Byla N1-324-1034/2020

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Keidūnas, sekretoriaujant Vaidai Mikalonienei, dalyvaujant prokurorei Rūtai Šipkauskienei, kaltinamajam E. S. (E. S.), jo gynėjui advokatui Rimantui Prėskieniui, kaltinamajam L. K., jo gynėjui advokatui Algirdui Cegeliui,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje E. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lenkas, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, profesinės mokyklos moksleivis, gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 260 straipsnio 1 dalyje, padarymu, L. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, dirbantis L. P. įmonėje, gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 2 dalyje, padarymu,

Nustatė

3E. S. neteisėtai disponavo psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti, o būtent: jis neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, ne mažiau kaip 1,056 g psichotropinės medžiagos – MDMA laikė iki 2019 m. gegužės 11 d., tą pačią dieną, apie 00.10 val., Vilniuje, prie naktinio klubo „Kablys“, esančio Kauno g. 5, Vilniuje, už 10 eurų pardavė L. K. dalį 0,167 g psichotropinės medžiagos – MDMA, o likusią dalį 0,889 g psichotropinės medžiagos – MDMA turėdamas tikslą platinti, neteisėtai laikė iki 2019 m. gegužės 11 d., 00.10 val. striukės dešinės pusės išorinėje kišenėje, kol paviršutinės apžiūros metu policijos pareigūnai rado pas jį ir paėmė minėtas psichotropines medžiagas.

4Šiais savo veiksmais E. S. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje.

5L. K. neteisėtai įgijo ir laikė nedidelį kiekį psichotropinių medžiagų, neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, o būtent: jis neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, 2019 m. gegužės 11 d., apie 00.10 val., prie naktinio klubo „Kablys“, adresu Kauno g. 5, Vilniuje, iš E. S. už 10 eurų įgijo nedidelį kiekį 0,167 g psichotropinės medžiagos – MDMA, kurią laikė su savimi striukės kairėje išorinėje kišenėje, kol 2019 m. gegužės 11 d., apie 00.10 val., buvo sulaikytas policijos pareigūnų, kurie pas jį rado ir paėmė minėtas psichotropines medžiagas.

6Šiais savo veiksmais L. K. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje.

7Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis E. S. savo kaltės nepripažino ir parodė, kad tą dieną ėjo į stotelę, važiuoti į klubą ir surado ant kelio narkotines medžiagas. Galvojo, kad ten bus cigaretės, bet ten buvo narkotinės medžiagos, pagalvojo, jog suvartos pats. Buvo vakaras, neturėjo pinigų įėjimui į klubą, pamatė savo draugą L., jis paskolino 10 eurų, jie pakalbėjo ir išsiskirstė. Jis nuėjo link įėjimo, prisistatė neuniformuoti pareigūnai, parodė pažymėjimus, juos surakino, apieškojo, viską iškraustė ir visus jų daiktus sudėjo į vieną krūvą bei vėliau sakė, kad jis L. kažką pardavė, nors visos narkotinės medžiagos buvo pas jį. Skaitė, ką pasirašė ikiteisminio tyrimo metu, bet nematė, kad būtų parašyta, jog kaltę pripažįsta iš dalies, savo parodymų nekeitė. Narkotines medžiagas surado netoli stotelės, jos buvo cigarečių pakelyje. Narkotinės medžiagos buvo pilkos, su užrašu „Tesla“, todėl suprato, kad tai narkotinės medžiagos, tikrai ne kažkokie vaistai ir dar taip supakuoti, vaistų tabletės būna didesnės. Pinigų neturėjo, bet mieste turėjo su draugais susitikti. Pareigūnai paaiškino, kodėl juos sulaikė, sakė, kad labai įtartinas atrodo, kad L. pardavė tabletę, sakė, kad pas jį rado vieną tabletę, nors pas jį buvo visos septynios tabletės. Jis nematė, kaip pareigūnai atlikinėjo apžiūrą L. K., visos tabletės buvo pas jį, negalėjo rasti ir pas L., jis negalėjo turėti tą patį ką ir jis. Pareigūnai visus jų daiktus sudėjo kartu ir tik vėliau jie pasakė, kad pas L. rado vieną tabletę. Jis neturėjo jokio tikslo platinti narkotines medžiagas, nes žino, kas už tai gresia. L. sutiko ne prie įėjimo, bet už klubo, iš kitos pusės, o pareigūnai iš karto prieš jį išėjo, kai tik L. padavė 10 eurų. Kai pamatė L., jam sušvilpė, kad sustotų, priėjo, paklausė, ar turi paskolinti 10 eurų, jis paskolino. Narkotines medžiagas tikrai rado, bet neturėjo tikslo nieko platinti. Nežino, kodėl pareigūnai sako, kad vienas kitam kažką perdavė, tik L. jam davė 10 eurų. Į klubą įleidžia nuo 18 m., jam tuo metu buvo 17 m., bet galvojo pabandys užeiti. Yra vartojęs narkotines medžiagas iki sulaikymo, porą kartų rūkė „žolę“. Kratos metu rastas malūnėlis yra jo. Pareigūnai sulaikė, kai buvo tamsu, apie dvyliktą valandą. Sulaikymo metu melavo pareigūnams, kad draudžiamų daiktų neturi, nes bijojo. Teisiamojo posėdžio metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 276 straipsniu, perskaityta dalis kaltinamojo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 106). Perskaičius šiuos parodymus, kaltinamasis E. S. parodė, kad nematė, kokius daiktus pareigūnai paėmė iš L., tačiau, kai vėliau juos sudėjo, pamatė, kad buvo piniginė, telefonas.

8Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis L. K. savo kaltės nepripažino ir parodė, kad tą dieną buvo draugės gimtadienis, ėjo nuo centro, netoli klubo „Kablys“, link autobusų stoties, bet norėjo į tualetą, galvojo, kad nueis už klubo ir nusišlapins. Ėjo, jam pašvilpė E. S., priėjo, pasisveikino, paklausė, gal turi paskolinti 10 eurų, pasakė, kad turi, jam paskolino ir norėjo eiti link draugės, bet už rankos paėmė pareigūnas, E. irgi. Juos abu kartu suvedė, paklausė, ar turi draudžiamų daiktų, pasakė, kad ne, pasakė viską ištraukti iš kišenių. Jis ištraukė piniginę, telefoną ir viskas. Pareigūnai patikrino E., pasakė, kad rado. Ant tokios betoninės pakylos jie padėjo jo telefoną, piniginę, padėjo E. daiktus ir tuos juodus maišelius. Jis su E. buvo surakinti, pareigūnai pasakė, kad važiuos. Jis paklausė, kuo yra įtariamas, jie pasakė, kad jis pirko narkotines medžiagas. Nežino, ar pareigūnai turi priežasčių apkalbėti, neturėjo su jais konfliktų. Jis E. perdavė greitai 10 Eur, nes jo laukė draugė, nežino, kaip pareigūnai galėjo matyti, ten tamsu, žibintai buvo tik ant gatvės, o jie buvo už pastato. Pareigūnai buvo apie 50 metrų nuo jų, kai perdavė pinigus. Iš dalies matė, kaip pareigūnai atliko apžiūrą E., nes jis šalia stovėjo, matė, kaip jį tikrino, iš jo striukės kišenės ištraukė cigarečių pakelį, jį atidarė, pasakė „radom“, tada dar kartą jį aptikrino ir, atrodo, jo kišenėse dar rado, jis tai matė. Su E. buvo klasiokai, o paskui susitikdavo rajone, pakalbėdavo ir tiek. Nežino apie E. žalingus įpročius, nėra taip, kad kartu leidžia laiką.

9Teisiamojo posėdžio metu liudytojas A. V. (A. V.) parodė, kad dirbo pagal atskirą planą, neuniformuoti, vykdė neviešą patruliavimą, buvo prie naktinio klubo „Kablys“ ir pastebėjo, kaip iš naktinio klubo išeina vienas jaunuolis, paskui jį kitas, jie eina nuošaliau nuo klubo, gale ėjęs vaikinas sušvilpė, priekyje einantis atsisuka, jie vienas prie kito priartėja, vienas kitam kažką perduoda, pasislėpdami, stengdamiesi, kad mažiau kas matytų. Tai jiems sukėlė įtarimą ir nusprendė juos patikrinti. Kai pradėjo eiti link jų jie pradėjo skirstytis į skirtingas puses, jis priėjo prie vieno asmens, kolega prie kito, juos nusivedė į vieną vietą, pradėjo su jais bendrauti, klausti, ar turi prie savęs draudžiamų daiktų, asmenys teigė, kad neturi. Paviršutinės apžiūros metu pas jo tikrintą asmenį rado tamsios spalvos maišelį su viena tablete, kolega tikrindamas pas kitą asmenį rado cigarečių pakelyje daug tablečių ir 10 Eur kupiūrą. Abu asmenys nieko paaiškinti nenorėjo ir negalėjo, iš kur tos medžiagos pas juos atsirado. Abu asmenys buvo sulaikyti, iškviestas ekipažas ir pristatyti į komisariatą. Sunku pasakyti, kokiu atstumu buvo nuo jų, viskas buvo matymo lauke, 20-30 metrų. Jie išėjo ir nuėjo į vietą, kuri buvo apšviesta, iš akiračio jie nebuvo pradingę. Jis apžiūrėjo aukštesnį vaikiną, greičiausiai L. K.. Pas asmenis rasti daiktai buvo pristatyti tyrėjui, parašytas tarnybinis pranešimas ir prie jo pridėti daiktai. Anksčiau šių asmenų nėra matęs, neturi pagrindo juos apkalbėti. Ant tabletės buvo parašyta „Tesla“, pas abu vaikinus tabletės buvo vienos, net ir maišeliai vienodi. Kiekvieno vaikino daiktai buvo sudėti atskirai. Kiek prisimena, asmenys išėjo iš pastato. Išėjo vienas paskui kitą, išeina vienas, gal 10-20 s. išeina kitas, sušvilpia, kitas atsisuka, jie susižvalgo, susitinka prie tos aikštelės. Asmenys judėjo nuo „Kablio“ link ligoninės.

10Teisiamojo posėdžio metu liudytojas P. P. parodė, kad vasarą dirbo pagal atskirą planą, neuniformuoti su V., Š., A.. Kauno g., prie naktinio klubo „Kablys“ pastebėjo du vaikinus, vienas iš jų sušvilpė, kitas priėjo, jie vienas kitam kažką perdavė. Įtarė, kad buvo perduotos narkotinės medžiagos. Su A. pasivijo vaikinus, jis tikrino žemesnio ūgio vaikinuką, pas kurį aptiko 10 eurų ir tabletes, kaip įtariama, narkotines medžiagas. Kolega rado tabletę pas kitą vaikiną. Nelabai prisimena, ką aiškino sulaikyti asmenys. Teisiamojo posėdžio metu, vadovaujantis BPK 276 straipsniu, perskaityti liudytojo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 15-16). Perskaičius šiuos parodymus, liudytojas P. P. parodė, kad parodymai teisingi, vaikinai ėjo link Kauno gatvės, nuo Kauno g. 5 pastato kampo ir ten sušvilpė. Pareigūnai buvo maždaug 20 metrų nuo jų, vaikščiojo aplink pastatą. Ta vieta tarp ligoninės ir pastato, arčiau ligoninės yra įrengti šviestuvai, o arčiau Kauno g. 5 pastato apšvietimo nebuvo. Vaikinai įtarimą sukėlė, nes jie kažką perdavė ir išsiskirstė į skirtingas puses, jeigu jie pasisveikintų, tai gal būtų pabendravę. Asmenys nematyti, matė juos pirmą kartą, neturi pagrindo juos apkalbėti. Asmenys ištiesė rankas, kažką perdavė ir jokio bendravimo tarp jų nebuvo. Jis tikrino žemesnį vaikinuką, visi jo daiktai buvo prie jo sudėti, kitą tikrino kolega, jie buvo šiek tiek toliau, abiejų asmenų daiktai nebuvo sudėti į vieną krūvą. Bendravimas buvo ramus, normalus, jie nesipriešino, nieko blogo nedarė. Iš Aguonų gatvės galima nuvažiuoti prie ligoninės, už „Kablio“, ten juos pastebėjo, jie ėjo link Kauno gatvės. Pareigūnai stovėjo 10 metrų atstumu nuo „Kablio“. Jis lyg rado cigarečių pakelį, negali prisiminti, ar jį įdėjo į maišelį ar į pirštinę. Po to atvažiavo patrulių ekipažas ir juos pristatė į 2 P. B. tamsus paros metas, parkelis iš ligoninės pusės buvo apšviestas, o iš „Kablio“ pusės ne. Asmenis matė tarp ligoninės ir „Kablio“, šviestuvai ten labiau į ligoninės pusę.

11Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. V. parodė, kad dirba Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 1-os kuopos 4-ojo būrio vyriausiuoju patruliu. 2019 m. gegužės 11 d. dirbo kartu su vyriausiuoju patruliu P. P. ir būrio vadais V. Š. ir Ž. A.. Visi patruliuodami pagal atskirą planą, apie 00.10 val., adresu Vilniuje, Kauno g. 5, prie naktinio klubo „Kablys“ pastebėjo du jaunuolius, einančius vieną paskui kitą. Juos stebint pastebėjo, kaip paskui einantis jaunuolis sušvilpė priekyje einančiam jaunuoliui. Jis atsisuko, tada abu vaikinai priartėjo vienas prie kito ir vienas kitam perdavė kažką į rankas ir greitai išsiskirstė į skirtingas puses. Prie minėtų vaikinų priėjo jis ir P. P., prisistatė policijos pareigūnais, parodė tarnybinius pažymėjimus, paaiškino, dėl ko į juos kreipiasi. Abu vaikinai buvo atvesti į vieną vietą, jų paklausė, ar jie turi prie savęs draudžiamų daiktų. Abu vaikinai atsakė, kad nieko draudžiamo prie savęs neturi. Kadangi kilo įtarimų, kad vaikinai gali prie savęs turėti draudžiamų daiktų, buvo atlikta vaikinų paviršutinė drabužių apžiūra. Pas vieną vaikiną, kai buvo nustatytas jo vardas ir pavardė tai E. S. (kuris sušvilpė ir ėjo iš galo), striukės dešinės pusės išorinėje kišenėje buvo rastas cigarečių pakelis „Winston“, kuriame buvo 6 vienetai juodos spalvos polietileninių nepermatomų maišelių, kuriuose buvo po vieną tabletę pilkos spalvos su užrašu „Tesla“, kaip įtariama narkotine medžiaga. Taip pat jis turėjo prie savęs juodos spalvos telefoną ir 10 eurų kupiūrą, kurią laikė rankoje. Dėl surastų tablečių E. S. nieko paaiškinti negalėjo. Pas kitą vaikiną, kai buvo nustatytas jo vardas ir pavardė tai L. K., atlikus jo drabužių paviršutinę apžiūrą, striukės kairėje kišenėje buvo rastas vienas juodos spalvos polietileninis nepermatomas maišelis, kuriame buvo viena tabletė su užrašu „Tesla“, kaip įtariama narkotinė medžiaga. Kaip L. K. paaiškino, jis paskolino 10 eurų, tačiau nieko nepirko draudžiamo. Išsiaiškinti visas aplinkybes vaikinai buvo sulaikyti ir su kitų patrulių ekipažų pagalba pristatyti į 2 policijos komisariatą. Prie tarnybinio pranešimo buvo pridėti pas E. S. rasti daiktai: cigarečių pakelis „Winston“, kuriame buvo 6 vienetai juodos spalvos polietileninių nepermatomų maišelių, kuriuose buvo po vieną tabletę pilkos spalvos su užrašu „Tesla“, kaip įtariama narkotinė medžiaga, taip pat juodos spalvos telefonas ir 10 eurų kupiūra (Nr. PA4441680953), ir pas L. K. rasti daiktai: mygtukinis telefonas „Nokia“, juodos spalvos polietileninis nepermatomas maišelis, kuriame viena tabletė su užrašu „Tesla“, juodos spalvos piniginė, kurioje 126 eurai ir 2 euro centai (1 t., b. l. 12-13).

12Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas P. P. parodė, kad dirba Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 1-os kuopos 2-ojo būrio, vyriausiuoju patruliu. 2019 m. gegužės 11 d. dirbo kartu su vyriausiuoju patruliu A. V. ir būrio vadais V. Š. ir Ž. A.. Visi patruliuodami neuniformuoti pagal atskirą planą, apie 00.10 val., prie naktinio klubo „Kablys“, adresu Vilniuje, Kauno g. 5, pastebėjo du vaikinus einančius vieną paskui kitą. Nusprendė juos stebėti. Juos stebint pastebėjo, kaip iš paskos einantis vaikinas sušvilpė priekyje einančiam vaikinui. Priekyje einantis vaikinas atsisuko, tada abu vaikinai priartėjo vienas prie kito ir vienas kitam greitai perdavė kažką į rankas ir greitai išsiskirstė į skirtingas puses. Kadangi vaikinai sukėlė įtarimų, kad galimai vienas kitam perdavė kažką draudžiamo, nusprendė juos patikrinti. Jam ir kolegai A. V. priėjus prie minėtų asmenų prisistatė policijos pareigūnais, parodė tarnybinius pažymėjimus, paaiškino, dėl ko į juos kreipiasi. Abu vaikinai buvo atvesti į vieną vietą, jų paklausė, ar jie turi prie savęs draudžiamų daiktų. Abu vaikinai atsakė, kad nieko draudžiamo prie savęs neturi. Kadangi kilo įtarimų, kad vaikinai gali prie savęs turėti draudžiamų daiktų, buvo atlikta vaikinų paviršutinė drabužių apžiūra. Pas vieną vaikiną, kaip buvo nustatytas jo vardas ir pavardė tai E. S. (tas, kuris sušvilpė ir ėjo iš paskos), striukės dešinės pusės išorinėje kišenėje buvo rastas cigarečių pakelis „Winston“, kuriame buvo 6 vienetai juodos spalvos polietileninių nepermatomų maišelių, kuriuose buvo po vieną tabletę pilkos spalvos su užrašu „Tesla“, kaip įtariama narkotinė medžiaga. Paviršutinę apžiūrą minėtam vaikinui atliko jis, kolega bendravo su kitu vaikinu. Taip pat jis turėjo prie savęs juodos spalvos telefoną ir 10 eurų kupiūrą, kurią laikė rankoje. Dėl surastų tablečių E. S. nieko nepaaiškino. Pas kitą vaikiną, kai buvo nustatytas jo vardas ir pavardė tai L. K., atlikus jo drabužių paviršutinę apžiūrą (apžiūrą atliko kolega A. V.), striukės kairėje kišenėje buvo rastas vienas juodos spalvos polietileninis nepermatomas maišelis, kuriame buvo viena tablete su užrašu „Tesla“, kaip įtariama narkotinė medžiaga. Kaip L. K. paaiškino, jis paskolino 10 eurų, tačiau nieko nepirko draudžiamo. Išsiaiškinti visas aplinkybes vaikinai buvo sulaikyti ir su kitų patrulių ekipažų pagalba pristatyti į 2 policijos komisariatą. Prie tarnybinio pranešimo buvo pridėti pas E. S. rasti daiktai: cigarečių pakelis „Winston“, kuriame buvo 6 vienetai juodos spalvos polietileninių nepermatomų maišelių, kuriuose buvo po vieną tabletę pilkos spalvos su užrašu „Tesla“, kaip įtariama narkotinė medžiaga, taip pat juodos spalvos telefonas ir 10 eurų kupiūra (Nr. PA4441680953), ir pas L. K. rasti daiktai: mygtukinis telefonas „Nokia“, juodos spalvos polietileninis nepermatomas maišelis, kuriame viena tablete su užrašu „Tesla“, juodos spalvos piniginė, kurioje 126 eurai ir 2 euro centai (1 t., b. l. 15-16).

13Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis E. S. parodė, kad kaltę pripažįsta iš dalies, L. K. yra jo pažįstamas, tris metus atgal kartu mokėsi Salininkų gimnazijoje, buvo bendraklasiai. 2019 m. gegužės 11 d., apie 00.01 val., iš savo namų autobusu atvažiavo prie naktinio klubo „Kablys“, kur prie įėjimo į klubą durų laukė atvažiuojančio draugo K. L., kartu su savimi pinigų neturėjo. Tuo metu pamatė L. K., kuris ėjo šaligatviu. Kadangi kartu su savimi neturėjo pinigų, nuėjo iki L. K. pasiskolinti 10 eurų praėjimui į klubą (įėjimas į klubą kainuoja 10 eurų). L. K. sutiko jam paskolinti pinigų, paėmė savo piniginę iš kurios išsitraukė vieną 10 eurų kupiūrą ir ją davė jam. Šia kupiūrą laikė savo rankoje, pradėjo eiti link klubo įėjimo durų. Tuo metu prie jo priėjo nepažįstami vyrai, vienas iš jų prisistatė policijos pareigūnu, parodė tarnybinį pažymėjimą. Pareigūnai jį ir L. K. surakino antrankiais. Po ko pareigūnai atliko jam ir K. apžiūras. Apžiūros metu pareigūnai pas jį striukės kišenėje esančiame cigarečių pakelyje rado ir išėmė apie 6-7 (neskaičiavo) vnt. tablečių su užrašu „Tesla“, taip pat paėmė jo telefoną ir 10 eurų, šiuos visus daiktus pareigūnai padėjo ant šaligatvio esančio bortelio. Taip pat matė, kad pareigūnai apžiūrėjo K., ir taip pat pas jį paėmė daiktų (neįsidėmėjo kokių), kuriuos padėjo į krūvą kartu su jo daiktais. Po ko pareigūnai jį apkaltino, kad jis neva pardavė vieną tabletę „Tesla“ K., nors pareigūnams paaiškino, kad iš K. 10 eurų pasiskolino ir jam tablečių nepardavinėjo. Dėl pas jį rastų nurodytų 6-7 vnt. tablečių „Tesla“ norėtų paaiškinti, kad 2019 m. gegužės 10 d. dienos metu, ( - ), netoli Melioratorių stotelės rado ant žemės išmestą cigarečių pakelį Winston, kurį pakėlęs jame rado šešis polietileninius maišelius ,kurių viduje buvo apie 6-7 vnt. tablečių su užrašu Tesla. Šį cigarečių pakelį su nurodytomis tabletėmis pasiliko sau ir jas norėjo vėliau suvartoti, tačiau tikslo platinti jų neturėjo. 2019 m. gegužės 10 d. ir gegužės 11 d. narkotinių medžiagų nevartojo, dėl pas jį rastų narkotinių medžiagų nuoširdžiai gailisi (1 t., b. l. 105-106).

14Papildomai apklaustas E. S. parodė, kad dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos prisipažįsta iš dalies, o būtent dėl to, kad su savimi turėjo narkotines medžiagas, tačiau jų platinti tikslo neturėjo. Nori pasakyti, kad lieka prie savo duotų parodymų pirminės apklausos metu, juos tvirtina, nieko pasakyti dėl šio įvykio papildomo neturi. Gailisi dėl to, kad turėjo narkotines medžiagas. Pasižada, kad ateityje taip nesielgs. (1 t., b. l. 113-114).

15Iš 2019 m. gegužės 11 d. atliktos kratos protokolo matyti, jog adresu ( - ), E. S. gyvenamojoje vietoje, kambaryje, staliuko stalčiuje, buvo rastas ir paimtas permatomas malūnėlis su augalinės kilmės medžiagos likučiais (1 t., b. l. 17-18, 19-23). Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 14 d. nutarties matyti, kad ja buvo patvirtintas atliktos kratos teisėtumas (1 t., b. l. 32-33).

16Specialisto išvada Nr. 140-(2303)-IS1-3154 nustatyta, kad ant plastikinės dėžutės-smulkintuvo vidinių paviršių, 2019 m. gegužės 11 d. rasto ir paimto atliekant kratą adresu ( - ), yra narkotinių medžiagų – kanapių (antžeminių dalių) ar kanapių dervos pėdsakų. Nuoplovose, paimtose nuo E. S. rankų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) pėdsakų nerasta. 6 vnt. pilkos spalvos tablečių iš 6 vnt. juodos spalvos plastikinių uždaromų maišelių, 2019 m. gegužės 11 d. rastų ir paimtų E. S. striukės kišenėje, sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – MDMA, jo masė yra 0,889 g (1 t., b. l. 41-43, 44-48).

17Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis L. K. dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos neprisipažino ir parodė, kad 2019 m. gegužės 11 d., apie 00.10 val., kartu su savo mergina Ieva E. A. iš Vilniaus senamiesčio pusės ėjo į „Čili“ piceriją, kuri yra Vilniuje, šalia Vilniaus autobusų stoties. Tuo metu Vilniuje, prie naktinio klubo „Kablys“, užsinorėjo į tualetą, todėl savo merginai pasakė, kad ji palauktų jo ant šaligatvio prie įėjimo į klubą „Kablys“ durų, o pats nuėjo kelis metrus už šio naktinio klubo nusišlapinti. Tuo metu išgirdo, kaip netoliese jo kažkas sušvilpė iš šaligatvio pusės. Atsisukęs, 10 metrų atstumu pamatė savo bendraklasį, su kuriuo mokėsi anksčiau, E. S. (gyvena ( - ), tikslesnio adreso nežino). E. priėjo prie jo ir paklausė, ar galėtų jam paskolinti 10 eurų (anksčiau taip pat iš jo skolindavosi po kelis eurus). Iš karto iš savo kišenės ištraukė savo piniginę, iš kurios padavė E. S. vieną 10 eurų kupiūrą ir su S. pradėjo eiti link jo merginos. Tuo metu prie jų priėjo jam nepažįstamas vyras, kuris prisistatė policijos pareigūnu, pateikė jiems savo tarnybinį pažymėjimą. Pareigūnas jam ir E. S. nurodė išsitraukti visus daiktus iš kišenių ir padėti čia pat ant betoninės platformos. Pareigūno reikalavimu išėmė savo daiktus, o būtent piniginę, telefoną, kažkiek centų ir žaisliuką „Spinerį“. E. S. taip pat išėmė savo daiktus ir padėjo ant tos pačios betoninės platformos, kur gulėjo jo daiktai, kokie daiktai buvo pas S., neįsidėmėjo. Po ko pareigūnai atliko jam ir S. dalines kratas, pas jį pareigūnai nieko draudžiamo nerado, kadangi jokių narkotinių medžiagų neturėjo. Po ko pareigūnas pasakė, kad pas S. rado kažkokius maišelius su narkotikais, taip pat matė, kaip pareigūnas juodos spalvos maišelius padėjo prie jų daiktų į bendrą krūvą ant nurodytos betoninės plokštės. Po ko jis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę, neva, kartu su savimi turėjo vieną tabletę su narkotine medžiaga. Kaip ir minėjo, jokių tablečių, narkotinių medžiagų kartu su savimi neturėjo, narkotinių medžiagų pas E. S. nepirko, taip pat niekada narkotinių medžiagų nevartojo. (b. l. 142). Papildomai apklaustas L. K. dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos neprisipažino ir parodė, kad lieka prie savo parodymų, duotų pirminės apklausos metu, juos tvirtina, nieko naujo papildomo pasakyti neturi, kadangi yra davęs išsamius parodymus pirminės apklausos metu (1 t., b. l. 146).

18Specialisto išvada Nr. 140-(2300)-IS1-2874 nustatyta, kad tyrimui pateiktoje tabletėje, paimtoje 2019 m. gegužės 11 d., pas L. K., adresu Vilniuje, Kauno g. 5, prie naktinio klubo „Kablys“, yra psichotropinės medžiagos – MDMA, kurios masė yra 0,167 g (34.4%). Ant tyrimui pateiktų L. K. rankų nuoplovų narkotinių ar psichotropinių medžiagų nerasta (1 t., b. l. 35-37, 38-40).

19Iš policijos registro išrašo matyti, jog sulaikyti du asmenys už prekybą narkotinėmis medžiagomis (1 t., b. l. 8).

20Iš Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 1-os kuopos 4-ojo būrio vyriausiojo patrulio A. V. 2019 m. gegužės 11 d. tarnybinio pranešimo matyti, kad A. V. nurodė, jog patruliuodami kartu su P. P., būrio vadais V. Š., V. A., adresu Kauno g. 5, prie naktinio klubo „Kablys“ pastebėjo du jaunuolius einančius vieną paskui kitą. Stebint juos pastebėjo, kaip paskui einantis jaunuolis sušvilpė priekyje einančiam jaunuoliui, šis atsisuko, tada abu vaikinai priartėjo vienas prie kito ir vienas kitam kažką perdavė į rankas ir greitai išsisklaidė į skirtingas puses. Priėjus prie minėtų buvo asmenų buvo prisistatyta, parodytas tarnybinis pažymėjimas ir išaiškinta kreipimosi priežastis, abu jaunuoliai buvo atvesti į vieną vietą. Paklausus asmenų, ar prie savęs turi draudžiamų daiktų, abu asmenys atsakė, kad neturi. Atliekant paviršutinę apžiūrą, kaip vėliau paaiškėjo, pas E. S. (kuris sušvilpė ir ėjo iš galo) striukės dešinės pusės išorinėje kišenėje buvo rastas cigarečių pakelis „Winston“, kuriame buvo 6 vienetai juodos spalvos polietileninių nepermatomų maišelių, kuriuose kiekviename buvo po 1 tabletę pilkos spalvos su užrašu „Tesla“, kaip įtariama, narkotine medžiaga. Taip pat E. S. turėjo juodos spalvos telefoną ir 10 Eur kupiūrą, kurią laikė rankoje. Asmuo nieko negalėjo paaiškinti dėl surastų tablečių. Pas kitą jaunuolį, kaip vėliau paaiškėjo, L. K. (nurodyta klaidingai „L. K.“), paviršutinės apžiūros metu striukės kairėje kišenėje buvo rastas vienas juodos spalvos polietileninis nepermatomas maišelis su 1 tablete viduje su užrašu „Tesla“, kaip įtariama, narkotine medžiaga. L. K. paaiškino, jog paskolino 10 Eur, tačiau nieko nepirko (1 t., b. l. 97).

21Įrodymų vertinimas, nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai

22Pagal BK 259 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti.

23Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas neteisėtai įgijo, laikė, gabeno narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba šias medžiagas pardavė ar kitaip platino. Nusikalstama veika kvalifikuojama pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, jei nustatomas bent vienas iš dispozicijoje nurodytų alternatyvių objektyvių požymių ir tikslas minėtas medžiagas parduoti ar kitaip platinti arba pardavimo ar kitokio platinimo faktas. Tikslas parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas reiškia kaltininko norą atlygintinai ar neatlygintinai perduoti šias medžiagas kitiems asmenims. Pažymėtina, kad nusikalstamos veikos padarymo tikslas įrodinėjamas, remiantis ne tik kaltininko parodymais, bet ir objektyviais bylos duomenimis. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad sprendžiant, ar kaltininkas turėjo tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, svarbią reikšmę turi šių medžiagų kiekis, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius, taip pat tai, ar kaltininkas pats vartoja šias medžiagas, ar anksčiau jas yra platinęs, ar buvo susitarimas su vartotoju ir kiti objektyvūs bylos duomenys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-281/2009, 2K-166/2010, 2K-7-336/2010).

24Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visumą, konstatuoja, jog kaltinamojo E. S. kaltė, padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje, o kaltinamojo L. K. kaltė, padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje, yra įrodyta.

25E. S. šioje baudžiamojoje byloje kaltinamas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį tuo, kad neteisėtai disponavo psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti, o būtent: jis neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis aplinkybės, iš nenustatyto asmens, įgijo ne mažiau kaip 1,056 g psichotropinės medžiagos – MDMA, kurią laikė ir gabeno iki 2019 m. gegužės 11 d., tą pačią dieną, apie 00.10 val., Vilniuje, prie naktinio klubo „Kablys“, esančio Kauno g. 5, Vilniuje, už 10 eurų pardavė L. K. dalį 0,167 g psichotropinės medžiagos – MDMA, o likusią dalį 0,889 g psichotropinės medžiagos – MDMA turėdamas tikslą platinti, neteisėtai laikė iki 2019 m. gegužės 11 d., 00.10 val. striukės dešinės pusės išorinėje kišenėje, kol paviršutinės apžiūros metu policijos pareigūnai rado pas jį ir paėmė minėtas psichotropines medžiagas.

26Teismas konstatuoja, kad E. S. pateiktame kaltinime nurodytos faktinės aplinkybės pasitvirtino iš dalies, tačiau tiek, kiek jos pasitvirtino, jų visiškai pakanka kaltinamojo veikai kvalifikuoti pagal BK 260 straipsnio 1 dalį.

27Kaltinamasis E. S., apklausiamas teisiamojo posėdžio metu, savo kaltės dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 1 dalyje, nepripažino ir parodė, jog tą dieną ėjo į stotelę, važiuoti į klubą ir surado ant kelio narkotines medžiagas. Galvojo, kad ten bus cigaretės, bet ten buvo narkotinės medžiagos, pagalvojo, jog suvartos pats. Buvo vakaras, neturėjo pinigų įėjimui į klubą, pamatė savo draugą L., jis paskolino 10 eurų, jie pakalbėjo ir išsiskirstė. Jis nuėjo link įėjimo, prisistatė neuniformuoti pareigūnai, parodė pažymėjimus, juos surakino, apieškojo, viską iškraustė ir visus jų daiktus sudėjo į vieną krūvą bei vėliau sakė, kad jis L. kažką pardavė, nors visos narkotinės medžiagos buvo pas jį. Nežino, kodėl pareigūnai sako, kad vienas kitam kažką perdavė, tik L. jam davė 10 eurų. Į klubą įleidžia nuo 18 m., jam tuo metu buvo 17 m., bet galvojo pabandys užeiti. Sulaikymo metu melavo pareigūnams, kad draudžiamų daiktų neturi, nes bijojo. Nematė, kokius daiktus pareigūnai paėmė iš L., tačiau, kai vėliau juos sudėjo, pamatė, kad buvo piniginė, telefonas.

28Teismas tokiais kaltinamojo E. S. parodymais remiasi tik tiek, kiek juos patvirtina kitų įrodymų visuma, tuo tarpu parodymų dalį, kuria kaltinamasis neigė, jog psichotropine medžiaga jis disponavo turėdamas tikslą ją parduoti ar kitaip platinti (t. y. kuria jis teigė, kad psichotropinė medžiaga buvo skirta asmeniniam vartojimui), bei tą, kuria jis neigia pardavęs dalį psichotropinės medžiagos kitam kaltinamajam L. K., teismas atmeta kaip gynybinę versiją, kadangi byloje surinktų ir teismo posėdžio metu ištirtų įrodymų visuma sudaro pagrindą išvadai, kad narkotine medžiaga E. S. disponavo turėdamas tikslą ją parduoti ar kitaip platinti bei ją išplatino L. K..

29Kaip matyti iš kaltinamojo E. S. tiek teisiamojo posėdžio, tiek ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, jis neneigia to, kad iš tiesų laikė kaltinime nurodytus kiekius psichotropinės medžiagos – MDMA. Be paties kaltinamojo parodymų, šią aplinkybę taip pat patvirtina liudytojų P. P., A. V. parodymai tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu.

30Be to, iš byloje esančios Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m. birželio 19 d. specialisto išvados Nr. 140-(2303)-IS1-3154, be kita ko, matyti, kad 6 vnt. pilkos spalvos tablečių iš 6 vnt. juodos spalvos plastikinių uždaromų maišelių, 2019 m. gegužės 11 d. rastų ir paimtų E. S. striukės kišenėje, sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – MDMA, jo masė yra 0,889 g (1 t., b. l. 45-47). Šie įrodymai neabejotinai patvirtina, kad E. S. disponavo psichotropine medžiaga – MDMA (ją laikė), kurios kiekiai nurodyti kaltinime.

31Teismas, spręsdamas klausimą, ar specialisto išvadoje nurodyti psichotropinės medžiagos – MDMA kiekiai atitinka BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos dalyką, remiasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 patvirtintomis Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijomis. Pagal šį norminį aktą nedidelis kiekis psichotropinės medžiagos – MDMA yra ne daugiau kaip 0,2 g, didelis kiekis – daugiau kaip 20 g. Taigi, darytina išvada, jog kaltinamojo E. S. laikytos psichotropinės medžiagos – MDMA bendras kiekis viršija nedidelio kiekio ribą, tačiau nesiekia didelio kiekio ribos, todėl nurodyti psichotropinės medžiagos kiekiai atitinka BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos dalyką.

32Nors kaltinamasis E. S. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamajame posėdyje neigė, kad išplatino dalį psichotropinės medžiagos – MDMA kaltinamajam L. K., tokius jo parodymai paneigia liudytojų policijos pareigūnų P. P. ir A. V. parodymai. Teisiamajame posėdyje liudytojas P. P. parodė, kad vasarą dirbo pagal atskirą planą, neuniformuoti su V., Š., A.. Kauno g., prie naktinio klubo „Kablys“ pastebėjo du vaikinus, vienas iš jų sušvilpė, kitas priėjo, jie vienas kitam kažką perdavė. Įtarė, kad buvo perduotos narkotinės medžiagos. Su A. pasivijo vaikinus, jis tikrino žemesnio ūgio vaikinuką, pas kurį aptiko 10 eurų ir tabletes, kaip įtariama, narkotines medžiagas. Kolega rado tabletę pas kitą vaikiną. Teisiamojo posėdžio metu, vadovaujantis BPK 276 straipsniu, perskaityti liudytojo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 15-16). Perskaičius šiuos parodymus, liudytojas P. P. parodė, kad parodymai teisingi, vaikinai ėjo link Kauno gatvės, nuo Kauno g. 5 pastato kampo ir ten sušvilpė. Vaikinai įtarimą sukėlė, nes jie kažką perdavė ir išsiskirstė į skirtingas puses, jeigu jie pasisveikintų, tai gal būtų pabendravę. Asmenys nematyti, matė juos pirmą kartą, neturi pagrindo juos apkalbėti. Asmenys ištiesė rankas, kažką perdavė ir jokio bendravimo tarp jų nebuvo. Jis tikrino žemesnį vaikinuką, visi jo daiktai buvo prie jo sudėti, kitą tikrino kolega, jie buvo šiek tiek toliau, abiejų asmenų daiktai nebuvo sudėti į vieną krūvą. Teisiamajame posėdyje liudytojas A. V. parodė, kad dirbo pagal atskirą planą, neuniformuoti, vykdė neviešą patruliavimą, buvo prie naktinio klubo „Kablys“ ir pastebėjo, kaip iš naktinio klubo išeina vienas jaunuolis, paskui jį kitas, jie eina nuošaliau nuo klubo, gale ėjęs vaikinas sušvilpė, priekyje einantis atsisuka, jie vienas prie kito priartėja, vienas kitam kažką perduoda, pasislėpdami, stengdamiesi, kad mažiau kas matytų. Tai jiems sukėlė įtarimą ir nusprendė juos patikrinti. Kai pradėjo eiti link jų jie pradėjo skirstytis į skirtingas puses, jis priėjo prie vieno asmens, kolega prie kito, juos nusivedė į vieną vietą, pradėjo su jais bendrauti, klausti, ar turi prie savęs draudžiamų daiktų, asmenys teigė, kad neturi. Paviršutinės apžiūros metu pas jo tikrintą asmenį rado tamsios spalvos maišelį su viena tablete, kolega tikrindamas pas kitą asmenį rado cigarečių pakelyje daug tablečių ir 10 Eur kupiūrą. Abu asmenys nieko paaiškinti nenorėjo ir negalėjo, iš kur tos medžiagos pas juos atsirado. Anksčiau šių asmenų nėra matęs, neturi pagrindo juos apkalbėti. Ant tabletės buvo parašyta „Tesla“, pas abu vaikinus tabletės buvo vienos, net ir maišeliai vienodi. Kiekvieno vaikino daiktai buvo sudėti atskirai.

33Tokie liudytojų parodymai buvo nuoseklūs ir išsamūs, be to, atitiko ir jų ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus bei iškart po asmenų sulaikymo surašytą A. V. tarnybinį pranešimą (1 t., b. l. 12-13, 15-16, 97). Be to, liudytojų parodymais nustatyta, jog sulaikyti asmenys vienas kitam kažką perdavė ir staigiai išsiskirstė į skirtingas puses. Tai paneigia kaltinamojo E. S. parodymus dalyje, kurioje jis aiškino, jog susitikę su L. K. jie pakalbėjo. Byloje taip pat nenustatytas joks galimas liudytojų suinteresuotumas nepagrįstai apkalbėti kaltinamuosius, tokių aplinkybių nenurodė ir kaltinamieji.

34Nors byloje kilo ginčas dėl to, kurioje vietoje ar iš kurios vietos pareigūnai stebėjo ir pamatė kaltinamuosius, pažymėtina, kad tai nesudaro jokio pagrindo abejoti liudytojų parodymų patikimumu. Abu liudytojai nurodė, kad asmenis pastebėjo tarp ligoninės ir „Kablio“, kiti neesminiai neatitikimai liudytojų parodymuose yra nežymūs ir gali būti pateisinami tiek policijos pareigūnų darbe atsitinkančių įvykių kiekiu, tiek ir praėjusiu laiko tarpu po paties įvykio. Be to, byloje nustatyta, kad tiek pas E. S., tiek pas L. K. rasta psichotropinė medžiaga ne tik buvo vienodos rūšinės priklausomybės – MDMA, bet ir pasižymėjo vienodomis vizualinėmis savybėmis, t. y. tai buvo pilkos spalvos tabletės, ant kurių buvo užrašas „Tesla“, sudėtos į vienodus juodos spalvos plastikinius uždaromus maišelius. Tablečių sudėjimas į atskirus maišelius, teismo vertinimu, taip pat suponuoja jų paruošimą platinti.

35Be to, nors kaltinamasis E. S. teisiamajame posėdyje teigė, kad minėtas tabletes rado ir ketino suvartoti pats, ši versija nepagrįsta. Teisiamajame posėdyje kaltinamasis E. S. negalėjo logiškai pagrįsti, kokiu būdu jis neva rastas tabletes atpažino ir identifikavo kaip būtent psichotropinę medžiagą, abstrakčiai nurodė, jog suprato, kad tai narkotinės medžiagos, tikrai ne kažkokie vaistai ir dar taip supakuoti, vaistų tabletės būna didesnės. Akivaizdu, kad asmuo, radęs gatvėje išmestas nežinomas tabletes, be specialių žinių negalėtų nuspręsti, ar tai vaistai, ar narkotinės, ar psichotropinės medžiagos. Todėl kaltinamojo E. S. versija, jog ketino rastas tabletes suvartoti pats ir versija, jog šias medžiagas rado yra negyvenimiška, neįtikinama ir atmestina. Be to, pažymėtina, jog kaltinamasis E. S. į naktinį klubą ketino eiti, visiškai neturėdamas pinigų, tačiau disponuodamas psichotropine medžiaga, kuri buvo supakuota į atskirus polietileninius maišelius, kas taip pat sustiprina teismo vidinį įsitikinimą dėl E. S. disponavimo psichotropine medžiaga – MDMA turint tikslą šią medžiagą platinti. Taip pat atmestina ir kaltinamojo E. S. versija, jog rankoje turėtus 10 Eur jis pasiskolino iš L. K., siekdamas įeiti į klubą („Kablys“). Visų pirma, pažymėtina, kad pareigūnai abu kaltinamuosius pastebėjo einant nuo klubo „Kablys“, t. y. vietoje tarp ligoninės ir klubo. Antra, kaltinamasis E. S. aptariamo įvykio metu buvo nepilnametis ir negalėjo patekti į naktinį klubą. Teisiamajame posėdyje E. S. negalėjo įtikinamai paaiškinti, kokiu būdu planavo patekti į klubą. Trečia, kaip matyti iš policijos pareigūnų pirminių parodymų, kaltinamieji sulaikymo metu nieko neaiškino dėl rastų medžiagų bei pinigų.

36Teismas, išanalizavęs byloje esančius ir teismo posėdžio metu ištirtus įrodymus, šalina iš kaltinimo kai kuriuos kaltinamajam E. S. inkriminuotus objektyviuosius veikos požymius, pastariesiems proceso metu nepasitvirtinus. Pažymėtina, jog šioje baudžiamojoje byloje kaltinamasis E. S. kaltinamas ir tuo, kad jis ikiteisminio tyrimo nenustatytomis aplinkybėmis neteisėtai įgijo jau minėtą kiekį psichotropinės medžiagos – MDMA ir jas nuo įsigijimo vietos ir momento neteisėtai gabeno iki 2019 m. gegužės 11 d., tą pačią dieną, apie 00.10 val., Vilniuje, prie naktinio klubo „Kablys“, esančio Kauno g. 5, Vilniuje, už 10 eurų pardavė L. K. dalį 0,167 g psichotropinės medžiagos – MDMA.

37Visų pirma, pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, todėl kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuojamas jo buvimą pagrindus įrodymais, kurių visuma neginčijamai patvirtina kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką. Analogiški įstatymo reikalavimai – neginčijamais įrodymais pagrįsti kiekvieną inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymį – taikytini ir tais atvejais, kai BK specialiosios dalies tame pačiame straipsnyje nurodomos kelios alternatyvios veikos, kurių kiekviena, ją padarius, gali būti savarankišku kaltininko baudžiamosios atsakomybės pagrindu. Taigi, be kitų požymių inkriminuojant kaltininkui ir BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvųjį požymį – įgijimą, būtina nustatyti esmines tokios medžiagos įgijimo aplinkybes, t. y. kas konkrečiai, kur, kaip, kokiais veiksmais, iš kokio asmens įgijo narkotines medžiagas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 20 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-218/2009 ir kt.).

38Nagrinėjamu atveju E. S. pateiktas kaltinimas neteisėtai, tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis įgijus anksčiau minėtos psichotropinės medžiagos, tiesiog preziumuojamas remiantis nustatytu šios psichotropinės medžiagos laikymo faktu bei paties nenuosekliais kaltinamojo parodymais, kurie nėra patvirtinti jokiais objektyviais bylos duomenimis, tačiau pagal pirmiau nurodytą teismų praktiką tai prieštarauja BPK 44 straipsnio 6 dalies, 301 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų nuostatoms.

39Bylos nagrinėjimo metu, apklausus kaltinamąjį, atlikus byloje esančių įrodymų tyrimą, nepavyko nustatyti esminių minėtos psichotropinės medžiagos įsigijimo aplinkybių (t. y. nepavyko nustatyti, nei kokiomis aplinkybėmis, nei kada tiksliai, nei kokiu būdu ar iš ko E. S. įsigijo šią psichotropinę medžiagą). Dėl šių priežasčių teismas šalina iš E. S. pateikto kaltinimo BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvųjį požymį – psichotropinės medžiagos įgijimą kaip nepagrįstą.

40Antra, teismų praktikoje išaiškinta, jog BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvusis požymis – gabenimas – tai narkotinių ar psichotropinių medžiagų buvimo, laikymo vietos pakeitimas, perkeliant juos didesniais nuotoliais (pavyzdžiui, iš miesto į kaimą, iš vieno miesto į kitą miestą, iš gatvės į gatvę ir pan.). Medžiagos gali būti gabenamos vežant jas transporto priemone, nešant lagamine, kišenėse, krepšyje ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys bylose Nr. 2K-549/2006, 2K-32/2006 ir kt.). Tuo tarpu gabenimu neturėtų būti laikomas medžiagų perkėlimas iš vienos vietos į kitą toje pat patalpoje, iš namo į kiemą ar lauką kaltininko sodyboje, nedidelio kiekio psichotropinių ar narkotinių medžiagų nešiojimas sau suvartoti ar pan. Nagrinėjamoje situacijoje matyti, jog kaltinamasis E. S., jo teigimu, rastą psichotropinę medžiagą, nusinešė į miestą, prie naktinio klubo „Kablys“, siekdamas ją laikyti su savimi, o ne pakeisti jos buvimo, laikymo vietą, todėl, teismo vertinimu, jo veiksmuose įžvelgti kontroliuojamų medžiagų gabenimo požymį, atsižvelgus į teismų praktikoje pateiktą šio požymio išaiškinimą, nėra teisinio pagrindo. Dėl šios priežasties teismas šalina iš E. S. pateikto kaltinimo BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvųjį požymį – psichotropinės medžiagos gabenimą – kaip nepagrįstą.

41Vis dėlto, nepaisant to, kad iš E. S. pateikto kaltinimo šalintini du BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai – narkotinės medžiagos įgijimas ir gabenimas, šis faktas nepaneigia kaltinamojo E. S. kaltės padarius BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką, kadangi jis realizavo vieną iš BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytų alternatyvių objektyviųjų nusikalstamos veikos požymių – narkotinių medžiagų laikymą, o to (konstatavus jo veikoje subjektyvųjį aptariamos nusikalstamos veikos požymį – tikslą parduoti ar kitaip platinti, kuris bus aptariamas toliau), be to, pardavė dalį psichotropinės medžiagos – MDMA kaltinamajam L. K., todėl to visiškai pakanka pripažinti E. S. kaltu pagal BK 260 straipsnio 1 dalį.

42Kaip jau buvo minėta, veiką kvalifikuojant pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, būtina nustatyti ir subjektyvųjį šios nusikalstamos veikos požymį – tikslą platinti narkotines medžiagas. Kaltinamasis E. S. iš esmės neneigė laikęs kaltinime nurodytą kiekį psichotropinės medžiagos – MDMA, tačiau nurodė, kad šią medžiagą laikė tikslu suvartoti pačiam. Taigi, iš tokių kaltinamojo E. S. parodymų matyti, jog jis nepripažįsta BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos subjektyviojo požymio, t. y. nepripažįsta, jog turėjo tikslą kaltinime nurodytą kiekį psichotropinės medžiagos – MDMA platinti. Visgi tokie kaltinamojo parodymai vertintini kritiškai, kaip gynybinė versija, kuri yra paneigta baudžiamojoje byloje surinktais ir žemiau aptartais įrodymais.

43Pažymėtina, kad teismų praktikoje išaiškinta, jog aplinkybė, kad kaltininkas pats vartoja narkotines ar psichotropines medžiagas, savaime dar nereiškia, jog jis negali turėti tikslo šias medžiagas parduoti ar kitaip platinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-247/2010, 2K-629/2011, 2K-141/2012 ir kt.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad esminis kriterijus, atribojantis BK 259 straipsnio 1, 2 dalyse nurodytą neteisėtą narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, perdirbimą, įgijimą, laikymą, gabenimą ar siuntimą nuo BK 260 straipsnio 1, 2 dalyse nurodyto neteisėto šių medžiagų gaminimo, perdirbimo, įgijimo, laikymo, gabenimo ar siuntimo, yra tikslo parduoti ar kitaip platinti turėjimas. Tikslo turėjimas yra vertinamasis kriterijus, nustatomas vertinant surinktus įrodymus bendrajame bylos kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-4/2009, 2K-166/2010, 2K-157/2013). Teismų praktikoje išaiškinta, kad aplinkybės, parodančios tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas buvimą, gali būti medžiagų kiekiai, rūšių įvairovė, dozių paruošimas, priemonių, reikalingų dozėms pasverti ar supakuoti, turėjimas, faktai apie tai, ar pats kaltininkas vartoja narkotines ar psichotropines medžiagas, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, tai, ar anksčiau kaltininkas yra platinęs šias medžiagas, ar buvo susitarimas su vartotoju, ir kiti objektyvūs bylos duomenys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-138/2013, 2K-7-173/2014, 2K-361/2014). Šiuo atveju bylos aplinkybių visuma patvirtina, kad kaltinamasis E. S. laikė kaltinime nurodytą kiekį psichotropinės medžiagos – MDMA, turėdamas tikslą šią medžiagą platinti ir dalį jos išplatino parduodamas L. K..

44Teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju, įrodinėjant aptariamą BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos subjektyvųjį požymį, t. y. tikslo platinti psichotropinę medžiagą turėjimą, didelę reikšmę turi pas kaltinamąjį E. S. rastos psichotropinės medžiagos – MDMA suradimo aplinkybės.

45Iš šioje baudžiamojoje byloje esančių duomenų matyti, jog duomenis apie galimai neteisėtus E. S. veiksmus policijos pareigūnai gavo atsitiktinai, kaip minėta aukščiau, dirbdami pagal atskirą planą kriminogeninėje zonoje, prie naktinio klubo „Kablys“, Kauno g. 5, Vilniuje.

46Be to, iš byloje esančios Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m. birželio 19 d. specialisto išvados Nr. 140-(2303)-IS1-3154, be kita ko, matyti, kad ant plastikinės dėžutės-smulkintuvo vidinių paviršių, 2019 m. gegužės 11 d. rasto ir paimto atliekant kratą E. S. gyvenamojoje vietoje – ( - ), yra narkotinių medžiagų – kanapių (antžeminių dalių) ar kanapių dervos pėdsakų (1 t., b. l. 45-47). Nors ant minėto smulkintuvo rastos ne MDMA, o kanapių (antžeminių dalių) ar kanapių dervos pėdsakų, tai bei aukščiau aptartos minėtos psichotropinės medžiagos suradimo aplinkybes, taip pat liudytojų P. P., A. V. parodymai, MDMA supakavimas į atskirus maišelius, BPK 20 straipsnio 5 dalies prasme sustiprina pagrindą manyti, jog kaltinamasis E. S. pas jį rastą psichotropinę medžiagą – MDMA laikė turėdamas tikslą ją platinti, o ne asmeniniam vartojimui.

47Esant pirmiau aptartoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad E. S. neteisėtai disponavo psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti, o būtent: jis neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, ne mažiau kaip 1,056 g psichotropinės medžiagos – MDMA laikė iki 2019 m. gegužės 11 d., tą pačią dieną, apie 00.10 val., Vilniuje, prie naktinio klubo „Kablys“, esančio Kauno g. 5, Vilniuje, už 10 eurų pardavė L. K. dalį 0,167 g psichotropinės medžiagos – MDMA, o likusią dalį 0,889 g psichotropinės medžiagos – MDMA turėdamas tikslą platinti, neteisėtai laikė iki 2019 m. gegužės 11 d., 00.10 val. striukės dešinės pusės išorinėje kišenėje, kol paviršutinės apžiūros metu policijos pareigūnai rado pas jį ir paėmė minėtas psichotropines medžiagas.

48Tokiomis teismo nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis kaltinamojo E. S. padaryta nusikalstama veika kvalifikuotina pagal BK 260 straipsnio 1 dalį.

49Teismas, ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus duomenis ir juos įvertinęs, daro išvadą, kad kaltinamojo L. K. kaltė dėl baudžiamojo nusižengimo, numatyto BK 259 straipsnio 2 dalyje, padarymo įrodyta aukščiau aptartų įrodymų visuma, t. y. liudytojų P. P., A. V. parodymais, jų tarnybiniais pranešimais, kratos ir apžiūros protokolais, specialisto išvada, kita bylos medžiaga. Kaltinamasis L. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ėjo nuo centro, netoli klubo „Kablys“, link autobusų stoties, bet norėjo į tualetą, galvojo, kad nueis už klubo ir nusišlapins. Ėjo, jam pašvilpė E. S., priėjo, pasisveikino, paklausė, gal turi paskolinti 10 eurų, pasakė, kad turi, jam paskolino ir norėjo eiti link draugės, bet už rankos paėmė pareigūnas, E. irgi. Juos abu kartu suvedė, paklausė, ar turi draudžiamų daiktų, pasakė, kad ne, pasakė viską ištraukti iš kišenių. Jis ištraukė piniginę, telefoną ir viskas. Pareigūnai patikrino E., pasakė, kad rado. Nežino, ar pareigūnai turi priežasčių apkalbėti, neturėjo su jais konfliktų. Jis E. perdavė greitai 10 Eur, nes jo laukė draugė, nežino, kaip pareigūnai galėjo matyti, ten tamsu, žibintai buvo tik ant gatvės, o jie buvo už pastato. Pareigūnai buvo apie 50 metrų nuo jų, kai perdavė pinigus. Iš dalies matė, kaip pareigūnai atliko apžiūrą E., nes jis šalia stovėjo, matė, kaip jį tikrino, iš jo striukės kišenės ištraukė cigarečių pakelį, jį atidarė, pasakė „radom“, tada dar kartą jį aptikrino ir, atrodo, jo kišenėse dar rado, jis tai matė. Su E. buvo klasiokai, o paskui susitikdavo rajone, pakalbėdavo ir tiek. Nežino apie E. žalingus įpročius, nėra taip, kad kartu leidžia laiką.

50Apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu L. K. parodė, jog 2019 m. gegužės 11 d., apie 00.10 val., kartu su savo mergina Ieva E. A. iš Vilniaus senamiesčio pusės ėjo į „Čili“ piceriją, kuri yra Vilniuje, šalia Vilniaus autobusų stoties. Tuo metu Vilniuje, prie naktinio klubo „Kablys“, užsinorėjo į tualetą, todėl savo merginai pasakė, kad ji palauktų jo ant šaligatvio prie įėjimo į klubą „Kablys“ durų, o pats nuėjo kelis metrus už šio naktinio klubo nusišlapinti. Tuo metu išgirdo, kaip netoliese jo kažkas sušvilpė iš šaligatvio pusės. Atsisukęs, 10 metrų atstumu pamatė savo bendraklasį, su kuriuo mokėsi anksčiau, E. S. (gyvena ( - ), tikslesnio adreso nežino). E. priėjo prie jo ir paklausė, ar galėtų jam paskolinti 10 eurų (anksčiau taip pat iš jo skolindavosi po kelis eurus). Iš karto iš savo kišenės ištraukė savo piniginę, iš kurios padavė E. S. vieną 10 eurų kupiūrą ir su S. pradėjo eiti link jo merginos. Tuo metu prie jų priėjo jam nepažįstamas vyras, kuris prisistatė policijos pareigūnu, pateikė jiems savo tarnybinį pažymėjimą. Pareigūnas jam ir E. S. nurodė išsitraukti visus daiktus iš kišenių ir padėti čia pat ant betoninės platformos. Pareigūno reikalavimu išėmė savo daiktus, o būtent piniginę, telefoną, kažkiek centų ir žaisliuką „Spinerį“. E. S. taip pat išėmė savo daiktus ir padėjo ant tos pačios betoninės platformos, kur gulėjo jo daiktai, kokie daiktai buvo pas S., neįsidėmėjo. Po ko pareigūnai atliko jam ir S. dalines kratas, pas jį pareigūnai nieko draudžiamo nerado, kadangi jokių narkotinių medžiagų neturėjo. Po ko pareigūnas pasakė, kad pas S. rado kažkokius maišelius su narkotikais, taip pat matė, kaip pareigūnas juodos spalvos maišelius padėjo prie jų daiktų į bendrą krūvą ant nurodytos betoninės plokštės. Po ko jis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę, neva, kartu su savimi turėjo vieną tabletę su narkotine medžiaga. Kaip ir minėjo, jokių tablečių, narkotinių medžiagų kartu su savimi neturėjo, narkotinių medžiagų pas E. S. nepirko, taip pat niekada narkotinių medžiagų nevartojo. (b. l. 142).

51Teismas tokius kaltinamojo parodymus vertina kaip gynybinę poziciją, siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Kaip jau aptarta aukščiau, teisiamajame posėdyje buvo apklausti liudytojai pareigūnai P. P. ir A. V., kurių parodymai esminėse detalėse yra nuoseklūs, sutampantys tarpusavyje ir vieni kitus papildantys. Liudytojas P. P. parodė, kad asmenys nematyti, matė juos pirmą kartą, neturi pagrindo juos apkalbėti. Asmenys ištiesė rankas, kažką perdavė ir jokio bendravimo tarp jų nebuvo. Jis tikrino žemesnį vaikinuką, visi jo daiktai buvo prie jo sudėti, kitą tikrino kolega, jie buvo šiek tiek toliau, abiejų asmenų daiktai nebuvo sudėti į vieną krūvą. Liudytojas A. V. parodė, kad paviršutinės apžiūros metu pas jo tikrintą asmenį rado tamsios spalvos maišelį su viena tablete, kolega tikrindamas pas kitą asmenį rado cigarečių pakelyje daug tablečių ir 10 Eur kupiūrą. Abu asmenys nieko paaiškinti nenorėjo ir negalėjo, iš kur tos medžiagos pas juos atsirado. Abu asmenys buvo sulaikyti, iškviestas ekipažas ir pristatyti į komisariatą. Liudytojų parodymai buvo nuoseklūs ir išsamūs, be to, atitiko ir jų ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus bei iškart po asmenų sulaikymo surašytą A. V. tarnybinį pranešimą (1 t., b. l. 12-13, 15-16, 97). Teismas neturi pagrindo netikėti pareigūnų parodymais, nes nenustatyta aplinkybių, kad jie norėtų tyčia apkalbėti, pakenkti L. K., tokiu aplinkybių nenurodė ir pats kaltinamasis.

52Be to, kaip jau minėta aukščiau, tiek pas E. S., tiek pas L. K. rasta psichotropinė medžiaga ne tik buvo vienodos rūšinės priklausomybės – MDMA, bet ir pasižymėjo vienodomis vizualinėmis savybėmis, t. y. tai buvo pilkos spalvos tabletės, ant kurių buvo užrašas „Tesla“, sudėtos į vienodus juodos spalvos plastikinius uždaromus maišelius.

53Taip pat, kaip matyti iš teisiamajame posėdyje kaltinamojo L. K. duotų parodymų, jo duoti parodymai dalyje, kuria jis teigia, kad pareigūnai apieškojo E. S., iš jo striukės kišenės ištraukė cigarečių pakelį, jį atidarė, pasakė „radom“, tada dar kartą jį aptikrino ir jo kišenėse dar rado, jis tai matė, neatitinka ne tik liudytojų P. P., A. V. parodymų, bet ir kito kaltinamojo E. S. parodymų. Kaltinamasis E. S. viso proceso metu iš esmės teigė, kad pas jį buvo visos pareigūnų rastos (MDMA) tabletės.

54Tai, kad pas L. K. rasta psichotropinė medžiaga – MDMA, taip pat patvirtina ir specialisto išvada, kuria, be kita ko, konstatuota, jog tyrimui pateiktoje tabletėje, paimtoje 2019 m. gegužės 11 d., pas L. K., adresu Vilniuje, Kauno g. 5, yra psichotropinės medžiagos – MDMA, kurios masė yra 0,167 g (34.4%) (1 t., b. l. 35-37, 38-40).

55Įvertinęs visas bylos aplinkybes teismas daro išvadą, kad kaltinamojo L. K. kaltė dėl nedidelio kiekio psichotropinės medžiagos – MDMA, kurios masė 0,167 g neteisėto įgijimo ir laikymo yra įrodyta. L. K. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 259 straipsnio 2 dalį, nes jis neteisėtai įgijo ir laikė nedidelį kiekį psichotropinės medžiagos, neturėdamas tikslo jos platinti. Kaltinamojo L. K. padaryta veika padaryta tyčia, baigta.

56Dėl bausmių skyrimo

57Pažymėtina, kad BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, jog vienas iš bausmės tikslų yra teisingumo principo įgyvendinimas. Teisinga yra bausmė, kuri atitinka padaryto nusikaltimo ir kaltininko pavojingumą. Pagal BK 54 straipsnio 2 dalį, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

58BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padaręs asmuo baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

59Kaltinamojo E. S. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė. Skirdamas bausmę E. S., vadovaudamasis BK 54 straipsnio 2 dalimi, teismas atsižvelgia į tai, kad jo padaryta nusikalstama veika priskiriama prie sunkių nusikaltimų, veika padaryta esant tiesioginei tyčiai. Teismas taip pat atsižvelgia į nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, į tai, kad nusikalstama veika baigta. Vertinant E. S. asmenybę atsižvelgtina į tai, kad jis anksčiau neteistas, jauno amžiaus, baustas administracine tvarka (1 t., b. l. 120-125), teigia, jog mokosi profesinėje mokykloje, duomenų apie gydymą Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje ar VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, Vilniaus priklausomybės ligų centre nėra.

60Teismas įvertino prokurorės pasiūlytą realią laisvės atėmimo bausmę, tačiau su šiuo prašymu nesutinka.

61Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, vadovaujantis teisingumo principu, kaltininkui turi būti užtikrintas tinkamai individualizuotos bausmės paskyrimas, kuris geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį. Taigi, teisingumas reiškia ne tik tai, kad turi būti išsamiai, visapusiškai ir objektyviai nustatytos bylai reikšmingos aplinkybės, bet ir tai, kad pripažintam kaltu asmeniui skiriama bausmė turi būti adekvati (proporcinga) padarytai nusikalstamai veikai: bausmė už nusikalstamą veiką turi atitikti tos veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį, be to, būtina atsižvelgti į kaltininko asmenybę, jo elgesį prieš nusikalstamos veikos padarymą, nusikalstamos veikos darymo metu ir po jos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-28/2012, 2K-184-746/2016 ir kt.).

62Taip pat ne kartą konstatuota, kad teisingumo principo reikalavimų įgyvendinimas paskiriant bausmę kaltininkui – tai ne tik nusikalstamos veikos, jos padarymo aplinkybių, bet ir kaltininko asmenybės įvertinimas (BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punktas).

63Skiriant bausmę būtina atsižvelgti ir į laisvės atėmimo bausmės atlikimo pasekmes – neteistas ir pirmą kartą nuteistas realia laisvės atėmimo bausme žmogus, atlikęs net minimalią sankcijoje numatytą 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, gali išeiti negrįžtamai pasikeitęs į blogąją pusę, kas gali nulemti tolesnį jo gyvenimą ir tolesnį nusikalstamų veikų darymą. Atsižvelgiant į tai, kad E. S. nusikalstamą veiką padarė būdamas nepilnametis, byloje nėra duomenų, jog jis po 2019 m. gegužės 11 d. būtų padaręs naujų nusikalstamų veikų, jo atžvilgiu nėra pradėta naujų ikiteisminių tyrimų, jis yra iš esmės jauno amžiaus, mokosi profesinėje mokykloje, administracine tvarka baustas, jo auklėjimo ir brendimo sąlygos neabejotinai yra sudėtingos (1 t., b. l. 71-81), yra pagrindo manyti, jog kaltinamojo veika yra greičiau atsitiktinė nei padaryta dėl susiformavusių ar įsišaknijusių antisocialinių bei priešingų teisei bei moralei asmeninių nuostatų. Teismo vertinimu, bausmės tikslus su didesne nauda kaltinamajam E. S. ir visuomenei galima pasiekti paskyrus švelnesnę nei BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytą laisvės atėmimo bausmę ir kaltinamasis savo veiksmais galėtų įrodyti, kad šiuo nuosprendžiu nustatyta nusikalstama veika buvo atsitiktinė jo gyvenime.

64Teismas, įvertinęs minėtų skiriamos bausmės individualizavimui reikšmingų aplinkybių visumą, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju net ir minimalios, tai yra dvejų metų realios laisvės atėmimo bausmės skyrimas būtų aiškiai neteisingas. BK 62 straipsnio 1, 2, 4 dalyse yra numatytos sąlygos, kurioms esant nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui gali būti paskirta švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė, tačiau šiuo atveju pagrindo taikyti šią normą nėra. Tuo pačiu pažymėtina, jog aptartų aplinkybių, apibūdinančių padarytos veikos pavojingumą, jos pobūdį, kaltininko asmenybės pavojingumą, visuma leidžia teismui spręsti, kad E. S. padarytos nusikalstamos veikos pavojingumas yra mažesnis, negu rūšinis tokių nusikalstamų veikų pavojingumas, įvertintas įstatymo leidėjo ir BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje, ši nusikalstama veika buvo labiau atsitiktinė, kaip jau aptarta aukščiau, todėl, vadovaujantis teisingumo principu, yra pagrindas E. S. atžvilgiu taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį ir paskirti švelnesnę nei įstatymo numatyta bausmę, o būtent – laisvės apribojimą 1 metų 3 mėnesių terminui su įpareigojimais. Šios rūšies ir dydžio bausmė būtų teisinga ir atitiktų BK 41 straipsnyje reglamentuotą bausmės paskirtį.

65Vadovaujantis BK 66 straipsniu, laikino sulaikymo laikas, kuomet E. S. buvo sulaikytas pagal BPK 140 straipsnį nuo 2019 m. gegužės 11 d., 00.20 val. iki 2019 m. gegužės 12 d., 09.19 val., įskaitytinas į bausmės laiką (1 t., b. l. 99-100). Kaltinamajam E. S. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti paliktina iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

66BK 259 straipsnio 2 dalyje numatytą veiką padaręs asmuo baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba bauda, arba areštu.

67Kaltinamojo L. K. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Skirdamas bausmę L. K., vadovaudamasis BK 54 straipsnio 2 dalimi, teismas atsižvelgia į tai, kad jo padaryta nusikalstama veika priskiriama prie baudžiamųjų nusižengimų. Teismas taip pat atsižvelgia į nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, į tai, kad nusikalstama veika baigta. Atsižvelgtina ir į kaltinamojo L. K. asmenybę: jauno amžiaus, anksčiau neteistas, dirbantis, administracine tvarka baustas (1 t., b. l. 155-157). Įvertinęs šias aplinkybes, teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti L. K. už šios veikos padarymą paskyrus sankcijoje numatytą bausmės rūšį – baudą. Nustatydamas bausmės dydį, skaičiuojant nuo jos vidurkio ir vadovaujantis BK 61 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas atsižvelgia į aplinkybes, apibūdinančias padarytos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, nedidelį įgytos psichotropinės medžiagos kiekį, kaltinamojo asmenybę, bei mano, kad L. K. skirtina bausmė, kurios dydis nustatytinas ženkliai mažesnis nei sankcijoje numatytos bausmės rūšies vidurkis. Teismas nenustatė pagrindų skirti kaltinamajam švelnesnę bausmę, taikant BK 62 straipsnio ar BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, laikino sulaikymo laikas, kuomet L. K. buvo sulaikytas pagal BPK 140 straipsnį nuo 2019 m. gegužės 11 d., 00.20 val. iki 2019 m. gegužės 12 d., 16.18 val., įskaitytinas į bausmės laiką (1 t., b. l. 134-135).

68L. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti paliktina iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

69Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, kitų klausimų

70Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad grynieji pinigai – 10 Eur yra gauti kaip rezultatas iš nusikalstamos veikos, t. y. psichotropinės medžiagos – MDMA prekybos. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis BK 72 straipsnio 2, 3 dalimis, ši suma turi būti konfiskuota iš E. S. ir perduota valstybės nuosavybėn (1 t., b. l. 82-88).

71Vadovaujantis BPK 94 straipsniu, daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – vokas su tyrimo objektu ir pakuote (kvitas B, serija BBB Nr. 3PK001631), vokas su tyrimo objektų pakuotėmis, dėžute-smulkintuvu po tyrimo (kvitas B, serija BBB Nr. 3PK001645), saugomi Vilniaus apskrities VPK Aptarnavimo skyriaus Ūkio poskyrio daiktinių įrodymų saugykloje, adresu Buivydiškių g. 20, Vilniuje, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini (1 t., b. l. 49-54).

72Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 301-305, 307 straipsniais,

Nutarė

73E. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalyje, ir pritaikius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 3 dalį, paskirti jam laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams 3 (trims) mėnesiams, įpareigojant visą laisvės apribojimo laikotarpį tęsti mokslą arba dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nuo 22.00 val. iki 06.00 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar gydymusi, per 10 (dešimt) mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 200 (du šimtus) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

74Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti E. S. laikino sulaikymo laiką nuo 2019 m. gegužės 11 d., 00.20 val. iki 2019 m. gegužės 12 d., 09.19 val.

75E. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

76Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio nuorašo gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

77L. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam 20 MGL (1000 Eur) dydžio baudą.

78Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į paskirtos bausmės laiką įskaityti L. K. laikino sulaikymo laiką nuo 2019 m. gegužės 11 d., 00.20 val. iki 2019 m. gegužės 12 d., 16.18 val., kaip sumokėtą 4 MGL (200 Eur) dydžio baudą, ir L. K. skirti galutinę bausmę – 16 MGL (800 Eur) (aštuonių šimtų eurų) dydžio baudą.

79L. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

80Paskirti E. S. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnyje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – turto konfiskavimą ir perduoti valstybės nuosavybėn 10 Eur (dešimties eurų) sumą.

81Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsniu, daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – voką su tyrimo objektu ir pakuote (kvitas B, serija BBB Nr. 3PK001631), voką su tyrimo objektų pakuotėmis, dėžute-smulkintuvu po tyrimo (kvitas B, serija BBB Nr. 3PK001645), saugomus Vilniaus apskrities VPK Aptarnavimo skyriaus Ūkio poskyrio daiktinių įrodymų saugykloje, adresu Buivydiškių g. 20, Vilniuje, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

82Išaiškinti E. S., kad:

831. Asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos; vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų; nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

842. Jeigu nuteistasis dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti nustatytų įpareigojimų, teismas, bausmę vykdančios institucijos teikimu, gali atleisti jį nuo bausmės, vietoj jos paskirdamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę.

853. Jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

86Išaiškinti L. K., kad:

87Bauda turi būti sumokėta per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant baudžiamosios bylos numerį, įmokos kodas – 6801.

88Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ramūnas... 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. E. S. neteisėtai disponavo psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas... 4. Šiais savo veiksmais E. S. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 260... 5. L. K. neteisėtai įgijo ir laikė nedidelį kiekį psichotropinių medžiagų,... 6. Šiais savo veiksmais L. K. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 259... 7. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis E. S. savo kaltės nepripažino ir... 8. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis L. K. savo kaltės nepripažino ir... 9. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas A. V. (A. V.) parodė, kad dirbo pagal... 10. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas P. P. parodė, kad vasarą dirbo pagal... 11. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. V. parodė, kad dirba Vilniaus... 12. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas P. P. parodė, kad dirba Vilniaus... 13. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis E. S. parodė, kad kaltę... 14. Papildomai apklaustas E. S. parodė, kad dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos... 15. Iš 2019 m. gegužės 11 d. atliktos kratos protokolo matyti, jog adresu ( - ),... 16. Specialisto išvada Nr. 140-(2303)-IS1-3154 nustatyta, kad ant plastikinės... 17. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis L. K. dėl jam... 18. Specialisto išvada Nr. 140-(2300)-IS1-2874 nustatyta, kad tyrimui pateiktoje... 19. Iš policijos registro išrašo matyti, jog sulaikyti du asmenys už prekybą... 20. Iš Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 1-os kuopos 4-ojo būrio... 21. Įrodymų vertinimas, nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai... 22. Pagal BK 259 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo,... 23. Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas neteisėtai įgijo, laikė,... 24. Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje... 25. E. S. šioje baudžiamojoje byloje kaltinamas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį... 26. Teismas konstatuoja, kad E. S. pateiktame kaltinime nurodytos faktinės... 27. Kaltinamasis E. S., apklausiamas teisiamojo posėdžio metu, savo kaltės dėl... 28. Teismas tokiais kaltinamojo E. S. parodymais remiasi tik tiek, kiek juos... 29. Kaip matyti iš kaltinamojo E. S. tiek teisiamojo posėdžio, tiek ikiteisminio... 30. Be to, iš byloje esančios Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m.... 31. Teismas, spręsdamas klausimą, ar specialisto išvadoje nurodyti... 32. Nors kaltinamasis E. S. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamajame... 33. Tokie liudytojų parodymai buvo nuoseklūs ir išsamūs, be to, atitiko ir jų... 34. Nors byloje kilo ginčas dėl to, kurioje vietoje ar iš kurios vietos... 35. Be to, nors kaltinamasis E. S. teisiamajame posėdyje teigė, kad minėtas... 36. Teismas, išanalizavęs byloje esančius ir teismo posėdžio metu ištirtus... 37. Visų pirma, pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 38. Nagrinėjamu atveju E. S. pateiktas kaltinimas neteisėtai, tyrimo metu... 39. Bylos nagrinėjimo metu, apklausus kaltinamąjį, atlikus byloje esančių... 40. Antra, teismų praktikoje išaiškinta, jog BK 260 straipsnio 1 dalyje... 41. Vis dėlto, nepaisant to, kad iš E. S. pateikto kaltinimo šalintini du BK 260... 42. Kaip jau buvo minėta, veiką kvalifikuojant pagal BK 260 straipsnio 1 dalį,... 43. Pažymėtina, kad teismų praktikoje išaiškinta, jog aplinkybė, kad... 44. Teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju, įrodinėjant aptariamą BK 260... 45. Iš šioje baudžiamojoje byloje esančių duomenų matyti, jog duomenis apie... 46. Be to, iš byloje esančios Lietuvos teismo ekspertizės centro 2019 m.... 47. Esant pirmiau aptartoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad E. S.... 48. Tokiomis teismo nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis kaltinamojo E. S.... 49. Teismas, ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus duomenis ir juos... 50. Apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu L. K. parodė, jog 2019 m. gegužės 11... 51. Teismas tokius kaltinamojo parodymus vertina kaip gynybinę poziciją, siekiant... 52. Be to, kaip jau minėta aukščiau, tiek pas E. S., tiek pas L. K. rasta... 53. Taip pat, kaip matyti iš teisiamajame posėdyje kaltinamojo L. K. duotų... 54. Tai, kad pas L. K. rasta psichotropinė medžiaga – MDMA, taip pat patvirtina... 55. Įvertinęs visas bylos aplinkybes teismas daro išvadą, kad kaltinamojo L. K.... 56. Dėl bausmių skyrimo... 57. Pažymėtina, kad BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, jog vienas iš... 58. BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padaręs asmuo baudžiamas laisvės... 59. Kaltinamojo E. S. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių... 60. Teismas įvertino prokurorės pasiūlytą realią laisvės atėmimo bausmę,... 61. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, vadovaujantis teisingumo principu,... 62. Taip pat ne kartą konstatuota, kad teisingumo principo reikalavimų... 63. Skiriant bausmę būtina atsižvelgti ir į laisvės atėmimo bausmės atlikimo... 64. Teismas, įvertinęs minėtų skiriamos bausmės individualizavimui... 65. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, laikino sulaikymo laikas, kuomet E. S. buvo... 66. BK 259 straipsnio 2 dalyje numatytą veiką padaręs asmuo baudžiamas... 67. Kaltinamojo L. K. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių... 68. L. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 69. Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 70. Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad grynieji pinigai – 10 Eur yra gauti kaip... 71. Vadovaujantis BPK 94 straipsniu, daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai... 72. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297,... 73. E. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 74. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į... 75. E. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 76. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio... 77. L. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 78. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į... 79. L. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 80. Paskirti E. S. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnyje... 81. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsniu,... 82. Išaiškinti E. S., kad:... 83. 1. Asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo be bausmę vykdančios... 84. 2. Jeigu nuteistasis dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti nustatytų... 85. 3. Jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam... 86. Išaiškinti L. K., kad:... 87. Bauda turi būti sumokėta per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo... 88. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...