Byla II-369-990/2018
Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Pirmojo policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos B. M. 2018 m. kovo 21 d. nutarimo nepradėti administracinio nusižengimo teisenos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Ražanskas, sekretoriaujant Viktorijai Melnikovai, dalyvaujant pareiškėjai J. R., asmeniui, kurio atžvilgiu prašoma pradėti administracinio nusižengimo teiseną- Ž. N., Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Pirmojo policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus vyriausiajam tyrėjui D. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo J. R. skundą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Pirmojo policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos B. M. 2018 m. kovo 21 d. nutarimo nepradėti administracinio nusižengimo teisenos.

3Teismas

Nustatė

4

  1. Pareiškime išdėstytos aplinkybės

5Pareiškėja nurodo, kad 2018 m. sausio 13 d. socialiniame tinkle „Facebook“ su paskyrą ( - ) administruojančiu asmeniu ji susitarė, kad pirks kailinę liemenę. Ji pervedė 135 eurus Ž. N. vardu, nenurodydama kitų asmens atpažinimo duomenų, tačiau liemenės ji laiku negavo. Liemenę ji gavo vėliau, tačiau ne tokios kokybės. Pareiškėja prašo pradėti administracinio nusižengimo bylos teiseną dėl Ž. N. galimai padaryto administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau- ir ANK) 108 straipsnyje.

  1. Skundžiamame nutarime išdėstytos aplinkybės

6Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Pirmojo policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja B. M., išnagrinėjusi J. R. pareiškimą, 2018 m. kovo 21 d. priėmė nutarimą nepradėti administracinio nusižengimo bylos teisenos, kuriame nurodė, kad kailinę liemenę J. R. gavo, taigi Ž. N. nepadarė administracinio nusižengimo, numatyto ANK 108 straipsnyje.

  1. Skundo argumentai

72018 m. birželio 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas J. R. skundas dėl 2018 m. kovo 21 d. nutarimo. Pareiškėja nurodo, kad 2018 m. sausio 13 d. socialiniame tinkle „Facebook“ su Ž. N. ji susitarė, kad iš pastarosios ji pirks kailinę liemenę. Sutartą kainą- 135 eurų ji pervedė Ž. N., tačiau liemenės ji negavo. 2018 m. sausio 24 d. ji pateikė pareiškimą, kadangi Ž. N. nebuvo pristačiusi prekės. Liemenę ji gavo 2018 m. vasario 12 d. Liemenė buvo ne nauja, trūko vieno užsegamo kabliuko, kitas vos besilaikė, pamušalas įplyšęs, sukibęs kailis, siūlės pajuodusios ir nešvarios, prie liemenės nebuvo pritvirtinta etiketė. Ji visus trūkumus nufotografavo ir išsiuntė Ž. N.. Ši tikino, kad liemenė nauja, tačiau vėliau jai parašė, kad ji sudirbo liemenę. Be to, liemenės kailis nenatūralus, nors Ž. N. tikino, kad liemenė yra lapės kailio. Ž. N. nurodė, kad liemenę ji gavo iš tiekėjo gera kaina. Jai Ž. N. pasiūlė liemenę pasilikti už pusę kainos, bet ji nesutiko. Kadangi Ž. N. ją apgavo, ji prašo atnaujinti administracinio nusižengimo bylos teiseną bei grąžinti jai 135 eurus.

  1. Atsiliepimo į skundą argumentai

8Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Pirmojo policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Ž. Š. atsiliepime nurodė, kad J. R. skundas netenkintinas, kadangi J. R. pareiškime nurodytos aplinkybės buvo visapusiškai ištirtos.

  1. Teismo posėdžio metu pateikti argumentai

9Teismo posėdžio metu J. R. parodė, kad pareiškimą ji rašė tuo metu, kai iš Ž. ji nebuvo gavusi tos liemenės. Kai jai paskambino tyrėja, ji norėjo šiai paaiškinti, kad liemenę ji buvo gavusi, tačiau liemenė buvo akivaizdžiai nudriskusi, suplyšusi, kabliukai nesilaikė. Pinigus ji pervedė sausio 13 d., liemenę ji turėjo gauti per 10 dienų, tačiau liemenę ji gavo tik vasario 12 d. Ji tyrėjai paaiškino visą situaciją, tyrėja pasakė: „J., juk čia ne vaikų darželis, tai ką aš dabar turiu sakyti“, „Ž., atiduok J., kas priklauso“. Ją Ž. N. tiesiog apgavo, tai yra sukčiavimas. Ji liemenės negavo sutartu laiku, o kai liemenę gavo, ši buvo visiškai sudriskusi. Be to, Ž. iš jos išsidirbinėjo, kiek tik galėjo. Vieną dieną Ž. telefonas neveikia, kitą dieną paštas užsidarė. Visą informaciją apie liemenę ji pateikė kompaktiniame diske. Jai gavus tą liemenę Ž. vėliau pripažino savo kaltę ir pasakė: „Gerai, sutariam, aš atiduodu pusę pinigų, o tu pasilik sau liemenę“. Ji Ž. pasakė, kad jai nereikia tokios liemenės, ji nori visos pinigų sumos, kurią sumokėjo už liemenę.

10Teismo posėdžio metu Ž. N. parodė, kad J. buvo užsisakiusi kailinę liemenę. J. pervedė jai paštu perlaidą už liemenę. Ji liemenę gavo ne per dešimt dienų. Ji liemenę užsakė iš „AliExpress“ kinų puslapio. Gavusi liemenę tą pačią dieną pastarąją ji supakavo ir išsiuntė J.. Ant voko buvo užrašytas jos ir J. adresas. J., gavusi liemenę, pareiškė, kad liemenė neatitinka kokybės ir atrodė kitaip. Taip pat J. pasakė jai, kad parašė pareiškimą. Jei J. tą liemenę būtų iš karto tą pačią dieną jai grąžinusi, ji iš karto J. grąžintų pinigus. J. liemenę apie mėnesį laiko pralaikė pas save ir nesugebėjo jai liemenės išsiųsti. J. sakė, kad nebuvo nurodytas jos adresas, nors akivaizdžiai ir ant voko, ir ant nuotraukos, kurią ji išsiuntė J., matėsi jos vardas, pavardė, pašto adresas, miestas ir pašto kodas. Jei ji būtų gavusi atgal liemenę, ji būtų grąžinusi pinigus. Liemenė tikrai buvo geros kokybės.

11Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Pirmojo policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas D. M. paaiškino, kad, kadangi liemenė buvo gauta, bet buvo gauta ne tos kokybės, ginčas turi būti spręstinas civilinio proceso tvarka.

12Teismas

konstatuoja:

13ANK 108 straipsnyje numatyta administracinė atsakomybė už vagystę, sukčiavimą, turto pasisavinimą ar iššvaistymą, kai pagrobto, įgyto, pasisavinto ar iššvaistyto turto vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių. Teismas pažymi, kad sukčiavimas kaip nusikalstama veika yra numatyta ir Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, kurio 182 straipsnyje įtvirtinta baudžiamoji atsakomybė tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino. Atkreiptinas dėmesys, kad sukčiavimą administracinėje ir baudžiamojoje teisenoje atriboja tik apgaule įgyto turto vertė, o visi kiti sukčiavimo požymiai administracinėje ir baudžiamojoje teisenoje sutampa, taigi yra pagrindas remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika nagrinėjant sukčiavimo baudžiamąsias bylas.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje sukčiavimo bylose laikomasi nuostatos, kad civilinės sutarties sąlygų pažeidimas pats savaime dar nesuponuoja baudžiamosios atsakomybės, jei vienai sutarties šalių nepadaroma žala arba nėra kliūčių padarytą žalą atlyginti civilinėmis teisinėmis priemonėmis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-299/2011, 2K-239/2011, 2K-507/2012, 2K-161/2013, 2K-179-895/2015). Pažymėtina, kad paprastai, jei susitarimo ar sutarties sąlygos nevykdomos, sutarties šalis turi teisę kreiptis į teismą su civiliniu ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Norint veiką, pasireiškusią susitarimo ar sutarties sąlygų nevykdymu, pripažinti nusikaltimu, nepakanka vien tik pinigų nesumokėjimo ar mažesnės pinigų sumos sumokėjimo fakto, taip pat tik paties ketinimo nemokėti už daiktą, jei ketinimas nelydimas apgaulės, esmingai pasunkinančios pažeistos teisės atkūrimą civilinio proceso tvarka. Dėl to teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad svarbiomis aplinkybėmis, rodančiomis baudžiamąjį teisinį pažeidimo pobūdį, pripažįstama tai, kad kaltininko naudota apgaulė buvo esminė nukentėjusiojo apsisprendimui perduoti turtą ir sudaryti sandorį ir (ar) jis sąmoningai sudarė situaciją, kad nukentėjusysis negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų esmingai pasunkintas (pavyzdžiui, be teisėsaugos institucijų pagalbos neįmanoma surasti ar identifikuoti prievolės vengiančio asmens; sandoris sąmoningai sudarytas taip, kad vėliau būtų neįmanoma įrodyti jo tikrojo turinio; kaltininkas nuslėpė nuo nukentėjusiojo esminę informaciją apie turimas dideles skolas ar nemokumą, vengdamas prievolės tyčia tapo beturčiu, kad nebūtų į ką nukreipti reikalavimo) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-81/2011, 2K-117/2013, 2K-150/2014, 2K-526/2014, 2K-7-27-746/2015).

15Kasacinėje nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-30-699-2016 kasacinės instancijos teismas pažymėjo, kad apgaulei nustatyti taip pat taikytinas kreditoriaus teisinės padėties pasunkinimo kriterijus (pvz., byloje nustatoma situacija, kai dėl skolininko veiksmų kreditoriaus galimybės atkurti pažeistas teises civilinėmis teisinėmis priemonėmis iš esmės pasunkintos). Baudžiamoji atsakomybė, aiškinant šį kriterijų, galima tik tuo atveju, kai skolininkas naudodamas apgaulę vengia įvykdyti prievolę. Tokiais atvejais skolininkas atlieka veiksmus, dėl kurių nukentėjusiojo turima turtinė teisė, atitinkanti skolininko ar trečiojo asmens turtinę prievolę, neįgyvendinama, ir dėl objektyvių priežasčių nukentėjusiojo (kreditoriaus) teisių gynimas negalimas arba labai pasunkėja (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-387/2009, 2K-538/2010, 2K-7-255/2012, 2K-161/2013, 2K-179/2013, 2K-55/2014, 2K-84/2014).

16Administracinio nusižengimo teisenos metu nustatytas aplinkybes vertinant šios teismų praktikos kontekste pažymėtina, kad J. R. galimybių atkurti pažeistas teises civilinėmis teisinėmis priemonėmis Ž. N. nepasunkino- J. R. žinomi tiek Ž. N. asmeniniai duomenys, tiek pastarosios gyvenamoji vieta, Ž. N. neneigia, kad tarp jos ir J. R. buvo keli sandoriai, tame tarpe ir sandoris dėl liemenės pirkimo, Ž. N. nesiėmė priemonių, siekdama sąmoningai sudaryti situaciją, kad J. R. negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų esmingai pasunkintas, taigi Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Pirmojo policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja B. M., išnagrinėjusi J. R. pareiškimą, 2018 m. kovo 21 d. priėmė teisėtą ir pagrįstą nutarimą nepradėti administracinio nusižengimo teisenos.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 4- 6 dalimis,

Nutarė

18Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Pirmojo policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos B. M. 2018 m. kovo 21 d., nutarimą, kuriuo buvo nepradėta administracinio nusižengimo bylos teisena, palikti nepakeistą ir J. R. skundo netenkinti.

19Nutartis per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jos nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai