Byla 2-1980/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus paskyrimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5200-803/2014 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ ir M. Š. pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Amberplastic“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus paskyrimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas M. Š. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Amberplastic“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Votumas“.

4Nurodė, kad jis yra atsakovo savininkas (akcininkas, turintis 700 paprastųjų vardinių akcijų). Susipažinęs su 2014 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 6, suabejojo dėl UAB „Amberplastic“ mokumo, nes 2013 m. atsakovas baigė patyręs 155 906 Lt nuostolių. Mano, jog įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, o 2013 m. finansinės atskaitomybės dokumentai gali neatspindėti tikrosios įmonės padėties. Kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti naujausius finansinės atskaitomybės dokumentus, tačiau jis (atsakovas) vengia šiuos dokumentus pateikti.

5Ieškovas UAB „Conlex“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Amberplastic“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Bankroto bankas“.

6Nurodė, kad 2011 m. birželio 1 d. tarp VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centro bei UAB „Amberplastic“ buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. Atsakovas už suteiktas nuomos paslaugas pagal jam išrašytas PVM sąskaitas faktūras liko skolingas 11 710,35 Lt. UAB „Conlex“ ir VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras 2014 m. balandžio 28 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią ieškovas įgijo reikalavimo teisę į UAB „Amberplastic“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Amberplastic“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Votumas“.

9Teismas nustatė, kad pagal 2014 m. liepos 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus atsakovo nuosavas kapitalas bei įsipareigojimai sudarė 299 997 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 635 016 Lt, įmonė patyrė 155 906 Lt nuostolių. Iš UAB „Amberplastic“ 2014 m. liepos 31 d. kreditorių sąrašo nustatė, jog įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams siekia 635 016 Lt. Įvertinęs paminėtus duomenis, teismas priėjo prie išvados, kad atsakovas atitinka ĮBĮ nustatytus nemokumo kriterijus, nes pradelsti įsipareigojimai viršija pusę turimo turto vertės.

10Administruoti įmonę sutiko UAB „Votumas“ ir UAB „Bankroto bankas“. Teismas nustatė, kad UAB „Votumas“ dirba du administratoriai, įmonė šiuo metu vykdo 15 bankroto procedūrų ir yra baigusi 13 procedūrų. UAB „Bankroto bankas“ dirba keturi darbuotojai, įmonė šiuo metu vykdo 13 bankroto procedūrų bei 1 procedūrą yra užbaigusi. Vertindamas atsakovo direktorės N. Š. nesutikimą su ieškovo M. Š. siūloma bankroto administratoriaus UAB „Votumas“ kandidatūra, teismas konstatavo, jog nepateikta duomenų, įrodančių UAB „Votumas“ šališkumo.

11Įvertinęs prašomų skirti bankroto administratorių patirtį, darbo krūvį, taip pat į gebėjimą operatyviai ir nepriekaištingai atlikti bankroto procedūras, ieškovo M. Š. pateiktus duomenis apie tai, kad VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras per UAB „Vincento Trade“ direktorių V. P. yra susijęs su dviem UAB „Amberplastic“ akcininkais, siekiant apsaugoti įmonės kreditorių interesus bei pašalinti bet kokias abejones dėl administratoriaus šališkumo, teismas UAB „Amberplastic“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Votumas“, pripažinęs šią bendrovę labiausia tinkama.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Ieškovas UAB „Conlex“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir atsakovo UAB „Amberplastic“ administratoriumi skirti UAB „Bankroto bankas“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nesutinka, kad apeliantas turi sąsajų su UAB „Amberplastic“. Ieškovas nėra tiesiogiai susijęs nei su UAB „Amberplastic“ akcijomis, nei su administracija, nei su valdymo organais. Kita vertus, teismas nepateikė jokių paaiškinimų, kodėl atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Votumas“, nors šio administratoriaus kandidatūrą siūlė UAB „Amberplastic“ akcininkas M. Š..
  2. Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas, kad UAB „Votumas“ yra mažiau užimta. UAB „Bankroto bankas“ dirbantiems darbuotojams vidutiniškai tenka administruoti po 3 įmones. Atsakovas daug metų vykdė gamybinę veiklą, ir, galbūt, sudarė daug įvairių ginčytinų sandorių, todėl tikslinga būtų administratoriumi paskirti didesnį darbuotojų skaičių turintį asmenį. Atsakovo bankroto procedūrų sklandumą, operatyvumą ir profesionalumą geriau užtikrintų stambias įmones administravęs UAB „Bankroto bankas“. Teismo paskirtas UAB „Votumas“ nėra subūręs profesionalių, didelę patirtį turinčių darbuotojų kolektyvo, įmonėje dirba tik du administratoriai. Teismo paskirta administratoriaus kandidatūra neturi pranašumų prieš apelianto siūlomą kandidatūrą.

14Ieškovas M. Š. pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį dėl administratoriaus paskyrimo palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškovas siūlė administratoriumi skirti UAB „Bankroto bankas“. Teismas šį pasiūlymą vertino, todėl nėra pagrindo teigti, kad apelianto teisė buvo suvaržyta ar pažeista. Jis (M. Š.) buvo pateikęs įrodymus, patvirtinančius VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centro, iš kurio ieškovas UAB „Conlex“ perėmė reikalavimo teisę į UAB „Amberplastic“, sąsajas su direktoriumi V. P., akcininke direktore N. Š. ir akcininku UAB „Vincento Trade“.
  2. Priešingai nei teigia apeliantas, jis (M. Š.) nėra UAB „Amberplastic“ valdymo organo narys. Nenustatyta ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų aplinkybių, dėl kurių UAB „Votumas“ negalėtų būti skiriamas atsakovo bankroto administratoriumi. Byloje nėra jokių duomenų apie UAB „Votumas“ šališkumą.
  3. Teismas, vertindamas administratorių kandidatūras, atsižvelgė į abiejų kandidatų užimtumą bei patirtį. Ieškovas nepateikė įrodymų, jog UAB „Votumas“ profesinė patirtis yra nepakankama administruoti atsakovą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

18Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties dalies, kuria UAB „Amberplastic“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Votumas“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo, jos neteisėtumą ir nepagrįstumą, argumentuoja iš esmės tuo, kad teismas netinkamai įvertino administratorių užimtumą ir patirtį, neargumentavo atsakovo akcininko M. Š. siūlyto kandidato paskyrimo. Atsakovo bankroto administratoriumi siūlo skirti UAB „Bankroto bankas“.

20ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 str. 1 d., 3 d.), todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d.). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas tai, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių paskyrimui. Kiti kriterijai, tokie kaip bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012).

21Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje iš viso buvo pateiktos ir teismo vertinos dvi bankroto administratorių kandidatūros, pretenduojančios administruoti UAB „Amberplastic“, t. y. UAB „Votumas“ ir UAB „Bankroto bankas“. Visi pretendentai atitiko teisės aktų keliamus reikalavimus, t. y. administratoriai turi Ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, administratoriai sutiko administruoti UAB „Amberplastic“. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos yra pritaręs jų kandidatūroms bei informavo, jog visi kandidatai atitinka įstatymo reikalavimus, leidžiančius administruoti įmonę (1 t., 246-247 b. l.).

22Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino administratorių užimtumą ir patirtį. Su šiais skundo argumentais nėra pagrindo sutikti. Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai skelbiamų duomenų www.bankrotodep.lt, kuriuos vertino ir pirmosios instancijos teismas, paskirtas administratorius UAB ,,Votumas“ į sąrašą įrašytas 2012 m. gegužės 25 d., bendrovė vykdo 7 bankroto administravimo procedūras, joje dirba 2 bankroto administratoriai. Apelianto UAB „Conlex“ siūlytas administratorius UAB „Bankroto bankas“ į sąrašą įrašytas 2013 m. rugpjūčio 30 d., bendrovė vykdo 13 bankroto administravimo procedūrų ir yra baigusi 1 procedūrą, joje dirba 4 bankroto administratoriai. Taigi iš šių duomenų akivaizdu, kad abu paminėti administratoriai, pretendavę administruoti UAB „Amberplastic“, turi pakankamą patirtį vykdant bankroto procedūras. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administratorių užimtumo, teikiant bankroto administravimo paslaugas, bei profesinės patirties kriterijai nėra tie, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių. Šie kriterijai vertinami kartu su visomis kitomis faktinėmis aplinkybėmis. Atsižvelgiant į nustatytus duomenis apie administratorių turimų darbuotojų skaičių bei darbo krūvį, nėra pagrindo pripažinti, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Votumas“ netinkamai ir nesklandžiai vykdys atsakovo bankroto procedūrą ar bus šališkas.

23Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neargumentavo, kodėl atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė M. Š., kuris yra bendrovės akcininkas, siūlytą kandidatą. Pažymėtina, jog vien tai, kad konkrečią bankrutuojančios įmonės administratoriaus kandidatūrą skirti siūlo šios įmonės akcininkas, nesant byloje kitų įrodymų, nėra pakankamas pagrindas abejoti šio administratoriaus šališkumu. Pažymėtina, kad ĮBĮ apibrėžia asmenų ratą, kurie turi teisę, o pateikdami pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei – ir pareigą, pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą. Tarp tokių asmenų yra ir įmonės savininkas (ĮBĮ 5 str., 8 str., 11 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad nuo bankroto administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga ir bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas, vadinasi, konkrečios įmonės bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. Aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo (šiuo atveju įmonės akcininkas), svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009, 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1228/2013 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas tokių aplinkybių nenustatė.

24Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį dėl administratoriaus paskyrimo, teigia, jog jis neturi jokių tiesioginių sąsajų su atsakovu UAB „Amberplastic“, todėl jo siūlomam administratoriui UAB „Bankroto bankas“ nebuvo jokių kliūčių administruoti atsakovą. Bylos duomenys įrodo, kad ieškovas M. Š. pirmosios instancijos teismui buvo pateikęs rašytinius paaiškinimus, kuriuose iškėlė abejonės dėl ieškovo UAB „Conlex“ siūlyto administratoriaus UAB „Bankroto bankas“ šališkumo, pateikė duomenis apie, jo manymu, VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centro, iš kurio ieškovas UAB „Conlex“ perėmė reikalavimo teisę į UAB „Amberplastic“, sąsajas su atsakovo UAB „Amberplastic“ valdymo organais, administracija ir akcininkais. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į šiuos ieškovo nurodytus duomenis, tačiau, kaip matyti iš skundžiamos nutarties, ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų aplinkybių, kliudančių UAB „Bankroto bankas“ skirti atsakovo administratoriumi, nenustatė. Nepaisant šių ieškovo M. Š. nurodytų abejonių, nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas vertino abi bankroto administratorių kandidatūras, t. y. tiek UAB „Votumas“, tiek UAB „Bankroto bankas“ patirtį, darbo krūvį ir, atsižvelgęs į visas aplinkybes, nutarė atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Votumas“. Byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą spręsti, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įgyvendino pareigą skirti administratorių ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus ir uždavinius.

25Pažymėtina, jog pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo2013 m. vasario 28 d. nutartis byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-885/2012; 2012 m. balandžio 19 nutartis byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-896/2012 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Nagrinėjamu atveju apeliantas neįrodė, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Votumas“ dėl kokių nors objektyvių ar subjektyvių priežasčių negali vykdyti jam pavestų funkcijų.

26Nenustačius jokių aplinkybių, kurios keltų pagrįstas abejones dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Votumas“ nešališkumo, taip pat kitų aplinkybių dėl kurių šis administratorius negalėtų administruoti UAB „Amberplastic“, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra jokio pagrindo tenkinti apelianto atskirojo skundo ir naikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Votumas“.

27Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad jeigu vėlesnėje bankroto proceso stadijoje iškils pagrįstų abejonių dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 10 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

28Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas M. Š. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti... 4. Nurodė, kad jis yra atsakovo savininkas (akcininkas, turintis 700 paprastųjų... 5. Ieškovas UAB „Conlex“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 6. Nurodė, kad 2011 m. birželio 1 d. tarp VšĮ Projektų valdymo ir mokymo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 9. Teismas nustatė, kad pagal 2014 m. liepos 31 d. finansinės atskaitomybės... 10. Administruoti įmonę sutiko UAB „Votumas“ ir UAB „Bankroto bankas“.... 11. Įvertinęs prašomų skirti bankroto administratorių patirtį, darbo krūvį,... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Ieškovas UAB „Conlex“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 14. Ieškovas M. Š. pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 19. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl... 20. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 21. Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje iš viso buvo pateiktos ir teismo vertinos... 22. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino... 23. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neargumentavo, kodėl atsakovo... 24. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį dėl... 25. Pažymėtina, jog pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos... 26. Nenustačius jokių aplinkybių, kurios keltų pagrįstas abejones dėl... 27. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad jeigu vėlesnėje bankroto... 28. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą....