Byla 2K-49/2013
Dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 29 d. nuosprendžio, kuriuo pakeistas Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nuosprendis: V. S. nuteistas pagal BK 281 straipsnio 3 dalį jam paskiriant 20 MGL (2600) dydžio baudą

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Armano Abramavičiaus, Dalios Bajerčiūtės ir pranešėjo Antano Klimavičiaus,

2sekretoriaujant Ritai Bartulienei,

3dalyvaujant prokurorei Vidai Ramanauskienei,

4nuteistojo gynėjui advokatui Vytautui Kvaraciejui,

5teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. S. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 29 d. nuosprendžio, kuriuo pakeistas Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nuosprendis: V. S. nuteistas pagal BK 281 straipsnio 3 dalį jam paskiriant 20 MGL (2600) dydžio baudą.

6Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

7Nuteistojo A. L. apeliacinis skundas atmestas.

8Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nuosprendžiu V. S. išteisintas pagal BK 281 straipsnio 3 dalį, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

9Šiuo nuosprendžiu A. L. nuteistas pagal BK 281 straipsnio 3 dalį paskiriant jam 20 MGL (2600 LT) dydžio baudą.

10Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. Klimavičiaus pranešimą, prokuroro ir nuteistojo gynėjo, prašiusių kasacinį skundą tenkinti, paaiškinimų,

Nustatė

11V. S. nuteistas už tai, kad, vairuodamas kelių transporto priemonę, pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, o būtent: 2008 m. kovo 10 d. apie 18.50 val. Kauno r., Vilkijos sen., Padauguvos k., kelio Vilkija–Padauguva–Vareikonys 4,300 km, vairuodamas automobilį ,,VW Golf“ (valst. Nr. ( - )) ir važiuodamas Vareikonių k. kryptimi, ties ten esančia visuomeninio transporto stotele, pažeidė Kelių eismo taisyklių 53, 145 ir 153 punktų reikalavimus, t. y. nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, nesielgė taip, kad nekeltų pavojaus kitų eismo dalyvių, jų turto saugumui, netrukdytų eismo, prieš apsisukdamas, neįsitikino, kad tai daryti saugu, nedavė kelio priešinga kryptimi tiesiai važiavusiam motociklui ,,Suzuki GSX 750“, be valstybinio numerio ženklo, ir su juo susidūrė, dėl to motociklo vairuotojui A. L. bei jo keleiviui E. J. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, o po susidūrimo automobiliui nuvažiavus nuo kelio į kairę, į visuomeninio transporto stotelę, buvo parblokšta joje buvusi pėsčioji R. J., kurios sveikata sutrikdyta nesunkiai, bei E. J., kurios sveikata sutrikdyta nežymiai.

12Kasaciniu skundu nuteistasis V. S. prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir bylą dėl jo nuteisimo perduoti iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

13Kasatorius mano, kad jo kaltė neįrodyta, nuosprendis šališkas, pagrįstas spėjimu. Nuosprendis surašytas pažeidžiant BPK 305 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktų reikalavimus, taip pat padaryti BPK 20 straipsnio 1, 4, 5 dalių, 331 straipsnio 2 dalies pažeidimai.

14Skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas neturėjo pagrindo remtis specialistų išvadomis, kurios prieštaringos, jose nurodoma, kad trūksta duomenų į keliamus klausimus atsakyti. Ekspertams nepavyko prieiti prie vieningos išvados, tačiau apeliacinės instancijos teismas rėmėsi išvada, atlikta tik modeliavimo pagalba, įvedant hipotetinius duomenis ir remiantis metodika, atmesdamas kito specialisto V. Mitunevičiaus išvadą. Kasatorius mano, kad visų specialistų išvados turėjo būti vertinamos kritiškai, o teismas turėjo vadovautis liudytojų parodymais. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nepatikrino ir netyrė liudytojų parodymų, konstatuodamas, kad pirmosios instancijos teisme duoti parodymai subjektyvūs ir duoti nepilnamečių. Tačiau kasatorius pažymi, kad BPK nenumato jokio nepilnamečių parodymų išskirtinumo ar pirmenybės prieš pilnamečių parodymus. Darydamas tokią išvadą teismas turėjo nurodyti, kokie įrodymai paneigia nepilnamečių parodymus. Apeliacinės instancijos teismas nepilnamečių parodymus dėl motociklo greičio sukritikavo remdamasis tik savo samprotavimais, tačiau, pasak kasatoriaus, kilus abejonėms reikėjo atlikti įrodymų tyrimą, apklausti šiuos liudytojus ir tik tada daryti išvadas. Taigi, aplinkybės, patvirtinančios kasatoriaus nekaltumą, nebuvo ištirtos, motyvai dėl to neišdėstyti, kilusios abejonės neaiškintos kaltinamojo naudai.

15Kasatorius pažymi, kad nustatyta, jog A. L., važiuodamas motociklu, leistiną greitį viršijo mažiausiai du kartus. Nuo stotelės (tos vietos, kur nuteistasis darė posūkio manevrą) motociklą galima pamatyti 120 metrų atstumu, tokį atstumą motociklas įveikia per 3-4 sekundes. Todėl kasatorius kelia klausimą, ar jis jau beveik užbaigdamas posūkio manevrą galėjo pastebėti atlekiantį motociklą ir imtis kokių nors priemonių.

16Netinkamas įrodymų vertinimas ir bausmės paskyrimas, pasak kasatoriaus, leidžia manyti, kad buvo pažeistas nešališkumo principas objektyviąja prasme. Be to, apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje visiškai nenurodyti duomenys, apibūdinantys jo asmenį, ir jokie bausmės paskyrimo motyvai (BPK 364 straipsnio 4 punktas). Kasatorius nesutinka, kad jam paskirtą bausmę teismas įpareigojo sumokėti per du mėnesius, nes jis mokosi, abu jo tėvai senatvės pensininkai, jie jį išlaiko, pats jokių pajamų neturi, todėl per tokį trumpą laiką jis negalės sumokėti baudos.

17Kasacinis skundas tenkintinas.

18Dėl BK 281 straipsnio 3 dalies taikymo

19Pagal BK 281 straipsnį baudžiamoji atsakomybė kyla, jeigu transporto priemonę vairavęs asmuo padaro kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimus, kurie susiję priežastiniu ryšiu su šiame Baudžiamojo kodekso straipsnyje numatytais padariniais, ir kai nustatoma eismo įvykį bei dėl jo atsiradusius kitus padarinius sukėlusio vairuotojo kaltė.

20Nagrinėjamoje byloje dėl įvykusio eismo įvykio, kurio metu buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, kaltinimas buvo pareikštas abiem, transporto priemones, kurių susidūrimo pasekoje įvyko eismo įvykis, vairavusiems asmenims, t. y. tiek motociklą vairavusiam A. L., tiek automobilį vairavusiam V. S.. Tokio pobūdžio kaltinimas suponuoja, kad abu vairuotojai padarė kelių eismo pažeidimus ir abiejų pažeidimai turėjo priežastinį ryšį su kilusiu eismo įvykiu ir jo padariniais.

21Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, konstatavo, kad tik tarp vairuotojo A. L. pažeidimų ir kilusių padarinių yra priežastinis ryšys, kad tik jo veiksmai buvo pagrindinė įvykusio eismo įvykio priežastis. Tuo tarpu dėl V. S. teismas padarė išvadą, kad jo veikoje nėra nusikaltimo, numatyto BK 281 straipsnio 3 dalyje, sudėties, nes jis objektyviai neturėjo galimybės matyti atvažiuojančio motociklo. Teismas padarė išvadą, kad V. S. apsisukimo manevrą atliko tinkamai ir Kelių eismo taisyklių reikalavimų nepažeidė, t. y. teismas nenustatė, kad V. S. veiksmuose būtų būtinas nusikalstamos veikos sudėties požymis - padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas ir priežastinis ryšys su eismo įvykio bei jo padariniais.

22Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas padarė priešingą išvadą ir V. S. taip pat pripažino kaltu dėl eismo įvykio konstatuodamas, kad tiek A. L., tiek V. S. pažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimus, dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata. Teismas konstatavo, kad V. S. pažeidimas pasireiškė tuo, jog jis, prieš apsisukdamas, neįsitikino, kad tai daryti yra saugu, nedavė kelio priešinga kryptimi tiesiai važiavusiam motociklui ir su juo susidūrė.

23Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas V. S. baudžiamosios atsakomybės klausimą, padarė klaidingas išvadas, kurias visų pirma lėmė esminis BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų pažeidimas. Pagal BPK 20 straipsnio 5 dalį teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Iš bylos medžiagos ir apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio turinio matyti, kad šis teismas savo išvadas dėl V. S. nuteisimo grindė vertindamas įrodymus atskirai vienus nuo kitų, iš esmės remdamasis tik komisijos ekspertizės išvados atskirais punktais, ignoruodamas liudytojų ir nukentėjusiųjų, tiesiogiai mačiusių įvykį, parodymus dėl motociklo greičio kaip subjektyvius ir nepatikimus dėl liudytojų nepilnametystės.

24Nors tikslaus motociklo greičio ekspertai apskaičiuoti negalėjo, tačiau liudytojų parodymai taip pat gali būti patikimas šaltinis nustatant šią aplinkybę, o šioje byloje pakankamai aiškiai tiek visi šeši asmenys, buvę autobusų stovėjimo aikštelėje, tiek motociklo keleivis nurodė, kad motociklas tikrai važiavo didesniu negu leistinas greičiu, kuris, atsižvelgiant ir į specialistų išvadas, buvo ne mažesnis negu 93 km/h. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas nesiremti liudytojų parodymais argumentuojant jų nepilnametyste teisiškai yra nepagrįstas. Nukentėjusieji ir liudytojos, parodę apie motociklo greitį, eismo įvykio metu turėjo apie 16-18 metų. Nėra pagrindo vien dėl tokio amžiaus žmogaus vertinimą dėl transporto priemonės greičio laikyti visiškai nepatikimu, juolab kad autobusų stotelėje buvo net šeši žmonės. Šių asmenų parodymai atitinka tiek leistinumo, tiek liečiamumo reikalavimus, keliamus įrodymams. Pirmosios instancijos teismas, priešingai negu apeliacinės instancijos teismas, motyvuotai įvertino šiuos parodymus ir padarė įrodymų visumos vertinimu pagrįstas išvadas.

25Priežastinis ryšys yra vienas iš nusikalstamos veikos sudėties požymių, kurį konstatuoja teismas, nors nemažai techninio pobūdžio klausimų, reikšmingų teisiniam priežastinio ryšio vertinimui, išsprendžiama atliekant eismo įvykio ekspertizes. Tačiau eismo įvykio bylose svarbu tai, kad ekspertizės eismo įvykį, eismo dalyvių veiksmus vertina techniniu požiūriu. Tuo tarpu priežastinis ryšys yra objektyvusis nusikalstamos veikos sudėties požymis, todėl jo įrodinėjimas yra teismo, o ne ekspertų kompetencija, ir rėmimasis vien tik eksperto išvada gali lemti netinkamą baudžiamojo įstatymo pritaikymą, tai nagrinėjamoje byloje ir įvyko apeliacinės instancijos teisme. Teismas, padaręs išvadą, kad V. S. turėjo galimybę išvengti eismo įvykio, rėmėsi ekspertizės akto vienu iš išvadų punktu. Vis dėlto pažymėtina, kad ekspertizės akto išvados yra techninio pobūdžio išvados dėl eismo įvykio, tuo tarpu kaltė pagal BK straipsnius konstatuojama teismo pagal bylos aplinkybių visumą ir šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus. Ekspertizės išvada teismo turi būti vertinama kaip vienas iš įrodymų.

26Nustatant, ar kaltininko padarytas kelių transporto eismo saugumo pažeidimas buvo būtina padarinių kilimo atsiradimo sąlyga, taikomas objektyvaus išvengiamumo kriterijus – sprendžiama, ar konkrečioje situacijoje asmuo turėjo objektyvią galimybę išvengti eismo įvykio.

27Pageidautinas vairuotojo elgesys avarinėje situacijoje, vertinant, ar jis buvo saugus, priimtinas, efektyvus, yra teisės klausimas, pagrindžiantis veikos požymius ir kaltės buvimą, ir tai yra išskirtinė teismo kompetencija. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas, nurodęs vieną iš ekspertizės akto išvadų, negalėjo vien tik jos vertinti kaip V. S. kaltę pagrindžiantį įrodymą. Priešingai, pirmosios instancijos teismas vertino tiek specialistų išvadas, ekspertizės akto išvadas, tiek liudytojų ir nukentėjusiųjų parodymus, kaip visumą, kuri leidžia padaryti pagrįstas išvadas dėl priežastinio ryšio tarp veikos ir atsiradusių padarinių ir V. S. objektyvaus negalėjimo pamatyti atvažiuojančio motociklo.

28Kasatorius pagrįstai teigia, kad apeliacinės instancijos teismas nevertino, ar V. S., tokioje eismo situacijoje darydamas apsisukimo manevrą, galėjo pastebėti dideliu greičiu atlekiantį motociklą. Apeliacinės instancijos teismas, ignoruodamas visus kitus bylos įrodymus ir jų visumą, rėmėsi vieninteliu ekspertizės akto išvados punktu, nurodančiu techninę galimybę, kad V. S. galėjo pamatyti priešpriešiais atvažiuojantį motociklą.

29Dvigubas greičio viršijimas atsižvelgiant į įvykio vietoje buvusį kelio reljefą ir toje vietoje leistiną greičio ribą (gyvenvietėse 50 km/h) pats savaime yra itin pavojingas ir sukeliantis avarinę situaciją. Iš nustatytų bylos aplinkybių darytina išvada, kad V. S. objektyviai neturėjo galimybės prieš sukdamas pamatyti motociklą. Tiek liudytojų ir nukentėjusiųjų parodymai, tiek specialistų išvados neabejotinai suponuoja, kad motociklas beveik dvigubai viršijo leistiną greitį, iš įvykio schemos matyti, kad motociklas atsitrenkė į automobilio dešinės pusės galinį ratą, tai leidžia manyti, jog susidūrimas įvyko automobiliui jau įvažiavus į eismo juostą ir beveik baigiant apsisukimo manevrą. Tiek V. S., tiek liudytoja, važiavusi kartu su juo, nuosekliai patvirtino, kad prieš apsisukdamas jis įsitikino, jog tai daryti saugu, ir jokio motociklo nematė. Liudytojos, stovėjusios stotelėje, taip pat patvirtino, kad prieš apsisukimo manevrą V. S. rodė posūkio signalą, motociklą jos pačios pamatė likus vos kelioms sekundėms iki susidūrimo, kad motociklo greitis buvo labai didelis, jis atsitrenkė į automobilį beveik nestabdydamas, kad atsitrenkimas įvyko tada, kai V. S. jau buvo bebaigiąs apsisukimo manevrą. Šių aplinkybių apeliacinės instancijos teismas nevertino kaip visumos.

30Kasacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog V. S. neturėjo objektyvios galimybės išvengti susidūrimo, nes, pradėdamas posūkio manevrą, motociklo jis nematė, buvo įsitikęs dėl manevro saugumo. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas atliko įrodymų vertinimą pažeisdamas BPK 20 straipsnio reikalavimus, nevertino jų visumos, neišnagrinėjo visų bylos aplinkybių ir tinkamai nemotyvavo, kodėl vienus įrodymus atmeta, o kitus pripažįsta kaip patvirtinančius kaltę. Tai lėmė netinkamą baudžiamojo įstatymo pritaikymą. Konstatavus, kad, panaikindamas pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir priimdamas naują nuosprendį, apeliacinės instancijos teismas pagal byloje nustatytas aplinkybes netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nuosprendis turi būti panaikintas.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

32Panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 29 d. nuosprendį dėl V. S. nuteisimo pagal BK 281 straipsnio 3 dalį.

33Palikti galioti Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nuosprendį dėl V. S. išteisinimo be pakeitimų.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. sekretoriaujant Ritai Bartulienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Vidai Ramanauskienei,... 4. nuteistojo gynėjui advokatui Vytautui Kvaraciejui,... 5. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 6. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.... 7. Nuteistojo A. L. apeliacinis skundas atmestas.... 8. Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nuosprendžiu V. S.... 9. Šiuo nuosprendžiu A. L. nuteistas pagal BK 281 straipsnio 3 dalį paskiriant... 10. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. Klimavičiaus pranešimą,... 11. V. S. nuteistas už tai, kad, vairuodamas kelių transporto priemonę,... 12. Kasaciniu skundu nuteistasis V. S. prašo panaikinti apeliacinės instancijos... 13. Kasatorius mano, kad jo kaltė neįrodyta, nuosprendis šališkas, pagrįstas... 14. Skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas neturėjo pagrindo remtis... 15. Kasatorius pažymi, kad nustatyta, jog A. L., važiuodamas motociklu, leistiną... 16. Netinkamas įrodymų vertinimas ir bausmės paskyrimas, pasak kasatoriaus,... 17. Kasacinis skundas tenkintinas.... 18. Dėl BK 281 straipsnio 3 dalies taikymo... 19. Pagal BK 281 straipsnį baudžiamoji atsakomybė kyla, jeigu transporto... 20. Nagrinėjamoje byloje dėl įvykusio eismo įvykio, kurio metu buvo sunkiai... 21. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, konstatavo, kad tik tarp... 22. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas padarė priešingą išvadą ir V.... 23. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas V. S. baudžiamosios atsakomybės... 24. Nors tikslaus motociklo greičio ekspertai apskaičiuoti negalėjo, tačiau... 25. Priežastinis ryšys yra vienas iš nusikalstamos veikos sudėties požymių,... 26. Nustatant, ar kaltininko padarytas kelių transporto eismo saugumo pažeidimas... 27. Pageidautinas vairuotojo elgesys avarinėje situacijoje, vertinant, ar jis buvo... 28. Kasatorius pagrįstai teigia, kad apeliacinės instancijos teismas nevertino,... 29. Dvigubas greičio viršijimas atsižvelgiant į įvykio vietoje buvusį kelio... 30. Kasacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio... 32. Panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 33. Palikti galioti Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 30 d....