Byla 2-1947/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Edminga“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Edminga“ vadovės E. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-2276-259/2014 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Edminga“ vadovės E. R. ir uždarosios akcinės bendrovės „Belvedere prekyba“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Edminga“.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

 1. Ginčo esmė

3Ieškovė uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Edminga“ vadovė E. R. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Edminga“, bankroto administratoriumi skirti R. Ž. Nurodė, kad UAB „Edminga“ finansinė padėtis sunki, bendrovė nemoki, visi skolų mokėjimo terminai pradelsti ir viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės.

4Ieškovas UAB „Belvedere prekyba“ taip pat prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Edminga“, bankroto administratoriumi paskirti UAB Bankroto administravimo kontorą. Nurodė, kad yra atsakovo įmonės kreditorius, nes atsakovas yra skolingas ieškovui 5 249,22 Lt pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras už pateiktas prekes.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi UAB „Edminga“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB Bankroto administravimo kontora.

6Teismas, išanalizavęs į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, darė išvadą, kad UAB „Edminga“ keltina bankroto byla Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu, t. y. konstatuojant, kad įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

7Teismas nurodė, kad ieškovė E. R. atsakovo bankroto administratoriumi pasiūlė skirti R. Ž., o ieškovas UAB „Belvedere prekyba“ – UAB Bankroto administravimo kontorą.

8Nagrinėjamoje byloje teismui suderinus pasiūlytų ir sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių dviejų administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas), ši institucija nurodė, kad abi kandidatūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju bankroto administratoriaus R. Ž. kandidatūrą pasiūlė atsakovo vadovė E. R. Ši aplinkybė teismui sukėlė abejonių, ar atsakovo vadovės, kuri turi tiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytas administratorius iš tiesų užtikrins skaidrų bankroto procedūrų vykdymą, išsiaiškins tikrąsias nemokumą lėmusias priežastis ir, esant pagrindui, reikš reikalavimus įmonės vadovui. Dėl šių priežasčių teismas atmetė atsakovo direktorės E. R. pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą.

9Vienintelis likęs bankroto administratorius, sutinkantis teikti administravimo paslaugas nagrinėjamoje byloje, buvo ieškovo UAB „Belvedere prekyba“ pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra – UAB Bankroto administravimo kontora. Kadangi ši kandidatūra atitiko ĮBĮ 11 straipsnio 1 ir 4 dalių reikalavimus, teismas ją paskyrė atsakovo bankroto administratoriumi.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Apeliantė UAB „Edminga“ vadovė E. R. atskiruoju skundu prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. nutarties dalį ir UAB „Edminga“ bankroto administratoriumi paskirti R. Ž..

11Apeliantė atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas sprendimą dėl bankroto administratoriaus priėmė vadovaudamasis vien prielaidomis. Teismas nepagrįstai sprendė, kad apeliantės pasiūlytas bankroto administratorius savo pareigas gali vykdyti netinkamai, nesiaiškinti tikrųjų įmonės nemokumo priežasčių, priimti atsakovo vadovei palankius sprendimus. Byloje nėra įrodymų, kad bankroto administratorius R. Ž. būtų suinteresuotas bylos baigtimi, kad jis galėtų priimti sprendimus, kurie pažeistų atsakovo kreditorių teises, taip pat kad šis administratorius galėtų bankroto procedūras vykdyti neskaidriai.
 2. Abi byloje pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui, tačiau R. Ž. kandidatūra yra tinkamesnė už teismo paskirto administratoriaus kandidatūrą. R. Ž. dirba toje pačioje apskrityje, kaip ir atsakovo registruota buveinės vieta, be to, šio administratoriaus užimtumas yra mažesnis. Bankroto administratoriaus UAB Bankroto administravimo kontora įgaliotas UAB „Edminga“ bankroto procedūrą vykdyti asmuo (K. S.) turi mažai patirties, nes į bankroto administratorių sąrašą įrašytas tik 2014 m. liepos 11 d., šis įgaliotas asmuo nėra baigęs nei vienos bankroto procedūros. R. Ž. turi didesnę patirtį, dirba arčiau atsakovo buveinės, todėl šis asmuo turės galimybę ekonomiškiau ir operatyviau administruoti atsakovą.
 3. Apeliantės pasiūlytas bankroto administratorius veiks tiek atsakovo, tiek ir kreditorių interesais, o ne atstovaus vienareikšmiškai kreditoriaus UAB „Belvedere prekyba“ interesams, ką tikėtinai darys teismo paskirtasis bankroto administratorius.

12Ieškovas UAB „Belvedere prekyba“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Apeliantė nepateikė duomenų, kad paskirtasis bankroto administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, todėl UAB Bankroto administravimo kontora atitinka nustatytus reikalavimus ir nėra jokio teisinio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį.
 2. Teismų praktikoje pažymima, kad tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas ar savininkas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti ne atsakovo vadovo (ar savininko) siūlomą asmenį. Dėl šios priežasties apeliantės teiginys, kad teismo motyvai nėra niekuo pagrįsti, paremtas prielaidomis, yra nepagrįstas ir prieštarauja teismų praktikai.
 3. Atsižvelgiant į baigtų bankroto procedūrų skaičių, abiejų bankroto administratorių patirtis yra vienoda, be to, teismas paskyrė bankroto administratoriumi juridinį asmenį, kuris turi 6 darbuotojus – bankroto administratorius, tarp kurių yra ekonomisto kvalifikacijos laipsnį turintis bankroto administratorius, du administratoriai turi ilgametę vadovavimo įmonėms patirtį, viena iš bankroto administratorių yra baigusi vykdyti net 41 bankroto procedūrą.
 4. Tai, kad bankroto administratoriaus buveinė yra ne tame pačiame mieste kaip atsakovo, nepaneigia administratoriaus galimybės tinkamai vykdyti atsakovo bankroto procedūrą.
 5. R. Ž. 2014 m. balandžio 28 d. yra gavęs nuobaudą – viešą įspėjimą už imperatyvių teisės normų pažeidimą.

14Atsakovas UAB „Edminga“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo tenkinti apeliantės atskirąjį skundą ir pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. nutartį iš dalies, t. y. UAB „Edminga“ bankroto administratoriumi paskirti R. Ž.. Atsakovas iš esmės sutinka su apeliantės atskirajame skunde išdėstytais argumentais ir juos palaiko.

 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė ir civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

16Atsakovui UAB „Edminga“ Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi yra iškelta bankroto byla. Apeliantė skundžia tik tą nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi yra paskirta UAB Bankroto administravimo kontora. Taigi šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Edminga“ bankroto administratoriumi paskyrė ieškovo UAB „Belvedere prekyba“ pasiūlytą kandidatūrą – UAB Bankroto administravimo kontorą, o ne apeliantės – ieškovės ir atsakovo direktorės E. R. pasiūlytą bankroto administratoriaus R. Ž. kandidatūrą.

17Tirdamas bei vertindamas pirmosios instancijos teismo išvados teisėtumą ir pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, jog priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 straipsnio 1 ir 3 dalys). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis, 4 dalis). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), kaip yra ir nagrinėjamu atveju, teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Be to, būtina pabrėžti, kad pagal ĮBĮ nuostatas administratoriaus paskyrimas yra teismo diskrecija. Lietuvos apeliacinio teismo gausioje ir nuosekliai formuojamoje praktikoje pripažįstama, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-115/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1300/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010; kt.), arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negalėtų tinkamai atlikti savo pareigų.

18Teismas, prieš vertindamas atskirus kriterijus, kurie reikšmingi sprendžiant klausimą dėl asmens paskyrimo bankroto administratoriumi, privalo įsitikinti, ar egzistuoja prielaidos skirti asmenį administratoriumi – paties administratoriaus sutikimas administruoti įmonę ir Departamento pritarimas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad abu bankroto administratoriai, siekiantys atsakovui teikti bankroto administravimo paslaugas, išreiškė sutikimą administruoti atsakovą, o Departamentas pritarė dėl pasiūlytų bankroto administratoriaus kandidatūrų. Pirmosios instancijos teismas, nenustatęs aplinkybių, dėl kurių kuris nors iš siūlomų bankroto administratorių neatitinka ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies reikalavimų, atsakovo administratoriumi paskyrė UAB Bankroto administravimo kontorą. Teismo nuomone, atsakovo vadovės – tiesiogiai suinteresuoto bylos baigtimi asmens – pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra kelia abejonių, t. y. suabejota, ar vadovo pasiūlytas bankroto administratorius iš tikrųjų užtikrins skaidrų bankroto procedūrų vykdymą, išsiaiškins tikrąsias atsakovo nemokumą nulėmusias priežastis ir, esant pagrindui, reikš reikalavimus atsakovo vadovui.

19Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikia, jie yra suformuluoti teismų praktikoje bei teisės doktrinoje.

20Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Kiti kriterijai – bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

21Pagal bylos duomenis teismo paskirtas administratorius atitinka ĮBĮ numatytus reikalavimus: byloje yra šio asmens sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, administratoriaus kandidatūra suderinta su Departamentu, jis yra pateikęs Bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (b. l. 64, 73, 74, 83). Aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi UAB Bankroto administravimo kontorą paskirti atsakovo bankroto administratoriumi, nenustatyta. Apeliantė taip pat nenurodė aplinkybių ir nepateikė objektyvių duomenų, suteikiančių pagrindą abejoti paskirto administratoriaus suinteresuotumu ir nešališkumu ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies taikymo prasme (CPK 178, 314 straipsniai). Apeliantės atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl bankroto administratorių užimtumo, jų patirties, buveinės vietos nėra prioritetinės ir teisiškai aktualiausios aplinkybės, kurios pačios savaime besąlygiškai turėtų įtakos apeliacinės instancijos teisme sprendžiant dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo.

22Pagal viešai skelbiamus Departamento duomenis UAB Bankroto administravimo kontoroje dirba 6 darbuotojai, turintys bankrutuojančios įmonės administratoriaus kvalifikacijos pažymėjimus, jų yra vykdomos 33 bankroto procedūros, administratorius (juridinis asmuo) yra baigęs 21 bankroto procedūrą. Apeliantės siūlomas administratorius R. Ž. atskirojo skundo nagrinėjimo metu vykdo 4 bankroto procedūras, yra baigęs 24 bankroto procedūras (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Šie duomenys, apeliacinio teismo vertinimu, nesudaro pagrindo manyti, kad teismo paskirtas administratorius netinkamai, nesklandžiai ar neskaidriai vykdys atsakovo bankroto procedūrą. Nors iš šių dviejų pasiūlytų bankroto administratorių teismo paskirto administratoriaus užimtumas šiek tiek didesnis (vienam UAB Bankroto administravimo kontoros darbuotojui vidutiniškai tenka 5,5 bankroto procedūros), tačiau šis skirtumas nėra esminis. Atsižvelgiant į bankroto administratorių vykdomų ir baigtų bankroto procedūrų skaičių, darytina išvada, kad abiejų bankroto administratorių užimtumas ir patirtis yra maždaug vienodi. Be kita ko, naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje išaiškinta ir tai, kad savo užimtumą gali įvertinti tik pats administratorius, kuris geriausiai žino, kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir pan., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent tik pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013; kt.). Kaip minėta, administratorius UAB Bankroto administravimo kontora sutiko administruoti atsakovo UAB „Edminga“ bankroto procesą, todėl ši aplinkybė leidžia apeliaciniam teismui spręsti, kad jis įvertino savo užimtumą. Be to, kaip teisingai nurodo ieškovas UAB „Belvedere prekyba“ atsiliepime į atskirąjį skundą, aplinkybė, kad UAB Bankroto administravimo kontoros buveinė yra ne tame pačiame mieste kaip atsakovo, nepaneigia administratoriaus galimybės tinkamai vykdyti atsakovo bankroto procedūrą.

23Kadangi nagrinėjamu atveju nei apeliantė, nei kiti byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė duomenų, kurie sudarytų pagrindą abejoti teismo paskirto administratoriaus nešališkumu, bankroto administratoriaus vardu veikiančių asmenų gebėjimu tinkamai atlikti atsakovo administravimo funkcijas (CPK 178, 185 straipsniai), apeliacinis teismas daro išvadą, jog atskirojo skundo argumentai, susiję su administratoriaus užimtumu, patirtimi, jo buveine, pripažintini nepagrįstais.

24Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo UAB „Edminga“ administratoriumi paskyrė UAB Bankroto administravimo kontorą, kuri atitinka visus įstatymo keliamus reikalavimus administratoriui, todėl keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra nei faktinių, nei teisinių prielaidų (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a : 3. Ieškovė uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Edminga“... 4. Ieškovas UAB „Belvedere prekyba“ taip pat prašė iškelti bankroto bylą... 5. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi UAB „Edminga“... 6. Teismas, išanalizavęs į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, darė... 7. Teismas nurodė, kad ieškovė E. R. atsakovo bankroto administratoriumi... 8. Nagrinėjamoje byloje teismui suderinus pasiūlytų ir sutikimus teikti... 9. Vienintelis likęs bankroto administratorius, sutinkantis teikti administravimo... 10. Apeliantė UAB „Edminga“ vadovė E. R. atskiruoju skundu prašo pakeisti... 11. Apeliantė atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  12. Ieškovas UAB „Belvedere prekyba“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 13. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliantė... 14. Atsakovas UAB „Edminga“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo tenkinti... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Atsakovui UAB „Edminga“ Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d.... 17. Tirdamas bei vertindamas pirmosios instancijos teismo išvados teisėtumą ir... 18. Teismas, prieš vertindamas atskirus kriterijus, kurie reikšmingi sprendžiant... 19. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis parinkdamas konkrečią... 20. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant... 21. Pagal bylos duomenis teismo paskirtas administratorius atitinka ĮBĮ numatytus... 22. Pagal viešai skelbiamus Departamento duomenis UAB Bankroto administravimo... 23. Kadangi nagrinėjamu atveju nei apeliantė, nei kiti byloje dalyvaujantys... 24. Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 26. Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....