Byla 2S-1074-611/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Henricho Jaglinskio,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Lindorff Oy ieškinį atsakovui G. T. dėl skolos priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas Lindorff Oy kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui G. T., prašydamas priteisti iš atsakovo 946,08 Lt skolos už ryšio paslaugas, 340,59 Lt delspinigių ir 5 % palūkanų, skaičiuojant nuo 1286,67 Lt už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog jis yra kreditoriaus UAB „Omnitel“ reikalavimo teisės perėmėjas. Nurodė, kad vadovaujantis UAB „Omnitel“ su atsakovu sudarytos sutarties 8.4 p. ir LR CPK 32 str. 1 d. ieškinys yra reiškiamas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra pradinio kreditoriaus UAB „Omnitel“ buveinės adresas T. Ševčenkos g. 25, Vilnius.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. gegužės 27 d. nutartimi, vadovaudamasis LR CPK 137 str. 2 d. 2 p., ieškinį priimti atsisakė. Teismas padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju netaikytinos UAB „Omnitel“ sutarties nuostatos, tame tarpe ir įtvirtinančios sutartinio teismingumo taisyklę, kadangi sutartyje įtvirtinta standartinė sąlyga dėl ginčų sutartinio teismingumo yra nesąžininga. Nustatė, kad sutarties sąlygos nustatančios ieškinio teismingumą buvo nevienkartiniam naudojimui parengtos nuostatos – standartinės sutarčių sąlygos, nederinant su skolininku. Nurodė, jog vien tik skolininko parašas vartojimo sutartyje neatitinka sąmoningo ir valingo sutarties supratimo. Teismas manė, jog ieškinys operatyviau ir ekonomiškiau būtų išnagrinėtas kitame teisme, t.y. pagal atsakovo gyvenamąją vietą.

8Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo. Nurodo, jog UAB „Omnitel“ sutarties 8.4 p. įtvirtinta, kad visi ginčai dėl prievolių pagal sutartį vykdymo, įskaitant ieškinius dėl abonento įsiskolinimų, bus nagrinėjami teisme pagal UAB „Omnitel“ buveinės vietą arba teisme pagal UAB „Omnitel“ pasirinkimą. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ex officio nusprendė, jog sutarties sąlyga nustatanti sutartinį teismingumą yra nesąžininga. Teismas savo iniciatyva vienašališkai be suinteresuotos šalies teisės į gynybą realizavimo ėmėsi nagrinėti sutartinio teismingumo sąlygą sąžiningumo aspektu ir taip pažeidė LR CK 6.188 str. numatytas teisės normas. Be to, ieškovas yra tik reikalavimų teisių iš pirminio kreditoriaus į atsakovo skolą perėmėjas (LR CK 6.101 str.) ir sprendžiant klausimą dėl sutarties sąlygų sąžiningumo, negalėtų būti tinkama šalimi. Pasirašydama sutartį kaip atsakovas pareiškė, kad yra susipažinęs ir sutinka su visomis sutarties sąlygomis, tame tarpe ir numatančiomis sutartinio teismingumo taisyklę.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

11Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą ir skundo argumentus, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ginčo šalis siejančius teisinius santykius, tinkamai vadovavosi vartotojų apsaugos srityje priimtomis Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuostatomis, pagrįstai ieškinio priėmimo stadijoje, taikydamas palankiausio vartotojui sutarties sąlygos aiškinimo taisyklę, ex officio sprendė klausimą dėl standartinės vartojimo sutarties sąlygos, nustatančios sutartinį teismingumą, atitikties sąžiningumo kriterijams ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį. Pabrėžtina, kad teismo nutartis yra aktuali ir siekiant suformuoti Europos Sąjungos teisę atitinkantį vartojimo teisinius santykius reglamentuojančių normų aiškinimą ir taikymą, efektyvų vartotojo interesų apsaugos teisinių priemonių įgyvendinimą.

12Teisės kreiptis į teismą tvarką įtvirtina LR CPK normos, apibrėžiančios ir civilinių bylų teismingumo klausimus. Sutartinio teritorinio teismingumo atveju (LR CPK 32 str. 1 d.) teismą, nagrinėsiantį bylą, pasirenka ginčo šalys, tarpusavio rašytiniu susitarimu galinčios pakeisti teritorinį bylos teismingumą. Tokiu būdu įstatyme yra įtvirtintas ginčo šalių autonomijos principas (LR CK 1.2 str. 1 d.), suteikiantis šalims teisę (laisvę) tarpusavio susitarimu pakeisti bendrosiomis teismingumo taisyklėmis nustatytą bylos nagrinėjimo vietą. LR CPK normos šalių valią keisti bylos teritorinį teismingumą riboja tik imperatyviu draudimu šalių susitarimu keisti išimtinį ir rūšinį teismingumą (LR CPK 32 str. 2 d.). Tačiau šiuolaikinėje sutarčių teisėje susiformavusi silpnesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina tapo pagrindu valstybei įsikišti į šalių sutartinius teisinius santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti ne tik specialų vartojimo sutarčių teisinį reglamentavimą, bet ir efektyvų vartotojo interesų gynimą.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą nurodęs, jog vartotojų teisių apsauga yra konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas ir kartu Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės, bei atkreipęs dėmesį į tai, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojo teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet kartu ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei. Dėl to ginčą nagrinėjantis teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-211/2008). Nacionalinio teisėjo teisę ex officio vertinti sutarties sąlygų sąžiningumą, nepaisant to, kad vartotojas to neprašo, yra konstatavęs ETT sujungtose bylose Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (2000-06-27 Sprendimas, C-240/98–C-244/98, Rink. p. I-4941, 26, 29, 32 punktai). Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, nacionalinių teisės aktų nuostatos derinamos su Bendrijos vartotojų teisių apsaugos acquis nuostatomis, o nacionalinė teisė turi būti aiškinama taip, kad neprieštarautų Europos Sąjungos teisei ir ETT formuojamai praktikai. Todėl aiškinant vartojimo sutartis, turi būti taikomos ne tik bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės (LR CK 6.193 str.- 6.195 str.), bet ir speciali LR CK 6.193 str. 4 d., 6.188 str. 6 d. įtvirtinta palankiausio vartotojo atžvilgiu sutarties sąlygos aiškinimo taisyklė (vadinamoji contra proferentem taisyklė), kad tuo atveju, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, be to, visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-07 nutartis c. b. Nr. 3K-3-1137/2002).

14Nagrinėjamu atveju ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, kreipėsi į Vilniaus m. 2-ąjį apylinkės teismą, savo reikalavimą dėl skolos priteisimo iš skolininko, kildindamas iš Lindorff Oy ir UAB „Omnitel“ 2008-12-23 sudaryto Patvirtinimo apie teisę į skolą, kurio pagrindu ieškovas įgijo reikalavimo teisę į įsiskolinimo priteisimą iš atsakovo pagal šio ir UAB „Omnitel“ sudarytą Skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo sutartį.

15Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas, pagrįstai konstatavęs, jog tarp pradinio kreditoriaus „Omnitel“ ir atsakovo šioje byloje buvo sudaryta atlygintinų paslaugų teikimo sutartis (LR CK 6.716 str.), jos sąlygas vertino LR CK 6.188 str. nustatytų sąžiningumo kriterijų aspektu. Kolegija, priešingai nei tvirtinama atskirajame skunde, pažymi, kad vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis ne tik paties vartotojo, bet ir vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Todėl toks apelianto argumentas, jog pagal LR CK 6.188 str. 1 d. tik vartotojas turi teisę reikalauti pripažinti negaliojančias sąžiningumo kriterijams prieštaraujančios vartojimo sutarties sąlygas, nėra pagrįstas.

16Kartu pastebėtina, kad Lr CK 6.188 str. įtvirtinti sąžiningumo kriterijai gali būti taikomi tik individualiai neaptartoms vartojimo sutarčių sąlygoms (LR CK 6.188 str. 2 d.), kurių parengimui negalėjo daryti įtakos vartotojas, ypač jeigu tokios sąlygos nustatytos iš anksto pardavėjo ar paslaugų teikėjo parengtoje standartinėje sutartyje (LR CK 6.188 str. 4 d). Šiuo konkrečiu atveju sutartyje esančios sąlygos yra tipinės paslaugų teikėjo nevienkartiniam naudojimui parengtos sąlygos (LR CK 6.185 str..). Taigi pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai ieškinio priėmimo stadijoje vertino sąžiningumo aspektu minėtos sutarties standartinę nuostatą, įtvirtinančią sutartinį teismingumą.

17Kaip nutartyje minėta, nacionalinė teisė turi būti aiškinama taip, kad neprieštarautų Europos Sąjungos teisei ir ETT formuojamai praktikai. Europos Teisingumo Teismas 2009-06-04 priėmė sprendimą byloje Nr. C-243/08 dėl 2008-05-22 Budaörsi V?rosi B?rós?g (Vengrija) pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje Pannon GSM Zrt. prieš Erzsébet Sustikné Gy?rfi. Šioje byloje buvo sprendžiamas teismingumo klausimas tarp tos pačios kategorijos šalių – paslaugų teikėjo ir vartotojo bei aptarti nacionalinio teismo veiksmai, privalomi sprendžiant pareikšto ieškinio (pareiškimo) teismingumo klausimą bylose, kai viena šalis yra vartotojas. Prejudiciniame sprendime Europos Teisingumo Teismas, be kita ko, nusprendė, kad Nacionalinis teismas privalo ex officio įvertinti, ar sutarties sąlyga yra nesąžininga, kai tik jam tampa žinomos šiuo atžvilgiu reikalingos teisinės ir faktinės aplinkybės. Tokią sąlygą pripažinęs nesąžininga, jis jos netaiko, išskyrus kai vartotojas tam prieštarauja. Nacionalinis teismas taip pat turi šią pareigą atlikdamas savo teritorinės jurisdikcijos patikrinimą.

18Atsižvelgdama į tai, jog pateikdamas ieškinio pareiškimą teismui ieškovas nepateikė jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad minėtos standartinės sutarties sąlyga spręsti ginčą išimtinai pagal UAB „Omnitel“ buveinės vietą buvo aptarta su skolininku individualiai, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog ši sąlyga nelaikytina šalių susitarimu dėl teismingumo LR CPK 32 str. prasme, ji vertintina kaip nesąžiningą ir yra negalionuoti nuo sutarties sudarymo momento (LR CK 6.188 str. 6 d.). Atkreiptinas dėmesys, jog minėtoje byloje Cofidis ETT pabrėžė, kad teisėjo teisė ex officio ar vartotojo reikalavimu pripažinti nesąžiningą sutarties sąlygą negaliojančia turi būti įgyvendinama neatsižvelgiant į senaties terminą, galintį apriboti šią nacionalinio teismo teisę (2002-11-21 Sprendimas, C-473/00, Rink. p. I-10875, 36, 38 punktai). Todėl apelianto skundo argumentas, kad teismas negalėjo remtis nuostatomis, kurios 1998-07-24 Sutarties sudarymo metu negaliojo (LR CK 1.7 str. 2 d.), yra teisiškai nepagrįstas. LR CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 43 str. nuostatos, kuriomis remiasi apeliantas, yra susijusios su atskirų rūšių sutarčių sudarymo tvarkos, formos reikalavimais, tuo tarpu sutarties sąlygos yra susijusios su sutarties turiniu. To paties įstatymo 45 str. įsakmiai įvardinta, kad LR CK normos, susijusios su sutarčių aiškinimu, o į jų tarpą patenka ir LR CK 6.193 str. 4 d. suformuota taisyklė, yra taikomos visoms LR CK įsigaliojimo momentu galiojusioms sutartims, taigi ir ginčo sutarčiai, kurios sąlygą, susijusią su teismingumu, ir įvertino pirmosios instancijos teismas.

19Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškovo ieškinio pareiškimą, t.y. ex officio patikrinęs ir nustatęs, kad pradinio kreditoriaus UAB „Omnitel” su atsakovu 1999-04-19 sudarytos sutarties dėl Skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo 8.4. p. numatyta standartinė sąlyga spręsti ginčą išimtinai pagal UAB „Omnitel“ buveinę vietą yra nesąžininga, tinkamai įgyvendino Europos Teismingumo Teismo nacionaliniams teismams nustatytą pareigą atlikti teritorinės jurisdikcijos patikrinimą, nustatyti tinkamą teismingumą bylose su vartotojais. Kadangi atsakovo (vartotojo) gyvenamoji vieta ieškinyje nurodoma Ketingoje, ginčo sprendimas Vilniaus m. 2-ajame apylinkės teisme prieštarautų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms bei Europos Teisingumo Teismo formuojamai praktikai. Antra vertus, sutartinio teismingumo taisyklės taikytinos būtent sutarties šalims, tačiau ne bylos šalims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis 2003-01-20 Nr. 3K-3-69/2003). Tuo atveju, kai ieškinį dėl šios sutarties pareiškia tretysis suinteresuotas asmuo, pats nesantis sutarties šalimi, iškilus klausimui dėl ginčo teismingumo, sutartinio teismingumo taisyklėmis jis negali remtis.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 331 str., 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,... 3. kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Henricho Jaglinskio,... 4. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovas Lindorff Oy kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui G. T.,... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. gegužės 27 d. nutartimi,... 8. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m.... 9. Atskirasis skundas netenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą ir skundo argumentus,... 12. Teisės kreiptis į teismą tvarką įtvirtina LR CPK normos, apibrėžiančios... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą... 14. Nagrinėjamu atveju ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį... 15. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas,... 16. Kartu pastebėtina, kad Lr CK 6.188 str. įtvirtinti sąžiningumo kriterijai... 17. Kaip nutartyje minėta, nacionalinė teisė turi būti aiškinama taip, kad... 18. Atsižvelgdama į tai, jog pateikdamas ieškinio pareiškimą teismui ieškovas... 19. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, kad... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 331 str., 336... 22. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį palikti...