Byla e2-1549-381/2020
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Active Construction Management“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Aldonos Tilindienės ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas pareiškėjos prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Active Construction Management“ bankroto byloje,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Active Construction Management“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė V. K.. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. lapkričio 8 d.

62.

7Vilniaus miesto savivaldybės administracija bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Active Construction Management“ bankroto byloje pareiškė 71 523,17 Eur kreditorinį reikalavimą, kurį grindė 9 323,85 Eur permoka bendrovei bei 62 199,32 Eur bendrovės pareiškėjai nesumokėtais delspinigiais. Pareiškėja nurodė, kad 2017 m. gruodžio 1 d. tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir BUAB „Active Construction Management“ buvo sudaryta Sutartis Nr. A62-167/17(3.10.21-TD2) dėl skydinio modulinio darželio priestato prie lopšelio-darželio ( - ), montavimo-statybos darbų su techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugomis (toliau – Sutartis), pagal kurią pareiškėja bendrovei iš viso sumokėjo 945 976,13 Eur. Sutarties šalys 2019 m. liepos 26 d. sudarė susitarimą dėl dalies darbų atsisakymo, pagal kurį galutinė bendrovei mokėtina kaina yra 936 652,28 Eur. Tokiu būdu bendrovei buvo permokėta 9 323,85 Eur suma. Pareiškėja taip pat nurodė, kad bendrovei buvo pateiktos keturios delspinigių sąskaitos: 2019 m. kovo 21 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 1023651 – 19 782,04 Eur sumai, 2019 m. gegužės 3 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 1024459 – 8 749,76 Eur sumai, 2019 m. rugpjūčio 20 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 1026465 – 20 352,68 Eur sumai, 2019 m. lapkričio 18 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 1028091 – 13 314,84 Eur sumai, kurios liko nepamokėtos.

83.

9BUAB „Active Construction Management“ administratorius, nesutikdamas su pareiškėjos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareikštu reikalavimu, jį ginčijo. Teismui pateiktame skunde bankroto administratorius nurodė, kad bendrovė atliko statybos rangos darbus ir atitinkamai juos fiksavo atliktų darbų aktuose, o užsakovė (pareiškėja) tikrino bendrovės atliktų darbų aktus, kad juose nurodytų darbų kiekiai ir kokybė atitiktų faktiškai atliktų darbų kiekį ir kokybę (pagal Sutarties 5.2 punktą). PVM sąskaitos faktūros buvo išrašomos atliktų darbų aktų pagrindu, t. y. tik už faktiškai atliktus darbus (Sutarties 8.1-8.3 punktai). Sutarties 8.7 punkte numatyta, kad užsakovė nepriima ir nepasirašo atliktų darbų aktų, kurių kiekiai neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekių ir neapmoka bendrovei už savavališkai atliktus darbus. Jei bendrovė būtų užaktavusi didesnį kiekį darbų nei faktiškai atlikta, ar būtų užaktavusi darbus, kurie nenumatyti Sutartyje, užsakovė tokių darbų nebūtų priėmusi ir už juos atsiskaičiusi, todėl pareiškėjos nurodoma permoka negalėjo susidaryti.

104.

11Pasisakydamas dėl bendrovei priskaičiuotų delspinigių, bankroto administratorius nurodė, kad pagal Sutartį darbų įvykdymo terminas pasibaigė 2018 m. lapkričio 16 d., o baigiamasis atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas šalių pasirašytas tik 2019 m. spalio 10 d. Tarp šalių 2018 m. rugsėjo 17 d. buvo pasirašytas Susitarimas prie Sutarties, pagal kurį Sutarties terminas pratęstas iki 2018 m. lapkričio 27 d., o ne iki 2018 m. lapkričio 16 d., kaip teigė pareiškėja. Be to, 2019 m. liepos 26 d. tarp šalių pasirašytas Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo patvirtina, kad net ir pasibaigus Sutarties įvykdymo terminui, šalys ją vykdė toliau ir bendradarbiavo. Pareiškėja delspinigius skaičiavo tam tikrais laikotarpiais, tačiau neaišku, kokiu pagrindu buvo pasirinkti atitinkami laikotarpiai.

125.

13Pagal Sutarties 12.3 punktą, rangovė, vėluojanti suteikti paslaugas ar atlikti darbus Sutartyje nustatytais terminais, užsakovės reikalavimu įsipareigojo mokėti 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM. Tačiau delspinigiai turi būti mokami, kai vėluojama įvykdyti prievolę, būtent nuo neįvykdytos prievolės dalies. Šiuo atveju pareiškėja bendrovei delspinigius nepagrįstai ir nesąžiningai skaičiavo nuo visos Sutarties sumos, nors delspinigių skaičiavimo laikotarpiu dalis Sutarties jau buvo įvykdyta, pvz. 2019 m. lapkričio 18 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 1028091 – 13 314,84 Eur sumai yra išrašyta už 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. spalio 10 d. laikotarpiui priskaičiuotus delspinigius, kai daugiau nei pusę Sutarties jau buvo įvykdyta.

146.

15Nei viena iš pareiškėjos PVM sąskaitų faktūrų bendrovei nebuvo pateikta ir nėra įtraukta į jos buhalterinę apskaitą. Jokių įrodymų, kad sąskaitos būtų pateiktos bendrovei, pareiškėja nenurodė. Todėl laikytina, kad šias sąskaitas pareiškėja bendrovei pirmą kartą pateikė 2019 m. gruodžio 30 d., teikdama kreditorinį reikalavimą. Tokiu būdu pareiškėja praleido Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytą sutrumpintą šešių mėn. ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl delspinigių išieškojimo pareikšti. (1) Senaties terminas pagal 2019 m. kovo 21 d. PVM sąskaitą faktūrą priskaičiuotiems 19 782,04 Eur delspinigiams išieškoti baigėsi 2019 m. rugsėjo 21 d. Be to, mokėjimo dokumente nenurodytas delspinigių skaičiavimo laikotarpis. (2) Senaties terminas pareikšti reikalavimams dėl 2019 m. gegužės 3 d. PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų 8 749,76 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2019 m. vasario 28 d. iki 2019 m. kovo 31 d. išieškojimo prasidėjo 2019 m. vasario 28 d., kai pareiškėja sužinojo / turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Vadinasi senaties terminas reikalavimams dėl šių delspinigių sumokėjimo baigėsi jau 2019 m. rugpjūčio 30 d. Net jeigu senaties terminą skaičiuotume nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo datos, pareiškėja šio reikalavimo pareiškimo metu jau buvo praleidusi senaties terminą reikalauti šių delspinigių apmokėjimo. (3) 2019 m. rugpjūčio 20 d. išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje 20 352,68 Eur sumai nenurodytas delspinigių skaičiavimo terminas. Tikėtina, kad delspinigiai buvo paskaičiuoti už kur kas ankstesnį laikotarpį nei išrašyta sąskaita, kaip ir 2019 m. gegužės 3 d. PVM sąskaita faktūra, todėl ir šių delspinigių apmokėjimui reikalauti jau gali būti suėjęs senaties terminas. (4) Nors 2019 m. lapkričio 18 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra 13 314,84 Eur sumai už 2019 m. rugpjūčio 1 d. – 2019 m. spalio 10 d. laikotarpiu priskaičiuotus delspinigius pateikta nepraleidus senaties termino, tačiau ir šia apimti kreditorinis reikalavimas negali būti tvirtinamas dėl kitų žemiau nurodomų priežasčių.

167.

17Egzistuoja pareiškėjos priskaičiuotų neprotingai didelių delspinigių mažinimo kriterijai. Minėta, delspinigių skaičiavimo metu bendrovė buvo iš dalies įvykdžiusi Sutartį ir kuo vėlesnis yra delspinigių skaičiavimo laikotarpis, tuo didesne dalimi Sutartis buvo įvykdyta, todėl delspinigių skaičiavimas nuo visos Sutarties sumos akivaizdžiai yra neteisingas ir nepagrįstas. Sutartimi buvo sutarta ne tik vykdyti statybos rangos darbus, bet ir teikti techninio darbo projekto parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kurios buvo visiškai įvykdytos. Pareiškėjos priskaičiuoti delspinigiai nuo visos Sutarties sumos pažeidžia Sutarties šalių interesų pusiausvyrą, nes užsakovės atžvilgiu Sutarties 12.1 punkte numatytas delspinigių skaičiavimas tik nuo nesumokėtos kainos dalies. Administratoriui taip pat nėra žinoma, kad pareiškėja būtų patyrusi kokių nors nuostolių, kuriuos siektų padengti prašomais delspinigiais.

188.

19Atsiliepime į bankroto administratoriaus skundą, pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodė, kad permoka susidarė dėl išskaitų iš avanso –pagal Sutarties 1.3 punktą rangovei galėjo būti sumokėtas nedidesnis kaip 30 proc. dydžio išankstinis avansinis mokėjimas nuo bendros Sutarties kainos. Rangovė 2017 m. gruodžio 8 d. pateikė sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, pagal kurią 2017 m. gruodžio 28 d. buvo apmokėta 285 318 Eur suma. Sumokėtas avansas buvo išskaičiuojamas iš tarpinių mokėjimų, tačiau dėl klaidos, palyginus rangovės išrašytas sąskaitas ir užsakovės faktiškai bendrovei sumokėtas sumas, susidarė 9 323,85 Eur permoka, kadangi viso rangovei buvo išmokėta 945 976,13 Eur su PVM suma vietoj galutinės Sutarties kainos, t. y. 936 652,28 Eur su PVM, nustatytos 2019 m. liepos 26 d. susitarime dėl Sutarties pakeitimo. Pareiškėja pateikė administratoriui konkrečius skaičiavimus, pagal kuriuos susidarė permoka, kurių, nors buvo nurodytos konkrečios išrašytos sąskaitos, apmokėjimo eiga ir datos, bendrovė nenuginčijo. Sutarties nuostatų citavimas, visiškai ignoruojant konkrečius bendrovei pervestų mokėjimų dydžius, negali paneigti reikalavimo dėl permokos pagrįstumo.

209.

21Sutarties 2.1.3 punkte nustatytas statybos darbų terminas buvo 11 savaičių (į šį terminą neįėjo statybos užbaigimo akto pasirašymas). Šis terminas pradėtas skaičiuoti nuo užsakovės statybvietės perdavimo rangovei dienos 2018 m. rugpjūčio 31 d. iki galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Sutarties 2.1.4 punkte numatytas bendras paslaugų suteikimo ir Darbų atlikimo terminas dėl Sutarties stabdymo prasitęsė iki 2018 m. lapkričio 27 d. Todėl 11 savaičių darbų atlikimo terminas pasibaigė 2018 m. lapkričio 27 d., tačiau iki minėto termino darbai nebuvo baigti. Galutinis darbų priėmimo-perdavimo aktas buvo pasirašytas tik 2019 m. spalio 10 d. Vadinasi, darbų atlikimas vėlavo nuo 2018 m. lapkričio 28 d. iki 2019 m. spalio 10 d. Bendrovei buvo ir yra žinomas darbų atlikimo terminas ir tai, kad bendrovė jį ženkliai praleido – tad delspinigiai buvo skaičiuojami visą laikotarpį, kurį rangovė vėlavo atlikti Sutartimi sulygtus darbus (t. y. nuo 2018 m. lapkričio 27 d. iki 2019 m. spalio 10 d.).

2210.

23Visos delspinigių PVM sąskaitos faktūros buvo siunčiamos paštu viešai nurodomu bendrovės buveinės adresu, t. y. Savanorių pr. 176F, Vilnius. Pareiškėja nėra gavusi pranešimų, kad PVM sąskaitos faktūros nebuvo įteiktos minėtu adresu, išskyrus 2019 m. lapkričio 18 d. PVM sąskaitą faktūrą – skenuotas dokumento variantas buvo išsiųstas el. paštu vitas@irdaiva.lt bendrovės vadovui.

2411.

25Sutarties 12.3 punkte nustatytas delspinigių nuo visos Sutarties kainos skaičiavimo mechanizmas nei iki Sutarties pasirašymo, nei jos pasirašymo, nei vykdymo metu nebuvo kvestionuojamas, ginčijamas ar laikomas nepagrįstu. Bendrovė yra profesionalus viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektas, todėl Sutartimi prisiimti įsipareigojimai ir galimos sankcijos jai turėjo ir privalėjo būti suprantamos. Sutartimi pareiškėja iš bendrovės pirko konkrečius darbus konkrečiu terminu, todėl rangovei nesilaikant Sutartyje numatyto darbų atlikimo termino visą šį laikotarpį užsakovės teisės buvo pažeidžiamos. Tad bendrovės nurodoma „prievolė“ pirmiausia buvo darbų atlikimas sutartu terminu (o ne dalinis darbų atlikimas, nesilaikant terminų), todėl delspinigiai ir skaičiuojami nuo visos šios prievolės (jos vertės). Situacija, jei pagal Sutartį užsakovė laiku neapmokėtų pateiktų sąskaitų už atliktus darbus, delspinigiai skaičiuotini būtent nuo šio praleisto mokėjimo, kadangi jis ir sudaro bendrovės įvardijamą ir neįvykdytą prievolę.

2612.

27Nagrinėjamu atveju turėtų būti taikoma CK 1.127 straipsnio 5 dalies nuostata, nes bendrovės vykdomas Sutarties pažeidimas buvo tęstinis ir baigėsi tik 2019 m. spalio 10 d., pasirašius baigiamąjį atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, todėl sutrumpintas šešių mėnesių terminas reikalavimo pateikimo metu (2019 m. gruodžio 30 d.) praleistas nebuvo. Jeigu teismas manytų, kad ieškinio senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo delspinigių skaičiavimo pradžios (2018 m. lapkričio 28 d.), bet kokiu atveju pareiškėjai priteistini (patvirtinamas reikalavimas) delspinigiai už 6 mėn. iki delspinigių skaičiavimo pabaigos (t. y. už laikotarpį nuo 2019 m. balandžio 10 d. iki 2019 m. spalio 10 d.), nepaisant to, kad reikalavimas pateiktas vėliau. Tokiu atveju tvirtinama delspinigių suma sudaro 34 590 Eur.

2813.

29Viešojo pirkimo būdu sudarytos Sutarties tikslas buvo užtikrinti darželio vietų trūkumo mieste problemos sprendimą, dėl ko savalaikis Sutarties vykdymas buvo itin svarbus. Bendrovė terminą pažeidė daugiau nei 40 savaičių. Pažeidimas buvo tęstinis, pareiškėjai nebuvo protinga ir ekonomiška dėl kiekvieno delspinigių skaičiavimo laikotarpio atskirai kreiptis į teismą – tas būtų buvę padaryta iškart po Sutarties įvykdymo, tačiau bendrovei buvo iškelta bankroto byla ir užsakovė pasinaudojo teise pareikšti reikalavimą. Kadangi pareiškėja ieškinio senaties terminą už delspinigių skaičiavimo laikotarpį nuo 2018 m. lapkričio 28 d. iki 2019 m. balandžio 10 d. praleido dėl svarbių priežasčių (bendrovės vykdomas pažeidimas buvo tęstinis), likusiai prašomai patvirtinti delspinigių sumai ieškinio senaties terminas atnaujintinas.

30II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

3114.

32Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos reikalavimą patenkino iš dalies – patvirtino kreditorės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 31 803,85 Eur dydžio trečios eilės kreditorinį reikalavimą BUAB „Active Construction Management“ bankroto byloje.

3315.

34Teismas, įvertinęs pareiškėjos pateiktus duomenis apie gautas sąskaitas iš bendrovės ir pareiškėjos atliktus mokėjimus, kurių bendrovė neginčija, nustatė, kad permoka susidarė dėl išskaitų iš avanso –Sutarties 1.3 punkte nurodyta, kad rangovei gali būti sumokėtas nedidesnis kaip 30 proc. dydžio išankstinis avansinis mokėjimas nuo bendros Sutarties kainos. Rangovė 2017 m. gruodžio 8 d. pateikė sąskaitą Nr. 20171201 išankstiniam apmokėjimui, pagal kurią 2017 m. gruodžio 28 d. buvo apmokėta 285 318 Eur suma. Sumokėtas avansas buvo išskaičiuojamas iš tarpinių mokėjimų, tačiau dėl klaidos, palyginus bendrovės išrašytas sąskaitas ir pareiškėjos faktiškai bendrovei sumokėtas sumas, susidarė 9 323,85 Eur permoka, kadangi viso bendrovei buvo išmokėta 945 976,13 Eur su PVM suma (jos išmokėjimo bendrovė neneigia) vietoj galutinės Sutarties kainos, t. y. 936 652,28 Eur su PVM, nustatytos 2019 m. liepos 26 d. susitarime dėl Sutarties pakeitimo. Kreditorės reikalavimo dalis dėl 9 323,85 Eur permokos įrodyta, priešingų duomenų byloje nėra. Todėl 9 323,85 Eur Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kreditorinis reikalavimas BUAB „Active Construction Management“ bankroto byloje teismo buvo patvirtintas.

3516.

36Teismas nustatė, kad pagal Sutarties 2.1.3 punktą 11 savaičių darbų atlikimo terminas, prasidėjęs 2018 m. rugpjūčio 31 d. (statybvietės rangovei perdavimo dieną) ir dėl Sutarties sustabdymo pagal Sutarties 2.1.4 punktą, prasitęsęs, pasibaigė 2018 m. lapkričio 27 d., tačiau iki minėto termino darbai nebuvo baigti. Galutinis darbų priėmimo-perdavimo aktas buvo pasirašytas 2019 m. spalio 10 d., t. y. darbų atlikimas vėlavo nuo 2018 m. lapkričio 28 d. iki 2019 m. spalio 10 d. Nustatęs, kad Sutarties 12.3 punkte, įtvirtinančiame, kad rangovė, vėluojanti atlikti darbus Sutartyje nustatytais terminais, užsakovės reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM, nustatytas delspinigių skaičiavimo mechanizmas nei iki Sutarties pasirašymo, nei jos pasirašymo metu, nebuvo kvestionuojamas, ginčijamas ar laikomas nepagrįstu, t. y. šalims buvo aiškus, sprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija delspinigius pagrįstai ir teisėtai skaičiavo nuo visos Sutarties kainos su PVM.

3717.

38Teismas nurodė, kad pareiškėja nuosekliai 2019 m. kovo 21 d., 2019 m. gegužės 3 d., 2019 m. rugpjūčio 20 d., 2019 m. lapkričio 18 d. reiškė reikalavimus bendrovei, pagrįstai išrašydama sąskaitas dėl priskaičiuotų delspinigių po Sutarties termino pažeidimo. Tiek kreditorės reikalavimas apmokėti išrašytą sąskaitą, tiek kreditorinis reikalavimas bankroto administratoriui savo turiniu ir esme nelaikytini ieškinio reikalavimais CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkto prasme, todėl senaties termino pradžios atskaitos taškas gali būti įvairiai aiškinamas. Jeigu laikyti, kad kreditorinio reikalavimo 2019 m. gruodžio 30 d. pareiškimas bankrutuojančioje įmonėje yra prilyginamas kreipimuisi su ieškiniu į teismą, tai reikalavimas dėl delspinigių yra pareikštas nepraleidus senaties termino po Sutarties įvykdymo bei tenkintinas už keturis mėnesius nuo 2019 m. birželio 30 d. (senaties termino pradžia) iki 2019 m. spalio 10 d. (Sutartis įvykdyta), kas sudarytų 22 480 Eur ((936 652,28x0,02:100)x120). Todėl teismas pareiškėjos reikalavimą tenkino iš dalies, patvirtindamas 22 480 Eur kreditorinį reikalavimą BUAB „Active Construction Management“ bankroto byloje.

3918.

40Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog prievolė pagal Sutartį buvo vykdoma ir įvykdyta, nors ir pažeidžiant įvykdymo terminus, byloje nėra gauta duomenų apie realius kreditorės patirtus nuostolius, kurie galėtų įtakoti delspinigių sumą. Teismo vertinimu, šios faktinės aplinkybės sudarytų pagrindą delspinigių mažinimui, tačiau atsižvelgęs į tai, kad pagrindo išvadai, jog prašomas delspinigių dydis, kuris sudaro 6,6 proc. nuo Sutarties kainos, yra neprotingai didelis, nėra, kad Sutartimi nustatyti delspinigiai dėl senaties priteistini tik už keturis mėnesius, teismas sprendė, kad nėra pakankamo pagrindo delspinigių mažinimui.

4119.

42Teismas atmetė pareiškėjos prašymą dėl praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo. Teismas vertino, kad viešo intereso egzistavimas (Sutartis sudaryta viešojo pirkimo būdu, bendrovei iškelta bankroto byla) nei vienai iš ginčo šalių šiuo atveju pranašumo nesuteikia. Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi didelę dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose patirtį, todėl galėjo ir turėjo įvertinti kylančias rizikas dėl savalaikių reikalavimų dėl delspinigių priteisimo nepateikimo. Teiginiai, kad nebuvo protinga ir ekonomiška dėl kiekvieno delspinigių skaičiavimo laikotarpio atskirai kreiptis į teismą, nelaikytina svarbia priežastimi, sudarančia prielaidas praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimui.

43III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4420.

45Pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutarties dalį, kuria reikalavimas buvo nepatvirtintas, šioje dalyje BUAB „Active Construction Management“ skundą atmesti ir patvirtinti pareiškėjos reikalavimą visa apimtimi, atnaujinti ieškinio senaties terminą dėl delspinigių priteisimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais papildomais argumentais:

4620.1.

47Bendrovės vykdomas tęstinis Sutarties pažeidimas baigėsi tik 2019 m. spalio 10 d., pasirašius baigiamąjį atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, vadinasi, sutrumpintas šešių mėnesių terminas reikalavimo pateikimo metu (2019 m. gruodžio 30 d.) praleistas nebuvo ir reikalavimas turėjo būti tenkinamas visa apimtimi. Tik priėmus darbus buvo nustatyta tiksli delspinigių suma už tęstinį sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir pareiškėja, teikdama reikalavimą, ieškinio senaties termino apskritai nepraleido.

4820.2.

49Reikalavimas nėra ieškinys, todėl CK nurodyti ieškinio senaties terminai galimai net nėra taikomi – reikalavimas buvo pareikštas bendrovės bankroto byloje pagal specialiame įstatyme (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas) nustatytą tvarką ir terminus, kurie nieko bendro su ieškinio senaties terminais neturi.

5020.3.

51Sprendžiant dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, yra svarbu įvertinti siekiamą apginti vertybę. Pareiškėja, būdama sąžininga Sutarties šalimi, gavo Sutarties rezultatą pavėluotai, taip pažeidžiant jos teisėtus lūkesčius dėl darbų atlikimo terminų laikymosi bei viešąjį interesą dėl operatyvaus darželio vietų trūkumo mieste sprendimo. Tačiau dėl tokio pažeidimo bendrovė iš esmės išvengia sutartinės atsakomybės vien dėl formalaus ieškinio senaties termino taikymo – pareiškėjos elgesys (sąskaitų išrašymas, jų pateikimas bendrovei, bendradarbiavimas vykdant Sutartį) rodo, kad reikalavimas dėl delspinigių priteisimo nebuvo netikėtas, bendrovė puikiai suvokė atsakomybę už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

5220.4.

53Pareiškėja, būdama nukentėjusia Sutarties šalimi, neturėjo dėl to prisiimti papildomų prievolių ir kaštų, eikvodama savo resursus, už kiekvieną tęstinio pažeidimo laikotarpį teikdama atskirus ieškinius, kai darbų rezultatas dar nebuvo pateiktas – tai visiškai logiškas ir pateisinamas elgesys, kadangi tik priėmus darbų rezultatą tapo aiškus tikslus tęstinio pažeidimo laikotarpis ir dėl to kylanti atsakomybė bendrovei delspinigių forma. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, ieškinio senaties terminas (jeigu jis apskritai yra taikomas) atnaujintinas dėl svarbių, objektyvių priežasčių, ypač akcentuojant pareiškėjos ginamas vertybes, nesudarant prielaidų Sutartį ilgalaikiu neveikimu pažeidusiai bendrovei išvengti dėl to kylančios teisinės atsakomybės.

5420.5.

55Net ir laikant, kad ieškinio senaties termino eiga prasidėjo nuo delspinigių skaičiavimo pradžios ir ieškinio senaties termino atnaujinimui pagrindo nėra, bet kokiu atveju apeliantei yra priteistini (patvirtintinas reikalavimas) delspinigiai už šešis mėn. iki delspinigių skaičiavimo pabaigos (t. y. už laikotarpį nuo 2019 m. balandžio 10 d. iki 2019 m. spalio 10 d.), nepaisant to, kad reikalavimas pateiktas vėliau. Tokiu atveju tvirtinama delspinigių suma sudaro 34 590 Eur (laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 10 d. iki 2019 m. liepos 26 d. Sutarties kaina su PVM buvo 951 060 Eur, tokiu atveju delspinigių suma sudaro 20 353 Eur (951 060*0,0002*107 dienos); laikotarpiu nuo 2019 m. liepos 26 d. (pasirašius papildomą susitarimą) iki 2019 m. spalio 10 d. Sutarties kaina su PVM buvo 936 652,28 Eur, tokiu atveju delspinigių suma sudaro 14 237 Eur(936 652,28*0,0002*76 dienos); viso 34 590 (20 353+14 237)), o ne pirmosios instancijos patvirtinti 22 480 Eur.

5621.

57BUAB „Active Construction Management“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais papildomais argumentais:

5821.1.

59Kreditoriaus teikiamas kreditorinis reikalavimas bendrovės bankroto byloje yra laikytinas ieškiniu, kuris yra nagrinėjamas pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, su tam tikromis nemokumo proceso išimtimis. Atsižvelgiant į tai ir į vyraujančią teismų praktiką, pareikštiems kreditorės reikalavimams yra taikomas ir ieškinio senaties terminas.

6021.2.

61Darbai pagal Sutartį turėjo būti baigti 2018 m. lapkričio 27 d., vadinasi apie savo teisių pažeidimą, t. y., kad darbai iki numatyto termino nėra baigti, kreditorei buvo žinoma / turėjo būti žinoma jau 2018 m. lapkričio 28 d. Nuo šios datos kreditorė įgijo teisę reikšti ieškinį dėl delspinigių iš bendrovės priteisimo, tačiau sąmoningai to nedarė.

6221.3.

63Kreditorius turi reikalauti skolininko vykdyti prievoles nedelsiant, įskaitant priverstinį išieškojimą, ir tuo pernelyg nedidinant skolininko įsiskolinimo. Nagrinėjamu atveju kreditorė yra juridinis asmuo, turintis didelę patirtį viešuosiuose pirkimuose, kuriam yra keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Kreditorei neabejotinai buvo suprantama, kad praleidžiant ieškinio senaties terminą dėl delspinigių priteisimo, ji prisiima riziką, jog terminas nebus atnaujintas, nesant tam svarbių priežasčių. Apeliantė argumentų, aplinkybių, kurios būtų pripažįstamos svarbiomis ieškinio senaties termino atnaujinimui, nenurodė. Pareiškėja turėjo visas galimybes kreiptis į teismą dėl delspinigių priteisimo teisės aktuose nustatytais terminais, tačiau nesiėmė savo galimai pažeistų teisių gynimo, elgėsi pasyviai. Kreditorei nebuvo jokių kliūčių kreiptis ir juo labiau delspinigius išsiieškoti iš mokios, dar nebankrutuojančios bendrovės.

6421.4.

65Vilniaus apygardos teismas skundžiamoje nutartyje paskaičiavo delspinigius už šešis mėnesius nuo 2019 m. birželio 30 d. iki kreditorinio reikalavimo pateikimo momento, t. y. 2019 m. gruodžio 30 d. Kadangi bendrovė Sutartį įvykdė 2019 m. spalio 10 d., kreditorei paskaičiuotini delspinigiai už 4 mėnesius, t. y. nuo 2019 m. birželio 30 d. iki 2019 m. spalio 10 d. Ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo kreipimosi dienos, atskaičiuojant šešis mėnesius atgal, o ne nuo nutarties iškelti bankroto bylą dienos. Šiuo atveju kreditorė kreipėsi su kreditoriniu reikalavimu 2019 m. gruodžio 30 d., vadinasi atskaičiuojant šešis mėnesius atgal, ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo 2019 m. birželio 30 d.

66IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6722.

68CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

6923.

70Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria iš dalies patenkintas prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

7124.

722020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) su visais pakeitimais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus tam tikras išvardytas šio įstatymo nuostatas. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis BUAB „Active Construction Management“ bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2019 m. lapkričio 8 d. Pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo Vilniaus miesto savivaldybės administracija bendrovės bankroto administratoriui pateikė 2019 m. gruodžio 30 d., t. y. iki JANĮ įsigaliojimo. Dėl nurodytų aplinkybių nagrinėjamam ginčui taikytinos ĮBĮ nuostatos.

7325.

74Vienas bankroto byloje spręstinų klausimų yra bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas. ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad kreditorius turi teisę patenkinti reikalavimą ir teisę kitų įstatymų nustatyta tvarka imtis priemonių skoloms išieškoti, tačiau tos nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditorinio reikalavimo pagrįstumo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios bendrovės administratorius pagal kreditoriaus bei bendrovės pateiktus apskaitos dokumentus, ir arba reikalavimus teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo tvirtinimo teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalis). Taip sudaromos realios galimybės taikyti rungimosi principą, nes tiek administratoriui, tiek kreditoriui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jie grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus.

7526.

76Kasacinio teismo praktikoje aiškinama, kad kreditoriaus reikalavimui nesant patvirtintam įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. liepos 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1266-881/2020).

7727.

78Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima išvada, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009). Atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2013, 2018 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-236-660/2018). Taigi, bankroto bylose esama viešojo intereso, todėl teismas turi pareigą imtis priemonių, kad nebūtų patvirtinti nepagrįsti kreditorių reikalavimai ir būtų apsaugoti tiek visų kreditorių, tiek pačios bankrutuojančios įmonės interesai.

7928.

80Ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus būtent nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).

8129.

82Reikšmingos byloje aplinkybės nustatomos ir įvertinamos, vadovaujantis CPK įtvirtintomis įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklėmis ir jų aiškinimo bei taikymo klausimais suformuota kasacinio teismo praktika (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013; 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013).

8330.

84Nagrinėjamu atveju ginčijama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria iš dalies nepatenkintas kreditorės prašymas dėl kreditorinio reikalavimo netesybų (delspinigių) forma patvirtinimo.

8531.

86Bylos duomenimis tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir BUAB „Active Construction Management“ (buvęs pavadinimas UAB „Irdaiva“) 2017 m. gruodžio 1 d. buvo sudaryta Sutartis Nr. A62-167/17(3.10.21-TD2), kurios pagrindu BUAB „Active Construction Management“ įsipareigojo atlikti skydinio modulinio darželio priestato prie lopšelio-darželio ( - ), montavimo-statybos darbus bei suteikti Techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Pagal Sutarties 2.1.2 punktą Techninio darbo projekto parengimo terminas ir statybą leidžiančio dokumento gavimo terminas – 150 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Skydinio-modulinio darželio priestato montavimo-statybos darbų terminas – 11 savaičių, skaičiuojamas nuo užsakovės statybvietės perdavimo rangovei dienos iki galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos (Sutarties 2.1.3 punktas). Bendras paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo terminas – iki 2018 m. rugpjūčio 27 d. (Sutarties 2.1.4. punktas). Sutarties 2.1.2 punkte numatyto Techninio darbo projekto parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo terminas Sutarties šalių 2018 m. rugsėjo 17 d. Susitarimu dėl 2017 m. gruodžio 1 d. Sutarties <...> sustabdymo Nr. A62-149/18 (3.10.21-TD2) buvo sustabdytas 112 dienų (nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 20 d.). Dėl to bendras Sutarties įvykdymo terminas tuo pačiu Susitarimu nukeltas iki 2018 m. lapkričio 27 d. Į bylą pateiktas 2018 m. rugpjūčio 31 d. Statybos darbų atlikimo vietų (statybvietės) perdavimo-priėmimo aktas Nr. 1 patvirtina, kad statybvietė rangovei buvo perduota bei jos priimta 2018 m. rugpjūčio 31 d. Baigiamasis atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas, patvirtinantis statybos darbų užbaigimą pagal Sutartį, pasirašytas 2019 m. spalio 10 d.

872.

88Aukščiau nurodytos faktinės bylos aplinkybės patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad BUAB „Active Construction Management“ darbus atlikti pagal Sutartį vėlavo nuo 2018 m. lapkričio 28 d. iki 2019 m. spalio 10 d. Dėl to užsakovė, vadovaudamasi Sutarties 12.3 punktu, pagal kurį rangovė, vėluojanti suteikti paslaugas ar atlikti darbus Sutartyje nustatytais terminais, įsipareigojo užsakovės reikalavimu mokėti 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje nurodytos kainos su PVM, skaičiavo delspinigius už Sutartyje nustatyto darbų atlikimo termino pažeidimą.

893.

90Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostata bei laikydamas, kad kreditorinio reikalavimo pareiškimas 2019 m. gruodžio 30 d. bankroto byloje prilyginamas kreipimuisi su ieškiniu į teismą, tenkino pareiškėjos reikalavimą už laikotarpį nuo 2019 m. birželio 30 d. iki 2019 m. spalio 10 d. 22 480 Eur sumai, o dėl likusios reikalavimų dalies prašymą atmetė, taip pat netenkino ieškovės prašymo atnaujinti ieškinio senaties terminą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra jokio objektyvaus pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo nutartyje padarytomis išvadomis.

914.

92Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme nustatant ieškinio senaties terminą, per kurį valstybė garantuoja pažeistos teisės gynimą, užtikrinamas ne tik subjektinės teisės realumas, bet ir yra sudaromos sąlygos sukurti stabilius civilinius teisinius santykius. Šis terminas ne tik skatina nukentėjusią šalį operatyviai reaguoti į savo teisės pažeidimą, bet ir suteikia garantiją kitai civilinio teisinio santykio šaliai, jog po tam tikro įstatyme numatyto laikotarpio jos įgytos teisės negalės būti ginčijamos. Jeigu asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis), į šį pažeidimą per visą ieškinio senaties termino eigą nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio teisinio santykio šalis turi teisę pagrįstai tikėtis, kad toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, jog jo teisė yra pažeista (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-633/2013).

935.

94Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą, ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas; CK 1.127 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad tuo atveju, kai pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną.

956.

96Kasacinio teismo praktikoje yra ne kartą pažymėta, nuo kurio momento skaičiuojamas ieškinio senaties terminas reikalaujant delspinigių: reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje nustatytam laikotarpiui) atskirai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2014). Teisė reikalauti delspinigių atsiranda nuo to momento, kai skolininkas praleidžia prievolės vykdymo terminą. Kol sutartis yra neįvykdyta (neatlikti darbai, neatsiskaityta ir pan.), tol yra pagrindas skaičiuoti delspinigius. Jie skaičiuojami už tą laiką, kol buvo vėluota įvykdyti darbus ar atlikti apmokėjimą. Jeigu prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Kai sutartiniai įsipareigojimai yra įvykdomi, t. y. užbaigiami darbai ar atliekamas apmokėjimas, tuomet pasibaigia delspinigių skaičiavimas, tačiau teisė jų reikalauti teisme išlieka dar šešis mėnesius. Tais atvejais, kai sutartiniai įsipareigojimai per šešis mėnesius nėra įvykdomi, reikalauti atlyginti delspinigius galima tik už šešis paskutinius mėnesius iki kreipimosi į teismą dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-600-180/2015).

977.

98Nutarties 26 punkte išaiškinta, kad kreditoriaus pareiškimas dėl reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje yra tapatus ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui dėl pinigų sumos priteisimo ir turi būti nagrinėjamas pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas nemokumo procesą reglamentuojančiame įstatyme (ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis). Todėl apeliantės argumentas, kad CK nurodyti ieškinio senaties terminai bankroto byloje pareikštam kreditoriniam reikalavimui netaikomi, iš esmės klaidingas.

998.

100Nutarties 31 punkte konstatuota, kad Sutartyje nustatytu terminu – 2018 m. lapkričio 27 d. – BUAB „Active Construction Management“ darbų nebaigė, todėl apie savo teisių pažeidimą pareiškėjai buvo žinoma / turėjo būti žinoma nuo 2018 m. lapkričio 28 d. Nuo šios datos kreditorė įgijo teisę reikšti ieškinį dėl delspinigių iš bendrovės priteisimo. Taip pat apeliantė galėjo kreiptis į teismą su pareiškimu dėl nemokumo (bankroto) bylos bendrovei iškėlimo, pareiškimą grįsdama tuo pačiu reikalavimu dėl delspinigių (ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 dalis). Teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009; 2020 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1161-781/2020). Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto savivaldybės administracija su aptariamu reikalavimu dėl delspinigių – pagal 2019 m. kovo 21 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1023651 – 19 782,04 Eur sumai, 2019 m. gegužės 3 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1024459 – 8 749,76 Eur sumai, 2019 m. rugpjūčio 20 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1026465 – 20 352,68 Eur sumai ir 2019 m. lapkričio 18 d. PVM sąskaitą faktūra Nr. 1028091 – 13 314,84 Eur sumai kreipėsi į BUAB „Active Construction Management“ tik 2019 m. gruodžio 30 d., todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad šiuo atveju yra teisinis pagrindas taikyti šešių mėnesių ieškinio senaties terminą netesyboms (delspinigiams).

1019.

102Bylos medžiaga patvirtina, kad BUAB „Active Construction Management“ Sutartį įvykdė 2019 m. spalio 10 d., t. y. nuo šio momento išnyko prievolė, už kurios įvykdymo termino pažeidimą pareiškėja skaičiavo delspinigius. Minėta, kad šešių mėnesių ieškinio senaties termino taikymas reiškia, kad delspinigiai už ilgesnį nei šešių mėnesių laikotarpį iki ieškinio pateikimo teismui dienos negali būti priteisti. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bendrovės bankroto administratoriui pateikė 2019 m. gruodžio 30 d., darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju delspinigiai gali būti skaičiuojami už laikotarpį nuo 2014 m. birželio 30 d. iki 2019 m. spalio 10 d., t. y. tik už 120 dienų, kas iš viso sudaro 22 480 Eur ((936 652,28x0,02:100)x120). Nurodytos aplinkybės patvirtina pirmosios instancijos teismo išvados dėl Vilniaus miesto savivaldybės kreditorinio reikalavimo dydžio delspinigių forma teisingumą.

10310.

104CK 1.131 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad jeigu teismas pripažįsta, jog ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. Tačiau ieškinio senaties termino atnaujinimą reglamentuojančiose teisės normose neįtvirtintas aplinkybių, kurios laikytinos svarbiomis praleistam terminui atnaujinti, sąrašas; taip pat neįvardyti kriterijai, kuriais vadovaudamasis teismas turėtų spręsti dėl tokių aplinkybių buvimo. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas svarbių priežasčių buvimo ar nebuvimo klausimą, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo esmę, šalies elgesį bei kitas reikšmingas bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-449/2009; 2009 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2009; 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012; kt.). Kiekvienu atveju turi būti taikomi ne vidutiniai, o individualūs elgesio standartai (Lietuvos Aukščiausiojo 2007 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2007). Taigi praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas, atsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes, į subjektyviųjų (asmens sugebėjimas įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, šalių elgesys ir pan.) ir objektyviųjų (siekiama apginti vertybė, asmens amžius, išsilavinimas ir pan.) kriterijų visumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2012 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

10511.

106Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismui, kad šiuo atveju pagrindo atnaujinti pareiškėjos praleistą ieškinio senaties terminą nėra. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu (CK 200 straipsnio 1, 3 dalys). Tai reiškia, kad šių principų turi laikytis tiek skolininkas, tiek kreditorius: be kita ko, skolininkas turi laiku ir tinkamai vykdyti pinigines prievoles, o kreditorius – reikalauti jas vykdyti nedelsiant, įskaitant priverstinį išieškojimą, ir tuo pernelyg nedidinti skolininko įsiskolinimo. Apeliantės akcentuojama aplinkybė, kad ji Sutarties rezultatą gavo pavėluotai ir dėl to neturėjo prisiimti papildomų prievolių bei kaštų, eikvodama savo resursus, už kiekvieną tęstinio pažeidimo laikotarpį teikdama atskirus ieškinius, nepripažintina svarbia priežastimi ieškinio senaties termino atnaujinimui. Kaip teisingai nurodė bankroto administratorius, kreditorė yra juridinis asmuo, turintis didelę patirtį viešuosiuose pirkimuose, kuriam yra keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Aplinkybių, kurios trukdė pareiškėjai kreiptis dėl delspinigių priteisimo laiku, apeliantė taip pat nenurodė. Priešingai, apeliantės paaiškinimai patvirtina, kad galimybę kreiptis į teismą dėl delspinigių priteisimo teisės aktuose nustatytais terminais, ji turėjo, tačiau ja sąmoningai nepasinaudojo. Todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymas dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo netenkintas pagrįstai.

10712.

108Netenkinus pareiškėjos atskirojo skundo, BUAB „Active Construction Management“ įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Tačiau, atsakovei į bylą nepateikus bylinėjimosi išlaidų faktą bei dydį patvirtinančių įrodymų, prašymas dėl jų priteisimo nesprendžiamas.

109Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

110Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. nutartimi uždarajai akcinei... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto savivaldybės administracija bankrutuojančios uždarosios... 8. 3.... 9. BUAB „Active Construction Management“ administratorius, nesutikdamas su... 10. 4.... 11. Pasisakydamas dėl bendrovei priskaičiuotų delspinigių, bankroto... 12. 5.... 13. Pagal Sutarties 12.3 punktą, rangovė, vėluojanti suteikti paslaugas ar... 14. 6.... 15. Nei viena iš pareiškėjos PVM sąskaitų faktūrų bendrovei nebuvo pateikta... 16. 7.... 17. Egzistuoja pareiškėjos priskaičiuotų neprotingai didelių delspinigių... 18. 8.... 19. Atsiliepime į bankroto administratoriaus skundą, pareiškėja Vilniaus miesto... 20. 9.... 21. Sutarties 2.1.3 punkte nustatytas statybos darbų terminas buvo 11 savaičių... 22. 10.... 23. Visos delspinigių PVM sąskaitos faktūros buvo siunčiamos paštu viešai... 24. 11.... 25. Sutarties 12.3 punkte nustatytas delspinigių nuo visos Sutarties kainos... 26. 12.... 27. Nagrinėjamu atveju turėtų būti taikoma CK 1.127 straipsnio 5 dalies... 28. 13.... 29. Viešojo pirkimo būdu sudarytos Sutarties tikslas buvo užtikrinti darželio... 30. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 31. 14.... 32. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi Vilniaus miesto... 33. 15.... 34. Teismas, įvertinęs pareiškėjos pateiktus duomenis apie gautas sąskaitas... 35. 16.... 36. Teismas nustatė, kad pagal Sutarties 2.1.3 punktą 11 savaičių darbų... 37. 17.... 38. Teismas nurodė, kad pareiškėja nuosekliai 2019 m. kovo 21 d., 2019 m.... 39. 18.... 40. Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog prievolė pagal Sutartį buvo... 41. 19.... 42. Teismas atmetė pareiškėjos prašymą dėl praleisto ieškinio senaties... 43. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 44. 20.... 45. Pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskirajame skunde... 46. 20.1.... 47. Bendrovės vykdomas tęstinis Sutarties pažeidimas baigėsi tik 2019 m. spalio... 48. 20.2.... 49. Reikalavimas nėra ieškinys, todėl CK nurodyti ieškinio senaties terminai... 50. 20.3.... 51. Sprendžiant dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, yra svarbu įvertinti... 52. 20.4.... 53. Pareiškėja, būdama nukentėjusia Sutarties šalimi, neturėjo dėl to... 54. 20.5.... 55. Net ir laikant, kad ieškinio senaties termino eiga prasidėjo nuo delspinigių... 56. 21.... 57. BUAB „Active Construction Management“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 58. 21.1.... 59. Kreditoriaus teikiamas kreditorinis reikalavimas bendrovės bankroto byloje yra... 60. 21.2.... 61. Darbai pagal Sutartį turėjo būti baigti 2018 m. lapkričio 27 d., vadinasi... 62. 21.3.... 63. Kreditorius turi reikalauti skolininko vykdyti prievoles nedelsiant, įskaitant... 64. 21.4.... 65. Vilniaus apygardos teismas skundžiamoje nutartyje paskaičiavo delspinigius... 66. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 67. 22.... 68. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 69. 23.... 70. Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria iš dalies patenkintas... 71. 24.... 72. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 73. 25.... 74. Vienas bankroto byloje spręstinų klausimų yra bankrutuojančios įmonės... 75. 26.... 76. Kasacinio teismo praktikoje aiškinama, kad kreditoriaus reikalavimui nesant... 77. 27.... 78. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą... 79. 28.... 80. Ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia įvertinęs tokio reikalavimo... 81. 29.... 82. Reikšmingos byloje aplinkybės nustatomos ir įvertinamos, vadovaujantis CPK... 83. 30.... 84. Nagrinėjamu atveju ginčijama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis,... 85. 31.... 86. Bylos duomenimis tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir BUAB... 87. 2.... 88. Aukščiau nurodytos faktinės bylos aplinkybės patvirtina pirmosios... 89. 3.... 90. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1... 91. 4.... 92. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 93. 5.... 94. Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą, ieškiniams dėl netesybų... 95. 6.... 96. Kasacinio teismo praktikoje yra ne kartą pažymėta, nuo kurio momento... 97. 7.... 98. Nutarties 26 punkte išaiškinta, kad kreditoriaus pareiškimas dėl... 99. 8.... 100. Nutarties 31 punkte konstatuota, kad Sutartyje nustatytu terminu – 2018 m.... 101. 9.... 102. Bylos medžiaga patvirtina, kad BUAB „Active Construction Management“... 103. 10.... 104. CK 1.131 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad jeigu teismas pripažįsta, jog... 105. 11.... 106. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismui, kad šiuo atveju... 107. 12.... 108. Netenkinus pareiškėjos atskirojo skundo, BUAB „Active Construction... 109. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 110. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartį palikti...