Byla 2S-1417-910/2018
Dėl antstolio veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens UAB „Baltijos kredito sprendimai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 16 d. nutarties ir pagal suinteresuotų asmenų UAB „Baltijos kredito sprendimai“ bei antstolio D. K. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 30 d. nutarties civilinėse bylose pagal pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjant skundus dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. sausio 2 d. gautas skolininko prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo pareiškėjas (skolininkas vykdymo procese) UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašė sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/00096 ir Nr. 0174/17/00095 (civilinė byla Nr. 2YT-4923-987/2018).

41.1. Pareiškėjas nurodė, kad antstolis D. K. skundžiamu 2017 m. gruodžio 13 d. patvarkymu netinkamai įkainojo varžytynėse parduodamą turtą, nustatydamas 5 100 000 Eur turto vertę, tuo tarpu pagal ieškovo pateiktą eksperto turto vertinimo ataskaitą turto vertė – 15 079 000 Eur. Pareiškėjas prašė stabdyti visus vykdymo veiksmus, teigdamas, kad antstolis neabejotinai paskelbs varžytynes, kuriose pardavus turtą jo nebebūtų įmanoma sugrąžinti iš sąžiningo įgijėjo, pareiškėjas būtų priverstas inicijuoti naujus teisminius ginčus.

51.2. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ pateikė atsiliepimą, prašydamas netenkinti pareiškėjo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Suinteresuoto asmens teigimu, skundas nepagrįstas, nes skolininkas aktyviai nedalyvavo įkainojant turtą bei nepareiškė prieštaravimų dėl turto vertės. Skolininkas tik deklaratyviai nurodo apie grėsmes, o turtas varžytynėse bus parduotas realia rinkos kaina, nepaisant jo įkainojimo. Vykdymo veiksmų stabdymas pažeistų išieškotojo interesus.

61.3. Suinteresuotas asmuo antstolis D. K. pateikė atsiliepimą, prašydamas netenkinti pareiškėjo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Antstolis nurodė, kad 2018 m. sausio 5 d. paskelbė turto varžytynes, kurios baigsis 2018 m. vasario 5 d. Būtent varžytynių rezultatai atspindės objektyvias turto rinkos kainas, o teismas, įvertinęs šiuos rezultatus, galės savo iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

72. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. sausio 29 d. gautas skolininko prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo skolininkas prašė sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/00096 ir Nr. 0174/17/00095 (civilinė byla Nr. 2YT-8121-294/2018).

82.1. Pareiškėjas nurodė, kad skundžia antstolio D. K. 2018 m. sausio 5 d. patvarkymą, kuriuo nuspręsta parduoti skolininkui priklausantį turtą varžytynėse. Tiek skundas dėl antstolio veiksmų, tiek prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės grindžiami tais pačiais argumentais kaip ir 2018 m. sausio 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas pareiškėjo skundas.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

103. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2YT-4923-987/2018, pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies – sustabdė pastato (unikalus Nr. ( - )) ir nuomos teisės į žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ( - ), varžytynes, paskelbtas 2018 m. sausio 5 d., vykdomas vykdomosiose bylose Nr. Nr. 0174/17/00095 ir Nr. 0174/17/00096, iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų; kitą prašymo dalį atmetė. Nutartyje nurodyta, kad:

113.1. Teismas, preliminariai įvertinęs pareiškėjo skundo esminį argumentą ir pridėtą rašytinį įrodymą – eksperto atliktą turto vertinimo ataskaitą, sprendė, kad nėra pagrindo daryti išvados apie akivaizdų skundo nepagrįstumą (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Teismas pabrėžė, kad suinteresuotų asmenų nurodytos aplinkybės apie pareiškėjo delsimą pateikti eksperto ataskaitą, nebendradarbiavimą su antstoliu, piktnaudžiavimą skolininko teisėmis vykdymo procese niekaip nenulemia akivaizdaus skundo nepagrįstumo ir turės būti vertinamos ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje, o priimant galutinę nutartį dėl skundžiamų antstolio veiksmų. Be to, suinteresuotų asmenų argumentai, kad buvo atmesti kiti skolininko skundai dėl papildomos ekspertizės skyrimo, eksperto nušalinimo, taip pat argumentai, jog kitoje byloje buvo atmestas skolininko prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, taip pat nenulemia pareiškėjo skundo akivaizdaus nepagrįstumo.

123.2. Teismas, vertindamas pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nustatė, kad, pareiškėjui skundžiant antstolio veiksmus dėl varžytynėse parduodamo turto kainos nustatymo, tik sustabdžius varžytynes būsimo galbūt pareiškėjui palankaus teismo procesinio sprendimo dėl antstolio veiksmų vykdymas neprarastų prasmės ir taptų tikslingas. Jei išvaržytas turtas būtų perduotas varžytynes laimėjusiems sąžiningiems tretiesiems asmenims, pakartotinių turto varžytynių skelbimas taptų apsunkintas ar/ir neįmanomas dėl restitucijos natūra negalimumo, esmingai pailgėtų turto grąžinimo procesas, padidėtų byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi ir teismo išlaidos, vykdymo išlaidos dėl varžytynių vykdymo, taip pat padidėtų laiko kaštai. Dėl šios priežasties teismas sustabdė ginčo turto varžytynes iki bus išspręstas skundo dėl antstolio veiksmų pagrįstumo klausimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas).

133.3. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ir neatitinkančius įstatymo reikalavimų suinteresuotų asmenų argumentus, kad būtent vykdomų varžytynių rezultatai atspindės tikrą turto kainą, dėl ko nebūtina jų stabdyti. Teismo vertinimu, tokiu atveju būtų paneigta galimybė skolininkui tikėtis turto pardavimo bei skolos sumažinimo sąžiningomis sąlygomis, vadovaujantis teisės normomis, apibrėžiančiomis, kaip konkrečiai turi būti nustatyta pradinė turto pardavimo varžytynėse kaina (CPK 718 straipsnis).

143.4. Teismas iš pareiškėjo skundo faktinio pagrindo nustatė, kad pareiškėjas įrodinėja galbūt jam palankios teismo nutarties įgyvendinimo apsunkinimą tik tuomet, jeigu nebus sustabdytos varžytynės. Pareiškėjas nepateikė argumentų, kaip pasunkėtų galimai pareiškėjui palankios teismo nutarties įgyvendinimas dėl kitų vykdymo veiksmų nesustabdymo (CPK 12, 178 straipsniai). Dėl šios priežasties teismas netenkino pareiškėjo prašymo stabdyti visus antstolio vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose, kaip neatitinkančio laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir ekonomiškumo principų (CPK 145 straipsnio 2 dalis).

154. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 30 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2YT-8121-294/2018, pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino ir sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0174/17/00095 iki bus išnagrinėtas pareiškėjo 2018 m. sausio 5 d. skundas dėl antstolio veiksmų. Nutartyje nurodyta, kad:

164.1. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai, todėl antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Taigi, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – vykdymo veiksmų sustabdymo – taikymo, kiekvienu atveju taikytini ir proporcingumo bei interesų derinimo principai.

174.2. Teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjo pareiškime išdėstytus argumentus, sprendė, kad, nesustabdžius vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose ir leidus vykdyti varžytynes už galbūt per mažą kainą, pareiškėjo skundo patenkinimo atveju yra reali grėsmė tokio teismo procesinio sprendimo neįvykdymui ar įvykdymo apsunkinimui, be to, tokiu atveju nukentėtų taip pat ir išieškotojo turtiniai interesai.

18III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus teisiniai argumentai

195. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas vykdymo procese) UAB „Baltijos kredito sprendimai“ pateikė atskirąjį skundą dėl 2018 m. sausio 16 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2YT-4923-987/2018, prašydamas skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

205.1. Šiuo atveju nebuvo pagrindo stabdyti pradėtų turto varžytynių, nes skolininko nurodyti argumentai dėl turto vertės yra visiškai nepagrįsti. Skolininko vertinimas beveik tris kartus didesnis nei UAB „Ober-Haus“ nustatyta turto vertė. Suinteresuoto asmens teigimu, UAB „Ober-Haus“ yra ypač patikimas vertinimo paslaugas teikiantis subjektas Lietuvoje, kurį dažnai renkasi būtent kredito įstaigos, kaip vieną iš objektyviausių vertintojų. Be to, skolininko vertinimas prieštarauja net trims skirtingiems vertinimams, kuriuose turto kaina yra žymiai mažesnė nei skolininko vertinime. Šios aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad skolininko vertinimas yra nepatikimas, o jame nurodyta tariama turto rinkos kaina – akivaizdžiai nereali ir neteisinga.

215.2. Išieškotojo teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių nebuvo pagrindo taikyti taip pat ir dėl to, kad skolininko vertinimas yra akivaizdžiai neteisingas (parinkti neteisingi vertinimo metodai ir palyginamieji sandoriai), kivaizdžiai neatitinka realios turto vertės. Skolininko vertinime vertintojas išskyrė tik butų ir prekybos patalpas, o lyginamais objektais, suformuluodamas užklausą dėl minimalios 1 kv. m pardavimo kainos, atrinko jokiais požymiais nepanašius į skolininko vertintą turtą objektus, taigi akivaizdu, kad skolininko vertinimas nėra patikimas ir neatspindi tikrosios turto kainos.

225.3. Pasisakant dėl skolininko argumentų, kad VĮ Registrų Centro Nekilnojamo turto registro išraše nurodyta didesnė turto vertė, išieškotojo pažymėta, jog UAB „Ober-Haus“ Ekspertizės akte turto rinkos vertė nustatyta taikant individualų vertinimą, o VĮ Registrų centro, vykdančio viešojo administravimo funkciją, masinio vertinimo būdu. Individualus vertinimas visais atvejais yra patikimesnis nei masinis.

235.4. Vykdymo procese skolininkas nebendradarbiauja su antstoliu, nesiima iniciatyvos siekiant realizuoti turtą bei rasti jo pirkėją, tačiau skundžia visus antstolio patvarkymus. Toks skolininko elgesys akivaizdžiai suponuoja, jog skolininkas yra nesąžiningas ir iš esmės siekia užvilkinti vykdymo procesą. Be to, iki šiol visi skolininko skundai, kuriais jis skundė turto vertinimo paskyrimą, turto vertintojo parinkimą ir eksperto nušalinimą, buvo atmesti.

245.5. Skolininkas, disponuodamas išieškotojui įkeistu turtu ir gaudamas iš to turtinę naudą, pažeidžia išieškotojo interesus ir šalių interesų pusiausvyrą bei piktnaudžiauja teise, nes iš savo pažeidimo gauna vien tik asmeninės naudos. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju reiškia leidimą skolininkui nevykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų ir toliau naudotis turtu. Tokia situacija akivaizdžiai nėra teisinga, protinga ir sąžininga, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti panaikintos.

256. Suinteresuotas asmuo antstolis D. K. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas tenkinti atskirąjį skundą, panaikinti skundžiamą nutartį, netenkinti pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

266.1. Vykdymo procese paskirtas ekspertas UAB „Ober-Haus“ 2017 m. gruodžio 12 d. parengtame ekspertizės akte, įvertindamas pareiškėjui priklausantį turtą 5 100 000 Eur rinkos verte, naudojo lyginamąjį ir pajamų metodus, išsamiai motyvuodamas, jog pajamų metodu apskaičiuota aptariamo skolininko turto rinkos vertė tiksliau, nei apskaičiuota lyginamuoju metodu, atspindi objekto rinkos vertę.

276.2. Antstolis, gavęs skolininko užsakymu NILL NILL, UAB parengtą vertinimo ataskaitą Nr. 17-N10-11S, kuria nustatyta beveik tris kartus didesnė areštuoto turto rinkos vertė, detaliai susipažino su šios vertinimo ataskaitos tiriamąja dalimi, išvadomis bei priedais. Iš pareiškėjo užsakymu parengtos vertinimo ataskaitos išvadų nustatyta, kad vertintojas pareiškėjo turtą, kurio bendras plotas yra 12 398,50 kv. m, lygino su 73,44–343,62 kv. m bendro ploto prekybos patalpomis. Vien jau šie duomenys objektyviai patvirtina klaidingas vertinimo išvadas, nes parinkimas tokių nepalyginamų lyginamųjų objektų, kurie nėra jokiais požymiais panašūs į vertintą turtą nei vieta ir plotu, nei daugiafunkciškumu, akivaizdžiai prieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymui bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos Turto ir verslo vertinimo metodikos reikalavimams. Dar daugiau, NILL NILL, UAB parengtoje vertinimo ataskaitoje, atrenkant rinkoje įvykusius pardavimo sandorius, vertintojas nustatė tokius paieškos pardavimo sandorių atrankos parametrus, kad paieškoje būtų sugeneruotas konkretus atsakymas ir pateikti duomenys tik apie įvykusius sandorius, kurių 1 kv. m kaina butų nuo 1100 iki 2500 Eur už 1 kv. m.

286.3. Pareiškėjui priklausančio turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę atliko ją turintis teisę atlikti turto vertintojas, todėl antstoliui nekyla abejonių dėl ekspertizės metu nustatytos šio objekto rinkos vertės. Nagrinėjamu atveju, jeigu skundžiama teismo nutartimi nebūtų sustabdytos 2018 m. sausio 5 d. paskelbtos pareiškėjo įkeisto turto varžytynės, jos būtų pasibaigusios 2018 m. vasario 5 d., o jų rezultatai būtų objektyviai parodę rinkos sąlygas bei tikrąjį rinkos (ne)susidomėjimą iš varžytynių parduodamu turtu bei jo galutine siūloma kaina.

296.4. Pagal teismų formuojamą praktiką analogiško pobūdžio bylose, pasibaigus varžytynėms, visada išlieka galimybės sustabdyti paskesnius vykdymo veiksmus, t. y. varžytynių akto surašymą, patvarkymo priėmimą dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis ir pasiūlymo perimti išieškotojui varžytynėse neparduotą turtą realizavimą, turto perdavimo išieškotojui akto surašymą, išieškotų piniginių lėšų paskirstymo priėmimą ir kt. Todėl darytina pagrįsta išvada, kad pagrindo sustabdyti antstolio 2018 m. sausio 5 d. patvarkymu paskelbtų pareiškėjo įkeisto turto pirmųjų varžytynių nebuvo.

307. Pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

317.1. Skundo teiginiai apie tariamą ataskaitos netinkamumą yra nepagrįsti. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nenuginčyta teisme. Nagrinėjamu atveju turto vertinimo ataskaita nenuginčyta teisme, Priežiūros institucija taip pat nėra nustačiusi jos netinkamumo.

327.2. Kreditoriaus pateikiamas 2014 m. gegužės 7 d. turto vertinimas jokiu būdu nepatvirtina turto vertės 2018 metais. Be to, nuo 2014 m. gegužės 7 d. atlikto vertinimo pasikeitė paties turto savybės, buvo padidintas turto plotas, įrengtos papildomos patalpos, kurių paskirtis gali būti keičiama į gyvenamąsias. Būtent dėl šių priežasčių pastato ir tuo pačiu viso turto vertė ženkliai padidėjo.

338. Suinteresuotas asmuo antstolis D. K. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilnaius miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 30 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2YT-8121-294/2018, prašydamas skundžiamą nutartį panaikinti, skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, priteisti iš pareiškėjo sumokėtą žyminį mokestį. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

348.1. Pareiškėjas 2018 m. sausio 25 d. skundu reikšdamas prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sąmoningai nutylėjo apie jau Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-4923-987/2018 taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir antstolio 2018 m. sausio 25 d. priimtą patvarkymą dėl varžytynių atšaukimo bei tolesnio areštuoto turto realizavimo sustabdymo. Skundžiama teismo nutartis turėtų būti panaikinta, nes nagrinėjamu atveju yra perteklinė.

358.2. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo skundžiama 2018 m. sausio 5 d. patvarkymo dalis yra netekusi galios, nes antstolis, vykdydamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartį, 2018 m. sausio 25 d. patvarkymu atšaukė aptariamas varžytynes. Todėl taikyti laikinųjų apsaugos priemonių nėra teisinio pagrindo dar ir dėl to, jog nėra ginčo dalyko, t. y. skundas objektyviai nenagrinėtinas teisme.

369. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ pateikė atsiliepimą į antstolio D. K. atskirąjį skundą, prašydamas tenkinti skundą, panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skolininko UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

379.1. Antstolis visiškai teisingai pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neįvertino aplinkybių, kurios yra esminės, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese, ir dėl to neteisėtai bei nepagrįstai sustabdė vykdymo veiksmus.

389.2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-4923-987/2018 sustabdė 2018 m. sausio 5 d. paskelbtas varžytynes, tačiau kitą skolininko prašymo dalį, kuriuo skolininkas prašė stabdyti visus vykdymo veiksmus, teismas atmetė kaip nepagristą, perteklinę ir akivaizdžiai neproporcingą bei suvaržančią išieškotojo teises ir interesus. Šią informaciją, priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas galėjo ir turėjo patikrinti Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazėje, tačiau, akivaizdu, to nepadarė.

3910. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ pateikė atskirąjį skundą dėl 2018 m. sausio 30 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2YT-8121-294/2018, prašydamas skundžiamą nutartį panaikinti, skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

4010.1. Skolininkas akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes analogišką skolininko prašymą dėl vykdymo veiksmų stabdymo prieš tai jau buvo atsisakęs tenkinti Vilniaus miesto apylinkės teismas, o skolininkas šią aplinkybę nuslėpė nuo šį prašymą nagrinėjančio teismo.

4110.2. Skolininko piktnaudžiavimą procesu patvirtina ir ta aplinkybė, kad skolininkas skundą dėl patvarkymo pateikė kaip tik po to, kai antstolis 2018 m. sausio 25 d. patvarkymu atšaukė skundžiamas varžytynes, t. y. skolininkas apskundė patvarkymą, kuriuo paskirtos varžytynės jau yra atšauktos.

4210.3. Išieškotojo vertinimu, laikinųjų apsaugos priemonių nebuvo pagrindo taikyti taip pat ir dėl to, kad skolininko užsakymu parengtas NILL NILL, UAB turto vertinimas yra akivaizdžiai neteisingas. Išieškotojas, susipažinęs su NILL NILL, UAB vertinimu, pažymi, kad jame pateikiami duomenys yra netikslūs, vertinimo metodai ne tik pasirinkti netinkamai, bet ir netinkamai taikyti.

4310.4. Antstolis pagrįstai vadovavosi UAB „Ober-Haus“ 2017 m. gruodžio 12 d. parengtu skolininkui priklausančio turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktu. Antstolis turto įkainojimą atliko laikydamasis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir reikalavimų, maksimaliai siekdamas nustatyti rinkos vertę labiausiai atitinkančią bei abiejų vykdymo proceso šalių interesus atitinkančią turto kainą.

4410.5. Nagrinėjamu atveju skolininkas, disponuodamas išieškotojui įkeistu turtu ir gaudamas iš to turtinę naudą, pažeidžia išieškotojo interesus bei šalių interesų pusiausvyrą, piktnaudžiauja teise, nes iš savo pažeidimo gauna vien tik asmeninės naudos. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju reiškia leidimą skolininkui nevykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų ir toliau naudotis turtu. Tokia situacija akivaizdžiai nėra teisinga, protinga ir sąžininga, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti panaikintos.

4511. Pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė atsiliepimą į suinteresuotų asmenų antstolio D. K. ir UAB „Baltijos kredito sprendimai“ atskiruosius skundus, prašydamas skundus atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

4611.1. 2018 m. sausio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-4923-987/2018 teismas išnagrinėjo skolininko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuris buvo pareikštas kartu su skundu dėl 2017 m. gruodžio 13 d. antstolio patvarkymo Nr. S-17-174. Tuo tarpu šioje byloje prašymas buvo pareikštas kartu su skundu dėl 2018 m. sausio 5 d. patvarkymo Nr. S-18-174-454. 2017 m. gruodžio 13 d. patvarkymu antstolis tik įkainojo turtą, tuo tarpu 2018 m. sausio 5 d. patvarkymu antstolis jau paskelbė įkainoto turto varžytynes. Skundais skolininkas skundė du skirtingus antstolio priimtus patvarkymus, todėl toks skolininko elgesys jokiu būdu negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis.

4711.2. Tariamą skolininko piktnaudžiavimą antstolis ir kreditorius taip pat grindžia tuo, kad prašymą skolininkas pateikė neva tuomet, kai turto varžytynės buvo atšauktos. Tokie argumentai – visiškai nepagrįsti. Skundo dėl 2018 m. sausio 5 d. patvarkymo teikimo metu jam dar nebuvo įteiktas patvarkymas dėl varžytynių atšaukimo ir jis apie tokį patvarkymą nežinojo. Dėl tos priežasties skundo pateikimo metu skolininkas objektyviai negalėjo žinoti, kad varžytynės jau yra atšauktos.

4811.3. Teismas visiškai pagrįstai konstatavo esant sąlygas, būtinas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, tarp jų – ir grėsmę, kad galbūt skolininkui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas.

4911.4. Šiuo atveju turtas varžytynėse būtų buvęs parduodamas už jo rinkos vertę neatitinkančią kainą, tai patvirtina kartu su prašymu pateikti duomenys iš Nekilnojamojo turto registro ir profesionalaus turto vertintojo NILL NILL, UAB 2017 m. spalio 20 d. parengta turto vertinimo ataskaita. Nagrinėjamu atveju ataskaita nenuginčyta teisme, Priežiūros institucija taip pat nėra nustačiusi jos netinkamumo. Dėl to nėra jokio pagrindo abejoti Ataskaitos tinkamumu.

50IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai motyvai ir išvados

51Suinteresuotų asmenų UAB „Baltijos kredito sprendimai“ ir antstolio D. K. atskirieji skundai tenkintini

5212. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

5313. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundų ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskiruosius skundus, remiasi jų teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

5414. Atskirieji skundai paduoti dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių, kuriomis patenkinti pareiškėjo prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemone vykdymo procese. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėms tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, atsižvelgiant, be kita ko, į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese ypatumus.

5515. Pagal CPK 510 straipsnio 2 dalį skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Tačiau jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

5616. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Viena iš jų – ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo.

5717. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad, nagrinėjant skundus dėl antstolio veiksmų, kiek kitaip, negu pagal bendrąsias nuostatas, sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2SA-178-464/2010 ir kt.). Vykdymo veiksmus teismas gali sustabdyti tik pripažinęs esant tai reikalinga, kaip išimtį iš bendrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisyklės (taikant laikinąsias apsaugos priemones pakanka įsitikinti tam tikra būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika).

5818. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma turi nustatyti, ar yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas. Tam būtina preliminariai (prima facie) įvertinti ieškiniu (pareiškimu) pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar ieškiniu pareikšti reikalavimai galėtų būti pripažinti tikėtinai pagrįstais. Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą.

5919. Nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą pareiškėjas grindžia, jo įsitikinimu, per maža antstolio nustatyta pareiškėjui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ priklausančio nekilnojamojo turto, kiurį ketinama realizuoti varžytynėse, kaina. Skundžiamomis 2018 m. sausio 16 d. ir 2018 m. sausio 30 d. nutartimis pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjo skundai nėra akivaizdžiai nepagrįsti. Tačiau pagal suinteresuoto asmens antstolio D. K. pateiktus įrodymus, taip pat teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-5592-432/2018, išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2017 m. gruodžio 28 d. skundą dėl antstolio veiksmų, jį atmetė kaip nepagrįstą (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

6020. Nors pirmosios instancijos teismo 2018 m. vasario 20 d. nutartis nėra įsiteisėjusi, tačiau pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog dėl ieškovui palankaus teismo procesinio sprendimo yra pagrįstų abejonių, kai dėl ginčo esmės priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad šis priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-601/2014, Nr. 2-2233/2013, Nr. 2-974/2013, Nr. 2-868/2013). Ieškinio atmetimas procesiniame sprendime nurodytais motyvais yra savarankiškas pagrindas ieškovo prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-1682/2012, Nr. 2-780/2012).

6121. Pažymėtina, kad pareiškėjas, teikdamas 2017 m. gruodžio 28 d. ir 2018 m. sausio 25 d. skundus dėl antstolio veiksmų kartu su prašymais taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti vykdymo veiksmus, rėmėsi iš esmės tais pačiais argumentais: ginčo turto verte, nurodyta Nekilnojamojo turto registre ir skelbimų portale www.aruodas.lt bei pareiškėjo užsakymu NILL NILL, UAB atlikto vertinimo metu nustatyta turto verte.

6222. Byloje nustačius, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 20 d., išnagrinėjęs iš esmės pareiškėjo skundą, kurio reikalavimams užtikrinti buvo prašyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, šį skundą atmetė, pareiškėjui savo skundus grindžiant tapačiais argumentais, vadovaujantis formuojama teismų praktika, nebėra pagrindo daryti išvados, jog pareiškėjas tikėtinai pagrindė 2017 m. gruodžio 28 d. ir 2018 m. sausio 25 d. skundų reikalavimus, kaip to reikalaujama pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad šioje civilinio proceso stadijoje nėra vienos iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų (CPK 144 straipsnis).

6323. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, jog pareiškėjas savo nesutikimą su atskiraisiais skundais grindžia tuo, kad jo užsakymu atlikta NILL NILL, UAB ginčo turto vertinimo ataskaita nenuginčyta teisme, jos netinkamumo nėra nustačiusi priežiūros institucija. Tačiau antstolio D. K. pateiktais papildomais duomenimis, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. kovo 26 d. patikrinimo aktu Nr. GT3-40 konstatuota, jog NILL NILL, UAB 2017 m. spalio 20 d. turto vertinimo ataskaita Nr. 17-N10-11S neatitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio reikalavimų.

6424. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis aptartu teisiniu reglamentavimu, teismine praktika, ištyręs bylose esančių įrodymų visumą, sprendžia, kad, atsižvelgiant į šioje konkrečioje ginčo situacijoje nustatytas aplinkybes, pareiškėjo prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negali būti tenkinami, kaip neatitinkantys vienos iš būtinų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Išdėstytų motyvų pagrindu skundžiamos pirmosios instancijos teismo 2018 m. sausio 16 d. ir 2018 m. sausio 30 d. nutartys naikintinos ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjo prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetami (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

65Dėl bylinėjimosi išlaidų

6625. Patenkinus suinteresuotų asmenų atskiruosius skundus, iš pareiškėjo suinteresuotiems asmenims priteistinas už atskiruosius skundus sumokėtas žyminis mokestis: suinteresuotam asmeniui antstoliui D. K. iš pareiškėjo priteistina 37,50 Eur žyminio mokesčio, o suinteresuotam asmeniui UAB „Baltijos kredito sprendimai“ – 76 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

67Dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

6826. Suinteresuoti asmenys antstolis D. K. ir UAB „Baltijos kredito sprendimai“ procesiniuose dokumentuose pareiškė prašymus skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pakartotinai teikiant prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6927. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl CPK 95 straipsnio taikymo, nurodyta, kad ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu. Tam tikrais atvejais tai gali būti įvertinta kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2013). Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013; 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015).

7028. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjas teikiamais skundais, kuriuose pareiškė ir prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, skundė skirtingus antstolio patvarkymus. Be to, pirmosios instancijos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartimi pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintas iš dalies. Taigi pareiškėjas, siekdamas, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų būtų tenkinamas visa apimtimi, turėjo teisę kartu su nauju skundu pateikti tokį prašymą teismui. Aktyvus naudojimasis teise kreiptis į teismą, siekiant ginti, besikreipiančio į teismą asmens nuomone, pažeistas jo teises, savaime nereiškia piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Įvertinęs bylos duomenis, teismas šiuo atveju neturi pakankamo pagrindo kvalifikuoti pareiškėjo veiksmų kaip pakankamų piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis konstatuoti.

71Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

72patenkinti UAB „Baltijos kredito sprendimai“ ir antstolio D. K. atskiruosius skundus.

73Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2YT-4923-987/2018. Panaikinti šios nutarties dalį, kuria patenkinta prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones dalis, ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti visa apimtimi. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

74Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2YT-8121-294/2018, ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

75Priteisti iš pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (į. k. 300145575) suinteresuoto asmens UAB „Baltijos kredito sprendimai“ (į. k. 303939377) naudai 76 Eur bylinėjimosi išlaidų.

76Priteisti iš pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (į. k. 300145575) suinteresuoto asmens antstolio D. K. naudai 37,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. sausio 2 d. gautas skolininko... 4. 1.1. Pareiškėjas nurodė, kad antstolis D. K. skundžiamu 2017 m. gruodžio... 5. 1.2. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ pateikė... 6. 1.3. Suinteresuotas asmuo antstolis D. K. pateikė atsiliepimą, prašydamas... 7. 2. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. sausio 29 d. gautas skolininko... 8. 2.1. Pareiškėjas nurodė, kad skundžia antstolio D. K. 2018 m. sausio 5 d.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 10. 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 16 d. nutartimi, priimta... 11. 3.1. Teismas, preliminariai įvertinęs pareiškėjo skundo esminį argumentą... 12. 3.2. Teismas, vertindamas pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 13. 3.3. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ir neatitinkančius įstatymo... 14. 3.4. Teismas iš pareiškėjo skundo faktinio pagrindo nustatė, kad... 15. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 30 d. nutartimi, priimta... 16. 4.1. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo... 17. 4.2. Teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjo pareiškime išdėstytus... 18. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus teisiniai... 19. 5. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas vykdymo procese) UAB „Baltijos... 20. 5.1. Šiuo atveju nebuvo pagrindo stabdyti pradėtų turto varžytynių, nes... 21. 5.2. Išieškotojo teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių nebuvo pagrindo... 22. 5.3. Pasisakant dėl skolininko argumentų, kad VĮ Registrų Centro... 23. 5.4. Vykdymo procese skolininkas nebendradarbiauja su antstoliu, nesiima... 24. 5.5. Skolininkas, disponuodamas išieškotojui įkeistu turtu ir gaudamas iš... 25. 6. Suinteresuotas asmuo antstolis D. K. pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 26. 6.1. Vykdymo procese paskirtas ekspertas UAB „Ober-Haus“ 2017 m. gruodžio... 27. 6.2. Antstolis, gavęs skolininko užsakymu NILL NILL, UAB parengtą vertinimo... 28. 6.3. Pareiškėjui priklausančio turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę... 29. 6.4. Pagal teismų formuojamą praktiką analogiško pobūdžio bylose,... 30. 7. Pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atsiliepime į... 31. 7.1. Skundo teiginiai apie tariamą ataskaitos netinkamumą yra nepagrįsti.... 32. 7.2. Kreditoriaus pateikiamas 2014 m. gegužės 7 d. turto vertinimas jokiu... 33. 8. Suinteresuotas asmuo antstolis D. K. pateikė atskirąjį skundą dėl... 34. 8.1. Pareiškėjas 2018 m. sausio 25 d. skundu reikšdamas prašymus dėl... 35. 8.2. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo skundžiama 2018 m. sausio 5 d.... 36. 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ pateikė... 37. 9.1. Antstolis visiškai teisingai pažymi, kad pirmosios instancijos teismas,... 38. 9.2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 16 d. nutartimi... 39. 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ pateikė... 40. 10.1. Skolininkas akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes... 41. 10.2. Skolininko piktnaudžiavimą procesu patvirtina ir ta aplinkybė, kad... 42. 10.3. Išieškotojo vertinimu, laikinųjų apsaugos priemonių nebuvo pagrindo... 43. 10.4. Antstolis pagrįstai vadovavosi UAB „Ober-Haus“ 2017 m. gruodžio 12... 44. 10.5. Nagrinėjamu atveju skolininkas, disponuodamas išieškotojui įkeistu... 45. 11. Pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė atsiliepimą... 46. 11.1. 2018 m. sausio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-4923-987/2018... 47. 11.2. Tariamą skolininko piktnaudžiavimą antstolis ir kreditorius taip pat... 48. 11.3. Teismas visiškai pagrįstai konstatavo esant sąlygas, būtinas... 49. 11.4. Šiuo atveju turtas varžytynėse būtų buvęs parduodamas už jo rinkos... 50. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai motyvai... 51. Suinteresuotų asmenų UAB „Baltijos kredito sprendimai“ ir antstolio D. K.... 52. 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo... 53. 13. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 54. 14. Atskirieji skundai paduoti dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių,... 55. 15. Pagal CPK 510 straipsnio 2 dalį skundas dėl antstolio veiksmų ar... 56. 16. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 57. 17. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad, nagrinėjant skundus dėl... 58. 18. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl pagrindo taikyti laikinąsias... 59. 19. Nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą... 60. 20. Nors pirmosios instancijos teismo 2018 m. vasario 20 d. nutartis nėra... 61. 21. Pažymėtina, kad pareiškėjas, teikdamas 2017 m. gruodžio 28 d. ir 2018... 62. 22. Byloje nustačius, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario... 63. 23. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, jog pareiškėjas savo nesutikimą su... 64. 24. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis aptartu teisiniu... 65. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 66. 25. Patenkinus suinteresuotų asmenų atskiruosius skundus, iš pareiškėjo... 67. Dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 68. 26. Suinteresuoti asmenys antstolis D. K. ir UAB „Baltijos kredito... 69. 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl CPK 95 straipsnio taikymo,... 70. 28. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjas teikiamais skundais,... 71. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 72. patenkinti UAB „Baltijos kredito sprendimai“ ir antstolio D. K.... 73. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartį,... 74. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 30 d. nutartį,... 75. Priteisti iš pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (į. k.... 76. Priteisti iš pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (į. k....