Byla e2-589-798/2019
Dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys: L. D., P. B., uždaroji akcinė bendrovė „SLO Lithuania“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens (kreditorės) uždarosios akcinės bendrovės „SLO Lithuania“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „BD Grupė“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankrotas“ prašymą dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys: L. D., P. B., uždaroji akcinė bendrovė „SLO Lithuania“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 26 d. nutartimi atsisakė kelti restruktūrizavimo bylą ir iškėlė bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB, BUAB arba bendrovė) „BD Grupė“, bankroto administratore paskyrė UAB „Bankrotas“. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. birželio 21 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 26 d. nutartį paliko nepakeistą. Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 20 d. nutartimi BUAB „BD Grupė“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

82.

9Atsakovės BUAB „BD Grupė“ bankroto administratorė UAB „Bankrotas“ kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti BUAB „BD Grupė“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktų pagrindais. Nurodė, kad BUAB „BD Grupė“ 2018 m. gegužės 10 d. kreditorių susirinkimas, pagal didžiausios kreditorės, kurios finansinis reikalavimas sudaro daugiau nei 1/2 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų (iš viso 362 691,84 Eur) UAB „SLO Lithuania“ pateiktą nutarimo projektą trečiuoju darbotvarkės klausimu, nusprendė įpareigoti bankroto administratorę kreiptis į teismą dėl BUAB „BD Grupė“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 13 d. nutartimi netenkino atsakovės BUAB „BD Grupė“ bankroto administratorės UAB „Bankrotas“ prašymo pripažinti atsakovės bankrotą tyčiniu. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio

144.

15Teismo vertinimu, bankroto administratorė atsakovės 2015 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytas per vienerius metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus prilygino pradelstiems įsipareigojimams, tačiau įrodymų, jog šie rodikliai sutapo, nepateikė. Teismas, įvertinęs 2015 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis, sutiko su suinteresuotais asmenimis, kad bendrovės finansinė padėtis 2015 m. pabaigoje buvo gera ir konstatuoti nemokumą nėra jokio teisinio pagrindo. 2015 m. gruodžio 31 d. bendrovės turtas sudarė 347 265,00 Eur, o visi įsipareigojimai – 244 909,00 Eur. Jeigu balanse be pagrindo buvo nurodytas 47 864,72 Eur vertės turtas (kaip teigia pareiškėja), tai 2015 m. pabaigoje UAB „BD Grupė“ turėjo turto 54 491,28 Eur daugiau nei iš viso įsipareigojimų, be to, 2015 m. bendrovė turėjo 99 141,00 Eur pelną. Taigi bankroto administratorė neįrodė, kad BUAB „BD Grupė“ 2015 m. gruodžio 31 d. buvo nemoki, todėl nėra pagrindo išvadai, jog tuo laikotarpiu bendrovės vadovui kilo pareiga kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, t. y. administratorė neįrodė ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio egzistavimo. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose apibrėžtų tyčinio bankroto požymių.

165.

17Teismas, įvertinęs šalių paaiškinimus ir pateiktus rašytinius įrodymus, taip pat BUAB „BD Grupė“ mokėtinų sumų UAB „SLO Lithuania“ užskaitymą atitinkamai pagal VMI sprendimus dėl mokestinių nepriemokų perėmimo, UAB „BD Grupė“ ir UAB „SLO Lithuania“ sudarytą 2016 m. lapkričio 14 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, neturėjo pagrindo išvadai, jog minėtomis mokestinių nepriemokų perėmimo sutartimis nebuvo vykdomi užskaitymai su bendrovės kreditoriais (kaip nurodė bankroto administratorė). Todėl bankroto administratorės nurodytos aplinkybės nesudarė teismui pagrindo spręsti, kad minėti sandoriai buvo ekonomiškai nenaudingi ir jais buvo tyčia siekiama privesti atsakovę prie bankroto ar iš esmės pabloginti bendrovės finansinę padėtį, nes tokiu būdu buvo mažinamas įsiskolinimas kreditoriams už gaunamas medžiagas UAB „BD Grupė“ veiklai. Be to, UAB „BD Grupė“ 2016 m. veiklą vykdė, atsiskaitinėjo su kreditoriais (įsipareigojimai sumažėjo 50 000,00 Eur), tačiau bankrutavus daliai atsakovės užsakovų, ji patyrė gamybinių nuostolių, todėl 2016 m. pabaigoje UAB „BD Grupė“ patyrė finansinius sunkumus, bendrovės direktorius 2017 m. kovo 27 d. kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Teismo vertinimu, neįrodytas nuostolingų ir ekonomiškai nenaudingų sandorių sudarymas, kuriais iš esmės pabloginama įmonės padėtis, kas nulėmė įmonės nemokumą. Taigi administratorė neįrodė ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio egzistavimo. Bankroto administratorė prašyme dėl bankroto pripažinimo tyčiniu nurodo ir ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas, tačiau jokių aplinkybių dėl šio pagrindo tyčiniam bankrotui nenurodė. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio

186.

19Teismas, patikrinęs duomenis, sutiko su suinteresuotais asmenimis, kad bendrovės apskaitos dokumentai juridinių asmenų registro tvarkytojui buvo teikiami kiekvienais metais nuo bendrovės įregistravimo pradžios ir bankroto administratorė neginčija aplinkybės, jog po bankroto bylos iškėlimo jai buvo perduoti BUAB „BD Grupė“ dokumentai. Taip pat administratorė neįrodinėja, kad netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu buvo padaryta žala atsakovės kreditoriams, ar dėl jos negalima nustatyti įmonės veiklos, turto, kapitalo, jo pokyčio ir kitų duomenų, taip pat neįrodinėja priežastinio ryšio tarp jos nurodytų buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimų ir įmonės tyčinio privedimo prie bankroto (nemokumo) egzistavimo. Įvertinęs bylos duomenis teismas sprendė, kad nustatytas netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo faktas, tačiau, nėra pagrindo išvadai, jog tokiu pažeidimu buvo sąmoningai siekiama nuslėpti bendrovės veiklą, jos turtą, t. y. apie sistemingą ir kryptingą bendrovės privedimą prie bankroto ir pažeidimus kvalifikuoti pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtiną tyčinio bankroto požymį. Teismas pažymėjo, kad atsiskaitymų eiliškumo pažeidimas nagrinėjamu atveju yra įrodytas, tačiau akcentavo tai, jog toks faktas savaime neteikia pagrindo preziumuoti sąmoningą finansinių atsiskaitymų eiliškumo pažeidimą. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-965-264/2019 pagal ieškovės UAB „SLO Lithuania“ ieškinį dėl pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2016 m. liepos 25 d. pirkimo–pardavimo sutartį ir restitucijos taikymo, tačiau byla nėra išnagrinėta.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

217.

22Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „SLO Lithuania“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti atsakovės BUAB „BD Grupė“ bankrotą tyčiniu. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

237.1.

24Šioje byloje suinteresuoti asmenys (kreditoriai) UAB „SLO Lithuania“ ir VSDFV Alytaus skyrius nurodė papildomą informaciją bei pateikė duomenis, kurie praplėtė tyčinio bankroto klausimo nagrinėjimo ribas. Dėl to Kauno apygardos teismo 2019 m vasario 13 d. nutartyje nurodytas argumentas, jog tyčinio bankroto klausimų nagrinėjimo ribas apibrėžia tik su pareiškimu dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu besikreipiantis asmuo yra nepagrįsti. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas privalėjo visapusiškai įvertinti ne tik BUAB „BD Grupė“ bankroto administratorės prašyme nurodytus argumentus, bet ir kreditorių UAB „SLO Lithuania“ ir VSDFV Alytaus skyriaus nurodytas aplinkybes dėl suinteresuotų asmenų P. B. ir L. D. veiksmų, susijusių su BUAB „BD Grupė“ tyčiniu bankrotu.

257.2.

26Administratorė nurodė, kad BUAB „BD Grupė“ vadovai laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (nevykdė teisės aktais numatytų pareigų), todėl egzistuoja ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintas tyčinio bankroto požymis. Balanse nurodytos 22 400,90 Eur vertės atsargos, kurios neva buvo nurašytos, buvo nepagrįstai įtrauktos į balansą. Debitorei UAB „Aldaila“ 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla, dėl to bendrovės 25 463,82 Eur dydžio reikalavimo teisė į šią debitorių taip pat buvo nepagrįstai įtraukta į 2015 m. balanso duomenis. Be to bankroto administratorė nustatė, kad bendrovės balanse buvo nurodyti neteisingi duomenys ir realiai turtas buvo 47 864,72 Eur suma mažesnis nei nurodyta balanse. 2015 m. balanso duomenimis, BUAB „BD Grupė“ turtas buvo 347 265,00 Eur vertės, o bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 234 934,00 Eur. Pirmosios instancijos teismas padarydamas išvadą, jog administratorė neįrodė ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio egzistavimo, nurodė, kad bendrovės balanse įrašytos per vienerius metus mokėtinos sumos ir vykdytini įsipareigojimai negali būti sutapatinami su pradelstais finansiniais įsipareigojimais. Pradelstų įsipareigojimui dydžiui nustatyti reikalingi papildomi duomenys, pavyzdžiui, kreditorių sąrašas su įsipareigojimais ir jų įvykdymo terminais arba kitokie įrodomieji duomenys, kurių teismas netyrė ir nevertino; taip pat tokių duomenų neprašė ir neišreikalavo iš UAB „Bankrotas“.

277.3.

28Bankroto administratorė nurodė, jog BUAB „BD Grupė“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai dėl to, kad į bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus buvo nepagrįstai įtrauktos 22 409,00 Eur dydžio vertės atsargos ir 25 463,82 Eur dydžio debitorinė skola. Taigi, dėl suinteresuotų asmenų veiksmų bendrovės balanse buvo nurodytas beveik 50 tūkst. eurų vertės turtas, tokiu būdu buvo nurodyti neteisingi finansinių ataskaitų duomenys (turto vertės dydis). Šias aplinkybes pripažino ir teismas skundžiamoje nutartyje, tačiau nurodė, kad nėra pagrindo išvadai, jog tokiu pažeidimu buvo sąmoningai siekiama nuslėpti bendrovės veiklą, jos turtą. Apeliantės nuomone, netinkamos buhalterinės apskaitos veiksmais 2016 m. buvo didinami kreditoriniai įsipareigojimai ir tokiu būdu įmonė tyčia buvo vedama prie bankroto. Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1057-585/2019 pagal ieškovės UAB „SLO Lithuania“ netiesioginį ieškinį atsakovams P. B. ir L. D., kuriuo yra prašoma priteisti žalą BUAB „BD Grupė“ būtent dėl nurodytų atsargų neperdavimo administratoriui. Nurodytoje civilinėje byloje nagrinėjami klausimai patvirtina aplinkybę, jog ginčo atveju dėl netinkamai tvarkytos buhalterinės apskaitos negalima iš dalies nustatyti BUAB „BD Grupė“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo dydžio ar struktūros. Būtent tai ir yra pagrindas pripažinti BUAB „BD Grupė“ bankrotą tyčiniu.

297.4.

30Ginčo atveju suinteresuotas asmuo (kreditorius) VSDFV Alytaus skyrius pateikė teismui duomenis, jog L. D. pažeisdamas atsiskaitymų eiliškumą vykdė atsiskaitymus su prekių ir paslaugų teikėjais. Kauno apygardos teismas šią aplinkybę laikė įrodyta, tačiau nurodė, kad šis atskiras faktas savaime neteikia pagrindo preziumuoti sąmoningą finansinių atsiskaitymų eiliškumo pažeidimą. Tokie pirmosios instancijos teismo argumentai yra visiškai nepagrįsti. Teismas perkėlė įrodinėjimo pareigą ir paneigė ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte įtvirtintą prezumpciją.

317.5.

32UAB „SLO Lithuania“ pateikė pirmosios instancijos teismui paaiškinimus ir nurodė, jog BUAB „BD Grupė“ 2016 m. liepos 25 d. pardavė L. D. ir P. B. (akcininkams ir vadovams) bendrovei nuosavybės teise priklausiusį ginčo butą už 58 877,00 Eur, o po trijų dienų ginčo butą pardavė trečiajam asmeniu jau už 69 000,00 Eur, t. y. už 10 123,00 Eur didesnę sumą. Tokiu būdu suinteresuoti asmenys siekė iš esmės pabloginti bendrovės turtinę padėtį, kad kreditoriai neturėtų galimybių nukreipti išieškojimo į bendrovei nuosavybės teise priklausiusį turtą. Taip pat UAB „SLO Lithuania“ teismui pateikė duomenis, jog bendrovė 2016-05-12–2017-06-06 metų laikotarpiu perleido ir kitą bendrovei priklausiusį ir kasdieninėje veikoje naudotą turtą: a) 2016 m. gegužės 13 d. automobilį „Lexus GS“, 2016 m. spalio 22 d. automobilį „Kia Sorento“, 2016 m. lapkričio 11 d. automobilį „VW Passat“, 2016 m. lapkričio 15 d. automobilius „Peugeot 406“, „Ford Transit“ ir „VW Passat“, 2016 m. lapkričio 16 d. automobilius „Ford Transit“ ir „VW Passat“, 2017 m. sausio 6 d. automobilį „Ford Focus“; b) 2017 m. birželio 6 d. kavos aparatą „Jura impressa“; c) 2017 m. birželio 2 d. planšetinį kompiuterį „Apple iPad Pro Gray“ ir 2017 m. birželio 6 d. nešiojamus kompiuterius „x502ca15‘6“; d) 2017 m. birželio 5 d. du mobiliuosius telefonus „iPhone 6 Plus 16 GB“, 2017 m. birželio 6 d. mobilųjį telefoną „iPhone 6 Plus 16 GB“. Nurodyto turto pirkimo– pardavimo sutartys teismui nepateiktos. Bankroto administratorius 2018 m. gruodžio 20 d. rašte nurodė, jog dokumentai buvo perduoti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų skyriui (ikiteisminiame tyrime Nr. 03-2-00380-18). Pirmosios instancijos teismas šių dokumentų iš ikiteisminio tyrimo įstaigos neišreikalavo, todėl nenustatė esminių bylos faktinių aplinkybių.

338.

34Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo P. B. prašo skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:

358.1.

36Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visus byloje surinktus įrodymus, atsižvelgė į faktinę situaciją, išsamiai analizavo bendrovės finansinę situaciją bei vadovavosi aukštesniu įrodinėjimo standartu, būdingu tokio pobūdžio byloms, dėl ko priėmė teisingą, pagrįstą ir argumentuotą procesinį sprendimą.

378.2.

38Nėra visų ĮBĮ nustatytų sąlygų atsakovės bankrotui pripažinti tyčiniu: a) bendrovė 2016 m. vykdė veiklą, atsiskaitinėjo su kreditoriais (įsipareigojimai sumažėjo 50 000,00 Eur), tačiau bankrutavus daliai užsakovų patyrė gamybinių nuostolių, dėl to 2016 m. pabaigoje turėjo finansinių sunkumų. Bendrovės buvęs direktorius 2017 m. kovo 27 d. kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo; b) bendrovė net susidūrusi su finansiniais sunkumais siekė atsiskaityti su kreditoriais, taip pat su apeliante; vykdė atsiskaitymus su kreditoriais, todėl įsipareigojimus sumažino 50 000,00 Eur suma. Bendrovė ir paskutiniais veiklos mėnesiais mažino savo įsipareigojimus kreditoriams ir jeigu ne užsakovų bankrotai, tikėtina, jog būtų visiškai padengusi savo įsipareigojimus.

398.3.

40Apeliantės argumentai, kad bendrovės buhalterija buvo tvarkoma apgaulingai neatitinka faktinės situacijos ir byloje esančių įrodymų. BUAB „BD Grupė“ finansinės apskaitos dokumentai buvo teikiami valstybės įmonei (toliau – ir VĮ) „Registrų centras“ kasmet, nuo bendrovės įregistravimo pradžios ir bankroto administratorei buvo perduoti bendrovės dokumentai. Šios aplinkybės leidžia teigti, jog suinteresuoti asmenys, eidami bendrovės vadovų pareigas, vykdė įstatymais jiems pavestas funkcijas ir tinkamai vedė buhalterinę apskaitą.

418.4.

42Suinteresuotas asmuo sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog atskiras faktas (atsiskaitymų eiliškumo pažeidimas) savaime neteikia pagrindo preziumuoti sąmoningą finansinių atsiskaitymų eiliškumo pažeidimą.

438.5.

44Klausimas dėl ginčo buto pardavimo yra nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. e2-4976-262/2018. Ginčo butas buvo parduotas už rinkos kainą, o vėliau parduotas brangiau po buvo remonto, kuris buvo atliktas suinteresuotų asmenų lėšomis. Taigi, turtas buvo perleistas už rinkos kainą, o pinigai buvo panaudoti atsiskaityti su kreditoriais. Šias aplinkybes paneigiančių įrodymų apeliantė nepateikė.

459.

46Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo L. D. prašo skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

479.1.

48Apeliantė vertina ne aplinkybių visumą, o atskirus, sau palankius bendrovės veiklos momentus. 2015 m. bendrovė turėjo 99 141,00 Eur vertės turtą ir šios aplinkybės apeliantė neginčija. Jeigu į balansą buvo nepagrįstai įtraukta 47 864,72 Eur vertės turto, šią sumą minusavus iš visos turto vertės, matome, jog likusios bendrovės turto vertės (54 491,28 Eur) pakako visiems pradelstiems įsipareigojimams padengti. Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1057-585/2019 pagal ieškovės UAB „SLO Lithuania“ netiesioginį ieškinį atsakovams P. B. ir L. D., kurioje prašoma priteisti žalą BUAB „BD Grupė“ būtent dėl nurodytų atsargų neperdavimo administratoriui.

499.2.

50Nėra CK 6.9301 straipsnio taikymo sąlygų visumos, todėl atskirojo skundo argumentai nepagrįsti. Taip pat apeliantė nepateikė jokių įrodymų, galinčių patvirtinti aplinkybes, jog bendrovė pardavė turtą už per mažą kainą, tokiu būdu savo turtą sumažino ir pažeidė kreditorių interesus. Nagrinėjamoje byloje prašymas pripažinti atsakovės bankrotą tyčiniu pateiktas išskirtinai didžiausios kreditorės iniciatyva ir interesais, tačiau apeliantė neįrodė ir nepateikė bendrovės finansinės padėties analizės, iš kurios galima būtų spręsti apie BUAB „BD Grupė“ turto sąmoningą sumažinimą, atitinkamai būtų galima konstatuoti kreditorių interesų pažeidimą.

51Teismas

konstatuoja:

52IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

53Dėl bylos ribų

5410.

55Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu pagrindus pagal ĮBĮ 20 straipsnį, aiškinimo ir taikymo

5611.

57ĮBĮ 20 straipsnyje detalizuoti kriterijai, pagal kuriuos turi būti sprendžiama, ar bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu, tačiau ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinti tyčinio bankroto nustatymo kriterijai yra ne savarankiški, o taikomi tik kartu su įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu. Tyčinis bankrotas apibrėžiamas kaip įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus (ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis).

5812.

59Kasacinio teismo praktikoje, analizuojant tyčinio bankroto institutą, išaiškinta, kad, sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Šie kriterijai ir kreditorių galimybių nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą suvaržymas arba sąlygų išvengti išieškojimo sudarymas, taip pat sąmoningas išieškojimo pirmenybės atidavimas vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti savo reikalavimų įmonei skolininkei neturint pakankamai turto, reiškia tyčinį bankrotą (2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013; 2017 m. balandžio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017, 28 punktas).

6013.

61Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad esminis tyčinio bankroto elementas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningais veiksmais, todėl turi būti nustatytas ryšys tarp sąmoningai blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo – jei nebūtų buvę sąmoningų į įmonės padėties bloginimą nukreiptų veiksmų, įmonė nebūtų tapusi nemoki. Jau nemoki įmonė nebegali dar sykį būti privesta prie nemokumo, tačiau nemokios įmonės padėtis tyčia gali būti dar labiau pabloginta. Todėl net jei įmonės nemokumas ir nėra neteisėtų veiksmų rezultatas, vėlesni veiksmai tyčia bloginant jau nemokios įmonės turtinę padėtį gali esmingai pažeisti kreditorių teises. Atsižvelgiant į tai, kasacinio teismo praktikoje tyčiniu bankrotu laikomi taip pat ir atvejai, kai faktiškai nemokioje įmonėje tyčiniais veiksmais dar labiau esmingai pabloginama įmonės turtinė padėtis, t. y. nėra ryšio tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir anksčiau atsiradusio nemokumo, bet yra ryšys tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir tolesnio nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017, 29 punktas).

6214.

63Jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo, atskiri tyčinio bankroto nustatymo požymiai (įtvirtinti kasacinio teismo praktikoje, o vėliau ir ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalyse) gali būti įvertinti naudojant kitas teisės priemones (neteisėtų sandorių pripažinimą negaliojančiais, civilinę atsakomybę, baudžiamąją atsakomybę ir kt.), bet neturi lemti konstatavimo, kad įmonė privesta prie bankroto tyčia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017, 31 punktas).

6415.

65Pažymėtina ir tai, kad bendrovės bankroto pripažinimas tyčiniu sukelia itin reikšmingas teisines pasekmes asmenims, pripažintiems atsakingais už tyčinį bankrotą (ĮBĮ 20 straipsnio 6–8 dalys), todėl įrodinėjimo standartas šios kategorijos bylose yra aukštesnis ir lemia didesnę teismo aktyvumo pareigą siekiant nustatyti visas aplinkybes, reikšmingas sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu. Atsižvelgiant į nemokumo teisėje vyraujantį reabilitacinį tikslą bei neigiamas įmonės bankroto sukeliamas pasekmes, tyčinį bankrotą reglamentuojančios nuostatos taip pat neturi būti aiškinamos ir taikomos tokiu būdu, kuris atgrasytų įmonės valdymo organus nuo protingumo kriterijų neviršijančios rizikos, siekiant atkurti mokumo problemų turinčios įmonės veiklą ir išvengti bankroto (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-984-823/2018). Dėl bendrovės nemokumo momento nustatymo

6616.

67Pripažįstant bankrotą tyčiniu svarbus bendrovės nemokumo fakto nustatymas, t. y. teismas turi nustatyti momentą, kada bendrovė tapo faktiškai nemokia (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1789-241/2017; 2018 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-736-798/2018 ir kt.).

6817.

69Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog UAB „BD Grupė“ buvo įregistruota 2009 m. balandžio 24 d.; 2009-04-24 – 2010-03-23 ir 2016-07-25 – 2017-06-29 metų laikotarpiais bendrovės direktorium buvo L. D., o 2010-03-23 – 2016-07-25 metų laikotarpiu – P. B.; L. D. priklauso 49 proc., o P. B. – 51 proc. bendrovės akcijų.

7018.

71Nustatyta, jog UAB „BD Grupė“ 2015 m. balanso duomenimis, bendrovė turėjo 347 265,00 Eur vertės turtą: 78 242,00 Eur vertės ilgalaikio turtą (29 583,00 Eur materialaus bei 48 659,00 Eur kitą ilgalaikį turtą) ir 269 023,00 Eur trumpalaikį turtą (140 038,00 Eur atsargų, 122 587,00 Eur per vienerius metus gautinų sumų, 109,00 Eur kito trumpalaikio turto bei 6 289,00 Eur pinigų ir piniginių ekvivalentų), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 234 934,00 Eur. Taigi formaliai vertinant 2015 m. balanso duomenis, spręstina, kad atsakovė 2015 m. gruodžio 31 d. buvo nemoki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (234 934,00 Eur) viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (347 265,00 Eur).

7219.

73Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl mokumo / nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, byloje turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014).

7420.

75BUAB „BD Grupė“ bankroto administratorė teigė, kad: pirma, BUAB „BD Grupė“ 2015 m. gruodžio 31 d. bendrovės turto vertė (347 265,00 Eur) realiai buvo mažesnė, nes į balansą buvo įtrauktos 22 400,90 Eur vertės nurašytos atsargos. Šias aplinkybes administratorė grindė Alytaus apylinkės teismui civilinėje byloje Nr. e2-2769-652/2018 pateiktais rašytiniais įrodymais: 2015 m. gegužės 29 d. Nr. 15-03-1, 2015 m. spalio 20 d. Nr. 15-10-1 ir 2015m. lapkričio 10 d. Nr. 15-11-1 nurašymo aktais, kuriais bendrovė nurašė 22 400,90 Eur (5131,81 Eur + 14137,18 Eur + 3131,91 Eur ) atsargas, kurias apskaitė 2015 m. balanse. Antra, atsakovės debitorėms UAB „Aldaila“ ir UAB „CCM Baltic” 2014 m. rugsėjo 17 d. ir 2016 m. spalio 17 d. iškeltos bankroto bylos, todėl bendrovė neturėjo galimybės atgauti 25 463,82 Eur ir 31 108,30 Eur reikalavimus ir buvo nepagrįstai įtrauktos į 2015 m. balanso turto sudėtį.

7621.

77Teismų praktikoje nurodoma, kad preziumuotina, jog įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Nustatyta, kad atsakovės debitorei UAB „Aldaila“ (kurios reikalavimas įtrauktas į 2015 m. balansine nurodytą bendrą turto vertę) Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi iškelta bankroto byla, kurioje nebuvo patvirtintas kreditorės BUAB „BD Grupė“ finansinis reikalavimas. Atsakovės debitorei UAB „CCM Baltic” (kurios reikalavimas irgi įtrauktas į 2015 m. balanse nurodytą bendrą turto vertę) Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla, kurioje 2017 m. sausio 10 d. teismo nutartimi patvirtintas kreditorės UAB „BD Grupė“ 580,00 Eur finansinis reikalavimas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrįsto pagrindo iš 2015 m. buvusios bendrovės turto vertės minusuoti iš debitorės UAB „CCM Baltic“ 31 108,30 Eur neatgautą skolą, kadangi 2015 m. ši bendrovė veiklą vykdė ir BUAB „CCM Baltic“ bankroto byloje yra patvirtintas mažesnis atsakovės reikalavimas, todėl tikėtina, jog dalį skolos UAB „BD Grupė“ iš debitorės UAB „CCM Baltic“ atgavo iki pastaroji bankrutavo. Priešingų įrodymų byloje nėra (CPK 178 straipsnis). Tačiau, teismo vertinimu, yra pagrindas iš bendrovės 2015 m. turto vertės minusuoti debitorės UAB „Aldaila“ 25 463,82 Eur neatgautą skolą (347 265,00 Eur turtas - 25 463,82 Eur neatgauta skola = 321 801,18 Eur likusi reali turto vertė), nes ši debitorė 2015 m. buvo bankrutavusi ir kreditorė BUAB „BD Grupė“ jai finansinio reikalavimo nepareiškė bei nepateikė duomenų, kad 2015 m. BUAB „Aldaila“ įsiskolinimą padengė. Taip pat apeliacinės instancijos teismo vertinimu, yra pagrindas iš 2015 m. buvusios bendrovės turto vertės minusuoti bendrovės 2015 m. apskaitytas nurašytas atsargas (321 801,18 Eur likusi reali turto vertė - 22 400,90 Eur nurašytų atsargų vertė = 299 400,28 Eur likusi reali turto vertė). Iš nustatytų faktinių aplinkybių ir įrodymų visumos spręstina, kad UAB „BD Grupė“ reali turto vertė 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 299 400,28 Eur. Šios sumos pakako visiems į balansą įtrauktiems 234 934,00 Eur įsipareigojimams (per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai) patenkinti. Kita vertus, byloje tarp šalių nėra ginčo, jog 2015 m. bendrovė turėjo 99 141,00 Eur vertės turtą, iš kurio minusavus nepagrįstai įtraukto 47 864,72 Eur turo vertę, likusi reali UAB „BD Grupė“ turto vertė sudarė 54 491,28 Eur. Šios sumos nepakako visiems pradelstiems balanse nurodytiems įsipareigojimams (234 934,00 Eur) padengti. Akcentuotina, jog sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-312-381/2015). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad BUAB „BD Grupė“ bankroto administratorė 2015 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytus per vienerius metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus (234 934,00 Eur) prilygino pradelstiems įsipareigojimams, tačiau nepateikė įrodymų, kad šie rodikliai sutapo. Buvęs bendrovės vadovas P. B. (ėjęs vadovo pareigas 2010-03-23–2016-07-25 metų laikotarpiu) galėjo įrodinėti bei paneigti atsakovės administratorės nurodytą aplinkybę, jog 2015 m. gruodžio 31 d. 234 934,00 Eur įsipareigojimai kreditoriams buvo pradelsti, bet teismui jokių įrodymų nepateikė. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad atsakovės bankroto administratorė į BUAB „BD Grupė“ bankroto bylą yra pateikusi prašymą dėl kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patvirtinimo, prie kurio pridėti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys aplinkybes, kada susidarė atsakovės kreditorių finansiniai reikalavimai, pavyzdžiui: UAB „Statmūra“ 1 063,1 Eur, UAB „Baltronic Vilnius“ 3 3738,77 Eur, UAB „Alsotana“ 786,00 Eur susidarė nuo 2016 m., o UAB „Teledama“ 769,07 Eur; UAB „Bitė Lietuva“ 1 880,02 Eur; UAB ,,Alfeta“ 406,56 Eur – nuo 2017 m; apeliantės UAB „SLO Lithuania“ finansinis reikalavimas taip pat susidarė nuo 2015 m. pabaigos iki 2017 m. pradžios. Esant nustatytoms aplinkybėms, kad BUAB „BD Grupė“ pradelsti kreditorių reikalavimai susidarė 2016–2017 metų laikotarpiu bei apeliantei nepateikus priešingų įrodymų, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad BUAB „BD Grupė“ neįrodė aplinkybės, jog 2015 m. balanse nurodyti 234 934,00 Eur dydžio per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiais įsipareigojimai buvo pradelsti. Pagal įrodinėjimo civiliniame procese taisykles teismo procesinis sprendimas negali būti grindžiamas spėjimu ar prielaidomis, o tais atvejais, kai byloje nepakanka įrodymų patvirtinti šalies nurodomoms aplinkybėms, sprendimas priimamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo pareiga (negatyvusis įrodinėjimo pareigos aspektas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1140-823/2018; 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1189-798/2018). Taigi esant byloje neįrodytai aplinkybei, kad 2015 m. balanse nurodyta įsipareigojimų kreditoriams 234 934,00 Eur dydžio suma buvo pradelsta ir byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad 2015 m. bendrovė turėjo pradelstų įsipareigojimų kreditoriams (CPK 178 straipsnis) bei apeliacinės instancijos teismas nustatė aplinkybę, jog BUAB „BD Grupė“ pradelsti kreditorių reikalavimai susidarė 2016–2017 metų laikotarpiu, darytina išvada, kad nėra teisėto pagrindo 2015 m. gruodžio 31 d. konstatuoti BUAB „BD Grupė“ faktinį nemokumą.

7822.

79UAB „BD Grupė“ 2016 m. balanso duomenimis, bendrovė turėjo 161 005,00 Eur vertės turto:

8040 673,00 Eur vertės ilgalaikio turto (40 673,00 Eur materialaus) ir 119 516,00 Eur trumpalaikio turto (27 834,00 Eur atsargų, 63 752,00 Eur per vienerius metus gautinų sumų bei 27 930,00 Eur pinigų ir piniginių ekvivalentų), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 345 846,00 Eur. Taigi, formaliai vertinant 2016 m. balanso duomenis, spręstina, kad atsakovė 2016 m. gruodžio 31 d. buvo nemoki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (345 846,00 Eur) viršijo visą į jos balansą įrašyto turto vertę (161 005,00 Eur). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 17 d. preliminariame sprendime (įsiteisėjo 2017 m. vasario 14 d.) civilinėje byloje Nr. e2-2845-638/2016 konstatavo, jog BUAB „BD Grupė“ pradelstas įsiskolinimas kreditorei UAB „SLO Lithuania“ (atsakovė neatsiskaitė už skolininkei pateiktas prekes pagal UAB ,,SLO Lithuania“ ir atsakovės UAB ,,BD Grupė“ sudarytos 2013 m. spalio 22 d. pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 2012/10/22-1311 pagrindu išrašytas sąskaitas bei 2016 m. lapkričio 16 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą) sprendimo priėmimo dieną buvo 167 849,44 Eur. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės sudaro pagrįstą pagrindą konstatuoti, jog 2016 m. pabaigoje UAB „BD Grupė“ buvo faktiškai nemoki, nes jos pradelstas įsipareigojimas kreditorei UAB ,,SLO Lithuania“ (167 849,44 Eur) viršijo visą į bendrovės balansą įrašytą turto vertę (161 005,00 Eur).

8123.

82Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 26 d. įsiteisėjusioje nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-1861-390/2017 (dabar Nr. eB2-303-390/2019), kuria iškelta bankroto byla atsakovei BUAB „BD Grupė“, nustatė, jog bendrovė 2017 m. vasario 28 d. turėjo 84 068,00 Eur, vertės turto (8 572,00 Eur ilgalaikio turto ir 75 496,00 Eur trumpalaikio turto (23 536,00 Eur atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių, 48 778,00 Eur per vienerius metus gautinų sum, 1 995,00 Eur kito trumpalaikio turto bei 1 187,00 Eur pinigų ir pinigų ekvivalentų); 305 314,00 Eur sudarė per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai; UAB „BD Grupė“ direktoriaus L. D. pateikto kreditorių sąrašo duomenimis, 2017 m. vasario 28 d. bendrovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 264 402,31 Eur; kadangi bendrovės skola UAB „SLO Lithuania“ sudarė ne 157 739,16 Eur, o 179 239,67 Eur sumą, todėl atsakovės pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydis buvo didesnis nei nurodytas atsakovės 2017 m. vasario 28 d. kreditorių sąraše. Šioje byloje teismas konstatavo, jog UAB „BD Grupė“ turtas sudaro ne daugiau kaip 150 001,00 Eur sumą (atėmus debitorines skolas, bendrovės turtas sudarytų tik 75 759,00 Eur), o pradelsti įsipareigojimai – ne mažesnę nei 264 402,31 Eur sumą, t. y. viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, dėl to atsakovė yra faktiškai nemoki (CPK 182 straipsnio 2 punktas).

8324.

84Apibendrinus nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, darytina išvada, kad UAB „BD Grupė“ faktiškai nemokia tapo 2016 m. pabaigoje. Nuo įmonės faktiško nemokumo momento, jos vadovas turi pareigą prioritetiškai ginti kreditorių interesus, kad, įmonei esant nemokiai, būtų maksimaliai apsaugotos kreditorių teisės gauti maksimalų reikalavimų patenkinimą (2014 m. gegužės 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2014; kt.). Kuo įmonės finansinė būklė prastėja ir ji turi daugiau skolų, tuo didėja įmonės skolinto kapitalo tiekėjų-kreditorių interesų reikšmė. Tai lemia, kad suprastėjus įmonės būklei atsiranda vadovų fiduciarinės pareigos priimant su bendrovės veikla susijusius sprendimus atsižvelgti ir į kreditorių interesus. Įmonės finansinei padėčiai tapus ypač sunkiai ar net kritinei, t. y. įmonei pasiekus nemokumo ribą, kreditorių interesai pradeda vyrauti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Aplinkybė, kad L. D. vadovavimo UAB „BD Grupė“ metu (nuo 2016 m. iki 2017 m. vasario 28 d.) atsakovės turto masė mažėjo, o įsipareigojimai kreditoriams didėjo yra konstatuota Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 26 d. įsiteisėjusioje nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-1861-390/2017 (dabar Nr. eB2-303-390/2019). Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad nuo 2016 m. lapkričio 17 d. iki 2017 m. vasario 28 d. kreditorės UAB ,,SLO Lithuania“ pradelstas reikalavimas padidėjo 11 390,23 Eur suma (nuo 167 849,44 Eur iki 179 239,67 Eur). 2016 m. lapkričio 17 d. pradelsti bendrovės įsipareigojimai padidėjo 96 552,87 Eur suma (nuo 167 849,44 Eur iki ne mažesnės nei 264 402,31 Eur sumos). Nuo 2016 m. pabaigos iki 2017 m. vasario 28 d. BUAB „BD Grupė“ turto vertė sumažėjo suma 76 987,00 Eur (nuo 161 005,00 Eur iki 84 068,00 Eur), iš ko ilgalaikis (materialus) turtas sumažėjo 32 101,00 Eur suma (nuo 40 673,00 Eur iki 8 572,00 Eur).

8525.

86Akcentuotina, jog teismo nustatytas atsakovės veiklos nuostolingumo (faktinio nemokumo) nuo 2016 m. lapkričio 17 d. momentas bei nuostolingumo didinimas iki 2017 m. vasario 28 d. savaime nereiškia BUAB „BD Grupė“ tyčinio bankroto, nes ne bet kokie veiksmai, apibrėžti ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalyse, yra pakankami tyčiniam bankrotui konstatuoti, bet tik tie, kurie iš esmės pablogino nemokios įmonės padėtį, t. y. nėra ryšio tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir anksčiau atsiradusio nemokumo, bet yra ryšys tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir tolesnio nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017). Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto

8726.

88Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Kompetentingas valdymo organas apie tai, kad įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), nedelsdamas privalo informuoti įmonės dalyvius arba per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus ir nustatyta tvarka sušaukti dalyvių susirinkimą (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). Tokios pareigos pažeidimas gali būti vertinamas kaip tyčinį bankrotą kvalifikuojantis požymis pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą (įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įmonės vadovo pareiga laiku inicijuoti bankroto bylą nustatyta todėl, kad vadovas yra tas asmuo, kuris geriausiai žino (privalo žinoti) įmonės finansinę būklę, jos galimybę vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus suėjus jų vykdymo terminui, todėl privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014; 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-89-378/2017).

8927.

90Byloje nustatyta, kad UAB „BD Grupė“ buvęs direktorius L. D. nuo 2016 m. pabaigos žinojo apie bendrovės skolą kreditorei UAB „SLO Lithuania“. Iš VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro viešai teikiamų duomenų nustatyta, kad 2016 m. finansinės atskaitomybės dokumentai buvo sudaryti ir vadovo L. D. pasirašyti 2017 m. balandžio 28 d. bei juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti 2017 m. birželio 1 d. Taigi, buvęs bendrovės vadovas apie UAB „BD Grupė“ faktinį nemokumą (kad įsipareigojimas kreditorei UAB ,,SLO Lithuania“ viršijo visą į bendrovės balansą įrašytą turto vertę) turėjo sužinoti 2017 m. balandžio 28 d. ir žinojo 2017 m. birželio 1 d.. Tačiau, atsižvelgus į aplinkybę, kad UAB „BD Grupė“ buvęs direktorius L. D. 2017 m. kovo 27 d. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „BD Grupė“, spręstina, kad apie bendrovės sunkią finansinę padėtį vadovas sužinojo anksčiau nei 2017 m. balandžio 28 d.

9128.

92Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, buvęs bendrovės vadovas ir akcininkai 2017 m. kovo pabaigoje žinodami, jog UAB „BD Grupė“ yra nemoki (nuo 2016 m. lapkričio 17 d. negali atsiskaityti su kreditore UAB „SLO Lithuania“ ir ši kreditorė 2017 m. kovo 1 d. kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo), turėjo pareigą imtis priemonių bendrovės mokumui atkurti, o jų nesiėmę – pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami. Nagrinėjamu atveju UAB „BD Grupė“ buvęs vadovas kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylose iškėlimo. Dėl to konstatuojamas UAB „BD Grupė“ buvusio direktoriaus ir akcininko L. D. bei akcininko P. B. pareigos inicijuoti faktiškai nemokiai bendrovei bankroto bylą pažeidimas (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis), kuris vertinamas kaip tyčinį bankrotą kvalifikuojantis požymis pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą. Tačiau pažymėtina, kad įmonės vadovo pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimas yra savarankiškas deliktas, galintis lemti pareigos atlyginti žalą įmonei ir kreditoriams atsiradimą (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis), šios pareigos pažeidimas papildomai gali būti kvalifikuojamas kaip tyčinio bankroto požymis tik tais atvejais, kai bankroto byla laiku neinicijuojama sąmoningai (įmonės vadovui aiškiai suvokiant, kad įmonė yra nemoki ir neturi galimybių išvengti likvidavimo dėl bankroto) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297-915/2018). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1057-585/2019 priteisė iš atsakovo L. D. BUAB „BD Grupė“ naudai 25 137,44 Eur žalos atlyginimą ir 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Nors šis sprendimas neįsiteisėjęs, tačiau bendrovės vadovo L. D. padarytas pažeidimas yra įvertintas naudojant kitas teisines priemones ir nagrinėjamu atveju nustatytas faktas – pareigos inicijuoti nemokiai bendrovei bankroto bylą pažeidimas – nelemia konstatavimo, jog BUAB „BD Grupė“ privesta prie bankroto tyčia. Šiuo atveju buvęs bendrovės vadovas turi pareigą atlyginti žalą, kurią bendrovė ir / arba jos kreditoriai patyrė dėl buvusio bendrovės vadovo ir akcininko laiku neįvykdytos prievolės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nuo 2016 m. pabaigos, kai bendrovė tapo faktiškai nemokia (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 4 punktų

9329.

94ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu nustatyta, kad bankrotas gali būti pripažįstamas tyčiniu, kai buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai. Kasacinio teismo išaiškinta, jog ne bet kokių nuostolingų ir ekonomiškai nenaudingų sandorių sudarymas gali būti pripažintas tyčinio bankroto požymiu, o tik tokių, dėl kurių sudarymo egzistuoja priežastinis ryšys su jau nemokios įmonės (pareiškėjos) padėties esminiu pabloginimu iki tokio laipsnio, jog šie veiksmai kvalifikuotini kaip tyčinis bankrotas dėl kurių sudarymo egzistuoja priežastinis ryšys su jau nemokios įmonės (pareiškėjos) padėties esminiu pabloginimu iki tokio laipsnio, jog šie veiksmai kvalifikuotini kaip tyčinis bankrotas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-352-690/2017).

9530.

96BUAB „BD Grupė“ bankroto administratorė nurodė, kad atsakovė nuo 2015 m. pabaigos iki 2016 m. pabaigos sudarė mokestinės nepriemokos perėmimo sutartis, kuriomis perėmė iš UAB „SLO Lithuania“, UAB „Įrankis.lt“ ir UAB „Alytaus prekyba“ mokestines nepriemokas ir UAB „BD Grupė“. Pagal byloje nustatytas aplinkybes, UAB „BD Grupė“ buvo susiklosčius tokia verslo praktika, jog bendrovė iš tiekėjų gaudavo medžiagas, kurias naudojo savo veikloje, iš užsakovų gaudavo pajamas, iš kurių dengė įsipareigojimus savo tiekėjų kreditoriams, tokiu būdu atsiskaitydama teikėjams už bendrovės gautas medžiagas – 2016 m. BUAB „BD Grupė“ sumažino įsipareigojimus kreditoriams 50 000,00 Eur suma. Taigi pagal mokestinės nepriemokos perėmimo sutartis, atsakovė atsiskaitė su kreditoriais už gautas ir UAB „BD Grupė“ veikloje sunaudotas medžiagas. 2016 m. pabaigoje bankrutavo dalis atsakovės užsakovų, dėl to UAB „BD Grupė“ patyrė nuostolius ir neturėjo galimybių atsiskaityti su kreditoriais, atitinkamai neturėjo finansinių galimybių sumokėti kreditoriui VSDFV Alytaus skyriui 3 575,74 Eur skolą, susidariusią nuo 2016 m. pabaigos iki 2017 m. sausio 31 d. Tyčiniai suinteresuoto asmens L. D. veiksmai (sąmoningas siekimas išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo) bendrovės verslo modelyje nenustatyti.

9731.

98ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punktu teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu turtas buvo parduotas mažesnėmis negu rinkos kainomis asmenims, kuriuos su įmone pardavimo metu siejo glaudūs ryšiai, kaip jie apibrėžti Finansinių priemonių rinkų įstatyme, ar kurie susiję giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su įmonės vadovu ar kitu asmeniu, įmonėje turėjusiu teisę priimti atitinkamą sprendimą, (toliau – susiję asmenys) arba turtas perleistas neatlygintinai, arba atsiskaitymas už turtą atidėtas ekonomiškai nenaudingam laikotarpiui ar su įmone atsiskaityta veiklos nevykdančių įmonių ir (arba) įmonių, nepateikusių juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės ataskaitų, akcijomis.

9932.

100Nustatyta, kad BUAB „BD Grupė“ ginčo butą įsigijo 2015 m. spalio 16 d. už 58 877,00 Eur, kuriame padarė remontą bei 2016 m. liepos 25 d. pardavė bendrovės akcininkams L. D. ir P. B. (vadovui) bei jų sutuoktinėms už 58 877,00 Eur. Po trijų dienų, 2016 m. liepos 28 d., L. D. ir P. B. bei jų sutuoktinės ginčo butą pardavė D. K. už 69 000,00 Eur. Apeliantės vertinimu, tokiu būdu suinteresuoti asmenys siekė iš esmės pabloginti bendrovės turtinę padėtį, kad kreditoriai neturėtų galimybių nukreipti išieškojimo į bendrovei nuosavybės teise priklausiusį turtą. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-965-262/2019 (teismo posėdis paskirtas 2019 m. rugsėjo 18 d., 9.00 val.) pagal ieškovės UAB „SLO Lithuania“ ieškinį actio Pauliana pagrindu dėl 2016 m. liepos 25 d. pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento bei restitucijos taikymo ir priteisimo BUAB „BD Grupė“ naudai solidariai iš atsakovų P. B., L. B. 51 750,00 Eur, L. D., L. D. 17 250,00 Eur. Taigi, ginčo buto pirkimo–pardavimo sandoris bus įvertintas naudojant kitas teisines priemones (actio Pauliana institutą) ir nelemia konstatavimo, kad BUAB „BD Grupė“ privesta prie bankroto tyčia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017). Atsižvelgęs į tai, kad civilinėje byloje Nr. e2-965-262/2019 bus atsakyta į klausimus, kurie keliami nagrinėjamojoje byloje (ar bendrovės akcininkams įsigijus iš bendrovės ir pardavus ginčo butą buvo sumažinta bendrovės viso turto, iš kurio buvo galima tenkinti kreditorių reikalavimus masė, ar ginčo butas buvo parduotas už mažesnę nei rinkos kainą) ir siekiant išvengti galimai skirtingų teismų procesinių sprendimų, apeliacinės instancijos teismas dėl 2016 m. liepos 25 d. pirkimo–pardavimo sutarties pagrįstumo ir teisėtumo nepasisako.

10133.

102Atskirajame skunde nurodyta, kad UAB „SLO Lithuania“ pirmosios instancijos teismui pateikė duomenis, jog bendrovė 2016-05-12–2017-06-06 metų laikotarpiu perleido ir kitą bendrovei priklausiusį bei kasdieninėje veikoje naudotą turtą: a) 2016 m. gegužės 13 d. automobilį „Lexus GS“, 2016 m. spalio 22 d. automobilį „Kia Sorento“, 2016 m. lapkričio 11 d. automobilį „VW Passat“, 2016 m. lapkričio 15 d. automobilius „Peugeot 406“, „Ford Transit“ ir „VW Passat“, 2016 m. lapkričio 16 d. automobilius „Ford Transit“ ir „VW Passat“, 2017 m. sausio 6 d. automobilį „Ford Focus“; b) 2017 m. birželio 6 d. kavos aparatą „Jura impressa“; c) 2017 m. birželio 2 d. planšetinį kompiuterį „Apple iPad Pro Gray“ ir 2017 m. birželio 6 d. nešiojamus kompiuterius „x502ca15‘6“; d) 2017 m. birželio 5 d. du mobiliuosius telefonus „iPhone 6 Plus 16 GB“, 2017 m. birželio 6 d. mobilųjį telefoną „iPhone 6 Plus 16 GB“.

10334.

104Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2018 m. lapkričio 22 d. rašte nurodė, jog kreditorė UAB „SLO „Lithuania“ prašė iš UAB „Bankrotas“ išreikalauti papildomus dokumentus, reikalingus nagrinėjant tyčinio bankroto klausimą, dėl to 2018 m. lapkričio 22 d. teisėjo rezoliucija atsakovės bankroto administratorė buvo įpareigota teismui pateikti: a) 2017 m. sausio 6 d. automobilį „Ford Focus“ pirkimo–pardavimo sutartį bei atsiskaitymą pagal šį sandorį patvirtinančius dokumentus; b) 2017 m. birželio 6 d. kavos aparato „Jura impressa“ pirkimo–pardavimo sutartį bei atsiskaitymą pagal šį sandorį patvirtinančius dokumentus; c) 2017 m. birželio 2 d. planšetinio kompiuterio „Apple iPad Pro Gray“ pirkimo–pardavimo sutartį bei atsiskaitymą pagal šį sandorį patvirtinančius dokumentus; d) 2017 m. birželio 5 d. mobiliojo telefono „iPhone 6 Plus 16 GB“ pirkimo–pardavimo sutartį bei atsiskaitymą pagal šį sandorį patvirtinančius dokumentus; e)2017 m. birželio 6 d. mobiliojo telefono „iPhone 6 Plus 16 GB“ pirkimo–pardavimo sutartį bei atsiskaitymą pagal šį sandorį patvirtinančius dokumentus; g) 2017 m. birželio 6 d. dviejų nešiojamųjų kompiuterių „x502ca15‘6“ pirkimo–pardavimo sutartis bei atsiskaitymą pagal šiuos sandorius patvirtinančius dokumentus; h) 2016 m. lapkričio 16 d. automobilio „Ford Transit“ pirkimo–pardavimo sutartį bei atsiskaitymą pagal šį sandorį patvirtinančius dokumentus; i) 2016 m. lapkričio 15 d. automobilio „Ford Transit“ pirkimo–pardavimo sutartį bei atsiskaitymą pagal šį sandorį patvirtinančius dokumentus; j) 2016 m. spalio 22 d. automobilio „Kia Sorento“ pirkimo–pardavimo sutartį bei atsiskaitymą pagal šį sandorį patvirtinančius dokumentus; k) 2016 m. gegužės 13 d. automobilio „Lexus GS“ pirkimo–pardavimo sutartį bei atsiskaitymą pagal šį sandorį patvirtinančius dokumentus; l) 2016 m. lapkričio 15 d. automobilio „Peugeot 406“ pirkimo–pardavimo sutartį bei atsiskaitymą pagal šį sandorį patvirtinančius dokumentus; m) 2016 m. lapkričio 16 d. automobilio „VW Passat“ pirkimo–pardavimo sutartį bei atsiskaitymą pagal šį sandorį patvirtinančius dokumentus; n) 2016 m. lapkričio 11 d. automobilio „VW Passat“ pirkimo–pardavimo sutartį bei atsiskaitymą pagal šį sandorį patvirtinančius dokumentus; o) 2016 m. lapkričio 15 d. automobilio „VW Passat“ pirkimo–pardavimo sutartį bei atsiskaitymą pagal šį sandorį patvirtinančius dokumentus. Iš BUAB „BD Grupė“ 2018 m. lapkričio 14 d. rašto Nr. 18/29 nustatyta, jog atsakovės administratorė UAB „Bankrotas“ Alytaus apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui 2018 m. lapkričio 22 d. perdavė atsakovės 2015-01-01–2017-06-21 metų laikotarpio buhalterinės apskaitos dokumentus (taip pat 2015 ir 2016 metų sutartis). Bankroto administratorė 2018 m. gruodžio 20 d. rašte paaiškino, kad negali įvykdyti teismo įpareigojimo dėl dokumentų pateikimo, nes dokumentus perdavė Alytaus apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų skyriui (ikiteisminis tyrimas Nr. 03-2-00380-18). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Taigi teismas, tokio pobūdžio bylose turėdamas teisę ex officio rinkti įrodymus, yra saistomas šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principų bei įrodymų sąsajumo taisyklių. Teismo teisė savo iniciatyva rinkti įrodymus gali būti tinkamai įgyvendinta tik kai bankrutuojančios įmonės administratorius iš esmės įvykdo pareikštų reikalavimų pagrįstumo įrodinėjimo pareigą, bendra tvarka jam nustatytą CPK 178 straipsnyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015). Bankroto administratorė 2018 m. gruodžio 20 d. rašte nenurodė priežasčių, trukdančių gauti iš Alytaus apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų skyriaus perduotų dokumentų, susijusių su 2016-05-12–2017-06-06 metų laikotarpiu perleistu minėtu turtu bei juos pateikti teismui, taip pat neprašė teismo minėtus dokumentus išreikalauti iš Alytaus apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų skyriaus. Todėl atskirojo skundo teiginys, kad Kauno apygardos teismas šių dokumentų iš ikiteisminio tyrimo įstaigos neišreikalavo, dėl to nenustatė esminių bylos aplinkybių, atmestinas kaip nepagrįstas. Apeliantė su atskiruoju skundu taip pat nepateikė duomenų, kad Alytaus apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų skyrius atsisakė BUAB „BD Grupė“ administratorei arba kreditorei UAB „SLO „Lithuania“ pateikti dokumentus, susijusius su bendrovės 2016-05-12–2017-06-06 metų laikotarpiu perleistu turtu bei neprašo juos išreikalauti. Dėl to apeliacinės instancijos teismas neturi galimybės tirti ir vertinti bendrovės 2016-05-12–2017-06-06 metų laikotarpiu perleisto nurodyto turto aplinkybių, t. y. negali atsakyti į klausimą, ar dėl minėto turto pardavimo 2016-05-12–2017-06-06 metų laikotarpiu UAB „BD Grupė“ buvo privesta prie bankroto tyčia. Kita vertus, šias aplinkybes tiria ir vertina Alytaus apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų skyrius. Nustačius pažeidimus kaltiems asmenims bus taikytina teisinė atsakomybė.

10535.

106Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto normą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu tuomet, kai įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal CK 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto.

10736.

108CK 6.9301 straipsnio, reglamentuojančio atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą, 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šioje normoje nurodyta eile. Pirmąja eile skolininkas privalo atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo; antrąja eile – pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; trečiąja eile – pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; ketvirtąja eile – pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; penktąja eile – pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka. Atsiskaitymai pagal tos pačios eilės reikalavimus atliekami mokėjimo dokumentų gavimo kalendorinio eiliškumo tvarka (CK 6.9301 straipsnio 2 dalis).

10937.

110Kasacinio teismo praktikoje atsiskaitymų eiliškumo pažeidimas nepripažįstamas tyčinio bankroto požymiu tais atvejais, kai tokiais veiksmais nėra siekiama apriboti kreditorių galimybes nukreipti išieškojimą į įmonės turtą, bet yra sąžiningai siekiama vertingų tikslų (pvz., tęsti įmonės veiklą, atliekant einamuosius mokėjimus arba atsiskaitant su kreditoriais, nuo kurių priklauso tolesnė įmonės veikla). Teisiškai reikšmingu taip pat pripažįstamas atsiskaitymų eiliškumo pažeidimo mastas (ar suteikiant pirmenybę perleidžiama esminė įmonės turto dalis, taip nepaliekant galimybių atsiskaityti su ankstesniais kreditoriais) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40-219/2017; 2017 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-158-219/2017; 2017 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje e3K-3-324-915/2017; 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297-915/2018).

11138.

112Kreditorius VSDFV Alytaus skyrius pirmosios instancijos teismui pateiktuose paaiškinimuose nurodė, kad BUAB „BD Grupė“ 2016-11-15–2017-01-31 metų laikotarpiu nesumokėjo kreditorei VSDFV Alytaus skyriui 3 575,74 Eur valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų už apdraustuosius darbuotojus ( 2 576,65 Eur įmokas už 2016 m. lapkričio mėn. privalėjo sumokėti iki 2016 m. gruodžio 15 d. + 999,09 Eur įmokas už 2016 m. gruodžio mėn. privalėjo sumokėti iki 2017 m. sausio 15 d.). 2017 m. sausio mėn. suinteresuotas asmuo L. D. iš bendrovės gavo 27 563,38 Eur lėšų, iš kurių nepadengė skolos VSDFV biudžetui, o vykdė atsiskaitymus prekių ir paslaugų tiekėjams – 25 716,59 Eur sumokėjo MB „D. G. projektai“.

11339.

114Dėl kreditorių eiliškumą pažeidžiančių atsiskaitymų kaip tyčinio bankroto požymio kasacinio teismo taip pat akcentuota, kad ši norma turi tam tikras sąlygas – turi būti ne tik pažeistas atsiskaitymo eiliškumas, bet ir apribotos kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės (skolininkės) turtą, atsiskaitymo pirmenybė sąmoningai teikiama tos pačios eilės kreditoriams ir taip padaryta žinant, kad kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti išieškojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-101-313/2019).

11540.

116Bylos duomenimis, nuo 2017 m. lapkričio 17 d. bendrovės buvęs vadovas žinojo apie 167 849,44 Eur įsiskolinimą kreditorei (pagal Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 17 d. preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-2845-638/2016). 2016 m. balansas (kurio duomenimis bendrovės turto vertė buvo 161 005,00 Eur) buvo sudarytas ir patvirtintas atsakovės buvusio direktoriaus L. D. 2017 m. balandžio 28 d., o juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktas 2017 m. birželio 1 d. Taigi BUAB „BD Grupė“ buvęs vadovas L. D. nuo 2017 m. balandžio 28 d. (arba pagal byloje nustatytas aplinkybes nuo 2017 m. kovo mėn.) turėjo sužinoti, kad bendrovės skolos kreditoriams (167 849,44 Eur UAB „SLO Lithuania“ + 3 575,74 Eur VSDFV Alytaus skyriaus = 171 425,18 Eur) viršija bendrovės turto vertę (161 005,00 Eur). 25 716,59 Eur mokėjimas kreditoriui (tiekėjui) MB „D. G. projektai“ atliktas 2017 m. sausio mėn., t. y. iki BUAB „BD Grupė“ buvęs vadovas L. D. sužinojo, kad bendrovė yra faktiškai nemoki, dėl to privalo laikytis CK 6.9301 straipsnio nustatyto atsiskaitymų eiliškumo. Byloje nėra duomenų, kad BUAB „BD Grupė“ buvęs vadovas L. D. iki 2017 m. kovo mėn. žinojo bendrovės turto vertės ir įsipareigojimų santykį (apie faktinį nemokumą) bei sąmoningai (tyčia) neatsiskaitė su kreditorium VSDFB Alytaus skyriumi, o suteikė atsiskaitymo pirmenybę kreditoriui (tiekėjui) MB „D. G. projektai“. Priešingai, byloje nustatyta, kad bendrovės veikimo modelis buvo pirma gauti iš tiekėjų prekes (medžiagas) / paslaugas, jas panaudoti savo veikoje, gauti pajamas ir tik po to atsiskaityti su tiekėjais bei kitais kreditoriais. Apibendrinęs nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, apeliacinės instancijos teismas atmeta apeliantės teiginį, kad mokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas buvo atlikti nesilaikant CK 6.9301 straipsnio reikalavimų, todėl buvo pažeisti kreditoriaus VSDFV Alytaus skyriaus interesai, kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto

11741.

118Bendrovės vadovo pareiga rūpintis bendrovės finansine atskaitomybe kildintina iš CK 2.87 straipsnio 1 dalies bei nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ir ABĮ) – bendrovės vadovas atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2 punktas), tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 3 punktas) bei bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 6 punktas). Juridinių asmenų registro tvarkytojo viešai teikiamais duomenimis, UAB „BD Grupė“ finansinės atskaitomybės rinkiniai VĮ „Registrų centras“ pateikti 2009–2016 ataskaitiniais metais. Taigi, šią pareigą BUAB „BD Grupė“ vadovai įvykdė tinkamai.

11942.

120Bankroto administratorius prašyme dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu nurodė, jog BUAB „BD Grupė“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai, kadangi į bendrovės buhalterinę apskaitą nepagrįstai įtrauktos 22 409,00 Eur vertės atsargos ir 25 463,82 Eur dydžio debitorinė skola. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas pripažindamas, jog buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai, nepagrįstai nevertino bankroto administratorės nurodytų aplinkybių kaip suinteresuotų asmenų sąmoningų ir tyčinių veiksmų privedant UAB „BD Grupė“ prie bankroto.

12143.

122Kaip minėta, ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, jog įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 14 straipsnio 2 dalį, už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui.

12344.

124Iš Juridinių asmenų registro tvarkytojo viešai teikiamų duomenų nustatyta, jog 2015 m. finansinio laikotarpio balansą (kuriame į bendrą turto vertę įtraukta bankrutavusios debitorės skola) pasirašė, patvirtino ir juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikė BUAB „BD Grupė“ buvęs direktorius P. B.. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamojoje byloje nustatyti neteisėti BUAB „BD Grupė“ buvusio direktoriaus P. B. veiksmai, turintys tyčinio bankroto požymių (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktas) bei jų padariniai gali būti pašalinti kitais įstatymo nustatytais BUAB „BD Grupė“ ir jos kreditorių interesų gynybos būdais, nepripažįstant atsakovės bankroto tyčiniu. Nagrinėjamojoje byloje nėra pareikštas reikalavimas dėl žalos atlyginimo iš suinteresuoto asmens P. B., todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jo civilinės atsakomybės nepasisako. Pažymėtina tai, kad nagrinėjamojoje byloje yra įvertintos aplinkybės, susijusios su bendrovės iš bankrutavusios debitorės UAB „Aldaila“ neatgauta skola, taip pat balanse apskaitytomis nurašytomis atsargomis (žr. šios nutarties 21 punktą).

12545.

126Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas. Pareigą pagrįsti priežastis, kurios lėmė apskaitos dokumentų ar turto neperdavimą, turi atsakingi įmonės valdymo organai. Tyčinį bankrotą kvalifikuojantis kriterijus yra tik sąmoningas bendrovės dokumentų neperdavimas (slėpimas, praradimas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1807-381/2016). Remiantis ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktu, ne bet kuris buhalterinės apskaitos tvarkymo taisyklių pažeidimas ir ne bet kuris buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimas lemia bankroto pripažinimą tyčiniu, o tik toks, dėl kurio negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-510-915/2018, 29 punktas).

12746.

128Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 3 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2-1057-585/2019 nustatė, kad bendrovės balansai patvirtina aplinkybę, jog ieškovo nurodomos vertės atsargos buvo ir po nurašymo aktų kopijose nurodomų datų; teismui nepateikta jokių įrodymų apie atsargų panaudojimą arba utilizavimą, taip pat teismui nepateikti jokie buhalteriniai dokumentai, patvirtinantys, jog atsargos po nurašymo buvo neįtrauktos į bendrovės apskaitą, to neatspindi jokie duomenys apie kokius nors atsargų nurašymo, įtraukimo į sąnaudas apskaitos veiksmus ir galiausiai, teismui nepateikti nurašymo aktai, o pateiktos tik nurašymo aktų kopijos, kurios nepatvirtina atsakovų atsikirtimų apie atsargų nurašymą. Dėl to teismas sprendė, kad reikalaujama atsargų vertės suma (22 401,23 Eur) priteistina BUAB „BD Grupė“ iš bendrovės vadovo

129L. D., atsakingo už visos reikalaujamos balansinės vertės atsargų perdavimą bankroto administratorei. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, civilinėje byloje Nr. e2-1057-585/2019 šalinami padariniai, kilę bendrovei dėl neteisėtų BUAB „BD Grupė“ buvusio vadovo

130L. D. veiksmų, turinčių tyčinio bankroto požymių, įtvirtintų ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte (į balansą įtrauktų atsargų dalis prarasta ir bankroto administratorei neperduota). Dėl bylos procesinės baigties

13147.

132BĮ 20 straipsnio norma, nustatanti tyčinio bankroto požymius, yra procesinė, todėl ji turi būti taikoma procesinio veiksmo teisme atlikimo metu. Procesinės teisės normų pažeidimas ar netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui (nutarčiai) panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 3 straipsnio 8 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1128/2014). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13348.

134Pagal EŽTT praktikoje suformuluotus principus pareiga motyvuoti teismo sprendimą negali būti suprantama kaip reikalavimas pateikti išsamų atsakymą į kiekvieną argumentą; vis dėlto teismų sprendimų motyvai turi būti pakankami atsakyti į esminius šalies pateiktų faktinių ir teisinių (materialinių ar procesinių) argumentų aspektus (žr., pvz., Ruiz Torija v. Spain, No. 18390/91, 9 December 1994, par. 29–30). Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

135Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

136Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 26 d. nutartimi atsisakė kelti... 8. 2.... 9. Atsakovės BUAB „BD Grupė“ bankroto administratorė UAB „Bankrotas“... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 13 d. nutartimi netenkino atsakovės... 14. 4.... 15. Teismo vertinimu, bankroto administratorė atsakovės 2015 m. gruodžio 31 d.... 16. 5.... 17. Teismas, įvertinęs šalių paaiškinimus ir pateiktus rašytinius įrodymus,... 18. 6.... 19. Teismas, patikrinęs duomenis, sutiko su suinteresuotais asmenimis, kad... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 21. 7.... 22. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „SLO Lithuania“... 23. 7.1.... 24. Šioje byloje suinteresuoti asmenys (kreditoriai) UAB „SLO Lithuania“ ir... 25. 7.2.... 26. Administratorė nurodė, kad BUAB „BD Grupė“ vadovai laiku nesikreipė į... 27. 7.3.... 28. Bankroto administratorė nurodė, jog BUAB „BD Grupė“ buhalterinė... 29. 7.4.... 30. Ginčo atveju suinteresuotas asmuo (kreditorius) VSDFV Alytaus skyrius pateikė... 31. 7.5.... 32. UAB „SLO Lithuania“ pateikė pirmosios instancijos teismui paaiškinimus ir... 33. 8.... 34. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo P. B. prašo skundą... 35. 8.1.... 36. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visus byloje surinktus... 37. 8.2.... 38. Nėra visų ĮBĮ nustatytų sąlygų atsakovės bankrotui pripažinti... 39. 8.3.... 40. Apeliantės argumentai, kad bendrovės buhalterija buvo tvarkoma apgaulingai... 41. 8.4.... 42. Suinteresuotas asmuo sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog atskiras... 43. 8.5.... 44. Klausimas dėl ginčo buto pardavimo yra nagrinėjamas Vilniaus apygardos... 45. 9.... 46. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo L. D. prašo skundą... 47. 9.1.... 48. Apeliantė vertina ne aplinkybių visumą, o atskirus, sau palankius bendrovės... 49. 9.2.... 50. Nėra CK 6.9301 straipsnio taikymo sąlygų visumos, todėl atskirojo skundo... 51. Teismas... 52. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 53. Dėl bylos ribų... 54. 10.... 55. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 56. 11.... 57. ĮBĮ 20 straipsnyje detalizuoti kriterijai, pagal kuriuos turi būti... 58. 12.... 59. Kasacinio teismo praktikoje, analizuojant tyčinio bankroto institutą,... 60. 13.... 61. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad esminis tyčinio bankroto... 62. 14.... 63. Jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir... 64. 15.... 65. Pažymėtina ir tai, kad bendrovės bankroto pripažinimas tyčiniu sukelia... 66. 16.... 67. Pripažįstant bankrotą tyčiniu svarbus bendrovės nemokumo fakto nustatymas,... 68. 17.... 69. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog UAB „BD Grupė“ buvo... 70. 18.... 71. Nustatyta, jog UAB „BD Grupė“ 2015 m. balanso duomenimis, bendrovė... 72. 19.... 73. Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien... 74. 20.... 75. BUAB „BD Grupė“ bankroto administratorė teigė, kad: pirma, BUAB „BD... 76. 21.... 77. Teismų praktikoje nurodoma, kad preziumuotina, jog įmonė faktiškai... 78. 22.... 79. UAB „BD Grupė“ 2016 m. balanso duomenimis, bendrovė turėjo 161 005,00... 80. 40 673,00 Eur vertės ilgalaikio turto (40 673,00 Eur materialaus) ir 119... 81. 23.... 82. Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 26 d. įsiteisėjusioje nutartyje... 83. 24.... 84. Apibendrinus nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, darytina išvada, kad... 85. 25.... 86. Akcentuotina, jog teismo nustatytas atsakovės veiklos nuostolingumo (faktinio... 87. 26.... 88. Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi... 89. 27.... 90. Byloje nustatyta, kad UAB „BD Grupė“ buvęs direktorius L. D. nuo 2016 m.... 91. 28.... 92. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, buvęs bendrovės vadovas ir... 93. 29.... 94. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu nustatyta, kad bankrotas gali būti... 95. 30.... 96. BUAB „BD Grupė“ bankroto administratorė nurodė, kad atsakovė nuo 2015... 97. 31.... 98. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punktu teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu,... 99. 32.... 100. Nustatyta, kad BUAB „BD Grupė“ ginčo butą įsigijo 2015 m. spalio 16 d.... 101. 33.... 102. Atskirajame skunde nurodyta, kad UAB „SLO Lithuania“ pirmosios instancijos... 103. 34.... 104. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2018 m. lapkričio 22 d. rašte... 105. 35.... 106. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto normą teismas pripažįsta... 107. 36.... 108. CK 6.9301 straipsnio, reglamentuojančio atsiskaitymo grynaisiais ir... 109. 37.... 110. Kasacinio teismo praktikoje atsiskaitymų eiliškumo pažeidimas... 111. 38.... 112. Kreditorius VSDFV Alytaus skyrius pirmosios instancijos teismui pateiktuose... 113. 39.... 114. Dėl kreditorių eiliškumą pažeidžiančių atsiskaitymų kaip tyčinio... 115. 40.... 116. Bylos duomenimis, nuo 2017 m. lapkričio 17 d. bendrovės buvęs vadovas... 117. 41.... 118. Bendrovės vadovo pareiga rūpintis bendrovės finansine atskaitomybe... 119. 42.... 120. Bankroto administratorius prašyme dėl atsakovės bankroto pripažinimo... 121. 43.... 122. Kaip minėta, ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, jog įmonės... 123. 44.... 124. Iš Juridinių asmenų registro tvarkytojo viešai teikiamų duomenų... 125. 45.... 126. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismas pripažįsta bankrotą... 127. 46.... 128. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 3 d. sprendime civilinėje byloje... 129. L. D., atsakingo už visos reikalaujamos balansinės vertės atsargų... 130. L. D. veiksmų, turinčių tyčinio bankroto požymių, įtvirtintų ĮBĮ 20... 131. 47.... 132. BĮ 20 straipsnio norma, nustatanti tyčinio bankroto požymius, yra... 133. 48.... 134. Pagal EŽTT praktikoje suformuluotus principus pareiga motyvuoti teismo... 135. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 136. Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą....