Byla e2S-244-794/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. Č., L. R., A. V. B., V. K., A. C., S. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-42225-1014/2019 pagal ieškovų R. Č., L. R., A. V. B., V. K., A. C., S. L. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, R. M., T. M., L. M., R. T., R. T., R. K., E. K., L. S., V. M., R. M., J. T., A. J., A. G., tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, I. S., notarė J. S., valstybės įmonė Registrų centras, dėl valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarčių, 2017 m. gruodžio 29 d. žemės sklypo dalies, buto ir neįrengtos pastogės dalies pirkimo-pardavimo sutarties dalyje, kuria įsigijo žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalį, 2019 m. gegužės 22 d. Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 1315 dalyje, kuria buvo paveldėta žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalis pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

40

5I. Ginčo esmė

61.

7Ieškovai R. Č., L. R., A. V. B., V. K., A. C. ir S. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis, 2017 m. gruodžio 29 d. žemės sklypo dalies, buto ir neįrengtos pastogės dalies pirkimo-pardavimo sutartis dalyje, kuria įsigijo žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalį, 2019 m. gegužės 22 d. Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 1315 dalyje, kuria buvo paveldėta žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalis negaliojančiais, taikyti restituciją natūra atsakovams grąžinant Lietuvos Respublikai šių sutarčių pagrindu įsigytas žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalis, o Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos grąžinant atsakovams jų už atitinkamą ginčo žemės sklypo dalį sumokėtas sumas, įpareigoti atsakovę Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos organizuoti ginčo žemės sklypo pardavimo procedūras, priimti sprendimus dėl ginčo žemės sklypo pardavimo atsižvelgiant į visų ginčo žemės sklype esančių savininkams priklausančias nuosavybės dalis bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre, uždraudžiant atsakovams perleisti ginčo žemės sklypą (jo dalis) (unikalus Nr. ( - ), ( - )), tretiesiems asmenims. Ieškovų teigimu, sudarius prašomus pripažinti negaliojančius sandorius buvo pažeista/paneigta jų įstatymo leidėjo numatyta teisė įsigyti valstybinės žemės sklypo dalį, reikalingą statiniui eksploatuoti. Ieškovų vertinimu, jie tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus, šių reikalavimų nagrinėjimo metu atsakovams perleidus žemės sklypus tretiesiems asmenims ieškovams palankaus teismo sprendimo atveju restitucijos taikymas gali būti apsunkintas arba neįmanomas.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 2 d. ieškovų R. Č., L. R., A. V. B., V. K., A. C., S. L. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

134.

14Teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju ieškovai pateiktame teismui procesiniame dokumente išdėstė faktines aplinkybes, gindami savo teisę, tačiau tik deklaratyviai nurodė, kad atsakovams perleidus žemės sklypus tretiesiems asmenims ieškovams palankaus teismo sprendimo atveju restitucijos taikymas gali būti apsunkintas arba neįmanomas, tačiau konkrečių duomenų, patvirtinančių grėsmę teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovams, įvykdymui, nepateikė. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo teigimu, ieškovai nepagrindė, jog egzistuoja būsimo teismo sprendimo neįvykdymo/vykdymo pasunkėjimo rizika (grėsmė). Vadinasi, nėra pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, todėl teismas atmetė ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Kartu teismas pažymėjo, kad, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 6 dalimi, apie šios civilinės bylos iškėlimą teismas praneša viešo registro tvarkytojui. Nesant konkrečių duomenų, kurie pagrįstų būtinybę taikyti prašomą laikinąją apsaugos priemonę (įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo), nurodyto įrašo apie civilinės bylos iškėlimą atlikimas Nekilnojamojo turto registre yra pakankama priemonė ieškovų teisėms apsaugoti.

15III.

16Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

175.

18Atskiruoju skundu ieškovai R. Č., L. R., A. V. B., V. K., A. C. ir S. L. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisių perleidimo draudimo nekilnojamam turtui, žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )).

196.

20Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

216.1.

22Pirmosios instancijos teismas formaliais pagrindais atmetė ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apeliantų teigimu, teismas neatsižvelgė į ieškovų pateiktų materialinių reikalavimų pobūdį, tikslą, nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo pateiktais išaiškinimais bylose, kuriose ginčijami sandoriai, o ginčo objektai - nekilnojamojo turto objektai. Prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė yra laikinai apribojanti vieną iš nuosavybės teisės sudedamųjų dalių - disponavimą ginčo turtu. Iš byloje pareikšto ieškinio reikalavimų matyti, kad reikalavimus patenkinus, ginčo turtas pereitų Lietuvos Respublikai. Ieškovams galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymas tiesiogiai priklausytų nuo kitų asmenų galimybės disponuoti turtu. Jeigu laisvai disponuojant turtu būtų perleista nuosavybės teisė į ginčo žemės sklypą (jo dalis) tretiesiems asmenims, nekilnojamojo turto grąžinimas Lietuvos Respublikai taptų sudėtingas, todėl byloje laikinosiomis apsaugos priemonėmis turi būti užtikrintas būtent nekilnojamojo turto - žemės sklypo išsaugojimas bei nustatytas draudimas perleisti nuosavybės teises į šį turtą iki bylos nagrinėjimo pabaigos. Ieškovų teigimu, prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė vertintina kaip prevencinė, užtikrinanti ginčo šalių status quo ir nesukeliančių didelių suvaržymų atsakovams, todėl tuo atveju, jei atsakovai iš tikrųjų nesiekia ir neketina ginčo žemės sklypą jo dalis) perleisti, prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė niekaip nepažeidžia ir negali pažeisti atsakovų interesų.

236.2.

24Daikto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo teisinis reguliavimas suponuoja nuostatą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių - įrašo viešame registre, uždraudžiant atsakovams perleisti ginčo žemės sklypą (jo dalis) (unikalus Nr. ( - )), tretiesiems asmenims, pritaikymo, nebus galimybių įvykdyti sprendimą - taikyti restituciją natūra.

257.

26Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą, o ieškovų atskirąjį skundą atmesti.

278.

28Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

298.1.

30Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino ginčo aplinkybes, nurodydamas, jog ieškovai tik deklaratyviai nurodė, kad atsakovams perleidus žemės sklypus tretiesiems asmenims ieškovams palankaus teismo sprendimo atveju restitucijos taikymas gali būti apsunkintas arba neįmanomas. Apeliantai neginčija fakto, jog nėra pateikę jokių įrodymų, lemiančių, jog atsakovai perleis nekilnojamąjį turtą, neginčija, o priešingai, patys nurodo, jog ieškovai neturi galimybių pateikti įrodymų, kad atsakovai ketina perleisti (parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti) tretiesiems asmenims žemės sklypą, jo dalis. Atsakovės nuomone, tai tik dar kartą pagrindžia, kad nėra aplinkybių dėl kurių galimai apeliantams palankus teismo sprendimas būtų neįgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų apsunkintas.

318.2.

32Apeliantų argumentai, jog tretieji asmenys, prasidėjus teismo procesui pirkdami žemės sklypą, taptų sąžiningais įgijėjais, o jų teisės būtų ginamos CK 4.96 straipsnio 2 dalies pagrindu yra nepagrįsti, kadangi tokia situacija nesusiklostytų. Atsakovės vertinimu, VĮ Registrų centre yra išviešinta apie civilinės bylos Nr. e2-42225-l014/2019 iškėlimą teisme, todėl tokie tretieji asmenys, įgydami žemės sklypo dalis, veiktų savo rizika, o faktas apie bylos išviešinimą VĮ Registrų centre, laikytina pakankama aplinkybe būti apdairiam. Taigi pranešimas VĮ Registrui apie nagrinėjamą bylą yra pakankama priemonė apsaugoti ieškovų interesus. Be to, apeliantai nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų būsimo sprendimo neįvykdymo grėsmę ar realią tikimybę, kad atsakovai turėtų teisines prielaidas vienasmeniškai parduoti šalių bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise valdomą turtą ir šios aplinkybės neginčija.

339. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VĮ Registrų centras prašo ieškovų atskirąjį skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

34Teismas

konstatuoja:

35IV.

36Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Atskirasis skundas tenkintinas.

38Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir ginčo dalyko

397.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

418.

42Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

43Dėl pirmosios instancijos nutarties (ne)teisėtumo

449.

45Civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie galimai bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą. Taigi, įstatymas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162-241/2015, 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-63-516/2017 ir kt.).

4610.

47Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, jog, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016). Kai vertinamas ieškinio preliminarus pagrįstumas, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-757-236/2015; 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1160-302/2015), tačiau pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize.

4811.

49Lietuvos teismų praktikoje taip pat nuosekliai formuojama pozicija, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-208-178/2018 ir kt.).

5012.

51Nagrinėjamoje byloje ieškovai R. Č., L. R., A. V. B., V. K., A. C. ir S. L. ieškiniu nurodė, kad prašomos pripažinti negaliojančiomis Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartys buvo sudarytos neįvertinus esminės faktinės aplinkybės, kad teisę įsigyti žemės sklypo dalį turi ir ieškovai, kaip garažo bokso, savininkai. Minėtu pagrindu ieškovai prašo teismo pripažinti valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis, 2017 m. gruodžio 29 d. žemės sklypo dalies, buto ir neįrengtos pastogės dalies pirkimo-pardavimo sutartis dalyje, kuria įsigijo žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalį, 2019 m. gegužės 22 d. Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 1315 dalyje, kuria buvo paveldėta žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalis negaliojančiais, taikyti restituciją natūra atsakovams grąžinant Lietuvos Respublikai šių sutarčių pagrindu įsigytas žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), dalis, o Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos grąžinant atsakovams jų už atitinkamą ginčo žemės sklypo dalį sumokėtas sumas, įpareigoti atsakovę Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos organizuoti ginčo žemės sklypo pardavimo procedūras, priimti sprendimus dėl ginčo žemės sklypo pardavimo atsižvelgiant į visų ginčo žemės sklype esančių savininkams priklausančias nuosavybės dalis.

5213.

53Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškovų reikalavimus pagrįstai konstatavo, jog ieškovai tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus, tačiau darė išvadą, jog nėra pakankamo pagrindo taikyti ieškovų prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir tuo suvaržyti atsakovų teises. Teismo teigimu, ieškovai pateiktame teismui procesiniame dokumente išdėstė faktines aplinkybes, gindami savo teisę, tačiau tik deklaratyviai nurodė, kad atsakovams perleidus žemės sklypus tretiesiems asmenims ieškovams palankaus teismo sprendimo atveju restitucijos taikymas gali būti apsunkintas arba neįmanomas, tačiau konkrečių duomenų, patvirtinančių grėsmę teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovams, įvykdymui, nepateikė. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Su minėtais motyvais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

5414.

55Pažymėtina, jog laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti parenkamos taip, jog nė vienai iš šalių nebūtų suteiktas nepagrįstas pranašumas ir nebūtų varžomos vienos proceso šalies teisės daugiau, negu yra būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslams pasiekti. Proporcingumo principo taikymas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, lemia teismo pareigą vienodai įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti prioriteto, o ekonomiškumo bei teisingumo principai reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą. Teismas turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-663-186/2017; 2018 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-753-553/2018 ir kt.). Tuo atveju, jeigu dėl tokių priemonių taikymo atsakovas patirtų neproporcingų suvaržymų ar nuostolių, kurie ieškinio atmetimo atveju galėtų būti sunkiai atlyginami, laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti netaikomos, jei net ir egzistuotų ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizika (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-305-516/2016).

5615.

57Naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą yra konstatuota, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti antrosios ginčo šalies (atsakovo) turtą, kai esama duomenų apie galbūt nesąžiningų veiksmų atlikimą, sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis yra ne kaupiamoji, o konservacinė (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017), todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-50-464/2017; 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-835-464/2017; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-195-943/2018 ir kt.).

5816.

59Konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą gali nulemti priežastys, susijusios su byloje pareikštų materialinių teisinių reikalavimų dalyku bei jų pobūdžiu. Teismų praktikoje taip pat nustatyta, jog grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali patvirtinti konkretūs ieškovo pateikti duomenys bei argumentai apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus / atliekamus veiksmus (turimo turto slėpimas, perleidimas, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma). Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1063-516/2017).

6017.

61Vis dėlto, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, kai ieškiniu prašoma pripažinti negaliojančiais tam tikrus sandorius, kurių objektas yra nekilnojamasis turtas, kaip yra šiuo atveju, vertinama, jog ieškovų materialiniai teisiniai reikalavimai tiesiogiai siejami su ginčo objektų teisinio režimo, jo tolesnio statuso pasikeitimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2038/2012; 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1045-464/2017). Tokio kaip nagrinėjamu atveju pobūdžio bylose negali būti ignoruojamas faktas, kad, nesiėmus priemonių apriboti atsakovų teisę disponuoti jų žinioje esančiu ir ginčo objektą sudarančiu turtu, egzistuoja galimybė, jog atsakovai, net ir neturėdami nesąžiningų ketinimų, šį turtą perleis sąžiningiems tretiesiems asmenims (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-998-516/2018). Tokiu atveju teismo sprendimo realus įvykdymas (ginčo turto sugrąžinimas) gali tapti sunkiai įmanomas.

6218.

63Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis šios nutarties 10 punkte nurodyta teismų praktika, visų pirma sutinka su apeliantų skunde dėstomu argumentu, kad įrašo viešame registre apie draudimą perleisti nuosavybės teises atlikimas yra tik prevencinė priemonė, užtikrinanti ginčo šalių išsaugojimą status quo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi ir tai, kad šis apribojimas netrukdo atsakovams turtu naudotis ir jį valdyti, todėl tuo atveju, jei atsakovai iš tikrųjų šiuo metu nesiekia ir neketina ginčo nekilnojamojo turto (t. y. žemės sklypą (jo dalis) perleisti tretiesiems asmenims, ieškovų prašomą taikyti laikinoji apsaugos priemonė nepažeidžia ir negali pažeisti atsakovų teises ir teisėtus interesus.

6419.

65Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, aptariamu atveju procesiniam klausimui teisingai išspręsti neturi esminės reikšmės tas faktas, kad byloje nebuvo pateikta įrodymų apie atsakovų nesąžiningumą, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę patvirtinta ieškovų reiškiamų reikalavimų pobūdis bei tikslas. Taigi nors šio pobūdžio ginčui nėra būtina nustatyti atsakovo (-ų) nesąžiningumo faktą, tačiau kaip matyti iš byloje esančių duomenų, pastarąjį ieškovai taip pat nurodė ieškinyje, t. y. ieškinyje pateikti duomenys patvirtina, kad vienas valstybinės žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sandoris jau yra sudarytas - atsakovė Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 3257 pagrindu įgytą žemės sklypo dalį 2017-12-29 Žemės sklypo dalies, buto ir nerengtos pastogės dalies pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 5437 pagrindu perleido A. G..

6620.

67CK 4.96 str. 2 d. numatyta, kad iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas nekilnojamasis daiktas, išskyrus atvejus, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo. Nurodytas teisinis reguliavimas aiškiai ir imperatyviai leidžia teigti kad, bet kuriam atsakovui perleidus nekilnojamąjį turtą - ginčo žemės sklypą ir/ar jo dalį tretiesiems asmenims, teismo sprendimo įvykdymas ne tik, kad pasunkėtų, tačiau ir teismo sprendimo nebūtų įmanoma įvykdvti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, daikto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo teisinis reguliavimas (CK 4.96 str. 2 d.), suponuoja nuostatą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių - įrašo viešame registre, uždraudžiant atsakovams perleisti ginčo žemės sklypą (jo dalis) (unikalus Nr. ( - )), tretiesiems asmenims, pritaikymo, nebus galimybių įvykdyti sprendimą - taikyti restituciją natūra. Taigi apeliacinės instancijos teismo teisėjas sutinka su apeliantų atskirojo skundo argumentais, kad šiuo atveju netaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovai turi galimybę nevaržomai disponuoti ginčo nekilnojamuoju turtu ir jį perleisti sąžiningiems įgijėjams. Atsakovams pardavus ginčo turtą ir priėmus ieškovams palankų teismo sprendimą, ieškovų ieškinio reikalavimai negalės būti įvykdomi dėl savininko pasikeitimo, būtų inicijuojami nauji teisminiai ginčai, dėl ko būsimo galimai ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, kadangi tokio ieškovams galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymo galimybės tiesiogiai priklausys nuo kitų asmenų (atsakovų) valios, nuo jų galimybės disponuoti ginčo turtu. Kitaip tariant, jeigu laisvai disponuojant turtu būtų perleista nuosavybės teisė į ginčo žemės sklypą (jo dalis) tretiesiems asmenims, nekilnojamojo turto grąžinimas Lietuvos Respublikai, kaip buvo minėta, taptų komplikuotas arba iš viso neįmanomas, todėl akivaizdu, jog nagrinėjamu atveju ieškovams galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti būtina išsaugoti ginčo turtą iki bylos nagrinėjimo pabaigos, o tokį tikslą pasiekti galima būtent pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

6821.

69Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju egzistuoja būtinybė išlaikyti status quo padėtį iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės – padarant įrašą viešame registre dėl ginčo turto perleidimo draudimo, tokia laikinoji apsaugos priemonė atitinka pareikšto ieškinio reikalavimų pobūdį ir mastą, nevaržo atsakovų teisių daugiau, nei yra būtina šios civilinės bylos proceso tikslams pasiekti bei nepažeidžia laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo ir proporcingumo principų (CPK 145 straipsnio 2 dalis).

7022.

71Apeliacinės instancijos teismo aukščiau nurodytais motyvais atsakyta į esminius atskirojo skundo argumentus. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes nagrinėjamu atveju šie argumentai nesusiję su nagrinėjamu klausimu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra teisiškai reikšmingi ir nedaro įtakos skundžiamų teismo nutarčių teisėtumui bei pagrįstumui.

7223.

73Remdamasis anksčiau nustatytomis aplinkybėmis ir padarytomis teisinėmis išvadomis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl nepagrįstai netenkino apeliantų prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Įvertinęs šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 2 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – apeliantų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

74Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

75apeliantų atskirąjį skundą patenkinti.

76Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų R. Č., L. R., A. V. B., V. K., A. C., S. L. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

77Taikyti laikinąsias apsaugos priemones - įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo atsakovams R. M. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )), T. M. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )), L. M. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )), R. T. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )), R. T. (asmens kodas ( - ), gyv. ( - )), R. K. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Vilnius), E. K. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )), L. Š. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )), V. M. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )), R. M. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )), J. T. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) ), A. J. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ir A. G. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) nuosavybės teise priklausančiam turtui - žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ).

78Nutarties kopiją siųsti VĮ Registrų centras, šalims.

79Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. 0... 5. I. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovai R. Č., L. R., A. V. B., V. K., A. C. ir S. L. kreipėsi į teismą... 8. 2.... 9. Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įrašą... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 2 d. ieškovų R. Č., L.... 13. 4.... 14. Teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju ieškovai pateiktame teismui... 15. III.... 16. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. 5.... 18. Atskiruoju skundu ieškovai R. Č., L. R., A. V. B., V. K., A. C. ir S. L.... 19. 6.... 20. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 21. 6.1.... 22. Pirmosios instancijos teismas formaliais pagrindais atmetė ieškovų prašymą... 23. 6.2.... 24. Daikto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo teisinis reguliavimas suponuoja... 25. 7.... 26. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie... 27. 8.... 28. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais... 29. 8.1.... 30. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino ginčo aplinkybes,... 31. 8.2.... 32. Apeliantų argumentai, jog tretieji asmenys, prasidėjus teismo procesui... 33. 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VĮ Registrų centras... 34. Teismas... 35. IV.... 36. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 37. Atskirasis skundas tenkintinas.... 38. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir ginčo dalyko... 39. 7.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 41. 8.... 42. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas... 43. Dėl pirmosios instancijos nutarties (ne)teisėtumo... 44. 9.... 45. Civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas... 46. 10.... 47. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka... 48. 11.... 49. Lietuvos teismų praktikoje taip pat nuosekliai formuojama pozicija, kad teismo... 50. 12.... 51. Nagrinėjamoje byloje ieškovai R. Č., L. R., A. V. B., V. K., A. C. ir S. L.... 52. 13.... 53. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas,... 54. 14.... 55. Pažymėtina, jog laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti parenkamos... 56. 15.... 57. Naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat... 58. 16.... 59. Konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą gali nulemti... 60. 17.... 61. Vis dėlto, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, kai ieškiniu... 62. 18.... 63. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis šios nutarties... 64. 19.... 65. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog, priešingai nei... 66. 20.... 67. CK 4.96 str. 2 d. numatyta, kad iš sąžiningo įgijėjo negali būti... 68. 21.... 69. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 70. 22.... 71. Apeliacinės instancijos teismo aukščiau nurodytais motyvais atsakyta į... 72. 23.... 73. Remdamasis anksčiau nustatytomis aplinkybėmis ir padarytomis teisinėmis... 74. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 75. apeliantų atskirąjį skundą patenkinti.... 76. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 2 d. nutartį panaikinti ir... 77. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones - įrašą viešame registre dėl... 78. Nutarties kopiją siųsti VĮ Registrų centras, šalims.... 79. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....