Byla e2-469-790/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „ČELTA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui „Snoras“ (teisių perėmėja uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kredito sprendimai“), uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“, notaras Antanas Grumuldis,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui „Snoras“ (teisių perėmėja UAB „Baltijos kredito sprendimai“), UAB „Verslavita“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“, notaras Antanas Grumuldis, ir ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016 šį pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

72.

8Pareiškėja UAB „Čelta“ pateikė prašymą atnaujinti procesą minėtoje civilinėje byloje. Nurodė, kad kredito suteikimo byloje buvo dvi iš esmės skirtingos turto vertinimo ataskaitos, tačiau bankas išdavė kreditą pagal 2007 m. gegužės 28 d. UAB „Verslavita“ atliktą turto vertinimo ataskaitą, kurioje žemės sklypo rinkos vertė buvo numatyta daug didesnė nei reali, net 3 mln. Lt. Pareiškėjos teigimu, faktiškai turto vertė buvo ženkiai mažesnė ir bankas negalėjo suteikti 2 mln. Lt dydžio kredito. 2008 m. sausio31 d. UAB „Verslavita“ turto vertinimo ataskaitoje pažymėta, kad 3 mln. Lt turto vertė nustatoma su pastaba, jog žemės sklypas yra įrengtas – padalintas sklypeliais, įrengta infrastruktūra, keliai, parengtas detalusis planas. Faktiškai toje vietoje buvo plynas žemės laukas, nebuvo net pateikta paraiška detaliojo plano projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Pareiškėjos teigimu, tokiu būdu ji banko buvo apgauta.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 27 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 atsisakė priimti.

134.

14Teismas nurodė, kad civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 ieškovai, be kita ko, kėlė reikalavimą dėl UAB „Verslavita“ 2007 m. gegužės 28 d. parengtos žemės sklypo vertinimo ataskaitos Nr. N-07-105 pripažinimo negaliojančia, tačiau šis jų reikalavimas buvo atmestas kaip neįrodytas. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja daug kartų kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Prašymas atnaujinti procesą grindžiamas analogiškomis aplinkybėmis, kurias pareiškėjos prašymus atnaujinti procesą nagrinėję teismai ne kartą įvertino ir dėl jų pasisakė, pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-4546-864/2018 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1571-381/2018; Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-4949-866/2018 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1813-790/2018; Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-5423-852/2018 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-306-790/2019 bei kitose.

15III.

16Atskirojo skundo argumentai

175.

18Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui kitam teisėjui nagrinėti iš esmės ir žodžiu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

195.1.

20Bankas su UAB „Čelta“ tarėsi dėl kredito suteikimo pagal 2007 m. gegužės 28 d. turto vertinimą. Buvo sutarta, kad bankas suteiks 2 mln. Lt kreditą įsigyti žemės sklypą, kurio vertė yra 3 mln. Lt. Tačiau kreditas buvo suteiktas vadovaujantis 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimu, apie kurį kredito gavėjas nežinojo. Taigi bankas suprato, kad 2007 m. gegužės 28 d. vertinimu nustatyta rinkos vertė 3 mln. Lt yra ženkliai padidinta ir bankas negali suteikti 2 mln. Lt kredito dėl griežtų reikalavimų turto vertinimui, o kredito gavėjas, žinodamas tai, neims 2 mln. Lt kredito, kadangi tai ekonomiškai neapsimoka. Bankas panaudojo 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimą, apie kurį nežinojo kredito gavėjas ir kuris nebuvo kredito sutarties sąlygos pagrindu.

215.2.

22Teismai daug kartų yra nagrinėję anksčiau aptartas aplinkybes, tačiau joks teismas iki šiol nėra pasisakęs nei dėl to, ar 2008 m. sausio 31 d. vertinimo ataskaita sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, nei dėl kredito sutarties sąlygų įvykdymo.

23Teismas

konstatuoja:

24IV.

25Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

266.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutartiesnegaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos.

287.

29Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, yra pagrįsta ir teisėta. Vadovaujantis CPK 365 straipsnio 1 dalimi, bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame (XVII) skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai – atsisako prašymą priimti (CPK 370 straipsnio 1 dalis).

308.

31CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Šiuo straipsniu siekiama, be kita ko, užtikrinti teismų sprendimų ir jais nustatytų ar patvirtintų teisinių santykių stabilumą, užtikrinti, kad teisingumas būtų įvykdytas per įmanomai trumpiausią laiką ir būtų išvengta piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir proceso vilkinimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018 nurodė, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą laikomas tapačiu tuo atveju, jei jis teikiamas tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu. Įstatymas nedraudžia pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu, tačiau skirtingu faktiniu pagrindu. Faktinis pagrindas yra juridiniai faktai, kuriais pareiškėjas grindžia savo prašymą atnaujinti procesą. Jei pareiškėjas grindžia savo prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, faktinis prašymo pagrindas yra naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės. Todėl, jei naujame prašyme atnaujinti procesą nurodomos skirtingos naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės, skiriasi ir prašymo atnaujinti procesą faktinis pagrindas. Taigi, jei pakartotinis prašymas atnaujinti procesą teikiamas remiantis kitomis (ne tapačiomis) naujai paaiškėjusiomis faktinėmis aplinkybėmis, nėra pagrindo teigti, kad yra teikiamas tapatus prašymas atnaujinti procesą. Priešingai aiškinti CPK 374 straipsnį būtų nepagrįsta, nes tai reikštų, kad asmeniui yra užkertamas kelias būti išklausytam dėl tų aplinkybių, kurių teismas nenagrinėjo ir nesvarstė nagrinėdamas ankstesnį prašymą, ir tokiu būdu būtų pažeista asmens teisė į tinkamą teismo procesą. Tačiau tuo atveju, jei pareiškėjo nurodoma naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė yra iš esmės tapati, prašymą turi būti atsisakyta priimti kaip prieštaraujantį CPK 374 straipsnio nuostatoms.

329.

33Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo yra iš esmės analogiškas ankstesniems pareiškėjos prašymams, kurie buvo išnagrinėti kitose civilinėse bylose, pavyzdžiui,Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-3556-232/2018 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1226-790/2018; Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-4546-864/2018 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1571-381/2018; Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-4949-866/2018 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1813-790/2018 bei daugelyje kitų (iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad pareiškėja yra padavusi apie aštuoniasdešimt prašymų dėl proceso atnaujinimo toje pačioje civilinėje byloje). Pareiškėjos prašyme keliami iš esmės tie patys klausimai dėl turto vertinimo ataskaitų teisingumo, atitikties teisės aktų reikalavimams, tariamo pareiškėjos suklaidinimo (apgaulės) sudarant kredito sutartį, kaip ir ankstesniuose pareiškėjos prašymuose, kurieteismų jau buvo išsamiai įvertinti. Tai, kad pareiškėja prašyme dėl proceso atnaujinimo naudoja kiek kitokias žodines konstrukcijas, nei ankstesniuose prašymuose, nekeičia prašymo vertinimo kaip paduodamo pakartotinai, nes esminę reikšmę turi nurodytų faktinių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu, esmė, jų turinys.

3410.

35Pažymėtina, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis yra laikomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo vertintos nagrinėjant bylą, nes prašymą atnaujinti procesą pateikusi šalis bylos nagrinėjimo metu jų nežinojo ir net negalėjo žinoti. Aplinkybės, kurios buvo nurodytos nagrinėjant bylą teisme, tačiau kurias teismas vertino kitaip, nei jas nurodęs asmuo, ir kurių pagrindu teismas padarė kitokias išvadas, nėra naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis ir nesudaro pagrindo atnaujinti procesą byloje. Iš pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo turinio matyti, kad pareiškėja iš esmės nesutinka su įsiteisėjusiu teismo sprendimu, priimtu prašomoje atnaujinti byloje, siekiadar kartą įrodyti savo poziciją dėl ginčo esmės. Vis dėlto pažymėtina, kad proceso atnaujinimo institutas nėra nauja ar papildoma bylos nagrinėjimo stadija (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2009; 2011 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2011), šis institutas neturi būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2009; 2009 m. gruodžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2009). Proceso atnaujinimas yra taikomas tik išimtiniais atvejais, kai proceso atnaujinimo prašantis asmuo iš tikrųjų įrodo, kad egzistuoja bent vienas iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų, turinčių esminę reikšmę byloje kilusio ginčo išsprendimui ir galėjusių sąlygoti nepagrįsto sprendimo priėmimą. Pareiškėja, teikdama prašymą atnaujinti procesą, kuris yra grindžiamas ne realiomis naujai paaiškėjusiomis bylai reikšmingomis aplinkybėmis, o pakartotinai nurodoma pareiškėjos faktinių aplinkybių interpretacija, su kuria teismas, priimdamas sprendimą byloje, nesutiko, netinkamai naudojasi proceso atnaujinimo institutu.

3611.

37Dėl šios priežasties prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje negalėjo būti priimtas nagrinėti vadovaujantis CPK 374 straipsniu. Atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio1 dalies 1 punktas).

3812.

39Teismas atkreipia pareiškėjos dėmesį į tai, kad daugkartinis pasikartojančių pareiškimų dėl proceso atnaujinimo pateikimas gali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesu, dėl kurio yra apsunkinamas teismo darbas. Pareiškėjai išaiškinama, kad teismas, nustatęs dalyvaujančio byloje asmens piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

40Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu išnagrinėjo... 7. 2.... 8. Pareiškėja UAB „Čelta“ pateikė prašymą atnaujinti procesą minėtoje... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 27 d. nutartimi pareiškėjos UAB... 13. 4.... 14. Teismas nurodė, kad civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 ieškovai, be kita... 15. III.... 16. Atskirojo skundo argumentai... 17. 5.... 18. Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 19. 5.1.... 20. Bankas su UAB „Čelta“ tarėsi dėl kredito suteikimo pagal 2007 m.... 21. 5.2.... 22. Teismai daug kartų yra nagrinėję anksčiau aptartas aplinkybes, tačiau joks... 23. Teismas... 24. IV.... 25. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. 6.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 28. 7.... 29. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 30. 8.... 31. CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą... 32. 9.... 33. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 34. 10.... 35. Pažymėtina, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkto prasme naujai... 36. 11.... 37. Dėl šios priežasties prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje... 38. 12.... 39. Teismas atkreipia pareiškėjos dėmesį į tai, kad daugkartinis... 40. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 41. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą....