Byla 2K-247/2010
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Viktoro Aiduko, Albino Sirvydžio ir pranešėjo Tomo Šeškausko,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų T. L. ir A. S. kasacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. nuosprendžio, kuriuo:

3T. L. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalį trejiems metams dviems mėnesiams laisvės atėmimo.

4T. L. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 2 dalyje, išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 303 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

5A. S. nuteistas pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 260 straipsnio 2 dalį aštuoneriems metams šešiems mėnesiams laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėta Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. kovo 26 d. nuosprendžiu, pakeistu Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 26 d. nuosprendžiu, paskirta ir neatlikta bausmės dalis bei galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas aštuoneriems metams devyniems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

6Šiuo nuosprendžiu taip pat nuteisti A. K. (A. K.), A. A. (A. A.) ir V. B., tačiau dėl jų kasacinių skundų nepaduota.

7Taip pat skundžiama Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 28 d. nutartis, kuria atmesti nuteistųjų T. L. ir A. S. apeliaciniai skundai.

8Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo T. Šeškausko pranešimą,

Nustatė

9T. L. nuteistas už tai, kad, vykdydamas A. S. nurodymą bei turėdamas tikslą platinti – perduoti Alytaus pataisos namuose kalinčiam A. S., laikotarpiu nuo 2008 m. kovo 27 iki 29 d. skambino mobiliojo ryšio telefonu A. A. ir nurodė įgyti psichotropinių medžiagų – 5,259 g baltos spalvos miltelių, kurių sudėtyje yra 0,456 g (8,7 proc.) metamfetamino, o A. A. įgijus psichotropinių medžiagų, nurodė jas perduoti V. B., kad ji šias narkotines medžiagas įneštų į Alytaus pataisos namus ir ilgalaikio pasimatymo metu perduotų A. S..

10A. S. nuteistas už tai, kad, duodamas nurodymus T. L., A. K., V. B., per T. L. ir A. A., laikotarpiu nuo 2008 m. kovo 26 iki 29 d., Alytaus pataisos namuose, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti Alytaus pataisos namuose kalintiems asmenims, organizavo neteisėtą psichotropinių medžiagų ir didelio kiekio narkotinių medžiagų įgijimą, laikymą bei gabenimą, asmeniškai skambindamas mobiliojo ryšio telefonu A. K., V. B. ir per T. L., A. A., derino šių asmenų susitikimą bei psichotropinių, narkotinių medžiagų įgijimą ir perdavimą. 2008 m. kovo 28 d. narkotinėms medžiagoms įgyti organizavo 750 Lt pervedimą į A. K. sesers Z. L. sąskaitą, esančią AB banke „Hansabankas". A. K. ir A. A. įgijus narkotinių ir psichotropinių medžiagų, nurodė šias perduoti V. B., o jai įgijus narkotinių ir psichotropinių medžiagų iš A. K., A. A. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, nurodė jas atgabenti į Alytaus pataisos namus bei perduoti jam pasimatymo metu. 2008 m. kovo 29 d., laikotarpiu nuo 13.20 iki 16.15 val., Alytaus pataisos namų, esančių Alytuje, Ulonų g. 8a, ilgalaikio pasimatymo kambaryje Nr. 110, V. B. perdavus A. S. atgabentas psichotropines ir narkotines medžiagas, jis neteisėtai įgijo psichotropinių medžiagų - 2,682 g metamfetamino ir 1,429 g amfetamino - bei didelį kiekį narkotinių medžiagų - 4,242 g heroino, kurias paslėpė pasimatymo kambario Nr. 110 WC ir dušo patalpoje bei laikė iki 2008 m. kovo 31 d. 8.45 val., kol jas rado ir paėmė Alytaus pataisos namų pareigūnai.

11Nuteistasis T. L. kasaciniu skundu prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį ir jį pagal BK 260 straipsnio 1 dalį išteisinti arba perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Nuteistasis teigia, kad nenustačius jo kaltės formos buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas ir jis nepagrįstai pripažintas kaltu. Kasatoriaus manymu, šioje byloje jis turėjo būti liudytojas, o ne kaltinamasis.

12Nuteistasis A. S. kasaciniu skundu prašo jo padarytą veiką perkvalifikuoti iš BK 260 straipsnio 2 dalies į 259 straipsnį ir sušvelninti jam paskirtą bausmę. Kasatorius teigia, kad teismai jam netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nes jo padaryta veika atitinka ne BK 260, o 259 straipsnyje nustatytos veikos objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius – jis neketino platinti narkotinių bei psichotropinių medžiagų, nusikalstamus veiksmus baigė tuo momentu, kai iš savo žmonos gavo narkotikų ir pradėjo juos vartoti. Nuteistasis taip pat nurodo, kad jo byla išnagrinėta neišsamiai, pažeidžiant BPK 241 straipsnio 2 dalį ir 301 straipsnį, o apkaltinamasis nuosprendis pagrįstas ne įrodymais, o spėjimais. Teismas neatsižvelgė į tai, kad jam, turinčiam priklausomybę nuo narkotikų, buvo būtina įsigyti didelį kiekį narkotinių medžiagų tam, kad jis išvengtų abstinencijos būsenos. Teismas taip pat pažeidė BK 66 straipsnio 1 dalį, nes į paskirtą bausmę neįskaitė kardomojo kalinimo (suėmimo), paskirto jam nuo 2008 m. gegužės 14 d.

13Atsiliepimu į nuteistųjų T. L. ir A. S. kasacinius skundus Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus prokuroras prašo kasacinius skundus atmesti. Prokuroras nurodo, kad teismai tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą nuteistiesiems, teisingai išsprendė T. L. kaltės klausimą, pagrįstai konstatavo, kad A. S. narkotines medžiagas įgijo turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes ir visapusiškai ištyrė įrodymus bei jų tarpusavio ryšį, nepažeidė BPK 20 straipsnyje nustatytų įrodymų vertinimo taisyklių. Įrodymai byloje gauti teisėtais būdais, jų patikimumas BPK nustatytomis priemonėmis patikrintas teismo proceso metu. Nepagrįstas nuteistojo A. S. teiginys, kad į paskirtos bausmės laiką jam neįskaitytas suėmime išbūtas laikas. Jis nusikalstamą veiką padarė atlikdamas bausmę, t. y. neatlikęs paskirtos bausmės pagal Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. kovo 26 d. nuosprendį, kuris buvo pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 26 d. nuosprendžiu, todėl teismas pagrįstai prie skundžiamu nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėjo dalį neatliktos ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmės.

14Nuteistųjų T. L. ir A. S. kasaciniai skundai atmestini.

15Dėl nuteistojo A. S. veikos kvalifikavimo pagal BK 260 straipsnio 2 dalį

16Nuteistasis A. S., nesutikdamas su jo padarytos veikos kvalifikacija, esminį argumentą nurodo tai, kad jis neturėjo tikslo parduoti ar kitaip platinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų, o organizavo jų įgijimą, laikymą, gabenimą bei jų įgijo sau vartoti.

17Byloje nustatyta, kad A. S. organizavo psichotropinių medžiagų – 2,682 g metamfetamino ir 1,429 g amfetamino – bei didelio kiekio narkotinių medžiagų – 4,242 g heroino neteisėtą įgijimą, laikymą ir gabenimą į pataisos namus ir tų medžiagų įgijo, o po to jas paslėptas laikė pataisos namų pasimatymo kambario dušo patalpoje. BK 260 straipsnyje numatytas narkotinių ir psichotropinių medžiagų tikslas parduoti ar kitaip platinti suprantamas kaip sąmoningas siekis už atlygį ar be jo tokias medžiagų perduoti bent vienam asmeniui. Prašymą perkvalifikuoti veiką kasatorius grindžia tuo, kad jis neturėjo tikslo platinti kvaišalų, o juos būtų suvartojęs pats. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad sprendžiant, ar kaltininkas turėjo tikslą platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, svarbią reikšmę turi šių medžiagų kiekis, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius, taip pat tai, ar kaltininkas pats vartoja šias medžiagas, ar anksčiau jas yra platinęs, ar buvo susitarimas su vartotoju ir kiti objektyvūs bylos duomenys. Tikslo turėjimas yra vertinamasis kriterijus, nustatomas vertinant surinktus įrodymus bendrajame bylos kontekste (kasacinės nutartys Nr. 2K–166/2010, 2K-4/2009, 2K- 225/2008, 2K-145/2003 ir kt. ).

18Iš nustatytų bylos aplinkybių matyti, kad A. S. tikslą platinti psichotropines ir narkotines medžiagas patvirtina už kvaišalų įsigijimą į nuteistojo A. K. sesers sąskaitą pervesta didelė pinigų suma (750 Lt), taip pat konkrečios teismų nustatytos kvaišalų poreikio, jų įsigijimo ir slėpimo aplinkybės: buvo įgyta trijų skirtingų rūšių kvaišalų, tarp kurių didelis kiekis psichotropinės medžiagos - heroino, medžiagos supakuotos į atskirus maišelius, jų kiekis aiškiai per didelis, kad jį būtų galėjęs vienas asmuo suvartoti pasimatymo metu. Atkreiptinas dėmesys, kad versiją apie tai, jog A. S. įgytas medžiagas ketino naudoti savo reikmėms, jis pateikė tik apeliaciniame skunde. Iki tol jo parodymai dėl kvaišalų įgijimo tikslo atitiko teismo nustatytas aplinkybes, kad, būdamas priklausomas nuo kvaišalų, pataisos namuose jis įsiskolino, todėl bijodamas grasinimų bei norėdamas grąžinti skolą organizavo šią nusikalstamą veiką. Skolos grąžinimas bent vienam asmeniui narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ar kvaišalų dozės suleidimas taip pat laikytinas šių medžiagų platinimu (kasacinė nutartis Nr. 2K–180/2007). Tai, kad šis nuteistasis pats vartoja narkotikus, nepaneigia jam inkriminuotos nusikalstamos veikos požymių, o tik parodo, kad šalia platinimo nuteistasis turėjo ir kitą tikslą.

19Kolegija daro išvadą, kad pagal nustatytas bylos aplinkybes baudžiamasis įstatymas – BK 24 straipsnio 4 dalis, 260 straipsnio 2 dalis – nuteistojo A. S. padarytai nusikalstamai veikai pritaikytas tinkamai, todėl nėra pagrindo kvalifikuoti nuteistojo veiką pagal BK 259 straipsnio 1 dalį ir dėl to keisti paskirtą bausmę.

20Nuteistasis A. S. teigia, kad teismas pažeidė BK 66 straipsnio 1 dalį, nes į jam paskirtą bausmę neįskaitė kardomajame kalinime išbūto laiko. Iš bylos medžiagos matyti, kad A. S. šioje byloje buvo paskirta kardomoji priemonė – suėmimas nuo 2008 m. gegužės 14 d. iki 2009 m. sausio 14 d. Šis suėmimas vyko laisvės atėmimo bausmės, paskirtos Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. kovo 26 d. nuosprendžiu, atlikimo metu. Bausmės pabaiga buvo numatyta 2009 m. lapkričio 23 d., tačiau 2009 m. liepos 23 d. priėmus apkaltinamąjį nuosprendį nagrinėjamoje byloje, ankstesnė laisvės atėmimo bausmė nebuvo atlikta ir galutinė subendrinta bausmė A. S. paskirta pagal dviejų nuosprendžių sutaptį prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėjus dalį neatliktos bausmės (BK 64 straipsnio 3 dalis). Taigi proceso veiksmai su kasatoriumi nagrinėjamoje byloje buvo vykdomi, kasatoriui atliekant laisvės atėmimo bausmę. BK 64 straipsnyje, skirtingai negu BK 63 straipsnio 9 dalyje, nėra kalbama apie bausmės, atliktos pagal ankstesnį nuosprendį, įskaitymą į naujuoju nuosprendžiu skiriamą galutinę bausmę. Esant tokiai padėčiai BK 66 straipsnio 1 dalies nuostatos A. S. neturėtų būti taikomos. Taigi bausmės skyrimą reglamentuojančios baudžiamojo įstatymo nuostatos buvo pritaikytos tinkamai.

21Dėl nuteistojo T. L. kasacinio skundo argumentų

22Nuteistasis T. L. ginčija tyčinę jam inkriminuoto nusikaltimo kaltės formą. Atsakydama į tokį argumentą kolegija pažymi, kad kaltė nustatoma ne vien pagal nuteistojo parodymus, tačiau įvertinus bylos aplinkybių visumą, nustatytus objektyviuosius nusikalstamos veikos požymius. Apkaltinamajame nuosprendyje pirmosios instancijos teismas paneigė nuteistojo T. L. versiją apie jo veiksmus siekiant atgabenti į Alytaus pataisos namus ne kvaišalus, o vitaminus. Teismas nurodė, kokiais bylos įrodymais remdamasis nustatė, kad T. L. veikė tyčia, t. y. suvokė, kad jo įgyjamos medžiagos yra psichotropinės, ir sąmoningai norėjo jas platinimo tikslais atgabenti į pataisos namus. Taigi kaltės forma nustatyta, T. L. pripažintas kaltu disponavęs psichotropinėm medžiagom tyčia. Šiame nuosprendyje išdėstytos įrodytomis pripažintos nuteistojo T. L. padarytos nusikalstamos veikos aplinkybės, įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados, nurodyti nusikalstamos veikos perkvalifikavimo iš BK 24 straipsnio 4 dalies, 260 straipsnio 2 dalies į BK 260 straipsnio 1 dalį bei bausmės skyrimo motyvai. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas šio nuteistojo apeliacinio skundo argumentus, motyvuotai konstatavo, kad pakanka įrodymų pagrįsti T. L. kaltę pagal BK 260 straipsnio 1 dalį. Taigi darytina išvada, kad kasacinio skundo motyvas dėl nenustatytos kaltės formos neduoda pagrindo įžvelgti netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo ar BPK nuostatų pažeidimų, dėl kurių teismų sprendimai naikintini ir byla nutrauktina ar perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

24Nuteistųjų T. L. ir A. S. kasacinius skundus atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. T. L. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK)... 4. T. L. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 2 dalyje,... 5. A. S. nuteistas pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 260 straipsnio 2 dalį... 6. Šiuo nuosprendžiu taip pat nuteisti A. K. (A. K.), A. A. (A. A.) ir V. B.,... 7. Taip pat skundžiama Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 8. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo T. Šeškausko pranešimą,... 9. T. L. nuteistas už tai, kad, vykdydamas A. S. nurodymą bei turėdamas tikslą... 10. A. S. nuteistas už tai, kad, duodamas nurodymus T. L., A. K., V. B., per T. L.... 11. Nuteistasis T. L. kasaciniu skundu prašo panaikinti apkaltinamąjį... 12. Nuteistasis A. S. kasaciniu skundu prašo jo padarytą veiką perkvalifikuoti... 13. Atsiliepimu į nuteistųjų T. L. ir A. S. kasacinius skundus Lietuvos... 14. Nuteistųjų T. L. ir A. S. kasaciniai skundai atmestini.... 15. Dėl nuteistojo A. S. veikos kvalifikavimo pagal BK 260 straipsnio 2 dalį... 16. Nuteistasis A. S., nesutikdamas su jo padarytos veikos kvalifikacija, esminį... 17. Byloje nustatyta, kad A. S. organizavo psichotropinių medžiagų – 2,682 g... 18. Iš nustatytų bylos aplinkybių matyti, kad A. S. tikslą platinti... 19. Kolegija daro išvadą, kad pagal nustatytas bylos aplinkybes baudžiamasis... 20. Nuteistasis A. S. teigia, kad teismas pažeidė BK 66 straipsnio 1 dalį, nes... 21. Dėl nuteistojo T. L. kasacinio skundo argumentų... 22. Nuteistasis T. L. ginčija tyčinę jam inkriminuoto nusikaltimo kaltės... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 24. Nuteistųjų T. L. ir A. S. kasacinius skundus atmesti....