Byla 2A-722-370/2015
Dėl baudos išieškojimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,MOLESTA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1557-619/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,MOLESTA“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,DETARNA“ dėl baudos išieškojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ginčas byloje kilo dėl Statybos rangos sutarties sąlygų aiškinimo.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,MOLESTA“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,,DETARNA“ 234 625,24 Eur baudą ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškovė nurodė, kad 2011 m. spalio 10 d. su atsakove sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 07/11, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti statybos darbus objekte, esančiame Kernavės g. 88, Vilniuje, o atsakovė darbus priimti ir už juos sumokėti, sutarta darbų kaina - 7 397 843,45 Lt. 2012 m. kovo 1 d. Papildomu susitarimu Nr. 07/11-01 sutarta dėl papildomų darbų už 20 613,87 Lt plius PVM, 2012 m. gegužės 18 d. susitarta dėl papildomų darbų už 10 238,50 Lt,

72012 m. spalio 8 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 07/11-4 dėl darbų už 552 161,63 Lt, nustatytas darbų atlikimo terminas iki 2013 m. sausio 4 d., atliktų darbų kaina – 8 101 140,30 Lt su PVM. Ieškovė atliko dalį sutartų darbų ir išrašė PVM sąskaitas – faktūras, kurių atsakovė per nustatytą terminą neapmokėjo. 2012 m. gruodžio 14 d. pranešimu ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl vienašališko sutarties nutraukimo, pranešimas atsakovei įteiktas 2012 m. gruodžio 19 d., sutartis nutraukta 2012 m. gruodžio 27 d. Kadangi sutartis nutraukta dėl atsakovės kaltės, jai laiku neatsiskaičius už atliktus darbus, pagal Sutarties 11.5. p. ieškovė reikalauja iš atsakovės 10 % Sutarties kainos dydžio baudos. Kadangi atsakovė pažeidė Sutartimi nustatytus atsiskaitymo terminus, sutartis nutraukta pagrįstai, atsakovė privalo sumokėti baudą.

8Atsakovė UAB ,,DETARNA“ prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad sutartis nutraukta ne dėl atsakovės, bet dėl ieškovės kaltės, ieškovė vėlavo atlikti rangos sutartimi numatytus darbus. 2012 m. gruodžio 14 d. pranešimu Sutartis nutraukta dėl ieškovės kaltės. Ieškovė rangos sutartį nutraukė kitais nei Sutarties 11.4.1. p. nurodytais pagrindais, Sutartis nutraukta 11.4.3. p. pagrindu – atsakovei ilgiau kaip 60 dienų delsiant apmokėti už priimtus darbus. Ieškovei atsirastų teisė reikalauti baudos tik tuo atveju, jeigu Sutartis būtų nutraukta 11.4.1. p. pagrindu. Atsakovės finansinė padėtis yra gera, bankroto byla jai nebuvo iškelta. Ieškovė nepagrįstai prašo plečiamai aiškinti Sutarties 11.5. p. ir laikyti, jog bauda mokama ir tuo atveju, jeigu Sutartis nutraukiama 11.4.3. p. pagrindu. Sutarties 11.5. p. aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyti pagrindai, kuriems esant atsakovei kyla pareiga mokėti baudą, ginčas dėl Sutarties nuostatų nebuvo kilęs. Rangos sutartis yra ieškovės, kaip statybos bendrovės, kasdieninės veiklos dalis, sutarčių sudarymas traktuotinas kaip įprasta verslo praktika, ieškovė prisiima visą atsakomybę už jai palankių ar mažiau palankių sutarties sąlygų numatymą.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 5 d. sprendimu ieškovės UAB ,,MOLESTA“ ieškinį atsakovei UAB ,,DETARNA“ atmetė. Atsakovei UAB ,,DETARNA“ iš atsakovės UAB ,,MOLESTA“ priteisė 1 800 Eur bylinėjimosi išlaidų.

11Teismas nustatė, kad šalių ginčas kilo dėl Statybos rangos sutarties 11.5 p. nuostatų aiškinimo. Minėtame sutarties punkte nurodyta, jog jeigu rangovas nutraukė Sutartį Sutarties 11.4 punktuose numatytais pagrindais, ir jeigu tai įvyko dėl užsakovo kaltės, jis turi teisę gauti atlyginimą už tinkamai atliktus ir priduotus darbus užsakovui bei, jei Sutartis nutraukiama Sutarties 11.4.1 p. pagrindu, reikalauti 10 proc. Sutarties kainos dydžio baudos. Teismo vertinimu, nurodyta sutarties sąlyga yra pakankamai aiški, apibrėžta sąlygų taikymo prasme ir remiantis gramatiniu sutarties aiškinimu, rangovas turi teisę reikalauti 10 proc. dydžio Sutarties kainos baudos, jei Sutartis nutraukiama Sutarties 11.4.1 p. pagrindu. Ieškovė gali reikalauti iš atsakovės baudos tik esant 11.4.1 p. nurodytiems pagrindams. Rangos sutartis sudaryta tarp dviejų lygiaverčių juridinių asmenų, profesionalių verslininkų, todėl šis sandoris savo esme buvo komercinis tiek vienai, tiek ir kitai sandorio šaliai. Ieškovės elgesys, sudarant sandorį, vertintinas, atsižvelgiant ne tik į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis, bet ir į tai, kad ieškovė yra profesionali verslininkė, kuriai taikomi dar didesni rūpestingumo ir atidumo savo veiksmuose standartai. Kaip ir bet kuris kitas profesionalus verslininkas, ieškovė, prieš sudarydama nurodytą sandorį, privalėjo atidžiai įvertinti sudaromos sutarties turinį, jos sąlygas, sukeliamas teisines pasekmes ir sutartį sudaryti tik tuo atveju, jeigu visos sudaromos sutarties sąlygos ieškovei buvo priimtinos. Pirmosios instancijos teismas nenustatė, kad kitoks šios sutarties sąlygos aiškinimas neatitiktų aiškiai išreikštos šalių valios, pažeistų teisingumo, protingumo principus. Visos sutarties sąlygos buvo individualiai aptartos šalių, kiekviena iš jų galėjo daryti įtaką jas nustatant, todėl Sutarties nuostatų aiškinimas negali būti nukreipiamas prieš bet kurią sutarties šalį. Kadangi pirmosios instancijos teismas nenustatė, kad yra teisinis pagrindas priteisti baudą ieškovei iš atsakovės 11.5 p. ir 11.4.1 p. pagrindais, ieškovės ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Ieškovė UAB ,,MOLESTA“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai.

14Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė, jog iš Sutarties 11.5 p. nuostatos galbūt nėra aišku, kokiu atveju rangovui atsiranda teisė reikalauti baudos, tačiau ieškovės tikroji valia pasirašant Sutartį buvo, jog bauda mokama visais atvejais, kada Sutartis nutraukiama rangovo iniciatyva dėl užsakovo kaltės. Kitoks sutarties aiškinimas prieštarautų ne tik šalių valiai, tačiau ir protingumo bei teisingumo principams. Teisė reikalauti baudos tik tuo atveju, jeigu rangovui iškelta bankroto byla, prieštarauja logikai, šalių lygiateisiškumo, protingumo bei teisingumo principams. Sutarties tekstą rengė ir jo sąlygas siūlė atsakovė, todėl Sutartis tokiu atveju aiškinama tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai. Aiškinant sutartį lingvistiškai bauda turi būti mokama visais Sutarties nutraukimo atvejais, kai ji nutraukiama rangovo iniciatyva dėl užsakovo kaltės. Sudarydamos sutartį šalys susitarė, jog rangovas turi teisę reikalauti netesybų, jeigu Sutartis nutraukiama visais Sutarties 11.4 p. numatytais pagrindais.

15Atsakovė UAB ,,DETARNA“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo ieškovės UAB ,,MOLESTA“ apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

16Nurodo, kad 2012 m. gruodžio 14 d. pranešimu ieškovė vienašališkai nutraukė sutartį, kadangi, pasak ieškovės, buvo pažeistas Sutarties 11.4.3 p. Ieškovė galėjo reikalauti iš atsakovės baudos tik tuo atveju, jei Sutartis būtų nutraukta 11.4.1 p. nurodytu pagrindu. Kadangi minėtas pagrindas neegzistuoja, prašymas priteisti baudą yra nepagrįstas. Skundžiamame sprendime teismas pagrįstai nurodė, jog Sutarties 11.5 p. įtvirtinta sąlyga yra visiškai aiški tiek gramatiniu, tiek loginiu požiūriu, tiksliai apibrėžta taikymo sąlygų prasmė. Ieškovė yra verslininkas, kuriam taikytini aukštesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, rangos sutarčių sudarymas traktuotinas kaip įprasta ieškovės verslo praktika. Rangos sutartis nutraukta dėl ieškovės kaltės, kadangi ji vėlavo atlikti darbus.

17Ieškovė ginčija visiškai aiškias Sutarties nuostatas, pateikė nepagrįstą apeliacinį skundą, todėl atsakovė prašo skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę baudos išmokant atsakovei.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

19Pagal CPK 263 straipsnio nuostatas teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą pagal apeliacinių skundų faktinį bei teisinį pagrindą, privalo patikrinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 320 str.).

20Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, tačiau visais atvejais patikrinama, ar nėra CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant ieškovės UAB ,,MOLESTA“ apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 2 d.).

21Apeliantė (ieškovė) UAB „MOLESTA“ nurodo, kad pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias sutarties turinio aiškinimą. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog 2011 m. spalio 10 d. Statybos rangos sutarties (toliau - Sutartis) 11.5 punkte nurodytas vienintelis pagrindas – Sutarties 11.4.1 punktas, kuriam esant atsakovui atsiranda pareiga mokėti baudą. Teisėjų kolegija pasisako dėl šių apeliantės argumentų.

22Dėl ginčo esmės ir prievolės mokėti baudą sąlygų

23Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011 m. spalio 10 d. ieškovė su atsakove pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. 07/11, kuria ieškovė įsipareigojo atlikti Sutartyje numatytus darbus objekte, esančiame Kernavės g. 88, Vilniuje, juos perduoti atsakovei, o atsakovė - tinkamai atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka (I t., b. l. 8 – 22). 2012 m. gruodžio 14 d. pranešimu ieškovė Sutartį nutraukė vienašališkai (1 t., b. l. 38 – 41). Sutarties 11.5 punkte šalys sutarė, kad jei rangovas nutrauks sutartį šio sutarties 11.4 punktuose nustatytais pagrindais, ir jeigu tai įvyks dėl Užsakovo kaltės, rangovas turi teisę gauti atlyginimą už tinkamai atliktus ir priduotus darbus užsakovui bei, jei Sutartis nutraukiama šios Sutarties 11.4.1 punkto pagrindu, reikalauti 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio baudos, taip pat reikalauti, kad užsakovas atlygintų visus rangovo patirtus ir pagrįstus nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėta bauda. Pradiniame ieškinyje ieškovė laikėsi pozicijos, kad egzistuoja vienas iš Sutarties 11.4.1 punkte nurodytų pagrindų, t. y. sutartis nutraukta, kadangi atsakovei iškelta bankroto byla. Patikslintame ieškinyje ieškovė savo poziciją pakeitė ir nurodė, jog atsakovė privalo mokėti baudą esant bent vienam iš 11.4 punkte nurodytam pagrindui. Teigė, jog ieškovės tikroji valia pasirašant Sutartį buvo, jog bauda mokama visais atvejais, kada Sutartis nutraukiama rangovo iniciatyva dėl užsakovo kaltės.

24Byloje kilo ginčas dėl Statybos rangos sutarties 11.5 sąlygos, numatančios ieškovo teisę reikalauti iš atsakovo baudos, aiškinimo.

25Kaip teisingai pažymėjo teismas skundžiamame sprendime, o taip pat skunde nurodė ieškovė UAB „MOLESTA“, sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties sąlygų turinio, tokios sąlygos aiškinamos pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu; sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes bei kitas CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas nuostatas; pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas“ v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2013 m. gruodžio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Danske Bank AS v. B. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-702/2013; kt.); teismui taikant įstatyme išdėstytus ir kasacinio teismo formuojamoje teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. N. v. S. P., bylos Nr. 3K-3-151/2010; kt.). Aiškinant sutarties, iš kurios vykdymo byloje kyla ginčas, turinį ir prasmę svarbu nustatyti tas aplinkybes, kurios atskleistų faktinius šalių veiksmus sutartį sudarant ir ją vykdant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. ĮĮ „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Kasacinio teismo jurisprudencijoje pažymėta ir tai, kad įstatyme neteikiamas prioritetas pažodiniam sutarties aiškinimui, tačiau tai nereiškia, jog gali būti ignoruojamas sutarties tekstas ir jos sąlygose vartojamų žodžių ar žodžių junginių bendrinė, visuomenėje nusistovėjusi reikšmė. Tikrasis sutarties (jos sąlygos) turinys gali nesutapti su pažodine teksto reikšme, jeigu pažodinį tekstą paneigia įstatyme (CK 6.193 straipsnis) įvardytos sutarties aiškinimui reikšmingos aplinkybės (sutarties sąlygų kontekstas, faktinis šalių elgesys, kt.). Įstatymo teismas įpareigotas patikrinti, ar pažodinis sutarties tekstas atitinka tikruosius sutarties šalių ketinimus. Visuotinai priimtų ir analogiškų šalims protingų asmenų vienodai suprantamų posakių (terminų) vartojimas sudarant sutartį yra viena priemonių, užtikrinančių teisinį tikrumą ir sutarties šalių teisėtų lūkesčių apsaugą. Siurprizinis, priešingas įprastinei prasmei sutarties tekste vartojamų posakių (sąvokų) aiškinimas, nepagrįstas įstatyme nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, teismo sprendime yra negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Ž. B. v. UAB „JG Property developments“, bylos Nr. 3K-3-137/2011; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ v. UAB „Norfos mažmena“, bylos Nr. 3K-3-120/2013; kt.)

26Teisėjų kolegija, remdamasi nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių visetu, konstatuoja, kad šiuo atveju ieškovė UAB „MOLESTA“ nepagrįstai nurodo, jog teismas netinkamai nustatė netesybų atsiradimo pagrindą bei pažeidė šias paminėtas sutarčių aiškinimo taisykles (CPK 185 str.).

27Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia jos esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.). Pagal CK 6.217 straipsnį šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis jos neįvykdo arba įvykdo netinkamai ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Šalys sutartyje taip pat gali susitarti dėl jos nutraukimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju šalys neginčija, jog 2011 m. spalio 10 d. sudaryta Statybos rangos sutartis buvo nutraukta. Sutarties 11.5 punkte aiškiai nurodyta, jog ieškovė įgyja teisę reikalauti baudos – 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos, tik tuo atveju, jeigu Sutartis nutraukiama Sutarties 11.4.1 punkto pagrindu. Sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, kad minėta sutarties sąlyga yra pakankamai aiški, apibrėžta sąlygų taikymo prasme ir remiantis gramatiniu sutarties aiškinimu, rangovas turit teisę reikalauti baudos tik tuo atveju, jei sutartis nutraukta bent vienu iš Sutarties 11.4.1 punkte nurodytu pagrindu: 1) užsakovui iškelta bankroto byla; 2) pradėtas įmonės restruktūrizavimas; 3) užsakovas pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų sutartyje ir nepateikia realių garantijų apie tokių įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje. Ieškovė nepateikė įrodymų, jog atsakovės finansinė būklė atitinka Sutarties 11.4.1 punkte nurodytas sąlygas, atsakovė pateikė priešingus įrodymus – jos finansinė būklė stabili, jai nėra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla (II t., b. l . 48 – 51, 52 – 56).

28Sutarčių aiškinimas, pagal CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas ir suformuluotas kasacinio teismo praktikoje taisykles (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ prieš UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010), grindžiamas konsensualizmo principu, t. y. pagrindinė reikšmė teikiama sutarties šalių valiai. Pagal CK 6.193 straipsnio 1 dalį, jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Nurodytas principas reiškia, kad, esant lingvistinės sutarties teksto reikšmės ir šalių tikrųjų ketinimų skirtumui, pirmenybę reikia teikti šalių ketinimams, kuriuos šalys, sudarydamos sutartį, turėjo omenyje. Tačiau tuo atveju, jeigu šalių ketinimai nesutampa, didesnę reikšmę turi sutarties tekstas, todėl svarbesnė yra sutarties teksto lingvistinė analizė, nes ji gali padėti nustatyti, kurios šalies ketinimai atitinka sutarties lingvistinę prasmę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB SEB bankas prieš E. R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-285/2012).

29Ieškovė apeliaciniame skunde teigia, kad jos tikroji valia pasirašant Sutartį buvo, jog bauda mokama visais atvejais, kada Sutartis nutraukiama rangovo iniciatyva dėl užsakovo kaltės. Statybos rangos sutartį sudarė ne atsitiktiniai verslo subjektai, o gana didelę patirtį statybų srityje turinčios įmonės. Ieškovės įmonė įsteigta daugiau nei prieš 20 metų – 1993 m., todėl darytina pagrįsta išvada, jog tai ne pirma jos sudaryta statybos rangos sutartis. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė, būdama profesionali verslininkė, savo srities specialistė, prieš sudarydama sutartį, privalėjo ir galėjo atidžiai įvertinti sudaromos sutarties turinį, jos sąlygas, sukeliamas teisine pasekmes ir sutartį sudaryti tik tuo atveju, jeigu visos sutarties sąlygos jai buvo priimtinos. Ieškovė nepateikė įrodymų, jog ginčo sutarties sąlyga, su ja nebuvo derinama ar dėl jos buvo kilęs ginčas.

30Nagrinėjamu atveju, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, šalims sutartyje konkrečiai susitarus dėl baudos pagrindų, atmestini kaip nepagrįsti apeliantės UAB „MOLESTA“ teiginiai, kad ji turi pagrindą reikalauti iš atsakovo baudos Sutarties 11.5 punkte nurodytu pagrindu (CPK 178 str., 185 str.).

31Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

32Atsakovė UAB ,,DETARNA“ atsiliepime į apeliacinį skundą taip pat prašė skirti apeliantei 5 729 Eur baudą už piktnaudžiavimą suteiktomis procesinėmis teisėmis, pusę baudos išmokant atsakovei. Atsakovės nuomone, ieškovė, teikdama akivaizdžiai nepagrįstą apeliacinį skundą, piktnaudžiauja jai suteiktomis procesinėmis teisėmis, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra aiškus ir pagrįstas susiformavusia ilgamete teismų praktika.

33CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. To paties straipsnio 2 dalyje pažymėta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

34Tačiau, kaip pažymima teismų praktikoje, ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisines atsakomybės, numatytos CPK 95 straipsnyje, taikymą. Tam tikrais atvejais dalyvaujančio asmens elgesys gali būti įvertintas tik kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1164-236/2015). Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013). Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2570/2013; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013).

35Nagrinėjamu klausimu teisėjų kolegija nesutinka su atsakovės nuomone, kad apeliantės veiksmai, t. y. apeliacinio skundo padavimas, gali būti šiuo konkrečiu atveju kvalifikuojami kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Apeliacinio skundo padavimas įprastai nereiškia piktnaudžiavimo teise, nes tai yra galbūt pažeistų teisių gynimo forma bei dalyvaujančio byloje asmens procesinių teisių įgyvendinimo forma. Kad būtų pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimą šia teise, turi būti nustatytas besikartojantis aiškiai nepagrįstas šios teisės įgyvendinimas. Nagrinėjamu atveju apeliantė pateikė apeliacinį skundą, kuris apeliacinės instancijos teismo pripažįstamas nepagrįstu, tačiau to nepakanka konstatuoti akivaizdų piktnaudžiavimą teise, suponuojantį CPK 95 straipsnyje nurodytų sankcijų taikymą. Atsižvelgiant į tai bauda ieškovei neskirtina.

36Dėl nurodytų aplinkybių visumos teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovų apeliacinio skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti apeliacine tvarka skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

38Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

39Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, konstatuoja, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme apeliantei nėra pagrindo priteisti (CPK 98 str. 1 d.).

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ginčas byloje kilo dėl Statybos rangos sutarties sąlygų aiškinimo.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,MOLESTA“ kreipėsi... 6. Ieškovė nurodė, kad 2011 m. spalio 10 d. su atsakove sudarė Statybos rangos... 7. 2012 m. spalio 8 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 07/11-4 dėl darbų... 8. Atsakovė UAB ,,DETARNA“ prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad sutartis... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 5 d. sprendimu ieškovės UAB... 11. Teismas nustatė, kad šalių ginčas kilo dėl Statybos rangos sutarties 11.5... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Ieškovė UAB ,,MOLESTA“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 14. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė, jog iš Sutarties 11.5 p. nuostatos... 15. Atsakovė UAB ,,DETARNA“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo ieškovės... 16. Nurodo, kad 2012 m. gruodžio 14 d. pranešimu ieškovė vienašališkai... 17. Ieškovė ginčija visiškai aiškias Sutarties nuostatas, pateikė... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 19. Pagal CPK 263 straipsnio nuostatas teismo sprendimas turi būti teisėtas ir... 20. Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, tačiau... 21. Apeliantė (ieškovė) UAB „MOLESTA“ nurodo, kad pirmos instancijos teismas... 22. Dėl ginčo esmės ir prievolės mokėti baudą sąlygų... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011 m. spalio 10 d. ieškovė su atsakove... 24. Byloje kilo ginčas dėl Statybos rangos sutarties 11.5 sąlygos, numatančios... 25. Kaip teisingai pažymėjo teismas skundžiamame sprendime, o taip pat skunde... 26. Teisėjų kolegija, remdamasi nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių... 27. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią,... 28. Sutarčių aiškinimas, pagal CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas ir... 29. Ieškovė apeliaciniame skunde teigia, kad jos tikroji valia pasirašant... 30. Nagrinėjamu atveju, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas,... 31. Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ... 32. Atsakovė UAB ,,DETARNA“ atsiliepime į apeliacinį skundą taip pat prašė... 33. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 34. Tačiau, kaip pažymima teismų praktikoje, ne kiekvienas pareigos sąžiningai... 35. Nagrinėjamu klausimu teisėjų kolegija nesutinka su atsakovės nuomone, kad... 36. Dėl nurodytų aplinkybių visumos teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme... 38. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 39. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 41. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą....