Byla 2-893/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens akcinės bendrovės DNB bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1317-275/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Transrevita“, bendraieškių uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“, uždarosios akcinės bendrovės „TDM Project“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Primtela“ dėl bankroto bylos iškėlimo (tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Serfas“, akcinė bendrovė DNB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Elremta“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos), kuria uždarajai akcinei bendrovei „Primtela“ iškelta bankroto byla bei įmonės bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Kitoks sprendimas“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Transrevita“, bendraieškiai UAB „Conlex“, UAB „TDM Project“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius ir tretieji asmenys UAB „Serfas“, akcinė bendrovė (toliau – ir AB) DNB bankas bei UAB „Elremta“ kreipėsi į teismą prašydami atsakovui UAB „Primtela“ (toliau – ir bendrovė, įmonė, atsakovas) iškelti bankroto bylą.

4UAB „Transrevita“ bankroto administratoriumi pasiūlė paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, UAB „Conlex“ – UAB „Bankroto bankas“, UAB „TDM Project“ – UAB „Ekvalda“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius – UAB „Bankrovita“, UAB „Serfas“ – UAB „Kitoks sprendimas“, AB DNB bankas – UAB „Bankroto lyderiai“, UAB „Elremta“ – UAB INDEPOZIT.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 5 d. nutartimi, konstatavęs UAB „Primtela“ nemokumą, bendrovei iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kitoks sprendimas“.

7Teismas, nustatęs, kad įmonė neteikia finansinės atskaitomybės institucijoms, kurioms privalo teikti, ilgą laiką vėluoja atsiskaityti su ieškovais ir trečiaisiais asmenimis, priėjo prie išvados, jog bendrovės pradelsti įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, bei sprendė, kad UAB „Primtela“ yra nemoki, ji nebegali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, todėl jai keltina bankroto byla.

8Teismas, nenustatęs, kad ieškovų ir trečiųjų asmenų siūlomi bankroto administratoriai negalėtų būti paskirti administratoriais dėl Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 11 straipsnio 4 dalyje nustatytų priežasčių, siūlomos administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, gauti visi dokumentai, patvirtinantys administratorių atitikimą ĮBĮ įtvirtintiems reikalavimams, atsižvelgęs į tai, jog iš byloje siūlomų bankroto administratorių kandidatūrų didžiausią darbo patirtį turi UAB „Kitoks sprendimas“ ir UAB „Bankrovita“, įvertinęs, kad UAB „Bankrovita“ vienam darbuotojui tenka 7,5 bankroto procedūrų, UAB „Kitoks sprendimas“ – 3,75 bankroto procedūrų, UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ – 8 bankroto procedūrų, UAB INDEPOZIT – 3 bankroto procedūros, UAB „Bankroto lyderiai“ – 8 bankroto procedūros, UAB „Bankroto bankas“ – 4 bankroto procedūros, UAB „Ekvalda“ – 9,3 bankroto procedūros, atsakovas yra didelė įmonė (turimas turtas 2 083 102 Lt), nors UAB INDEPOZIT turi mažiausią užimtumą, tačiau UAB „Kitoks sprendimas“ užimtumas yra nežymiai didesnis, turima patirtis didesnė, sprendė, jog bendrovės bankroto administratoriumi paskirtina UAB „Kitoks sprendimas“.

9Teismas pažymėjo, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, neatitikimo įstatymo keliamiems reikalavimams.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Trečiasis asmuo AB DNB bankas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 5 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir šį klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto lyderiai“.

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas, skirdamas bankroto administratorių, neatsižvelgė į vieno iš didžiausio kreditoriaus pateiktą siūlymą bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto lyderiai“, nors vieno didžiausių bankrutuojančios įmonės kreditoriaus pritarimas bankroto administratoriaus kandidatūrai yra svarbus kriterijus, vertinant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą.
  2. Teismas netinkamai įvertino UAB „Kitoks sprendimas“ užimtumą. Visi UAB „Kitoks sprendimas“ darbuotojai, turintys teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, dirba daugiau nei vienoje darbovietėje, kiekvienoje iš jų vykdo ne vieną bankroto procedūrą, o tai kelia pagrįstas abejones, kad paskirtas bankroto administratorius sugebės tinkamai atlikti UAB „Primtela“ bankroto procedūras. Be to, šiuo metu UAB „Kitoks sprendimas“ vykdomas 14 procedūrų administruoja 2 darbuotojai, o tai rodo, kad šioje įmonėje dirba faktiškai tik šie asmenys ir leidžia manyti, jog paskirtas bankroto administratorius nesugebės užtikrinti atsakovo bankroto procedūrų efektyvumo, operatyvumo ir laiku bei tinkamai atlikti bankroto procedūras. Nors UAB „Kitoks sprendimas“ veiklą yra pradėjusi anksčiau nei UAB „Bankroto lyderiai“, ši aplinkybė savaime nereiškia, kad ji turi ir didesnę patirtį administruojant dideles įmones. UAB „Bankroto lyderiai“ pagal užimtumą yra tinkamesnė vykdyti UAB „Primtela“ bankroto procedūras.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

16Kaip nurodyta pirmiau, atsakovui UAB „Primtela“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto byla, o apeliantas skundžia tik tą nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi yra paskirta UAB „Kitoks sprendimas“. Taigi šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Primtela“ bankroto administratoriumi paskyrė trečiojo asmens UAB „Serfas“ pasiūlytą šio kandidatūrą – UAB „Kitoks sprendimas“, o ne apelianto (trečiojo asmens) nurodytą – UAB „Bankroto lyderiai“.

17Minėta, pirmosios instancijos teismas, nenustatęs, kad kuris nors iš visų pasiūlytų administruoti bankrutuojančią bendrovę asmenų pagal savo kvalifikaciją negalėtų tinkamai vykdyti administratoriaus pareigų, įvertinęs siūlomų administratorių kandidatūras pagal užimtumo ir profesinės patirties kriterijus, administratoriumi paskyrė UAB „Kitoks sprendimas“. Apeliantas, nesutikdamas su šia teismo išvada, teigia, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo neatsižvelgė į vieno iš didžiausio kreditoriaus pateiktą siūlymą bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto lyderiai“ ir netinkamai įvertino UAB „Kitoks sprendimas“ užimtumą, nes UAB „Bankroto lyderiai“ pagal užimtumą yra tinkamesnė vykdyti UAB „Primtela“ bankroto procedūras.

18Nagrinėdamas ir vertindamas pirmosios instancijos teismo išvados teisėtumą ir pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, jog priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis, 3 dalis). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis, 4 dalis). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), kaip ir nagrinėjamu atveju, teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę.

19Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikia, jie yra suformuluoti teismų praktikoje bei teisės doktrinoje.

20Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyviniai (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012, 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012, 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013). Pagal bylos duomenis teismo paskirtas administratorius atitinka ĮBĮ numatytus reikalavimus: byloje yra šio asmens sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, jis yra pateikęs Bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (b. l. 172, 175, 176, 177, 178, 179-181), o aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi UAB „Kitoks sprendimas“ paskirti atsakovo bankroto administratoriumi, nenustatyta. Nagrinėjamos bylos kontekste akcentuotina ir tai, kad konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-885/2012; 2012 m. balandžio 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-896/2012; kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

21Išnagrinėjęs ir įvertinęs nagrinėjamos bylos faktinius ir teisinius aspektus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nenustatęs siūlomų administratoriais kandidatų neatitikimo ĮBĮ keliamiems reikalavimams, ir nenustatęs, jog kuris nors iš jų pagal kvalifikaciją galėtų netinkamai įgyvendinti administratoriaus pareigas, tinkamai realizavo jam pagal įstatymą tenkančią diskrecijos teisę ir atsakovo administratoriumi paskyrė UAB „Kitoks sprendimas“. Apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, suteikiančių pagrindą abejoti paskirto administratoriaus suinteresuotumu ir nešališkumu ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies taikymo prasme (CPK 178 straipsnis, 314 straipsnis). Apelianto atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl bankroto administratorių užimtumo, teikiant bankroto administravimo paslaugas, jų profesinės patirties kriterijai nėra prioritetinės ir teisiškai aktualiausios aplinkybės, kurios pačios savaime besąlygiškai turi įtakos keičiant teismo paskirtą administratorių apeliacinės instancijos teisme. Pagal viešai skelbiamus Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos ir byloje esančius duomenis UAB „Kitoks sprendimas“ vykdo 14 bankroto procedūrų, turi 4 darbuotojus (b. l. 188). Apelianto siūlomas administratorius UAB „Bankroto lyderiai“ bylą nagrinėjant apeliacine tvarka vykdo 18 bankroto procedūrų (bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme vykdė 16 bankroto procedūrų), turi 2 darbuotojus (CPK 179 straipsnio 3 dalis) (b. l. 185). Netgi darant prielaidą, kaip nurodo apeliantas, kad šiuo metu UAB „Kitoks sprendimas“ vykdomas 14 procedūrų administruoja iš 4 darbuotojų tik 2 darbuotojai (remiantis apelianto logika, pagal viešai prieinamus duomenis UAB „Bankroto lyderiai“ vykdomas 18 procedūrų administruoja iš 2 darbuotojų tik 1 darbuotojas), vis tiek apeliacinio teismo įsitikinimu, nėra pagrindo pripažinti, kad teismo paskirtas administratorius netinkamai ir nesklandžiai vykdys atsakovo bankroto procedūrą. Be kita ko, naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje išaiškinta ir tai, kad savo užimtumą gali įvertinti tik pats administratorius, kuris geriausiai žino kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir pan., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent tik pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013; kt.), o, kaip minėta, administratorius UAB „Kitoks sprendimas“ sutiko administruoti UAB „Primtela“ bankroto procesą, todėl ši aplinkybė leidžia apeliaciniam teismui spręsti, kad jis įvertino savo užimtumą. Kita vertus, kaip jau buvo nurodyta anksčiau šioje nutartyje, tik teismas iš pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi ne tik pareigą, bet ir teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę, o apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo tik tuomet, jeigu egzistuoja ĮBĮ nustatytas pagrindas, t. y. abejonės dėl administratoriaus galimumo nešališkai teikti administravimo paslaugas. Kadangi nagrinėjamu atveju apeliantas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo eiti šias pareigas, t. y. nepateikė jokių duomenų, kurie apeliaciniam teismui sudarytų pagrindą abejoti paskirto administratoriaus šališkumu, taip pat, kad bankroto administratoriaus vardu veikiantys asmenys administravimo funkcijas atliktų netinkamai (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis), todėl apeliacinis teismas prieina prie išvados, jog apelianto atskirojo skundo argumentai, susiję su administratoriaus užimtumu, pripažintini faktiškai ir teisiškai nepagrįstais.

22Vertindamas ir nagrinėdamas apelianto atskirojo skundo argumentus, susijusius su tuo, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo neatsižvelgė į vieno iš didžiausio kreditoriaus (apelianto) pateiktą siūlymą bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto lyderiai“, ir jog didžiausio bankrutuojančios įmonės kreditoriaus pritarimas bankroto administratoriaus kandidatūrai yra svarbus kriterijus, vertinant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad, kaip minėta, pagal teismo praktiką, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros, yra fakultatyvinis kriterijus sprendžiant klausimą dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo. Be to, apeliacinio teismo vertinimu, kreditoriaus finansinio reikalavimo dydis negali nulemti administratoriaus skyrimo ir tokiu būdu paneigti, kaip jau nurodyta anksčiau, įstatymo teismui suteiktą administratoriaus skyrimo diskrecijos teisę. Kita vertus, trečiojo asmens finansinio reikalavimo dydis šiuo metu nėra aiškus, kreditorių reikalavimai bankroto byloje dar nėra patvirtinti. Nors, kaip teisingai nurodo apeliantas atskirajame skunde, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad parenkant bankroto administratorių atsižvelgtina į kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonę dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2395/2013; 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2418/2013; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.), tačiau pažymėtina, jog šis kriterijus yra tik vienas iš kriterijų sprendžiant, ar bankroto administratorius gali tinkamai vykdyti bankroto administravimo procedūrą, šis vertintinas kartu su visomis kitomis faktinėmis aplinkybėmis, galinčiomis būti reikšmingomis parenkant tinkamiausią administratorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1784/2012; 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013; kt.), o, kaip anksčiau apeliacinis teismas šioje nutartyje jau konstatavo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai administratoriumi paskyrė trečiojo asmens UAB „Serfas“ pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą – UAB „Kitoks sprendimas“ (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

23Taigi esant pirmiau nustatytoms bylos faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo UAB „Primtela“ administratoriumi paskyrė UAB „Kitoks sprendimas“, kuri atitinka visus įstatymo keliamus reikalavimus administratoriui, todėl naikinti ir / ar keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra jokių nei faktinių, nei teisinių prielaidų (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

24Kartu pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog tuo atveju, jeigu vėlesnėje bankroto proceso stadijoje iškils pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punktas, 21 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 23 straipsnio 13 punktas), o pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Transrevita“,... 4. UAB „Transrevita“ bankroto administratoriumi pasiūlė paskirti UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 5 d. nutartimi, konstatavęs UAB... 7. Teismas, nustatęs, kad įmonė neteikia finansinės atskaitomybės... 8. Teismas, nenustatęs, kad ieškovų ir trečiųjų asmenų siūlomi bankroto... 9. Teismas pažymėjo, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Trečiasis asmuo AB DNB bankas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
    13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Kaip nurodyta pirmiau, atsakovui UAB „Primtela“ skundžiama nutartimi yra... 17. Minėta, pirmosios instancijos teismas, nenustatęs, kad kuris nors iš visų... 18. Nagrinėdamas ir vertindamas pirmosios instancijos teismo išvados teisėtumą... 19. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią... 20. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant... 21. Išnagrinėjęs ir įvertinęs nagrinėjamos bylos faktinius ir teisinius... 22. Vertindamas ir nagrinėdamas apelianto atskirojo skundo argumentus, susijusius... 23. Taigi esant pirmiau nustatytoms bylos faktinėms ir teisinėms aplinkybėms,... 24. Kartu pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 26. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 5 d. nutartį palikti nepakeistą....