Byla 2-330/2014
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Visagino transporto centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-6227-232/2013 pagal ieškovo kooperatinės bendrovės Kredito unijos „Amber“ ieškinį atsakovams M. G. ir uždarajai akcinei bendrovei „Visagino transporto centras“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kooperatinė bendrovė Kredito unija „Amber“ (toliau – ir ieškovas, bendrovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovų M. G. ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Visagino transporto centras“ (toliau – ir atsakovai) solidariai priteisti 213 465,56 Lt skolą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams priklausantį ir / ar pas trečiuosius asmenis esantį nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą, turtines teises, o taip pat pinigines lėšas 213 465,56 Lt sumai. Ieškovas nurodė, kad įvertinus tai, jog vienas iš atsakovų yra fizinis asmuo, pagrindinis skolininkas M. G. neturi jokio turto, atsakovai vengia bendradarbiauti su ieškovu, atsisako ieškovo siūlytų palengvintų suteiktos paskolos grąžinimo sąlygų, ignoruoja geranoriškas ieškovo pastangas taikiai išspręsti kilusį ginčą, darytina išvada, jog nurodyta ieškinio suma atsakovams yra didelė, ir yra tikimybė, kad teismo sprendimo įvykdymas nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti arba netgi tapti neįmanomu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 29 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. 213 465,56 Lt sumai areštavo solidariesiems atsakovams M. G. ir UAB „Visagino transporto centras“ priklausantį nekilnojamąjį ir / ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Taip pat teismas nurodė, kad nesant (trūkstant) tokio turto, areštuotinos atsakovų piniginės lėšos ir / ar turtinės teisės, esančios pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 213 465,56 Lt, išskyrus atsakovo M. G. gaunamą darbo užmokestį, o atsakovui UAB „Visagino transporto centras“ leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas.

7Teismas, nustatęs, kad vienas iš atsakovų yra fizinis asmuo, jo vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra, nutarties priėmimo dieną nėra žinoma ir apie kito atsakovo turimą turtą, finansinę padėtį bei jo galimybes įvykdyti būsimą ieškovui galbūt palankų teismo sprendimą; patenkinus ieškinį, 213 465,56 Lt būtų priteisti iš atsakovų, o atsakovams perleidus turtą ar sudarius turto apsunkinimo sandorius, šią sumą būtų sudėtinga arba negalima išieškoti, priėjo prie išvados, jog ieškinio suma atsakovams laikytina pakankamai didele, galinčia padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsižvelgęs į šalių interesų pusiausvyrą ir į atsakovų teisėtus interesus, teismas sprendė, kad pirmiausiai areštuotinas nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas, o tik jo nesant – piniginės lėšos.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas UAB „Visagino transporto centras“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutarties dalį, kurioje jo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo kooperatinės bendrovės Kredito unijos „Amber“ prašymą atmesti.

10Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes nagrinėjamo ginčo atveju nėra jokios grėsmės, kad būsimas, galbūt ieškovui palankus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo suformuota praktika, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti reikšminga ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, turtinės padėties pokyčio skirtumas, atsakovo elgesys iki bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu, taip pat jų taikymas turi nevaržyti atsakovo teisių daugiau nei būtina pareikštiems reikalavimas užtikrinti, vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais.
  2. UAB „Visagino transporto centras“ iš paskolos sutarties kylančių M. G. įsipareigojimų įvykdymą yra užtikrinęs dvejomis savarankiškomis užtikrinimo priemonėmis – laidavimo sutartimi ir Hipotekos registre įregistruotu sutartiniu įkeitimu, ieškovui įkeisto turto vertė yra 700 000 Lt. Atsakovui ieškinio suma nėra didelė. 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenimis atsakovo ilgalaikis turtas yra 13 526 050 Lt, o trumpalaikis – 927 458 Lt, banko sąskaitos likutis – 69 170,89 Lt. Grėsmė galbūt ieškovui palankiam teismo sprendimui neįvykdyti neegzistuoja, o pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principų ir nepagrįstai varžo atsakovo teises daugiau nei būtina pareikštiems ieškovo reikalavimas užtikrinti.

11Ieškovas kooperatinė bendrovė Kredito unija „Amber“ su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

12Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis atsakovo veikla nėra ribojama, įvertinus ir tą aplinkybę, kad skundžiama nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo pakeistos, jos nepažeidžia atsakovo teisių daugiau nei tai būtina ieškovo teisėtiems interesams užtikrinti, atitinka protingumo ir proporcingumo kriterijus. Atsakovas nepateikė argumentų ir rašytinių įrodymų, kurie leistų neabejotinai spręsti, kad neegzistuoja galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo ar netinkamo vykdymo grėsmė.
  2. Sutartine hipoteka apsunkintas specifinės paskirties ir riboto naudojimo turtas, t. y. transporto priemonės, kurio likvidumo galimybės kelia pagrįstų abejonių, įvertinus šio turto faktinę būklę ir / ar nusidėvėjimą (transporto priemonės yra naudojamos kasdieninėje bendrovės veikloje), tikėtina, jog jų vertė yra mažesnė nei nurodyta įkeitimo lakšte ar deklaruoja atsakovas. Dalis įkeisto turto, kurio vertė yra 371 000 Lt – daugiau nei pusė viso apsunkinto turto vertės, priklauso UAB „Vilnega“.
  3. Atsakovo pateikti duomenys apie turimas lėšas banke, t. y. banko sąskaitoje esantį 69 170,89 Lt pinigų likutį, vertintini kritiškai, nes jie nepagrindžia, kad ši sąskaita priklauso atsakovui: nenurodytas banko sąskaitos savininkas ar naudotojas. Banko sąskaitoje esantys grynieji pinigai yra likvidūs ir tikimybė, kad jais galėtų būti užtikrintas galbūt ieškovui palankaus sprendimo įvykdymas, maža. Duomenys apie sąskaitos likutį prieštarauja atsakovo balanso duomenims, pagal kuriuos bendrovė turi tik 15 457 Lt.
  4. Atsakovo pateikti duomenys nepagrindžia jo geros turtinės padėties ir tvirtina, kad ieškinio suma jam yra didelė. Balanso duomenys rodo tik turimo turto sudėtį. Palankaus teismo sprendimo atveju įvykdymas negalėtų būti atliekamas iš 90 procentų atsakovo balanse deklaruojamo turto, o bendrovės įsiskolinimai ir mokėtinos sumos patvirtina, kad atsakovas veikia nuostolingai ne pirmus metus.
  5. Duomenys apie atsakovo turimą nekilnojamąjį turtą ir jo vertę nepaneigia teismo padarytos išvados dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, nes atsakovui priklausantis turtas yra apsunkintas hipoteka ir sudarytais nuomos sandoriais su trečiaisiais asmenims. Dalis pastatų yra pagalbinio pobūdžio pastatai. Vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, buvo areštuotas atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas pastatas–raštinė, esantis Vytauto g. 12, Klaipėdoje, kuriam pritaikytas areštas pagal atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo buvo panaikintas, pritaikius areštą kitam turtui. Tikėtina, kad ateityje atsakovas imsis aktyvių veiksmų turtui, kuriam buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, parduoti ir jį pardavus, realaus turto, iš kurio galėtų būti įvykdytas ieškovui palankus teismo sprendimas, sumažės, o tokio teismo sprendimo neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo grėsmė padidės.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

16Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Visagino transporto centras“, kaip solidaraus skolininko (laiduotojo), turtui, o jo esant nepakankamai – ir turtinėms teisėms bei piniginėms lėšoms taikė laikinąsias apsaugos priemones.

17Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Šios teisės normos turinio analizė suponuoja išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą bei garantuoti šio sprendimo privalomumą (CPK 18 straipsnis). Taigi pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra realios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 straipsniai). Nuoseklioje ir gausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra suformuota pozicija, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; kt.). Kita vertus, prezumpcija, kad didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Ieškinio didelė suma per se nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę. Priešingu atveju šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant ieškinio didelei sumai, kurią savo nuožiūra nustato ieškovas, neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą. Teisingumas turi būti vykdomas konkrečioje byloje teisiškai pagrįstais argumentais įvertinus byloje esančias faktines aplinkybes (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis). Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma yra didelė.

18Minėta, ieškovas kooperatinė bendrovė Kredito unija „Amber“ į teismą kreipėsi su ieškiniu ir prašė iš atsakovų M. G. ir UAB „Visagino transporto centras“ solidariai priteisti 213 465,56 Lt skolą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, be kita ko, taip pat prašė taikyti ir laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 1-6). Pagrįsdamas šį prašymas, ieškovas nurodė, kad 213 465,56 Lt atsakovams yra didelė suma ir yra tikimybė, jog teismo sprendimo įvykdymas nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti arba netgi tapti neįmanomu, tačiau duomenų apie atsakovų turtinę padėtį nepateikė, o tik nurodė, kad atsakovas M. G. jokio turto neturi. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad neturi duomenų apie atsakovams priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą bei turimas lėšas ar turtines teises, sprendė, jog ši suma atsakovams yra didelė, o atsižvelgęs į šalių interesų pusiausvyrą bei į atsakovų teisėtus interesus, pirmiausiai taikė areštą atsakovų nekilnojamajam ir / ar nekilnojamajam turtui, o nesant jų – piniginėms lėšoms (b. l. 10-11).

19Atsakovas UAB „Visagino transporto centras“ atskirajame skunde teigia, kad jam ieškinio suma nėra didelė, o iš paskolos sutarties kylančių M. G. įsipareigojimų įvykdymą yra užtikrinęs laidavimo sutartimi ir Hipotekos registre įregistruotu sutartiniu įkeitimu, kurio pagrindu ieškovui įkeisto turto vertė sudaro 700 000 Lt, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Apelianto teigimu, nagrinėjamo ginčo atveju nėra jokios grėsmės, kad būsimas, galbūt ieškovui palankus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apelianto argumentus pripažįsta pagrįstais.

20Sutikdamas su nurodytais atsakovo argumentais, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, reiškiantis, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 ir 178 straipsniai). Kaip nurodyta pirmiau, didelė ieškinio suma nėra besąlygiškas pagrindas konstatuoti grėsmę galbūt palankiam sprendimui įvykdyti. Ši grėsmė gali būti paneigta įrodžius atsakovo gerą turtinę padėtį, t. y. kad konkrečiam atsakovui konkreti ieškovo reikalaujama suma nėra didelė. Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs civilinėje byloje Nr. 2-2805-232/2014 esančių duomenų visetą, konstatuoja, kad apelianto atskirajame skunde nurodyti argumentai ir prie jo pridėti rašytiniai įrodymai paneigia teismo sprendimo neįvykdymo riziką (CPK 178 ir 185 straipsniai).

21Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką hipoteka ar įkeitimu užtikrintai prievolei įvykdyti laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik dėl reikalavimų dalies, kurios įvykdymui užtikrinti nepakanka įkeisto turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1836/2013; 2012 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-18/2012; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-746/20110; kt.). Ši taisyklė galioja ir tada, kai skolinio įsipareigojimo įvykdymas yra užtikrintas ne tik turto įkeitimu, bet ir laidavimu: jei kreditoriaus reikalavimo patenkinimas gali būti įvykdytas iš įkeisto turto, nėra objektyvaus ir būtino pagrindo papildomai areštuoti laiduotojo, kurio prievolė yra tik išvestinė, turtą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1033/2010; 2013 m. sausio 24 d. nutartis byloje Nr. 2-241/2013; kt.). Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad nors hipoteka (įkeitimas) nėra laikinoji apsaugos priemonė ir ji taikoma paties skolinio įsipareigojimo, bet ne teismo sprendimo (kuriuo siekiama prisiteisti įsiskolinimą) įvykdymui užtikrinti, toks prievolės užtikrinimas iš esmės atitinka tuos pačius tikslus, kurie keliami, taikant laikinųjų apsaugos priemonių institutą (CPK 144 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.170 straipsnio 1 dalis).

22Priešingai nei nurodo ieškovas, atsakovas pateikė rašytinius įrodymus, kurie leidžia spręsti nesant grėsmės galbūt palankiam teismo sprendimui vykdyti ar netinkamai vykdyti. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog 2012 m. gruodžio 12 d. Laidavimo sutartimi Nr. L12-010 atsakovas UAB „Visagino transporto centras“ ieškovui kooperatinei bendrovei Kredito unijai „Amber“ užtikrino atsakovo M. G. prievoles pagal Paskolos sutartį Nr. P12-033 su visais jos pakeitimais ir papildymais (civilinė byla Nr. 2-2805-232/2014, b. l. 21-23), o byloje esantis Sutartinio įkeitimo lakštas Nr. 01220120010080 tvirtina, kad atsakovo M. G. prievolės pagal Paskolos sutartį Nr. P12-033 su visais jos pakeitimais ir papildymais užtikrinti 2012 m. birželio 27 d. dar papildomai buvo įregistruota ir sutartinė hipoteka, pagal kurią ieškovui papildomai buvo įkeistos transporto priemonės ir bendra įkeičiamo UAB „Visagino transporto centras“ bei UAB „Vilnega“ priklausančio turto vertė sudaro 700 000 Lt, kai tuo tarpu prievolės dydis 270 000 Lt (civilinė byla Nr. 2-2805-232/2014, b. l. 107-110, 161-164, 165-169). Apeliacinio teismo įsitikinimu, jau vien ši aplinkybė sudaro faktines ir teisines prielaidas formuoti išvadą, kad laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamoje byloje taikytos neteisėtai (CPK 144 straipsnis).

23Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą kelia abejones dėl transporto priemonių realios ir aktualios vertės bei teigia, kad įkeistų transporto priemonių vertė yra mažesnė nei nurodyta sutartinio įkeitimo lakšte. Apeliacinio teismo nuomone, būtų galima sutikti su šiais ieškovo argumentais, kad transporto priemonių vertė, atsižvelgus į jų natūralų nusidėvėjimą, sumažėjo, nes nuo sutartinės hipotekos lakšto įregistravimo praėjo daugiau nei metai laiko, tačiau ieškovui nepateikus rašytinių įrodymų (pvz., turto vertinimo ataskaitos, parengtos pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus), tvirtinančių, kad bendra įkeisto turto vertė yra mažesnė nei nurodyta sutartinio įkeitimo lakšte, o taip pat ir už ieškinio reikalavimą sumą, bei įvertinus tai, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybė ir jų mastas priklauso nuo turto, kuris apsunkintas hipoteka (įkeistas), rinkos vertės (pvz., žr., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-181/2011), spręstina, kad ieškinio reikalavimo, kurio suma yra 213 465,56 Lt, įvykdymas yra užtikrintas atsakovo UAB „Visagino transporto centras“ ir UAB „Vilnega“ turto, kurio vertė nustatyta pagal rinkos vertę, yra 700 000 Lt, įkeitimu; UAB „Visagino transporto centras“ priklausančio turto vertė sudaro 289 000 Lt (CPK 178 straipsnis).

24Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, taip pat byloje nesant duomenų, kad nurodyta sutartinė hipoteka būtų išregistruota ir / ar panaikinta, apeliacinės instancijos teismas prieina prie išvados, jog pirmosios instancijos teismas, nevertinęs tai, kad atsakovo UAB „Visagino transporto centras“ turto įkeitimas šalina ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmes, be pagrindo taikė papildomas ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimo priemones – ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, kurios inter alia neatitinka ekonomiškumo, proporcingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų bei nepagrįstai varžo atsakovo teises daugiau nei būtina pareikštiems ieškovo reikalavimas užtikrinti (CK 1.5 straipsnis; CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 2 dalis, 179 straipsnio 3 dalis).

25Nagrinėjamu atveju, ieškinys yra reiškiamas solidariems atsakovams UAB „Visagino transporto centras“ ir M. G. . Ieškovui pareiškus ieškinį keliems solidariems atsakovams ir teismo sprendimu ieškinį tenkinus, pareigą privalomai įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą įgyja visi solidarūs atsakovai, o ne kuris nors vienas. Ieškovas (kreditorius) turi teisę reikalauti, kad prievolę (jos dalį) įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas, tiek laiduotojas, kuris kartu yra ir įkaito davėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010). Sprendžiant klausimą dėl realios grėsmės būsimam teismo sprendimo įvykdyti egzistavimo, turi būti įvertinta bendra visų solidarių atsakovų galimybė įvykdyti galbūt ieškovui palankų būsimą teismo sprendimą. Kaip matyti iš 2013 m. gruodžio 11 d. Turto aprašo, antstolis, vykdydamas šią skundžiamą teismo nutartį, į aprašą įtraukė atsakovui UAB „Visagino transporto centras“ priklausantį žemės sklypą su statiniais, t. y. negyvenamąją patalpą–raštinę (vertė 260 000 Lt), kuriai taikytas areštas buvo panaikintas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-2805-232/2014, b. l. 105-106, 137-139). Byloje nėra duomenų apie atsakovui (pagrindiniam skolininkui) M. G. priklausančio ir areštuoto turto sudarytą aprašą, be to, jis nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, neskundžia, t. y. jo turtui yra taikytas areštas.

26Nustačius, kad galbūt palankaus teismo sprendimui įvykdyti pakanka atsakovo UAB „Visagino transporto centro“ įkeisto turto, iš esmės praranda teisinę prasmę ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyti argumentai apie atsakovo neva blogą finansinę padėtį, kuriuos, be kita ko, paneigia ir atsakovo pateikti įrodymai, tvirtinantys, kad bendrovė vykdo ūkinę–komercinę veiklą, turi pakankamai turto. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas remiasi duomenimis apie atsakovo turtinę ir finansinę padėtį, apeliacinės instancijos teismas pasisako ir dėl aplinkybių, susijusių su pateiktais duomenimis apie atsakovo UAB „Visagino transporto centras“ turtinę ir finansinę padėtį.

27Vadovaujantis 2013 m. rugsėjo 30 d. UAB „Visagino transporto centras“ balanso duomenimis atsakovo turto vertė yra 14 453 508 Lt, ilgalaikio turto vertė – 13 526 050 Lt, trumpalaikio turto vertė – 927 458 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 544 305 Lt; pastatų ir statinių vertė yra 6 888 936 Lt; nuosavas kapitalas – 12 909 203 (civilinė byla Nr. 2-2805-232/2014; b. l. 61-62, 96-97). Remiantis 2013 m. lapkričio 30 d. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis bendrovės grynasis pelnas sudaro 340 886 Lt (civilinė byla Nr. 2-2805-232/2014, b. l. 98). Nors Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis atsakovo UAB „Visagino transporto centras“ disponavimo teisė administraciniam ir gamybiniam pastatams suvaržyta hipoteka (b. l. 22-32, 40-48; civilinė byla Nr. 2-2805-232/2014, b. l. 63-73), tačiau paminėti duomenys, apibūdinantys atsakovo turtinę padėtį, apeliacinės instancijos teismui suteikia pagrindą spręsti, kad atsakovas turi pakankamai turto ir 213 465,56 Lt suma jam nėra didelė. Be to, pagal 2013 m. gruodžio 16 d. nepriklausomų turto vertintojų atlikto konsultacinio vertinimo duomenis areštuoto turto vertė yra 493 000 Lt, priverstinio pardavimo (likvidacinė) turto kaina yra apie 320 000 Lt (civilinė byla Nr. 2-2805-232/2014; Priedas Konsultacija apie galimą rinkos kainą Nr. 13/12-01K).

28Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina neabejotina išvada, kad ne tik atsakovo laidavimas ir turto įkeitimas šalina ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmes, bet ir ištirti bylos rašytiniai įrodymai, apibūdinantys atsakovo turtinę padėtį ir finansines galimybes / perspektyvas, rodo, kad atsakovui 213 465,56 Lt nėra didelė suma, atsakovo disponavimo teisės turtui, kurio vertė yra apie 493 000 Lt, nėra suvaržytos hipoteka, bendrovė vykdo ūkinę–komercinę veiklą. Kitų suvaržymų nenustatyta (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys; CPK 179 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju neegzistuoja grėsmė įvykdyti galbūt ieškovui palankų teismo sprendimą (CPK 144 straipsnis).

29Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendžiamas iš esmės – prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartį panaikinti ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo kooperatinės bendrovės Kredito unijos „Amber“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

32Nutarties nuorašą išsiųsti vykdyti turto arešto aktų tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kooperatinė bendrovė Kredito unija „Amber“ (toliau – ir... 4. Reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 29 d. nutartimi ieškovo... 7. Teismas, nustatęs, kad vienas iš atsakovų yra fizinis asmuo, jo vardu... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas UAB „Visagino transporto centras“ atskirajame skunde prašo... 10. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
    11. Ieškovas kooperatinė bendrovė Kredito unija „Amber“ su atskiruoju skundu... 12. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios... 17. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 18. Minėta, ieškovas kooperatinė bendrovė Kredito unija „Amber“ į teismą... 19. Atsakovas UAB „Visagino transporto centras“ atskirajame skunde teigia, kad... 20. Sutikdamas su nurodytais atsakovo argumentais, apeliacinės instancijos teismas... 21. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką hipoteka ar... 22. Priešingai nei nurodo ieškovas, atsakovas pateikė rašytinius įrodymus,... 23. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą kelia abejones dėl transporto... 24. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, taip pat byloje nesant duomenų, kad... 25. Nagrinėjamu atveju, ieškinys yra reiškiamas solidariems atsakovams UAB... 26. Nustačius, kad galbūt palankaus teismo sprendimui įvykdyti pakanka atsakovo... 27. Vadovaujantis 2013 m. rugsėjo 30 d. UAB „Visagino transporto centras“... 28. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina neabejotina išvada, kad ne tik... 29. Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, pirmosios... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 31. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartį panaikinti ir... 32. Nutarties nuorašą išsiųsti vykdyti turto arešto aktų tvarkytojui –...