Byla 1A-1041-533-2011

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Viktoro Dovidaičio, teisėjų Jūratės Damanskienės, Stasio Punio, sekretoriaujant Linai Butkuvienei, dalyvaujant prokurorei Olgai Šleiterienei, nuteistojo gynėjui advokatui Aleksandrui Sizovui, nuteistajam T. S., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo T. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2011-06-30 nuosprendžio, kuriuo T. S. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d., ir nuteistas laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

2Šiuo nuosprendžiu patenkinus civilinius ieškinius, iš T. S., A. B. ir K. B. solidariai priteista:

3- UAB „Dujotra“ naudai – 2394,38 Lt – nusikalstama veika padarytai turtinei žalai atlyginti;

4- Valstybinės ligonių kasos naudai – 228,65 Lt – nukentėjusiojo S. T. gydymo išlaidoms atlyginti.

5Taip pat šiuo nuosprendžiu yra nuteisti A. B. ir K. B., tačiau dėl jų apeliacinių skundų negauta.

6Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

7T. S. nuteistas už tai, kad jis padarė plėšimą, įsibrovęs į patalpą, o būtent:

8jis kartu su A. B. 2009-07-02, apie 21.30 val., iš anksto susitarę ir veikdami bendrininkų grupėje, automobiliu AUDI-80, valst. Nr. ( - ), kurį vairavo K. B., atvažiavo į UAB „Dujota“ degalinę, adresu Pramonės g. 97, Vilniuje, kur A. B. ir T. S., išlipę iš automobilio, užpuolė degalinės operatorių S. T., sumušė jį, pargriovę nukentėjusįjį ant šaligatvio sudavė ne mažiau 10 smūgių rankomis ir kojomis į įvairiais kūno vietas, galvą, tuo padarydami S. T. paviršinį odos įtrūkimą kairėje užausinėje srityje, poodinę kraujosruvą kairės ausies kaušelyje, odos nubrozdinimą su poodine kraujosruva kaktos dešinėje pusėje, poodinę ir odines kraujosruvas bei odos nubrozdinimus kairės pusės kaktos-smilkinio srityje, poodinę kraujosruvą kairės akies vokuose su kraujosruva akies obuolio junginėje, odos nubrozdinimus kairiame skruoste, nosies nugarėlės priekiniame paviršiuje, kraujosruvą apatinės lūpos gleivinėje su viršutinio 2-o kairės pusės vainiko lūžiu, daugybines kraujosruvas kairio peties sąnario, nugaros kairės pusės odoje, odos nubrozdinimus dešinėje alkūnėje, odos įdrėskimą ir poodines kraujosruvas kairiame žaste, odos nubrozdinimus kairėje alkūnėje, kairiame dilbyje, kairio riešo sąnario srityje, abiejuose keliuose, kairės pėdos II-III padikaulių lūžius, kas vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl kairės pėdos II-III padikaulių lūžių, S. T. sveikata ir kairės pėdos funkcija sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Po to T. S. nubėgo į degalinės operatorinę, pagrobė UAB „Dujota“ pinigų stalčių 70 Lt vertės, su jame buvusiais 1429,38 Lt bei kartu su tuo metu buvusiu prie S. T. A. B. įsėdo į automobilį AUDI-80, valst. Nr. ( - ), kurį vairavo K. B., ir iš įvykio vietos išvažiavo. Tokiais savo veiksmais T. S., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su A. B. ir K. B., padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d.

9T. S. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2011-06-30 nuosprendį pakeisti, taikyti jo atžvilgiu Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d. ir paskirti jam su laisvės atėmimu nesusijusią arba švelnesnę bausmę.

10Apeliantas nurodo, jog teismas neatsižvelgė į tai, kad jis anksčiau nėra teistas, pilnai pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi, kad civilinius ieškinius pripažino pilnai ir šiuo metu savarankiškai atlygino padarytą žalą, kad turi nuolatinę gyvenamąją vietą ir legalų pragyvenimo šaltinį, kad šiuo metu ketina susituokti, todėl mano, jog jam paskirta reali laisvės atėmimo bausmė neatitinka bausmės paskirties ir teisingumo principo. Teigia, jog teisiamojo posėdžio metu paaiškino, jog ikiteisminio tyrimo metu neigė padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą todėl, kad nepasitikėjo ikiteisminio tyrimo pareigūnais. Mano, jog BK 41 str. 2 d. įtvirtinti bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo, todėl jo atžvilgiu turėtų būti taikomos BK 54 str. 3 d. nuostatos ir paskirta švelnesnė bausmė.

11Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašo apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašo skundą atmesti.

12Nuteistojo T. S. apeliacinis skundas atmestinas.

13Apeliacinio proceso paskirtis yra užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti ir nepagrįsti pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai (nutartys). Nuosprendis yra teisėtas, kai jis priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų bei kitų teisės aktų. Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo ar nekaltumo, paskiriamos bausmės ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. (kasacinė nutartis Nr. 2K-204/ 2008).

14Teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Tačiau jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, nustato esminių šio Kodekso pažeidimų, jis, nepaisydamas to, ar gautas dėl jų skundas, patikrina, ar tai turėjo neigiamos įtakos ne tik asmeniui, dėl kurio skundo nagrinėjama byla, bet ir kitiems skundų nepadavusiems nuteistiesiems (BPK 320 str.).

15Pirmosios instancijos teismas tinkamai kvalifikavo T. S. padarytą nusikalstamą veiką pagal 180 str. 2 d.

16Dėl nuteistojo teiginio, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad jis visiškai prisipažino, padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką ir dėl jos padarymo nuoširdžiai gailisi ir tai nepripažino jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, pažymėtina, kad pagal susiformavusią teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai asmuo savanoriškai prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, t. y. veiką, kurią jis tiesiogiai padarė, o jei nusikalstama veika padaryta kartu su bendrininkais – kai atskleidžia ir bendrininkų padarytas veikas. Kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo yra tada, kai kaltininkas laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti nusikalstamos veikos padarinius (teikia nukentėjusiajam neatidėliotiną pagalbą, jo atsiprašo ir pan.). Nuoširdus gailėjimasis nėra nustatomas vien pagal bendrus pareiškimus dėl kaltės pripažinimo – jis turi būti objektyviai įvertinamas pagal bylos aplinkybių visumą (duotus parodymus, teisėsaugos institucijoms suteiktą pagalbą ir pan.). Pažymėtina, kad kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos gali būti teismo pripažįstamas aplinkybe, lengvinančia baudžiamąją atsakomybę, kai kaltininkas ikiteisminio tyrimo metu ar bylą nagrinėjant teisme iki nuosprendžio priėmimo prisipažįsta ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką (kasacinės bylos Nr. 2K-31/2006, 2K-300/2006, 2K-491/2007, 2K-43/2008, 2K-57/2008, 2K-301/2008, 2K-353/2008, 2K-38/2009, 2K-259/2009).

17Iš baudžiamosios bylos matyti, kad nuteistasis T. S. ikiteisminio tyrimo metu, kaltu neprisipažino ir ginčijo esmines bylos aplinkybes. Savo kaltę jis pripažino bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, verčiamas viešame teismo posėdyje ištirtų įrodymų viseto, todėl nuteistojo argumentai, kad jis ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę neigė todėl, kad nepasitikėjo ikiteisminio tyrimo pareigūnais yra neįtikinantys ir vertintini, kaip jos siekis palengvinti savo teisinę padėtį.

18Dėl nuteistojo teiginio, kad jo atžvilgiu turėtų būti taikomos 54 str. 3 d. nuostatos, pažymėtina, kad pagal baudžiamąjį įstatymą už nusikalstamos veikos padarymą skiriama tik tokios rūšies ir tokio dydžio bausmė, kokia numatyta BK straipsnio, pagal kurį asmuo teisiamas, sankcijoje (BK 54 straipsnio 1 dalis). BK 62 straipsnio 1, 2, 4 dalyse numatytos išimtys iš šios bendros taisyklės ir nurodyta sąlygų visuma, kuriai esant nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui gali būti paskirta švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė. Jei asmuo yra padaręs kelias nusikalstamas veikas, už kiekvieną iš šių veikų gali būti paskirta švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė. Kartu pabrėžtina, kad pagal baudžiamąjį įstatymą dėl kiekvienos veikos turi būti sprendžiama, ar yra BK 62 straipsnio 1 ar 2 arba 4 dalyse numatyta sąlygų visuma. Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog pagal įstatymą švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės paskyrimas, net ir esant konkrečioje baudžiamojoje byloje BK 62 straipsnio 1, 2 ar 4 dalyse numatytų sąlygų visumai, yra teismo, nagrinėjančio bylą, teisė, bet ne pareiga. Pagal baudžiamąjį įstatymą taikyti BK 62 straipsnį teismas gali ne tik konstatavęs visų įstatyme numatytų būtinų sąlygų visumą, bet ir atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes. Imperatyvas atsižvelgti į visas bylos aplinkybes įtvirtintas BK 62 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Vadinasi, teismas ir taikydamas BK 62 straipsnį privalo vadovautis BK 54 straipsnyje nustatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais. Todėl teismas, įvertinęs nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, kitas byloje esančias reikšmingas aplinkybes, gali neskirti švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės, nors būtinos sąlygos yra (kasacinės nutartys Nr. 22K-464/2006, 2K-444/2007, 2K-625/2007, 2K-323/2008, 2K-435/2008, 2K-7-287/2009).

19Lietuvos Aukščiausias Teismas taip pat ne kartą yra pažymėjęs, jog pagal BK 54 straipsnio 3 dalį kitokia bausmė, nei numatyta straipsnio sankcijoje, pagal kurį kvalifikuota veika, paprastai gali būti paskiriama, kai yra tik išimtinės aplinkybės ir jei nėra pagrindo paskirti švelnesnę negu įstatymo numatytą bausmę pagal BK 62 straipsnį, o įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas (neadekvatus) konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitoms bylos aplinkybėms. Tokia teismo išvada paprastai daroma tada, kai nustatomos tokios aplinkybės, kurios rodo žymiai mažesnį tiek kaltininko padarytos nusikalstamos veikos, tiek jo asmenybės pavojingumą (kasacinė nutartis Nr. 2K-279/2011 ir kt.).

20Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Taigi, pagal susiklosčiusią praktiką, teismas, taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, dėl kurių straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės bylos Nr. 2K-7-576/2006, 2K-424/2007, 2K-444/2007, 2K-376/2008 ir kt.).

21Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, konstatuotina, kad šiuo konkrečiu atveju nėra BK 62 str. nurodytų sąlygų, kurioms esant nuteistajam T. S. gali būti paskirta švelnesnė nei BK 180 str. 2 d. sankcijoje numatyta bausmė, o apelianto nurodytos aplinkybės, kad jis civilinius ieškinius pripažino visiškai ir savarankiškai atlygino padarytą žalą, kad turi nuolatinę gyvenamąją vietą ir legalų pragyvenimo šaltinį, kad šiuo metu ketina susituokti, yra daugiau tipinės, nei išimtinės. Atsižvelgiant į T. S. padaryto nusikaltimo pavojingumo pobūdį ir laipsnį – padarė tyčinį sunkų (BK 11 str. 5 d.) smurtinį ypatingai įžūlų nusikaltimą, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių yra viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė (BK 60 str. 1 d. 1 p.), taip pat į kaltininko nusikalstamų veiksmų intensyvumą, padarytos žalos mastą, taip pat tai, kad nuteistasis nusikalstama veika padarytą žalą atlygino tik po apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo, darytina išvadą, kad nėra pagrindo T. S. atžvilgiu taikyti BK 54 str. 3 d.

22Teismas, skirdamas bausmę, vadovaujasi BK 61 straipsnio 1 dalies nuostatomis bei formuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Apylinkės teismas, įvertinęs T. S. padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį ir laipsnį, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir yra viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, taip pat T. S. nusikalstamų veiksmų intensyvumą, jam veikiant bendrininkų grupėje, nusikalstama veika padarytos žalos mastą bei tai, kad turi nuolatinę gyvenamąją vietą ir legalų pragyvenimo šaltinį, pagrįstai paskyrė jam Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę, kuri, savo dydžiu būdama ženkliai mažesnė už sankcijoje numatytos šios bausmės rūšies vidurkį, yra aiškiai ne per griežta, atitinkanti siekiamus bausmės tikslus, keisti ją į dar švelnesnę nėra įstatyminio pagrindo.

23Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

24Nuteistojo T. S. apeliacinį skundą atmesti.

1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Šiuo nuosprendžiu patenkinus civilinius ieškinius, iš T. S., A. B. ir K. B.... 3. - UAB „Dujotra“ naudai – 2394,38 Lt – nusikalstama veika padarytai... 4. - Valstybinės ligonių kasos naudai – 228,65 Lt – nukentėjusiojo S. T.... 5. Taip pat šiuo nuosprendžiu yra nuteisti A. B. ir K. B., tačiau dėl jų... 6. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 7. T. S. nuteistas už tai, kad jis padarė plėšimą, įsibrovęs į patalpą, o... 8. jis kartu su A. B. 2009-07-02, apie 21.30 val., iš anksto susitarę ir... 9. T. S. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo... 10. Apeliantas nurodo, jog teismas neatsižvelgė į tai, kad jis anksčiau nėra... 11. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašo... 12. Nuteistojo T. S. apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Apeliacinio proceso paskirtis yra užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti... 14. Teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik... 15. Pirmosios instancijos teismas tinkamai kvalifikavo T. S. padarytą... 16. Dėl nuteistojo teiginio, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad jis visiškai... 17. Iš baudžiamosios bylos matyti, kad nuteistasis T. S. ikiteisminio tyrimo... 18. Dėl nuteistojo teiginio, kad jo atžvilgiu turėtų būti taikomos 54 str. 3... 19. Lietuvos Aukščiausias Teismas taip pat ne kartą yra pažymėjęs, jog pagal... 20. Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas,... 21. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, konstatuotina, kad šiuo konkrečiu... 22. Teismas, skirdamas bausmę, vadovaujasi BK 61 straipsnio 1 dalies nuostatomis... 23. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 24. Nuteistojo T. S. apeliacinį skundą atmesti....