Byla 2-2249/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „AMIKON“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-5409-302/2014 pagal ieškovų V. V. ir bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aurela“ pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „PTC-1“ dėl bankroto bylos iškėlimo (trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, dalyvauja akcinė bendrovė DNB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „AMIKON“, R. P. ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius).

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

 1. Ginčo esmė

3Ieškovas V. V. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „PTC-1“, bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Renavita“.

4Ieškovas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB) „Aurela“ prašė iškelti atsakovui UAB „PTC-1“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“.

5Trečiasis asmuo akcinė bendrovė (toliau – ir AB) DNB bankas atsakovo UAB „PTC-1“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

6Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „AMIKON“ atsakovo UAB „PTC-1“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Kitoks sprendimas“.

7Trečiasis asmuo R. P. atsakovo UAB „PTC-1“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Ad acta“.

8Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsakovo UAB „PTC-1“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Karaliaučiaus grupė“.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „PTC-1“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Ad acta“.

10Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad atsakovas neturi nekilnojamojo turto, į kurį kreditoriai galėtų nukreipti išieškojimą, atsakovo finansinę padėtį bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo metu, atsakovo per vienerius metus mokėtinus pradelstus įsipareigojimus, taip pat galimybę atgauti skolas iš debitorių, taip pat atsižvelgęs į tai, jog atsakovas nepateikė duomenų apie šiuo metu jo vykdomą veiklą ir gaunamas realias pajamas, ištyręs kitus duomenis, kuriuos išreikalavo 2014 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi, padarė išvadą apie nebuvimą pagrindo manyti, jog tokia įmonė turės galimybių padengti susidariusius įsiskolinimus kreditoriams ar sugebės ateityje atstatyti savo mokumą. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, konstatavo, kad yra pagrindas atsakovui iškelti bankroto bylą ir skirti bankroto administratorių.

11Teismas nurodė, kad yra pasiūlytos šios bankroto administratorių kandidatūros: UAB „Renavita“, UAB „Ius Positivum“, UAB „Bankrotų administravimo grupė“, UAB „Kitoks sprendimas“, UAB „Ad acta“, UAB „Karaliaučiaus grupė“. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas) pritarė visoms siūlomoms kandidatūroms, tačiau pranešė, jog Departamento direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-16, kaip UAB „Verslo administravimo centras“ įgaliotam asmeniui, 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-30 UAB „Karaliaučiaus grupė“ darbuotojui E. K. buvo skirta nuobauda – įspėjimas.

12Iš Departamento interneto tinklalapyje viešai skelbiamų duomenų teismas nustatė, kad UAB „Renavita“ įrašyta į administratorių sąrašus 2005 m. gruodžio 5 d., įmonės buveinė nurodyta Kaune, įmonėje vykdomos 22 bankroto procedūros, fiksuojama 40 baigtų bankroto procedūrų, dirba 3 darbuotojai; UAB „Bankrotų administravimo grupė“ – leidimo išdavimo data 2009 m. rugsėjo 28, įmonės buveinė nurodyta Kaune, įmonėje vykdoma 41 bankroto procedūra, fiksuojama 25 baigtos bankroto procedūros, dirba 4 darbuotojai; UAB „Kitoks sprendimas“ – leidimo išdavimo data 2005 m. vasario 14 d., įmonės buveinė nurodyta Vilniuje, įmonėje vykdomos 28 bankroto procedūros, fiksuojamos 38 baigtos bankroto procedūros, dirba 4 darbuotojai; UAB „Ius Positivum“ – leidimo išdavimo data 2009 m. balandžio 27 d., įmonės buveinė nurodyta Vilniuje, įmonėje vykdomos 43 bankroto procedūros, fiksuojamos 28 baigtos bankroto procedūros, dirba 5 darbuotojai; UAB „Ad acta“ – įrašyta į administratorių sąrašą 2012 m. lapkričio 5 d., įmonės buveinė nurodyta Vilniuje, įmonėje vykdomos 8 bankroto procedūros, fiksuojamos 4 baigtos bankroto procedūros, dirba 3 darbuotojai; UAB „Karaliaučiaus grupė“ – leidimas išduotas 2010 m. balandžio 26 d., įmonės buveinė nurodyta Vilniuje, įmonėje vykdomos 32 bankroto procedūros, fiksuojama 13 baigtų bankroto procedūrų, dirba 7 darbuotojai.

13Teismas, įvertinęs duomenis apie siūlomų bankroto administratorių vykdomų bankroto procedūrų kiekį, darbuotojų išteklius bei jų patirtį, bankrutuojančios įmonės ir siūlomų administratorių buveinės vietą, taip pat įmonės, kuriai siekiama paskirti bankroto administratorių, dydį, jos turtinę padėtį, vadovaudamasis tuo, kad teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti, kurį asmenį paskirti įmonės bankroto administratoriumi, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, sprendė, kad UAB „Ad acta“ galėtų optimaliausiai užtikrinti atsakovo UAB „PTC-1“ bankroto proceso eigą dėl darbuotojų mažesnio užimtumo vykdant kitas bankroto procedūras.

14Teismas pažymėjo, kad nėra objektyvių duomenų abejoti šio pasiūlyto subjekto tinkamumu administruoti atsakovo bankroto procesą, ar galimu jo šališkumu bei suinteresuotumu vykdant bankroto procedūras, nėra duomenų, kad UAB „Ad acta“ kandidatūra prieštarautų ĮBĮ nuostatoms. Departamentas patvirtino, kad UAB „Ad acta“ atitinka teisės aktų reikalavimus.

15Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

16Apeliantas (trečiasis asmuo) UAB „AMIKON“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius, ir išspręsti klausimą iš esmės – paskirti atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Kitoks sprendimas“.

17Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad vertindamas siūlomas administratorių kandidatūras, atsižvelgė į administratorių vykdomų procedūrų kiekį, darbuotojų išteklius bei jų patirtį, atsakovo ir siūlomų administratorių buveinės vietą, atsakovo dydį, turtinę padėtį, ir konstatavo, jog teisingumo ir protingumo principus atitiktų UAB „Ad acta“, kurios darbuotojai mažiausiai užimti, paskyrimas atsakovo administratoriumi. Apeliantas, susipažinęs su Departamento interneto svetainėje pateikta informacija, teigia, kad teismo išvada, esą UAB „Ad acta“ iš visų siūlomų administratorių yra tinkamiausia administruoti atsakovą, de facto neatitinka nutarties motyvų dalyje teismo apibrėžtų administratoriaus parinkimo kriterijų.
 2. Teismas, aprašydamas administratorių savybes, nurodė informaciją, neatitinkančią Departamento interneto svetainėje viešai skelbiamų duomenų, o tai lėmė nepagrįsto ir neteisėto procesinio sprendimo priėmimą (dėl administratoriaus paskyrimo). Pagal viešai skelbiamus duomenis UAB „Ad acta“ yra viena iš mažiausią administravimo patirtį, lyginant su kitais siūlytais kandidatais, turinčių bendrovių. Iš visų siūlomų administratorių didžiausią patirtį turi bankroto administratorius UAB „Kitoks sprendimas“, šio administratoriaus buveinė yra Vilniuje, darbuotojų krūvis yra mažiausias. Teismo paskirto administratoriaus patirtis yra mažiausia, ši įmonė yra baigusi tik keturias bankroto procedūras. Apelianto nuomone, teismas, skirdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, galėjo suklysti, nes nutartyje teismo išvardytus vertinimo kriterijus atitinka UAB „Kitoks sprendimas“ kandidatūra, o UAB „Ad acta“ dalykinės savybės yra prasčiausios.

18Trečiasis asmuo R. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo palikti nepakeistą.

19Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Administratorių užimtumo teikiant bankroto administravimo paslaugas bei profesinės patirties rodikliai nėra tie esminiai kriterijai, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių.
 2. Paskyrus atsakovo bankroto administratoriumi tą subjektą, kurį siūlo apeliantas UAB „AMIKON“ – vienas iš dviejų atsakovo akcininkų, gali būti sukurtos prielaidos kilti interesų konfliktui, kai paskirtas administratorius privalės tikrinti jį pasiūliusio asmens inicijuotų ar net sudarytų sandorių teisėtumą.

20Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Apeliantas nepateikė objektyvių duomenų apie paskirto bankroto administratoriaus tikėtiną šališkumą, todėl nėra pagrindo daryti prielaidų, kad teismo paskirtas bankroto administratorius būtų netinkamas vykdyti atsakovo bankroto administratoriaus funkcijas.
 2. Teismo sprendimas atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ad acta“ yra argumentuotas ir logiškai paaiškinamas – mažesnis bankroto administratoriaus užimtumas galėtų lemti didesnį bankroto proceso operatyvumą ir jo sklandumą.

22Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Teismas nutartyje analizavo visas pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras pagal jų užimtumą, darbuotojų skaičių, buveinės vietą, paskirtį, tačiau prioritetą suteikė bankroto administratoriui, kurio užimtumas, vykdant bankroto procesus kitose įmonėse, yra mažiausias.
 2. Nėra jokių objektyvių duomenų abejoti paskirto administratoriaus šališkumu bei suinteresuotumu, taip pat duomenų, kad paskirto bankroto administratoriaus kandidatūra prieštarautų ĮBĮ nuostatoms.
 1. Apeliacinio teismo argumentai ir išvados

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

25Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi atsakovui UAB „PTC-1“ iškelta bankroto byla. Apeliantas skundžia tą nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi yra paskirta UAB „Ad acta“. Taigi šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „PTC-1“ bankroto administratoriumi paskyrė trečiojo asmens R. P. pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą UAB „Ad acta“, o ne apelianto pasiūlytą kandidatą UAB „Kitoks sprendimas“.

26Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 straipsnio 1 ir 3 dalys). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis, 4 dalis). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), kaip yra ir nagrinėjamu atveju, teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Be to, būtina pabrėžti, kad pagal ĮBĮ nuostatas administratoriaus paskyrimas yra teismo diskrecija, ką ir pažymėjo pirmosios instancijos teismas apskųstoje nutartyje. Lietuvos apeliacinio teismo gausioje ir nuosekliai formuojamoje praktikoje pripažįstama, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-115/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1300/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010; kt.), arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negalėtų tinkamai atlikti savo pareigų.

27Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikia, jie yra suformuluoti teismų praktikoje bei teisės doktrinoje.

28Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, vykdysiantį įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Kiti kriterijai – bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių (ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus) nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

29Teismas, prieš vertindamas atskirus kriterijus, kurie reikšmingi sprendžiant klausimą dėl asmens paskyrimo bankroto administratoriumi, privalo įsitikinti, ar egzistuoja prielaidos skirti asmenį administratoriumi, tai yra paties administratoriaus sutikimas administruoti įmonę ir Departamento pritarimas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo. Pagal bylos duomenis teismo paskirtas administratorius atitinka ĮBĮ numatytus reikalavimus: UAB „Ad acta“ sutinka teikti atsakovo bankroto administravimo paslaugas, turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, administratoriaus kandidatūra suderinta su Departamentu, jis yra pateikęs Bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (III t., 181, 182, 183, bylos IV tome esantis į bylą neįsiūtas 2014 m. rugsėjo 19 d. Departamento raštas Nr. (6.20) A2-3429 „Dėl administratoriaus kandidatūros“). Aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi UAB „Ad acta“ paskirti atsakovo bankroto administratoriumi, nenustatyta. Apeliantas skunde netvirtina ir neįrodinėja, kad paskirtasis atsakovo bankroto administratorius neatitinka bankroto administratoriui keliamų reikalavimų.

30Apeliantas taip pat nenurodė aplinkybių ir nepateikė objektyvių duomenų, suteikiančių pagrindą abejoti paskirto administratoriaus nesuinteresuotumu ir nešališkumu ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies taikymo prasme (CPK 178, 314 straipsniai). Apelianto atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl bankroto administratorių užimtumo, jų patirties, buveinės vietos nėra prioritetinės ir teisiškai reikšmingiausios aplinkybės, kurios pačios savaime besąlygiškai turėtų įtakos apeliaciniame teisme sprendžiant dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo.

31Pagal viešai skelbiamus Departamento informacinius duomenis UAB „Ad acta“ dirba trys darbuotojai, turintys bankrutuojančios įmonės administratoriaus kvalifikacijos pažymėjimus, jie vykdo 9 bankroto procedūras, administratorius (juridinis asmuo) yra baigęs 4 bankroto procedūras, jo buveinė yra Vilniuje. Apelianto siūlomas administratorius UAB „Kitoks sprendimas“ atskirojo skundo nagrinėjimo metu turi 4 darbuotojus, turinčius bankrutuojančios įmonės administratoriaus kvalifikacijos pažymėjimus, vykdo 30 bankroto procedūrų ir yra baigęs 39 bankroto procedūras (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Šie duomenys, apeliacinio teismo vertinimu, nesudaro pagrindo manyti, kad teismo paskirtas administratorius netinkamai, nesklandžiai ar neskaidriai vykdys atsakovo bankroto procedūrą. Priešingai, mažesnis bankroto administratoriaus užimtumas galėtų lemti geresnį bankroto proceso operatyvumą ir jo sklandumą, ką pagrįstai akcentavo ir pirmosios instancijos teismas, o paskirtojo bankroto administratoriaus užimtumas yra mažesnis (vienam UAB „Kitoks sprendimas“ darbuotojui vidutiniškai tenka 7,5 bankroto procedūrų vykdymas, o UAB „Ad acta“ – 3 procedūrų). Nors UAB „Kitoks sprendimas“ yra baigusi kur kas daugiau bankroto procedūrų, tačiau ji ir įrašyta į administratorių sąrašus buvo žymiai anksčiau – 2005 m. vasario 14 d. (UAB „Ad acta“ įrašyta 2012 m. lapkričio 5 d.). Aplinkybė, kad UAB „Ad acta“ yra baigusi mažiau bankroto procedūrų nei UAB „Kitoks sprendimas“, nepaneigia administratoriaus galimybės tinkamai vykdyti atsakovo bankroto procedūrą. Vien tik didelė administratoriaus darbo patirtis savaime nelemia administratoriaus skyrimo prioritetiškumo.

32Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsakovo UAB „PTC-1“ administratoriumi paskyrė UAB „Ad acta“, atitinkančią įstatymo keliamus reikalavimus bankroto administratoriui, todėl keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo pagal atskirajame skunde išdėstytus motyvus nėra pagrindo.

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a : 3. Ieškovas V. V. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos... 4. Ieškovas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB)... 5. Trečiasis asmuo akcinė bendrovė (toliau – ir AB) DNB bankas atsakovo UAB... 6. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „AMIKON“... 7. Trečiasis asmuo R. P. atsakovo UAB „PTC-1“ bankroto administratoriumi... 8. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi iškėlė bankroto... 10. Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad atsakovas neturi nekilnojamojo turto, į... 11. Teismas nurodė, kad yra pasiūlytos šios bankroto administratorių... 12. Iš Departamento interneto tinklalapyje viešai skelbiamų duomenų teismas... 13. Teismas, įvertinęs duomenis apie siūlomų bankroto administratorių vykdomų... 14. Teismas pažymėjo, kad nėra objektyvių duomenų abejoti šio pasiūlyto... 15. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. Apeliantas (trečiasis asmuo) UAB „AMIKON“ atskirajame skunde prašo... 17. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas... 18. Trečiasis asmuo R. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 19. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:
   20. Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 21. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:
   1. Apeliantas... 22. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 23. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:
    1. Teismas... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 25. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi atsakovui UAB... 26. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti... 27. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis parinkdamas konkrečią... 28. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant... 29. Teismas, prieš vertindamas atskirus kriterijus, kurie reikšmingi sprendžiant... 30. Apeliantas taip pat nenurodė aplinkybių ir nepateikė objektyvių duomenų,... 31. Pagal viešai skelbiamus Departamento informacinius duomenis UAB „Ad acta“... 32. Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 34. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti nepakeistą....