Byla 2K-55/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Viktoro Aiduko, Egidijaus Bieliūno ir pranešėjo Vytauto Piesliako, sekretoriaujant D. Kučinskienei, dalyvaujant prokurorui R. Žukauskui, gynėjui advokatui J. Skruzdžiui,

2teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo D. R. kasacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 23 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 4 d. nutarties.

3Švenčionių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 23 d. nuosprendžiu D. R. nuteistas pagal BK 281 straipsnio 6 dalį laisvės atėmimu trejiems metams.

4Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, įpareigojant iki 2008 m. gegužės 23 d. atlyginti nukentėjusiajai nusikaltimu padarytą turtinę žalą bei be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

5Priteista iš D. R. 4816,53 Lt turtinės ir 15 000 Lt neturtinės žalos nukentėjusiajai B. A. Taip pat išieškota iš D. R. 897 Lt proceso išlaidų: 860 Lt už ekspertės O. L. atliktą tyrimą ir 37 Lt pašto išlaidų valstybei.

6Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 4 d. nutartini nuteistojo D. R. apeliacinis skundas atmestas.

7Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėjo, prašiusio kasacinį skundą tenkinti, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimus,

Nustatė

8D. R. nuteistas už tai, kad 2002 m. spalio 16 d. apie 7.30 val., kelyje Švenčionėliai – Raudonė – Zablatiškė, sankryžoje, ( - ) miesto ribose, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (kraujyje esant 1,37 proc. etilo alkoholio), vairuodamas M. R. priklausantį automobilį BMW 518, (valst. Nr. ( - )), pažeidė tuo metu galiojančių Kelių eismo taisyklių (patvirtintų 1993 m. lapkričio 29 d. ir galiojusių nuo 1994 gegužės 1 d.) reikalavimus, t. y. 2.4 punktą – sukėlė pavojų saugiam eismui; 3.8 punktą – vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus; 14.1 punktą – viršijo leistiną greitį, neatsižvelgdamas į meteorologines sąlygas, matomumą, kad kiekvienu momentu galėtų suvaldyti transporto priemonę; 14.3 punktą – važiavo gyvenvietės ribose 73.7 – 70 km/h greičiu, t. y. didesniu už leistiną, kas buvo pagrindinė eismo įvykio priežastis, t. y. atsiradus kliūčiai prieš 65.6 – 52.5 m. nespėjo laiku sustabdyti savo vairuojamo automobilio ir susidūrė su dviratininku V. A. beveik kirtusiu kelio važiuojamąją dalį ties pėsčiųjų perėja, padarydamas jam poodines kraujosruvas dešiniojo momenkaulio projekcijoje ir dešinės akies vokuose, odos nubrozdinimus veide, muštines žaizdas dešiniojo momenkaulio projekcijoje, kairėje šlaunyje ir dešinėje blauzdoje, kraujo išsiliejimą po minkštaisiais galvos smegenų dangalais ir į galvos smegenų skilvelius bei plaučių vartus, kaukolės skliauto ir pamato, dešiniųjų I-XII ir kairiųjų I-V šonkaulių bei dešinės blauzdos kaulų lūžius, dėl ko įvyko V. A. mirtis ir taip padarė BK 281 straipsnio 6 dalyje numatytą nusikalstamą veiką, t. y. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio sukėlė eismo įvykį, kuriame žuvo žmogus.

9Kasaciniu skundu nuteistasis D. R. prašo teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 4 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

10Kasatorius teigia, kad jis pagal BK 281 straipsnio 6 dalį yra nuteistas nepagrįstai, nes tarp jo veikos ir kilusių padarinių, t. y. nukentėjusiojo mirties, nėra priežastinio ryšio. Kliūtimi pagal nusikaltimo padarymo metu galiojusių KET (toliau – KET) redakciją, laikytina tik automobilio važiavimo juostoje atsiradusi kliūtis, tuo tarpu, kasatoriaus manymu, jis KET reikalavimų nepažeidė, nes nukentėjusysis prieš kasatoriaus vairuojamą automobilį atsirado prieš pat, o ne anksčiau, kaip neteisingai yra nurodyta teismų sprendimuose. Tiek 2003 m. rugpjūčio 11 d. autotechninės ekspertizės išvadoje, tiek 2004 m. birželio 3 d. specialisto išvadoje nustatyta, kad jeigu dviratininkas nutarime skirti ekspertizę nurodytomis aplinkybėmis įvažiavo iš šalutinio kelio į pagrindinį per pėsčiųjų perėją sudarydamas artėjančio automobilio vairuotojui kliūtį, tuomet jis techniniu požiūriu nevykdė tuo metu galiojusių KET 17.1 punkte nustatytų reikalavimų ir tai buvo priežastiniame ryšyje su šio įvykio kilimu, o šie dviratininko veiksmai buvo pagrindinė sąlyga kilti šiam eismo įvykiui, jeigu jis, sukeldamas eismo saugumo grėsmę, nuvažiavo mažesnį kaip 7-8,5 m atstumą. Byloje esanti schema parodo, kad dviratininkas įvažiavo į pagrindinį kelią daugiau nei 7-8 m, t. y. tą atstumą, kuris paneigia priežastinio ryšio tarp kasatoriaus padarytos veikos ir kilusių padarinių buvimą.

11Kasatoriaus manymu, pirmosios instancijos teismui nepavyko pašalinti prieštaravimų tarp skirtingų ekspertizių išvadų, todėl visos abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai.

12Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK 320 straipsnio 3 dalį ir nepatikrino bylos tiek, kiek to buvo prašoma apeliaciniame skunde bei nepateikė motyvuotų išvadų dėl apeliacinio skundo esmės. Taip pat apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalį ir BPK 324 straipsnio 6 dalį, nes atmetė kasatoriaus ir jo gynėjo prašymą atnaujinti įrodymų tyrimą ir neištaisė pirmosios instancijos teismo padarytų įrodymų vertinimo klaidų.

13Nuteistojo D. R. kasacinis skundas netenkintinas.

14Dėl D. R. nuteisimo pagal BK 281 straipsnio 6 dalį

15BK 281 straipsnio 6 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas vairuodamas kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus. BK 281 straipsnio 6 dalyje numatyta nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl kvalifikuojant veiką pagal minėtą BK specialiosios dalies straipsnį, būtina nustatyti ne tik pavojingą veiką (kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimą), bet ir padarinius (žmogaus žūtį) bei priežastinį ryšį tarp eismo saugumo taisyklių pažeidimo ir žmogaus žūties. Išvada apie priežastinio ryšio buvimą tarp padarytų KET pažeidimų ir kilusių padarinių daroma nustačius, kuris eismo dalyvis pažeidė KET reikalavimus ir ar šie kiekvieno eismo dalyvio padaryti KET pažeidimai buvo būtinoji padarinių kilimo sąlyga. Eismo dalyvio veika, kuria pažeidžiamos KET, būtinąja autoįvykio priežastimi yra tada, kai analogiškoje situacijoje šiam eismo dalyviui laikantis KET reikalavimų, eismo įvykis neįvyktų. Be to būtina nustatyti ar kilę padariniai yra dėsningi ar atsitiktiniai.

16Nors kasatorius ginčija priežastinio ryšio tarp jo padaryto pažeidimo ir kilusių padarinių buvimą, kolegija laiko, kad kasatoriaus padaryta veika ir jos padariniai pagrįstai teismo įvertinti, kaip atitinkantys BK 281 straipsnio 6 dalyje numatytos nusikaltimo sudėties požymiams.

17Byloje nustatyta, kad kasatorius pažeidė KET 2.4 (sukėlė pavojų saugiam eismui), 3.8 (vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus) 14.1 (viršijo leistiną greitį, neatsižvelgdamas į meteorologines sąlygas, matomumą, kad kiekvienu momentu galėtų suvaldyti transporto priemonę), 14.3 ( važiavo gyvenvietės ribose 73.7 – 70 km/h greičiu, t. y. didesniu už leistiną) punktų reikalavimus. Nustatyta, kad autoįvykio metu žuvo žmogus (V. A.).

18Pagrindinė eismo įvykio priežastis buvo vairuotojo D. R. veiksmai, kuris būdamas neblaivus gyvenvietės ribose važiavo greičiu, didesniu už leistiną, t. y. 70-73,7 km/h, dėl ko kelyje atsiradus kliūčiai prieš 65,6-52,5 m nespėjo laiku sustabdyti automobilio ir susidūrė su dviratininku beveik kirtusiu kelio važiuojamąją dalį ties pėsčiųjų perėja. Jei kasatorius nepadarytų minėtų KET pažeidimų, net ir dviratininkui pažeidus KET reikalavimus, autoįvykis nekiltų. Taigi minėti KET pažeidimai buvo būtina padarinių kilimo sąlyga. Be to kasatorius nepajėgė laiku sustabdyti automobilio ne dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, o dėl sąmoningai padarytų KET pažeidimų. Jeigu nuteistasis nebūtų viršijęs gyvenvietėje leistino greičio, jis būtų spėjęs laiku sustabdyti automobilį ir išvengti susidūrimo su dviratininku. Esant šioms aplinkybėms, kilę padariniai buvo dėsningas nuteistojo D. R. padarytų KET pažeidimų rezultatas ir buvo priežastiniame ryšyje su kilusiais padariniais, todėl jo nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 281 straipsnio 6 dalį.

19Šią teismo išvada patvirtina ir teisme apklausta ekspertė O. L. Ji patvirtino autotechninės ekspertizės aktą ir paaiškino, kad pagal pateiktus jai autoįvykio duomenis ji apskaičiavo, kad dviratininkas iki susidūrimo vietos asfaltuota kelio danga buvo nuvažiavęs apie 9 m, tuo tarpu automobilio greitis, sprendžiant pagal smūgio jėgą į dviratininką ir jo nubloškimo atstumą, buvo didesnis negu 70 km/h. Ir nors dviratininkas įvažiavo į pagrindinio kelio važiuojamąją dalį ties pėsčiųjų perėja, tokie jo veiksmai nebuvo pagrindinė šio eismo įvykio kilimo priežastis, nes jeigu automobilio vairuotojas būtų važiavęs 60 km/h greičiu, atsiradus kliūčiai, jis būtų suspėjęs laiku sustabdyti automobilį ir išvengti susidūrimo. Be to, ekspertės O. L. ekspertizės akto išvadas dėl automobilio važiavimo greičio iš dalies taip pat patvirtina liudytojų E. L. ir R. S. parodymai, iš kurių turinio seka, kad nuteistasis D. R. važiavo apie 80-100 km/h greičiu, kas paneigia nuteistojo teiginį, kad jis važiavo neviršydamas leistino greičio.

20Nors specialisto E. S. 2003 m. rugpjūčio 11 d. ekspertizės akte Nr. 11-521 bei 2004 m. birželio 3 d. ir 2005 m. lapkričio 29 d. išvadose Nr. 11-195 ir Nr. 11-2128 (05) tiksliai nenustačius automobilio važiavimo greičio, pateikti alternatyvūs teiginiai dėl eismo įvykio kilimo priežasties, šių išvadų teiginiai savo esme neprieštarauja ekspertės O. L. ekspertizės akto išvadoms, o vienas kitą papildo, nes abiem atvejais buvo naudota ta pati tyrimo metodika.

21Dėl apeliacinio skundo išnagrinėjimo.

22Kolegija laiko, kad apeliacinės instancijos teismas, bylą iš naujo nagrinėdamas apeliacine tvarka, ištyrė apeliaciniame skunde buvusius argumentus, o juos palyginęs su byloje surinkta medžiaga, pateikė motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo esmės, todėl kasatoriaus argumentas, kad apeliacinės instancijos teismas neargumentuotai atsakė į apeliacinio skundo argumentus, yra nepagrįstas. Kadangi bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo išsamiai ir visapusiškai ištirtos visos bylos aplinkybės, todėl apeliacinės instancijos teismas pagrįstai atmetė nuteistojo ir jo gynėjo prašymą atnaujinti įrodymų tyrimą ir pakartotinai apklausti specialistą E. S. ir ekspertą V. Š.

23Be viso to, byloje nustatyta, kad nukentėjusysis kelią per pėsčiųjų perėją kirto iš kairės į dešinę ir nuteistojo vairuojamojo automobilio buvo partrenktas tik pervažiavęs kairę kelio dalį ir jau įvažiavęs į dešinę, todėl, kaip teisingai pažymėjo apeliacinės instancijos teismas, nutartimi atmesdamas nuteistojo apeliacinį skundą, nėra pagrindo teigti, kad nukentėjusysis važiuojamojoje kelio dalyje atsirado staiga.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Nuteistojo D. R. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 23 d. nuosprendžiu D.... 4. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirtos bausmės vykdymas... 5. Priteista iš D. R. 4816,53 Lt turtinės ir 15 000 Lt neturtinės žalos... 6. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 7. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėjo, prašiusio... 8. D. R. nuteistas už tai, kad 2002 m. spalio 16 d. apie 7.30 val., kelyje... 9. Kasaciniu skundu nuteistasis D. R. prašo teismą panaikinti Vilniaus apygardos... 10. Kasatorius teigia, kad jis pagal BK 281 straipsnio 6 dalį yra nuteistas... 11. Kasatoriaus manymu, pirmosios instancijos teismui nepavyko pašalinti... 12. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK 320... 13. Nuteistojo D. R. kasacinis skundas netenkintinas.... 14. Dėl D. R. nuteisimo pagal BK 281 straipsnio 6 dalį... 15. BK 281 straipsnio 6 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas... 16. Nors kasatorius ginčija priežastinio ryšio tarp jo padaryto pažeidimo ir... 17. Byloje nustatyta, kad kasatorius pažeidė KET 2.4 (sukėlė pavojų saugiam... 18. Pagrindinė eismo įvykio priežastis buvo vairuotojo D. R. veiksmai, kuris... 19. Šią teismo išvada patvirtina ir teisme apklausta ekspertė O. L. Ji... 20. Nors specialisto E. S. 2003 m. rugpjūčio 11 d. ekspertizės akte Nr. 11-521... 21. Dėl apeliacinio skundo išnagrinėjimo. ... 22. Kolegija laiko, kad apeliacinės instancijos teismas, bylą iš naujo... 23. Be viso to, byloje nustatyta, kad nukentėjusysis kelią per pėsčiųjų... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,... 25. Nuteistojo D. R. kasacinį skundą atmesti....