Byla 2K-629/2011
Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 20 d. nuosprendžio, kuriuo M. M. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams dviem mėnesiams

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Albino Sirvydžio, Olego Fedosiuko ir pranešėjo Vladislovo Ranonio, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. M. gynėjos advokatės Eglės Grucytės kasacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 20 d. nuosprendžio, kuriuo M. M. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams dviem mėnesiams.

2Skundžiamas ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 10 d. nuosprendis, kuriuo pakeistas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 20 d. nuosprendis: panaikinta nuosprendžio dalis dėl M. M. nuteisimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį už neteisėtą 2,772 g kanapių ir jų dalių įgijimą iš nenustatyto asmens už 140 Lt 2010 m. balandžio mėn. viduryje, tiksliai nenustatytu laiku, prie naktinio klubo VIP, esančio Panevėžyje, Respublikos g. 70, ir neteisėtą gabenimą iš šios vietos į namus, esančius Panevėžyje, ( - ); 2010 m. balandžio 29 d. 0,811 g kanapių ir jų dalių gabenimą iki pastato Panevėžyje, ( - ); 2010 m. gegužės 10 d. 0,81 g kanapių ir jų dalių gabenimą iki ( - ) namo laiptinės, Panevėžyje; 2010 m. gegužės 19 d. 0,372 g kanapių ir jų dalių gabenimą iki ( - ) namo, Panevėžyje; M. M. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskirta laisvės atėmimo bausmė sumažinta iki dviejų metų; likusi nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

3Apylinkės teismo nuosprendžiu M. M. pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 302 straipsnio 1 dalį išteisintas, nesant jo veiksmuose nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties, T. J. ir P. Š. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 259 straipsnio 2 dalį atleisti ir baudžiamoji byla jiems nutraukta. Ši nuosprendžio dalis kasacine tvarka neskundžiama.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,

Nustatė

5M. M. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 20 d. nuosprendžiu, pakeistu Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. nuosprendžiu, nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį už tai, kad, turėdamas tikslą platinti, neteisėtai laikė ir pardavė narkotinę medžiagą – kanapes ir jų dalis:

62010 m. balandžio 29 d. 20.05 val. 0,811 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių už 40 Lt pardavė asmeniui, veikusiam pagal nusikalstamos veikos imitacijos modelį (toliau – ir NVIM);

7tęsdamas nusikalstamą veiką, 2010 m. gegužės 10 d. 15.18 val. 0,81 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių už 40 Lt pardavė asmeniui, veikusiam pagal nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus (toliau – ir NVIV);

8tęsdamas nusikalstamą veiką, 2010 m. gegužės 19 d., apie 16.52 val., 0,372 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių už 17 Lt pardavė T. J., o 0,017 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių laikė bute, esančiame Panevėžyje, ( - ), iki 2010 m. gegužės 19 d. 19.05 val., kada kratos bute metu 0,017 g šios narkotinės medžiagos rado ir paėmė Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, kitą dalį – 0,762 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių laikė prie savęs iki 2010 m. gegužės 19 d. 20.20 val., kada Panevėžio vyriausiame policijos komisariate asmens kratos metu 0,762 g šios narkotinės medžiagos rado ir paėmė Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.

9Nuteistojo M. M. gynėja advokatė E. Grucytė kasaciniu skundu prašo pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 20 d. nuosprendžio bei Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. nuosprendžio dalį dėl M. M. nuteisimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, bausmės paskyrimo ir M. M. nusikalstamus veiksmus perkvalifikuoti pagal BK 259 straipsnį bei paskirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.

10Kasatorė nurodo, kad ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu M. M. parodė, jog kanapės ir jų dalys buvo įsigytos asmeniniam naudojimui, neturint tikslo jų parduoti. Tai, kad tuo metu nuteistasis vartojo narkotines medžiagas, patvirtina 2010 m. gegužės 20 d. medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ir apsvaigimui nustatyti pažyma Nr. 26, kurioje nurodyta, kad M. M. šlapime rasta tetrahidrokanabinolio karboksis rūgšties. Taigi 2010 m. balandžio mėn. įsigytos narkotinės medžiagos buvo po truputį naudojamos.

11Kasaciniame skunde nurodoma ir tai, kad 2010 m. balandžio 29 d. 20.05 val. ir 2010 m. gegužės 10 d. 15.18 val. kanapės ir jų dalys buvo parduotos asmeniui, veikusiam pagal nusikalstamos veikos imitacijos modelį, kuris paskambino telefonu, kurstė M. M., skatino parduoti narkotines medžiagas susitikimo metu. Kadangi jo, nuteistojo, šeimoje buvo sunki materialinė padėtis ir atsirado galimybė gauti pinigų, jis dalį turimų narkotinių medžiagų sutiko parduoti.

12Kasatorė pažymi, kad nusikalstamos veikos imitacijos modelį atliekančio asmens veiksmai yra teisėti tik tuo atveju, kai jais „prisijungiama“ prie tęstinių ar trunkamųjų, besitęsiančių, bet nepasibaigusių nusikalstamų veikų; modeliu negali būti kurstomas ar provokuojamas naujos nusikalstamos veikos darymas, negali būti kurstoma padaryti nusikalstamą veiką, kurią asmuo tik rengė ir tokius veiksmus nutraukė (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas). NVIM buvo atliekamas, pažeidžiant 2002 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo Nr. IX-965 12 straipsnį: baudžiamojoje byloje nėra duomenų apie teikimą, kuriuo vadovaujantis šis modelis buvo sankcionuotas, bei rašytinių duomenų, kad pareigūnas, kuris veikė pagal NVIM, pasirašytinai susipažino su modeliui nustatytomis veikos ribomis (liudytojas T. M. tik patvirtino, jog buvo pravestas instruktažas). Dėl to laikytina, kad įrodymai buvo gauti neteisėtais būdais, pažeidžiant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio nuostatas.

13Be to, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi buvo leista klausytis M. M. pokalbių bei jį sekti, tačiau atliekant šiuos veiksmus daugiau nebuvo užfiksuota narkotinių medžiagų platinimo atvejų, nei nustatyta ikiteisminio tyrimo metu. Kasatorės manymu, tai suponuoja nuostatą, kad tik nusikalstamą veiką imituojančiam asmeniui buvo parduodamos narkotinės medžiagos (dėl šio asmens provokacijų) ir kad narkotinės medžiagos buvo įsigytos asmeninio naudojimo tikslais.

14Kasaciniame skunde nurodoma, kad nusikalstama veika, numatyta BK 260 straipsnio 1 dalyje, yra sudaryta iš alternatyvių veikų. Kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis turi būti įrodytas, o ne preziumuojamas remiantis kitomis nusikalstamomis veikomis, bei būtina nustatyti tikslą – parduoti ar kitaip platinti narkotines medžiagas. Kasatorė nurodo, kad narkotinės medžiagos buvo parduotos tris kartus (2010 m. balandžio 29 d. 20.05 val. ir 2010 m. gegužės 10 d. 15.18 val. asmeniui, veikusiam pagal NVIM, bei 2010 m. gegužės 19 d. 16.52 val. – T. J.). Kasatorė pažymi, kad 2010 m. gegužės 19 d. narkotines medžiagas įsigiję asmenys negalėjo patvirtinti, jog jas įsigijo būtent iš M. M. Kratos metu nebuvo rasta didelio kiekio narkotinių medžiagų, kas suponuotų nuostatą, jog narkotinės medžiagos buvo platinamos.

15Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 (pakeistu 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1033) patvirtintomis Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijomis, tiek rasti kratos metu pas M. M. narkotinių medžiagų kiekiai (0,017 g bei 0,762 g), tiek parduoti asmeniui, veikusiam pagal NVIM (0,811 g bei 0,81 g), ar parduoti T. J. (0,372 g) yra priskirtini prie nedidelio kiekio. Net ir susumavus visus kiekius, lieka tik nedidelis kiekis narkotinių medžiagų (2,772 g), tačiau į tai nebuvo atsižvelgta.

16Kasatorė pažymi, kad M. M. davė nuoseklius ir teisingus parodymus apie nusikalstamą veiką, visiškai prisipažino, nuoširdžiai gailėjosi. M. M. apsisprendimas prisipažinti padarius nusikaltimą buvo jo nuoširdus moralinis apsisprendimas, o ne dėl surinktų įrodymų. Todėl teismai, nepripažindami BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytos aplinkybės, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nesilaikė teismų praktikos (kasacinė nutartis Nr. 2K-264/2009). Pirmosios instancijos teismas nenurodė motyvų, kodėl nepripažino M. M. prisipažinimo ir nuoširdaus gailėjimosi jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, o apeliacinės instancijos teismas, nenurodydamas motyvų, laikė, kad prisipažinimas nulemtas ikiteisminio tyrimo surinktų įrodymų.

17Kasatorė teigia, kad teismai nepagrįstai netaikė BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų. Realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas šiuo atveju prieštarauja teisingumo principui, nes nebuvo atsižvelgta į svarbias aplinkybes: M. M. nusikalstami veiksmai padaryti analogišku būdu ir aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko; nedidelis parduotų narkotinių medžiagų kiekis; jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailisi; nuteistasis nusikaltimo padarymo metu neturėjo dvidešimties metų; jis teigiamai apibūdinamas (neturi administracinių nuobaudų). Kasatorės manymu, teismai nepagrįstai sureikšmino padaryto nusikaltimo pavojingumą ir neatsižvelgė į M. M. asmenybę apibūdinančias ir kitas svarbias aplinkybes, taip nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 1 d. Teismų praktikos skiriant bausmes (BK 54–64 straipsniai) apžvalga). Be to, kasatorė prašo atkreipti dėmesį į kasacinę bylą Nr. 2K-328/2009, kurioje kasacinis teismas pripažino pagrįstu BK 54 straipsnio 3 dalies taikymą už nusikaltimą, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje, nors nuteistasis buvo pardavęs žymiai daugiau narkotinių medžiagų nei M. M., o dar daugiau narkotinių medžiagų laikė asmeninio vartojimo ir platinimo tikslais.

18Kasaciniame skunde teigiama, kad teismai nepagrįstai netaikė BK 81 straipsnio 2 dalies, 90–94 straipsnio nuostatų, nes pagal savarankiškumo lygį M. M. negali būti prilygintas pilnamečiam asmeniui (jo gyvenimo sąlygomis rūpinosi tėvai, tik jų padedamas jis sudarinėjo sandorius, niekada neturėjo asmeninių lėšų pragyvenimui). Teismų išvados, kad M. M. nusikaltimo padarymo metu buvo socialiai brandi asmenybė, gerai suprantanti jį supančią socialinę aplinką ir mokanti joje elgtis, yra neteisingos. BK 81 straipsnio nuostatų taikymas nuteistajam nereikštų jo nebaudžiamumo už padarytą nusikaltimą, bet garantuotų, kad nenutrūks jo ryšiai su šeima ir socialiniu pasauliu, būtų sudarytos sąlygos pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį, derinant tai su bausme už padarytą nusikaltimą.

19Apibendrindama kasatorė prašo perkvalifikuoti M. M. nusikalstamus veiksmus pagal BK 259 straipsnį, atsižvelgti į tai, kad jis nuoširdžiai gailisi dėl padaryto nusikaltimo, visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, nenustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių, jis pirmą kartą padarė tyčinę nusikalstamą veiką, administracine tvarka nebaustas, psichikos sveikatos centre ir narkologinėje įskaitoje neįrašytas, mokosi, mokykloje bei namuose apibūdinamas teigiamai, nusikalstamą veiką nutraukė, nebevartoja narkotinių medžiagų, todėl, remiantis BK 62 straipsniu, 54 straipsnio 3 dalimi, 81 straipsnio 2 dalimi, skirtina švelnesnė nei įstatymo numatyta bausmė.

20Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorė Aida Japertienė atsiliepimu į nuteistojo M. M. gynėjos advokatės E. Grucytės kasacinį skundą siūlo jį atmesti. Prokurorė nurodo, kad abiejų instancijų teismai motyvuotai pasisakė, kodėl M. M. veika kvalifikuotina pagal BK 260 straipsnio 1 dalį. Pagal teismų nustatytas faktines bylos aplinkybes teismas M. M. pagrįstai pripažino kaltu dėl narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių – pardavimo 2010 m. balandžio 29 d. ir 2010 m. gegužės 10 d. asmeniui, veikusiam pagal nusikalstamos veikos imitacijos modelį, o 2010 m. gegužės 19 d. – T. J. bei dėl 0,017 g kanapių laikymo bute Panevėžyje, ( - ), ir 0,762 g laikymo prie savęs. Teismas pagrįstai pripažino įrodyta, kad nuteistasis, turėdamas tiesioginę tyčią, pardavė narkotines medžiagas.

21Atsiliepime nurodyta ir tai, kad nepagrįsti kasacinio skundo argumentai, jog NVIM buvo atliktas, pažeidžiant BPK ir Operatyvinės veiklos įstatymo nuostatas, todėl jo metu gauti duomenys neatitinka įrodymams keliamo leistinumo reikalavimų ir jais M. M. kaltė negali būti grindžiama. Nepagrįsti M. M. teiginiai, kad jis NVIM dalyvio buvo provokuojamas parduoti narkotines medžiagas, nes NVIM dalyvis teisme parodė, kad jis susitiko su nuteistuoju ir jo paklausė, ar turi vieną, o šis iš karto išsitraukė narkotinę medžiagą, padavė ją, paėmė 40 Lt. Be to, nuteistasis nurodė NVIM dalyviui kitą kartą skambinti kitu numeriu, kurį pasakė, liepė jį įsivesti, prašė atsiųsti savo vardą. Šios aplinkybės rodo, kad nuteistasis buvo suinteresuotas parduoti narkotines medžiagas, iš karto tarėsi dėl kito susitikimo. Apeliacinės instancijos teismas išsamiai aptarė nuteistojo kaltę patvirtinančius įrodymus.

22Atsiliepime dar nurodyta, kad kasatorė teigia, jog teismas nuteistajam galėjo taikyti BK 81 straipsnio 2 dalies, 54 straipsnio 3 dalies nuostatas. Tačiau pagal BPK 367 straipsnio 3 dalį kasacine tvarka apskųsti įsiteisėjusį nuosprendį ar nutartį galima tik dėl tų klausimų, kurie buvo nagrinėti apeliacine tvarka. Nuteistasis apeliaciniu skundu prašė taikyti BK 62 straipsnio nuostatas ir skirti švelnesnę bausmę. Atsižvelgiant į tai, kasatorės prašymas dėl BK 81 straipsnio 2 dalies, 54 straipsnio 3 dalies taikymo kasacine tvarka nenagrinėtinas, nes apeliaciniame skunde nuteistasis tokio prašymo nepateikė ir jis nebuvo nagrinėjamas. Prokurorės nuomone, kasaciniame skunde išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo švelninti nuteistajam paskirtos bausmės. Teismas atsižvelgė į tai, kad nuteistasis pirmą kartą padarė tyčinę sunkią nusikalstamą veiką, jis nebaustas administracine tvarka, apibūdinamas teigiamai. Apeliacinės instancijos teismas, sumažinęs nuteistojo nusikalstamos veikos apimtį, laisvės atėmimo bausmę sušvelnino iki sankcijoje numatyto minimalaus dydžio.

23Kasacinis skundas atmestinas.

24Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį

25Kasatorė nepagrįstai teigia, kad nuteistojo M. M. nusikalstami veiksmai atitinka ne BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtį, bet BK 259 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtį, nes M. M. kanapes (ir jų dalis) įsigijo asmeniniam vartojimui, o ne pardavimui.

26BK 260 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, perdirbimą, įgijimą, laikymą, gabenimą ar siuntimą turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba už pardavimą ar kitokį narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimą. BK 259 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Šios nusikalstamos veikos yra atribojamos pagal objektyvųjį nusikaltimo sudėties požymį – narkotinių ar psichotropinių medžiagų pardavimą ar kitokį platinimą bei subjektyvųjį požymį – nusikalstamos veikos padarymo tikslą. Subjektyvieji nusikalstamos veikos požymiai yra susiję su objektyviaisiais, todėl kaltės turinys, nusikalstamos veikos padarymo tikslas įrodinėjamas remiantis ne tik kaltininko parodymais, bet ir objektyviais bylos duomenimis. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, sprendžiant klausimą dėl kaltininko kaltės, jo turėto tikslo disponuojant narkotinėmis (psichotropinėmis) medžiagomis, svarbią reikšmę turi šių medžiagų kiekis, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius, taip pat tai, ar kaltininkas anksčiau jas yra platinęs, ar buvo susitarimas su vartotoju ir kiti objektyvūs bylos duomenys (kasacinės nutartys Nr. 2K-36/2009, 2K-75/2009, 2K-279/2009).

27Pirmosios instancijos teismas faktines nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 1 dalyje, aplinkybes nustatė remdamasis asmenų, kurie buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės – T. J., P. Š., liudytojų T. G., T. M., iš dalies ir paties nuteistojo duotais parodymais, 2010 m. balandžio 30 d. operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu (užfiksuota, kaip 2010 m. balandžio 29 d. M. M. narkotinę medžiagą pardavė NVIM dalyviui), 2010 m. gegužės 10 d. slaptų ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo protokolu (užfiksuota, kaip 2010 m. gegužės 10 d. M. M. narkotinę medžiagą pardavė NVIV dalyviui), 2010 m. gegužės 20 d. slapto sekimo protokolu (2010 m. gegužės 19 d. M. M. buvo sekamas ir užfiksuota, kaip prie jo priėjo du vaikinai (T. J. ir P. Š.), jie visi nueina už namo), elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolu (nuo 2010 m. gegužės 4 d. buvo klausomasi M. M. pokalbių mobiliojo ryšio telefonu Nr. ( - )), 2010 m. gegužės 24 d. apžiūros protokolu (apžiūrėti M. M. mobiliojo ryšio telefono „Nokia 1208“ SIM kortelės atmintyje išsaugoti asmenų vardai ir telefonų numeriai, tarp kurių ir asmens, veikusio pagal NVIM, vardas ir telefono numeris), asmenų kratų protokolais ir kt. duomenimis. Apylinkės teismas, įvertinęs duomenų visetą, nustatė, kad M. M. įgijo, gabeno ir laikė narkotines medžiagas, turėdamas tikslą platinti, ir platino narkotines medžiagas, parduodamas jas kaltinime nurodytiems asmenims.

28Apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, kad, be nuteistojo duotų parodymų, kitų duomenų, patvirtinančių narkotinės medžiagos įgijimo ir gabenimo aplinkybes, byloje nėra, šias aplinkybes iš kaltinimo pašalino. Apygardos teismas pritarė pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl narkotinės medžiagos laikymo, turint tikslą parduoti ar kitaip platinti, bei jos pardavimo, pažymėdamas, kad nors M. M. laikė nedidelį kiekį narkotinės medžiagos, tai nepaneigia jo tikslo platinti šią medžiagą, nes byloje nustatyta, kad jis kanapes (ir jų dalis) pardavinėdavo nedideliais kiekiais.

29Nors kasatorė teigia, kad M. M. kanapių (ir jų dalių) įsigijo asmeniniam naudojimui, neturėdamas tikslo jų platinti, tai prieštarauja bylos įrodymams bei teismų nustatytoms faktinėms veikos padarymo aplinkybėms. Tai, kad M. M. ir pats vartojo narkotines medžiagas, nuteistojo veiksmų vertinimui reikšmės neturi. Bylos įrodymais neabejotinai nustatyta, kad M. M. tris kartus pardavė narkotines medžiagas: du kartus asmeniui, veikusiam pagal NVIM ir NVIV, bei kartą – T. J. Tokie veiksmai atitinka BK 260 straipsnio 1 dalies dispozicijoje numatytos nusikalstamos veikos objektyvųjį požymį – narkotinių medžiagų pardavimą. Pagrįstai nustatyta ir tai, kad nuteistasis neteisėtai laikė narkotines medžiagas, turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti. Šis tikslas konstatuotas remiantis tuo, kad M. M. narkotines medžiagas pardavinėjo, atlikus kratą jo gyvenamojoje vietoje, rasta daug polietileninių maišelių, nuteistojo asmens kratos metu rastas užspaudžiamas polietileninis maišelis su augalinės kilmės medžiaga.

30Dėl kasacinio skundo argumentų apie provokavimą padaryti nusikalstamą veiką, NVIM taikymo teisėtumą

31Kasatorė nepagrįstai teigia, kad M. M. buvo išprovokuotas padaryti nusikalstamą veiką ir kad teismai nepatikrino NVIM taikymo teisėtumo.

32Abiejų instancijų teismai tikrino, ar buvo teisinis ir faktinis pagrindas operatyvinio tyrimo veiksmams atlikti, ar jie tinkamai realizuoti, t. y. ar nebuvo provokavimo atlikti neteisėtus veiksmus. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, buvo apklaustas policijos pareigūnas T. G., kuris patvirtino, jog 2010 m. balandžio mėn. buvo gauta operatyvinė informacija apie tai, kad M. M. platina psichotropines medžiagas. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka buvo gautas išslaptintas 2010 m. balandžio 29 d. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro teikimo Nr. 50-2-ĮD-479(S) išrašas dėl nusikalstamos veikos imitacijos modelio panaudojimo, sankcionuotas Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro J. Pupkos, kuriame nurodyta, jog buvo gauta operatyvinė informacija apie galimą neteisėtą M. M. disponavimą narkotinėmis (psichotropinėmis) medžiagomis, turint tikslą jas platinti (BK 260 straipsnis), ir, siekiant nustatyti M. M., tikėtina, vykdomos nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnyje, požymius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 9 ir 12 straipsniais, buvo nutarta panaudoti NVIM, nustatytos konkrečių veiksmų ribos, nurodyta, prieš kokį asmenį modelis bus taikomas, kam pavesta jį taikyti, ir kt. T. M., kuriam buvo pavesta atlikti veiksmus pagal NVIM, 2010 m. balandžio 29 d. susitiko su M. M. ir šis jam pardavė narkotinių medžiagų; susitikimo metu M. M. taip pat nurodė ir kitą savo mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - ). Apklaustas teisiamajame posėdyje T. M. patvirtino, kad prieš susitikimą su M. M. buvo pravestas instruktažas, jam nurodytas M. M. telefono numeris, duoti pinigai, garso ir vaizdo įrašymo įranga. Teisiamajame posėdyje buvo ištirtas 2010 m. balandžio 30 d. operatyvinių veiksmų atlikimo protokolas bei prie jo pridėta pokalbio suvestinė.

33Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad po NVIM pritaikymo 2010 m. balandžio 30 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas įtarus, kad M. M. padarė nusikalstamą veiką, turinčią BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymių. Gavus informaciją, kad konkrečiam asmeniui (T. M., veikusiam pagal NVIM) siūloma padaryti nusikaltimą ar dalyvauti jį darant, t. y. neteisėtai disponuoti narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, vadovaujantis BPK 154, 158, 159, 160 straipsniais, Panevėžio apygardos prokuratūra kreipėsi į ikiteisminio tyrimo teisėją su prašymu leisti atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus neatskleidžiant savo tapatybės, elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę, jos fiksavimą ir kaupimą. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartimi šis teikimas patenkintas ir tokius veiksmus leista atlikti, nurodant jų atlikimo ribas. Taikant NVIV 2010 m. gegužės 10 d. M. M. pardavė narkotinės medžiagos NVIV dalyviui T. M. Teisiamajame posėdyje buvo ištirtas 2010 m. gegužės 10 d. slaptų ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo protokolas ir prie jo pridėta pokalbio suvestinė.

34Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai ir teisingai nurodė, kad M. M. nebuvo kurstomas ar provokuojamas nusikalsti: pirmą kartą NVIM dalyviui paskambinus nuteistajam ir net tiesiogiai nenurodžius susitikimo tikslo, M. M. atsivežė supakuotos narkotinės medžiagos, patvirtino, kad pats ją svėrė ir pakavo, pasiūlė NVIM dalyviui įsivesti savo telefono numerį ir į jo telefoną atsiųsti savo vardą, kad atpažintų skambinantįjį; antrą kartą M. M. be atskiro NVIV dalyvio prašymo atsivežė narkotinės medžiagos, žadėjo NVIV dalyviui atsiųsti savo naująjį telefono numerį. Taigi byloje nenustatyta duomenų, tokių duomenų nepateikia ir kasatorė, kad M. M. buvo aktyviai skatinamas ar kurstomas padaryti nusikalstamą veiką, apribojant jo veiksmų pasirinkimo laisvę.

35Dėl paskirtos bausmės

36Neatitinka tikrovės kasacinio skundo teiginys, kad teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, nes nenustatė BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad M. M. visiškai prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailėjosi, ir tai pripažino jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Skirdamas bausmę teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad padaryta nusikalstama veika priskiriama sunkiems tyčiniams nusikaltimams, į M. M. apibūdinančią medžiagą (teisiamas pirmą kartą, yra jauno amžiaus, mokosi, nebaustas administracine tvarka). Apeliacinės instancijos teismas, sumažinęs nusikalstamos veikos apimtį, pirmosios instancijos teismo paskirtą dvejų metų dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmę sumažino iki sankcijoje numatyto minimalaus dydžio – dvejų metų. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nėra pagrindo taikyti BK 62 straipsnio nuostatas ir skirti švelnesnę nei BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą bausmės rūšį, nes nenustatyta sąlygų, numatytų BK 62 straipsnio 1 ar 2 dalyse, visumos.

37Remiantis bylos duomenimis, apskųstų teismų sprendimų turiniu bei kasacinio skundo argumentais, nėra pagrindo pripažinti, kad teismai, skirdami bausmę, netinkamai taikė Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies normas, neatsižvelgė į turinčias reikšmės aplinkybes (BK 54 straipsnio 2 dalis) ir paskyrė aiškiai neteisingą bausmę.

38Dėl nenagrinėtinų kasacinio skundo argumentų

39Pagal BPK 367 straipsnio 3 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1236 redakcija, galiojanti nuo 2008 m. sausio 1 d.) kasacine tvarka apskųsti įsiteisėjusį nuosprendį ar nutartį galima tik dėl tų klausimų, kurie buvo nagrinėti apeliacinės instancijos teisme.

40Kasatorė nurodo, kad teismai nepagrįstai netaikė BK 81 straipsnio 2 dalies, 90–94 straipsnių, 54 straipsnio 3 dalies nuostatų. Šie kasatorės teiginiai yra nauji argumentai, nes jie nebuvo išdėstyti nuteistojo M. M. apeliaciniame skunde ir nagrinėjami apeliacinės instancijos teismo. Todėl šie kasatorės skundo argumentai, vadovaujantis BPK 367 straipsnio 3 dalimi, paliekami nenagrinėti, nes pagal baudžiamojo proceso įstatymą jie negali būti kasacinio skundo dalykas ir yra už kasacinės instancijos teismo įgaliojimų nagrinėjant kasacinę bylą ribų.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

42Atmesti nuteistojo M. M. gynėjos advokatės Eglės Grucytės kasacinį skundą.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Skundžiamas ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Apylinkės teismo nuosprendžiu M. M. pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 302... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,... 5. M. M. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 20 d. nuosprendžiu,... 6. 2010 m. balandžio 29 d. 20.05 val. 0,811 g narkotinės medžiagos – kanapių... 7. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2010 m. gegužės 10 d. 15.18 val. 0,81 g... 8. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2010 m. gegužės 19 d., apie 16.52 val., 0,372... 9. Nuteistojo M. M. gynėja advokatė E. Grucytė kasaciniu skundu prašo pakeisti... 10. Kasatorė nurodo, kad ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu M. M.... 11. Kasaciniame skunde nurodoma ir tai, kad 2010 m. balandžio 29 d. 20.05 val. ir... 12. Kasatorė pažymi, kad nusikalstamos veikos imitacijos modelį atliekančio... 13. Be to, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi... 14. Kasaciniame skunde nurodoma, kad nusikalstama veika, numatyta BK 260 straipsnio... 15. Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio... 16. Kasatorė pažymi, kad M. M. davė nuoseklius ir teisingus parodymus apie... 17. Kasatorė teigia, kad teismai nepagrįstai netaikė BK 54 straipsnio 3 dalies... 18. Kasaciniame skunde teigiama, kad teismai nepagrįstai netaikė BK 81 straipsnio... 19. Apibendrindama kasatorė prašo perkvalifikuoti M. M. nusikalstamus veiksmus... 20. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir... 21. Atsiliepime nurodyta ir tai, kad nepagrįsti kasacinio skundo argumentai, jog... 22. Atsiliepime dar nurodyta, kad kasatorė teigia, jog teismas nuteistajam galėjo... 23. Kasacinis skundas atmestinas.... 24. Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį... 25. Kasatorė nepagrįstai teigia, kad nuteistojo M. M. nusikalstami veiksmai... 26. BK 260 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą... 27. Pirmosios instancijos teismas faktines nusikalstamos veikos, numatytos BK 260... 28. Apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, kad, be nuteistojo duotų... 29. Nors kasatorė teigia, kad M. M. kanapių (ir jų dalių) įsigijo asmeniniam... 30. Dėl kasacinio skundo argumentų apie provokavimą padaryti nusikalstamą... 31. Kasatorė nepagrįstai teigia, kad M. M. buvo išprovokuotas padaryti... 32. Abiejų instancijų teismai tikrino, ar buvo teisinis ir faktinis pagrindas... 33. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad po NVIM pritaikymo 2010 m. balandžio... 34. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai ir teisingai nurodė, kad M. M.... 35. Dėl paskirtos bausmės... 36. Neatitinka tikrovės kasacinio skundo teiginys, kad teismai netinkamai taikė... 37. Remiantis bylos duomenimis, apskųstų teismų sprendimų turiniu bei kasacinio... 38. Dėl nenagrinėtinų kasacinio skundo argumentų... 39. Pagal BPK 367 straipsnio 3 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1236... 40. Kasatorė nurodo, kad teismai nepagrįstai netaikė BK 81 straipsnio 2 dalies,... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 42. Atmesti nuteistojo M. M. gynėjos advokatės Eglės Grucytės kasacinį...