Byla e2-697-117/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Bordolina“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-4674-656/2014 pagal ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) ir V. R. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Grangeras“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „LTPumps“, uždaroji akcinė bendrovė „Projektana“, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Bordolina“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo pagrįstumo.

4Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą UAB „Grangeras“, bankroto administratoriumi skirti S. L.. Nurodė, kad atsakovo skola VSDFV 2014 m. balandžio 1 d. sudarė 135 499,93 Lt ir nuolat auga. Antstolių informacinės sistemos duomenimis atsakovo atžvilgiu vykdomos 33 vykdomosios bylos, bendra pareikšta išieškojimui suma sudaro virš 300 000 Lt. Ieškovo manymu, atsakovas atitinka nemokios įmonės kriterijus, todėl jam keltina bankroto byla.

5Ieškovas V. R. pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą UAB „Grangeras“, bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Ignika“. Nurodė, kad atsakovo 6981,27 Lt įsiskolinimas jam atsiradęs iš darbo santykių.

6Į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, įtraukti UAB „LTPumps“, UAB „Projektana“ ir BUAB „Bordolina“. UAB „LTPumps“ nurodytais duomenimis, atsakovas jam skolingas 7 640,07 Lt, jis sutiko su pareiškėjo pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra. UAB „Projektana“ nurodė, kad atsakovo įsiskolinimas jam viršija 90 000 Lt, administratoriumi siūlė skirti UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, o BUAB „Bordolina“ nurodė, kad atsakovas skolingas jam 25 000 Lt, administratoriumi siūlė skirti UAB „Verslo administravimas ir apskaita“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Grangeras“ dėl įmonės nemokumo, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“.

9Parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, teismas nurodė, kad visi administratoriai atitinka įstatymų reikalavimus, dėl visų kandidatūrų Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nepareiškė prieštaravimų. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis visų bankroto administratorių buveinė yra Vilniaus mieste, visi administratoriai turi patirtį šioje srityje. Teismo vertinimu, šiuo atveju reikšmingas užimtumo kriterijus, nes mažesnį užimtumą turintis administratorius gali užtikrinti operatyvesnį ir sklandesnį bankroto procesą. Teismas sprendė, kad šį kriterijų labiausiai atitinka UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“ (įmonėje dirba 3 darbuotojai, administruoja 5 bankroto bylas). Nėra nustatyta ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių šio administratoriaus kandidatūra būtų pripažinta netinkama.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu trečiasis asmuo BUAB „Bordolina“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo UAB „Grangeras“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimas ir apskaita“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismų praktikoje suformuoti kriterijai, kurie svarbūs renkant bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tai darbo patirties kriterijus, administratorių funkcijas realiai vykdančių fizinių asmenų skaičius bei administratoriaus užimtumas. Be to, administratoriaus kandidatūra turi nekelti absoliučiai jokių abejonių dėl nešališkumo. Teismas rėmėsi tik formaliais Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įtvirtintais kriterijais, tačiau neanalizavo tokių aplinkybių kaip paskirtojo administratoriaus patirtis bei jo galimybė objektyviai ir nešališkai vykdyti bankroto procedūrą.
  2. Teismo paskirtas administratorius yra nepakankamai patyręs. Lyginant apelianto siūlomo administratoriaus patirtį su teismo paskirto administratoriaus patirtimi, pastaroji yra daug mažesnė. Apelianto siūlomas administratorius yra užbaigęs net 45 bankroto procedūras, tuo tarpu teismo paskirtas administratorius yra užbaigęs tik 11 tokių procedūrų. Be to, leidimas teikti įmonių administravimo paslaugas apelianto siūlomam bankroto administratoriui išduotas dar 2002 metais, o teismo paskirtam administratoriui leidimas išduotas tik 2011 metais. Šios aplinkybės patvirtina, kad apelianto siūlomas administratorius yra labiau tinkamas administruoti atsakovo bankroto procedūras.
  3. Egzistuoja pagrindas abejoti teismo paskirto administratoriaus objektyvumu, nes jo kandidatūrą pasiūlė trečiasis asmuo UAB „Projektana“, kurio kreditorinis reikalavimas atsakovui yra vienas didžiausių. Dėl teismo paskirto administratoriaus šališkumo bei priklausomumo nuo atsakovo kreditoriaus UAB „Projektana“ gali būti užtikrinami tik šio kreditoriaus interesai, o kitų kreditorių interesų gali būti visiškai nepaisoma.

12Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad tiek teismo paskirtas administratorius, tiek apelianto siūlomas administratorius atitinka visus teisės aktų keliamus reikalavimus įmonės bankroto administratoriui, todėl ieškovas laikosi nešališkos nuomonės ir prašo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskiruoju skundu apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria atsakovo UAB „Grangeras“ bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“.

15Nagrinėjant bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumo klausimą, apeliacinės instancijos teismas vadovaujasi skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties priėmimo dieną galiojusia ĮBĮ redakcija, kadangi nuo 2015 m. sausio 1 d. pasikeitė bankroto administratorių skyrimo tvarka, pagal kurią administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 11 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (toliau – taisyklės).

16ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Spręsdamas šį klausimą, teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-613/2014). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio sąrašo kriterijų, kuriais teismas turi vadovautis, paskirdamas įmonei bankroto administratoriaus kandidatūrą. Kiekvienu atveju teismas, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, turi įvertinti visumą bylos aplinkybių, kurios gali būti reikšmingos siekiant, kad konkretaus administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas kuo sklandesniam ir operatyvesniam bankroto procedūrų vykdymui.

17Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų aplinkybių, kurioms esant asmuo negalėtų būti skiriamas administratoriumi, nenustatė, visoms pasiūlytoms kandidatūroms pritarė kompetentinga institucija (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Paskirdamas atsakovo bankroto administratorių, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visų siūlomų administratorių buveinė yra Vilniaus mieste, visi administratoriai turi patirtį šioje srityje. Teismo vertinimu, šiuo atveju reikšmingas užimtumo rodiklis, nes mažesnį užimtumą turintis administratorius gali užtikrinti operatyvesnį ir sklandesnį bankroto procesą, ir sprendė, kad šį kriterijų labiausiai atitinka UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“. Nesutikdamas su skundžiama nutartimi, apeliantas skunde nurodo, kad teismas neatsižvelgė į siūlomų administratorių patirtį, be to, paskyrė administratorių, kurį pasiūlė vieną didžiausių kreditorinių reikalavimų turintis trečiasis asmuo, o tai, apelianto nuomone, sudaro pagrindą abejoti paskirto administratoriaus objektyvumu ir nešališkumu.

18Pažymėtina, jog Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, jog konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2006/2014; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2014; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-896/2012; kt.). Parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013). Iš pirmiau nurodytos teismų praktikos bei teisinio reguliavimo matyti, kad apeliacinės instancijos teismas gali ir turi keisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių tik tuo atveju, jeigu paaiškėja, jog paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ reikalavimų arba yra įrodymais pagrįstų rimtų abejonių dėl jo nešališkumo ir/ar nesuinteresuotumo bylos baigtimi. Kiti kriterijai, kaip antai, administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė ir pan., teismų praktikoje vadinami fakultatyviaisiais, kurie padeda teismui įgyvendinti jam įstatymo suteiktą administratoriaus paskyrimo diskrecijos teisę. Taigi apelianto argumentas, kad jo siūlomas administratorius UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ turi daugiau patirties nei teismo paskirtas administratorius UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, nepaneigia paskirto administratoriaus galimybės tinkami vykdyti atsakovo bankroto procedūrą. Vien tik didelė administratoriaus darbo patirtis savaime nelemia administratoriaus skyrimo prioritetiškumo, nes priešingu atveju, mažesnę patirtį turintys bankroto administratoriai neįgytų didesnės patirties.

19Dėl apelianto nurodyto argumento, kad teismo paskirtas administratorius neatitinka bankroto administratoriui keliamo nešališkumo kriterijaus, pažymėtina, kad šiam teiginiui pagrįsti apeliantas nepateikė jokių įrodymų. Apelianto manymu, pagrindą abejoti paskirto administratoriaus nešališkumu sudaro tai, kad šią kandidatūrą pasiūlė vieną didžiausių kreditorinių reikalavimų turintis kreditorius, tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ši aplinkybė savaime neįrodo ir nepatvirtina teismo paskirto administratoriaus šališkumo ar neobjektyvumo. Bet kuris iš bankroto administratorių, nepriklausomai nuo to, kas siūlė jo kandidatūrą, turi tas pačias ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises, savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekse (toliau – Kodeksas) įtvirtintų principų (Kodekso 11 punktas) laikymasis taip pat užtikrina, kad, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (Kodekso 8 punktas). Kodekso 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Taigi tiek paskirtas administratorius, tiek apelianto pasiūlytas neturi teisės veikti jį pasiūliusio asmens interesais ir naudai, yra saistomas bankroto procesą reglamentuojančių teisės normų.

20Pažymėtina, jog įstatymas suteikia teisę kreditorių susirinkimui (komitetui) prašyti pakeisti administratorių, jei paaiškėtų jo nesugebėjimas vykdyti pavestas pareigas, šališkumas ir kitos panašaus pobūdžio aplinkybės (ĮBĮ 11 str. 10 d.,23 str. 13 p.).

21Išdėstytų aplinkybių pagrindu prieinama prie išvados, kad apeliantas nepateikė pagrįstų argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų, kurie leistų abejoti paskirto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“ objektyvumu, kompetencija, nešališkumu, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei vienodai ginti visų atsakovo kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus (CPK 178, 179 str., ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.), todėl naikinti teisėtą ir pagrįstą skundžiamos teismo nutarties dalį nėra jokio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo... 4. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo... 5. Ieškovas V. R. pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą UAB... 6. Į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi iškėlė bankroto... 9. Parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, teismas nurodė, kad visi... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo BUAB „Bordolina“ prašo panaikinti... 12. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskiruoju skundu apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 15. Nagrinėjant bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumo klausimą,... 16. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 17. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje... 18. Pažymėtina, jog Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje... 19. Dėl apelianto nurodyto argumento, kad teismo paskirtas administratorius... 20. Pažymėtina, jog įstatymas suteikia teisę kreditorių susirinkimui... 21. Išdėstytų aplinkybių pagrindu prieinama prie išvados, kad apeliantas... 22. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą....