Byla 1A-72-576/2020

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jurgitos Mačionytės, Vitalijos Norkūnaitės, Nidos Vigelienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Erikai Jasmontaitei - Jokubaitienei, Jekaterinai Proskurinai, dalyvaujant prokurorui Ričardui Kubiliui, nuteistajam S. M. (S. M.), jo gynėjui advokatui Gediminui Milevičiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 15 d. nuosprendžio baudžiamojoje byloje, kuriuo jis pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 4 dalyje ir 260 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirta 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, taip pat nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 4 dalyje ir 260 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirta 2 metų 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 63 straipsnio 1, 4 dalimis, bausmės subendrintos iš dalies ir S. M. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 3 metams 10 mėnesių, bausmę atliekant pataisos namuose. Tuo pačiu nuosprendžiu E. M. pripažinta kalta, padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 260 straipsnio 1 dalyje (2 veikos), tačiau jos atžvilgiu apeliacinis skundas nėra paduotas.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I.

5Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės 1.

6S. M. nuteistas už tai, kad jis, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę ( - ), tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laikotarpiu, bet ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 8 d., susitaręs su E. M., organizavo į ( - ) savo vardu, t. y. S. M. vardu, atsiųsti psichotropinių medžiagų laiške, po ko pastaroji, ant voko nurodžiusi netikrus siuntėjo duomenis, t. y. ( - ), į ( - ) 2018 m. vasario 12 d. nuteistajam S. M. atsiuntė voką, kuris jam dalyvaujant buvo atplėštas. Voko viduje buvo knygelė „( - )“, kurios lapai ir viršelis buvo sulieti psichotropinėmis medžiagomis, t. y. amfetamino tirpalu (viršelyje esančiose dėmėse yra 0,0224 g gryno amfetamino, vidiniuose lapuose esančiose dėmėse yra 0,1369 g gryno amfetamino). Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 4 dalyje ir 260 straipsnio 1 dalyje. 2.

7Taip pat S. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę ( - ), laikotarpyje nuo 2018 m. balandžio 13 d. iki 2018 m. gegužės 25 d., susitarė su E. M., paprašė jos, t. y. organizavo į ( - ), kito nuteistojo vardu, t. y. R. D. vardu, atsiųsti narkotinių ir psichotropinių medžiagų laiške, po ko pastaroji, ant voko nurodžiusi netikrus siuntėjo duomenis, t. y. ( - ), į ( - ) 2018 m. balandžio 25 d. nuteistajam R. D. atsiuntė voką, kuris jam dalyvaujant buvo atplėštas. Voko viduje buvo laiškas, kurio lapai buvo išmirkyti narkotinėse ir psichotropinėse medžiagose (popieriaus lapo dalyse yra 0,0107 g gryno amfetamino ir 0,0005 g gryno metadono). Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 4 dalyje ir 260 straipsnio 1 dalyje.

8II.

9Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai bei proceso dalyvių prašymai 3.

10Apeliaciniame skunde nuteistasis S. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 15 d. nuosprendį ir paskirti su realiu laisvės atėmimu nesusijusią bausmę.

113.1.

12Pasak apelianto, jam paskirta per didelė laisvės atėmimo bausmė, netinkamai pritaikyti bausmės skyrimo pagrindai. Nors jis sutinka, jog turi būti baudžiamas už netinkamą elgesį, bet tokia bausme, kuri nebūtų susijusi su laisvės atėmimo bausme bei atlikimu pataisos namuose, nes pradėjo kurti kitą gyvenimą, įsidarbino, gauna legalias pajamas, siekia sukurti likusį gyvenimą, atitinkantį visuomenėje priimtinas vertybes.

133.2.

14Apelianto teigimu, jis neturėjo tikslo narkotinių medžiagų parduoti, t. y. neturėjo tikslo turėti finansinės naudos, o siekė jas panaudoti asmeniniams poreikiams kaip vaistus, kadangi jis buvo narkomanas. Pasak jo, reikšminga aplinkybė šioje situacijoje yra ta, kad metadonas priskiriamas prie narkotinių medžiagų, kurį leidžiama naudoti medicininiais tikslais.

153.3.

16Apelianto vertinimu, nėra pagrindo baudžiamajai atsakomybei kilti pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, kadangi kaltinime nurodytos veikliosios medžiagos (amfetamino ir metadono) masė žymiai mažesnės nei sąrašuose nustatytas minimalus kiekis baudžiamajai atsakomybei atsirasti. Nustatytas kiekis psichotropinės ir narkotinės medžiagos yra toks mažas ir mažareikšmis, kad nesiekia nustatytų minimalių draudžiamų medžiagų kiekio, kad būtų nustatoma baudžiamoji atsakomybė. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 254 straipsnio 3 dalies nuostata, kadangi kaltinamasis aktas surašytas, pažeidžiant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 219 straipsnio 4 ir 5 punktus, nes duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas, neatitinka nusikalstamos veikos būtinų požymių.

173.4.

18Skunde yra keliamas klausimas dėl BK 75 straipsnio nuostatų taikymo S. M.. Apeliantas skunde nurodo BK 54 straipsnyje numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, pabrėždamas, kad teisinga ir protinga yra tokia bausmė, kurią paskyrus gali būti pasiekti bausmės tikslai ir kuri, vertinant nusikalstamos veikos pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta. Tuo pačiu apeliantas skunde nurodo BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą baudžiamąją atsakomybę lengvinančią atsakomybę. Apibendrinant skunde nurodoma, kad paskirtos laisvės atėmimo bausmės trukme yra pažeidžiamas teisingumo principas (BK 54 straipsnio 3 dalis).

194.

20Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta. 5.

21Teismo posėdžio metu apeliantas prašė tenkinti jo apeliacinį skundą, kadangi jam paskirta bausmė yra per griežta, gynėjas prašė nusikalstamas veikas perkvalifikuoti pagal BK 259 straipsnį ir paskirti bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu, prokuroras prašė atmesti apeliacinį skundą.

22III.

23Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių vertinimas S. M. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies 6.

24Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Šia nuostata ne tik apibrėžiamos bylos apeliacinio nagrinėjimo ribos, bet ir nustatoma teismo pareiga patikrinti bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Apeliacinio skundo ribas apibrėžia nuosprendžio (nutarties) apskundimo pagrindai ir motyvai, taip pat apelianto prašymai – jų apimtis, pobūdis, konkretumas, tikslumas. Pagal apelianto prašymų apimtį nustatoma, ar skundžiamas visas nuosprendis (nutartis) ar tik jo dalis, o pagal prašymų pobūdį ir nuosprendžio (nutarties) apskundimo pagrindus bei motyvus nustatoma, ar skundu ginčijamas dalyvavimas padarant nusikalstamą veiką ar tik kaltės forma, veikos kvalifikavimas, bausmės dydis ir pan. (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-241-303/2018). Nagrinėjamu atveju S. M. kelia klausimus dėl paskirtos bausmės rūšies, dėl veikų kvalifikavimo, dėl bausmės vykdymo atidėjimo, dėl jo atsakomybę švelninančios aplinkybės, taigi apeliacinės instancijos teismui šiuo atveju yra suteikta plačiausia diskrecija patikrinti skundžiamą nuosprendį. Dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 24 straipsnio 4 dalyje ir BK 260 straipsnio 1 dalyje 7.

25Už narkotinių ar psichotropinių medžiagų disponavimą, turinti tikslą jas platinti, atsakomybė yra numatyta išimtinai BK 260 straipsnyje (taip pat ir BK 261 straipsnyje, kai platinama nepilnamečiams). Nei kituose BK, nei ANK straipsniuose atsakomybė, esant tikslui platinti, nenumatyta, todėl kiekvienu atveju nustačius tikslo platinti faktą galimybių inkriminuoti kitus straipsnius nėra. Nustačius tikslą platinti, reikšmės neturi ir platinamos narkotinės ar psichotropinės medžiagos kiekis, išskyrus tuos atvejus, kai kiekis yra didelis (amfetamino kiekis yra laikomas dideliu nuo 20 g, metadono - nuo 0,5 g) arba labai didelis (amfetamino kiekis yra laikomas labai dideliu nuo 100 g, metadono - nuo 2,5 g). 8.

26Esminis kriterijus, atribojantis BK 259 straipsnio 1, 2 dalyse nurodytą neteisėtą narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, perdirbimą, įgijimą, laikymą, gabenimą ar siuntimą nuo BK 260 straipsnio 1 dalyje nurodyto neteisėto šių medžiagų gaminimo, perdirbimo, įgijimo, laikymo, gabenimo ar siuntimo, yra tikslo parduoti ar kitaip platinti turėjimas. Šio tikslo turėjimas yra subjektyvusis neteisėtų veikų požymis, jis reiškia kaltininko norą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti narkotines ar psichotropines medžiagas bent vienam asmeniui. Nusikalstamos veikos padarymo tikslas įrodinėjamas remiantis ne tik kaltininko parodymais, bet ir objektyviais bylos duomenimis. Tikslo turėjimas yra vertinamasis kriterijus, nustatomas vertinant surinktus įrodymus bendrame bylos kontekste. Kitokiu platinimu laikomas narkotinių ar psichotropinių medžiagų perleidimas kitiems asmenims, išmainant jas į kitus daiktus, dovanojant, atlyginant už darbą ar kitas paslaugas, jomis grąžinant ankstesnes skolas, neatlygintinai duodant tokias medžiagas pavartoti išbandymui ir pan. Teismų praktikoje išaiškinta, kad aplinkybė, jog kaltininkas pats vartoja narkotines ar psichotropines medžiagas, savaime dar nereiškia, jog jis negali turėti tikslo šias medžiagas parduoti ar kitaip platinti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-405-507/2015). Psichotropinės ar narkotinės medžiagos gali būti kitaip platinamos tiek atlygintinai, tiek neatlygintinai, tačiau tai esminės reikšmės veikos baudžiamajam teisiniam vertinimui neturi. Veikos kvalifikavimui pagal BK 260 straipsnį svarbiausią reikšmę turi nustatytas šių medžiagų perleidimo kitam asmeniui faktas. 9.

27BK 24 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad organizatorius yra asmuo, subūręs organizuotą grupę ar nusikalstamą susivienijimą, jiems vadovavęs ar koordinavęs jų narių veiklą arba parengęs nusikalstamą veiką ar jai vadovavęs. BK 24 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad organizatorius yra asmuo: 1) subūręs organizuotą grupę, 2) jai vadovavęs, 3) koordinavęs jos narių veiklą, 4) subūręs nusikalstamą susivienijimą, 5) jam vadovavęs, 6) koordinavęs jo narių veiklą, 7) parengęs nusikalstamą veiką, 8) vadovavęs nusikalstamai veikai. Organizatoriaus veiką apibūdinantys objektyvieji požymiai yra alternatyvūs, todėl veikos kvalifikavimui pakanka nustatyti bent vieną iš jų. Esminis nusikaltimo organizatoriaus požymis yra tai, kad jis vadovauja nusikaltimo pasiruošimui: lenkia asmenis dalyvauti nusikaltime, juos suvienija, kuria nusikalstamos veiklos planus, numato jų padarymo būdus. 10.

28BK 260 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas. BK 260 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nusikaltimo sudėtis yra formali, o joje nurodytos veikos (gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino) turi alternatyvią savarankiškų veikų teisinę reikšmę, todėl šiame straipsnyje numatytas nusikaltimas laikomas baigtu nuo to momento, kai kaltininkas atliko bet kurią iš minėtų alternatyvių veikų, nepriklausomai nuo padarinių atsiradimo (neatsiradimo). Į veikų padarinius atsižvelgiama sprendžiant dėl padarytų veikų pavojingumo laipsnio ir individualizuojant bausmę, o ne dėl nusikalstamos veikos stadijos (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-173/2014). Atitinkamai nėra pagrindo padarytų nusikalstamų veikų, kurios laikomos baigtomis nepriklausomai nuo to, ar narkotinės medžiagos pasiekė tikslą, t. y. ar jomis galėjo disponuoti S. M., kvalifikuoti kaip pasikėsinimą jas padaryti. 11.

29Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad galimos tokios teisinės situacijos, kai kaltininkas, siekdamas įgyti narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmeniniam vartojimui, panaudoja kitus asmenis (pvz., duoda jiems pinigus, kad šie jam nupirktų narkotinių ar psichotropinių medžiagų; atlieka parengiamuosius veiksmus ir vadovauja tokių medžiagų įgijimui). Paprastai asmuo, atlikęs parengiamuosius veiksmus ir vadovavęs narkotinių ar psichotropinų medžiagų įgijimui net ir asmeniniam vartojimui, laikytinas neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti organizatoriumi (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-173/2014). 12.

30Nagrinėjamu atveju neginčytinai nustatyta, kad S. M. atlikti veiksmai atitinka nusikalstamų veikų parengimą ir vadovavimą joms, o būtent, jis suorganizavo narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimą į ( - ) per kitą asmenį, t. y. per savo močiutę, kuri, vienu atveju, išsiuntė psichotropinę medžiagą amfetaminą, turėdama tikslą ją platinti, kitu atveju, įgijo ir išsiuntė narkotinę (metadoną) ir psichotropinę (amfetaminą) medžiagas, turėdama tikslą jas platinti. Taigi nuteistojo S. M. atlikti veiksmai ir jo vaidmuo, darant nusikaltimus, numatytus BK 260 straipsnio 1 dalyje, t. y. paprašė močiutės atsiųsti kryžiažodžių knygelę, sulietą amfetamino tirpalu, išskirstyti narkotines ir psichotropines medžiagas dalimis, paruošti tirpalą, sulieti juo laišką, nurodė, ką rašyti ant voko ir jį atsiųsti į ( - ), atitinka BK 24 straipsnio 4 dalyje nustatytus organizatoriaus požymius. Atitinkamai nėra pagrindo S. M. veiksmų perkvalifikuoti pagal BK 259 straipsnį, juo labiau nėra pagrindo išvadai, kad kaltinamasis aktas buvo surašytas, pažeidžiant BPK numatytas nuostatas. 13.

31Amfetaminas yra psichotropinė medžiaga, įrašyta į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. isakymu Nr. 5 (suvestinė redakcija nuo 2017 m. gruodžio 28 d. iki 2018 m. gegužės 31 d.) patvirtintų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų, I sąrašą (narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais) (1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašas) (1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas). Metadonas yra narkotinė medžiaga, įrašyta į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. isakymu Nr. 5 (suvestinė redakcija nuo 2017 m. gruodžio 28 d. iki 2018 m. gegužės 31 d.) patvirtintų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų, II sąrašą (narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslais) (1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašas). Atsakant į apeliacinio skundo teiginį, pažymėtina, jog metadoną leidžiama naudoti medicinos tikslais, tačiau medicinos tikslais jį vartoti galima tik tada, jeigu yra paskirtas opioidinės priklausomybės pakaitinis gydymas, kuris laisvės atėmimo bausmės vykdymo įstaigoje yra vykdomas, laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos. Nagrinėjamu atveju buvo siekiama neteisėtai gauti narkotinės medžiagos, todėl skundo argumentai nepagrįsti. Tai, kad metadoną leidžiama naudoti medicinos tikslais, nereiškia, kad jį gali įsigyti bet kokiais būdais ir vartoti bet kuris suinteresuotas asmuo. Dėl BK 75 straipsnio taikymo 14.

32BK 75 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus sunkius ir labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymo atidėjimas yra bausmės realizavimo forma, kuri galima tik byloje esant tam tikrai įstatymo numatytai sąlygų visumai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-168/2014, 2K-119-489/2017). Sprendžiant klausimą dėl BK 75 straipsnio taikymo galimybės, teismas visų pirma turi nustatyti visas formaliai būtinas BK 75 straipsnio taikymo sąlygas. S. M. nuteistas už sunkių nusikaltimų, numatytų BK 260 straipsnio 1 dalyje, padarymą (BK 11 straipsnio 5 dalis), tuo tarpu bausmės vykdymo atidėjimas, kai asmuo nuteistas už sunkių nusikaltimų padarymą, negalimas. Teisėjų kolegija, be kita ko, atkreipia dėmesį, kad BK 75 straipsnio taikymas yra nukreiptas ne į laisvės atėmimo bausmės dydį, tačiau į padaryto nusikaltimo sunkumą. Taigi šiuo atveju nėra formalių sąlygų taikyti BK 75 straipsnį. Dėl bausmės 15.

33Teisėjų kolegija, susipažinusi su pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu, neturi pagrindo išvadai, kad buvo netinkamai įvertintos bausmės skyrimui reikšmingos aplinkybės, kad bausmė nebuvo tinkamai individualizuota. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgė į tai, kad S. M. padarė du sunkius tyčinius nusikaltimus, veikos padarytos tiesiogine tyčia, jis yra jauno amžiaus, teistas 7 kartus, proceso metu atlikęs laisvės atėmimo bausmę, lankėsi Respublikinio priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialo ambulatoriniame skyriuje, ( - ) charakterizuojamas neigiamai, į tai, jog jo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, į jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę (nusikaltimus padarė būdamas recidyvistas), į tai, kad jis nusikalto laisvės atėmimo bausmės vietoje, jis inicijavo nusikalstamos veikos padarymą. Taip pat teismas padarė išvadą, kad ankstesni teistumai teigiamos įtakos S. M. elgesiui nepadarė. 16.

34Nors skunde yra keliamas klausimas dėl atsakomybę lengvinančios aplinkybės, numatytos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pagrįstai nebuvo nustatyta, jog S. M. prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Teismų praktikoje kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai asmuo savanoriškai, o ne dėl surinktų įrodymų byloje pripažįsta esmines jam inkriminuoto nusikaltimo faktines aplinkybes ikiteisminio tyrimo ar teisminio bylos nagrinėjimo metu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-107/2013, 2K-381-507/2016, 2K-334-699/2017). Kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo yra tada, kai kaltininkas laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti nusikalstamos veikos padarinius (teikia nukentėjusiajam neatidėliotiną pagalbą, jo atsiprašo ir pan.). Ši aplinkybė parodo asmens požiūrį į padarytą nusikalstamą veiką (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-107/2013, 2K-381-507/2016, 2K-334-699/2017). Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad, sprendžiant dėl šios atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir vertinant kaltininko parodymus, svarbu nustatyti, ar kaltininko parodymai prisideda prie tinkamo bylos išnagrinėjimo ir teisingo sprendimo priėmimo byloje. 17.

35Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, jis prisipažino tik iš dalies: apklaustas specialiuoju liudytoju jis teigė nevartojantis narkotinių medžiagų ir nieko nežinantis apie pirmąjį siuntinį su kryžiažodžių knygele, ikiteisminio tyrimo metu jis nepripažino padaręs nusikalstamas veikas, tačiau teisiamojo posėdžio metu prisipažino visiškai ir nurodė, kad nuoširdžiai gailisi. Visgi iš kriminalinės žvalgybos duomenų matyti, kad jis mokė kitą nuteistąją E. M., kaip jai elgtis apklausų metu, liepė jai viską neigti, be to, jis teisiamojo posėdžio metu nurodė, jog išmirkytą laišką E. M. padavė jo draugas, tačiau iš kriminalinės žvalgybos duomenų matyti, kad nurodymus, kaip išmirkyti laišką, jis davė būtent E. M., po ko išreiškė jai nepasitenkinimą dėl buvusių matomų dėmių ant laiško. Taigi minėtos aplinkybės, nors S. M. galimai siekė palankesnės teisinės padėties savo giminaitei (močiutei), nesuteikia pagrindo nustatyti S. M. atsakomybę lengvinančią aplinkybę. Be kita ko, pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę, įvertino tai, kad S. M. prisipažino padaręs nusikalstamas veikas. 18.

36Pažymėtina, kad nenustatyta, jog S. M., organizuodamas narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimą į ( - ), būtų turėjęs tikslą pasipelnyti. Kryžiažodžių žurnale buvo nustatytas amfetamino kiekis: viršelyje - 0,0224 g, vidiniuose lapuose - 0,1369 g (t. 1, b. l. 23). Amfetamino kiekis laiške buvo nustatytas 0,0107 g, metadono - 0,0005 g (t. 1, b. l. 83). Tuo tarpu amfetamino ir metadono nedideliu kiekiu yra laikoma iki 0,2 g (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 patvirtintos Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijos, suvestinė redakcija nuo 2017 m. gruodžio 28 d. iki 2018 m. gegužės 31 d.). Metadono buvo rasta gerokai mažiau nei 0,2 g, kuris yra laikomas nedideliu jo kiekiu, tuo tarpu amfetamino buvo rasta kiek mažiau nei 0,2 g (iš viso 0,17 g), kuris yra laikomas nedideliu jo kiekiu. 19.

37Iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašo matyti, kad S. M. teistas pagal BK 259 straipsnio 2 dalį, BK 180 straipsnio 2 dalį, BK 180 straipsnio 1 dalį, BK 259 straipsnio 1 dalį, BK 22 straipsnio 1 dalį ir BK 178 straipsnio 2 dalį, BK 178 straipsnio 4 dalį (t. 2, b. l. 20-28). Taigi anksčiau padarytos nusikalstamos veikos yra turtinio pobūdžio ir susijusios su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Iš Respublikinio priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialo ( - ) rašto matyti, kad S. M. pas gydytoją lankėsi ( - ), diagnozė - priklausomybės nuo kelių narkotikų bei kitų psichoaktyvių medžiagų sindromas (t. 2, b. l. 46). Iš ( - ) Socialinės reabilitacijos skyriaus ( - ) nuteistojo S. M. charakteristikos matyti, kad jis neigia psichiką veikiančių medžiagų vartojimo problemas, turi "žolės" vartojimo atvejų, alkoholio vartojimo įpročius vertina kaip ne probleminius, tačiau sutinka, kad bene visos nusikalstamos veikos padarytos apsvaigus nuo alkoholio. S. M. charakterizuojamas neigiamai (t. 2, b. l. 48). 2019 m. rugpjūčio 7 d. paleistas atlikęs laisvės atėmimo bausmę, S. M. su UAB "( - )" 2019 m. rugpjūčio 12 d. sudarė darbo sutartį (t. 3, b. l. 5). S. M. 2019 m. rugsėjo 21 d. vairavo kelių transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, todėl jis Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. spalio 4 d. baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 2811 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirta arešto bausmė. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes sprendžia, kad S. M. turi problemų, susijusių ne tik su narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tačiau ir su alkoholio vartojimu. Jo norą kabintis į gyvenimą rodo tai, jog, 2019 m. rugpjūčio 7 d. jį paleidus iš ( - ), jis 2019 m. rugpjūčio 12 d. sudarė darbo sutartį. Visgi 2019 m. rugsėjo 21 d. jis, būdamas neblaivus, vairavo transporto priemonę. Atlikęs paskirtą arešto bausmę už minėtą padarytą nusikalstamą veiką, jis savanoriškai kreipėsi į labdaros ir paramos fondą „( - )", kas, teismo vertinimu, rodo jo suvokimą, jog savo jėgomis neįveiks priklausomybių, kurios skatina nusikalsti. Teismo posėdžio metu S. M. nurodė, jog išėjęs iš ( - ) buvo susiradęs darbą, tačiau jį metė, nes vartojo narkotines medžiagas, tikisi, kad gydymas jam padės įveikti priklausomybę ir pakeisti gyvenimą. 20.

38Iš labdaros ir paramos fondo „( - )" 2020 m. sausio 14 d. rašto matyti, kad S. M. nuo 2020 m. sausio 9 d. dalyvauja ilgalaikėje psichologinės - socialinės reabilitacijos programoje. Iš labdaros ir paramos fondo „( - )" 2020 m. vasario 21 d. charakteristikos matyti, kad S. M. vartoja nuo 16 metų. Ilgalaikės psichologinės - socialinės reabilitacijos programos tikslas - keisti psichoaktyvias medžiagas vartojančio žmogaus mąstymą, elgseną, gyvenimo būdą, formuoti blaivaus ir socialaus gyvenimo įgūdžius. S. M. mokosi gyventi nevartodamas jokių psichiką veikiančių medžiagų, neturi drausminių nuobaudų, yra charakterizuojamas teigiamai. Reabilitacijos klinikinių psichologų, konsultuojančių S. M. teigimu, jo padaryti nusikaltimai susiję su būtinybe patenkinti poreikius, kylančius dėl narkotinių medžiagų vartojimo. Ilgalaikės reabilitacijos programos trukmė 12-14 mėnesių, numatoma programos pabaiga - 2021 m. sausio - kovo mėnesį. 21.

39Atsižvelgiant į tai, kad S. M. savanoriškai gydosi nuo priklausomybės ne ambulatoriškai, tačiau stacionaro sąlygomis labdaros ir paramos fonde „( - )", konstatuotina, kad paskirta laisvės atėmimo bausmė, nagrinėjamu atveju, yra per griežta. Nustatyta, kad S. M. aptariamas nusikalstamas veikas padarė atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, kas neabejotinai rodo didesnį jo pavojingumą ir abejingumą galiojančioms taisyklėms, visgi, teisėjų kolegijos nuomone, realus laisvės atėmimas jį paskatintų ir toliau nusikalsti, siekiant gauti psichiką veikiančių medžiagų. Atitinkamai, siekiant užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, teismas negali užkirsti kelio nusikaltusiam asmeniui pasitaisyti, juo labiau negali skatinti jį ir toliau nusikalsti. 22.

40Įgyvendinant baudžiamojo įstatymo paskirtį svarbu ne tik tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas, bet ir skirti baudžiamojo įstatymo reikalavimus atitinkančias, individualizuotas, adekvačias padarytai nusikalstamai veikai ir teisingas bausmes. Įstatymų leidėjas nurodo, kad skiriant bausmę turi būti siekiama sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistajam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41 straipsnio 2 dalis) (kasacinė nutartis Nr. 2K-262-303/2018). Skiriant bausmę, turi būti laikomasi visų šių reikalavimų, nei vienam iš BK 41 straipsnio 2 dalyje nurodytų tikslų neturi būti suteikiama išskirtinė prioritetinė reikšmė, jų siekiai turi būti protingai subalansuoti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-576/2006, 2K-444/2007, 2K-449/2007, 2K-748/2007). Nagrinėjamu atveju, paskyrus laisvės atėmimo bausmę, būtų pasiektas tik nubaudimo tikslas. 23.

41Kaip teisingai nustatė ir pirmosios instancijos teismas, S. M. švelninti bausmės BK 62 straipsnyje nustatyta tvarka, nėra sąlygų. Atitinkamai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo galimybę. 24.

42Kai konkrečioje byloje nustatoma aplinkybių visuma, susijusi su daug mažesniu asmenybės ir veikos pavojingumo vertinimu, ar kokia nors unikali teisinė ar kitokia socialinė situacija, rodanti, kad minėtos bendrosios bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti, galima pritaikyti BK 54 straipsnio 3 dalį. Iš esmės turi būti nustatyta tokia aplinkybių visuma, kurioje bausmė, nors formaliai ir atitinka visas bausmės skyrimo nuostatas (tai gali būti ir sankcijos minimumas), tačiau yra betikslė, t. y. nepasiekia visų savo tikslų, nurodytų BK 41 straipsnio 2 dalyje, arba, atvirkščiai, pasiekia iš esmės tik vieną – nubaudimą, kuris tokioje situacijoje yra per griežtas, nelogiškas ir nereikalingas. Taigi ši nuostata nėra pagrindinė ir vienintelė taisyklė, kuria pirmiausia turi vadovautis teismas, skirdamas bausmę. Priešingai, pagrindinės taisyklės yra aiškiai suformuluotos baudžiamajame įstatyme, o bausmės skyrimo norma, mininti teisingumo principą, yra labai abstrakti ir taikytina tik retais ir ypatingais atvejais. Todėl ši norma teismų praktikoje ir įgijo išimtinių aplinkybių statusą, taip bausmės skyrimą pabrėžiant ne kaip statišką, o labai dinamišką procesą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-432/2014, 2K-186-942/2015, 2K-204-942/2015, 2K-334-699/2017). Pažymėtina ir tai, kad, viena vertus, taikant kaltininkui baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio priemones, taip pat priverčiamąsias medicinos priemones, būtina atsižvelgti į kaltininko asmenybę ir jos resocializacijos poreikius. Kita vertus, valstybė taiko kraštutinę griežčiausią laisvės atėmimo bausmę ir parenka tam tikrą jos trukmę tik tada, kai tokia priemonė yra proporcinga padarytos nusikalstamos veikos pavojingumui, atsižvelgdama taip pat ir į kaltininko asmenybę, ir tikrai, kai tai yra būtina (kitos teisinės priemonės yra aiškiai nepakankamos) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-536/2014). Vienoda ir teisinga bausmė už tą patį nusikaltimą ar nusižengimą skirtingoms asmenybėms gali būti visiškai skirtingo dydžio ir (ar) rūšies (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-204-942/2015). Vadovaujantis teisingumo principu, kaltininkui turi būti užtikrintas tinkamai individualizuotos bausmės paskyrimas, kuris geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį. Taigi teisingumas reiškia ne tik tai, kad turi būti išsamiai, visapusiškai ir objektyviai nustatytos bylai reikšmingos aplinkybės, bet ir tai, kad pripažintam kaltu asmeniui skiriama bausmė turi būti adekvati (proporcinga) padarytai nusikalstamai veikai: bausmė už nusikalstamą veiką turi atitikti tos veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį, be to, būtina atsižvelgti į kaltininko asmenybę, jo elgesį prieš nusikalstamos veikos padarymą, nusikalstamos veikos darymo metu ir po jos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-632/2007, 2K-428/2009, 2K-28/2012, 2K-316/2014, 2K-184-746/2016, 2K-195-677/2016). 25.

43Aptariamu atveju, teismo vertinimu, nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje yra nustatyta kitokia socialinė situacija, o būtent, asmuo savanoriškai pradėjo gydytis nuo priklausomybės psichiką veikiančioms medžiagoms į laisvės atėmimo bausmės atlikimą panašiomis sąlygomis. Pastaroji aplinkybė yra reikšminga todėl, kad S. M. nusikalstamas veikas padarė, siekdamas gauti psichiką veikiančių medžiagų. Todėl netikslinga būtų jam paskirti laisvės atėmimo bausmę, kuria nebūtų pasiekti visi bausmės tikslai. 26.

44Atsižvelgiant į išdėstytą, S. M. už nusikalstamos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 4 dalyje ir 260 straipsnio 1 dalyje (2018 m. vasario 12 d. veika), padarymą tikslinga, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, paskirti laisvės apribojimą 2 metams, įpareigojant jį tęsti ir baigti ilgalaikę psichologinės - socialinės reabilitacijos programą labdaros ir paramos fonde „( - )", uždraudžiant turėti, naudoti, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims narkotines ir psichotropines medžiagas, įpareigojant nevartoti psichiką veikiančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei alkoholio, pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; už nusikalstamos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 4 dalyje ir 260 straipsnio 1 dalyje (2018 m. balandžio 25 d. veika) padarymą, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, paskirti laisvės apribojimą 2 metams, įpareigojant jį tęsti ir baigti ilgalaikę psichologinės - socialinės reabilitacijos programą labdaros ir paramos fonde „( - )", uždraudžiant turėti, naudoti, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims narkotines ir psichotropines medžiagas, įpareigojant nevartoti psichiką veikiančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei alkoholio, pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 27.

45Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 3 dalimis, paskirtos bausmės yra visiškai sudedamos, nustatant maksimalų laisvės apribojimo terminą 2 metams (BK 63 straipsnio 7 dalis), įpareigojant S. M. tęsti ir baigti ilgalaikę psichologinės - socialinės reabilitacijos programą labdaros ir paramos fonde „( - )", uždraudžiant turėti, naudoti, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims narkotines ir psichotropines medžiagas, įpareigojant nevartoti psichiką veikiančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei alkoholio, pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 2 punktu ir 336 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

47Nuteistojo S. M. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies:

48Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 15 d. nuosprendį:

49S. M., pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, už nusikalstamos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 4 dalyje ir 260 straipsnio 1 dalyje (2018 m. vasario 12 d. veika), padarymą paskirti laisvės apribojimą 2 metams, įpareigojant jį tęsti ir baigti ilgalaikę psichologinės - socialinės reabilitacijos programą labdaros ir paramos fonde „( - )", uždraudžiant turėti, naudoti, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims narkotines ir psichotropines medžiagas, įpareigojant nevartoti psichiką veikiančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei alkoholio, pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

50S. M., pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, už nusikalstamos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 4 dalyje ir 260 straipsnio 1 dalyje (2018 m. balandžio 25 d. veika), padarymą paskirti laisvės apribojimą 2 metams, įpareigojant jį tęsti ir baigti ilgalaikę psichologinės - socialinės reabilitacijos programą labdaros ir paramos fonde „( - )", uždraudžiant turėti, naudoti, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims narkotines ir psichotropines medžiagas, įpareigojant nevartoti psichiką veikiančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei alkoholio, pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

51Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 3 dalimis, paskirtas bausmes visiškai sudėti, nustatant subendrintą bausmę - laisvės apribojimą 2 metams, įpareigojant S. M. tęsti ir baigti ilgalaikę psichologinės - socialinės reabilitacijos programą labdaros ir paramos fonde „( - )", uždraudžiant turėti, naudoti, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims narkotines ir psichotropines medžiagas, įpareigojant nevartoti psichiką veikiančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei alkoholio, pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

52Išaiškinti S. M., kad:

53Asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos; vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų; nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus (BK 48 straipsnio 3 dalis);

54Jeigu nuteistasis dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti nustatytų įpareigojimų, teismas, bausmę vykdančios institucijos teikimu, gali atleisti jį nuo bausmės, vietoj jos paskirdamas baudžiamojo kodekso IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę (BK 48 straipsnio 9 dalis);

55Jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu pagal BK 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles (BK 48 straipsnio 10 dalis).

56Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

57Nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I.... 5. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės 1.... 6. S. M. nuteistas už tai, kad jis, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę ( - ),... 7. Taip pat S. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę ( - ), laikotarpyje nuo... 8. II.... 9. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai bei proceso dalyvių... 10. Apeliaciniame skunde nuteistasis S. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 11. 3.1.... 12. Pasak apelianto, jam paskirta per didelė laisvės atėmimo bausmė, netinkamai... 13. 3.2.... 14. Apelianto teigimu, jis neturėjo tikslo narkotinių medžiagų parduoti, t. y.... 15. 3.3.... 16. Apelianto vertinimu, nėra pagrindo baudžiamajai atsakomybei kilti pagal BK... 17. 3.4.... 18. Skunde yra keliamas klausimas dėl BK 75 straipsnio nuostatų taikymo S. M..... 19. 4.... 20. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta. 5.... 21. Teismo posėdžio metu apeliantas prašė tenkinti jo apeliacinį skundą,... 22. III.... 23. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių... 24. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320... 25. Už narkotinių ar psichotropinių medžiagų disponavimą, turinti tikslą jas... 26. Esminis kriterijus, atribojantis BK 259 straipsnio 1, 2 dalyse nurodytą... 27. BK 24 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad organizatorius yra asmuo, subūręs... 28. BK 260 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 29. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad galimos tokios teisinės... 30. Nagrinėjamu atveju neginčytinai nustatyta, kad S. M. atlikti veiksmai... 31. Amfetaminas yra psichotropinė medžiaga, įrašyta į Lietuvos Respublikos... 32. BK 75 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu... 33. Teisėjų kolegija, susipažinusi su pirmosios instancijos teismo... 34. Nors skunde yra keliamas klausimas dėl atsakomybę lengvinančios aplinkybės,... 35. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, jis... 36. Pažymėtina, kad nenustatyta, jog S. M., organizuodamas narkotinių ir... 37. Iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašo matyti, kad... 38. Iš labdaros ir paramos fondo „( - )" 2020 m. sausio 14 d. rašto matyti, kad... 39. Atsižvelgiant į tai, kad S. M. savanoriškai gydosi nuo priklausomybės ne... 40. Įgyvendinant baudžiamojo įstatymo paskirtį svarbu ne tik tinkamai... 41. Kaip teisingai nustatė ir pirmosios instancijos teismas, S. M. švelninti... 42. Kai konkrečioje byloje nustatoma aplinkybių visuma, susijusi su daug... 43. Aptariamu atveju, teismo vertinimu, nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje yra... 44. Atsižvelgiant į išdėstytą, S. M. už nusikalstamos veikos, numatytos BK 24... 45. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 3 dalimis, paskirtos bausmės yra visiškai... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328... 47. Nuteistojo S. M. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies:... 48. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 15 d. nuosprendį:... 49. S. M., pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, už nusikalstamos veikos, numatytos... 50. S. M., pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, už nusikalstamos veikos, numatytos... 51. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 3 dalimis, paskirtas bausmes visiškai... 52. Išaiškinti S. M., kad:... 53. Asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo be bausmę vykdančios... 54. Jeigu nuteistasis dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti nustatytų... 55. Jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam... 56. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 57. Nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos....