Byla 1-1206-1046/2018

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Skaistė Viburytė-Jasiukėnienė, sekretoriaujant Evaldai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorei R. M., kaltinamajam L. N., nukentėjusiajam A. K., nukentėjusiosios K. C. atstovui advokatui R. K., nukentėjusiosios A. A. atstovei advokatei E. N., nedalyvaujant nukentėjusiosioms K. C., A. A.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L. N., asmens kodas ( - ) gimęs 1976 m. gegužės 19 d., Panevėžio r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, pagrindinio išsilavinimo, dirbantis UAB ( - ) mėsos rūkytoju, gyvenantis ( - ), gyvenamąją vietą deklaravęs ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 5 dalį.

3Teismas, išnagrinėjęs bylos įrodymus,

Nustatė

4Kaltinamasis L. N. 2018 m. vasario 17 d., apie 11.00 val., Panevėžyje, Pramonės gatvėje, ant viaduko, esančio ties pastatu Nr. 8, vairuodamas automobilį Saab 9-5, valstybinis numeris ( - ) dėl nusikalstamo nerūpestingumo pažeidė Kelių eismo taisyklių 127 punkto reikalavimus – nepasirinko saugaus važiavimo greičio, atsižvelgdamas į važiavimo sąlygas, kelio būklę, meteorologines sąlygas, kad kiekvienu momentu galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, dėl ko slidžiame kelyje nesuvaldė automobilio, automobilis išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą, atsitrenkė į toje kelio pusėje esančius kelio atitvarus, po smūgio atšoko atgal ir susidūrė su šia eismo juosta iš priekio važiavusiu automobiliu Opel Zafira, valstybinis numeris ( - ) kurį vairavo A. K., dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu žuvo automobilio Opel Zafira keleivis M. S. – jis mirė nuo galvos sumušimo – į tai nurodo muštinė žaizda dešinėje galvos plaukuotoje dalyje, dešinės pusės kaukolės skliauto skeveldriniai lūžiai, kaukolės pamato skeveldriniai lūžiai, galvos smegenų traiškytiniai pažeidimai, daugybiniai paviršiniai odos įbrėžimai veido dešinėje, daugybiniai veido kaulų lūžiai.

5Įrodymų vertinimas ir nusikalstamos veikos kvalifikavimas

6Kaltinamasis L. N. savo kaltę nusikalstamos veikos pripažino visiškai ir parodė, kad įvykis buvo 2018 m. vasario 17 d. Važiavo savo automobiliu su šeima. Automobilis buvo techniškai tvarkingas. Dar buvo šviesu, bet oro sąlygos buvo ne kokios. Lijo lietus ar šlapdriba, buvo rūkas. Mašina pradėjo slysti ir jos nebesuvaldė, nes toje vietoje yra įkalnė. Greitis buvo apie 70 km/h. Turėjo pasirinkti saugesnį greitį, kad neįvyktų avarija. Mašina išslydo į priešpriešinę eismo juostą, trenkėsi į atitvarą ir po to į priešpriešais važiavusį automobilį. Mašina sukosi, todėl net nesuprato, kad atsitrenkė į kitą automobilį. Tiesiog to nematė. Po smūgio visi išlipo iš mašinos. Apžiūrėjo savo vaiką, žmoną. Kitą automobilį pamatė tik po atsitrenkimo, kai jau išlipo iš savo automobilio. Tame automobilyje buvo du žmonės: A. K. ir žuvęs M. S.. Pagalbą iškvietė kituose automobiliuose buvę žmonės. Kai atvažiavo tarnybos, pasakė, kad kitame automobilyje yra žuvęs žmogus. Po įvykio nelabai bendravo su nukentėjusiaisiais, tik su nukentėjusiuoju A. K.. Šiam nukentėjusiajam atlygino turtinės žalos dalį, t. y. apie 1700 Eur, kurios nepadengė draudimo išmoka. Mašina buvo drausta. Iš draudimo gavo pranešimą, kad nukentėjusiesiems atlyginta 5000 eurų neturtinė žala, t. y. maksimali draudimo mokama suma. Kalbėjosi po avarijos su nukentėjusiąja A. A.. Atsiprašė jos, siūlė neturtinės žalos atlyginimą, bet nebesusitarė iki galo. Žino, kad nukentėjusioji A. A. teismui pateikė 3000 eurų civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti. Supranta, kad savo veiksmais padarė žalą, bet iš karto tokios sumos atlyginti negalėtų, kadangi pats gauna apie 350 eurų atlyginimą, žmona irgi panašiai. Dar turi kreditą paėmę ir reikia mokėti alimentus nesantuokinei dukrai. Santaupų neturi. Tokią sumą gal ir galėtų atlyginti per metus. Norėtų, kad ieškinio suma būtų mažesnė.

7Proceso dalyviams sutinkant, įvykdžius Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 291 straipsnio reikalavimus, įrodymų tyrimas vykdomas sutrumpintai pagal ( - ) straipsnį.

8Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodoma:

9Iš nukentėjusiojo A. K. apklausos protokoluose užfiksuotų parodymų matyti, kad jis paaiškino, jog 2018 m. vasario 17 d., apie 10.45 val., vairuodamas automobilį Opel Zafira, valst. Nr. ( - ) važiavo Panevėžyje, Pramonės gatve, nuo automobilių turgaus link J. Janonio g. Kartu važiavo žmonos motinos sugyventinis M. S., kuris sėdėjo priekinėje keleivio sėdynėje. Abu buvo prisisegę saugos diržais. Tuo metu po truputį snyguriavo, buvo pašalę, važiuojamosios dalies paviršius nebuvo slidus. Privažiavo viaduką, kuris yra ties įmone „Shmitz“. Tada pradėjo važiuoti aukštyn į viaduką. Važiavo apie 60 km/h greičiu, greitis tikrai nebuvo didesnis nei 60 km/h. Važiavo pirma eismo juosta. Priekyje ta pačia kryptimi važiuojančių automobilių nebuvo. Kylant į viaduką nesimatė, ar iš priekio yra atvažiuojančių automobilių. Kai tik automobilis užvažiavo ant viaduko viršaus, staiga pamatė iš priešpriešinės eismo juostos į jo eismo juostą skersai slystantį automobilį SAAB. Kadangi prieš tai važiavo į įkalnę, todėl tą automobilį pamatė tik pakilęs iki viaduko viršaus. Automobilis kelio atžvilgiu buvo skersai gatvės, t. y. buvo pasisukęs dešiniuoju šonu į jo automobilio priekį ir šonu slydo įstrižai dešiniau, t. y. artėjo link jo automobilio. Šis automobilis slydo labai dideliu greičiu. Suprato, kad netrukus SAAB automobilis trenksis į jo automobilį, nes slydo tiesiai į jį. Bandydamas išvengti susidūrimo staigiai suko vairą į kairę pusę, kad slystantis iš priekio automobilis neatsitrenktų. Pavyko pasukti automobilį kairiau ir įvažiuoti į savo važiavimo krypties antrą eismo juostą, kai SAAB automobilis įslydo į pirmą eismo juostą. Tačiau SAAB automobilis dideliu greičiu priekine dalimi trenkėsi į kelio atitvarus, dėl ko, po smūgio atšoko atgal. Nuo smūgio į atitvarus SAAB automobilio galinė dalis pakilo aukštyn ir, atšokęs nuo atitvarų atgal galine dalimi automobilis SAAB trenkėsi į jo automobilio dešinę priekinę dalį, ten kur yra keleivio sėdynė. Po smūgio nebematė, kas vyksta aplinkui, išsiskleidė oro pagalvė, stipriai įsikibęs į vairą bandė suvaldyti automobilį. Automobilių susidūrimas buvo jo važiavimo eismo pusėje. Jo automobilis smūgio metu į priešpriešinę eismo juostą išvažiavęs nebuvo. Kai po susidūrimo jo važiuojantis automobilis sustojo, išlipo iš automobilio ir pradėjo šaukti žmonėms, kad kviestų greitąją pagalbą. Apibėgęs apie automobilį bandė atidaryti priekines keleivio duris, tačiau visa ta pusė buvo sulamdyta ir durys neatsidarė. Tada atėjo dar keli žmonės ir jie atplėšė tas duris. Iš pradžių galvojo, kad keleivis yra be sąmonės. Paskui atvyko gaisrininkai, kurie pradėjo pjaustyti automobilį ir ištraukė M. S.. Medikai konstatavo keleivio mirtį. Pats eismo įvykio metu nenukentėjo, buvo apgadintas tik jam priklausantis automobilis. Ši žala jam visiškai atlyginta. Dalį žalos – 4600 Eur jam sumokėjo draudimo bendrovė, kitą dalį – 1700 Eur sumokėjo eismo įvykio kaltininkas L. N.. Jokių pretenzijų L. N. neturi ir ateityje neturės, civilinio ieškinio nereikš. Vėliau paklausė SAAB automobilio vairuotojo, kaip nutiko, kad jis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą. Šis atsakė, kad dėl slidžios kelio dangos automobilis tapo nevaldomas ir pradėjo slysti į priešpriešinę eismo juostą (b. l. 41-43, 53).

10Iš liudytojo J. C. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad jis paaiškino, jog 2018 m. vasario 17 d. eismo įvykio metu žuvo jo žmonos K. C. brolis M. S.. Jų šeima su M. S. nuolat palaikė glaudžius ryšius, M. S. jiems labai padėdavo. Žmona K. C. šiuo metu sunkiai serga, turi judėjimo ir koordinacijos sutrikimų, labai sunkiai vaikšto. Jai taip yra diagnozuota gerklės liežuvėlio atrofacija, dėl ko ji labai sunkiai pradėjo kalbėti, praktiškai nebegalima suprasti, ką ji kalba. Visi šie sveikatos sutrikimai paūmėjo po brolio M. S. žūties. Žmonai taip pat paūmėjo depresija, kuria ji ankščiau sirgo. K. C. vartoja gydytojo paskirtus raminančiuosius vaistus. Dėl sveikatos būklės labai retai išeina iš namų, tik pas gydytojus ar kur nors labai netoli, ji nebegali savimi pasirūpinti, visą laiką jis ja rūpinasi. Žmona negali atvykti į apklausą policijoje, taip pat negali būti apklausiama namuose, nes dėl progresuojančios ligos nebegali kalbėti, nėra galimybių susikalbėti. Žmonai dėl brolio M. S. mirties yra padaryta didelė moralinė žala. Yra informuotas, kad dėl žalos atlyginimo turi kreiptis į draudimo bendrovę (b. l. 56-57).

11Iš nukentėjusiosios A. A. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad ji paaiškino, jog 2018 m. vasario 17 d. eismo įvykio metu žuvo jos sugyventinis M. S.. Apie eismo įvykį tą pačią dieną pranešė dukra V. K.. Su M. S. kartu pragyveno beveik 16 metų, susituokę nebuvo. Žuvus sugyventiniui savo lėšomis jį palaidojo. Dėl patirtos turtinės žalos atlyginimo į draudimo bendrovę kreipėsi jos dukra V. K., kuri tvarkė visus su išlaidomis susijusius reikalus. Draudimo bendrovė atlygino padarytą turtinę žalą ir sumokėjo 1183,34 Eur (b. l. 68).

12Iš liudytojos V. K. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad ji paaiškino, jog M. S. buvo jos mamos A. A. sugyventinis, jie kartu išgyveno 16 metų. Kai 2018 m. vasario 17 d. M. S. žuvo eismo įvykio metu, mama padengė visas jo laidojimo išlaidas. Kadangi pati tvarkė visus su draudimu susijusius reikalus, tai sąskaitos buvo išduotos jos (liudytojos) vardu. Kreipėsi į draudimo bendrovę dėl laidojimo išlaidų atlyginimo, pateikė susijusius dokumentus, į jos sąskaitą buvo pervesta 1183,34 Eur. Šie pinigai yra ne jos, bet jos motinos, nes, kaip minėjo, motina apmokėjo visas laidojimo išlaidas ir motina patyrė žalą. Pati jokios žalos nepatyrė ir pretenzijų niekam neturi (b. l. 79).

13Iš liudytojos J. N. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad ji paaiškino, jog 2018 m. vasario 17 d., apie 11 val., važiavo automobiliu Saab 9-5, valst. Nr. ( - ) kurį vairavo sutuoktinis L. N.. Sėdėjo priekinėje keleivio sėdynėje, buvo prisisegusi saugos diržu. Galinėje keleivio sėdynėje sėdėjo 8 metų sūnus, kuris taip pat buvo prisisegęs saugos diržu. Važiavo Panevėžyje, Pramonės gatve nuo J. Janonio gatvės link automobilių turgaus. Važiavo antra eismo juosta. Koks buvo automobilio greitis nežino, nes į tai nekreipė dėmesio. Važiuojamosios dalies paviršius buvo pasidengęs šlapiu sniegu, gatvė buvo visiškai nenuvalyta. Privažiavus viaduką ir pradėjus į jį kilti, staiga jų automobilis dėl slidžios kelio dangos skersas pradėjo slysti į priešpriešinę eismo juostą. Ar tuo metu buvo iš priekio atvažiuojančių automobilių nesimatė, nes kilo į įkalnę. Išslydus į priešpriešinę eismo juostą pajuto smūgį, taip pat pajuto, kad automobilis po smūgio atšoko atgal. Mano, kad tuo metu jų automobilis atsitrenkė į kelio atitvarą ir atšoko, kad jų automobilis po pirmojo smūgio dar kur nors būtų atitrenkęs, nejuto, jai pasirodė, kad buvo tik tas vienas smūgis. Išlipusi iš automobilio matė, kad toli nuo įvykio vietos stovi automobilis, tačiau iš pradžių net nepagalvojo kad jis yra susijęs su įvykusiu eismo įvykiu. Tačiau vėliau sužinojo, kad jų automobilis susidūrė su šiuo automobiliu ir eismo įvykio metu žuvo to automobilio keleivis. Dėl eismo įvykio niekam pretenzijų neturi (b. l. 83-86).

14Iš 2018 m. birželio 4 d. nukentėjusios K. C. pasirašyto pareiškimo matyti, kad ji nurodė, jog Panevėžio miesto Kelių policijoje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl autoįvykio, kurio metu žuvo jos brolis M. S.. Ikiteisminio tyrimo metu buvo pripažinta nukentėjusiąja. AB „Lietuvos draudimas“ jai atlygino moralinę neturtinę žalą, atsiradusią dėl brolio mirties. Civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos teisme nereikš (b. l. 61).

15Iš 2018 m. vasario 17 d. kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolo ir plano matyti, kad automobilis SAAB 9-5, valst. Nr. ( - ) stovi ant Pramonės gatvėje esančio viaduko priekiu į šiaurės-rytų pusę, dešinėje gatvės pusėje nuo Pušaloto gatvės. Automobilio priekinė kairės pusės rato ašis yra nutolusi 48,90 metrų atstumu nuo pastato, pažymėto Nr. 8 pietinės sienos. Automobilio priekinė ratų ašis yra nutolusi 5,5 metro atstumu iki vakarinio bortelio, galinė ratų ašis yra nutolusi 3,1 metro atstumu iki vakarinio bortelio. Automobilio dešinės pusės galinio rato ašis iki gulinčio to paties automobilio rato ant vakarinio šaligatvio yra nutolusi 6,3 metro atstumu. Nuo rasto automobilio rato 22,5 metro atstumu ant važiuojamosios dalies, kairės gatvės pusės, antrosios eismo juostos pradžios randasi išmėtytos automobilio detalės. Jų išsidėstymo ilgis 6,2 m., plotis 4,4 m. Ant važiuojamosios kairės pusės dalies pirmos ir antros eismo juostos matome prasidedančias važiuojamojoje dalyje išmėtytas automobilio detalės, kurių išsidėstymo ilgis prasideda nuo automobilio SAAB 9-5 galinės kairės pusės ašies ir tęsiasi į pietų pusę 18,1 metro atstumu. Išsidėsčiusių detalių plotis yra 5,5 metro. Nuo dešinės pusės esančių išmėtytų važiuojamojoje dalyje detalių šleifo pabaigos iki kairėje pusėje kelio važiuojamojoje dalyje esančių išmėtytų detalių šleifo pradžios yra 10,7 metro atstumas. Nuo važiuojamosios dalies kairės pusės, esančių važiuojamojoje dalyje detalių išsidėstymo šleifo pabaigos 48,20 metro atstumu randasi automobilis Opel Zafira, valst. Nr. ( - ) matuojant iki kairės pusės galinio rato ašies. Automobilis stovi priekiu į pietų pusę, antroje eismo juostoje. Jo dešinės pusės galinė rato ašis yra nutolusi 5,2 metro atstumu iki vakarinio bortelio krašto, priekinė dešinės pusės rato ašis yra nutolusi 5,3 metro atstumu iki vakarinio bortelio krašto. Oro sąlygos – šviesus paros metas, kelio dangos būklė – padengta šlapiu sniegu (b. l. 7-11, 12).

16Iš 2018 m. vasario 17 d. transporto priemonės apžiūros protokolo ir fotonuotraukų matyti, kad automobiliui SAAB 9-5, valstybinis numeris ( - ) apgadintas priekinis bamperis, priekinės kairės pusės durys, priekinės dešinės pusės durys, priekinis kairės pusės ratas, priekinės dešinės pusės durys, užpakalinis dešinės pusės sparnas, užpakalinis bamperis, priekinis kairės pusės sparnas, variklio dangtis, radiatoriaus grotelės, išlaužtas priekinis dešinės pusės ratas (b. l. 13-16, 21-22).

17Iš 2018 m. vasario 17 d. transporto priemonės apžiūros protokolo ir fotonuotraukų matyti, kad automobiliui Opel Zafira, valstybinis numeris ( - ) apgadintas priekinis bamperis, dešinės pusės užpakalinio vaizdo veidrodis, priekinės dešinės pusės durys, priekinis stiklas, priekinis dešinės pusės durys, priekinis dešinės pusės sparnas, stogas, variklio dangtis, priekinis dešinės pusės žibintas, radiatoriaus grotelės (b. l. 17-20, 23-24).

18Iš įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimo Nr. AEC 7771267, išduoto AB „Lietuvos draudimas“, matyti, kad automobilio SAAB 9-5, valstybinis numeris ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė buvo drausta, draudimas galiojo iki 2018 m. vasario 21 d. (b. l. 38).

19Iš 2018 m. vasario 19 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Panevėžio skyriaus specialisto išvados Nr. M77/2017(05) matyti, kad M. S. mirė nuo galvos sumušimo. Į tai nurodo muštinė žaizda dešinėje galvos plaukuotoje dalyje, dešinės pusės kaukolės skliauto skeveldriniai lūžiai, kaukolės pamato skeveldriniai lūžiai, galvos smegenų traiškytiniai pažeidimai, daugybiniai paviršiniai odos įbrėžimai veido dešinėje daugybiniai veido kaulų lūžiai. M. S. lavone nustatyta: muštinė žaizda dešinėje galvos plaukuotoje dalyje, dešinės pusės kaukolės skliauto skeveldriniai lūžiai, kaukolės pamato skeveldriniai lūžiai, galvos smegenų traiškytiniai pažeidimai, daugybiniai paviršiniai odos įbrėžimai veido dešinėje, daugybiniai veido kaulų lūžiai; odos nubrozdinimai dešinėje alkūnėje, dešinio riešo srityje (b. l. 88-89).

20Iš 2018 m. birželio 1 d. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažymos apie hidrometeorologines sąlygas matyti, kad 2018 m. vasario 17 d. naktį ir visą dieną snigo. Vidutinis sniego dangos storis meteorologinėje aikštelėje 8 val. buvo 3 cm. Nuo 9 val. 30 min. iki 10 val. 43 min. buvo stebėta rūkana, nuo 10 val. 43 min. iki 10 val. 55 min. stebėtas prošvaistinis rūkas, vėliau vėl rūkana (b. l. 90).

21Iš 2018 m. birželio 19 d. pranešimo matyti, kad UAB „Panevėžio gatvės“ dėl 2018 m. vasario 17 d. eismo įvykio Panevėžyje, ties Pramonės g. 8 pastatu, kurio metu buvo apgadinti kelio atitvarai, žalos nepatyrė, ieškinio nereikš (b. l. 93).

22Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad L. N. 2018 m. vasario 17 d., apie 11.00 val., Panevėžyje, Pramonės gatvėje, ant viaduko, esančio ties pastatu Nr. 8, vairuodamas automobilį Saab 9-5, valstybinis numeris ( - ) dėl nusikalstamo nerūpestingumo pažeidė Kelių eismo taisyklių 127 punkto reikalavimus, dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu žuvo automobilio Opel Zafira keleivis M. S.. Kaltinamojo padaryta nusikalstama veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 281 straipsnio 5 dalį.

23Kaltinamojo L. N. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

24Nukentėjusioji A. A. teisme pareiškė civilinį ieškinį 3000 Eur neturtinei žalai atlyginti (b. l. 162-164). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.250 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad neturtinė žala atlyginama, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Teismai, priteisdami asmeniui kitų asmenų nusikalstama veika padarytą neturtinę žalą, atsižvelgia ir į pagrįstus kaltininko interesus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad neturtinės žalos atlyginimo atveju, kitaip nei turtinės (CK 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnio 2 dalis), visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos neįmanoma tiksliai įvertinti pinigine išraiška. Teismo pareiga kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parenkant tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo neturtinėms vertybėms padarytą žalą (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2005, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-227/2011, 2K-410/2013, 2K-244/2015, 2K-243-648/2015).

25Ieškinyje pateikiamas prašymas dėl nukentėjusiosios A. A. patirtos neturtinės žalos, susijusios su gyvenimo draugo netekimu, atlyginimo yra pagrįstas. Sprendžiant klausimą dėl žalos dydžio, teismo vertinimu, nekvestionuotinas skausmas, sukeltas dėl artimo žmogaus netekties, atsižvelgtina į tai, jog A. A. ir taip yra silpnos sveikatos ir žuvusysis jai nuolat padėdavo, o po eismo įvykio nukentėjusiosios sveikata pablogėjo dar labiau, todėl gyvenimo draugo, su kuriuo daugiau nei šešiolika metų vedė bendrą ūkį, buvo saistoma stipraus emocinio ir dvasinio ryšio, netektis, be jokios abejonės, stipriai paveikė jos gyvenimą. Nukentėjusioji, kaip teisiamojo posėdžio metu patvirtino jos atstovė advokatė, patyrė didelius dvasinius išgyvenimus ir sukrėtimą, ilgalaikį emocinį stresą, sielvartą, jai buvo skirti antidepresantai ir raminamieji vaistai. Teismų praktikoje susiformavusi nuostata, kad KET pažeidimo baudžiamosiose bylose dėl asmens žūties eismo įvykio metu jo artimiesiems priteistinų neturtinių žalų dydžiai svyruoja nuo 2896,20 Eur iki 30000 Eur (žuvusiojo vaikui) ir nuo 4344,30 Eur iki 20000 Eur (žuvusiojo sutuoktiniui) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-196/2009, 2K-539/2010, 2K-150/2011, 2K-90/2012, 2K-344/2012, 2K-397/2012, 2K-135/2013, 2K-243-648/2015, 2K-346-511/2016). Taigi akivaizdu, kad nukentėjusiosios prašoma priteisti neturtinės žalos suma neviršija teismų praktikos nustatytų priteistinų sumų ribos, todėl laikytina, kad ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai iš kaltinamojo L. N. nukentėjusiosios A. A. naudai priteisiant 3000 Eur neturtinei žalai atlyginti. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kaltinamasis L. N. ir jo sutuoktinė gauna nedideles pajamas, turi du išlaikytinius, paskolą, daro išvadą, kad šiuo atveju priteistos sumos mokėjimą yra pagrindas išdėstyti dalimis, tuo labiau, kad ir pati nukentėjusioji, kaip nurodė jos atstovė, neprieštarauja, kad žalos atlyginimas jai būtų sumokėtas dalimis.

26Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, stadiją, kaltinamojo asmenybę, aplinkybes. Kaltinamasis L. N. padarė vieną nusikalstamą veiką, priskiriamą prie neatsargių nusikaltimų (BK 16 straipsnis). Kaltinamasis kaltę pripažino visiškai, neteistas (b. l. 99), nebaustas administracine tvarka (b. l. 100) dirba, darbdavio charakterizuojamas teigiamai (b. l. 101, 104), psichikos sveikatos centro apskaitą ir priklausomybės ligų įskaitą neįrašytas (b. l. 103). Atsižvelgdamas į atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į visas kitas bylos aplinkybes, į tai, kad šioje byloje nebuvo galimybės nukentėjusiesiems ir kaltinamajam susitaikyti, taip pat į tai, kad BK 281 straipsnio 5 dalies sankcijoje yra numatyta vienintelė bausmės rūšis – laisvės atėmimas – teismas daro išvadą, kad kaltinamajam L. N. už neatsargų nusikaltimą skirtinas laisvės atėmimo dydis nustatytinas mažesnis nei šios bausmės vidurkis, o bausmės vykdymas atidėtinas vadovaujantis BK 75 straipsnio nuostatomis.

27Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis savo kaltę pripažino visiškai ir dėl to byloje buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas, jam paskirta bausmė, vadovaujantis BK 641 straipsnio nuostatomis, mažintina vienu trečdaliu.

28Teismo vertinimu, šiuo atveju kaltinamajam nėra pagrindo skirti baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones. Pagal susiformavusią teismų praktiką uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones paprastai skiriamas nustačius, kad kaltininkas sistemingai pažeidinėja Kelių eismo taisykles ar BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai pažeisdamas eismo saugumo taisykles ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Svarbia aplinkybe sprendžiant šios baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo klausimą gali būti pripažintas ankstesnis kaltininko administracinis baustumas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-599/2012). Be to, baudžiamojo poveikio priemonės taikymas turi atitikti proporcingumo reikalavimą – tarp padarytos nusikalstamos veikos ir už tai nustatytos sankcijos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, turi būti teisinga pusiausvyra. Kartu pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimas taptų nepagrįstu suvaržymu tada, kai kaltinamajam būtų užkirstas kelias dirbti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-95/2013). Nagrinėjamu atveju vadovaudamasis aptarta aktualia teismų praktika, atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą apibūdinančias aplinkybes ir įvertinęs paties L. N. asmenybę – neteistas, nebaustas administracine tvarka, dirba, darbas yra užmiestyje, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad netekęs teisės vairuoti L. N. gali netekti ir darbo, o tuo pačiu pasunkėtų ir priteisto civilinio ieškinio atlyginimas, teismas sprendžia, kad teisinga viešojo intereso poreikių ir asmens teisių pusiausvyra gali būti pasiekta ir be uždraudimo naudotis specialia teise.

29Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, iš kaltinamojo L. N. išieškotinos 7,60 Eur dydžio proceso išlaidos teismo procesiniams dokumentams įteikti į valstybės pajamas.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 303 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, 308 straipsniu,

Nutarė

31L. N. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 5 dalį ir paskirti jam laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir L. N. paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 punktu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant L. N. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje.

34Bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

35Nukentėjusiosios A. A. civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir iš L. N. A. A. naudai priteisti 3000 Eur (tris tūkstančius eurų) neturtinei žalai atlyginti, šią sumą įpareigojant atlyginti per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

36Išieškoti iš L. N. 7,60 Eur (septynis eurus 60 ct) proceso išlaidų į valstybės pajamas.

37Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Skaistė... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylos įrodymus,... 4. Kaltinamasis L. N. 2018 m. vasario 17 d., apie 11.00 val., Panevėžyje,... 5. Įrodymų vertinimas ir nusikalstamos veikos kvalifikavimas... 6. Kaltinamasis L. N. savo kaltę nusikalstamos veikos pripažino visiškai ir... 7. Proceso dalyviams sutinkant, įvykdžius Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 8. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodoma:... 9. Iš nukentėjusiojo A. K. apklausos protokoluose užfiksuotų parodymų matyti,... 10. Iš liudytojo J. C. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad jis... 11. Iš nukentėjusiosios A. A. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti,... 12. Iš liudytojos V. K. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad ji... 13. Iš liudytojos J. N. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad ji... 14. Iš 2018 m. birželio 4 d. nukentėjusios K. C. pasirašyto pareiškimo matyti,... 15. Iš 2018 m. vasario 17 d. kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolo ir... 16. Iš 2018 m. vasario 17 d. transporto priemonės apžiūros protokolo ir... 17. Iš 2018 m. vasario 17 d. transporto priemonės apžiūros protokolo ir... 18. Iš įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 19. Iš 2018 m. vasario 19 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos... 20. Iš 2018 m. birželio 1 d. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos... 21. Iš 2018 m. birželio 19 d. pranešimo matyti, kad UAB „Panevėžio... 22. Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad L. N. 2018 m.... 23. Kaltinamojo L. N. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 24. Nukentėjusioji A. A. teisme pareiškė civilinį ieškinį 3000 Eur neturtinei... 25. Ieškinyje pateikiamas prašymas dėl nukentėjusiosios A. A. patirtos... 26. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgia į padarytos nusikalstamos... 27. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis savo kaltę pripažino visiškai ir... 28. Teismo vertinimu, šiuo atveju kaltinamajam nėra pagrindo skirti baudžiamojo... 29. Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, iš... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 31. L. N. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 34. Bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio... 35. Nukentėjusiosios A. A. civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir iš L. N. A.... 36. Išieškoti iš L. N. 7,60 Eur (septynis eurus 60 ct) proceso išlaidų į... 37. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...