Byla 1A-78-316/2019

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Boleslovo Kalainio (kolegijos pirmininkas), Raimundo Jurgaičio, Laisvydo Zederštremo, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, Rasai Jančauskienei, Raimondai Katiliūtei, Jolantai Plungienei, Radvilei Vaidžiulytei-Jazdauskienei, Vilma Armalytė, dalyvaujant prokurorui Viktorui Roščenkovui, nuteistajam A. A., nuteistajam R. Ž., išteisintajam K. B., jų gynėjui advokatui Viliui Jonaičiui, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui V. Š., jo atstovui advokatui Algiui Staškūnui, specialistei N. S.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro V. R., nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š. ir nuteistųjų A. A., R. Ž. gynėjo advokato V. J. apeliacinius skundus dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. gruodžio 6 d. nuosprendžio, kuriuo A. A. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 222 straipsnio 1 dalį ir nuteistas 200 MGL (7 532 Eur) dydžio bauda, R. Ž. pripažintas kaltu pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir nuteistas 100 MGL (3 766 Eur) dydžio bauda, K. B. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį išteisintas, neįrodžius, kad jis padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką.

3Civilinių ieškovų V. Š., Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, VSDFV Mažeikių skyriaus pareikšti civiliniai ieškiniai atmesti.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė

61.

7A. A. nuteistas už tai, kad būdamas UAB „K“ (į.k. ( - ) reg. ( - ) Mažeikių r.) direktoriumi ir vykdydamas kasininko pareigas, nes įsakymu nepaskyrė kasininko ir nepavedė kitam darbuotojui atlikti kasos operacijas, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintų „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 23, 27 punktuose, bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 14 straipsnio 2 dalį atsakingas už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą, teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą buhalteriui, nuo 2011-07-18 iki 2012-01-16 ir nuo 2012 m. birželio mėnesio iki 2012-11-12 apgaulingai tvarkė UAB „K“ buhalterinę apskaitą, nes:

81.1

9nuo 2011-07-18 iki 2012-01-16, nesudaręs darbo sutarties, leido V. Š. dirbti UAB „K“ priklausančiame ( - ) karjere ekskavatoriaus JCB 3CX, valstybiniai Nr. ( - ), operatoriumi, žodžiu sutarė ir mokėjo V. Š. 80 Lt (23,17 Eur) darbo užmokestį už darbo dieną, taip V. Š. išmokėjo už 2011 metų liepos mėnesį 800 Lt, rugpjūčio, rugsėjo mėnesius po 1 760 Lt, spalio–gruodžio mėnesius po 1 680 Lt, nuo 2012-01-16, turėdamas nedarbingumo pažymėjimą, tačiau faktiškai vadovaudamas UAB „K“ veiklai, už 2012 metų sausio mėnesį 1 210 Lt, vasario mėnesį 520 Lt,

101.2

11nuo 2012 m. birželio mėnesio iki 2012-11-12 pagal 2012-04-02 sudarytą su V. Š. darbo sutartį, įdarbinus V. Š. 0,25 etato vairuotoju-mechanizatoriumi-ekspeditoriumi, leido V. Š. dirbti UAB „K“ priklausančiame ( - ) karjere ekskavatoriaus JCB 3CX, valstybiniai Nr. ( - ), operatoriumi 8 valandų darbo dieną ir per UAB „K“ akcininką P. Z., nesusijusį darbiniais santykiais su UAB „K“ ir nežinojusį apie A. A. nusikalstamus ketinimus, V. Š. išmokėjo už 2012 metų birželio mėnesį 1 708 Lt, liepos mėnesį 1 798 Lt, rugpjūčio mėnesį 1 876,63 Lt, rugsėjo mėnesį 1 792,54 Lt, spalio mėnesį 1 976,63 Lt, lapkričio mėnesį 1 693 Lt, iš viso išmokėjo 21 934,80 Lt (6 352,76 Eur) darbo užmokesčio, kurio priskaičiavimo neįformino darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščiais, o jų išmokėjimų kasos išlaidų orderiais bei nepateikė šių dokumentų buhalterei V. K. įtraukimui į buhalterinę apskaitą, išmokėtų sumų užfiksavimui suvestiniame registre Didžiojoje knygoje, taip pažeidė 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus ir 12 straipsnio 4 dalies reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintų „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 4 punkto reikalavimą, kad pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį, dėl to už laikotarpį nuo 2011-07-18 iki 2012-01-16 ir nuo 2012 m. birželio mėnesio iki 2012-11-12 negalima iš dalies nustatyti UAB „K” veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros,

121.3

13be to, nuteistas už tai, kad žinodamas, jog V. Š. už darbą UAB „K“ yra mokamas ne darbo sutartyje numatytas ir atsiskaitymo žiniaraščiuose įrašytas, o didesnis – 10 Lt už darbo valandą arba 80 Lt (23,17 Eur) už darbo dieną atlyginimas, pažeidžiant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr.IX-574) 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 13 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad privalomi apskaitos dokumentų rekvizitai yra ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys, ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška ir 13 straipsnio 3 dalies reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, UAB „K“ vyr. buhalterės V. K. pagal A. A. pateiktus duomenis pagamintuose 2012 metų balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio mėnesių atsiskaitymo žiniaraščiuose savo parašu patvirtino tikrovės neatitinkančius duomenis apie ūkinės operacijos turinį – V. Š. tariamai išmokėtą, pagal 2012-04-02 darbo sutartyje nurodytas sąlygas paskaičiuotą darbo užmokestį 921,37 Lt (266,85 Eur) ir šiuos atsiskaitymo žiniaraščius perdavė vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2012 m. buhalterinę apskaitą. Dėl UAB „K“ surašytų dokumentų – 5 atsiskaitymo žiniaraščių, kuriose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinės operacijos turinį panaudojimo bendrovės buhalterinėje apskaitoje nesilaikant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 6 str. 2 d., 13 str. 1 d. ir 3 d. nuostatų tyrimo metu negalima iš dalies nustatyti UAB „K“ įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2012 m. balandžio-rugpjūčio mėn.

142.

15R. Ž. nuteistas už tai, kad pagal 2012-01-06 UAB „K“ direktoriaus A. A. įsakymą Nr. ( - ) A. A. nedarbingumo laikotarpiu nuo 2012-01-16 iki 2012-04-20 laikinai vykdydamas UAB „K” direktoriaus pareigas ir pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 14 straipsnio 2 dalį atsakingas už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą, teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą buhalteriui, nuo 2012-01-16 iki 2012-04-20 apgaulingai tvarkė UAB „K“ apskaitą, nes pažeidė 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, ir 12 straipsnio 4 dalies reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintų „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 4 punkto reikalavimą, kad pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį, nuo 2012-01-16 iki 2012-04-01 nesudaręs darbo sutarties leido V. Š. dirbti UAB „K“ priklausančiame ( - ) karjere ekskavatoriaus JCB 3CX, valstybiniai Nr. ( - ) operatoriaus pareigose, už šį darbą 2012 metų kovo mėnesį išmokėjo 830 Lt (240,38 Eur) darbo užmokestį, kurio išmokėjimas nepagrįstas apskaitos dokumentais ir neįtrauktas į buhalterinę apskaitą, o 2012-04-02 sudaręs su V. Š. darbo sutartį ir įdarbinęs V. Š. 0,25 etato vairuotojo-mechanizatoriaus-ekspeditoriaus pareigose, leido pastarajam dirbti UAB „K“ priklausančiame ( - ) karjere ekskavatoriaus JCB 3CX, valstybiniai Nr. ( - ), operatoriaus pareigose pilną – 8 valandų darbo dieną ir balandžio mėnesį išmokėjo 1 418 Lt (410,68 Eur) darbo užmokestį, kurio išmokėjimas nepagrįstas apskaitos dokumentais ir neįtrauktas į buhalterinę apskaitą, dėl šių pažeidimų negalima iš dalies nustatyti UAB „K” veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros už 2012 metų kovo ir balandžio mėnesius.

163.

17K. B. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas UAB „K” direktoriumi ir pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 14 straipsnio 2 dalį atsakingas už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą, teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą buhalteriui, nuo 2012-12-14 iki 2013-06-30 apgaulingai tvarkė UAB „K“ apskaitą, nes pažeidė 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, kadangi apskaitos dokumentais neįformino ir vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2013 metų sausio–birželio mėnesių apskaitą neperdavė dokumentų dėl ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims nuo 2013-01-01 iki 2013-06-28 parduotų 1050,87 tonų derlingo grunto už 4869,65 Eur sumą, dėl šių pažeidimų negalima iš dalies nustatyti UAB „K“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2013 metus.

184.

19Teismas konstatavo, kad byloje trūksta įrodymų, jog A. A. ir R. Ž. padarė kaltinime nurodytas nusikalstamas veikas, t. y.

204.1

21teismas nustatė, kad nepasitvirtino kaltinimo dalis, kurioje A. A. buvo kaltinamas tuo, kad pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-574) 6 str. 2 d., 13 str. 1 d. 4 p. ir 3 d. nuostatas, žinodamas, kad UAB „K“ 2011 m. rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais ir 2012 m. gegužės, birželio mėnesiais ratinio ekskavatoriaus JCB 3CX, valstybiniai Nr. ( - ), frontalinio krautuvo ( - ), ratinio ekskavatoriaus JUMZ ir automobilio ( - ), valstybiniai Nr. ( - ) bendrovei UAB „Ž“ nenuomojo, o suteikė kitas ikiteisminio tyrimo nenustatytas paslaugas, PVM sąskaitomis faktūromis: 2011-08-31 serijos ( - ) , 2011-09-30 serijos ( - ), 2012-06-30 serijos ( - ) , išrašytomis bendrovei „Ž“ dėl tariamos mechanizmų nuomos įformino kitas, nei faktiškai įvykusias ūkinės operacijas už 103 571,16 Lt, t. y. 29 996,28 Eur, ir perdavė šiuos dokumentus vyr. buhalterei V. K., nežinojusiai apie A. A. nusikalstamus ketinimus, įrašyti į 2011m., 2012 m. buhalterinę apskaitą,

224.2

23be to, teismas nustatė, kad nepasitvirtino kaltinimo dalis, kurioje A. A. buvo kaltinamas tuo, kad pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr.IX-574) 6 str. 2 d. ir 12 str. 1 d. nuostatas, apskaitos dokumentais neįformino ir vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2012 metų apskaitą nepateikė dokumentų dėl 933,35 tonų smėlio pardavimo nuo 2012-01-05 iki 2012-01-13 ir nuo 2012-04-24 iki 2012-05-25 už 6 934,79 Lt (2 008,45 Eur), kurio pakrovimo faktas nustatytas pagal V. Š. vestus užrašus,

244.3

25teismas nustatė, kad nepasitvirtino kaltinimo dalis, kurioje A. A. buvo kaltinamas tuo, kad 2012 metais, ikiteisminio tyrimo nenustatytomis datomis, apskaitos dokumentais neįformino ir vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2012 metų apskaitą neperdavė dokumentų dėl 2 430,45 tonų derlingo grunto pardavimo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems pirkėjams už 36 456,75 Lt (10 558,60 Eur) sumą, taip dėl Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr.IX-574) 6 str. 2 d. ir 12 str. 1 d., 13 str. 1 d. 4 p. ir 3 d. reikalavimų pažeidimo negalima iš dalies nustatyti UAB „K“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2011-01-05 iki 2012-01-13 ir nuo 2012-04-24 iki 2012-05-25,

264.4

27be to, teismas nustatė, kad nepasitvirtino kaltinimo dalis, kurioje R. Ž. buvo kaltinamas tuo, kad pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr.IX-574) 6 str. 2 d. ir 12 str. 1 d. nuostatas, apskaitos dokumentais neįformino ir vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2012 metų 01-04 mėnesių apskaitą neperdavė dokumentų dėl 240 tonų smėlio pardavimo už 1 783,20 Lt (516,45 Eur) nuo 2012-01-18 iki 2012-04-19, kurio pakrovimo faktas nustatytas pagal V. Š. vestus užrašus, ir dėl šių pažeidimų nebuvo galima iš dalies nustatyti UAB „K“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros 2012 metų sausio–balandžio mėnesiais.

28II. Apeliacinių skundų argumentai ir proceso dalyvių prašymai

295.

30Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras prašo pakeisti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. gruodžio 6 d. nuosprendžio dalį dėl K. B. išteisinimo pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir priimti naują, apkaltinamąjį nuosprendį – pripažinti K. B. kaltu pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir skirti jam 70 MGL (2 636,20 Eur) dydžio baudą. Taip pat prašo A. A. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje, ir dėl to, kad žinodamas, jog UAB „K“ 2011 m. rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais ir 2012 m. gegužės, birželio mėnesiais ratinio ekskavatoriaus JCB 3CX, valstybiniai Nr. ( - ), frontalinio krautuvo ( - ), ratinio ekskavatoriaus JUMZ ir automobilio ( - ), valstybiniai Nr. ( - ), bendrovei UAB „Ž“ nenuomojo, o suteikė kitas ikiteisminio tyrimo nenustatytas paslaugas, PVM sąskaitomis faktūromis: 2011-08-31 serijos ( - ), 2011-09-30 serijos ( - ), 2012-06-30 serijos ( - ), išrašytomis bendrovei „Ž“ dėl tariamos mechanizmų nuomos, įformino kitas, nei faktiškai įvykusias ūkinės operacijas už 103 571,16 Lt, t. y. 29 996,28 Eur, ir perdavė šiuos dokumentus vyr. buhalterei V. K., nežinojusiai apie A. A. nusikalstamus ketinimus, įrašyti į 2011 m., 2012 m. buhalterinę apskaitą, taip pat dėl apskaitos dokumentais neįformintų bei vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2012 metų apskaitą nepateiktų dokumentų dėl 933,35 tonų smėlio pardavimo nuo 2012-01-05 iki 2012-01-13 ir nuo 2012-04-24 iki 2012-05-25 už 6 934,79 Lt (2 008,45 Eur), kurio pakrovimo faktas nustatytas pagal V. Š. vestus užrašus. Taip pat prokuroras prašo R. Ž. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje, ir dėl apskaitos dokumentais neįformintų bei vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2012 metų 01-04 mėnesių apskaitą neperduotų dokumentų dėl 240 tonų smėlio pardavimo už 1 783,20 Lt (516,45 Eur) nuo 2012-01-18 iki 2012-04-19, kurio pakrovimo faktas nustatytas pagal V. Š. vestus užrašus. Prašo VSDFV Mažeikių skyriaus, Klaipėdos apskrities VMI civilinius ieškinius palikti nenagrinėtus, suteikiant teisę juos nagrinėti civilinio proceso tvarka. Kitą nuosprendžio dalį prašo palikti nepakeistą.

315.1

32Prokuroras prie apeliacinio skundo teikia 2018-12-18 kaltinamojo akto nuorašą iš baudžiamosios bylos Nr. ( - ) pridėti prie šios baudžiamosios bylos, kaip turintį reikšmės dėl ratinio ekskavatoriaus JCB 3CX, valstybiniai Nr. ( - ), frontalinio krautuvo ( - ), ratinio ekskavatoriaus JUMZ, automobilio ( - ) suteiktų fiktyvių nuomos UAB „Ž“ paslaugų nuo 2011-08-31 iki 2012-06-30 aplinkybėms patvirtinti.

335.2

34Pažymi, kad, K. B. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį išteisintas nepagrįstai, nes teismo nuosprendyje padarytos išvados neatitinka nustatytų bylos aplinkybių dalyje dėl K. B. padaryto nusikaltimo pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (BK 328 straipsnio 3 punktas). Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė ir neįvertino, kad nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š., dirbusio UAB „K“ ( - ) karjere, užrašuose nuo 2012-01-05 iki 2012-05-25 pildyti duomenys dėl iškasenų 157 atvejais iš 164 vnt. išrašytuose krovinių važtaraščiuose sutapo, tai nustatyta 2017-02-22 specialisto išvados Nr. ( - ) priede Nr. 9. Pažymi, kad apie šių duomenų reikšmingumą pasisakė ir Šiaulių apygardos teismas 2016-08-23 nutartimi, kuria patenkino V. Š. skundą ir panaikino Šiaulių apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2016-07-18 nutartį. Nurodo, kad nėra pagrindo netikėti V. Š. parodymais ir užrašuose pildytais duomenimis, kurie patvirtina K. B. padarytą nusikaltimą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį dėl nuo 2013-01-01 iki 2013-06-28 parduotų 1 050,87 tonų derlingo grunto už 4 869,65 Eur neapskaitymo.

355.3

36Skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pašalino kaltinimo dalis kaltinamiesiems A. A., R. Ž., todėl skundžiamas nuosprendis keistinas. Prokuroras pažymi, kad nebuvo atsižvelgta, kad nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š., dirbusio UAB „K“ ( - ) karjere, užrašuose nuo 2012-01-05 iki 2012-05-25 pildyti duomenys dėl iškasenų 157 atvejais iš 164 vnt. išrašytuose krovinių važtaraščiuose sutapo, tai nustatyta 2017-02-22 specialisto išvados Nr. ( - ) priede Nr.9. Mano, kad nėra pagrindo netikėti V. Š. parodymais ir užrašuose pildytais duomenimis, kurie patvirtina A. A. padarytą nusikaltimą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį dėl 933,35 tonų smėlio pardavimo nuo 2012-01-05 iki 2012-01-13 ir nuo 2012-04-24 iki 2012-05-25 už 6 934,79 Lt (2 008,45 Eur) neapskaitymo ir R. Ž. padarytą nusikaltimą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį dėl nuo 2012-01-18 iki 2012-04-19 parduoto 240 tonų smėlio už 1 783,20 Lt (516,45 Eur) neapskaitymo.

375.4

38Prokuroras savo apeliaciniame skunde nurodo, kad išvada jog, 2011-08-31, 2011-09-30, 2012-06-30 išrašytose PVM sąskaitose faktūrose Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) įrašyti duomenys dėl ratinio ekskavatoriaus JCB 3CX, valstybinai Nr. ( - ), frontalinio krautuvo ( - ), ratinio ekskavatoriaus JUMZ, automobilio ( - ) galbūt suteiktų nuomos UAB „Ž“ paslaugų yra patikimi, o V. Š. parodymai ir užrašuose esantys duomenys nepatikimi, nepagrįsta. Pažymi, kad duomenų įrašymas į PVM sąskaitą faktūrą dar nereiškia, jog būtent tokia ūkinė operacija įvykusi. Nurodo, kad tiriamuoju atveju buvo užfiksuoti fiktyvūs nuomos UAB „Ž“ paslaugų nuo 2011-05-31 iki 2012-06-30 suteikimai ir tai patvirtina T. D., buvusio UAB „Ž“ direktoriaus, taip pat UAB „Ž“ direktoriaus D. S. bei kitų liudytojų parodymai baudžiamojoje byloje Nr. ( - ).

395.5

40Pažymi, kad atsižvelgiant į tai, kad teismų praktika civilinio ieškinio klausimu skirtinga, šios abejonės ir (ar) neaiškumai turi būti vertinami nusikalstamos veikos padarymu kaltinamų asmenų naudai (BPK 44 straipsnio 6 dalis), todėl VSDFV Mažeikių skyriaus, Klaipėdos apskrities VMI civiliniai ieškiniai paliktini nenagrinėti, suteikiant teisę juos nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 straipsnio 2 dalis), t. y. skundžiamas nuosprendis keistinas (BPK 328 straipsnio 4 punktas). Nurodo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr.2K-7-86-303/2018, Nr. 2K-7-68-222/2018, Nr.2K-308-697/2016, Nr. 2K-7-30-788/2017), aptaria Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo Olego Fedosiuko 2018- 03-13 pareikšta atskiroji nuomonė dėl LAT nutarties Nr. 2K-7-68-222/2018.

415.6

42Nurodo, kad teisingai įvertinus surinktų duomenų visumą skundžiamas nuosprendis keistinas ir K. B. pripažintinas kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio l dalyje, bei, vadovaujantis BK 41 str., 42 str. 1 d. 2 p., 47 str. 3 d, 3 p. (2011-04-21 įstatymo Nr. XI- 1350, galiojusios iki 2017-10-05, redakcija), 54 str., 61 str., paskirtina bausmė bauda.

435.7

44Tęsdamas prokuroras nurodo, kad A. A. pripažintinas kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje, ir dėl to, kad žinodamas, jog UAB „K“ 2011 m. rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais ir 2012 m. gegužės, birželio mėnesiais ratinio ekskavatoriaus JCB 3CX, valstybiniai Nr. ( - ), frontalinio krautuvo ( - ), ratinio ekskavatoriaus JUMZ ir automobilio ( - ), valstybiniai Nr. ( - ), bendrovei UAB „Ž“ nenuomojo, o suteikė kitas ikiteisminio tyrimo nenustatytas paslaugas, PVM sąskaitomis faktūromis: 2011-08-31 serijos ( - ) , 2011-09-30 serijos ( - ), 2012-06-30 serijos ( - ), išrašytomis bendrovei „Ž“ dėl tariamos mechanizmų nuomos, įformino kitas, nei faktiškai įvykusias ūkinės operacijas už 103 571,16 Lt, t. y. 29 996,28 Eur, ir perdavė šiuos dokumentus vyr. buhalterei V. K., nežinojusiai apie A. A. nusikalstamus ketinimus, įrašyti į 2011 m., 2012 m. buhalterinę apskaitą, taip pat dėl apskaitos dokumentais neįformintų bei vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2012 metų apskaitą nepateiktų dokumentų dėl 933,35 tonų smėlio pardavimo nuo 2012-01-05 iki 2012-01-13 ir nuo 2012-04-24 iki 2012-05-25 už 6 934,79 Lt (2 008,45 Eur), kurio pakrovimo faktas nustatytas pagal V. Š. vestus užrašus.

455.8

46Taip pat nurodo, kad R. Ž. pripažintinas kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio l dalyje, ir dėl apskaitos dokumentais neįformintų bei vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2012 metų sausio-balandžio mėnesių apskaitą neperduotų dokumentų dėl 240 tonų smėlio pardavimo už 1 783,20 Lt (516,45 Eur) nuo 2012-01-18 iki 2012-04-19, kurio pakrovimo faktas nustatytas pagal V. Š. vestus užrašus.

476.

48Apeliaciniu skundu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. Š. prašo panaikinti nuosprendžio dalį, pagal kurią išteisintas K. B., ir jo atžvilgiu priimti apkaltinamąjį nuosprendį. Prašo tenkinti jo pareikštą civilinį ieškinį ir priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą solidariai iš visų nuteistųjų. Prašo tenkinti prašymą dėl advokato atstovavimo išlaidų pripažinimo proceso išlaidomis ir jas priteisti solidariai iš visų nuteistųjų.

496.1

50Nurodo, kad ikiteisminis tyrimas buvo vykdomas tendencingai, šališkai, byla buvo nagrinėjama neobjektyviai ir taip pat šališkai, o jo prašymai netenkinami, nors buvo betarpiškai susiję su nagrinėjama byla. Teigia, kad įsakymu dėl jo priėmimo į darbą buvo užprogramuota nemažai pažeidimų. Atkreipia dėmesį, jog R. Ž., 2012-04-02 priėmęs jį į darbą neterminuota darbo sutartimi, vykdė nusikalstamą veiką, t. y. sukčiavo įpareigodamas vyr. finansininkę V. K. mokėti jam atlyginimą už darbą, žinodamas, jog minėta darbuotoja neužima kasininkės pareigų, nėra materialiai atsakinga. Pažymi, kad UAB „K“ l. e. p. direktorius R. Ž. negalėjo jam taikyti LR Vyriausybės 2003 m. nutarimo Nr. 116 dėl 50 procentų priedo mokėjimo nuo vidutinio atlyginimo. 2012-04-02 pasirašydamas darbo sutartį su UAB „K“ pastebėjo, kad bendrovei laikinai vadovauja R. Ž., tačiau realiai darbe visą laiką lankydavosi A. A. bei visus nurodymus teikdavo pats A. A. ir tai rodo, kad A. A. susitaręs veikė per R. Ž., t. y. A. A. visais atvejais veikė grupėje su kitais kaltinamaisiais, pasitelkdamas ir kitus asmenis, taip pat tikėtina, kad jis veikė grupėje susitaręs per V. M..

516.2

52Taip pat nurodo, kad įsakymas, kuriuo vyr. finansininkė buvo įpareigota jam už darbą nuo 2012-04-02 mokėti atlyginimą (grynaisiais), įrodo, kad darbo užmokestis (oficialus) neišmokėtas. Įsakymas buvo surašytas taip, jog buvo galima suprasti, jog 1 108,83 Lt jam nebus išmokėti, o bus kažkieno pasisavinti, tai atitinka (BK 182 str.) aiškaus sukčiavimo požymius, o ne BK 222 straipsnio 1 d. Pažymi, kad darbdavys priėmęs į darbą darbuotoją užuot tinkamai atsiskaitęs, išleistu įsakymu susidarė sau sąlygas nuo darbuotojo nugvelbti 1 108,83 Lt darbuotojui priklausančio atlyginimo. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė tik 921,37 Lt sumą ir nurodė tik penkis mėnesius, už kuriuos jam nesumokėtas darbo užmokestis. Neoficialų atlyginimo mokėjimą minėtu laikotarpiu, patvirtino P. Z..

536.3

54Atkreipia dėmesį, kad teismas, priimdamas nuosprendį, neteisingai konstatavo, jog akcininkas P. Z. neoficialų atlyginimą apeliantui mokėjo nuo 2012-05 iki 2012-12, tačiau pats liudytojas P. Z. teismo metu davė parodymus, kad apeliantui atlyginimą mokėjo 2012 rugpjūčio–spalio mėn., o 2012 gegužės–birželio mėn. mokėjo R. Ž., kuris teisme neprisipažino, jog mokėjo neoficialų atlyginimą. Pažymi, kad teismas taip pat neteisingai konstatavo, kad už 2012 lapkričio mėn. neoficialų atlyginimą mokėjo P. Z., nes minimą mėnesį apeliantui neoficialų atlyginimą sumokėjo K. B. per pasirašytą paskolos raštelį, 4 500 Lt sumai.

556.4

56Nurodo, kad jis UAB „K“ buhalteriniais dokumentais nedisponavo, todėl tik įtarė, jog gauti grynieji pinigai už realizuotas iškasenas iš bendrovių ir privačių asmenų neapskaitomi buhalterinės apskaitos dokumentais. Teigia, kad tai jog buvo realizuojamos iškasenos už grynuosius pinigus neišrašant kasos pajamų orderio pirkėjui, paliudijo ir buvęs UAB „K“ ekskavatorininkas K. D., tai patvirtina, kad bendrovėje buvo vykdoma nelegali nusikalstama ūkinė veikla.

576.5

58Pažymi, kad bendrovė nepateikė Šiaulių FNTT tyrimui už 2010 m. metinės finansinės ataskaitos, tai matyti iš 2017-02-22 specialistės išvados Nr. ( - ) ir šis faktas rodo, kad bendrovė vykdė šešėlinį verslą. Taip pat nurodo, kad nebuvo išsiaiškinta, kodėl prokuroras neįžvelgė nusikalstamos veikos, kai ekskavatorius JSB 3CX, valstybiniai Nr. ( - ), įsigytas iš V. M. už vieną litą, 2011-03 sąskaitoje Nr. ( - ) įgavo 200 tūkstančių litų vertę. Teigia, kad nepagrįstai prokuroras neįžvelgė įtartinų paslaugų suteikimo sutarčių su Mažeikių seniūnija.

596.6

60Apeliantas atkreipia dėmesį, kad teisėja jam neleido užbaigti formuoti prašymo ir pareiškė, kad jis neteisingai formuluojamas, ir informavo, kad teisingai suformulavus prašymą galės jį teikti dar kartą, o iki kada pateikti, nenurodė. Nurodo, kad susipažinęs su markšeiderinių matavimų duomenimis suprato, kad šie matavimuose nurodyti kiekiai neatitinka tikrovės, todėl jam kilo įtarimas, kad topografinė nuotrauka, daryta L. S. individualios įmonės, yra suklastota. Gynėjas Vilius Jonaitis supratęs, kad apeliantas teiks prašymą, dėl L. S. topografinės nuotraukos galimo klastojimo, prieš apeliantą pradėjo psichologinį spaudimą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo prašė, kad gynėjas Vilius Jonaitis būtų nušalintas nuo kaltinamųjų gynybos, tačiau teismas prašymo netenkino. 2018-03-13 d. teisiamojo posėdžio metu teismas suformuluotą prašymą grąžino jo nesvarstęs.

616.7

62Pažymi, kad nelegaliai eksploatuojant karjerą, sutartis be iškasenų naudojimo projekto ypač naudinga, nes neturint pagrindinio dokumento t. y. iškasenų naudojimo projekto galima nelegaliai eksploatuoti karjerą. Nurodo, kad projektą UAB ‚K“ gavo tik 2012-01-10, taigi apeliantas teigia, kad iki to laikotarpio karjeras buvo eksploatuojamas nelegaliai. 2013-10-16 Šiaulių RAAD Mažeikių agentūra atliko pirmą UAB „K“ ( - ) karjero patikrinimą ir nustatė tik neesminius pažeidimus, už tai direktorius K. B. nubaustas administracine piniginę bauda. Nurodo, kad prie patikrinimo akto pridėtas UAB „M“ geologo M. N. paaiškinamasis raštas ir išgautų iškasenų apskaičiavimo lentelės, kuriose matosi, kad nurodytas išgautų iškasenų kiekis neatitinka tikrovės.

636.8

64Teigia, kad skunde prokurorui apeliantas nurodė, kad 2011-07-18 iki 2013-06-10 pakrovė į transporto priemones realizavimui, išrašydamas krovinio gabenimo važtaraščius, apie 5000 tonų dirvožemio. Nurodytus preliminarius kiekius patvirtino ir UAB „M“, 2013-02-05 pateikusi markšeiderinius matavimus, kuriuose nustatyta, kad tą dieną telkinyje likę tik 3069 kub. m dirvožemio, tai patvirtino ir pats K. B. savo parašu. Pažymi, kad iš UAB „M“ pateikto paaiškinamo rašto 2 ir 4 lentelėse matosi, kokiais dokumentais specialistė rėmėsi nustatydama dirvožemio trūkumą (3172 kub.m), o ne kaltinamųjų teigiamais melagingais parodymais, neva specialistė dirvožemio trūkumą apskaičiavo iš V. Š. duotų parodymų.

656.9

66Nurodo, kad 2018-02-02 Šiaulių RAAD patikrinimo akto priede Nr. 5 UAB „M“ geologas M. N. nurodo, kad 2012–2013 m. kastas smėlis už kasybos sklypo ribos buvo užpilamas inertiniu mineraliniu gruntu ir iš viso užpilti iki 2015 m. sausio 19 d. buvo panaudota apie 11 000 kub.m inertinio mineralinio grunto (molio). Pasak apelianto, tai parodo, kad UAB „K“ per laikotarpį nuo kasybos pradžios iki 2013-12-31 papildomai buvo realizuota ir buhalteriniais dokumentais neapskaityta dar 11 000 kub.m iškasenų, iš viso (14529+11000)=25529 kub.m iškasenų ir 3172 kub.m dirvožemio.

676.10

68Šiaulių apygardos teismui apeliantas pateikia nuteistojo A. A. 2013-03-08, 2013-03-10 susirašinėjimą el. paštu, su UAB „K“ akcininku P. Z.. Nurodo, kad siūlyme A. A. pats pripažįsta, kad dirbdamas Mažeikių savivaldybėje dalyvavo ir UAB „K“ ūkinėje-komercinėje veikloje. Pažymi, kad A. A. pats patvirtino, kad atliekant markšeiderinius matavimus 2013-02-05 nustatyti iškasenų trūkumai ir tai tik patvirtina apelianto įrodymus, kad dar A. A. vadovaujant UAB „K“, jau 2012 m. buvo nustatytas iškasenų trūkumas. Taip pat apeliantas nurodo, kad tai, jog A. A. 2013-03-09 duoda akcininkui P. Z. atsakymą ir nurodymus apie darbų eigą, tai, jog A. A. informuoja UAB „K“ direktorių K. B., rodo, kad A. A. vis dar vadovauja UAB „K“.

696.11

70Skunde apeliantas pažymi, kad direktoriaus įsakymu 2012-12-17 jam buvo įformintos kasmetinės atostogos iki 2013-01-10, vėliau neapmokamos atostogos, bet jis nurodo, kad apmokamose atostogose nebuvo. Pažymi, kad už kasmetines atostogas jam apmokėjo tik 2013 m. gegužės mėn. ir tik už 23 val., t. y. už tris kalendorines atostogų dienas. Pažymi, kad teismas nepagrįstai atleido nuo baudžiamosios atsakomybės UAB „K“ direktorių K. B..

716.12

72Atkreipia dėmesį, kad 2018-09-17 raštišku prašymu kreipėsi į Mažeikių teismo rūmus, kad būtų pateikti iš Šiaulių FNTT gauti papildomi dokumentai, kurių byloje nebuvo, tačiau teismas pateikė ne visus prašomus dokumentus. Pažymi, kad taip teismas jam užkirto kelią įrodyti, kad K. B. vadovavimo laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-06-10 apeliantas dirbo, o ne, kaip teigė K. B., buvo apmokamuose ir neapmokamose atostogose. Teigia, kad nuo 2012-12-17 UAB „K“ darbuotojų, galinčių dirbti mechanizmais, nebuvo.

736.13

74Nurodo, kad A. A. už 2012 lapkričio mėn. jam neišmokėjo atlyginimo, nes jis nuo 2012-11-12 jau nebedirbo UAB „K“ direktoriumi, o už šį ir vėlesnius mėnesius atlyginimą vokeliuose mokėjo K. B.. Pažymi, kad 2012-12-17 K. B. prisistatė, kad jis yra UAB „K“ direktorius ir visus klausimus, susijusius su darbo santykiais, spręs jis. Teigia, kad, kai K. B. pareiškė, kad bendrovė neišmokėjo neoficialaus 4 500Lt atlyginimo, pasiūlė pasirašyti paskolos raštą, nes tuo metu bendrovė grynųjų pinigų neturėjo. Pažymi, kad sutartis rodo, jog K. B. UAB „K“ vardu, dengė įsiskolinimą. Pasak apelianto, jokių pinigų, kaip teigia K. B., asmeniškai jam neskolino. Nurodo, kad 2012-12-21 UAB „K“ grąžino 1 700 Lt neoficialaus atlyginimo, t. y. K. B. pateikė UAB „K“ kasos išlaidų orderį, kurio numeris nebuvo įrašytas, o kasos išlaidų orderyje buvo nurodyti tik orderio davėjas UAB „K“, gavėjas suma ir data, jame gavęs pinigus apeliantas pasirašė, o likusią skolą sumokėjo UAB „K“ direktorius K. B. 2013-04-19 pavedimu į apelianto asmeninę sąskaitą.

756.14

76Pažymi, kad tai jog pinigus skolinosi, ne K. B., o UAB „K“, rodo civilinė byla Nr. 2-1769-853/2014. Teigia, kad, kaip jau buvo minėjęs, kai dirbo neįformintas darbo sutartimi, atlyginimus jam išmokėdavo A. A. arba R. Ž. pagal kasos išlaidų orderius, juose jis pasirašydavo, o įforminus darbo sutartimi 0,25 etato jam neva oficialus atlyginimas buvo pravedamas į asmeninę sąskaitą. Apeliantas pažymi, kad, kaip vėliau paaiškėjo, jam oficialaus atlyginimo niekas nepravedė ir šis faktas nustatytas Telšių apylinkės teismo, o jam neišmokėta suma yra 1 108,83 Lt.

776.15

78Nurodo, kad UAB „K“ direktorius K. B. yra tampriai susijęs su buvusiu UAB „K“ akcininku A. A., tai patvirtina faktas, jog tris kartus A. A. kreipėsi į Mažeikių teismo rūmus, kad galėtų patvirtinti UAB „K“ taikos sutartį, kurią patvirtinęs teismas būtų vienašališkai nuvedęs bendrovę iki bankroto. Mano, kad skundžiamo nuosprendžio dalis dėl K. B. išteisinimo turi būti panaikinta, o jis pripažintinas kaltu pagal BK 222 straipsnio 1 dalį bei jam paskirtina bausmė. Prašo pridėti prie bylos Šiaulių RAAD 2018-02-02 patikrinimo aktą, kuris įrodo 2013-02-25 atliktų makšreiderinių matavimų netikslumą.

797.

80Apeliaciniu skundu nuteistųjų A. A., R. Ž. gynėjas advokatas Vilius Jonaitis prašo Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. gruodžio 6 d. nuosprendžio dalį, kuria A. A. ir R. Ž. pripažinti kaltais, padarę nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 straipsnio 1 dalyje panaikinti ir dėl šių dalių priimti naują nuosprendį – A. A. ir R. Ž. išteisinti.

817.1

82Gynėjas nurodo, kad nuosprendžio dalis, kurioje A. A. ir R. Ž. pripažinti kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų, numatytų BK 222 str. 1 d., padarymo bei yra nuteisti, yra neteisėta ir nepagrįsta. Pažymi, kad bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nuosprendžio dalyje netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nes jiems inkriminuotas veikas visiškai nepagrįstai kvalifikavo kaip nusikalstamas veikas, nors pagal faktines aplinkybes V. Š. nelegalus darbas UAB „K“ laikotarpiu nuo 2011-07-18 iki 2012-04-01 bei neapskaityto darbo užmokesčio jam mokėjimas laikotarpiu nuo 2011-07-18 iki 2012-11-12, jeigu tokios faktinės aplinkybės būtų buvusios byloje įrodytos, yra ne nusikalstama veika, o administraciniai teisės pažeidimai, numatyti iki 2016-12-31 galiojusio ( - ) str. 1 d. (nelegalus darbas) bei 414 str. 3 d. (neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimas), ir tokios veikos, apelianto teigimu, galėjo užtraukti tik administracinę atsakomybę (BPK 329 str. 1 p.). Taip pat nurodo, kad, jeigu asmuo padarė administracinį teisės pažeidimą, tai už tą patį teisės pažeidimą jis nebegali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 222 str. 1 d., todėl apeliantas teigia, kad, siekdamas tinkamai kvalifikuoti asmens padarytą veiką, bylą nagrinėjantis teismas turi kiek įmanoma tiksliau nustatyti padarytos veikos faktines aplinkybes. Teigia, kad byloje esantys įrodymai nei kokybiniu, nei kiekybiniu požiūriu nepagrindžia, jog apelianto ginamieji A. A. ir R. Ž. būtent apgaulingai tvarkė UAB „K“ buhalterinę apskaitą, tokiu būdu padarydami nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 str. 1 d., o ne administracinius teisės pažeidimus.

837.2

84Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas, kad yra įrodyta apelianto ginamųjų kaltė, pažeidė reikalavimą apkaltinamąjį nuosprendį pagrįsti tik patikimais įrodymais (BPK 301 str. 2 d.), be to, pažeidė in dubio pro reo principą, kadangi byloje esančių abejonių dėl A. A. ir R. Ž. kaltės nevertino jų naudai. Teigia, kad buvo pažeistos Baudžiamojo proceso kodekso normos, reglamentuojančias įrodymų vertinimo taisykles (BPK 20 straipsnio 5 dalis), kadangi skundžiamoje nuosprendžio dalyje išvadą dėl įrodinėjimo dalyko, t. y. jog apelianto ginamieji yra kalti dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų įvykdymo, teismas padarė remdamasis tik įrodymais, gautais iš vieno duomenų šaltinio. Teigia, kad dėl šių teismo padarytų esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų buvo suvaržytos apelianto ginamųjų teisės, taip pat šie pažeidimai neabejotinai sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti šią bylą bei priimti teisingą nuosprendį (BPK 369 str. 1 d. 2 p., 3 d.), todėl Šiaulių apygardos teismo minėta nuosprendžio dalis turi būti panaikinta, bei abiejų apelianto ginamųjų atžvilgiu turi būti priimtinas išteisinamasis nuosprendis (BPK 22 str. 3 d., 48 str. 1 d. 10 p., 312 str. 1,5 d., 329 str. 1 ir 4 p.).

857.3

86Apeliantas skunde analizuoja, ką aiškina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo, nurodo kasacinio teismo nutartis: Nr. 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-180/2014, 2K-7- 234-942/2015 ir kt., nurodo, kas skelbiama Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje, aptaria BPK paskirtį, numatytas kaltinamo asmens teises, numatytas asmens teisių apsaugą baudžiamojo proceso metu, Konstitucijoje įtvirtintus teisės principus.

877.4

88Apeliantas nurodo, kad R. Ž. negalėjo būti nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 str. 1 d., subjektu, nes iš byloje esančių įrodymų skundžiamoje nuosprendžio dalyje nurodytu laikotarpiu, kada jis tuometinio UAB „K“ direktoriaus A. A. įsakymo pagrindu pastarojo nedarbingumo laikotarpiu buvo laikinai paskirtas eiti direktoriaus pareigas, jam nebuvo perduotos ne tik darbuotojų priėmimo į darbą klausimų sprendimo funkcijos, bet ir teisė spręsti bendrovės ekonominius ir kitus strategiškai svarbius klausimus. Atkreipia dėmesį, kad R. Ž. nebuvo paskirtas atsakingu ir už bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą, todėl neturėdamas suteiktų buhalterinės apskaitos organizavimo įgaliojimų, jis negalėjo jos organizuoti. Nurodo, kad jam buvo perduoti tik kasdieniai bendrovės veiklos organizavimo klausimai, t. y. tik ribotos administravimo funkcijos. Kad byloje būtų įrodymų, įrodančių priešingai, teismas nenustatė. Pažymi R. Ž., net jeigu jo laikino vadovavimo bendrovei metu V. Š. ir būtų nelegaliai dirbęs UAB „K“ ar jam būtų buvęs mokamas nelegalus darbo užmokestis, vis vien negalėjo būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 222 str. 1 d., nes, kaip tiek ikiteisminiam tyrimui, tiek teismui paaiškino A. A., jis iš esmės buvo tik kaip bendrovės administratorius, o buhalterinės apskaitos organizavimo įgaliojimų A. A. jam nebuvo perleidęs. Taip pat nurodo, kad R. Ž. nebuvo suteikta teisė disponuoti ir bedrovės piniginėmis lėšomis.

897.5

90Pasak apelianto, A. A. ir R. Ž. kaltė dėl nelegalaus V. Š. darbo UAB „K“ ir nelegalaus darbo užmokesčio jam mokėjimo skundžiamoje nuosprendžio dalyje iš esmės yra grindžiama tik paties V. Š., taip pat liudytojų P. Z., I. Z. ir V. Š. (jaunesniojo), be to, kai kurių kitų liudytojų, t. y. S. G., A. R., A. M., D. Š. ir kt., parodymais, specialisto išvada. Pažymi, kad, spręsdamas asmens kaltės įrodytinumo klausimą, teismas visiškai nepagrįstai neatsižvelgė ir neįvertino to, jog tiek V. Š., tiek liudytojai P. Z., I. Z., V. Š. (jaunesnysis), atsižvelgiant į atitinkamąją giminystės ryšį, tarpusavio santykius šios bylos procese ir procesinį elgesį apskritai, yra suinteresuoti, kad A. A. ir R. Ž. būtų pripažinti kaltais šioje byloje bei būtų nuteisti. Atkreipia dėmesį, kad specialisto išvada yra paremta vien nukentėjusiojo V. Š. parodymais, todėl akivaizdu, kad minėti įrodymai tikrai nepatvirtino, kad V. Š. nelegaliai dirbo UAB „K“ būtent visą teismo nurodytą laikotarpį, taip pat nepatvirtina, kad A. A. ir R. Ž. buvo susitarę dėl konkrečios darbo vietos, darbo pobūdžio, atlyginimo ir kt., be to, nepatvirtina ir to, kad V. Š. buvo mokamas nelegalus darbo užmokestis, nes tokią aplinkybę nurodo tik vienintelis V. Š..

917.6

92Teigia, kad byloje nėra surinkta neginčijamų ir nekeliančių abejonių įrodymų, kad V. Š. iki 2012-04-02 dirbo UAB „K“ bei, kad po 2012-04-02 dirbo visą darbo dieną, taip pat, kad apelianto ginamieji mokėjo jam neapskaitytą darbo užmokestį, nes tokias aplinkybes esą patvirtinantys duomenys ir liudytojų parodymai yra prieštaringi. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad V. Š. UAB „K“ dirbo dar iki 2012-04-02, be to, kad po 2012-04-02 dirbo visą darbo dieną, o ne tą darbo laiką, kuris yra nurodytas jo darbo sutartyje bei darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose.

937.7

94Pažymi, kad V. Š. nurodė visiškai priešingas faktines aplinkybes, nei teigia byloje esančiuose visuose savo skunduose ir savo parodymuose, o garso įrašai aiškiai patvirtina, jog V. Š. yra teigęs, kad A. A. jokio neapskaityto darbo užmokesčio jam nėra mokėjęs. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nevertino Darbo ginčų komisijos 2013-09-24 sprendimo, kuriuo buvo atmesti V. Š. reikalavimai, o tai rodo, jog klausimas dėl V. Š. darbo laiko ir jo apmokėjimo, jam dirbant UAB „K“, įstatymų nustatyta tvarka jau yra išspręstas bei nebegali būti kvestionuojamas.

957.8

96Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ir to, kad dar ikiteisminio tyrimo metu atlikta rašysenos ekspertizė nepatvirtino neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimo V. Š. fakto, nors būtent dėl to Šiaulių apygardos teismo buvo atnaujintas prieš tai prokuroro nutrauktas iki tol tik A. A. atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Teigia, kad teismas nevertino to, kad V. Š. ankstesnių apklausų metu ikiteisminiame tyrime ne kartą yra patvirtinęs, jog atėjęs į darbą UAB „K“ 2011 m. liepos mėnesį jis rado angare stovintį sunkvežimį MAZ, valstybiniai Nr. ( - ) tačiau iš šioje byloje esančių dokumentų matyti, kad minėtas sunkvežimis bendrovės buvo įsigytas 2012 m. kovo mėnesį, o tai tik patvirtina faktą, jog į darbą bendrovėje V. Š. iš tiesų buvo priimtas tik 2012 m. balandžio mėnesį. Teigia, kad teismas taip pat neįvertino ir V. Š. psichinės sveikatos būklės ir teismui turėjo kelti abejonių ne tik V. Š. nurodomos aplinkybės, bet ir jo paties veiksmai nagrinėjamu laikotarpiu, t. y. dėl ko jis pats sutiko dirbti UAB „K“ nesudarius darbo sutarties, kodėl sutiko gauti nelegalų darbo užmokestį, kodėl skundus įvairioms institucijoms jis pradėjo rašyti tik po to, kai už UAB „K“ turto vagystę buvo atleistas iš darbo. Nurodo, kad teismas neįvertino V. Š. faktinio neįgalumo, kuris irgi yra patvirtintas byloje esančiais dokumentais, o šio byloje esančio akivaizdaus fakto, kad V. Š. yra neįgalus, ir tai, kaip minėta, yra byloje patvirtinta oficialiais dokumentais, teismas netyrė ir nevertino, be to, nesiaiškino ir to, kaip tokiu atveju V. Š. apskritai galėjo dirbti UAB „K“ daugiau, nei yra nurodyta jo darbo sutartyje ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Teigia, kad teismas nevertino, kad jokie bylos įrodymai nepatvirtino, kad A. A. asmeniškai ar per kitus asmenis mokėjo V. Š. nelegalų darbo užmokestį, nevertino, kokia buvo pinigų, kuriuos, kaip teigiama skundžiamoje nuosprendžio dalyje, V. Š. kaip darbo užmokestį 2012 m. birželio–lapkričio mėnesiais mokėjo P. Z., kilmė. Pažymi, kad teismas neįvertino, kad jokiais kitais bylos įrodymais, išskyrus specialisto išvadą, kuri parengta remiantis V. Š. parodymais, nėra patvirtinti V. Š. teiginiai apie esą jam mokėto nelegalaus darbo užmokesčio dydį.

977.9

98Apeliantas atkreipia dėmesį, kad iš esmės visi liudytojai teigė, kad jie negali pasakyti, kuriais tiksliai metais jie vežė iš UAB „K“ priklausančio ( - ) karjero smėlį ar žvyrą bei kuriais metais jie šiame karjere matė dirbantį V. Š., tačiau, kaip yra matyti, teismas tokias aplinkybes aiškino ginamųjų nenaudai, t. y. konstatavo, kad šie asmenys V. Š. karjere matė 2011 m., todėl visiškai neaišku, dėl ko pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šių liudytojų parodymai yra patikimi ir neprieštaringi.

997.10

100Be to, nurodo, kad teismas įvertino ir ne visas teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes, t. y. neįvertino byloje esančių garso įrašų, kuriuose V. Š. nurodė, kad A. A. jokio neapskaityto darbo užmokesčio jam nėra mokėjęs, Darbo ginčų komisijos 2013-09-24 sprendimo, kuriuo buvo atmesti V. Š. reikalavimai; kad byloje ikiteisminio tyrimo metu atlikta rašysenos ekspertizė nepatvirtino neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimo V. Š. fakto, kad V. Š. apklausų metu ikiteisminiame tyrime ne kartą yra patvirtinęs, jog atėjęs į darbą 2011 m. liepos mėnesį rado angare stovintį sunkvežimį MAZ, valstybiniai Nr. ( - ) nors šis sunkvežimis bendrovės buvo įsigytas tik 2012 m. kovo mėnesį, neįvertino V. Š. psichinės sveikatos būklės, nors byloje esančiais medicininiais dokumentais yra patvirtinta, jog V. Š. turi minėto pobūdžio sveikatos problemų, neįvertino V. Š. faktinio neįgalumo ir kaip tokiu atveju V. Š. galėjo dirbti daugiau, nei yra nurodyta jo darbo sutartyje.

1017.11

102Pastebi, kad kitoje skundžiamo nuosprendžio dalyje, t. y. nuosprendžio dalyje, kurioje dalis kaltinimų iš kaltinimo ginamiesiems buvo pašalinta, be to, nuosprendžio dalyje, kurioje buvo išteisintas iki tol nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 str. 1 d., padarymu taip pat kaltintas K. B., yra visiškai teisingai teismo nurodyta, kad, sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimą, yra būtina vadovautis in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės ir neaiškumai turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai.

1038.

104Atsiliepimų į apeliacinius skundus negauta.

1059.

106Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje prokuroras Viktoras Roščenkovas prašė jo apeliacinį skundą tenkinti, nukentėjusiojo bei civilinio ieškovo skundą tenkinti iš dalies, o nuteistųjų gynėjo advokato apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nuteistieji ir jų gynėjas prašė gynėjo skundą tenkinti jame nurodytais motyvais, o prokuroro, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo skundus atmesti kaip nepagrįstus. Išteisintasis K. B. prašė prokuroro, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo skundus atmesti kaip nepagrįstus, gynėjo advokato Viliaus Jonaičio skundą prašė tenkinti. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. Š. prašė jo ir prokuroro skundą tenkinti, tokią jo poziciją palaikė ir jo atstovas advokatas Algis Staškūnas, o nuteistųjų advokato skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą.

107III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

10810.

109Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro Viktoro Roščenkovo skundas tenkintinas iš dalies, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š. ir nuteistųjų A. A., R. Ž. gynėjo advokato Viliaus Jonaičio apeliaciniai skundai atmestini.

11011.

111Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, skundžiamo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Dėl kitų bylos aspektų, nepaisydamas to, ar gautas dėl jų skundas, teismas pasisako tik tuo atveju, jeigu nustato esminių BPK pažeidimų.

11212.

113Pažymėtina, jog baudžiamojo proceso paskirtis yra tinkamas įstatymo pritaikymas, jog nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas ( BPK 1 straipsnio 1 dalis). Įsiteisėjęs teismo nuosprendis yra vienintelis dokumentas, kuriuo asmuo pripažįstamas kaltu arba nekaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, todėl šis išskirtinės svarbos procesinis dokumentas baudžiamajame procese turi būti teisėtas ir pagrįstas. Nuosprendis yra teisėtas, jeigu jis priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo proceso įstatymo bei kitų teisės normų, pagrįstas – kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo, veikos kvalifikavimo ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų, pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais bei teisingai įvertintais įrodymais.

11413.

115Atsakant į skundo argumentus taip pat pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Van de Hurk prieš Olandiją, Series A n. 288, p. 20, par. 61; 2011 m. gegužės 10 d. sprendimas byloje Česnulevičius prieš Lietuvą, peticijos Nr. 41922/06; tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-94-696/2016).

116Dėl nuteistųjų A. A. ir R. Ž. gynėjo advokato Viliaus Jonaičio apeliacinio skundo

11714.

118Iš nuteistųjų A. A. ir R. Ž. gynėjo advokato Viliaus Jonaičio apeliacinio skundo turinio matyti, kad jis prašo nuteistuosius išteisinti pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, akcentuojama, kad buvo remtasi tik nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š. parodymais, kurie yra nepatikimi, o kitų A. A. ir R. Ž. kaltės įrodymų nėra. Taip pat pažymi, kad sąlyginė ir neobjektyvi yra ir V. Š. parodymais paremta specialisto išvada.

11915.

120Teisėjų kolegija tokius nuteistųjų gynėjo apeliacinio skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Minėtame Baudžiamojo kodekso straipsnyje numatytas apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių jos tvarkymą, reikalavimus (pvz. dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose ir pan.). BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai nustatyti šiame Baudžiamojo kodekso straipsnyje numatyti padariniai – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl pakanka nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-233/2014, 2K-422-303/2015, 2K-508-976/2015).

12116.

122Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį įmonės vadovas yra atsakingas už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, t. y. už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita, taip pat už dokumentų ir apskaitos išsaugojimą. Nors pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius apgaulingo apskaitos tvarkymo subjektas yra specialusis, t. y. asmuo, atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą (vyriausiasis buhalteris, buhalteris, apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai), tačiau, pagal teismų praktiką, esant tam tikroms sąlygoms, atsako ir įmonės vadovas, nes buhalterinę apskaitą tvarkantis subjektas nėra atsakingas už pateikiamų pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų turinį ar už tokių dokumentų nepateikimą jam. Todėl, jei įmonės vadovas sąmoningai nepateikia apskaitą tvarkančiam asmeniui visų buhalterinės apskaitos dokumentų, tada jis laikomas šio nusikaltimo vykdytoju (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-454/2012, 2K-41/2012, 2K-569/2012, 2K-430/2013, 2K-7-176/2015). Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas, numatytas BK 222 straipsnyje, yra tada, kai šio įstatymo dispozicijoje nurodyta veika padaroma tyčia. Apgaulingos apskaitos tvarkymo tyčios turinį sudaro tai, jog kaltininkas suvokė, kad jis tvarkė apskaitą pažeisdamas teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą, paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, numatė, kad dėl to nebus galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir šių padarinių norėjo (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-590/2014).

12317.

124Nagrinėjamu atveju apygardos teismas, patikrinęs bylos medžiagą, skundžiamą nuosprendį, išnagrinėjęs nuteistųjų gynėjo, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo apeliacinių skundų argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas aptartų BPK nuostatų nepažeidė, o nuosprendžio išvados yra pagrįstos išsamiu BPK numatyta tvarka nustatytų aplinkybių išnagrinėjimu, visų proceso metu surinktų įrodymų vertinimu, kaip to ir reikalauja įstatymas. Pirmosios instancijos teismas, laikydamasis įstatymo reikalavimų, išsamiai, visapusiškai ištyrė, sugretino ir įvertino nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje esančius įrodymus, pateikė jų visumos analizę. Nuosprendžio išvados motyvuotos, įrodymai aptarti, jokių prieštaravimų nėra. Vien tai, kad apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuosprendyje išdėstytu įrodymų vertinimu, nėra pagrindas nepritarti nuosprendžio išvadoms.

12518.

126Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija, atlikusi dalinį įrodymų tyrimą, įvertinusi pirmosios instancijos teismo surinktus ir ištirtus įrodymus, pritaria skundžiamame nuosprendyje padarytai išvadai, kad A. A., nesudaręs darbo sutarties, nuo 2011-07-18 iki 2012-01-16 leido V. Š. dirbti UAB „K“ priklausančiame ( - ) karjere, žodžiu sutarė ir mokėjo V. Š. darbo užmokestį už darbo dieną nuo 2012 m. birželio mėnesio iki 2012-11-12 pagal 2012-04-02 sudarytą su V. Š. darbo sutartį, įdarbinus V. Š. 0,25 etato vairuotoju-mechanizatoriumi-ekspeditoriumi, leido V. Š. dirbti UAB „K“ priklausančiame ( - ) karjere 8 valandų darbo dieną, išmokėjo darbo užmokestį, kurio priskaičiavimo neįformino darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščiais, o jų išmokėjimų kasos išlaidų orderiais bei nepateikė šių dokumentų buhalterei įtraukti į buhalterinę apskaitą, išmokėtų sumų užfiksavimui suvestiniame registre Didžiojoje knygoje, dėl to už laikotarpį nuo 2011-07-18 iki 2012-01-16 ir nuo 2012 m. birželio mėnesio iki 2012-11-12 negalima iš dalies nustatyti UAB „K” veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros. Taip pat nustatyta, kad A. A., žinodamas, kad V. Š. už darbą UAB „K“ yra mokamas ne darbo sutartyje numatytas ir atsiskaitymo žiniaraščiuose įrašytas, o didesnis atlyginimas, UAB „K“ vyr. buhalterės V. K. pagal jo pateiktus duomenis pagamintuose 2012 metų balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio mėnesių atsiskaitymo žiniaraščiuose savo parašu patvirtino tikrovės neatitinkančius duomenis apie ūkinės operacijos turinį, t. y. V. Š. tariamai išmokėtą, pagal 2012-04-02 darbo sutartyje nurodytas sąlygas paskaičiuotą darbo užmokestį ir šiuos atsiskaitymo žiniaraščius perdavė vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2012 m. buhalterinę apskaitą. Dėl UAB „K“ surašytų dokumentų, kuriose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinės operacijos turinį panaudojimo bendrovės buhalterinėje apskaitoje negalima iš dalies nustatyti UAB „K“ įsipareigojimų dydžio ir struktūros 2012 m. balandžio-rugpjūčio mėnesiais.

12719.

128Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai ir dėl R. Ž. kaltės, t. y. kad jis, nesudaręs darbo sutarties, nuo 2012-01-16 iki 2012-04-01 leido V. Š. dirbti UAB „K“ priklausančiame ( - ) karjere, už šį darbą 2012 metų kovo mėnesį išmokėjo darbo užmokestį, kurio išmokėjimas nepagrįstas apskaitos dokumentais ir neįtrauktas į buhalterinę apskaitą, o 2012-04-02 sudaręs su V. Š. darbo sutartį ir įdarbinęs V. Š. 0,25 etato leido jam dirbti UAB „K“ priklausančiame ( - ) karjere visą 8 valandų darbo dieną ir balandžio mėnesį išmokėjo darbo užmokestį, kurio išmokėjimas nepagrįstas apskaitos dokumentais ir neįtrauktas į buhalterinę apskaitą, dėl to negalima iš dalies nustatyti UAB „K” veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros 2012 metų kovo ir balandžio mėnesiais.

12920.

130Nors nagrinėjant byla tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme A. A. bei R. Ž. savo kaltės nepripažino, tačiau jų kaltę patvirtina nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š. parodymai, duoti pirmosios instancijos teisme (XXIX t., b. l. 22–32), apie tai, kad 2011 metų liepos mėnesį, galėjo būti 13–15 dienomis, kaimynas S. G. jam pasiūlė dirbti karjere pas A. A. ekskavatorininku. 2011-07-18 jis nuvažiavo į ( - ) karjerą ir pradėjo dirbti. Nurodė, kad jo pagrindinis darbas buvo krauti į transporto priemones derlingą gruntą ir esant galimybei daryti atodangas. Po Naujųjų metų A. A. karjere nebepasirodydavo, o visi klausimai, susiję su darbu karjere, buvo sprendžiami su R. Ž.. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas parodė, kad klausdavo R. Ž., kodėl jo neįformina darbo sutartimi. tada R. Ž. jį įformino 0,25 etato, nors jis dirbdavo kiekvieną dieną po 8–9 val. ir daugiau. Minėtus parodymus V. Š. patvirtino ir apeliacinės instancijos metu (XXXIII t., b. l. 88–89). Nuteistųjų kaltę patvirtina ir pirmosios instancijos teisme kaip liudytojų apklaustų P. Z. (XXIX t., b. l. 64–83), I. Z. parodymai (XXIX t., b. l. 106–110). Apeliacinės instancijos teisme apklaustas kaip liudytojas P. Z. taip pat patvirtino savo parodymus, duotus pirmosios instancijos teisme, parodydamas, kad 2011 m. jį A. A. nusivežė į karjerą, jis V. Š. tuomet nepažinojo, ten lankėsi ne mažiau kaip tris kartus iki 2011 m. pabaigos, visada matė V. Š.. Suprato, kad V. Š. dirba visą dieną, nes atvykdavęs 16 valandą rasdavo jį dirbantį, mano, kad jis ateidavo dirbti ryte. Nurodė, kad nuo 2011 m. lankydavosi karjere ir pradėjo bendrauti su V. Š., nežinojo, kad jis dirba be darbo sutarties, šią aplinkybę sužinojo 2012 rudenį, kai, kalbant su A. A., V. Š. priėjo ir papašė jį „įforminti kaip ir kitus“. A. A. atsakė, kad žino, jog reikia tai padaryti (XXXIII t., b. l. 29–34). Taip pat liudytojai nurodė, kad karjere dirbo ekskavatorius JCB, kurį vairavo V. Š.. Nurodė, kad bendraudavo su V. Š., kuris nurodė, kad sunkvežimių vairuotojams išrašydavo krovinio važtaraščius, paimdavo grynuosius pinigus už parduodamą smėlį, žvyrą. Liudytojas S. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 metų vasarą V. Š. patarė kreiptis į A. A. dėl priėmimo į darbą, o pirmosios instancijos teisme tai patvirtino, parodydamas, kad jis kelis kartus atveždavo A. A. prašymu degalus V. Š. prie vartų (XXIX t., b. l. 61–62). Apeliacinės instancijos metu apklaustas kaip liudytojas S. G. parodė, kad davė V. Š. A. A. telefono numerį, A. A. prašymu V. Š. į namus vežė degalus, tiksliai neprisiminė, kada V. Š. patarė įsidarbinti pas A. A. (XXXIII t., b. l. 34). Pirmosios instancijos teisme liudytojas V. Š. (jaunesnysis) parodė, kad tėvą V. Š. matydavo iš ryto išvažiuojantį į darbą, o vakare grįžtantį. Ikiteisminio tyrimo metu minėtas liudytojas nurodė, kad jo tėvas 2011 metų vasarą įsidarbino UAB ,,K“ ( - ) karjere ekskavatorininku, nurodė, kad jis tiksliai žino, jog tai buvo būtent 2011 metų vasarą, nes tų pačių metų žiemą pradėjo važinėti į objektą Klaipėdos mieste (XXV t., b. l. 36).

13121.

132Kaip matyti iš nagrinėjamos bylos, nuteistųjų kaltę patvirtina ir ikiteisminio tyrimo metu bei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme iš UAB ,,K“ karjero ( - ) k, įvairiais laikotarpiais 2011–2012 metais vėžę smėlį ir žvyrą kitų įmonių vairuotojai, kurie aiškino, jog jiems į transporto priemones įgyjamas medžiagas pakraudavo ekskavatorininkas V. Š.. Pirmosios instancijos teisme apklaustas kaip liudytojas A. R. parodė, kad iš UAB ,,K“ ( - ) karjero smėlį, žvyrą pradėjo vežti 2011 m. vasarą, krovinį pakraudavo V. Š.. Kadangi jis pasirašydavo važtaraštyje, žino jo vardą, pavardę (XXIX t., b. l. 146). Liudytojas A. M. pirmosios instancijos teisme parodė, kad dirbo UAB „T“ iki 2012 metų vasario ar kovo mėnesio, jis vežė iš karjero smėlį. Liudytojas pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu atpažino V. Š., kuris dirbo krautuvu (XXIX t., b. l. 110–111). Liudytojas D. Š. pirmosios instancijos teisiamajame posėdyje nurodė, kad 2011 metų žiemą arba 2012 metų ankstyvą pavasarį jis vežė smėlį iš UAB ,,K“ karjero, smėlį nedideliu krautuvu pakraudavo pagyvenęs vyriškis vardu V., išrašydavo važtaraštį, kurį jis pasirašydavo. Minėtas liudytojas atpažino V. Š. (XXIX t., b. l. 145–146). Liudytojas E. B. pirmosios instancijos teisme parodė, kad 2011 m. dirbo UAB „Ž“ „Iveco“ markės, 3.5 tonų automobilio vairuotoju, vežė smėlį, žvyrą iš ( - ) karjero, nurodė, kad krovinius pakraudavo geltonos spalvos ekskavatoriumi pagyvenęs vyriškis (XXX t., 44–45). Analogiškus parodymus pirmosios instancijos metu davė ir liudytojas J. M., t. y. jis parodė, kad 2011 metais teko vežti smėlį iš UAB „K“ karjero, esančio ( - ) kaime, nurodė, kad prisimena, jog smėlį kurį laiką krovė jaunuolis, kurio nepažįsta, o vėliau smėlį krovė pagyvenęs vyriškis, t. y. V. Š.. Liudytojas V. Š. atpažino pagal fotonuotrauką (XXX t., b. l. 76–77).

13322.

134Taip pat teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuteistųjų kaltė grindžiama specialistų išvadomis, kurias specialistė patvirtino tiek pirmosios instancijos teisme (XXX t., b. l. 78–80), tiek apklausiama apeliacinės instancijos teisme (XXXIII t., b. l. 75–77). Nors apeliantas nesutinka su specialisto išvadomis, kurios, jo nuomone, neobjektyvios, teisėjų kolegija atkreipia apelianto dėmesį, kad specialisto išvadose įvertinti ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys apie V. Š. išmokėtą darbo užmokestį, tarp kurių ir nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š., liudytojų pateikti duomenys, specialistas vertino UAB „K“ apskaitos dokumentus bei apskaitos registrus, taigi išvados rėmėsi pateiktų duomenų visuma, ir netikėti specialistų išvadomis kolegija neturi pagrindo. FNTT Šiaulių apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014 m. vasario 3 d. specialisto išvada Nr. ( - ) (III t., b. l. 65–80) nustatyta, kad V. Š. už darbą 2012 metų kovo mėnesį buvo išmokėta 830 Lt, o balandžio mėnesį išmokėta 1418 Lt darbo užmokesčio, kurio išmokėjimas nepagrįstas apskaitos dokumentais ir neįtrauktas į buhalterinę apskaitą, dėl to negalima iš dalies nustatyti UAB „K” veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros 2012 metų kovo ir balandžio mėnesiais. Tikslesnis laikotarpis nenurodytas, nes nebuvo nustatyta neoficialaus atlyginimo išmokėjimo data (XXV t., b. l. 161). FNTT Šiaulių apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2017 m. vasario 22 d. specialisto išvada Nr. ( - ) dėl UAB „K“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo (XXIV t., b. l. 167–185) nustatyta, kad UAB „K“ įformindama 2012 m. rugsėjo mėn. atsiskaitymo žiniaraštį dėl darbuotojui V. Š. išmokėtų pinigų nesilaikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų taisyklių (2000-02-17 Nr.179) patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 4 punkto – pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį, pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus), išrašius kasos išlaidų orderį, kurį pasirašo įmonės vadovas ir finansininkas, nuostatos, nes darbuotojui V. Š. išmokėtus pinigus pagrindė ne pinigus gavusio asmens parašu. Išvadoje nustatyta, kad dėl minėto pažeidimo 2012 m. rugsėjo mėn. atsiskaitymo žiniaraštyje užfiksuoto ne to pinigų gavėjo parašo išmokant V. Š. pinigus nesilaikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų taisyklių (2000-02-17 Nr.179) patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 4 punkto nuostatos tyrimo metu galima nustatyti UAB „K“ veiklą, turtą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą 2012 m. rugsėjo mėnesį. Dėl UAB „K“ surašytų dokumentų 5 atsiskaitymo žiniaraščių, kuriose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinės operacijos turinį, panaudojimo bendrovės buhalterinėje apskaitoje nesilaikant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr.IX-574) 6 str. 2 d., 13 str. 1 d. ir 3 d. nuostatų tyrimo metu negalima iš dalies nustatyti UAB „K“ įsipareigojimų dydžio ir struktūros 2012 m. balandžio–rugpjūčio mėnesiais (specialisto paaiškinimo protokolas XXVI t., b. l. 130).

13523.

136Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo, liudytojų duoti paaiškinimai, jog nuo 2011 metų vasaros UAB ,,K“ ( - ) karjere ekskavatorininku dirbo V. Š., atitinka faktines bylos aplinkybes. Pirmosios instancijos teismas, kaip ir apeliacinės instancijos teismas, konstatuoja, kad tiek nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo, tiek liudytojų parodymais, specialisto išvada nustatyta, kad UAB „K“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma nesilaikant teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. Pagrįstai pirmosios instancijos skundžiamu nuosprendžiu nustatyta, kad V. Š. nuo 2011-07-18 iki 2012-01-16, nesudaręs darbo sutarties, dirbo UAB „K“ priklausančiame ( - ) karjere ekskavatoriaus operatoriumi ir nuo 2012 m. birželio mėnesio iki 2012-11-12 pagal 2012-04-02 sudarytą darbo sutartį įdarbintas 0,25 etato vairuotoju-mechanizatoriumi-ekspeditoriumi 8 valandų darbo dieną ir jam buvo mokamas ne darbo sutartyje numatytas ir atsiskaitymo žiniaraščiuose įrašytas, o didesnis už darbo dieną atlyginimas, pateikiant tikrovei neatitinkančius atsiskaitymo žiniaraščius, į kuriuos buvo įrašytos mažesnės darbo užmokesčio sumos, įmonės buhalterinę apskaitą tvarkančiai vyriausiajai buhalterei V. K. įrašyti į buhalterinę apskaitą, nors realiai V. Š. buvo išmokamas didesnis darbo užmokestis. Ir būtent dėl šių kaltinime nurodytų Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti UAB „K“ įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

13724.

138Apeliantas skunde nurodo, kad aplinkybę, jog V. Š. tiriamu laikotarpiu dirbo ir jam buvo mokamas nelegalus darbo užmokestis, nurodo tik vienintelis V. Š.. Apeliacinės instancijos teismas su tokiu apeliacinio skundo motyvu nesutinka, nes aplinkybę patvirtina ir kiti nagrinėjamoje byloje esantys duomenys, t. y. liudytojų: P. Z., I. Z., S. G., V. Š. (jaunesniojo), A. R., A. M., D. Š., E. B., J. M. duoti paaiškinimai, jog nuo 2011 metų vasaros UAB ,,K“ ( - ) karjere ekskavatorininku dirbo V. Š., taip pat tai patvirtina ir specialisto išvada Nr. ( - ), specialisto paaiškinimų protokolas (XXVI t., b. l. 130–131).

13925.

140Apeliantas skunde teigia, kad buvo pažeistos BPK normos, reglamentuojančios įrodymų vertinimo taisykles (BPK 20 straipsnio 5 dalis), kadangi skundžiamoje nuosprendžio dalyje išvadą dėl įrodinėjimo dalyko, t. y. jog apelianto ginamieji yra kalti dėl jiems inkriminuotos nusikalstamos veikos įvykdymo, pirmosios instancijos teismas padarė remdamasis tik įrodymais, gautais iš vieno duomenų šaltinio.

14126.

142Teisėjų kolegija atsakydama į šį apelianto skundo argumentą, pažymi, kad teismų praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai pripažįsta įrodymais tik įstatymų nustatyta tvarka teisėtais būdais gautus duomenis, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai, ir kuriuos galima patikrinti BPK nustatytais proceso veiksmais (BPK 20 straipsnio 1–4 dalys). Teismai savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie įvertinami remiantis BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis, pagal jas teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Kartu tai reiškia, kad įstatymas nurodo išskirtinę bylą nagrinėjančio teismo kompetenciją nuspręsti, kurie iš byloje esančių duomenų turi įrodomąją vertę ir ar jų pakanka nustatyti, ar asmens, kuriam ši veika inkriminuojama, veiksmai turi visus konkrečios nusikalstamos veikos sudėties požymius. Vertindamas įrodymus teismas turi įsitikinti, ar jie patikimi, ar gauti teisėtu būdu, ir nuspręsti, ar jais grįstinos teismo išvados, ar jie atmestini. Turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir įrodymų visuma. Be to, teismo proceso dalyvių pateiktų prašymų ar versijų atmetimas, įrodymų vertinimas ne taip, kaip to norėtų proceso dalyviai, savaime BPK normų nepažeidžia, jeigu teismo sprendimas motyvuotas, neprieštaringas, padarytos išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma, o ne, kaip teigiama, įrodymais, gautais iš vieno duomenų šaltinio.

14327.

144Nuteistieji savo kaltę neigė, jų gynėjas kritikuoja nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo, liudytojų parodymus bei specialistų išvadų patikimumą, tačiau teisėjų kolegija su nuteistųjų gynėjo skundo argumentais nesutinka. Kaip matyti iš skundžiamo nuosprendžio, pirmosios instancijos teismas išsamiai motyvavo, kodėl vertina, jog A. A. ir R. Ž. padarė jiems inkriminuotą nusikalstamą veiką ir šiems motyvams nėra jokio pagrindo nepritarti. Nuteistųjų gynėjas teisus pastebėdamas, jog esminiai įrodymų šaltiniai nagrinėjamu atveju yra V. Š., kitų su juo susijusių liudytojų parodymai bei specialisto išvados, paaiškinimas, tačiau, kaip pažymėjo pirmosios instancijos teismas, byloje nėra duomenų, o tokių aplinkybių ir apeliacinis teismas nenustatė, kad liudytojai siektų apkalbėti nuteistuosius ar nepalankius nuteistiesiems parodymus davė būdami suinteresuoti bylos baigtimi, todėl netikėti liudytojų parodymais apeliacinės instancijos teismas taip pat neturi pagrindo.

14528.

146Pagal įrodymų vertinimo taisykles, nė vienas byloje esantis įrodymas neturi išskirtinės ar prioritetinės reikšmės prieš kitus įrodymus, kad juo vieninteliu galėtų būti pagrindžiama kaltinamojo kaltė. Ar gauti duomenys laikytini įrodymais, kiekvienu atveju sprendžia teisėjas ar teismas, kurio žinioje yra byla (BPK 20 straipsnio 2 dalis), tačiau visais atvejais gauti duomenys vertintini bendrajame bylos duomenų kontekste. Įrodymai byloje nėra skirstomi į reikšmingus ar nelabai reikšmingus, nes jie visi turi vienodą reikšmę. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad pirmosios instancijos teismo teisėjų vidinis įsitikinimas vertinant įrodymus turi remtis visų byloje esančių duomenų patikrinimu, palyginimu, prieštaravimų pašalinimu ir savo sprendimų argumentavimu. Vadinasi, byloje įrodymai turi būti vertinami išsamiai, nešališkai, vertinamas jų visetas, o ne atskiri duomenys. Tai sudaro prielaidas konstatuoti neabejotinų, prieštaravimų nekeliančių bylos faktinių aplinkybių nustatymą ir tinkamą baudžiamojo įstatymo pritaikymą (nutartis Nr. 2K-43/2006). Įrodymus teismas privalo ištirti ir patikrinti laikydamasis BPK 20 straipsnio 3, 4 dalių nuostatose įtvirtintų sąsajumo ir leistinumo reikalavimų. Tiek nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo, tiek liudytojų parodymai, tiek specialisto išvados, tiek ir bet kokie kiti galimi įrodymai bylose vertinami pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles. Šiuo atveju A. A. ir R. Ž. kaltė grindžiama įrodymų, kuriuos pirmosios instancijos teismas patikrino teisiamajame posėdyje BPK 271–292 straipsniuose numatytais proceso veiksmais, visuma, įvertino juos tarpusavyje sulygindamas ir pateikė motyvuotas išvadas atitinkančias įrodymų turinį.

14729.

148Apeliantas skunde pažymi, kad bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nuosprendžio dalyje netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nes A. A. ir R. Ž. inkriminuotą veiką visiškai nepagrįstai kvalifikavo kaip nusikalstamą veiką, nors pagal faktines aplinkybes V. Š. nelegalus darbas UAB „K“ bei neapskaityto darbo užmokesčio jam mokėjimas, jeigu tokios faktinės aplinkybės būtų buvusios byloje įrodytos, yra ne nusikalstama veika, o administraciniai teisės pažeidimai.

14930.

150Teisėjų kolegija, atsakydama į šį apeliacinio skundo argumentą, sutinka, jog už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą yra nustatyta baudžiamoji (BK 222 straipsnis) ir administracinė atsakomybė. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismas priimdamas sprendimą remiasi specialisto išvada, kuri yra techninio pobūdžio išvada, ir teismas ją vertina teisės požiūriu visų bylos duomenų kontekste. Pažymėtina, kad asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą, kai per tikrinamą laikotarpį dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo nebuvo sumokėta tam tikra suma mokesčių, o baudžiamoji atsakomybė asmeniui pagal BK 222 straipsnį kyla tada, kai dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Taigi, kilus baudžiamojo įstatymo nustatytiems padariniams, asmuo traukiamas ne administracinėn, bet baudžiamojon atsakomybėn. Nagrinėjamų apelianto argumentų kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismų praktikoje dėl BK 222 straipsnio taikymo ne kartą yra nurodyta, kad įmonės veiklą, jos turtą, nuosavą kapitalą ar įsipareigojimų dydį ar struktūrą turi būti galima nustatyti analizuojant tik buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei išvada dėl šių aplinkybių gali būti padaryta tik po to, kai buvo atlikti priešpriešiniai patikrinimai, atliktas ikiteisminis tyrimas ar pan., tokiu atveju vertinama, kad baudžiamajame įstatyme nurodyti padariniai kilo (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-16-2014, 2K-7-176/2015). Nagrinėjamoje byloje A. A. ir R. Ž. pripažinti kaltais pagal BK 222 straipsnio 1 dalį už tai, kad būdami atsakingais už apskaitos organizavimą (inkriminuotais laikotarpiais) neužtikrino, jog įmonės buhalterinė apskaita būtų tvarkoma laikantis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, ir būtent dėl kaltinime nurodytų Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų pažeidimų kaltinimo nurodytu laikotarpiu iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „K“ veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros (III t., b. l. 65–80). Vadinasi, baudžiamojoje byloje nustatyta, kad kilo BK 222 straipsnio 1 dalyje nurodyti padariniai. Taigi, esant tokioms baudžiamojoje byloje nustatytoms aplinkybėms, nuteistiesiems pagrįstai taikyta baudžiamoji, o ne administracinė atsakomybė.

15131.

152Nuteistųjų gynėjas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino Darbo ginčų komisijos 2013-09-24 sprendimo, kuriuo buvo atmesti V. Š. reikalavimai, o tai rodo, jog klausimas dėl V. Š. darbo laiko ir jo apmokėjimo, jam dirbant UAB „K“, įstatymų nustatyta tvarka jau yra išspręstas bei nebegali būti kvestionuojamas. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad minėtame Darbo ginčų komisijos sprendime (IV t., b. l. 65–67) pasisakyta tik dėl viršvalandinio darbo apmokėjimo, nepanaudotų kasmetinių atostogų ir dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką. Taigi, minėtame sprendime konstatuota, kad V. Š. viršvalandinio darbo nedirbo, kad jam už kasmetines atostogas nurodytu laikotarpiu buvo sumokėta ir kad su V. Š. jo atleidimo dieną buvo visiškai atsiskaityta. Darbo ginčų komisija, priimdama sprendimą, analizavo darbo sutartį, sudarytą su V. Š., o nagrinėjamoje byloje A. A. ir R. Ž. pripažinti kaltais dėl laikotarpio, kai nesudarę darbo sutarties leido V. Š. dirbti UAB „K“ bei sudarę darbo sutartį išmokėjo darbo užmokestį, kurio priskaičiavimo neįformino reikiamais dokumentais bei nepateikė buhalterei.

15332.

154Apeliantas nurodo, kad R. Ž. negalėjo būti nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje, subjektu, nes UAB „K“ direktoriaus A. A. nedarbingumo laikotarpiu buvo laikinai paskirtas eiti direktoriaus pareigas, tačiau jis nebuvo paskirtas atsakingu ir už bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą. Kolegija atmeta tokį apelianto skundo argumentą, nes tai, kad R. Ž. buvo paskirtas tik laikinai eiti bendrovės direktoriaus pareigas, neatleidžia jo nuo atsakomybės tinkamai vykdyti visus įstatyme numatytus reikalavimus.

15533.

156Taip pat teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamame nuosprendyje išdėstytus bausmės skyrimo motyvus, sprendžia, kad nuosprendį priėmęs teismas, skirdamas bausmes A. A. ir R. Ž., nepažeidė BK 41 straipsnio nuostatų bei BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytų bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų. Skiriant bausmes ir nustatant jų dydžius, atsižvelgta į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, pavojingumo laipsnį, duomenis apie kaltininkų asmenybes. Skundžiamu nuosprendžiu už nusikalstamas veikas paskirtos bausmės nei savo rūšimi, nei dydžiu nėra aiškiai per griežtos, įstatymo numatytos bausmių skyrimo taisyklės nepažeistos.

157Dėl prokuroro, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š. apeliacinių skundų

15834.

159Prokuroro, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š. apeliaciniuose skunduose iš esmės ginčijamas pirmosios instancijos teismo atliktas įrodymų vertinimas. Anot apeliantų, nepagrįstai pagal BK 222 straipsnio 1 dalį buvo išteisintas K. B., bei nepagrįstai konstatuotos nepasitvirtinusios kaltinimo dalys nuteistiesiems A. A. bei R. Ž..

16035.

161BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuojamas tik tada, kai jo buvimą neginčijamai patvirtina teisiamajame posėdyje išnagrinėtų įrodymų visuma.

16236.

163Teisėjų kolegija, patikrinusi apeliacinių skundų argumentus, konstatuoja, kad apylinkės teismas, išteisindamas K. B. bei konstatuodamas nepasitvirtinusias kaltinimo dalis dėl pareikšto kaltinimo A. A. bei R. Ž., tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, o pirmosios instancijos teismo išvados pagrįstos išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Nuosprendis, kuriuo K. B. išteisintas, o kai kurios dalys iš kaltinimų pareikštų A. A. ir R. Ž. pripažintos nepasitvirtinusiomis dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo, priimtas remiantis tiek pačių kaltinamųjų, tiek liudytojų parodymais, specialisto išvadomis bei pačios specialistės parodymais, duotais pirmosios bei apeliacinės instancijos teisme, rašytine bylos medžiaga. Pirmosios instancijos teismas motyvuotai pagrindė savo sprendimą ir tinkamai įvertino įrodymų visumą, jų tarpusavio sąsają, nepažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytų įrodymų vertinimo taisyklių, ir padarė teisėtas bei pagrįstas išvadas.

16437.

165Analizuojant, ar K. B. būdamas įmonės vadovu apskaitos dokumentais neįformino ir vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2013 metų sausio–birželio mėnesių apskaitą neperdavė dokumentų dėl ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims nuo 2013-01-01 iki 2013-06-28 parduotų 1 050,87 tonų derlingo grunto už 4 869,65 Eur sumą, dėl šių pažeidimų negalima iš dalies nustatyti UAB „K“ 2013 m. veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, nustatyta, kad pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu K. B. kaltu neprisipažino, nurodė, kad jam pradėjus vadovauti UAB ,,K“ ir gruntas, ir kitos iškasenos buvo pardavinėjamos tik išrašant buhalterinės apskaitos dokumentus ir vedant tikslią parduotų iškasenų apskaitą, parodė, kad pagal markšreiderinių matavimų ataskaitą 2013-02-05 ( - ) karjere dirvožemio buvo sukaupta 3744 kubiniai metrai, o taikant koeficientą 1,44 tai atitinka 5 391,36 tonoms dirvožemio (XXX t., b. l. 162–166).

16638.

167Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kaltinimas K. B. buvo grindžiamas nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š. skunde nurodytomis aplinkybėmis, kad jis savo darbo UAB „K“ ( - ) karjere laikotarpiu nuo 2011-07-18 iki 2013-06-10 pakrovė apie 5 000 tonų derlingo grunto, kuris buvo realizuotas neapskaičius bendrovės „K“ apskaitoje. Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad tikrindama UAB ,,K“ ūkinę finansinę veiklą specialistė vertino bendrovės „K“ išrašytose PVM sąskaitose faktūrose užfiksuotą derlingo grunto pardavimą su V. Š. nurodyta aplinkybe, jog jis, dirbdamas UAB „K“, pakrovė apie 5 000 tonų derlingo grunto, ir padarė išvadą, jog derlingo grunto panaudojimo K. B. nedokumentavo ir neapskaitė buhalterinėje apskaitoje. Taip pat pagrįstai pirmosios instancijos teismas nustatė, kad byloje nėra jokių įrodymų, kokiu būdu patikimai buvo nustatyti realizuojamo derlingo grunto kiekiai, nes paties V. Š. ir liudytojų (G. A., V. B., A. M., D. Š., A. R., I. V., A. J. (savo parodymus patvirtino ir apklausiamas apeliacinės instancijos teisme (XXXIII t., b. l. 35–36)), apklaustų pirmosios instancijos teisme, parodymais nustatyta, kad svoris būdavo matuojamas ekskavatoriaus kaušais. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š. teigimas, jog jo darbo UAB ,,K“ metu buvo pakrauta 5 000 tonų derlingo grunto, nepatvirtintas jokias objektyviais faktiniais įrodymais. Be to, FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialistė N. S. pirmosios instancijos teisiamajame posėdyje paaiškino, kad dokumentų, pagrindžiančių V. Š. nurodytus teiginius dėl 5 000 tonų grunto, pateikta nebuvo. Tyrimui buvo pateikti UAB „ M“ 2013 m. atlikti Mažeikių rajono ( - ) žvyro ir smėlio telkinio dalies, skirtos UAB „K“, markšeideriniai apmatavimai ir ji lygino markšeiderinius matavimus, kuriuos atliko minėta bendrovė, su išrašytomis sąskaitomis, be to, nebuvo įvertintas priesmėlio gruntas, o tik derlingas gruntas (XXX t., b. l. 78–80). Minėta specialistė, apklausta apeliacinės instancijos teismo metu, nurodė, kad buvo vertinami V. Š. užrašų knygutės įrašai ir išvadą ji davė sąlyginę. Nurodė, kad tik užrašų knygelės įrašai buvo palyginti su UAB „K“ buhalterinės apskaitos dokumentais, išvestas skirtumas, kuris nebuvo UAB „K“ dokumentuotas. Pažymėjo, kad užrašų knygelėje buvo nurodyti didesni skaičiai negu UAB „K“ apskaitoje (XXXIII t., b. l. 75–77). Atsižvelgus į anksčiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra pagrindo spręsti, jog K. B. nuo 2012-12-14 iki 2013-06-30 apgaulingai tvarkė UAB „K“ apskaitą, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje.

16839.

169Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nepasitvirtino kaltinimo dalys ir dėl to, kad A. A. pažeidė buhalterinės apskaitos įstatymų nuostatas ir žinodamas, kad UAB „K“ 2011 m. rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais ir 2012 m. gegužės, birželio mėnesiais ratinio ekskavatoriaus JCB 3CX, frontalinio krautuvo ( - ), ratinio ekskavatoriaus JUMZ ir automobilio ( - ) bendrovei UAB „Ž“ nenuomojo, o suteikė kitas ikiteisminio tyrimo nenustatytas paslaugas, PVM sąskaitomis faktūromis: 2011-08-31 serijos ( - ), 2011-09-30 serijos ( - ), 2012-06-30 serijos ( - ), išrašytomis bendrovei „Ž“ dėl tariamos mechanizmų nuomos įformino kitas, nei faktiškai įvykusias ūkinės operacijas už 103 571,16 Lt, t. y. 29 996,28 Eur, ir perdavė šiuos dokumentus vyr. buhalterei V. K., nežinojusiai apie A. A. nusikalstamus ketinimus, įrašyti į 2011–2012 metų buhalterinę apskaitą, be to, pažeidė buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, nes apskaitos dokumentais neįformino ir vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2012 metų apskaitą nepateikė dokumentų dėl 933,35 tonų smėlio pardavimo nuo 2012-01-05 iki 2012-01-13 ir nuo 2012-04-24 iki 2012-05-25 už 6 934,79 Lt (2008,45 Eur), kurio pakrovimo faktas nustatytas pagal V. Š. vestus užrašus. Be to, 2012 metais, ikiteisminio tyrimo nenustatytomis datomis, apskaitos dokumentais neįformino ir vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2012 metų apskaitą neperdavė dokumentų dėl 2 430,45 tonų derlingo grunto pardavimo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems pirkėjams už 3 6456,75 Lt (10 558,60 Eur) sumą, taip dėl buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų pažeidimo negalima iš dalies nustatyti UAB „K“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2011-01-05 iki 2012-01-13 ir nuo 2012-04-24 iki 2012-05-25.

17040.

171A. A. tiek pirmosios instancijos metu, tiek apeliacinės instancijos metu neigė padaręs minėtas nusikalstamas veikas ir parodė, kad UAB ,,K“ ir UAB ,,Ž“ buvo pasirašę mechanizmų nuomos sutartį, pagal kurią UAB ,,K“ nuomojo UAB ,,Ž“ savo transportą, o UAB ,,Ž“ atsiskaitė su UAB ,,K“ užskaitos būdu. Nurodė, jog 2011–2012 m. pradžioje UAB „Ž“ atliko rangos darbus UAB ,,K“ karjere, o vėliau, 2012 m., jau pati UAB „K“ mechanizmais dirbo, bet dirbo tuos darbus, kurių UAB ,,Ž“ nebuvo padariusi iki 2011 m. pabaigos, todėl buvo rašomos sąskaitos mechanizmų nuomai ir už tai jie atliko karjero paruošimo darbus. Pažymėjo, jog susitarimas buvo būtent dėl to, kad ta technika dirbs UAB ,,K“ karjere. KRAZ nors ir neturėjo galiojančios techninės apžiūros, neišvažiuodavo už karjero ribų, dirbo vietoje. Kiti mechanizmai irgi buvo naudojami karjerui paruošti. A. A. nurodė, kad tai, jog jis neįformino apskaitos dokumentais ir vyriausiajai buhalterei V. K. įrašyti į 2012 m. apskaitą nepateikė dokumentų dėl 933,35 tonų smėlio pardavimo nuo 2012-01-05 iki 2012-01-13 ir nuo 2012-04-24 iki 2012-05-25 už 6 934,79 Lt, grindžiamas tik įrašais V. Š. užrašų knygelėje ir neaišku, kaip buvo nustatomas iškasenų svoris, nes įmonėje nebuvo svarstyklių, didžiojo frontalinio krautuvo taip pat dar nebuvo, t. y. nebuvo galimybių pasverti, taigi svoris parašytas tik V. Š. nuožiūra (XXX t., b. l. 146–160).

17241.

173Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nepasitvirtino kaltinimo dalys ir dėl to, kad R. Ž. pažeidė buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, apskaitos dokumentais neįformino ir vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2012 metų sausio–balandžio mėnesių apskaitą neperdavė dokumentų dėl 240 tonų smėlio pardavimo už 1 783,20 Lt (516,45 Eur) nuo 2012-01-18 iki 2012-04-19, kurio pakrovimo faktas nustatytas pagal V. Š. vestus užrašus ir dėl šių pažeidimų negalima iš dalies nustatyti UAB „K“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros 2012 metų sausio–balandžio mėnesiais.

17442.

175R. Ž. pirmosios instancijos teisiamajame posėdyje neigė padaręs jam inkriminuojamą veiką ir paaiškino, kad šis kaltinimas grindžiamas tik V. Š. užrašų knygutės duomenimis, kurie negali būti pripažinti objektyviais įrodymais (XXX t., b. l. 160–161). Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo ištirtus įrodymus, daro išvadą, jog pagrįstai buvo konstatuota, kad nagrinėjamoje byloje trūksta įrodymų, jog A. A. ir R. Ž. padarė minėtas nepasitvirtinusioje kaltinimo dalyje nurodytas veikas.

17643.

177Teisėjų kolegija, patikrinusi nagrinėjamą bylą, nustatė, kad byloje esantys įrodymai patvirtinta, kad UAB ,,K“, atstovaujama direktoriaus A. A., ir UAB ,,Ž“, atstovaujama direktoriaus T. D., 2011-05-02 sudarė mechanizmų nuomos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB ,,K“ išnuomojo UAB ,,Ž“ ratinį ekskavatorių JCB 3CX, ratinį ekskavatorių JUMZ ir savivarčio automobilį ( - ). Minėtos sutarties galiojimo laikotarpis nuo 2011-05-02 iki 2011-12-31 ir sutarties 3.2 punkte nurodyta, kad nuomotojas UAB „K“ įsipareigojo pagal galimybes pateikti techniškai tvarkingą mechanizmą be mechanizatoriaus, vairuotojo. UAB „K“, atstovaujama direktoriaus A. A., ir UAB „Ž“, atstovaujama direktoriaus D. S., 2012-04-20 sudarė mechanizmų nuomos sutartį Nr. ( - ) dėl sutarties galiojimo laikotarpiu nuo 2012-05-02 iki 2012-12-31 išnuomojimo bendrovei „Ž“ ratinį ekskavatorių JCB 3CX, ratinį ekskavatorių JUMZ, savivartį automobilį ( - ), frontalinį krautuvą ( - ). Šios sutarties 3.2 punkte nurodyta, kad nuomotojas UAB „K“ įsipareigojo pagal galimybes pateikti techniškai tvarkingą mechanizmą be mechanizatoriaus, vairuotojo, išskyrus frontalinį krautuvą ( - ). Kaip pagrįstai nurodo pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamoje byloje pateikti duomenys apie PVM sąskaitose faktūrose užfiksuotus nuomotus mechanizmus, jų nuomos datą, dirbtų darbo dienų skaičių, kainą patvirtina specialisto išvados priedas Nr. 5. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad laikotarpiais 2011 m. rugpjūčio, rugsėjo mėn. ir 2012 m. birželio mėn. 2013 m. birželio mėn. UAB „K“ suteikė bendrovei „Ž“ paslaugų ir pardavė smėlio, grunto už 341 643,71 Lt bei pervedė į UAB „Ž“ banko sąskaitą 15 095,00 Lt, 356 738,71 Lt. Minėtu laikotarpiu UAB „Ž“ UAB „K“ suteikė paslaugų bei pardavė prekių iš viso už 531 019,00 Lt bei sumokėjo 5 508,89 Lt į UAB ,,K“ banko sąskaitą, iš viso 536 527,89 Lt. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs UAB „K“ išrašytose UAB „Ž“ ir UAB ,,K“ gautose iš UAB „Ž“ PVM sąskaitose faktūrose užfiksuotas sumas, pagrįstai nustatė, kad UAB „Ž“ atsiskaitė už transporto priemonių nuomos paslaugas su UAB „K“ užskaitos būdu. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu liudytojas G. B. patvirtino nuteistojo A. A. parodymus ir parodė, kad 2011 m. ir 2012 m. vežė žemes, smėlį UAB „Ž“, parodė, jog karjere dirbo UAB „Ž“ žmogus (XXXIII t., b. l. 34–35). Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. Š. tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme parodė, kad UAB „K“ ekskavatoriumi JCB 3CX dirbo tik jis nuo 2011 m. liepos 18 d. iki 2012 m. balandžio mėnesio, kol buvo jam perduotas dirbti naujas frontalinis krautuvas ( - ). Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai pažymėjo, kad tik nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š. parodymų duomenimis padaryta išvada kad UAB „K“ ratinio ekskavatoriaus JCB 3CX, frontalinio krautuvo CAT, ratinio ekskavatoriaus JUMZ ir automobilio ( - ) inkriminuojamu laikotarpiu nenuomojo bendrovei „Ž“, o suteikė kitas neįvardytas paslaugas.

17844.

179Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad kaltinamųjų A. A. ir R. Ž. parodymai byloje nėra paneigti, o aplinkybę, kad pagrindiniai įrodymai specialisto išvadai pateikti buvo V. Š. parodymai ir jo įrašai užrašų knygutėje, patvirtino pirmosios instancijos teisiamajame posėdyje apklausta specialistė N. S. (XXX t., b. l. 78–80). Taip pat specialistė N. S. apeliacinės instancijos teisme nurodė, kad markšeideriniai matavimai buvo tik derlingam dirvožemiui, o smėlis lygintas tik su V. Š. knygelės parodymais, negalėjo paaiškinti, kaip 2013 m. sausio–vasario mėnesiais parduotas kiekis atitinka markšeiderinius matavimus, atliktus dėl 2011–2012 metų (XXXIII t., b. l. 75–77). Apeliacinės instancijos teismo metu buvo apklaustas M. N., dirbantis UAB „M“, kuris parodė, kad tarnyba važiuoja į vietą daryti markšeiderinius apmatavimus. Nurodė, kad jo nustatyti faktai yra teisingi, nes jis apskaičiuoja, kiek iškasta dangos, ir suskaičiuoja, kiek supilta sąvartose. Nurodė, kad, jeigu visą plotą paimti ir įvertinti visas sąvartas, tai turi matytis markšeideriniame plane, o per visą laikotarpį nuimtas plotas gali skirtis iki 10 procentų, gali būti paklaida tarp gręžinių. Nurodė, kad jie skaičiuoja natūralų iškastą kiekį, tačiau, kai susipila į krūvas, jis išsipurena ir pakinta, ir tankis gali svyruoti tame pačiame telkinyje (XXXIII t., b. l. 73–75). Apeliacinės instancijos metu apklaustas liudytojas G. J. patvirtino savo parodymus, duotus pirmosios instancijos metu (XXX t., b. l. 37–42), bei parodė, kad lentelėse skaičiavimai atliekami kubo tikslumu. Kubas ir tona skiriasi nuo uolienos sudėties, tankumo. Nurodė, kad yra kompiuterinės programos ir labai tiksliai pamatuoja iškastą erdvę, yra apskaičiuojama, koks buvo nuimtas dirvožemio tūris, koks naudingo ploto tūris, paklaida yra iki 10 procentų. Pažymėjo, kad lyginamasis svoris, be abejo, yra skirtingas, viena, jeigu pakraunamas sausas, kitas dalykas, jeigu pripelėjęs, ar kraunamas smėlis grubus, arba smėlingas (XXXIII t., b. l. 42–44). Tyrimo metu buvo vertinami tik tie apskaitos dokumentai, kuriuose užfiksuotas derlingas gruntas. Nurodė, kad tarnyba važiuoja į vietą daryti markšeiderinių apmatavimų, kitaip neįmanoma, yra topografai. Pirmosios instancijos teisme nurodė, jog priesmėlio gruntas buvo atskirai ir jis toje išvadoje nefigūruoja, buvo vertinamas tik derlingas gruntas. Tyrimo metu buvo remtasis tik V. Š. parodymais, todėl specialistės buvo duota tik sąlyginė išvada, tai apeliacinės instancijos metu patvirtino apklausta specialistė N. S. (XXXIII t., b. l. 75–77). Taip pat apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje, kaip minėta, parduodamo grunto, smėlio kiekiai buvo nustatomi V. Š. nuožiūra, niekas pakraunamų į automobilius iškasenų nesverdavo iki UAB ,,K“ įsigijo pakrovėją su svarstyklėmis, t. y. iki 2012 metų gegužės mėnesio.

18045.

181Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, kad būtent tokie kiekiai smėlio, grunto, kokie nurodyti V. Š. užrašų knygelėje, iš tiesų buvo realizuoti, ir tai yra tik prielaidos, kuriomis grįsti kaltinimo A. A. ir R. Ž. teismas negali. Nesant neginčijamų įrodymų, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo remtis specialisto išvadoje (VI t., b. l. 55–164) nurodytais teiginiais, kad UAB „K“ nuo 2011-07-01 iki 2012-05-25 apskaitytas ne visas iškasto smėlio ir žvirgždo kiekis. Pirmosios instancijos teismas padarė motyvuotą išvadą, kad anksčiau aptartų įrodymų visuma nustatyta, jog valstybinis kaltinimas neįrodė tai, jog A. A. pažeidė buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, apskaitos dokumentais neįformino ir vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2012 metų apskaitą nepateikė dokumentų dėl 933,35 tonų smėlio pardavimo nuo 2012-01-05 iki 2012-01-13 ir nuo 2012-04-24 iki 2012-05-25 už 6 934,79 Lt (2008,45 Eur), kurio pakrovimo faktas nustatytas tik pagal V. Š. vestus užrašus. Tai pat pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nebuvo įrodyta, jog A. A. pažeidė buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, nes žinodamas, kad UAB „K“ 2011 m. rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais ir 2012 m. gegužės, birželio mėnesiais ratinio ekskavatoriaus JCB 3CX, frontalinio krautuvo ( - ), ratinio ekskavatoriaus JUMZ ir automobilio ( - ) bendrovei UAB „Ž“ nenuomojo, o suteikė kitas ikiteisminio tyrimo nenustatytas paslaugas, dėl to negalima iš dalies nustatyti UAB „K“ įsipareigojimų dydžio ir struktūros laikotarpiu nuo 2011-01-05 iki 2012-01-13 ir nuo 2012-04-24 iki 2012-05-25 bei laikotarpiu 2012 m. balandžio–rugpjūčio mėnesiais, todėl pagrįstai minėtos kaltinimo dalys pripažintos nepasitvirtinusiomis. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai R. Ž. iš kaltinimo pašalinti dalį kaltinimo dėl to, kad jis pažeidė buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, apskaitos dokumentais neįformino ir vyr. buhalterei V. K. įrašyti į 2012 metų sausio–balandžio mėnesių apskaitą neperdavė dokumentų dėl 240 tonų smėlio pardavimo už 1 783,20 Lt (516,45 Eur) nuo 2012-01-18 iki 2012-04-19, kurio pakrovimo faktas nustatytas pagal V. Š. vestus užrašus, dėl to negalima iš dalies nustatyti UAB „K“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros 2012 metų sausio–balandžio mėnesiais.

18246.

183Atsižvelgdama į minėtus argumentus apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagal byloje nustatytas aplinkybes padarė teisingą išvadą, jog K. B. veikoje nėra nusikaltimo, numatyto BK 222 straipsnio 1 dalyje, sudėties požymių, taip pat tai, kad nepasitvirtino kaltinimo dalys iš pareikštų kaltinimų A. A. bei R. Ž., todėl baudžiamasis įstatymas buvo pritaikytas tinkamai ir tenkinti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo bei prokuroro skundų dėl šios dalies nėra teisinio pagrindo.

18447.

185Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. Š. apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas buvo šališkas. Dėl teismo šališkumo pažymėtina, jog visais atvejais abejonės dėl teisėjų nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Apeliantas pirmosios instancijos teismo šališkumą iš esmės grindžia teismo procesine veikla (t. y. pirmosios instancijos teismas tenkino ne visus jo prašymus, reikalavimus, reiškė pastabas dėl netinkamai formuojamų prašymų ir pan.), tačiau pažymėtina, kad teismo (teisėjų) jurisdikcinė veikla, kurios išorinė išraiškos forma – atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių sprendimų priėmimas, negali savaime būti vertinama kaip teismo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3072-520/2018). Be to, vien tai, kad pirmosios instancijos teismas priėmė apeliantui nepalankų ar jo lūkesčių neatitinkantį sprendimą, savaime nereiškia, jog teisėja byloje buvo šališka. Taigi, įvertinusi nagrinėjamos bylos medžiagą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių bylą nagrinėjusio teismo suinteresuotumą bylos baigtimi, tendencingumą, išankstinį nusistatymą prieš nukentėjusįjį ir civilinį ieškovą, todėl nėra pagrindo daryti išvados, jog pirmosios instancijos teismas buvo šališkas.

18648.

187Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai iš esmės suponuoja tokią apelianto poziciją: įrodymų vertinimas būtų tinkamas, o faktinės įvykio aplinkybės nustatytos teisingai tuo atveju, jei pirmosios instancijos teismas būtų padaręs tokias išvadas, kokias pateikia apeliantas savo skunde. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad tai, jog pirmosios instancijos teismo išvados nesutampa su nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo pozicija, savaime nereiškia teisės pažeidimo.

18849.

189Atsakant į apeliacinio skundo argumentą dėl netinkamo pirmosios instancijos teisme pateiktų prašymų svarstymo, atkreipiamas nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo dėmesys, kad teismas, vertindamas bei svarstydamas jo pateiktus prašymus, atsižvelgia į tai, ar šie prašymai turi reikšmės išsamiam ir nešališkam bylos aplinkybių ištyrimui. Tuo atveju, jei teismas padaro išvadą, kad įvykio aplinkybės yra aiškios ir jų dar kartą nustatinėti netikslinga, jis neprivalo besąlygiškai tenkinti proceso dalyvių prašymų. Nagrinėjant šią bylą tiek pirmosios instancijos teisme, teik apeliacinės instancijos teisme, dalis nukentėjusiojo, tiek kitų proceso dalyvių prašymų buvo netenkinti motyvuotai – konstatuojant, kad tenkinti šiuos prašymus nėra pagrindo. Kartu pastebėtina, kad įrodymų rinkimo procesas negali būti begalinis – įrodymų turi būti surinkta tiek, kad jų pagrindu būtų galima išspręsti asmens kaltės klausimą.

19050.

191Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia, jog teismas privalo analizuoti ir pasisakyti dėl kiekvieno apeliacinio skundo argumento. Apeliacinės instancijos teismas privalo aptarti ir įvertinti kiekvieną esminį, pagrįstą ir su nagrinėjama byla susijusį apeliacinio skundo argumentą. Tačiau neprivalu detaliai analizuoti ir vertinti argumentų, kurie nesusiję su nagrinėjama byla ar neturi teisinės reikšmės bylai. Taigi kiti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo skundo argumentai nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui neturi nei teisinės, nei faktinės reikšmės, todėl aukštesnės instancijos teismas atskirai jų neaptaria.

192Dėl civilinių ieškinių

19351.

194Prokuroras apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus civilinius ieškinius ne atmesti, o palikti nenagrinėtus, suteikiant teisę juos nagrinėti civilinio proceso tvarka. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. Š. apeliaciniu skundu prašo tenkinti jo pareikštą civilinį ieškinį ir priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą solidariai iš visų nuteistųjų.

19552.

196Pagal BPK 109 straipsnio prasmę civilinis ieškinys baudžiamajame procese – dėl nusikalstamos veikos turtinės ar neturtinės žalos patyrusio asmens baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka reiškiamas reikalavimas įtariamajam, kaltinamajam (ar už jų veikas materialiai atsakingiems asmenims) atlyginti patirtą žalą. Toks ieškinys pareiškiamas paduodant jį ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau kaip iki įrodymų tyrimo teisme pradžios (BPK 112 straipsnio 1 dalis). Teismas šį ieškinį nagrinėja kartu su baudžiamąja byla, o kai jis yra pareikštas ikiteisminio tyrimo metu, šio tyrimo metu turi būti surinkti duomenys, patvirtinantys pareikšto civilinio ieškinio pagrindą bei dydį, ir išsprendžia priimdamas nuosprendį (BPK 109, 113, 115 straipsniai, 305 straipsnio 5 dalis, 307 straipsnio 6 dalies 1 punktas). Gali būti atlyginama tik ta žala, kuri yra nusikalstamos veikos pasekmė, ir tarp nusikalstamos veikos, kurią padaro kaltu pripažintas asmuo, bei atsiradusios žalos turi būti teisinis priežastinis ryšys. Taigi sprendimą patenkinti civilinį ieškinį teismas priima tuo atveju, kai, vadovaujantis BPK taisyklėmis ir joms neprieštaraujančiais kitais teisės aktais, nustatoma, kad atsakovas byloje yra tinkamas, o ieškinys pagrįstas ir jo dydis įrodytas.

19753.

198Atsižvelgiant į teismų praktiką žalos, padarytos valstybei nesumokėtų mokesčių ar kitų įmokų išraiška, atlyginimo klausimas pirmiausia turėtų būti sprendžiamas ne pareiškiant mokesčių mokėtojui civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, bet mokesčių administravimo įstatymo ir kitų mokesčius reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau tais atvejais, kai tokia žala negali būti išieškoma mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka, valstybei atstovaujanti institucija turi teisę dėl žalos atlyginimo baudžiamojoje byloje pareikšti civilinį ieškinį.

19954.

200Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad neįvykdyta mokestinė prievolė galėtų būti vertinama kaip žala civilinės atsakomybės požiūriu, jeigu būtų nustatyta, kad ją lėmė nusikalstami veiksmai ir dėl to nėra galimybės įvykdyti mokestinę prievolę mokesčio įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-304-976/2016, 2K-7-68-222/2018). Taigi tais atvejais, kai reikalavimas įvykdyti mokestinę prievolę nėra teisiškai įmanomas, taikytinas civilinės atsakomybės institutas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-86-303/2018).

20155.

202Teisėjų kolegija pažymi, kad, esant mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnyje nustatytam mokesčio (mokesčių) apskaičiavimo (perskaičiavimo) laikotarpio apribojimui bei nepatenkinus šioje byloje Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos civilinių ieškinių, būtų apribotos mokesčių administratoriaus galimybės išieškoti nusikalstamais veiksmais valstybės biudžetui padarytą žalą negautų mokestinių pajamų forma. Pagal minėto įstatymo 68 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, žala, padaryta valstybės biudžetui nuteistųjų veiksmais, negalėjo ir negali būti išieškoma mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Todėl konstatuotina, kad nuteistųjų kaltės klausimo išsprendimas, paliekant nenagrinėtą nuteistųjų nusikalstamais veiksmais valstybei atsiradusių turtinių nuostolių klausimą, prieštarauja teisingumo principui, nes tokiu baudžiamuoju procesu nepasiekiama pusiausvyra.

20356.

204Sprendžiant dėl neįvykdytos mokestinės prievolės kaip dėl negautų pajamų valstybės patirtos žalos priteisimo, yra aktualios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.33, 2.50 straipsnių nuostatos dėl juridinio asmens – mokesčių mokėtojo teisinio savarankiškumo ir atsakomybės pagal prievoles jam priklausančiu turtu. Iš šių nuostatų išplaukia išvada, kad už neįvykdytą savo prievolę visais atvejais pirmiausia atsako pats juridinis asmuo, o kitų asmenų, tarp jų ir juridinio asmens vadovų, atsakomybė yra subsidiari (Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-7-30-788/2017). Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, jog apylinkės teismas byloje pareikštus civilinius ieškinius atmetė. Sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą neįvykdytos mokestinės prievolės atveju, prievolė mokėti mokesčius yra mokesčių mokėtojo, šiuo atveju – juridinio asmens pareiga. Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo konkrečiu atveju turi būti sprendžiamas klausimas dėl juridinio asmens – UAB „K“ patraukimo civilinėn atsakomybėn. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, jog civilinių ieškovų Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareikšti civiliniai ieškiniai byloje nepagrįstai atmesti, dėl to ši nuosprendžio dalis yra naikintina, o klausimas dėl civilinių ieškinių paliktinas nenagrinėtas.

20557.

206Šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. Š. buvo pareiškęs civilinį ieškinį (XXVII t., b. l. 105–108, XXXI t., b. l. 1–2). Pirmosios instancijos teismas skundžiamu nuosprendžiu nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š. civilinį ieškinį atmetė. Kaip minėta anksčiau, BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Pažymėtina, kad BK 222 straipsnyje numatytu nusikaltimu yra pažeidžiama buhalterinės apskaitos vedimo tvarka, taip pat ir valstybės finansiniai interesai. Padariniai, su kuriais siejamas šių nusikaltimų baigtumas, yra ne finansinė, turtinė žala kitiems asmenims, o negalimumas nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Apgaulingas apskaitos tvarkymas (BK 222 straipsnis) taip pat yra nusikaltimas, dėl kurio valstybės biudžetui gali būti padaryta žalos (išvengta mokesčių).

20758.

208Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, pirmosios instancijos teismas, atmesdamas nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š. civilinį ieškinį, pagrįstai nurodė, jog jokie tiesioginiai turtiniai padariniai nekilo ir negalėjo kilti, nes BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyti nusikaltimo sudėties požymiai nėra turtinės ar neturtinės žalos asmeniui padariniai.

209Dėl proceso išlaidų

21059.

211Apeliaciniu skundu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. Š. prašo priteisti iš nuteistųjų jo turėtas proceso išlaidas patirtas apeliacinės instancijos metu. Toks nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo prašymas atmestinas.

21260.

213Pagal BPK 104 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nuostatas proceso dalyvis, kuris savo nuožiūra pakvietė dalyvauti procese ekspertą, specialistą, gynėją ar atstovą arba turėjo kitų išlaidų, jas apmoka pats iš savo lėšų. Proceso dalyvis gali prašyti teismo, kad šios išlaidos būtų pripažintos proceso išlaidomis ir išieškotos iš nuteistojo. BPK 106 straipsnio 2 punkte numatyta, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, priimdamas nuosprendį teismas turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo kaip nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Šios nuostatos galioja taip pat ir nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismuose, tačiau šiuo atveju, priteisiant išlaidas advokato paslaugoms apmokėti, būtina atsižvelgti ir į tai, pagal kieno skundą buvo nagrinėta byla ir koks yra šio skundo nagrinėjimo rezultatas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-452/2009, 2K-271/2010, 2K-431/2012, 2K-147/2013, 2K-52-942/2016, 2K-331-976/2018 ir kt.).

21461.

215Apeliacinius skundus šioje byloje pirmasis padavė prokuroras, po to nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. Š., galiausiai nuteistųjų A. A. bei R. Ž. gynėjas advokatas Vilius Jonaitis. Esant tokiai situacijai, kai skundą pirma paduoda nukentėjusysis ir civilinis ieškovas, jo išlaidos advokatui nėra grindžiamos būtinumu tinkamai organizuoti savo teisių gynimą nuo nuteistųjų skundo argumentų apeliacinės instancijos teisme, taip pat atsižvelgtina ir į skundų išnagrinėjimo rezultatus. Apeliacinis procesas buvo inicijuotas tiek nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo, tiek prokuroro, tiek nuteistųjų atstovo advokato. Atsižvelgus į tai, kad nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š. apeliacinis skundas atmetamas, iš nuteistųjų nepriteistinos jo turėtos išlaidos advokato, kuris dalyvavo apeliacinės instancijos teisme kaip nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti.

21662.

217Pagal BPK 103 straipsnio 1 dalies 1 punktą proceso išlaidas sudaro liudytojams išmokami pinigai, skirti jų kelionės į iškvietimo vietą išlaidoms padengti. Apeliacine tvarka nagrinėjant baudžiamąją bylą į teismo posėdį buvo šaukiami liudytojai. Kaip matyti iš Šiaulių apygardos teismo pažymos dėl kelionės išlaidų kompensavimo, liudytojui P. Z. išmokėta 21,55 Eur suma kelionės išlaidų. Šias išlaidas liudytojui atlygino apygardos teismas. Remiantis BPK 103 straipsnio 1 punktu, 104 straipsnio 1 dalimi, 105 straipsnio 1 dalimi, šios išlaidos pripažįstamos proceso išlaidomis, todėl išieškotinos iš nuteistųjų A. A. ir R. Ž. valstybės naudai.

218Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 1 punktu, 4 punktu, 332 straipsniu,

Nutarė

219Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro Viktoro Roščenkovo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

220Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. gruodžio 6 d. nuosprendį pakeisti:

221panaikinti nuosprendžio dalį, kuria civilinių ieškovų Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareikšti civiliniai ieškiniai atmesti.

222Civilinių ieškovų Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus civilinius ieškinius palikti nenagrinėtus.

223Kitas nuosprendžio dalis palikti nepakeistas.

224Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š., nuteistųjų A. A. ir R. Ž. gynėjo advokato V. J. apeliacinius skundus atmesti.

225Liudytojui apmokėtas kelionės išlaidas 21.55 Eur pripažinti proceso išlaidomis ir Valstybės naudai lygiomis dalimis priteisti iš nuteistųjų A. A. ir R. Ž..

226Nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Civilinių ieškovų V. Š., Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė... 6. 1.... 7. A. A. nuteistas už tai, kad būdamas UAB „K“ (į.k. ( - ) reg. ( - )... 8. 1.1... 9. nuo 2011-07-18 iki 2012-01-16, nesudaręs darbo sutarties, leido V. Š. dirbti... 10. 1.2... 11. nuo 2012 m. birželio mėnesio iki 2012-11-12 pagal 2012-04-02 sudarytą su V.... 12. 1.3... 13. be to, nuteistas už tai, kad žinodamas, jog V. Š. už darbą UAB „K“ yra... 14. 2.... 15. R. Ž. nuteistas už tai, kad pagal 2012-01-06 UAB „K“ direktoriaus A. A.... 16. 3.... 17. K. B. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas UAB „K” direktoriumi ir pagal... 18. 4.... 19. Teismas konstatavo, kad byloje trūksta įrodymų, jog A. A. ir R. Ž. padarė... 20. 4.1... 21. teismas nustatė, kad nepasitvirtino kaltinimo dalis, kurioje A. A. buvo... 22. 4.2... 23. be to, teismas nustatė, kad nepasitvirtino kaltinimo dalis, kurioje A. A. buvo... 24. 4.3... 25. teismas nustatė, kad nepasitvirtino kaltinimo dalis, kurioje A. A. buvo... 26. 4.4... 27. be to, teismas nustatė, kad nepasitvirtino kaltinimo dalis, kurioje R. Ž.... 28. II. Apeliacinių skundų argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 29. 5.... 30. Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo... 31. 5.1... 32. Prokuroras prie apeliacinio skundo teikia 2018-12-18 kaltinamojo akto nuorašą... 33. 5.2... 34. Pažymi, kad, K. B. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį išteisintas nepagrįstai,... 35. 5.3... 36. Skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pašalino... 37. 5.4... 38. Prokuroras savo apeliaciniame skunde nurodo, kad išvada jog, 2011-08-31,... 39. 5.5... 40. Pažymi, kad atsižvelgiant į tai, kad teismų praktika civilinio ieškinio... 41. 5.6... 42. Nurodo, kad teisingai įvertinus surinktų duomenų visumą skundžiamas... 43. 5.7... 44. Tęsdamas prokuroras nurodo, kad A. A. pripažintinas kaltu, padarius... 45. 5.8... 46. Taip pat nurodo, kad R. Ž. pripažintinas kaltu, padarius nusikaltimą,... 47. 6.... 48. Apeliaciniu skundu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. Š. prašo... 49. 6.1... 50. Nurodo, kad ikiteisminis tyrimas buvo vykdomas tendencingai, šališkai, byla... 51. 6.2... 52. Taip pat nurodo, kad įsakymas, kuriuo vyr. finansininkė buvo įpareigota jam... 53. 6.3... 54. Atkreipia dėmesį, kad teismas, priimdamas nuosprendį, neteisingai... 55. 6.4... 56. Nurodo, kad jis UAB „K“ buhalteriniais dokumentais nedisponavo, todėl tik... 57. 6.5... 58. Pažymi, kad bendrovė nepateikė Šiaulių FNTT tyrimui už 2010 m. metinės... 59. 6.6... 60. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad teisėja jam neleido užbaigti formuoti... 61. 6.7... 62. Pažymi, kad nelegaliai eksploatuojant karjerą, sutartis be iškasenų... 63. 6.8... 64. Teigia, kad skunde prokurorui apeliantas nurodė, kad 2011-07-18 iki 2013-06-10... 65. 6.9... 66. Nurodo, kad 2018-02-02 Šiaulių RAAD patikrinimo akto priede Nr. 5 UAB „M“... 67. 6.10... 68. Šiaulių apygardos teismui apeliantas pateikia nuteistojo A. A. 2013-03-08,... 69. 6.11... 70. Skunde apeliantas pažymi, kad direktoriaus įsakymu 2012-12-17 jam buvo... 71. 6.12... 72. Atkreipia dėmesį, kad 2018-09-17 raštišku prašymu kreipėsi į Mažeikių... 73. 6.13... 74. Nurodo, kad A. A. už 2012 lapkričio mėn. jam neišmokėjo atlyginimo, nes... 75. 6.14... 76. Pažymi, kad tai jog pinigus skolinosi, ne K. B., o UAB „K“, rodo civilinė... 77. 6.15... 78. Nurodo, kad UAB „K“ direktorius K. B. yra tampriai susijęs su buvusiu UAB... 79. 7.... 80. Apeliaciniu skundu nuteistųjų A. A., R. Ž. gynėjas advokatas Vilius... 81. 7.1... 82. Gynėjas nurodo, kad nuosprendžio dalis, kurioje A. A. ir R. Ž. pripažinti... 83. 7.2... 84. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas, kad yra įrodyta... 85. 7.3... 86. Apeliantas skunde analizuoja, ką aiškina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas... 87. 7.4... 88. Apeliantas nurodo, kad R. Ž. negalėjo būti nusikalstamos veikos, numatytos... 89. 7.5... 90. Pasak apelianto, A. A. ir R. Ž. kaltė dėl nelegalaus V. Š. darbo UAB... 91. 7.6... 92. Teigia, kad byloje nėra surinkta neginčijamų ir nekeliančių abejonių... 93. 7.7... 94. Pažymi, kad V. Š. nurodė visiškai priešingas faktines aplinkybes, nei... 95. 7.8... 96. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ir to, kad dar ikiteisminio... 97. 7.9... 98. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad iš esmės visi liudytojai teigė, kad jie... 99. 7.10... 100. Be to, nurodo, kad teismas įvertino ir ne visas teisiškai reikšmingas... 101. 7.11... 102. Pastebi, kad kitoje skundžiamo nuosprendžio dalyje, t. y. nuosprendžio... 103. 8.... 104. Atsiliepimų į apeliacinius skundus negauta.... 105. 9.... 106. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje prokuroras Viktoras... 107. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 108. 10.... 109. Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 110. 11.... 111. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis BPK 320 straipsnio 3 dalies... 112. 12.... 113. Pažymėtina, jog baudžiamojo proceso paskirtis yra tinkamas įstatymo... 114. 13.... 115. Atsakant į skundo argumentus taip pat pažymėtina, kad Europos Žmogaus... 116. Dėl nuteistųjų A. A. ir R. Ž. gynėjo advokato Viliaus Jonaičio... 117. 14.... 118. Iš nuteistųjų A. A. ir R. Ž. gynėjo advokato Viliaus Jonaičio apeliacinio... 119. 15.... 120. Teisėjų kolegija tokius nuteistųjų gynėjo apeliacinio skundo argumentus... 121. 16.... 122. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį įmonės vadovas... 123. 17.... 124. Nagrinėjamu atveju apygardos teismas, patikrinęs bylos medžiagą,... 125. 18.... 126. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija, atlikusi dalinį įrodymų tyrimą,... 127. 19.... 128. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai ir dėl R.... 129. 20.... 130. Nors nagrinėjant byla tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės... 131. 21.... 132. Kaip matyti iš nagrinėjamos bylos, nuteistųjų kaltę patvirtina ir... 133. 22.... 134. Taip pat teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuteistųjų kaltė grindžiama... 135. 23.... 136. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada,... 137. 24.... 138. Apeliantas skunde nurodo, kad aplinkybę, jog V. Š. tiriamu laikotarpiu dirbo... 139. 25.... 140. Apeliantas skunde teigia, kad buvo pažeistos BPK normos, reglamentuojančios... 141. 26.... 142. Teisėjų kolegija atsakydama į šį apelianto skundo argumentą, pažymi, kad... 143. 27.... 144. Nuteistieji savo kaltę neigė, jų gynėjas kritikuoja nukentėjusiojo ir... 145. 28.... 146. Pagal įrodymų vertinimo taisykles, nė vienas byloje esantis įrodymas neturi... 147. 29.... 148. Apeliantas skunde pažymi, kad bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos... 149. 30.... 150. Teisėjų kolegija, atsakydama į šį apeliacinio skundo argumentą, sutinka,... 151. 31.... 152. Nuteistųjų gynėjas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 153. 32.... 154. Apeliantas nurodo, kad R. Ž. negalėjo būti nusikalstamos veikos, numatytos... 155. 33.... 156. Taip pat teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamame nuosprendyje... 157. Dėl prokuroro, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š. apeliacinių... 158. 34.... 159. Prokuroro, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š. apeliaciniuose... 160. 35.... 161. BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako... 162. 36.... 163. Teisėjų kolegija, patikrinusi apeliacinių skundų argumentus, konstatuoja,... 164. 37.... 165. Analizuojant, ar K. B. būdamas įmonės vadovu apskaitos dokumentais... 166. 38.... 167. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kaltinimas K. B. buvo... 168. 39.... 169. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nepasitvirtino kaltinimo dalys ir... 170. 40.... 171. A. A. tiek pirmosios instancijos metu, tiek apeliacinės instancijos metu... 172. 41.... 173. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nepasitvirtino kaltinimo dalys ir... 174. 42.... 175. R. Ž. pirmosios instancijos teisiamajame posėdyje neigė padaręs jam... 176. 43.... 177. Teisėjų kolegija, patikrinusi nagrinėjamą bylą, nustatė, kad byloje... 178. 44.... 179. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada,... 180. 45.... 181. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos... 182. 46.... 183. Atsižvelgdama į minėtus argumentus apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 184. 47.... 185. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. Š. apeliaciniame skunde teigia, jog... 186. 48.... 187. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo apeliaciniame skunde išdėstyti... 188. 49.... 189. Atsakant į apeliacinio skundo argumentą dėl netinkamo pirmosios instancijos... 190. 50.... 191. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad reikalavimas motyvuoti... 192. Dėl civilinių ieškinių... 193. 51.... 194. Prokuroras apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apskrities valstybinės... 195. 52.... 196. Pagal BPK 109 straipsnio prasmę civilinis ieškinys baudžiamajame procese –... 197. 53.... 198. Atsižvelgiant į teismų praktiką žalos, padarytos valstybei nesumokėtų... 199. 54.... 200. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad neįvykdyta mokestinė... 201. 55.... 202. Teisėjų kolegija pažymi, kad, esant mokesčių administravimo įstatymo 68... 203. 56.... 204. Sprendžiant dėl neįvykdytos mokestinės prievolės kaip dėl negautų... 205. 57.... 206. Šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. Š. buvo... 207. 58.... 208. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, pirmosios instancijos teismas,... 209. Dėl proceso išlaidų ... 210. 59.... 211. Apeliaciniu skundu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. Š. prašo... 212. 60.... 213. Pagal BPK 104 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nuostatas proceso dalyvis, kuris... 214. 61.... 215. Apeliacinius skundus šioje byloje pirmasis padavė prokuroras, po to... 216. 62.... 217. Pagal BPK 103 straipsnio 1 dalies 1 punktą proceso išlaidas sudaro... 218. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 219. Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 220. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. gruodžio 6 d. nuosprendį... 221. panaikinti nuosprendžio dalį, kuria civilinių ieškovų Klaipėdos... 222. Civilinių ieškovų Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 223. Kitas nuosprendžio dalis palikti nepakeistas.... 224. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. Š., nuteistųjų A. A. ir R. Ž.... 225. Liudytojui apmokėtas kelionės išlaidas 21.55 Eur pripažinti proceso... 226. Nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos....