Byla 1-40-900/2015

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Berniūnaitė, sekretoriaujant Vaivai Vilkei, dalyvaujant prokurorams Gintarui Girgždžiui ir Linui Vitkui, kaltinamajam R. T. ir jo gynėjams advokatams Žilvinui Astrauskui ir Aisčiui Damulevičiui, nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei E. J. ir jos atstovui advokatui Vytautui Blažaičiui, viešame teisiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. T., a. k. ( - ) gimęs ( - ) Šiauliuose, LR pilietis, lietuvis, turintis vidurinį išsilavinimą, ( - ) universiteto II kurso studentas, dirbantis ( - ), išsituokęs, gyvenantis ( - ), teistas Šiaulių apygardos teismo 2005 m. vasario 2 d. nuosprendžiu, kuris pakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. gegužės 26 d. nuosprendžiu, pagal BK 260 straipsnio 3 dalį ir 199 straipsnio 2 dalį, 10 m. laisvės atėmimo bausme, bausmę atliko, yra kaltinamas pagal BK 281 straipsnio 6 dalį.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3R. T. 2013 m. rugpjūčio 3 d. apie 1415 val. vairavo kelių transporto priemonę – lengvąjį automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 3,94 promilių girtumo laipsnis) ir narkotinių medžiagų; išvažiavo iš ( - ) miesto ir, važiuodamas ( - ) link keliu ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 19 d.) 9, 14, 132, 133, 134 ir 136.1 punktus, o būtent: nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių ir sukėlė pavojų kitų eismo dalyvių, jų turto saugumui; pasirinkdamas važiavimo greitį, neatsižvelgė į visas važiavimo sąlygas, važiavo ne mažesniu kaip 164 km/val. greičiu ir žymiai viršijo didžiausią leidžiamą 90 km/ val. greitį, priklausomai nuo greičio nesilaikė tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojančią transporto priemonę, iškilus grėsmei eismo saugumui ir atsiradus kelyje kliūčiai – priekyje pirmąja eismo juosta lėčiau važiuojančiam automobiliui ( - ), valst. Nr. ( - ) kurį vairavo E. J., laiku nelėtino greičio ir neapvažiavo kliūties taip, kad nesukeltų pavojaus kitiems eismo dalyviams, dėl to atsitrenkė į automobilio ( - ) galą ir abu automobiliai nuvažiavo nuo kelio. Automobilio ( - ) vairuotojai E. J. padaryta poodinė kraujosruva abiejuose pečiuose, sprande, kairėje šlaunyje, kairėje blauzdoje, odos nubrozdinimai dešiniame dilbyje, kas vertinama kaip nežymus sveikatos sutrikdymas, o automobilio ( - ) keleivis V. J. tą pačią dieną apie 1545 val. dėl stuburo krūtininės dalies lūžio su nugaros smegenų sužalojimu VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje mirė, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 straipsnio 6 dalyje.

4Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimas (BK 281 str. 6 d.)

5Teisiamajame posėdyje kaltinamasis R. T. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad įvykio išvakarėse buvo klube ( - ). Smarkiai padaugino alkoholio. Gėrė tekilą, viskį. Klube išgėrė apie 0,5 litro ar daugiau. Gėrė iki 4-5 val. ryto. Po to kažkaip atsidūrė prie autobusų stoties esančiame bendrabutyje. Būdamas ten, gal dar gėrė. Kai atsibudo, sugalvojo važiuoti namo. Jei būtų turėjęs sveiko proto, nebūtų sėdęs už vairo. Su juo važiavo dar vienas asmuo, su kuriuo susipažino klube ( - ). Sėdo į savo automobilį ( - ) ir išvažiavo. Buvo saulėta, nelijo. Atsimena, kad pravažiavo PC ( - ) ir vyko namų link (tuo metu gyveno ( - )). Tikslaus greičio negali pasakyti, važiavo 5-6 bėgiu, atrodė, kad važiuoja 100 km/val. greičiu. Staiga pamatė automobilio galą, bandė stabdyti ir... įvyko avarija. Išlipęs pamatė ant stogo apvirtusią kitą mašiną, jos viduje ant diržų kabojo moteris. Atsegė diržus ir ištraukė ją. Nukentėjusiosios sutuoktinio automobilyje nematė. Patyrė didelį šoką. Kadangi jo telefonas sudužo, ieškoti pagalbos bėgo į benzino kolonėlę „Lukoil“. Naujasis pažįstamas iš įvykio vietos pabėgo. Vėliau narkologiniame skyriuje sužinojo, kad jo organizme rado narkotinių medžiagų. Neigia, kad narkotikus būtų vartojęs sąmoningai. Narkotikams potraukio neturi, nuo jų nėra priklausomas, jų kas nors tikriausiai įbėrė į alkoholį, kurį gėrė. Nuoširdžiai gailisi, kad dėl jo kaltės žuvo žmogus, dar vienas buvo nežymiai sužalotas. Reiškė užuojautą, bandė atsiprašyti nukentėjusiosios, tiek jos dukrų, tačiau jos atsisako su juo bendrauti. Pagal išgales nukentėjusiajai atlygino dalį neturtinės žalos.

6Kadangi paskelbus kaltinamąjį aktą kaltinamasis kaltu prisipažino, patvirtino paaiškinimus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (2 t., 5-7, 9-10 b. l.), jis nėra kaltinamas padaręs labai sunkų nusikaltimą, inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekėlė abejonių, nei prokuroras, nei kaltinamojo gynėjas nepageidavo, jog kiti įrodymai būtų tiriami nuodugniai, teismas, įvykdęs BPK 291 straipsnio reikalavimus ir remdamasis BPK 273 straipsniu, taikė sutrumpintą įrodymų tyrimo tvarką.

7Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltę, padarius inkriminuotą veiką, įrodo kiti ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir teisiamajame teismo posėdyje ištirti duomenys.

8Iš nukentėjusiosios E. J. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 158-160 b. l.), matyti, jog ji parodė, kad 2013 m. rugpjūčio 3 d. apie 14 val. vairavo jai priklausantį automobilį ( - ), priekinėje keleivio vietoje važiavo sutuoktinis V. J., bagažinėje vežėsi auksaspalvį retriverį. Buvo prisisegę saugos diržus. Iš ( - ) važiavo į sodų bendriją ( - ), esančią ( - ). Važiavo ( - ) gyvenvietės link pirma eismo juosta arčiau dešiniojo krašto, apie metrą nuo kelkraščio. Greitis buvo apie 75 km/val. Tai buvo dar prieš greičio ribojimo ženklą „70“. Pamena, kad kairė juosta jos matymo zonoje buvo tuščia, priekyje automobilių išvis nebuvo. Staiga išgirdo labai stiprų trenksmą, pagalvojo, kad kažkas sprogo, ir pakilo į orą, po to krito. Suvokė, kad nukrito į šalikelę, bet nieko nematė. Išsiskleidė oro pagalvė, ji duso. Matė kruviną sutuoktinio veidą. Jis paklausė, kas buvo. Tada suprato, kad tai - ne automobilio gedimas, ir paklausė, ar jis gali judėti pro jo pusėje išdužusį durelių langą. Automobilis buvo apvirtęs ant stogo. Sutuoktinis neišlipo, jį ištraukė pašaliniai asmenys ir tuo pačiu metu sustojo pro šalį važiavusi greitoji. Kai ištraukė sutuoktinį, ji pasuko kojas į keleivio durelių pusę ir kažkas ją ištraukė lauk. Ją paėmė viena greitoji, suleido vaistų, o sutuoktiniui iškvietė kitą greitąją. Ligoninės priėmime ją peršvietė, lūžių nebuvo, tik sumušimai ir išleido ambulatoriškai gydymui. Kreipėsi į šeimos gydytoją centrinėje poliklinikoje. Apie sutuoktinio žūtį sužinojo būdama priėmimo skyriuje, nes jo priėmime nematė ir visą laiką klausinėjo. Įvykis įvyko šviesiu paros metu, buvo saulėta, bet saulė neakino, kelio danga asfaltuota, sausa. Kaip įvyko avarija, negali papasakoti, nes nematė [...].

9Iš liudytojo V. S. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 165-167 b. l.), matyti, jog jis parodė, kad 2013 m. rugpjūčio 3 d. apie 14 val., tikslaus laiko nepamena, buvo uošvių sodyboje ( - ). Buvo vienas vasarnamio viduje, kai išgirdo labai stiprų trenksmą. Nuo kelio ( - ) vasarnamis nutolęs apie 400 metrų. Išėjęs į kiemą už rugių lauko, griovyje pamatė melsvos spalvos automobilį. Prie jo judančių žmonių tuo metu nematė. Supratęs, kad galėjo būti eismo įvykis, skambino pagalbos telefonu 112. Beskambinant įvykio vietoje sustojo keli automobiliai ir greitosios automobilis, todėl į įvykio vietą nebėjo. Į pagalbą prisiskambino iš trečio karto, nes buvo užimta, ir pranešė apie griovyje esantį automobilį.

10Iš liudytojos S. B. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 169-173 b. l.), matyti, jog ji parodė, kad 2013 m. rugpjūčio 3 d. apie 14 val. vairavo savo automobilį ( - ). Važiavo su vaikais: 14 m. G., ji sėdėjo priekinėje keleivio vietoje, ir 15 m. R., jis sėdėjo gale už dukros. Važiavo nuo ( - ) pusės ( - ) link pirmos eismo juostos viduriu, grietis buvo 80 km/val. Priekyje jos apie 300 metrų atstumu važiavo automobilis, už jos apie 100 metrų atstumu važiavo lengvasis automobilis. Niekas nieko nelenkė, taip ir važiavo. Antroji eismo juosta buvo laisva. Matomumas geras, saulėta, saulė švietė iš priekio, bet neakino, kelio danga – asfaltas, buvo sausa. Pravažiavus už apvažiavimo tilto apie 50 metrų, staiga ją aplenkė tamsus ( - ) markės automobilis. Į šį automobilį atkreipė dėmesį, nes jis pravažiavo labai arti jos automobilio kairio šono, gal per kelis milimetrus neužkliudė išorinio veidrodėlio. Išsigando ir dar stipriau įsikibo į vairą. Pralenkęs automobilis dešinės pusės ratais įvažiavo į jos eismo juostą ir, kaip minėjo, per plauką nekliudė jos automobilio veidrodėlio. To ( - ) automobilio greitis galėjo būti iki 140 km/val., nes pro ją pravažiavo kaip pro stovinčią, nors ji važiavo apie 80 km/val. greičiu. Viskas įvyko per kelias sekundes, savo vaikams pasakė: „Jėzau, kaip jis čia važiuoja“. Tada įvyko sprogimas. Negali pasakyti, kaip jis tiksliai atsitrenkė į priekyje važiavusį automobilį, nes tuo momentu žiūrėjo per salono galinio vaizdo ir kairės pusės išorinį veidrodėlius galvodama, ar dar kas nors atlekia. Po sprogimo priekyje pamatė didžiulį dulkių kamuolį, ore skraidė automobilio detalės. Sulėtino greitį ir sustojo šalikelėje lygiagrečiai įvykio vietai, t. y. lygiagrečiai griovyje buvusiems dviem automobiliams. Vaikai surinko pagalbos telefono numerį, padavė jai kalbėti. Ji paaiškino, kas, kur įvyko. Iš pradžių galvojo, kad ( - ) automobilis tiesiog sprogo, nesuprato, kad įvyko avarija. Bekalbėdama telefonu išlipo laukan eiti prie įvykio vietos sužinoti, kokių tarnybų pagalbos reikia. Už jos automobilio sustojo virtinė kitų automobilių. Paskui išgirdo sirenų garsą, labai greitai, gal po minutės, atvažiavo greitoji. Ji patraukė savo automobilį apie 5 metrus į priekį ir sustojo, kad galėtų privažiuoti medikų automobilis.

11Priėjusi prie tos įvykio vietos, pamatė, kaip iš ant stogo apvirtusio automobilio pašalinai žmonės pro atidarytas keleivio dureles traukia pagyvenusį vyrą. Vyras kalbėjo, buvo sąmoningas, o moters (vairuotojos) niekas netraukė, gal neatsidarė jos durelės. Pagalbos telefonu pasakė, kad reikia ir gaisrinės pagalbos, nes vairuotojos neištraukia, ji gali būti prispausta viduje. Kol atvyko greitoji, vairuotoja taip ir liko savo mašinoje. Greitoji atvažiavo labai greitai. Tada moterį ištraukė ir nunešė į greitąją. Po to atvyko kita greitoji ir nunešė vyrą.

12Automobilis ( - ) stovėjo kaip niekur nieko, salone buvo išsiskleidusios oro pagalvės, sudaužytas priekis. Jo vairuotojas stovėjo prie mašinos galo ir rūkė, nieko niekam nepadėjo. Paskui pradėjęs vaikščioti labai svirduliavo, išgirdo žmones sakant, kad jis apsirūkęs. Matė, kaip parūkęs jis kažką išmetė į ražienas. Žmonės sakė, kad suktuką. Prie jo priėjo draugas, pasisveikino, padavė vienas kitam rankas ir po kiek laiko pakalbėjęs tas draugas ar pažįstamas kažkur dingo. Vairuotojas iš išorės buvo visiškai nesusižalojęs, trumpai apsikirpęs („skustagalvis“), aukšto ūgio (apie 1,80 m), apie 30 m., sportiško kūno sudėjimo, nepamena, kaip apsirengęs. Negali pasakyti, ar su juo dar kas važiavo.

13Bestovint greitosioms, bet kai nukentėjusieji jau buvo išnešti, girdėjo žmones sakant, kad automobilio ( - ) vairuotojas bėga iš įvykio vietos. Matė, kaip automobilio ( - ) vairuotojas priėjo prie kelio metalinių pertvarų, perlipo ir paspartinęs žingsnį pradėjo bėgti į laukų pusę, bet ne ( - ) ar degalinės ( - ) link. Jis jau buvo nutolęs apie 400-500 metrų nuo įvykio vietos. Jam pradėjus bėgti, vyrai norėjo jį vytis, bet tuoj pat privažiavo policijos ekipažas su sirenomis, jiems parodė, kur vairuotojas bėga, ir šie pagavo vairuotoją, įsisodino savo automobilin ir parsivežė iki įvykio vietos. Policijos pareigūnai paklausė, kas matė įvykį, ir užsirašė jos duomenis. Apklausta papildomai paneigė ankstesnius parodymus apie automobilio ( - ) vairuotojo bėgimą iš įvykio vietos. Nei aplink įvykio vietą, nei toliau per lauką bėgančių ar einančių žmonių nebuvo, būtų tikrai pastebėjusi, nes žolė buvo iki kelių, nei medžių, nei krūmų nebuvo.

14Negali pasakyti, kaip įvyko susidūrimas. Kad automobiliai susidūrė, suprato, kai privažiavo arčiau prie įvykio vietos ir pamatė, kad griovyje, be ( - ) automobilio, ant stogo stovi dar vienas automobilis. Vairuotojo numesto suktuko žmonės ir policijos pareigūnai ieškojo aplinkui ražienose, bet nerado. Girdėjo, kad automobilis ( - ) lėkė jau nuo ( - ) ir važiavo ne vienas, su keleiviu, bet to keleivio niekur nematė.

15Iš liudytojo R. P. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 174-175 b. l.), matyti, jog jis parodė, kad 2013 m. rugpjūčio 3 d. apie 14 val. vairavo savo automobilį ( - ) ir važiavo nuo ( - ) link. Jo važiavimo greitis buvo 90 km/val.. Važiavo pirmąja eismo juosta. Priekyje, antroje eismo juostoje, važiavo lengvasis automobilis, panašus į ( - ), lygtai juodos spalvos. Tarp jų buvo apie 50 metrų atstumas, važiavo vienodu greičiu. Tada jį antra eismo juosta prieš viaduką aplenkė V klasės, mėlynos spalvos automobilis ( - ). Jo greitis galėjo būti apie 130 km/val. Aplenkęs įvažiavo į pirmąją eismo juostą, po to aplenkė panašų į ( - ) automobilį, įvažiavo jo priekyje jau į antrąją eismo juostą ir jo nebematė. Nematė, kaip įvyko susidūrimas, nes jis įvyko toliau priekyje. Staiga pamatė dulkių debesį, jokio garso negirdėjo, nes buvo per toli. Privažiavęs įvykio vietą, griovyje pamatė ant stogo apsivertusį automobilį ( - ) ir į jį atsitrenkusį minėtą ( - ) automobilį. Prie automobilio ( - ) ar jame nebuvo jokių žmonių. Kaip suprato, automobilio ( - ) vairuotojas, kuris buvo apie 30 m., trumpai skustas, iš apvirtusio automobilio ( - ) bandė traukti keleivį vyrą. Kadangi automobilio ( - ) vairuotojas buvo labai girtas, griuvinėjo, jis jį patraukė nuo to žmogaus. Pirmiausia iš automobilio ( - ) per durelių langą ištraukė keleivį vyrą. Po to moteris vairuotoja jiems padavė savo kojas ir taip ją ištraukė, nes jos dureles užspaudė automobilis ( - ). Greitajai medicinos pagalbai ir policijai paskambino liudininkė moteris. Suteikę pagalbą nukentėjusiesiems, atkreipė dėmesį į automobilio ( - ) vairuotoją. Jis tuo metu, priėjęs prie savo automobilio, į laukus mėtė kažkokius savo daiktus. Greitai atvyko medikai ir padėjo jiems įnešti sužeistuosius. Medikai sužalotuosius išsivežė. Kaip tik tuo momentu kažkas ėmė šaukti, kad automobilio ( - ) vairuotojas bando pabėgti. Pamatė, kaip vairuotojas bėga ( - ) link. Tada privažiavo policijos ekipažas ir žmonės parodė, kuria kryptimi bėga ( - ) automobilio vairuotojas. Policijos pareigūnai su automobiliu pasivijo bėgantį automobilio ( - ) vairuotoją ir jį sulaikė.

16Iš liudytojo I. M. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 176-177 b. l.), matyti, jog jis parodė, kad 2013 m. rugpjūčio 3 d. apie 14 val. dirbo autopatruliu pietinėje ( - ) miesto dalyje. Gavo pranešimą, kad ( - ) pakelyje yra apsivertusios mašinos. Nuvykęs su kolegomis į įvykio vietą, rado jau atvykusius medikus ir gaisrininkus. Privažiuodami įvykio vietą, už Šiaulių aplinkkelio matė ilgą ratų padangų pėdsakų kelią. Griovyje gulėjo apvirtęs vienas automobilis, į jį buvo įsiręžęs kitas lengvasis automobilis. Prie automobilių būriavosi žmonės ir specialių tarnybų darbuotojai. Netoli įvykio vietos girdėjo žmones šaukiant ir matė rodant, kad ( - ) link iš įvykio vietos bėga vairuotojas kaltininkas. Važiuodamas pamatė per laukus bėgantį vyrą. Nuo įvykio vietos jis buvo nubėgęs iki 200 metrų. Iš automobilio paleido kolegą D. Š. vytis vyrą, o pats nuvažiavo į priekį užkirsti bėgančiajam kelią. Iššokęs iš automobilio kolega bėgančiajam šaukė komandas stoti ir kelti rankas. Bėglys sustojo, nesipriešino sulaikomas. Kolega D. Š. jį atsivedė prie tarnybinio automobilio. Su alkotesteriu patikrino vyro blaivumą, nes nuo jo skido stiprus alkoholio kvapas ir jam neįprastai stipriai blizgėjo akys. Nustatę girtumą, nuvežė vyrą į įvykio vietą. Vairuoją paliko tarnybiniame automobilyje, o jo kolegos nuėjo į įvykio vietą. Vairuotojas aiškino, kad bėgo dėl to, jog iš vakaro buvo gėręs alkoholio, baiminosi avarijos pasekmių. Vėliau vyrą pristatė į psichiatrinės ligoninės priėmimo skyrių. Čia paėmė jo kraujo ir šlapimo. Po to vairuotoją perdavė už eismo įvykius atsakingiems pareigūnams.

17Iš liudytojos R. J. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 180-181 b. l.), matyti, jog ji parodė, kad 2013 m. rugpjūčio 3 d. apie 14 val. dirbo autopatruliu ( - ) su kolegomis I. M. ir D. Š.. Gavo pranešimą iš budėtojo, kad reikia nuvykti į eismo įvykį prie ( - ). Atvykusi į įvykio vietą, dešinės kelio pusės griovyje pamatė du automobilius. Susirinkę žmones šaukdami nurodė į iš eismo įvykio vietos bėgantį kaltininką vairuotoją. Pasižiūrėjusi į nurodytą pusę, matė per lauką ( - ) link bėgantį vyrą. Kolega D. Š. iššoko iš automobilio ir nusivijo jį, o ji su kolega I. M. pavažiavo į priekį, kad užkirstų kėlią bėgančiajam. D. Š. bėgančiajam garsiai šaukė liepiamąsias komandas, kad jis - policija ir bėgantysis sustotų. D. Š. pasivijo sustojusį vyrą ir atsivedė jį prie tarnybinio automobilio. Vyras nesipriešino. Nuo vyro sklido stiprus alkoholio kvapas, jo akys buvo labai raudonos ir neįprastai blizgėjo. Vairuotojas buvo patikrintas alkotesteriu. Jis paaiškino, kad bėgo, nes buvo neblaivus ir bijojo atsakomybės. Vairuotoją pristatė į ligoninės psichiatrijos priėmimo skyrių, ten paėmė tyrimams jo kraują ir šlapimą, po to perdavė jį už avarijų įforminimą atsakingiems pareigūnams.

18Iš liudytojo D. Š. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 182-183 b. l.), matyti, jog jis parodė, kad 2013 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje, dienos nepamena, apie vidurdienį dirbo autopatruliu ( - ) pietinėje ( - ) miesto dalyje su kolegomis I. M. ir R. J.. Gavo pranešimą, kad važiuojant ( - ) link guli apsivertusios mašinos. Nuvykę į įvykio vietą, rado atvykusius gaisrinės ir medikų ekipažus. Griovyje buvo du automobiliai, jie buvo atsitrenkę vienas į kitą. Prie automobilių buvo susirinkusi grupė žmonių. Žmonės šaukė, kad kaltininkas vairuotojas pabėgo iš įvykio vietos, ir rodė į ( - ) pusę. Važiuodami ( - ) link, pamatė per laukus bėgantį vyrą. Nuo įvykio vietos jis buvo nubėgęs apie 200 metrų. Iššoko iš automobilio ir pradėjo vytis vyrą, liepė jam sustoti. Tai kartojo kelis kartus, tik tada vyras sustojo ir jis jį atsivedė prie automobilio. Jam iš burnos sklido stiprus alkoholio kvapas, labai neįprastai blizgėjo akys. Vyrą patikrino alkotesteriu ir nuvežė atgal į įvykio vietą. Kad sulaikytas vyras yra automobilio ( - ) vairuotojas, kuris sukėlė eismo įvykį, nustatė pagal įvykio vietoje buvusių žmonių nurodymus. Prie sulaikytojo ir tarnybiniame automobilyje sėdinčio vairuotojo buvo priėję įvykio vietoje buvę žmonės ir sakė, kad jis išmetė narkotikus į laukus. Laukuose aplink įvykio vietą ieškojo narkotinių priemonių, bet jų nerado. Rado tik iširusį mobilaus ryšio telefoną be SIM kortelės. Vairuotoją kaltininką perdavė policijos ekipažui, kuris atsakingas už eismo įvykius.

19Iš liudytojos P. B. (kaltinamojo motinos) BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 178-179 b. l.), matyti, jog ji parodė, kad automobiliu ( - ), valst. Nr. ( - ) sūnus iki įvykio važinėjo apie metus, nežino, iš ko jis jį pirko, ar jam kas davė naudotis. Automobilį ( - ) jis laikė prie namų ( - ).

20Iš liudytojos V. K. (buvusios V. S.) BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 184-185 b. l.), matyti, jog ji parodė, kad automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ) 2006 m. pardavė H. E.. Perregistruoti automobilio priklausomumo negalėjo, nes automobiliui buvo uždėtas areštas. Pateikė transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį (1 t., 187 b. l.).

21Iš liudytojo H. E. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (1 t., 190-191 b. l.), matyti, jog jis parodė, kad automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) neįsigijo, pirkimo–pardavimo sutartyje nepasirašė. R. T. nepažįsta.

22Specialisto išvadoje Nr. T-A-7515/13(01) (1 t., 65 b. l.) nurodyta, kad 2013 m. rugpjūčio 3 d. 1505 val. E. J. kraujyje etilo alkoholio nerasta.

23Asmens blaivumo teste (alkotesterio rodmenyse) (1 t., 67 b. l.) pažymėta, kad 2013 m. rugpjūčio 3 d. 1448 val. R. T. užfiksuotas sunkus - 3,94 promilių - girtumo laipsnis.

24Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akte Nr. 65 (1 t., 68-69 b. l.) nurodyta, kad 2013 m. rugpjūčio 3 d. 1930 val. R. T. nustatytas vidutinis - 1,07 promilių - girtumo laipsnis, apsvaigimas nuo narkotikų (kokaino, kanabioidų – žolės), be to, jis vartojo psichoaktyviąsias medžiagas.

25Eismo įvykio vietos apžiūros protokoluose su priedais (1 t., 6-24 b. l.) nurodyta, kad eismo įvykio vieta - kelias ( - ), žiūrint nuo ( - ), netoliese matoma ( - ) gyvenvietė. Apžiūros metu saulėta. Kelio danga - sausas asfaltas. Automobilis ( - ) guli griovyje ant stogo aukštyn ratais, užfiksuota jo padėtis. Kitas automobilis ( - ) stovi griovyje, jo padėtis taip pat užfiksuota. Stabdymo žymių nesimato, transporto priemonių judėjimo kryptys nustatytos pagal slydimo žymes.

26Transporto priemonės (automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) apžiūros protokoluose su priedais (1 t. 25-32 b. l.) nurodyti šie automobilio sugadinimo požymiai: priekinis bamperis, variklio dangtis, priekinis stiklas, priekiniai dešinės ir kairės pusių sparnai, kairės pusės priekinis žibintas su posūkio rodikliu, dešinės pusės priekinis žibintas su posūkio rodikliu, radiatoriaus grotelės, stogas, dešinės pusės priekinis ratas ir pakaba. Apžiūrėjus automobilį ( - ) nustatyta, kad po eismo įvykio lengvai atsidaro abi priekinės durelės: ir vairuotojo, ir keleivio.

27Transporto priemonės (automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) kuris priklauso E. J.) apžiūros protokoluose su priedais (1 t., 48-53 b. l.) nurodyti šie sugadinimo požymiai: priekinis stiklas, variklio dangtis, radiatoriaus grotelės, dešinės pusės priekinis žibintas su posūkio rodikliu, abiejų pusių priekiniai sparnai, galiniai sparnai, galinio dangčio stiklas ir pats dangtis, abiejų pusių galiniai (nepakeliami) šoniniai stiklai, abiejų pusių priekinės durelės, stogas, abiejų pusių galinės durelės, dešinės pusės priekinė pakaba, kairės pusės galinių durų pakeliamas stiklas, priekinis bamperis. Apgadintas visas automobilis ir jo kėbulas.

28Specialisto išvadoje Nr. 11Š-172(13) (1 t., 75-81 b. l.) nurodyta, kad automobilis ( - ), vairuojamas R. T., iki kylant eismo įvykiui, važiavo ne mažesniu kaip 164 km/val. greičiu. Tiriamoje eismo įvykio situacijoje automobilio ( - ) vairuotojo R. T. veiksmai – važiavimas ne mažesniu nei 164 km/val. greičiu, žymiai viršijant šiame kelio ruože didžiausią leistiną 90 km/val. važiavimo greitį, ir atsitrenkimas į priekyje jo mažesniu greičiu važiavusį automobilį ( - ) – techniniu požiūriu buvo pagrindinė sąlyga kilti šiam eismo įvykiui.

29Daiktų pateikimo ir apžiūros protokoluose (1 t., 70-74 b. l.) užfiksuota R. T. drabužių - marškinėlių, džinsinių kelnių - ir batų apžiūra, nurodyti jų požymiai.

30Specialisto išvadoje Nr. 11-2555 (13), 11-2771 (13) (1 t., 85-93 b. l.) nurodyta, kad ant tirti pateiktų R. T. drabužių (marškinėlių, džinsinių kelnių) nėra pluoštų iš automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) oro pagalvės. Ant tirti pateiktos automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) oro pagalvės rasta juodos spalvos medvilnės pluoštų, vienodų su R. T. marškinėlių trikotažo atitinkamais pluoštais. Ant tirti pateiktos automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) oro pagalvės rasta mėlynos spalvos medvilnės pluoštų, vienodų su R. T. džinsinių kelnių audeklo atitinkamais pluoštais. Ant tirti pateiktos oro pagalvės rasta žalios spalvos, tamsiai purpurinės, šviesiai purpurinės, tamsiai mėlynos spalvos dažų mikrodalelių, vienodų su R. T. marškinėlių piešinio atitinkamų spalvų dažais. Ant tirti pateiktos automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) oro pagalvės rastos mikrodalelės (pluoštai, dažai) yra iš tirti pateiktų R. T. drabužių.

31Specialisto išvadoje Nr. G 1245/13(04) nurodyta (1 t., 98 b. l.), kad R. T. kūne sužalojimo žymių nėra. R. T. asmens sveikatos istorijoje 2013 m. rugpjūčio 6 d. įrašyta diagnozė – krūtinės ląstos sumušimas – nepagrįsta objektyviais medicininiais duomenimis.

32VšĮ Šiaulių m. GMPS Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelėje Nr. 1344052713-4-1 (1 t., 142 b. l.) pažymėta, kad atvykus pacientė (E. J.) ir jos sutuoktinis gulėjo prie sudaužyto automobilio. Pasak pacientės, mašiną vairavo ji, važiavo apie 70 km/val. greičiu į sodą ( - ). Staiga pajuto trenksmą į mašinos galą nuo kito automobilio ir atsidūrė griovyje. Skundžiasi tik krūtinės ląstos skausmu. Objektyviai sujaudinta, orientuota, į klausimus atsako, čiuopiant skausminga. Krūtinės ląstos kairėje pusėje krepitacijos nesijaučia. Galūnių funkcija gera. Pilvas minkštas, neskausmingas. Diagnozė: kairės pusės krūtinės ląstos sumušimas, skausminis sindromas (6 balai). Suteikta pagalba: kaklo įtvaras, „šaldiklio“ blokada, (neįskaitoma, greičiausiai kažkokie medikamentai), išvežta į ligoninę.

33VšĮ Šiaulių m. GMPS Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelėje Nr. 1344052713-1-1 (1 t., 143 b. l.) pažymėta, kad lengvasis automobilis trenkėsi į mašinos galą, vairuojamą ligonio (V. J.) žmonos. Mašina vertėsi, ligonis susitrenkė galvą, be sąmonės nebuvo. Skauda kairę šlaunį. Rastas gulintis šalia mašinos. Objektyviai sąmoningas, pakaušio srityje stebima apie 5 cm kraujuojanti žaizda. Vyzdžiai lygūs. Kairė šlaunis palpuojant skausminga, žaizdų nėra, krepitacijos nejaučia. Diagnozė: galvos sumušimas, smegenų sukrėtimas, pakaušyje muštinė žaizda. Kairės šlaunies sumušimas. Suteikta pagalba: nuskausminamųjų atsisakė, kaklo įtvaras, spinalinė lenta, išvežtas į ligoninę.

34Specialisto išvadoje Nr. G 1128/13(04) (1 t., 103-104 b. l.) nurodyta, kad E. J. padaryti šie sužalojimai: poodinės kraujosruvos abiejuose pečiuose, sprande, kairėje šlaunyje, kairėje blauzdoje, odos nubrozdinimai dešiniame dilbyje. Sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodyto įvykio aplinkybėmis ir laiku. E. J. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas.

35Apžiūros protokole su nuotraukomis (1 t., 105-107 b. l.) užfiksuota mirusiojo V. J. apžiūra.

36Specialisto išvadoje Nr. M 428/13(04) (1 t., 109-111 b. l.) nurodyta, kad mirusiojo V. J. kūne rasti šie sužalojimai: stuburo krūtininės dalies lūžis su nugaros smegenų sužalojimu, muštinė žaizda dešinėje pakaušio pusėje, poodinės kraujosruvos abiejuose dilbiuose ir dešinėje blauzdoje, odos nubrozdinimai smakre ir dešiniame dilbyje. Sužalojimai gavosi vienmomentiškai kontaktuojant su kietais bukais paviršiais prieš keliasdešimt minučių iki mirties. Stuburo krūtininės dalies lūžis su nugaros smegenų sužalojimu kvalifikuojamas kaip sunkus sveikatos sutrikdymas. Sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodyto eismo įvykio metu. V. J. mirtis įvyko dėl stuburo krūtininės dalies lūžio su nugaros smegenų sužalojimu. Jo kraujyje etilo alkoholio nerasta.

37Santuokos liudijimo kopija, patvirtinta nukentėjusiosios atstovo advokato V. Blažaičio (2 t., 185 b. l.), įrodo, kad nukentėjusioji E. J. buvo ištekėjusi iš žuvusiojo V. J.; mirties liudijimo kopija (2 t., 186 b. l.) – kad V. J. mirė 2013 m. rugpjūčio 3 d. Šiauliuose, mirties priežastis: S22.01, V43, Y92.48, U73.9.

38KET 9 punktas iš eismo dalyvių reikalauja laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, nesudaryti kliūčių jų eismui [...]. KET 14 punktas draudžia vairuoti transporto priemonę neblaiviems, apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenims [...]. KET 132 punktas numato, kad, atsižvelgdamas į greitį, vairuotojas privalo laikytis tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojančią transporto priemonę, jeigu ji būtų stabdoma, taip pat palikti tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus; KET 133 punktas - vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino greičio. Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologines sąlygas, eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties. Jis turi sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, ypač kai blogas matomumas; KET 134 punktas – kad jeigu atsirado kliūtis ar iškilo grėsmė eismo saugumui, vairuotojas (jeigu jis gali tai pastebėti) privalo sulėtinti greitį, net visiškai sustabdyti transporto priemonę ar apvažiuoti kliūtį nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams. KET 136.1 punktas įtvirtina, kad lengvaisiais automobiliais ne gyvenvietėse su asfalto ar betono danga leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 90 km/val. greičiu.

39Iš surinktų ir teismo posėdyje ištirtų duomenų, kurie pripažįstami įrodymais, kurie vieni kitus papildo, atitinka, tarp kurių nėra esminių prieštaravimų, teismas konstatuoja, kad kaltinamojo veiksmai (neveikimas) teisingai kvalifikuoti pagal BK 281 straipsnio 6 dalį, jo neteisėti veiksmai (neveikimas), darant inkriminuotą nusikalstamą veiką, įrodyti visiškai, abejoti kaltinamojo kaltumu nėra pagrindo. Nustatyta, kad kaltinamasis, 2013 m. rugpjūčio 3 d. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (3,94 promilės) ir, kaip vėliau paaiškėjo, narkotinių (psichoaktyviųjų) medžiagų, dėl savo psichinės būklės laikinai negalėjo vairuoti kelių transporto priemonės, tačiau draudimo nepaisė ir išvažiavo iš ( - ) į ( - ). ( - ) 61 km ( - ) didžiausią leistiną tame kelio ruože greitį kaltinamasis viršijo ne mažiau nei 74 km/val. (164 km/ val. – 90 km/val.). Važiuodamas ne mažesniu kaip 164 km/val. greičiu, jis sukėlė pavojų kitų eismo dalyvių bei jų turto saugumui, nes nesilaikė tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje lėčiau važiuojančią transporto priemonę ( - ), iškilus grėsmei eismo saugumui ir kelyje atsiradus kliūčiai, laiku nesulėtino greičio, saugiai neapvažiavo kliūties ir atsitrenkė į automobilio ( - ) galą. Automobilio ( - ) vairuotoja E. J. patyrė nežymų sveikatos sutrikdymą, keleivis V. J. – sunkų sveikatos sutrikdymą, dėl kurio netrukus ligoninėje mirė.

40Kaip matyti iš eismo įvykio vietos nuotraukų (1 t., 11-13 b. l.), automobilis ( - ) po susidūrimo apsivertė aukštyn ratais, priešais automobilio ( - ) vairuotoją E. J. ir priekinėje keleivio sėdynėje, kurioje sėdėjo V. J., iššoko oro pagalvės. Nukentėjusiosios E. J. galva ir krūtinė, automobiliui ( - ) verčiantis, nenukentėjo arba nukentėjo minimaliai. V. J., atvirkščiai: jo patirti didžiausi (mirtini) sužalojimai koncentruojasi būtent viršutinėje kūno dalyje: stuburo krūtininėje dalyje ir dešinėje pakaušio pusėje. Pasak vyresniojo teismo medicinos eksperto, sužalojimai gavosi vienmomentiškai kontaktuojant su kietais bukais paviršiais. V. J. kairėje buvo jo sutuoktinė (vairuotoja) E. J., dešinėje – automobilio durelės. Sėdint automobilio keleivio sėdynėje ir šonu atsitrenkus į dureles, neįmanoma susižaloti pakaušio (žiūrint iš priekio, sužaloto V. J. pakaušio net nesimato, 2 t., 107 b. l.), juo labiau stuburo krūtininės dalies su nugaros smegenimis. Dar vienas gana kietas bukas paviršius, su kuriuo galėjo kontaktuoti V. J., sėdėdamas keleivio sėdynėje, buvo virš jo galvos. Tai - automobilio stogas. V. J. buvo didesnio nei normalaus svorio – 113 kg (apkūnus) ir vidutinio ūgio - 180 cm (1 t., 110 b. l.). Tokių parametrų žmogui sėdint keleivio sėdynėje įprastomis sąlygomis (t. y. nugara ties atlošu), jo galva neturėtų siekti automobilio stogo, bet, automobiliui verčiantis ir jam neprisisegus saugos diržo, – galėtų. Atsižvelgęs į V. J. automobilyje ( - ) padėtį, mirtinų sužalojimų dislokaciją ir juos palyginęs su hipotetiškai įmanomais kontaktuoti kietais bukais paviršiais atitinkamoje automobilio ( - ) vietoje, bylą nagrinėjantis teismas daro išvadą, kad V. J. mirtinus sužalojimus patyrė, nes nebuvo prisisegęs saugos diržo ir, automobiliui ( - ) verčiantis, jo viršutinės kūno dalies užpakalinė pusė (pakaušis, stuburas) atsitrenkė į automobilio stogą. V. J. pažeidė KET 60 punktą, kuris reikalauja, kad keleiviai, važiuodami motorine transporto priemone su įrengtais saugos diržais, būtų juos užsisegę.

41Kai KET pažeidžia keli eismo dalyviai, kaltininko veika priežastiniu ryšiu yra susijusi su kilusiais padariniais, jei nustatoma, kad analogiškoje situacijoje jam laikantis KET, o kitam (-iems) eismo dalyviui jas pažeidus, eismo įvykis, dėl kurio kilo BK 281 straipsnyje numatyti padariniai, neįvyktų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-593/2011, 2K-151/2011, 2K-402/2012 ir kt.).

42Iš to, kas nurodyta, bylą nagrinėjantis teismas sprendžia, kad ne keleivio naudojimosi saugos diržais tvarkos pažeidimai, o kaltinamojo padaryti KET 132-134 ir 136.1 punktų pažeidimai buvo būtinoji padarinių (eismo įvykio) kilimo sąlyga. Eismo įvykis, susijęs su nežymiu nukentėjusiosios E. J. sveikatos sužalojimu, V. J. mirtimi, nebūtų įvykęs, jei kaltinamasis automobilį ( - ) būtų valdęs saugiai, atsargiai, tinkamai.

43Bausmės skyrimo motyvai ir kiti su tuo susiję klausimai

44Tas, kas, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir vairuodamas kelių transporto priemonę, dėl neatsargumo pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų (BK 281 str. 6 d.).

45Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus, išdėstytus BK 54 straipsnio 2 dalyje. Kaltinamojo padaryta nusikalstama veika yra priskiriama neatsargiems nusikaltimams (BK 281 str. 7 d.). Nusikaltimas padarytas dėl nusikalstamo nerūpestingumo: kaltinamasis nenumatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti BK numatyti padariniai, nors pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti (BK 16 str. 3 d.). Nusikaltimo sudėtis materiali, veika baigta. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad jis prisipažino padaręs inkriminuotą nusikalstamą veiką ir, ją padaręs, nuoširdžiai gailėjosi; savo noru atlygino dalį neturtinės žalos nukentėjusiajai; atsiprašė jos (BK 59 str. 1 d. 2-3 p., 2 d.). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Du kartus buvo baustas administracine tvarka už KET pažeidimus, turi galiojančių nuobaudų (2 t., 92, 102, 104 b. l., Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-3041-898/2013, informacinės teismų sistemos LITEKO duomenys). Vieną sykį teistas už nusikaltimus ekonomikai ir verslo tvarkai, neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis (2 t., 81-82, 85-88, 91, 135 b. l.). Į VšĮ respublikinės Šiaulių ligoninės filialo Psichiatrijos ligoninės, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos psichikos sveikatos centro psichikos ir priklausomybės ligų registrus neįtrauktas (2 t., 95-96 b. l.). Mokosi ( - ) universiteto ( - ) studijų programos bakalauro studijų II kurse (3 t., 177 b. l.). Dirba ( - ), darbdavio apibūdinamas teigiamai (2 t., 26-27 b. l., 3 t., 178-179 b. l.). Išsituokęs (informacinės teismų sistemos LITEKO duomenys). Yra labdaros ir paramos fondo ( - ) steigėjas (4 t., 24-30 b. l.).

46Eismo įvykį, kurio metu nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei E. J. buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, o jos sutuoktinis žuvo, kaltinamasis sukėlė būdamas neblaivus - 2013 m. rugpjūčio 3 d. 1448 val. jam nustatytas sunkus - 3,94 promilių - girtumo laipsnis (1 t., 67 b. l.), be to, apsvaigęs nuo narkotinių (psichoaktyviųjų) medžiagų: kokaino ir marihuanos (1 t., 69 b. l.). Apsvaigimas reiškia, kad pakinta žmogaus psichika. Tokios būsenos žmogus negali vairuoti.

47Kai asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, šiurkščiai pažeisdamas kelių transporto eismo saugumo taisykles, sukelia eismo įvykį, dėl kurio žūsta žmonių ar būna sunkiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, nėra pagrindo išvadai, kad bausmės paskirtis tokiais atvejais bus pasiekta be realaus bausmės atlikimo, ir paprastai vertinami kaip paneigiantys galimybę tokiam asmeniui taikyti bausmės vykdymo atidėjimą, nes tai neatitinka teisingumo siekio ir nepadeda pasiekti kitų BK 41 straipsnyje įtvirtintų bausmės tikslų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-770/2005, 2K-73/2008, 2K-188/2009, 2K-8/2010, 2K-25/2010, 2K-89/2010, 2K-101/2010, 2K-271/2010, 2K-118/2011, 2K-433/2011).

48Remdamasis teismų praktika, bylą nagrinėjantis teismas nesvarsto švelnesnės už sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmės skyrimo galimybės (BK 54 str. 3 d.), lygiai kaip ir galimybės atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą (BK 75 str.).

49Parinkdamas bausmės dydį (trukmę), teismas atsižvelgia į nurodytą reglamentavimą, aptartų ir bausmės skyrimui teisiškai reikšmingų aplinkybių visumą, kaltinamojo asmeninių savybių, kitų jį charakterizuojančių duomenų pobūdį, jų kiekį ir tarpusavio santykį (BK 61 str. 1-2 d.).

50Kaltinamasis vidutinio amžiaus, mokosi, dirba. Buvo baustas administracine tvarka kartą už smulkų ir kartą už grubų KET pažeidimus, padarytus atitinkamai 2012 m. lapkričio 12 d. ir 2013 m. rugpjūčio 3 d. 1310 val. (iki avarijos šioje baudžiamojoje byloje). Teistas, bet BK 27 straipsnio 1 dalies prasme nėra recidyvistas, nes padarė neatsargų nusikaltimą. Nustatytos trys jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir nė vienos sunkinančios. Nėra duomenų, kad narkotinių (psichotropinių) medžiagų ir/ar nesaikingas alkoholio vartojimas būtų jo kasdieninio gyvenimo dalis. Todėl teismas spendžia, kad už padarytą nusikaltimą kaltinamajam gali būti skiriamas minimalus sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmės dydis – 3 m. (BK 61 str. 2-4 d.).

51Laikantis BK 641 straipsnio (2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-499 redakcija, įsigaliojo nuo 2013 liepos 13 d.) reikalavimų, paskirta laisvės atėmimo bausmė mažinama trečdaliu.

52Prokuroras prašė kaltinamajam skirtą laisvės atėmimo bausmę subendrinti su jo neatliktos laisvės atėmimo bausmės, kuri paskirta Šiaulių apygardos teismo 2005 m. vasario 2 d. nuosprendžiu ir pakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. gegužės 26 d. nuosprendžiu, dalimi. Su šia pozicija bylą nagrinėjantis teismas nesutinka.

53Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 28 d. nutartimi nutarė, vadovaudamasis BVK 157 straipsnio 3 dalies 2 punktu, lygtinai paleisti kaltinamąjį (nuteistąjį) neatlikus 3 m. 5 mėn. 24 d. laisvės atėmimo bausmės dalies (2 t., 91 b. l.). Pritaikius lygtinį paleidimą, kinta ne bausmė, o jos atlikimo sąlygos (izoliavimas, nuteistojo teisinė padėtis), nes paskirtos laisvės atėmimo bausmės terminas baigiasi paskutinę jos dieną (aptariamu atveju tai būtų 2014 m. sausio 22 d.). Bet Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. kovo 22 d. nutartimi (2 t., 135 b. l.) nutarė nutraukti nuteistojo (probuojamojo) priežiūrą prieš terminą. Kadangi naują nusikaltimą kaltinamasis padarė pasibaigus jo priežiūrai po to, kai buvo lygtinai paleistas, laikoma, jog paskirtą 10 m. laisvės atėmimo bausmę jis atliko (Probacijos įstatymo 30 str. 1 d.), todėl nebėra ką ir su kuo bendrinti.

54R. T. buvo laikinai sulaikytas BPK 140 straipsnio nustatyta tvarka nuo 2013 m. rugpjūčio 3 d. 1430 val. iki 2013 m. rugpjūčio 5 d. 1410 val. (dvi paras) (1 t., 199 b. l., 2 t., 15-16). Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi skyrė jam kardomąją priemonę – 2 mėn. trukmės suėmimą, 2013 m. spalio 1 d. nutartimi suėmimo terminas pratęstas dar 2 mėn. iki 2013 m. gruodžio 5 d. (2 t., 17-18, 32-35, 39-40, 52-54 b. l.). Laikas, kurį kaltinamasis praleido būdamas laikinai sulaikytas ir suimtas, santykiu 1:1 yra įskaitomas į atliktą laisvės atėmimo bausmę (BK 66 str. 2 d.).

55Bylą nagrinėjantis teismas 2014 m. gruodžio 4 d. nutartimi (2 t., 138-142 b. l.) kaltinamajam nuo 2014 m. gruodžio 5 d. skyrė šias kardomąsias priemones: rašytinį pasižadėjimą neišvykti (2 t., 141 b. l.), įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir dokumento (asmens tapatybės kortelės Nr. 11242992) paėmimą. Išvardintos kardomosios priemonės taikomos tol, kol bus pradėta vykdyti šiuo nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausmė (BPK 139 str.).

56Be to, R. T. skiriama baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise, t. y. teise vairuoti kelių transporto priemones, nes naudodamasis šia teise jis padarė nusikaltimą (BK 67 str. 2 d. 1 p., 68 str.). Baudžiamojo poveikio priemonės, kaip ir bausmės, terminas nustatomas minimalus - 1 m. Atkreiptinas dėmesys, kad Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. Nr. A2.6.-3041-898/2013, kuris įsiteisėjo 2013 m. rugsėjo 9 d., R. T. skyrė nuobaudą – 4 000 Lt baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 3 m. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas kaip administracinė nuobauda tebegalioja iki šiol.

57Civilinio ieškinio ir kitų su tuo susijusių klausimų išsprendimas

58Nukentėjusioji E. J. 2013 m. gruodžio 31 d. paduotu ir vėliau patikslintu civiliniu ieškiniu prašė priteisti iš kaltinamojo 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo už jai padarytą nežymų sveikatos sutrikdymą ir 70 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo netekus sutuoktinio V. J. (2 t., 166-168 b. l., 181-184; 3 t., 73-76 b. l.). Nurodė, kad įvykio metu jai buvo stipriai sumušta krūtinės ląstos kairė dalis, kairys kelis. Skauda abu kelius, nuolat diegia juosmenį, negali ilgiau pasėdėti. Dėl to priversta vaikščioti pas gydytojus, vartoti vaistus. Ilgą laiką buvo nedarbinga. Patyrė ūminę reakciją į stresą. Eismo įvykis sukėlė didelį šoką, dvasinį sukrėtimą, psichologinius ir fizinius nepatogumus. Vis dar negali atsikratyti baimės kelyje. Ją iki šiol kankina paniškas nerimas, kad kas nors gali atsitrenkti.

59Kalbėdama apie sutuoktinio V. J. netektį, nukentėjusioji ir civilinė ieškovė E. J. pažymėjo, kad jo netekimas buvo didžiulis smūgis. Dėl patirtų dvasinių išgyvenimų pablogėjo bendra savijauta, naktimis negali užmigti. Ją kankina košmarai, jaučia aštrų skausmą širdies plote, kankina išgyvenimai dėl tokios žiaurios avarijos. Negali susitaikyti, kad sutuoktinio nebėra jos gyvenime. Sutuoktinis buvo jos ramstis, užtarėjas ir geras pagalbininkas.

60Be to, nurodė, kad jos dukrai G. M. draudimo kompanija sumokėjo 23 962 Lt draudimo išmoką atlygindama visą turtinę ir neturtinę žalą, todėl dukra civilinio ieškinio nereiškia.

61AAS „Gjensidige Baltic“ atsiliepime į civilinį ieškinį (3 t., 66-68, 188 b. l.) nurodė, kad AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas, veikdamas kaip Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro (toliau - Biuro) atstovas, nustatė R. T. 2013 m. rugpjūčio 3 d. įvykusio eismo įvykio padarytos žalos dydį ir išmokėjo 23 962 Lt draudimo išmoką. Dėl šio įvykio užvesta žalos administravimo byla Nr. ABA08031882 yra perduota Biurui, nes eismo įvykio metu R. T. civilinė atsakomybė nebuvo drausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

62AAS „Gjensidige Baltic“ pareiškime (4 t., 17 b. l.) nurodė, kad draudimo išmoką išmokėjo E. J. ir G. M..

63Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras atsiliepime į patikslintą civilinį ieškinį (4 t., 46 b. l.) nurodė, kad jis neturi teisinio suinteresuotumo nagrinėjamos baudžiamosios bylos baigtimi.

64Teismo posėdyje apklausta apie aplinkybes, susijusias su jos fizine, emocine, psichologine būkle po avarijos, nukentėjusioji ir civilinė ieškovė E. J. parodė, kad santuokoje su vyru išgyveno 41 m., susilaukė dviejų dukterų. Jos suaugusios ir gyveno atskirai nuo tėvų. Po avarijos į ligoninę nebuvo paguldyta, gydėsi ambulatoriškai. Galėjo vaikščioti, tik buvo visa sudaužyta. Du mėnesius vartojo antidepresantus, vaistus nuo sąnarių ir nugaros skausmų. Kadangi buvo pažeistas 11-tas slankstelis, nugarą skauda nuolat. Pasikartoja sąnarių uždegimai. Kaip jai paaiškino medikai, sąnarių uždegimai atsiranda nuo sumušimų. Turėjo siuntimą į „Skausmo klinika“, jai siūlė leistis vaistus į stuburą, bet ji nesutiko, o į kelią leidosi. Kelio sąnariui operacijos nereikia. Stuburui vaistų nesiūlo, reikia reabilitacijos. Kategoriškai atsisakė pateikti jos teiginius patvirtinančius medicininius dokumentus, akcentuodama, kad civilinio ieškinio neįrodinės. Draudimo kompanija sumokėjo jai turtinės žalos atlyginimą, o neturtinės žalos atlyginimo prašo būtent iš kaltinamojo. Atsisakė gauti bent dalį neturtinės žalos atlyginimo iš draudimo kompanijos. Atsisakė pasakyti, ar jos dukra G. M. perdavė jai kokią nors draudimo išmokos, kurią gavo iš draudimo kompanijos, dalį, susijusią su neturtinės žalos atlyginimu (3 t., 184-185 b. l.).

65Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime, susijusiame su turtinės ir neturtinės žalos atlyginimu, teigiama, kad Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas asmeniui padarytos (ir atlygintinos) žalos skirstymas į materialinę ir moralinę lemia su atitinkamos rūšies žalos atlyginimu susijusių santykių teisinio reguliavimo ypatumus. Vienas iš šių ypatumų yra susijęs su padarytos žalos dydžio nustatymu (įvertinimu) ir atlyginimo už tą žalą forma. Atlyginant materialinę žalą visais atvejais įmanoma vadovautis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu (restitutio in integrum), kai padarytos žalos dydis gali būti išreiškiamas piniginiu ekvivalentu ir ta žala gali būti atlyginama pinigais (tai nepaneigia galimybės materialinę žalą atlyginti ir kitu turtu ar dar kitaip); taigi už materialius praradimus atlyginama materialiomis vertybėmis. Tuo tarpu, kaip minėta, moralinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už moralinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko žmogui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti.

66Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų numatytais atvejais (CK 6.250 str. 2 d.). Neturtinė žala apima asmeniui sukeltą fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, sukrėtimą, nepatogumus, emocinę depresiją, pažeminimą, reputacijos pablogėjimą, bendravimo galimybių sumažėjimą ir kt., teismo įvertintus pinigais. Neturtinė žala padaroma nematerialioms vertybėms, todėl jos piniginis įvertinimas ir kompensavimas yra sąlyginio pobūdžio. Įstatymų leidėjas nenumatė atlygintinos neturtinės žalos minimalios ar maksimalios ribos, įtvirtino tik nebaigtinį žalos atlyginimo priteisimo kriterijų sąrašą. Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į pasekmes, žalą padariusių asmenų kaltę, turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, kitas turinčias reikšmės aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6.250 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 4 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-68/2008). Pagal teismų praktiką absoliučios vertybės - gyvybės - gynimo atveju esminis neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo kriterijus yra jos pasekmės, kurios vertinamos atsižvelgiant į asmenų patirtų praradimų dydį, jų įtaką tolesniam gyvenimui, darbinei veiklai, šeiminiams santykiams; žalą padariusio asmens turtinė padėtis negali būti laikoma lemiamu kriterijumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. liepos 3 d. Teisės normų, reguliuojančių nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, taikymo baudžiamosiose bylose apžvalgos išvadų 10.1, 10.3 punktai).

67CPK 177 straipsnio 1-3 dalys numato, kad įrodymai yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų tiesiogiai ar per atstovus duotais paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Bylos aplinkybės, kurios pagal įstatymus turi būti patvirtintos tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, negali būti patvirtinamos jokiomis kitomis įrodinėjimo priemonėmis.

68Norint nustatyti sužalojimus, įvertinti sveikatos sutrikdymo mastą ir t. t., reikia specialių medicininių žinių. Iš to išplaukia, kad sužalojimai, sveikatos sutrikdymo mastas ir panašiai turi būti įrodinėjami remiantis medicininiais dokumentais. Kiti faktiniai duomenys, pvz., šalių ir trečiųjų asmenų tiesiogiai ar per atstovus duoti paaiškinimai, liudytojų parodymai, savo iniciatyva darytos nuotraukos, gali papildyti medicininius dokumentus, tačiau negali jų pakeisti, jei nėra medicininių dokumentų.

69Kadangi nukentėjusioji ir civilinė ieškovė E. J. nebuvo nusiteikusi įrodinėti civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos, padarytos ją sužalojant, atlyginimo priteisimo, kaip to reikalauja CPK 178 straipsnis, bylą nagrinėjantis teismas gerbia jos teisę į privatumą ir remiasi byloje esančiais specialisto išvada Nr. G 1128/13 (04) (1 t., 103-104 b. l.) bei išrašu iš jos medicininių dokumentų laikotarpiu nuo 2013 m. rugpjūčio 3 d. iki 2013 m. rugpjūčio 22 d. (2 t., 169 b. l.), kurį jau įvertino vyresnysis teismo medicinos ekspertas, 2013 m. rugsėjo 17 d. teikdamas išvadą Nr. G 1128/13 (04).

70Apžiūrėjęs nukentėjusiąją E. J., vyresnysis teismo medicinos ekspertas nustatė, kad jai buvo padarytos poodinės kraujosruvos abiejuose pečiuose, sprande, kairėje šlaunyje, kairėje blauzdoje, odos nubrozdinimai dešiniame dilbyje. Neatmetė galimybės, kad sužalojimus ji galėjo patirti nurodyto (kaltinamajam inkriminuoto) įvykio aplinkybėmis ir laiku. Sužalojimus vertino kaip nežymų sveikatos sutrikdymą. Kadangi gautuose medicininiuose dokumentuose nurodyta gydymo dėl sužalojimo trukmė neatitinka nustatyto kūno sužalojimo pobūdžio, sveikatos sutrikdymo mastą vyresnysis teismo medicinos ekspertas nustatė pagal turimus objektyvius sužalojimo duomenis, neatsižvelgdamas į medicininiuose dokumentuose nurodytą nukentėjusiosios gydymosi trukmę. 2013 m. rugpjūčio 13 d. – 2013 m. rugsėjo 2 d. medicininiuose dokumentuose nukentėjusiajai E. J. užfiksuotos diagnozuotos ligos, kiti negavimai nėra tiesiogiai susiję su per avariją patirta trauma: lumbopatija, atsiradusi dėl degeneracinių stuburo pakitimų, kairio kelio sąnario artozės II stadija, kairio kelio sąnario traškesys, dismetabolinės kepenys, inkstuose cistos, riboti judesiai.

71Bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad dėl nustatytų nežymių sužalojimų nukentėjusioji ir civilinė ieškovė E. J. kurį laiką galėjo jaustis kaip sudaužyta, patirti nepatogumus tvarkydamasi buityje (nėra oficialių duomenų apie jos darbo ir nedarbingumo laikotarpius 2013 m.), išgyventi diskomfortą vairuodama transporto priemonę. Tačiau apie ilgalaikį jos gydymąsi, vartotus vaistus, kitas negatyvias avarijos sukeltas fizines pasekmes medicininių dokumentų byloje nėra.

72Asmenims, eismo įvykio metu patyrusiems sunkų sveikatos sutrikdymą, paprastai priteisiama nuo 30 000 Lt iki 80 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-114/2008, 2K-511/2008, 2K-59/2009), patyrusiems nesunkų sveikatos sutrikdymą, - nuo 2 000 Lt iki 12 0000 Lt neturtinės žalos atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-280/2010, 2K-215/2010, 2K-461/ 2010, 2K-200/2010). Todėl logiška daryti išvadą, jog patyrusiems nežymų sveikatos sutrikdymą nukentėjusiesiems priteisiama dar mažiau, nei nurodyta sunkesnių sužalojimų atvejais.

73Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė E. J. prašė priteisti 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo už jai padarytą nežymų sveikatos sutrikdymą. Įvertinęs jai avarijos sukeltas fizines ir dvasines pasekmes, liekamuosius reiškinius, bylą nagrinėjantis teismas priteisia nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei E. J. 300 EUR (1 035,84 Lt), dėl sužalojimo patirtos neturtinės žalos atlyginimo. Kitą civilinio ieškinio dalį dėl jos patirtų sužalojimų atmeta kaip neįrodytą.

74Dėl žmogaus gyvybės atėmimo priteistinos neturtinės žalos atlyginimo dydis svyruoja nuo 30 000 Lt iki 150 000 Lt (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-55/2008, 2K-560/2008, 2K-188/2009, 2K-73/2010, kt.). Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė E. J. prašė priteisti 70 000 Lt neturtinės žalos, žuvus jos sutuoktiniui V. J., atlyginimo.

75Nukentėjusiojo artimieji teisę į neturtinės žalos atlyginimą įgyja tik nukentėjusiojo mirties atveju. Artimųjų, kurie įgyja tokią teisę, ratas ribotas. CK 6.284 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad fizinio asmens mirties atveju teisę į žalos atlyginimą (taip pat ir į neturtinės žalos atlyginimą) turi asmenys, kurie buvo mirusiojo išlaikomi: nepilnamečiai vaikai, sutuoktinis, nedarbingi tėvai ar kiti faktiniai nedarbingi išlaikytiniai. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teisę į neturtinės žalos atlyginimą turi CK 6.284 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys, neatsižvelgiant į jų darbingumą, tačiau ta teisė priklauso nuo tų asmenų ryšio su mirusiuoju; ji pripažįstama tik tada, jeigu artimojo ryšiai su mirusiuoju buvo nuolatinio pobūdžio, nuoširdūs, artimi, emociškai tvirti; teisę į neturtinės žalos atlyginimą, be kita ko, turi ir mirusiojo vaikai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-581/2012), t. y. nepaisant jų amžiaus ir finansinės priklausomybės nuo mirusiojo.

76Nėra duomenų, kad nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės E. J. santuoka iki 2013 m. rugpjūčio 3 d. būtų nesklandi, todėl preziumuojama, jog ji turi teisę į neturtinės žalos atlyginimo priteisimą netekusi sutuoktinio, taip pat kaip ir jųdviejų vaikai, netekę tėvo.

77Tiek didelis, tiek paprastas nukentėjusio asmens neatsargumas yra neturtinės žalos apskaičiavimo kriterijai (CK 6.282 str. 1 d., 6.250 str. 2 d.). Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į nukentėjusiojo veiksmus, nors ir minimaliai turinčius įtakos žalos atsiradimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-159/2005, 3K-3-450/2006, 3K-3-13/2012, baudžiamosiose bylose Nr. 2K-173/2010, 2K-280/2014 ir kt.). Teismų praktikoje dideliu neatsargumu pripažįstamas toks nukentėjusiojo elgesys ar veiksmai, kai pažeidžiami KET taisyklių reikalavimai ar elgesys akivaizdžiai neatitinka eismo dalyvio protingo, apdairaus ir atidaus elgesio standarto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-465/2008, 2K-272/2011).

78V. J. važiavimas automobiliu ( - ), neprisisegus saugos diržo, buvo pagrindinė eismo įvykio metu kilusių padarinių (mirtinų sužalojimų) priežastis, todėl vertinamas kaip didelis jo neatsargumas. Tai sudaro teisinį pagrindą nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės E. J. prašomą priteisti neturtinės žalos dydį – 70 000 Lt (20 273,40 EUR), kuris artimas tokiais atvejais priteisiamo neturtinės žalos atlyginimo vidurkiui, mažinti pusiau, beveik iki teismų praktikoje dominuojančios minimalios ribos, t. y. iki 10 136,70 EUR (35 000 Lt).

79Civilinės atsakomybės draudimo atveju pareiga atlyginti padarytą turtinę ir neturtinę žalą kyla dviem asmenims: draudikui ir žalą padariusiam asmeniui (draudėjui) (CK 6.246 str. 2 d.). Draudiko pareigų apimtis nustatoma pagal teisės normas, reglamentuojančias draudimo santykius, ir draudimo sutartį (CK 6.254, 6.987 str.).

80Kaltinamojo, kaip lengvojo automobilio ( - ) valdytojo, civilinės atsakomybės draudimas nustojo galioti 2013 m. rugpjūčio 2 d. (1 t., 154 b. l.). Tokiu atveju draudimo išmoką moka nacionalinis draudikų biuras, kuriuo Lietuvoje yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 2 str. 1-2, 12 d., 17 str. 1 d. 1 p.).

81Lengvojo automobilio ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė nuo 2013 m. liepos 27 d. ketvirčiui buvo apdrausta draudimo kompanijoje AAS „Gjensidige Baltic“ (1 t., 59 b. l.; 3 t., 77-78 b. l.). Draudiko AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei E. J. išmokėjo 9 750,73 Lt draudimo išmoką kaip turtinės žalos atlyginimą, jos dukrai G. M. - 17 264 Lt draudimo išmoką dėl tėvo V. J. netekties ir 7 738 Lt transportavimo išlaidų, atėmęs 1 040 Lt laidojimo pašalpą (2 t., 73 b. l., 4 t., 3-5, 7, 9-12, 17-20 b. l.).

82Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnis numato, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, nuo 2012 m. birželio 11 d. yra 5 mln. EUR dėl žalos asmeniui (įskaitant 5 000 EUR dėl neturtinės žalos) ir 1 mln. EUR dėl žalos turtui.

832013 m. rugsėjo 23 d. nukentėjusioji E. J. teigė (1 t., 160 b. l.), kad ji su dukromis susitarė, jog atstovaus jų interesams ir pretenziją dėl turtinių ir neturtinių žalų pateiks savo draudikui AAS „Gjensidige Baltic“. Kiek draudimo bendrovė atlygins, tiek užteks. Jei neužteks, jai išaiškinta teisė pareikšti civilinį ieškinį.

84Tačiau visą įmanomą gauti iš draudimo kompanijos ar Biuro draudimo išmoką dėl neturtinės žalos asmeniui (5 000 EUR arba 17 264 Lt) pasiėmė G. M., o nukentėjusioji ir civilinė ieškovė E. J. iš kaltinamojo prašo priteisti 70 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, žuvus V. J.. Paklausta apie pasikeitusio elgesio motyvus, nukentėjusioji ir civilinė ieškovė E. J. parodė, kad tai kaltinamajam bus priedas prie (teismo paskirtos kriminalinės) bausmės (3 t., 185 b. l.).

85Turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo paskirtis – kompensuoti nukentėjusiajam (jo mirties atveju – mirusiojo artimųjų) patirtą turtinę ir neturtinę žalą, o ne nubausti atsakomybėn traukiamą asmenį. Todėl nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei E. J. iš kaltinamojo, žuvus sutuoktiniui, priteistinos neturtinės žalos atlyginimo dydis - 10 136,70 EUR (35 000 Lt) – mažinamas 2 500 EUR (8 632 Lt) suma iki 7 636,70 EUR (26 368 Lt). Dėl neturtinės žalos, žuvus sutuoktiniui, atlyginimo dalies – 2 500 EUR (8 632 Lt) - nukentėjusioji ir civilinė ieškovė E. J. gali kreiptis arba į draudimo kompaniją AAS „Gjensidige Baltic“ (jos Lietuvos filialą) ar Biurą, arba į savo dukterį G. M. (CK 6.45 str.).

86Pašto perlaidų kvitai (3 t., 93, 180 b. l.; 4 t., 65 b. l.) įrodo, kad kaltinamasis savanoriškai sumokėjo nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei E. J. dalį neturtinės žalos atlyginimo - 1 747,17 EUR (6 032, 64 Lt). Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė E. J. laikė, kad ši suma yra neturtinės žalos, netekus sutuoktinio, atlyginimo dalis (3 t., 185 b. l.). Taigi galutinis nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei E. J. iš kaltinamojo, žuvus sutuoktiniui, priteistinos neturtinės žalos atlyginimo dydis lygus 5 889,53 EUR (20 335,36 Lt). Kita civilinio ieškinio dalis dėl 70 000 Lt neturtinės žalos, žuvus sutuoktiniui V. J., atlyginimo priteisimo atmetama kaip nepagrįsta.

87Siekdamas užtikrinti nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės E. J. 80 000 Lt civilinį ieškinį, bylą nagrinėjantis teismas 2014 m. sausio 16 d. nutartimi, kurią gavęs papildomus duomenis patikslino 2014 m. sausio 27-28 d. nutartimis (2 t., 187-188 b. l.; 3 t., 8, 121 b. l.), laikinai apribojo kaltinamojo nuosavybės teises į automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ) Nutartyse įsivėlė rašymo apsirikimas, nurodant transporto priemonės valstybinį numerį, todėl laikinas nuosavybės teisių apribojimas nebuvo įregistruotas turto arešto aktų registre (3 t., 10, 21 b. l.). Bylą nagrinėjantis teismas iš naujo taiko laikiną nuosavybės teisių apribojimą kaltinamojo automobiliui ( - ), valst. Nr. ( - ) prieš tai ištaisęs techninę klaidą ir sumažindamas laikino nuosavybės teisių apribojimo mastą. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas taikomas tol, kol kaltinamasis nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei E. J. padengs priteistą neturtinės žalos atlyginimo sumą – iš viso 6 189,53 EUR (21 371,20 Lt).

88Nukentėjusiąją ir civilinę ieškovę E. J. atstovavo advokatas V. Blažaitis (2 t., 64 b. l.; 3 t., 154 b. l.). Už teisinę pagalbą nukentėjusioji ir civilinė ieškovė E. J. sumokėjo jam 868,86 EUR (3 000 Lt) honorarą (2 t., 170-171 b. l.). Vyko penki teisiamieji posėdžiai, kuriuose baudžiamoji byla buvo nagrinėjama iš esmės. Nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės E. J. atstovas advokatas V. Blažaitis dalyvavo trijuose iš jų, kitų dviejų posėdžių metu sirgo. Bendra teismo posėdžių, kuriuose dalyvavo nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės E. J. atstovas advokatas V. Blažaitis, trukmė – 205 val. Kaip minėta, byla išnagrinėta taikant sutrumpintą įrodymų tyrimo tvarką, nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės E. J. atstovas advokatas V. Blažaitis baigiamosiose kalbose nedalyvavo; jo darbas iš esmės apsiribojo civilinio ieškinio parengimu ir jo patikslinimu, vieno rašytinio įrodymo (išrašo iš atstovaujamosios medicininių dokumentų) gavimu ir pateikimu, nes tokia, matyt, buvo jo klientės valia. Nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės E. J. atstovui advokatui V. Blažaičiui už teisines paslaugas sumokėtos išlaidos pripažįstamos proceso išlaidomis, bet, įvertinus atstovo indėlį ir sugaištą laiką, iš kaltinamojo priteistinų jos turėtų proceso išlaidų dydis mažinamas tris kartus iki standartinio užmokesčio už civilinio ieškinio parengimą ir atstovavimą elementarioje byloje (BPK 106 str. 2 d.).

89Daiktinių įrodymų likimas

90Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktai, turintys reikšmės tiriant ir nagrinėjant nusikalstamą veiką:

91- automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ) perduotas saugoti E. J. (1 t., 55, 60, 62 b. l.), paliekamas jos neribotai nuosavybei;

92- automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ) saugomas automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje adresu ( - ) (1 t., 36 b. l.), grąžinamas R. T. neribotai nuosavybei, nes nėra duomenų, kad jis iki šiol būtų grąžintas (1 t., 40-41, 45-46, 187, 190-191, b. l., 2 t., 59 b. l.);

93- automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) registracijos liudijimas, techninės apžiūros pažyma, laikomi prie II tomo viršelio prisegtame pakete Nr. 1, grąžinami R. T. neribotai nuosavybei;

94- mikrodalelės, kurios buvo nurinktos ir liko po tyrimo nuo R. T. drabužių (marškinėlių, džinsinių kelnių), nuo automobilio ( - ) oro pagalvės, nuokritos nuo R. T. drabužių (marškinėlių, džinsinių kelnių) ir automobilio ( - ) oro pagalvės; automobilio ( - ) oro pagalvė, du vokai su rusvos spalvos skysčio nuoplova nuo automobilio ( - ) vairuotojo sėdynės atlošo, saugomi Šiaulių apskrities VPK tarnybinėse patalpose (1 t., 83-84 b. l.), kaip menkaverčiai sunaikinami;

95- R. T. drabužiai, saugomi Šiaulių apskrities VPK tarnybinėse patalpose (1 t., 72-73 b. l.), grąžinami jo neribotai nuosavybei (BPK 94 str.).

96Vadovaudamasis BPK 297-298, 301-305, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

97R. T. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 straipsnio 6 dalyje, ir skirti 3 (trijų) metų laisvės atėmimo bausmę.

98Vadovaudamasis BK 641 straipsniu, R. T. skirtą 3 (trijų) metų laisvės atėmimo bausmę sumažinti 1/3 (vienu trečdaliu) iki 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmės.

99Į atliktos laisvės atėmimo bausmės laiką santykiu 1:1 įskaityti laiką, kurį R. T. praleido būdamas laikinai sulaikytas ir suimtas.

100Skirti R. T. baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti 1 (vienerius) metus naudotis specialia teise, t. y. teise vairuoti kelių transporto priemones.

101R. T. skirtos kardomosios priemonės: rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, dokumento paėmimas – taikomos tol, kol bus pradėta vykdyti šiuo nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausmė.

102Nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės E. J. civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo iš kaltinamojo tenkinti iš dalies.

103Priteisti E. J., a. k. ( - ) iš R. T., a. k. ( - ) 300 EUR (tris šimtus eurų) neturtinės žalos, patirtos ją sužalojus, atlyginimo ir 5 889,53 EUR (penkis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 53 euro centus) neturtinės žalos, žuvus sutuoktiniui, atlyginimo.

104Kitas civilinio ieškinio dalis atmesti.

105Siekiant užtikrinti E. J. turtinius interesus, už sumą, kuri būtų iš esmės ne didesnė kaip 6 189,53 EUR (šeši tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni eurai 53 euro centai), R. T. priklausančiam juodos spalvos automobiliui ( - ), valst. Nr. ( - ) taikyti laikiną dalinį nuosavybės teisių apribojimą, uždraudžiant minėta transporto priemone disponuoti (parduoti, dovanoti, kitaip perleisti, išnuomoti ir t. t.), bet leidžiant valdyti ir naudotis tol, kol E. J. bus padengta priteista neturtinės žalos atlyginimo suma – iš viso 6 189,53 EUR (šeši tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni eurai 53 euro centai).

106Automobiliui ( - ), valst. Nr. ( - ) saugotoju skirti R. T..

107Išaiškinti R. T., kad už automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) kuriam taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, perleidimą, paslėpimą, sunaikinimą, sugadinimą gali kilti baudžiamoji atsakomybė pagal BK 246 straipsnį.

108Nuosprendžio patvirtintą nuorašą nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

109Priteisti E. J. naudai iš R. T. 289,62 EUR (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 euro centus) proceso išlaidų, susijusių su advokato suteikta teisine pagalba.

110Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės tiriant ir nagrinėjant nusikalstamą veiką:

111- automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ) perduotą saugoti E. J., palikti jos neribotai nuosavybei;

112- automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ) saugomą automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje ( - ), grąžinti R. T. neribotai nuosavybei;

113- automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) registracijos liudijimą ir techninės apžiūros pažymą, laikomus prie II tomo viršelio prisegtame pakete Nr. 1, grąžinti R. T. neribotai nuosavybei;

114- mikrodaleles, kurios buvo nurinktos ir liko po tyrimo nuo R. T. drabužių (marškinėlių, džinsinių kelnių), automobilio ( - ) oro pagalvės, nuokritos nuo R. T. drabužių (marškinėlių, džinsinių kelnių) ir automobilio ( - ) oro pagalvės; automobilio ( - ) oro pagalvė, du vokai su rusvos spalvos skysčio nuoplova nuo automobilio ( - ) vairuotojo sėdynės atlošo, saugomas Šiaulių apskrities VPK tarnybinėse patalpose, kaip menkavertes sunaikinti;

115- R. T. drabužius, saugomus Šiaulių apskrities VPK tarnybinėse patalpose, grąžinti jo neribotai nuosavybei.

116Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Berniūnaitė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. R. T. 2013 m. rugpjūčio 3 d. apie 1415 val. vairavo kelių transporto... 4. Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimas (BK 281 str. 6 d.)... 5. Teisiamajame posėdyje kaltinamasis R. T. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad... 6. Kadangi paskelbus kaltinamąjį aktą kaltinamasis kaltu prisipažino,... 7. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltę, padarius inkriminuotą veiką, įrodo... 8. Iš nukentėjusiosios E. J. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų... 9. Iš liudytojo V. S. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų parodymų,... 10. Iš liudytojos S. B. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų... 11. Priėjusi prie tos įvykio vietos, pamatė, kaip iš ant stogo apvirtusio... 12. Automobilis ( - ) stovėjo kaip niekur nieko, salone buvo išsiskleidusios oro... 13. Bestovint greitosioms, bet kai nukentėjusieji jau buvo išnešti, girdėjo... 14. Negali pasakyti, kaip įvyko susidūrimas. Kad automobiliai susidūrė,... 15. Iš liudytojo R. P. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų parodymų,... 16. Iš liudytojo I. M. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų parodymų,... 17. Iš liudytojos R. J. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų... 18. Iš liudytojo D. Š. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų... 19. Iš liudytojos P. B. (kaltinamojo motinos) BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka... 20. Iš liudytojos V. K. (buvusios V. S.) BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka... 21. Iš liudytojo H. E. BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka pagarsintų parodymų,... 22. Specialisto išvadoje Nr. T-A-7515/13(01) (1 t., 65 b. l.) nurodyta, kad 2013... 23. Asmens blaivumo teste (alkotesterio rodmenyse) (1 t., 67 b. l.) pažymėta, kad... 24. Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akte Nr.... 25. Eismo įvykio vietos apžiūros protokoluose su priedais (1 t., 6-24 b. l.)... 26. Transporto priemonės (automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) apžiūros... 27. Transporto priemonės (automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) kuris priklauso E.... 28. Specialisto išvadoje Nr. 11Š-172(13) (1 t., 75-81 b. l.) nurodyta, kad... 29. Daiktų pateikimo ir apžiūros protokoluose (1 t., 70-74 b. l.) užfiksuota R.... 30. Specialisto išvadoje Nr. 11-2555 (13), 11-2771 (13) (1 t., 85-93 b. l.)... 31. Specialisto išvadoje Nr. G 1245/13(04) nurodyta (1 t., 98 b. l.), kad R. T.... 32. VšĮ Šiaulių m. GMPS Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelėje Nr.... 33. VšĮ Šiaulių m. GMPS Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelėje Nr.... 34. Specialisto išvadoje Nr. G 1128/13(04) (1 t., 103-104 b. l.) nurodyta, kad E.... 35. Apžiūros protokole su nuotraukomis (1 t., 105-107 b. l.) užfiksuota... 36. Specialisto išvadoje Nr. M 428/13(04) (1 t., 109-111 b. l.) nurodyta, kad... 37. Santuokos liudijimo kopija, patvirtinta nukentėjusiosios atstovo advokato V.... 38. KET 9 punktas iš eismo dalyvių reikalauja laikytis visų būtinų atsargumo... 39. Iš surinktų ir teismo posėdyje ištirtų duomenų, kurie pripažįstami... 40. Kaip matyti iš eismo įvykio vietos nuotraukų (1 t., 11-13 b. l.),... 41. Kai KET pažeidžia keli eismo dalyviai, kaltininko veika priežastiniu ryšiu... 42. Iš to, kas nurodyta, bylą nagrinėjantis teismas sprendžia, kad ne keleivio... 43. Bausmės skyrimo motyvai ir kiti su tuo susiję klausimai... 44. Tas, kas, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar... 45. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į bendruosius bausmių skyrimo... 46. Eismo įvykį, kurio metu nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei E. J. buvo... 47. Kai asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų... 48. Remdamasis teismų praktika, bylą nagrinėjantis teismas nesvarsto... 49. Parinkdamas bausmės dydį (trukmę), teismas atsižvelgia į nurodytą... 50. Kaltinamasis vidutinio amžiaus, mokosi, dirba. Buvo baustas administracine... 51. Laikantis BK 641 straipsnio (2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-499... 52. Prokuroras prašė kaltinamajam skirtą laisvės atėmimo bausmę subendrinti... 53. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 28 d. nutartimi nutarė,... 54. R. T. buvo laikinai sulaikytas BPK 140 straipsnio nustatyta tvarka nuo 2013 m.... 55. Bylą nagrinėjantis teismas 2014 m. gruodžio 4 d. nutartimi (2 t., 138-142 b.... 56. Be to, R. T. skiriama baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis... 57. Civilinio ieškinio ir kitų su tuo susijusių klausimų išsprendimas... 58. Nukentėjusioji E. J. 2013 m. gruodžio 31 d. paduotu ir vėliau patikslintu... 59. Kalbėdama apie sutuoktinio V. J. netektį, nukentėjusioji ir civilinė... 60. Be to, nurodė, kad jos dukrai G. M. draudimo kompanija sumokėjo 23 962 Lt... 61. AAS „Gjensidige Baltic“ atsiliepime į civilinį ieškinį (3 t., 66-68,... 62. AAS „Gjensidige Baltic“ pareiškime (4 t., 17 b. l.) nurodė, kad draudimo... 63. Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras atsiliepime į... 64. Teismo posėdyje apklausta apie aplinkybes, susijusias su jos fizine, emocine,... 65. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime, susijusiame su... 66. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo,... 67. CPK 177 straipsnio 1-3 dalys numato, kad įrodymai yra bet kokie faktiniai... 68. Norint nustatyti sužalojimus, įvertinti sveikatos sutrikdymo mastą ir t. t.,... 69. Kadangi nukentėjusioji ir civilinė ieškovė E. J. nebuvo nusiteikusi... 70. Apžiūrėjęs nukentėjusiąją E. J., vyresnysis teismo medicinos ekspertas... 71. Bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad dėl nustatytų nežymių... 72. Asmenims, eismo įvykio metu patyrusiems sunkų sveikatos sutrikdymą,... 73. Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė E. J. prašė priteisti 10 000 Lt... 74. Dėl žmogaus gyvybės atėmimo priteistinos neturtinės žalos atlyginimo... 75. Nukentėjusiojo artimieji teisę į neturtinės žalos atlyginimą įgyja tik... 76. Nėra duomenų, kad nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės E. J. santuoka... 77. Tiek didelis, tiek paprastas nukentėjusio asmens neatsargumas yra neturtinės... 78. V. J. važiavimas automobiliu ( - ), neprisisegus saugos diržo, buvo... 79. Civilinės atsakomybės draudimo atveju pareiga atlyginti padarytą turtinę ir... 80. Kaltinamojo, kaip lengvojo automobilio ( - ) valdytojo, civilinės atsakomybės... 81. Lengvojo automobilio ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė nuo 2013 m. liepos... 82. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo... 83. 2013 m. rugsėjo 23 d. nukentėjusioji E. J. teigė (1 t., 160 b. l.), kad ji... 84. Tačiau visą įmanomą gauti iš draudimo kompanijos ar Biuro draudimo... 85. Turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo paskirtis – kompensuoti... 86. Pašto perlaidų kvitai (3 t., 93, 180 b. l.; 4 t., 65 b. l.) įrodo, kad... 87. Siekdamas užtikrinti nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės E. J. 80 000... 88. Nukentėjusiąją ir civilinę ieškovę E. J. atstovavo advokatas V.... 89. Daiktinių įrodymų likimas... 90. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktai, turintys reikšmės tiriant ir... 91. - automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ) perduotas saugoti E. J. (1 t., 55, 60, 62... 92. - automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ) saugomas automobilių saugojimo... 93. - automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) registracijos liudijimas, techninės... 94. - mikrodalelės, kurios buvo nurinktos ir liko po tyrimo nuo R. T. drabužių... 95. - R. T. drabužiai, saugomi Šiaulių apskrities VPK tarnybinėse patalpose (1... 96. Vadovaudamasis BPK 297-298, 301-305, 307 straipsniais, teismas... 97. R. T. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 281... 98. Vadovaudamasis BK 641 straipsniu, R. T. skirtą 3 (trijų) metų laisvės... 99. Į atliktos laisvės atėmimo bausmės laiką santykiu 1:1 įskaityti laiką,... 100. Skirti R. T. baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti 1 (vienerius) metus... 101. R. T. skirtos kardomosios priemonės: rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 102. Nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės E. J. civilinį ieškinį dėl... 103. Priteisti E. J., a. k. ( - ) iš R. T., a. k. ( - ) 300 EUR (tris šimtus... 104. Kitas civilinio ieškinio dalis atmesti.... 105. Siekiant užtikrinti E. J. turtinius interesus, už sumą, kuri būtų iš... 106. Automobiliui ( - ), valst. Nr. ( - ) saugotoju skirti R. T..... 107. Išaiškinti R. T., kad už automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) kuriam taikomas... 108. Nuosprendžio patvirtintą nuorašą nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų... 109. Priteisti E. J. naudai iš R. T. 289,62 EUR (du šimtus aštuoniasdešimt... 110. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės tiriant ir... 111. - automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ) perduotą saugoti E. J., palikti jos... 112. - automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ) saugomą automobilių saugojimo... 113. - automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) registracijos liudijimą ir techninės... 114. - mikrodaleles, kurios buvo nurinktos ir liko po tyrimo nuo R. T. drabužių... 115. - R. T. drabužius, saugomus Šiaulių apskrities VPK tarnybinėse patalpose,... 116. Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių...