Byla 1-18-309/2014
Dėl nusikaltimo padarymo vietos ir laiko, pagrobė didelės vertės svetimą turtą ir tyčia sugadino svetimą turtą:

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Zigmas Kavaliauskas,

2sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, Ievai Rimdeikienei, Dijanai Drizgienei, dalyvaujant prokurorei Renatai Vilčinskaitei, nukentėjusiajai S. B., kaltinamiesiems M. P., E. A., kaltinamųjų gynėjams advokatams Jonui Nekrašiui, Muradui Bakanui,

3teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. P., a. k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nebaigto vidurinio išsilavinimo, dirbantis UAB „( - )“ darbininku, išsituokęs, gyvenantis ( - ), neteistas,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 3 dalį, 253 straipsnio 2 dalį, 254 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 1 dalį;

5E. A., a. k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis UAB „( - )“ elektriku, gyvenantis ( - ), neteistas,

6kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 178 straipsnio 3 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 254 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį.

7Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

8M. P., padedant E. A., bendrais tyčiniais veiksmais, E. A. duodant nurodymus ir patarimus dėl nusikaltimo padarymo vietos ir laiko, pagrobė didelės vertės svetimą turtą ir tyčia sugadino svetimą turtą:

92011 m. balandžio mėnesį, tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, E. A. prie parduotuvės „( - )“, esančios ( - ), M. P. nurodė nukentėjusiosios S. B. pinigų laikymo vietą – namo, esančio sodų bendrijoje „( - )“, ( - ), ( - ) gatvėje, sklype Nr. ( - ) (anksčiau sklypas Nr. ( - )), ( - ), antrajame aukšte esantį seifą, savaitės dieną - penktadienį, kai nukentėjusiosios S. B. nebūna namuose, žinodamas, kad M. P. vykdys S. B. priklausančio turto vagystę, tyčia sugadinant jos turtą.

10E. A., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. balandžio 15 d. apie 10.40 val., būdamas K. A. priklausančiame name, esančiame sodų bendrijoje „( - )“, ( - ), ( - ) gatvėje, sklype Nr. ( - ) (anksčiau sklypas Nr. ( - )), ( - ), telefonu pranešė M. P., kad nukentėjusioji S. B. išėjo iš namo, esančio ( - ), sodų bendrijoje „( - )“, ( - ) gatvėje, sklype Nr. ( - ), ( - ). Tą pačią dieną apie 12 val.-12.30 val. E. A. telefonu, trumposiomis žinutėmis, pranešė M. P., kad nukentėjusiosios S. B. nėra name ir M. P. gali vykdyti vagystę.

11M. P., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. balandžio 15 d. apie 12.30 val., tikslus laikas nenustatytas, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu įrankiu pragręžė S. B. priklausančio namo, esančio sodų bendrijoje „( - )“, ( - ), ( - ) gatvėje, sklype Nr. ( - ), ( - ), durų spynos šerdį, kurios vertė 30 Lt, ir taip tyčia ją sugadino, tokiu būdu įsibrovė į šį namą, kurio antrajame aukšte laužtuvu ir A. B. priklausančiu akumuliatoriniu gręžtuvu „Makita „( - ) išplėšė sienoje pritvirtintą seifą ir taip tyčia sugadino sieną, kurios vertė 2000 Lt, tokiu būdu iš viso tyčia sugadino 2030 Lt vertės S. B. priklausančio turto bei pagrobė seifą, kurio vertė 600 Lt, jame buvusius pinigus – 35 000 Lt, iš viso pagrobė 35 600 Lt vertės S. B. priklausančio turto.

12M. P. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 254 straipsnio 2 dalyje, o E. A. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 254 straipsnio 2 dalyje, o būtent:

13M. P., veikdamas bendrininkų grupe kartu su E. A. ir asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą tyrimą, bendrais tyčiniais veiksmais, E. A. duodant nurodymus ir patarimus dėl nusikaltimo padarymo vietos ir laiko bei tokiu būdu padedant, pagrobė šaunamuosius ginklus ir šaudmenis:

142011 m. balandžio mėnesį, tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, E. A. prie parduotuvės „( - )“, esančios ( - ), M. P. nurodė nukentėjusiosios S. B. pinigų ir šaunamųjų ginklų, šaudmenų laikymo vietą – namo, esančio sodų bendrijoje „( - )“, ( - ), ( - ) gatvėje, sklype Nr. ( - ) (anksčiau sklypas Nr. ( - )), ( - ), antrajame aukšte esantį seifą, savaitės dieną - penktadienį, kai nukentėjusiosios S. B. nebūna namuose, žinodamas, kad M. P. ir asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą tyrimą, vykdys S. B. priklausančio turto ir šaunamųjų ginklų, šaudmenų vagystę, tyčia sugadinant jos turtą.

15Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. balandžio 15 d. apie 10.40 val. E. A., būdamas K. A. priklausančiame name, esančiame sodų bendrijoje „( - )“, ( - ), ( - ) gatvėje, sklype Nr. ( - ) (anksčiau sklypas Nr. ( - )), ( - ), telefonu pranešė M. P., kad nukentėjusioji S. B. išėjo iš namo, esančio ( - ), sodų bendrijoje „( - )“, ( - ) gatvėje, sklype Nr. ( - ), ( - ). Tą pačią dieną apie 12 val.- 12.30 val. E. A. telefonu, trumposiomis žinutėmis, pranešė M. P., kad nukentėjusiosios S. B. nėra name ir M. P. bei asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą tyrimą, gali vykdyti vagystę.

162011 m. balandžio 15 d. apie 12.30 val., tikslus laikas nenustatytas, M. P. ir asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą tyrimą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu įrankiu pragręžė S. B. priklausančio namo, esančio sodų bendrijoje „( - )“, ( - ), ( - ) gatvėje, sklype Nr. ( - ), ( - ), durų spynos šerdį, kurios vertė 30 Lt, ir taip tyčia ją sugadino, tokiu būdu įsibrovė į šį namą, kurio antrajame aukšte laužtuvu ir A. B. priklausančiu akumuliatoriniu gręžtuvu „Makita „( - ) išplėšė sienoje pritvirtintą seifą ir taip tyčia sugadino sieną, kurios vertė 2000 Lt, tokiu būdu iš viso tyčia sugadino 2030 Lt vertės S. B. priklausančio turto bei pagrobė seifą, ir jame buvusius S. B. priklausančius tris pramoninės gamybos, graižtvinius, B kategorijos, pusiau automatinius šaunamuosius ginklus: 1800 Lt vertės pistoletą „Walther PPK“ Nr. ( - ), 7,65 mm kalibro, skirtą šaudyti 7,65 mm kalibro „Browning“ šoviniais, 2600 Lt vertės pistoletą „Walther P99“ Nr. ( - ), 9 mm kalibro, skirtą šaudyti 9x19 mm kalibro „Luger“ šoviniais, 5340 Lt vertės pistoletą „Beretta Mod. 92FS“, Nr. ( - ), 9 mm kalibro, skirtą šaudyti 9x19 mm kalibro „Luger“ šoviniais, ir šaudmenis – 14 vienetų pramoninės gamybos, „32Auto“ kalibro, centrinio skėlimo „Browning“ šovinių, skirtų įvairiems A, B kategorijų graižtviniams šaunamiesiems ginklams.

17Be to M. P. nuo 2011 m. balandžio 15 d. apie 12.30 val., tikslus laikas nenustatytas, neturėdamas leidimo, S. P. priklausančiame garaže Nr. ( - ), esančiame garažų eilėje Nr. ( - ), ( - ) metalinių garažų bendrijoje, ( - ) gatvėje, ( - ), neteisėtai laikė iki 2011 m. balandžio 21 d. 10.30 val., tris pramoninės gamybos, graižtvinius, B kategorijos, pusiau automatinius šaunamuosius ginklus: pistoletą „Walther PPK“ Nr.( - ), 7,65 mm kalibro, skirtą šaudyti 7,65 mm kalibro „Browning“ šoviniais, pistoletą „Walther P99“ Nr. ( - ), 9 mm kalibro, skirtą šaudyti 9x19 mm kalibro „Luger“ šoviniais, pistoletą „Beretta Mod. 92FS“, Nr. ( - ), 9 mm kalibro, skirtą šaudyti 9x19 mm kalibro „Luger“ šoviniais, ir šaudmenimis – 14 vienetų pramoninės gamybos, „32Auto“ kalibro, centrinio skėlimo „Browning“ šovinius, skirtus įvairiems A, B kategorijų graižtviniams šaunamiesiems ginklams, kol buvo sulaikytas ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariato pareigūnų.

18Kaltinamasis M. P. teismo posėdyje parodė, kad su kaltinamuoju E. A. susipažino prieš 10 metų, buvo draugai. Šiuo metu tarpusavyje nebendrauja. Po nusikaltimų padarymo tarp jų konfliktų nebuvo. Kad pavogė seifą pripažįsta, kad vogė ginklus nepripažįsta. Seife buvo 24 400 Lt.

192010 m. vasarą kartu su E. A. važiavo į žvejybą. Važiavo A. B. priklausančiu motoroleriu, E. A. neturėjo vairuotojo teisių ir kai sustabdė policijos pareigūnai, motorolerį paėmė. Tada A. B. jiems pradėjo grasinti. 2011 m. pavasarį su E. A. pradėjo kalbėti, kad A. B. reikia atkeršyti. Norėjo iš keršto pavogti seifą su pinigais. E. A. pasakė, kad A. B. namuose laiko pinigus. Sakė pinigus laiko seife, antrame aukšte, seifas nedidelis prisuktas prie sienos, sakė, kad yra ir didesnis seifas, kuriame laikomi ginklai, seifas padėtas ant žemės. Kad ginklai seife, kuriame laikomi pinigai, jam nebuvo žinoma. A. B. namas buvo šalia E. A. gyvenamosios vietos. E. A. nubraižė schemą, kurioje nurodė kur yra seifas su pinigais. Vėliau susitiko su M., E. A. žmona, jos pradėjo klausti, ar pažįsta B.. Pasakė, kad pažįsta, tačiau nebendrauja, bet galėtų padėti apvogti namą. Žadėjo sužinoti, kada nėra B. namuose. E. A. sakė, kad A. B. į dieną uždirba po 1000 Lt. Sakė, kad S. B. penktadieniais nebūna namuose, tačiau dėl konkrečios datos kada padarys vagystę nesitarė, pasakė, kad į namą galima patekti per duris. Seifo su pinigais vagystę planavo kartu su E. A.. E. A. už padėjimą padaryti vagystę žadėjo duoti 1000 Lt. Nusikaltimo dieną su E. A. bendravo žinutėmis. E. A. parašė „atvaryk, jau išvažiavo“. Vagystės metu jo telefonas buvo išjungtas. E. A. pasakė, kad pabus prie namo ir žiūrės, ar kas negrįš, jeigu kas paskambins. Jis nuvažiavo prie namo ir su motoriniu suktuku pragręžė durų spynelę. Kai atvažiavo E. A. buvo lauke prie savo namo rūkė. Jis parėjo pro šalį, tarpusavyje nebendravo.

20Įėjęs į namo vidų, užlipo į viršų ir išardė su laužtuvu, kurį atsivežė su savimi, seifą iš sienos. Kol seifą išėmė užtruko, apie pusantros valandos. Seifą įsidėjo į tašę ir išnešė. Seifas galėjo sverti apie 40 kilogramų. Nuėjęs prie stotelės, septinto autobuso maršrutu seifą nusivežė į garažą. Garaže seifą išlaužė su atsuktuvais. Seife rado pinigus 24 000 Lt kupiūromis po 200 Lt. Seife buvo trys pistoletai. Seifą su ginklais paliko garaže, pasiėmė tik pinigus. Padėjo raktą po garažu ir išėjo. Paskambino E. A. ir jie susitiko prie „( - )“. E. A. padavė 1000 Lt. Pasakė, kad buvo 24 000 Lt, bet pasakė, kad ne vienas name buvo, todėl reikėjo pasidalinti. E. A. sakė, kad su juo buvo daugiau žmonių, kad E. A. mažiau reikėtų duoti pinigų. Pasakė, kad seife buvo ginklai, nežino ką su jais daryti. Abu kalbėjo, kad ginklus geriausia būtų vėliau gražinti, apie ginklų pardavimą nekalbėjo. Po to jis į garažą nėjo, kur dingo ginklai, seifas nežino, nes buvo sulaikytas ir suimtas mėnesį laiko. Pinigai buvo reikalingi, nes buvo paėmęs iš „( - )“ banko 90 000 Lt paskolą, buvo susidaręs įsiskolinimas, bankas grasino nutraukti sutartį, vaikai maži buvo. Dalį paskolos grąžino, kitus pralošė kazino, pirko įvairius daiktus.

21R. K. seifo vagystėje nedalyvavo, su juo nesitarė dėl seifo vagystės. Ikiteisminio tyrimo metu jo atžvilgiu buvo naudojamas fizinis smurtas, todėl vienos apklausos metu nurodė, kad vagystėje dalyvavo R. K.. Jis tik buvo pasiskolinęs garažo raktus iš R. K.. Raktus gavo dieną prieš vagystę. R. K. pranešė, kad raktus paliks po garažu. Iškarto po vagystės su R. K. nebuvo susitikęs, tik po kokių dviejų mėnesių susitiko. Po vagystės už savaitės buvo sulaikytas 2 paroms, o po to mėnesiui.

22Dėl sugadintos sienos sutiktų atlyginti 500 Lt, 24 400 Lt sutinka atlyginti lygiomis dalimis su E. A., nes E. A. viską suorganizavo. 40 000 Lt neturtinės žalos nėra galimybės atlyginti ir nesutinka.

23Kratos metu buvo paimti 200 Lt, tai po vagystės likę pinigai.

24Kaltinamasis E. A. teismo posėdyje parodė, kad 2010 m. gegužės mėnesį su M. P. motoroleriu, kurį buvo pasiskolinęs iš A. B., važiavo į žvejybą ir juos sustabdė policijos darbuotojai. Kadangi neturėjo teisės vairuoti motorolerio, todėl policijos darbuotojai motorolerį nuvarė į saugojimo aikštelę. Paskambino telefonu A. B., kuris labai supyko ir pasakė „grąžink motorolerį arba pinigus“. Prašė apie 3 tūkstančius litų grąžinti. Pasakė M. P., kad dėl to vaikiško motorolerio kelia triukšmą ir kad A. B. daug pinigų uždirba. Kur pinigai laikomi nesakė. Po to, po poros dienų nuėjo pas A. B., kuris davė pinigų už aikštelę, M. P. davė ir jis davė, ir jie motorolerį grąžino. 2011 m. paskambino jam M. P. ir paklausė kur jis yra pasakė, kad dirba. Tada M. P. atvažiavo pas jį į darbą ir pradėjo klausinėti apie B., ar jie ten tebegyvena. Paskui po kiek laiko jis jam vėl paskambino ir pasakė, kad reikia susitikti. Susitiko prie „( - )“ parduotuvės jis vėl paklausinėjo apie kaimynus B., ar juos sutinka, pasakė, kad ne. Tada jis M. P. paprašė gal jis gali gauti kontrabandinių cigarečių. 2011 m. balandžio 15 d. jam paskambino M. P. ir paklausė, „ar savo kaimynės nematei“, atsakė, kad matė vaikščiojančią po kiemą. Tada jis parašė M. P. žinutę, gal yra cigarečių, sako yra. Paskui jam M. P. paskambino sako „reikia susitikti“ atvažiuok prie „( - )“. Atvažiavus prie „( - )“ ir M. P. jam padavė 1000 Lt ir pasakė „čia tau už baudą susimokėti, nes kartu važiavome“. Po to pasakė iš kur tie pinigai, tada jis pinigus norėjo grąžinti, o M. P. jį prigąsdino, kad nieko niekam nesakytų, langus išdaužė, automobilį ištepliojo.

25Savo kaltę pripažįsta, tik tiek, kad M. P. prasitarė, jog A. B. turi daug pinigų. Dėl vagystės nesitarė, nieko neplanavo, nieko nebraižė, tai išgalvoti dalykai.

26Teismo posėdyje pagarsinus E. A. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ( 3 t. 154 b. l., 3 t. 172-174 b. l., 3 t. 67-71 b. l.), kaltinamasis parodė, kad jam įtartina pasirodė, kai M. P. jo klausinėjo apie B., prie parduotuvės „( - )“, M. P. minėjo, kad bandys įsilaužti į namą, tačiau kokiu būdu neminėjo, jeigu prasitars bus blogai. Jis M. P. buvo sakęs apie seifus ir, kad B. turi pinigų. Nusikaltimo dieną M. P. nematė, jam rašė žinutę dėl cigarečių. 1000 Lt sutinka grąžinti. Kad ginklai pavogti sužinojo iš M. P. prie „( - )“, sakė M. P. grąžinti ginklus.

27Nukentėjusioji S. B. teismo posėdyje parodė, kad gyvena sodų bendrijoje „( - )“ ( - ). Iki įvykio kaltinamojo M. P. nepažinojo. Kaltinamasis E. A. kaimynas, bendravo nepiktybiškai, pykčių tarp jų nebuvo. E. A. žinojo ir apie antrą ginklų seifą ir matė ginklus. Jis jos name nieko neremontavo, bet lankėsi, ateidavo ir su žmona M. A., bet 2011 m. lapkričio mėnesį įvyko konfliktas tarp jos ir M. A.. M. A. yra giminaitė jos buvusiam vyrui A. B., su kuriuo santuoka nutraukta prieš dvylika metų, bet jie gyvena kartu.

28Antro aukšto sienoje buvo įmontuotas seifas, kurio dydis buvo maždaug pusė metro ant pusės metro. Seifą buvo galima atrakinti tik įvedus reikiamą kodą. Vienas žmogus galėjo seifą panešti. Sienoje buvo padaryta ertmė, joje įmontuotas seifas – varžtais pritvirtintas prie sienos, įbetonuotas. Buvęs sutuoktinis A. B. dvi dienas seifą montavo į sieną. Kaltinamasis E. A., prieš du metus iki įvykio, matė sienoje įmontuotą seifą, matė jame esančius ginklus, pinigus, tačiau didelio susidomėjimo nerodė. A. B. savo ginklus laikė kitame seife, kuris stovėjo šalia sienoje įmontuoto seifo. 2011 m. balandžio 14 d. seife buvusius pinigus perskaičiavo, pasitarė su A. B. kur jie tuos pinigus investuos, bet jų nuomonės nesutapo. Ir tada ji pakeitė seifo kodą. Buvo 35 000 Lt, kupiūromis po 100 ir po 200 Lt, pinigai surišti su gumyte, taip pat buvo raktai nuo A. B. seifo, ginklai - du pistoletai „Beretta“, pistoletas „Walter“, apkaba su šoviniais, tuščia apkaba ir dėžutė su šoviniais. Pinigai buvo bendri su A. B., tačiau nukentėjusi ji viena, ginklai ir šaudmenys priklausė jai. Jos sūnus neįgalus, mokosi mokykloje, kadangi penktadieniais pamokos mokykloje vyksta ilgai, todėl ji kiekvieną penktadienį eina į mokyklą parsivesti sūnų į namus. Kaltinamasis E. A. apie tai žinojo. 2011 m. balandžio 15 d. – penktadienį – apie 12 valandą išėjo iš namų, parsivesti sūnaus iš mokyklos. Kaltinamasis E. A. buvo kieme, elgėsi kaip visada, kalbėjosi telefonu. Į namus su sūnumi grįžo apie 18 valandą. Grįžusi pamatė atidarytus vartelius, atidarytas namo duris, įėjusi apačioje pamatė besimėtančias plytas, užlipusi į antrą aukštą ir pamatė vietoje seifo skylę sienoje. Seifas iš sienos buvo išimtas. Ten buvo apdaila, bet viskas buvo išdraskyta, išpjauta, išgręžta, kadangi seifas buvo labai stipriai pritvirtintas. Vienas žmogus per dvi valandas tokio darbo neatliktų. Namuose rado laužtuvą, A. B. tokio neturėjo.

29Kartu su seifu dingo seife buvę 35 000 Lt, ginklai – „Walther“, kurį vieną įvertina 1800 Lt, kitą ginklą „Walther“ įvertina 2600 Lt, ginklą „Beretta“ įvertina 5340 litų, dvi apkabos - viena pilna, kita tuščia, dėžutė su šoviniais, šovinius įvertina po 1 litą už vienetą. Be to buvo sugadinta spyna – žala 30 Lt, sugadinta siena – žala 2000 Lt, pavogtas seifas – žala 600 Lt. Ginklus įsigijo prieš du metus iki vagystės. Jai taip pat padaryta ir 40 000 Lt neturtinė žala.

30Liudytojas A. B. teismo posėdyje parodė, kad kaltinamasis E. A. jo sesers dukros sutuoktinis. Su M. P. negiminės. Nukentėjusioji S. B. buvusi jo sutuoktinė, su kuria kartu gyvena bendrame name, ( - ). 2011 m. balandžio 15 d. namas buvo apvogtas. Buvo pavogtas seifas su ginklais ir pinigais, priklausantis S. B.. Jam priklausantis turtas buvo sugadintas, bet jis pretenzijų nereiškia. Seifas buvo įmūrytas į sieną. Jo dydis maždaug: 50 cm pločio, storis 25 cm, į gylį apie 20 cm. Žinojo, kad seife buvo S. B. ginklai: 3 koviniai pistoletai su šoviniais ir jų bendri pinigai 35 000 Lt. Su S. B. santuoka nutraukta, bet veda bendrą ūkį. Kai jam S. B. pasakė, kad apvogtas jų namas, iš karto grįžo, bet per skubėjimą laužimo žymių nepastebėjo nei jis, nei kriminalistai. Pamatė atidarytas duris, kad patekta į namo vidų ir su jo naujais instrumentais išlaužta visa siena ir ištrauktas įmūrytas seifas. Po to pastebėjo, kad laukinių durų spynos šerdyje yra skylutė pragręžta, laužtuvo žymės. Apie du metrus nuo to įmūryto seifo stovi jo seifas. Jis pritvirtintas su ankeriais prie žemės ir prie sienos. Jis skirtas medžiokliniams šautuvams sudėti. Jame laiko savo du lygiavamzdžius šautuvus, pistoletus su šoviniais. Jo nebandyta atidaryti, jokių laužimo žymių nebuvo. Įvykio vietoje buvo laužtuvas, kuris jiems nepriklausė, jie tokio neturėjo.

31Kaltinamasis E. A. jų namuose buvo pastovus svetys. Jis kartu su juo dirba ( - ), palaikė labai gerus santykius. 2010 metų vasarą E. A. iš jo gavo pinigų iš to seifo, nes norėjo, kad E. A. atliktų tam tikrus darbus. Davė 200 Lt. Tai buvo metai iki įvykio. Seifo turinio nedemonstravo, bet tuo metu E. A. matė, kad ten yra ir pinigai, ir ginklai, nes stovėjo šalia. Ginklai įsigyti 2009 metų žiemą. E. A. žinojo, kad savo medžioklinius ginklus laiko kitame seife. Santykiai su E. A. subjuro 2010 metų rudenį, kai jis pradėjo gyventi kartu su M..

32Buvo davęs E. A. motorolerį ne kad važinėtųsi, o kad pataisytų. Jam motoroleris grąžintas. Santykiai su E. A. dėl motorolerio nepasikeitė.

33Asmeniškai paskutinį kartą tą seifą buvo atidaręs, kai davė pinigus E. A.. Daugiau seifą atidarydavo jo prašymu S. B., nes jam reikdavo padėti pinigus ar jų pasiimti.

34S. B. pinigus perskaičiavo tą savaitę, kai įvyko vagystė. Jis asmeniškai tų pinigų neskaičiavo, tik žinojo, kad ten yra tokia suma. Tai buvo jų bendri pinigai, jie jų nedalino, kiek jos, kiek jo. Kadangi S. B. seifas, jos daiktai, tai pinigai jai priklausė. Jeigu pinigai būtų buvę jo seife, sakytų, kad jie yra jo.

35Liudytoja T. V. teismo posėdyje parodė, kad nepažįsta nei kaltinamųjų, nei nukentėjusiosios. Juos mato pirmą kartą. Gyvena ( - ). 2011 m. balandžio mėnesį tvarkė teritoriją, ir po balkonu pamatė maišelį. Maišelis padėtas po balkonu ir su žolėm prispaustas. Pakėlusi maišelį, atidarė ir pamatė pistoletus, bei apkabą su šoviniais. Paskambino į policiją.

36Liudytojas S. P. teismo posėdyje parodė, kad kaltinamieji ne giminės. Prieš 3-4 mėnesius iki kratos išnuomavo garažą ir sūnui E. P. padavė raktą. Kam sūnus išnuomavo garažą nežino, pinigus gavo per sūnų. Prieš Velykas atvažiavo policijos pareigūnai daryti kratą garaže. Vėliau sužinojo, kad garaže rado šautuvų, pinigų, senovišką mašiną. Kai sūnui atidavė raktą, į garažą neidavo.

37Liudytojas E. P. teismo posėdyje parodė, kad jis yra R. K. davęs raktus nuo garažo. Garažas yra ( - ) ir R. K. garažo raktus įrankiams pasidėti. Garažas tėvo vardu, bet garažu jis naudojosi ir raktus perdavė prieš išvažiuojant į ( - ). Tai buvo prieš metus ar pusantrų.

38Prieš tai buvo išnuomavęs garažą Z., bet ir savo įrankius laikė. Z. nuomos mokestį sumokėjo už puse metų 300 Lt ir raktų jis jam negrąžino. Kai važiavo į ( - ) tai ir davė R. K. raktus, kuris užsiminėjo santechnikos darbais ir laikė santechnikos įrankius garaže. Grįžus iš ( - ) po dviejų savaičių, jam paskambino ir pasakė, kad reikia atidaryti garažą. Garažą atrakinus, garaže stovėjo automobilis ir technikos įrankiai buvo, jokių ginklų nebuvo. Kai R. K. gražino garažo raktus, nieko neaiškino. R. K. nieko neminėjo, kad kam būtų davęs raktus.

392011 m. balandžio mėnesį garažu naudojosi Z. ir R. K.. Tėvas jam davė du raktus, nes yra dvi spynos ir davė du komplektus raktų. Jis raktus padavė R. K. ir iš jo pasiėmė

40R. K., asmuo, kurio atžvilgius ikiteisminis tyrimas išskirtas, teismo posėdyje parodė, kad su M. P. seniai pažįstami, su E. A. nepažįstamas. 2011 m. balandžio mėnesį buvo sutikęs kaltinamąjį M. P., kuris paklausė, ar turi kokių raktų, nes dviratį norėjo tvarkytis. Pasakė, kad pas draugą garaže įrankius laiko, gali duoti raktą. Sutarė vietą tai yra, kad jis raktus padės už garažo, o kai M. P. pasinaudos garažu vėl padės raktus. Garažas buvo draugo E. P. ir jis garažą kažkam buvo išnuomavęs, jis tik santechnikos įrankius laikė garaže. Pasakė M. P., kad raktus paliko. Po dviejų trijų dienų raktus pasiėmė. Į garažą nėjo, nebuvo tikslo. Garaže buvo jo įrankiai ir draugo daiktai. Garaže nebuvo automobilio. Po metų laiko buvo apklaustas. Per tuos metus su M. P. nesusitikdavo, nes jis gyveno kaime, ( - ) rajone.

412011 m. balandžio 15 d. gyveno ( - ), lyg tai ( - ) ar ( - ). Iki raktų atidavimo M. P., garažu naudojosi apie pusę metų. M. P. įrankių nedavė, bet garaže turėjo laužtuvą ir ne vieną, „makitą“, „bulgarę“, raktus. „Bulgarkė“ įrankis metalui pjauti.

42Liudytoja M. A. teismo posėdyje parodė, kad 2009 m. atvažiavo iš kaimo mokytis. Pas dėdę A. B. susipažino su kaltinamuoju E. A., po mėnesio pradėjo draugauti ir apsigyveno pas E. A. mamą, ( - ), „( - )“ soduose. 2011 m. žiemą viena jos bendramokslė paprašė nuvežti į pietinę miesto dalį. Nuėjus į butą buvo kaltinamasis M. P. ir jo draugas T.. M. P. jos paklausė „tai tu esi E. A. mergina“, pasakius „taip“, pradėjo klausti apie B., ar juos pažįsta, ar jie gyvena. Tuo kalba pasibaigė ir ji išvažiavo namo. Ji neįtarė nieko blogo, kad M. P. nori ką nors neteisėto padaryti. 2011 m. gegužės 7 d. susituokė su E. A.. E. A. su B. buvo pažįstami, bet piktumų jokių nebuvo.

432011 m. balandžio 15 d. grįžusi iš mokyklos, namuose rado E. A., kuris tvarkė automobilį, po to pasakė, kad skambino M. P. ir pasakė, kad atvažiuotų iki „( - )“. Kai važiavo prie „( - )“ nieko neįtarė. Nuvažiavus prie „( - )“, M. P. padavė E. A. 1000 Lt ir pasakė „čia už baudą susimokėti kur važiavo su motoroleriu“. Kada jie važiavo su motoroleriu ji nežino. M. P. padavęs 1000 Lt, išlipo iš automobilio ir nuėjo. Apie vagystę nieko nebuvo kalbama.

44M. P. pirmą kartą matė, kai su I. B. buvo pas M. P. pusbrolį kur buvo ir kaltinamasis M. P.. M. P. pradėjo klausti apie B., kur gyvena B., ar išvažiuoja jie kur nors atostogų, ar išeina kur ir kada, pasakė, kad išeina bet kur ir kada jie eina nežino. Žinojo, kad B. turtingi ir turi pinigų. Kur B. laikė pinigus nežinojo. M. P. paskambino E. A. kai paaiškėjo vagystė, pagrasino, daužė langus buvo durų rankeną išlaužęs. Ne vieną kartą mašinas nudažinėjo.

45Liudytoja A. D. teismo posėdyje parodė, kad 2012 m. gegužės 2 d. buvo atlikta liudytojos M. B. apklausa, kuri vyko kaip ir eilinė apklausa. Kadangi ji buvo E. A. sugyventinė, tai ją apklausinėjo kaip E. A. sugyventinę ir jai žinomas aplinkybes. Jai buvo išaiškintos teisės, kad gali atsisakyti duoti parodymus ir labai daug apie tai buvo diskutuota. Ji norėjo labai duoti parodymus. Ką liudytoja pasakojo tas ir buvo rašoma protokole. Spaudimas liudytojai nebuvo daromas.

462011 m. balandžio 23 d. M. P. antroje apklausoje nebuvo advokato, nes jis jo nenorėjo. Spaudimas jam nebuvo daromas. Važiuojant į įvykio vietą, M. P. spaudimas nebuvo daromas. Kad būtų M. P. sumuštas jokių žymių nematė.

47Liudytojas D. L. teismo posėdyje parodė, kad kai 2011 m. gegužės 2 d. vyko M. B. apklausa, joje nedalyvavo. Buvo 100 procentinė informacija, kad R. K. su M. P. suorganizavo vagystę ir užverbavo E. A., nes jis gyveno šalia ir giminiavosi su nukentėjusiaisiais. M. P. su R. K. padarė tą nusikalstamą veiką, bet M. P., kai grįžo iš izoliatoriaus pakeitė parodymus ir visą kaltę prisiėmė. Prieš nusikalstamą veiką policija jokios informacijos neturėjo. Koks pagrindinis tikslas buvo ar pinigai, ar ginklai negali pasakyti. Tokios informacijos, ar jie norėjo pavogti pinigus, ar ginklus pasakyti negali.

48Prieš M. P. prievarta nebuvo naudojama. M. P. žinojo R. K., jį atpažino. R. K. pasiūlė M. P. daryti tą nusikaltimą. R. K. buvo kaip organizatorius. Turėjo informacijos, kad R. K. apvogdavo namus ir ( - ).

492011-04-15 įvykio vietos apžiūros protokole (1 t. 19-24 b. l.) nustatyta, kad apžiūrėtas gyvenamasis namas, esantis sodų bendrijoje „( - )“, ( - ), ( - ), sklypo Nr. ( - ). Apžiūros metu nustatyta, kad namo išorinėse duryse prie užrakto yra laužimo žymės. Namo 2-ajame aukšte laiptų dešinėje pusėje mūrinėje sienoje 1,2 m aukštyje rasta 45x40 cm niša, kurios gylis 10 cm. Po niša atremtas į sieną metalinis laužtuvas, o ant grindų yra akumuliatorinis gręžtuvas. Toliau stovi metalinis 1 m aukščio seifas be laužimo žymių, nuo kurio 1 m atstumu rasti avalynės pėdsakai. Įvykio vietoje paimtas laužtuvas, 1 mėginys nuo gręžtuvo, avalynės pėdsakų fragmentai paimti dviejose daktiloskopinėse plokštelėse.

502011-05-08 įvykio vietos apžiūros protokole (1t. 38-41 b. l.) nustatyta, kad apžiūrėta įvykio vieta, esanti prie namo ( - ), kur prie balkono rastas ir paimtas plastikinis šiukšlių maišas su šiais daiktais: ginklu „Walther ( - )“ su dėtuve be šovinių, ginklu „Beretta ( - )“ su dėtuve be šovinių, ginklu „Walther ( - )“, 3 tuščiomis dėtuvėmis, 1 dėtuve „Walther“ su 7 šoviniais.

512011-05-11 specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t. 48-49 b. l.) konstatuota, kad ant tirti pateiktų objektų, paimtų 2011-05-08 įvykio vietos apžiūros metu, adresu ( - ), rankų pėdsakų tinkamų asmeniui identifikuoti neaptikta.

522011-05-26 daiktų apžiūros protokole (1 t. 50-52, 53, 54 b. l.) nustatyta, kad apžiūrėti 3 ginklai, 6 dėtuvės ir 7 šoviniai, kurie 2011-06-02 grąžinti S. B..

532012-09-27 ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimo biuro specialisto išvadoje Nr. ( - ) (5 t. 28-32 b. l.) nustatyta, kad tirti pateikti pistoletai yra pramoninės gamybos, graižtviniai, B kategorijos, pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, tinkami šaudymui: pistoletas „Walther PPK“ Nr.( - ), 7,65 mm kalibro, skirtas šaudyti 7,65 mm kalibro „Browning“ šoviniais, pistoletas „Walther P99“ Nr. ( - ), 9 mm kalibro, skirtas šaudyti 9x19 mm kalibro „Luger“ šoviniais, pistoletas „Beretta Mod. 92FS“, Nr. ( - ), 9 mm kalibro, skirtas šaudyti 9x19 mm kalibro „Luger“ šoviniais. Tirti pateikti 7 šoviniai yra šaudmenys – pramoninės gamybos, „32Auto“ kalibro, centrinio skėlimo „Browning“ šoviniai, tinkami šaudymui, skirti įvairiems A, B kategorijų graižtviniams šaunamiesiems ginklams.

54Pažyma iš civilinėje apyvartoje esančių ginklų registro (1 t. 27 b. l.) nustatyta, kad 2008-12-17 S. B. išduotas leidimas Nr. ( - ) laikyti (nešiotis) ginklus: pistoletą „Beretta“ Nr. ( - ), pistoletą „Walther“ Nr.( - ), pistoletą „Walther“ Nr. ( - ).

552008-12-08 ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariato ( - ) policijos nuovados pažyma (1 t. 69 b. l.) nustatyta, kad S. B. gyvenamojoje vietoje ( - )-22 įrengta metalinė dėžė (seifas) pagal nustatytus reikalavimus.

562008-12-17 leidimu laikytis (nešiotis) ginklus Nr. ( - ) (1 t. 74 b. l.) nustatyta, kad S. B. leidžiama laikyti ir nešiotis ginklus: „Walther PPK“ Nr.( - ), „Walther P99 AS“ Nr. ( - ), „Beretta 92 FS“ Nr. ( - ).

572013-04-12 rašte Nr. ( - ) iš Lietuvos Respublikos ginklų fondo (6 t. 22 b. l.) nurodyta, kad pistoleto „Walther ( - )“ rinkos kaina 2011-04-15 apytiksliai yra 1900 Lt, pistoleto „Beretta ( - )“ rinkos kaina 2011-04-15 apytiksliai yra 4500 Lt, pistoleto „Walther ( - )“ rinkos kaina 2011-04-15 apytiksliai yra 1200 Lt.

582011-05-12 ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimo biuro specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t. 77-79 b. l.) nustatyta, kad ant tirti pateikto užrakto, paimto 2011-04-16 iš A. B. po 2011-04-15 įvykdytos vagystės iš namo, esančio sodų bendrijoje „( - )“, ( - ), ( - ) gatvė, ( - ) sklypas, ( - ), esantys gręžimo pėdsakai konkrečiam gręžimo įrankiui identifikuoti netinkami.

592011-04-23 kratos protokolu (2 t. 19, 20 b. l.) nustatyta, kad kratos pas S. P. ( - ) garažų bendrijoje ( - ) metu buvo rasta ir paimta tvirtinimo detalė su plastmase.

602011-10-24 daiktų pateikimo protokolu (2 t. 21 b. l.) nustatyta, kad S. B. pateikė du metalinius varžtus su plastmasiniais kaiščiais.

612011-04-21 daiktų pateikimo protokolu (1 t. 84 b. l.) nustatyta, kad iš įtariamojo M. P. buvo paimti šie daiktai: 200 Lt, mobilaus ryšio telefonas „Samsung“, čekis „( - )“, 2011-04-16 „Pildyk“, 2 vnt. kortelių dėklų su PIN kodais, kvitas Nr. ( - ), kvitas Nr. ( - ), sportiniai bateliai „Puma“.

622012-01-03 apžiūros protokolu (1 t. 91-105 b. l.) nustatyta, kad apžiūrėti daiktai: mobilaus ryšio telefonas „Samsung“, IMEI ( - ), su SIM kortele, kurios paskutiniai skaičiai ( - ) (kiti skaičiai nusitrynę), 2 vnt. SIM kortelių dėklų, kurių Nr. ( - ), ( - ), mobilaus ryšio telefonas „Nokia 5130 c“, IMEI ( - ), „Pildyk“ SIM kortelė Nr. ( - ), „Pildyk“ SIM kortelės dėklas, kurio Nr. ( - ), 2011-04-18 AB „( - )“ banko ( - ) filialo kvitas Nr. ( - ) apie tai, kad M. P. sumokėjo 1338,13 vnt. kaip paskolos padengimą, 2011-04-18 AB „( - )“ banko ( - ) filialo kvitas Nr. ( - ) apie tai, kad M. P. papildė sąskaitą 90 Lt, 2011-04-16 „( - )“ kvitas Nr. ( - ) dėl barzdaskutės „Philips HS 8440“, baterijos „Sony“, maišelio pirkimo už 367,10 Lt, paduodant 400 Lt ir gaunant 33 Lt grąžos.

632012-04-25 daiktų pateikimo protokolu nustatyta, kad įtariamasis M. P. pateikė sportinį kostiumą „Nike“(1 t. 111 b. l.).

642011-04-21 kratos protokolu (1 t. 127,128 b. l.) nustatyta, kad atlikus kratą pas A. K. ( - ), jos metu buvo rasti ir paimti šie daiktai: barzdaskutė „Philips“ su pakrovėju, laikikliu ir medžiaginiu dėklu, sąskaita mobiliojo ryšio telefonui „Samsung“, garantinis talonas Nr. ( - ).

652011-05-03 kratos protokolu nustatyta, kad atlikus kratą pas E. A. sodų bendrijoje „( - )“, ( - ), rasti ir paimti šie daiktai: pilkos spalvos bateliai, juodos spalvos palaidinė su gėlytėmis, akumuliatoriaus „Blit“ garantinis talonas (1 t. 130,131 b. l.).

662011-11-07 apžiūros protokolu (1 t. 182-188 b. l.) nustatyta, kad apžiūrėti šie daiktai: palaidinė, bateliai, barzdaskutė ir jos priedai, akumuliatorius bei garantinis talonas dėl rūgštinio akumuliatoriaus pardavimo 2011-04-16.

67Mobiliojo ryšio telefonų skambučių ir trumpųjų žinučių išklotinėse (2 t., 41 b. l.) nustatyta, kad 2011-04-15 10.42 val. M. P. telefonu Nr. ( - ) skambino E. A., kuris naudojosi telefonu Nr. ( - ) (2 t. 40 b. l.), o 2011-04-15 nuo 12.02 val. iki 12.32 val. susirašinėjo trumposiomis žinutėmis su asmeniu, kuris naudojasi telefonu Nr. ( - ).

682011-04-23 M. P. parodymų patikrinimo vietoje protokole (3 t. 42-48 b. l.) nustatyta, kad jis parodė vietą ( - ) g., ( - ), esančioje ( - ) metalinių garažų bendrijoje, ( - ) eilėje, garaže Nr. ( - ), kur padėjo seifą su pinigais, ginklais ir šaudmenimis.

692011-05-03 M. P. parodymų patikrinimo vietoje protokole (3 t. 51-57 b. l.) nustatyta, kad jis parodė namą Nr. ( - ), esantį ( - ) gatvėje, sodų bendrijoje „( - )“, ( - ), ir paaiškino, kad šį namą jis apvogė. M. P. parodė vartus ir duris, pro kurias jis pateko į namą. Namo antrajame aukšte M. P. parodė sieną, esančią dešinėje pusėje nuo laiptų pusės ir nurodė, kad šioje sienoje buvo įmontuotas seifas, kurį jis pavogė.

702011-06-14 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole (3 t. 73-77 b. l.) užfiksuota, kad M. P. atpažino R. K., tačiau nurodė, kad R. K. vagystėje iš S. B. namo nedalyvavo. Šią vagystę jis įvykdė kartu su E. A., o name seifą išplėšė vienas.

712012-05-15 E. A. parodymų patikrinimo vietoje protokole (3 t. 175-180 b. l.) nustatyta, kad jis parodė vietą, esančią prie parduotuvės „( - )“, ( - ), kur jis M. P. nurodė, kad S. B. nebūna namuose penktadieniais, o seifas, kuriame laiko pinigus, yra antrajame aukšte. M. P. pasakė, kad eis apvogti S. B. namo. Po to E. A. parodė jo motinai K. A. priklausantį namą Nr. ( - ), esantį ( - ) gatvėje, sodų bendrijoje „( - )“, ( - ), kur būdamas jis telefonu kalbėjo su M. P. ir jam pasakė, kad S. B. išėjo, po to dar jam parašė žinutę. Po to E. A. parodė S. B. priklausantį namą Nr. ( - ), esantį ( - ) gatvėje, sodų bendrijoje „( - )“, kurį apvogė M. P..

72Atnaujinus įrodymų tyrimą, buvo papildomai pateikta: 2012 m. spalio 1 d. ( - ) apygardos prokuratūros prokurorės nutarimas, kuriuo ikiteisminis tyrimas R. K. atžvilgiu buvo atskirtas į ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ); 2013-05-15 specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje konstatuota, kad atlikus DNR tyrimą, nuoplovoje nuo akumuliatoriaus gręžtuvo DNR profilių, tinkamų asmens indetifikavimui, negauta; 2013 m. rugsėjo 26 d. ( - ) apygardos prokuratūros prokuroro nutarimas, kuriuo ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. ( - ), vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 212 straipsnio 2 punktu, 94 straipsnio 1 dalies 4 punktu, pagal BK 178 straipsnio 3 dalį, 254 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 1 dalį, 253 straipsnio 2 dalį nutrauktas, ikiteisminio tyrimo metu nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo R. K., kaltę dėl minėtų nusikalstamų veikų padarymo.

73Dėl įrodymų vertinimo, BK 178 straipsnio 3 dalies, 187 straipsnio 1 dalies ir 24 straipsnio 6 dalies, 178 straipsnio 3 dalies, 24 straipsnio 6 dalies ir 187 straipsnio 1 dalies taikymo

74Įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai.

75Vadovaujantis BPK 301 straipsnio 1 dalimi, nuosprendis pagrindžiamas tik tais įrodymais, kurie buvo išnagrinėti teisiamajame posėdyje. Tačiau ši norma neturi būti suprantama tiesiogiai, kad nuosprendyje remiamasi tik tais kaltinamųjų ir kitų asmenų parodymais, kurie duoti teisiamajame posėdyje. Teismas turi teisę remtis visais įrodymais, tiek surinktais ikiteisminio tyrimo metu, tiek naujais, tačiau juos visus privalo ištirti ir patikrinti teisiamajame posėdyje BPK 271–292 straipsniuose nustatyta tvarka: apklausti asmenis, perskaityti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo teisėjui arba pirmiau teisme, o byloje esantiems įrodymams patikrinti gali būti perskaitomi ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymai, kai yra esminių prieštaravimų tarp parodymų, duotų teisiamajame posėdyje, ir parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu ar pirmiau teisme (BPK 276 straipsnio 1, 4 dalys), perskaityti dokumentus bei apžiūrėti daiktus. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo pirmiau duoti parodymai ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui nėra savarankiškas įrodymų šaltinis, tačiau šiais duomenimis galima patikrinti kitus byloje surinktus įrodymus, be to, jie padeda formuoti teismo vidinį įsitikinimą (kasacinės nutartys Nr. 2K-372/2005, 2K-431/2006, 2K-592/2010, 2K-253/2013, 2K-332/2013).

76Pagal BK 178 straipsnį atsako tas kas pagrobė svetimą turtą. Pagrobimas yra tyčinis, neteisėtas ir neatlygintinas svetimo turto užvaldymas, atimantis iš asmens galimybę valdyti, naudotis ir disponuoti jam priklausančiu turtu. Pagal BK 178 straipsnio 3 dalį vagystę kvalifikuojantis požymis yra didelės vertės svetimo turto pagrobimas. Svetimo turto, kuriuo vertė nustatoma remiantis BK 190 straipsnyje pateiktu turto vertės išaiškinimu turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą.

77Pagal baudžiamąjį įstatymą (BK 24 straipsnio 1 dalis) bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikalstamos veikos sudėtį (BK 2 straipsnio 4 dalis). Dėl to, jeigu nusikalstamą veiką padaro ne vienas asmuo, pagrindžiant kaltininko baudžiamąją atsakomybę už bendrininkavimą darant ar padarius konkrečią nusikalstamą veiką, turi būti konstatuota visų, t. y. ir bendrininkavimo požymių, nustatytų BK 24, 25 straipsniuose, ir bendrai daromos nusikalstamos veikos, numatytos BK specialiosios dalies straipsnyje, pagal kurį kvalifikuojama vykdytojo veika, požymių visuma. Taigi kiekvieno bendrininkavimo atveju kaip atitinkamų požymių visuma turi būti konstatuota, kad yra bent dviejų asmenų susitarimas veikti bendrai, kad kiekvienas bendrininkas suvokia, jog kėsinasi į ta patį objektą, taip pat supranta ir kitus bendrai daromos veikos sudėties, numatytos BK specialiojoje dalyje, požymius.

78Būtinas bet kurios bendrininkavimo rūšies ar formos požymis yra bendrininkų tarpusavio susitarimas. Įstatymas nenurodo, kaip bendrininkai turi susitarti dėl bendros nusikalstamos veikos, kad būtų konstatuotas bendrininkų susitarimas, todėl kiekvieno bendrininkavimo atveju teismas privalo konstatuoti šį būtiną bendrininkavimo požymį atsižvelgęs į konkrečias bylos aplinkybes. Teismų praktikoje įsitvirtino nuostata, kad bendrininkų susitarimas gali būti išreikštas bet kokia forma, todėl įrodinėjant susitarimo buvimą nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales. Bendrininkų susitarimas gali įvykti bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje, t. y. iki bus pasiektas norimas rezultatas. Visi bendrininkai atsako pagal tą patį BK straipsnį, numatantį bendrai padarytą nusikalstamą veiką, išskyrus atvejus, kai nustatomas vykdytojo ekscesas (bendrininkų susitarimo ribų peržengimas).

79Pagal BK 25 straipsnio 2 dalį bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai. BK 24 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad vykdytojas yra asmuo, nusikalstamą veiką padaręs pats arba pasitelkęs nepakaltinamus asmenis arba nesulaukusius šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenis, arba kitus asmenis, kurie dėl tos veikos nėra kalti. BK 24 straipsnio 6 dalyje padėjėjas yra asmuo, padėjęs padaryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus.

80Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimo Nr. 52 4 punkte nurodyta, kad daiktai, išimti iš apyvartos, ar daiktai, kurių apyvarta ribota, nėra nusikalstamos veikos dalykas pagal BK 178 ir 180 straipsnius. Tokių daiktų pagrobimas kvalifikuotinas pagal kitus BK (pvz., 119, 254, 256, 263, 296, 302, ir 306) straipsnius. Nutarimo 4 punkte minimais teiginiais aiškinama (tiksliau primenama), kaip turi būti sprendžiamas turto grobimo kvalifikavimo klausimas tais atvejais, kai iškyla bendrosios ir specialiosios normos konkurencijos klausimas, ir nurodyta, kad, jei pagrobiami daiktai, išimti iš apyvartos, ar daiktai, kurių apyvarta yra ribota, tokių daiktų grobimas kvalifikuojamas ne pagal BK 178 straipsnį, bet pagal kitus specialiai tokių daiktų apsaugai skirtus BK straipsnius, pavyzdžiui, informacijos, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, grobimas kvalifikuojamas pagal BK 119 straipsnį; šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų – pagal BK 254 straipsnį; narkotinių ar psichotropinių medžiagų – pagal BK 263 straipsnį, t. y. taikoma specialioji baudžiamojo įstatymo norma. Būtent todėl, kai įstatyme yra specialios normos, saugančios daiktus, išimtus iš apyvartos, ar daiktus, kurių apyvarta yra ribota, nuo grobimų, jie nėra nusikalstamos veikos dalykas pagal bendrąsias normas, įtvirtintas BK 178 ir 180 straipsniuose. Tokių daiktų pagrobimas, kaip nurodyta Senato nutarime Nr. 52, kvalifikuotinas pagal kitus BK (pvz., 119, 254, 256, 263, 296, 302, ir 306) straipsnius, kurie BK 178 ir 180 straipsnių atžvilgiu įtvirtina specialiąsias normas. Tokį BK 178 ir 180 straipsnių normų santykį su Nutarimo 4 punkte nurodytų kitų BK straipsnių normomis patvirtina ir to paties punkto teiginys, kad jei BK 119, 254, 256, 263, 296, 302, ir 306 straipsniuose numatytais veiksmais kartu pagrobiami apyvartoje esantys daiktai, tokia veika kvalifikuojama kaip idealioji sutaptis su veikomis, numatytomis BK 178 ar 180 straipsniuose (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-232/2007).

81Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kaltinamasis E. A. dirbo pas A. B., kuris gyveno kartu su nukentėjusiąja S. B., lankydavosi jų namuose, matė, kad kambario sienoje įmontuotas seifas, kuriame laikomi pinigai. Žinojo, kad šalia ant žemės esančiame seife A. B. laiko savo ginklus. 2010 m. vasarą, kaltinamasis E. A. pasiskolina A. B. motorolerį ir kartu su kaltinamuoju M. P. vyksta į žvejybą. Važiuojant sustabdo policijos pareigūnai, kadangi E. A. neturi reikiamų dokumentų, motorolerį paima ir laiko saugojimo aikštelėje. E. A. apie tai praneša A. B., kuris reikalauja kuo greičiau motorolerį grąžinti, duoda tam pinigų. E. A. pasiguodžia, kad A. B. namuose turi daug pinigų, o pergyvena dėl motorolerio. E. A. pasako, kad A. B. per dieną uždirba po 1000 Lt, pinigus laiko sienoje įmontuotame seife.

82Norėdami už tokį A. B. elgesį atkeršyti, E. A. ir M. P. sutaria pavogti iš A. B. seifą su pinigais. E. A. M. P. paaiškina, kad seifas įmontuotas antro namo aukšto sienoje, nubraižo schemą kaip patekti į namą ir kur yra seifas, paaiškina, kad šalia ant žemės stovi kitas seifas, kuriame laikomi ginklai, pasako, kad penktadieniais nieko nebūna namuose, nes S. B. išeina pasiimti iš mokyklos sūnaus. 2011 m. balandžio 15 d., penktadienį, E. A. žinute M. P. praneša, kad gali atvykti. M. P. patenka į namą, sienoje esantį seifą išmontuoja, išlauždamas jį iš sienos, ir jį paėmęs išsineša. Garaže seifą išlaužia ir jame randa pinigus (kaip nurodo 24 400 litų), ginklus, šaudmenis. M. P. tą pačią dieną ( - ) prie „( - )“ susitinka su E. A. ir jam duoda 1000 Lt, kuriuos E. A. paima.

83Teismas atmeta kaltinamojo E. A. parodymus, kad jis nesitarė su kaltinamuoju M. P. pagrobti iš A. B. namo seifo su pinigais, jokio plano nebraižė. Tai paneigiama byloje išnagrinėtais įrodymais. Kaltinamasis M. P. nurodo, kad jam kaltinamasis E. A. papasakojo apie tai, kad A. B. turi daug pinigų, laiko juos sienoje įmontuotame seife, nubraižė schemą kaip patekti į namą kur yra seifas, pasakė kad penktadieniais nieko nebūna namuose. Teismo posėdyje pagarsinus kaltinamojo E. A. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (3 t. 67-71, 154, 172-174 b. l.) parodė, kad 2011 m. balandžio mėnesio pradžioje susitiko su kaltinamuoju M. P. savo darbo vietoje, M. P. klausinėjo apie B., o jis pasakojo, 2011 m. balandžio 13 d., vakare su M. P. susitiko prie parduotuvės „( - )“, 2011 m. balandžio 15 d. telefonu bendravo su M. P., supranta, kad M. P. ruošiasi apvogti B. namą, vakare vyksta prie „( - )“, paėmė iš M. P. 1000 Lt suprato, kad M. P. apvogė B. namą. Šiuos kaltinamojo E. A. parodymus patvirtina ir kaltinamojo M. P. parodymai ir veiksmai. Prieš nusikaltimo padarymą jis susitinka su kaltinamuoju E. A. aptaria kaip patekti į B. namą, kur yra sienoje įmontuotas, kada B. nebūna namuose. 2011 m. balandžio 15 d. bendrauja telefonais, E. A. praneša, kad B. namuose nėra, M. P. patenka į namą, eina prie sienoje įmontuoto seifo, po kitas namo patalpas nevaikšto, tai reiškia, kad jis tiksliai žinojo kur seifas yra, seifą iš sienos išlaužia, nors šalia stovi kitas seifas, tačiau jo neliečia, nes E. A. buvo sakęs, kad ten laikomi ginklai, parveža seifą į garažą, kur jį išlaužia randa pinigus, vėl skambina telefonu E. A., susitinka prie „( - )“, duoda E. A. 1000 Lt, apie jokias cigaretes nekalba. Tai patvirtina ir byloje esantys ir teismo posėdyje ištirti įrodymai: vietos apžiūros, parodymų patikrinimo vietoje protokolai, mobiliojo ryšio telefonų skambučių ir trumpųjų žinučių išklotinės. Teismas vertindamas ištirtus įrodymus atskirai ir jų visumą lygindamas juos tarpusavyje, konstatuoja, kad byloje surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad kaltinamasis E. A. su kaltinamuoju M. P. iš anksto sutarė pavogti iš B. namo kambario sienoje įmontuotą seifą, kuriame laikomi pinigai ir tai padarė M. P. padedant E. A., kuris nurodė kur yra seifas su pinigais, pranešė, kad B. nėra namuose.

84Iš kaltinimo šalintina pusiau automatinių šaunamųjų ginklų: 1800 litų vertės pistoleto „Walther PPK“ Nr. ( - ), 7,65 mm kalibro, skirto šaudyti 7,65 mm kalibro „Browning“ šoviniais, 2600 litų vertės pistoleto „Walther P99“ Nr. ( - ), 9 mm kalibro, skirto šaudyti 9x19 mm kalibro „Luger“ šoviniais, 5340 litų vertės pistoleto „Beretta Mod. 92FS“, Nr. ( - ), 9 mm kalibro, skirto šaudyti 9x19 mm kalibro „Luger“ šoviniais, ir šaudmenų – 14 vienetų pramoninės gamybos, „32Auto“ kalibro, centrinio skėlimo „Browning“ šovinių, skirtų įvairiems A, B kategorijų graižtviniams šaunamiesiems ginklams, kurių bendra vertė 14 litų, nes ginklai ir šaudmenys nėra nusikaltimo, numatyti 178 straipsnyje dalykas.

85Kaltinamasis M. P. pirminėje apklausoje (3 t. 37 b. l.) pinigų vagystės faktą neigė, po to (3 t. 40-41 b. l.) parodė, kad seifą su pinigais pagrobė kartu su R. K. ir suskaičiavo pinigus – jų buvo 24 400 litų, vėliau (3 t. 62-63 b. l.) parodė, kad seifą su pinigais pavogė vienas ir pinigų buvo 24 400 Lt, tokių parodymų laikėsi ir vėlesnėse apklausose bei teismo posėdyje. Duodamas kaltinamajam E. A. 1000 Lt sakė, kad nusikaltimo padaryme dalyvavo keli asmenys ir su visais reikėjo dalintis pagrobtais pinigais.

862011 m. balandžio 15 d. protokole-pareiškime S. B. nurodė, kad kartu su pavogtu seifu, buvo pavogti jame esantys 35 000 Lt, ginklai ir šaudmenys (1 t. 16 b. l.). Teismo posėdyje nukentėjusioji S. B. parodė, kad dieną prieš vagystę pinigus perskaičiavo, nes ruošėsi juos investuoti. Liudytojas A. B. parodė, kad S. B. savaitė prieš vagystę pinigus perskaičiavo. Be to atsižvelgiant, kad iškarto po vagystės nukentėjusioji S. B. protokole-pareiškime nurodė visus daiktus: ginklus, šaudmenis ir kt., kurie buvo pavogtame seife ir tai pasitvirtino ikiteisminio tyrimo ir teismo posėdžio metu, todėl teismas neturi pagrindo netikėti nukentėjusios S. B. parodymais ir konstatuoja, kad vagystės dieną seife buvo 35 000 Lt. Nurodyta pagrobto seifo 600 litų kaina nėra aiškiai per didelė.

87Vagystė yra tyčinė nusikalstama veika, padaroma tiesiogine tyčia. Tai reiškia, kad, grobdamas svetimą turtą vagystės būdu, kaltininkas suvokia, jog veikia prieš turto savininko valią, numato nusikalstamos veikos padarinius ir jų nori. Vagystė gali būti padaroma apibrėžta ir neapibrėžta tyčia. Jeigu nustatoma, kad kaltininko tyčia dėl grobiamo turto vertės buvo neapibrėžta, veika kvalifikuojama atsižvelgiant į pagrobto turto vertę, t.y. realiai kilusius padarinius. Vagystė pagrobiant didelės vertės svetimą turtą yra tada, kai pagrobto turto vertė viršija 250 MGL dydžio sumą (BK 190 straipsnis). Kai tokią vagystę padaro grupė iš anksto susitarusių asmenų, kiekvienam bendrininkui inkriminuojama visos grupės pagrobto turto vertė neatsižvelgiant į tai, kokią realią jo dalį gavo (ar apskritai negavo) kiekvienas grupės narys (kasacinė byla Nr. 2K-44/2012). Pagal nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes M. P. ir E. A. nebuvo sutarę, kokią konkrečiai pinigų sumą jie pagrobs, nes, kaip matyti iš bylos duomenų, nė vienas jų ir nežinojo, kokia konkreti pinigų suma bus rasta seife, tačiau tikėjosi, kad jų bus daug, nes tarp kaltinamųjų buvo kalba apie seife galimai esančius 100 000 Lt. Didelės vertės svetimo turto pagrobimas buvo įvykdytas bendrais veiksmais, tą pačią dieną E. A. iš pagrobtų pinigų buvo duota 1000 Lt.

88Byloje ištirti įrodymai patvirtina, jog M. P. ir D. A. tenkino bet kokios jų nusikalstamos veikos pasekmės, t. y. bet kokia pagrobtų pinigų suma, kad jie veikė tiesiogine neapibrėžta tyčia, todėl jų nusikalstama veika inkriminuotina pagal vagystę kvalifikuojantį požymį – didelės vertės svetimo turto pagrobimas, t. y. M. P. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 178 straipsnio 3 dalyje kaip vykdytojas, o E. A. BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 178 straipsnio 3 dalyje, kaip padėjėjas.

89Pagal BK 187 straipsnio 1 dalį atsako ir tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą.

90Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad kaltinamieji M. P. ir E. A. nutaria pagrobti iš B. gyvenamojo namo sienoje įmontuotą seifą, kuriame, jų manymu, yra didelė pinigų suma. E. A. M. P. nurodo, kad seifas įmontuotas sienoje, nurodo, kurioje vietoje seifas randasi. Norint jį išimti reikės laužtuvo, išardyti sienai, pritvirtintiems varžtams nuplėšti, t. y. jis M. P. duoda nurodymus kaip padaryti nusikalstamą veiką. M. P. 2011 m. balandžio 15 d. patenka į namą eina prie E. A. nurodytos vietos, sienoje esantį seifą išplėšia, t. y. išardo dalį sienos, nuplėšia varžtus, kuriais seifas pritvirtintas, sugadina sieną, t. y. veikia kaip vykdytojas. Nukentėjusios S. B. 2000 Lt įvertinta padaryta žala dėl turto sugadinimo nėra aiškiai per didelė, nes praktiškai reikalingas viso kambario sienų remontas, todėl kaltinamojo M. P. veika teisingai kvalifikuojama pagal BK 187 straipsnio 1 dalį, nes turtą tyčia sugadino, siekdamas iš sienos išplėšti seifą, o E. A. veika teisingai kvalifikuojama pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį, nes jis savo nurodymais padėjo M. P. padaryti nusikalstamą veiką.

91Iš kaltinimo pagal BK 178 straipsnio 3 dalį šalintina, kad nusikalstama veika padaryta bendrininkų grupėje, nes nenustatyta, kad R. K. būtų dalyvavęs nusikalstamos veikos padaryme. Taip pat šalintina šaunamųjų ginklų ir šaudmenų vagystė, nes jie nėra nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnyje, dalykas.

92Dėl BK 254 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo

93BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį.

94Pagal BK 254 straipsnio 2 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas panaudojęs fizinį ir psichinį smurtą pagrobė šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas arba bet kokiu būdu pagrobė daugiau kaip du šaunamuosius ginklus, didelės sprogstamosios galios arba didelį kiekį šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų.

95Šaunamųjų ginklų ir šaudmenų pagrobimas yra tyčinė nusikalstama veika, padaroma tik tiesiogine tyčia. Tyčios sąvoką pateikia BK 15 straipsnis. Tyčia gali būti tiesioginė ir netiesioginė. BK 15 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta, kad nusikalstamą veiką darydamas tiesiogine tyčia asmuo suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, numato, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatyti padariniai, ir jų nori. Netiesioginės tyčios atveju asmuo suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, numato, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatyti padariniai, ir nors jų nenori, bet sąmoningai leidžia jiems atsirasti (BK 15 straipsnio 3 dalis).

96Vadinasi, grobdamas šaunamuosius ginklus ir šaudmenis kaltininkas, numato nusikalstamos veikos padarinius ir jų nori. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, nustatant nusikalstamo sumanymo turinį, negalima apsiriboti pirmine jo forma – reikia aiškintis jo dinamiką visos nusikalstamos veikos darymo metu, taip pat nepakanka nustatyti vien tik objektyviuosius veikos požymius – būtina nustatyti ir subjektyviuosius veikos požymius, t. y. kokio tikslo siekė bei kokius padarinius numatė kaltininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 52 „Dėl teismų praktikos vagystės ir plėšimo baudžiamosiose bylose“ 14 punktas). Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys į tai, kad kaltės, jos formos, rūšies subjektyvių (vidinių - psichinių) nusikalstamos veikos požymių turinys atskleidžiamas ne vien tik paties kaltininko prisipažinimu padarius nusikalstamą veiką, išaiškinimu, kaip jis suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų ar neveikimo pobūdį, padarinius, kokios paskatos nulėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama, bet ir tiriant bei įvertinant ir išorinius (objektyvius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, pastangas juos padarant, situaciją, kuriai esant tie veiksmai buvo padaryti, ir pan. (kasacinės nutartys Nr. 2K-403/2012, 2K-75/2010, 2K-32/2009).

97Kaltinamasis M. P. viso proceso metu nuosekliai ir išsamiai aiškino, jog jo ir kaltinamojo E. A. tikslas buvo pagrobti iš B. namo kambario sienoje įmontuotą seifą, kuriame laikoma didelė pinigų suma. Niekada nebuvo kalbos apie šaunamųjų ginklų ir šaudmenų pagrobimą. Jam nebuvo žinoma, kad šaunamieji ginklai ir šaudmenys laikomi kambario sienoje įmontuotame seife. E. A. jam sakė, kad B. namuose yra ir kiti seifai, kuriuose yra laikomi šaunamieji ginklai, todėl jis, patekęs į namą, žinodamas, kad kituose seifuose laikomi šaunamieji ginklai ir šaudmenys, net nebandė jų atidaryti. Grįžęs į garažą ir atidaręs seifą, be pinigų jame rado ir šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, kurių nelietė ir paliko garaže, o seifą su šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis paliko garaže. Šiuos kaltinamojo M. P. parodymus patvirtina ir vietos apžiūros protokole užfiksuoti duomenys, kad B. gyvenamojo namo patalpos nesuverstos, išmontuotas tik sienoje buvęs seifas, šalia stovintis seifas, kuriame buvo šaunamieji ginklai neliestas. Išmontavęs garaže seifą, M. P. jame be pinigų randa šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, tačiau jų neliečia ir palieka garaže. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad M. P. buvo sulaikytas 2011-04-25, vėliau jam paskirtas suėmimas vienam mėnesiui, paleistas 2011-05-25, o šaunamieji ginklai ir šaudmenys rasti 2011-05-08, t. y. M. P. esant suimtam. Tai patvirtinama ir 2011-05-08 įvykio vietos apžiūros protokolu (1 t. 38-41 b. l.), kuriuo nustatyta, kad apžiūrėta įvykio vieta, esanti prie namo ( - ), kur prie balkono rastas ir paimtas plastikinis šiukšlių maišas su šiais daiktais: ginklu „Walther ( - )“ su dėtuve be šovinių, ginklu „Beretta ( - )“ su dėtuve be šovinių, ginklu „Walther ( - )“, 3 tuščiomis dėtuvėmis, 1 dėtuve „Walther“ su 7 šoviniais bei 2011-05-11 specialisto išvada Nr. ( - ) (1 t. 48-49 b. l.), kurioje konstatuota, kad ant tirti pateiktų objektų, paimtų 2011-05-08 įvykio vietos apžiūros metu, adresu ( - ), rankų pėdsakų tinkamų asmeniui identifikuoti neaptikta. Visa tai rodo, kad kaltinamasis M. P. nesiekė pagrobti šaunamųjų ginklų ir šaudmenų. Priešingu atveju jis būtų šaunamuosius ginklus ir šaudmenis paslėpęs, nelaikęs jų visų vienoje vietoje, o ne išmetęs (paslėpęs) po daugiabučio gyvenamojo namo balkonu (kas tai padarė byloje nenustatyta).

98Vertindamas kaltinamojo E. A. parodymus, duotus tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teismo posėdyje, teismas konstatuoja, kad kaltinamojo E. A. parodymai dėl šaunamųjų ginklų ir šaudmenų buvimo pagrobtame seife nėra nuoseklūs. Apklausiamas įtariamuoju (3 t. 153-155 b. l.) savo kaltę neigė. Dalyvaujant gynėjui apklausiamas įtariamuoju (3 t. 158-160 b. l.), parodė, kad M. P. tikslas buvo pagrobti pinigus, M. P. sakė, kad A. B. turi ginklų, tačiau kur juos laiko nežino. Vėliaus (3 t. 169 b. l.) parodė, kad M. P. pasakė, jog sienoje įmontuotame seife be pinigų yra ir ginklai. Akistatos su M. P. metu (3 t. 67-70 b. l.) parodė, kad M. P. pasakė, jog sienoje įmontuotame seife be pinigų yra ir ginklai. Apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją metu (3 t. 172-174 b. l.) parodė, kad M. P. sakė kuriame seife yra laikomi pinigai, ar kalbėjo apie ginklus neatsimena. Teismo posėdžio metu neigė M. P. kalbėjęs kiek B. namuose yra seifų, kur laikomi ginklai. M. P. tik sakė, kad B. namuose laiko daug pinigų. A. B. už darbą su juo atsiskaitydavo garaže. Prie jo jokie seifai nebuvo atidaromi.

99Liudytojas A. B. parodė, kad 2010 m. vasarą buvo atidaręs seifą, kai davė E. A. 200 litų, seifo turinio nedemonstravo, bet E. A. stovėjo šalia ir galėjo matyti kas seife yra.

100Baudžiamasis procesas teisme yra grindžiamas rungimosi principu, kuris įtvirtina tai, jog kaltinimo ir gynybos šalys turi lygias teises teikti įrodymus, ginčyti kitos šalies argumentus, tačiau kaltinamojo teisinis statusas procese yra apibrėžtas nekaltumo prezumpcijos principu. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio ir BPK 44 straipsnio 6 dalies nuostatos įtvirtina nekaltumo prezumpciją, o BK 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką; tai reiškia, kad kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje nėra preziumuojama, o turi būti nustatoma dėl kiekvienos nusikalstamos veikos. Vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms. Kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo ir įrodymų naštos jam perkelti negalima, bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo) (Barber?, Messegué and Jabardo v. Spain, no. judgment of 6 December 1988; Telfner v. Austria, no. 33501/96, judgement of 20 March 2001; Natunen v. Finland, no. 21022/04, judgement of 31 March 2009). Taigi visas įvairių teisės šakų normų kompleksas draudžia esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių priimti apkaltinamąjį nuosprendį ar veiką kvalifikuoti pagal kaltinimą, kurio požymiai nėra nustatyta tvarka ir neginčytinai įrodyti. Tokios praktikos laikosi ir teismai (kasacinės nutartys Nr. 2K–177/2009, 2K–205/2012, 2K-532/2012, 2K-441/2013).

101Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad neįrodyta, jog M. P. ir E. A. padarė BK 254 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą, E. A. BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 254 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą, todėl E. A. ir M. P. pagal šiuos kaltinimus išteisintini.

102Dėl BK 253 straipsnio 2 dalies taikymo

103BK 253 straipsnio 2 dalis numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas neturėdamas leidimo pagamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno ar realizavo ne mažiau kaip tris šaunamuosius ginklus, didelės sprogstamosios galios arba didelį kiekį šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų. Neteisėtas šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų įgijimas, gabenimas ir laikymas – tai jų suradimas, kitoks įgijimas (pvz., pirkimas-pardavimas, mainymas ar pan.), perkėlimas iš vienos vietos į kitą, gabenimas (pernešimas, vežimas automobiliu ar pan.), jų laikymas be leidimo namuose, darbovietėje, lauke ir kitose vietose. Veikos kvalifikavimui pagal BK 253 straipsnio 2 dalį neturi jokios reikšmės, kokį atstumą kaltininkas gabeno ar kokį laiko tarpą tokius šaudmenis laikė.

104Faktiniais bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis M. P. pavogtą iš nukentėjusios gyvenamojo namo seifą, kuriame galvojo yra tik pinigai, įsidėjo į krepšį ir išnešė. Seifą nusivežė į garažą. Garaže seifą išlaužė su atsuktuvais. Seife rado pinigus 24 000 Lt kupiūromis po 200 Lt. Seife buvo trys pistoletai. Seifą su ginklais paliko garaže, pasiėmė tik pinigus. Padėjo raktą po garažu ir išėjo. Savo parodymus M. P. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu. Kadangi kaltinamasis M. P. neteisėtai, neturėdamas leidimo, laikė tris šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, todėl jo veika šiame epizode teisingai kvalifikuojama pagal BK 253 straipsnio 2 dalį.

105Iš kaltinimo šalintinas šaunamųjų ginklų ir šaudmenų gabenimas, nes nėra pagrįstas BPK nustatyta tvarka gautais ir teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais. Neteisėtas šaunamųjų ginklų ir šaudmenų laikymas savaime nereiškia ir nesuformuoja įrodytu nusikalstamos veikos sudėties požymio – neteisėto gabenimo, todėl tai negali būti preziumuojama, t. y. išvedama iš neteisėto laikymo, ir apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis (kasacinė byla Nr. 2K-311/2012). Byloje nenustatyta, kad kaltinamasis M. P., grobdamas seifą, būtų žinojęs, kad jame be pinigų jame yra ir šaunamieji ginklai ir šaudmenys, bei juos tyčia gabeno į garažą. Iš kaltinimo šalintina, kad šaunamuosius ginklus ir šaudmenis gabeno su bendrininku, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas į atskirą, nes R. K. atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas.

106Dėl bausmių skyrimo

107Kaltinamojo E. A. atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

108Kaltinamojo M. P. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

109Pagal BK Bendrosios dalies nuostatas prisipažinimu padarius nusikalstamą veiką laikoma, kai asmuo pats savanoriškai pripažįsta padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, pats ikiteisminio tyrimo institucijai ir teismui duoda teisingus parodymus apie asmens padarytos veikos aplinkybes bei pripažįsta savo kaltę. Teismų praktikoje prisipažinimu padarius nusikalstamą veiką laikoma ir kai kaltininkas pripažįsta esmines nusikalstamos veikos aplinkybes, o dalį kitų – ne esminių aplinkybių – neigia (kasacinė nutartis Nr. 2K-291/2011). Kaltinamasis M. P. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teismo posėdyje dėl įrodytomis pripažintomis nusikalstamomis veikomis kaltu prisipažino, nurodė jų padarymo aplinkybes, savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu, kas padėjo teisingai išnagrinėti bylą, todėl teismas M. P. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįsta tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

110BK 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, ir užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Bausmės teisingumo principas vienas pagrindinių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų baudžiamajame įstatyme. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos nusikalstamos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą.

111BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyti bendrieji bausmių skyrimo pagrindai. Teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikosi šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

112Todėl, skirdamas bausmę kaltinamajam E. A., teismas atsižvelgia į jo padarytų nusikaltimų sunkumą – 178 straipsnio 3 dalyje numatytas nusikaltimas priskiriamas prie sunkių (BK 11 straipsnio 5 dalis), 187 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikaltimas, priskiriamas prie nesunkių (BK 11 straipsnio 3 dalis), pavojingumo laipsnį, į tai, kad nusikaltimai yra baigti, tyčiniai, nesukėlę labai sunkių padarinių; kaltinamojo asmenybę – teisiamas pirmą kartą (4 t. 25 b. l. ), neturi galiojančių administracinių nuobaudų (4 t., 10-13 b. l.), nėra įrašytas ( - ) ligoninės filialo Psichiatrijos ligoninės pacientų registre (4 t., 16 b. l.), nėra įrašytas ( - ) poliklinikos Psichikos sveikatos centro registre dėl psichikos ir priklausomybių ligų (4 t. 19 b. l.), nėra įrašytas ( - ) pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro įskaitoje (4 t. 21 b. l.), dirba, charakterizuojamas teigiamai (6 t. 78 b. l.), išlaiko mažametį vaiką, nusikaltimų padaryme atliko antraeilį vaidmenį, todėl atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes ir nuostatas, bei faktines nusikaltimų padarymo aplinkybes, jam skirtina laisvės atėmimo bausmė, žymiai mažesnė nei sankcijos vidurkis, numatytas už sunkaus nusikaltimo padarymą (sankcijos vidurkis 4 metai 1 mėnuo 15 dienų), tam, kad atlikęs bausmę kaltinamasis E. A. galėtų išlaikyti socialinius ryšius ir sėkmingai integruotis į socialinį gyvenimą.

113Skirdamas bausmę kaltinamajam M. P., teismas atsižvelgia į jo padarytų nusikaltimų sunkumą – 178 straipsnio 3 dalyje ir 253 straipsnio 2 dalyje numatyti nusikaltimai priskiriami prie sunkių (BK 11 straipsnio 5 dalis), 187 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikaltimas, priskiriamas prie nesunkių (BK 11 straipsnio 3 dalis), pavojingumo laipsnį, į tai, kad nusikaltimai yra baigti, tyčiniai, nesukėlę labai sunkių padarinių; kaltinamojo asmenybę – teisiamas pirmą kartą (4 t. 22 b. l.), nusikalstamų veikų padarymo metu turėjo galiojančių administracinių nuobaudų (4 t. 21 b. l.), nėra įrašytas ( - ) ligoninės filialo Psichiatrijos ligoninės pacientų registre (4 t. 15 b. l.), nėra įrašytas ( - ) poliklinikos Psichikos sveikatos centro registre dėl psichikos ir priklausomybių ligų (4 t. 18 b. l.), nėra įrašytas ( - ) pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro įskaitoje (4 t. 21 b. l.), charakterizuojamas teigiamai (3 t. 117 b. l.), galiojančių administracinių nuobaudų neturi, dirba, charakterizuojamas teigiamai (6 t. 76 b. l.), išlaiko mažametį vaiką, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, nustatyta viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė, padėjo nustatyti kaip ir kada buvo padaryti nusikaltimai, gailisi padaręs nusikaltimus, todėl atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes ir nuostatas, bei faktines nusikaltimų padarymo aplinkybes, jam skirtina laisvės atėmimo bausmė, žymiai mažesnė nei sankcijos vidurkis, numatytas BK 178 straipsnio 3 dalyje (sankcijos vidurkis 4 metai 1 mėnuo 15 dienų), tam, kad atlikęs bausmę kaltinamasis M. P. galėtų išlaikyti socialinius ryšius ir sėkmingai integruotis į socialinį gyvenimą.

114BK 253 straipsnio 2 dalies sankcija numato laisvės atėmimą nuo 4 iki 8 metų. Įvertinus BK 253 straipsnio 2 dalies sankcijos vidurkį (6 metai laisvės atėmimo), neteisėtas disponavimas dideliu kiekiu šaudmenų pagal pavojingumą prilygsta ar net laikomas pavojingesniu už tokias veikas kaip plėšimas (BK 180 straipsnio 1-3 dalys), turto prievartavimas (BK 181 straipsnio 1-3 dalys), orlaivio, laivo ar stacionarios platformos kontinentiniame šelfe užgrobimas (BK 251 straipsnio 2 dalis) ir kiti sunkūs nusikaltimai. Tačiau įstatymų leidėjas, nustatęs sankciją už nusikalstamą veiką, kartu įstatyme nustatė ir tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį teismas, skirdamas bausmę už teisės pažeidimą, turi turėti galimybę atsižvelgti į visas bylos aplinkybes bei paskirti švelnesnę negu įstatymo numatyta bausmę (Lietuvos Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d. nutarimas).

115Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra nustatyta būtinų sąlygų BK 62 straipsnio nuostatų taikymui ir švelnesnės nei įstatyme numatyta bausmės skyrimui, teismas sprendžia dėl BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo M. P. ir skirtinos laisvės atėmimo bausmės sumažinimo.

116Teismų praktikoje vadovaujamasi nuomone, kad, taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, teismas privalo nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas šiam asmeniui už šios nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys Nr. 2K-413/2007, 2K-251/2008, 2K-39/2009, 2K-226/2010, 2K-63/2013).

117Kaltinamojo M. P. padarytas nusikaltimas kelia grėsmę visuomenės saugumui ir laikomas baigtu nuo nusikalstamų veiksmų atlikimo (formalioji sudėtis). Nors byloje nenustatyta, kad kaltinamasis M. P. būtų siekęs pagrobti šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, tačiau garaže išardęs pagrobtą seifą ir radęs jame be pinigų, tris šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, juos paliko, nepaslėpė, taip sudarydamas sąlygas šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis pasinaudoti kitiems asmenims. Po kiek laiko šaunamieji ginklai ir šaudmenys buvo rasti numesti maišelyje po gyvenamojo namo balkonu (kas juos ten padėjo nenustatyta) ir tik atsitiktinumo dėka jie nepateko vaikams ar asmenims, linkusiems daryti nusikalstamas veikas. Byloje nenustatyta jokių išimtinių aplinkybių, sudarančių pagrindą taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį. Pažymėtina, kad atsakomybę lengvinanti aplinkybė negali būti laikoma išimtine aplinkybe.

118Dėl civilinio ieškinio

119Teismo posėdyje nukentėjusioji S. B. pareiškė civilinį ieškinį 38 135,30 Lt turtinei žalai ir 40 000 Lt neturtinei žalai atlyginti (6 t. 58-61 b. l.).

120Pagal BPK 28 straipsnį nukentėjusiuoju pripažįstamas fizinis asmuo, kuriam nusikalstama veika padarė fizinės, turtinės ar moralinės žalos. Pagal BPK 109 straipsnį asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam, kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. BPK 113 straipsnis nustato, kad civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal šio kodekso nuostatas. Kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms.

121Bendrai žalą padarę nusikalstamos veikos bendrininkai (vykdytojai, organizatoriai, kurstytojai, padėjėjai) nepriklausomai nuo bendrininkavimo formos atsako solidariai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6. 279 straipsnis). Byloje nustatyta, kad nukentėjusioji ir civilinė ieškovė S. B. dėl kaltinamųjų M. P. ir E. A. bendrai padarytos nusikalstamos veikos patyrė turtinės žalos, todėl jų bendrais veiksmais jai padaryta žala iš kaltinamųjų priteistina atlyginti solidariai (CK 6. 276 straipsnis). Byloje nustatyta, kad vagystės metu iš nukentėjusios namo buvo pagrobtas seifas – 600 Lt vertės, jame buvę 35 000 Lt, trys pramoninės gamybos, graižtviniai, B kategorijos, pusiau automatiniai šaunamieji ginklai: 1800 Lt vertės pistoletas „Walther PPK“ Nr.( - ), 7,65 mm kalibro, skirtas šaudyti 7,65 mm kalibro „Browning“ šoviniais, 2600 Lt vertės pistoletas „Walther P99“ Nr. ( - ), 9 mm kalibro, skirtas šaudyti 9x19 mm kalibro „Luger“ šoviniais, 5340 Lt vertės pistoletas „Beretta Mod. 92FS“, Nr. ( - ), 9 mm kalibro, skirtas šaudyti 9x19 mm kalibro „Luger“ šoviniais, ir šaudmenys – 14 vienetų pramoninės gamybos, „32Auto“ kalibro, centrinio skėlimo „Browning“ šovinių, skirtų įvairiems A, B kategorijų graižtviniams šaunamiesiems ginklams. Šoviniai įkainoti po 1 Lt už šovinį. Taip pat sugadinus sieną, nukentėjusiajai S. B. paradyta 2000 Lt turtinė žala. Teismo posėdyje kartu su civiliniu ieškiniu S. B. pateikė UAB „( - )“ lokalinę sąmatą Nr. ( - ), kurioje nustatyta galutinė atstatomoji padarytos žalos vertė – 2498,24 Lt, bei nurodė, kad negrąžinti 7 šoviniai – vieno šovinio vertė 1 Lt.

122Iš kaltinamųjų M. P. ir E. A. solidariai priteistina turtinei žalai atlyginti 38 127,24 Lt: 600 Lt seifo vertė, 35 000 Lt pagrobti pinigai, 2498,24 Lt atstatomojo remonto vertė (6 t. 62 b. l.), 30 Lt už sugadintą durų spynos šerdį, 7 Lt už nerastus ir negražintus šovinius. Trys šaunamieji ginklai ir 2 vnt. šaudmenų grąžintini nukentėjusiajai S. B.. Priteistinos turtinės žalos dydis mažintinas 200 Lt, nes kratos metu paimti 200 Lt grąžintini S. B.. Kaltinamasis M. P. parodė, kad kratos metu paimti 200 Lt, tai pavogtų pinigų likutis.

123Nukentėjusioji S. B. prašo priteisti 40 000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir nurodo, kad dėl padarytų nusikaltimų patyrė dvasinius išgyvenimus, jautėsi ir jaučiasi nesaugi, buvo sukelti nepatogumai, nes teko neplanuotai tvarkyti iki tol suremontuotą namo vidų, tačiau dėl lėšų stygiaus to negali padaryti, ėmė nepasitikėti svetimais žmonėmis.

124Nukentėjusysis, dėl nusikalstamos veikos patyręs neturtinės žalos, turi teisę į jos atlyginimą. Neturtinė žala – tai asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). Fiziniam asmeniui neturtinė žala padaroma fizinio ir dvasinio pobūdžio pakenkimais, kurie sukelia kančias ir išgyvenimus. Tai asmeniui nenaudingas poveikis. Asmeniui jis dėl to yra nepalankus, nepriimtinas ir bet kurio protingo asmens požiūriu neturi būti daromas.

125Įvertindamas neturtinę žalą pinigais, nustatydamas jos dydį teismas nėra visiškai laisvas, jis atsižvelgia į visas reikšmingas bylos aplinkybes, žalos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, taip pat vadovaujasi sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais.

126Pažymėtina, kad nėra suformuota teismų praktika dėl neturtinės žalos priteisimo, padarius turtinio pobūdžio nusikaltimus. Neturtinės žalos atlyginimo atveju visiško žalos atlyginimo principas (restitutio nintegrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Teismas, priteisdamas nukentėjusiajai S. B., neturtinę žalą, vadovaujasi jau suformuota teismų praktika kitų kategorijų bylose (nesunkaus ir sunkaus sveikatos sutrikdymo atvejais), nes tai yra labiausiai saugomos įstatymo vertės. Esant nesunkiam sveikatos sutrikdymui pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (kasacinės nutartys Nr. 2K-303/2006, 2K-132/2007, 2K-375/2010, 2K-249/2010; 2K-190/2010, 2K-136/2008, 2K-419/2011), priteisiama nuo 1000 iki 5000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Asmenims, patyrusiems sunkius sveikatos sutrikdymus, buvo priteista ir 114 000 Lt, ir 20 000 Lt, ir 30 000 Lt, ir 15 000 Lt, ir 10 000 Lt (kasacinės bylos Nr. 2K-492/2006, 2K-87/2007, 2K-108/2007, 2K-408/2008, 2K-341/2010, 2K-103/2011).

127Teismas sutinka su nukentėjusios S. B. civiliniame ieškinyje išdėstytais argumentais, kad ji dėl didelės vertės turto pagrobimo ir turto sugadinimo patyrė dvasinius išgyvenimus, jautėsi ir jaučiasi nesaugi, buvo sukelti nepatogumai. Tačiau nenustatyta, kad dėl padarytų nusikaltimų būtų sukelti dideli nepatogumai, bendravimo galimybių sumažėjimas. Nukentėjusioji nenurodė, kad dėl padarytų nusikaltimų, neteko viso savo turto ir negalėjo tenkinti savo fizinių ir dvasinių poreikių, nebuvo galimybių tenkinti vaiko poreikių – leisti jį į mokyklą, užsiiminėti papildoma veikla ir dėl to patyrė ypač didelę emocinę depresiją. Teismas taip pat atsižvelgia, kad kaltinamieji išlaiko mažamečius vaikus.

128Remdamasis išdėstytais motyvais teismas mano, kad nukentėjusiajai S. B. priteistinos neturtinės žalos dydis negali viršyti teismų praktikoje priteistino vidutinio neturtinės žalos dydžio už nesunkų sveikatos sutrikdymą.

129Dėl pirmiau išdėstytų priežasčių nukentėjusiajai S. B. priteistina 2000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

130Daiktai ir dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

131Trys pramoninės gamybos, graižtviniai, B kategorijos, pusiau automatiniai šaunamieji ginklai: pistoletas „Walther PPK“ Nr. ( - ), 7,65 mm kalibro, skirtas šaudyti 7,65 mm kalibro „Browning“ šoviniais, pistoletas „Walther P99“ Nr. ( - )“, 9 mm kalibro, skirtas šaudyti 9x19 mm kalibro „Luger“ šoviniais pistoletas „Beretta Mod. 92FS“, Nr. ( - ), 9 mm kalibro, skirtas šaudyti 9x19 mm kalibro „Luger“ šoviniais, saugomi ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo poskyryje (5 t. 33 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini S. B.. 2 vnt šovinių, kurie 2012-10-01 grąžinti S. B. (5 t. 34-36 b. l.) nuosprendžiui įsiteisėjus paliktini neribotam disponavimui S. B.. 200 Lt, kurie saugomi ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate (1 t. 86, 87 b. l.) nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti S. B., nes jie yra jai priklausantys pinigai, pavogti darant nusikaltimus.

132Rankinis akumuliatorinis suktuvas „Makita“, elektrinis gręžtuvas „Makita“, kurie 2012-05-17 grąžinti A. B. (2 t. 16 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus paliktini neribotam disponavimui A. B..

133Palaidinė, bateliai, barzdaskutė „Philips“ su pakrovėju, laikikliu, dėklu, kurie saugomi ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate (5 t. 14, 15 b. l.), sportinis kostiumas „Nike“, 2 poros sportinių batų, kuri saugoma ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate (5 t. 14, 16 b. l.), akumuliatorius „Blit“, kuris saugomas ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate, akumuliatoriaus garantinis talonas, kuris saugomas ikiteisminio tyrimo medžiagoje (1 t. 188 b. l.), konfiskuotini, nes įgyti už nusikalstamu būdu gautas lėšas, o juos realizavus gautos lėšos perduotinos S. B. civiliniam ieškiniui iš dalies padengti.

134Rakinimo mechanizmas su raktu, kurie saugomi ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate (5 t. 14 b. l.), tvirtinimo detalė, 2 vnt. metalinių varžtų, kurie saugomi ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate (5 t. 15 b. l.), vokas su daktiloskopinėmis plokštelėmis su avalynės pėdsakų fragmentais, kurie saugomi ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate (5 t. 16 b. l.), SIM kortelė, 2 vnt. SIM kortelių dėklų, kurių Nr. ( - ), ( - ), kvitas Nr. ( - ), 2011-04-18 AB „( - )“ banko ( - ) filialo kvitas Nr. ( - ); 2011-04-18 AB „( - )“ banko ( - ) filialo kvitas Nr. ( - ), 2011-04-16 „( - )“ kvitas Nr.( - ), „Pildyk“ SIM kortelė Nr. ( - ), „Pildyk“ SIM kortelės dėklas, kurio Nr. ( - ), kurie saugomi ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate (5 t. 86-87 b. l.), 9 kulkos ir 9 tūtelės, kurios yra prie bylos, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

135Proceso išlaidų nėra. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas netaikytas.

136Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 299 straipsniais, 303 straipsniu, 303 straipsnio 5 dalies 2 punktu, 307, 308 straipsniais,

Nutarė

137E. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 26 straipsnio 4 dalyje ir 178 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 6 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti:

138pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 178 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;

139pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams.

140Taikant BK 63 straipsnio 1, 2 dalis, 5 dalies 1 punktą, griežtesnei bausmei apimant švelnesnę, galutinę bausmę paskirti laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams.

141Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

142Į bausmės laiką įskaičiuoti laiką išbūtą laikinajame sulaikyme ir suėmime nuo 2011 m. balandžio 23 d. iki 2011 m. gegužės 5 d.

143Kardomąją priemonę iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tą pačią – dokumento (asmens tapatybės kortelės Nr. ( - )) paėmimą.

144Išteisinti E. A. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 254 straipsnio 2 dalį, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

145M. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 3 dalyje, 187 straipsnio 1 dalyje, 253 straipsnio 2 dalyje, ir nuteisti:

146pagal BK 178 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;

147pagal BK 187 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.

148Taikant BK 63 straipsnio 1, 2 dalis, 5 dalies 1 punktą, griežtesnei bausmei apimant švelnesnę, galutinę bausmę paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams.

149Pagal BK 253 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 4 (ketveriems) metams.

150Taikant BK 63 straipsnio 1, 4 dalis prie paskirtos griežčiausios bausmės iš dalies pridėti švelnesnę subendrintą bausmę, ir galutinę bausmę paskirti laisvės atėmimą 4 (ketveriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

151Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

152Į bausmės laiką įskaičiuoti laiką išbūtą laikinajame sulaikyme ir suėmime nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki 2011 m. balandžio 23 d. ir nuo 2011 m. balandžio 25 d. iki 2011 m. gegužės 25 d.

153Kardomąsias priemones iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tas pačias – dokumento (asmens tapatybės kortelės Nr. ( - )) paėmimą bei įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje

154Išteisinti M. P. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 254 straipsnio 2 dalį, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

155Priteisti iš E. A. ir M. P. solidariai nukentėjusiajai S. B. 37 927,27 Lt (trisdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt septynis litus 24 centus) turtinės žalos atlyginimo ir 2000 Lt (du tūkstančius) neturtinės žalos atlyginimo.

156Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 4 punktu daiktinius įrodymus – rakinimo mechanizmą su raktu, kurie saugomi ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate (5 t. 14 b. l.), tvirtinimo detalę, 2 vnt. metalinių varžtų, kurie saugomi ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate (5 t. 15 b. l.), voką su daktiloskopinėmis plokštelėmis su avalynės pėdsakų fragmentais, kurie saugomi ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) rajono policijos komisariate (5 t. 16 b. l. ), SIM kortelę, 2 vnt. SIM kortelių dėklų, kurių Nr. ( - ), ( - ), kvitą Nr. ( - ), 2011-04-18 AB „( - )“ banko ( - ) filialo kvitą Nr. ( - ), 2011-04-18 AB „( - )“ banko ( - ) filialo kvitą Nr. ( - ), 2011-04-16 „( - )“ kvitą Nr. ( - ), „Pildyk“ SIM kortelę Nr. ( - ), „Pildyk“ SIM kortelės dėklą, kurio Nr. ( - ), kurie saugomi ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate (5 t. 86-87 b. l.), 9 kulkas ir 9 tūteles, kurios yra prie bylos, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

157Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu daiktinius įrodymus – tris pramoninės gamybos, graižtvinius, B kategorijos, pusiau automatinius šaunamuosius ginklus: pistoletą „Walther PPK“ Nr. ( - ), 7,65 mm kalibro, skirtą šaudyti 7,65 mm kalibro „Browning“ šoviniais, pistoletą „Walther P99“ Nr. ( - )“, 9 mm kalibro, skirtą šaudyti 9x19 mm kalibro „Luger“ šoviniais pistoletą „Beretta Mod. 92FS“, Nr. ( - ), 9 mm kalibro, skirtą šaudyti 9x19 mm kalibro „Luger“ šoviniais, saugomus ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo poskyryje (5 t. 33 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti S. B.. 2 vnt šovinių, kurie 2012-10-01 grąžinti S. B. (5 t. 34-36 b. l.) nuosprendžiui įsiteisėjus palikti neribotam disponavimui S. B.. 200 Lt, kurie saugomi ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate (1 t. 86, 87 b. l.) nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti S. B., nes jie yra jai priklausantys pinigai, pavogti darant nusikaltimus. Rankinį akumuliatorinį suktuvą „Makita“, elektrinį gręžtuvą „Makita“, kurie 2012-05-17 grąžinti A. B. (2 t. 16 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus palikti neribotam disponavimui A. B..

158Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 2 dalimi daiktinius įrodymus – palaidinę, batelius, barzdaskutę „Philips“ su pakrovėju, laikikliu, dėklu, kurie saugomi ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate (5 t. 14, 15 b. l.), sportinį kostiumą „Nike“, 2 poras sportinių batų, kurie saugomi ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate (5 t. 14, 16 b. l.), akumuliatorius „Blit“, kuris saugomas ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariate, akumuliatoriaus garantinį taloną, kuris saugomas ikiteisminio tyrimo medžiagoje (1 t. 188 b. l.), konfiskuoti, o juos realizavus gautas lėšas perduoti S. B. civiliniam ieškiniui iš dalies padengti.

159Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Zigmas... 2. sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, Ievai Rimdeikienei, Dijanai... 3. teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. P., a. k. ( - )... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178... 5. E. A., a. k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 6. kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 178 straipsnio 3 dalį, 24... 7. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 8. M. P., padedant E. A., bendrais tyčiniais veiksmais, E. A. duodant nurodymus... 9. 2011 m. balandžio mėnesį, tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu... 10. E. A., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. balandžio 15 d. apie 10.40... 11. M. P., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. balandžio 15 d. apie 12.30... 12. M. P. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 254... 13. M. P., veikdamas bendrininkų grupe kartu su E. A. ir asmeniu, kurio atžvilgiu... 14. 2011 m. balandžio mėnesį, tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu... 15. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. balandžio 15 d. apie 10.40 val. E. A.,... 16. 2011 m. balandžio 15 d. apie 12.30 val., tikslus laikas nenustatytas, M. P. ir... 17. Be to M. P. nuo 2011 m. balandžio 15 d. apie 12.30 val., tikslus laikas... 18. Kaltinamasis M. P. teismo posėdyje parodė, kad su kaltinamuoju E. A.... 19. 2010 m. vasarą kartu su E. A. važiavo į žvejybą. Važiavo A. B.... 20. Įėjęs į namo vidų, užlipo į viršų ir išardė su laužtuvu, kurį... 21. R. K. seifo vagystėje nedalyvavo, su juo nesitarė dėl seifo vagystės.... 22. Dėl sugadintos sienos sutiktų atlyginti 500 Lt, 24 400 Lt sutinka atlyginti... 23. Kratos metu buvo paimti 200 Lt, tai po vagystės likę pinigai.... 24. Kaltinamasis E. A. teismo posėdyje parodė, kad 2010 m. gegužės mėnesį su... 25. Savo kaltę pripažįsta, tik tiek, kad M. P. prasitarė, jog A. B. turi daug... 26. Teismo posėdyje pagarsinus E. A. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ( 3... 27. Nukentėjusioji S. B. teismo posėdyje parodė, kad gyvena sodų bendrijoje... 28. Antro aukšto sienoje buvo įmontuotas seifas, kurio dydis buvo maždaug pusė... 29. Kartu su seifu dingo seife buvę 35 000 Lt, ginklai – „Walther“, kurį... 30. Liudytojas A. B. teismo posėdyje parodė, kad kaltinamasis E. A. jo sesers... 31. Kaltinamasis E. A. jų namuose buvo pastovus svetys. Jis kartu su juo dirba ( -... 32. Buvo davęs E. A. motorolerį ne kad važinėtųsi, o kad pataisytų. Jam... 33. Asmeniškai paskutinį kartą tą seifą buvo atidaręs, kai davė pinigus E.... 34. S. B. pinigus perskaičiavo tą savaitę, kai įvyko vagystė. Jis asmeniškai... 35. Liudytoja T. V. teismo posėdyje parodė, kad nepažįsta nei kaltinamųjų,... 36. Liudytojas S. P. teismo posėdyje parodė, kad kaltinamieji ne giminės. Prieš... 37. Liudytojas E. P. teismo posėdyje parodė, kad jis yra R. K. davęs raktus nuo... 38. Prieš tai buvo išnuomavęs garažą Z., bet ir savo įrankius laikė. Z.... 39. 2011 m. balandžio mėnesį garažu naudojosi Z. ir R. K.. Tėvas jam davė du... 40. R. K., asmuo, kurio atžvilgius ikiteisminis tyrimas išskirtas, teismo... 41. 2011 m. balandžio 15 d. gyveno ( - ), lyg tai ( - ) ar ( - ). Iki raktų... 42. Liudytoja M. A. teismo posėdyje parodė, kad 2009 m. atvažiavo iš kaimo... 43. 2011 m. balandžio 15 d. grįžusi iš mokyklos, namuose rado E. A., kuris... 44. M. P. pirmą kartą matė, kai su I. B. buvo pas M. P. pusbrolį kur buvo ir... 45. Liudytoja A. D. teismo posėdyje parodė, kad 2012 m. gegužės 2 d. buvo... 46. 2011 m. balandžio 23 d. M. P. antroje apklausoje nebuvo advokato, nes jis jo... 47. Liudytojas D. L. teismo posėdyje parodė, kad kai 2011 m. gegužės 2 d. vyko... 48. Prieš M. P. prievarta nebuvo naudojama. M. P. žinojo R. K., jį atpažino. R.... 49. 2011-04-15 įvykio vietos apžiūros protokole (1 t. 19-24 b. l.) nustatyta,... 50. 2011-05-08 įvykio vietos apžiūros protokole (1t. 38-41 b. l.) nustatyta, kad... 51. 2011-05-11 specialisto išvadoje Nr. ( - ) (1 t. 48-49 b. l.) konstatuota, kad... 52. 2011-05-26 daiktų apžiūros protokole (1 t. 50-52, 53, 54 b. l.) nustatyta,... 53. 2012-09-27 ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių... 54. Pažyma iš civilinėje apyvartoje esančių ginklų registro (1 t. 27 b. l.)... 55. 2008-12-08 ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos... 56. 2008-12-17 leidimu laikytis (nešiotis) ginklus Nr. ( - ) (1 t. 74 b. l.)... 57. 2013-04-12 rašte Nr. ( - ) iš Lietuvos Respublikos ginklų fondo (6 t. 22 b.... 58. 2011-05-12 ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių... 59. 2011-04-23 kratos protokolu (2 t. 19, 20 b. l.) nustatyta, kad kratos pas S. P.... 60. 2011-10-24 daiktų pateikimo protokolu (2 t. 21 b. l.) nustatyta, kad S. B.... 61. 2011-04-21 daiktų pateikimo protokolu (1 t. 84 b. l.) nustatyta, kad iš... 62. 2012-01-03 apžiūros protokolu (1 t. 91-105 b. l.) nustatyta, kad apžiūrėti... 63. 2012-04-25 daiktų pateikimo protokolu nustatyta, kad įtariamasis M. P.... 64. 2011-04-21 kratos protokolu (1 t. 127,128 b. l.) nustatyta, kad atlikus kratą... 65. 2011-05-03 kratos protokolu nustatyta, kad atlikus kratą pas E. A. sodų... 66. 2011-11-07 apžiūros protokolu (1 t. 182-188 b. l.) nustatyta, kad... 67. Mobiliojo ryšio telefonų skambučių ir trumpųjų žinučių išklotinėse... 68. 2011-04-23 M. P. parodymų patikrinimo vietoje protokole (3 t. 42-48 b. l.)... 69. 2011-05-03 M. P. parodymų patikrinimo vietoje protokole (3 t. 51-57 b. l.)... 70. 2011-06-14 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole (3 t. 73-77... 71. 2012-05-15 E. A. parodymų patikrinimo vietoje protokole (3 t. 175-180 b. l.)... 72. Atnaujinus įrodymų tyrimą, buvo papildomai pateikta: 2012 m. spalio 1 d. ( -... 73. Dėl įrodymų vertinimo, BK 178 straipsnio 3 dalies, 187 straipsnio 1 dalies... 74. Įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK... 75. Vadovaujantis BPK 301 straipsnio 1 dalimi, nuosprendis pagrindžiamas tik tais... 76. Pagal BK 178 straipsnį atsako tas kas pagrobė svetimą turtą. Pagrobimas yra... 77. Pagal baudžiamąjį įstatymą (BK 24 straipsnio 1 dalis) bendrininkavimas yra... 78. Būtinas bet kurios bendrininkavimo rūšies ar formos požymis yra... 79. Pagal BK 25 straipsnio 2 dalį bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje... 80. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimo Nr. 52 4 punkte nurodyta, kad... 81. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kaltinamasis E. A. dirbo pas A. B., kuris... 82. Norėdami už tokį A. B. elgesį atkeršyti, E. A. ir M. P. sutaria pavogti... 83. Teismas atmeta kaltinamojo E. A. parodymus, kad jis nesitarė su kaltinamuoju... 84. Iš kaltinimo šalintina pusiau automatinių šaunamųjų ginklų: 1800 litų... 85. Kaltinamasis M. P. pirminėje apklausoje (3 t. 37 b. l.) pinigų vagystės... 86. 2011 m. balandžio 15 d. protokole-pareiškime S. B. nurodė, kad kartu su... 87. Vagystė yra tyčinė nusikalstama veika, padaroma tiesiogine tyčia. Tai... 88. Byloje ištirti įrodymai patvirtina, jog M. P. ir D. A. tenkino bet kokios jų... 89. Pagal BK 187 straipsnio 1 dalį atsako ir tas, kas sunaikino ar sugadino... 90. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad kaltinamieji M. P. ir E. A. nutaria... 91. Iš kaltinimo pagal BK 178 straipsnio 3 dalį šalintina, kad nusikalstama... 92. Dėl BK 254 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo... 93. BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako... 94. Pagal BK 254 straipsnio 2 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas... 95. Šaunamųjų ginklų ir šaudmenų pagrobimas yra tyčinė nusikalstama veika,... 96. Vadinasi, grobdamas šaunamuosius ginklus ir šaudmenis kaltininkas, numato... 97. Kaltinamasis M. P. viso proceso metu nuosekliai ir išsamiai aiškino, jog jo... 98. Vertindamas kaltinamojo E. A. parodymus, duotus tiek ikiteisminio tyrimo metu,... 99. Liudytojas A. B. parodė, kad 2010 m. vasarą buvo atidaręs seifą, kai davė... 100. Baudžiamasis procesas teisme yra grindžiamas rungimosi principu, kuris... 101. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad neįrodyta,... 102. Dėl BK 253 straipsnio 2 dalies taikymo... 103. BK 253 straipsnio 2 dalis numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas... 104. Faktiniais bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis M. P. pavogtą iš... 105. Iš kaltinimo šalintinas šaunamųjų ginklų ir šaudmenų gabenimas, nes... 106. Dėl bausmių skyrimo... 107. Kaltinamojo E. A. atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių... 108. Kaltinamojo M. P. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 109. Pagal BK Bendrosios dalies nuostatas prisipažinimu padarius nusikalstamą... 110. BK 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti... 111. BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyti bendrieji bausmių skyrimo pagrindai.... 112. Todėl, skirdamas bausmę kaltinamajam E. A., teismas atsižvelgia į jo... 113. Skirdamas bausmę kaltinamajam M. P., teismas atsižvelgia į jo padarytų... 114. BK 253 straipsnio 2 dalies sankcija numato laisvės atėmimą nuo 4 iki 8... 115. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra nustatyta būtinų sąlygų BK 62... 116. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuomone, kad, taikydamas BK 54 straipsnio 3... 117. Kaltinamojo M. P. padarytas nusikaltimas kelia grėsmę visuomenės saugumui ir... 118. Dėl civilinio ieškinio... 119. Teismo posėdyje nukentėjusioji S. B. pareiškė civilinį ieškinį 38 135,30... 120. Pagal BPK 28 straipsnį nukentėjusiuoju pripažįstamas fizinis asmuo, kuriam... 121. Bendrai žalą padarę nusikalstamos veikos bendrininkai (vykdytojai,... 122. Iš kaltinamųjų M. P. ir E. A. solidariai priteistina turtinei žalai... 123. Nukentėjusioji S. B. prašo priteisti 40 000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir... 124. Nukentėjusysis, dėl nusikalstamos veikos patyręs neturtinės žalos, turi... 125. Įvertindamas neturtinę žalą pinigais, nustatydamas jos dydį teismas nėra... 126. Pažymėtina, kad nėra suformuota teismų praktika dėl neturtinės žalos... 127. Teismas sutinka su nukentėjusios S. B. civiliniame ieškinyje išdėstytais... 128. Remdamasis išdėstytais motyvais teismas mano, kad nukentėjusiajai S. B.... 129. Dėl pirmiau išdėstytų priežasčių nukentėjusiajai S. B. priteistina 2000... 130. Daiktai ir dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir... 131. Trys pramoninės gamybos, graižtviniai, B kategorijos, pusiau automatiniai... 132. Rankinis akumuliatorinis suktuvas „Makita“, elektrinis gręžtuvas... 133. Palaidinė, bateliai, barzdaskutė „Philips“ su pakrovėju, laikikliu,... 134. Rakinimo mechanizmas su raktu, kurie saugomi ( - ) apskrities vyriausiojo... 135. Proceso išlaidų nėra. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas netaikytas.... 136. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297,... 137. E. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 138. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 178 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu 1... 139. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 6... 140. Taikant BK 63 straipsnio 1, 2 dalis, 5 dalies 1 punktą, griežtesnei bausmei... 141. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo... 142. Į bausmės laiką įskaičiuoti laiką išbūtą laikinajame sulaikyme ir... 143. Kardomąją priemonę iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tą pačią –... 144. Išteisinti E. A. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio... 145. M. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 146. pagal BK 178 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;... 147. pagal BK 187 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.... 148. Taikant BK 63 straipsnio 1, 2 dalis, 5 dalies 1 punktą, griežtesnei bausmei... 149. Pagal BK 253 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 4 (ketveriems) metams.... 150. Taikant BK 63 straipsnio 1, 4 dalis prie paskirtos griežčiausios bausmės iš... 151. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo... 152. Į bausmės laiką įskaičiuoti laiką išbūtą laikinajame sulaikyme ir... 153. Kardomąsias priemones iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tas pačias –... 154. Išteisinti M. P. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 254... 155. Priteisti iš E. A. ir M. P. solidariai nukentėjusiajai S. B. 37 927,27 Lt... 156. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1... 157. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1... 158. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 2 dalimi... 159. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...