Byla e2S-1599-232/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. U. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui R. U. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 7 982,23 Eur skolos, 574,72 Eur delspinigių, 5 procentus dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, o jų nesant arba esant nepakankamai – piniginės lėšas, parklausančias atsakovui ar esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio reikalavimo sumos.

83.

9Nurodė, kad reikalavimai atsakovui yra pagrįsti. Pažymėjo, jog ieškinys reiškiamas dėl didelės piniginės sumos, atsakovo finansinė padėtis nėra žinoma, atsakovas visiškai atsisako bendradarbiauti su ieškovu ir ilgą laiką vengia įvykdyti savo prisiimtus turtinius įsipareigojimus, atsakovas turi kitų įsiskolinimų, dėl ko yra pagrindas manyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

135.

14Ieškovo naudai 7 982,23 Eur sumai areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ir/arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims; nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui nekilnojamojo turto, areštavo atsakovui priklausantį kilnojamąjį turtą, turtines teises ir/ar pinigines lėšas, esančias atsakovo atsiskaitomosiose sąskaitose kredito įstaigose ir/arba pas trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovui gauti pinigines lėšas, kurios yra darbo užmokestis ir jam prilygintas pajamas, ir disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu, paliekant 1 MMA dydžio pinigines lėšas pragyvenimui, taip pat leidžiant atsakovui mokėti privalomuosius mokesčius į valstybės, savivaldybės bei socialinio draudimo biudžetus bei atsiskaityti su ieškovu pagal šioje byloje pareikštą ieškinį.

156.

16Sprendė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą. Teismo vertinimu ieškovo ieškinio suma – 7 982,23 Eur, atsižvelgiant į tai, kad reali atsakovo turtinė padėtis nėra žinoma (turimas nekilnojamasis, kilnojamasis turtas, turtinės teisės, piniginės lėšos, kreditoriniai įsipareigojimai ir pan.), atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, laikytina itin didele bei sudaro objektyvų pagrindą užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą taikant laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėjo, kad byloje nėra pateikta duomenų, kurie patvirtintų gerą atsakovo turtinę padėtį ir taip paneigtų grėsmę, jog šioje byloje priimto teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl sprendė, kad yra pagrindas atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atkreipė dėmesį, kad atsakovo atžvilgiu yra iškelta ir kitų civilinių bylų dėl turtinių įsipareigojimų nevykdymo, todėl tai tik patvirtina grėsmę galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Teismas įvertino ir tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, kurio veiksmai neprognozuojami ir kurio turtinė padėtis priklauso nuo jo valios, ir bet kada gali keistis.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

187.

19Atskiruoju skundu atsakovas prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 12 d. nutartį.

208.

21Nurodė, kad teismas nevertino nei paties ieškinio, nei su juo pridedamų įrodymų, dėl ko padarė klaidingą išvadą, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas. Ieškovas teismui paviršutiniškai pateikė tik 2012 m. rugsėjo 12 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, savo paties atliktus delspinigių paskaičiavimus bei sąskaitas-faktūras. Ieškovas nepateikė duomenų, kada patalpos faktiškai buvo perduotos valdyti atsakovui bei, kada atsakovas jas grąžino ieškovui. Paaiškino, kad atsakovui buvo išrašomos sąskaitos už nuomą, tačiau iki 2014 m. vasario mėn., o po 2013 m. birželio mėn. ieškovas nebeišrašinėjo atsakovui sąskaitų už elektros energiją. Teigė, kad yra labiau tikėtina, kad patalpos buvo nuomojamos iš ieškovo ne iki 2014 m. vasario mėn., o vėliausiai iki 2013 m. liepos mėn. Byloje esantys įrodymai liudija, kad atsakovas nesinaudojo patalpomis nuo 2013 m. liepos mėn., o tuo labiau pasibaigus jų nuomos terminui (2013 m. rugsėjo 13 d.). Nurodė, kad nuomos sutartis nenumatė jokio automatinio pratęsimo tuo atveju, jeigu atsakovas nereaguoja į ieškovo raginimą pratęsti nuomos sutartį, priešingai – nuomos sutartis apibrėžė konkretų vienerių metų terminą patalpų nuomai, o ieškovui suteikė iniciatyvos teisę inicijuoti nuomos sutarties pratęsimą. Ieškovas su ieškiniu nepateikė jokių įrodymų, liudijančių, jog siūlė atsakovui pratęsti nuomos sutartį, o atsakovas su tokiu pratęsimu sutiko. Pažymėjo, kad teismas nevertino faktinio patalpų naudojimo, kuris buvo trumpesnis nei pats nuomos sutarties galiojimo terminas. Teigė, kad iš patalpų išsikraustė 2013 m. birželio mėn.

229.

23Nurodė, kad ieškovas kreipdamasis į apylinkės teismą privalėjo įrodyti atsakovo nesąžiningumą, vengimą vykdyti prievolę pagal nuomos sutartį. Ieškovas su ieškiniu pateikė tik informaciją iš Credit Info, kuri negali būti susijusi su ieškinio dalyku. Ieškovas su ieškiniu nepateikė įrodymų, jog pavyzdžiui yra ne kartą raginęs susimokėti skolą, jog yra siuntęs pretenzijas, bendravęs su atsakovu dėl galimos atsakovo skolos. Ieškovas taip pat nepateikė įrodymų apie atsakovo vengimą vykdyti prievoles. Pažymėjo, kad ieškovas nebendravo su atsakovu nuo pat nuomos sutarties sudarymo pradžios. Atkreipė dėmesį, jog tai, kad galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas arba neįmanomas turi įrodyti ir nurodyti ieškovas. Nei didelė ieškinio suma atsakovui, nei nepakankamos atsakovo finansinės galimybės įvykdyti galimai palankų teismo sprendimą ieškovui, savaime nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Su ieškiniu ieškovas nepateikė duomenų ar aplinkybių apie atsakovo nesąžiningumą, todėl teismas nepagrįstai savo iniciatyva nustatė, jog egzistuoja pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

2410.

25Ieškovas atsiliepimu prašė atmesti atsakovo atskirąjį skundą ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 12 d. nutartį nepakeistą.

2611.

27Paaiškino, kad atsakovas savo kituose procesiniuose dokumentuose neginčija aplinkybės, jog nuomojamos patalpos buvo perduotos atsakovui, atsakovas ginčija tik jų grąžinimo ieškovui momentą, o tai parodo, jog tarp šalių egzistuoja ginčas, kokia apimtimi atsakovas skolingas ieškovui. Teigė, kad pagrindė ieškinio reikalavimus ieškinį lydinčiais dokumentais, todėl pilnai įrodė reikalavimų egzistavimo faktą, o atsakovas teismui nepateikė visiškai jokių duomenų, įrodančių jo teigiamas faktines aplinkybes bei paneigiančias ieškovo išdėstytą poziciją.

2812.

29Pažymėjo, kad atsakovas bei ieškovas jau anksčiau turėjo teisminių ginčų dėl tų pačių patalų (ginčas dėl nuomos mokesčio už kitus nuomos laikotarpius), tačiau pats ieškovas atsisakė dalyvauti procese bei teismui nepateikė jokių duomenų, todėl akivaizdu, jog atsakovo argumentai dėl tariamo ieškovo neveiksnumo ar atsakovo neinformavimo yra tik deklaratyvus bei niekuo nepagrįsti, todėl turi būti vertinami kritiškai.

3013.

31Atsakovui visą nuomos laikotarpį buvo pateikiamos sąskaitos už nuomos paslaugas ir atsakovas niekada šių sąskaitų neginčijo, nepateikė duomenų, jog minėtų sąskaitų negavo, tiesiog tęsė nuomos santykius. Ieškovas pagrįstai bei teisėtai išrašinėjo sąskaitas už nuomos paslaugas, kadangi atsakovas šias paslaugas gavo.

32Teismas

konstatuoja:

33IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3414.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamo teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

3615.

37Byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo.

3816.

39CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis –užkirsti kelią teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui arba sprendimo įvykdymo negalimumui (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

4017.

41Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų tikėtino pagrįstumo vertinimą. Įsitikinęs, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas turi nustatyti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

4218.

43Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių institutą reglamentuojančių teisės normų (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) taikymo bei aiškinimo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013).

4419.

45Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismo atliekamas preliminarus (prima facie) ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pan., t. y. tik tuomet, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas negalės būti tenkinamas teismo dėl gana akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015, 2015 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-8-464/2017).

4620.

47Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė priteisti iš atsakovo skolą, kuri susidarė už negyvenamųjų patalpų nuomą. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimai yra preliminariai pagrįsti.

4821.

49Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo su nurodyta išvada nesutikti, kadangi ieškinyje išdėstytos faktinės aplinkybės ir pateikti teisiniai argumentai sudaro pagrindą teigti, kad ieškiniu reiškiamas reikalavimas dėl skolos priteisimo preliminariai pagrįstas: ieškinyje suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodytas jų teisinis ir faktinis pagrindai, argumentacija, pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai. Ieškinio forma ir turinys atitiko CPK nustatytus reikalavimus.

5022.

51Atsakovo atskirojo skundo argumentai, kuriais pastarasis įrodinėja ieškinį esant preliminariai nepagrįstą, iš esmės susiję su bylos nagrinėjimu iš esmės. Paminėta, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų. Aplinkybė, kad atsakovas ginčija patalpos nuomojimo (naudojimo) aplinkybę po 2013 m. birželio mėn., nesudaro pagrindo spręsti, kad ieškinys yra preliminariai nepagrįstas.

5223.

53Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai tarp bylos šalių vyksta turtinio pobūdžio ginčas, vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-658/2011; 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1980/2012; 2013 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1626/2013; 2014 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1235/2014; kt.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Teismas kiekvienu atveju turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgti į konkretaus atsakovo finansines galimybes ir nustatyti, ar tokio atsakovo atžvilgiu ieškinio reikalavimo suma laikytina didele.

5424.

55Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad nurodytos prezumpcijos (didelės ieškinio sumos) tikslas – palengvinti įrodinėjimo naštą asmeniui, kuris, iškilus turtiniam ginčui, prašo taikyti areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę. Kadangi faktinę grėsmę ieškinio pateikimo metu įrodyti daugeliu atveju yra itin sudėtinga arba praktiškai neįmanoma (pvz., tikėtinai pagrįsti esant atsakovo sąmoningą ketinimą išvengti jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymo), arešto taikymo prašančiam asmeniui yra suteikta galimybė remtis nurodytu teisinio pobūdžio teiginiu (didele ieškinio suma). Taikant ieškinio sumos prezumpciją įrodinėjimo našta perkeliama atsakovui, t. y. būtent jis turi pagrįsti, kad ieškinio suma atsakovui nėra reikšminga, o jo turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-874-943/2016).

5625.

57Taip pat pažymėtina tai, kad taikydamas CPK 145 straipsnyje nustatytas laikinąsias apsaugos priemones, teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2492/2013; 2014 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-897/2014).

5826.

59Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškinio suma atsakovui yra pakankamai didelė. Tuo tarpu pateikdamas atskirąjį skundą atsakovas grėsmės būsimo teismo sprendimui iš esmės nepaneigė, įrodymų apie savo turtinę padėtį neteikė, t. y. neįrodė, kad ieškinio suma jam nėra didelė. Atsižvelgiant į nurodytą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė egzistuojant grėsmei ieškovo reikalavimų, jeigu jie būtų patenkinti, tinkamam įvykdymui. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, yra didesnė tikimybė, kad turtas iki bylos išnagrinėjimo nebus išsaugotas.

6027.

61Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas civilinėje byloje visada yra susijęs su tam tikrais suvaržymais ar apribojimais atsakovo atžvilgiu, nes laikinosios apsaugos priemonės ir yra taikomos tam, kad būtų užtikrintas galimo teismo sprendimo pagal pareikštą ieškinį konkrečioje byloje užtikrinimas.

6228.

63Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl nutartis paliekama galioti nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

64Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

65Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 7 982,23 Eur... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 8. 3.... 9. Nurodė, kad reikalavimai atsakovui yra pagrįsti. Pažymėjo, jog ieškinys... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi tenkino... 13. 5.... 14. Ieškovo naudai 7 982,23 Eur sumai areštavo atsakovui priklausantį... 15. 6.... 16. Sprendė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą.... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 18. 7.... 19. Atskiruoju skundu atsakovas prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 20. 8.... 21. Nurodė, kad teismas nevertino nei paties ieškinio, nei su juo pridedamų... 22. 9.... 23. Nurodė, kad ieškovas kreipdamasis į apylinkės teismą privalėjo įrodyti... 24. 10.... 25. Ieškovas atsiliepimu prašė atmesti atsakovo atskirąjį skundą ir palikti... 26. 11.... 27. Paaiškino, kad atsakovas savo kituose procesiniuose dokumentuose neginčija... 28. 12.... 29. Pažymėjo, kad atsakovas bei ieškovas jau anksčiau turėjo teisminių... 30. 13.... 31. Atsakovui visą nuomos laikotarpį buvo pateikiamos sąskaitos už nuomos... 32. Teismas... 33. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 34. 14.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 36. 15.... 37. Byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 38. 16.... 39. CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas dalyvaujančių byloje ar... 40. 17.... 41. Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas pirmiausia... 42. 18.... 43. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių... 44. 19.... 45. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismo... 46. 20.... 47. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė priteisti iš atsakovo skolą, kuri... 48. 21.... 49. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo su nurodyta išvada... 50. 22.... 51. Atsakovo atskirojo skundo argumentai, kuriais pastarasis įrodinėja ieškinį... 52. 23.... 53. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai... 54. 24.... 55. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad nurodytos... 56. 25.... 57. Taip pat pažymėtina tai, kad taikydamas CPK 145 straipsnyje nustatytas... 58. 26.... 59. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškinio... 60. 27.... 61. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad laikinųjų apsaugos... 62. 28.... 63. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai... 64. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 65. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti...