAB „( - )“ 2007-08-27 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 0845, UAB „( - )“ 2007-06-04 lokaline sąmata, UAB „( - )“ 2007-08-27 atliktų darbų aktu, UAB „( - )“ 2007-09-28 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 0957, UAB „( - )“ 2007-06-04 lokaline sąmata, UAB „( - )“ 2007-06-04 atliktų darbų aktu Nr. 91, UAB „( - )“ 2007-10-05 PVM sąskaita faktūra serija N AL Nr. 0964, UAB „( - )“ 2006-07-03 kasos pajamų orderio kvitu serijaNAL Nr. 0774, UAB „( - )“ 2007-08-14 kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0782, UAB TŪB „( - )““ 2007-08-20 kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0795, UAB „( - )“ 2007-08-25 kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0841, UAB „( - )“ 2007-08-27 kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0845, UAB „( - )“ 2007-08-30 kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0853 UAB „( - )“ 2007-09-28 kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0884, UAB „( - )“ 2007-10-05 kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0857, UAB „( - )“ 2007-10-19 kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0864 kopija, UAB „( - )“ 2007-10-23 kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0865, UAB „( - )“ 2007-10-30 kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0872, gali pasakyti, kad šiuos dokumentus mato pirmą kartą ir dokumentuose, kuriuose yra parašyti įrašai „Direktorius V. T.“, yra pasirašyta ne jo, jis minėtuose dokumentuose nepasirašinėjo ir ten esantys parašai yra ne jo, kas pasirašė vietoje jo, jis nežino. Ar pagal kasos pajamų orderio kvitus buvo išmokėti pinigai į UAB „( - )“ jis nežino, o jis pats niekam jokių pinigų niekada nemokėjo. Pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras, lokalines sąmatas, atliktų darbų aktus UAB „( - )“ atlikti darbų UAB „( - )“ objekte esančiame ( - ), kiek jis žino, negalėjo, kadangi minėtame statybos objekte dirbo tik UAB „( - )“ darbininkai. To, kad į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą buvo įtraukti UAB „( - )“ vardu išrašyti buhalterinės apskaitos dokumentai, jis nežinojo, kadangi, kaip minėjo įmonę, valdė ir jai bei visiems darbams vadovavo E. U., kuriuo jis visiškai pasitikėjo, ir apie tai, kad į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą įtraukiant UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus galėjo būti slepiami mokesčiai, jis nieko nežinojo ir apie tai nieko nesupranta. Jis pats minėtų UAB „( - )“ vardu išrašytų buhalterinės apskaitos dokumentų iš nieko negavo ir jų asmeniui, tvarkiusiam UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, nepridavinėjo, bet mano, jog tai galėjo padaryti E. U.. Iš kur E. U. galėjo gauti minėtus dokumentus, jis nežino, tačiau maždaug tokiu laikotarpiu, kada yra išrašyti dokumentai, jis veždavo E. U. į susitikimus su viena moterimi, su kuria jis susitikdavo ( - ) mieste, prie aerouosto esančioje teritorijoje, ir su ja nueidavo į vieną iš ten esančių pastatų. E. U. eidavo su „papke“, su ja ir grįždavo, o ar jis toje „papkėje“ nusinešdavo ir parsinešdavo kokius nors dokumentus, jis nematė. Minėtą moterį jis galėtų atpažinti, ji buvo apie 50 metų amžiaus, vidutinio kūno suėjimo, ovalaus veido formos, poilgių „ryžos“ spalvos plaukų (5 t. 16-18 b. l.).

772013 m. rugsėjo 9 d. V. T. parodė (perskaityti jo teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad į darbą jį priėmė E. U., jis pateikdavo užpildytus dokumentus, kartais duodavo pasirašyti tuščius blankus. Negali įvardyti blankų, kuriuose duodavo pasirašyti E. U.. E. U. duodavo pasirašyti „( - )“ dokumentus. Įmonės UAB „( - )“ dokumentus yra pasirašęs vieną ar du kartus. Negali pasakyti, ar buvo pasirašęs kasų pajamų orderius. Nežino, ar dokumentas buvo susijęs su grynųjų pinigų mokėjimu. Nesigilino, kokiame dokumente pasirašo. Pasirašydavo ir tiek. Viešbutyje „( - )“ atliko statybos darbus dažydavo, dėdavo grindis. Šiame objekte dirbo „( - )“ darbuotojai. Viešbutyje „( - )“ dirbo daug brigadų ir buvo daug žmonių. Neprisimena, kur yra ( - ) gatvė. Viešbutis buvo Šventojoje. Objektų buvo ne vienas, dirbo Kalotėje, Palangoje. Daugiausia būdavo su mūrininkais. Nimersetoje, Šventojoje, Palangoje neprivalėjo būti. Klaipėdos rajone dirbo su mūrininkais. Daugiausia matė apdailininkus. Nekontroliavo visų brigadų darbo. Būdavo įvairių brigadų. UAB „( - )“ direktoriaus M. V. nepažįsta. Buhalterei dokumentus perduodavo E. U.. Ar pasirašinėdavo pelno deklaracijas, neprisimena. Ką jam duodavo, tą jis ir pasirašydavo. Neprisimena, kada matė E. U. su D. J.. Ikiteisminio tyrimo metu buvo pateiktos sąskaitos faktūros, kuriose ne visur yra jo parašai. Nežino, kiek kartų E. U. buvo susitikęs su D. J. ( - ) oro uoste. D. J. matė oro uoste. Tikslios vietos nurodyti negali. D. J. matė du kartus. Neprisimena, ar jis nurodė išskirtinius D. J. požymius. Ką darė E. U. su D. J., nežino. Jis sėdėjo automobilyje, o jie buvo nuėję į kabinetą.Neprisimena, ar E. U. turėjo rankose segtuvą, bet jis visada vaikščiodavo su segtuvu. Su E. U. atvažiavo į oro uostą iš statybų aikštelės. Atstumas nuo statybų aikštelės iki oro uosto buvo 8 kilometrai. E. U. pasakė, kad turi savo reikalų. “( - )“ Šiauliuose yra prie ( - ) gatvės. Važinėdavo „Mercedes“ markės automobiliu arba sunkvežimiu. Į susitikimus su D. J. važiuodavo lengvuoju automobiliu „Mazda“. Neprisimena, nuo kada dirba. Pavaduotojo neturėjo. Už viską atsakydavo E. U.. Neprisimena, ar E. U. priėmė į darbą direktoriaus pavaduotoju. Derybose su užsakovais, kai tardavosi atlikti užsakymus, priimti į darbą darbuotojus, jis nedalyvaudavo. Jam pasakė, kad E. U. viską žino, kad jis, t. y. V. T. nesikištų. Bendrovės nuostatų nebuvo. 2011 m. buvo apklaustas. Buvo įtariamasis, buvo kaltinamasis, nežino, koks jo atžvilgiu yra priimtas procesinis sprendimas. Ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus. Parodymai ikiteisminio tyrimo metu duoti gera valia. Jam perskaitė, kas buvo užrašyta, kai buvo apklaustas ikiteisminio tyrimo metu. Jis su viskuo sutiko, kas buvo parašyta. Šiandien parodymus davė teisingus. Praėjo daug laiko, pamiršo, apie ką klausė ir ką kalbėjo. Ir dabar, ir tada sakė teisybę (t. 11, b. l. 5–8).

782014 m. lapkričio 4 d. V. T. parodė (perskaityti jo teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad avansų apyskaitoje parašą jis pripažįsta. Bendrovėje „( - )“ jis nedisponavo grynaisiais pinigais, tai darė E. U.. Neprisimena, kada buvo pasirašytas avansų apyskaitos dokumentas. Kai reikėdavo pasirašyti, jis ir pasirašydavo dokumentus. Kai pasirašydavo dokumentuose, nebuvo jam žinoma, ar ūkinė operacija būdavo atlikta, ar darbai atlikti. Kur liepdavo, ten ir pasirašydavo. Būdavo atvejų, kai duodavo tuščią lapą pasirašyti. Važiuodavo į statybų vietas. Bendrovė „( - )“ samdydavo darbuotojus iš kitų įmonių. Pati bendrovė turėjo savo darbuotojų. Nežino, iš kokių bendrovių samdydavo darbuotojus, visa tai organizuodavo E. U.. Su D. J. netvarkė jokių reikalų. Jis ją yra matęs su E. U.. Ką jie sprendė, nežino. Būdavo beveik visuose objektuose, kuriuos vykdydavo „( - )“. Matė, kad objektuose dirbdavo ir kitų bendrovių atstovai. Jam sakydavo, kad jo reikalas prižiūrėti darbininkus, nuvežti statybines medžiagas. E. U. sakydavo, kad tai jo įmonė. Jam paduodavo dokumentus, ir jis tiesiog pasirašydavo, netikėjo, kad taip gali pasielgti su juo. „( - )“ vykdė darbus Klaipėdoje, Kalotėje, Šventojoje, Nimersetoje. Kalotėje jie patys darė perdengimus. „( - )“neturėjo savo pastolių. Statyboms buvo reikalingi pastoliai. Būdavo vairuotojas, kuris atveždavo pastolius, statybines medžiagas. Ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus. Kai buvo apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, tiksliau prisiminė visas aplinkybes (t. 12, b. l. 58–60).

79Liudytoja D. Č. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad ji pažįsta R. B.. Jis yra buvęs jos vadovas. 2007–2008 m. dirbo buhaltere TŪB „( - )“ pas R. B.. Įmonėje pradėjo dirbti 1990–1991 metais. Buvo įdarbinta buhaltere. Vadovas duodavo nurodymus, kokius dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, ir ji įtraukdavo. Nei paslaugų, nei prekių nematydavo, matydavo tik buhalterinius dokumentus. Bendrovė UAB „( - )“ yra girdėta. R. B. atnešdavo sąskaitas, ir jai reikėdavo jas užpajamuoti. Nėra mačiusi nė vieno UAB „( - )“ darbuotojo. Iš UAB „( - )“ pirkdavo medžiagas, kabelius, laidus. TŪB „( - )“ užsiiminėjo elektros montavimo darbais. Elektros įrengimus pirkdavo ne iš vienos bendrovės. Visas medžiagas veždavo į objektus. Iš pradžių bendrovė neturėjo sandėliavimo patalpų, o po to Vairo gatvėje nusipirko patalpas. Iš pradžių bendrovės kasą tvarkė ji, po to – administratorė. Grynaisiais pinigais disponavo vadovas. Įmonės kasininkas buvo vadovas R. B.. Ji tvarkė tik dokumentus. Pildė kasos knygą, išlaidų pajamų orderius. Dėl elektros prekių pirkimo – iš UAB „( - )“ išrašydavo orderį mokėti grynais pinigais, pinigus paimdavo vadovas. Su UAB „( - )“ bendravo įmonės vadovas. Jiems atnešdavo PVM sąskaitą faktūrą, kurioje buvo nurodoma suma, taip žinojo, dėl kokios sumos reikia išrašyti kasos išlaidų orderį. PVM sąskaita faktūra, gauta iš UAB „( - )“, būdavo pasirašyta. Direktorius pateikdavo kasos pajamų orderį, kad iš UAB „( - )“ gaudavo pinigus. Iš kasos galėdavo išrašyti tik 10000 Lt sumą, toks buvo Vyriausybės nurodymas. Bendrovė dažniau atsiskaitydavo su kitais asmenimis pavedimais. Už medžiagas daugiausia atsiskaitydavo pavedimu. Banko sąskaitoje pavedimus darydavo ji. Atliekant elektros darbus būdavo nepanaudotų medžiagų likutis. Pirmiausia buvo surašoma sąmata, po to surašydavo aktus ir pagal aktą turėdavo surinkti visas medžiagas, kokios buvo pirktos pagal aktą ir sąmatą. Pirkdavo medžiagas ir būdavo aišku, į kokį objektą jos bus vežamos. Prie kiekvienos medžiagos rašydavo, kur perkama, kur panaudota. Visada rašydavo UAB „( - )“ išlaidų orderius. Jai atnešdavo į buhalteriją tik dokumentus. Buvo surašomi pateisinantys dokumentai, tai sąmatos, darbų atlikimo aktai, nurašymo aktai. Darbų vadovai kontroliuodavo, kiek kur medžiagų buvo sunaudota. TŪB „( - )“ darbų vadovais buvo K. K., R. M., A. B.. Pagal finansinius dokumentus imitacijos nebuvo, buvo dideli objektai, daug darbuotojų. Ji nebuvo vyriausiąja buhaltere. Įmonė turėjo daug darbų. Tuo metu, kai dirbo TŪB „( - )“, įprastinė praktika buvo tokia, kad sąskaitas gaudavo pasirašytas. Kas pasirašydavo UAB „( - )“ sąskaitas faktūras, neprisimena. UAB „( - )“ jiems teikė medžiagas. Parduotos medžiagos atitikdavo dokumentus. Neatitikimų nepastebėjo. Įmonėje nebuvo daromos inventorizacijos. Buhalteriškai atsirasdavo likučių, o faktiškai to, kiek liko, neskaičiavo. Į objektus nevykdavo, viską matydavo tik iš buhalterinių dokumentų, nežino, ar po atliktų darbų objektuose galėjo likti kokie likučiai. Tai galėjo matyti vadovas, darbų vadovai. Jei atveža prekes į įmonę, PVM sąskaitas faktūras pasirašydavo vadovas. Nebuvo įsakymo, kiek pinigų buvo galima laikyti kasoje, kiek banke. Juos tikrino Valstybinė mokesčių inspekcija, nerado jokių trūkumų. V. B. nepažįsta. TŪB „( - )“ buvo labai aktyviai dirbanti ir veikianti įmonė. Visos medžiagos buvo gautos, nes buvo daromi dideli objektai. Iš pradžių darbuotojai gaudavo atlyginimus grynais pinigais, vėliau kompiuteriniais pavedimais į korteles. Viską mokėdavo vadovas, o kai prasidėjo kortelės, atlyginimus pervesdavo ji. Buvo apklausta ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, patvirtina apklausų metu duotus parodymus, jie yra teisingi.

802013 m. rugsėjo 9 d. D. Č. parodė (perskaityti jos teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad dirbo buhaltere TŪB „( - )“ , tvarkė apskaitą nuo 1999 m., R. B. įmonėje. Dokumentus teikdavo R. B.. Dokumentus įtraukdavo į apskaitą. Ką gaudavo iš R. B., tai ir įtraukdavo į buhalterinę apskaitą. Už kasą buvo atsakingas vadovas. Pinigus mokėdavo pats vadovas. Ji sutvarkydavo dokumentus. Įmonė parduodavo labai mažai prekių. Sąskaitas pristatydavo R. B.. 2011 m. kovo 29 d. buvo apklausta kaip liudytoja. Ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus, teismas gali jais remtis.

812011 m. kovo 29 d. D. Č. parodė (perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad laikotarpiu nuo 2007-02-01 iki 2008-03-01 jai tvarkant TUB „( - )“ buhalterinę apskaitą, buhalterinius dokumentusk reikalingus įtraukti į TŪB „( - )“ buhalterinę apskaitą, pristatydavo TŪB „( - )“ vadovas R. B.. Anksčiau minėtu laikotarpiu TŪB „( - )“ vadovavo direktorius R. B., jis tvarkė visą įmonės veiklą. Direktoriaus R. B. nurodymu į TŪB „( - )“ buhalterinę apskaitą bei PVM pelno mokesčio deklaracijas įtraukė UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras: 2007-02-02 serija NAL Nr.000503, 2007-02-06 serija NAL Nr.000508, 2007-02-09 serija NAL Nr.000512, 2007-02-12 serija NAL Nr.000518, 2007-02-15 serija NAL Nr.000521, 2007-02-19 serija NAL Nr.000525, 207-02-22 serija NAL Nr.000538, 2007-04-04 serija NAL Nr.000568, 2007-04-18 serija NAL Nr.000591, 2007-10-02 serija NAL Nr.000792, 2007-10-04 serija NAL Nr.000795, 2007-11-04 serija NAL Nr.000839, 2007-11-07 serija NAL Nr.000844, 2007-12-04 serija NAL Nr.000887, 2007-12-06 serija NAL Nr.00890, 2008-01-07 serija NAL Nr.000903. Minėtas sąskaitas faktūras jai pristatydavo pats direktorius R. B., jas ji įtraukdavo į buhalterinę apskaitą. Už TŪB „( - )“ įmonės kasą buvo atsakingas pats direktorius R. B.. Ar UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ sąskaitas faktūras buvo sumokėti pinigai, ji nežino, nors pagal buhalterinę apskaitą buvo sumokėta ir likučiuose nebuvo, o ar pinigai buvo sumokėti, ji negali pasakyti, nes, kaip minėjo, už kasą buvo atsakingas pats direktorius. Taip pat negali pasakyti, ar pagal UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras TŪB „( - )“ buvo parduotos prekės (t. 4, 121 b.l.).

82Išklausiusi perskaitytus 2011 m. kovo 29 d. savo parodymus, 2013 m. rugsėjo 9 d. teismo posėdyje D. Č. atsakė, kad ji oficialiai dirbo buhaltere. TŪB „( - )“ pirkdavo medžiagas iš UAB „( - )“. Apie tai žino, nes gaudavo sąskaitas. Šios bendrovės atstovų nematė. Darbų vadovai įtraukdavo į darbų atlikimo aktus gautas medžiagas. Dokumentuose patikrindavo pirkimą su nurašymu. Patikrindavo medžiagų likučius. Medžiagų nematė. Visas medžiagas veždavo tiesiai į objektą. Sandėliuojamų medžiagų būdavo nedaug. Įmonės sandėlis buvo adresu: ( - ) Sandėlyje nebuvo vedama apskaita. Pagal darbų pridavimo aktą matydavo, kad medžiagos sunaudotos. Priėmimo perdavimo aktus pateikdavo įmonės vadovas ir darbų vadovai. PVM sąskaitas faktūras pateikdavo tik įmonės vadovas. Kasos pajamų orderių kvitus pateikdavo įmonės vadovas. TŪB „( - )“ direktorius R. B. atsiskaitydavo grynaisiais pinigais. Išrašydavo čekį į banką, čekyje direktorius pasirašydavo: išmokėta grynais. Direktorius pinigus atsiskaityti paimdavo iš banko sąskaitos. Su kitomis bendrovėmis būdavo atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Būdavo įprasta atsikaityti grynaisiais pinigais didelėmis sumomis. Direktorius eidavo į banką, nes kasoje nebūdavo didelių sumų. Kai direktorius paimdavo iš banko pinigus, juos užpajamuodavo kasoje. Kasos knygą tvarkė ji ir kita apskaitininkė. Pati asmeniškai grynų pinigų nematė. Reikėdavo išrašyti pinigų nuėmimo čekį. Matydavo, kad grynieji pinigai buvo paimti iš banko ir kur būdavo panaudoti. Vadovas jai pateikdavo pirkimo dokumentus, PVM sąskaitas faktūras, atlyginimus mokėdavo. Jie suvesdavo į kasą pajamas, išlaidas. Visose sąskaitose turėjo būti vadovo parašas. Pagal čekį iš banko vadovas paima grynų pinigų sumą, jie ją užpajamuoja. Kai vadovas paimdavo iš kasos pinigus jie, užpildydavo išlaidų orderį ir įrašydavo sąskaitos numerį, pagal kokią sąskaitą. Vadovas pasirašydavo kasos išlaidų orderyje. Ji pasirašydavo kasos išlaidų orderyje. Medžiagos, kurios buvo pirktos iš UAB „( - )“, nebuvo laikomos sandėlyje. Medžiagos buvo vežamos tiesiai į objektus. Pati jokių medžiagų niekada nėra mačiusi. Pagal kasos pajamų orderius matėsi, kad vadovas UAB „( - )“ įmonei mokėdavo po keletą tūkstančių litų. Kasos pajamų oderio suma nesutapdavo su banko čekių suma. Vadovas iš banko imdavo didelę sumą ir po truputį mokėdavo įmonėms. Vadovas nedavė specialių nurodymų dėl PVM sąskaitų faktūrų pildymo. Atnešdavo sąskaitas ir ji įtraukdavo į apskaitą. Visas PVM sąskaitas faktūras dėl prekių pirkimo, gautas iš UAB „( - )“, yra įtraukusi į PVM apskaitą ir PVM deklaracijas. Buvo atvejų, kad TŪB „( - )“ susigrąžino PVM kaip permoką, bet tai buvo tik keli atvejai. Kodėl UAB „( - )“ apskaitoje nėra sąskaitų, kurias ji įtraukė, negali paaiškinti, nes nežino. Kieno vardu buvo išrašytos UAB „( - )“ sąskaitos, neprisimena. Aktuose buvo užsakovų parašai. Medžiagos buvo ne viename objekte. TŪB „( - )“ vykdė elektros montavimo darbus. Medžiagomis įmonė prekiavo nedaug. Žaliava buvo vežama tiesiai į objektus. Buhalterija buvo vedama be sandėliavimo apskaitos. Viskas vykdavo tiesiai į objektą. Dokumentus į bylą padėjo surinkti ji. Pagal sąskaitas medžiagų likučių neliko. Už sunaudotas medžiagas užsakovai sumokėjo, pasirašė atliktų darbų aktus, su medžiagų kiekiais sutiko. Jie teikė visą medžiagų nurašymą į mokesčių inspekciją, viskas atitiko. Įmonei medžiagas pirkdavo vadovas ir darbų vadovai. Buvo įvairiai, įmonė už medžiagas atsiskaitydavo pavedimais ir grynais pinigais. Su UAB „( - )“ atskaitydavo grynais ir su kitomis bendrovėmis atsiskaitydavo grynais pinigais. Vadovas buvo pristatęs pažymą, kad UAB „( - )“ yra PVM mokėtoja. Tuo laikotarpu ji buvo atsakinga už buhalterinę apskaitą bendrovėje. Bendrovės vadovas įsigyti medžiagų iš kitos bendrovės be dokumentų negalėjo. Realiai prekių nematė, matydavo tik dokumentus. Pinigų perdavimo, atsiskaitymo nematė. Bendrovėje TŪB ‚( - )“ nebuvo darbuotojo, kuris būtų atsakingas už medžiagų sandėliavimą. Nurašymo akto data skirdavosi nuo sąskaitoje nurodytos medžiagų pirkimo dienos. Buhaltere dirbo 30 metų (t. 11, b. l. 8–9).

83Liudytoja Z. A. S. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad iš kaltinamųjų nieko nepažįsta. 2007 metais dirbo įmonėje, tvarkančioje buhalterinę apskaitą, ir buvo sudare paslaugų sutartį su UAB „( - )“, tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą. Su ja bendravo UAB „( - )“ įmonės pavaduotojas E. U.. Dažniausiai E. U. kartu su V. T. atvažiuodavo, bet jai atrodydavo, kad visus sprendimus priima E. U.,o V. T. tik pasirašo dokumentus, ir viskas. V. T. niekada nieko nespręsdavo. Dažniausiai dokumentus atveždavo E. U.. Padarytas ataskaitas pasirašydavo V. T.. Realiai bendrovėje V. T. dirbo statybininku. V. T. pas ją atvažiuodavo darbiniais drabužiais. Nežino, kokiu būdu jis tapo bendrovės direktoriumi. Dokumentus, sudarytus su UAB „( - )“ dėl statybos darbų, atveždavo E. U.. Dokumentai būdavo su parašais, kai kurie dokumentai būdavo kopijuoti, po to atveždavo originalus. UAB „( - )“ apvalų antspaudą turėjo E. U.. Pas V. T. atspaudo nematė. UAB „( - )“ vertėsi statybos darbais. Palangoje buvo atliekami statybos darbai. Komandiruotes rašydavo direktorius, o ji skaičiuodavo dienpinigius. Kai kuriuos darbus bendrovė atlikdavo pati, kai kuriems darbams atlikti samdydavo darbuotojus. Bendrovėje dirbo 8–10 žmonių. Pagal darbų pobūdį bendrovės darbuotojai daugiau atlikinėdavo apdailos darbus. Pati nebuvo jokiame objekte. Be dokumentų daugiau nieko nematė. Nežino, kokiu būdu buvo atsiskaitoma už UAB „( - )“ suteiktas paslaugas. Grynaisiais pinigais bendrovėje disponavo E. U.. Bendrovės kasą tvarkydavo E. U.. Pačių grynų pinigų nematydavo, bet E. U. atnešdavo pajamų, išlaidų orderius. Kieno juose buvo parašai, neprisimena. Kasos išlaidų orderius kartais pildydavo ji, ką pildyti, pasakydavo E. U.. Kasos pajamų orderius dėl pinigų gavimo atveždavo E. U.. UAB „( - )“ darbuotojų nėra mačiusi. Su šios įmonės buhalteriu nėra kalbėjusi. Jeigu PVM sąskaitos faktūros buvo atneštos, jos buvo įtrauktos į bendrovės apskaitą.Į jos pareigas neįėjo susitikinėti su UAB „( - )“ darbuotojais.V. T. buvo pagal dokumentus UAB „( - )“ direktorius, o E. U. jo pavaduotojas. UAB „( - )“ pagal įsakymą parašo teisę turėjo ir pavaduotojas, ir direktorius. Su V. B. jokių reikalų neturėjo. Buvo apklausta ikiteisminio tyrimo metu ir teisme. Duoti parodymai yra teisingi.

842013 m. rugsėjo 9 d. Z. A. S. (perskaityti jos teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad nuo 2007 m. birželio 1 d. iki 2007 m. lapkričio 20 d. tvarkė bendrovės UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. Buhalterinę apskaitą tvarkė jos įmonė. Buhalterinius dokumentus pristatydavo E. U.. Jis buvo direktoriaus pavaduotojas. Jie buvo sudarę sutartį. Dokumentuose visur pasirašinėdavo V. T.. Įmonė iš pradžių normaliai dirbo pusmetį, o po pusmečio kažkas neatsiskaitė. Iš kitų įmonių jie nieko neišsiskyrė.Bendrovė „( - )“ vykdė statybos darbus. Buvo dvi užsakovų įmonės: Šventojoje ir Palangoje. Bendrovė vykdė apdailos darbus. Bedrovė įrenginėjo patalpas. Bendrovės darbuotojai buvo daugiau dažytojai. Bendrovei realiai vadovavo E. U.. Jis tvarkydavo visus dokumentus. Jis paimdavo dokumentą, nueidavo pas V. T. ir sakydavo, kur reikia pasirašyti. Pati matė, kaip V. T. pasirašinėjo dokumentus. Jos įmonė tvarkė buhalterinę apskaitą. Vesdavo kasos knygą, būdavo atsiskaitoma grynais pinigais, bet nedažnai. Negali atsakyti, kas bendrovėje disponavo grynaisiais pinigais. Kasos išlaidų orderiuose pasirašydavo V. T.. Kasos knygą pildydavo ji. Kai ateidavo pinigai iš banko, čekį išrašydavo V. T. vardu. Atsiskaitytinas asmuo buvo E. U. ir V. T.. Buvo taip, kad UAB „( - )“ už atliktus darbus kažkam mokėjo. Po to įmonė bankrutavo. Realiai pati objekte nėra buvusi. Matė tik dokumentus, o to, kas realiai atliko darbus, nežino. Negali pasakyti, kodėl pagal vieną sąskaitą nėra darbų atlikimo akto. E. U. atsiveždavo V. T., ir V. T. pasirašinėdavo. Būdavo, kad E. U. atvažiuodavo su pasirašytais dokumentais. Nežino, kokį darbą dirbo V. T.. Jeigu jai buvo pateikti dokumentai, tai visus pateiktus dokumentus įtraukdavo į apskaitos registrus (t. 11, b. l. 9–10).

852011 m. kovo 29 d. Z. A. S. parodė (perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad laikotarpiu nuo 2007-06-01 iki 2007-11-30 jai tvarkant UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, buhalterinius dokumentus, reikalingus įtraukti į UAB „( - )“buhalterinę apskaitą, pristatydavo UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotojas E. U.. Anksčiau minėtu laikotarpiu UAB „( - )“ vadovavo direktorius V. T., o visą įmonės veiklą tvarkė, kiek suprato, direktoriaus pavaduotojas E. U.. Nepamena, kad būtų koks nors atskiras nurodymas ar pavedimas į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą bei PVM pelno mokesčio deklaracijas įtraukti UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras: 2007-08-14 serija NAL Nr.0843, 2007-09-28 serija NAL Nr.0957, 2007-10-05 serija NAL Nr.0964. Minėtas sąskaitas faktūras jai pristatydavo pavaduotojas E. U., kurias ji bendra nustatyta tvarka įtraukdavo į buhalterinę apskaitą. Už UAB „( - )“ įmonės kasą buvo atsakingas pats direktorius V. T.. Ar UAB „( - )“ pagal UAB „( - )“ sąskaitas faktūras buvo sumokėti pinigai ji nežino, nes, kaip minėjo, už kasą buvo atsakingas pats direktorius. Gali pasakyti, kad pagal minėtas sąskaitas buvo išrašyti kasos pajamų orderių kvitai UAB „( - )“. Taip pat negali pasakyti ar buvo atlikti pagal UAB „( - )“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras UAB „( - )“ darbai, nes apie tai nieko nežino, dokumentuose tai buvo fiksuota (t. 11, b. l. 9–10).

862017-05-18 liudytojas V. Ž. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad jis įmonėje UAB „( - )“ dirbo vadybininku. Šioje įmonėje išdirbo ilgiausiai, įskaitant ir įmonių vadovus. Jam atrodo, kad 2007–2008 metais įmonės vienintelis savininkas ir direktorius buvo M. V.. Anksčiau įmonės direktorė buvo R. Č.. Įmonėje atliko darbų vadovo, sandėlininko, kroviko, vairuotojo ir kitas reikiamas funkcijas. Pažinojo V. B.. Nurodymus jam duodavo direktoriai, t. y. R. Č. ir M. V.. M. V. darbe būdavo ne kiekvieną dieną, nes jie turėjo padalinį Kaune. Nurodymus jam duodavo telefonu arba tada, kai atvažiuodavo į Vilnių. Jam surasdavo objektus, prašydavo ataskaitų. Turėjo M. V. įgaliojimą, todėl sudarinėdavo sutartis, išrašydavo sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderius. Visus dokumentus atiduodavo M. V. arba padėdavo į seifą. Sąskaitas išrašydavo dėl tų objektų, kuriuose konkrečiai jis pats dirbo ir žinojo, kokius pastolius montuodavo. 2007–2008 m. UAB „( - )“ buvo statybinė įmonė, ji užsiėmė viskuo, kas buvo pelninga. Įmonėje dirbo aukštalipiai, staliai, mūrininkai, betonuotojai, tačiau įmonės pagrindas buvo aukštalipiai, kurie montavo statybinius pastolius. Įmonė vertėsi prekių pirkimu ir pardavimu, t. y. viskuo, kas davė pelną. Prekės, kurios buvo perkamos ir parduodamos, buvo susijusios su statybiniais darbais. Įmonė turėjo ne vieną sandėlį, skirtą prekėms laikyti. Vienas sandėlis buvo Vilniaus rajone, ( - ) kaime, kitas sandėlis buvo ( - ), trečias sandėlis buvo Kaune, tikslaus adreso neprisimena. M. V. gyveno Kaune ar Garliavoje. Jis įmonėje dirbo realiai, nes duodavo užduotis, darbininkus. Kiek jam žinoma, yra teismo sprendimas, kuriame nurodyta, jog M. V. buvo teisėtas, o ne fiktyvus įmonės direktorius. M. V. į darbą atvykdavo mikroautobusu arba autobusu. Jis dažnai atvykdavo su V. B.. Manė, kad V. B. yra jo žmona ar meilužė, o kaip buvo iš tikro, jis nežino.V. B. UAB „( - )“ nedirbo. Kai M. V. tapo įmonės direktoriumi, R. Č. UAB „( - )“ taip pat nebedirbo, ji tik nuomojosi vienas patalpas. M. V. nemokėjo už patalpų nuomą, todėl juos iš ten išvarė. Jis jam nurodė paimti įmonės archyvus. Visus dokumentus, kuriuos tik galėjo, paėmė ir parsivežė į namus. Raktai nuo įmonės seifo buvo laikomi stalčiuke. UAB „( - )“ turėjo automobilius, kuriais buvo vežamos prekės. Jis pildė krovinio važtaraščius. Parduodant prekes buvo pildomas krovinio važtaraštis, nes buvo tokie reikalavimai. Be krovinio važtaraščio būdavo dar ir sąskaita faktūra. Ta pati sąskaita faktūra galiodavo, jeigu prekės būdavo nuperkamos, parduodamos ir nuvežamos tą pačią dieną. O jeigu nesutapdavo datos, reikėdavo turėti krovinio važtaraštį. Anksčiau įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė trys ar keturios buhalterės, o vėliau buhalterinę apskaitą tvarkė įmonė, tačiau jos pavadinimo neprisimena. UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą įmonė tvarkyti pradėjo tada, kai M. V. pradėjo dirbti. Dokumentus į buhalteriją pateikdavo direktorius ir jis. Įmonės UAB „( - )“, TŪB „( - )“, UAB „( - )“ jam yra girdėtos, tačiau jis su šiomis įmonėmis nedirbo. Gal vežė ten M. V., nes jis automobilio nevairavo. Yra jį vežęs į Šiaulius, Klaipėdą, Mažeikius. Kur tiksliai Šiauliuose jį vežė, neprisimena. UAB „( - )“ turėjo leidimą vykdyti elektros instaliacijos darbus ir turėjo elektros instaliacijos medžiagų (laidų ir pan.). Jam nėra žinoma apie elektros instaliacijos prekių, kurių vertė apie pusę milijono, pardavimą Šiauliuose. Nežino, kodėl ne visi dokumentai pateko į įmonės buhalteriją. Kratos metu buvo paimti ne visi dokumentai. Kratos metu rūsį, kuriame buvo dokumentai, tikrino, tačiau iš jo paėmė tik tuos dokumentus, kuriuos atsirinko. Kitus dokumentus po dvejų metų jis perdavė įmonės bankroto administratoriui. Negalėjo rasti M. V., todėl negalėjo išeiti iš darbo. Jį iš darbo atleido tik atsiradus bankroto administratoriui. Perduodamas dokumentus bankroto administratoriui jokio perdavimo akto nepasirašė, nes tuo metu jis jau neturėjo jokių įgaliojimų. 2007–2008 metais įmonės grynuosius pinigus valdė direktorius M. V.. Kasos pajamų orderius pildė tais atvejais, kai grynuosius pinigus gaudavo jis. Kas pildė kasos pajamų orderius kitais atvejais, jis nežino. Jam niekas neleido raustis dokumentuose. PVM sąskaitas faktūras pildė tam, su kuo dirbo. Be jo tokius dokumentus dar pildė M. V., darbų vykdytojai. Gal ir būdavo, kad M. V. pasirašydavo ir tusčiuose dokumentuose, tačiau to teigti negali. Jis tiesiogiai būdavo objektuose, kuriuose buvo vykdomi statybos darbai. Nežino, ar UAB „( - )“ dirbo pas ūkininką Šiaulių rajone ar Akmenės rajone. Be jo tuos darbus galėjo prižiūrėti ir kiti darbuotojai. Įmonėje dirbo nuo 15 iki 30 darbuotojų. Yra buvę, kad darbuotojai įmonėje dirbo tik po dvi dienas. Atsimena, kad M. V. vežė į Palangą, tačiau jis, t. y. V. Ž., ten nedirbo. Konkretaus objekto adreso, pastato paskirties, kur UAB „( - )“ atliko statybos darbus, nurodyti negali.

872009 m. kovo mėn. 24 d. V. Ž. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad yra UAB „( - )“ vadybininkas. Šioje įmonėje dirba nuo 2003 m. liepos mėnesio. Jis pažįsta V. B., R. Č., T. C. ir M. V.. V. B. jis pažįsta maždaug dvejus metus, susipažino UAB „( - )“, ( - ). R. Č. jis pažįsta maždaug trejus metus kaip buvusią UAB „( - )“ direktorę. T. C. pažįsta kaip UAB „( - )“ klientą. M. V. yra pažįstamas kaip UAB „( - )“ direktorius, kurį maždaug prieš pora metų pristatė arba R. Č., arba V. B., tiksliai nepamena – kas, jis UAB „( - )“ pasirodydavo labai retai. M. V. į UAB „( - )“ atveždavo V. B. arba jis pats atvažiuodavo mikroautobusu. Jis, kaip vadybininkas, pagal pareigas turėjo išrašyti PVM sąskaitas faktūras, sudarinėti sutartis, ieškoti užsakovų, taip pat išvežiodavo darbininkus po objektus, veždavo klientams pastolius. Kalbant apie prekybinius sandorius tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, realiai ne visos prekės ir paslaugos buvo suteiktos minėtoms firmoms, pradžioje būdavo gal ir atliekami darbai ir paslaugos, tačiau vėliau būdavo išrašomi tik dokumentai. Jo prašydavo V. B. išrašyti fiktyvias PVM sąskaitas faktūras, pagal kurias būdavo neva suteikiamos prekės ar paslaugos minėtoms firmoms, išrašęs PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus jis jas elektroniniu paštu išsiųsdavo V. B., o registruotais laiškais išsiųsdavo klientams, tačiau vėliau jis tik išrašydavo įvairius UAB „( - )“ dokumentus ir išsiųsdavo V. B., o pastaroji perduodavo jas klientams ir atveždavo į UAB „( - )“ buhalteriją. R. Č. tvarkė UAB „( - )“ bankines sąskaitas. Taip pat pasitaikydavo atvejų, kai V. B. nurodymu jis važiuodavo į SEB arba „Hanza“ banką su čekių knygelėmis nuimti nuo UAB „( - )“ sąskaitos grynųjų pinigų, kuriuos atiduodavo R. Č. arba V. B., šie pinigai būdavo pervesti minėtų firmų, kurioms būdavo išrašyti fiktyvūs dokumentai. Nuimamos sumos buvo įvairios, reikėtų žiūrėti pagal čekių knygutes. Čekių knygutėse būdavo M. V. parašai, jis ten pasirašydavo, kuomet būdavo Vilniuje, pasirašydavo tuščius, dar neužpildytus čekius, kad nereikėtų kiekvieną kartą jo ieškoti. Gali pasakyti, kad realiai UAB „( - )“ valdė R. Č. ir V. B., nes jos priimdavo visus sprendimus ir duodavo įvairius nurodymus (4 tomo 168–170 b. l).

88Išklausęs perskaitytus 2009 m. kovo mėn. 24 d. savo parodymus, atsakė, kad jis pasirašė apklausos protokolą. Ne su visu šio dokumento turiniu sutinka. Buvo apklausiamas į diktofoną, o protokolai surašomi vėliau. Visi tyrėjai darė spaudimą. Po protokolu parašas jo. Advokatė L. B. jį gynė vieną dieną, perskaitė apklausos protokolą, ištaisė gramatines klaidas, ir viskas. Statybos darbai buvo susiję su elektros instaliacijos įrengimu. UAB „( - )“ turėjo pardavimų, susijusių su elektros prekėmis.

892009 m. liepos 13 d. V. Ž. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad jam apklausos metu pateikti dokumentai, kuriuos UAB „( - )“ išrašė B. TŪB „( - )“: UAB „( - )“ 2007-02-02 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000503, UAB „( - )“ 2007-02-06 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000508, UAB „( - )“ 2007-02-09 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000512, UAB „( - )“ 2007-02-12 PVM sąskaita faktūra serijaNALNr. 000518, UAB „( - )“ 2007-02-15 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000521, UAB „( - )“ 2007-02-19 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000525, UAB „( - )“ 2007-02-22 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000538, UAB „( - )“ 2007-02-22 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000537, UAB „( - )“ 2007-04-04 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000568, UAB „( - )“ 2007-04-18 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000591, UAB „( - )“ 2007-10-02 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000792, UAB „( - )“ 2007-10-04 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000795, UAB „( - )“ 2007-11-04 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000839, UAB „( - )“ 2007-11-07 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000844, UAB „( - )“ 2007-12-04 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000887, UAB „( - )“ 2007-12-06 PVM sąskaita faktūra serija N AL Nr. 000890, UAB „( - )“ 2008-01-07 PVM sąskaita faktūra serija N AL Nr. 000903, UAB „( - )“ 2007-03-08 kasos pajamų orderis serija N AL Nr. 0002073, UAB „( - )“ 2007-03-12 kasos pajamų orderis serija N AL Nr. 0002076, UAB „( - )“ 2007-02-06 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002017, UAB „( - )“ 2007-02-09 kasos pajamų orderis serija N AL Nr. 0002023, UAB „( - )“ 2007-03-26 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002091, UAB „( - )“ 2007-03-30 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002096, UAB „( - )“ 2007-02-15 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002034, UAB „( - )“ 2007-02-19 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002037, UAB „( - )“ 2007-02-30 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002057, UAB „( - )“ 2007-03-02 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002069, UAB „( - )“ 2007-03-26 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002091, UAB „( - )“ 2007-02-15 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002043, UAB „( - )“ 2007-06-20 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002164, UAB „( - )“ 2007-06-27 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002171, UAB „( - )“ 2007-07-03 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002176, UAB „( - )“ 2007-07-10 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002181, UAB „( - )“ 2007-07-12 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002182, UAB „( - )“ 2007-07-17 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002189, UAB „( - )“ 2007-07-20 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002192, UAB „( - )“ 2007-07-26 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002197, UAB „( - )“ 2007-07-30 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002202, UAB „( - )“ 2007-08-02 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002207, UAB „( - )“ 2007-08-06 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002210, UAB „( - )“ 2007-08-09 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002212, UAB „( - )“ 2007-08-13 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002215, UAB „( - )“ 2007-08-20 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002220, UAB „( - )“ 2007-08-27 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002226, UAB „( - )“ 2007-10-02 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002236, UAB „( - )“ 2007-10-04 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002238, UAB „( - )“ 2007-10-08 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002241, UAB „( - )“ 2007-10-10 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002242, UAB „( - )“ 2007-10-11 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002244, UAB „( - )“ 2007-10-15 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002247, UAB „( - )“ 2007-10-16 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002248, UAB „( - )“ 2007-10-18 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002251, UAB „( - )“ 2007-10-19 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002253, UAB „( - )“ 2007-10-23 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002255, UAB „( - )“ 2007-10-24 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002257, UAB „( - )“ 2007-10-25 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002259, UAB „( - )“ 2007-10-29 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002262, UAB „( - )“ 2007-10-31 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002264, UAB „( - )“ 2007-11-06 kasos pajamų orderisrseriją NAL Nr. 0002266, UAB „( - )“ 2007-11-07 kasos pajamų orderis serija N AL Nr. 0002269, UAB „( - )“ 2007-11-09 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002271, UAB „( - )“ 2007-11-13 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002757, UAB „( - )“ 2007-12-03 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002281, UAB „( - )“ 2007-12-05 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002282, UAB „( - )“ 2007-12-06 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002284, UAB „( - )“ 2007-12-10 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002286, UAB „( - )“ 2007-12-11 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002287, UAB „( - )“ 2007-12-12 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002289, UAB „( - )“ 2007-12-14 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002292, UAB „( - )“ 2007-12-17 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002294, UAB „( - )“ 2007-12-18 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002296, UAB „( - )“ 2007-12-20 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002297, UAB „( - )“ 2007-12-21 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002300, UAB „( - )“ 2007-12-27 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002302, UAB „( - )“ 2007-12-28 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002303, UAB „( - )“2008-

9001-04 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002305, UAB „( - )“ 2008-01-08 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002309, UAB „( - )“ 2008-01-10 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002311, UAB „( - )“ 2008-01-14 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002312, UAB „( - )“ 2008-01-15 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002314, UAB „( - )“ 2008-01-16 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002315, UAB „( - )“ 2008-01-18 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002319, UAB „( - )“ 2008-01-21 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002321, UAB „( - )“ 2008-01-22 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002323, UAB „( - )“ 2008-01-23 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002325, UAB „( - )“ 2008-01-24 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002326, UAB „( - )“ 2008-01-28 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002329, UAB „( - )“ 2008-01-29 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002331, UAB „( - )“ 2008-01-31 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002334, UAB „( - )“ 2008-02-05 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002338, UAB „( - )“ 2008-02-06 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002339. Apie B. TŪB „( - )“ nieko negali komentuoti, šios įmonės vadovo R. B. nepažįsta, kaip ir kitų šios įmonės darbuotojų. Šiauliuose dėl šios įmonės niekada nesilankė ir su jokiais šios įmonės atstovais nebendravo. Iš dokumentų mato, kad buvo forminami vien kabelio ir kitų elektros prekių pardavimai, bet jis jų nepardavė. Jis neparuošė, neatspausdino, nepasirašė ir neperdavė B. TŪB „( - )“ atstovams nė vieno jam parodyto UAB „( - )“ dokumento, o taip pat negavo iš jų jokių grynųjų pinigų. Tokio kiekio elektros prekių, kaip nurodyta UAB „( - )“ PVM sąskaitose faktūrose, Vilniuje sandelyje nebuvo, nors prekės, tokios, kaip kabeliai, lempos, šviestuvai, kablinės kopėtėlės, plastiniai loviai, laidas, metalo konstrukcijos, plastikiniai gaminiai, automatiniai jungikliai, metalo lovys, nėra neįprastos tokioje statybinėje įmonėje, kaip UAB „( - )“, nes jų visada likdavo po atliktų statybos ir remonto darbų. Kas galėtų šias prekes pristatyti į Šiaulius, jis pasakyti negali, jis pats tokios paslaugos neatliko ir nepamena, kas iš jo vairuotojų galėjo jas nuvežti. PVM sąskaitose faktūrose jis neranda atskiros grafos dėl transportavimo paslaugų ir nemato nė vieno pridėto važtaraščio. Jam apklausos metu pateikti dokumentai, kuriuos UAB „( - )“ išrašė bendrovei UAB „( - )“: 2006-10-12 rangos sutartis 06/10-12-02/, sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ , 2006-10-14 lokalinė sąmata, sudaryta pagal 2006 m. kainas, 2007-10-24 statybos darbų sutartis Nr. 07/10/24, sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, UAB „( - )“ 2007-03-27 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000852, UAB „( - )“ 2007-03-30 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 000874, UAB „( - )“ 2007-06-27 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 0838, 2007-06-27 atliktų darbų aktas, lokalinė sąmata, UAB „( - )“ 2007-10-31 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 0914, 2007-10-24 lokalinė sąmata, 2007-10-31 atliktų darbų aktas, UAB „( - )“ 2007-03-27 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 000032024, UAB „( - )“ 2007-03-30 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 00003041, UAB „( - )“ 2007-06-28 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002248, UAB „( - )“ 2007-07-02 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002251, UAB „( - )“ 2007-10-31 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002182, UAB „( - )“ 2007-11-15 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002193. UAB „( - )“ pavadinimas jam negirdėtas, jų registracijos adresu, kaip mato, tai ( - ), nesilankė, direktoriaus F. A. ir kitų šios bendrovės darbuotojų nepažįsta, su jokiais šios įmonės atstovais nebendravo. Jis neparuošė, neatspausdino, nepasirašė ir neperdavė UAB „( - )“ atstovams nė vieno jam parodyto UAB „( - )“ dokumento, o taip pat negavo iš jų jokių grynųjų pinigų. Jokių darbų pagal UAB „( - )“ išrašytus šiai įmonei dokumentus, tokių, kaip: stulpinių pamatų betonavimas, lentų klojinių sijų betonavimui įrengimas, betoninių sijų, pamatų betonavimas, kolonų montavimas, gegninių santvarų montavimas, ryšių montavimas, ilginių montavimas, kai santvaros žingsnis iki 6 m, profiliuotas skardos uždengimas, metalo ruošimai, skardo ruošimas, kampuočio ruošiniai, 200 vietų karvidės rekonstrukcija, įvairūs darbai metalinių konstrukcijų grūdų sandėlyje, jis neatliko ir nekontroliavo jų atlikimo, o taip pat su juo niekas iš UAB „( - )“ nesitarė dėl šių darbų atlikimo. Kas iš UAB „( - )“ darbuotojų galėjo atlikti šiuos darbus, jis nežino. Niekur dokumentuose neranda objektų adresų. Atsimena, kad 2005 ar 2006 m. su karvide ir melžimo cechu turėjo didelį objektą prie Kauno, Giraitėje, kuris priklausė Žemės ūkio akademijai (4 tomo 193 b. l.).

91Išklausęs perskaitytus 2009 m. liepos 13 d. savo parodymus, atsakė, kad jis sutinka su šiais parodymais. Jeigu parduodavo prekes UAB „( - )“ vardu, prekes veždavo pats, o kartais samdydavo atsitiktinį pervežėją. Krovinio važtaraštis buvo pildomas tuo atveju, jeigu sąskaitoje faktūroje nesutapdavo datos, tada reikalingas krovinio važtaraštis, jeigu tą pačią dieną buvo išrašyta sąskaita faktūra ir prekės gabenamos, nebuvo reikalaujama krovinio važtaraščio. Kai jų pačių automobilis vežė jų pačių krovinį, buvo reikalingas krovinio važtaraštis. Statybos objekte prižiūrėdavo darbus, surasdavo objektus, organizuodavo statybų darbą. Darbai, kurie buvo atlikti Palangoje, ( - ), girdėti. Buvo remontuojamas namas Palangoje, po to – bankas. Buvo vadybininkas, brigadininkai, jie gyvendavo Palangoje, nuomuodavosi butus. Tai galėjo būti 2007–2008 metais, darbai buvo vykdomi Palangoje, Gargžduose, Mažeikiuose. Bendrovė „( - )“ girdėta. UAB „( - )“ darbų neatlikinėjo.

922009 m. rugpjūčio 4 d. V. Ž. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad apie apklausos metu pateiktus dokumentus, kuriuos UAB „( - )“ išrašė bendrovei UAB „( - )“: UAB „( - )“ 2007-08-14 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 0843, UAB „( - )“ 2007-06-04 lokalinė sąmata, UAB „( - )“ 2007-08-14 atliktų darbų aktas, UAB „( - )“ 2007-08-27 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 0845, UAB „( - )“ 2007-06-04 lokalinė sąmata, UAB „( - )“ 2007-08-27 atliktų darbų aktas, UAB „( - )“ 2007-09-28 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 0957, UAB „( - )“ 2007-06-04 lokalinė sąmata, UAB „( - )“ 2007-06-04 atliktų darbų aktas Nr. 91, UAB „( - )“ 2007-10-05 PVM sąskaita faktūra serija NAL Nr. 0964, UAB „( - )“ 2006-07-03 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0774, UAB „( - )“ 2007-08-14 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0782, UAB „( - )“ 2007-08-20 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0795, UAB „( - )“ 2007-08-25 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0841, UAB „( - )“ 2007-08-27 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0845, UAB „( - )“ 2007-08-30 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0853, UAB „( - )“ 2007-09-28 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0884, UAB „( - )“ 2007-10-05 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0857, UAB „( - )“ 2007-10-19 kasos pajamų orderio kvito serija NAL Nr. 0864 kopija, UAB „( - )“ 2007-10-23 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0865, UAB „( - )“ 2007-10-30 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0872, gali pasakyti, kad UAB „( - )“ pavadinimas jam negirdėtas, jų registracijos adresu, kaip mato, tai ( - ), nesilankė, direktoriaus V. T. ir kitų šios bendrovės darbuotojų nepažįsta, su jokiais šios įmonės atstovais nebendravo. Jis neparuošė, neatspausdino, nepasirašė ir neperdavė UAB „( - )“ atstovams nė vieno jam parodyto UAB „( - )“ dokumento, o taip pat negavo iš jų jokių grynųjų pinigų. Jis tikrai niekada nerašė po „( - )“ žodžių „direktorius M. V.“. Kodėl kai kuriuose dokumentuose neteisingai įrašytas UAB „( - )“ direktoriaus V. T., kaip V. F., pavardė, jis paaiškinti negali. Antspaudu UAB „( - )“ Nr. 3 jis niekada nesinaudojo, nes iš viso nežinojo apie jo egzistavimą. Taip pat jam visiškai nežinoma, kodėl ant daugumos dokumentų nėra UAB „( - )“ atstovo parašų, kodėl UAB „( - )“ atstovai gavo dokumentus su atšviestais M. V. parašais, ir kodėl nė vienas iš šių dokumentų nėra įtrauktas į UAB „( - )“' buhalterinę apskaitą, kaip ir kiti UAB „( - )“ pardavimo dokumentai, išrašyti kitoms Šiaulių ir Šiaulių rajono įmonėms: B. TŪB „( - )“ ir UAB „( - )“. Jokių mūro darbų objekte, esančiame ( - ), kuriame jis niekada nesilankė, pagal UAB „( - )“ išrašytus šiai įmonei dokumentus jis neatliko ir nekontroliavo jų atlikimo, o taip pat su juo niekas iš UAB „( - )“ nesitarė dėl darbų atlikimo. Kas iš UAB „( - )“ darbuotojų galėjo atlikti šiuos darbus, jis nežino. Apie apklausos metu pateiktus dokumentus: UAB „( - )“ 2007-01-31 kasos išlaidų orderis Nr. 01/AV/VŽ dėl 4 625,81 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2007-02-28 kasos išlaidų orderis Nr. 02/AV/VŽ dėl 4 780,58 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2007-03-19 kasos išlaidų orderis be numerio dėl 550 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2007-03-30 kasos išlaidų orderis Nr. 03/AV/VŽ dėl 4 850,65 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2007-04-20 kasos išlaidų orderis be numerio dėl 400 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2007-04-30 kasos išlaidų orderis Nr. 04/AV/VŽ dėl 1 898,04 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2007-05-31 kasos išlaidų orderis Nr. 05/AV/VŽ dėl 4 516,43 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2007-06-29 kasos išlaidų orderis Nr. 06/AV/VŽ dėl 2 462,49 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2007-07-31 kasos išlaidų orderis Nr. 07/AV/VŽ dėl 2 323,02 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2007-08-31 kasos išlaidų orderis Nr. 08/AV/VŽ dėl 2 901,63 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2007-09-28 kasos išlaidų orderis Nr. 09/AV/VŽ dėl 2 914,33 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2007-10-31 kasos išlaidų orderis Nr. 10/AV/VŽ dėl 3 493,35 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2007-11-30 kasos išlaidų orderis be numerio dėl 1 976,01 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2007-12-19 kasos išlaidų orderis be numerio dėl 394 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2008-01-31 kasos išlaidų orderis Nr. KIO dėl 1 785,76 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2008-02-29 kasos išlaidų orderis Nr. KIO dėl 1 480,84 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2008-03-31 kasos išlaidų orderis be numerio dėl 978,20 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2008-07-31 kasos išlaidų orderis be numerio dėl 3 392,80 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2008-08-13 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 02588, UAB „( - )“ 2008-08-29 kasos išlaidų orderis be numerio dėl 465,85 Lt išdavimo, UAB ,TŪB „( - )““ 2008-09-18 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 02630, UAB „( - )“ 2008-09-22 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 02636, UAB „( - )“ 2008-09-24 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 02637, UAB „( - )“ 2008-09-25 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 02640, UAB „( - )“ 2008-09-26 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 02641, UAB „( - )“ 2008-09-29 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 02645, UAB „( - )“ 2008-09-30 kasos išlaidų orderis be numerio dėl 1 579 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2008-09-30 kasos išlaidų orderis be numerio dėl 433,23 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2008-10-31 kasos išlaidų orderis be numerio dėl 288,13 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2008-11-28 kasos išlaidų orderis be numerio dėl 155,03 Lt išdavimo, UAB „( - )“ 2008-12-31 kasos išlaidų orderis be numerio dėl 207,70 Lt išdavimo parodė, kad UAB „( - )“ jam išduodavo pinigus už tam tikras išlaidas, į kurias buvo įtraukiami įvairiausi pirkimai darbo reikalais: ūkio išlaidos, medžiagos, įrankiai, kuras ir pan., todėl tokios nedidelės sumos ir beveik kas mėnesį. Kodėl ant kai kurių UAB „( - )“ kasos išlaidų orderių nėra jo parašų, jis nežino, gal pamiršo pateikti arba jis pamiršo pasirašyti. UAB „( - )“ kasos išlaidų orderių jis neruošė, juos pasirašydavo UAB „( - )“ kontoroje, todėl mano, kad juos paruošdavo tos įmonės darbuotojai. Visą mėnesį jis rinkdavo čekius, kurie patvirtintų jo išlaidas, kurias iki kito mėnesio pabaigos pateikdavo V. M.. Pinigus jam mokėdavo grynais M. V.. V. M. jam pinigų niekada nemokėjo, nes jų ir neturėjo. Buvo keli atvejai, kai pinigai jam buvo sumokėti į bankinę kortelę, bet tie atvejai buvo vienetiniai ir sumos buvo labai mažos. Jam parodyti UAB „( - )“ kasos pajamų orderiai, išrašyti bendrovėms UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, yra jo pasirašyti, bet jis šių dokumentų neruošė ir nespausdino, o kas jam juos davė atspausdintus, jis neprisimena. Kodėl UAB „( - )“ 2008-08-13 kasos pajamų kvitas NAL Nr. 02588 neperduotas pinigus sumokėjusiai įmonei, jis paaiškinti negali, gal įvyko koks nesusipratimas. Visus jo pasirašytuose kasos pajamų orderiuose nurodytus pinigus jis gavo iš tikrųjų ir paliko juos rakinamame seife, buvusiame UAB „( - )“ biure, buvusiame ( - )A. Nuo seifo buvo 2 komplektai raktų, vienas iš kurių buvo laikomas stalčiuje šalia R. Č. darbo vietos. Antrą raktų komplektą jis laikė savo stalčiuje arba nešiojosi jį su savimi. Mano, kad M. V. raktų nuo šio seifo neturėjo, o naudojosi jais, kai atvykdavo pas juos į biurą. Apie šiuos raktus ir vietą, kur jie laikomi, žinojo visi, dirbę minėtame biure, į jį bet kas iš gatvės laisvai pateikti negalėjo. 2007–2008 m. UAB „( - )“ ofise, buvusiame ( - ), dirbo jis, R. Č. ir E. P.. Gana dažnai į jų kontorą užsukdavo Z. N.. Nemano, kad pastarasis žinojo, kur buvo laikomi raktai nuo minėto seifo, ir jis niekada nematė, kad Z. N. lįstų į tą seifą. Minėtu seifu naudojosi jis, R. Č., E. P., M. V.. Kad šiuo seifu naudotųsi V. B., jis nematė. Niekada jokių problemų nekildavo, ir jis negirdėjo, kad iš minėto seifo dingtų kokie nors jame laikomi dokumentai arba pinigai. UAB „( - )“ kasos pajamų orderių jis beveik niekada nepasirašinėjo, nes tai darė tik M. V.. Kodėl jis pasirašė jam parodytus kasos pajamų orderius, nežino, bet spėja, kad tuo metu nebuvo M. V., o klientai atvežė pinigus atsiskaityti už paslaugas arba prekes. Mano, kad tomis pačiomis dienomis kituose UAB „( - )“ kasos pajamų orderiuose yra M. V. parašai, nes jis juose galėjo pasirašyti kokioje nors kitoje vietoje, pvz., Kaune arba Kazlų Rūdoje, iš kurios, kaip jis mano, jis yra kilęs. Kas jį paprašė pasirašyti šiuos dokumentus, jis nepamena. Jo žiniomis, UAB „( - )“ kasos pajamų orderių numeraciją vedė R. Č., ji juos ruošė ir spausdino. Kas dar ruošė ir spausdino šiuos dokumentus, jis nežino. Atlyginimas jam buvo mokamas į rankas grynais. Pagal dokumentus jis gaudavo apie 2 000 Lt, o mokėjo jam apie 1 500 Lt. Atlyginimą jam mokėjo M. V. ir R. Č., nors ji ir dirbo jau tuo metu UAB „( - )“. Būdavo ir taip, kad jis pats sau palikdavo atlyginimą iš išgrynintų UAB „( - )“ pinigų, nes žinojo, kiek jam priklauso, o likusią dalį atiduodavo R. Č., M. V., V. B., S. arba M. V. pažįstamam asmeniui, kurio anketinių duomenų nežino, jis apie 190 cm ūgio, tamsių plaukų, apie 40 metų amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo, vairuodavo lyg juodą automobilį „Audi A6“, jį atpažinti galėtų. Kitiems UAB „( - )“ darbininkams atlyginimas irgi buvo mokamas grynais arba UAB „( - )“ kontoroje arba jų darbo objektuose, ir mokėjo jiems arba jis, arba R. Č., arba M. V.. Kas disponavo UAB „( - )“ kasa, jis nežino, pas jį bendrovės grynieji pinigai nebuvo laikomi. Jam yra žinoma, kad reikalus, susijusius su UAB „( - )“ pinigų pervedimais internetu, tvarkė R. Č., nes pats tai matė savo akimis. Kas dar darė tokius pervedimus, jis nežino, daugiau nieko nematė, pats kodų neturėjo ir jais nesinaudojo. UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras su priedais, kasos pajamų orderius jis savo akimis matė, kad visus šiuos dokumentus ruošė ir spausdino UAB „( - )“ ofise R. Č.. Kad tą darytų E. P., jis nematė, bet tik spėja iš jo naudojamų šablonų, kad kai kurias UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras su priedais paruošė jis. Kas dar ruošė ir spausdino tuos dokumentus, jis nežino. Taip pat jam teko kelis kartus paruošti ir atspausdinti UAB „( - )“ kasos pajamų orderius, tačiau jis neatsimena, kokioms įmonėms, dėl kokių sumų ir kokie kasos pajamų orderiai buvo paruošti ir atspausdinti, nes buvo atvykę klientai su pinigais ir norėjo atiskaityti. Dėl to jis buvo susisiekęs su R. Č. ir prašė jam paštu atsiųsti šių dokumentų šablonus. Nuo 2008 m. pradžios R. Č. dažnai sirgdavo ir dirbdavo neišeidama iš namų. Greičiausiai jo paruoštus kasos pajamų orderius jis pats ir pasirašė, todėl mano, kad anksčiau jam parodyti UAB „( - )“ kasos pajamų orderiai su jo parašais ir buvo jo paruošti ir atspausdinti. UAB „( - )“ biure buvo laikomi tušti lapai su M. V. parašais. Juos palikdavo pats M. V., kuris atvykdavo į Vilnių ir kartais palikdavo tokius lapus su savo parašais, kad, esant reikalui, jo nebūnant Vilniuje, galima būtų paruošti tekstą ir atspausdinti jį šiame lape, o jam nereikėtų atskirai dėl to vykti į Vilnių. Tuos tuščius lapus naudojo jis ir, mano, R. Č., nors jis to pats nematė. Jis naudojo tokius lapus tik įgaliojimams, t. y. įrašydavo kompiuteriu, kad M. V. jį įgalioja sandoriams su „Omnitel“, „Regitra“ atskirai dėl kiekvieno automobilio pardavimo-pirkimo. Kitiems tikslams šių lapų nenaudojo. Kas dar ir kokiems tikslams tuos lapus naudojo, jis nežino. Pats M. V. jam sakė, kad turi žmoną, jos V. Ž. niekada nematė, duomenų nežino. Ar M. V. turi vaikų, jam nežinoma. Iš M. V. kalbų jis suprato, kad šis gyvena Kaune, kelis kartus vežė jį į stotį, kad jis grįžtų į Kauną, bet M. V. gyvenamosios vietos adresas V. Ž. nežinomas. M. V. yra kilęs iš Kazlų Rūdos, nes V. Ž. atrodo, kad jis matė kažkokius pastarojo asmens dokumentus. Kur buvo M. V. darbo vieta, V. Ž. nežino, niekada ten nesilankė. Kaune su juo buvo susitikęs dviejose vietose, t. y. ( - ) gatvėje ir ( - ) plente prie sandėlio, bet daugiausia matė jį Vilniaus UAB „( - )“ ofise. M. V. atveždavo dokumentus, kuriuose yra jo parašas, į Vilnių, ten palikdavo, o M. V. nesant, į UAB „( - )“ ofisą atvykdavo klientas atsiimti dokumento ir tada V. Ž. būdavo priverstas vietoj direktoriaus dėti savo parašą, nors nieko ir nežinojo apie dokumentuose užfiksuotą sandorį, nes dėl jo pats nesitardavo ir jo nevykdė. Ne jo paruoštus ir atspausdintus UAB „( - )“ pardavimo dokumentus jis galėjo gauti paštu, iš pirkėjo, kliento, iš M. V., R. Č., E. P., V. B., S., S. P., vadybininko T. V., technikos direktoriaus S. D. D., iš M. V. patikėtinio – anksčiau minėto vyro, kuriam jis perdavinėjo pinigus. Kas iš jų kokius konkrečiai dokumentus jam perdavė, V. Ž. nurodyti negali, nes neprisimena (t. 5, b. l. 2–12).

93Išklausęs perskaitytus 2009 m. rugpjūčio 4 d. savo parodymus V. Ž. patvirtino, kad jo parodymai yra teisingi, ir parodė, kad, kai įmonė turėjo išsikraustyti iš patalpų ( - ) gatvėje, visi įmonės daiktai buvo pervežti į buvusį termoizoliacijos institutą ( - ) gatvėje. Kai įmonės patalpos buvo ( - ) gatvėje, įmonė dar nebuvo likviduojama. Persikraustant jis nedalyvavo. Po mėnesio ar dviejų jam paskambino M. V. ir paprašė jo iš ten paimti dokumentus. Su savo sūnumi surinko tuos dokumentus ir sumetė juos į daugiabučio namo šiluminį mazgą. Dokumentus paėmė tik todėl, kad jie buvo bešeimininkiai ir nebuvo kur jų dėti. Dokumentai nebuvo susiūti ar tvarkingai surišti. Tyrėjai atėjo, paprašė dokumentų ir iš jų išsirinko tai, ko jiems reikėjo. Jis paėmė dokumentus iš antrųjų patalpų ( - ) gatvėje, o iš pirmųjų patalpų Kirtimų gatvėje dokumentus pervežė darbuotojai. R. Č. dokumentus paėmė iš Kirtimų gatvės. Per kratą iš jo paėmė tik tuos dokumentus, kuriuos atsirinko. Kiti dokumentai liko daugiabučio namo šiluminiame mazge. Dalis dokumentų kratos metu buvo dėžutėse, dalis buvo tiesiog suversti. Pareigūnai paėmė tik tuos dokumentus, kurie buvo nurodyti protokole. Po kelerių metų jam paskambino bankroto administratorius ir paklausė, kur yra M. V. dokumentai. Bankroto administratorius atvažiavo pasiimti dokumentų ir juos išvežė dviem mašinomis. Bankroto administratorius išsivežė visus dokumentus. Patalpa, kur buvo laikomi dokumentai, buvo saugoma. Į patalpą galėjo įeiti šiluminį mazgą prižiūrintis darbuotojas, namo pirmininkas, valytoja ir jis. Rūsys, kuriame buvo padėjęs dokumentus, yra ( - ).

94Transportavimo paslauga ir jos kaina į sąskaitą buvo įrašoma pagal susitarimą. Jeigu prekes veždavo jų bendrovė, ir tolesnį atstumą, buvo skaičiuojama transportavimo paslauga.

95Nuomojamas sandėlis buvo Kaune, Raudondvario plente. Jame buvo labai daug prekių ir jis negali neigti, kad tos prekės TŪB „( - )“ nebuvo parduotos. Sandėlyje buvo kabelių, dėžių, konteinerių, kopėčių ir pan. Įmonės sandėlis buvo 2007–2009 metais. Vėliau viskas paslaptingai dingo. Įmonėje nebuvo pareigybinių instrukcijų, todėl sandėlio raktą turėjo jis ir darbų vykdytojas. Vienas už sandėlį atsakingas žmogus nebuvo paskirtas. Nebuvo vykdomos sandėlių inventorizacijos. Pats V. Ž. vesdavo savo apskaitą, bet ji buvo primityvi. Vilniaus sandėlyje tokio kiekio kabelių nebuvo. Negali atsakyti, ar tokie kiekiai buvo Kauno sandėlyje.

96Po N. išėjimo direktoriumi tapo M. V.. R. Č. buvo samdoma direktore, kai įmonės savininkas buvo N.. Vėliau N. įmonės akcijas pardavė M. V.. Duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu galėjo supainioti periodus. Negali teigti, kad būtent R. Č. davė nurodymus 2007–2008 metų periodu. R. Č. galėjo padėti M. V. rengti dokumentus, nes jis tam neturėjo pakankamai įgūdžių, jam sunkiai sekėsi dirbti kompiuteriu. R. Č. netvarkė jokių jo dokumentų. Šablonus paimdavo vieni iš kitų. 2007–2008 metais dokumentai buvo laikomi galiojančiais tik tada, kai jie buvo išspausdinti ir pasirašyti jo arba M. V.. Antspaudas nebuvo būtinas. Jis turėjo įgaliojimą pasirašinėti dokumentus. R. Č. parengti dokumentai, kuriuose nebuvo parašo, nebuvo galiojantys. Jis turėjo antspaudą. Antspaudas buvo be numerio, bet gal turėjo ir pažymėtą numeriu 2. Antspaudo, pažymėto numeriu 3, jis niekada neturėjo. Kažkada jie su techniniu direktoriumi iš Kauno, S. D. D., apsikeitė antspaudais. Su darbuotojais atsiskaitydavo direktorius. Jų darbuotojai neturėjo banko sąskaitų, nes daugeliui iš jų buvo uždėtas banko sąskaitų areštas. M. V.pasirašydavo tuščius lapus, o jis juos užpildydavo, o R. Č. tokių lapų nepildydavo. Nurodymus dėl darbų atlikimo, dokumentų išrašymo gaudavo iš M. V.. Kai atsiskyrė, R. Č. jam nurodymų nebeduodavo. Jo nuomone, R. Č. su V. B. buvo pažįstamos. V. B. jam nelabai duodavo nurodymų. Iš pradžių ji prekiavo biuro technika. Ji buvo M. V. padėjėja. Dokumentus išrašydavo tik toms įmonėms, su kuriomis jis dirbo. Negalėjo duoti parodymų apie įmones, su kuriomis jis nedirbo. UAB „( - )“ jam gal ir buvo girdėta, tačiau jis su šia įmone nedirbo. Jis nežinojo visų objektų, kuriuose dirbo UAB „( - )“. Įmonė turėjo darbų vykdytojus, tačiau UAB „( - )“ ilgiausiai išdirbo jis. UAB „( - )“ galėjo vykdyti grindų betonavimo, grunto kasimo darbus ir pan., reikiamiems darbams atlikti įmonė išsinuomodavo techniką. Įmonė turėjo darbuotojus suvirintojus, kurie virino metalines konstrukcijas. Kai įmonės direktorius buvo M. V., jam buvo žinomi ne visi įmonės darbai. M. V. jam nesakydavo, kur ir kokie darbai atliekami. M. V. su juo nederindavo prekių, medžiagų pardavimo klausimų. Sąskaitos faktūros Kaune ir Vilniuje buvo išrašomas pagal vieningą, griežtą numeraciją. Būdavo, kad paprašydavo rezervuoti kelis sąskaitų numerius konkrečiam mėnesiui. Jeigu tų sąskaitų niekas neišrašydavo, tie numeriai likdavo nepanaudoti. Kartais sąskaitos būdavo išrašomos ir joms nebebūdavo vietos pagal to mėnesio sąskaitų numeraciją. Sąskaitas faktūras dažniausiai nuveždavo į buhalteriją jis. Kauno padalinys sąskaitas atveždavo jam ir palikdavo ant stalo. Jam atrodo, kad abiejuose padaliniuose buvo bendra kasos pajamų orderių numeracija. Iš pradžių rašė į sąsiuvinį, o vėliau viską perkėlė į kompiuterį. Buvo nurodyta, kad sąskaitų numeracija būtų vedama iš eilės. Jis stengėsi taip ir daryti, tačiau ar tai darė ir M. V., nežino. Sąskaitoje faktūroje nebuvo rašomas vežėjas. Prie sąskaitos faktūros buvo pridedamas atskiras pervežimo važtaraštis. Jeigu prekė gabenama tą pačią dieną, kai buvo nupirkta, važtaraščio nereikėdavo. M. V. išrašytus dokumentus laikė ant stalo. M. V. nebuvo nustatęs tvarkos, mano, kad jis įnešė tik daugiau netvarkos. M. V. nesirūpino įmonės perkraustymu į kitas patalpas. V. Ž. pusę metų ieškojo M. V., kad galėtų išeiti iš darbo, dėl jo nesumokėjo „Sodros“ mokesčių. Mano, kad M. V. nesirūpino įmonės dokumentais. Prekes, pastolius veždavo ne vien įmonės transportu, dažnai samdydavo kitą transportą. Objektuose, kuriuose buvo dirbama UAB „( - )“ vardu, dirbo ne tik UAB „( - )“ darbuotojai. Jie dažniausiai buvo subrangovai, o kartais ir subrangovų subrangovai. Genrangovai buvo labai didelės įmonės, jie tik paimdavo objektą ir ieškodavo subrangovų. Apie fiktyviai išrašytus dokumentus nežino, jis tokių dokumentų nerašė ir nežino ar kas nors juos rašė.UAB „( - )“ dokumentus yra gavęs vokuose, nes jam juos atsiųsdavo registruotu laišku. Gali būti, kad naudojosi ir greitojo pašto ar kurjerių paslaugomis. Yra buvę, kad dokumentus perduodavo autobusais. Anksčiau dokumentus perduodavo neoficialiai susitarus su vairuotoju. Neprisimena, kas siuntė dokumentus per kurjerį. Yra buvę, kad jis siuntė dokumentus į kitą miestą. Siųsdavo dokumentus registruotu laišku, jeigu reikėdavo kokio nors parašo ar pan. Taip darydavo, kad dėl vieno parašo nereikėtų važiuoti į kitą miestą, kuriame vykdomi darbai. Vokuose buvo siunčiami atliktų darbų aktai, sutartys, sąskaitos faktūros, krovinio važtaraščiai, pajamų orderiai. Vokuose nebuvo siunčiami UAB „( - )“, TŪB „( - )“ ir UAB „( - )“ dokumentai. Sąskaitos per kurjerius buvo siunčiamos dėl patogumo, greičio ir pan. Gali būti, kad per kurjerius buvo siunčiami ir kasos pajamų orderiai. Taip galėjo būti todėl, kad tuo metu orderis galėjo būti neišrašytas, galėjo būti nesusitarta dėl kainų ar nesumokėti pinigai. Jeigu prie kasos pajamų orderio buvo pridėtas lapelis, kuriame parašyta, jog orderį reikia perrašyti, vadinasi, nebuvo susitarta dėl kainos. Neatsimena, ar jam teko perrašyti kasos pajamų orderį, bet gal taip galėjo būti. Orderis nėra griežtos atskaitomybės dokumentas, kol jis neužregistruotas ir nepasirašytas, neįtrauktas į įmonės apskaitą. Gali būti, kad TŪB „( - )“ paštu siuntė į UAB „( - )“ kasos išlaidų orderį. Nežino, kokiu būdu tada keliavo pinigai. Nežino, kodėl apsikeičiant pinigais kasos išlaidų orderis nebuvo pasirašomas iš karto. Nežino, kodėl važtaraštis buvo siunčiamas per kurjerį. Gavėjas pasirašo važtaraštyje, kad prekes gavo. Sąskaitos faktūros, pajamų orderiai buvo siunčiami per kurjerį tik dėl atliekamų darbų. Nežino, kaip vyko prekių pirkimas ir pardavimas. Dirbdamas šioje įmonėje jis ir pirkdavo, ir parduodavo. Metalo gaminius pirko iš Vilniuje, ( - ) gatvėje, esančios metalų bazės. Už didelės vertės prekes atsiskaitydavo pavedimais. Jis pirko tik smulkiais kiekiais, o dideliais kiekiais pirkdavo direktorius. Gali būti, kad UAB „( - )“ siuntė kasos išlaidų orderį M. V. pasirašyti, kad jis gavo pinigus. Būdavo tokių atvejų, kai pinigus sumoka, o orderio tuo metu niekas neturi. Gali būti, kad pinigai mokami atskirai nuo juos lydinčių dokumentų. 2007–2008 metais įmonė nebuvo sumažinusi savo veiklos. Mokėjimų jis nedarydavo, todėl apie juos nieko nežino.

972011 m. kovo 3 d. D. U. parodė (perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad E. U. buvo jos vyras, kuris ( - ) mirė. 2007 m., tikslaus laiko jau gerai nepamena, E. U. įsigijo įmonę UAB „( - )“. Įmonės veikla buvo susijusi su statybos remonto darbais. Įmonės direktoriumi buvo paskirtas V. T.. Kodėl įmonės direktoriumi buvo paskirtas V. T., o ne jos vyras, ji tų aplinkybių nežino, bet mano, jog tai galėjo būti dėl to, kad jos vyras dažnai būdavo neblaivus, tai yra turėjo problemų su alkoholio vartojimu. Pats E. U. taip pat dirbo UAB „( - )“ ir jis pats vadovavo įmonei bei kontroliavo ir organizavo įmonės veiklą. Ji į įmonės darbą nesikišo, su kuo UAB „( - )“ sudarinėdavo sutartis dėl vienų ar kitų darbų atlikimo, ji nežino. Įmonės buhalteriniai dokumentai būdavo laikomi pas juos namuose, esančiuose adresu: ( - ). Įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė samdytas buhalteris, kuriam dokumentus pristatinėdavo E. U.. Ji žinojo, kad UAB „( - )“ apie 2007 m. vasarą, tikslaus laiko gerai nepamena, atlikinėjo kažkokius darbus statomame name, esančiame Palangoje. Ar tuos darbus atlikinėjo UAB „( - )“ darbininkai, ar kokių nors kitų įmonių darbuotojai, ji to nežino, kadangi jai E. U. apie tai nieko nepasakojo. UAB „( - )“ pavadinimas jai yra girdėtas, kadangi ji namuose buvo mačiausi UAB „( - )“vardu išrašytų kažkokių buhalterinių dokumentų. Ar UAB „( - )“ pardavė UAB „( - )“ statybos darbų paslaugas ir ar UAB „( - )“ sumokėjo UAB „( - )“ už atliktas paslaugas pinigus, ji nežino. Ji pažinojo D. J., kuri daugiausia bendraudavo su E. U., kaip ji suprasdavo iš jų kalbos, jie kalbėdavo apie kažkokius bendrus darbus, bet apie ką, tiksliai pasakyti negali, nes to nežino. D. J., kai dar buvo gyvas jos vyras, dažnai atvykdavo pas juos į namus, taip pat ji D. U. paskambindavo telefonu ir jos pasikalbėdavo. Liudytoja susipažinusi su jai pateiktais telefoniniais pokalbiais, pagal 2010-11-17 protokolą dėl operatyvinių veiksmų atlikimo, vykusiais tarp jos ir D. J., jų pakomentuoti negali, nes yra praėję jau daug laiko ir apie ką tikslai kalbėjo su D. J. kiekvieno pokalbio metu, ji jau nepamena ir todėl nenori klaidinti ikiteisminio tyrimo pareigūnų (t. 4, b. l. 113–114).

98Specialistė N. G. nagrinėjimo metu parodė, kad yra Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vyriausioji specialistė ir šį darbą dirba 20 metų. Ji surašė 2010 m. rugpjūčio 30 d. specialisto išvadą Nr. 5-6/27 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos. Pagal jai pateiktus dokumentus, pateiktą pavedimą, pagal užduotyje nurodytus klausimus atliko UAB „( - )“ laikotarpio nuo 2006 m. spalio 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d. ūkinės finansinės veiklos dokumentų tyrimą. Atlikdama tyrimą pagal jai pateiktus duomenis atsakė į jai pateiktus klausimus, surašė išvadą, kurią tvirtina. Negali konkrečiai nurodyti, kokiais būtent dokumentais rėmėsi atlikdama specialisto išvadą. Dalį dokumentų jai pateikė kartu su užduotimi. Jai buvo pateiktos UAB “( - )“ sąskaitos faktūros, nes visi klausimai buvo susiję su operacijomis tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“. Jai buvo pateiktos UAB „( - )“ vardu išrašytos sąskaitos faktūros, kasos išlaidų orderiai, kasos pajamų orderių kvitai dėl buvusių sandorių, PVM deklaracijos, kasos knygos, gaunamų sąskaitų faktūrų registro išrašai. Vėliau jai buvo pateikti papildomi dokumentai, tačiau negali tiksliai pasakyti, kokie konkrečiai dokumentai buvo pateikti. Nurodė išvadoje, kokie dokumentai jai buvo pateikti. Išvada buvo surašyta pagal dokumentus, kuriuos tyrėjas jai pateikė kartu su užduotimi. Pirminiai dokumentai, kuriuos jai pateikė su užduotimi, buvo susiję su UAB „( - )“ ir šios įmonės ūkinėmis operacijomis su UAB „( - )“. Išvadoje pasisakė apie keturias sąskaitas faktūras tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“. Jeigu gerai pamena, sąskaitos buvo tinkamai įtrauktos į buhalterinę apskaitą. Sąskaitos buvo įregistruotos ūkinių operacijų pirkimo registre. Išmokėtos pinigų sumos buvo įregistruotos įmonės tvarkomoje kasoje. Sąskaitos faktūros, kuriose buvo nurodyti statybos darbai ir metalo gaminių įsigijimas, buvo įregistruotos į UAB „( - )“ sąnaudas. Ar prekės (metalo konstrukcijos) buvo gautos realiai, negali pasakyti, kadangi užduotyje buvo nurodyta, jog UAB „( - )“ neatliko paslaugų UAB „( - )“, sandoriai nebuvo įvykę ir prekės realiai gautos nebuvo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad prekių ir paslaugų nebuvo. Pateikdama specialisto išvadą rėmėsi užduotyje nurodytu teiginiu. Teiginys, kad paslaugos nebuvo teiktos, o prekės nebuvo gautos, jau buvo patvirtintas ir užduotyje jos buvo prašoma tik nurodyti, kas, esant tokioms aplinkybėms, buvo pažeista UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje. UAB „( - )“ įsigytų medžiagų panaudojimą parodo taip, kad medžiagos buvo nurašytos į įmonės sąnaudas. Medžiagos nebuvo paliktos likučiuose, nėra jokių žiniaraščių, kad medžiagos liko nepanaudotos. Jeigu medžiagos buvo nurašytos į įmonės sąnaudas, vadinasi, jos buvo panaudotos įmonės veikloje. Išvadas rašo pagal tam tikrą aprašą. Jeigu jiems būna pateikta ikiteisminio tyrimo medžiaga, jie kaip specialistai, gali remtis liudytojų parodymais ir pan. Specialistas savo iniciatyva nedaro priešpriešinių patikrinimų, o esant būtinumui specialistas siunčia užklausą tyrėjui, kuris atlieka priešpriešinį patikrinimą ir pateikia duomenis. Jeigu gerai atsimena, šioje byloje buvo atliekamas ir UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos patikrinimas. Tyrėjui nereikėjo atlikti kryžminio patikrinimo, kadangi lygiagrečiai su UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos patikrinimas buvo atliekamas ir UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos patikrinimas. Medžiagos, kurias UAB „( - )“ pirko iš UAB „( - )“, yra nurašytos į įmonės veiklos sąnaudas. Tai aprašė specialisto išvadoje ir pridėjo į priedus. Pasibaigus 2007 metams šie metalo gaminiai nurašomi į veiklos sąnaudas. Dokumentuose įformintas metalo gaminių pirkimas ar paslaugų įsigijimas nereiškia, kad tai buvo įmonės sąnaudos. Sąnaudas galima pagrįsti tik juridinę galią turinčiais dokumentais. Teoriškai, jeigu įsigytas daiktas panaudojamas įmonės veiklai vystyti, tai nurašoma į įmonės sąnaudas. Jeigu jos specialisto išvadoje parašyta, kad įmonės sąnaudos įrašytos pagal juridinės galios neturinčius dokumentus, vadinasi, sąnaudos yra padidintos, neįvykusios, o finansinė atskaitomybė yra iškreipta. Neįvykusi operacija yra tokia, kurios forma neatitinka turinio. Dokumento forma surašyta, sąskaita faktūra su rekvizitais yra, pinigų išmokėjimo kvitas su rekvizitais yra, tačiau tai yra tik forma, nes ši ūkinė operacija yra neįvykusi. Kadangi dokumentas neturi juridinės galios, tuo dokumentu negalima pateisinti įmonės sąnaudų. Taip pažeidžiami kai kurie buhalterinės apskaitos įstatymo straipsniai. Nežino, kodėl ūkinė operacija neįvyko. Buvo padaryta žala valstybei. Pagal sąskaitas faktūras įmonė įtraukė į PVM apskaitą ir taip sumažino į biudžetą mokėtiną PVM. Pagal sąskaitas faktūras įmonė į sąnaudas įtraukė statybos darbų ir metalo gaminių vertę ir taip padidino savo sąnaudas, sumažino įmonės pelną ir mokėtiną pelno mokestį. Kadangi įmonė pirko prekes ir paslaugas, tai buvo pirkimo PVM. Į PVM apskaitą buvo įtrauktas pirkimo PVM. Įtraukdami PVM į apskaitą ir įrašydami į deklaraciją jie paprašo jį grąžinti iš biudžeto. Jeigu operacijos realiai neįvyko, to PVM niekas į biudžetą nesumokėjo, tačiau buvo paprašyta jį iš biudžeto grąžinti. Kad įmonė prašo grąžinti PVM, matosi PVM deklaracijose. PVM grąžinamas tada, kai buvo sumokėta daugiau, negu gauta. Šiuo atveju jie sumažino į biudžetą mokėtiną PVM. Užduotyje jau yra teiginys, jog ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad sandoriai tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ neįvyko. Tiksliai neprisimena, ar ikiteisminio tyrimo medžiagoje buvo kokių nors duomenų, tačiau buvo nurodyta, kad ši aplinkybė nustatyta dar iki jai gaunant užduotį. Savo išvadoje ji patvirtino šį teiginį ir nurodė, kokie buvo padaryti pažeidimai. Patvirtina tyrėjo teiginį, kad sandoriai neįvyko ir buvo padaryti tam tikri pažeidimai. Jai buvo pateiktos keturios UAB „( - )“ sąskaitos faktūros. Jai buvo pateikti šių sandorių vykdymo laikotarpio dokumentai bei registras, kuriame tie sandoriai buvo įregistruoti. Jeigu jos specialisto išvadoje aptartos tik 4 sąskaitos faktūros, vadinasi, tiek sąskaitų jai ir buvo pateikta. Jeigu jai pateiktame registre būtų įregistruota daugiau sąskaitų faktūrų, susijusių su UAB „( - )“, būtų paprašę pateikti likusias sąskaitas. Šiuo atveju buvo pateikta tiek sąskaitų, kiek buvo nurodyta registre. Jos išvadoje nėra nurodyta, kad dokumentai buvo suklastoti. Tokius duomenis galėjo pateikti tyrėjas. Savo išvadoje nurodo, kad realiai sandoriai su UAB „( - )“ neįvyko, vadovaudamasi užduotyje pateikta informacija. Atsakyme į antrą klausimą yra citata iš jai pateiktos užduoties. Tokios citatos ji paneigti negali. Atsakydama į ketvirtą užduoties klausimą rėmėsi jai pateiktais dokumentais, kurie yra išvardyti (sąskaitos faktūros, kasos pajamų orderių kvitai, kasos išlaidų orderiai). Įmonė įregistruodama UAB „( - )“ vardu išrašytas sąskaitas faktūras nesuskaičiavo ir nesumokėjo PVM mokesčio. Darydama šią išvadą rėmėsi duomenimis, o konkrečiai – jai pateiktoje užduotyje nurodyta informacija, kad realiai sandoriai tarp šių dviejų įmonių neįvyko. Užduotyje nebuvo nurodyta realiai patikrinti, ar UAB „( - )“ iš UAB “TŪB „( - )““ nupirktas medžiagas sumontavo užsakovo, kuris už paslaugas atsiskaitė, objekte. Negali pasakyti, ar įsigytos medžiagos realiai buvo panaudotos. Jeigu jai pateiktoje užduotyje tyrėjas nebūtų pateikęs informacijos, jog reliai ūkinės operacijos tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ nevyko, tokia išvada tikriausiai iš viso nebūtų buvusi suformuluota. Ji buhalteriškai aprašinėjo sąskaitas faktūras, kas jas pasirašė, ar jos yra įregistruotos registre, ar į apskaitą įtrauktas PVM ir pan. Jos išvadoje aprašytos visos ūkinės operacijos. Viskas buvo įregistruota, formalūs dokumentai buvo, jie atitiko rekvizitus ir reikalavimus. Pinigai buvo išlaiduoti, bet ar jie buvo išmokėti, specialistas pasakyti negali. Buvo išlaidavimo ir įsigijimo dokumentas, todėl viskas apskaityta buvo tinkamai, mokesčiai deklaruoti tinkamai.

99Specialistė O. P. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad yra pateikusi dvi specialisto išvadas. Viena išvada buvo pateikta dėl TŪB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos, o kita – dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos. Savo specialisto išvadas ji tvirtina. Rašant UAB „( - )“ specialisto išvadą jai buvo pateiktos UAB „( - )“ vardu išrašytos sąskaitos faktūros, lokalinės sąmatos, darbų atlikimo aktai, UAB „( - )“ įforminti kasos pajamų orderiai, UAB „( - )“ PVM pirkimų žurnalas, UAB „( - )“ direktoriaus V. T. finansinės apyskaitos, UAB „( - )“ PVM deklaracijos, UAB “( - )“ metinė pelno deklaracija, UAB „( - )“ kasos ir banko dokumentai, avanso apyskaitos, pirkimo bei pardavimo dokumentai, darbo laiko ir darbo užmokesčio žiniaraščiai, pirkimo bei pardavimo PVM žurnalai, prekių, paslaugų ir turto gavimo žurnalai, pinigų išmokėjimo ir gavimo žurnalai, bendrasis žurnalas, finansinės atskaitomybės dokumentai, liudytojų apklausos protokolai. Taip pat buvo gauta UAB „( - )“ kryžminių patikrinimų medžiaga pagal tyrėjo G. R. raštus. Specialisto išvadoje aprašomos keturios sąskaitos faktūros tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“. Jos tyrimo metu atlikus kryžminį patikrinimą pagal pateiktus dokumentus buvo nustatyta, jog tos keturios pardavimo sąskaitos faktūros, kuriomis UAB „( - )“ buvo įforminusi prekių pardavimą įmonei UAB „( - )“, nebuvo įtrauktos į UAB „( - )“ apskaitą ir tokių sąskaitų įmonėje UAB „( - )“ nebuvo. Tais pačiais sąskaitų numeriais buvo išrašytos kitos ūkinės operacijos kitiems subjektams, o ne įmonei UAB „( - )“. Pagal pateiktus dokumentus tiriamuoju laikotarpiu UAB „( - )“ apskaitoje nebuvo nustatyta jokių ūkinių santykių su UAB “( - )“. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus UAB „( - )“ sandoriai nevyko (nei pardavimai, nei atsiskaitymai). Tarp UAB „( - )“ dokumentų buvo keturios darbų pirkimo sąskaitos faktūros. Visas keturias sąskaitas išrašė direktorius M. V., o prie jo pavardės yra parašas. Prie sąskaitų yra pridėti darbų atlikimo aktai. Nurodyta, jog sąskaitą gavo direktorius V. T., o prie jo pavardės yra parašas. Kitose nurodytose sąskaitose (išvados 5 psl.) nėra parašų, tačiau pagal buhalterinės apskaitos įstatymą nebūtina nurodyti, kas gavo sąskaitą. Tose sąskaitose nebuvo sąskaitos gavėjo (V. T.) parašo. Prie išrašytų sąskaitų faktūrų Nr. 0843, Nr. 0845, Nr. 0957 buvo pridėtos lokalinės sąmatos ir darbų atlikimo aktai. Lokalinėse sąmatose ir darbų atlikimo aktuose nurodytos atliktų darbų sumos sutapo su PVM sąskaitose faktūrose nurodytomis sumomis. Prie 2007 m. spalio 5 d. PVM sąskaitos faktūros nebuvo pridėta lokalinė sąmata ir darbų atlikimo aktas, todėl ji nurodė, jog nebuvo galima nustatyti, ar sąskaitoje nurodyti darbai sutaptų su papildomų dokumentų duomenimis. UAB „( - )“ įformino apmokėjimą grynaisiais pinigais per direktorių V. T.. Jai buvo pateikti UAB „( - )“ vardu išrašyti kasos pajamų orderių kvitai už 414 442,99 Lt. Visi šie kvitai aprašyti 4 jos išvados lentelėje.Pagal UAB „( - )“ 2007 m. pirkėjams išrašytas PVM sąskaitas faktūras pavyko nustatyti, jog darbai buvo atlikti įmonėms UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“. Septintame specialisto išvados puslapyje nurodyta, kad UAB „( - )“ išrašė dvi PVM sąskaitas faktūras (2007 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 0001 ir 2007 m. rugsėjo 17 d. Nr. 0005) įmonei UAB „( - )“. Pagal pridėtas lokalines sąmatas ir darbų atlikimo aktus nustatyta, kad pagal UAB „( - )“ vardu įformintas PVM sąskaitas faktūras ir darbų atlikimo aktus įforminti tie patys statybos darbai, kurie buvo atlikti įmonėje UAB „( - )“. Tai reiškia, kad tie patys darbai dubliuojasi ir viename objekte juos atliko ir UAB „( - )“, ir UAB „( - )“. Darbai buvo atlikti ir už juos sumokėta pagal keturias UAB „( - )“ vardu pateiktas sąskaitas faktūras. Pagal dvi iš šių sąskaitų atlikti darbai dubliavosi su UAB „( - )“ atliekamais darbais. Pagal UAB „( - )“ darbų pardavimus, pateiktus buhalterinius dokumentus nesimato, kad įmonė UAB „( - )“ pati atliko darbus. Atlikus kryžminį patikrinimą pagal UAB „( - )“ dokumentus nustatė, kad UAB „( - )““ įmonei UAB „( - )“ PVM sąskaitose faktūrose ir pardavimų žurnaluose nurodytų paslaugų neatliko, sandoriai tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ realiai neįvyko. UAB „( - )“ direktorius V. T. pagal keturias UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, įrašydamas neteisingus duomenis apie ūkinę operaciją, nesilaikė buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų. Išvada buvo atlikta remiantis liudytojų M. V. ir D. J. parodymais. UAB „( - )“ vardu kitoms neįvykusioms operacijoms išrašytos keturios PVM sąskaitos faktūros dėl 214 457,23 Lt, o tai padėjo UAB „( - )“ neteisėtai suformuoti 63 222 Lt PVM apskaitą. Tai, kad lemiamą reikšmę turi tikrasis ūkinės operacijos turinys, o ne ūkinės operacijos įforminimas dokumentais, patvirtina LR mokesčio administravimo įstatymo 10 str. Kadangi UAB „( - )“ pagal dokumentus pirko paslaugas iš UAB „( - )“, jie padidino pirkimo PVM, įsitraukė jį į PVM deklaraciją. Jeigu UAB „( - )“ paslaugų nepardavė, ji nesumokėjo pardavimo PVM, todėl UAB „( - )“ negalėjo į apskaitą įtraukti pirkimo PVM. Atliekant TŪB „( - )“ specialisto išvadą jai buvo pateiktos UAB „( - )“ vardu išrašytos pardavimo PVM sąskaitos faktūros, UAB „( - )“ kasos pajamų orderių kvitai, TŪB “( - )“ pirkimų ir atsiskaitymų žurnalai, pirkimo ataskaitos, TŪB „( - )“ PVM deklaracijos, TŪB „( - )“ gautų PVM sąskaitų faktūrų registras, metinės pelno mokesčio deklaracijos, liudytojų apklausų protokolai. Taip pat buvo gauta UAB „( - )“ kryžminių patikrinimų medžiaga. Tyrimui atlikti tyrėjas jai pateikė šešias UAB „( - )“ pardavimų PVM sąskaitas faktūras ir 43 tų pačių ar panašių numerių kasos pajamų orderių kopijas, pagal kurias TŪB „( - )“ į buhalterinę apskaitą nurašė elektros instaliavimo prekių įsigijimą. Pagal pateiktas UAB „( - )“ PVM sąskaitų faktūrų kopijas nustatė, kad UAB „( - )“ neturėjo komercinių santykių su TŪB “( - )“, t. y. elektros prekių pardavimas apskaitos dokumentais įformintas ir įrašytas į suvestinius buhalterinės apskaitos registrus nebuvo. Apmokėjimas už paslaugas nebuvo įformintas kasos pajamų orderiais. UAB „( - )“ tyrimui nepateikė išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir kasos pajamų orderių kvitų. Patikrinimo metu rastos tais pačiais numeriais pažymėtas šešios UAB “TŪB „( - )“ PVM sąskaitų faktūrų kopijos, kurias TŪB „( - )“ įrašė į buhalterinę apskaitą kaip įsigytas elektros prekes pagal UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras dėl 113 411,16 Lt. TŪB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje įtrauktų PVM sąskaitų faktūrų numeriai nesutampa su UAB „( - )“ apskaitoje esančiomis sąskaitomis. Jos išvadoje nurodyta, kad visose sąskaitose faktūrose neatitinka nurodytas pirkėjo pavadinimas, sąskaitos išrašymo data, parduotų elektros prekių pavadinimas. Atsižvelgiant į tai, galima manyti, jog UAB „( - )“ vardu išrašytose sąskaitose, kurios buvo skirtos ne TŪB „( - )“, buvo nurodytos elektros prekės (išvados 7 psl.).

100Į UAB „( - )“ apskaitą įtrauktos šešios PVM sąskaitos faktūros, tačiau TŪB „( - )“ apskatoje yra 17 PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų UAB „( - )“ vardu. Kitų sąskaitų numeriai aprašyti jos išvados lentelėje Nr. 4. Jeigu jos specialisto išvadoje prekių pristatymo važdaraščiai neaptariami, ji jų nematė. Krovinio važtaraštis nėra buhalterinės apskaitos dokumentas ir tai yra tik krovinio vežimo operaciją patvirtinantis dokumentas. Įmonės buhalterinėje apskaitoje važtarašts nėra būtinas, o sąskaita yra būtina.

101UAB „( - )“ vardu išrašytos sąskaitos faktūros buvo įtrauktos į TŪB „( - )“ buhalterinę apskaitą. Visos pirkimo ir atsiskaitymo operacijos pagal UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir kasos pajamų orderių kvitus užfiksuotos TŪB „( - )“ pirkimų ir atsiskaitymų žurnale (3 priedas). Pagal TŪB „( - )“ tyrimui pateiktoje pirkimų ataskaitoje padarytus įrašus, TŪB „( - )“ UAB „( - )“ vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų (17 vnt.) nurodytas elektros instaliacijos prekes per laikotarpį nuo 2007 m. vasario 2 d. iki 2008 m. sausio 8 d. užpajamavo sandėliuose nurodant jų pavadinimus („( - )“, „( - )“, „R. Š.“ „( - )“, „J. R. Š.“). Taip pat buvo surašyti darbų atlikimo aktai, kuriuose nurašytos šios elektros instaliacijos prekės (5 priedas). Išvadoje buhalteriškai surašė tai, kas jai buvo žinoma iš pateiktų dokumentų, o realių sandėlių ji nematė. Įmonė gali turėti daug sandėlių, o buhalterinėje apskaitoje nėra nustatyta privalomos tvarkos, todėl sandėliai gali būti vedami pagal įmonės vidaus apskaitos tvarką. Buhalterijoje prekių pirkimas bei pardavimas, medžiagų nurašymas yra vykdomas bendra tvarka, nes sunaudotos medžiagos yra įmonės sąnaudos, pinigai yra įmonės turtas, todėl viskas turi matytis bendroje buhalterinėje apskaitoje. Pažeidimų medžiagų nurašyme nerado. Medžiagos buvo įsigytos ir nurašytos. Yra atliktų darbų aktai, kuriuose medžiagos yra nurašytos, tačiau kokiu būdu konkrečios medžiagos pasiekė konkretų objektą, pasakyti negali. Tai turėtų matytis įmonės vidaus dokumentuose, ji tokių dokumentų nematė. Viename objekte nepanaudotos ir į kitą objektą vežamos medžiagos turi matytis įmonės vidaus tvarkos dokumentuose, o konkrečių buhalterinės apskaitos dokumentų tokiai funkcijai pažymėti nėra. Darbų atlikimo aktą turėtų pildyti ne buhalterijos darbuotojas, tai gali būti vykdoma pagal įmonės vidaus tvarką. Kad medžiagos buvo panaudotos, matosi būtent iš darbų atlikimo aktų, o kas juos pildė, pasakyti negali. Buhalterija negali nurašyti medžiagų be darbų nurašymo aktų. Medžiagos yra įmonės sąnaudos, kurios turi būti patvirtintos jų panaudojimą patvirtinančiais dokumentais. Išvada surašyta remiantis liudytojų parodymais ir kryžminių patikrinimų metu nustatytais duomenimis. Jeigu kryžminių patikrinimų ir liudytojų parodymų nebūtų, TŪB „( - )“ ūkinėse operacijose pažeidimų nebūtų. Anksčiau kryžminį patikrinimą vadino priešpriešiniu patikrinimu, tačiau dabar jų nuostatai yra pasikeitę. Jai buvo pateikti liudytojų parodymai ir kryžminių patikrinimų medžiaga, kuriais remdamasi nustatė sąskaitų neatitikimus (pasikartojantys sąskaitų numeriai), o UAB „( - )“ apskaitoje šių sąskaitų iš viso nebuvo. Jeigu TŪB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje pažeidimų nenustatyta, o UAB „( - )“ galbūt įvykdė buhalterinės apskaitos pažeidimus, pažeidimai išlieka ir TŪB „( - )“, kadangi kryžminio patikrinimo metu nustatyta, jog buvo įforminta neįvykusi operacija. Ši ūkinė operacija galėjo įvykti, tačiau jai nepavyko nustatyti, su kokiu asmeniu ji galėjo įvykti. Taigi abi įmonės, kurių ūkinę veiklą ji tyrė, neturėjo teisės į pirkimo apskaitą. Informacija raštu buvo gauta ir jos išvadoje nurodyti dokumentai, kuriais remiantis buvo atlikta specialisto išvada. Neprisimena, kokie dokumentai iš kokių ūkinių subjektų buvo pareikalauti. Jos išvadose aprašyti UAB „( - )“ ir TŪB „( - )“ sandoriai su UAB „( - )“, todėl dokumentai turėjo būti pareikalauti iš UAB „( - )“. Specialistai visada gauna iš tyrėjo ikiteisminio tyrimo medžiagą, kurioje būna ikiteiminio tyrimo apklausos, kryžminiai patikrinimai ir kita tyrimo metu rinkta informacija. Į finansinės ūkinės veiklos tyrimo aprašą niekada nerašo liudytojų parodymų ir liudytojų protokolų prie bylos nededa. Nors specialisto išvadoje nurodė, kad liudytojų apklausų protokolus gavo su 2010 m. lapkričio 11 d. raštu, tačiau nebūtinai taip galėjo būti. Galėjo būti, kad buvo kiti dokumentų perdavimo aktai, pagal kuriuos gavo apklausų protokolus. Dokumentus ne visada gauna vienu metu, kartais dokumentai tyrimui pateikiami dalimis jau tyrimo metu. Tyrė tik įmonių sandorius su UAB „( - )“, o to, ar UAB „( - )“ faktiškai turėjo medžiagas, kurias galėjo ar negalėjo parduoti, ji netikrino. Tai reikėtų tikrinti peržiūrint UAB „( - )“ veiklą (kokias medžiagas įmonė turėjo, kokias medžiagas pirko, kaip apskaitė ir pan.). Nerado UAB „( - )“ dokumentų, pagal kuriuos ji būtų pardavusi prekes kitoms įmonėms. Specialistė atlieka tyrimą iš dokumentų ir faktinių aplinkybių netiria. Kadangi buvo nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, operacija neatitinka turinio. Šešios sąskaitos faktūros, kurių numeriai atitinka, tačiau sandoriai buvo galbūt sudaryti su kitais asmenimis. Netikrino, ar šios ūkinės operacijos vyko faktiškai, kadangi ji turėjo tikrinti tik priešpriešinius dokumentus tarp TŪB „( - )“ ir UAB „( - )“. Jeigu UAB „( - )“ būtų tinkamai apskaičiusi ūkines operacijas, TŪB „( - )“ apskaita taip pat būtų tinkama. Ji nepadarė išvados, jog UAB „( - )“ apskaitoje buvo padaryti pažeidimai, šios įmonės visiškai nevertino. Tyrėjas užduotyje nurodė, kad TŪB „( - )“ ūkinės operacijos su UAB „( - )“ nebuvo įvykusios. Visas specialisto išvadas rašo pagal tyrėjo pateiktą užduotį. Įmonės vidaus dokumentų ji netyrė. Vadovavosi pirminiais įmonės apskaitos dokumentais, suvestiniais registrais, pirkimo, pardavimo žurnalais, atsiskaitymų žurnalais. Jai užteko dokumentų, kuriuos ji gavo. Jos išvados 7 puslapyje esančioje lentelėje Nr. 4 nurodyta, kad jos tiriamos įmonės apskaitoje buvo tuo pačiu numeriu, kurie sutapo su UAB „( - )“ apskaitoje esančiais numeriais, tačiau UAB „( - )“ numeriai buvo skirti kitoms įmonėms, buvo nurodytos kitos sumos. Jos specialisto išvadoje nurodyta, kad trūksta konkretaus rekvizito, tai reiškia, kad turi būti nurodytas pardavėjas, t. y. UAB „( - )“. Kadangi nustatyta, jog pardavimo UAB „( - )“ neįvykdė, tai yra kita neįvykusi operacija. Yra nustatyta apskaitos tvarkymo sistema, pagal kurią buhalterinė apskaita turi būti tvarkinga, sistemiška, teisinga. Turtas, įsipareigojimai, veiklos rezultatai turi būti nustatyti apskaitoje užfiksuotais buhalterinės apskaitos suvestinių registrų duomenyse. Kiekvienų metų pabaigoje tvarkomas įmonės suvestinis registras – didžioji knyga iš kurios duomenų sudaroma įmonės metinė finansinė atskaitomybė.

102Liudytoja A. G. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad jai TŪB „( - )“ yra žinoma. Šioje įmonėje dirbo nuo 1996 metų, taip pat šioje įmonėje dirbo ir 2007–2008 metais. TŪB „( - )“ buvo įsikūrusi ( - ). Įmonės patalpoms priklausė 4 kabinetai, jos darbo vieta buvo hole. Ėjo apskaitininkės ir personalo vadybininkės pareigas. Kaip apskaitininkė ji turėjo suvesti pirminius dokumentus, nurašyti medžiagas. Sąskaitas faktūras jai atnešdavo darbų vadovai, jos taip pat buvo gaunamos paštu. Daugiausiai dirbdavo su pirkimo dokumentais, į programą suvesdavo sąskaitas faktūras. Įmonė UAB „( - )“ jai girdėta. Konkrečiai neatsimena, bet iš šios įmonės jie pirko elektros prekes. Faktiškai medžiagų jos nematydavo, nes dirbo biure prie kompiuterio. Įmonė tokio tikro sandėlio neturėjo, o medžiagos buvo tiekiamos tiesiai į objektus, todėl medžiagas matydavo tik darbų vadovai: K. K., A. B., R. M.. Sąskaitų faktūrų asmeniškai jai niekas nepateikdavo. Įmonės biure buvo numatyta vieta, kur buvo dedamos sąskaitos faktūros. Sąskaitas darbų vadovai sudėdavo buhalterės kabinete. Ji nueidavo ir jas iš ten pasiimdavo. Atskiro patvirtinimo, kad sąskaitoje nurodytos medžiagos tikrai gautos ir sąskaitą galima traukti į apskaitą, nereikėjo. Su krovinio gabenimo važtaraščiais ji nedirbo ir medžiagas nurašydavo pagal sąskaitą faktūrą. Medžiagas, gautas iš UAB „( - )“, ji pajamuodavo, nes buvo pateiktos sąskaitos faktūros. Sąskaita faktūra jos gavimo laikotarpiu įvedama į programą, o medžiagos buvo nurašomos pagal atliktų darbų aktą. Atliktų darbų aktą pasirašydavo darbų vadovas, užsakovas. Ji aktų neformuodavo, todėl negali konkrečiai pasakyti, kas juos formuodavo. Kai darbų vadovai atlikdavo darbus, juos įtraukdavo į atliktų darbų aktą. Tą aktą paruošdavo sąmatininkė I. S. pagal darbų vadovo pateiktus duomenis. Jie atliktų darbų aktą gaudavo jau pasirašytą ir patvirtintą visų suinteresuotų šalių. Nurašant medžiagas ji taikė „fifo“ metodą, kai nurašomos anksčiau gautos medžiagos, todėl įmonė, iš kurios buvo pirktos medžiagos, jai buvo visiškai nesvarbi. Medžiagos buvo nurašomos suminiu būdu, o ne pagal prekes pardavusias įmones. Duomenis suvedus į buhalterinę programą joje matosi įmonė, iš kur prekės buvo gautos, ir kiti darbų vadovų pateikti duomenys, kuriame objekte naudojamos medžiagos ir pan. Programoje pasirinkus reikiamą nurašyti medžiagą programa gautas medžiagas išdėsto pagal datą. Buhalterinė programa yra užprogramuota pagal konkretų metodą, todėl norint pakeisti metodą reikia keisti programą. Mechaniškų veiksmų ji netaikė. Medžiagos, gautos iš UAB „( - )“, buvo nurašytos pagal dokumentus. Jie pateikė VMI išsamų dokumentą, kuriame nurodyta, kokiame objekte kuri konkrečiai medžiaga buvo nurašyta. Ji suvesdavo pirminius dokumentus, t. y. PVM sąskaitas faktūras. Buvo vienas bendras pagrindinis prekių sandėlis jos kompiuteryje. Tai buvo toks pavadinimas, o realaus sandėlio nebuvo. Buhalterinis sandėlis turėjo pavadinimą „Pagrindinis sandėlis“. Kai pradėjo dirbti įmonėje, bandė medžiagas nurašyti pagal objektus, todėl kompiuterinėje programoje buvo sandėliai pagal objektus. Konkrečių pavadinimų prisiminti negali. Tokių sandėlių 2007 metais jau nebebuvo. Ji buvo ta TŪB „( - )“ darbuotoja, kuri suvesdavo prekes į konkretų sandėlį ir be jos niekas kitas šio darbo neatliko. Žinodavo, kuriam sandėliui reikia suvesti konkrečioje sąskaitoje nurodytas medžiagas, nes tai buvo užrašyta sąskaitose. Darbų vadovai sąskaitose faktūrose užrašydavo objekto pavadinimą. Medžiagų nurašymo aktus pildė ji. Pirminį dokumentą, tai yra sąskaitą faktūrą suvesdavo į programą tada, kai ją gaudavo, o medžiagos buvo nurašomos pagal pateiktą atliktų darbų aktą. Kartais medžiagos viename objekte būdavo nurašomos pagal vieną atliktų darbų aktą, o kartais – pagal kelis atliktų darbų aktus, kai darbai buvo vykdomi etapais. Medžiagas nurašydavo, jų nebūdavo per daug, tačiau, kol objektas nebūdavo pabaigtas, medžiagos likdavo nenurašytos ir laukdavo savo eilės. Kadangi buvo medžiagų apyvarta, likučių konkrečiame objekte nelikdavo, kartais medžiagos likdavo laukti savo eilės. Kol objekte buvo vykdomi darbai, medžiagų likutis visada likdavo. Medžiagų apskaita iš pradžių buvo vykdoma pagal objektus, o vėliau pradėta vykdyti bendra medžiagų apskaita. Kai pradėjo dirbti su nauja buhalterine sistema, ieškojo geriausio būdo medžiagas nurašyti. Medžiagų nurašymas pagal sandėlius pasirodė labai sudėtingas. Pagal vieną sąskaitą faktūrą prekės galėjo būti perkamos ne vienam objektui. Pagal sąskaitas faktūras taip pat buvo perkami ir įrankiai. Kartais iš pavadinimo nebuvo galima suprasti, ar nurodyta prekės yra įrankis, ar medžiaga. Medžiagos buvo perkamos keliems objektams pagal vieną sąskaitą faktūrą, nes darbų vadovas turėdavo ne vieną objektą. Medžiagas perkant ji nedalyvavo. Dėl vienoje sąskaitoje nurašytų prekių keliems objektams iškilo nepatogumas dėl medžiagų nurašymo, todėl buvo pereita prie vieno prekių nurašymo sandėlio. Nurašymo aktus formuodavo tik pagal atliktų darbų aktus. Pagal „fifo“ metodą programa suranda anksčiausiai pirktą medžiagą, kuri yra reikalinga. Vienodos rūšies kabeliai buvo perkami iš skirtingų pardavėjų. Anksčiausiai įsigytos medžiagos buvo nurašomos pagal kabelio rūšį, o ne pagal prekių pardavėją. Galėjo būti, kad objekte realiai buvo nurašomas iš vieno tiekėjo pirktas kabelis, nors realiai objekte buvo naudojamas toks pat kabelis, tačiau pirktas iš kito tiekėjo. Programoje prie kiekvienos medžiagos yra nurodyta įmonė, iš kurios medžiaga buvo pirkta. Tą informaciją žinojo darbų vadovai, įmonės vadovas. Jai nurašant medžiagas buvo naudojamas metodas, kai nurašomos anksčiausiai pirktos medžiagos.

103Specialistė Z. K. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad ji atliko tyrimą ir surašė 2011 m. liepos 19 d. specialisto išvadą Nr. 5-2/120 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos. Dokumentinis tyrimas buvo atliktas remiantis dokumentais, kurie išvardyti specialisto išvados 1 ir 2 prieduose. Jai buvo pateikti UAB „( - )“ segtuvai, kiti dokumentai, UAB „( - )“ dokumentai, pateikta ikiteisminio tyrimo medžiaga. Tyrimo metu buvo remtasi bendrovės buhalteriniais dokumentais, papildomai gautais dokumentais ir ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga. Jai nebuvo pateikti įmonių UAB „( - )“, UAB „( - )“, TŪB “( - )“ dokumentai. Tyrimą atliko tik iš UAB „( - )“ dokumentų.

104Atliekant tyrimą aprašyti visi rasti dokumentai. UAB „( - )“, TŪB “( - )“ ir UAB „( - )“ nebuvo išskirtos į atskirus tyrimus. Tarp UAB „( - )“ dokumentų nebuvo rasta TŪB „( - )“, UAB „( - )“ dokumentų. Iš UAB „( - )“ įmonė UAB „( - )“ gavo piniginių lėšų. Jos specialisto išvados 39–40 lapuose nurodyta, jog buvo rastas dokumentas dėl 15 712,56 Lt UAB „( - )“ skolos sumokėjimo į UAB „( - )“ kasą (kasos pajamų orderis). Išvados priede viskas išvardyta detaliau, buvo sudaryta lentelė pagal kiekvieną kasos dokumentą. Negali tiksliai pasakyti, už kokias paslaugas buvo sumokėti nurodyti pinigai, nes šiuo metu neturi reikiamo išvados priedo. Tai buvo mokėjimo dokumentas, pagal kurį UAB „( - )“ sumokėjo UAB „( - )“. Matė pirminius UAB „( - )“ dokumentus, kuriais remiantis buvo padarytas mokėjimas, nes tuo laikotarpiu jai nebuvo pateiktos įmonės kasos knygos ir tyrimą atliko iš pirminių dokumentų. Išvadoje šio dokumento neaprašė, nes įmonės pajamos nebuvo aprašinėjamos. Kad įmonėje UAB „( - )“ šis mokėjimas buvo įregistruotas, sužinojo šiandien teisme iš savo kolegės, kuri atliko kitos įmonės patikrinimą.

105Gavus užduotį atlikti tyrimą visų pirma peržiūrima tyrėjo pateikta informacija, kurią jis turi surinkęs ikiteisminio tyrimo metu. Jai buvo pateikti 4 ikiteisminio tyrimo bylos segtuvai, kuriuose buvo išdėstyta visa tiriamoji medžiaga. Ji atliko UAB „( - )“ tyrimą, tačiau daugeliui reikšmingų sandorių buvo paskirti atskiri tyrimai. Buvo remiamasi ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis apie tai, kad įmonės direktorius nurodė aplinkybes, kaip buvo organizuojamas įmonės darbas ir pan. Įmonė įformindama tik pardavimus, turėtų prievolę mokėti didelį pardavimų PVM. Įmonė įformino pirkimus iš bendrovių, kurios veiklos realiai nevykdė. Tai buvo nustatyta ir nurodyta teismo nutartyje. UAB “( - )“ įformino darbų ir paslaugų pardavimą įmonei UAB „( - )“, tačiau pati neteikė finansinių atskaitomybių ir nemokėjo PVM, neatliko mokestinės prievolės (62 išvados lapas). Pagal dokumentus prekių jie negavo ir tų prekių nepardavė, nors dokumentais nurodė, jog pardavė. Pagal jai pateiktą UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą negalėjo nustatyti įmonės turto ar įsipareigojimų dydžio, nes įmonės buhalterinė apskaita buvo vedama prastai. Pagal keturias sąskaitas faktūras ji galėjo įvardyti, kas buvo pirkta, tačiau yra daug sąskaitų faktūrų, pagal kurias UAB „( - )“ fiksavo pirkimą iš UAB „( - )“, jų dokumentiniam tyrimui nebuvo pateikta. Jeigu turimuose dokumentuose nenustatyta, jog UAB „( - )“ pirko metalo konstrukcijas, tai dar nereiškia, kad to nebuvo, nes dalis dokumentų tyrimui nebuvo pateikta.UAB „( - )“ vykdė pardavimus, kurie pagrįsti UAB „( - )“ žiniaraščiais. Jeigu UAB „( - )“ iš realiai veiklos nevykdančių įmonių nepirko prekių, tai ji ir negalėjo tų prekių parduoti. Įregistruotos sąskaitos faktūros formaliai atitinka buhalterinės apskaitos reikalavimus, tačiau vienos sąskaitos turinys neatitinka reikalavimų. Įmonė turėjo direktorių, kuris pasirašinėjo dokumentus, V. Ž. buvo suteiktas įgaliojimas. Pagal metines darbų apimtis (8 000 000 Lt) V. Ž. vienas pats tikrai negalėtų atlikti tiek paslaugų. Pagal turimus duomenis asmenys buvo priimami į darbą ir tą pačią ar kitą dieną atleidžiami. Pagal „Sodros“ duomenis ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių duomenis realiai dirbantys asmenys tokios apimties darbų atlikti negalėjo. Įmonės turtas buvo įtrauktas į buhalterinę apskaitą, tačiau reali to turto realizacija nebuvo atlikta, turto perdavimo ir priėmimo aktai nebuvo įforminti, keičiantis įmonių direktoriams perdavimo aktai nebuvo pasirašyti. Įmonės pačios nustato, koks turtas yra ilgalaikis. Neprisimena, koks turtas UAB „( - )“ buvo laikomas ilgalaikiu. Žino, kur buvo registruota UAB „( - )“, tačiau ar ši įmonė turėjo patalpas ilgalaikiam turtui laikyti, nežino. Negali pasakyti, kokias apskaitytas prekes turėjo UAB „( - )“. Jos išvada, kad ūkinės operacijos įmonėje UAB „( - )“ yra neįvykusios, buvo pagrįsta įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga, priešpriešinių patikrinimų su įmone UAB „( - )“ dokumentais. Kitoje byloje atlikto tyrimo metu nustatyta, kad įmonė UAB „( - )“ atlikinėjo darbus ir remontavo „( - )“ pastatą. Darbai objekte tikrai vyko, pastoliai buvo sumontuoti, tačiau darbus atliko kita įmonė. Darbus perperkančios įmonės dažnai į sąnaudas įsitraukia tik darbo užmokestį, todėl joms nelieka paslaugos pardavimo PVM atskaitos. Tai gali būti susiję su mokesčių vengimu. Pagal ikiteisminio tyrimo metu pateiktą medžiagą, surinktus duomenis, UAB „( - )“ 2007–2008 metais veiklos nevykdė. Tie 15 000 Lt, kaip ir kitos ūkinės operacijos, yra įforminti dokumentais. UAB „( - )“ rodė pardavimus, pateikė deklaracijas, tačiau nemokėjo mokesčių. Įmonė yra skolinga biudžetui ir „Sodrai“, todėl darytina išvada, kad UAB „( - )“ rodė pardavimus, juos deklaravo ir taip suteikė galimybę užduotyje nurodytoms įmonėms pasinaudoti mokestine lengvata. Įmonė turi galimybę įsigyti prekes iš fizinių arba juridinių asmenų, kurie nėra PVM mokėtojai, todėl į apskaitą negali įsitraukti PVM. Dokumentai būna forminami realiai neveikiančios įmonės vardu tam, kad už parduotas metalo konstrukcijas reikėtų sumokėti tik PVM skirtumą. Operacijos, kurios įformintos UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje, realiai nevyko. Realiai UAB „( - )“ veiklos nevykdė ir, kadangi įmonė medžiagų nepirko, ji neturėjo ką parduoti. Prekių pirkimas įformintas iš tų įmonių, kurios realiai veiklos nevykdė. Kad UAB „( - )“ 2007–2008 metais veiklos nevykdė, nustatė iš anksčiau išvardytų jai pateiktų ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų. Jai pateiktuose segtuvuose buvo pateikti įvairių asmenų parodymai skirtingais laikotarpiais. Tyrėjas jai pateikė jau suformuotą užduotį ir joje buvo nurodyta, jog UAB „( - )“ nevykdė ūkinės veiklos. Priešpriešinių patikrinimų ji nevykdė. Ji atliko UAB „( - )“ dokumentinį tyrimą. Buvo atliktas priešpriešinis patikrinimas tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, kurio duomenys pateikti išvados prieduose, kurių šioje baudžiamojoje byloje nėra. Savo specialisto išvadą ji tvirtina. Atlikdama tyrimą susipažino su ikiteisminio tyrimo medžiaga, perskaitė liudytojų apklausų protokolus ir tai nurodyta gautų dokumentų, kuriais vadovavosi rašydama išvadą, sąraše. Jos išvados antrame lape nurodyta, kad tyrimui atlikti buvo patikrinti tokie gauti dokumetai kaip: 2011 m. vasario 3 d. FNTT prie LR VRM Kauno apskrities skyriaus dokumentų perdavimo ir priėmimo akto Nr. 4-2/6-100-24 priedas Nr. 2. Atsivertus nurodytą priedo 3 lapą matoma ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga (2 tomai). Taigi viskas yra įtraukta į pateiktų dokumentų sąrašą. Išvados 20 lapo antroje pastraipoje aprašytą aplinkybę nustatė pagal tyrimui pateiktą medžiagą ir dokumentus. Jų nuostatose numatyta, jog specialistas, rašantis specialisto išvadą, gali naudotis visa ikiteisminio tyrimo metu pateikta medžiaga. Tai, kad UAB „( - )“ vardu išrašytuose dokumentuose buvo įrašyti melagingi duomenys (žinant, kad jie melagingi) apie tariamai įvykdytus sandorius, nustatė tyrėjas. Ar UAB „( - )“ teikė teisingus duomenis apie įmonės pajamas ir pelną, nustatė ji. Tai nustatė ne tik pagal rekvizitus, bet ir pagal tai, kad ūkinės operacijos buvo neįvykusios. Tai, kas buvo parašyta ir įforminta, neatinka tikrovės, o tai reiškia, kad įmonė nemokėjo mokesčių. Įmonės, iš kurių UAB „( - )“ vykdė pirkimus, nemokėjo mokesčių. Jos išvadoje į 8 klausimą pateiktame atsakyme nurodyta, ką tyrimo metu nustatė ji ir kokius duomenis jau pateikė tyrėjas. Pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktus dokumentus ir duomenis nustatyta, kad ūkinės operacijos nevyko, o jas įforminus buhalterinės apskaitos dokumentais yra nustatyta, kad buhalterinės apskaitos dokumentai neatitinka buhalterinės apskaitos nustatytų reikalavimų ir todėl padaryta išvada, jog įmonės turto nustatyti negalima. Tyrimo metu nustatyti duomenys, teismo pateikti dokumentai bei liudytojų apklausų protokolai parodo, kad įmonė nevykdė realių operacijų. Savo išvadoje teigia, kad UAB „( - )“ tokios ūkinės veiklos, kokią buvo įforminusi, nevykdė. Buhalterinės apskaitos dokumentais buvo įformintas pinigų gavimas, tačiau tyrimo metu surinktais duomenimis minėta 15 000 Lt suma nebuvo gauta. Prekių pardavimas nebuvo vykdomas, todėl realus apmokėjimas už parduotas prekes taip pat nebuvo vykdomas, nes nevyko ūkinės operacijos. UAB „( - )“ nieko nepardavė, nes pagal nustatytus duomenis ši įmonė nevykdė veiklos. Visos įmonės pajamos ir išlaidos yra skirtos pelnui uždirbti. Jeigu įmonė nepardavė, ji nesiekė uždirbti pelno. Jai pateiktų dokumentų užteko padaryti išvadoms, kad UAB „( - )“ veiklos nevykdė. 2007–2008 metais buvo privaloma registruoti pirkimus ir pardavimus. Tuose pirkimuose matyti sąskaitos faktūros ir datos, gavėjas, tiekėjas. Jai buvo pateiktos ne visos UAB „( - )“ išrašytos sąskaitos faktūros. Išvadoje rėmėsi pirkimo dokumentais, o ne dokumentų registrais. Sąskaitų numeracija buvo nenuosekli, tačiau to priežastis nebuvo tikrinama. Dėl duomenų apie sandėlio likučius buvo gauta balansinė suma. Inventorizacija dėl to, ką perėmė direktorius M. V., nebuvo atlikta. Niekas neįpareigoja įmonės vesti kiekinę apskaitą, todėl gali būti vedama ir suminė apskaita. Jai nebuvo pateikti sandėlio tvarką apibrėžiantys dokumentai. Negali pasakyti, koks likutis buvo įmonės sandėlyje 2007 m. sausio 31 d., kadangi sandėlio dokumentai nebuvo pateikti. Tyrimui nebuvo pateiktas įmonės turto sąrašas, kuris buvo perduodamas keičiantis įmonės vadovams. Tais atvejais, kai pradėjus vykdyti tyrimą pastebima, jog reikalingi papildomi dokumentai, kreipiamasi į tyrėją su prašymu pateikti trūkstamus įmonės buhalterinius dokumentus. Jeigu dokumentai yra nepateikti, specialistas išvadą surašo iš turimų dokumentų. Jeigu vėliau atsiranda papildomi dokumentai, specialistas pakartotinai surašo papildomą išvadą. Finansinėje įmonės atskaitomybėje buvo nurodytos visos atsargos. 2006 m. gruodžio 31 d. atsargos sudarė 369 303 Lt. Specialisto išvados 22 lape nurodyta, kokią piniginę sumą įmonės atsargos sudarė 2007 m. gruodžio 31 d. Balansą suvedė ne ji, tačiau tai yra iš įmonės pateiktų duomenų sudaryta lentelė. Čia nurodyta, kad į įmonės apskaitą buvo traukiami realiai nevykdomi pirkimai. Balanse matosi visos įformintos operacijos, o pirktų ir parduotų prekių operacijų nėra. Įmonė įformino pardavimus įmonėms pagal sąskaitas faktūras. Dalis įmonių įformindavo mokėjimą grynaisiais pinigais, o kitos įmonės mokėjimus atliko banko pavedimais. Gavus apmokėjimą per banką, pinigai būdavo išgryninami. 2007 m. V. Ž. išgrynino 437 000 Lt. Jos išvados 21 lape nurodyta pagal tyrimą pateikta UAB „( - )“ darbinės atskaitomybės parengimų lentelė, kurią įmonė pateikė pati ir nurodė, kad tokias sumas pinigų gavo per banko sąskaitas ir patyrė tokias išlaidas. Įmonės UAB „( - )“ pirkimai ir pardavimai, tokie, kokie buvo įforminti pirkimo ir pardavimo dokumentuose, neįvyko. Tai nustatė pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą. Konkrečiai UAB „( - )“ įformino pirkimą iš įmonių, kurios realios veiklos nevykdė. Buvo dokumentų, pagal kuriuos prekės, skirtos namų reikmėms, tikrai buvo pirktos. Tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad įmonė realiai pirko prekes su tikslu jas parduoti. Jeigu prekės iš įmonės būtų perkamos, už jas būtų apmokama per banką arba per kasą, tačiau apmokėjimų, patvirtinančių, kad prekės buvo pirktos, jai nebuvo pateikta. Negali tiksliai pasakyti, ar visos įmonės, kurios pirko prekes iš UAB „( - )“, buvo fiktyvios. Įmonės direktorius savo apklausoje nurodė, jog jokių prekių, esančių sandėlio likutyje, nepardavė. Finansinei atskaitomybei įvertinus visus pirkimus tarp visų įmonių buvo parodytas toks sandėlio likutis. Šį sandėlio likutį nurodė įmonės buhalterė. Įmonės balansas pateiktas remiantis įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, kurie neatitinka tikrovės. Tarp jai pateiktų sutarčių subrangos sutarčių nebuvo. Dėl pinigų apyvartos UAB „( - )“ banko sąskaitoje negali pasisakyti plačiau, negu buvo pasisakyta specialisto išvadoje. Negali teigti prielaidų, bet gal ir buvo taip, kad operacijoms realiai neįvykus, pinigai už jas cirkuliavo. Jos atlieka dokumentinį tyrimą ir faktinių aplinkybių netiria. Tokiomis aplinkybėmis, kokiomis buvo įforminti įmonės dokumentai, ūkinės operacijos nebuvo vykdomos.

1062016 m. balandžio 11 d. liudytoja S. B. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad kaltinamuosius F. A. ir D. J. pažįsta tik iš darbinių reikalų.2007–2008 metais dirbo UAB „( - )“ buhaltere. Joje dirbo apie 6–7 metus. UAB „( - )“ vadovavo F. A.. Turėjo savo funkcijas, dirbo vyriausiąja buhaltere, F. A. pateikdavo buhalterinius dokumentus, juos suvesdavo į apskaitą. PVM pelno mokesčių deklaracijas teikdavo mokesčių inspekcijai. Viską darė pagal pateiktus dokumentus. Ar tikrai buvo pateiktos prekės ir paslaugos, nežinojo, būdavo pristatomi dokumentai su visais parašais ir reikalingais rekvizitais į buhalteriją ir vedami į apskaitą. Pagal dokumentus, kuriuos pateikdavo, atlikdavo operacijas, kurios jai priklausė, ir daugiau niekuo nesidomėjo. Įmonėje buvo buhalterinė programa, šioje programoje viską darydavo ji, bet, kadangi kasininkas buvo įmonės direktorius, viską darydavo jo nurodymu. Atlikdavo technines funkcijas. Ar kitas asmuo be direktoriaus disponavo grynaisiais pinigais, neatsimena. Direktorius nurodydavo pinigų sumas, kam jas išmokėti, iš ko gauti pinigai. Direktorius buvo vienintelis žmogus, kuris nurodydavo, kokius duomenis įrašyti į kasos išlaidų ir pajamų orderius. UAB „( - )“ veiklos pobūdis buvo statyba, susijusi su žemės ūkio objektais. Statydavo ūkininkams įvairius įrengimus, objektus. Darbuotojai buvo priimami darbams, o ar jie atlikdavo darbus, nežino. Be direktoriaus, įmonėje buvo kitų darbuotojų. Nevažiuodavo į objektus, nekontroliuodavo nupirktų statybų medžiagų. Medžiagas pirkdavo pagal važtaraščius, kiek ji matydavo sąskaitose faktūrose. UAB „( - )“ figūravo jų apskaitoje. Pas ją būdavo UAB „( - )“ sąskaitos faktūros, orderiai, kurios buvo įvedamos į apskaitą. Neatsimena, ar tai buvo vienintelė įmonė, kuri buvo pasamdyta atlikti darbams. Neatsimena, ar buvo pirkti metalo ruošiniai iš UAB „( - )“. UAB „( - )“ nuomojosi administracines patalpas, esančias ( - ) gatvėje. Administracinėse patalpose laikė kai kurias statyboms reikalingas medžiagas. Patalpoje, kur buvo laikomos medžiagos buvo vedama apskaita. Pagal nurašymo aktus buvo nurašomos medžiagos. Nurašymo aktus pasirašydavo direktorius ir ji. UAB „( - )“ kasos išlaidų orderius, kasos pajamų orderius su parašais jai atveždavo D. J.. D. J. nedirbo UAB „( - )“. Ji pristatydavo dokumentus. Ar ji buvo UAB „( - )“ atstovė, nežino. Taip ir susipažino su D. J.. D. J. atveždavo sąskaitas į biurą. Su buhalterija dirba 15–20 metų. Nežino, ar buvo pristatytos prekės pagal jai pateiktus dokumentus, nežino, ar pagal jai pateiktus dokumentus buvo atlikti darbai. Nežino, kokiu transportu buvo pervežamos medžiagos. Bendrovė UAB „( - )“ transporto neturėjo. Vežant prekes buvo pildomas krovinio važtaraštis. Jeigu prekes pristatydavo UAB „( - )“, tai ji turėjo išrašyti krovinio važtaraštį. Kas rūpinosi prekių pristatymu, nežino. D. J. tik porą kartų atvežė dokumentus į biurą. Kokius dokumentus atvežė D. J., prisiminti negali. Neatsimena, kiek kartų kalbėjosi su D. J.. UAB „Feliksas ir ir kompanija“ buvo materialinių vertybių, paslaugų gavėjas, jis pirkdavo iš UAB „( - )“ paslaugas ir prekes pagal važtaraščius. Nežinojo, kad D. J. turi savo įmonę. Nežinojo, kad UAB „( - )“ ir TŪB „( - )“ turi gamybinius ir finansinius santykius su D. J. įmone. Kiek matydavo sąskaitose faktūrose, rekvizituose buvo nurodytas įmonės pavadinimas, tikslaus įmonės pavadinimo neprisimena, bet įmonė buvo iš N raidės. Dėl dokumentų pristatymo bendravo su D. J. telefonu. Mėnesio pabaigoje trūko dokumentų, direktorius minėjo, kad turi būti važtaraščiai iš UAB „( - )“, ir ji susiskambino su D. J. dėl jų pristatymo. Telefoniniame pokalbyje nuskambėjo, kad reikia patvarkyti tą reikalą, tai tas reikalas gali būti dokumentų sutvarkymas. Kokie dokumentai turėjo būti atvežti, negali pasakyti, neatsimena. Nežino, ką D. J. norėjo pasakyti pokalbyje sakydamas: „iš lubų ji neims“. Nežino, apie kokį objektą kalbėjo D. J.. Buvo toks pokalbis, buvo prašomi buhalteriniai dokumentai. Negali atsiminti, ką sakė, kad reikia, kalbėdama su D. J.. Ar realiai pagal UAB „( - )“ vardu išrašytus dokumentus buvo suteiktos paslaugos, parduotos prekės, nežino. Realaus dokumentų turinio ir atliktų darbų atitikimo nežino. Iš UAB „( - )“ pagal sąskaitas faktūras pirko prekes ir paslaugos. Ar buvo nurašomos pirktos prekės, negali pasakyti. Vienos prekės eidavo tiesiai į objektus, o kitos prekės būdavo likučiuose. Nežino, ar prekės buvo panaudojamos objektuose. Kai medžiagas įdeda į objektą, jos nurašomos, atsargose jos užfiksuojamos kaip pirkimas, o kai objektas priduodamas, sunaudojamos medžiagos yra nurašomos. UAB „( - )“ dirbo nuo 2001 m. ar nuo 2002 m. Iš šios įmonės išėjo, nes nebuvo darbo. Kai UAB „( - )“ buvo iškelta bankroto byla, ji jau ten nedirbo. Išėjus iš įmonės, kažkurį laiko tarpą įmonė neturėjo buhalterio, ir po to buvo iškelta bankroto byla. Išeinant visą buhalteriją paliko direktoriui. Perdavimo dokumentas surašytas nebuvo. UAB ‚( - )“ buvo vykdomos kasmetinės inventorizacijos. Metinės inventorizacijos buvo vykdomos gruodžio 31 d. Ar buvo atvejų, kad būtų medžiagų perteklius, neatsimena. Objektuose niekada pati nebūdavo. Prie jų administracinių patalpų buvo cechas, bet viską žiūrėdavo ir tvarkydavo direktorius. Pati betarpiškai priimant medžiagas nedalyvavo. Tvarkė tik dokumentus ir viską matydavo tik dokumentuose. Neatsimena, kad būtų nustatytas medžiagų trūkumas. V. B. nepažįsta. Jokių santykių su ja neturėjo. Kas atveždavo prekes iš UAB „( - )“, nežino. Jai atnešdavo dokumentus su atspaudais ir parašais. Šiuos sutvarkytus dokumentus atnešdavo F. A.. Prekių nematydavo. Pagal įstatus už įmonės buhalterinę apskaitą atsakingas vienvaldis vadovas. Kas pasirašydavo PVM sąskaitose faktūrose, kad prekės gautos – gal ir ji yra pasirašiusi, kai direktorius būdavo išvykęs. Parašą padėdavo PVM sąskaitose faktūrose. Gal yra padėtas vienas jos parašas, bet šiaip visi dokumentai būdavo pateikiami su parašais, su visais rekvizitais. Gal ir buvo koks jos parašas važtaraštyje. Ji suskaičiuodavo, kiek PVM reikia sumokėti, kiek pelno mokesčio. Skaičiuodavo viską pagal turimus dokumentus. Ar UAB „( - )“ sąskaitos buvo įtrauktos į pridėtinės vertės mokesčių deklaraciją, negali pasakyti, bet, jei buvo PVM sąskaita faktūra, tai, kiek buvo pateikiama dokumentų, buvo suvedamos į apskaitą visos sąskaitos. Už paslaugas UAB „( - )“ būdavo atsiskaitoma grynais pinigais. Direktorius buvo kasininkas, ji pinigų neturėdavo. Nematė, kad buvo atsiskaitoma su D. J.. Nieko negali pasakyti apie bendrovės pinigus. Pavedimus darydavo ji. Pagal praktiką bendrovėje būdavo atsiskaitoma ir pavedimais, ir grynais pinigais. Neatsimena, kiek kartų gavo iš D. J. dokumentus, bet atsimena, kad ji į kabinetą atvežė PVM sąskaitas faktūras. Dokumentai, kuriuos atveždavo D. J., buvo pasirašyti UAB „( - )“ pusės. PVM sąskaitą faktūrą paduodavo direktoriui arba D. J.. Būdavo pateikiami orderiai, sąskaitos faktūros. Bendrovės ( - ) PVM sąskaitų faktūrų nepildė. Kasos išlaidų orderį parašydavo techniškai ir paduodavo jį direktoriui F. A.. Būdavo orderiai ir sąskaitos faktūros, o kiek jų buvo ir kaip – neatsimena. Kokios sumas į orderį įrašyti, žinojo pagal pateikiamas sąskaitas faktūras. UAB „( - )“ darbus atlikinėjo Šiaulių rajone. Įmonėje buvo vadybinkas. Kas priimdavo, nuveždavo medžiagas, nežino. Pas ją patenkantys dokumentai būdavo su direktoriaus parašu. UAB „( - )“ kasos pajamų orderius į kabinetą atnešdavo direktorius ir D. J.. Be D. J. jokių UAB „( - )“ darbuotojų nepažįsta. Nežino, ar D. J. tvarkė UAB „( - )“ buhalteriją. Buvo pristatytos sąskaitos faktūros, direktoriaus buvo taip nurodyta, galėjo išlaidauti tik techniškai, kadangi direktorius su šia programa nedirbo. Grynųjų pinigų nematydavo. Pinigai įmonėje buvo, direktorius pasirašė dėl šių sumų. Nematė, ar buvo realiai apmokama už prekes, ar įmituojama. Ji tik techniškai atlikdavo tai pagal programą. Nežino, kaip įmonėje buvo galima imituoti atsiskaitymą grynais pinigais. Nežino, ar tokios sumos buvo kasoje. Kompiuterinėje programoje tokios sumos buvo. Duomenų bazėje ir apskaitoje tokia suma buvo, o realiai ar buvo, nežino. Buvo apklausta ikiteisminio tyrimo metu. Viską pasakė, ką prisiminė ir kaip buvo.

1072011 m. sausio 28 d. S. B. parodė (perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu), kad ji nuo 2005 m. gegužės mėnesio pradėjo dirbti UAB „( - )“ buhalterės pareigose. Jos darbo vieta UAB „( - )“ įmonės patalpose. UAB „( - )“ veikla yra susijusi su statybų darbais, metalo konstrukcijų montavimu. Ji įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė pagal tuos buhalterinius dokumentus, kuriuos jai pateikia įmonės direktorius F. A. bei kiti darbuotojai. Įmonės kasininkas buvo F. A. ir atsiskaitymą grynais pinigais visada vykdydavo ir dabar vykdo F. A.. UAB „( - )“ vardu išrašytus dokumentus, tai yra PVM sąskaitas faktūras serija NAL Nr. 00874, serija NAL Nr. 000852, serija NAL Nr. 0914, serija NAL Nr. 0838, kasos pajamų orderių kvitus serija NAL Nr. 0003041, serija NAL Nr. 000032024, serija NAL Nr. 0002193, serija NAL Nr. 0002182, serija NAL Nr. 0002251, serija NAL Nr. 0002248, 2007-10-24 statybos darbų sutartį Nr. 07/10/24, 2006¬10-12 rangos sutartį Nr. 06/10-12-02 , jos priedą 2006-10-14 lokalinę sąmatą, jai pateikė F. A. ir šie dokumentai buvo įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, į VMI teikiamas PVM bei pelno mokesčio deklaracijas. To, kad pagal UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus, UAB „( - )“ neatliko UAB „( - )“ darbų bei nepardavė prekių, ji nežinojo, kadangi visus darbus bei prekių, medžiagų pirkimą reguliavo F. A.. Kas iš tikrųjų atliko karvidės rekonstrukcijos darbus bei kas iš tikrųjų pardavė metalo ruošinius UAB „( - )“, ji nežino, kadangi jai yra pateikiami tik buhalteriniai dokumentai, kurios ji suveda pagal programą į įmonės buhalterinę apskaitą. Jai būnant UAB „( - )“ patalpose, savo darbo vietoje, ji yra mačiusi, kaip pas F. A. keletą kartų buvo atvykusi D. J., tačiau apie ką ji kalbėdavo su F. A., ji nežino, ji keletą kartų bendravusi telefonu su D. J. dėl UAB „( - )“ PVM sąskaitų faktūrų išrašymo. Ar D. J. su UAB „( - )“ siejo kokie nors santykiai, tai yra ar ji dirbo UAB „( - )“, ji nežino. Visus minėtus UAB „( - )“ vardu išrašytus dokumentus jai yra pateikęs tik F. A. ir ji iš D. J. niekada jokių dokumentų negavo. Apie tai, kad pagal išrašytus UAB „( - )“ kasos pajamų orderio kvitus jokie pinigai UAB „( - )“ sumokėti nebuvo, ji nežinojo. UAB „( - )“ vardu išrašytus kasos išlaidų orderius direktoriaus F. A. nurodymu surašydavo ji, jam ir atiduodavo (4t., b. l. 115-117).

1082011-02-09 specialisto išvadoje Nr. 5-4/9 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo, atlikta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Šiaulių apskrities skyriuje, kurioje nurodyta, kad uždaroji akcinė bendrovė “( - )“ specialiais apskaitos dokumentais (t.y. UAB „( - )“ PVM sąskaitomis faktūromis serija NAL Nr. 0843, 0845, 0957, 0964) pagrindė neįvykusias paslaugų pirkimo operacijas su ūkio subjektu - UAB „( - )“ ir taip sudarė sąlygas, neteisėtai suformuoti UAB „( - )“ 63 222 Lt PVM atskaitą (1 t., b. l. 134-144).

1092010-08-30 specialisto išvadoje Nr. 5-6/27 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo, atlikta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Alytaus apskrities skyriuje, kurioje nurodyta, kad UAB „( - )“ tvarkomoje apskaitoje 2007 m. kovo, birželio ir spalio mėnesiais ūkinių operacijų suvestiniame registre ,,Pirkimo operacijų žurnalas“ įregistravo tarp PVM sąskaitose faktūrose serija NAL Nr. 000852, serija NAL Nr. 00874, serija NAL Nr. 0838, serija NAL Nr. 0914 nurodytų ūkio subjektų (tarp UAB ,,TŪB „( - )” ir UAB ,,( - )“) realiai neįvykusias metalo ruošinių ir statybos darbų pirkimo - pardavimo ūkines operacijas PVM sąskaitose faktūrose nurodytai 214 622,09 Lt sumai, tame skaičiuje 181 883,13 Lt prekių ir paslaugų vertė ir 32 738,96 Lt pirkimo PVM.

110Dėl to, kad UAB ,,( - ) tvarkomoje buhalterinėje apskaitoje įvertintos tarp ūkio subjektų (tarp UAB ,,TŪB „( - )” ir UAB ,,( - )“) realiai neįvykusios prekių ir paslaugų pirkimo - pardavimo ūkinės operacijos, pagal UAB ,,( - )“ tvarkomą apskaitą tiriamuoju laikotarpiu (2007 m.) negalima iš dalies nustatyti asmens - UAB ,,( - )“ - veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

111UAB ,,( - )“ 2007 m. tvarkomoje apskaitoje įvertindama UAB ,,TŪB „( - )““ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodytos tarp UAB ,,TŪB „( - )“” ir UAB ,,( - )“ realiai nevykusios ūkinės operacijos, nepaskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 32 739 Lt PVM ir 27 282 Lt pelno mokesčio (2 t., b. l. 39-46).

1122011-03-10 specialisto išvadoje Nr. 5-4/22 dėl TŪB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo, atlikta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Šiaulių apskrities skyriuje, kurioje nurodyta, kad UAB „( - )“ PVM sąskaitomis faktūromis iš viso už 606 786,09 Lt įformintos kitos nei įvykusios ūkinės operacijos, padėjo TŪB „( - )“ nepagrįstai suformuoti 92 560,6 Lt PVM atskaitą. Dėl UAB „( - )“ vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir kasos pajamų orderių kvitų, kuriais įformintos kitos nei įvykusios ūkinės operacijos, įtraukimo į TŪB „( - )“ apskaitą, negalima iš dalies nustatyti TŪB „( - )“ turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros už 2007 metus ir 2008 metus. (3 t., b. l. 9-22).

1132011-07-19 specialisto išvadoje Nr. 5-2/120 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo, atlikta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriuje, kurioje nustatyta, kad 2007 – 2008 metais UAB „( - )“ vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros į UAB „( - )“, TŪB „( - )“, UAB „( - )“ į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą nėra įtrauktos. Įmonių UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ vardu išrašytose PVM sąskaitose- faktūrose ir kasos pajmų orderiuose buvo įformintas tariamas bendrovės UAB „( - )“ prekių įsigijimas ir apmokėjimas už jas, t. y. buvo įformintos faktiškai neįvykusios ūkinės operacijos, todėl UAB „( - )“ 2007- 2008 metais parduoti prekių ir paslaugų negalėjo (8 t., b. l. 5-111).

1142010-11-17 protokole dėl operatyvinių veiksmų atlikimo, kuriame išdėstyti duomenys apie tai, kad D. J. kalbėdama telefonais su V. B., F. A., E. U. aptarinėja UAB „( - )“ PVM sąskaitų faktūrų išrašymą į UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir jų perdavimą į UAB „( - )“, UAB „( - )“ (1 t., b. l. 34-66).

115Pagal 2009-03-24 V. B. asmens kratos protokolą pas V. B. buvo rastas mobilio ryšio telefonas „Nokia 7373“ su SIM kortele Nr. ( - ), kurios abonentinis numeris ( - ) (9 t., b. l. 41-42).

1162007-12-13 dokumentų siuntos patikrinimo protokole išdėstyti duomenys apie tai, kad 2007-12-13 UAB „( - )“ patalpose, esančiose adresu ( - ), buvo atlikta siuntos skirtos V. B. patikrinimas, kurio metu buvo apžiūrėtas vokas, ant kurio kaip gavėjas buvo nurodya V. B., o siuntėjas D. J.. Voko viduje buvo rasta „( - )“ surašyta 2007-10-24 tarp UAB „TŪB „( - )“‘ ir UAB „( - )“, UAB „( - )“ 2007-10-31 kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002182, UAB „( - )“ 2007-10-31 kasos išlaidų orderis Nr. 43, UAB „( - )“ kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 0002193 išrašytas į UAB „( - )“ (1 t., b. l. 67-69).

117Pagal 009-07-21 UAB „( - )“ raštą pateiktos UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros išrašytos į UAB „( - )“ (1 t., b. l. 105).

118Tai UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros 2007-08-14 serija NAL Nr. 0843, 2007-08-27 serija NAL Nr. 0845, 2007-09-28 serija NAL Nr. 0957, 2007-10-05 serija NAL Nr. 0964 išrašytos į UAB „( - )“ (1 t., b. l. 106, 109, 112, 115).

119Pagal 2009-04-01 kratos protokolą iš UAB „( - )“ paimta UAB „TŪB „( - )“‘ PVM sąskaitos faktūros, kasos pajamų orderio kvitai, atliktų darbų aktai, lokalinės sąmatos, statybos darbų sutartis išrašyti į UAB „( - )“ (2 t., b. l. 5-6).

120Tai UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, 2007-03-30 serija NAL Nr. 00874, 2007-06-27 serija NAL Nr. 0838, 2007-10-31 serija NAL Nr. 0914, 2007-10-24 lokalinė sąmata, 2007-10-31 atliktų darbų aktas, 2007-06-27 atliktų darbų aktas, statybos darbų sutartis Nr. 07/10/24, kasos pajamų orderio kvitas 2007-03-27 serija NAL Nr. 000032024, kasos pajamų orderio kvitas 2007-03-30 serija NAL Nr. 00003041, kasos pajamų orderio kvitas 2007-11-15 serija NAL Nr. 0002193, kasos pajamų orderio kvitas 2007-10-31 serija NAL Nr. 0002182, kasos pajamų orderio kvitas 2007-07-02 serija NAL Nr. 0002251, išrašyti į UAB „( - )“ (2 t., b. l. 7-15, 17-19, 26, 28, 30, 32).

121Pagal 2009-04-01 kratos protokolą iš TŪB „( - )“ paimta UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros, kasos pajamų orderio kvitai išrašyti į TŪB „( - )“ (2 t., b.l. 88-89).

122Tai UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros 2007-02-02 serija NAL Nr. 000503, 2007-02-06 serija NAL Nr. 000508, 2007-02-09 serija NAL Nr. 000512, 2007-02-12 serija NAL Nr. 000518, PVM s. f. 2007-02-15 serija NAL Nr. 000521, 2007-02-19 serija NAL Nr. 000525, 2007-02-23 serija NAL Nr. 000538, 2007-02-22 serija NAL Nr. 000537, 2007-04-04 serija NAL Nr. 000568, 2007-04-18 serija NAL Nr. 000591, 200710-02 serija NAL Nr. 000792, 2007-10-04 serija NAL Nr. 000795, 2007-11-04 serija NAL Nr. 000839, 2007-11-07 serija NAL Nr. 000844, 2007-12-04 serija NAL Nr. 000887, 2007-12-06 serija NAL Nr. 000890, 2008-01-07 serija NAL Nr. 000903, UAB „( - )“ kasos pajamų orderio kvitai serija NAL Nr. 0002073, 00002076, 00002017, 00002023, 0002091, 00002096, 0002034, 00002037, 00002057, 00002069, 00002091, 0002043, 00002164, 00002171, 00002176, 00002178, 00002181, 00002182, 00002189, 00002192, 00002197, 00002202, 00002207, 00002210, 00002212, 00002215, 00002220, 00002226, 00002236, 00002238, 00002241, 00002242, 00002244, 00002247, 00002248, 00002251, 00002253, 00002255, 00002257, 00002259, 00002262, 00002264, 00002266, 00002269, 00002271, 00002275, 00002281, 00002282, 00002284, 00002286, 00002287, 00002289, 00002292, 00002294, 00002296, 00002297, 00002300, 00002302, 00002303, 00002305, 00002309, 00002311, 00002312, 00002314, 00002315, 00002319, 00002321, 00002323, 00002325, 00002326, 00002329, 00002331, 00002334, 00002338, 00002339 išrašyti į TŪB „( - )“ (2 t., b. l. 90-181).

123Dėl BK 183 straipsnio taikymo

124Nagrinėjamu atveju F. A. buvo kaltinamas tuo, kad laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2007 m. spalio mėn., veikdamas bendrininkų grupe kartu su V. B. (kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus), R. Č., M. V. (kuriam baudžiamoji byla nutraukta jam mirus) ir su D. J., pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės (214 622,09 Lt) UAB „( - )“ priklausantį turtą, D. J. ir R. Č. kaltinamos padėjusios F. A. pasisavinti minėtą UAB „( - )“ turtą.

125BK 2 straipsnyje apibrėžtos pagrindinės baudžiamosios atsakomybės nuostatos, reiškiančios, jog pagal BK atsako asmuo, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką, atitinkančią baudžiamojo įstatymo numatyto nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Nusikalstamos veikos sudėtis – tai baudžiamajame įstatyme numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visuma (BK 2 straipsnio 4 dalis). Kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuojamas tik tada, kai jo buvimą neginčijamai patvirtina teisiamajame posėdyje išnagrinėtų įrodymų visuma. Remiantis baudžiamosios teisės teorija ir teismų praktika, baudžiamojoje byloje turi būti nustatyta kaltininko padarytos veikos atitiktis Baudžiamojo kodekso Specialiojoje dalyje numatytai atitinkamos nusikalstamos veikos sudėčiai, turi būti nustatomi ir įrodomi nusikalstamos veikos objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, nurodyti baudžiamajame įstatyme. Konkrečių nusikalstamos veikos požymių buvimą asmens veikoje teismas gali konstatuoti tik juos pagrindęs abejonių nekeliančių, patikimų, tiesiogiai teisiamajame posėdyje ištirtų ir remiantis įstatymo reikalavimais įvertintų įrodymų visuma.

126Įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Ar įrodymai yra patikimi, nustatoma išanalizavus jų gavimo tvarką bei palyginus juos su kitais byloje esančiais įrodymais. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą įrodymai turi būti tik teisėtais būdais gauti duomenys, kuriuos galima patikrinti baudžiamojo proceso įstatyme numatytais proceso veiksmais (BPK 20 straipsnio 1, 4 dalys). Duomenys tikrinami atliekant BPK numatytus proceso veiksmus, taip pat tarpusavyje lyginant duomenis, gautus iš skirtingų šaltinių.

127Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs, kad kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms. Kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo ir įrodymų naštos jam perkelti negalima. Sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimą, būtina vadovautis in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės ir neaiškumai, kurių negali būti, t. y. nėra galimybės jų pašalinti, turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai. E. Ž. Teisių Teismas taip pat ne kartą yra konstatavęs, kad abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai (Barber?, MesseguéandJabardo v. Spain, judgmentof 6 December 1988, Series A no. 146; Telfner v. Austria, no. 33501/96, judgmentof 20 March 2001 ir kt.). Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką, bei kitas svarbias bylos aplinkybes (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-177/2009, 2K-205/2012, 2K-532/2012, 2K-619/2012, 2K-232/2014, 2K-455/2014, 2K-525-648/2015).

128Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Taigi objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu, kaltininkui svetimo, jam patikėto ar jo žinioje buvusio turto (turtinės teisės) pavertimu savo turtu (turtine teise), pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Šiuo atveju kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą neteisėtai ir neatlygintinai paverčia savo turtu, t. y. ima elgtis su juo kaip su nuosavu ir taip padaro žalos turto savininkui. Svetimo turto pasisavinimas laikomas baigta nusikalstama veika, kai kaltininkas įgyja galimybę turtą valdyti ir (ar) juo naudotis, ir (ar) disponuoti savo nuožiūra, o svetimos turtinės teisės pasisavinimo baigtumas sietinas su atitinkamo juridinio fakto įtvirtinimo momentu, kai kaltininkas juridiškai tampa turtinės teisės turėtoju, nepriklausomai nuo to, ar jis ją įgyvendino (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-84/2012, 2K-P-78/2012).

129Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal BK 183 straipsnį, turi būti nustatyti ir subjektyvieji šios nusikalstamos veikos požymiai. Subjektyvieji turto pasisavinimo požymiai yra tai, kad ši nusikalstama veika padaroma esant tiesioginei tyčiai. Tiesioginė tyčia turto pasisavinimo atveju reiškia, kad kaltininkas, kuriam yra patikėtas (buvęs jo žinioje) svetimas turtas, neteisėtai disponuodamas juo, pavyzdžiui, paimdamas jį iš bendrovės kasos, nori paversti jį savo nuosavu turtu taip siekdamas naudos turto savininko sąskaita. Tiesioginė tyčia turto pasisavinimo atveju reiškia, kad kaltininkas, kuriam yra patikėtas (buvęs jo žinioje) svetimas turtas (turtinė teisė), neteisėtai disponuodamas šiuo turtu (turtine teise) ar šį turtą paimdamas, siekia turtą (turtinę teisę) paversti savo nuosavu turtu (turtine teise), taip siekdamas naudos turto savininko sąskaita. Svetimo turto pasisavinimas laikomas baigta nusikalstama veika, kai kaltininkas įgyja galimybę turtą valdyti ir (ar) juo naudotis, ir (ar) disponuoti savo nuožiūra, o svetimos turtinės teisės pasisavinimo baigtumas sietinas su atitinkamo juridinio fakto įtvirtinimo momentu, kai kaltininkas juridiškai tampa turtinės teisės turėtoju, nepriklausomai nuo to, ar jis ją įgyvendino. Įgaliojimai turtui (turtinei teisei) kaltininkui gali būti suteikiami įvairiais pagrindais, t. y. esant civiliniams, darbo ar kitiems teisiniams santykiams. Tyčinė kaltė, kaip ir kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis, privalo būti įrodytas ne prielaidomis, o abejonių nekeliančiais įrodymais. Turto pasisavinimo sudėtis yra materiali, kaltei, būdingai šiai nusikalstamai veikai, konstatuoti nepakanka bendrovei priklausančių pinigų laikymo, tvarkymo ir saugojimo tvarkos nepaisymo. Svarbu nustatyti ir tai, ar šios tvarkos nesilaikymas yra susijęs su kaltininko numatymu, kad bendrovė šių pinigų neteks, ir to siekimu. Apie tokį kaltės turinį byloje gali būti sprendžiama atsižvelgus į įvairias objektyvias byloje nustatytas aplinkybes, inter alia, kaip kaltininkas elgėsi su jam patikėtu ar žinioje buvusiu turtu, koks buvo turto teisinis režimas, kaip kaltininkas pažeidė esmines jam nustatytas turto patikėjimo ar buvimo žinioje sąlygas, kokią veiksmų laisvę patikėdamas turtą šio turto savininkas suteikė kaltininkui, ar įmonei buvo padaryta žalos ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-84/2012, 2K-P-78/2012, 2K-13-693/2013, 2K-138/2014, 2K-382-489/2015, 2K-91-788/2016).

130Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad turto pasisavinimu gali būti pripažįstami ir tokie juridinio asmens (įmonės) vadovo veiksmai, kai šis jo vadovaujamos įmonės pinigus, pervestus į kitų įmonių sąskaitas pagal fiktyvius sandorius, paima ir panaudoja ne jo vadovaujamos įmonės reikmėms, o kitiems tikslams. Kvalifikuojant šio fizinio asmens veiksmus pagal BK 183 straipsnį kaip turto pasisavinimą, turi būti įvertintas ne tik tokių pinigų paėmimo ir panaudojimo neteisėtumas (pvz., tai, kad buvo paimti pinigai, pervesti pagal fiktyvius sandorius, kad jų paėmimas ir panaudojimas neparodytas įmonių apskaitos dokumentuose), bet ir tai, ar juos paimant bei panaudojant įmonei buvo padaryta žala. Taip pat sprendžiant, ar įmonės vadovas neteisėtai disponuodamas jos lėšomis padarė BK 183 straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką, būtina nustatyti ir jo tyčios turinį (kryptingumą). Šiuo atveju esminę reikšmę turi tai, kokį sumanymą turėjo įmonės vadovas, paimdamas kitai įmonei (įmonėms) pagal fiktyvius sandorius pervestus jo vadovaujamos įmonės pinigus ir jais disponuodamas: ar juos panaudoti asmeniniams poreikiams tenkinti ar įmonės reikmėms. Apie įmonės vadovo sumanymo turinį sprendžiama atsižvelgiant į tai, kaip šios lėšos buvo naudojamos, ar dėl to jo vadovaujamai įmonei buvo padaryta žala, taip pat kitas objektyvias veikos padarymo aplinkybes. Taigi darant išvadą dėl įmonės vadovo veiksmų atitikties ar neatitikties BK 183 straipsnyje įtvirtintos turto pasisavinimo sudėties požymiams, turi būti tiriamos ir vertinamos bylos aplinkybės, patvirtinančios ar paneigiančios tokių pinigų panaudojimo įmonės reikmėms faktą. Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad kaltininko tvirtinimai, jog bendrovės lėšos iš tikrųjų buvo panaudotos bendrovės reikmėms, nors tai neužfiksuota buhalterinėje apskaitoje ir nepatvirtinta kitais įrodymais, nėra pakankamas pagrindas paneigti tai, kad įmonės turtas buvo pasisavintas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-208/2008, 2K-368/2008, 2K-163/2009, 2K-P-78-2012). Pagal BPK 20 straipsnio 4 dalį įrodymais gali būti tik duomenys, kuriuos galima patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais. Dėl to kaltininko tvirtinimai dėl pinigų panaudojimo įmonės reikmėms turi būti paremti konkrečiais duomenimis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis. Tokia nuostata nereiškia, kad įrodinėjimo pareiga perkeliama kaltininkui ir pažeidžiama nekaltumo prezumpcija (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-84/2012, 2K-P-78-2012, 2K-428/2014). Nenustačius kaltininko sumanymo disponuoti iš įmonės paimtomis lėšomis jos naudai (interesams), kvalifikuojant kaltininko veiką kaip turto pasisavinimą (BK 183 straipsnis), neturi reikšmės, kokiais kitais tikslais (pavyzdžiui, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims) tokios lėšos buvo naudojamos. Taigi tai, kad nėra nustatyta, kokiais kitais, nesusijusiais su įmonės poreikių tenkinimu, tikslais buvo naudojamos įmonės lėšos, savaime nepaneigia turto pasisavinimo sudėties buvimo kaltininko padarytoje veikoje.

131Teismo vertinimu iš byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumos negalima laikyti įrodytu, jog F. A. laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2007 m. spalio mėnesio pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės UAB „( - )“ priklausantį turtą ir jį panaudojo asmeninėms reikmėms.

132Nagrinėjamoje byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad F. A. buvo UAB „( - )“ direktoriumi, be to, kartu vykdė ir kasininko pareigas. Jam buvo sutiekta teisė veikti įmonės vardu ir atstovauti jos interesams, disponuoti įmonės piniginėmis lėšomis ir kitomis materialinėmis vertybėmis. Jis buvo atsakingas už įmonės veiklos organizavimą. UAB „( - )“ inkriminuojamos nusikalstamos veikos laikotarpiu vertėsi statyba, susijusia su žemės ūkio objektais. F. A. duodamas parodymus teisme dėl pareikštų kaltinimų neprisipažino, nurodė, jog visi darbai buvo padaryti, visos medžiagos buvo nupirktos, yra atsiskaitęs tiek su valstybe, tiek su užsakovu. Minėta, kad vien deklaratyvūs vadovo teiginiai apie tai, kad įmonės pinigai buvo naudojami įmonės reikmėms ir jos naudai, nešalina baudžiamosios atsakomybės pagal BK 183 straipsnį, tačiau nagrinėjamoje byloje kaltinimas F. A. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį yra pagrįstas tik prielaidomis, nėra pakankamai patikimų įrodymų, patvirtinančių, jog F. A. realiai kaltinime nurodomą pinigų sumą pasisavino ir panaudojo savo asmeniniams tikslams, o ne įmonės veiklai vykdyti.

133Iš F. A. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, kurie buvo pagarsinti teisminio nagrinėjimo metu, matyti, jog, nors F. A. buvo nurodęs, kad iš UAB „( - )“ jokių paslaugų ar prekių nėra pirkęs, jis taip pat nurodė, kad sąskaitose nurodytus statybos darbus jo įmonė atliko savo pajėgumais, pasisamdydama papildomai fizinius asmenis ir su jais atsiskaitydama grynais pinigais, statyti objektai yra priduoti ir šiuo metu naudojami pagal paskirtį, pažymėjo, jog, nors realiai su UAB „( - )“ atsiskaitymai nevykdavo, iš UAB „( - )“ paimti pinigai buvo panaudoti įmonės veikloje; nurodė, jog dalį statybinių medžiagų buvo įsigijęs iš fizinių asmenų, todėl jam reikėjo minėtų statybinių medžiagų pirkimą patvirtinti dokumentais, kas ir buvo padaryti suklastotais UAB „( - )“ dokumentais (6 t., b. l. 5–7, 10–11, 13–15). Pažymėtina, kad F. A. nurodomas aplinkybes dėl pinigų panaudojimu įmonės reikmėms iš dalies patvirtina ir kiti byloje esantys duomenys. D. J. apklausiama ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad F. A. buvo kreipęsis į D. J. dėl dokumentų, kurie galėtų pateisinti sandorius, pastaroji sutikusi ir minėtus dokumentus F. A. suorganizavo (5 t., b. l. 51–52, 66). Liudytojas G. R., kuris atliko ikiteisminį tyrimą šioje byloje, nurodė, kad netikrino, ar įsigytos medžiagos buvo panaudotos UAB „( - )“ objektuose; nebuvo vykdoma objektų apžiūra, be to, nurodė, jog, kiek pamena, F. A. įsigijo medžiagas be dokumentų, darbuotojai taip pat atliko darbus be dokumentų, jie neturėjo dokumentų, pagrindžiančių medžiagų įsigijimą ir pinigų sumokėjimą. Taigi, ikiteisminį tyrimą atlikęs pareigūnas taip pat negalėjo vienareikšmiškai nurodyti, kaip konkrečiai pasireiškė F. A. inkriminuojama nusikalstama veika, numatyta BK 183 straipsnio 2 dalyje, nes pareigūno teiginys, jog medžiagos buvo nupirktos ir darbai atlikti, tik F. A. neturėjo tai patvirtinančių dokumentų, paneigia kaltinime suformuluotą aplinkybę, jog F. A. iš įmonės pasisavino pinigus ir juos panaudojo asmeniniams tikslams. Teismas pažymi, kad nors kaltinime nurodoma, jog F. A. pasisavintus įmonės pinigus panaudojo asmeniniams, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems tikslams, tačiau, teismo vertinimu, šie kaltinimai yra pagrįsti tik prielaidomis, nes kaltinime inkriminuojama, jog laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2007 m. spalio mėn. F. A. pasisavino 214 622,09 Lt sumą, tačiau kartu pažymėtina, jog byloje nėra jokių duomenų apie tai, jog minėta ar panaši pinigų suma būtų buvusi rasta pas F. A. ar su juos susijusius asmenis ar kad minėta suma buvo F. A. ar su juo susijusių asmenų banko sąskaitose, nėra jokių duomenų apie galbūt F. A. ar su juo susijusių asmenų pagerėjusią turtinę padėtį, be to, kaip ir patvirtino ikiteisminį tyrimą atlikęs pareigūnas, tyrimo metu nebuvo aiškinamasi, ar įsigytos medžiagos buvo naudojamos UAB „( - )“ objektuose. Pažymėtina ir tai, kad, nors F. A. kaltinamas didelės vertės turto pasisavinimu, byloje nebuvo ir nėra jokio civilinio ieškinio, nėra duomenų, kad UAB „( - )“ vykdytų objektų statybos ar panašaus pobūdžio darbai būtų buvę neužbaigti, taigi negalima daryti neabejotinos išvados, jog F. A. savo veiksmais padarė realios žalos UAB „( - )“. Pažymėtina ir tai, kad specialistė N. G., nors teismo posėdžio metu patvirtino savo darytą 2010 m. rugpjūčio 30 d. specialisto išvadą dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos, tačiau drauge nurodė negalinti pasakyti, ar įsigytos medžiagos buvo panaudotos, nes tokios užduoties specialistei nubuvo pateikta.

134Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad kaltinimai, pateikti tiek F. A., tiek R. Č., tiek D. J., dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 straipsnio 2 dalyje, yra nelogiški ir prieštaraujantys tiems paties asmenims pateiktiems kaltinimams pagal BK 182 straipsnio 2 dalį. Pažymėtina, kad kaltinime pagal BK 183 straipsnio 2 dalyje yra nurodoma, kad „F. A. minėtas pinigines lėšas paimtas iš įmonės kasos pasiliko sau bei panaudojo ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems asmeniniams poreikiams“. Kaltinime pagal BK 182 straipsnio 2 dalį yra nurodoma priešingai, t. y. „F. A., siekdamas sumažinti UAB „( - )“ į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, kaip UAB „( - )“ direktorius ir atstovas, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijo metalų ruošinių bei susitarė su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM sutiko atlikti UAB „( - )“ statybos darbus bei susitarė su D. J. iš jos įsigyti suklastotas UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM s. f. su įrašytais žinomai melagingais duomenimis, apie tai, kad minėtus metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas UAB „( - )“ perka iš UAB „( - )“, bei pateikė D. J. UAB „( - )“ rekvizitus duomenis reikalingus įrašyti į suklastotas PVM s. f. bei kitus dokumentus. D. J. toliau tęsdama nusikalstamą veiką iš F. A. gautus UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri duomenis perdavė R. Č., kuri pagal jai pateiktus duomenis kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB „( - )“ PVM s.f.“.

135Iš to, kas paminėta, darytina išvada, jog byloje esama prieštaravimų dėl kaltinime nurodomų aplinkybių, susijusių su turto, pasisavinto iš UAB „( - )“, panaudojimu F. A. asmeniniams poreikiams, tačiau išnaudojus visas protingas procesines galimybes, minėtų prieštaravimų pašalinti nepavyko, todėl konstatuotina, jog kaltinimui nepavyko neabejotinai įrodyti F. A. kaltės dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 straipsnio 2 dalyje, padarymo. Atsižvelgiant į tai, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas remiantis tik prielaidomis ir į tai, jog, vadovaujantis in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės ir neaiškumai, kurių negali būti, t. y. nėra galimybės jų pašalinti, turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai, F. A. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 straipsnio 2 dalyje, padarymo išteisintinas kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

136Nagrinėjamoje byloje R. B. iš esmės yra kaltinimas tuo, kad jis, būdamas B. TŪB „( - )“ direktoriumi ir dėl užimamų pareigų savo žinioje turėdamas B. TŪB „( - )“ turtą, laikotarpiu nuo 2007 m. vasario mėnesio iki 2008 m. vasario mėnesio pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės B. TŪB „( - )“ priklausantį turtą – 606 786,09 Lt, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje.

137Pažymėtina, kad turto pasisavinimas – tai tyčinis neteisėtas, neatlygintinas kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo turto ar turtinės teisės pavertimas savo turtu ar turtine teise, padarant žalos turto ar turtinės teisės savininkui arba teisėtam valdytojui. BK 183 straipsnio prasme ir pagal teismų praktiką, svetimas turtas – tai kaltininkui nuosavybės teise nepriklausantys kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, taip pat pinigai, vertybiniai popieriai ir pan.

138Iš byloje esančio VĮ Registrų centro išrašo matyti, jog B. TŪB „( - )“ iki 2010 m. lapkričio 19 d. buvo registruoti du tikrieji nariai, t. y. A. Č. ir R. B. (13 t., b. l. 112–114). Pagal Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo (įstatymo redakcija galiojusi R. B. inkriminuojamos nusikalstamos veikos laikotarpiu – 2003 m. lapkričio 6 d. įst. redakcija) 2 straipsnio 1 dalį tikroji ūkinė bendrija yra įmonė, kurios visi dalyviai yra tikrieji nariai; pagal to paties straipsnio 4 dalį – bendrija yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, o pagal 8 dalį – bendrija savo veikloje vadovaujasi jungtinės veiklos sutartimi, CK, šiuo ir kitais įstatymais bei teisės aktais. To paties įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad tikrasis narys yra bendrijos dalyvis, sudaręs bendrijos jungtinės veiklos sutartį ir šio Įstatymo bei jungtinės veiklos sutarties nustatyta tvarka įnešęs ar įsipareigojęs įnešti įnašą į bendriją, o 8 dalyje nurodyta, kai prievolėms užtikrinti neužtenka bendrijos turto, bendrijos tikrieji nariai pagal bendrijos prievoles atsako solidariai visu savo turtu. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, jog tikrųjų narių teises ir pareigas nustato CK, šis bei kiti įstatymai, jungtinės veiklos sutartis, o to paties straipsnio 2 dalies 8 punkte yra numatyta, kad tikrasis narys turi teisę bendrijos veiklos sutartyje nustatyta tvarka paimti bendrijos kasoje esančius pinigus kaip avansu išmokamą pelną savo asmeniniams poreikiams. Pagal CK (įstatymo redakcija galiojusi R. B. inkriminuojamos nusikalstamos veikos laikotarpiu – 2006 m. birželio 22 d. įst. redakcija) 6.969 straipsnio 1 dalį jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai, o to paties straipsnio 2 dalyje buvo numatyta, kad jungtinės veiklos sutartimi taip pat kuriamos ūkinės bendrijos. Pagal minėto CK redakcijos 6.971 straipsnio 1 dalies nuostatas – partnerių įneštas turtas, buvęs jų nuosavybe, taip pat jungtinės veiklos metu gauta produkcija, pajamos ir vaisiai yra visų partnerių bendroji dalinė nuosavybė, jeigu ko kita nenustato įstatymas ar jungtinės veiklos sutartis, o to paties straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad bendras turtas naudojamas, valdomas ir juo disponuojama visų partnerių bendru sutarimu; kilus ginčui, bet kurio iš partnerių reikalavimu šią tvarką nustato teismas. Pažymėtina ir tai, kad pagal minėtą CK redakcijos 6.975 straipsnio 3 dalį, jeigu jungtinės veiklos sutartis susijusi su ūkine komercine partnerių veikla, visi partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai, nepaisant šių prievolių atsiradimo pagrindo.

139Iš paminėtų teisės aktų analizės matyti, jog tikrosios ūkinės bendrijos turtas iš esmės yra suformuotas iš ūkinės bendrijos narių turto, kuris, kaip ir visa jungtinės veiklos metu gauta produkcija, pajamos ir vaisiai yra visų partnerių (nagrinėjamu atveju tikrųjų narių) bendroji dalinė nuosavybė. Be to, atsižvelgtina ir į tai, kad ūkinė bendrija yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, taip pat nagrinėjamu atveju svarbus aspektas yra tas, jog tikrasis ūkinės bendrijos narys turi teisę, surašęs ir pasirašęs atitinkamus dokumentus, iš ūkinės bendrijos paimti bendrijos kasoje esančius pinigus. Taigi, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju tikrosios ūkinės bendrijos turtas negali būti laikomas svetimu turtu ūkinės bendrijos tikriesiems nariams BK 183 straipsnio prasme.

140BK 2 straipsnio 4 dalyje yra nurodyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad R. B. inkriminuojamoje nusikalstamoje veikoje, numatytoje BK 183 straipsnio 2 dalyje, nėra objektyviojo nusikalstamos veikos sudėties požymio – dalyko (svetimo turto), taigi R. B. baudžiamoji atsakomybė pagal BK 183 straipsnio 2 dalį yra negalima, todėl dėl iš šio kaltinimo R. B. yra išteisinamas ir byla nutraukiama.

141Nagrinėjamu atveju D. J. ir R. Č. buvo pateikti kaltinimai padėjus F. A. pasisavinti UAB „( - )“ didelės vertės turtą, D. J. taip pat pateiktas kaltinimas padėjus R. B. pasisavinti B. TŪB „( - )“ didelės vertės turtą. Pažymėtina, kad BK 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog bendrininkai atsako tik už tas vykdytojo padarytas nusikalstamas veikas, kurias apėmė jų tyčia; to paties straipsnio 4 dalyje reglamentuota, jog organizatorius, kurstytojas ar padėjėjas atsako pagal šio kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už vykdytojo padarytą veiką, ir šio kodekso 24 straipsnio 4, 5 ar 6 dalį. Taigi, atsižvelgiant į nurodytą reglamentavimą ir į tai, kad F. A. ir R. B. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 straipsnio 2 dalyje, yra išteisinami, D. J. bei R. Č. baudžiamoji atsakomybė pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį yra negalima, todėl D. J. ir R. Č. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 183 straipsnio 2 dalyje, yra išteisinamos, kaip nepadariusius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

142Dėl BK 182 straipsnio taikymo

143Pažymėtina, kad sukčiavimas – tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į nuosavybę, turtines teises ir turtinius interesus. Šios nusikalstamos veikos dalykas yra turtinė nauda, kurią apgaulę panaudojęs kaltininkas gauna sau ar kitam asmeniui ir kuri pasireiškia svetimo turto ar turtinės teisės įgijimu, turtinės prievolės panaikinimu ar išvengimu. Vadinasi, sukčiavimui būdinga tai, kad dėl panaudotos apgaulės kitas asmuo patiria turtinės žalos (netenka turto, turtinės teisės, galimybių įgyvendinti turimą turtinę teisę), o kaltininkas gauna turtinės naudos sau ar kitam asmeniui. Darant šią nusikalstamą veiką apgaulė panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas, arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusiojo asmens turto (pvz., teismą, antstolį, notarą). Pabrėžtina, kad sukčiavimas gali būti padarytas tik esant tiesioginei tyčiai, t. y. kai kaltininkas suvokia, kad esmingai klaidina kitą asmenį (instituciją), numato, kad dėl jo veiksmų kitas asmuo patirs turtinę žalą, o jis sau ar kitam asmeniui gaus turtinės naudos, ir to nori (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-176-303/2015).

144Kai kurie neteisėti mokesčio mokėtojo veiksmai mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo srityje taip pat gali būti pripažįstami sukčiavimu. Tokį kvalifikavimą pirmiausia lemia specifinis atskirų mokestinių santykių reguliavimas ir galimybė tiesiogiai kėsintis gauti nepagrįstų išmokų ar kompensacijų iš valstybės biudžeto. Antai kaip sukčiavimas kvalifikuojami veiksmai į įmonės apskaitą įtraukiant suklastotas imituojamų sandorių PVM sąskaitas faktūras, pateikiant mokesčių administratoriui suklastotas PVM deklaracijas ar kitus dokumentus, taip siekiant neteisėtai įgyti valstybės biudžeto lėšas ar panaikinti (sumažinti) mokestinę prievolę (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-78/2012, 2K-7-398/2013, 2K-7-322/2013, 2K-7-29-942/2016 ir kt.). Tokia veika, pagal teismų praktiką, paprastai laikoma sukčiavimu panaikinant turtinę prievolę – nukentėjusiojo turtinės teisės, atitinkančios kaltininko ar trečiojo asmens turtinę prievolę, netekimas remiantis fiktyviu juridiniu faktu (pvz., jau minėtais fiktyviais atskaitos ir įskaitos būdais likviduojamas ar sumažinamas į biudžetą mokėtinas PVM ir kt.). Tokia praktika susiformavo atsižvelgus į PVM mokėjimo teisinio reguliavimo specifiką, būtent į galimybę suklastotų PVM sąskaitų faktūrų ir PVM deklaracijų pagrindu įgyti fiktyvią teisę į PVM atskaitą, taip faktiškai susigrąžinti realiai nesumokėtą mokestį (tiesiogiai ar įskaitos būdu). Nors tokios veikos taip pat padaromos mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, tačiau jomis iš esmės fiktyviu pagrindu (imituojant sandorius, pagal kuriuos neva sumokėtas pirkimo PVM, šiais tikslais kuriant jokios veiklos nevykdančias įmones ir pan.) grobiamos valstybės biudžeto lėšos. Tokios nusikalstamos veiklos organizatoriai, vykdytojai, kurstytojai ir padėjėjai suvokia, kad sukuria valstybei fiktyvią prievolę kompensuoti ūkio subjektui, kurio naudai jie veikia, neva sumokėtą PVM, numato, kad dėl to tas ūkio subjektas įgis fiktyvią teisę į PVM atskaitą, gaus nepagrįstų išmokų iš valstybės biudžeto arba panaikins (sumažins) savo mokestinę prievolę, o valstybės biudžetas dėl to patirs žalą, ir to nori (tiesioginė tyčia). Tais atvejais, kai PVM sukčiavimo schema lemia ne tik PVM, bet ir kitų mokestinių prievolių apgaulingą panaikinimą (sumažinimą), laikytina, kad nauda, gauta nesumokant šių mokesčių, sudaro to paties sukčiavimo dalyką (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-171/2010, 2K-27/2014, 2K-156-788/2016, 2K-7-304-976/2016, 2K-363-746/2016).

145Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog pridėtinės vertės mokestis (PVM) - tai netiesioginis mokestis, kuris sumokamas už prekių tiekimą ir paslaugų teikimą, tenkinant šias sąlygas: prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį; prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą vyksta šalies teritorijoje; prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks. PVM sumoka galutinis vartotojas (pirkėjas), PVM mokamas kiekvienoje civilinės apyvartos stadijoje už įgyjamas prekes ir paslaugas, o vėliau su šiomis prekėmis ir paslaugomis sukūrus pridėtinę vertę atskaitomas. Parduodant prekes ar paslaugas, pardavėjas buhalteriniuose dokumentuose (sąskaitose faktūrose ir kt.) išskiria PVM, kurį sumoka pirkėjas. Tačiau pardavėjas neįgyja nuosavybės teisės į iš pirkėjo gautą PVM, o privalo šias lėšas sumokėti valstybei įstatymo nustatyta tvarka. Kartu pirkėjas, kuris yra PVM mokėtojas, įgyja teisę pardavėjui sumokėtą PVM įtraukti į PVM atskaitą ir šia suma sumažinti prievolę mokėti valstybei PVM. Prekės ar paslaugos įsigijimas ir jos panaudojimas PVM apmokestinamoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti turi būti realus, t. y. tokie veiksmai turi būti atlikti iš tiesų, o ne vien užfiksuoti buhalterinės apskaitos dokumentuose.

146Kaltinamieji nepripažįsta kaltės padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, tačiau, teismo vertinimu, byloje ištirtų įrodymų visuma patvirtina kaltinime nurodomas aplinkybes, jog F. A., veikdamas kartu su D. J. ir R. Č., apgaule UAB „( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM. Pažymėtina, jog byloje nustatyta, kad, siekiant sumažinti UAB „( - )“ mokėtiną PVM bei pelno mokesčius, buvo klastojami apskaitos dokumentai, remiantis kuriais Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos PVM ir Pelno mokesčių ataskaitos. Nagrinėjamu atveju panaudotos apgaulės turinį sudarė melagingų duomenų pateikimas mokesčių administratoriui.

147Pažymėtina, kad 2010 m. rugpjūčio 30 d. specialisto išvadoje Nr. 5-6/27 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos konstatuota, jog UAB „( - )“ tvarkomoje apskaitoje 2007 m. kovo, birželio ir spalio mėnesiais ūkinių operacijų suvestiniame registre ,,Pirkimo operacijų žurnalas“ įregistravo tarp PVM sąskaitose faktūrose serija NAL Nr. 000852, serija NAL Nr. 00874, serija NAL Nr. 0838, serija NAL Nr. 0914 nurodytų ūkio subjektų (tarp UAB ,,TŪB „( - )“” ir UAB ,,( - )“) realiai neįvykusias PVM sąskaitose faktūrose nurodytos 214 622,09 Lt sumos metalo ruošinių ir statybos darbų pirkimo-pardavimo ūkines operacijas, iš to skaičiaus 181 883,13 Lt – prekių ir paslaugų vertė ir 32 738,96 Lt – pirkimo PVM. Dėl to, kad UAB ,,( - ) tvarkomoje buhalterinėje apskaitoje įvertintos tarp ūkio subjektų (tarp UAB ,,TŪB „( - )“” ir UAB ,,( - )“) realiai neįvykusios prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo ūkinės operacijos, pagal UAB ,,( - )“ tvarkomą apskaitą tiriamuoju laikotarpiu (2007 m.) negalima iš dalies nustatyti asmens – UAB ,,( - )“ – veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros. UAB ,,( - )“ 2007 m. tvarkomoje apskaitoje įvertindama UAB ,,TŪB „( - )““ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodytos tarp UAB ,,TŪB „( - )“” ir UAB ,,( - )“ realiai nevykusios ūkinės operacijos, neapskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 32 739 Lt PVM ir 27 282 Lt pelno mokesčio (2 t., b. l. 39–46). Teismo posėdžio metu specialistė N. G. pateiktos 2010 m. rugpjūčio 30 d. specialisto išvados Nr. 5-6/27 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos teisingumą patvirtino. F. A. ir R. Č. pareikšto kaltinimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį pagrįstumą patvirtina ne tik byloje esanti specialisto išvada ir specialistės duoti parodymai, tačiau ir kita byloje esanti medžiaga, t. y. F. A., D. J., M. V., V. Ž. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo pagarsinti teismo posėdžio metu, UAB „( - )“ buhalterės S. B. parodymai.

148Teismas pažymi, jog teisiamajame teismo posėdyje perskaityti ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti kaltinamojo, nukentėjusiojo ar liudytojo parodymai nėra savarankiškas įrodymų šaltinis, šiais duomenimis galima tik patikrinti kitus byloje surinktus įrodymus. Teismas gali grįsti išvadas ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kurių asmenys nepatvirtina teisme, tačiau tik tais atvejais, kai šie atitinka kitus byloje surinktus ir teismo patikrintus įrodymus ir tų įrodymų pakanka išvadai apie inkriminuojamos nusikalstamos veikos buvimą ar nebuvimą, šią veiką padariusio asmens kaltumą ar nekaltumą ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti teisingai. Tokiais atvejais šie parodymai išlieka svarbus teismo vidinį įsitikinimą formuojantis veiksnys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys bylose Nr. 2K-206/2008, 2K-287/2013, 2K-172-788/2017).

149Iš BPK 276 straipsnio pagrindu pagarsintų F. A. 2009 m. balandžio 1 d. parodymų matyti, jog F. A. patvirtino, kad D. J. vardas ir pavardė jam girdėta, jis ją pažįsta, yra bendravęs, ji jam atveždavo jo prašymu išrašytas UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus. UAB „( - )“ atstovų nepažįsta, nėra su jais bendravęs, nes UAB „( - )“ jo vadovaujamai įmonei UAB „( - )“ jokių paslaugų ir prekių nepardavė, o tik per D. J. jis gavo dokumentus, imituojančius sandorius, kurių realiai nebuvo. UAB „( - )“ jo vadovaujamai įmonei pateiktose sąskaitose yra įrašyti statybos darbai – 150 vietų metalinių konstrukcijų karvidės pastatymas, metalinių konstrukcijų grūdų sandėlio pastatymas, bei prekių pardavimas, t. y. metalo ruošinių, kampučių skardos ruošinių pardavimas. Sąskaitose nurodytus statybos darbus jo įmonė atliko savo pajėgumais, pasisamdydama papildomai fizinius asmenis ir su jais atsiskaitydama grynais pinigais, sąskaitose minimi darbai tikrai buvo atlikti, statyti objektai yra priduoti ir šiuo metu naudojami pagal paskirtį. Už UAB „( - )“ neva suteiktas paslaugas ir parduotas prekes buvo neva atsiskaityta grynais pinigais, tačiau jokie pinigai UAB „( - )“ mokami nebuvo, D. J. jam pateikdavo tik pasirašytus UAB „( - )“ atstovų kasos pajamų orderių kvitus pagal kuriuos iš UAB „( - )“ būdavo išlaiduojami pinigai, kuriuos jis panaudojo įmonės reikmėms. PVM sąskaitose faktūrose NAL Nr. 00874, 000852, 0914, 0838, kasos pajamų orderių kvituose NAL Nr. 0003041, 000032024, 0002193, 0002182, 0002251, 0002248, 2007-10-24 statybos darbų sutartyje Nr. 07/10/24, 2006-10-12 rangos sutartyje Nr. 06/10-12-02 bei jos priede 2006-10-14 lokalinėje sąmatoje ties jo pavarde ir vardu yra jo parašai, jis šiuose dokumentuose pasirašė asmeniškai, minėti dokumentai buvo įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą bei finansinę atskaitomybę – atitinkamų mėnesių PVM deklaracijas bei 2007 m. pelno mokesčio deklaraciją. Minėtus dokumentus jis pats asmeniškai, gavęs juos iš D. J., atidavė į įmonės buhalteriją, įmonės buhalterė nieko nežinojo apie jo santykius su D. J. ir UAB „( - )“ sąskaitų aktyvumą, ji į įmonės apskaitą įtraukė visus jo ar kitų įmonės darbuotojų pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus, ji neprivalo tikrinti sandorio tikrumo ar teisėtumo, ji tik patikrina ar pateikti dokumentai atitinka apskaitos įstatymų normas. Jis labai gailisi dėl savo veiksmų ir pažada valstybei žalą atlyginti (6 t., b. l. 5–7). Pažymėtina, kad iš BPK 276 straipsnio pagrindu pagarsintų F. A. 2010 m. rugsėjo 30 d. parodymų matyti, jog F. A. patvirtino anksčiau duotų parodymų teisingumą, nurodė, kad pagal UAB „( - )“ vardu išrašytas minėtas PVM sąskaitas faktūras jokie pinigai UAB „( - )“ sumokėti nebuvo, išskyrus tuos, kuriuos jis perdavė D. J., kad ji jam suorganizavo minėtus suklastotus UAB „( - )“ vardu išrašytus dokumentus. UAB „( - )“ jokių metalo ruošinių, skardos ruošinių į UAB „( - )“ nepardavė, jis metalo bei skardos ruošinius buvo įsigijęs pigiau be dokumentų iš nepažįstamų asmenų, kurių dabar jau įvardyti negali, už savo asmenines lėšas ir tų prekių įsigijimą jam reikėjo patvirtinti dokumentais ir tų minėtų prekių įsigijimas buvo patvirtintas suklastotomis UAB „( - )“ PVM sąskaitomis faktūromis. Taip pat viskas vyko analogiškai ir su statybos darbais, kur darbus atliko jo pasamdyti fiziniai asmenys ir todėl jis pasinaudojo UAB „( - )“ vardu išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis, kad patvirtintų atliktų darbų teisėtumą (6 t., b. l. 10–11). Iš 2011 m. sausio 28 d. F. A. parodymų, kurie buvo pagarsinti teisminio nagrinėjimo metu, matyti, kad F. A. patvirtino, jog už suklastotų UAB „( - )“ PVM sąskaitų faktūrų bei kitų dokumentų išrašymą į UAB „( - )“ jis pinigus mokėdavo tik D. J., daugiau su niekuo kitu iš UAB „( - )“ atstovų bei kitais asmenimis dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo jis nebendravo. Kiek tiksliai jis sumokėjo už kiekvieną UAB „( - )“ išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, jis nepamena. Kokiomis dalimis D. J. dalydavosi iš jo gautus pinigus su kitais asmenimis, kurie buvo susiję su UAB „( - )“ dokumentų ruošimu, jis nežino. UAB „( - )“ pinigai pagal kasos pajamų orderio kvitus išmokėti nebuvo (6 t., b. l. 13–15).

150Teismas pažymi, kad F. A. teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai skiriasi nuo 2009 m. balandžio 1 d. ir 2010 m. rugsėjo 30 d. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, todėl kyla abejonių dėl F. A. duotų parodymų teisme patikimumo ir teismas juos vertina kritiškai. Nors F. A. teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo neadekvatus, jog tyrėjui sakė tai, ko jis klausė, tačiau teismas pažymi, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog F. A. ikiteisminio tyrimo metu būtų pareiškęs pretenzijų, skundų dėl netinkamai atliekamų ikiteisminio tyrimo veiksmų. Be to, pats F. A. keletą kartų ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad atliekant procesinius veiksmus gynėjas nereikalingas (6 t., b. l. 1, 2, 8, 9, 12, 16), todėl nėra pagrindo teigti, kad F. A. teisė gintis buvo ribojama. Atsižvelgtina ir į tai, jog liudytoju apklausiamas ikiteisminį tyrimą atlikęs G. R. patirtino, kad F. A. ikiteisminio tyrimo metu prisipažino, F. A. niekas psichologinio spaudimo nedarė.

151Iš BPK 276 straipsnio pagrindu 2010 m. lapkričio 17 d. pagarsintų D. J. parodymų matyti, kad D. J. nurodė, jog D. J. per V. B. gaudavo UAB „( - )“ suklastotus dokumentus, kuriiais būtų galima pateisinti kitų įmonių sandorius; nurodė, kad minėtus suklastotus dokumentus siuntė F. A.; už minėtą tarpininkavimą (suklastotų dokumentų suorganizavimą ir siuntimą) D. J. gavusi piniginį atlygį. Iš esmės analogiškus parodymus D. J. davusi ir 2011 m. vasario 10 d. apklausiama ikiteisminio tyrimo metu (5 t., b. l. 51–52, 66). Nors teisminio nagrinėjime metu D. J. nurodė kitokias aplinkybes nei apklausiama ikiteisminio tyrimo metu, kartu ji patvirtino, jog ikiteisminio tyrimo metu po apklausų protokolais pasirašė būtent ji, apklausus teisme D. J. apklausas atlikusį pareigūnų šis patvirtino, jog apklausos buvo vykdomas nepažeidžiant BPK reikalavimų ir liudytojų, įtariamųjų apklausos tvarkos numatytos įstatyme, be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad byloje nėra jokių duomenų, kad D. J. būtų ikiteisminio tyrimo metu pareiškusi skundų ar pretenzijų dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo ar ikiteisminio tyrimo metu jos atžvilgiu padarytų pažeidimų. Pažymėtina ir tai, kad D. J. teisė gintis, turėti gynėją atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus ikiteisminio tyrimo metu nebuvo varžoma, teisė gintis nuo įtarimų buvo reali, tai patvirtina byloje esantys protokolai dėl gynėjo atsisakymo (5 t., b. l. 49, 60), be to, pirmojoje D. J. apklausoje dalyvavo būtent jos pasirinktas gynėjas, tai rodo, kad D. J. turėjo realią galimybę ir kitų apklausų metu turėti gynėją, tačiau jo pati nepageidavo. Taigi, D. J. argumentai, susiję su teisės į gynybą pažeidimais ikiteisminio tyrimo metu, ir todėl, jos teigimu, ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai nėra visa apimtimi teisingi, o teisme duoti parodymai teisingi, teismo vertinimu, yra deklaratyvaus pobūdžio ir tai tik siekis išvengti baudžiamosios atsakomybės, todėl atmetami.

152Teisme apklausiama UAB „( - )“ buhalterė S. B. patvirtino, jog UAB „( - )“ kasos išlaidų orderius, kasos pajamų orderius su parašais atveždavo D. J. ir F. A.. Analogiški parodymai buvo duoti ir ikiteisminio tyrimo metu apklausiant S. B..

153Pažymėtina, kad M. V. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, 2010 m. balandžio 8 d., nurodė, jog jis, susipažinęs su jam pateiktais UAB „TŪB „( - )“" vardu išrašytais dokumentais į UAB „( - )“, tai yra PVM sąskaitomis faktūromis 2007-06-27 serija NAL Nr. 0838, 2007-10-31 serija NAL Nr. 0914, rangos sutartimi Nr. 06/10-12-02/, 2006-10-14 lokaline sąmata, statybos darbų sutartimi Nr. 07/10/24, 2007-06-27d. atliktų darbų aktu, lokaline sąmata, 2007-10-24 d. lokaline sąmata, 2007-10-31 d. atliktų darbų aktu, kasos išlaidų orderiu Nr. 31, kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0002248, kasos išlaidų orderiu Nr. 31, kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0002251, kasos išlaidų orderiu Nr. 43, kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0002182, kasos išlaidų orderiu Nr. 46, kasos pajamų orderio kvitu serija NAL Nr. 0002193, patvirtina, kad šiuos dokumentus pasirašė jis ir visus šiuos dokumentus jam pasirašyti pateikė V. B., kuri jam, kaip yra minėjęs, buvo prisistačiusi S. vardu. Kur tiksliai jis pasirašė šiuos dokumentus, nurodyti negali, nes nepamena. UAB „( - )“ vardu išrašyti dokumentai į UAB „( - )“, tai yra PVM sąskaitos faktūros 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, 2007-03-30 serija NAL Nr. 00874, kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 000032024, kasos pajamų orderio kvitas serija NAL Nr. 00003041, kasos išlaidų orderis Nr. 22, pasirašyti ne jo, kas pasirašė šiuos dokumentus, jis nežino. Jis iš nieko pinigų pagal minėtus kasos išlaidų orderius bei kasos pajamų orderio kvitus negavo, o tik pasirašė pateiktus dokumentus. Jis pats su niekuo iš UAB „( - )“ atstovų nebendravo. Ar UAB „( - )“ atlikinėjo UAB „( - )“ kokius nors darbus, jis nežino ir jis nematė. Kas spausdindavo dokumentus, kuriuos jam duodavo pasirašyti V. B., jis nežino, jis pats minėtų dokumentų nespausdino. Pasirašinėdamas V. B. pateiktus dokumentus suprato, kad su UAB „( - )“ veikla yra kažkas negerai, kad dokumentai gali būti naudojami neteisėtai veiklai vykdyti, tačiau tiksliai kokiai, jis gerai nesuprato, nes jis pats buhalterinės apskaitos tvarkyme bei buhalteriniuose dokumentuose nieko nesupranta (4 t., b. l. 141–142).

154R. Č. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu neigė savo kaltę ir nurodė, kad jos bendradarbiavimas su UAB „( - )“ buvo tik toks, kad naudojosi viena bendra kontora, be to, nurodė, jog ji geranoriškai padėjo paruošti UAB „( - )“ dokumentų šablonus, skirtus UAB „( - )“. Teismo vertinimu, tai yra tik gynybinė R. Č. pasirinkta versija, siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Viso proceso metu R. Č. laikėsi versijos, kad ji inkriminuojamu nusikalstamos veikos laikotarpiu faktiškai neturėjo jokios įtakos dėl UAB „( - )“ veiklos, nes ji tuo laiku dirbo kitoje įmonėje – UAB „( - )“. Ši versija pirmiausia yra paneigiama jau įsiteisėjusių teismų sprendimuose konstatuotomis (patvirtintomis) aplinkybėmis, t. y. 2016 m. sausio 14 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu Nr. 1-25-562/2016, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 17 d. nutartimi Nr. 1A-69-495/2017 bei 2017 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi Nr. 2K-297-942/2017, kuriomis buvo nustatyta, konstatuota ir patvirtinta, jog būtent R. Č. buvo viena iš bendravykdytojų pasisavinant UAB „( - )“ turtą. Iš BPK 276 straipsnio pagrindu pagarsintų 2009 m. kovo 24 d. V. Ž. (dirbo UAB „( - )“ vadybininku) parodymų matyti, kad jis patvirtino, jog realiai UAB „( - )“ valdė R. Č. ir V. B., nes jos priimdavo visus sprendimus ir duodavo įvairius nurodymus (4 t., b. l. 167–170). Pažymėtina, kad išklausęs minėtus parodymus V. Ž. teigia, kad jam buvo daromas spaudimas ikiteisminio tyrimo metu, tačiau teismas neturi pagrindo netikėti minėtais ikiteisminio tyrimo metu duotais V. Ž. parodymai, nes jo apklausoje dalyvavo advokatė L. B., be to, V. Ž. versija apie spaudimą ikiteisminio tyrimo metu atsirado tik perskaičius jo paties duotus parodymus, o ne jį apklausiant dar iki parodymų perskaitymo. Kitoje ikiteisminio tyrimo metu vykusioje apklausoje, t. y. 2009 m. rugpjūčio 4 d., V. Ž. nurodė, kad jo žiniomis UAB „( - )“ kasos pajamų orderių numeraciją vedė R. Č., kuri juos ruošė ir spausdino; nurodė, kad atlyginimą V. Ž. mokėjo M. V. ir R. Č., nors ji tuo metu jau dirbo UAB „( - )“; patvirtino matęs, kaip R. Č. ruošdavo dokumentus, skirtus UAB „( - )“ (5 t., b. l. 2–12). Atsižvelgiant į tai, kad R. Č. veikė kartu su M. V. (byla nutraukta jam mirus) ir V. B. (byla nutraukta jai mirus), konstatuotina, kad kaltinime yra pagrįstai inkriminuojama, jog R. Č. veikė bendrininkų grupe. Teismo vertinimu, anksčiau išvardytų įrodymų pakanka pagrįsti R. Č. kaltę padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje (32 739 Lt PVM panaikinimas UAB „( - )“ naudai).

155Pažymėtina, jog pagal formuojamą teismų praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstinės veikos sampratai neprieštarauja ir tokie atvejai, kai pasikartojantys veiksmai nėra visiškai tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011) arba alternatyvūs veikos požymiai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-124/2007, 2K-322/2008).

156Nagrinėjamu atveju F. A. taip pat yra pareikšti kaltinimai, kad jis, veikdamas bendrininku grupe kartu su V. B. (byla nutraukta jai mirus), M. V. (byla nutraukta jam mirus), R. Č. (byla nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senačiai), D. J. (byla nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senačiai), apgaule UAB „( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę sumokėti 27 282 Lt pelno mokesčio, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje. Pažymėtina, kad F. A. kaltinamas ir pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, dėl to, kad veikdamas kartu su D. J. ir R. Č. apgaule UAB „( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM. Taigi, nagrinėjamu atveju F. A. veika dėl UAB „( - )“ naudai prievolės sumokėti 32 739 Lt PVM ir 27 282 Lt pelno mokestį panaikinimo kvalifikuojama pagal du atskirus nusikalstamos veikos epizodus, t. y. pagal BK 182 straipsnio 1 ir 2 dalis. Minėta, kad kasacinio teismo praktikoje nurodoma, jog tais atvejais, kai PVM sukčiavimo schema lemia ne tik PVM, bet ir kitų mokestinių prievolių apgaulingą panaikinimą (sumažinimą), vertintina, kad nauda, gauta nesumokant šių mokesčių, sudaro to paties sukčiavimo dalyką. Taigi, teismo vertinimu, F. A. veiksmai turi būti vertinami kaip viena nusikalstama veika, numatyta BK 182 straipsnio 2 dalyje. Iš nagrinėjamos baudžiamosios bylos matyti, kad F. A. nusikalstamus veiksmus jungė vieningas konkretus sumanymas – sukčiaujant mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, panaikinti UAB „( - )“ turtinės prievolės į valstybės biudžetą mokėjimą, o konkrečiai - sumokėti PVM ir pelno mokesčius, be to, abi veikos padarytos vienodu laikotarpiu, panaudojant tuos pačius suklastotus dokumentus, tačiau skiriasi tik konkreti panaikinta mokestinė prievolė biudžetui (PVM ir pelno mokestis). Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad minėta F. A. veika kvalifikuojama kaip viena tęstinė nusikalstama veika, numatyta BK 182 straipsnio 2 dalyje.

157Teismas konstatuoja, jog iš byloje nustatytų aplinkybių akivaizdu, jog F. A. (32 739 Lt PVM ir 27 282 Lt pelno mokesčio panaikinimas UAB „( - )“ naudai) ir R. Č. (32 739 Lt PVM panaikinimas UAB „( - )“ naudai) padarė jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, be to, konstatuotina, jog nustatyta ir tai, kad D. J. buvo pagrįstai kaltinta dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje, dėl epizodo, susijusio su 32 739 Lt PVM panaikinimu UAB „( - )“ naudai.

158Pagal BK 25 straipsnio 2 dalį bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai. Nagrinėjamu atveju F. A. yra pagrįstai inkriminuota aplinkybė, jog jis nusikalstamą veiką numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje padarė veikdamas bendrininkų grupe su V. B. (byla nutraukta jai mirus), M. V. (byla nutraukta jam mirus), R. Č. ir D. J., taip pat pagrįstai minėta aplinkybė inkriminuota ir R. Č.. Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad paminėti asmenys veikė bendrai, turėdami vieningą tyčią ir įgyvendinant nusikalstamą veiką turėjo konkretų vaidmenį: R. Č. pagal jai pateiktus duomenis kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB „( - )“ dokumentus; M. V. buvo fiktyvus UAB „( - )“ direktorius; D. J. nagrinėjamoje byloje atliko tarpininko vaidmenį, t. y. organizavo suklastotų dokumentų gavimą iš UAB „( - )“, rūpinosi minėtų dokumentų perdavimu; F. A. per D. J. įsigijo suklastotus UAB „( - )“ dokumentus, kuriuos panaudojo panaikinant UAB „( - )“ mokestinę prievolę. Nors duomenų, kad R. Č. būtų bendravusi tiesiogiai su D. J. ar F. A., nėra, iš byloje esančių įrodymų matyti, kad D. J. per V. B. (kuri tiesiogiai bendravo tiek su M. V., tiek su R. Č.) suorganizavo F. A. suklastotas UAB „( - )“ dokumentus, todėl visi paminėti asmenys suvokė, kad veikia ne vieni, o kartu su kitais asmenimis. Taigi, nagrinėjamu atveju neabejotinai nustatyta, kad tiek F. A., tiek R. Č., D. J. veikė kaip bendravykdytojai, drauge pripažįstant F. A. ir R. Č. veikus bendrininkų grupe.

159Šioje byloje D. J. ir R. B. yra pareikštas kaltinimas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, dėl epizodo, susijusio su mokestinės prievolės – 92 560, 60 Lt PVM panaikinimu apgaule B. TŪB „( - )“ naudai, veikiant bendrininku grupe su V. B. (byla nutraukta jai mirus). D. J. tai pat yra kaltinama pagal tą pačią BK 182 straipsnio 2 dalį dėl trečio epizodo, susijusio su mokestinės prievolės – 63 22,29 Lt PVM panaikinimu apgaule UAB „( - )“ naudai, veikiant bendrininku grupe su V. B. (byla nutraukta jai mirus), M. V. (byla nutraukta jam mirus) ir E. U. (miręs). Teismo vertinimu, ištyrus byloje esančių įrodymų visumą, konstatuotina, kad minėti kaltinimai D. J. ir R. B. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį yra pagrįsti.

160Nors R. B. viso proceso metu neigė padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, nurodė, kad pagal kaltinime nurodomus dokumentus buvo realiai suteiktos paslaugos, nupirktos prekės būtent iš UAB „( - )“, teismas tokius kaltinamojo parodymus vertina kritiškai. Pažymėtina, kad iš byloje esančių ir teisminio nagrinėjimo metu pagarsintų R. B. duotų parodymų ikiteisminio tyrimo metu matyti, kad R. B. ikiteisminio tyrimo metu teigė, kad nepažįsta ir nieko negali papasakoti apie D. J., nors neatmetė galimybės, kad D. J. galėtų būti jo paminėta O. ar D. (6 t., b. l. 40–43), o teisme duodamas parodymus nurodė, kad 2007 m. jis jau pažinojo D. J., ji jam iš karto prisistatė, tačiau negali nurodyti, kodėl ankstesnės apklausos metu nenurodė D. J. vardo ir pavardės. Teismo vertinimu, R. B. parodymus, neva jis realiai pirko medžiagas iš UAB „( - )“, paneigia D. J. parodymai, kurie buvo duoti ikiteisminio tyrimo metu.

161Pažymėtina, kad iš pagarsintų teisme 2010 m. lapkričio 17 d. ir 2011 m. vasario 10 d. D. J. duotų parodymų matyti, jog D. J. buvo nurodžiusi, kad dėl dokumentų išrašymo be F. A. į ją buvo kreipęsis ir R. B. bei E. U. (kuris dirbo UAB „( - )“), kurie taip pat, kaip F. A., jai pateikdavo duomenis, reikalingus įrašyti į PVM sąskaitas faktūras, kuriuos perduodavo V. B., ir ši per autobusų stoties siuntų tarnybą atsiųsdavo voke jai UAB „( - )“ vardu išrašytus dokumentus, kuriuos ji taip pat perduodavo R. B., E. U.. Kodėl E. U. pats tiesiai nesikreipdavo į V. B., o kreipdavosi per ją, ji nežino. Ji pati niekada nematė, kad pagal UAB „( - )“ vardu išrašytus dokumentus TŪB „( - )“ būtų tiekiamos prekės; be to, D. J. nurodžiusi, jog dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo į UAB „( - )“ visada bendraudavo su E. U., kuris, kiek žino, dirbo UAB „( - )“ ir kuris organizuodavo visą įmonės veiklą; kartais ji E. U. nurodymu dėl UAB „( - )“ dokumentų perdavimo ar kokių nors duomenų skambindavo ir E. U. žmonai D. U., bet ar ši žinojo, kad UAB „( - )“ vardu išrašomi dokumentai į UAB „( - )“ yra suklastoti ir kad UAB „( - )“ įmonei UAB „( - )" jo prekių ir paslaugų neparduodavo, D. J. nežino, kadangi jos viena su kita apie tai niekada nekalbėjo, o ar D. U. apie tai buvo sakęs E. U., ji nežino; dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo į TŪB „( - )“ D. J. visada bendravo tik su R. B., išskyrus ją, daugiau niekas dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo bendrauti ir su juo kalbėti negalėjo; dėl F. A., R. B., E. U. mokėjimo už jiems perduotus suklastotus dokumentus, ji nori pasakyti, kad F. A., R. B., E. U. buvo pasakyta, kad už UAB „( - )“ dokumentų išrašymą jie turės mokėti kažkokią dalį pinigų sumos nuo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos PVM sumos; kokį tiksliai procentą pinigų mokėdavo už UAB „( - )“ dokumentų išrašymą minėti asmenys, ji jau nepamena (5 t., b. l. 51–52, 66). Šias D. J. nurodytas aplinkybes patvirtina D. Č., V. T., Z. A. S. parodymai, 2011 m. kovo 10 d. specialisto išvada Nr. 5-4/22, 2011 m. vasario 9 d. specialisto išvada Nr. 5-4/9, 2011 m. liepos 19 d. specialisto išvada Nr. 5-2/120 bei specialisčių O. P. ir Z. K. duoti parodymai.

162Liudytoja D. Č. teisme nurodė, kad ji dirbo buhaltere TŪB „( - )“ pas R. B.. Pažymėjo, kad įmonės kasininkas buvo pats R. B.; direktorius pateikdavo kasos pajamų orderį, kad iš UAB „( - )“ gaudavo pinigus; pati buhalterė nei prekių, nei paslaugų nematydavo, tik buhalterinius dokumentus; vadovas duodavo nurodymus, kokius dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, ir ji įtraukdavo. Nurodė, jog priėmimo-perdavimo aktus pateikdavo įmonės vadovas ir darbų vadovai. PVM sąskaitas faktūras pateikdavo tik įmonės vadovas. Kasos pajamų orderių kvitus pateikdavo įmonės vadovas. TŪB „( - )“ direktorius R. B. atsiskaitydavo grynaisiais pinigais. Išrašydavo čekį į banką, čekyje direktorius pasirašydavo: išmokėta grynais. Direktorius pinigus atsiskaityti paimdavo iš banko sąskaitos. Su kitomis bendrovėmis būdavo atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Būdavo įprasta atsiskaityti grynaisiais pinigais didelėmis sumomis. Direktorius eidavo į banką, nes kasoje nebūdavo didelių sumų. Kai direktorius paimdavo iš banko pinigus, juos užpajamuodavo kasoje. Kasos knygą tvarkė ji ir kita apskaitininkė. Pati asmeniškai grynų pinigų nematė. Reikėdavo išrašyti pinigų nuėmimo čekį. Matydavo, kad grynieji pinigai buvo nuimti iš banko ir kur būdavo panaudoti. Vadovas jai pateikdavo pirkimo dokumentus, PVM sąskaitas faktūras, atlyginimus mokėdavo. Jie suvesdavo į kasą pajamas, išlaidas. Visose sąskaitose turėjo būti vadovo parašas. Pagal čekį iš banko vadovas paima grynų pinigų sumą, jie ją užpajamuoja. Kai vadovas paimdavo iš kasos pinigus, jie užpildydavo išlaidų orderį ir įrašydavo sąskaitos numerį, pagal kokią sąskaitą. Vadovas pasirašydavo kasos išlaidų orderyje. Ji pasirašydavo kasos išlaidų orderyje. Medžiagos, kurios buvo pirktos iš UAB „( - )“, nebuvo laikomos sandėlyje. Medžiagos buvo vežamos tiesiai į objektus. Pati jokių medžiagų niekada nėra mačiusi. Pagal kasos pajamų orderius matėsi, kad vadovas UAB „( - )“ mokėdavo po keletą tūkstančių litų. Kasos pajamų orderio suma nesutapdavo su banko čekių suma. Vadovas iš banko imdavo didelę sumą ir po truputį mokėdavo įmonėms. Vadovas nedavė specialių nurodymų dėl PVM sąskaitų faktūrų pildymo. Atnešdavo sąskaitas ir ji įtraukdavo į apskaitą. Visas PVM sąskaitas faktūras dėl prekių pirkimo, gautas iš UAB „( - )“, yra įtraukusi į PVM apskaitą ir PVM deklaracijas. Buvo atvejų, kad TŪB „( - )“ susigrąžino PVM, kaip permoką, bet tai buvo tik keli atvejai. Kodėl UAB „( - )“ apskaitoje nėra sąskaitų, kurias ji įtraukė, negali paaiškinti, nes nežino.

163Iš 2011 m. kovo 10 d. specialisto išvados Nr. 5-4/22 matyti, kad UAB „( - )“ PVM sąskaitomis faktūromis iš viso už 606 786,09 Lt įformintos kitos, nei įvykusios ūkinės operacijos, padėjo B. TŪB „( - )“ nepagrįstai suformuoti 92 560,6 Lt PVM atskaitą. Dėl UAB „( - )“ vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir kasos pajamų orderių kvitų, kuriais įformintos kitos, nei įvykusios ūkinės operacijos, įtraukimo į B. TŪB „( - )“ apskaitą negalima iš dalies nustatyti B. TŪB „( - )“ turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros 2007 ir 2008 metais (3 t., b. l. 9–22). Specialistė O. P. teisminio nagrinėjimo metu patvirtino 2011 m. kovo 10 d. specialisto išvados Nr. 5-4/22 teisingumą, nurodė, jog pagal pateiktas UAB „( - )“ PVM sąskaitų faktūrų kopijas nustatė, kad UAB „( - )“ neturėjo komercinių santykių su TŪB „( - )“, t. y. elektros prekių pardavimas apskaitos dokumentais įformintas ir įrašytas į suvestinius buhalterinės apskaitos registrus nebuvo. Apmokėjimas už paslaugas nebuvo įformintas kasos pajamų orderiais. UAB „( - )“ tyrimui nepateikė išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir kasos pajamų orderių kvitų. Patikrinimo metu rastos tais pačiais numeriais pažymėtas šešios UAB „( - )“ PVM sąskaitų faktūrų kopijos, kurias TŪB „( - )“ įrašė į buhalterinę apskaitą kaip įsigytas elektros prekes pagal UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras dėl 113 411,16 Lt. TŪB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje įtrauktų PVM sąskaitų faktūrų numeriai nesutampa su UAB „( - )“ apskaitoje esančiomis sąskaitomis. Jos išvadoje nurodyta, kad visose sąskaitose faktūrose neatitinka nurodytas pirkėjo pavadinimas, sąskaitos išrašymo data, parduotų elektros prekių pavadinimas. Atsižvelgiant į tai, galima manyti, jog UAB „( - )“ vardu išrašytose sąskaitose, kurios buvo skirtos ne TŪB „( - )“, buvo nurodytos elektros prekės (išvados 7 psl.). Į UAB „( - )“ apskaitą įtrauktos šešios PVM sąskaitos faktūros, tačiau TŪB „( - )“ apskaitoje yra 17 PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų UAB „( - )“ vardu. Kitų sąskaitų numeriai aprašyti jos išvados lentelėje Nr. 4. Jeigu jos specialisto išvadoje prekių pristatymo važtaraščiai neaptariami, ji jų nematė. Krovinio važtaraštis nėra buhalterinės apskaitos dokumentas ir tai yra tik krovinio vežimo operaciją patvirtinantis dokumentas. Įmonės buhalterinėje apskaitoje važtaraštis nėra būtinas, o sąskaita yra būtina. UAB „( - )“ vardu išrašytos sąskaitos faktūros buvo įtrauktos į TŪB „( - )“ buhalterinę apskaitą. Visos pirkimo ir atsiskaitymo operacijos pagal UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir kasos pajamų orderių kvitus užfiksuotos TŪB „( - )“ pirkimų ir atsiskaitymų žurnale (3 priedas). Pagal TŪB „( - )“ tyrimui pateiktoje pirkimų ataskaitoje padarytus įrašus, TŪB „( - )“ UAB „( - )“ vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų (17 vnt.) nurodytas elektros instaliacijos prekes per laikotarpį nuo 2007 m. vasario 2 d. iki 2008 m. sausio 8 d. užpajamavo sandėliuose nurodant jų pavadinimus („( - )“, „( - )“, „R. Š.“ „( - )“, „J. R. Š.“). Taip pat buvo surašyti darbų atlikimo aktai, kuriuose nurašytos šios elektros instaliacijos prekės (5 priedas). Specialistė taip pat nurodė, kad jos išvados 7 puslapyje esančioje lentelėje Nr. 4 nurodyta, kad jos tiriamos įmonės apskaitoje buvo tuo pačiu numeriu, kurie sutapo su UAB „( - )“ apskaitoje esančiais numeriais, tačiau UAB „( - )“ numeriai buvo skirti kitoms įmonėms, buvo nurodytos kitos sumos. Jos specialisto išvadoje nurodyta, kad trūksta konkretaus rekvizito, tai reiškia, kad turi būti nurodytas pardavėjas, t. y. UAB „( - )“. Kadangi nustatyta, jog pardavimo UAB „( - )“ neįvykdė, tai yra kita neįvykusi operacija.

164Byloje esančia 2011 m. vasario 9 d. specialisto išvada Nr. 5-4/9 dėl UAB „( - )“ ūkinės veiklos tyrimo nustatyta, kad UAB „( - )“ specialiais apskaitos dokumentais (t. y. UAB „( - )“ PVM sąskaitomis faktūromis serija NAL Nr. 0843, 0845, 0957, 0964) pagrindė neįvykusias paslaugų pirkimo operacijas su ūkio subjektu – UAB „( - )“ ir taip sudarė sąlygas neteisėtai suformuoti UAB „( - )“ 63 222 Lt PVM atskaitą (1 t., b. l. 134–144). Teisme apklausiama specialistė O. P. patvirtino 2011 m. vasario 9 d. specialisto išvados Nr. 5-4/9 teisingumą ir nurodė, kad jos tyrimo metu atlikus kryžminį patikrinimą pagal pateiktus dokumentus buvo nustatyta, jog tos keturios pardavimo sąskaitos faktūros, kuriomis UAB „( - )“ buvo įforminusi prekių pardavimą įmonei UAB „( - )“, nebuvo įtrauktos į UAB „( - )“ apskaitą ir tokių sąskaitų įmonėje UAB „( - )“ nebuvo. Tais pačiais sąskaitų numeriais buvo išrašytos kitos ūkinės operacijos kitiems subjektams, o ne įmonei UAB „( - )“. Pagal pateiktus dokumentus tiriamuoju laikotarpiu UAB „( - )“ apskaitoje nebuvo nustatyta jokių ūkinių santykių su UAB „( - )“. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus UAB „( - )“ sandoriai nevyko (nei pardavimai, nei atsiskaitymai). Tarp UAB „( - )“ dokumentų buvo keturios darbų pirkimo sąskaitos faktūros. Visas keturias sąskaitas išrašė direktorius M. V., o prie jo pavardės yra parašas. Prie sąskaitų yra pridėti darbų atlikimo aktai. Nurodyta, jog sąskaitą gavo direktorius V. T., o prie jo pavardės yra parašas. Kitose nurodytose sąskaitose (išvados 5 psl.) nėra parašų, tačiau pagal buhalterinės apskaitos įstatymą nebūtina nurodyti, kas gavo sąskaitą. Tose sąskaitose nebuvo sąskaitos gavėjo (V. T.) parašo. Prie išrašytų sąskaitų faktūrų Nr. 0843, Nr. 0845, Nr. 0957 buvo pridėtos lokalinės sąmatos ir darbų atlikimo aktai. Lokalinėse sąmatose ir darbų atlikimo aktuose nurodytos atliktų darbų sumos sutapo su PVM sąskaitose faktūrose nurodytomis sumomis. Prie 2007 m. spalio 5 d. PVM sąskaitos faktūros nebuvo pridėta lokalinė sąmata ir darbų atlikimo aktas, todėl ji nurodė, jog nebuvo galima nustatyti, ar sąskaitoje nurodyti darbai sutaptų su papildomų dokumentų duomenimis. UAB „( - )“ įformino apmokėjimą grynaisiais pinigais per direktorių V. T.. Jai buvo pateikti UAB „( - )“ vardu išrašyti kasos pajamų orderių kvitai dėl 414 442,99 Lt. Visi šie kvitai aprašyti 4 jos išvados lentelėje. Pagal UAB „( - )“ 2007 m. pirkėjams išrašytas PVM sąskaitas faktūras pavyko nustatyti, jog darbai buvo atlikti įmonėms UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“. Septintame specialisto išvados puslapyje nurodyta, kad UAB „( - )“ išrašė dvi PVM sąskaitas faktūras (2007 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 0001 ir 2007 m. rugsėjo 17 d. Nr. 0005) įmonei UAB „( - )“. Pagal pridėtas lokalines sąmatas ir darbų atlikimo aktus nustatyta, kad pagal UAB „( - )“ vardu įformintas PVM sąskaitas faktūras ir darbų atlikimo aktus įforminti tie patys statybos darbai, kurie buvo atlikti įmonėje UAB „( - )“. Tai reiškia, kad tie patys darbai dubliuojasi ir viename objekte juos atliko ir UAB „( - )“ , ir UAB „( - )“. Darbai buvo atlikti ir už juos sumokėta pagal keturias UAB „( - )“ vardu pateiktas sąskaitas faktūras. Pagal dvi iš šių sąskaitų atlikti darbai dubliavosi su UAB „( - )“ atliekamais darbais. Pagal UAB „( - )“ darbų pardavimus, pateiktus buhalterinius dokumentus nesimato, kad įmonė „( - )“ pati atliko darbus. Atlikus kryžminį patikrinimą pagal UAB „( - )“ dokumentus nustatė, kad UAB „( - )“ įmonei „( - )“ PVM sąskaitose faktūrose ir pardavimų žurnaluose nurodytų paslaugų neatliko, sandoriai tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ realiai neįvyko. UAB „( - )“ direktorius V. T. pagal keturias UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, įrašydamas neteisingus duomenis apie ūkinę operaciją, nesilaikė buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų. Išvada buvo atlikta remiantis liudytojų M. V. ir D. J. parodymais. UAB „( - )“ vardu kitoms neįvykusioms operacijoms išrašytos keturios PVM sąskaitos faktūros dėl 214 457,23 Lt, o tai padėjo UAB „( - )“ neteisėtai suformuoti 63 222 Lt PVM apskaitą. Tai, kad lemiamą reikšmę turi tikrasis ūkinės operacijos turinys, o ne ūkinės operacijos įforminimas dokumentais, patvirtina LR Mokesčio administravimo įstatymo 10 str. Kadangi UAB „( - )“ pagal dokumentus pirko paslaugas iš UAB „( - )“, jie padidino pirkimo PVM, įsitraukė jį į PVM deklaraciją. Jeigu UAB „( - )“ paslaugų nepardavė, ji nesumokėjo pardavimo PVM, todėl UAB „( - )“ negalėjo į apskaitą įtraukti pirkimo PVM.

165Specialistės O. P. duotus parodymus dėl UAB „( - )“ ir TŪB „( - )“ patvirtina 2011 m. liepos 19 d. specialisto išvada Nr. 5-2/120 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo, kurioje nurodoma, jog 2007–2008 metais UAB „( - )“ vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros į UAB „( - )“, TŪB „( - )“, UAB „( - )“ į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą nėra įtrauktos (8 t., b. l. 5–111 ). Be to, teisme apklausta specialistė Z. K. patvirtino savo duotos išvados dėl UAB „( - )“ teisingumą. Be to, Z. K. nurodė, kad tarp UAB „( - )“ dokumentų nebuvo rasta TŪB „( - )“, UAB „( - )“ dokumentų.

166Iš byloje esančių V. T. parodymų, duotų tiek teisminio nagrinėjimo metu, tiek ikiteisminio tyrimo metu (5 t., b. l. 16–18; 11 t., b. l. 5–8; 12 t., b. l. 58–60), matyti, kad jis buvo fiktyvus UAB „( - )“ direktorius, faktinis UAB „( - )“ vadovas buvo E. U., būtent E. U. tvarkė visus su įmonės veikla susijusius darbus, be to, V. T. nurodė, kad E. U. yra ne kartą bendravęs, vykęs į susitikimus su D. J.. Kaip liudytoja apklausta Z. A. S., kuri dirbo įmonėje, tvarkiusioje UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, nurodė, kad dokumentus jai atveždavo E. U., UAB „( - )“ spaudą taip pat turėjo E. U., grynaisiais pinigais disponavo ir bendrovės kasą tvarkydavo pats E. U.. Nurodė, kad, jei PVM sąskaitos faktūros būdavo atnešamos, tai jos būdavo įtraukiamos į bendrovės apskaitą.

167Teismas pažymi, kad paminėti įrodymai parodo, jog sandoriai tarp TŪB „( - )“ ir UAB „( - )“ bei tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ nebuvo įvykę, tačiau jie buvo įtraukti tiek į TŪB „( - )“, tiek į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, pagal netikrus duomenis buvo teikiamos PVM deklaracijos ir tokiu būdu buvo panaikinta mokestinė prievolė TŪB „( - )“ ir UAB „( - )“ sumokėti privalomą PVM mokestį.

168Nagrinėjamoje byloje B. TŪB „( - )“ kaltinama tuo, kad minėtas juridinis asmuo, atstovaujamas direktoriaus R. B., kuris vadovaudamas B. TŪB „( - )“ turėjo teisę jam atstovauti, priimti sprendimus B. TŪB „( - )“ vardu bei kontroliuoti TŪB „( - )“ veiklą ir kuris veikdamas B. TŪB „( - )“ vardu, jos naudai ir interesais, laikotarpiu nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2008 m. vasario mėn. 25 d., ikiteisminio metu tiksliau nenustatytu laiku, Šiaulių mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su V. B. (byla nutraukta jai mirus) bei D. J. apgaule B. TŪB „( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 92 560,60 Lt PVM, t. y. B. TŪB „( - )“ kaltinama pagal BK 20 straipsnio 2 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį. Teismo vertinimu, šį kaltinimą pagrindžia byloje esančių įrodymų visuma.

169BK 20 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad juridinis asmuo atsako tik už nusikalstamas veikas, už kurių padarymą šio kodekso specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė, o to paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad juridinis asmuo atsako už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką juridinio asmens naudai arba interesais padarė fizinis asmuo, veikęs individualiai ar juridinio asmens vardu, jeigu jis, eidamas vadovaujančias pareigas juridiniame asmenyje, turėjo teisę: 1) atstovauti juridiniam asmeniui arba 2) priimti sprendimus juridinio asmens vardu, arba 3) kontroliuoti juridinio asmens veiklą. BK 182 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad už BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytą veiką atsako ir juridiniai asmenys.

170Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad R. B. buvo TŪB „( - )“ direktorius, todėl turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus B. TŪB „( - )“ vardu bei kontroliuoti TŪB „( - )“ veiklą. Be to, R. B. taip pat buvo ir TŪB „( - )“ tikrasis narys. Pažymėtina, kad byloje nustatyta, jog R. B. pateikti kaltinimai dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje, yra pagrįsti. Taigi, byloje yra nustatyta, kad dėl R. B. ir D. J. veiksmų, TŪB „( - )“ atžvilgiu buvo panaikinta prievolė į valstybės biudžetą sumokėti privalomą 92 560,60 Lt PVM mokestį.

171Pažymėtina, kad BK 20 straipsnio 2 dalies formuluotė „juridinio asmens naudai“ reiškia, kad kaltininko – fizinio asmens – nusikalstama veika turi būti siekiama naudos jo atstovaujamam, kontroliuojamam ar pan. juridiniam asmeniui. Kartu tai atskleidžia fizinio asmens nusikalstamos veikos tyčinės kaltės turinį. Sprendžiant juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygų klausimą, neturi reikšmės, ar dėl tokios fizinio asmens nusikalstamos veikos juridinis asmuo gavo realios naudos, ar ne. Minėta BK 20 straipsnio 2 dalies formuluotė nereiškia, kad kaltininko – fizinio asmens nusikalstamos veikos tikslas – gauti naudos juridiniam asmeniui – yra vienintelis ar pagrindinis. Toks tikslas, būtinas pagrindžiant juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę, gali būti įgyvendinamas ta pačia fizinio asmens nusikalstama veika siekiant ir kaltininko asmeninės naudos, jo paties ar kitų asmenų neteisėto praturtėjimo ir pan.

172Nauda paprastai yra aiškinama kaip turtinės naudos gavimas, o interesų užtikrinimas – kaip reiškiantis kitų (nebūtinai turtinių) juridinio asmens siekių įgyvendinimą. Taigi „intereso“ sąvoka platesnė nei „naudos“ sąvoka ir gali apimti pastarąją. Konstatuojant šią juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygą turi būti nustatyta, kad iš nusikalstamos fizinio asmens veikos juridinis asmuo turi (turės) naudos ir tą naudą pripažįsta (pvz., neteisėtu būdu išgryninti pinigai, naudojami įmonės interesams užtikrinti) arba kai juridinis asmuo suinteresuotas tokia veika ir jos sukuriamais padariniais (pvz., juridinio asmens panaudojimas darant nusikalstamą veiką buvo realiai naudingas: įmonės ūkinės veiklos perspektyvai ir jos konkurencingumui; įmonės įvaizdžiui; ar suteikė įmonei kokių nors pranašumų prieš kitas įmones konkuruojant viešųjų pirkimų konkursuose).

173Juridinio asmens nauda ar interesas yra alternatyvios jo atsakomybės sąlygos, iš kurių bent vieną būtina nustatyti, nes tai padeda teisiškai įvertinti fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką ir leidžia konstatuoti, jog už tokią fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką, esant ir kitoms BK 20 straipsnio 2 dalyje numatytoms sąlygoms, baudžiamojon atsakomybėn gali būti traukiamas ir juridinis asmuo.

174Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog dėl R. B. veiksmų TŪB „( - )“ gavo naudos, t. y. neteisėtu būdu panaikinus prievolę TŪB „( - )“ mokėti PVM mokestį, todėl neabejotina, kad juridinis asmuo TŪB „( - )“ faktiškai padidino savo pranašumą rinkoje prieš kitas įmones veikiančias nepažeidžiant įstatymų ir sumokant privalomus mokėti mokesčius, be to, tokiu būdu taip pat yra iškreipiami ir sąžiningos konkurencijos principai. Taigi, TŪB „( - )“ veika pagrįstai kvalifikuota pagal BK 20 straipsnio 2 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį.

175Teismas pažymi, jog remiantis BK 95 straipsniu esant apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties taikymo sąlygoms, apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas. Nagrinėjamu atveju sukčiavimas panaikinant UAB „( - )“ naudai prievolės sumokėti 32 739 Lt (9521,62 eurų) PVM mokestį baigtas 2007 m. lapkričio 23 d.; sukčiavimas panaikinant B. TŪB „( - )“ naudai prievolės sumokėti 92 560,60 Lt (26919,79 eurų) PVM mokestį baigtas 2008 m. vasario 25 d.; sukčiavimas panaikinant UAB „( - )“ naudai prievolės sumokėti 63 222,29 Lt (18387,21 eurų) PVM mokestį baigtas 2007 m. lapkričio 25 d. BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas yra priskiriamas sunkių nusikaltimų kategorijai. Taigi, apkaltinamasis nuosprendis dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje padarytos veikos kaltinamųjų D. J., R. B. ir juridinio asmens B. TŪB „( - )“ atžvilgiu negali būti priimtas, nes pasibaigęs BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktyje (2003 m. balandžio 10 d. įst. red.) numatytas apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo terminas. Pažymėtina, kad kaltinamiesiems negali būti taikomos vėlesnės BK 95 straipsnio (2010 m. birželio 15 d. ir 2011 m. kovo 22 d. įst. red.) nuostatos, kadangi šie įstatymai numato ilgesnius apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminus arba išlygas, kada tam tikras laikotarpis nepatenka į senaties skaičiuojamą laiką (pvz., laikotarpiai dėl kaltinamojo ar jo gynėjo nedalyvavimo teismo posėdžiuose), t. y. pasunkina kaltinamųjų teisinę padėtį. Toks įstatymas neturi grįžtamosios galios (BK 3 straipsnio 3 dalis). Todėl baudžiamoji byla dėl minėtų nusikalstamų veikų kaltinamųjų D. J., R. B. ir juridinio asmens B. TŪB „( - )“ atžvilgiu nutraukiama suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senačiai (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

176Dėl F. A. inkriminuojamų nusikalstamų veikų numatytų BK 300 straipsnio 1 ir 3 dalyse, ir BK 222 straipsnio 1 dalyje

177F. A. kaltinamas panaudojęs suklastotas 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių UAB „( - )“ PVM deklaracijas, dėl to valstybės biudžetui buvo padaryta didelės žalos, t. y. 32 739 Lt. Ši F. A. inkriminuojama nusikalstama veika kvalifikuota pagal BK 300 straipsnio 3 dalį. Pažymėtina, kad F. A. taip pat yra pateikti kaltinimai pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, dėl UAB „( - )“ 2007 m. metinės pelno mokesčio deklaracijos suklastojimo. Be to, F. A. kaltinamas tuo, kad jis būdamas UAB „( - )“ vadovas nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d. apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ apskaitą ir dėl to minėtu laikotarpiu negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje.

178BK 300 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę už netikro dokumento pagaminimą, tikro dokumento suklastojimą arba žinomai netikro ar žinomai suklastoto tikro dokumento laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą. BK 300 straipsnio 3 dalis numato griežtesnę atsakomybę, jeigu dėl minėtų veiksmų buvo padaryta didelės žalos. BK 300 straipsnis saugo tokią vertybę kaip dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumas, informacijos dokumente patikimumas ir taip užtikrina normalią, teisingą dokumentų apyvartą, jų pagrindu sudaromų teisiškai reikšmingų sandorių ar rengiamų kitų dokumentų tikrumą.

179Tikro dokumento suklastojimas – tai tokie veiksmai, kuriais pakeičiamas dokumento turinio teisingumas, t. y. jame įrašoma tikrovės neatitinkanti informacija, o žinomai suklastoto tikro dokumento panaudojimas – tai tokio dokumento pateikimas įmonei, įstaigai, organizacijai, pareigūnui ar kitam asmeniui.

180Dokumentu laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas. Svarbus dokumento požymis yra tas, kad dokumentas yra tam tikra forma padarytas įrašas, kuris nustato, pakeičia ar panaikina teisiškai reikšmingą faktą (juridinį faktą). Tai įrašas, kurio panaudojimas sukelia arba gali sukelti fiziniam ar juridiniam asmeniui, ar valstybei teisiškai reikšmingus padarinius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-57/2014, 2K-235/2014, 2K-432-696/2016).

181Didelė žala pagal BK 300 straipsnio 3 dalį yra vertinamasis požymis, kuris nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju, t. y. įvertinant atsiradusią turtinę ar neturtinę žalą ir kitas bylos aplinkybes. Klausimą dėl žalos dydžio kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į žalos pobūdį, pažeistas vertybes, žalos pašalinimo ar atkūrimo galimybes ir pan. Turtinės žalos dydis paprastai yra siejamas su konkrečiu piniginiu nominalu ir laikytinas objektyvaus turinio kriterijumi; kai turtinės žalos piniginės išraiškos dydis viršija 250 MGL dydžio sumą (BK 190 straipsnio 1 dalis), tai laikoma didelės vertės turtu ir teismų praktikoje pripažįstama didele žala nukentėjusiajam (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose (Nr. 2K-107-746/2015, 2K-7-47-895/2015).

182Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas, be kita ko, apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

183Buhalterinė apskaita BK 222 straipsnio prasme – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 5 punktas). Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (pavyzdžiui, dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose ir pan.) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-71-976/2017).

184BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materialioji, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl pakanka nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-233/2014). Pagal teismų praktiką bylose dėl BK 222, 223 straipsnių taikymo realią asmens veiklą, jo ūkinę, komercinę, finansinę būklę, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą turi būti įmanoma nustatyti analizuojant tik to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-11/2008, 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-233/2014 ir kt.).

185BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties subjektas yra specialusis – t. y. asmuo, atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje. Pagal BAĮ 10, 11 ir 21 straipsnius tai: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – tais atvejais, kai ūkio subjektas turi savarankišką buhalterinės apskaitos tarnybą. Šiuo atveju ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkas; 2) konkretaus struktūrinio padalinio apskaitos tarnybos vadovas (buhalteris) – kai ūkio subjektas susideda iš kelių struktūrinių padalinių. Ūkio subjekto vyriausiasis buhalteris ir ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkai; 3) apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai – tais atvejais, kai įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma pagal sutartis su tokiomis įmonėmis; 4) už buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimą, sunaikinimą ar sugadinimą atsako veiką padaręs asmuo. Buhalterinę apskaitą tvarkantis subjektas nėra atsakingas už pateikiamų pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų turinį ar už tokių dokumentų nepateikimą jam. Įmonės vadovas gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, esant tarpinio vykdymo situacijai (nusikaltimo padarymui, panaudojant nekaltus asmenis).

186Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad F. A. padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, numatytas BK 300 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir BK 222 straipsnio 1 dalyje, tai patvirtina byloje esančių įrodymų visuma.

187Pažymėtina, kad kaip jau minėta, pats F. A. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, jog per D. J. gaudavo dokumentus, imituojančius sandorius, kurių realiai nebuvo; nurodė, jog D. J. jam pateikdavo tik pasirašytus UAB „( - )“ atstovų kasos pajamų orderių kvitus, pagal kuriuos iš UAB „( - )“ būdavo išlaiduojami pinigai, kuriuos jis panaudojo įmonės reikmėms. PVM sąskaitose faktūrose NAL Nr. 00874, 000852, 0914, 0838, kasos pajamų orderių kvituose NAL Nr. 0003041, 000032024, 0002193, 0002182, 0002251, 0002248, 2007-10-24 statybos darbų sutartyje Nr. 07/10/24, 2006-10-12 rangos sutartyje Nr. 06/10-12-02 bei jos priede 2006-10-14 lokalinėje sąmatoje ties jo pavarde ir vardu yra jo parašai, jis šiuose dokumentuose pasirašė asmeniškai, minėti dokumentai buvo įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą bei finansinę atskaitomybę – atitinkamų mėnesių PVM deklaracijas bei 2007 metų pelno mokesčio deklaraciją. Minėtus dokumentus jis pats asmeniškai, gavęs juos iš D. J., atidavė į įmonės buhalteriją, įmonės buhalterė nieko nežinojo apie jo santykius su D. J. ir UAB „( - )“ sąskaitų aktyvumą, ji į įmonės apskaitą įtraukė visus jo ar kitų įmonės darbuotojų pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus, ji neprivalo tikrinti sandorio tikrumo ar teisėtumo, ji tik patikrina ar pateikti dokumentai atitinka apskaitos įstatymų normas (6 t., b. l. 5–7, 10–11, 13–15). Pats F. A. teismo posėdžio metu pripažino, kad netinkamai vedė buhalterinę apskaitą.

188Minėtus F. A. parodymus iš dalies patvirtina D. J. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo pagarsinti teismo posėdžiu metu, kai D. J. nurodžiusi, jog į ją kreipėsi F. A. prašydamas suorganizuoti dokumentų, pateisinančių sandorius; dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo su UAB „( - )“ ji bendravo su F. A., taip pat kartais dėl UAB „( - )“ dokumentų išrašymo ji F. A. nurodymu skambino ir UAB „( - )“ buhalterei S. B., tačiau kaip ji suprato apie tai, kad UAB „( - )“ dokumentai buvo suklastoti, kad UAB „TŪB „( - )“" įmonei UAB „( - )“ jokių prekių ir paslaugų nepardavė, nieko nežinojo (5 t., b. l. 51–52, 66). Teismo posėdžio metu apklausta buvusi UAB „( - )“ buhalterė S. B. patvirtino, kad įmonės direktorius, t. y. F. A., buvo vienintelis žmogus, kuris nurodydavo, kokius duomenis įrašyti į kasos išlaidų ir pajamų orderius; UAB „( - )“ kasos pajamų orderius, kasos išlaidų orderius su parašais pristatydavo D. J. ir F. A.; pati buhalterė tvarkė tik dokumentus ir viską matydavo tik dokumentuose; ji suskaičiuodavo, kiek reikia mokėti PVM ir pelno mokesčių pagal turimus dokumentus. S. B. ir ikiteisminio tyrimo metu iš esmė davė analogiškus parodymus, ji nurodė, kad pagal F. A. jai pateiktus dokumentus, kuriuos buhalterė įtraukė į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, į VMI buvo teikiamos PVM bei pelno mokesčio deklaracijos; apie tai, kad pagal UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus UAB „( - )“ neatliko UAB „( - )“ darbų bei nepardavė prekių, ji nežinojo, kadangi visus darbus bei prekių, medžiagų pirkimą reguliavo F. A..

189Iš byloje esančios 2010 m. rugpjūčio 30 d. specialisto išvados Nr.5-6/27 matyti, kad UAB „( - )“ tvarkomoje apskaitoje 2007 m. kovo, birželio ir spalio mėnesiais ūkinių operacijų suvestiniame registre ,,Pirkimo operacijų žurnalas“ įregistravo tarp PVM sąskaitose faktūrose serija NAL Nr. 000852, serija NAL Nr. 00874, serija NAL Nr. 0838, serija NAL Nr. 0914 nurodytų ūkio subjektų (tarp UAB ,,TŪB „( - )“” ir UAB ,,( - )“) realiai neįvykusias metalo ruošinių ir statybos darbų pirkimo-pardavimo ūkines operacijas pagal PVM sąskaitose faktūrose nurodytą 214 622,09 Lt sumą, iš to skaičiaus – 181 883,13 Lt prekių ir paslaugų vertė ir 32 738,96 Lt – pirkimo PVM. Dėl to, kad UAB ,,( - ) tvarkomoje buhalterinėje apskaitoje įvertintos tarp ūkio subjektų (tarp UAB ,,TŪB „( - )“” ir UAB ,,( - )“) realiai neįvykusios prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo ūkinės operacijos pagal UAB ,,( - )“ tvarkomą apskaitą, tiriamuoju laikotarpiu (2007 m.) negalima iš dalies nustatyti asmens – UAB ,,( - )“ – veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros. UAB ,,( - )“ 2007 m. tvarkomoje apskaitoje, įvertindama UAB ,,TŪB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodytos tarp UAB ,,TŪB „( - )“” ir UAB ,,( - )“ realiai nevykusios ūkinės operacijos, neapskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 32 739 Lt PVM (t. y. daugiau nei 250 MGL) ir 27 282 Lt pelno mokesčio (2 t., b. l. 39–46). Šios išvados teisingumą patvirtino byloje apklausta specialistė N. G., kuri nurodė, jog pagal sąskaitas faktūras įmonė įtraukė į PVM apskaitą ir taip sumažino į biudžetą mokėtiną PVM; pagal sąskaitas faktūras įmonė į sąnaudas įtraukė statybos darbų ir metalo gaminių vertę ir taip padidino savo sąnaudas, sumažino įmonės pelną ir mokėtiną pelno mokestį, kadangi įmonė pirko prekes ir paslaugas, tai buvo pirkimo PVM; į PVM apskaitą buvo įtrauktas pirkimo PVM; įtraukdami PVM į apskaitą ir įrašydami į deklaraciją jie paprašo jį grąžinti iš biudžeto. Nurodė, kad, jei operacijos realiai neįvyko, to PVM niekas į biudžetą nesumokėjo, tačiau buvo paprašyta jį iš biudžeto grąžinti, o kad PVM įmonė prašo grąžinti, matosi PVM deklaracijose. PVM grąžinamas tada, kai buvo sumokėta daugiau, negu gauta. Nurodė, jog šiuo atveju jie sumažino į biudžetą mokėtiną PVM. Pažymėtina, kad specialistė Z. K., kuri atliko tyrimą ir surašė 2011 m. liepos 19 d. specialisto išvadą Nr. 5-2/120 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos, teisme apklausta nurodė, kad tarp UAB „( - )“ dokumentų nebuvo rasta TŪB „( - )“, UAB „( - )“ dokumentų; iš UAB „( - )“ įmonė UAB „( - )“ gavo piniginių lėšų, jos specialisto išvados 39–40 lapuose nurodyta, jog buvo rastas dokumentas dėl 15 712,56 Lt UAB „( - )“ skolos sumokėjimo į UAB „( - )“ kasą (kasos pajamų orderis). Išvados priede viskas išvardyta detaliau, buvo sudaryta lentelė pagal kiekvieną kasos dokumentą. Iš 2011 m. liepos 19 d. specialisto išvados Nr. 5-2/120 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos turinio matyti, kad UAB „( - )“ iš tiesų gavo pajamų iš UAB „( - )“, t. y. 15 712,56 Lt (8 t., b. l. 43–44), tačiau teismas pažymi, kad minėta suma, užfiksuota UAB „( - )“ finansiniuose dokumentuose, yra daug mažesnė, nei savo finansiniuose dokumentuose yra užfiksavusi UAB „( - )“.

190Minėta, kad paprastai pagal BK 222 straipsnio 1 dalį gali atsakyti tik specialus subjektas, t. y. įmonės buhalterinę apskaitą tvarkantis asmuo ar įmonė. Esant tarpinio vykdymo situacijai, kai nusikalstamai veikai padaryti yra pasitelkiami nekalti asmenys, už apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymą gali būti traukiamas ir įmonės vadovas. Nagrinėjamu atveju F. A. yra tinkamas subjektas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, nes jis veikė per nekaltai veikusią įmonės buhalterę. Esant tarpinio vykdomo situaciją patvirtina paties F. A. parodymai, kad apie daromas jo nusikalstamas veikas įmonės buhalterė nieko nežinojo, be to, buhalterė nurodė, kad visus pirminius dokumentus reikalingus įmonės apskaitos tvarkymui jai pateikdavo F. A., pažymėtina ir tai, kad byloje nustatyta, jog pats F. A. buvo ir įmonės kasininkas.

191Dėl kaltinime nurodomų aplinkybių tikslinimo

1922017 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas baudžiamojoje byloje Nr. 2K-297-942/2017 priėmė nutartį, kuria buvo pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nuosprendis ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. kovo 17 d. nutartis ir buvo panaikinta R. Č. atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kad ji nusikaltimą padarė veikdama organizuota grupe (BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Pažymėtina, kad teisėjų kolegija minėtoje nutartyje nurodė, jog baudžiamojoje byloje asmenų grupė nebuvo tokio organizuotumo lygio, kad būtų galima ją pripažinti organizuota grupe; visi šie asmenys (V. B., R. Č., M. V. ir V. Ž.) veikė kartu, bendrai atlikdami didelės vertės UAB „( - )“ turto pasisavinimo veiksmus, tačiau veikė kaip bendravykdytojai. Be to, įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nuosprendžiu ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. kovo 17 d. nutartimi buvo nustatyta, kad įmonė UAB „( - )“ nebuvo fiktyvi, nes vykdė veiklą, susijusią su statybos darbų atlikimu.

193Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš pateikto kaltinimo šalintina aplinkybė, jog R. Č. priklausė organizuotai grupei, taip pat šalintina aplinkybė, jog F. A. veikė su organizuotos grupės nariais, ir iš kaltinimo šalintina aplinkybė, jog UAB „( - )“ realiai jokios veiklos nevykdė.

194Dėl bausmės skyrimo

195Pagal bendruosius bausmės skyrimo pagrindus teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Pažymėtina, kad individualizuojant bausmę, visoms šioms aplinkybėms skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš jų nesuteikiant išskirtinės svarbos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-603/2010, 2K-118/2011, 2K-148/2014, 2K-30/2014, 2K-492/2014). Be to, skirdamas bausmę, teismas privalo vadovautis bausmės paskirtimi. Vienas iš uždavinių, kurio siekiama skiriant bausmę – teisingumo principo įgyvendinimo užtikrinimas (BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punktas), kuris visų pirma, pasireiškia tuo, jog teismas turi skirti tokią bausmę, kuri būtų adekvati (proporcinga) asmens padarytai nusikalstamai veikai. Taip pat įstatymo leidėjas, konstruodamas sankcijas už baudžiamajame kodekse uždraustas veikas, taip pat vadovaujasi teisingumo principu ir nustato tokias sankcijų ribas, kurios leistų teismui, skiriančiam konkrečia bausmę, parinkti nusikaltusiam asmeniui įstatymą bei individualias bylos aplinkybes atitinkančią bausmę.

196Kaltinamojo F. A. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybe sunkinančia aplinkybe pripažintina, kad jis padarė nusikalstamas veikas veikdamas bendrininkų grupe (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

197Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, atsižvelgia į visas byloje nustatytas aplinkybes, taip pat į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų stadiją, kaltininko asmenybę, (BK 54 straipsnio 2 dalis), taip pat į BK 61 straipsnio ir 63 straipsnio nuostatas.

198Kaltinamasis veikdamas bendrininkų grupėje padarė vieną sunkų nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, taip pat padarė du apysunkius nusikaltimus numatytus BK 300 straipsnio 3 dalyje ir BK 222 straipsnio 1 dalyje, ir vieną nesunkų nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, nusikaltimai baigti, padaryti veikiant tiesiogine tyčia. Skiriant bausmę, taip pat atsižvelgiama į kaltinamojo asmenybę, kad VšĮ „( - )centro poliklinikos psichikos sveikatos centre“, „( - ) apskrities priklausomybės ligų centre“ neužregistruotas (6 t., b. l. 33, 35). F. A. anksčiau teistas 2 kartus, bausmės atliktos (6 t., b. l. 25–26; 13 t., b. l. 133–136, LITEKO duomenys). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kaltinamajam skirtinos BK 182 straipsnio 2 dalies, 300 straipsnio 1 ir 3 dalies bei 222 straipsnio 1 dalies sankcijose numatytos laisvės atėmimo bausmės, tačiau mažesnės negu sankcijoje numatyti jų vidurkiai, t. y. už BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą skirtina laisvės atėmimo bausmė – 1 metams 3 mėnėsiams, už BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą skirtina laisvės atėmimo bausmė – 1 metams, už BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą skirtina laisvės atėmimo bausmė – 1 metams, už BK 300 straipsnio 3 dalyje numatytą nusikaltimą skirtina laisvės atėmimo bausmė – 1 metams 2 mėnesiams. Pažymėtina, kad BK 182 straipsnio 2 dalyje F. A. padaryta nusikalstama veika pripažinta tęstine, t. y. padaryta laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2008 m. rugsėjo 23 d., be to, BK 300 straipsnio 1 ir 3 dalyje bei 222 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikalstamų veikų padarymo laikotarpis patenka į minėtos tęstinės nusikalstamos veikos padarymo laikotarpį. Pažymėtina ir tai, jog pagal teismų praktiką darant mokestinį sukčiavimą, nusikaltimai, numatyti BK 222 straipsnyje ir 300 straipsnyje, yra iš esmės neatskiriamos (būtinos) visos kaltininko veikos dalys, kurių bent vienos nepadarius nebus pasiekiamas pagrindinis tikslas (sumanymas), pavyzdžiui – panaikinti prievolę sumokėti į valstybės biudžetą PVM ar pelno mokestį. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, konstatuotina, kad F. A. padarytos nusikalstamos veikos sudaro idealią nusikalstamų veikų sutaptį, todėl paskirtos bausmės bendrintinos bausmių apėmimo būdu (BK 63 straipsnio 2 dalis ir 5 dalies 1 punktas), griežtesne bausme apimant švelnesnes bausmes ir F. A. paskiriant galutinę bausmę 1 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo.

199Minėta, kad baudžiamojo įstatymo nuostatos reglamentuojančios bausmės vykdymo atidėjimo klausimus baudžiamojo proceso metu keitėsi keletą kartų. Nagrinėjamu atveju F. A. atžvilgiu teismas taip pat vadovausis tarpinio įstatymo nuostatomis, t. y. 2015 03 19 įstatymo Nr. XII-1554 BK 75 straipsnio 1 dalies redakcija, kurioje nustatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Teismas, įvertindamas byloje nustatytas aplinkybes, kaltinamojo F. A. asmenybę, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo principais, turi pagrindo manyti, kad kaltinamajam bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, F. A. paskirtos bausmės vykdymas atidėtinas 1 metams, įpareigojant bausmės vykdymo laikotarpiu neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

200Kaltinamosios R. Č. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina, kad ji padarė nusikaltimą veikdama bendrininkų grupe (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

201Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajai, atsižvelgia į visas byloje nustatytas aplinkybes, taip pat į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų stadiją, kaltinamosios asmenybę (BK 54 straipsnio 2 dalis), taip pat į BK 61 straipsnio, 63 straipsnio nuostatas.

202Kaltinamoji veikdama bendrininkų grupe padarė vieną sunkų nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, nusikaltimas baigtas, padarytas veikiant tiesiogine tyčia. Skiriant bausmę, taip pat atsižvelgiama į kaltinamosios asmenybę, kad VšĮ Respublikinėje ( - ) psichiatrijos ligoninėje nesigydė, į ( - ) priklausomybės ligų centro įskaitą neįrašyta (9 t., b. l. 12,13). Bylos duomenimis, kaltinamoji nusikalstamą veiką padarė būdama neteista, tačiau 2016 m. sausio 14 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu buvo pripažinta kalta padariusi nusikalstamą veiką numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje, nuosprendis įsiteisėjęs (9 t., b. l. 10; LITEKO), yra dirbanti. Atsižvelgiant į tai, kaltinamajai skirtina BK 182 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė, tačiau mažesnė, negu sankcijoje numatytas jos vidurkis.

203Teismas pažymi, jog, pagal teismų praktiką, paskyręs nuteistajam bausmę už nusikalstamą veiką, padarytą prieš priimant nuosprendį, kuriuo bausmės vykdymas atidėtas, teismas subendrina bausmes vadovaudamasis BK 63 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis ir, esant BK 75 straipsnio 1 dalyje išvardytoms sąlygoms, gali vėl atidėti paskirtos bausmės vykdymą, t. y. teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nuteistajam bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas ne vieną kartą (kasacinė nutartis Nr. 2K–272/2013).

204Teismas pažymi, kad baudžiamojo įstatymo nuostatos reglamentuojančios bausmės vykdymo atidėjimo klausimus baudžiamojo proceso metu keitėsi keletą kartų. Veikos padarymo metu BK 75 straipsnio 1 dalyje nebuvo numatyta, galimybės atidėti bausmės vykdymą dėl sunkių nusikaltimų padarymo (2004 07 05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija). 2015 03 19 įstatymo Nr. XII-1554 BK 75 straipsnio 1 dalies redakcija numatė, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Pažymėtina, kad nuosprendžio priėmimo metu BK 75 straipsnio 1 dalies reglamentavimas yra pasikeitęs, pagal kurio nuostatas asmenims nuteistiems dėl sunkaus nusikaltimo padarymo negali būti taikomas bausmės vykdymo atidėjimas. BK 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims. Teismo vertinimu, tarpinė BK 75 straipsnio 1 dalies redakcija yra palankesnė kaltinamajai R. Č., todėl teismas vadovaujasi tarpine 2015 03 19 įstatymo Nr. XII-1554 BK 75 straipsnio 1 dalies redakcija, bei įvertindamas byloje nustatytas aplinkybes, kaltinamosios asmenybę bei, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo principais, turi pagrindo manyti, kad kaltinamajai bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, R. Č. paskirtos bausmės vykdymas atidėtinas 1 metams, įpareigojant bausmės vykdymo laikotarpiu neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

205Kompaktines plokšteles su garso įrašais paliekamos saugoti su bylos medžiaga.

206Civilinių ieškinių nepareikšta.

207Proceso išlaidų nėra.

208Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303-305, 307-308 straipsniais,

Nutarė

209F. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį ir paskirti 1 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

210F. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę.

211F. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę.

212F. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3 dalį ir paskirti 1 metų 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

213Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 2 dalimi ir 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti bausmių apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnes bausmes ir F. A. paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 metams 3 mėnesiams.

214Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 8 punkto nuostatomis paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą F. A. atidėti 1 metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo metu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

215F. A. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

216R. Č. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį ir paskirti 1 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

217Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 8 punkto nuostatomis paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą R. Č. atidėti 1 metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo metu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

218R. Č. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

219D. J. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

220Baudžiamąjį procesą prieš D. J., padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, vadovaujantis BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunkčiu (2003 m. balandžio 10 d. įst. red), nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

221R. B. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

222Baudžiamąjį procesą prieš R. B., padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, vadovaujantis BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunkčiu (2003 m. balandžio 10 d. įst. red), nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

223Baudžiamąjį procesą prieš TŪB „( - )“, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 2 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje, vadovaujantis BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunkčiu (2003 m. balandžio 10 d. įst. red), nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

224Nuosprendžiui įsiteisėjus kompaktines plokšteles su garso įrašais palikti saugoti su bylos medžiaga.

225Nuteistiesiems išaiškinti, kad pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 5 dalį bausmės vykdymo atidėjimo vykdymo tvarka ir sąlygos numatytos Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme.

226Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Alfredas... 2. sekretoriaujant Irenai Skaringienei, Ievai Rimdeikienei, Renatai Kovierei,... 3. dalyvaujant prokurorei Renatai Vilčinskaitei, dalyvaujant gynėjams... 4. viešame teismo posėdyje nagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje F. A., a. k.... 5. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 6. R. Č., a. k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo... 7. kaltinama nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 8. D. J., a. k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, aukštesniojo... 9. kaltinama nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 10. R. B., a. k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo... 11. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 12. TŪB „( - )“ įmonės kodas ( - ), registruota ( - ) adresu: ( - ),... 13. kaltinama nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 14. F. A., būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ),... 15. F. A., siekdamas sumažinti UAB „( - )“ į valstybės biudžetą mokėtiną... 16. be to, jis, būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ),... 17. F. A., siekdamas sumažinti UAB „( - )“ į valstybės biudžetą mokėtiną... 18. Taip pat jis, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo iki 2007 m. lapkričio 23 d.,... 19. PVM s.f. 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, 2007-03-30 serija NAL Nr. 00874,... 20. Taip pat jis, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2008 m. rugsėjo mėn. 23... 21. Taip pat jis laikotarpyje nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d.... 22. jis, būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas įmonės kodas ( - ),... 23. Kaltinamasis F. A., buvo kaltinamas tuo, kad būdamas UAB „( - )“, įmonės... 24. UAB „( - )“ PVM sąskaitą faktūrą ( toliau PVM s.f.) 2007-03-27 serija... 25. R. Č. laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2007 m. lapkričio mėn. 23 d.,... 26. ji laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2007 m. lapkričio mėn. 23 d.... 27. Kaltinamoji R. Č. buvo kaltinama tuo, kad 2007 m. kovo mėn. – 2007 m.... 28. - jai, veikiant organizuotoje grupėje su V. B., M. V. bei bendrininkų grupe... 29. Kaltinamoji D. J. buvo kaltinama tuo, kad organizuodama fiktyvių buhalterinės... 30. ji, veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariu V. B. bei... 31. UAB „( - )“ pridėtinės vertės mokesčio (toliau tekste, PVM) sąskaitas... 32. - taip pat ji, veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V.... 33. UAB „( - )“ PVM s. f. 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852, PVM s. f.... 34. Taip pat D. J. buvo kaltinama tuo, kad laikotarpiu nuo 2007 m. vasario mėn.... 35. - ji laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2008 m. vasario mėn. 25 d.,... 36. - taip pat ji laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2007 m. lapkričio mėn.... 37. -taip pat ji laikotarpyje nuo 2007 m. rugpjūčio mėn. iki 2007 m. lapkričio... 38. Kaltinamasis R. B., buvo kaltinamas tuo, kad būdamas TŪB „( - )“, įm. k.... 39. UAB „( - )“ PVM sąskaitą faktūrą ( toliau PVM s.f.) 2007-02-02 serija... 40. Be to, R. B. buvo kaltinamas tuo, kad jis, būdamas TŪB „( - )““, įm.... 41. R. B., veikdamas kartu su D. J., organizuotos grupės nariui V. B. pasiūlius,... 42. K. B. TŪB „( - )“, įm. k. ( - ), reg. ( - ), buvo kaltinama tuo, kad... 43. R. B., veikdamas kartu su D. J., organizuotos grupės nariui V. B. pasiūlius,... 44. Kaltinamųjų kaltę teismo nustatytomis aplinkybėmis patvirtina byloje... 45. Kaltinamoji D. J. teisminio bylos nagrinėjimo metu dėl jai pareikštų... 46. 2009 m. balandžio 1 d. D. J. parodė (perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu... 47. D. J. patvirtino, kad perskaityti parodymai yra teisingi, tik nepripažįsta... 48. V. B. dokumentų, rodančių, kad ji atstovauja įmonei ( - ), jai neparodė.... 49. 2010 m. lapkričio 17 d. D. J. parodė (perskaityti jos ikiteisminio tyrimo... 50. 2011 m. vasario 10 d. D. J. parodė (perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu... 51. D. J., išklausiusi perskaitytus parodymus, pasakė, kad atvažiavus į Kauną... 52. Jai buvo parodyta, kur pasirašyti. Jai pasakė, kad po kiekvieno klausimo ir... 53. Kaltinamasis F. A. teisminio bylos nagrinėjimo metu dėl jam pareikštų... 54. 2009 m. balandžio 1 d. F. A. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu... 55. 2010 m. rugsėjo 30 d. F. A. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu... 56. 2011 m. sausio 28 d. F. A. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu... 57. F. A. išklausęs perskaitytus parodymus, pasakė, kad jis atsakė tyrėjui... 58. Kaltinamasis R. B. teisminio bylos nagrinėjimo metu dėl jam pareikštų... 59. 2009 m. balandžio 6 d. R. B. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu... 60. R. B. išklausęs perskaitytus parodymus, pasakė, kad jo parodymai teisingi,... 61. Kaltinamoji R. Č. teisminio bylos nagrinėjimo metu dėl jai pareikštų... 62. 2009 m. kovo 24 d. R. Č. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu... 63. Išklausiusi R. Č. perskaitytus parodymus, pasakė, kad negali patvirtinti... 64. Kaltinamosios UAB „( - )“ gynėjas advokatas ir atstovas A. Z. teisminio... 65. 2016 m. balandžio 11 d. UAB „( - )“ bankroto administratorė D. Č.... 66. 2016 m. balandžio 11 d. TŪB „( - )“ bankroto administratorė S. G.... 67. Liudytojas A. B. teisminio bylos nagrinėjimo metu parodė, kad dirbo TŪB „(... 68. Liudytojas G. R. teisminio bylos nagrinėjimo metu parodė, kad kaltinamuosius... 69. Telefono numeriai galėjo būti pažymėti prie kiekvieno garso įrašo... 70. Liudytojas K. K. teisminio bylos nagrinėjimo metu parodė, kad iš... 71. 2009 m. kovo 24 d. M. V. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti... 72. 2010 m. balandžio 8 d. M. V. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu... 73. 2010 m. rugpjūčio 25 d. M. V. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo... 74. 2016 m. balandžio 11 d. liudytojas V. T. teisminio bylos nagrinėjimo metu... 75. 2013 m. rugsėjo 9 d. V. T. parodė (perskaityti jo teisminio nagrinėjimo metu... 76. 2011 m. kovo 3 d. V. T. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu duoti... 77. 2013 m. rugsėjo 9 d. V. T. parodė (perskaityti jo teisminio nagrinėjimo metu... 78. 2014 m. lapkričio 4 d. V. T. parodė (perskaityti jo teisminio nagrinėjimo... 79. Liudytoja D. Č. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad ji pažįsta R. B..... 80. 2013 m. rugsėjo 9 d. D. Č. parodė (perskaityti jos teisminio nagrinėjimo... 81. 2011 m. kovo 29 d. D. Č. parodė (perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu... 82. Išklausiusi perskaitytus 2011 m. kovo 29 d. savo parodymus, 2013 m. rugsėjo 9... 83. Liudytoja Z. A. S. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad iš kaltinamųjų... 84. 2013 m. rugsėjo 9 d. Z. A. S. (perskaityti jos teisminio nagrinėjimo metu... 85. 2011 m. kovo 29 d. Z. A. S. parodė (perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu... 86. 2017-05-18 liudytojas V. Ž. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad jis... 87. 2009 m. kovo mėn. 24 d. V. Ž. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo... 88. Išklausęs perskaitytus 2009 m. kovo mėn. 24 d. savo parodymus, atsakė, kad... 89. 2009 m. liepos 13 d. V. Ž. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu... 90. 01-04 kasos pajamų orderis serija NAL Nr. 0002305, UAB „( - )“ 2008-01-08... 91. Išklausęs perskaitytus 2009 m. liepos 13 d. savo parodymus, atsakė, kad jis... 92. 2009 m. rugpjūčio 4 d. V. Ž. parodė (perskaityti jo ikiteisminio tyrimo... 93. Išklausęs perskaitytus 2009 m. rugpjūčio 4 d. savo parodymus V. Ž.... 94. Transportavimo paslauga ir jos kaina į sąskaitą buvo įrašoma pagal... 95. Nuomojamas sandėlis buvo Kaune, Raudondvario plente. Jame buvo labai daug... 96. Po N. išėjimo direktoriumi tapo M. V.. R. Č. buvo samdoma direktore, kai... 97. 2011 m. kovo 3 d. D. U. parodė (perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu duoti... 98. Specialistė N. G. nagrinėjimo metu parodė, kad yra Finansinių nusikaltimų... 99. Specialistė O. P. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad yra pateikusi dvi... 100. Į UAB „( - )“ apskaitą įtrauktos šešios PVM sąskaitos faktūros,... 101. UAB „( - )“ vardu išrašytos sąskaitos faktūros buvo įtrauktos į TŪB... 102. Liudytoja A. G. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad jai TŪB „( - )“... 103. Specialistė Z. K. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad ji atliko tyrimą... 104. Atliekant tyrimą aprašyti visi rasti dokumentai. UAB „( - )“, TŪB “( -... 105. Gavus užduotį atlikti tyrimą visų pirma peržiūrima tyrėjo pateikta... 106. 2016 m. balandžio 11 d. liudytoja S. B. teisminio nagrinėjimo metu parodė,... 107. 2011 m. sausio 28 d. S. B. parodė (perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu... 108. 2011-02-09 specialisto išvadoje Nr. 5-4/9 dėl UAB „( - )“ ūkinės... 109. 2010-08-30 specialisto išvadoje Nr. 5-6/27 dėl UAB „( - )“ ūkinės... 110. Dėl to, kad UAB ,,( - ) tvarkomoje buhalterinėje apskaitoje įvertintos tarp... 111. UAB ,,( - )“ 2007 m. tvarkomoje apskaitoje įvertindama UAB ,,TŪB „( -... 112. 2011-03-10 specialisto išvadoje Nr. 5-4/22 dėl TŪB „( - )“ ūkinės... 113. 2011-07-19 specialisto išvadoje Nr. 5-2/120 dėl UAB „( - )“ ūkinės... 114. 2010-11-17 protokole dėl operatyvinių veiksmų atlikimo, kuriame išdėstyti... 115. Pagal 2009-03-24 V. B. asmens kratos protokolą pas V. B. buvo rastas mobilio... 116. 2007-12-13 dokumentų siuntos patikrinimo protokole išdėstyti duomenys apie... 117. Pagal 009-07-21 UAB „( - )“ raštą pateiktos UAB „( - )“ PVM... 118. Tai UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros 2007-08-14 serija NAL Nr. 0843,... 119. Pagal 2009-04-01 kratos protokolą iš UAB „( - )“ paimta UAB „TŪB „(... 120. Tai UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros 2007-03-27 serija NAL Nr. 000852,... 121. Pagal 2009-04-01 kratos protokolą iš TŪB „( - )“ paimta UAB „( - )“... 122. Tai UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros 2007-02-02 serija NAL Nr. 000503,... 123. Dėl BK 183 straipsnio taikymo... 124. Nagrinėjamu atveju F. A. buvo kaltinamas tuo, kad laikotarpiu nuo 2007 m. kovo... 125. BK 2 straipsnyje apibrėžtos pagrindinės baudžiamosios atsakomybės... 126. Įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK... 127. Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs, kad... 128. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 129. Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal BK 183 straipsnį, turi būti nustatyti... 130. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad turto pasisavinimu gali... 131. Teismo vertinimu iš byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumos negalima... 132. Nagrinėjamoje byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad F. A. buvo UAB „(... 133. Iš F. A. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, kurie buvo pagarsinti... 134. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad kaltinimai, pateikti tiek F. A., tiek... 135. Iš to, kas paminėta, darytina išvada, jog byloje esama prieštaravimų dėl... 136. Nagrinėjamoje byloje R. B. iš esmės yra kaltinimas tuo, kad jis, būdamas B.... 137. Pažymėtina, kad turto pasisavinimas – tai tyčinis neteisėtas,... 138. Iš byloje esančio VĮ Registrų centro išrašo matyti, jog B. TŪB „( -... 139. Iš paminėtų teisės aktų analizės matyti, jog tikrosios ūkinės bendrijos... 140. BK 2 straipsnio 4 dalyje yra nurodyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą... 141. Nagrinėjamu atveju D. J. ir R. Č. buvo pateikti kaltinimai padėjus F. A.... 142. Dėl BK 182 straipsnio taikymo... 143. Pažymėtina, kad sukčiavimas – tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į... 144. Kai kurie neteisėti mokesčio mokėtojo veiksmai mokesčių deklaravimo ir... 145. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog pridėtinės vertės mokestis... 146. Kaltinamieji nepripažįsta kaltės padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK... 147. Pažymėtina, kad 2010 m. rugpjūčio 30 d. specialisto išvadoje Nr. 5-6/27... 148. Teismas pažymi, jog teisiamajame teismo posėdyje perskaityti ikiteisminio... 149. Iš BPK 276 straipsnio pagrindu pagarsintų F. A. 2009 m. balandžio 1 d.... 150. Teismas pažymi, kad F. A. teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai skiriasi... 151. Iš BPK 276 straipsnio pagrindu 2010 m. lapkričio 17 d. pagarsintų D. J.... 152. Teisme apklausiama UAB „( - )“ buhalterė S. B. patvirtino, jog UAB „( -... 153. Pažymėtina, kad M. V. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, 2010 m.... 154. R. Č. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu neigė savo kaltę ir... 155. Pažymėtina, jog pagal formuojamą teismų praktiką tęstine pripažįstama... 156. Nagrinėjamu atveju F. A. taip pat yra pareikšti kaltinimai, kad jis,... 157. Teismas konstatuoja, jog iš byloje nustatytų aplinkybių akivaizdu, jog F. A.... 158. Pagal BK 25 straipsnio 2 dalį bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje... 159. Šioje byloje D. J. ir R. B. yra pareikštas kaltinimas pagal BK 182 straipsnio... 160. Nors R. B. viso proceso metu neigė padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą... 161. Pažymėtina, kad iš pagarsintų teisme 2010 m. lapkričio 17 d. ir 2011 m.... 162. Liudytoja D. Č. teisme nurodė, kad ji dirbo buhaltere TŪB „( - )“ pas R.... 163. Iš 2011 m. kovo 10 d. specialisto išvados Nr. 5-4/22 matyti, kad UAB „( -... 164. Byloje esančia 2011 m. vasario 9 d. specialisto išvada Nr. 5-4/9 dėl UAB... 165. Specialistės O. P. duotus parodymus dėl UAB „( - )“ ir TŪB „( - )“... 166. Iš byloje esančių V. T. parodymų, duotų tiek teisminio nagrinėjimo metu,... 167. Teismas pažymi, kad paminėti įrodymai parodo, jog sandoriai tarp TŪB „( -... 168. Nagrinėjamoje byloje B. TŪB „( - )“ kaltinama tuo, kad minėtas juridinis... 169. BK 20 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad juridinis asmuo atsako tik už... 170. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad R. B. buvo TŪB „( - )“... 171. Pažymėtina, kad BK 20 straipsnio 2 dalies formuluotė „juridinio asmens... 172. Nauda paprastai yra aiškinama kaip turtinės naudos gavimas, o interesų... 173. Juridinio asmens nauda ar interesas yra alternatyvios jo atsakomybės sąlygos,... 174. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog dėl R. B. veiksmų TŪB „( -... 175. Teismas pažymi, jog remiantis BK 95 straipsniu esant apkaltinamojo... 176. Dėl F. A. inkriminuojamų nusikalstamų veikų numatytų BK 300 straipsnio 1... 177. F. A. kaltinamas panaudojęs suklastotas 2007 m. kovo, birželio, spalio... 178. BK 300 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę už netikro... 179. Tikro dokumento suklastojimas – tai tokie veiksmai, kuriais pakeičiamas... 180. Dokumentu laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę... 181. Didelė žala pagal BK 300 straipsnio 3 dalį yra vertinamasis požymis, kuris... 182. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas, be kita ko, apgaulingai... 183. Buhalterinė apskaita BK 222 straipsnio prasme – tai ūkinių operacijų ir... 184. BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materialioji, todėl... 185. BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties subjektas... 186. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad F. A. padarė jam inkriminuojamas... 187. Pažymėtina, kad kaip jau minėta, pats F. A. ikiteisminio tyrimo metu... 188. Minėtus F. A. parodymus iš dalies patvirtina D. J. parodymai, duoti... 189. Iš byloje esančios 2010 m. rugpjūčio 30 d. specialisto išvados Nr.5-6/27... 190. Minėta, kad paprastai pagal BK 222 straipsnio 1 dalį gali atsakyti tik... 191. Dėl kaltinime nurodomų aplinkybių tikslinimo... 192. 2017 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas baudžiamojoje... 193. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš pateikto kaltinimo šalintina... 194. Dėl bausmės skyrimo... 195. Pagal bendruosius bausmės skyrimo pagrindus teismas skiria bausmę pagal BK... 196. Kaltinamojo F. A. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.... 197. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, atsižvelgia į visas byloje... 198. Kaltinamasis veikdamas bendrininkų grupėje padarė vieną sunkų... 199. Minėta, kad baudžiamojo įstatymo nuostatos reglamentuojančios bausmės... 200. Kaltinamosios R. Č. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.... 201. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajai, atsižvelgia į visas byloje... 202. Kaltinamoji veikdama bendrininkų grupe padarė vieną sunkų nusikaltimą,... 203. Teismas pažymi, jog, pagal teismų praktiką, paskyręs nuteistajam bausmę... 204. Teismas pažymi, kad baudžiamojo įstatymo nuostatos reglamentuojančios... 205. Kompaktines plokšteles su garso įrašais paliekamos saugoti su bylos... 206. Civilinių ieškinių nepareikšta.... 207. Proceso išlaidų nėra.... 208. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303-305, 307-308 straipsniais,... 209. F. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182... 210. F. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222... 211. F. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 212. F. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 213. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 2 dalimi... 214. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 8 punkto nuostatomis... 215. F. A. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį... 216. R. Č. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182... 217. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 8 punkto nuostatomis... 218. R. Č. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir... 219. D. J. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir... 220. Baudžiamąjį procesą prieš D. J., padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 221. R. B. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį... 222. Baudžiamąjį procesą prieš R. B., padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 223. Baudžiamąjį procesą prieš TŪB „( - )“, padarius nusikalstamą veiką,... 224. Nuosprendžiui įsiteisėjus kompaktines plokšteles su garso įrašais palikti... 225. Nuteistiesiems išaiškinti, kad pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 226. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...