Byla 2-1587/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutarties dalies, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Terridea“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „SBS Legale“, uždarosios akcinės bendrovės „Terridea“ bankroto byloje, tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ir V. V

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens V. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutarties dalies, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Terridea“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „SBS Legale“, uždarosios akcinės bendrovės „Terridea“ bankroto byloje, tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ir V. V..

2Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Terridea“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „SBS Legale“.

5Atsakovas UAB „Terridea“ pateikė atsiliepimą, nurodydamas, jog sutinka su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo, bankroto administratorių prašė skirti teismo nuožiūra.

6Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos pateikė atsiliepimą, nurodydama, jog palaiko ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus ieškinį, su siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra sutinka.

7Trečiasis asmuo V. V. prašė atsakovo bankroto administratoriumi paskirti J. J., kuris tinkamai gins jos, darbuotojų bei kitų kreditorių teises ir interesus. Nurodė, kad darbuotojai laikytini socialiai jautriausiais kreditoriais, todėl itin svarbu, kad bankrutuojančią bendrovę administruotų kompetentingas ir nešališkas bankroto administratorius. Siūlomas bankroto administratorius turi pakankamą patirtį administruojant bankrutuojančias bendroves, yra baigęs 46 bankroto bylas, įsikūręs Vilniuje, kas savaime sumažina sąnaudas bei leidžia operatyviau administruoti Vilniuje įsikūrusią UAB „Terridea“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 19 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Terridea“, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale“. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs pateiktus dokumentus apie atsakovo finansinę padėtį bei įvertinęs atsakovo turimo turto vertę su bendra pradelstų įsiskolinimų suma, sprendė, kad UAB „Terridea“ pradelsti įsipareigojimai viršija visą įmonės balansinio turto vertę, kas sudaro pagrindą konstatuoti, jog UAB „Terridea“ yra nemoki LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p. prasme.

10Teismas nurodė, kad buvo pateiktos UAB „SBS Legale“ ir J. J. kandidatūros. Nustatė, kad pateiktos administratorių kandidatūros atitiko formalius LR Įmonių bankroto įstatyme keliamus reikalavimus, joms pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas, tačiau teismas, pasinaudodamas administratoriaus skyrimo prerogatyva, atsižvelgdamas į UAB „Terridea“, kaip įmonės, kurią reikės administruoti, finansinę padėtį, administratoriaus atliekamų veiksmų pobūdį bei skaičių, manė esant tikslinga administratoriumi skirti UAB „SBS Legale“. Pažymėjo, kad UAB „SBS Legale“, kaip juridinis asmuo, turi galimybių disponuoti didesniais finansiniais resursais bei paskirti ir (ar) keisti įmonę administruojančius savo darbuotojus – fizinius bankroto administratorius, todėl sprendė, kad šio administratoriaus kandidatūra yra tikslingesnė.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Trečiasis asmuo V. V. pateikė atskirąjį skundą, prašydama Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartį dalyje, kurioje UAB „Terridea“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „SBS Legale“, panaikinti ir UAB „Terridea“ bankroto administratoriumi paskirti J. J.. Atskirąjį skundą grindė šiais argumentais:

  1. Apeliantei, kaip darbuotojai, itin svarbu, kad bankrutuojančią įmonę administruotų kompetentingas ir nešališkas bankroto administratorius. Siūlomas bankroto administratorius imsis realių ir greitų veiksmų tiek, kiek tai leis aplinkybės kreditoriniams reikalavimams patenkinti.
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prioritetą suteikė bankroto administratoriui juridiniam asmeniui prieš bankroto administratorių fizinį asmenį. Nepagrįstai nurodė, kad dėl turimo didesnio darbuotojų skaičiaus bankroto administratorius juridinis asmuo geriau užtikrins bankroto proceso eigą, nes bankroto administratorius fizinis asmuo įvairiems darbams atlikti taip pat turi teisę samdyti trečiuosius asmenis. Teismas neatsižvelgė, kad remiantis tinklalapyje www.bankrotodep.lt pateikta informacija, VSDVF Vilniaus skyriaus pasiūlytas administratorius yra baigęs vos 4 bankroto bylas, kai tuo tarpu apeliantės siūlomas administratorius baigęs 47 bylas.
  3. Vieninteliu UAB „Terridea“ akcininku ir didžiausiu kreditoriumi yra BUAB „ERP“, kurį administruoja VSDFV Vilniaus skyriaus pasiūlytas administratorius UAB „Valnetas“. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Terridea“ ir BUAB „ERP“ interesai gali būti priešingi, UAB „Terridea“ administratoriaus nešališkumas būtų geriau užtikrintas, jeigu atsakovo administratoriumi būtų paskirtas kito kreditoriaus (ne VSDFV Vilniaus skyriaus) siūlomas administratorius.

13Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad nesutinka su skunde išsakyta nuomone, kad UAB „Terridea“ ir BUAB „ERP“ administruoti paskirti VSDFV Vilniaus skyriaus pasiūlyti administratoriai, todėl vykdant bankroto procedūras šie administratoriai bus šališki. UAB „SBS Legale“, kuri paskirta administruoti UAB „Terridea“, ir UAB „Valnetas“, kuri administruoja BUAB „ERP“ yra atskiri juridiniai asmenys, kurie nėra tarpusavyje susiję, todėl jokios įtakos bankroto procesui negali būti. Įstatymas teismui suteikia diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl jo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 str. 1 d. išvardytų asmenų pasiūlymai dėl kandidatūros. VSDFV Vilniaus skyrius neturi duomenų, kad UAB „SBS Legale“ neatitiktų administratoriui keliamų reikalavimų bei netinkamai vykdytų administratoriaus pareigas.

14Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos pateikė atsiliepimą, prašydama Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas, skirdamas UAB „Terridea“ administratorių, įvertino visus kreditorių siūlomus kandidatus administruoti bankrutuojančią bendrovę. Nutartyje nurodyti motyvai, kodėl UAB „Terridea“ administratoriumi skirtina būtent UAB „SBS Legale“. Apeliantė nepateikė įrodymų, kad J. J. užtikrins operatyvesnį ir sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, nei tai padarytų teismo paskirtas administratorius. Skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad skiriant administratorių buvo vertinama ne tik pretenduojančių administruoti įmonę administratorių patirtis, bet ir kvalifikacija, darbo krūvis, bankroto proceso nešališkumo svarba ir kitos aplinkybės. UAB „SBS Legale“ dirba 2 bankroto administratoriai, šiuo metu administruoja 16 bankroto procedūrų, tuo tarpu J. J. – 21 procedūrą, todėl teismo paskirtas administratorius užtikrins operatyvesnį ir sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą. Nurodė, kad apeliantė nepateikė jokių savo teiginius dėl teismo paskirto administratoriaus galimo šališkumo patvirtinančių įrodymų.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkinamas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

18Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria UAB „Terridea“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „SBS Legale“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Apeliantė, ginčydama pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo, jos neteisėtumą ir nepagrįstumą argumentuoja iš esmės tuo, kad teismo paskirtas administratorius gali būti šališkas, taip pat tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prioritetą suteikė bankroto administratoriui juridiniam asmeniui prieš bankroto administratorių fizinį asmenį bei neatsižvelgė, kad jos siūlomas administratorius yra baigęs daugiau bankroto bylų, nei paskirtas UAB „SBS Legale“.

20Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatą įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, (toliau – fizinis asmuo) ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos.

21Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 str. 1 d., 3 d.). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d.). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012).

22Iš bylos duomenų matyti, kad teismo paskirtas administratorius UAB „SBS Legale“ atitinka ĮBĮ numatytus reikalavimus: byloje yra šio asmens sutikimas teikti UAB „Terridea“ bankroto administravimo paslaugas (b.l. 30), Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas UAB ,,SBS Legale” teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (b.l. 33), šio administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (b.l. 43), jis yra pateikęs Bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (b.l. 34). Aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 str. 4 d., kurios būtų kliūtimi UAB „SBS Legale“ paskirti atsakovo bankroto administratoriumi, nenustatyta.

23Pažymėtina, kad konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo2013 m. vasario 28 d. nutartis byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-885/2012; 2012 m. balandžio 19 nutartis byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-896/2012; 2011 m. balandžio 7 d. nutartis byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

24Nagrinėjamu atveju apeliantė neįrodė, kad teismo paskirtas administratorius UAB „SBS Legale“ dėl kokių nors objektyvių ar subjektyvių priežasčių negali vykdyti jam pavestų funkcijų. Nors, apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratorių, neatsižvelgė į baigtų bankroto bylų skaičių, tačiau administratorių užimtumo teikiant bankroto administravimo paslaugas bei profesinės patirties kriterijai nėra tie kriterijai, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal viešai skelbiamus Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis UAB „SBS Legale“ vykdo 16 bankroto procedūrų ir yra baigusi 4 procedūras, turi du darbuotojus. Apeliantės siūlomas administratorius J. J. vykdo 21 bankroto procedūrą, baigęs 48 procedūras. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, administratorių darbo krūvį, nėra pagrindo pripažinti, kad teismo paskirtas administratorius UAB „SBS Legale“ netinkamai ir nesklandžiai vykdys atsakovo bankroto procedūrą.

25Kaip minėta, teismas iš pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę, o apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dėl bankroto administratoriaus paskyrimo dalį tuomet, jeigu egzistuoja ĮBĮ nustatytas pagrindas, t. y. abejonės dėl administratoriaus galimumo nešališkai teikti administravimo paslaugas. Nagrinėjamu atveju apeliantė, ginčydama pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo, nepateikė įrodymų, patvirtinančių paskirto administratoriaus galimą šališkumą. Tai, kad tiek atsakovą UAB „Terridea“, tiek didžiausią atsakovo kreditorių BUAB „ERP“ administruoja VSDFV Vilniaus skyriaus siūlyti administratoriai, nesudaro pagrindo konstatuoti paskirto administratoriaus šališkumo. UAB „Terridea“ administratoriumi paskirta UAB „SBS Legale“, tuo tarpu BUAB „ERP“ administruoja UAB „Valnetas“. Apeliacinės instancijos teismas neturi duomenų, kad šie du juridiniai asmenys tarpusavyje būtų susiję, dėl ko šioje byloje paskirtas administratorius negalėtų tinkamai atlikti savo pareigų.

26Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad jeigu vėlesnėje bankroto proceso stadijoje iškils pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p. nurodytas kreditorius (kreditoriai) turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

27Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes bei pateiktus į bylą duomenis, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo UAB „Terridea“ administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale“, kuris atitinka visus įstatymo keliamus reikalavimus administratoriui, todėl nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl administratoriaus skyrimo.

28Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo paliktina nepakeista.

29Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutarties dalį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Terridea“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „SBS Legale“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Atsakovas UAB „Terridea“ pateikė atsiliepimą, nurodydamas, jog sutinka su... 6. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų... 7. Trečiasis asmuo V. V. prašė atsakovo bankroto administratoriumi paskirti J.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 19 d. nutartimi iškėlė... 10. Teismas nurodė, kad buvo pateiktos UAB „SBS Legale“ ir J. J.... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Trečiasis asmuo V. V. pateikė atskirąjį skundą, prašydama Vilniaus... 13. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą, prašydamas Vilniaus... 14. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkinamas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 19. Apeliantė, ginčydama pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl... 20. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatą įmonės administratorius – tai... 21. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto... 22. Iš bylos duomenų matyti, kad teismo paskirtas administratorius UAB „SBS... 23. Pažymėtina, kad konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir... 24. Nagrinėjamu atveju apeliantė neįrodė, kad teismo paskirtas administratorius... 25. Kaip minėta, teismas iš pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi... 26. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad jeigu vėlesnėje bankroto... 27. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes... 28. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 29. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 30. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutarties dalį, kuria...