Byla 2K-401-677/2016

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Olego Fedosiuko (kolegijos pirmininkas), Dalios Bajerčiūtės ir Viktoro Aiduko (pranešėjas),

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios V. D. (V. D.) kasacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 16 d. nuosprendžio, kuriuo V. D. nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 307 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1, 4 dalimis, 71 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – 5 MGL (188,25 Eur) dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, nustatant dvylikos mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo terminą įmokai sumokėti.

3Taip pat skundžiama Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 21 d. nutartis, kuria nuteistosios V. D. apeliacinis skundas atmestas.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

51. V. D. nuteista už tai, kad dirbdama administratore nuo 2010 m. gegužės 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio 8 d. UAB „T. G.“, o nuo 2010 m. rugpjūčio 9 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. UAB „M.“ naktiniame striptizo klube „E.“, Klaipėdoje, ( - ), veikdama bendrininkų grupe su UAB „T. G.“, UAB „T.“, UAB „V.“ ir UAB „J.“ direktoriaus pavaduotoju, tačiau realiai faktiniu nurodytų bendrovių bei UAB „M.“ vadovu A. K., UAB „T.“, UAB „T. G.“, UAB „V.“, UAB „M.“, UAB „J.“ direktore J. V., UAB „V.“ projektų vadovu, UAB „M.“ vykdančiuoju direktoriumi Ž. M., UAB „T. G.“, UAB „V.“, UAB „M.“ naktinių striptizo klubų „E.“ vadove E. R., sąvadavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš M. G., E. E., V. P., A. K., E. Š., D. V., M. G., V. M., V. L., A. J., I. S., G. D. prostitucijos – lytinės aistros tenkinimo kitokio sąlyčio būdu, t. y. V. D. klientams, atėjusiems į naktinį striptizo klubą „E.“ ar paskambinusiems klubo telefonu, pasiūlydavo erotinio masažo paslaugas nurodydama, kaip jis daromas, jo trukmę ir kainas, tiesiogiai ar per masažuotojas paimdavo iš klientų pinigus, tvarkė užrašus ir informuodavo bendrininkus apie suteikiamų lytinių paslaugų laiką, trukmę ir kainą, o kiekvienos savo darbo dienos pabaigoje apskaičiuodavo merginų uždarbius už masažo metu suteiktas paslaugas, jų dalį išmokėdavo minėtoms merginoms, kitą dalį pinigų prie darbo sutartyje numatyto atlyginimo kaip premiją gaudavo už merginų atliktus erotinius masažus, o likusi pinigų dalis atitekdavo bendrininkams.

62. Kasaciniu skundu nuteistoji V. D. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 16 d. nuosprendžio dalį, kuria ji nuteista pagal BK 307 straipsnio 1 dalį, bei Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 21 d. nutarties dalį, kuria jos apeliacinis skundas atmestas, ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatytu pagrindu, baudžiamąjį procesą nutraukti.

72.1. Kasatorė teigia, kad padarytas esminis baudžiamojo proceso pažeidimas, nes, priėmus apkaltinamąjį nuosprendį jai, buvo pažeistas non bis in idem principas, įtvirtintas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) protokolo Nr. 7 4 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte, kuris draudžia bausti asmenį antrą kartą už tą patį nusikaltimą.

82.2. Kasatorė, darydama nuorodas į Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) išaiškinimus bylose Sergey Zolotukhin prieš Rusiją (Didžiosios kolegijos 2009 m. vasario 10 d. sprendimas, peticijos Nr. 14939/03, § 82), Gradinger prieš Austriją (1995 m. spalio 23 d. sprendimas, peticijos Nr. 15963/90), Franz Fischer prieš Austriją (2001 m. gegužės 29 d. sprendimas, peticijos Nr. 37950/97), kasacinės instancijos teismo praktiką (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-267/2011, 2K-246/2012), teigia, kad šioje byloje baudžiamojon atsakomybėn ji buvo traukiama už nusikaltimą, už kurį jau buvo nubausta teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-749-201/2011. Sisteminė šių dviejų baudžiamųjų bylų analizė leidžia daryti išvadą, kad kasatorė nuo 2009 m. rugsėjo 24 d. iki 2010 m. rugpjūčio 8 d. įvykdė tęstinę nusikalstamą veiką, kuri neleistinai ir dirbtinai buvo suskirstyta į atskirus veiksmus, ir kad ši baudžiamoji byla buvo nagrinėjama dėl identiškų, iš esmės tų pačių teisiškai reikšmingų faktų (dėl to paties poelgio).

92.3. Byloje Nr. 1-749-201/2011 pateiktame kaltinime nurodyta: 1) veikos laikotarpis nuo 2009 m. rugsėjo 24 d. iki 2010 m. gegužės 3 d.; 2) kasatorės pareigos – UAB „T. G.“, naktinio striptizo klubo „E.“ Klaipėdoje, ( - ), administratorė; 3) bendrininkai – UAB „T. G.“ direktorius, UAB „V.“ priklausančių erotinių prekių parduotuvių „A.“ vadovė, UAB „V.“ ir UAB „T. G.“ direktoriaus pavaduotoja ir personalo vadybininkė, UAB „T. G.“ naktinio striptizo klubo „E.“ vadovas; 4) veika – sąvadavo prostitucijai ir turėjo pajamų iš nukentėjusiųjų prostitucijos, t. y. klientams, atėjusiems į naktinį striptizo klubą ar paskambinusiems klubo telefonu, pasiūlydavo erotinio masažo paslaugas, nurodydama, kaip jis bus daromas, jo kainas ir trukmę, paimdavo iš klientų pinigus, tvarkant užrašus informuodavo UAB „T. G.“ naktinio striptizo klubo „E.“ vadovą apie suteikiamų lytinių paslaugų laiką, trukmę ir kainą, o kiekvienos savo darbo dienos pabaigoje apskaičiuodavo merginų uždarbius už masažo metu suteiktas paslaugas, kurių dalį išmokėdavo šioms merginoms, kitą dalį pinigų, prie darbo sutartyje numatyto atlyginimo, kaip premiją gaudavo už merginų atliktus erotinius masažus, o likusi pinigų dalis atitekdavo bendrininkams; 5) nukentėjusios – A. D., K. D., S. B., L. S., V. A., K. Ž., L. Š., G. Š., N. K., R. Ž., J. Ž., M. G., J. J., E. E., M. G., V. P., A. K., E. Š.; 6) ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo prokuroras R. U., tyrimą atliko tyrėjas D. M.

102.4. Byloje Nr. 1-33-606/2015 pateiktame kaltinime nurodyta 1) veikos laikotarpis nuo 2010 m. gegužės 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio 8 d. ir nuo 2010 m. rugpjūčio 9 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.; 2) kasatorės pareigos – UAB „T. G.“, nuo 2010 m. rugpjūčio 9 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. UAB „M.“ naktinio striptizo klubo „E.“ Klaipėdoje, ( - ), administratorė; 3) bendrininkai – UAB „T. G.“, UAB „T.“, UAB „V.“ ir UAB „J.“ direktoriaus pavaduotojas, tačiau realiai faktinis šių bendrovių bei UAB „M.“ vadovas A. K., UAB „T.“, UAB „T. G.“, UAB „V.“, UAB „M.“, UAB „J.“ direktorė J. V., UAB „V.“ projektų vadovas, UAB „M.“ vykdantysis direktorius Ž. M., UAB „T. G.“, UAB „V.“, UAB „M.“ naktinių striptizo klubų „E.“ vadovė E. R.; 4)

11veika – sąvadavo prostitucijai ir turėjo pajamų iš nukentėjusiųjų prostitucijos, t. y. klientams, atėjusiems į naktinį striptizo klubą „E.“ ar paskambinusiems klubo telefonu, pasiūlydavo erotinio masažo paslaugas nurodydama, kaip masažas bus daromas, jo kainas ir trukmę, tiesiogiai ar per masažuotojas paimdavo iš klientų pinigus, tvarkant užrašus informuodavo bendrininkus apie suteikiamų lytinių paslaugų laiką, trukmę ir kainą, o kiekvienos savo darbo dienos pabaigoje apskaičiuodavo merginų uždarbius už masažo metu suteiktas paslaugas, kurių dalį išmokėdavo šioms merginoms, kitą dalį pinigų, prie darbo sutartyje numatyto atlyginimo, kaip premiją gaudavo už merginų atliktus erotinius masažus, o likusi pinigų dalis atitekdavo bendrininkams; 5) nukentėjusiosios M. G., E. E., V. P., A. K., E. Š., D. V., M. G., V. M., V. L., A. J., I. S., G. D.; 6) ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo prokuroras R. U., tyrimą atliko tyrėjas D. M.

122.5. Taigi, susidaro tokia situacija, kad kasatorė, dirbdama toje pačioje įmonėje, eidama tas pačias pareigas, vykdydama tapačius veiksmus, nuteista už tai, kad, tariamai turėdama vieningą tyčią gauti turtinės naudos, sąvadavo prostitucijai ir pelnėsi iš toje bendrovėje masažuotojomis dirbusių nukentėjusiųjų prostitucijos, joms atliekant erotinio masažo paslaugas. Už šiuos nusikalstamus veiksmus – poelgį – ji jau buvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn ir jai buvo priimtas baudžiamasis įsakymas.

132.6. Pažymėtina ir tai, kad šioje baudžiamojoje byloje kasatorei buvo inkriminuota viena nusikalstama veika, net ir dirbant kitoje įmonėje, t. y. kasatorei nuo 2010 m. gegužės 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio 8 d. dirbant įmonėje UAB „T. G.“, o nuo 2010 m. rugpjūčio 9 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. dirbant įmonėje UAB „M.“, dėl to visiškai neaišku, kodėl viena tęstinė veika staiga nutrūko 2010 m. gegužės 3 d., o jau kitą dieną, t. y. 2010 m. gegužės 4 d., prasidėjo nauja, kasatorei tebedirbant toje pačioje įmonėje UAB „T. G.“, einant tas pačias pareigas, atliekant tuos pačius veiksmus.

142.7. Byloje, kurioje buvo priimtas baudžiamasis įsakymas, apklausiama kaip įtariamoji kasatorė davė analogiškus parodymus kaip ir šioje baudžiamojoje byloje, t. y. ji davė parodymus apie vieną tęstinę veiką, kad 2009 m. rugsėjo pabaigoje ji pradėjo dirbti administratore UAB „T. G.“ priklausančiame naktiniame striptizo klube „E.“, Klaipėdoje, ( - ); pokalbyje dėl darbo ji bendravo su vadybininke O. B., o darbo sutartį sudarė su A. K.; ne darbo klausimais yra tekę bendrauti su Ž. K., bet visais darbo klausimais buvo bendraujama tik su O. B.; šiame klube buvo įrengti trys masažo kambariai, masažai vykdavo dviejuose; darbo pradžioje visą informaciją apie masažus ir jų pobūdį ir kainas gavo iš kitų administratorių; klube masažuotojomis dirbo merginos, jos nuolat keisdavosi; jai nėra tekę aiškinti merginoms, kokį masažą reikia atlikti, nes joms dėl masažų pobūdžio būdavo paaiškinama priimant į darbą; pinigus iš klientų už masažą imdavo ji pati arba masažuotojos, tačiau vis tiek po to perduodavo šiuos pinigus jai; masažuotojos iš šių pinigų gaudavo dalį, o kitus iš seifo pasiimdavo klubo vadovai – pradžioje R. E., o vėliau E. R.; prie atlyginimo vidutiniškai per mėnesį gaudavo apie 150 Lt (43,44 Eur) už masažuotojų paslaugas; 2010 m. keitėsi klubo direktorius ir ji pasirašė naują darbo sutartį eiti tas pačias pareigas (2011 m. gegužės 16 d. įtariamojo apklausos protokolas baudžiamojoje byloje Nr. 1-749-201/2011).

152.8. Aptartos aplinkybės akivaizdžiai įrodo, kad kasatorės padaryta nusikalstama veika dirbtinai ir neteisėtai buvo suskirstyta į dvi veikas, kurios iš esmės skiriasi tik laikotarpiu. Ikiteisminius tyrimus šiose bylose atlikęs prokuroras nesivadovavo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. įsakymu Nr. 1-20 patvirtintomis rekomendacijomis dėl nusikalstamų veikų tyrimų sujungimo ir atskyrimo ir nesujungė dviejų jo žinioje buvusių bylų Nr. 30-1-000627-10 (teisminio proceso Nr. 1-33-606/2015) ir Nr. 30-1-000626-09 (teisminio proceso

16Nr. 1-72-549/2014), iš kurios į atskirą ikiteisminį tyrimą buvo išskirta ikiteisminio tyrimo byla Nr. 30-1-00354-11 dėl kasatorės ir L. D. Taip buvo pažeistas ne tik non bis in idem principas, bet ir kasatorės teisė į gynybą, nekaltumo prezumpcija, teisė, kad jos bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas, nes šią bylą nagrinėję teismai buvo saistomi baudžiamojoje byloje Nr. 1-749-201/2011 priimtu baudžiamuoju įsakymu, toje byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir kasatorės duotais parodymais, o gynyba negalėjo tikėtis kitokio galutinio sprendimo nei tokio, koks buvo priimtas ankstesnėje byloje Nr. 1-749-201/2011 ištyrus tuos pačius faktinius duomenis. Dėl to apeliacinio teismo nutarties dalis dėl kasatorės apeliacinio skundo netenkinimo laikytina deklaratyvia, juo labiau kad kasatorės baudžiamojo persekiojimo neleistinumą non bis in idem principo prasme pagrindžia ir pirmosios instancijos teismo nuosprendžio motyvai, kad šioje ir baudžiamuoju įsakymu užbaigtoje byloje nusikalstamų veikų ribos ar apimtis tiek nusikalstamos veikos padarymo vietos, tiek laiko, tiek nusikalstamų veiksmų prasme yra visiškai identiškos. Taigi non bis in idem principo prasme yra negalimi du ikiteisminiai tyrimai, du kaltinimai ir juo labiau du atskirose bylose priimti nuosprendžiai už vieną ir tą patį poelgį.

173. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorė Ona Rojutė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo nuteistosios V. D. kasacinį skundą atmesti.

183.1. Prokurorė nurodo, kad teisės principas non bis in idem reiškia, kad asmuo negali būti baudžiamas už tą pačią veiką antrą kartą. Šis principas įtvirtintas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Lietuvos Respublikos teisėje principas non bis in idem įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje bei BK 2 straipsnio 6 dalyje. Tarptautiniu lygmeniu principas non bis in idem įtvirtintas kelių tarptautinių sutarčių normose, tarp kurių svarbiausias yra Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 7 4 straipsnis, kuris aiškinamas Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje. Tiek nurodytos teisės normos, tiek Lietuvos Respublikos teismų bei EŽTT praktika rodo, jog principo non bis in idem pažeidimas iš esmės nustatomas tada, kai asmuo antrą kartą nubaudžiamas už identiškus arba iš esmės tuos pačius teisiškai reikšmingus faktus (tą patį poelgį) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose

19Nr. 2K-152/2006, Nr. 2K-686/2007, Nr. 2K-102/2008; EŽTT Didžiosios kolegijos 2009 m. vasario 10 d. sprendimas byloje Sergey Zolotukhin prieš Rusiją, peticijos Nr. 14939/03, § 82).

20EŽTT praktikoje laikomasi pozicijos, kad Konvencijos protokolo Nr. 7 4 straipsnis negali būti aiškinamas tiek plačiai, kad būtų draudžiamas pakartotinas nuteisimas už elgesį, kuris pasireiškė kelis skirtingus kartus, net jei jo esmė tokia pati, kaip ir ankstesnio. Kitaip tariant, keli elgesio epizodai laiko ir erdvės požiūriu nėra vieningi (nesudaro vientisos veikos), o yra skirtingi tokio paties elgesio pasireiškimo atvejai (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-68/2009; EŽTT 2007 m. birželio 7 d. sprendimas byloje Sergey Zolotukhin prieš Rusiją, peticijos Nr. 14939/03; Didžiosios kolegijos 2009 m. vasario 10 d. sprendimas byloje Sergey Zolotukhin prieš Rusiją, § 92–93).

21Iš bylos medžiagos matyti, tai nutartyje pažymėjo ir apeliacinės instancijos teismas, kad priimant 2011 m. birželio 6 d. teismo baudžiamąjį įsakymą (baudžiamoji byla Nr. 1-749-201/2011), nebuvo tiriami ir nagrinėjami V. D. nusikalstami veiksmai nuo 2010 m. gegužės 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio 8 d. dirbant UAB „T. G.“ bei nuo 2010 m. rugpjūčio 9 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. dirbant UAB „M.“, kai V. D. sąvadavo prostitucijai ir turėjo pajamų iš M. G., E. E., V. P., A. K., E. Š., D. V., M. G., V. M., V. L., A. J., I. S., G. D. prostitucijos.

22Nors apeliaciniame ir kasaciniame skunduose teigiama, kad V. D. vykdė tęstinę nusikalstamą veiką, kuri neleistinai ir dirbtinai buvo suskirstyta į atskiras veikas, bylos medžiaga leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad šioje byloje buvo tiriami ir nagrinėjami vėlesnio laikotarpio V. D. nusikalstami veiksmai. Klaipėdos miesto apylinkės teismas (baudžiamoji byla Nr. 1-749-201/2011) teisiškai nevertino nuteistosios V. D. pelnymosi iš D. V., V. M., V. L., A. J., I. S., G. D. prostitucijos aplinkybių šioje byloje reikšmingu laikotarpiu.

23Taigi skirtinguose baudžiamuosiuose procesuose V. D. inkriminuotų kaltinimų apimtis nebuvo vienoda, todėl nėra pagrindo teigti, kad baudžiamosiose bylose yra tos pačios aplinkybės. Atsižvelgiant į tai, prokurorės manymu, teismai padarė pagrįstą išvadą, kad nagrinėjamoje byloje dėl V. D. nusikalstamų veikų nėra pagrindo taikyti BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatų. Kasacinio skundo argumentai nepaneigia teismų išvadų, todėl kasaciniame skunde nurodytais motyvais naikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį bei apeliacinės instancijos teismo nutartį ir baudžiamąją bylą nutraukti nėra pagrindo.

244. Nuteistosios V. D. kasacinis skundas atmestinas.

25Dėl nusikalstamos veikos tęstinio pobūdžio ir BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimų

26Teisėjų kolegija sutinka su nuteistosios V. D. kasacinio skundo argumentais, kad, vertinant abiejose baudžiamosiose bylose jai inkriminuotus veiksmus kaip visumą, jie turėtų būti kvalifikuojami kaip viena tęstinė veika.

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-48/2012, 2K-P-267/2011) tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstinės veikos sampratai neprieštarauja ir tokie atvejai, kai pasikartojantys veiksmai nėra visiškai tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011) arba alternatyvūs veikos požymiai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-124/2007, 2K-322/2008). Veikos pripažinimas arba nepripažinimas tęstine taip pat priklauso nuo rūšinių nusikalstamos veikos požymių, todėl atskirų kategorijų bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, pabrėžiančias arba paneigiančias veikos tęstinumą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-267/2011, 2K-491/2010, 2K-319/2008).

28Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. baudžiamuoju įsakymu V. D. pripažinta kalta padarius nusikaltimą, numatytą BK 307 straipsnio 1 dalyje (baudžiamosios bylos Nr. 1-749-201/2011). V. D. buvo nuteista už tai, kad nuo 2009 m. rugsėjo 24 d. iki 2010 m. gegužės 3 d., dirbdama administratore UAB „T. G.“ naktiniame striptizo klube „E.“, veikdama bendrininkų grupe su UAB „T. G.“ direktoriumi, UAB „V.“ priklausančių erotinių prekių parduotuvių „A.“ vadove, UAB „V.“ ir UAB „T. G.“ direktoriaus pavaduotoja bei personalo vadybininke, UAB „T. G.“ naktinio striptizo klubo „E.“ vadovu, dėl kurių ikiteisminis tyrimas išskirtas į atskirą tyrimą, sąvadavo prostitucijai ir turėjo pajamų iš L. S., M. G., J. J., E. E., M. G., V. P., A. K., E. Š. prostitucijos.

29Šioje baudžiamojoje byloje priimtu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 16 d. nuosprendžiu V. D. nuteista už tai, kad, dirbdama administratore nuo 2010 m. gegužės 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio 8 d. UAB „T. G.“, o nuo 2010 m. rugpjūčio 9 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. UAB „M.“ naktiniame striptizo klube „E.“, veikdama bendrininkų grupe su UAB „T. G.“, UAB „T.“, UAB „V.“ ir UAB „J.“ direktoriaus pavaduotoju, tačiau realiai faktiniu nurodytų bendrovių bei UAB „M.“ vadovu A. K., UAB „T.“, UAB „T.“, UAB „V.“, UAB „M.“, UAB „J.“ direktore J. V., UAB „V.“ projektų vadovu, UAB „M.“ vykdančiuoju direktoriumi Ž. M., UAB „T. G.“, UAB „V.“, UAB „M.“ naktinių striptizo klubų „E.“ vadove E. R., sąvadavo prostitucijai ir turėjo pajamų iš M. G., E. E., V. P., A. K., E. Š., D. V., M. G., V. M., V. L., A. J., I. S., G. D. prostitucijos.

30Taigi abiejose baudžiamosiose bylose nagrinėti V. D. veiksmai atitinka nurodytus tęstinės nusikalstamos veikos požymius, nes tai keli tapatūs laiko požiūriu vienas nuo kito santykinai nenutolę veiksmai, kuriuos jungė vieninga tyčia ir kurie, be kita ko, padaryti analogišku būdu ir analogiškomis aplinkybėmis. Šios V. D. padarytos veikos, jei būtų nagrinėtos vienoje baudžiamojoje byloje, būtų laikomos viena tęstine nusikalstama veika.

31Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad galimos ir tokios teisinės situacijos, kai asmeniui, per neilgą laikotarpį padarius vienarūšes nusikalstamas veikas, ikiteisminiai tyrimai, kartu ir baudžiamosios bylos yra išskiriamos (išskaidomos) į kelis savarankiškus ikiteisminius tyrimus, kelias baudžiamąsias bylas, ir už šių nusikalstamų veikų padarymą kaltininkas yra nuteisiamas ne vienu nuosprendžiu, o keliais. Apskritai nepritartina tokiai teismų praktikai, kai asmeniui, per neilgą laikotarpį padarius kelias nesudėtingas nusikalstamas veikas, šių veikų ikiteisminis tyrimas išskaidomas į kelias baudžiamąsias bylas, ir tai suponuoja kelių atskirų nuosprendžių priėmimą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2A-7-6/2013, 2K-174/2014).

32Tačiau kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su kasatorės argumentu, kad nagrinėjamoje byloje susidariusioje situacijoje, kai dėl organizacinių priežasčių skirtingi tęstinės veikos veiksmai buvo nagrinėjami skirtinguose baudžiamuosiuose procesuose, konstatuotinas non bis in idem principo pažeidimas. Kaip teisingai konstatavo apeliacinės instancijos teismas, priimant 2011 m. birželio 6 d. teismo baudžiamąjį įsakymą, nebuvo tiriami ir nagrinėjami V. D. nusikalstami veiksmai nuo 2010 m. gegužės 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio 8 d. dirbant UAB „T. G.“ bei nuo 2010 m. rugpjūčio 9 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. dirbant UAB „M.“, kai V. D. sąvadavo prostitucijai ir turėjo pajamų iš M. G., E. E., V. P., A. K., E. Š., D. V., M. G., V. M., V. L., A. J., I. S., G. D. prostitucijos, teisiškai nevertintos nuteistosios V. D. pelnymosi iš D. V., V. M., V. L., A. J., I. S., G. D. prostitucijos aplinkybės šioje byloje reikšmingu laikotarpiu. Taigi skirtinguose baudžiamuosiuose procesuose kaltinimai V. D. teisiškai reikšmingų faktinių aplinkybių aspektu buvo skirtingi.

33Non bis in idem principas Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos teismų praktikoje aiškinamas taip, kad, priėmus galutinį sprendimą baudžiamojoje byloje, negalima kartoti baudžiamojo proceso dėl identiškų arba iš esmės tų pačių teisiškai reikšmingų faktų. Nustatant, ar teisiškai reikšmingi faktai, nagrinėjami abiejuose procesuose, laikytini identiškais, vertinami faktai, sudarantys visumą konkrečių faktinių aplinkybių, susijusių su tuo pačiu kaltinamuoju ir neatskiriamai susijusių tarpusavyje laiko bei erdvės požiūriu, kurių buvimas turi būti nustatytas siekiant pradėti baudžiamąjį persekiojimą arba priimti apkaltinamąjį nuosprendį. Siekiant išvengti non bis in idem principo pažeidimo, svarbu, kad veikos laiko požiūriu būtų atskiros ir padarytos viena po kitos (Didžiosios kolegijos 2009 m. vasario 10 d. sprendimas byloje Sergey Zolotukhin prieš Rusiją, peticijos Nr. 14939/03; septynių teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 7 d. sprendimas byloje Sergey Zolotukhin prieš Rusiją; 2006 m. spalio 19 d. sprendimas dėl priimtinumo byloje Asci prieš Austriją, peticijos Nr. 4483/02; kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-68/2009, 2K-174/2014 ir kt.).

34EŽTT praktikoje laikomasi pozicijos, kad Protokolo Nr. 7 4 straipsnis negali būti aiškinamas tiek plačiai, kad būtų negalimas pakartotinas nuteisimas, grindžiamas elgesiu, kuris pasireiškė kelis kartus, net jei šio elgesio esmė tokia pati, kaip ir ankstesniojo (2007 m. birželio 7 d. sprendimas byloje Sergey Zolotukhin prieš Rusiją, § 31; Didžiosios kolegijos 2009 m. vasario 10 d. sprendimas byloje Sergey Zolotukhin prieš Rusiją; 2005 m. sausio 27 d. sprendimas dėl priimtinumo byloje Smolickis prieš Latviją, peticijos Nr. 73453/01; Europos žmogaus teisių komisijos 1996 m. kovo 7 d. sprendimas dėl priimtinumo byloje Raninen prieš Suomiją, peticijos Nr. 20972/92; 2006 m. spalio 5 d. sprendimas byloje Marcello Viola prieš Italiją, peticijos Nr. 45106/04; 2002 m. lapkričio 7 d. sprendimas dėl priimtinumo byloje Coorbanally prieš Prancūziją, peticijos Nr. 67114/01).

35Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į aptartas konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes ir pirmiau nurodytą EŽTT praktiką, V. D. veiksmai, nagrinėti atitinkamai šioje baudžiamojoje byloje ir baudžiamojoje byloje Nr. 1-749-201/2011, yra nors analogiški, bet nepakankamai tapatūs, kad būtų pripažinti ta pačia veika non bis in idem principo prasme. Toks aiškinimas būtų pernelyg platus, neatitiktų šio principo esmės, prieštarautų teisingumo vykdymo ir nukentėjusiųjų teisių apsaugos interesams. Non bis in idem principo prasme nagrinėjamos baudžiamosios bylos procesas pirmiausia dėl veiksmų laiko (inkriminuoti veiksmai padaryti skirtingais laikotarpiais: atitinkamai nuo 2009 m. rugsėjo 24 d. iki 2010 m. gegužės 3 d.; nuo 2010 m. gegužės 4 d. iki 2010 m. rugpjūčio 8 d. ir nuo 2010 m. rugpjūčio 9 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.), o kai kurių veiksmų atveju – ir dėl asmenų, iš kurių prostitucijos buvo pelnomasi, kaitos – vertintinas ne kaip pakartotinis, o kaip procesas dėl savo esme panašaus, bet ne to paties jos elgesio (teisiškai reikšmingų faktų).

369. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nėra pagrindo nustatyti non bis in idem principo pažeidimą ir bylą nutraukti pagal BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

38Nuteistosios V. D. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Taip pat skundžiama Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 4. Teisėjų kolegija... 5. 1. V. D. nuteista už tai, kad dirbdama administratore nuo 2010 m. gegužės 4... 6. 2. Kasaciniu skundu nuteistoji V. D. prašo panaikinti Klaipėdos miesto... 7. 2.1. Kasatorė teigia, kad padarytas esminis baudžiamojo proceso pažeidimas,... 8. 2.2. Kasatorė, darydama nuorodas į Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau... 9. 2.3. Byloje Nr. 1-749-201/2011 pateiktame kaltinime nurodyta: 1) veikos... 10. 2.4. Byloje Nr. 1-33-606/2015 pateiktame kaltinime nurodyta 1) veikos... 11. veika – sąvadavo prostitucijai ir turėjo pajamų iš nukentėjusiųjų... 12. 2.5. Taigi, susidaro tokia situacija, kad kasatorė, dirbdama toje pačioje... 13. 2.6. Pažymėtina ir tai, kad šioje baudžiamojoje byloje kasatorei buvo... 14. 2.7. Byloje, kurioje buvo priimtas baudžiamasis įsakymas, apklausiama kaip... 15. 2.8. Aptartos aplinkybės akivaizdžiai įrodo, kad kasatorės padaryta... 16. Nr. 1-72-549/2014), iš kurios į atskirą ikiteisminį tyrimą buvo išskirta... 17. 3. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir... 18. 3.1. Prokurorė nurodo, kad teisės principas non bis in idem reiškia, kad... 19. Nr. 2K-152/2006, Nr. 2K-686/2007, Nr. 2K-102/2008; EŽTT Didžiosios kolegijos... 20. EŽTT praktikoje laikomasi pozicijos, kad Konvencijos protokolo Nr. 7 4... 21. Iš bylos medžiagos matyti, tai nutartyje pažymėjo ir apeliacinės... 22. Nors apeliaciniame ir kasaciniame skunduose teigiama, kad V. D. vykdė... 23. Taigi skirtinguose baudžiamuosiuose procesuose V. D. inkriminuotų kaltinimų... 24. 4. Nuteistosios V. D. kasacinis skundas atmestinas.... 25. Dėl nusikalstamos veikos tęstinio pobūdžio ir BPK 3 straipsnio 1 dalies 8... 26. Teisėjų kolegija sutinka su nuteistosios V. D. kasacinio skundo argumentais,... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (pvz., kasacinės nutartys... 28. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. baudžiamuoju... 29. Šioje baudžiamojoje byloje priimtu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015... 30. Taigi abiejose baudžiamosiose bylose nagrinėti V. D. veiksmai atitinka... 31. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad galimos ir tokios teisinės... 32. Tačiau kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su... 33. Non bis in idem principas Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos teismų... 34. EŽTT praktikoje laikomasi pozicijos, kad Protokolo Nr. 7 4 straipsnis negali... 35. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į aptartas konkrečias... 36. 9. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja,... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 38. Nuteistosios V. D. kasacinį skundą atmesti....