Byla 1A-301-396/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. nuosprendžio, kuriuo A. S. pripažintas kaltu ir nuteistas:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kęstučio Jucio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Viktoro Kažio, Violetos Ražinskaitės, sekretoriaujant Daliai Lukoševičienei, Audronei Rasiulienei, dalyvaujant prokurorei I. G., nuteistajam A. S., jo gynėjui advokatui Gediminui Bukauskui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. nuosprendžio, kuriuo A. S. pripažintas kaltu ir nuteistas:

3– pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 184 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams;

4– pagal BK 300 straipsnio 3 dalį – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

5Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir A. S. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams.

6Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1, 2 dalimis, BK 70 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams, įpareigojant A. S. be priežiūrą vykdančios instancijos leidimo neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų ir paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – nemokamus darbus, t. y. 60 (šešiasdešimt) valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose.

7( - ) civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

91. A. S. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad, veikdamas bendrininkų grupe, pagamino netikrus dokumentus ir juos panaudojo, taip padarydamas didelę žalą.

10Nustatytos šios nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės:

111.1. A. S., būdamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,, ( - )“ (įmonės kodas ( - ), ( - )) akcininku ir turėdamas kito šios bendrovės akcininko suteiktą jam įgaliojimą veikti, nuo 2009 m. birželio 15 d. iki 2009 m. liepos 13 d. ir nuo 2009 m. rugpjūčio 26 d. iki 2009 m. rugpjūčio 27 d., eidamas direktoriaus pareigas, valdomų įmonės UAB „( - )“ akcijų ir einamų direktoriaus pareigų pagrindu būdamas faktinis įmonės valdytojas ir turėdamas tikslą pasisavinti svetimą, jo žinioje buvusį, pagal finansinio lizingo (finansinės nuomos) sutartis Nr. 2007-010380, Nr. 2007-010381, Nr. 2007-010383, Nr. 2007-010384 perduotą AB „( - )“ (šiuo metu – ( - )) (įmonės kodas ( - ), ( - )) priklausantį turtą, t. y. transporto priemones ir priekabas:

12

13Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

14

15Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

16

17Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

18

19Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

20

21Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

22

23Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

24

25Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

26

27Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

28

29Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

30

31Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

32

33Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

34

35Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

36

37Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

38

39Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

40

41Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

42

43Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

44

45Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

46

47Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

48

49Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

50

51Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

52

53Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

54

55Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

56

57Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

58

59Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

60

61Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

62

63Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

64

65Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

66

67Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

68

69Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

70kurios pagal minėtas finansinio lizingo sutartis buvo perduotos naudotis UAB „( - )“, veikdamas bendrininkų grupe su tyrimo metu nenustatytais asmenimis, iš anksto žinodamas, kad S. Ž. (S. Ž.) nežino apie daromą nusikalstamą veiką, ir atstovaudamas Latvijos Respublikos ribotos atsakomybės bendrovei SIA „( - )“, realiai UAB „( - )“ bendrovės akcijų neįgis, direktoriumi nebus ir bendrovės turto, perduoto bendrovei UAB „( - )“ pagal finansinio lizingo sutartis Nr. 2007-010380, Nr. 2007-010381, Nr. 2007-010383, Nr. 2007-010384, neperims ir nevaldys, ne anksčiau kaip 2009 m. liepos 13 d. Vilniuje, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, pagamino netikrus dokumentus:

712009 m. liepos 13 d. UAB „( - )“ akcininkų sprendimą Nr. 9/07-1 dėl A. A. atleidimo iš direktoriaus pareigų ir dėl S. Ž. paskyrimo į direktoriaus pareigas;

722009 m. liepos 13 d. vertybinių popierių pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 2009/1;

73transporto priemonių, kurios buvo perduodamos pagal 2009 m. rugpjūčio 27 d. UAB „( - )“ finansinių ir materialinių vertybių bei dokumentų priėmimo–perdavimo aktą, sąrašą;

741999–2008 metų archyvo dokumentų perdavimo aktą, 2009 metų bylų (dokumentų) perdavimo aktą;

752009 m. liepos 13 d. UAB „( - )“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą Nr. 9/07-1;

76UAB „( - )“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2009 m. rugpjūčio 27 d. ( - ), protokolą,

77kuriuose įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, kad S. Ž. tampa UAB „( - )“ direktoriumi ir veikia kaip direktorius, A. S. parduoda, o S. Ž. perka 1 000 vnt. bendrovės akcijų, kurių kaina yra 100 000 Lt, ir kad A. S. perduoda, o S. Ž. perima 2009 m. rugpjūčio 27 d. priėmimo–perdavimo akte nurodytas transporto priemones, nors realiai bendrovės akcijos parduotos nebuvo, o UAB „( - )“ turtas, dokumentai, taip pat AB „( - )“ priklausančios transporto priemonės perduotos nebuvo, o S. Ž. realiai nebuvo ir neplanavo būti UAB „( - )“ direktoriumi, tačiau nurodytas melagingas žinias savo parašu patvirtino A. S. ir A. S. bei ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų nurodymu pasirašė S. Ž., nežinantis apie daromas nusikalstamas veikas.

781.2. A. S., tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas bendrininkų grupe su tyrimo metu nenustatytais asmenimis, ne anksčiau kaip 2009 m. liepos 13 d. Vilniuje, tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, pagamino netikrus dokumentus:

792009 m. rugpjūčio 28 d., 2009 m. rugpjūčio 31 d., 2009 m. rugsėjo 2 d. priėmimo–perdavimo aktus, kuriuose melagingas žinias apie S. Ž. perduotas transporto priemones savo parašu patvirtino V. S. ir kuriuos A. S. ir nenustatytų asmenų nurodymu pasirašė S. Ž., nežinantis apie daromas nusikalstamas veikas.

801.3. A. S., tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas bendrininkų grupe su tyrimo metu nenustatytais asmenimis, ne anksčiau kaip 2009 m. liepos 13 d. Vilniuje pagamino netikrus dokumentus:

812009 m. liepos 13 d. asmens, turinčio teisę sudaryti sandorius, parašo pavyzdį (forma JAR-PP);

822009 m. rugsėjo 10 d. prašymą registruoti Juridinių asmenų registre (forma JAR-1);

832009 m. rugsėjo 19 d. prašymą Nr. 170 VSDFV Vilniaus skyriui;

842009 m. rugpjūčio 28 d., 2009 m. rugsėjo 7 d., 2009 m. rugsėjo 10 d., 2009 m. rugsėjo 11 d., 2009 m. rugsėjo 14 d., 2009 m. rugsėjo 15 d., 2009 m. rugsėjo 18 d., 2009 m. rugsėjo 22 d., 2009 m. rugsėjo 30 d., 2009 m. spalio 12 d. pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą, kuriuos A. S. ir nenustatytų asmenų nurodymu pasirašė S. Ž., nežinantis apie daromas nusikalstamas veikas, ir kuriuose įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, t. y. kad S. Ž. yra UAB „( - )“ direktorius ir veikia kaip direktorius, nors S. Ž. realiai nebuvo UAB „( - )“ direktorius ir neplanavo juo būti.

851.4. A. S., tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas bendrininkų grupe su tyrimo metu nenustatytais asmenimis, nurodė S. G. (dabartinė pavardė – G), nežinančiai apie daromą nusikalstamą veiką, pateikti 2009 m. liepos 13 d. asmens, turinčio teisę sudaryti sandorius, parašo pavyzdį, 2009 m. rugsėjo 10 d. prašymą registruoti VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre ir, 2009 m. rugsėjo 10 d. panaudodamas šiuos netikrus dokumentus, žinodamas, kad jie netikri, padarė didelę 480 450,64 Eur (1 658 900,00 Lt) turtinę žalą ( - ).

862. Taip pat A. S. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad veikdamas bendrininkų grupe, išvaistė didelės vertės svetimą turtą.

87Nustatytos šios nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės:

882.1. A. S., būdamas UAB ,, ( - )“ vienas iš akcininkų ir turėdamas kito šios bendrovės akcininko suteiktą jam įgaliojimą veikti, nuo 2009 m. birželio 15 d. iki 2009 m. liepos 13 d. ir nuo 2009 rugpjūčio 26 d. iki 2009 m. rugpjūčio 27 d., eidamas direktoriaus pareigas, valdomų įmonės UAB „( - )“ akcijų ir einamų direktoriaus pareigų pagrindu būdamas faktinis įmonės valdytojas, turėdamas tikslą pasisavinti svetimą, jo žinioje buvusį, pagal finansinio lizingo sutartis Nr. 2007-010380, Nr. 2007-010381, Nr. 2007-010383, Nr. 2007-010384 perduotą AB „( - )“ priklausantį turtą, t. y. transporto priemones ir priekabas:

89

90Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

91

92Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

93

94Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

95

96Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

97

98Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

99

100Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

101

102Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

103

104Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

105

106Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

107

108Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

109

110Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

111

112Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

113

114Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

115

116Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

117

118Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

119

120Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

121

122Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

123

124Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

125

126Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

127

128Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

129

130Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

131

132Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - );

133

134Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

135

136Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

137

138Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

139

140Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

141

142Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

143

144Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

145

146Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

147kurios pagal minėtas finansinio lizingo sutartis buvo perduotos naudotis UAB „( - )“, veikdamas bendrininkų grupe su tyrimo metu nenustatytais asmenimis, iš anksto žinodamas, kad S. Ž., kuris nežinojo apie daromą nusikalstamą veiką, atstovaudamas Latvijos Respublikos ribotos atsakomybės bendrovei SIA „( - )“, realiai UAB „( - )“ bendrovės akcijų neįgis, direktoriumi nebus ir bendrovės turto, perduoto bendrovei UAB „( - )“ pagal finansinio lizingo sutartis Nr. 2007-010380, Nr. 2007-010381, Nr. 2007-010383, Nr. 2007-010384, neperims ir nevaldys, kartu su tyrimo metu nenustatytais asmenimis, ne anksčiau kaip 2009 m. liepos 13 d. Vilniuje, tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, panaudodamas netikrus dokumentus, t. y. 2009 m. liepos 13 d. UAB „( - )“ akcininkų sprendimą Nr. 9/07-1 dėl A. A. atleidimo iš direktoriaus pareigų ir dėl S. Ž. paskyrimo į direktoriaus pareigas, 2009 m. liepos 13 d. vertybinių popierių pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 2009/1, transporto priemonių, kurios buvo perduodamos pagal 2009 m. rugpjūčio 27 d. UAB „( - )“ finansinių ir materialinių vertybių bei dokumentų priėmimo–perdavimo aktą, sąrašą, kuriuose įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, kad S. Ž. tampa UAB „( - )“ direktoriumi, A. S. parduoda, o S. Ž. perka 1 000 vnt. bendrovės akcijų, kurių kaina yra 100 000 Lt, ir kad S. Ž. perima 2009 m. rugpjūčio 27 d. priėmimo–perdavimo akte nurodytas transporto priemones, nors realiai bendrovės akcijos parduotos nebuvo, o UAB „( - )“ turtas, taip pat ir ( - ) priklausančios transporto priemonės perduotos nebuvo, A. S. su tyrimo metu nenustatytais asmenimis, perduodami šį turtą tyrimo metu nenustatytiems asmenims, iššvaistė A. S. žinioje buvusį didelės vertės svetimą ( - ) priklausantį turtą, t. y. transporto priemones ir priekabas:

148

149Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

150

151Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

152

153Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

154

155Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

156

157Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

158

159Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

160

161Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

162

163Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

164

165Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

166

167Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

168

169Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

170

171Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

172

173Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

174

175Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

176

177Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );

178

179Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

180

181Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

182

183Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

184

185Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

186

187Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

188

189Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

190

191Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - );

192

193Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

194

195Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

196

197Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

198

199Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

200

201Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

202

203Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

204

205Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )

206taip padarydamas AB „( - )“ 480 450,64 Eur (1 658 900,00 Lt) turtinę žalą.

2073. Nuteistasis A. S. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. nuosprendį, kuriuo pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 184 straipsnio 2 dalį, BK 300 straipsnio 3 dalį, panaikinti ir priimti išteisinamąjį nuosprendį.

2083.1. Nuteistasis skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes skundžiamame nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių, todėl buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas. Taip pat, apelianto vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą, pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio, 301 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas, nes netinkamai, šališkai įvertino baudžiamojoje byloje esančius įrodymus, jų tiesiogiai neištyrė, taip pat nepašalino prieštaravimų, abejonių tarp esminių bylos aplinkybių bei neįvertino reikšmingų bylos duomenų visumos.

2093.2. Apeliantas skunde pažymi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje jo kaltę grindė tik S. Ž. prieštaringais parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu. Pasak nuteistojo, ikiteisminio tyrimo pareigūnui duoti įtariamojo, liudytojo parodymai nėra laikomi teismo tiesiogiai ištirtais įrodymais ir jais tiesiogiai vadovautis negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-592/2010, Nr. 2K-253/2013, Nr. 2K-362/2014). Be to, grindžiant apkaltinamąjį nuosprendį asmens, kuris nebuvo apklaustas teisme ar ikiteisminio tyrimo teisėjo dalyvaujant baudžiamojon atsakomybėn traukiamam asmeniui, parodymais, pažeidžiamos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 3 dalies d punkto, BPK 44 straipsnio 7 dalies nuostatos.

2103.3. Nuteistasis A. S. skunde cituoja S. Ž. parodymus ir teigia, kad jų nepatvirtina kiti byloje esantys duomenys. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad S. Ž. duoti parodymai yra tik jo siekis išvengti baudžiamosios atsakomybės. Tvirtina, kad S. Ž. akivaizdžiai buvo aktyvus nusikalstamos veikos bendrininkas, o ne suklaidintas asocialus asmuo. Pažymi, kad S. Ž. aktyviai veikė nuo 2008 metų pabaigos iki 2009 metų vasaros pabaigos, daug kartų lankėsi Lietuvoje, taip pat nesukeldamas įtarimo atliko įvairius bankinius, notarinius veiksmus tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje.

2113.4. Skunde pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog nors S. Ž. vardu ir buvo padarytas 7 700 Eur mokėjimo nurodymas, tačiau byloje esantys duomenys nepatvirtina, kad tai padarė būtent pats S. Ž.. Apeliantas nurodo, kad banko pateikti duomenys apie S. Ž. grynųjų pinigų įmokėjimą neginčytinai patvirtina, jog į sąskaitą 7 700 Eur įmokėjo ir mokėjimo nurodymą padarė būtent pats S. Ž., nors galbūt ir veikdamas pagal V. P. ar kitų nenustatytų asmenų nurodymus. Tačiau pats S. Ž., ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip liudytojas, negalėjo prisiminti šių aplinkybių bei papildyti ankstesnių savo parodymų.

2123.5. Tai, kad S. Ž. gyveno nakvynės namuose ar gyveno asocialiai, apelianto vertinimu, nepaneigia to, jog jis puikiai suprato savo nusikalstamos veikos pobūdį ir aktyviai dalyvavo ją darant. Be to, iš liudytojo A. D. parodymų matyti, kad S. Ž. visiškai nebuvo panašus į asocialų asmenį, o sudarė tvarkingo asmens įvaizdį.

2133.6. Taip pat, nuteistojo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo jo (apelianto) duotais nuosekliais parodymais bei juos vertino kritiškai, t. y. kaip siekį išvengti baudžiamosios atsakomybės. Apeliantas skunde pažymi, kad jo veiksmuose nebuvo tyčios nei pasisavinti, nei išvaistyti AB „( - )“ priklausantį turtą. Pasak apelianto, bendrovės akcijos dėl sunkios finansinės padėties iš tikrųjų buvo parduotos. Tai, kad jis (apeliantas) neturėjo jokio tikslo pasisavinti jo žinioje esančio turto ar jį perleisti tretiesiems asmenims, patvirtina šie jo (apelianto) veiksmai, t. y. 2009 m. liepos 2 d., 2009 m. liepos 22 d., 2009 m. liepos 16 d. asmeninių lėšų pervedimai į bendrovės sąskaitą ūkio išlaidoms apmokėti bei bendradarbiavimas su lizingo davėja AB „( - )“, padedant grąžinti dingusias transporto priemones. Be to, dar iki akcijų pardavimo jis (apeliantas) buvo bendrovės kreditorius, o UAB „( - )“ buvo skolinga jam daugiau kaip 300 000 Eur, todėl akivaizdu, kad nebuvo jokio tikslo siekti bendrovės finansinio žlugimo. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad nebuvo jokio tikslo savintis nei vilkikų, nei puspriekabių, nes dar nebuvo išmokėtas lizingas.

2143.7. Apelianto vertinimu, iš nagrinėjamoje byloje esančių liudytojų parodymų akivaizdu, kad būtent V. P. su V. S. bei kitais bendrininkais naudojo prieš jį (apeliantą) apgaulę, jį suklaidino sukurdami solidžių verslininkų, ketinančių investuoti į UAB „( - )“ ir taip išgelbėti bendrovę nuo finansinių sunkumų, įspūdį. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad V. P. rengė akcijų pirkimo–pardavimo dokumentus ne tik UAB „( - )“, bet ir UAB „( - )“, kurios savininkai taip pat nukentėjo nuo šio asmens neteisėtų veiksmų. Akivaizdu, kad V. P. sukurtas nusikalstamas mechanizmas veikė ilgą laiką ir taip jis apgaule užvaldė tarpusavyje visiškai nesusijusių bendrovių turtą.

2153.8. Nuteistasis skunde prašo atsižvelgti į tai, kad po akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo bendrovės finansinė padėtis pradėjo blogėti, o jos valdymas tapo painus, todėl jis (apeliantas) nusprendė iš jos išeiti, o ilgamečiams savo bendrovės darbuotojams 2009 m. rugsėjo mėnesį pasiūlė pereiti dirbti į UAB „( - )“.

2163.9. Pažymi, kad S. Ž. į UAB „( - )“ direktoriaus pareigas buvo priimtas ne nuo 2009 m. liepos 13 d., o nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d., t. y. kai visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas UAB „( - )“ direktoriumi paskirti S. Ž.. Todėl akivaizdu, kad nuo 2009 m. liepos 13 d., t. y. nuo akcijų pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo, iki 2009 m. rugpjūčio 27 d. bendrovės vardu veikė jis (apeliantas), o ne S. Ž..

2173.10. Nuteistasis tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje esančius duomenis, neatsižvelgė ir į aplinkybę, jog jis (apeliantas) 2009 m. spalio mėnesį raštu kreipėsi į AB „( - )“, ragindamas imtis aktyvių veiksmų, siekiant susigrąžinti transporto priemones, bei pats padėjo grąžinti dalį dingusių transporto priemonių, t. y. organizavo penkių vilkikų su puspriekabėmis pargabenimą iš Rusijos Federacijos muitinės, kurioje jos buvo sulaikytos. Apelianto vertinimu, akivaizdu, kad lizingo davėja AB „( - )“, manydama, jog jis (apeliantas) neteisėtai perleido šį turtą tretiesiems asmenims, nebūtų davusi leidimo pargabenti sulaikytas transporto priemones ir už tai dar sumokėjusi.

2183.11. Apelianto vertinimu, pirmosios instancijos teismas, skundžiamame nuosprendyje grįsdamas jo kaltę, nepagrįstai vadovavosi sprendimais, priimtais civilinėje byloje. Pažymi, kad civilinėje byloje buvo nagrinėjamas ne AB „( - )“ turto išvaistymo klausimas. Be to, civilinėje byloje nebuvo ištirti ir įvertinti baudžiamojoje byloje esantys įrodymai, susiję su V. P., V. S. vaidmenimis ir jų nusikalstamų veikų mechanizmu. Todėl tai, kad civilinėje byloje akcijų pirkimo–pardavimo sutartis buvo pripažinta apsimestiniu sandoriu, nesudaro pagrindo spręsti apie jo kaltę baudžiamąja teisine prasme.

2194. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje A. S. ir jo gynėjas prašo nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti. Prokurorė prašo nuteistojo apeliacinį skundą atmesti.

2205. Nuteistojo A. S. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl nuosprendyje išdėstytų teismo išvadų neatitikimo bylos aplinkybėms (BPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas, BPK 328 straipsnio 3 punktas).

2216. A. S., savo apeliaciniame skunde nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo priimtu sprendimu dėl jo nuteisimo pagal BK 184 straipsnio 2 dalį ir BK 300 straipsnio 3 dalį, iš esmės ginčija įrodymų vertinimą ir padarytų išvadų atitiktį faktinėms bylos aplinkybėms – apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis ir teigia, kad apygardos teismo skundžiamas nuosprendis nepagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apygardos teismas, ištyręs įrodymus, juos išsamiai išanalizavęs ir vadovaudamasis įstatymo reikalavimais įvertinęs, teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, susijusias su nuteistojo A. S. nusikalstamų veiksmų kvalifikavimu. Nuosprendyje išdėstytos motyvuotos teismo išvados leidžia teigti, kad nuteistojo kaltė įrodyta, o jam paskirta bausmė yra tinkama. Dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo

2227. Iš nuteistojo A. S. apeliacinio skundo turinio matyti, kad nuteistasis pirmosios instancijos teismo šališkumą sieja su netinkamu įrodymų vertinimu. Pažymėtina, kad teismo nešališkumo reikalavimas yra viena iš asmens konstitucinės teisės į teisingą teismą sudedamųjų dalių. Teismų praktikoje išaiškinta, kad teismo nešališkumo reikalavimas turi du aspektus. Vertinant nešališkumą subjektyviuoju aspektu, turi būti nustatyta, ar yra realių faktų, keliančių abejonių dėl teisėjo nešališkumo. Objektyvus nešališkumo aspektas bendriausia prasme reikalauja, kad teismo procesas būtų organizuojamas, proceso veiksmai būtų atliekami, su bylos nagrinėjimo teisme dalyviais būtų bendraujama taip, kad negalėtų susidaryti įspūdis, jog proceso metu vienai iš proceso šalių reiškiamas priešiškumas ar palankumas arba teismas vienaip ar kitaip suinteresuotas tam tikra bylos baigtimi. Svarbu pažymėti ir tai, jog nepakanka vien tik vienos iš bylos šalių nuomonės, kad būtų konstatuotas nešališkumo principo pažeidimas. Svarbiausią reikšmę turi tai, ar toks baiminimasis gali būti laikomas objektyviai pagrįstu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-466/2009; Nr. 2K-198/2009; Nr. 2K-195/2010; Nr. 2K-75-677/2016). Be to, kasacinės instancijos teismas yra ne kartą pasisakęs, kad nešališkumo principas negali būti suprantamas pernelyg plačiai – teismo padarytos teisės aiškinimo ir taikymo klaidos, baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, net jei jie ir esminiai, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog teismas nagrinėjo bylą šališkai. Nesant konkrečių bylą nagrinėjančio teismo šališkumo požymių, jo konstatavimas neturi būti siejamas su priimto nuosprendžio motyvacijos stoka, įrodymų tyrimo rezultatų neįvertinimu ar kitokiais teismo sprendimo surašymo trūkumais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-75-677/2016).

2237.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) praktikoje procesiniai trūkumai, susiję tik su pareigos tinkamai motyvuoti teismo sprendimą neįvykdymu, įrodymų išnagrinėjimo neišsamumu ir kt., paprastai taip pat nevertinami kaip teismo šališkumo požymiai. Be to, turi būti pateikiami duomenys, patvirtinantys pirmiau nurodytų aplinkybių buvimą ir leidžiantys kelti pagrįstų abejonių dėl teismo nešališkumo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad jei yra abejojama dėl teismo šališkumo, tiek nuteistiesiems, tiek gynėjams įstatymu suteikiama teisė pareikšti nušalinimą teismui (BPK 59 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nuteistojo skundo argumentą, kad bylą tendencingai išnagrinėjo šališkas teismas, daro išvadą, kad nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kurie leistų konstatuoti pirmosios instancijos teismo nešališkumo principo pažeidimą nei objektyviąja, nei subjektyviąja prasme. A. S. skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas buvo šališkas, grindžiamas iš esmės tik jo nesutikimu su skundžiamo nuosprendžio išvadomis, todėl teisėjų kolegijos vertinamas kaip deklaratyvus ir atmetamas. Dėl BK 184 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos

2248. Tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teismų praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-409/2011, Nr. 2K-P-267/2011, Nr. 2K-P-183/2012, Nr. 2K-7-251/2013, Nr. 2K-7-262/2013, Nr. 2A-7-9/2013). Tai dera ir su konstitucine jurisprudencija, kurioje ne kartą konstatuota, kad, siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms, ne visada tokios veikos pripažintinos nusikalstamomis ir jas padariusiems asmenims taikytinos griežčiausios priemonės – bausmės. Dėl to kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, ar pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis, visuomenės poveikio priemonėmis ar pan.) (Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimai).

2259. UAB „( - )“ sudarius finansinio lizingo sutartis su AB „( - )“, tarp įmonių atsirado civiliniai teisiniai santykiai. Lizingo sutartis yra civilinė sutartis, kurios sąlygos ir atsakomybė už sąlygų pažeidimą reglamentuojamos Civilinio kodekso normomis. Tarp lizingo sutarties šalių susiklosto horizontalūs civiliniai teisiniai santykiai, kurie galioja tol, kol sutarties šalys laikosi sutarties sąlygų (CK 6.567 straipsnis). Lizingo sutarties esmė ta, kad lizingo bendrovė perka lizingo gavėjo nurodytą daiktą, įgyja į jį nuosavybės teises ir perleidžia kitam asmeniui (lizingo gavėjui) valdyti ir naudoti su teise per tam tikrą laiką išpirkti daiktą ir, sumokėjus visą sutartyje nurodytą kainą, tapti jo savininku. Asmuo, gavęs turtą naudoti, neturi teisės disponuoti turtu (jį perleisti) be lizingo bendrovės sutikimo. Šioje baudžiamojoje byloje nustatyta, kad A. S., būdamas UAB „( - )“ akcininku ir turėdamas kito šios įmonės akcininko suteiktą jam įgaliojimą veikti, eidamas direktoriaus pareigas, valdomų UAB „( - )“ akcijų ir einamų direktoriaus pareigų pagrindu būdamas faktinis įmonės valdytojas, perleisdamas AB „( - )“ priklausantį turtą, kuris UAB „( - )“ buvo perduotas naudoti finansinio lizingo sutarčių pagrindu, tretiesiems asmenims ir po finansinio lizingo sutarčių nutraukimo negrąžindamas jų teisėtam savininkui, pažeidė sutarties su AB „( - )“ sąlygas.

22610. Nepaisant to, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, kad patikėto ar žinion perduoto turto tvarkymo sąlygų pažeidimas pats savaime nesuponuoja baudžiamosios atsakomybės, jei nėra padaroma žalos arba nėra kliūčių padarytą žalą atlyginti civilinėmis teisinėmis priemonėmis. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje laikomasi nuomonės, kad kai asmenys sudaro sutartis dėl materialinių vertybių, tarp jų paprastai atsiranda civiliniai teisiniai santykiai, kurie gali pereiti į baudžiamuosius teisinius santykius tik esant tam tikroms papildomoms sąlygoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-191/2012, Nr. 2K-210/2012). Šios sąlygos susijusios su sudarytų civilinių sutarčių vykdymo objektyviu apsunkinimu, kai viena šalių sąmoningai sudarė situaciją, kad nukentėjusysis negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų esmingai apsunkintas, neperspektyvus, pavyzdžiui, be teisėsaugos institucijų pagalbos neįmanoma surasti ar identifikuoti prievolės vengiančio asmens arba asmenų, kuriems turtas buvo perleistas; kaltininkas tyčia tapo nemokus, aktyviais veiksmais vengė, trukdė atlyginti žalą arba kitaip teisės atkūrimą padarė neperspektyvų; sąmoningai nevykdė įsipareigojimų, atsiradusių patikėjus ar perdavus jo žinion turtą; nuslėpė nuo nukentėjusiojo esminę informaciją apie turimas dideles skolas ar nemokumą; dėl dokumentų klastojimo, operacijų su turtu nefiksavimo ar kitų veikų apsunkino turto disponavimo proceso nustatymą; sudarė akivaizdžiai su turto savininko interesais nesutampančius, ekonomiškai nepagrįstus sandorius ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-285/2013, Nr. 2K-93/2013, Nr. 2K-518/2014).

22711. Nuteistasis A. S. tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijų teismuose tvirtina, kad jis AB „( - )“ priklausančio turto neiššvaistė. Tačiau kaltės turinys baudžiamojoje byloje atskleidžiamas ne tik pagal paties kaltininko parodymus, jo aiškinimus, kaip jis suvokė ir įvertino savo daromų veiksmų ar neveikimo pobūdį, padarinius, bet ir tai, kokios paskatos lėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekta. Kaltės forma, rūšis, jos turinys – subjektyvieji (vidiniai – psichiniai) nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi tiriant, įvertinant ir išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, pastangas juos padarant, ir pan.

22812. Nagrinėjamu atveju skundžiamame nuosprendyje aiškiai išdėstyti nuteistojo A. S. nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 184 straipsnio 2 dalį motyvai. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje plačiai atskleidė kaltinamojo ir liudytojų parodymų esmę, išsamiai juos analizavo ir vertino surinktų duomenų kontekste. Išvadą, jog nuteistasis A. S. suprato, kad jo veiksmai dėl turto perleidimo Latvijos įmonei SIA „( - )“ yra neteisėti, pirmosios instancijos teismas padarė vadovaudamasis liudytojų R. T., J. V., V. R., A. A., J. B. (J. B.), I. J., D. K., V. S. (V. S.) parodymais, liudytojo S. Ž. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu ir Latvijos Respublikos teisėsaugos institucijoms pagal pavedimą suteikti teisinę pagalbą, taip pat byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Pirmosios instancijos teismo išvados pagrįstos įrodymais, kurių turinys papildo vienas kitą.

22913. Nagrinėdamas šią bylą, pirmosios instancijos teismas iš esmės nurodė, kad UAB „( - )“ ir SIA „( - )“ sudarytas akcijų perleidimo sandoris buvo pripažintas apsimestiniu, o A. S. neteisėtas elgesys su jo žinioje buvusiu turtu, kurį jis valdė sutartinių santykių pagrindu, lėmė AB „( - )“ didelės vertės turto praradimą. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais skundžiamo nuosprendžio motyvais visiškai sutinka. Toliau šioje nutartyje išdėstyti motyvai patvirtina, kad nuteistojo atlikti veiksmai atitinka teismų praktikos suformuotas papildomas sąlygas, kurioms esant civiliniai teisiniai santykiai perauga į baudžiamuosius. Apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nuosprendį, nepagrįstai vadovavosi civiline byla, kurioje 2009 m. liepos 13 d. A. S. ir Latvijos įmonės SIA „( - )“ sudaryta akcijų pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 2009/1 pripažinta niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento, laikomi visiškai deklaratyviais, nes pirmosios instancijos teismas vadovavosi ne tik šioje byloje priimtu procesiniu sprendimu, bet ir kitais pirmiau minėtais baudžiamojoje byloje esančiais įrodymais.

23014. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis S. Ž. parodė, kad jis niekada nedirbo Latvijos įmonėje SIA „( - )“. 2009 m. vasarą prie jo, sėdinčio Rygos centrinėje autobusų stotyje, privažiavo mašina su lietuviškais numeriais. Iš automobilio išlipo du jam nepažįstami vyrai, kurie pasiūlė jam užsidirbti, įregistruojant savo vardu įmonę, žadėjo jam už tai sumokėti, o vėliau toje įmonėje įdarbinti. Jis sutiko, minėti vyrai davė jam apie 40 latų, tada ten pat automobilyje jis pasirašė kažkokius tuščius blankus ir davė jiems savo paso kopiją. 2010 m. Rygoje du vyriškiai, atvažiavę automobiliu su lietuviškais numeriais, pasiūlė jam su jais nuvažiuoti į Lietuvą, į Vilnių, užsidirbti. Jis sutiko ir tie vyriškiai nuvežė jį į Vilnių, į kažkokį butą, esantį miesto centre, adreso jis nežino. Ten jis apytikriai 10 dienų gyveno jų sąskaita. Per tą laikotarpį jį vežiojo į UAB „( - )“ teritoriją, kur jis pasirašinėjo įvairius tuščius blankus. Tie žmonės jam aiškino, kad priima jį į darbą įmonėje. UAB „( - )“ jis kelis kartus matė A. S., tačiau asmeniškai su A. S. nebendravo. Įmonėje jis pasirašė daug popierių, daugiausia tai buvo blankai lietuvių kalba, jokių dokumentų jis neskaitė, tiesiog juose pasirašydavo, apie dokumentų turinį nieko neišmanė. Apie jokių UAB „( - )“ akcijų pirkimą–pardavimą jis nežino, T. Z. nepažįsta, jokių akcijų neįgijo (t. 10, b. l. 69–77). Vėliau ikiteisminio tyrimo metu S. Ž., apklaustas kaip liudytojas, parodė, kad Latvijos įmonėje SIA „( - )“ nedirbo, jokių įgaliojimų neturėjo. Paaiškino, kad dėl įvykių, susijusių su įmone „( - )“, jis jau anksčiau buvo davęs parodymus, praėjo daug laiko, todėl paaiškinti ar papildyti ankstesnių parodymų negali. Jis tik prisimena, kad jis, atvežtas į Lietuvą, pasirašė kažkokius popierius, bet jų neskaitė, jie buvo lietuvių kalba. Jis nepažįsta T. Z., jokių akcijų neįgijo. Jis niekam jokių pinigų nėra pervedęs. Taip pat parodė, kad jis niekada nebuvo UAB „( - )“ direktoriumi, niekada ten nedirbo, jokių funkcijų nevykdė, apie jokias transporto priemones ir kur jos galėtų būti nieko nežino. Apie jokius tarptautinius krovinių vežimus nieko nežino, jokių nurodymų niekam duoti negalėjo, jokių pranešimų negavo, apie transporto priemones nieko nežino (t. 10. b. l. 133–138, 143–146).

23114.1. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, buvo bandoma nustatyti pirmosios instancijos teismo posėdyje neapklausto liudytojo S. Ž. gyvenamosios vietos adresą ir jį iškviesti į teismą apklausti, tačiau S. Ž. tikslios gyvenamosios ir buvimo vietos nustatyti nepavyko: buvo gauta Rygos prieglaudos pažyma, kurioje nurodyta, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. S. Ž. prieglaudoje nebuvo, apklausta jo duktė, kuri taip pat nieko nežinojo apie savo tėvą S. Ž. ir jo buvimo vietą, todėl laikoma, kad buvo išnaudotos visos įmanomos priemonės šį liudytoją apklausti bylą nagrinėjant teisme. Atsižvelgiant į tai, vadovaujamasi šio liudytojo ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais.

23214.2. Pažymėtina, kad teismas turi teisę vadovautis visais įrodymais, tiek surinktais ikiteisminio tyrimo metu, tiek naujais, tačiau juos visus privalo ištirti ir patikrinti teisiamajame posėdyje BPK 271–292 straipsniuose nustatyta tvarka: apklausti asmenis, perskaityti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo teisėjui arba pirmiau teisme, o byloje esantiems įrodymams patikrinti gali būti perskaitomi ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymai, kai yra esminių prieštaravimų tarp parodymų, duotų teisiamajame posėdyje, ir parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu ar pirmiau teisme (BPK 276 straipsnio 1, 4 dalys), perskaityti dokumentus bei apžiūrėti daiktus. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo pirmiau duoti parodymai ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui nėra savarankiškas įrodymų šaltinis, tačiau šiais duomenimis galima patikrinti kitus byloje surinktus įrodymus, be to, jie padeda formuoti teismo vidinį įsitikinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-372/2005, Nr. 2K-431/2006, Nr. 2K-592/2010, Nr. 2K-253/2013, Nr. 2K-332/2013). Atsižvelgdama į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi liudytojo S. Ž. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu.

23314.3. Be to, iš aptartų nuteistojo parodymų matyti, kad visi liudytojo S. Ž. duoti parodymai apie įvykių eigą atvykus į Lietuvą ir pasirašant įvairius dokumentus, kurių turinio jis nesuprato, priešingai, nei teigia apeliantas, išliko nepakitę ir nuoseklūs, todėl nėra pagrindo juos vertinti kaip prieštaringus ir nepatikimus. Tuo labiau kad byloje esantys rašytiniai įrodymai, t. y. notarės užfiksuotas S. Ž. paaiškinimas, taip pat patvirtina liudytojo parodymų nuoseklumą. Ikiteisminio tyrimo metu UAB „( - )“ bankroto administratorė UAB „( - )“ direktorė R. T. pateikė Latvijos Respublikoje prisiekusiosios notarės J. N. 2013 m. vasario 21 d. užfiksuotą S. Ž. paaiškinimą, kuriame jis nurodė, kad 2009 m. vasarą Rygos autobusų stotyje prie jo priėjo nepažįstami asmenys, kurie pasiūlė finansinę pagalbą už tai, kad jis įsidarbintų SIA „( - )“. Jie sumokėjo jam apie 40 latų, o jis už tai pasirašė kažkokiuose blankuose, bet niekada toje bendrovėje nedirbo. Vėliau jis su tais asmenimis buvo atvažiavęs į Vilnių pas A. S.. Pastarasis pasakė jam, kad turi laikinų sunkumų dėl verslo, ir paprašė, kad jis (S. Ž.) laikinai taptų bendrovės UAB „( - )“ direktoriumi. Jis jam atnešė šūsnį tuščių lapų, blankų, kuriuose jis pasirašė. Vilniuje gyveno apie 10 dienų išnuomotame bute, į kurį jį nuvežė kažkuris iš A. S. darbuotojų. Kelis kartus jį buvo nuvežę į įmonę, kur jis pasirašinėjo tuščiuose blankuose (t. 7, b. l. 72–76).

23414.4. Be to, liudytoja R. T. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme parodė, kad, tikrinant UAB „( - )“ dokumentaciją, ji ėmė domėtis paskutiniu šios bendrovės direktoriumi S. Ž. ir, sužinojusi jo adresą Latvijoje, parašė jam laišką, tačiau jokio atsakymo negavo. Taip pat ji ieškojo informacijos apie Latvijos bendrovę SIA „( - )“, tačiau informacijos apie ją negavo. Po kurio laiko paaiškėjo, kad S. Ž. gyvena Latvijoje, nakvynės namuose. Sužinojusi tikslų adresą, ji nuvyko į Latviją ir iš ten sutikto S. Ž. sužinojo, kad jis niekur nedirba ir jau 10 metų gyvena nakvynės namuose. Jis pasakojo gavęs iš nepažįstamų asmenų 40 latų, pasirašė kažkokius dokumentus ir tapo kažkokios Latvijos įmonės fiktyviu direktoriumi. Po kurio laiko jis su minėtais asmenimis buvo nuvykęs į Lietuvą, į Vilniaus miestą, ir buvo susitikęs su A. S.. S. Ž. ten pasirašė kažkokius dokumentus, kurių net neskaitė, jam buvo paaiškinta, kad jis taps bendrovės UAB „( - )“ direktoriumi. Paskui jam buvo atnešta daug kažkokių dokumentų, įskaitant ir tuščių, kuriuos jis pasirašė. S. Ž. tvirtino, kad jokio šios bendrovės turto ir dokumentų jis neperėmė. Pabendravusi asmeniškai su S. Ž., suprato, jog jis yra asocialus asmuo, kuris neturi jokių lėšų kokios nors bendrovės akcijoms įsigyti, jis ne visada turi lėšų pavalgyti, gyvena nakvynės namuose ir apie UAB „( - )“ veiklą ir turtą jis nieko nežino (t. 7, b. l. 89–91). Taigi šios liudytojos parodymai, nors ir netiesiogiai, tačiau patvirtina S. Ž. nurodytas aptariamo įvykio eigos aplinkybes, kad UAB „( - )“ akcijų S. Ž. niekada nenorėjo įsigyti, dokumentus, kurių turinio nesuprato, ir tuščius lapus pasirašė dėl to, kad už tai jam buvo finansiškai atlyginta.

23514.5. Taip pat svarbu pažymėti, kad liudytojo S. Ž. parodymų patikimumas buvo vertinamas ne tik jo duotus parodymus lyginant tarpusavyje ar su netiesioginiais liudytojos R. T. parodymais, bet ir su teisiamojo posėdžio metu duotais apklaustų kaip liudytojų A. A. ir I. J. parodymais, kurie patvirtino pirmiau aptartus ikiteisminio tyrimo metu duotus S. Ž. parodymus dėl to, kad jis lietuvių kalbos nemokėjo ir jokių reikalų su UAB „( - )“ valdymu neturėjo. Antai liudytojas A. A., kuris buvo UAB „( - )“ vadovu nuo 2002 m. gruodžio 18 d. iki 2009 m. rugsėjo 14 d., parodė, kad 2009 m. gegužės 30 d. jis susirgo. Grįžęs į darbą, sužinojo, kad, jam nesant, direktoriaus pareigas ėjo pats A. S., o vėliau į UAB „( - )“ direktoriaus pareigas buvo paskirtas naujas direktorius S. Ž.. Iš A. S. jis sužinojo, kad UAB „( - )“ parduota naujam jos direktoriui S. Ž.. Jam teko tiesiogiai bendrauti su nauju UAB „( - )“ direktoriumi ir akcininku S. Ž., tačiau pastarasis jam jokio rimto pasitikėjimo nesukėlė. Su S. Ž. jokios kalbos apie darbą nebuvo. S. Ž. buvo tylus ir kalbėjo rusiškai. Liudytoja I. J., kuri nuo 2006 m. spalio mėn. iki 2009 m. rugsėjo mėn. dirbo buhaltere UAB „( - )“, parodė, kad 2009 metų pabaigoje ji sužinojo, kad A. S. ketina parduoti įmonę. Po kurio laiko A. S. pristatė Latvijos pilietį S. Ž. ir davė I. J. nurodymą priimti jį į UAB „( - )“ direktoriaus pareigas. Bendraudamas S. Ž. kalbėjo rusiškai, uždavinėjo bendrus klausimus, apie save nieko neminėjo. Išanalizavus minėtų liudytojų parodymus, matyti, kad jie neginčijamai patvirtina liudytojo S. Ž. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad jis kalbėjo rusiškai ir lietuvių kalbos nesuprato ir realiai įmonei nevadovavo.

23614.6. Be pirmiau aptartų liudytojų parodymų, faktą, kad S. Ž. ne tik nesuprato lietuvių kalbos ir dokumentų, kuriuos pasirašė, turinio, bet ir tai, kad jis buvo asocialus asmuo, kuris UAB „( - )“ akcijų ir turto įgyti neketino, patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai, t. y. Rygos prieglaudos pažyma, kurioje nurodyta, kad S. Ž. gyveno Rygos prieglaudoje ir joje deklaravo savo gyvenamąją vietą, tačiau nuo 2010 m. sausio 1 d. jo ten nebuvo (t. 9, b. l. 113). Be to, liudytoja N. Z., kuri yra liudytojo S. Ž. duktė, taip pat patvirtino, kad jos tėvas S. Ž. nuo 2000 m. gyveno benamių prieglaudoje, maitinosi viešose valgyklose, niekur nedirbo (t. 9, b. l. 116–118). Taigi šių įrodymų analizė taip pat leidžia spręsti apie liudytojo S. Ž. asocialų gyvenimo būdą. Be to, kaip minėta pirmiau, su liudytoju S. Ž. už tam tikrų dokumentų pasirašymą buvo finansiškai atsiskaityta, t. y. jam sumokėta 40 latų. Taip nagrinėjamu atveju paneigiami apeliacinio skundo argumentai, kad S. Ž. suprato savo atliekamų veiksmų prasmę ir norėjo taip elgtis. Šių išvadų nepaneigia apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, kad liudytojui A. D., dirbusiam notarų biure, kuriame lankėsi S. Ž., jis nesukėlė asocialaus asmens įvaizdžio. Tačiau pats S. Ž. savo parodymuose nurodė, kad, jam būnant Vilniuje, jo buitimi buvo visapusiškai pasirūpinta, todėl nėra pagrindo manyti, kad būdamas Lietuvoje S. Ž. turėjo atrodyti kaip benamis. Be to, pažymėtina, kad ir paties apelianto A. S. pozicija šiuo klausimu skiriasi. Vis dėlto savo skundo motyvuose apeliantas teigia buvęs apgautas asmenų, įmonės akcijoms įsigyti ir turtui perimti pasitelkusių asocialų asmenį, t. y. S. Ž., tačiau kitoje skundo dalyje jau nurodo, kad S. Ž. buvo ne kas kitas kaip aktyvus nusikalstamos veikos bendrininkas, visiškai supratęs savo veiksmus.

23714.7. Išvados, kad S. Ž. buvo asocialus asmuo, kuris neketino įsigyti UAB „( - )“ akcijų ir realiai valdyti įmonės, nepaneigia ir apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, kad dalis pinigų, kuriais su A. S. buvo atsiskaityta už UAB „( - )“ akcijas, t. y. 7 700 Eur, buvo pervesti paties S. Ž.. Parodymų davimo metu S. Ž. neigė ne tik tokios sumos pervedimą A. S., bet ir apskritai disponavimą tokio dydžio piniginėmis lėšomis. Kaip minėta, teismui nėra pagrindo nesivadovauti liudytojo S. Ž. parodymais ir jais netikėti, nes juos patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai. Nors pinigų pervedimas buvo padarytas būtent S. Ž. vardu, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad pats S. Ž. minėtą pinigų sumą būtų turėjęs, o tuo labiau pervedęs A. S.. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad S. Ž. neturėjo gyvenamosios vietos, turto ir darbo. Be to, byloje neginčijamai nustatyta, kad kitą dalį pinigų sumos, mokėtinos A. S. už parduodamas UAB „( - )“ akcijas, pasinaudodamas korespondentine sąskaita pervedė ne S. Ž. ar Latvijos įmonė SIA „( - )“, o asmuo, vardu M. S., kurio tapatybė byloje nenustatyta.

23814.8. Taigi, išdėstytos aplinkybės apeliacinės instancijos teismui leidžia daryti neginčijamą išvadą, kad S. Ž. buvo asocialus asmuo, kuris nesuprato A. S. daromos nusikalstamos veikos: už tam tikrų dokumentų, kurių S. Ž. neskaitė ir kurių turinio nesuprato, jam buvo atlyginta finansiškai, o pats S. Ž. neketino ir neturėjo lėšų įsigyti UAB „( - )“ akcijų ir šios įmonės valdyti ar tęsti jos veiklą, o nuteistasis A. S. tai žinojo.

23914.9. Byloje esantys įrodymai taip pat leidžia teigti, kad A. S. nuslėpė nuo atsakingų AB ( - ) darbuotojų informaciją apie UAB „( - )“ akcijų perleidimą ir šios įmonės turto perdavimą. Liudytoja J. V., AB „( - )“ darbuotoja, parodė, kad 2009 m. UAB „( - )“ mokėjimai bankui tapo nestabilūs. A. S. yra ne kartą žadėjęs stabilizuoti lizingo mokėjimus, tačiau galiausiai įmokų mokėjimas visai nutrūko, todėl 2009 m. rugpjūčio 20 d. AB „( - )“ vienašališkai nutraukė visas su UAB „( - )“ sudarytas lizingo sutartis ir pareikalavo grąžinti transporto priemones. Tada A. S. bendrovei paaiškino, jog jis nežino, kur yra AB „( - )“ priklausančios transporto priemonės, nes savo UAB „( - )“ akcijas jis pardavė, tačiau neįvardijo, kam konkrečiai. Jokio oficialaus pranešimo nei iš A. S., nei iš kitų UAB „( - )“ vadovų AB „( - )“ nebuvo gavusi, nors lizingo sutartyje numatyta prievolė informuoti AB „( - )“ apie juridinio asmens vadovų ir akcininkų pakeitimus. Liudytojas V. R. parodė, kad A. S., kaip UAB „( - )“ atstovas, ne kartą žadėjo įvykdyti įsipareigojimus bankui abipusių susitarimų numatytais terminais dėl įsiskolinimo padengimo, tačiau šie įsipareigojimai įvykdyti nebuvo. Nutraukus lizingo sutartis, keletas transporto priemonių komplektų AB „( - )“ buvo sugrąžinta. Kai pastarąjį kartą buvo bendrauta telefonu su A. S., jis pranešė, kad pardavė UAB „( - )“ akcijas ir apie minėtos bendrovės tolesnę veiklą nieko paaiškinti negali. Paprašytas pateikti AB „( - )“ akcijų pirkimo–pardavimo sutarties kopiją, A. S. faksu atsiuntė sutarties ištrauką, kurioje nurodyta, jog UAB „( - )“ akcijos parduotos kažkokiai Latvijos įmonei. Jokių kitų dokumentų, susijusių su bendrovės turto perdavimu, ir jokių kitokių paaiškinimų dėl to A. S. AB „( - )“ nepateikė. Įvertinusi šiuos liudytojų parodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad aktualios informacijos nepateikimas AB „( - )“ ne tik apsunkino šiai bendrovei, kaip teisėtai turto savininkei, atgauti lizinguojamą turtą, bet ir patvirtina faktą, kad A. S., būdamas UAB „( - )“ akcininku ir kito akcininko įgaliotu asmeniu bei faktiniu įmonės vadovu, įmonei turint finansinių problemų neketino atsiskaityti su AB „( - )“ ar jai grąžinti lizinguojamo turto, todėl sudarė fiktyvią įmonės akcijų perleidimo sutartį. A. S. akivaizdų nesąžiningumą AB „( - )“ atžvilgiu taip pat patvirtina faktas, kad lizingo davėja AB „( - )“ lizingo sutartis dėl UAB „( - )“ perduotų transporto priemonių buvo nutraukusi jau nuo 2009 m. rugpjūčio 20 d., o faktinis įmonės vadovas A. S. šias transporto priemones, kaip pats teigia, S. Ž. perdavė 2009 m. rugpjūčio 27 d.

24014.10. Tai, kad A. S. iš anksto žinojo, jog perleidus UAB „( - )“ akcijas įmonė veiklos nebetęs, o kartu ir nevykdys savo įsipareigojimų AB „( - )“, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, patvirtina ir aplinkybė, kad dauguma UAB „( - )“ darbuotojų perėjo dirbti į kitą A. S. priklausančią įmonę UAB „( - )“. Antai liudytojai R. D., R. O., V. B., M. D., M. V. (M. V.), S. J. (S. J.), R. B. (R. B.), M. L. (M. L.), H. V. (H. V.), J. S. ir S. Z. parodė, kad 2009 m. rugsėjo mėn. buvo informuoti, jog pereina dirbti iš UAB „( - )“ į UAB „( - )“. Nei minėtų liudytojų darbo pobūdis, nei sąlygos nepasikeitė, UAB „( - )“, kaip ir UAB „( - )“, priklausė A. S., o jai vadovavo A. A., įmonės registracijos vieta išliko ta pati kaip ir UAB „( - )“. Iš šių byloje nustatytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad nuteistasis A. S. iš anksto žinojo, kad UAB „( - )“ veiklos tęsti nebegalės ir jos darbuotojai turės būti atleisti, todėl juos nedelsdamas įdarbino kitoje jam priklausančioje įmonėje UAB „( - )“. Nors apeliantas ir teigia, kad pakvietė UAB „( - )“ darbuotojus dirbti į UAB „( - )“ tik tada, kai po akcijų perleidimo sutarties UAB „( - )“ veikla ėmė blogėti, tačiau tokie apelianto argumentai laikomi tik jo gynybine pozicija. Apeliacinės instancijos teismui nėra pagrindo netikėti parodymais, kuriuos davė pirmiau minėti liudytojai, kurie nuosekliai parodė, kad kai dar dirbo UAB „( - )“, vykdydami administracijos nurodymus, parašė prašymus išeiti iš UAB „( - )“ ir priimti juos dirbti į UAB „( - )“, o jų darbo veikloje niekas nepasikeitė.

24114.11. A. S. teigia, kad UAB „( - )“ akcijas ir turtą perleido tikėdamasis, kad ši įmonė toliau tęs savo veiklą. Tačiau A. S. jam priklausančias akcijas kitai įmonės akcininkei, turinčiai pirmumo teisę pirkti A. S. priklausančias akcijas, pasiūlė pirkti už daug didesnę sumą nei ta suma, už kurią akcijas neva pardavė Latvijos įmonei SIA „( - )“, t. y. 100 000 Lt. Byloje esantis A. S. 2009 m. liepos 30 d. pareiškimas, adresuotas UAB „( - )“ akcininkei T. Z., neginčijamai patvirtina, kad jam priklausančias akcijas T. Z. jis (A. S.) siūlė pirkti už 1 280 988,80 Lt, iki 2009 m. rugpjūčio 3 d. sumokant 690 560 Lt avansą (t. 8, b. l. 187–188). Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ši aplinkybė patvirtina, kad A. S. akivaizdžiai nebuvo suinteresuotas UAB „( - )“ veiklos tęstinumu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei faktą, kad kitai įmonės akcininkei nuteistasis savo akcijas pasiūlė pirkti žymiai vėliau, t. y. 2009 m. liepos 30 d., nei įvyko tariamas akcijų perleidimo Latvijos įmonei SIA „( - )“ sandoris, t. y. 2009 m. liepos 13 d., teismas daro išvadą, kad nuteistojo A. S. pasiūlymas pirkti akcijas T. Z. buvo visiškai formalus veiksmas, kuriuo nuteistasis tik įgyvendino įstatyme įtvirtintą pareigą, tačiau realiai įmonės akcijų T. Z. perleisti, tęsti įmonės veiklos ir įvykdyti jos turimų įsipareigojimų, įskaitant ir įmokų už lizinguojamą turtą AB „( - )“ mokėjimą ar šio turto grąžinimą savininkei, neketino.

24214.12. Apeliantas teigia, kad jis nesiekė UAB „( - )“ žlugimo, nes įmonė jam buvo skolinga daugiau kaip 300 000 Lt, taip pat jis 2009 m. liepos mėn., tiek iki akcijų perleidimo sutarties sudarymo, tiek po jos sudarymo, į įmonės sąskaitą įmokėjo 157 300 Lt, taip prisidėdamas prie tolesnės įmonės veiklos. Tačiau tokius skundo argumentus teisėjų kolegija atmeta kaip deklaratyvius. Nors byloje yra duomenų, kad A. S., kaip akcininkas, į UAB „( - )“ banko sąskaitą ūkinėms išlaidoms 2009 m. liepos 2 d. grynaisiais įmokėjo 81 300 Lt, 2009 m. liepos 22 d. įmokėjo 11 000 Lt, o 2009 m. liepos 16 d. pervedė 65 000 Lt, tačiau šių sumų įmokėjimo į įmonės sąskaitą priežastys nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir nekeičia pirmiau aptartų įrodymų, kurie patvirtina nuteistojo kaltę, visumos. Pažymėtina, kad teigdamas, jog UAB „( - )“ skolinga jam (A. S.), apeliantas teismui nepateikė jokių tai patvirtinančių duomenų.

24314.13. Kita aplinkybė, patvirtinanti, kad nagrinėjamu atveju turto savininkei AB „( - )“ buvo apsunkinta galimybė atgauti lizinguojamą turtą, yra ta, kad be teisėsaugos institucijų įsikišimo, šiuo atveju Rusijos Federacijos muitinės pareigūnų, kai kurios priekabos ir vilkikai nebūtų buvę rasti, o kiti nėra rasti iki šiol. Nors apeliantas skunde teisingai nurodo, kad, gavęs AB „( - )“ įgaliojimą, rūpinosi Rusijos Federacijos muitinėje sulaikytų transporto priemonių pargabenimu ir grąžinimu teisėtai savininkei, tačiau, apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, tokie nuteistojo veiksmai nebuvo geranoriški ir atlikti laiku. Pažymėtina, kad veiksmų, neva padedančių AB „( - )“ atgauti jai priklausantį turtą, A. S. ėmėsi tik tada, kai sužinojo, jog dalis transporto priemonių sulaikyta Rusijos Federacijos muitinėje. Transporto priemones, sulaikytas Rusijos Federacijos muitinėje, jų savininkė AB „( - )“ būtų atgavusi ir be A. S. pagalbos. Pažymėtina, kad dėl transporto priemonių, kurias neva perdavė S. Ž., suradimo nuteistasis A. S. jokių aktyvių veiksmų nesiėmė.

24415. Priešingai, nei teigiama apeliaciniame skunde, teismas įvertino ir jame nurodytas aplinkybes, kad nuteistąjį A. S. apgavo V. P., kuris iš tikrųjų norėjo įsigyti UAB „( - )“ akcijas ir tęsti jos veiklą, tačiau to nenorėjo daryti savo vardu, todėl įmonės akcijų pardavimo sutartis buvo sudaryta su Latvijos įmone SIA „( - )“. Teismas, įvertinęs šiuos duomenis ir bylos duomenis, kad V. P. yra matę bendraujantį su A. S. UAB „( - )“ patalpose, padarė pagrįstą išvadą, kad šios aplinkybės nėra pakankamas įrodymas dėl A. S. iškeltos versijos, kad jį apgavo būtent V. P.. Kaip pagrįstai nurodoma skundžiamame nuosprendyje, A. S. buvo ne tik patyręs verslininkas, bet ir UAB „( - )“ steigėjas, aktyvus akcininkas ir faktinis įmonės vadovas, todėl nebūtų galėjęs be jokių teisinių garantijų pasitikėti vien V. P. pažadais užtikrinti tolesnę įmonės veiklą. Be to, paties nuteistojo parodymai dėl susipažinimo ir bendravimo su neva norėjusiu įsigyti UAB „( - )“ akcijas ir tęsti šios įmonės veiklą V. P. yra prieštaringi ir nenuoseklūs. Nuteistasis ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad jį su V. P. supažindino tuometis UAB „( - )“ direktorius A. A.. V. P., atstovaudamas įmonei, kurios pavadinimo nuteistasis neprisiminė, pateikdavo pelningus užsakymus, kuriuos vykdydavo UAB „( - )“. Vėliau A. S., siekdamas atkurti įmonės finansinę veiklą, nutarė parduoti jam priklausančią dalį UAB „( - )“ akcijų V. P. ir jo partneriams (t. 12, b. l. 6). Teisiamajame posėdyje nuteistasis parodė, kad jį su V. P. supažindino jo pažįstamas G. U.. V. P. pasisiūlė pirkti akcijas, tačiau, jam (A. S.) nesutikus, V. P. pradėjo nuomotis UAB „( - )“ valdomas transporto priemones, ir už tai įmonė gavo pajamų. Vėliau V. P. nurodė, kad nori įsigyti UAB „( - )“ akcijų, sutartį sudarant su Latvijos įmone SIA „( - )“ (t. 14, b. l. 7–8). Taigi nuteistojo parodymai dėl susipažinimo su V. P. yra prieštaringi, nuteistasis negalėjo nurodyti investicijas ir užsakymus vykdžiusios įmonės, kuriai neva atstovavo V. P., pavadinimo, byloje nėra jokių duomenų apie A. S. ir V. P. bendravimą dėl akcijų įsigijimo, derybas ar kitus susitarimus. Teisėjų kolegijos vertinimu, aptarti duomenys paneigia apeliaciniame skunde nurodomą aplinkybę, kad V. P. siekė realiai įgyti UAB „( - )“ akcijas ir tęsti įmonės veiklą.

24516. Išvadai dėl nuteistojo kaltės padaryti ir jo nusikalstamai veikai teisiškai įvertinti lemiamos reikšmės neturi ir tai, ar UAB „( - )“ turtas S. Ž. neva buvo perduotas 2009 m. liepos 13 d., ar 2009 m. rugpjūčio 27 d. Tokia išvada darytina įvertinus tai, kad byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad turtas S. Ž. apskritai nebuvo perduotas, o A. S. nuteistas už jam patikėto svetimo turto iššvaistymą, jį perduodant nenustatytiems asmenims, o ne už šio turto pasisavinimą.

24617. Nors nuteistasis A. S. apeliaciniu skundu prašo jį išteisinti, iš nuteistojo apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantas nesutinka ir su teismo padaryta išvada dėl nuteistojo kaltės, t. y. kad jis svetimą turtą iššvaistė tyčia. Argumentų, kodėl jo padarytos nusikalstamos veikos turėtų būti vertinamos kaip padarytos dėl neatsargumo, apeliantas nenurodė. Pirmiau minėta, kad turto iššvaistymas gali būti padarytas esant tiesioginei ir netiesioginei tyčiai. Turto iššvaistymas laikomas padarytu tiesiogine tyčia, jeigu kaltininkas supranta, kad neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia jam patikėtą ar jo žinioje esantį svetimą turtą tretiesiems asmenims, numato, jog savininkas ar teisėtas turto valdytojas šio turto neteks, ir to nori, o esant netiesioginei tyčiai – suvokia daromos veikos pavojingą pobūdį, numato, kad dėl jos gali kilti turtinė žala, ir nors jos atsiradimo nenori, tačiau sąmoningai leidžia jai kilti. Turto iššvaistymas taip pat gali būti ir neatsargus, t. y. padarytas dėl nusikalstamo pasitikėjimo arba nusikalstamo nerūpestingumo. Kai turtas iššvaistomas dėl neatsargumo, teismai paprastai turi svarstyti turto iššvaistymo atskyrimo nuo civilinio delikto klausimus. Apie kaltės turinį sprendžiama atsižvelgus į įvairias objektyvias byloje nustatytas ir teismo išnagrinėtas aplinkybes: kaip kaltininkas elgėsi su jam patikėtu ar jo žinioje buvusiu turtu (kokios operacijos su turtu buvo atliktos, ar jos pagrįstos finansiniais dokumentais, ar nustatytas dokumentų klastojimo faktas, ar turtas naudotas įmonės ar asmeninėms reikmėms, ar įmonė dirbo pelningai, ar buvo padengiami įmonės įsiskolinimai ir pan.); ar įmonei buvo padaryta žalos ir kt.

24717.1. A. S., neva perleisdamas asocialiam asmeniui S. Ž. UAB „( - )“ akcijas ir AB „( - )“ nuosavybės teise priklausantį turtą, aiškiai suvokė, kad fiktyvaus akcijų perleidimo sandorio pagrindu perleidžiama įmonė UAB „( - )“ veiklos nevykdys, o kartu ir nevykdys savo įsipareigojimų pagal finansinio lizingo sutartis AB „( - )“, UAB „( - )“ turtas bus naudojamas kitiems tikslams, t. y. neteisėtai disponavo AB „( - )“ turtu, veikė priešingai perleidžiamos įmonės UAB „( - )“ bei AB „( - )“ interesams, tai suvokdamas numatė, kad dėl to turto savininkė AB „( - )“ patirs turtinę žalą, ir to norėjo, t. y. veikė tiesiogine tyčia. Dėl BK 300 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos

24818. A. S. nuteistas ir už nusikalstamos veikos, įtvirtintos BK 300 straipsnio 3 dalyje, padarymą. Teisėjų kolegijos vertinimu, išdėstytų ir aptartų, vienas kitą papildančių įrodymų visuma sudaro logikos dėsniams neprieštaraujančią grandinę, patvirtinančią A. S. kaltę dėl BK 300 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos padarymo.

24918.1. Kaltės turinys dokumentų suklastojimo ir panaudojimo baudžiamojoje byloje atskleidžiamas vadovaujantis ne tik kaltininko parodymais, kaip jis suvokė bei vertino savo veiksmus, bet ir vertinant išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, aplinkybes, lėmusias tokių veiksmų padarymą, pastangas juos darant, siekiamą rezultatą. Įvertinus ne tik nuteistojo parodymus, bet ir kitų įrodymų visumą, matyti, kad jis suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, suprato, kad dokumentuose nurodo tikrovės neatitinkančius duomenis, galinčius sukelti teisinių padarinių, ir tai atliko sąmoningai, norėjo taip veikti. Baudžiamosios atsakomybės pagal BK 300 straipsnį klausimas turi būti sprendžiamas, vertinant veikos pavojingumą, t. y. nustatant, ar veika realiai kėsinamasi į valstybės saugomus teisinius gėrius, ar dėl tokios veikos saugomiems gėriams atsiranda žala arba kyla tokios žalos atsiradimo grėsmė. A. S. pagaminus netikrus dokumentus ir juos panaudojus bei taip iššvaisčius jo žinioje buvusį didelės vertės AB „( - )“ priklausantį turtą, AB „( - )“ padaryta didelė turtinė žala. Todėl apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagal BK 300 straipsnio 3 dalį A. S. nuteistas pagrįstai. Dėl bausmės

25019. Skirdamas bausmę A. S., teismas vadovavosi BK 41 ir 54 straipsnių nuostatomis, atsižvelgė į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį (jis padarė du nusikaltimus: vieną sunkų ir vieną apysunkį), jo asmenybę charakterizuojančias aplinkybes (praeityje neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, vedęs, augina nepilnametį vaiką), atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Po nusikalstamų veikų padarymo A. S. nedarė naujų nusikalstamų veikų ar kitokių teisės pažeidimų, todėl jo asmenybės pavojingumas nėra toks, kad jis turėtų būti izoliuotas nuo visuomenės ir šeimos. Įvertinęs visas aplinkybes, apygardos teismas pagrįstai nusprendė, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo, taikant A. S. BK 75 straipsnio nuostatas ir atidedant bausmės vykdymą.

25120. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, tenkinti nuteistojo A. S. apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais ir argumentais nėra pagrindo, todėl šis skundas atmetamas. Dėl A. S. padarytų nusikalstamų veikų veikiant kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis

25221. Kaltinamajame akte buvo nurodyta, kad A. S. netikrus dokumentus pagamino ir juos panaudojo bei jo žinioje buvusį UAB „( - )“ priklausantį turtą iššvaistė veikdamas bendrininkų grupe su V. S. ir V. P.. Tačiau iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad dalį inkriminuotų aplinkybių, kurių nepavyko nustatyti teisiamajame posėdyje, iš kaltinimo pašalino pats pirmosios instancijos teismas. Skundžiamame nuosprendyje teismas nurodė, kad aplinkybės, jog V. S. ir V. P. veiksmai buvo neteisėti, yra tik prielaidos, kurių nepatvirtina patikimi įrodymai, todėl aplinkybę, kad A. S. netikrus dokumentus pagamino ir juos panaudojo bei jo žinioje buvusį UAB „( - )“ priklausantį turtą iššvaistė veikdamas bendrininkų grupe su V. S. ir V. P., iš kaltinimo pašalino. Pirmosios instancijos teismas nuosprendžio nustatomojoje dalyje nurodė, kad A. S. netikrus dokumentus pagamino ir juos panaudojo bei jo žinioje buvusį UAB „( - )“ priklausantį turtą iššvaistė veikdamas bendrininkų grupe su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, tačiau tai nebuvo pripažinta nuteistojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe.

25321.1. Tačiau apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokia apygardos teismo išvada nesutinka. Pagal BK 24 straipsnio 1 dalį bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių BK 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Bendrininkavimo būtinieji subjektyvieji požymiai yra tyčia ir susitarimas. Tyčia bendrininkavimo atveju pasireiškia tuo, kad kiekvienas bendrininkas suvokia, kad jis dalyvauja bendrai su kitais asmenimis padarant jam inkriminuotą nusikaltimą. Susitarimas gali būti sudaromas bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje; jis gali būti išankstinis ar staiga kilęs, sudaromas žodžiu, raštu, konkliudentiniais veiksmais. Taigi, bendrininkavimas yra tyčinės nusikalstamos veikos padarymo forma, kai veika padaroma bendromis kelių asmenų pastangomis. Skundžiamu apygardos teismo nuosprendžiu nustatyta, kad A. S. netikrus dokumentus pagamino ir juos panaudojo bei jo žinioje buvusį UAB „( - )“ priklausantį turtą iššvaistė veikdamas bendrininkų grupe su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis. Atkreipiamas dėmesys, kad nebuvo nustatyti ne tik konkretūs asmenys, veikę bendrininkų grupe su A. S., bet ir tai, kokius konkrečius veiksmus šie asmenys atliko, jų tyčia ir susitarimas veikti bendrai. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, negalima teigti, kad nuteistasis su nenustatytais asmenimis bendrininkavo. Tačiau pirmiau aptarti įrodymai ir nuteistojo nusikalstamų veiksmų apimtis akivaizdžiai patvirtina, kad apeliantas jam inkriminuotus veiksmus padarė ne vienas, o veikdamas su kitais asmenimis. Iš bylos medžiagos matyti, kad nenustatyti asmenys surado ir apeliantui pristatė liudytoją S. Ž., parengė UAB „( - )“ dokumentus, kurių pagrindu minėtam asmeniui neva buvo perduotas įmonės turtas ir pan. Todėl skundžiamo nuosprendžio dalis, kuria nusikalstamos veikos, įtvirtintos BK 184 straipsnio 2 dalyje ir BK 300 straipsnio 3 dalyje, pripažintos padarytomis A. S. veikiant bendrininkų grupe su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, keičiama išvada, kad nusikalstamas veikas A. S. padarė veikdamas kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis. Tai nelaikoma nuteistojo A. S. atsakomybę sunkinančia aplinkybe.

254Teisėjų kolegija vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

255Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. nuosprendį pakeisti:

256iš nuosprendžio pašalinti aplinkybę, kad A. S. nusikalstamas veikas, numatytas BK 184 straipsnio 2 dalyje ir BK 300 straipsnio 3 dalyje, padarė veikdamas bendrininkų grupe su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis. Nustatyti, kad A. S. šias nusikalstamas veikas padarė veikdamas kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis.

257Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 184... 4. – pagal BK 300 straipsnio 3 dalį – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams... 5. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės... 6. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1, 2 dalimis, BK 70 straipsniu, paskirtos... 7. ( - ) civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas.... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 9. 1. A. S. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad, veikdamas bendrininkų... 10. Nustatytos šios nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės:... 11. 1.1. A. S., būdamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,, ( -... 12. •... 13. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 14. •... 15. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 16. •... 17. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 18. •... 19. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 20. •... 21. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 22. •... 23. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 24. •... 25. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 26. •... 27. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 28. •... 29. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 30. •... 31. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 32. •... 33. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 34. •... 35. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 36. •... 37. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 38. •... 39. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 40. •... 41. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 42. •... 43. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 44. •... 45. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 46. •... 47. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 48. •... 49. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 50. •... 51. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 52. •... 53. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 54. •... 55. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 56. •... 57. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 58. •... 59. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 60. •... 61. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 62. •... 63. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 64. •... 65. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 66. •... 67. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 68. •... 69. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 70. kurios pagal minėtas finansinio lizingo sutartis buvo perduotos naudotis UAB... 71. 2009 m. liepos 13 d. UAB „( - )“ akcininkų sprendimą Nr. 9/07-1 dėl A.... 72. 2009 m. liepos 13 d. vertybinių popierių pirkimo–pardavimo sutartį Nr.... 73. transporto priemonių, kurios buvo perduodamos pagal 2009 m. rugpjūčio 27 d.... 74. 1999–2008 metų archyvo dokumentų perdavimo aktą, 2009 metų bylų... 75. 2009 m. liepos 13 d. UAB „( - )“ visuotinio akcininkų susirinkimo... 76. UAB „( - )“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2009 m.... 77. kuriuose įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, kad S. Ž. tampa UAB „(... 78. 1.2. A. S., tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas bendrininkų grupe su... 79. 2009 m. rugpjūčio 28 d., 2009 m. rugpjūčio 31 d., 2009 m. rugsėjo 2 d.... 80. 1.3. A. S., tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas bendrininkų grupe su... 81. 2009 m. liepos 13 d. asmens, turinčio teisę sudaryti sandorius, parašo... 82. 2009 m. rugsėjo 10 d. prašymą registruoti Juridinių asmenų registre (forma... 83. 2009 m. rugsėjo 19 d. prašymą Nr. 170 VSDFV Vilniaus skyriui;... 84. 2009 m. rugpjūčio 28 d., 2009 m. rugsėjo 7 d., 2009 m. rugsėjo 10 d., 2009... 85. 1.4. A. S., tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas bendrininkų grupe su... 86. 2. Taip pat A. S. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad veikdamas... 87. Nustatytos šios nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės:... 88. 2.1. A. S., būdamas UAB ,, ( - )“ vienas iš akcininkų ir turėdamas kito... 89. •... 90. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 91. •... 92. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 93. •... 94. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 95. •... 96. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 97. •... 98. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 99. •... 100. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 101. •... 102. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 103. •... 104. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 105. •... 106. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 107. •... 108. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 109. •... 110. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 111. •... 112. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 113. •... 114. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 115. •... 116. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 117. •... 118. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 119. •... 120. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 121. •... 122. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 123. •... 124. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 125. •... 126. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 127. •... 128. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 129. •... 130. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 131. •... 132. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - );... 133. •... 134. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 135. •... 136. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 137. •... 138. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 139. •... 140. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 141. •... 142. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 143. •... 144. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 145. •... 146. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 147. kurios pagal minėtas finansinio lizingo sutartis buvo perduotos naudotis UAB... 148. •... 149. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 150. •... 151. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 152. •... 153. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 154. •... 155. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 156. •... 157. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 158. •... 159. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 160. •... 161. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 162. •... 163. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 164. •... 165. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 166. •... 167. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 168. •... 169. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 170. •... 171. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 172. •... 173. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 174. •... 175. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 176. •... 177. Kogel SN 24P 90/1.110 ( - ), valstybinis numeris ( - );... 178. •... 179. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 180. •... 181. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 182. •... 183. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 184. •... 185. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 186. •... 187. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 188. •... 189. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 190. •... 191. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - );... 192. •... 193. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 194. •... 195. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 196. •... 197. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 198. •... 199. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 200. •... 201. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 202. •... 203. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 204. •... 205. Iveco STRALIS AS440S42T/P ( - ), valstybinis numeris ( - )... 206. taip padarydamas AB „( - )“ 480 450,64 Eur (1 658 900,00 Lt) turtinę... 207. 3. Nuteistasis A. S. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2017... 208. 3.1. Nuteistasis skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendis... 209. 3.2. Apeliantas skunde pažymi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame... 210. 3.3. Nuteistasis A. S. skunde cituoja S. Ž. parodymus ir teigia, kad jų... 211. 3.4. Skunde pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo,... 212. 3.5. Tai, kad S. Ž. gyveno nakvynės namuose ar gyveno asocialiai, apelianto... 213. 3.6. Taip pat, nuteistojo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 214. 3.7. Apelianto vertinimu, iš nagrinėjamoje byloje esančių liudytojų... 215. 3.8. Nuteistasis skunde prašo atsižvelgti į tai, kad po akcijų... 216. 3.9. Pažymi, kad S. Ž. į UAB „( - )“ direktoriaus pareigas buvo priimtas... 217. 3.10. Nuteistasis tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas... 218. 3.11. Apelianto vertinimu, pirmosios instancijos teismas, skundžiamame... 219. 4. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje A. S. ir jo gynėjas prašo... 220. 5. Nuteistojo A. S. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies. Pirmosios... 221. 6. A. S., savo apeliaciniame skunde nesutikdamas su pirmosios instancijos... 222. 7. Iš nuteistojo A. S. apeliacinio skundo turinio matyti, kad nuteistasis... 223. 7.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) praktikoje procesiniai... 224. 8. Tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai,... 225. 9. UAB „( - )“ sudarius finansinio lizingo sutartis su AB „( - )“, tarp... 226. 10. Nepaisant to, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, kad... 227. 11. Nuteistasis A. S. tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijų teismuose... 228. 12. Nagrinėjamu atveju skundžiamame nuosprendyje aiškiai išdėstyti... 229. 13. Nagrinėdamas šią bylą, pirmosios instancijos teismas iš esmės... 230. 14. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis S. Ž. parodė, kad... 231. 14.1. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, buvo bandoma nustatyti... 232. 14.2. Pažymėtina, kad teismas turi teisę vadovautis visais įrodymais, tiek... 233. 14.3. Be to, iš aptartų nuteistojo parodymų matyti, kad visi liudytojo S.... 234. 14.4. Be to, liudytoja R. T. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme... 235. 14.5. Taip pat svarbu pažymėti, kad liudytojo S. Ž. parodymų patikimumas... 236. 14.6. Be pirmiau aptartų liudytojų parodymų, faktą, kad S. Ž. ne tik... 237. 14.7. Išvados, kad S. Ž. buvo asocialus asmuo, kuris neketino įsigyti UAB... 238. 14.8. Taigi, išdėstytos aplinkybės apeliacinės instancijos teismui leidžia... 239. 14.9. Byloje esantys įrodymai taip pat leidžia teigti, kad A. S. nuslėpė... 240. 14.10. Tai, kad A. S. iš anksto žinojo, jog perleidus UAB „( - )“ akcijas... 241. 14.11. A. S. teigia, kad UAB „( - )“ akcijas ir turtą perleido... 242. 14.12. Apeliantas teigia, kad jis nesiekė UAB „( - )“ žlugimo, nes... 243. 14.13. Kita aplinkybė, patvirtinanti, kad nagrinėjamu atveju turto savininkei... 244. 15. Priešingai, nei teigiama apeliaciniame skunde, teismas įvertino ir jame... 245. 16. Išvadai dėl nuteistojo kaltės padaryti ir jo nusikalstamai veikai... 246. 17. Nors nuteistasis A. S. apeliaciniu skundu prašo jį išteisinti, iš... 247. 17.1. A. S., neva perleisdamas asocialiam asmeniui S. Ž. UAB „( - )“... 248. 18. A. S. nuteistas ir už nusikalstamos veikos, įtvirtintos BK 300 straipsnio... 249. 18.1. Kaltės turinys dokumentų suklastojimo ir panaudojimo baudžiamojoje... 250. 19. Skirdamas bausmę A. S., teismas vadovavosi BK 41 ir 54 straipsnių... 251. 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, tenkinti nuteistojo A. S.... 252. 21. Kaltinamajame akte buvo nurodyta, kad A. S. netikrus dokumentus pagamino ir... 253. 21.1. Tačiau apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokia... 254. Teisėjų kolegija vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 255. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. nuosprendį pakeisti:... 256. iš nuosprendžio pašalinti aplinkybę, kad A. S. nusikalstamas veikas,... 257. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti....